IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse"

Transkript

1 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Niels Jungløv, Aarhus Købmandsskole og Jørgen K. Munk, TietgenSkolen, Odense. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af IKV materiale til IKTadministration og -vedligeholdelse 30. november 2011 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Niels Jungløv, Aarhus Købmandsskole og Jørgen K. Munk, TietgenSkolen, Odense.

2 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 2/18 Indhold Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU)... 4 It-superbrugeren... 5 Centrale jobfunktioner for It-superbrugeren... 5 Arbejdsopgaver og tilknyttede mål... 5 Intro til IKV i forhold til jobprofil med tilhørende uddannelsesmål... 6 IKV-opgaver til jobprofilen It-superbruger... 6 Kompetencevurdering... 6 Opgave 1 tilhørende mål Den adm. it-medarbejder som vejleder og formidler (2796)... 6 It-support af programspecifik karakter... 7 Opgave 2 tilhørende mål Support og service af software (2796)... 7 Opgave 3 tilhørende mål Anvend informationer fra internettet til jobbrug (2735)... 7 Opgave 4 tilhørende mål Integration af data mellem adm. it-systemer (2791)... 7 Installation... 8 Opgave 5 tilhørende mål IT installationer i virksomheden Software (2796)... 8 Opgave 6 tilhørende mål Superbrugerens funktion ved serverinstallation og konfiguration (2796). 8 Opgave 7 tilhørende mål Installation af software til adm. funktioner (2796)... 8 Fejlfinding og afrapportering... 9 Opgave 8 tilhørende mål Drift og vedligehold af IKT-systemer til adm. funktioner (2796)... 9 Oplæring og vejledning af medarbejdere... 9 Opgave 9 tilhørende mål Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer (2791)... 9 Opgave 10 tilhørende mål Anvendelse af præsentationsprogrammer (2735) Opgave 11 tilhørende mål Instruktions- og komm.teknik i virksomheden for it (2796) Opgave 12 tilhørende mål Præsentationsteknik i administrative funktioner (2791) Opgave 13 tilhørende mål Sikring af administrative it-systemer (2796) It-indkøberen Centrale jobfunktioner for It-indkøberen Arbejdsopgaver og tilknyttede mål Intro til IKV i forhold til jobprofil med tilhørende uddannelsesmål IKV-opgaver til jobprofilen It-indkøber Behovsvurdering og anbefaling af ikt-systemer Opgave 14 tilhørende mål Kravspecifikation til IT-systemer (2796) Opgave 15 tilhørende mål Informationssøgning på internettet til jobbrug (2735) Indkøb Opgave 16 tilhørende mål Administrationens rolle i salg, indkøb og lager (2791) Opgave 17 tilhørende mål Virksomhedsindkøb i henhold til købelovens regler (2791)... 14

3 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 3/18 Håndtering af ikt-relaterede nøgletal Opgave 18 tilhørende mål Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer (2735) Rapportudarbejdelse Opgave 19 tilhørende mål Udarbejdelse af rapporter i et ERP system (2791) Webmedarbejderen Centrale jobfunktioner for Webmedarbejderen Arbejdsopgaver og tilknyttede mål Intro til IKV i forhold til jobprofil med tilhørende uddannelsesmål IKV-opgaver til jobprofilen Webmedarbejder Medvirke ved planlægning af virksomhedens web-platform Opgave 20 tilhørende mål Planlægning og valg af virksomhedens webløsning (2796) Opgave 21 tilhørende mål Medvirken til virksomhedens webstrategi (2796) Understøtte og vedligeholde virksomhedens websites Opgave 22 tilhørende mål Opbygning af virksomhedens website (2796) Opgave 23 tilhørende mål Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web (2796) Opgave 24 tilhørende mål Oprettelse af e-formularer (2791) Opgave 25 tilhørende mål Grafik og tekster til virksomhedens webside (2796) Opgave 26 tilhørende mål Billedredigering i medarbejderens jobfunktion (2735) Knytte it-faglige kompetencer til kommunikative processer Opgave 27 tilhørende mål Webkommunikation - tekster til nettet (2735) Web-kommunikation i forretningsmæssige og sociale netværk Opgave 28 tilhørende mål Brug af social software i virksomheden (2796)... 18

4 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 4/18 Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse Deltageren udfylder Deltageren supplerer med/medbringer selvvalgt skriftlig dokumentation, fx af personens nuværende og tidligere arbejdsområder og arbejdsopgaver. Dokumentationen kobles til de udvalgte AMU-uddannelsesmål, der skal være målestok i forhold til den givne jobprofil, der vurderes relevant. Fase 2 afprøvning og vurdering Endelig afstemning med deltageren af, hvilken jobprofil med tilhørende AMU-uddannelsesmål, der er relevant og ønskes en kompetencevurdering i forhold til. Deltagerens realkompetencer demonstreres/dokumenteres ved besvarelse af de spørgsmål, der hører til de AMU-uddannelsesmål, der er relevante for den givne jobprofil (det forudsættes, at der tages udgangspunkt i de udarbejdede spørgsmål i det følgende, men andre metoder kan også anvendes). Samtale/interview foretages ud fra personens selvvalgte dokumentation samt besvarelse af spørgsmål. Samtalen er baseret på åbne spørgsmål for at afdække personens realkompetencer. Fase 3 samlet vurdering og anerkendelse: Underviseren sikrer sig, at kompetencemålene i forhold til jobprofilen og de tilknyttede AMUuddannelsesmål er opnået. Dette dokumenteres ved udfyldelse af vurderingsskemaet (hvor målene for AMU-uddannelsesmålet er skrevet ind under hver opgave). Der udstedes AMU-uddannelsesbevis(er) og/eller AMU-kompetencebevis for anerkendte realkompetencer. Der udarbejdes evt. en individuel AMU-uddannelsesplan. Det egentlige IKV-forløb består af ovennævnte 3 faser, men der er også en fase før selve forløbet, som ikke er beskrevet nærmere her, der går på at informere og rådgive enkeltpersoner og virksomheder generelt om formålet med IKV i AMU mv. I nogle tilfælde kan der have været en forudgående kontakt med den person, der ønsker sine kompetencer vurderet, således at vedkommende allerede forud for fase 1 er klar over, hvilken jobprofil eller arbejdsopgaver, han/hun ønsker en IKV i AMU i forhold til.

5 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 5/18 It-superbrugeren It-superbrugeren har til opgave at støtte og hjælpe virksomhedens medarbejdere i forbindelse med deres daglige, ikt-baserede arbejdsopgaver og medvirke til oplæring af nye og gamle kolleger inden for anvendelsen af disse. En tæt kontakt til såvel virksomhedens medarbejdere som dens it-supportfunktion gør det muligt for itsuperbrugeren at vurdere de anvendte it-systemers og programmers muligheder og begrænsninger samt medarbejdernes afledte behov for oplæring, støtte og vejledning. It-superbrugeren skal med udgangspunkt i virksomhedens opgaver og arbejdsrutiner udvælge relevante funktioner i de til rådighed stående it-systemer, programmer og applikationer, udvikle forslag til bedste praksis og formidle denne til kollegerne. Centrale jobfunktioner for It-superbrugeren Centrale jobfunktioner er vejledning i rationel håndtering af it-systemer og installeret software, udarbejdelse af dokumentationsmaterialer, brugermanualer og -vejledninger, løbende oplæring af nye og gamle medarbejdere inden for implementerede it-systemer, vejledning i sikker håndtering af data samt fejlfinding og vidererapportering af fundne fejl og misforhold til virksomhedens it-afdeling/itsupportfunktion. Arbejdsopgaver og tilknyttede mål Arbejdsopgaver Mål Opgave Kompetencevurdering: 1.1 Afdækning af medarbejdernes it-færdigheder og vurdering af afledte itkompetencebehov It-support af programspecifik karakter: 2.1 It-support aht. daglig drift for virksomhedens medarbejdere Installation: 3.1 Lettere installations- og konfigurationsopgaver af styresystem og software Fejlfinding og afrapportering: 4.1 Vidererapportering af fundne fejl og misforhold til virk Den adm. it-medarbejder som vejleder og formidler (2 dage) Support og service af software (2,5 dage) Anvend informationer fra internettet til jobbrug (1 dag) Integration af data mellem adm. itsystemer (2 dage) IT installationer i virksomheden Software (2 dage) Superbrugerens funktioner ved serverinstallation og konfiguration (2 dage) Installation af software i adm. funktioner (2 dage) Drift og vedligehold af IKT-systemer til administrative funktioner (2 dage)

6 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 6/18 somhedens it-afdeling/itsupportfunktion Oplæring og vejledning af medarbejdere: 5.1 Oplæring af nye og gamle medarbejdere i virksomhedens it-systemer 5.2 Vejledning i sikker håndtering af data Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer (1 dag) Anvendelse af præsentationsprogrammer (2 dage) Instruktions- og komm.teknik i virksomheden for it (2,5 dage) Præsentationsteknik i administrative funktioner (3 dage) Sikring af administrative it-systemer (3 dage) Intro til IKV i forhold til jobprofil med tilhørende uddannelsesmål Nedenstående opgaver til brug for IKV er tænkt som vejledende materiale til undervisere m.fl., som man kan give den person, der ønsker at få afprøvet og vurderet sine realkompetencer i forhold til en bestemt jobprofil eller bestemt jobfunktion. For god ordens skyld bemærkes, at afprøvningen og vurderingen skal ske i forhold til det enkelte uddannelsesmål, der hører til en bestemt arbejdsopgave og jobfunktion i relation til en given jobprofil. Jobprofilen med tilhørende jobfunktioner og arbejdsopgaver udgør rammen for arbejdet med IKV. IKV-opgaver til jobprofilen It-superbruger Ved besvarelse af nedenstående spørgsmål kan der tages udgangspunkt i nuværende eller tidligere relevant(e) jobfunktion(er), fritids- og foreningsarbejde el. lign. Joberfaring kan være erhvervet inden for samme arbejdsområde/branche eller andet relevant arbejdsområde. Kompetencevurdering Opgave 1 tilhørende mål Den adm. it-medarbejder som vejleder og formidler (2796) a. Hvad vil du som ansvarlig for it-vejledning gøre, hvis du konstaterer, at virksomhedens medarbejdere ikke anvender et it-system hensigtsmæssigt? b. Giv 2-3 eksempler på situationer, hvor du kan servicere dine kolleger, når det gælder anvendelsen af virksomhedens it-systemer. c. Beskriv hvordan du vil gribe det an trin for trin, hvis din virksomhed skal implementere et nyt system, og du skal vejlede dine kolleger i anvendelsen af det. d. Hvad vil du gøre, når du har fastslået, at en kollega har behov for opkvalificering mht. itfærdigheder og kompetencer, og du ikke selv kan dække det?

7 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 7/18 It-support af programspecifik karakter Opgave 2 tilhørende mål Support og service af software (2796) a. Giv 3-4 eksempler på situationer, hvor du vil kunne supportere kolleger omkring anvendelsen af virksomhedens software. b. Beskriv kort hvordan du kan vurdere en brugers niveau mht. it-færdigheder og hans/hendes behov for support. c. Beskriv kort hvordan du anvender et programs hjælpefunktion. d. De forskellige programmer rummer forskellige muligheder, når det gælder opsætning og tilpasning af hensyn til brugerne. Beskriv kort hvordan du tilpasser et bestemt programs opsætningsmuligheder, fx brugerflade eller indstillinger, så det er tilpasset en given bruger eller målgruppe i virksomheden. Opgave 3 tilhørende mål Anvend informationer fra internettet til jobbrug (2735) a. Beskriv kort hvordan du konkret kan hente informationer fra internettet, hvis de skal anvendes i fx en rapport. Hvis du kender flere fremgangsmåder, må du gerne kort beskrive dem. b. Hvad forstår man ved pålidelige data og en kildekritisk tilgang til nettets informationer? c. Du ønsker at downloade (hente) et program fra internettet. Beskriv kort proceduren. d. Forklar relevante forhold omkring copyright, ophavsret osv. Giv eksempler på materialer på internettet, som du lovligt kan anvende og materialer, som du ikke må kopiere (eller downloade) og anvende uden videre. Opgave 4 tilhørende mål Integration af data mellem adm. it-systemer (2791) a. Hvad forstår du ved integration af data mellem it-systemer? b. Giv 2-3 eksempler fra din hverdag, der viser, at du anvender data, der er oprettet i ét program, i et andet. c. Forklar kort formålet/formålene med at integrere data mellem flere it-systemer. d. Giv eksempler på forskellige metoder til integration: hvordan kan du overføre data fra ét program (system) til et andet?

8 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 8/18 Installation Opgave 5 tilhørende mål IT installationer i virksomheden Software (2796) a. Hvilke hardware-enheder indgår i en pc? b. Beskriv kort hvordan du vil vurdere en brugers, fx en kollegas, behov, når det gælder ny pc (kapacitet, ydeevne, enheder m.v.). c. Giv eksempler på styresystemer og beskriv kort, hvordan du installerer et styresystem på en enkeltstående pc. d. Hvad forstår du ved kompatibilitet? Giv 2-3 eksempler på enheder, der er eller ikke er kompatible. Opgave 6 tilhørende mål Superbrugerens funktion ved serverinstallation og konfiguration (2796) a. Forklar kort hvad en server er. Hvordan adskiller en server sig fx fra en enkeltstående pc? b. Beskriv kort hvad du forstår ved delte ressourcer. Giv eksempler på disse og forklar kort hvordan de hænger sammen med serveren samt hvilke fordele (eller ulemper?) disse delte enheder kan have for en virksomhed. c. Giv 2-3 eksempler på situationer, hvor du kan gøre en indsats og yde support i forbindelse med daglig drift og vedligeholdelse af server-relaterede opgaver. d. Gør kort rede for hvad du forstår ved administration af brugere og brugerrettigheder på serveren. Opgave 7 tilhørende mål Installation af software til adm. funktioner (2796) a. Beskriv kort hvordan du konkret installerer programmer på en brugers, fx en kollegas, pc. b. Giv eksempler på forhold, som du skal være opmærksom på, når du installerer nye programmer, herunder nyt styresystem, på en brugers pc. Hvad kan det fx betyde for gamle programmer på pc en eller for brugerens filer, opsætning, indstillinger osv.? c. Installeret software kan kræve opdateringer. Giv et par eksempler på, hvad sådanne opdateringer kan handle om. d. Forklar kort hvad du forstår ved licens-regler, når det gælder anvendelse af it-systemer i en virksomhed. Giv om muligt konkrete eksempler på licens-regler.

9 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 9/18 Fejlfinding og afrapportering Opgave 8 tilhørende mål Drift og vedligehold af IKT-systemer til adm. funktioner (2796) a. Giv 2-3 eksempler på arbejdsopgaver forbundet med drift og vedligehold af en virksomheds iktsystemer. b. Hvad kan du som it-superbruger med tilknytning til virksomhedens it-afdeling gøre for at medvirke til at sikre den daglige drift af virksomhedens ikt-systemer? c. En bruger ringer dig op og fortæller, at hun ikke kan få lov til at åbne et bestemt program, og at det melder fejl. Gør kort rede for hvordan du kan hjælpe hende giv gerne flere alternative forslag eller bud på fremgangsmåder. d. Forestil dig at problemet i spørgsmål c er generelt i virksomheden, dvs. at et program er fejlbehæftet. Hvad vil du gøre i forhold til virksomheden, brugerne, it-afdelingen, programleverandøren og/eller andre involverede (beskriv dine overvejelser og valg i en kortfattet form). Oplæring og vejledning af medarbejdere Opgave 9 tilhørende mål Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer (2791) a. Forklar hvad følgende ti begreber betyder i forbindelse med et postprogram: 1: at maile: 2: videresende mail: 3: bcc: 4: høj eller lav prioritet: 5: arkivere mail: 6: autosignatur: 7: ikke-til-stede svar: 8: vedhæftet fil: 9: kontaktperson: 10: distributionsliste: b. Beskriv kort hvordan du kan dele din egen kalender med dine kolleger eller opnå adgang til deres kalenderoplysninger. c. Beskriv kort hvordan du konkret indkalder til et møde med et antal kolleger, idet du forsøger at sikre dig, at det sker på et tidspunkt, hvor flest muligt kan deltage. d. Hvad forstår du ved opgavestyring i et post- og kalenderprogram? Giv om muligt eksempler på anvendelsen af opgavestyring.

10 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 10/18 Opgave 10 tilhørende mål Anvendelse af præsentationsprogrammer (2735) a. Gør kort rede for hvad du og din virksomhed kan anvende et præsentationsprogram til, dvs. hvilke formål, programmet kan medvirke til at opfylde. b. Forestil dig, at du skal fremstille en præsentation til et medarbejdermøde. Din chef giver dig en række stikord til indholdet, men ellers får du frie hænder. Hvordan vil du gribe opgaven an, hvad vil du lægge vægt på, og hvad ser du som farer eller faldgruber mht. opgavens løsning? Du skal besvare spørgsmålene i kortfattet form. c. Hvis du fremstiller en skærmpræsentation til fx et medarbejdermøde, kan du lægge tidsindstillinger på dias-fremføringen. Beskriv kort hvilke muligheder du har, og gør kort rede for dine overvejelser med hensyn til, hvornår disse tidsindstillinger er fornuftige - eller det modsatte. d. Forklar kort hvad du forstår ved layout-principper omkring præsentationer til fx skærmvisning. Opgave 11 tilhørende mål Instruktions- og komm.teknik i virksomheden for it (2796) a. Som It-superbruger er det vigtigt, at du kan indgå i dialog med dine kolleger. Forklar kort hvilke kommunikations-værktøjer du kan/vil anvende i den forbindelse, dvs. i en mundtlig, face-to-face sammenhæng (fx aktiv lytning, spørgeteknik, kropssprog m.v.)? b. I forbindelse med support af virksomhedens medarbejdere kan du anvende mundtlige eller skriftlige vejledninger/instruktioner. Beskriv kort fordele og ulemper ved hver af de to muligheder. c. Motivation er afgørende. Beskriv kort hvilke overvejelser du kan gøre dig, eller hvilke muligheder du måtte have, hvis du skal motivere dine kolleger til at tage et nyt it-system i anvendelse. d. Forestil dig, at du skal udvikle en ny, skriftlig manual, der skal hjælpe brugerne i gang efter implementeringen af et nyt it-system og støtte dem i den praktiske anvendelse. Hvilke forhold vil du lægge vægt på omkring brugervenlighed, appel og brugernes tilgang til manualen (beskrives kortfattet)? Opgave 12 tilhørende mål Præsentationsteknik i administrative funktioner (2791) a. Forestil dig, at du kort skal præsentere et emne for dine kolleger på et faggruppemøde ved hjælp af en dias-præsentation på at lærred. Beskriv kort hvordan du vil planlægge og forberede fremlæggelsen. b. Din præsentation, jf. spørgsmål a, forløb udmærket. Du bliver nu bedt om at holde en tilsvarende præsentation men denne gang for virksomhedens ledergruppe og bestyrelse. Hvilke forhold kan du eventuelt gribe anderledes an i forhold til denne nye målgruppe, når det gælder planlægning, forberedelse og gennemførelse af præsentationen? c. Beskriv kort hvilke teknikker du kan anvende, hvis du ønsker at lade tilhørerne evaluere en præsentation, du har gennemført. d. Tag udgangspunkt i en fremlæggelse af et emne under fx et medarbejdermøde. Beskriv kort hvilke fordele/ulemper du forbinder med anvendelsen af en understøttende diaspræsentation, brug af tavle, uddeling af papirmateriale under eller efter mødet, anvendelsen af supplerende video- eller lydmateriale eller andet.

11 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 11/18 Opgave 13 tilhørende mål Sikring af administrative it-systemer (2796) a. Beskriv kort hvordan en virksomhed fysisk kan sikre hardware, fx servere, mod gener og farer. b. Nævn 2-3 eksempler på muligheder for sikring af virksomhedens software mod angreb i form af fx virus. c. Beskriv kort hvordan du sikrer dig, at virksomhedens antivirus-software holdes opdateret. d. Giv et par eksempler på situationer, hvor virksomhedens data er sårbare i forhold til udefrakommende angreb. Hvor vurderer du fx, at der er risiko for smittefare og virusangreb?

12 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 12/18 It-indkøberen It-indkøberen har indgående kendskab til medarbejdernes ikt-baserede arbejdsopgaver og løsningsmuligheder og er ajour med udviklingen i såvel virksomhedens opgaver som muligheder for itunderstøttelse heraf. Indkøberen har der ud over et godt overblik over og helhedsopfattelse af iktsystemernes betydning for virksomhedens økonomi og drift samt for omkostninger og investeringer i disse og de afledte ikt-nøgletal. It-indkøberen opsamler og koordinerer behov og knytter disse behov til virksomhedens aktuelle drift og virksomhedens udvikling, fx gennem udfærdigelse af behovsvurderinger og kravspecifikationer i forbindelse med nyanskaffelser af it-løsninger. It-indkøberen medvirker i samarbejde med virksomhedens ledelse, indkøbsfunktion og eksterne leverandører ved indkøb af hard- og software i overensstemmelse med virksomhedens udviklingsplan. It-indkøberen kan bidrage med oplæg til budgetter for virksomhedens it-systemer til den budgetansvarlige leder. Centrale jobfunktioner for It-indkøberen Centrale jobfunktioner er løbende behovsvurdering med henblik på dimensionering af virksomhedens it-systemer, udarbejdelse af oplæg til anskaffelsespolitikker og konkrete it-anskaffelser, herunder budgettering, udvalg, licensforhold, hjemtagelse og leveringsbetingelser samt plan for implementering og opfølgning i samarbejde med ledelse og relevante medarbejdergrupper, herunder it-superbrugere. Arbejdsopgaver og tilknyttede mål Arbejdsopgaver Mål Opgave Behovsvurdering og anbefaling af ikt-systemer: 1.1 Udarbejdelse af behovsvurderinger og kravspecifikationer aht. virksomhedens ikt-behov Indkøb: 2.1 Indkøb af it-systemer og programmel Kravspecifikation til IT-systemer (1 dag) Informationssøgning på internettet til jobbrug (1 dag) Administrationens rolle i salg, indkøb og lager (1 dag) Virksomhedsindkøb i henhold til købelovens regler (1 dag) Håndtering af ikt-relaterede nøgletal: 3.1 Finde, aflæse og vurdere ikt-relaterede nøgletal Rapportudarbejdelse: 4.1 Udarbejdelse af rapporter og statistikker over virksomhedens ikt-nøgletal Forretningsforståelse og nøgletal i itsystemer (2 dage) Udarbejdelse af rapporter i et ERP system (1 dag) 18 19

13 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 13/18 Intro til IKV i forhold til jobprofil med tilhørende uddannelsesmål Nedenstående opgaver til brug for IKV er tænkt som vejledende materiale til undervisere m.fl., som man kan give den person, der ønsker afprøvet og vurderet sine realkompetencer i forhold til en bestemt jobprofil eller bestemt jobfunktion. For god ordens skyld bemærkes, at afprøvningen og vurderingen skal ske i forhold til det enkelte uddannelsesmål, der hører til en bestemt arbejdsopgave og jobfunktion i relation til en given jobprofil. Jobprofilen med tilhørende jobfunktioner og arbejdsopgaver udgør rammen for arbejdet med IKV. IKV-opgaver til jobprofilen It-indkøber Ved besvarelse af nedenstående spørgsmål kan der tages udgangspunkt i nuværende eller tidligere relevant(e) jobfunktion(er), fritids- og foreningsarbejde el. lign. Joberfaring kan være erhvervet inden for samme arbejdsområde/branche eller andet relevant arbejdsområde. Behovsvurdering og anbefaling af ikt-systemer Opgave 14 tilhørende mål Kravspecifikation til IT-systemer (2796) a. Beskriv forhold, der efter din vurdering er væsentlige i vedligeholdet af virksomhedens software. b. Nævn og begrund kort nogle forhold, der efter din vurdering er centrale i anskaffelse og opgradering af virksomhedens hardware. c. Nævn to-tre kriterier, der efter din vurdering skal være overholdt i en god kravspecifikation. d. Beskriv og begrund hvordan du ideelt set vil udarbejde kravspecifikation i samarbejde med virksomhedens personalegrupper. Opgave 15 tilhørende mål Informationssøgning på internettet til jobbrug (2735) a. Beskriv nogle af de egenskaber, der kendetegner en effektiv søgetjeneste. b. Angiv et eksempel hvor du vil anvende en avanceret søgning og hvordan du vil foretage den? c. Forklar kort forskellen på følgende søgninger: ingrid bergman rose ingrid bergman -rose ingrid bergman -rose ingrid bergman and rose "ingrid bergman" and rose actress ingrid near bergman d. Hvilken søgestrategi ville du anvende i søgning efter forhold i fx dansk lovgivning? Begrund kort dit forslag og angiv gerne alternativer.

14 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 14/18 Indkøb Opgave 16 tilhørende mål Administrationens rolle i salg, indkøb og lager 1 (2791) a. Nævn et par eksempler på hvad du som administrativ medarbejder bør være særlig opmærksom på i forhold til funktioner indenfor salg. b. Hvilke funktioner har den administrative medarbejder i forhold indkøb? c. Beskriv din rolle som administrativ medarbejder i forhold til funktioner indenfor lager. d. Beskriv gerne med et eksempel - hvordan funktioner indenfor salg, indkøb og lager har indflydelse på andre forhold i organisationen. Opgave 17 tilhørende mål Virksomhedsindkøb i henhold til købelovens regler (2791) a. Nævn et par eksempler på hvilke forhold, du vil lægge vægt på når du skal forestå virksomhedens indkøb af fx kontorartikler. b. Beskriv enkelte regler, der i henhold til Købeloven gælder specielt for en virksomhed. c. Nævn et par typiske elementer i en aftale/kontrakt med kontorets leverandører af kontorløsøre (fx kopimaskiner, inventar eller papirleverancer). d. Nævn to-tre vigtige typiske forhold i en aftale/ kontrakt med leverandører af serviceydelser som fx kontorets rengøringsselskab. Håndtering af ikt-relaterede nøgletal Opgave 18 tilhørende mål Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer (2735) a. Nævn enkelte centrale nøgletal for virksomhedens finansielle forhold. b. Redegør kort for hvilke handlinger, der kan iværksættes herudfra. c. Større virksomheder kan benytte et samlet software-system til at håndtere arbejdsgange og ordrebehandling et ERP-system som fx SAP, Oracle eller C5. Nævn eksempler på transaktioner eller funktioner i virksomheden, som et ERP-system kan varetage.. d. Beskriv eventuelt gennem et eksempel hvordan et firmas forretningsforståelse, politikker og værdigrundlag kan være styrende for virksomhedens forretningsgange. Rapportudarbejdelse Opgave 19 tilhørende mål Udarbejdelse af rapporter i et ERP system (2791) a. Nævn et eksempel på et større ERP-system. b. Redegør kort for anvendelsen af et ERP-system i virksomheden budget- og rapporteringsopgaver. c. Nævn et par eksempler på søgekriterier ved udtræk af rapporter fra ERP-system. d. Giv et eksempler på sammenhæng mellem ERP-rapporter og regnskabsanalyser. 1 til Administrationens rolle i salg, indkøb og lager er hentet fra IKV-materiale til FKB Administration

15 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 15/18 Webmedarbejderen Webmedarbejderen bidrager til virksomhedens web-baserede profilering og markedsføring på digitale fora som websites, blogs, wikier, sociale medier samt andre relevante web 2.0-platforme og medvirker til udvikling og vedligehold af den netbaserede kommunikation med kunder og samarbejdspartnere. Webmedarbejderens arbejdsfelt ligger inden for skriftlige kommunikationsopgaver, herunder om nødvendigt at redigere webtekster fra virksomhedens bidragydere samt at skrive virksomhedsrelaterede informative og faktuelle tekster på egen hånd. Webmedarbejderen løser opgaver af webteknisk karakter, såsom upload af billeder og tekster til virksomhedens sites eller øvrige virtuelle fora samt medvirker til - ved hjælp af en given webeditor og formateringsprogrammer - at vedligeholde og videreudvikle virksomhedens websites, hvad angår eksisterende og nye sider, navigationsmuligheder og enkel billedredigering. Disse opgaver udføres med det formål at dække virksomhedens kommunikationsbehov i overensstemmelse med dens overordnede strategiske mål for profilering. Centrale jobfunktioner for Webmedarbejderen Centrale jobfunktioner for webmedarbejderen er at forestå ajourføring af virksomhedens websites samt at bidrage til fortsat videreudvikling af dennes webbaserede profilering. Desuden kan webmedarbejderen bidrage til virksomhedens deltagelse i relevante virtuelle faglige og sociale fora. Arbejdsopgaver og tilknyttede mål Arbejdsopgaver Mål Opgave Medvirke ved planlægning af virksomhedens web-platform: 1.1 Planlægge og løbende tilrettelægge virksomhedens web-platform i overensstemmelse med dens tekniske, designmæssige og kommunikative målsætninger Understøtte og vedligeholde virksomhedens websites: 2.1 Medvirke til at udvikle virksomhedens websites samt løbende understøtte og videreudvikle disse 2.2 Opdatere tekster og (redigerede) billeder efter forlæg og upload af samme Planlægning og valg af virksomhedens webløsning (3 dage) Medvirken til virksomhedens webstrategi (1 dag) Opbygning af virksomhedens website (2 dage) Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web (3 dage) Oprettelse af e-formularer (2 dage) Grafik og tekster til virksomhedens webside (2 dage) Billedredigering i medarbejderens jobfunktion (2 dage)

16 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 16/18 Knytte it-faglige kompetencer til kommunikative processer: 3.1 Selvstændigt at indhente, strukturere, sammenkæde og om nødvendigt redigere og/eller selv udarbejde information (webtekster) Web-kommunikation i forretningsmæssige og sociale netværk: 4.1 Udforske virksomhedens muligheder for at dække dens informations- og kommunikationsbehov gennem sociale, virtuelle fora og webtjenester og løbende udvikle og ajourføre de valgte web-teknologier Webkommunikation - tekster til nettet (2 dage) Brug af social software i virksomheden (2 dage) Intro til IKV i forhold til jobprofil med tilhørende uddannelsesmål Nedenstående opgaver til brug for IKV er tænkt som vejledende materiale til undervisere m.fl., som man kan give den person, der ønsker afprøvet og vurderet sine realkompetencer i forhold til en bestemt jobprofil eller bestemt jobfunktion. For god ordens skyld bemærkes, at afprøvningen og vurderingen skal ske i forhold til det enkelte uddannelsesmål, der hører til en bestemt arbejdsopgave og jobfunktion i relation til en given jobprofil. Jobprofilen med tilhørende jobfunktioner og arbejdsopgaver udgør rammen for arbejdet med IKV. IKV-opgaver til jobprofilen Webmedarbejder Ved besvarelse af nedenstående spørgsmål kan der tages udgangspunkt i nuværende eller tidligere relevant(e) jobfunktion(er), fritids- og foreningsarbejde el. lign. Joberfaring kan være erhvervet inden for samme arbejdsområde/branche eller andet relevant arbejdsområde. Medvirke ved planlægning af virksomhedens web-platform Opgave 20 tilhørende mål Planlægning og valg af virksomhedens webløsning (2796) a. Angiv typiske elementer i kravspecifikationen til et website. b. Nævn et par eksempler på kommunikation med kunder, der med fordel kan lægges over i et webmiljø. c. Nævn nogle fordele og eventuelle ulemper ved at anvende en ekstern partner i virksomhedens markedsføring på internet. d. Fortæl kort hvordan du vil vurdere kvalitet og effekt af virksomhedens hjemmeside.

17 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 17/18 Opgave 21 tilhørende mål Medvirken til virksomhedens webstrategi (2796) a. Nævn nogle af de centrale interesser i udviklingen af et website og beskriv kort deres funktioner. b. Hvilke metoder kan du anvende for at få viden om de behov og ønsker, besøgende til virksomhedens website har? c. Nævn nogle elementer, der kan indgå i en virksomheds webstrategi. d. Beskriv kort hvordan et enkelt element i en webstrategi kan udvikles, fx virksomhedens eksponering i søgemaskiner. Understøtte og vedligeholde virksomhedens websites Opgave 22 tilhørende mål Opbygning af virksomhedens website (2796) a. Giv eksempler på, hvordan en virksomhed kan anvende en internetplatform i sin kommunikation med kunder og leverandører. b. Beskriv nogle omstændigheder, hvor en virksomhed bør oprette og vedligeholde sit website med et cms. c. Nævn 2-3 forskellige web-editorer og deres egenskaber. d. Nævn en eller flere af de standarder, et tidssvarende website bør matche. Opgave 23 tilhørende mål Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web (2796) a. En webside kombinerer oftest markedsføringssproget (x)html og css. Beskriv kort to sprog anvendelse b. En dynamisk webside vil typisk anvende et eller flere programmeringssprog udover (x)html og css. Nævn et par eksempler. c. Angiv i hovedtræk hvordan du med fordel kan opbygge et website, der hyppigt opdateres. d. Nævn et par eksempler på sammenhænge, hvor det er en fordel at arbejde i et aktivt servermiljø. Opgave 24 tilhørende mål Oprettelse af e-formularer (2791) a. Gør kort rede for forskellen mellem primære og sekundære datakilder. b. Beskriv hvordan du vil konsolidere data fra flere forskellige formularer. c. Nævn nogle af de vigtigste egenskaber ved den brugervenlige formular. d. Hvordan vil du systematisere indhentning af information med e-formularer - og sikre at informationen kan anvendes?

18 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 18/18 Opgave 25 tilhørende mål Grafik og tekster til virksomhedens webside (2796) a. En webside bygges typisk op med bl.a. overskrifter og afsnit. Nævn 4-5 andre struktur-elementer. b. Nævn et eller flere programmer, du kan anvende til at oprette websider og nævn kort deres fordele og eventuelle ulemper. c. Nævn tre typiske grafiske filformater, der anvendes til visning af fotos eller grafik på internetsider. d. Hvordan kan du afgøre om en websides tekniske kvalitet lever op til aktuelle standarder? Opgave 26 tilhørende mål Billedredigering i medarbejderens jobfunktion (2735) a. Beskriv hvilke krav der bør stilles til billeder, der skal anvendes i digitalt format eller på print. b. Hvordan vil du klargøre digitale billeder til udgivelse i digitale formater og på print? c. Beskriv kort kravene til digitale billeder, der benyttes som dokumentation (sagsdokumentation eller teknisk dokumentation). d. Hvad vil du lægge vægt på, hvis du skal redigere billeder til brug ved salg, til visning på hjemmeside eller produktblade, instruktion og undervisning samt e-handel? Knytte it-faglige kompetencer til kommunikative processer Opgave 27 tilhørende mål Webkommunikation - tekster til nettet (2735) a. Giv et par eksempler på hvordan du ved hjælp af net-sproglige virkemidler kan gøre tekster overskuelige og skanbare for brugerne? b. Nævn fire-fem vigtige HTML-elementer til strukturering af et internetdokument. c. Beskriv kort hvordan læsemønsteret på websider adskiller sig fra læsemønsteret for trykte tekster. d. Du har oprettet en internetside: hvordan vil du gøre den tilgængelig for søgemaskiner - nævn tre-fire elementer i en søgemaskineoptimering. Web-kommunikation i forretningsmæssige og sociale netværk Opgave 28 tilhørende mål Brug af social software i virksomheden (2796) a. Præsenter tre-fire eksempler på social software (weblogs, wikier og sociale netværkstjenester) og deres aktuelle anvendelse. b. Hvad vil du lægge vægt på, hvis du vil deltage i et socialt medie, fx FaceBook? c. Hvordan vil du vejlede nye brugere fx blandt kolleger - i anvendelse af social software? d. Gør kort rede for styrker og risici i den udbredte brug af social software.

Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB

Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB 2796 IKT-administration- og vedligeholdelse 2797 Administrative funktioner i HR 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation 2609 Foto-, film-, tv- og redaktionel

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb)

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb) Indhold Interaktiv publicering - tutorials og demoapps... 2 Lagerstyring med it... 2 Design - Design til digital kommunikationsløsning... 2 IT i Distributionen... 2 Sikring af administrative it-systemer...

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Det pædagogisk didaktiske

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere