Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK"

Transkript

1 Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009

2 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer, at et menneske har en nedsat funktion af de fysiske, psykiske og/eller intellektuelle evner. Tillige er den nedsatte funktion både varig og betydelig. Nedsat funktionsevne medfører, at personen i større eller mindre omfang behøver en form for kompensation for at kunne deltage fuldt ud i hverdagslivet. Et handicap er med andre ord ikke en sygdom. Det er en kronisk nedsat funktionsevne, der ikke kan helbredes. VISION At være borger i samfundet, er at være en del af fællesskabet; som borger i et fællesskab er det værdifuldt at blive behandlet som et enestående menneske. Det betyder også, at der er mulighed for at være anderledes. Alle er vigtige, og ingen er ligegyldig. Forskellighed kan give indsigt i og styrke til at se mangfoldighed i omgivelserne. Derved er det muligt at sætte ens eget liv i perspektiv: Se muligheder, rækkevidde og vigtighed. I Stevns Kommune er alle er fuldgyldige og ligeværdige borgere i samfundet, med lige muligheder. Det betyder, at Stevns Kommunes vision på handicapområdet er at medvirke til, at Vi er alle lige VÆRDIER I HANDICAPPOLITIKKEN Stevns Kommune vil søge at indfri visionen om, at vi er alle lige, ved at arbejdet på handicapområdet tager udgangspunkt i tre værdier: Værdighed Indflydelse Livskvalitet 2

3 Værdighed Mangfoldighed Ethvert menneske er enestående og skal behandles som sådan. Det gør, at det enkelte individ har forskellige muligheder og behov. Den støtte, der skal ydes til borgere med nedsat funktionsevne, skal bygge på respekten for det enkelte individ, og de færdigheder, behov og ønsker han eller hun har. Borgere med nedsat funktionsevne skal leve det liv, som den enkelte foretrækker at leve. Velfærd og selvværd Borgere med nedsat funktionsevne skal have livsvilkår, der fremmer den enkeltes velfærd og selvværd i de sammenhænge han eller hun indgår i. Ved at inddrage borgeren i fællesskabet, så ingen lades alene, kan den enkeltes velfærd og værdighed sikres. Og ved at give mulighed for at opleve livsappetit, nysgerrighed og lyst til at søge udfordringer, der tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker og muligheder, kan den enkeltes selvværd og selvrespekt tillige styrkes. - Ingen er ligegyldig. Alle er fuldgyldige og ligeværdige borgere i samfundet. Indflydelse Tryghed og medbestemmelse Et menneske med nedsat funktionsevne skal hjælpes til den bedste løsning på en måde, der sikrer tryghed og medbestemmelse. Indflydelse giver større ansvar for eget liv, og styrker borgerens selvværd og selvrespekt. Samarbejde og dialog Tilrettelæggelse af støtte skal ske i samarbejde mellem den enkelte borger, Stevns Kommune og eventuelt dennes pårørende. 3

4 Indholdet i et tilbud skal sættes i forhold til, hvad der er behandlings- og omsorgsmæssigt forsvarligt. Derfor skal et tilbud tilgodese borgerens behov, ønsker, færdigheder og dømmekraft. - Det rigtige tilbud er en fælles løsning, der kommer i stand mellem borger og Stevns Kommune. Valgfriheden kan begrænses af de af lovgivningsmæssige bestemmelser og af de økonomiske muligheder. Der skal altid være klar information til borgeren om hvilke muligheder for valg der er. Livskvalitet Livsudfoldelse Der skal tages hensyn til borgeres forståelse og ønsker til: privatliv arbejdsliv uddannelse fritidsliv En borger skal støttes i at afklare egne færdigheder og behov, der kan medvirke til at skabe mening og sammenhæng i eget liv. Der skal være gode muligheder for at bevare og udvikle den enkelte borgers færdigheder, så han eller hun får mulighed for at blive bedre til at mestre eget liv. Derved er det muligt at opnå en højere grad af uafhængighed. Støtte ydes derfor efter princippet om hjælp-til-selvhjælp. Ensomhed og isolation skal hindres Borgere med nedsat funktionsevne skal have mulighed for at leve et liv i tæt kontakt med familie, venner og det omgivende samfund. Ikke mindst ud fra den betragtning, at mange individuelle behov ofte kan dækkes gennem deltagelse i sociale fællesskaber. Boligen, samt fritids- og aktivitetstilbud og beskæftigelse, er udgangspunktet for at vedligeholde og udvikle færdigheder og sociale fællesskaber. Der skal være mulighed for at vælge mellem forskellige tilbud og aktiviteter, der retter sig mod det enkelte menneskes situation, helbred og kompetencer. - Mulighed for valg fordrer variation og fleksibilitet i tilbuddene. 4

5 Rummelighed til udfoldelse Borgere med nedsat funktionsevne skal som princip kunne benytte de samme tilbud, som andre borgere i samfundet. Tilgængelighed et fælles ansvar Tilgængelighed er et fælles ansvar for Stevns Kommune, borgerne og det private erhvervsliv. Alle parter opfordres til at være med til at løse denne opgave. Der skal tages hensyn til den fysiske indretning af det offentlige rum, for at borgere med nedsat funktionsevne kan opnå større grad af uafhængighed, frihed og sikkerhed til at bevæge sig rundt. Der skal være god og tryg adgang til såvel private virksomheder, som offentlige bygninger og anlæg, så som boliger, forretninger, institutioner, skoler, rådhuse, biblioteker, sportshaller, vej, stier, rekreative områder, skove og strande m.v. Tilgængelighed til information er også vigtig. Især internettet vinder større og større indpas i samfundet. Den offentlige administration udvider også mulighederne - eksempelvis gennem tast selv funktioner. Det øger behovet for, at borgere med nedsat funktionsevne har adgang til de samme informationer på internettet. HANDLING Handicappolitikken er, som det fremgår, opbygget omkring en vision og tre overordnede værdier. Til hver af de tre værdier er knyttet et antal indsatsområder. Værdighed: Indflydelse: Livskvalitet: Mangfoldighed samt velfærd og selvværd Tryghed og medbestemmelse samt samarbejde og dialog Livsudfoldelse, ensomhed og isolation samt rummelighed og tilgængelighed De relevante samarbejdspartnere og interessenter vil blive inddraget i arbejde med at udarbejde konkrete aktiviteter i forbindelse med indsatsområderne. Herunder alle Stevns Kommunes forvaltninger, politikere, borgere, råd og foreninger. Handicappolitikken er således en tværgående politik. Det betyder helt konkret, at handicap skal tænkes ind i alle relevante kommunale aktiviteter, uanset aktivitetens organisatoriske ansvarsplacering. 5

6 AFSLUTNING Stevns Kommunes indsats over for mennesker med nedsat funktionsevne skal medvirke til, at alle borgere stilles lige. Det betyder, at der være et passende tilbud til alle med nedsat fysisk, psykisk og/eller intellektuel funktionsevne; samtidig med, at der skal være høj grad af værdighed med hensyn til det nære: Hvordan vil jeg bo? Hvad vil jeg arbejde med? Hvordan skal min fritid tilbringes? Hvem vil jeg gerne omgås? Hvad er en værdig og meningsfyldt tilværelse? I den sammenhæng er det afgørende, at der støttes op om aktiviteter og initiativer, der kan skabe rammer, der giver lige behandling og tilgængelighed med henblik på at øge den enkelte borgers muligheder for at udfolde sig. Handicappolitikken tages op til drøftelse én gang i hver valgperiode. 6

7 I FN's Standardregler om Lige Muligheder for Handicappede fremgår det, at: Betegnelsen handicap betyder tab eller begrænsning af mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Den beskriver relationen mellem et menneske med funktionsnedsættelse og dets omgivelser. Formålet med denne betegnelse er at sætte fokus på mangler ved omgivelserne og mangler ved de i samfundet iværksatte aktiviteter, som for eksempel information, kommunikation og uddannelse, der forhindrer mennesker med funktionsnedsættelse i at deltage på lige vilkår med andre. Definitionen er vigtig, fordi den præciserer forholdet mellem de to nøglebegreber: handicap og funktionsnedsættelse. Funktionsnedsættelsen er det objektivt konstaterbare hos personen, for eksempel nedsat syn, manglende hørelse eller en psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse. Handicappet er derimod det, der så at sige ligger uden for personen - det er ikke en skavank ved den enkelte, men en skavank ved omgivelserne. Handicappet er med andre ord de begrænsninger i ens udfoldelse, som følger af funktionsnedsættelsen, fordi det omgivende samfund ikke er indrettet, så det modsvarer de behov og krav, mennesker med funktionsnedsættelser har. Denne skelnen mellem funktionsnedsættelse og handicap er grundlaget for det miljørelaterede handicapbegreb: - Funktionsnedsættelse + Barriere = Handicap - Funktionsnedsættelse + Kompensation = Lige muligheder Med det miljørelaterede handicapbegreb flyttes fokus væk fra individet over til samfundets indretning. Handicappolitik handler i mindre omfang om diagnoser, fejlfinding og reparation hos den enkelte og i stigende omfang om kompensation og om at forandre omgivelserne, så der i videst muligt omfang tages hensyn til, at mennesker med funktionsnedsættelser også skal kunne deltage. Kilde: Dansk handicappolitiks grundprincipper, Det Centrale Handicapråd, september

DANSK HANDICAPPOLITIKS GRUNDPRINCIPPER

DANSK HANDICAPPOLITIKS GRUNDPRINCIPPER DANSK HANDICAPPOLITIKS GRUNDPRINCIPPER Kompensation Sektoransvar Solidaritet Ligebehandling Det Centrale Handicapråd September 2005 Udgiver Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage, opg.

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Handicapforståelser 2 To hovedtilgange til forståelse af handicap 2 Det medicinske handicapbegreb 2 Kritik af det medicinske handicapbegreb 3 Det relative

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere