1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning"

Transkript

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning G69' komplet m/felter Attributter Operationer G68' komplet m/felter Attributter Operationer G9' komplet m/felter Attributter Operationer...43

2 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning Dette diagram er inkluderet i ØiR/ERP snitfladen for at kunne generere et dokument, som indeholder en samlet liste over de anvendte felter. Dokumentet skal ses i sammenhæng med den samlede model og derfor ikke stå alene.##dokumentet lister alle felter i:##g69' komplet m/felter#g68' komplet m/felter#g9' komplet m/felter##dokumentet vil indeholde tomme afsnit med "operationer" - disse kan ignoreres. Årsagen til at de findes er opsætningen af dokument genereringen i Qualiware.. G69' komplet m/felter Denne klasse indeholder samtlige felter fra den nye udgave af G69, her kaldet G69'.###For en forretningsmæssig og begrebsmæssig opdeling venligt referer til ØiR Finans Informationsmodel... Attributter Navn DataleverandøridentifikationKort(G 9'. + G69'.0 + G68'.5) (char) Beskrivelse Her angives det system, som afleverer den aktuelle transaktion eller postering. Her angives værdien i kort form (4 cifre). Den samme information kan angives i lang form i

3 DataleverandørIdentifikationLang( G69') (int) DataleverandørIdentifikationLang(G69'). Dette felt indeholder en 20 cifre værdi, der angiver det samme som DataleverandøridentifikationKort(G9'. + G69'.0 + G68'.5). Bogføringsdato(G69'.0) (Date) Værdien repræsenterer den part, der leverer en finanspostering, og som er den part, der har lavet en aftale med ERP leverandøren. For yderligere detaljer henvises til Leverandøridentifikation. Feltet angiver hvilken dato bilaget skal bogføres. Beløb(G69'.2 + G68'.8 + G9'.6) (int) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Dette felt angiver det aktuelle beløb, som skal posteres (angives i øre). DebitKreditIndikator(G69'.3) (char) Feltet har 5 numeriske positioner: positioner for kroner position til "." 2 positioner til ørebeløb position til eventuel Feltet angiver om denne postering er en debit eller kredit postering. Periode(G69'.4 + G9'.7) (int) D angiver Debit og K angiver Kredit. Feltet angiver hvilken periode og påligningsår bilaget skal posteres med. Feltet er valgfrit at anvende. AfleverendeSystemsLinjenummer PåBilaget(G69'.6) (char) Note: Der er flere ERP installationer hvor dette felt ikke er anvendt i debitor systemet. Her findes datoen fra andre dato felter i debitor transaktionen. Feltet indeholder bilagslinjenummeret fra det oprindelige system og sikrer sporbarheden mellem det oprindeligt

4 registrerende system og finanssystemet. I forbindelse med udbetalinger er dette Posteringshenvisning (G68'.6) og detaljer kan findes i PosteringsHenvisning. Eller er det feltet BilagsdokumentReference(G69' + G9' + G68')? Nej er forståelsen. Referencebilagsnummer(G69'.7 ) (int) Feltet er 20 karakterer langt. Nummeret er identisk med Posteringshenvisning (G68'.6). Udover dette anvendes felterne DataleverandørIdentifikationLang(G69') og Periode(G69'.4 + G9'.7) til en unik reference til Kreditorforhold. Valørdato(G69'.8) (Date) Feltet er primært anvendt for at kunne referere mellem forskellige ERP systemer. Feltet angiver valørdatoen for posteringen. Valørdato er i banksammenhæng den dato, hvor en saldoændring har rentemæssig virkning fra. Udbetalingsberrettigetnummerkod e(g69'.30, G68'.0) (int) Feltet er 8 karakterer lang. Dette felt angiver betalingsmodtagernummerkoden. Her er værdisættet: 0 = Frit valgt nummer 02 = CPR nummer 03 = SE nummer 04 = Giro nummer 05 = Telefon nummer 06 = PBS nummer 07 = Pengeinstitutkontonummer 08 = Fællesindbetalingsnummer

5 0 = Myndighedsnummer = CVR nummer 2 = P nummer (Produktionsenhed) Udbetalingsberrettigetnummer(G6 9'.3, G68'., G9'.40) (char) Felterne Udbetalingsberrettigetnummer(G69'.3, G68'., G9'.40) og Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) følges altid ad. Her angives den udbetalingsberettiget. Nummeret læses med koden angivet i Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) Repræsentation: Numerisk, max. 4 cifre Værdisæt : Valideringsregler bestemmes af IDENT_KODE Valideringsregler: Alle : Numerisk kontrol. eller F : - 9 cifre uden modulus- kontrol. 0 cifre med modulus- kontrol. 2 eller P : 9-0 cifre med modulus- kontrol. 3 eller S : 8 cifre med modulus- kontrol. 4 eller G : 4-8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 5 eller T : 8 cifre uden modulus- kontrol. 9-0 cifre med modulus- kontrol. 6 eller B : 5-8 cifre med modulus- kontrol. 7 eller K : 4 cifre. De 4 første cifre skal være et eksisterende pengeinstitutregistreringsnummer. De sidste 0 cifre, pengeinstitutkontonummer, skal være større end eller I : 8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 0 eller M : 4 cifre i intervallet begge inklusive og begge inklusive, uden modulus- kontrol. eller C : 8 cifre med modulus- kontrol 2 eller E : 0 cifre med et særligt moduluscheck Særligt moduluscheck af P-nummer: Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de

6 vægte, der indgår i modulus. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på bagrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dette felt angiver hvilken kode Ydelsesmodtagernummer(G69'.33) skal læses med. Værdisættet er et subset af Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) men hvor kun felterne nedenfor er gyldige: 02 = CPR nummer 03 = SE nummer = CVR nummer 2 = P nummer Ydelsesmodtagernummer(G69'.3 3) (char) Dette felt skal altid angives sammen med Ydelsesmodtagernummer(G69'.33). Dette felt indeholder nummer i henhold til Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32).

7 Oplysningspligtnummerkode(G69'. 34) (int) Dette felt skal altid følges af Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32). Dette felt indeholder kode til at læse Oplysningspligtnummer(G69'.35). Værdisættet er det samme som for Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32). Oplysningspligtnummer(G69'.35) (char) Oplysningspligtkode(G69'.36) (char) PosteringslinjeTekst(G69'.53 ) (char) Felterne Oplysningspligtnummerkode(G69'.34), Oplysningspligtnummer(G69'.35) og Oplysningspligtkode(G69'.36) skal altid følge hinanden. Her kan det aktuelle nummer findes. Felterne Oplysningspligtnummerkode(G69'.34), Oplysningspligtnummer(G69'.35) og Oplysningspligtkode(G69'.36) skal altid følge hinanden. Her angives oplysningspligtnummeret. Her kan angives oplysningspligtkode. Værdisæt: Her angives en alphanumerisk tekst på posteringslinien. Posteringstekstlinje er en tekst på hvert finans post og kun en tekst. Teksten kan være maksimalt 50 karakterer lang og der kan være flere af dem (skal konfirmeres). AntalPosteringerPrBilag (G69') (int) Feltet anvendes til check af om posteringsbilaget er komplet. AntalDebetPosteringerPrBilag (G69') (int) Antallet af posteringslinjer kan anvendes her. Her angives summen af samtlige debetposteringer i bilaget.

8 AntalKreditPosteringerPrBilag (G69') (int) Kommunenummer(G69') (int) Det anvendes til at checke, om bilaget indeholder det korrekte antal posteringer. Her angives summen af samtlige kreditposteringer i bilaget. Det anvendes til at checke, om bilaget indeholder det korrekte antal posteringer. Feltet identificerer den relevante kommune. Firmakode(G69') (int) Dette er en kode, som skal være oprettet i det aktuelle ERP system. Feltet giver mulighed for at underopdele en kommunes ERP system. OrganisatoriskReference(G69') (char) Dette er selvsagt mere relevant for store kommuner end for små. Her angives hvilken organisations enhed, der skal opsamle omkostninger (posteringer) fra henholdsvis OmkostningsstedAlternativOpsætning (G69') eller OmkostningsstedStandardOpsætning (G69') (KlassifikationsRelationer(ERP-System)). Værdien skal findes i støttefagsystemet OrganisationsRelationer. I SAP anvendes ofte definitionen "Profitcenter" og nedenfor kan definitionen ses. Profitcenter anvendes til opsamling af registreringer fra omkostningssteder og PSP-elementer. Der er en :-sammenhæng mellem profitcentre og bevillingsansvarssteder. Dette betyder, at profitcentret typisk afspejler en administrativ enhed med budgetansvar; eksempelvis Økonomisk Forvaltning, et stadion, et plejehjem osv. Profitcenter udledes automatisk ved indtastning af data på kostbærerne (omkostningssted eller PSP- element). Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0.

9 Dette felt erstatter tidligere værdier kendt fra KMD's LOS (Linje Organisations System) med følgende værdier: - ADM_ENHEDS_ID (G68.) - Organisationstype (G G68.3) - Administrativ organisation (G69. + G68.2) - Kaldenavn-kort (G G P3.3) OmkostningsstedStandardOpsætni ng (G69') (char). Anvendelsen af dette felt er specifik for hver kommune og for hver ERP leverandør. Feltet anvendes når en standard opsætning (for eksempel baseret på Økonomi og Indenrigsministeriet's autoriseret hovedkonto plan) skal anvendes. Dette felt kan ikke anvendes hvis OmkostningsstedAlternativOpsætning (G69') er anvendt. Feltet er 24 karakterer langt. Værdien bliver typisk skabt i ERP systemet og udstillet til anvendersystemet gennem KlassifikationsRelationer(ERP-System). I SAP anvendes ofte definitionen "Projekt Struktur Element (PSP) Element " og nedenfor kan definitionen ses. PSP-elementer anvendes som en underopdeling af projektdefinitionen. PSP-elementer anvendes typisk hvor der ikke er et omkostningssted/omkostningsart. Eksempelvis opsamling af omkostninger i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem. Det er til PSP-elementer muligt at registrere indtægter på ISMs hovedart 7 (Indtægter) samt udgifter. PSP-elementer kan yderligere underopdeles i netværk og operationer. Disse bruges i forbindelse med tidsregistrering, som kun kan foretages på PSP-elementer. Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0. Værdien skal være kendt af både anvendersystemet (via støttekomponenten KlassifikationsRelationer(ERP-System)) samt for ERP systemet. Værdien bliver typisk defineret i

10 OmkostningsstedAlternativOpsætn ing (G69') (char) ERP systemet. Anvendelsen af dette felt er specifik for hver kommune og for hver ERP leverandør. Feltet anvendes når en standard opsætning ikke kan eller ønskes anvendt. Dette kan for eksempel være hvis artskontoplan er tilstrækkelig for økonomisk styring eller hvis der ønskes en alternativ opsætning. En alternativ opsætning kan helt eller delvist omfatte standard opsætningen. Dette felt kan ikke anvendes hvis OmkostningsstedStandardOpsætning (G69') er anvendt. Et omkostningssted afspejler en organisatorisk enhed, som er ansvarlig for de anvendte omkostninger og anvendes først og fremmest til opsamling af omkostninger (kostbærer). Omkostningssteder kan ikke bogføre indtægter på Økonomi og Inderigsministeriets hovedart 7 (Indtægter). På omkostningssteder indgår lønforbrug- og budget fra HR samt afskrivninger på fysiske aktiver. Omkostningssteder opbygges i et organisatorisk standardhierarki. Til rapportering af omkostningssteder på tværs af det organisatoriske standardhierarki kan der oprettes alternative hierarkier. Vær opmærksom på at Økonomi og Inderigsministeriets omkostningssted er en oplysning til Økonomi og Inderigsministeriets, hvorimod et OPUS omkostningssted er et SAP begreb (kostbærer) og dækker over ovenstående funktionalitet. (Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0) Værdien skal være kendt af både anvendersystemet (via støttekomponenten KlassifikationsRelationer(ERP-System)) samt for ERP systemet. Værdien bliver typisk defineret i ERP systemet. Artskonto(G69') (char) Feltet angiver hvilken artskonto der anvendes. Artskonto er givet af Økonomi og Indenrigsministeriet samt en berigelse, der er specifik for en enkelt kommune. Dette felt udstilles af

11 KlassifikationsRelationer(ERP-System). Operation(G69') (char) Bemærkning Hovedart og art er en dimension, der er autoriseret af Økonomi og Indenrigsministeriet. Hovedart og art består af 2 cifre og afspejler laveste registreringsniveau i strukturkontonummeret. Første ciffer er hovedarten. Et eventuelt andet ciffer (arten) er en yderligere specifikation af hovedarten. Eksempel på en autoriseret art er 2.9 Fødevarer og 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Hovedart og art udledes af bevillingspositionen (stamdata i modulet BS). Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0. Dette felt indeholder en sekundær dimension til posteringen. Denne dimension skal være kendt af både anvendersystem samt ERP system, hvilket sker gennem støttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). Netværk(G69') (int) Dette felt skal altid anvendes sammen med Netværk(G69'). Dette felt indeholder en sekundær dimension til posteringen og angiver det det netværk som ønskes gemt med posteringen. Denne dimension skal være kendt af både anvendersystem samt ERP system, hvilket sker gennem støttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). Feltet er 8 karaktere lang. StatistiskInternOrdre(G69') (char) Dette felt skal altid anvendes sammen med Operation(G69'). Dette felt angiver en sekundær dimension, der skal gemmes sammen med posteringen og som anvendes til udtræk som er specifikke for den enkelt kommune og ERP leverandør. Statistiske nøgletal anvendes til at fordele omkostninger

12 DebitorDimension (G69') (char) eller overheads. De definerede nøgletal kan for eksempel anvendes til at fordele IT-funktionens udgifter til øvrige afdelinger, baseret på antallet af PC er i afdelingerne. Eller personaleafdelingens udgifter efter antallet af medarbejdere (Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0) Her angives det aktuelle påligningsår (identisk med Periode(G69'.4 + G9'.7) og/eller DebitorIndentifikation (G9'.8) for posteringen som efterfølgende kan bruges til søgning og udtræk. Posteringstype (G69'.3) (char) Der er følgende sammenhæng til de klassiske snitflade specifikationer: Periode(G69'.4 + G9'.7) => PÅLIGNINGSÅR (G9.7) DebitorIndentifikation (G9'.8) => DEBITORNUMMER (G9.8) Dette felt angiver posteringstypen og feltet kendes fra Posteringstype (G69.3). Feltet er 2 karaktere lang og kan antage værdierne: NOR (Normalpostering) = SAL (Saldooverførselpostering) = 2 PRI (Primosaldokorrektionspostering) = 3 SUP (Supplementpostering) = 4 KON (Kontrolinformation) = 900 Fra "KMD-ØS, Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD's økonomisystem (KMD-ØS) (GJ5000Q), Version 9, " er kopieret: Posteringstype 00/ NOR: Normalpostering En normalpostering anvendes i forbindelse med normale regnskabsmæssige bevægelser, dvs. overførsler mellem konti, ind- og udbetalinger for ikke-debitorer og kontante udbetalinger. En normalpostering kan indeholde oplysninger om udbetalingsmodtager, ydelsesmodtager og oplysningspligtig registrant.

13 Posteringstype 002/ SAL: Saldooverførselspostering En saldooverførselspostering benyttes til at ompostere beløb fra en konto til en eller flere andre konti, indenfor sammen regnskabår. Saldooverførselsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 003/ PRI: Primosaldokorrektionspostering En primosaldokorrektionspostering anvendes til alene at ændre primosaldoen på en konto. Anvendes i tilfælde, hvor een statuskonto opdeles i flere statuskonti, eller hvor flere statuskonti slås sammen til een. Primosaldokorrektionsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 004/ SUP: Supplementspostering En supplementspostering må kun anvendes efter supplementsperiodens udløb til omposteringer, dvs. posteringsdato >= Anvendes til overførsler mellem konti i perioden fra 0.03 til teknisk regnskabsvedtagelse er foretaget. Supplementsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 900/KON: Kontrolinformation Kontrolinformationen har til formål at indikere, hvilke ekspeditionsløbenumre, der er anvendt til andre formål og derfor ikke tilgår Økonomisystemet, samt at indikere dagsafslutning ved fremsendelse af tælleværksoplysninger og forbrugte ekspeditionsnumre pr. posteringsdato. Bilagsart (G69') (char) Dette felt angiver bilagsarten som er specifikt for hvert enkelt ERP system og som sådan skal værdien udstilles via KlassifikationsRelationer(ERP-System). Feltet er valgfrit og må ikke anvendes uden om KlassifikationsRelationer(ERP-System).

14 Bilagsdato(G69') (Date) Feltet kunne antage værdierne: Feltet angiver den oprindelige bilagsdato. Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Bilagstoptekst(G69') (int) Feltet angiver top teksten på et bilag og er identisk med dataleverandøridentifikation. Bilagstoptekst skal indeholde dataleverandøridenten, som også ligger i felterne DataleverandøridentifikationKort(G9'. + G69'.0 + G68'.5) og DataleverandørIdentifikationLang(G69'). Indholdet i de to felter er således identisk. Dataleverandøridenten skal ligge i bilagstopteksten af hensyn til afstemning, idet registreringsstedet fra G69 også placeres i dette felt ved indlæsning for eksempel i KMP OPUS/SAP. At leverandøridenten også ligger i feltet DataleverandørIdentifikationLang(G69') har ikke den store betydning, men der skal være valideringer på, at begge felter er ens. Den anvedes på linjeniveau og anvendes ligeledes af hensyn til afstemning i nogle ERP systemer (for eksempel fordi Opus Debitor afleverer den på linjeniveau). Denne værdi er også identisk med Bilagstoptekst(G69'). DebitorForholdstype (G9'.6 + G69') (char) Dette felt indeholder en aliaskode der identificere typen af debitor forholdet. Denne værdi er specifik for den enkelte kommune og den enkelte ERP leverandør. Feltet erstatter det klassiske BETALINGSART (G9.6) som var er specifik 3 cifret kode som er kendt af et specifikt ERP system. Alias koden vil i denne nye snitflade er ikke være specifik til et givet system. Det aktuelle system vil ved modtagelsen omsætte værdien til en konkret forretningsgang specifik til det aktuelle ERP system.

15 BilagsdokumentReference(G69' + G9' + G68') (char) De mulige værder bliver typisk manuelt vedligeholdt i debitorsystemet og automatisk udstillet til anvendersystemerne gennnem anvendelse af KlassifikationsRelationer(ERP-System). Dette felt indeholder en referencenøgle der relaterer sig til posteringen. Værdien kan frit indsættes og kan for eksempel være en reference til et OIO UBL dokument. ReferencenøgleSlut(G69') (char) Feltet er 20 karakterer langt og er valgfrit at bruge. Her angives en reference til anvendelse ved indberetning af helårspersoner (år-måned-fra eksempel 05-3). ReferencenøgleStart(G69') (char) Dette anvendes specifikt for nogle ERP systemer for eksempel KMD OPUS. Her angives en reference til anvendelse ved indberetning af helårspersoner (år-måned-til eksempel 05-3). Allokeringsfelt(G69') (char) Dette anvendes specifikt for nogle ERP systemer for eksempel KMD OPUS. Dette felt angiver et ekstra informationsfelt, her kaldet en allokering. Valutakode (G69' + G68'.33) (char) Ingen yderligere bemærkniner. Angiver valutaen i henhold til ISO-standard 427 Angiver valutaen på den aktuelle udbetaling. Såfremt valutakoden ikke er udfyldt, vil KMD Udbetaling behandle udbetalingen i danske kroner. Hvis valutakoden udfyldes, accepteres kun alfabetiske valutakoder i henhold til ISO-standard 427. Indtil videre er det kun valutakoden DKK for danske kroner, der kan anvendes. Repræsentation : Alfabetisk 3 positioner (eller 5) Værdisæt : 3 tegn (eller 5 tegn) Valideringsregel : Skal findes i tabel over valutakoder i

16 henhold til ISO-standard 427. Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Valutakurs (G69') (int) Feltet angiver den aktuelle valutakurs. ValutaOmregningsdato (G69') (Date) AlternativOrganisationsReference( G69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Feltet angiver dato for valuta omregningen. Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Dette felt angiver den OrganisatoriskReference(G69'), som er anvendt i det relevante tredje parts system. Værdien skal være kendt af aktuelle Finans system. Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. AlternativtBrugernavn(G69') (char) Dette vil i KMD OPUS svarer til et "partner profit center". Dette felt angiver det Brugernavn, som er anvendt i det relevante alternative tredje parts system. Feltet udfyldes altid med en systembruger i det alternative ERP system (for eksempel KMD Opus Økonomi) som også skal være kendt i det aktuelle system. Feltet er 2 karakterer langt. AlternativBilagsnummerTilDispositi Feltet angiver bilagsnummeret der er reserveret til on(g69') (char) disponering i det alternative ERP system. Feltet svarer til Referencebilagsnummer(G69'.7). Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt.

17 AlternativBilagslinjeTilDisposition( G69') (int) Feltet angiver bilagslinje der er reserveret til disponering i det alternative ERP system. Feltet svarer til PosteringslinjeTekst(G69'.53). AlternativtReferencenummerBilags nummer(g69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Dette felt angiver det referencebilagsnummer (svarende til Referencebilagsnummer(G69'.7), som er anvendt i det relevante tredje parts system. AlternativBilagsart(G69') (char) Feltet her 6 karaktere. Feltet angiver den bilagsart der anvendes i det alternative ERP system. Værdien skal være kend i begge systemer og er af samme type om Bilagsart (G69'). AlternativBetalingsreference(G69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Feltet angiver en reference til betaling i et alternativt ERP system. Feltet har samme betydning som Referencebilagsnummer(G69'.7). Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt...2 Operationer Navn Beskrivelse.2 G68' komplet m/felter Her findes en komplet liste over felter, der danner en kreditortransaktion i henhold til ERP Snitflade for Kreditorforhold..2. Attributter Navn UdbetalendeEnhed (G68') (char) Beskrivelse Her angives hvilken udbetalendeenhed der er aktuel for en given udbetaling. Værdien skal findes i støttefagsystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). De mulige værdier opsættes i ERP systemet eller af anvendersystemet ved

18 hjælp af P3-3 UdbetalendeEnheder. I ERP systemet har dette felt en relation til den aktuelle organisation. Dette emne er uden for rammen af denne snitflade beskrivelse. Kreditortransaktionstype (G68' + P3-3) (int) DataleverandøridentifikationKort(G 9'. + G69'.0 + G68'.5) (char) Her angives hvilken udetalingsdestination der er aktuel. Værdien kan antage: 00 = Udbetaling uden destination 0 = Udbetaling strakskontant 03 = Udbetaling til pengeinstitutkonto (Nemkonto) 04 = Udbetaling til adresse 05 = Udbetaling girokonto 06 = Udbetaling til fællesindbetalingsnummer 3 = Udbetaling til pengeinstitutkonto fra elektronisk faktura (Nemkonto) 5 = Udbetaling til girokonto fra elektronisk faktura 6 = Udbetaling til fællesindbetalingsnr. fra elektronisk faktura Her angives det system, som afleverer den aktuelle transaktion eller postering. Kreditortypeidentifikation (G68'.6) (int) Her angives værdien i kort form (4 cifre). Den samme information kan angives i lang form i DataleverandørIdentifikationLang(G69'). Her angives typen af udbetaling, for eksempel dagpenge, sociale pensioner eller løn. Kreditoridentifikation (G68'.7) Værdien fås fra fagstøttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). Aktuelle værdier er en aftale mellem ERP leverandør og den aktuelle kommune. Feltet har 3 cifre. Her angives en brugerspecificeret identifikation på en

19 (char) udbetaling. Den kan bruges til at samle eller adskille udbetalinger. Identifikationen (brugerspecificeret) på en udbetaling. Anvendes for at kunne identificere den enkelte udbetaling, og for at kunne samle eller adskille flere udbetalinger. Afleveres flere udbetalinger med samme identifikation og til samme: - Udbetalingsberettiget - Udbetalingstype - Udbetalingsdato - Udbetalingsmedie behandles disse som korrektioner. Det betyder, at beløbet op-/nedskrives afhængig af fortegnet. Teksten udskiftes for hver korrektion, så det vil være teksten i den sidste korrektion, der bliver anvendt. Repræsentation : Alfanumerisk 8 positioner Værdisæt : Max. 8 tegn/cifre Beløb(G69'.2 + G68'.8 + G9'.6) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dette felt angiver det aktuelle beløb, som skal posteres (angives i øre). Beløbsfortegn(G68'.9) (char) Feltet har 5 numeriske positioner: positioner for kroner position til "." 2 positioner til ørebeløb position til eventuel Dette felt angiver om udbetalingsbeløbet er positivt eller negativt. Er værdien "-" (negativt) fratrækkes beløbet fra eksisterende Kreditorforhold. Er feltet ikke sat antages feltet at være sat

20 Udbetalingsberrettigetnummerkod e(g69'.30, G68'.0) (int) til værdien "+". Dette felt angiver betalingsmodtagernummerkoden. Her er værdisættet: 0 = Frit valgt nummer 02 = CPR nummer 03 = SE nummer 04 = Giro nummer 05 = Telefon nummer 06 = PBS nummer 07 = Pengeinstitutkontonummer 08 = Fællesindbetalingsnummer 0 = Myndighedsnummer = CVR nummer 2 = P nummer (Produktionsenhed) Udbetalingsberrettigetnummer(G6 9'.3, G68'., G9'.40) (char) Felterne Udbetalingsberrettigetnummer(G69'.3, G68'., G9'.40) og Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) følges altid ad. Her angives den udbetalingsberettiget. Nummeret læses med koden angivet i Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) Repræsentation: Numerisk, max. 4 cifre Værdisæt : Valideringsregler bestemmes af IDENT_KODE Valideringsregler: Alle : Numerisk kontrol. eller F : - 9 cifre uden modulus- kontrol. 0 cifre med modulus- kontrol. 2 eller P : 9-0 cifre med modulus- kontrol. 3 eller S : 8 cifre med modulus- kontrol. 4 eller G : 4-8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 5 eller T : 8 cifre uden modulus- kontrol. 9-0 cifre med modulus- kontrol. 6 eller B : 5-8 cifre med modulus- kontrol. 7 eller K : 4 cifre. De 4 første cifre skal være et

21 eksisterende pengeinstitutregistreringsnummer. De sidste 0 cifre, pengeinstitutkontonummer, skal være større end eller I : 8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 0 eller M : 4 cifre i intervallet begge inklusive og begge inklusive, uden modulus- kontrol. eller C : 8 cifre med modulus- kontrol 2 eller E : 0 cifre med et særligt moduluscheck Særligt moduluscheck af P-nummer: Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på bagrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Betalingsdato(G68'.2 + G9'5) (Date) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her kan udbetalingsdatoen eller indbetalingsdatoen findes. Angiver den dato, hvor udbetalingen skal være

22 beløbsmodtageren i hænde. Det vil sige i form af en tilskrivning på en pengeinstitutkonto eller via en check. Hvis udbetalingsdato ikke er udfyldt, udregnes den i KMD Udbetaling på baggrund af kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Hvis udbetalingsdato er udfyldt med en dato, som ikke er en bankdag, så ændrer KMD Udbetaling den til sidste bankdag inden udbetalingsdato, eller til førstkommende bankdag efter udbetalingsdato, afhængig af hvad der er valgt for den aktuelle udbetalingstype, og under hensyntagen til kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Repræsentation : Numerisk 8 cifre Værdisæt : HHÅÅMMDD!!!!!!! > dag!! > måned! > år > århundrede AlternativAdressekode(G68'.3) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her angives typen adresse. Angiver om adressering skal ske til en autoriseret adresse i P-data, V-data, Myndigheds-register, eller til en alternativ adresse angivet i KMD Udbetalings (kan være et kreditor system af vilkårlig leverandør) tabeller vedrørende udbetalingsberettiget eller -modtager. Repræsentation : Numerisk ciffer Værdisæt : = Anvend ikke alternativ adresse - = Anvend alternativ adresse fra berettiget - 2 = Anvend alternativ adresse fra eventuel modtager - 3 = Anvend alternativ adresse fra berettiget og fra eventuel modtager

23 Medieidentifikation(G68'.4) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her angives udbetalingsmediet, der skal anvendes af det pågældene kreditorsystem. Angiver det medie, udbetalingen ønskes foretaget på. I KMD Udbetaling kan der indberettes præferencer vedrørende valg og prioritering af medie. Det gælder: - Udbetalingstype præference - Udbetalingsenhed præference - Udbetalingsberettiget præference Ønskes disse at være gældende skal feltet ikke udfyldes eller udfyldes med 00 som bevirker, at KMD Udbetaling automatisk udvælger et medie. I modsat fald kan feltet udfyldes med værdi for ønsket medie. Repræsentation : Numerisk, max. 2 cifre Værdisæt : 0 = KMD Udbetalings valg = Kontant 2 = Strakskontant 4 = Kontooverførsel 2 (Girering) 5 = Standardcheck 6 = Girocheck 8 = Kontooverførsel (PBS-overførsel) NOTE: Dette gælder KMD Udbetaling såvel som andre udbetalingssystemer. IndbetalingskortLæselinje(G68'.5 + G9'08 + G9'5) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her findes identifikationen fra det indbetalingskort som udbetalingen vedrører.

24 Læselinje (kortartkode eller betalingsidentifikation) fra det indbetalingskort udbetalingen vedrører. Repræsentation : Numerisk 2 eller 7-9 cifre Værdisæt : Se efterfølgende eksempler Læselinjen kan indeholde kortartkode 73 alene, eller 3 former for læselinjer med kortartkode og betalingsidentifikation fra indbetalingskort, efterfølgende vises et eksempel på hver af dem: 7-cifret læselinie: >7< <!!!!!! ! ----> Beløbsmodtagers FI-nummer, skal!!! ikke indberettes!! > Checkciffer modulus 0, beregnet på de!! foranstående 4 cifre, skal indberettes! > 4-cifret betaleridentifikation, skal indberettes > 2-cifret kortartkode, skal indberettes, værdisæt: 7 Posteringshenvisning (G68'.6) (int) 8-cifret læselinie: >04< <!!!!!! ! ----> Beløbsmodtagers Girokontonummer eller,! Dette felt anvendes af både Kreditorforhold og Finansbilag til at sikre, at udbetaling og postering bliver bundet sammen i ERP systemet. Dette felt har samme værdi som

25 Referencebilagsnummer(G69'.7). Fakturanummer(G68'.7 + Angiver fakturanummeret som udbetalingen henfører til. G9'.48) (char) Feltet er på 20 alfanumeriske karakterer. Fakturadato(G68'.8) (Date) Angiver fakturadatoen på Fakturanummer(G68'.7 + G9'.48). Sagsbehandler(G68'.9) (char) Her findes initialer eller logon-identifikation på den person der har behandlet den aktuelle udbetaling. Pengeinstitutregistreringsnummer( G68'.20) (int) Her findes registreringsnummeret til en udbetaling til et pengeinstitut. Angiver PI-registreringsnummer i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 3) eller det gamle giroregistreringsnummer 99 i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 5). Repræsentation : Numerisk, max.4 cifre Værdisæt : 9999 Valideringsregel : Skal findes i tabel over pengeinstitutter Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Pengeinstitutkontonummer(G68'.2 ) (int) Her angives kontonummeret ved udbetaling til pengeinstitut. Angiver PI-kontonummer i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 3), girokontonummer i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 5) eller FI-nummer i en

26 Valutakode (G69' + G68'.33) (char) udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 6). Repræsentation : Numerisk, max. 0 cifre Værdisæt : Angiver valutaen i henhold til ISO-standard 427 Angiver valutaen på den aktuelle udbetaling. Såfremt valutakoden ikke er udfyldt, vil KMD Udbetaling behandle udbetalingen i danske kroner. Hvis valutakoden udfyldes, accepteres kun alfabetiske valutakoder i henhold til ISO-standard 427. Indtil videre er det kun valutakoden DKK for danske kroner, der kan anvendes. Repræsentation : Alfabetisk 3 positioner (eller 5) Værdisæt : 3 tegn (eller 5 tegn) Valideringsregel : Skal findes i tabel over valutakoder i henhold til ISO-standard 427. Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Leveranceidentifikation(G68'.34) (char) Anvendes som en unik identifikation af udbetalingen. Anvendes til at identificere en leverance af udbetalinger. Repræsentation : Alfanumerisk 0 positioner Værdisæt : Feltet opbygges af: - Sidste ciffer i årstal ciffer - Dagnummer i året 3 cifre - Tidspunkt inklusiv sekunder 6 cifre Eksempel: !!!!!!!!! -----> sekunder!!! > minutter!! > time

27 ! > dagnummer > sidste ciffer i årstal Dag 02 i 2005 kl. 3:35:42 Navn(G9'.66 + G9'.72 + G68'.22) (char) CoNavn(G9'.67 + G68'.23) (char) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her angives et navn. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et CO navn. Adresse(G68'.24 + G9'68 + G9'73) (char) Bynavn(G9'.69 + G9'.74 + G68'.25) (char) Postdistrikt(G9'.7 + G9'.76) (char) Postnummer(G' G9'.75 + G68'.26) (int) Koderedigering (G68'.39) (int) Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives en adresse. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et bynavn. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives navnet på et eventuelt postdistrikt. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et postnummer. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et navn.

28 Angiver om det er en udbetaling, hvor det afleverende system selv har redigeret tekstlinierne, og at den derfor ikke må slåes sammen med andre udbetalinger til samme beløbsmodtager, med samme udbetalingstype, -dato og -medie (KODE_REDIGERING = eller = 3), eller, hvordan KMD Udbetaling skal redigere og dokumentere de individuelle tekstlinier (KODE_REDIGERING = 2 eller = 4). Repræsentation : Numerisk ciffer Værdisæt : - 4 = Udbetaling med redigerede tekstlinier, der skal bibeholdes som en udbetaling. 2 = Udbetaling med uredigerede tekstlinier, der gerne må slåes sammen med andre udbetalinger. Udbetalingens beløb dokumenteres i den sidste tekstlinie yderst til højre. Længden på sidste tekstlinie reduceres derfor med beløbsfeltets længde. 3 = Udbetaling med redigerede tekstlinier indeholdende kontrolkarakterer, der skal bibeholdes som en udbetaling. (Anvendes til standardcheck) 4 = Udbetaling med uredigerede tekstlinier, der gerne må slåes sammen med andre udbetalinger. Udbetalingens beløb dokumenteres på en linie for sig selv umiddelbart efter den sidste tekstlinie. Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Individuelttekst (G68'.40-75) (char) Her angives op til 36 individuele tekstlinjer. Maksimum 36 tekstlinier der kan indeholde oplysninger vedrørende den enkelte betaling. Udskrives på meddelelsesbrev, standardcheckspecifikation, girocheck eller advisering via bogføringscentral. NB. Ved korrektioner vil det være teksterne fra den sidste udbetaling, der vil blive anvendt.

29 Dataleverandører skal være opmærksom på, at længden på tekstlinierne afhænger af redigeringskoden og af hvilket medie, udbetalingen effektueres på. Længden af tekstlinierne kontrolleres ikke af KMD Udbetaling. Hvis tekstlinierne er for lange i forhold til udbetalingsmediet, vil den overskydende tekst ikke blive dokumenteret. Antallet af tekstlinier afhænger også af udbetalingsmediet, og for standardcheck endvidere af den enkelte udbetalingstypes fysiske standardcheckblanket. Skema, der viser antal tekstlinier afhængig af udbetalingsmedie og den anbefalede maksimale længde på tekstlinier, afhængig af redigeringskode og udbetalingsmedie. For Kontooverførsel og Kontooverførsel 2, herunder også girering, vises før skråstregen den anbefalede maksimale længde på tekstlinier ved advisering via bogføringscentral efter skråstregen, ved advisering via KMD Udbetaling: Antal Redigeringskode tekstlinier Udbetalingsmedie BilagsdokumentReference(G69' + G9' + G68') (char) 38 Dette felt indeholder en referencenøgle der relaterer sig til posteringen. Værdien kan frit indsættes og kan for eksempel være en reference til et OIO UBL dokument. Feltet er 20 karakterer langt og er valgfrit at bruge..2.2 Operationer Navn Beskrivelse.3 G9' komplet m/felter Her findes en komplet oversigt over de felter der indgår i ERP Snitflade for Debitorforhold. Alle felter er kort beskrevet. Ydermere skal nævnes at alle felter er stærkt inspireret af GE55000Q. Det anbefales at inddrage denne standard til forståelsen af denne snitflade.

30 .3. Attributter Navn DataleverandøridentifikationKort(G 9'. + G69'.0 + G68'.5) (char) Beskrivelse Her angives det system, som afleverer den aktuelle transaktion eller postering. Tidsstempling(G9'.3 + G9'.98) (Date) Her angives værdien i kort form (4 cifre). Den samme information kan angives i lang form i DataleverandørIdentifikationLang(G69'). Tidsstempler den enkelte transaktion for at sikre korrekt ajourføringssekvens. Brugernummer(G9'.4) (int) Identifikation af det brugernummer, som transaktionen skal henføres til. Områdenummer(G9'.5) (int) Dette felt indeholder en aliaskode, som via en omsættertabel identificerer områdenummeret for et debitorforhold. Feltet indgår i en entydig identifikation af et debitorforhold. Omsættertabellen bliver typisk manuelt vedligeholdt i debitorsystemet og udstilles gennem KlassifikationsRelationer(ERP-System). DebitorForholdstype (G9'.6 + G69') (char) Feltet anvendes ikke i alle ERP systemer og vil måske over tid bliver udfaset. Dette felt indeholder en aliaskode der identificere typen af debitor forholdet. Denne værdi er specifik for den enkelte kommune og den enkelte ERP leverandør. Feltet erstatter det klassiske BETALINGSART (G9.6) som var er specifik 3 cifret kode som er kendt af et specifikt ERP system. Alias koden vil i denne nye snitflade er ikke være specifik til et givet system. Det aktuelle system vil ved modtagelsen

31 omsætte værdien til en konkret forretningsgang specifik til det aktuelle ERP system. Periode(G69'.4 + G9'.7) (int) De mulige værder bliver typisk manuelt vedligeholdt i debitorsystemet og automatisk udstillet til anvendersystemerne gennnem anvendelse af KlassifikationsRelationer(ERP-System). Feltet angiver hvilken periode og påligningsår bilaget skal posteres med. Feltet er valgfrit at anvende. DebitorIndentifikation (G9'.8) (char) Note: Der er flere ERP installationer hvor dette felt ikke er anvendt i debitor systemet. Her findes datoen fra andre dato felter i debitor transaktionen. Dette felt angiver hvilket objekt et debitor forhold hidrører. Det er typisk et CPR nummer der for eksempel kan angive et barns CPR nummer. Sagsnummer(G9'.9) (int) Værdien er central for et debitor system. Dette felt har sin oprindelse i sager med ejerskifte. Feltet er tænkt som en tæller der tælles op for hvert ejerskifte. Der er flere eksempler på at denne information registrereres på andre måde i debitor systemerne og feltet her er derfor ofte ikke anvendt. Feltet er valgfrit. Registreringsdato(G9'.0) (Date) Dette felt indgår i en entydig identifikation af et debitorforhold. Sagsnummeret anvendes i forbindelse med ejerskab af ejendomme. Når der kommer en ny ejer tælles nummeret op. Angiver den dato, hvor den enkelte transaktion er registreret.

32 Indbetalingssted(G9'.) (char) Angiver hvilket indbetalingssted, der har modtaget indbetalingen. Ekspeditionsløbenummer(G9'.2) (int) Værdien findes bliver sat op i ERP systemet og derfor udstillet i KlassifikationsRelationer(ERP-System). Her angives nummeret på den ekspedition der er foretaget i forbindelse med indbetalingen. Værdien angiver at værdien tildeles af debitor systemet. Dækningskode(G9'.4) (int) Angiver om det indbetalte beløb dækker ordinær ydelse (0), renteindbetaling(), gebyrindbetaling(2) eller udlægsafgift(3). Angives intet antages værdien 0. Betalingsdato(G68'.2 + G9'5) (Date) Her kan udbetalingsdatoen eller indbetalingsdatoen findes. Angiver den dato, hvor udbetalingen skal være beløbsmodtageren i hænde. Det vil sige i form af en tilskrivning på en pengeinstitutkonto eller via en check. Hvis udbetalingsdato ikke er udfyldt, udregnes den i KMD Udbetaling på baggrund af kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Hvis udbetalingsdato er udfyldt med en dato, som ikke er en bankdag, så ændrer KMD Udbetaling den til sidste bankdag inden udbetalingsdato, eller til førstkommende bankdag efter udbetalingsdato, afhængig af hvad der er valgt for den aktuelle udbetalingstype, og under hensyntagen til kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Repræsentation : Numerisk 8 cifre Værdisæt : HHÅÅMMDD

33 !!!!!!! > dag!! > måned! > år > århundrede Beløb(G69'.2 + G68'.8 + G9'.6) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dette felt angiver det aktuelle beløb, som skal posteres (angives i øre). Betalingsform(G9'.7) (int) Feltet har 5 numeriske positioner: positioner for kroner position til "." 2 positioner til ørebeløb position til eventuel Angiver kontantindbetaling (00) eller checkindbetaling (003). Fremmedindbetaler(G9'.8) (char) Betalingsgruppe(G9'.9) (char) Angivelse af den fremmede indbetaler (kan være initialer). Angivelse af hvilken gruppe der har foretaget indbetalingen. Værdien af dette felt sættes af det enkelte anvendersystem og er ikke sat op i debitor systemet. JuridiskIdentifikation (G9'.20) (int) Dette felt angiver CPR, CVR, SE, erstatnings CPR eller lignende værdi til den juridiske identifikation. Felter er identisk med CvrNummer(G9'.20) eller CprNummer(G9'.20). I den oprindelige standard (G9/GE55000Q) kaldes feltet PERSON-/CVR-NUMMER

34 PartsType (G9') (int) (G9.20). Typen angives i PartsType (G9'). Her angives typen af parten. GenerelAdvisDato(G9'.22) (Date) Dette kan antage følgende værdier: Dato for udskrivning af generel besked (advis). GenerelAdvisTekstnummer(G9'.2 3) (int) Angiver nummeret på den generelle tekst der skal udskrives. AlternativAdressekode(G9'.24) (char) Administratornummer(G9'.25) (int) Angiver hvilken adresse der skal anvendes. Følgende værdier kan anvendes: 0 = CPR/CVR register = Debitorsystemets adresseregister % = Sletning af kode Angiver juridisk identifikation af administrator (jf. JuridiskIdentifikation (G9'.20)) og i form af CPR, SE eller CVR nummer. Typen angives med PartsType (G9'). Administratorkode(G9'.26) (int) Angiver hvordan et Debitorforhold skal administreres. Ændringsdato(G9'.27) (Date) Værdien kan antage: 0 = Ingen administrator = Materiale sendes til administrator 3 = Opkrævningsmateriale sendes til administrator og rykker materiale til debitor Angiver ændringsdato for AlternativAdressekode(G9'.24)

35 Udskrivningsnummer(G9'.28) (int) Anvendes til sortering af uddata, for eksempel til sortering af oprikker på ejendomsskat så de udskrives i samme orden som ejendomsskattebilletterne. Afgrænsningsnummer(G9'.29) (int) oprik, optisk læsbart regningsindbetalingskort, (se optisk), postgiroindbetalingskort, som i 967 afløste hulkortregningsindbetalingskort (hulrik). Kilde: Den store danske, Gyldendals åbne encyklopædi Anvendes til afgrænsning af uddata og kan kun anvendes til bestilling af adressemærkater. Referencenummer(G9'.30) (int) Angiver en reference til et Debitorforhold. Anvendes til afgrænsning af uddata og kan kun anvendes til bestilling af adressemærkater. Betalingsbeskedkode(G9'.3) (char) Kode der angiver om der skal udskrives en besked, når der foretages en indbetaling (0 = Ingen besked, = besked, % = Sletning af kode). RentefritagelsesdatoStart(G9'.32) (Date) Angiver startdato for en periode, hvor der ikke skal beregnes renter på en given rate, ved for sen indbetaling. RentefritagelsesdatoSlut(G9'.33) (Date) Angiver slutdato i relation til RentefritagelsesdatoStart(G9'.32).

36 KorrektionsbeløbRente(G9'.34) (int) KorrektionsbeløbGebyr(G9'.35) (int) KorrektionsbeløbAfgift(G9'.36) (int) Ratenummer(G9'.38) (int) Angiver beløb til korrektion af beregnet rente. Angiver beløb til korrektion af beregnet gebyr. Angiver beløb til korrektion af beregnet afgift. Angiver ratenummer vedrørende en enkelt ratepåligning. Ratebeløb(G9'.39) (int) Angiver ratebeløbet ved en enkelt rate (angives i øre). Beløbstype(G9'.40) (int) Angiver om et ratebeløb er et fuldt ratebeløb, eller et beløb til ændring af eksisterende ratebeløb. ( = Ændringsbeløb). Rentefritbeløb(G9'.4) (int) Angiver den del af ratebeløbet, hvoraf der ikke skal beregnes rente ved for sen indbetaling. Opkrævningskode(G9'.42) (int) Beløbet angives i øre. Angiver hvordan ratepåligningen skal opkræves (0 = ingen opkrævning, = nettoopkrævning). Opkrævningsdato(G9'.43) (Date) Angiver dato for hvornår der til en påligning kan udskrives opkrævningsmateriale.

37 Forfaldsdato(G9'.44) (Date) Angiver forfaldsdato for ratepåligningen. SidsteRettidigeIndbetalingsdato(G 9'.45) (Date) SidsteRentefrieIndbetalingsdato(G 9'.46) (Date) Angiver sidste rettidige indbetalingsdato. Angiver sidste rettidige indbetalingsdato uden at der sker rentetilskrivning. RatetekstReference(G9'.47) (int) Angiver reference i form af et "tekstnummer" for den betalingsspecfikationstekst, der anvendes ved udskrivning. Ratespecifikation (G9'.48) (int) Yderligere specifikation på ratepåligningen. Slettemarkering(G9'.49) (char) Angiver om et tidligere fremsendt forhold med samme nøgle skal slettes. Ejerskiftedato (G9'.50) (Date) Angiver dato for ejerskifte. Henlæggelsesdato(G9'.5) (Date) Angiver dato for henlæggelse. Navn(G9'.66 + G9'.72 + G68'.22) (char) Her angives et navn.

38 CoNavn(G9'.67 + G68'.23) (char) Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et CO navn. Adresse(G68'.24 + G9'68 + G9'73) (char) Bynavn(G9'.69 + G9'.74 + G68'.25) (char) Postnummer(G' G9'.75 + G68'.26) (int) Postdistrikt(G9'.7 + G9'.76) (char) IndividuelBetalingsspecifikationste kstantallinjer(g9'.77) (int) Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives en adresse. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et bynavn. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives et postnummer. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Her angives navnet på et eventuelt postdistrikt. Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator. Angiver antal linjer der er benyttet til den pågældende tekst (referer til IndividuelBetalingsspecifikationstekst(G9'.78)). IndividuelBetalingsspecifikationste kst(g9'.78) (char) Angiver en individuel tekst til specifikation af betalingen over for borgeren. IndividuelBetalingsspecifikationstekstAntalLinjer(G9'.77) angiver længden af teksten.

39 Ejerskifteovertagelsesdato(G9'. 00) (Date) Kortart(G9'.05 + P3-3) (int) Angiver overtagelsesdato i forbindelse med ejerskifte. Angiver værdien 7 for "Fælles Indbetalingskort (FI-kort). Systemart(G9'.06) (char) Kan denne udgås? For straksudbetaling er nævnt numrene 04, 25, 7, 73 samt 75. Angiver det system der afleverer opkrævningsoplysninger fra det fælles indbetalingskort. Installationsnummer(G9'.07) (int) Valideringsregel: Den angivne værdi skal findes i DebitorForholdstype (G9'.6 + G69'), som findes i KlassifikationsRelationer(ERP-System). Angiver installationsnummer som skal anvendes når der er flere installationer af det samme afleverende system. IndbetalingskortLæselinje(G68'.5 + G9'08 + G9'5) (int) Ikke ydereligere bemærkninger. Her findes identifikationen fra det indbetalingskort som udbetalingen vedrører. Læselinje (kortartkode eller betalingsidentifikation) fra det indbetalingskort udbetalingen vedrører. Repræsentation : Numerisk 2 eller 7-9 cifre Værdisæt : Se efterfølgende eksempler Læselinjen kan indeholde kortartkode 73 alene, eller 3 former for læselinjer med kortartkode og betalingsidentifikation fra indbetalingskort, efterfølgende vises et eksempel på hver af dem: 7-cifret læselinie: >7< <

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 3..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...8.2.2 Operationer...30.3 G9' komplet

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0 Ord g begreber KMD Opus Øknmi Versin 1.0 1.1 SAP mdulbetegnelser FI: Finansregnskab Finansregnskabet indehlder anlægskarttek, debitrer, kreditrer,

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

SAGS- OG RESSOURCESTYRING

SAGS- OG RESSOURCESTYRING SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse Manual til regningsudskrivning for Indholdsfortegnelse FRUDSÆTNINGER FR REGNINGSUDSKRIVNING... 2 VA01 - PRET EN SIMPEL REGNING... 3 VF02 - UDSKRIV FAKTURA TIL SKÆRM/PRINT... 14 VA03 - VIS BILAGSSTRØM -

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund 1. Forudsætninger og baggrund 1924 har været anvendt som timenorm på AU fra sept. 2012. Fra 2014 er der åbnet mulighed for at anvende 1460 eller 1580 som timenorm 1, forudsætningen er tidsregistrering.

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.2: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere