1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning"

Transkript

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning G69' komplet m/felter Attributter Operationer G68' komplet m/felter Attributter Operationer G9' komplet m/felter Attributter Operationer...43

2 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning Dette diagram er inkluderet i ØiR/ERP snitfladen for at kunne generere et dokument, som indeholder en samlet liste over de anvendte felter. Dokumentet skal ses i sammenhæng med den samlede model og derfor ikke stå alene.##dokumentet lister alle felter i:##g69' komplet m/felter#g68' komplet m/felter#g9' komplet m/felter##dokumentet vil indeholde tomme afsnit med "operationer" - disse kan ignoreres. Årsagen til at de findes er opsætningen af dokument genereringen i Qualiware.. G69' komplet m/felter Denne klasse indeholder samtlige felter fra den nye udgave af G69, her kaldet G69'.###For en forretningsmæssig og begrebsmæssig opdeling venligt referer til ØiR Finans Informationsmodel... Attributter Navn DataleverandøridentifikationKort(G 9'. + G69'.0 + G68'.5) (char) Beskrivelse Her angives det system, som afleverer den aktuelle transaktion eller postering. Her angives værdien i kort form (4 cifre). Den samme information kan angives i lang form i

3 DataleverandørIdentifikationLang( G69') (int) DataleverandørIdentifikationLang(G69'). Dette felt indeholder en 20 cifre værdi, der angiver det samme som DataleverandøridentifikationKort(G9'. + G69'.0 + G68'.5). Bogføringsdato(G69'.0) (Date) Værdien repræsenterer den part, der leverer en finanspostering, og som er den part, der har lavet en aftale med ERP leverandøren. For yderligere detaljer henvises til Leverandøridentifikation. Feltet angiver hvilken dato bilaget skal bogføres. Beløb(G69'.2 + G68'.8 + G9'.6) (int) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Dette felt angiver det aktuelle beløb, som skal posteres (angives i øre). DebitKreditIndikator(G69'.3) (char) Feltet har 5 numeriske positioner: positioner for kroner position til "." 2 positioner til ørebeløb position til eventuel Feltet angiver om denne postering er en debit eller kredit postering. Periode(G69'.4 + G9'.7) (int) D angiver Debit og K angiver Kredit. Feltet angiver hvilken periode og påligningsår bilaget skal posteres med. Feltet er valgfrit at anvende. AfleverendeSystemsLinjenummer PåBilaget(G69'.6) (char) Note: Der er flere ERP installationer hvor dette felt ikke er anvendt i debitor systemet. Her findes datoen fra andre dato felter i debitor transaktionen. Feltet indeholder bilagslinjenummeret fra det oprindelige system og sikrer sporbarheden mellem det oprindeligt

4 registrerende system og finanssystemet. I forbindelse med udbetalinger er dette Posteringshenvisning (G68'.6) og detaljer kan findes i PosteringsHenvisning. Eller er det feltet BilagsdokumentReference(G69' + G9' + G68')? Nej er forståelsen. Referencebilagsnummer(G69'.7 ) (int) Feltet er 20 karakterer langt. Nummeret er identisk med Posteringshenvisning (G68'.6). Udover dette anvendes felterne DataleverandørIdentifikationLang(G69') og Periode(G69'.4 + G9'.7) til en unik reference til Kreditorforhold. Valørdato(G69'.8) (Date) Feltet er primært anvendt for at kunne referere mellem forskellige ERP systemer. Feltet angiver valørdatoen for posteringen. Valørdato er i banksammenhæng den dato, hvor en saldoændring har rentemæssig virkning fra. Udbetalingsberrettigetnummerkod e(g69'.30, G68'.0) (int) Feltet er 8 karakterer lang. Dette felt angiver betalingsmodtagernummerkoden. Her er værdisættet: 0 = Frit valgt nummer 02 = CPR nummer 03 = SE nummer 04 = Giro nummer 05 = Telefon nummer 06 = PBS nummer 07 = Pengeinstitutkontonummer 08 = Fællesindbetalingsnummer

5 0 = Myndighedsnummer = CVR nummer 2 = P nummer (Produktionsenhed) Udbetalingsberrettigetnummer(G6 9'.3, G68'., G9'.40) (char) Felterne Udbetalingsberrettigetnummer(G69'.3, G68'., G9'.40) og Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) følges altid ad. Her angives den udbetalingsberettiget. Nummeret læses med koden angivet i Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) Repræsentation: Numerisk, max. 4 cifre Værdisæt : Valideringsregler bestemmes af IDENT_KODE Valideringsregler: Alle : Numerisk kontrol. eller F : - 9 cifre uden modulus- kontrol. 0 cifre med modulus- kontrol. 2 eller P : 9-0 cifre med modulus- kontrol. 3 eller S : 8 cifre med modulus- kontrol. 4 eller G : 4-8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 5 eller T : 8 cifre uden modulus- kontrol. 9-0 cifre med modulus- kontrol. 6 eller B : 5-8 cifre med modulus- kontrol. 7 eller K : 4 cifre. De 4 første cifre skal være et eksisterende pengeinstitutregistreringsnummer. De sidste 0 cifre, pengeinstitutkontonummer, skal være større end eller I : 8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 0 eller M : 4 cifre i intervallet begge inklusive og begge inklusive, uden modulus- kontrol. eller C : 8 cifre med modulus- kontrol 2 eller E : 0 cifre med et særligt moduluscheck Særligt moduluscheck af P-nummer: Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de

6 vægte, der indgår i modulus. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på bagrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dette felt angiver hvilken kode Ydelsesmodtagernummer(G69'.33) skal læses med. Værdisættet er et subset af Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) men hvor kun felterne nedenfor er gyldige: 02 = CPR nummer 03 = SE nummer = CVR nummer 2 = P nummer Ydelsesmodtagernummer(G69'.3 3) (char) Dette felt skal altid angives sammen med Ydelsesmodtagernummer(G69'.33). Dette felt indeholder nummer i henhold til Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32).

7 Oplysningspligtnummerkode(G69'. 34) (int) Dette felt skal altid følges af Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32). Dette felt indeholder kode til at læse Oplysningspligtnummer(G69'.35). Værdisættet er det samme som for Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32). Oplysningspligtnummer(G69'.35) (char) Oplysningspligtkode(G69'.36) (char) PosteringslinjeTekst(G69'.53 ) (char) Felterne Oplysningspligtnummerkode(G69'.34), Oplysningspligtnummer(G69'.35) og Oplysningspligtkode(G69'.36) skal altid følge hinanden. Her kan det aktuelle nummer findes. Felterne Oplysningspligtnummerkode(G69'.34), Oplysningspligtnummer(G69'.35) og Oplysningspligtkode(G69'.36) skal altid følge hinanden. Her angives oplysningspligtnummeret. Her kan angives oplysningspligtkode. Værdisæt: Her angives en alphanumerisk tekst på posteringslinien. Posteringstekstlinje er en tekst på hvert finans post og kun en tekst. Teksten kan være maksimalt 50 karakterer lang og der kan være flere af dem (skal konfirmeres). AntalPosteringerPrBilag (G69') (int) Feltet anvendes til check af om posteringsbilaget er komplet. AntalDebetPosteringerPrBilag (G69') (int) Antallet af posteringslinjer kan anvendes her. Her angives summen af samtlige debetposteringer i bilaget.

8 AntalKreditPosteringerPrBilag (G69') (int) Kommunenummer(G69') (int) Det anvendes til at checke, om bilaget indeholder det korrekte antal posteringer. Her angives summen af samtlige kreditposteringer i bilaget. Det anvendes til at checke, om bilaget indeholder det korrekte antal posteringer. Feltet identificerer den relevante kommune. Firmakode(G69') (int) Dette er en kode, som skal være oprettet i det aktuelle ERP system. Feltet giver mulighed for at underopdele en kommunes ERP system. OrganisatoriskReference(G69') (char) Dette er selvsagt mere relevant for store kommuner end for små. Her angives hvilken organisations enhed, der skal opsamle omkostninger (posteringer) fra henholdsvis OmkostningsstedAlternativOpsætning (G69') eller OmkostningsstedStandardOpsætning (G69') (KlassifikationsRelationer(ERP-System)). Værdien skal findes i støttefagsystemet OrganisationsRelationer. I SAP anvendes ofte definitionen "Profitcenter" og nedenfor kan definitionen ses. Profitcenter anvendes til opsamling af registreringer fra omkostningssteder og PSP-elementer. Der er en :-sammenhæng mellem profitcentre og bevillingsansvarssteder. Dette betyder, at profitcentret typisk afspejler en administrativ enhed med budgetansvar; eksempelvis Økonomisk Forvaltning, et stadion, et plejehjem osv. Profitcenter udledes automatisk ved indtastning af data på kostbærerne (omkostningssted eller PSP- element). Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0.

9 Dette felt erstatter tidligere værdier kendt fra KMD's LOS (Linje Organisations System) med følgende værdier: - ADM_ENHEDS_ID (G68.) - Organisationstype (G G68.3) - Administrativ organisation (G69. + G68.2) - Kaldenavn-kort (G G P3.3) OmkostningsstedStandardOpsætni ng (G69') (char). Anvendelsen af dette felt er specifik for hver kommune og for hver ERP leverandør. Feltet anvendes når en standard opsætning (for eksempel baseret på Økonomi og Indenrigsministeriet's autoriseret hovedkonto plan) skal anvendes. Dette felt kan ikke anvendes hvis OmkostningsstedAlternativOpsætning (G69') er anvendt. Feltet er 24 karakterer langt. Værdien bliver typisk skabt i ERP systemet og udstillet til anvendersystemet gennem KlassifikationsRelationer(ERP-System). I SAP anvendes ofte definitionen "Projekt Struktur Element (PSP) Element " og nedenfor kan definitionen ses. PSP-elementer anvendes som en underopdeling af projektdefinitionen. PSP-elementer anvendes typisk hvor der ikke er et omkostningssted/omkostningsart. Eksempelvis opsamling af omkostninger i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem. Det er til PSP-elementer muligt at registrere indtægter på ISMs hovedart 7 (Indtægter) samt udgifter. PSP-elementer kan yderligere underopdeles i netværk og operationer. Disse bruges i forbindelse med tidsregistrering, som kun kan foretages på PSP-elementer. Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0. Værdien skal være kendt af både anvendersystemet (via støttekomponenten KlassifikationsRelationer(ERP-System)) samt for ERP systemet. Værdien bliver typisk defineret i

10 OmkostningsstedAlternativOpsætn ing (G69') (char) ERP systemet. Anvendelsen af dette felt er specifik for hver kommune og for hver ERP leverandør. Feltet anvendes når en standard opsætning ikke kan eller ønskes anvendt. Dette kan for eksempel være hvis artskontoplan er tilstrækkelig for økonomisk styring eller hvis der ønskes en alternativ opsætning. En alternativ opsætning kan helt eller delvist omfatte standard opsætningen. Dette felt kan ikke anvendes hvis OmkostningsstedStandardOpsætning (G69') er anvendt. Et omkostningssted afspejler en organisatorisk enhed, som er ansvarlig for de anvendte omkostninger og anvendes først og fremmest til opsamling af omkostninger (kostbærer). Omkostningssteder kan ikke bogføre indtægter på Økonomi og Inderigsministeriets hovedart 7 (Indtægter). På omkostningssteder indgår lønforbrug- og budget fra HR samt afskrivninger på fysiske aktiver. Omkostningssteder opbygges i et organisatorisk standardhierarki. Til rapportering af omkostningssteder på tværs af det organisatoriske standardhierarki kan der oprettes alternative hierarkier. Vær opmærksom på at Økonomi og Inderigsministeriets omkostningssted er en oplysning til Økonomi og Inderigsministeriets, hvorimod et OPUS omkostningssted er et SAP begreb (kostbærer) og dækker over ovenstående funktionalitet. (Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0) Værdien skal være kendt af både anvendersystemet (via støttekomponenten KlassifikationsRelationer(ERP-System)) samt for ERP systemet. Værdien bliver typisk defineret i ERP systemet. Artskonto(G69') (char) Feltet angiver hvilken artskonto der anvendes. Artskonto er givet af Økonomi og Indenrigsministeriet samt en berigelse, der er specifik for en enkelt kommune. Dette felt udstilles af

11 KlassifikationsRelationer(ERP-System). Operation(G69') (char) Bemærkning Hovedart og art er en dimension, der er autoriseret af Økonomi og Indenrigsministeriet. Hovedart og art består af 2 cifre og afspejler laveste registreringsniveau i strukturkontonummeret. Første ciffer er hovedarten. Et eventuelt andet ciffer (arten) er en yderligere specifikation af hovedarten. Eksempel på en autoriseret art er 2.9 Fødevarer og 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Hovedart og art udledes af bevillingspositionen (stamdata i modulet BS). Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0. Dette felt indeholder en sekundær dimension til posteringen. Denne dimension skal være kendt af både anvendersystem samt ERP system, hvilket sker gennem støttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). Netværk(G69') (int) Dette felt skal altid anvendes sammen med Netværk(G69'). Dette felt indeholder en sekundær dimension til posteringen og angiver det det netværk som ønskes gemt med posteringen. Denne dimension skal være kendt af både anvendersystem samt ERP system, hvilket sker gennem støttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). Feltet er 8 karaktere lang. StatistiskInternOrdre(G69') (char) Dette felt skal altid anvendes sammen med Operation(G69'). Dette felt angiver en sekundær dimension, der skal gemmes sammen med posteringen og som anvendes til udtræk som er specifikke for den enkelt kommune og ERP leverandør. Statistiske nøgletal anvendes til at fordele omkostninger

12 DebitorDimension (G69') (char) eller overheads. De definerede nøgletal kan for eksempel anvendes til at fordele IT-funktionens udgifter til øvrige afdelinger, baseret på antallet af PC er i afdelingerne. Eller personaleafdelingens udgifter efter antallet af medarbejdere (Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0) Her angives det aktuelle påligningsår (identisk med Periode(G69'.4 + G9'.7) og/eller DebitorIndentifikation (G9'.8) for posteringen som efterfølgende kan bruges til søgning og udtræk. Posteringstype (G69'.3) (char) Der er følgende sammenhæng til de klassiske snitflade specifikationer: Periode(G69'.4 + G9'.7) => PÅLIGNINGSÅR (G9.7) DebitorIndentifikation (G9'.8) => DEBITORNUMMER (G9.8) Dette felt angiver posteringstypen og feltet kendes fra Posteringstype (G69.3). Feltet er 2 karaktere lang og kan antage værdierne: NOR (Normalpostering) = SAL (Saldooverførselpostering) = 2 PRI (Primosaldokorrektionspostering) = 3 SUP (Supplementpostering) = 4 KON (Kontrolinformation) = 900 Fra "KMD-ØS, Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD's økonomisystem (KMD-ØS) (GJ5000Q), Version 9, " er kopieret: Posteringstype 00/ NOR: Normalpostering En normalpostering anvendes i forbindelse med normale regnskabsmæssige bevægelser, dvs. overførsler mellem konti, ind- og udbetalinger for ikke-debitorer og kontante udbetalinger. En normalpostering kan indeholde oplysninger om udbetalingsmodtager, ydelsesmodtager og oplysningspligtig registrant.

13 Posteringstype 002/ SAL: Saldooverførselspostering En saldooverførselspostering benyttes til at ompostere beløb fra en konto til en eller flere andre konti, indenfor sammen regnskabår. Saldooverførselsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 003/ PRI: Primosaldokorrektionspostering En primosaldokorrektionspostering anvendes til alene at ændre primosaldoen på en konto. Anvendes i tilfælde, hvor een statuskonto opdeles i flere statuskonti, eller hvor flere statuskonti slås sammen til een. Primosaldokorrektionsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 004/ SUP: Supplementspostering En supplementspostering må kun anvendes efter supplementsperiodens udløb til omposteringer, dvs. posteringsdato >= Anvendes til overførsler mellem konti i perioden fra 0.03 til teknisk regnskabsvedtagelse er foretaget. Supplementsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 900/KON: Kontrolinformation Kontrolinformationen har til formål at indikere, hvilke ekspeditionsløbenumre, der er anvendt til andre formål og derfor ikke tilgår Økonomisystemet, samt at indikere dagsafslutning ved fremsendelse af tælleværksoplysninger og forbrugte ekspeditionsnumre pr. posteringsdato. Bilagsart (G69') (char) Dette felt angiver bilagsarten som er specifikt for hvert enkelt ERP system og som sådan skal værdien udstilles via KlassifikationsRelationer(ERP-System). Feltet er valgfrit og må ikke anvendes uden om KlassifikationsRelationer(ERP-System).

14 Bilagsdato(G69') (Date) Feltet kunne antage værdierne: Feltet angiver den oprindelige bilagsdato. Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Bilagstoptekst(G69') (int) Feltet angiver top teksten på et bilag og er identisk med dataleverandøridentifikation. Bilagstoptekst skal indeholde dataleverandøridenten, som også ligger i felterne DataleverandøridentifikationKort(G9'. + G69'.0 + G68'.5) og DataleverandørIdentifikationLang(G69'). Indholdet i de to felter er således identisk. Dataleverandøridenten skal ligge i bilagstopteksten af hensyn til afstemning, idet registreringsstedet fra G69 også placeres i dette felt ved indlæsning for eksempel i KMP OPUS/SAP. At leverandøridenten også ligger i feltet DataleverandørIdentifikationLang(G69') har ikke den store betydning, men der skal være valideringer på, at begge felter er ens. Den anvedes på linjeniveau og anvendes ligeledes af hensyn til afstemning i nogle ERP systemer (for eksempel fordi Opus Debitor afleverer den på linjeniveau). Denne værdi er også identisk med Bilagstoptekst(G69'). DebitorForholdstype (G9'.6 + G69') (char) Dette felt indeholder en aliaskode der identificere typen af debitor forholdet. Denne værdi er specifik for den enkelte kommune og den enkelte ERP leverandør. Feltet erstatter det klassiske BETALINGSART (G9.6) som var er specifik 3 cifret kode som er kendt af et specifikt ERP system. Alias koden vil i denne nye snitflade er ikke være specifik til et givet system. Det aktuelle system vil ved modtagelsen omsætte værdien til en konkret forretningsgang specifik til det aktuelle ERP system.

15 BilagsdokumentReference(G69' + G9' + G68') (char) De mulige værder bliver typisk manuelt vedligeholdt i debitorsystemet og automatisk udstillet til anvendersystemerne gennnem anvendelse af KlassifikationsRelationer(ERP-System). Dette felt indeholder en referencenøgle der relaterer sig til posteringen. Værdien kan frit indsættes og kan for eksempel være en reference til et OIO UBL dokument. ReferencenøgleSlut(G69') (char) Feltet er 20 karakterer langt og er valgfrit at bruge. Her angives en reference til anvendelse ved indberetning af helårspersoner (år-måned-fra eksempel 05-3). ReferencenøgleStart(G69') (char) Dette anvendes specifikt for nogle ERP systemer for eksempel KMD OPUS. Her angives en reference til anvendelse ved indberetning af helårspersoner (år-måned-til eksempel 05-3). Allokeringsfelt(G69') (char) Dette anvendes specifikt for nogle ERP systemer for eksempel KMD OPUS. Dette felt angiver et ekstra informationsfelt, her kaldet en allokering. Valutakode (G69' + G68'.33) (char) Ingen yderligere bemærkniner. Angiver valutaen i henhold til ISO-standard 427 Angiver valutaen på den aktuelle udbetaling. Såfremt valutakoden ikke er udfyldt, vil KMD Udbetaling behandle udbetalingen i danske kroner. Hvis valutakoden udfyldes, accepteres kun alfabetiske valutakoder i henhold til ISO-standard 427. Indtil videre er det kun valutakoden DKK for danske kroner, der kan anvendes. Repræsentation : Alfabetisk 3 positioner (eller 5) Værdisæt : 3 tegn (eller 5 tegn) Valideringsregel : Skal findes i tabel over valutakoder i

16 henhold til ISO-standard 427. Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Valutakurs (G69') (int) Feltet angiver den aktuelle valutakurs. ValutaOmregningsdato (G69') (Date) AlternativOrganisationsReference( G69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Feltet angiver dato for valuta omregningen. Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Dette felt angiver den OrganisatoriskReference(G69'), som er anvendt i det relevante tredje parts system. Værdien skal være kendt af aktuelle Finans system. Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. AlternativtBrugernavn(G69') (char) Dette vil i KMD OPUS svarer til et "partner profit center". Dette felt angiver det Brugernavn, som er anvendt i det relevante alternative tredje parts system. Feltet udfyldes altid med en systembruger i det alternative ERP system (for eksempel KMD Opus Økonomi) som også skal være kendt i det aktuelle system. Feltet er 2 karakterer langt. AlternativBilagsnummerTilDispositi Feltet angiver bilagsnummeret der er reserveret til on(g69') (char) disponering i det alternative ERP system. Feltet svarer til Referencebilagsnummer(G69'.7). Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt.

17 AlternativBilagslinjeTilDisposition( G69') (int) Feltet angiver bilagslinje der er reserveret til disponering i det alternative ERP system. Feltet svarer til PosteringslinjeTekst(G69'.53). AlternativtReferencenummerBilags nummer(g69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Dette felt angiver det referencebilagsnummer (svarende til Referencebilagsnummer(G69'.7), som er anvendt i det relevante tredje parts system. AlternativBilagsart(G69') (char) Feltet her 6 karaktere. Feltet angiver den bilagsart der anvendes i det alternative ERP system. Værdien skal være kend i begge systemer og er af samme type om Bilagsart (G69'). AlternativBetalingsreference(G69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Feltet angiver en reference til betaling i et alternativt ERP system. Feltet har samme betydning som Referencebilagsnummer(G69'.7). Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt...2 Operationer Navn Beskrivelse.2 G68' komplet m/felter Her findes en komplet liste over felter, der danner en kreditortransaktion i henhold til ERP Snitflade for Kreditorforhold..2. Attributter Navn UdbetalendeEnhed (G68') (char) Beskrivelse Her angives hvilken udbetalendeenhed der er aktuel for en given udbetaling. Værdien skal findes i støttefagsystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). De mulige værdier opsættes i ERP systemet eller af anvendersystemet ved

18 hjælp af P3-3 UdbetalendeEnheder. I ERP systemet har dette felt en relation til den aktuelle organisation. Dette emne er uden for rammen af denne snitflade beskrivelse. Kreditortransaktionstype (G68' + P3-3) (int) DataleverandøridentifikationKort(G 9'. + G69'.0 + G68'.5) (char) Her angives hvilken udetalingsdestination der er aktuel. Værdien kan antage: 00 = Udbetaling uden destination 0 = Udbetaling strakskontant 03 = Udbetaling til pengeinstitutkonto (Nemkonto) 04 = Udbetaling til adresse 05 = Udbetaling girokonto 06 = Udbetaling til fællesindbetalingsnummer 3 = Udbetaling til pengeinstitutkonto fra elektronisk faktura (Nemkonto) 5 = Udbetaling til girokonto fra elektronisk faktura 6 = Udbetaling til fællesindbetalingsnr. fra elektronisk faktura Her angives det system, som afleverer den aktuelle transaktion eller postering. Kreditortypeidentifikation (G68'.6) (int) Her angives værdien i kort form (4 cifre). Den samme information kan angives i lang form i DataleverandørIdentifikationLang(G69'). Her angives typen af udbetaling, for eksempel dagpenge, sociale pensioner eller løn. Kreditoridentifikation (G68'.7) Værdien fås fra fagstøttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). Aktuelle værdier er en aftale mellem ERP leverandør og den aktuelle kommune. Feltet har 3 cifre. Her angives en brugerspecificeret identifikation på en

19 (char) udbetaling. Den kan bruges til at samle eller adskille udbetalinger. Identifikationen (brugerspecificeret) på en udbetaling. Anvendes for at kunne identificere den enkelte udbetaling, og for at kunne samle eller adskille flere udbetalinger. Afleveres flere udbetalinger med samme identifikation og til samme: - Udbetalingsberettiget - Udbetalingstype - Udbetalingsdato - Udbetalingsmedie behandles disse som korrektioner. Det betyder, at beløbet op-/nedskrives afhængig af fortegnet. Teksten udskiftes for hver korrektion, så det vil være teksten i den sidste korrektion, der bliver anvendt. Repræsentation : Alfanumerisk 8 positioner Værdisæt : Max. 8 tegn/cifre Beløb(G69'.2 + G68'.8 + G9'.6) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dette felt angiver det aktuelle beløb, som skal posteres (angives i øre). Beløbsfortegn(G68'.9) (char) Feltet har 5 numeriske positioner: positioner for kroner position til "." 2 positioner til ørebeløb position til eventuel Dette felt angiver om udbetalingsbeløbet er positivt eller negativt. Er værdien "-" (negativt) fratrækkes beløbet fra eksisterende Kreditorforhold. Er feltet ikke sat antages feltet at være sat

20 Udbetalingsberrettigetnummerkod e(g69'.30, G68'.0) (int) til værdien "+". Dette felt angiver betalingsmodtagernummerkoden. Her er værdisættet: 0 = Frit valgt nummer 02 = CPR nummer 03 = SE nummer 04 = Giro nummer 05 = Telefon nummer 06 = PBS nummer 07 = Pengeinstitutkontonummer 08 = Fællesindbetalingsnummer 0 = Myndighedsnummer = CVR nummer 2 = P nummer (Produktionsenhed) Udbetalingsberrettigetnummer(G6 9'.3, G68'., G9'.40) (char) Felterne Udbetalingsberrettigetnummer(G69'.3, G68'., G9'.40) og Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) følges altid ad. Her angives den udbetalingsberettiget. Nummeret læses med koden angivet i Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) Repræsentation: Numerisk, max. 4 cifre Værdisæt : Valideringsregler bestemmes af IDENT_KODE Valideringsregler: Alle : Numerisk kontrol. eller F : - 9 cifre uden modulus- kontrol. 0 cifre med modulus- kontrol. 2 eller P : 9-0 cifre med modulus- kontrol. 3 eller S : 8 cifre med modulus- kontrol. 4 eller G : 4-8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 5 eller T : 8 cifre uden modulus- kontrol. 9-0 cifre med modulus- kontrol. 6 eller B : 5-8 cifre med modulus- kontrol. 7 eller K : 4 cifre. De 4 første cifre skal være et

21 eksisterende pengeinstitutregistreringsnummer. De sidste 0 cifre, pengeinstitutkontonummer, skal være større end eller I : 8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 0 eller M : 4 cifre i intervallet begge inklusive og begge inklusive, uden modulus- kontrol. eller C : 8 cifre med modulus- kontrol 2 eller E : 0 cifre med et særligt moduluscheck Særligt moduluscheck af P-nummer: Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på bagrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Betalingsdato(G68'.2 + G9'5) (Date) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her kan udbetalingsdatoen eller indbetalingsdatoen findes. Angiver den dato, hvor udbetalingen skal være

22 beløbsmodtageren i hænde. Det vil sige i form af en tilskrivning på en pengeinstitutkonto eller via en check. Hvis udbetalingsdato ikke er udfyldt, udregnes den i KMD Udbetaling på baggrund af kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Hvis udbetalingsdato er udfyldt med en dato, som ikke er en bankdag, så ændrer KMD Udbetaling den til sidste bankdag inden udbetalingsdato, eller til førstkommende bankdag efter udbetalingsdato, afhængig af hvad der er valgt for den aktuelle udbetalingstype, og under hensyntagen til kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Repræsentation : Numerisk 8 cifre Værdisæt : HHÅÅMMDD!!!!!!! > dag!! > måned! > år > århundrede AlternativAdressekode(G68'.3) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her angives typen adresse. Angiver om adressering skal ske til en autoriseret adresse i P-data, V-data, Myndigheds-register, eller til en alternativ adresse angivet i KMD Udbetalings (kan være et kreditor system af vilkårlig leverandør) tabeller vedrørende udbetalingsberettiget eller -modtager. Repræsentation : Numerisk ciffer Værdisæt : = Anvend ikke alternativ adresse - = Anvend alternativ adresse fra berettiget - 2 = Anvend alternativ adresse fra eventuel modtager - 3 = Anvend alternativ adresse fra berettiget og fra eventuel modtager

23 Medieidentifikation(G68'.4) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her angives udbetalingsmediet, der skal anvendes af det pågældene kreditorsystem. Angiver det medie, udbetalingen ønskes foretaget på. I KMD Udbetaling kan der indberettes præferencer vedrørende valg og prioritering af medie. Det gælder: - Udbetalingstype præference - Udbetalingsenhed præference - Udbetalingsberettiget præference Ønskes disse at være gældende skal feltet ikke udfyldes eller udfyldes med 00 som bevirker, at KMD Udbetaling automatisk udvælger et medie. I modsat fald kan feltet udfyldes med værdi for ønsket medie. Repræsentation : Numerisk, max. 2 cifre Værdisæt : 0 = KMD Udbetalings valg = Kontant 2 = Strakskontant 4 = Kontooverførsel 2 (Girering) 5 = Standardcheck 6 = Girocheck 8 = Kontooverførsel (PBS-overførsel) NOTE: Dette gælder KMD Udbetaling såvel som andre udbetalingssystemer. IndbetalingskortLæselinje(G68'.5 + G9'08 + G9'5) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her findes identifikationen fra det indbetalingskort som udbetalingen vedrører.

24 Læselinje (kortartkode eller betalingsidentifikation) fra det indbetalingskort udbetalingen vedrører. Repræsentation : Numerisk 2 eller 7-9 cifre Værdisæt : Se efterfølgende eksempler Læselinjen kan indeholde kortartkode 73 alene, eller 3 former for læselinjer med kortartkode og betalingsidentifikation fra indbetalingskort, efterfølgende vises et eksempel på hver af dem: 7-cifret læselinie: >7< <!!!!!! ! ----> Beløbsmodtagers FI-nummer, skal!!! ikke indberettes!! > Checkciffer modulus 0, beregnet på de!! foranstående 4 cifre, skal indberettes! > 4-cifret betaleridentifikation, skal indberettes > 2-cifret kortartkode, skal indberettes, værdisæt: 7 Posteringshenvisning (G68'.6) (int) 8-cifret læselinie: >04< <!!!!!! ! ----> Beløbsmodtagers Girokontonummer eller,! Dette felt anvendes af både Kreditorforhold og Finansbilag til at sikre, at udbetaling og postering bliver bundet sammen i ERP systemet. Dette felt har samme værdi som

25 Referencebilagsnummer(G69'.7). Fakturanummer(G68'.7 + Angiver fakturanummeret som udbetalingen henfører til. G9'.48) (char) Feltet er på 20 alfanumeriske karakterer. Fakturadato(G68'.8) (Date) Angiver fakturadatoen på Fakturanummer(G68'.7 + G9'.48). Sagsbehandler(G68'.9) (char) Her findes initialer eller logon-identifikation på den person der har behandlet den aktuelle udbetaling. Pengeinstitutregistreringsnummer( G68'.20) (int) Her findes registreringsnummeret til en udbetaling til et pengeinstitut. Angiver PI-registreringsnummer i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 3) eller det gamle giroregistreringsnummer 99 i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 5). Repræsentation : Numerisk, max.4 cifre Værdisæt : 9999 Valideringsregel : Skal findes i tabel over pengeinstitutter Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Pengeinstitutkontonummer(G68'.2 ) (int) Her angives kontonummeret ved udbetaling til pengeinstitut. Angiver PI-kontonummer i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 3), girokontonummer i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 5) eller FI-nummer i en

26 Valutakode (G69' + G68'.33) (char) udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 6). Repræsentation : Numerisk, max. 0 cifre Værdisæt : Angiver valutaen i henhold til ISO-standard 427 Angiver valutaen på den aktuelle udbetaling. Såfremt valutakoden ikke er udfyldt, vil KMD Udbetaling behandle udbetalingen i danske kroner. Hvis valutakoden udfyldes, accepteres kun alfabetiske valutakoder i henhold til ISO-standard 427. Indtil videre er det kun valutakoden DKK for danske kroner, der kan anvendes. Repræsentation : Alfabetisk 3 positioner (eller 5) Værdisæt : 3 tegn (eller 5 tegn) Valideringsregel : Skal findes i tabel over valutakoder i henhold til ISO-standard 427. Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Leveranceidentifikation(G68'.34) (char) Anvendes som en unik identifikation af udbetalingen. Anvendes til at identificere en leverance af udbetalinger. Repræsentation : Alfanumerisk 0 positioner Værdisæt : Feltet opbygges af: - Sidste ciffer i årstal ciffer - Dagnummer i året 3 cifre - Tidspunkt inklusiv sekunder 6 cifre Eksempel: !!!!!!!!! -----> sekunder!!! > minutter!! > time

27 ! > dagnummer > sidste ciffer i årstal Dag 02 i 2005 kl. 3:35:42 Navn(G9'.66 + G9'.72 + G68'.22) (char) CoNavn(G9'.67 + G68'.23) (char) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her angives et navn. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et CO navn. Adresse(G68'.24 + G9'68 + G9'73) (char) Bynavn(G9'.69 + G9'.74 + G68'.25) (char) Postdistrikt(G9'.7 + G9'.76) (char) Postnummer(G' G9'.75 + G68'.26) (int) Koderedigering (G68'.39) (int) Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives en adresse. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et bynavn. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives navnet på et eventuelt postdistrikt. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et postnummer. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et navn.

28 Angiver om det er en udbetaling, hvor det afleverende system selv har redigeret tekstlinierne, og at den derfor ikke må slåes sammen med andre udbetalinger til samme beløbsmodtager, med samme udbetalingstype, -dato og -medie (KODE_REDIGERING = eller = 3), eller, hvordan KMD Udbetaling skal redigere og dokumentere de individuelle tekstlinier (KODE_REDIGERING = 2 eller = 4). Repræsentation : Numerisk ciffer Værdisæt : - 4 = Udbetaling med redigerede tekstlinier, der skal bibeholdes som en udbetaling. 2 = Udbetaling med uredigerede tekstlinier, der gerne må slåes sammen med andre udbetalinger. Udbetalingens beløb dokumenteres i den sidste tekstlinie yderst til højre. Længden på sidste tekstlinie reduceres derfor med beløbsfeltets længde. 3 = Udbetaling med redigerede tekstlinier indeholdende kontrolkarakterer, der skal bibeholdes som en udbetaling. (Anvendes til standardcheck) 4 = Udbetaling med uredigerede tekstlinier, der gerne må slåes sammen med andre udbetalinger. Udbetalingens beløb dokumenteres på en linie for sig selv umiddelbart efter den sidste tekstlinie. Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Individuelttekst (G68'.40-75) (char) Her angives op til 36 individuele tekstlinjer. Maksimum 36 tekstlinier der kan indeholde oplysninger vedrørende den enkelte betaling. Udskrives på meddelelsesbrev, standardcheckspecifikation, girocheck eller advisering via bogføringscentral. NB. Ved korrektioner vil det være teksterne fra den sidste udbetaling, der vil blive anvendt.

29 Dataleverandører skal være opmærksom på, at længden på tekstlinierne afhænger af redigeringskoden og af hvilket medie, udbetalingen effektueres på. Længden af tekstlinierne kontrolleres ikke af KMD Udbetaling. Hvis tekstlinierne er for lange i forhold til udbetalingsmediet, vil den overskydende tekst ikke blive dokumenteret. Antallet af tekstlinier afhænger også af udbetalingsmediet, og for standardcheck endvidere af den enkelte udbetalingstypes fysiske standardcheckblanket. Skema, der viser antal tekstlinier afhængig af udbetalingsmedie og den anbefalede maksimale længde på tekstlinier, afhængig af redigeringskode og udbetalingsmedie. For Kontooverførsel og Kontooverførsel 2, herunder også girering, vises før skråstregen den anbefalede maksimale længde på tekstlinier ved advisering via bogføringscentral efter skråstregen, ved advisering via KMD Udbetaling: Antal Redigeringskode tekstlinier Udbetalingsmedie BilagsdokumentReference(G69' + G9' + G68') (char) 38 Dette felt indeholder en referencenøgle der relaterer sig til posteringen. Værdien kan frit indsættes og kan for eksempel være en reference til et OIO UBL dokument. Feltet er 20 karakterer langt og er valgfrit at bruge..2.2 Operationer Navn Beskrivelse.3 G9' komplet m/felter Her findes en komplet oversigt over de felter der indgår i ERP Snitflade for Debitorforhold. Alle felter er kort beskrevet. Ydermere skal nævnes at alle felter er stærkt inspireret af GE55000Q. Det anbefales at inddrage denne standard til forståelsen af denne snitflade.

30 .3. Attributter Navn DataleverandøridentifikationKort(G 9'. + G69'.0 + G68'.5) (char) Beskrivelse Her angives det system, som afleverer den aktuelle transaktion eller postering. Tidsstempling(G9'.3 + G9'.98) (Date) Her angives værdien i kort form (4 cifre). Den samme information kan angives i lang form i DataleverandørIdentifikationLang(G69'). Tidsstempler den enkelte transaktion for at sikre korrekt ajourføringssekvens. Brugernummer(G9'.4) (int) Identifikation af det brugernummer, som transaktionen skal henføres til. Områdenummer(G9'.5) (int) Dette felt indeholder en aliaskode, som via en omsættertabel identificerer områdenummeret for et debitorforhold. Feltet indgår i en entydig identifikation af et debitorforhold. Omsættertabellen bliver typisk manuelt vedligeholdt i debitorsystemet og udstilles gennem KlassifikationsRelationer(ERP-System). DebitorForholdstype (G9'.6 + G69') (char) Feltet anvendes ikke i alle ERP systemer og vil måske over tid bliver udfaset. Dette felt indeholder en aliaskode der identificere typen af debitor forholdet. Denne værdi er specifik for den enkelte kommune og den enkelte ERP leverandør. Feltet erstatter det klassiske BETALINGSART (G9.6) som var er specifik 3 cifret kode som er kendt af et specifikt ERP system. Alias koden vil i denne nye snitflade er ikke være specifik til et givet system. Det aktuelle system vil ved modtagelsen

31 omsætte værdien til en konkret forretningsgang specifik til det aktuelle ERP system. Periode(G69'.4 + G9'.7) (int) De mulige værder bliver typisk manuelt vedligeholdt i debitorsystemet og automatisk udstillet til anvendersystemerne gennnem anvendelse af KlassifikationsRelationer(ERP-System). Feltet angiver hvilken periode og påligningsår bilaget skal posteres med. Feltet er valgfrit at anvende. DebitorIndentifikation (G9'.8) (char) Note: Der er flere ERP installationer hvor dette felt ikke er anvendt i debitor systemet. Her findes datoen fra andre dato felter i debitor transaktionen. Dette felt angiver hvilket objekt et debitor forhold hidrører. Det er typisk et CPR nummer der for eksempel kan angive et barns CPR nummer. Sagsnummer(G9'.9) (int) Værdien er central for et debitor system. Dette felt har sin oprindelse i sager med ejerskifte. Feltet er tænkt som en tæller der tælles op for hvert ejerskifte. Der er flere eksempler på at denne information registrereres på andre måde i debitor systemerne og feltet her er derfor ofte ikke anvendt. Feltet er valgfrit. Registreringsdato(G9'.0) (Date) Dette felt indgår i en entydig identifikation af et debitorforhold. Sagsnummeret anvendes i forbindelse med ejerskab af ejendomme. Når der kommer en ny ejer tælles nummeret op. Angiver den dato, hvor den enkelte transaktion er registreret.

32 Indbetalingssted(G9'.) (char) Angiver hvilket indbetalingssted, der har modtaget indbetalingen. Ekspeditionsløbenummer(G9'.2) (int) Værdien findes bliver sat op i ERP systemet og derfor udstillet i KlassifikationsRelationer(ERP-System). Her angives nummeret på den ekspedition der er foretaget i forbindelse med indbetalingen. Værdien angiver at værdien tildeles af debitor systemet. Dækningskode(G9'.4) (int) Angiver om det indbetalte beløb dækker ordinær ydelse (0), renteindbetaling(), gebyrindbetaling(2) eller udlægsafgift(3). Angives intet antages værdien 0. Betalingsdato(G68'.2 + G9'5) (Date) Her kan udbetalingsdatoen eller indbetalingsdatoen findes. Angiver den dato, hvor udbetalingen skal være beløbsmodtageren i hænde. Det vil sige i form af en tilskrivning på en pengeinstitutkonto eller via en check. Hvis udbetalingsdato ikke er udfyldt, udregnes den i KMD Udbetaling på baggrund af kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Hvis udbetalingsdato er udfyldt med en dato, som ikke er en bankdag, så ændrer KMD Udbetaling den til sidste bankdag inden udbetalingsdato, eller til førstkommende bankdag efter udbetalingsdato, afhængig af hvad der er valgt for den aktuelle udbetalingstype, og under hensyntagen til kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Repræsentation : Numerisk 8 cifre Værdisæt : HHÅÅMMDD

33 !!!!!!! > dag!! > måned! > år > århundrede Beløb(G69'.2 + G68'.8 + G9'.6) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dette felt angiver det aktuelle beløb, som skal posteres (angives i øre). Betalingsform(G9'.7) (int) Feltet har 5 numeriske positioner: positioner for kroner position til "." 2 positioner til ørebeløb position til eventuel Angiver kontantindbetaling (00) eller checkindbetaling (003). Fremmedindbetaler(G9'.8) (char) Betalingsgruppe(G9'.9) (char) Angivelse af den fremmede indbetaler (kan være initialer). Angivelse af hvilken gruppe der har foretaget indbetalingen. Værdien af dette felt sættes af det enkelte anvendersystem og er ikke sat op i debitor systemet. JuridiskIdentifikation (G9'.20) (int) Dette felt angiver CPR, CVR, SE, erstatnings CPR eller lignende værdi til den juridiske identifikation. Felter er identisk med CvrNummer(G9'.20) eller CprNummer(G9'.20). I den oprindelige standard (G9/GE55000Q) kaldes feltet PERSON-/CVR-NUMMER

34 PartsType (G9') (int) (G9.20). Typen angives i PartsType (G9'). Her angives typen af parten. GenerelAdvisDato(G9'.22) (Date) Dette kan antage følgende værdier: Dato for udskrivning af generel besked (advis). GenerelAdvisTekstnummer(G9'.2 3) (int) Angiver nummeret på den generelle tekst der skal udskrives. AlternativAdressekode(G9'.24) (char) Administratornummer(G9'.25) (int) Angiver hvilken adresse der skal anvendes. Følgende værdier kan anvendes: 0 = CPR/CVR register = Debitorsystemets adresseregister % = Sletning af kode Angiver juridisk identifikation af administrator (jf. JuridiskIdentifikation (G9'.20)) og i form af CPR, SE eller CVR nummer. Typen angives med PartsType (G9'). Administratorkode(G9'.26) (int) Angiver hvordan et Debitorforhold skal administreres. Ændringsdato(G9'.27) (Date) Værdien kan antage: 0 = Ingen administrator = Materiale sendes til administrator 3 = Opkrævningsmateriale sendes til administrator og rykker materiale til debitor Angiver ændringsdato for AlternativAdressekode(G9'.24)

35 Udskrivningsnummer(G9'.28) (int) Anvendes til sortering af uddata, for eksempel til sortering af oprikker på ejendomsskat så de udskrives i samme orden som ejendomsskattebilletterne. Afgrænsningsnummer(G9'.29) (int) oprik, optisk læsbart regningsindbetalingskort, (se optisk), postgiroindbetalingskort, som i 967 afløste hulkortregningsindbetalingskort (hulrik). Kilde: Den store danske, Gyldendals åbne encyklopædi Anvendes til afgrænsning af uddata og kan kun anvendes til bestilling af adressemærkater. Referencenummer(G9'.30) (int) Angiver en reference til et Debitorforhold. Anvendes til afgrænsning af uddata og kan kun anvendes til bestilling af adressemærkater. Betalingsbeskedkode(G9'.3) (char) Kode der angiver om der skal udskrives en besked, når der foretages en indbetaling (0 = Ingen besked, = besked, % = Sletning af kode). RentefritagelsesdatoStart(G9'.32) (Date) Angiver startdato for en periode, hvor der ikke skal beregnes renter på en given rate, ved for sen indbetaling. RentefritagelsesdatoSlut(G9'.33) (Date) Angiver slutdato i relation til RentefritagelsesdatoStart(G9'.32).

36 KorrektionsbeløbRente(G9'.34) (int) KorrektionsbeløbGebyr(G9'.35) (int) KorrektionsbeløbAfgift(G9'.36) (int) Ratenummer(G9'.38) (int) Angiver beløb til korrektion af beregnet rente. Angiver beløb til korrektion af beregnet gebyr. Angiver beløb til korrektion af beregnet afgift. Angiver ratenummer vedrørende en enkelt ratepåligning. Ratebeløb(G9'.39) (int) Angiver ratebeløbet ved en enkelt rate (angives i øre). Beløbstype(G9'.40) (int) Angiver om et ratebeløb er et fuldt ratebeløb, eller et beløb til ændring af eksisterende ratebeløb. ( = Ændringsbeløb). Rentefritbeløb(G9'.4) (int) Angiver den del af ratebeløbet, hvoraf der ikke skal beregnes rente ved for sen indbetaling. Opkrævningskode(G9'.42) (int) Beløbet angives i øre. Angiver hvordan ratepåligningen skal opkræves (0 = ingen opkrævning, = nettoopkrævning). Opkrævningsdato(G9'.43) (Date) Angiver dato for hvornår der til en påligning kan udskrives opkrævningsmateriale.

37 Forfaldsdato(G9'.44) (Date) Angiver forfaldsdato for ratepåligningen. SidsteRettidigeIndbetalingsdato(G 9'.45) (Date) SidsteRentefrieIndbetalingsdato(G 9'.46) (Date) Angiver sidste rettidige indbetalingsdato. Angiver sidste rettidige indbetalingsdato uden at der sker rentetilskrivning. RatetekstReference(G9'.47) (int) Angiver reference i form af et "tekstnummer" for den betalingsspecfikationstekst, der anvendes ved udskrivning. Ratespecifikation (G9'.48) (int) Yderligere specifikation på ratepåligningen. Slettemarkering(G9'.49) (char) Angiver om et tidligere fremsendt forhold med samme nøgle skal slettes. Ejerskiftedato (G9'.50) (Date) Angiver dato for ejerskifte. Henlæggelsesdato(G9'.5) (Date) Angiver dato for henlæggelse. Navn(G9'.66 + G9'.72 + G68'.22) (char) Her angives et navn.

38 CoNavn(G9'.67 + G68'.23) (char) Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et CO navn. Adresse(G68'.24 + G9'68 + G9'73) (char) Bynavn(G9'.69 + G9'.74 + G68'.25) (char) Postnummer(G' G9'.75 + G68'.26) (int) Postdistrikt(G9'.7 + G9'.76) (char) IndividuelBetalingsspecifikationste kstantallinjer(g9'.77) (int) Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives en adresse. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et bynavn. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et postnummer. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives navnet på et eventuelt postdistrikt. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Angiver antal linjer der er benyttet til den pågældende tekst (referer til IndividuelBetalingsspecifikationstekst(G9'.78)). IndividuelBetalingsspecifikationste kst(g9'.78) (char) Angiver en individuel tekst til specifikation af betalingen over for borgeren. IndividuelBetalingsspecifikationstekstAntalLinjer(G9'.77) angiver længden af teksten.

39 Ejerskifteovertagelsesdato(G9'. 00) (Date) Kortart(G9'.05 + P3-3) (int) Angiver overtagelsesdato i forbindelse med ejerskifte. Angiver værdien 7 for "Fælles Indbetalingskort (FI-kort). Systemart(G9'.06) (char) Kan denne udgås? For straksudbetaling er nævnt numrene 04, 25, 7, 73 samt 75. Angiver det system der afleverer opkrævningsoplysninger fra det fælles indbetalingskort. Installationsnummer(G9'.07) (int) Valideringsregel: Den angivne værdi skal findes i DebitorForholdstype (G9'.6 + G69'), som findes i KlassifikationsRelationer(ERP-System). Angiver installationsnummer som skal anvendes når der er flere installationer af det samme afleverende system. IndbetalingskortLæselinje(G68'.5 + G9'08 + G9'5) (int) Ikke ydereligere bemærkninger. Her findes identifikationen fra det indbetalingskort som udbetalingen vedrører. Læselinje (kortartkode eller betalingsidentifikation) fra det indbetalingskort udbetalingen vedrører. Repræsentation : Numerisk 2 eller 7-9 cifre Værdisæt : Se efterfølgende eksempler Læselinjen kan indeholde kortartkode 73 alene, eller 3 former for læselinjer med kortartkode og betalingsidentifikation fra indbetalingskort, efterfølgende vises et eksempel på hver af dem: 7-cifret læselinie: >7< <

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 3..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...8.2.2 Operationer...30.3 G9' komplet

Læs mere

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19.05.2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 www.deloitte.dk ectrl Tim eplus Vejledning Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Sådan opsættes genvejsdimen sioner i regnskabsopsætningen...77 Dimensions kombinationer...79 Prioritering af standarddim...

Sådan opsættes genvejsdimen sioner i regnskabsopsætningen...77 Dimensions kombinationer...79 Prioritering af standarddim... Finansvejledning Finansvejledning...1 Finansmodulet...4 Indledning...4 Symboler og typografer...5 Opsætninger...6 Firmaoplysninger...6 Regnskabsopsætning...10 Nummerserie...18 Bogføringsgrupper...21 Momsbogføringsgrupper...25

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13 Side 1 af 321 Navision Stat 5.4.01 ØKO/STO Dato 30.10.13 Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01 Introduktion Økonomistyringsmodulet i Navision Stat 5.4 indeholder udover finans-delen, også de grundlæggende

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Regnskab Mamut Kundskabsserie - 2009 Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Kom i gang med regnskab i Mamut Business Software INDHOLD VELKOMMEN... 1 VIGTIGE VÆRKTØJER I SKÆRMBILLEDERNE...

Læs mere