IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse"

Transkript

1 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Niels Jungløv, Aarhus Købmandsskole og Jørgen K. Munk, TietgenSkolen, Odense. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af IKV materiale til IKTadministration og -vedligeholdelse 30. november 2011 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Niels Jungløv, Aarhus Købmandsskole og Jørgen K. Munk, TietgenSkolen, Odense.

2 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 2/18 Indhold Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU)... 4 It-superbrugeren... 5 Centrale jobfunktioner for It-superbrugeren... 5 Arbejdsopgaver og tilknyttede mål... 5 Intro til IKV i forhold til jobprofil med tilhørende uddannelsesmål... 6 IKV-opgaver til jobprofilen It-superbruger... 6 Kompetencevurdering... 6 Opgave 1 tilhørende mål Den adm. it-medarbejder som vejleder og formidler (2796)... 6 It-support af programspecifik karakter... 7 Opgave 2 tilhørende mål Support og service af software (2796)... 7 Opgave 3 tilhørende mål Anvend informationer fra internettet til jobbrug (2735)... 7 Opgave 4 tilhørende mål Integration af data mellem adm. it-systemer (2791)... 7 Installation... 8 Opgave 5 tilhørende mål IT installationer i virksomheden Software (2796)... 8 Opgave 6 tilhørende mål Superbrugerens funktion ved serverinstallation og konfiguration (2796). 8 Opgave 7 tilhørende mål Installation af software til adm. funktioner (2796)... 8 Fejlfinding og afrapportering... 9 Opgave 8 tilhørende mål Drift og vedligehold af IKT-systemer til adm. funktioner (2796)... 9 Oplæring og vejledning af medarbejdere... 9 Opgave 9 tilhørende mål Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer (2791)... 9 Opgave 10 tilhørende mål Anvendelse af præsentationsprogrammer (2735) Opgave 11 tilhørende mål Instruktions- og komm.teknik i virksomheden for it (2796) Opgave 12 tilhørende mål Præsentationsteknik i administrative funktioner (2791) Opgave 13 tilhørende mål Sikring af administrative it-systemer (2796) It-indkøberen Centrale jobfunktioner for It-indkøberen Arbejdsopgaver og tilknyttede mål Intro til IKV i forhold til jobprofil med tilhørende uddannelsesmål IKV-opgaver til jobprofilen It-indkøber Behovsvurdering og anbefaling af ikt-systemer Opgave 14 tilhørende mål Kravspecifikation til IT-systemer (2796) Opgave 15 tilhørende mål Informationssøgning på internettet til jobbrug (2735) Indkøb Opgave 16 tilhørende mål Administrationens rolle i salg, indkøb og lager (2791) Opgave 17 tilhørende mål Virksomhedsindkøb i henhold til købelovens regler (2791)... 14

3 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 3/18 Håndtering af ikt-relaterede nøgletal Opgave 18 tilhørende mål Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer (2735) Rapportudarbejdelse Opgave 19 tilhørende mål Udarbejdelse af rapporter i et ERP system (2791) Webmedarbejderen Centrale jobfunktioner for Webmedarbejderen Arbejdsopgaver og tilknyttede mål Intro til IKV i forhold til jobprofil med tilhørende uddannelsesmål IKV-opgaver til jobprofilen Webmedarbejder Medvirke ved planlægning af virksomhedens web-platform Opgave 20 tilhørende mål Planlægning og valg af virksomhedens webløsning (2796) Opgave 21 tilhørende mål Medvirken til virksomhedens webstrategi (2796) Understøtte og vedligeholde virksomhedens websites Opgave 22 tilhørende mål Opbygning af virksomhedens website (2796) Opgave 23 tilhørende mål Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web (2796) Opgave 24 tilhørende mål Oprettelse af e-formularer (2791) Opgave 25 tilhørende mål Grafik og tekster til virksomhedens webside (2796) Opgave 26 tilhørende mål Billedredigering i medarbejderens jobfunktion (2735) Knytte it-faglige kompetencer til kommunikative processer Opgave 27 tilhørende mål Webkommunikation - tekster til nettet (2735) Web-kommunikation i forretningsmæssige og sociale netværk Opgave 28 tilhørende mål Brug af social software i virksomheden (2796)... 18

4 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 4/18 Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse Deltageren udfylder Deltageren supplerer med/medbringer selvvalgt skriftlig dokumentation, fx af personens nuværende og tidligere arbejdsområder og arbejdsopgaver. Dokumentationen kobles til de udvalgte AMU-uddannelsesmål, der skal være målestok i forhold til den givne jobprofil, der vurderes relevant. Fase 2 afprøvning og vurdering Endelig afstemning med deltageren af, hvilken jobprofil med tilhørende AMU-uddannelsesmål, der er relevant og ønskes en kompetencevurdering i forhold til. Deltagerens realkompetencer demonstreres/dokumenteres ved besvarelse af de spørgsmål, der hører til de AMU-uddannelsesmål, der er relevante for den givne jobprofil (det forudsættes, at der tages udgangspunkt i de udarbejdede spørgsmål i det følgende, men andre metoder kan også anvendes). Samtale/interview foretages ud fra personens selvvalgte dokumentation samt besvarelse af spørgsmål. Samtalen er baseret på åbne spørgsmål for at afdække personens realkompetencer. Fase 3 samlet vurdering og anerkendelse: Underviseren sikrer sig, at kompetencemålene i forhold til jobprofilen og de tilknyttede AMUuddannelsesmål er opnået. Dette dokumenteres ved udfyldelse af vurderingsskemaet (hvor målene for AMU-uddannelsesmålet er skrevet ind under hver opgave). Der udstedes AMU-uddannelsesbevis(er) og/eller AMU-kompetencebevis for anerkendte realkompetencer. Der udarbejdes evt. en individuel AMU-uddannelsesplan. Det egentlige IKV-forløb består af ovennævnte 3 faser, men der er også en fase før selve forløbet, som ikke er beskrevet nærmere her, der går på at informere og rådgive enkeltpersoner og virksomheder generelt om formålet med IKV i AMU mv. I nogle tilfælde kan der have været en forudgående kontakt med den person, der ønsker sine kompetencer vurderet, således at vedkommende allerede forud for fase 1 er klar over, hvilken jobprofil eller arbejdsopgaver, han/hun ønsker en IKV i AMU i forhold til.

5 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 5/18 It-superbrugeren It-superbrugeren har til opgave at støtte og hjælpe virksomhedens medarbejdere i forbindelse med deres daglige, ikt-baserede arbejdsopgaver og medvirke til oplæring af nye og gamle kolleger inden for anvendelsen af disse. En tæt kontakt til såvel virksomhedens medarbejdere som dens it-supportfunktion gør det muligt for itsuperbrugeren at vurdere de anvendte it-systemers og programmers muligheder og begrænsninger samt medarbejdernes afledte behov for oplæring, støtte og vejledning. It-superbrugeren skal med udgangspunkt i virksomhedens opgaver og arbejdsrutiner udvælge relevante funktioner i de til rådighed stående it-systemer, programmer og applikationer, udvikle forslag til bedste praksis og formidle denne til kollegerne. Centrale jobfunktioner for It-superbrugeren Centrale jobfunktioner er vejledning i rationel håndtering af it-systemer og installeret software, udarbejdelse af dokumentationsmaterialer, brugermanualer og -vejledninger, løbende oplæring af nye og gamle medarbejdere inden for implementerede it-systemer, vejledning i sikker håndtering af data samt fejlfinding og vidererapportering af fundne fejl og misforhold til virksomhedens it-afdeling/itsupportfunktion. Arbejdsopgaver og tilknyttede mål Arbejdsopgaver Mål Opgave Kompetencevurdering: 1.1 Afdækning af medarbejdernes it-færdigheder og vurdering af afledte itkompetencebehov It-support af programspecifik karakter: 2.1 It-support aht. daglig drift for virksomhedens medarbejdere Installation: 3.1 Lettere installations- og konfigurationsopgaver af styresystem og software Fejlfinding og afrapportering: 4.1 Vidererapportering af fundne fejl og misforhold til virk Den adm. it-medarbejder som vejleder og formidler (2 dage) Support og service af software (2,5 dage) Anvend informationer fra internettet til jobbrug (1 dag) Integration af data mellem adm. itsystemer (2 dage) IT installationer i virksomheden Software (2 dage) Superbrugerens funktioner ved serverinstallation og konfiguration (2 dage) Installation af software i adm. funktioner (2 dage) Drift og vedligehold af IKT-systemer til administrative funktioner (2 dage)

6 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 6/18 somhedens it-afdeling/itsupportfunktion Oplæring og vejledning af medarbejdere: 5.1 Oplæring af nye og gamle medarbejdere i virksomhedens it-systemer 5.2 Vejledning i sikker håndtering af data Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer (1 dag) Anvendelse af præsentationsprogrammer (2 dage) Instruktions- og komm.teknik i virksomheden for it (2,5 dage) Præsentationsteknik i administrative funktioner (3 dage) Sikring af administrative it-systemer (3 dage) Intro til IKV i forhold til jobprofil med tilhørende uddannelsesmål Nedenstående opgaver til brug for IKV er tænkt som vejledende materiale til undervisere m.fl., som man kan give den person, der ønsker at få afprøvet og vurderet sine realkompetencer i forhold til en bestemt jobprofil eller bestemt jobfunktion. For god ordens skyld bemærkes, at afprøvningen og vurderingen skal ske i forhold til det enkelte uddannelsesmål, der hører til en bestemt arbejdsopgave og jobfunktion i relation til en given jobprofil. Jobprofilen med tilhørende jobfunktioner og arbejdsopgaver udgør rammen for arbejdet med IKV. IKV-opgaver til jobprofilen It-superbruger Ved besvarelse af nedenstående spørgsmål kan der tages udgangspunkt i nuværende eller tidligere relevant(e) jobfunktion(er), fritids- og foreningsarbejde el. lign. Joberfaring kan være erhvervet inden for samme arbejdsområde/branche eller andet relevant arbejdsområde. Kompetencevurdering Opgave 1 tilhørende mål Den adm. it-medarbejder som vejleder og formidler (2796) a. Hvad vil du som ansvarlig for it-vejledning gøre, hvis du konstaterer, at virksomhedens medarbejdere ikke anvender et it-system hensigtsmæssigt? b. Giv 2-3 eksempler på situationer, hvor du kan servicere dine kolleger, når det gælder anvendelsen af virksomhedens it-systemer. c. Beskriv hvordan du vil gribe det an trin for trin, hvis din virksomhed skal implementere et nyt system, og du skal vejlede dine kolleger i anvendelsen af det. d. Hvad vil du gøre, når du har fastslået, at en kollega har behov for opkvalificering mht. itfærdigheder og kompetencer, og du ikke selv kan dække det?

7 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 7/18 It-support af programspecifik karakter Opgave 2 tilhørende mål Support og service af software (2796) a. Giv 3-4 eksempler på situationer, hvor du vil kunne supportere kolleger omkring anvendelsen af virksomhedens software. b. Beskriv kort hvordan du kan vurdere en brugers niveau mht. it-færdigheder og hans/hendes behov for support. c. Beskriv kort hvordan du anvender et programs hjælpefunktion. d. De forskellige programmer rummer forskellige muligheder, når det gælder opsætning og tilpasning af hensyn til brugerne. Beskriv kort hvordan du tilpasser et bestemt programs opsætningsmuligheder, fx brugerflade eller indstillinger, så det er tilpasset en given bruger eller målgruppe i virksomheden. Opgave 3 tilhørende mål Anvend informationer fra internettet til jobbrug (2735) a. Beskriv kort hvordan du konkret kan hente informationer fra internettet, hvis de skal anvendes i fx en rapport. Hvis du kender flere fremgangsmåder, må du gerne kort beskrive dem. b. Hvad forstår man ved pålidelige data og en kildekritisk tilgang til nettets informationer? c. Du ønsker at downloade (hente) et program fra internettet. Beskriv kort proceduren. d. Forklar relevante forhold omkring copyright, ophavsret osv. Giv eksempler på materialer på internettet, som du lovligt kan anvende og materialer, som du ikke må kopiere (eller downloade) og anvende uden videre. Opgave 4 tilhørende mål Integration af data mellem adm. it-systemer (2791) a. Hvad forstår du ved integration af data mellem it-systemer? b. Giv 2-3 eksempler fra din hverdag, der viser, at du anvender data, der er oprettet i ét program, i et andet. c. Forklar kort formålet/formålene med at integrere data mellem flere it-systemer. d. Giv eksempler på forskellige metoder til integration: hvordan kan du overføre data fra ét program (system) til et andet?

8 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 8/18 Installation Opgave 5 tilhørende mål IT installationer i virksomheden Software (2796) a. Hvilke hardware-enheder indgår i en pc? b. Beskriv kort hvordan du vil vurdere en brugers, fx en kollegas, behov, når det gælder ny pc (kapacitet, ydeevne, enheder m.v.). c. Giv eksempler på styresystemer og beskriv kort, hvordan du installerer et styresystem på en enkeltstående pc. d. Hvad forstår du ved kompatibilitet? Giv 2-3 eksempler på enheder, der er eller ikke er kompatible. Opgave 6 tilhørende mål Superbrugerens funktion ved serverinstallation og konfiguration (2796) a. Forklar kort hvad en server er. Hvordan adskiller en server sig fx fra en enkeltstående pc? b. Beskriv kort hvad du forstår ved delte ressourcer. Giv eksempler på disse og forklar kort hvordan de hænger sammen med serveren samt hvilke fordele (eller ulemper?) disse delte enheder kan have for en virksomhed. c. Giv 2-3 eksempler på situationer, hvor du kan gøre en indsats og yde support i forbindelse med daglig drift og vedligeholdelse af server-relaterede opgaver. d. Gør kort rede for hvad du forstår ved administration af brugere og brugerrettigheder på serveren. Opgave 7 tilhørende mål Installation af software til adm. funktioner (2796) a. Beskriv kort hvordan du konkret installerer programmer på en brugers, fx en kollegas, pc. b. Giv eksempler på forhold, som du skal være opmærksom på, når du installerer nye programmer, herunder nyt styresystem, på en brugers pc. Hvad kan det fx betyde for gamle programmer på pc en eller for brugerens filer, opsætning, indstillinger osv.? c. Installeret software kan kræve opdateringer. Giv et par eksempler på, hvad sådanne opdateringer kan handle om. d. Forklar kort hvad du forstår ved licens-regler, når det gælder anvendelse af it-systemer i en virksomhed. Giv om muligt konkrete eksempler på licens-regler.

9 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 9/18 Fejlfinding og afrapportering Opgave 8 tilhørende mål Drift og vedligehold af IKT-systemer til adm. funktioner (2796) a. Giv 2-3 eksempler på arbejdsopgaver forbundet med drift og vedligehold af en virksomheds iktsystemer. b. Hvad kan du som it-superbruger med tilknytning til virksomhedens it-afdeling gøre for at medvirke til at sikre den daglige drift af virksomhedens ikt-systemer? c. En bruger ringer dig op og fortæller, at hun ikke kan få lov til at åbne et bestemt program, og at det melder fejl. Gør kort rede for hvordan du kan hjælpe hende giv gerne flere alternative forslag eller bud på fremgangsmåder. d. Forestil dig at problemet i spørgsmål c er generelt i virksomheden, dvs. at et program er fejlbehæftet. Hvad vil du gøre i forhold til virksomheden, brugerne, it-afdelingen, programleverandøren og/eller andre involverede (beskriv dine overvejelser og valg i en kortfattet form). Oplæring og vejledning af medarbejdere Opgave 9 tilhørende mål Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer (2791) a. Forklar hvad følgende ti begreber betyder i forbindelse med et postprogram: 1: at maile: 2: videresende mail: 3: bcc: 4: høj eller lav prioritet: 5: arkivere mail: 6: autosignatur: 7: ikke-til-stede svar: 8: vedhæftet fil: 9: kontaktperson: 10: distributionsliste: b. Beskriv kort hvordan du kan dele din egen kalender med dine kolleger eller opnå adgang til deres kalenderoplysninger. c. Beskriv kort hvordan du konkret indkalder til et møde med et antal kolleger, idet du forsøger at sikre dig, at det sker på et tidspunkt, hvor flest muligt kan deltage. d. Hvad forstår du ved opgavestyring i et post- og kalenderprogram? Giv om muligt eksempler på anvendelsen af opgavestyring.

10 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 10/18 Opgave 10 tilhørende mål Anvendelse af præsentationsprogrammer (2735) a. Gør kort rede for hvad du og din virksomhed kan anvende et præsentationsprogram til, dvs. hvilke formål, programmet kan medvirke til at opfylde. b. Forestil dig, at du skal fremstille en præsentation til et medarbejdermøde. Din chef giver dig en række stikord til indholdet, men ellers får du frie hænder. Hvordan vil du gribe opgaven an, hvad vil du lægge vægt på, og hvad ser du som farer eller faldgruber mht. opgavens løsning? Du skal besvare spørgsmålene i kortfattet form. c. Hvis du fremstiller en skærmpræsentation til fx et medarbejdermøde, kan du lægge tidsindstillinger på dias-fremføringen. Beskriv kort hvilke muligheder du har, og gør kort rede for dine overvejelser med hensyn til, hvornår disse tidsindstillinger er fornuftige - eller det modsatte. d. Forklar kort hvad du forstår ved layout-principper omkring præsentationer til fx skærmvisning. Opgave 11 tilhørende mål Instruktions- og komm.teknik i virksomheden for it (2796) a. Som It-superbruger er det vigtigt, at du kan indgå i dialog med dine kolleger. Forklar kort hvilke kommunikations-værktøjer du kan/vil anvende i den forbindelse, dvs. i en mundtlig, face-to-face sammenhæng (fx aktiv lytning, spørgeteknik, kropssprog m.v.)? b. I forbindelse med support af virksomhedens medarbejdere kan du anvende mundtlige eller skriftlige vejledninger/instruktioner. Beskriv kort fordele og ulemper ved hver af de to muligheder. c. Motivation er afgørende. Beskriv kort hvilke overvejelser du kan gøre dig, eller hvilke muligheder du måtte have, hvis du skal motivere dine kolleger til at tage et nyt it-system i anvendelse. d. Forestil dig, at du skal udvikle en ny, skriftlig manual, der skal hjælpe brugerne i gang efter implementeringen af et nyt it-system og støtte dem i den praktiske anvendelse. Hvilke forhold vil du lægge vægt på omkring brugervenlighed, appel og brugernes tilgang til manualen (beskrives kortfattet)? Opgave 12 tilhørende mål Præsentationsteknik i administrative funktioner (2791) a. Forestil dig, at du kort skal præsentere et emne for dine kolleger på et faggruppemøde ved hjælp af en dias-præsentation på at lærred. Beskriv kort hvordan du vil planlægge og forberede fremlæggelsen. b. Din præsentation, jf. spørgsmål a, forløb udmærket. Du bliver nu bedt om at holde en tilsvarende præsentation men denne gang for virksomhedens ledergruppe og bestyrelse. Hvilke forhold kan du eventuelt gribe anderledes an i forhold til denne nye målgruppe, når det gælder planlægning, forberedelse og gennemførelse af præsentationen? c. Beskriv kort hvilke teknikker du kan anvende, hvis du ønsker at lade tilhørerne evaluere en præsentation, du har gennemført. d. Tag udgangspunkt i en fremlæggelse af et emne under fx et medarbejdermøde. Beskriv kort hvilke fordele/ulemper du forbinder med anvendelsen af en understøttende diaspræsentation, brug af tavle, uddeling af papirmateriale under eller efter mødet, anvendelsen af supplerende video- eller lydmateriale eller andet.

11 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 11/18 Opgave 13 tilhørende mål Sikring af administrative it-systemer (2796) a. Beskriv kort hvordan en virksomhed fysisk kan sikre hardware, fx servere, mod gener og farer. b. Nævn 2-3 eksempler på muligheder for sikring af virksomhedens software mod angreb i form af fx virus. c. Beskriv kort hvordan du sikrer dig, at virksomhedens antivirus-software holdes opdateret. d. Giv et par eksempler på situationer, hvor virksomhedens data er sårbare i forhold til udefrakommende angreb. Hvor vurderer du fx, at der er risiko for smittefare og virusangreb?

12 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 12/18 It-indkøberen It-indkøberen har indgående kendskab til medarbejdernes ikt-baserede arbejdsopgaver og løsningsmuligheder og er ajour med udviklingen i såvel virksomhedens opgaver som muligheder for itunderstøttelse heraf. Indkøberen har der ud over et godt overblik over og helhedsopfattelse af iktsystemernes betydning for virksomhedens økonomi og drift samt for omkostninger og investeringer i disse og de afledte ikt-nøgletal. It-indkøberen opsamler og koordinerer behov og knytter disse behov til virksomhedens aktuelle drift og virksomhedens udvikling, fx gennem udfærdigelse af behovsvurderinger og kravspecifikationer i forbindelse med nyanskaffelser af it-løsninger. It-indkøberen medvirker i samarbejde med virksomhedens ledelse, indkøbsfunktion og eksterne leverandører ved indkøb af hard- og software i overensstemmelse med virksomhedens udviklingsplan. It-indkøberen kan bidrage med oplæg til budgetter for virksomhedens it-systemer til den budgetansvarlige leder. Centrale jobfunktioner for It-indkøberen Centrale jobfunktioner er løbende behovsvurdering med henblik på dimensionering af virksomhedens it-systemer, udarbejdelse af oplæg til anskaffelsespolitikker og konkrete it-anskaffelser, herunder budgettering, udvalg, licensforhold, hjemtagelse og leveringsbetingelser samt plan for implementering og opfølgning i samarbejde med ledelse og relevante medarbejdergrupper, herunder it-superbrugere. Arbejdsopgaver og tilknyttede mål Arbejdsopgaver Mål Opgave Behovsvurdering og anbefaling af ikt-systemer: 1.1 Udarbejdelse af behovsvurderinger og kravspecifikationer aht. virksomhedens ikt-behov Indkøb: 2.1 Indkøb af it-systemer og programmel Kravspecifikation til IT-systemer (1 dag) Informationssøgning på internettet til jobbrug (1 dag) Administrationens rolle i salg, indkøb og lager (1 dag) Virksomhedsindkøb i henhold til købelovens regler (1 dag) Håndtering af ikt-relaterede nøgletal: 3.1 Finde, aflæse og vurdere ikt-relaterede nøgletal Rapportudarbejdelse: 4.1 Udarbejdelse af rapporter og statistikker over virksomhedens ikt-nøgletal Forretningsforståelse og nøgletal i itsystemer (2 dage) Udarbejdelse af rapporter i et ERP system (1 dag) 18 19

13 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 13/18 Intro til IKV i forhold til jobprofil med tilhørende uddannelsesmål Nedenstående opgaver til brug for IKV er tænkt som vejledende materiale til undervisere m.fl., som man kan give den person, der ønsker afprøvet og vurderet sine realkompetencer i forhold til en bestemt jobprofil eller bestemt jobfunktion. For god ordens skyld bemærkes, at afprøvningen og vurderingen skal ske i forhold til det enkelte uddannelsesmål, der hører til en bestemt arbejdsopgave og jobfunktion i relation til en given jobprofil. Jobprofilen med tilhørende jobfunktioner og arbejdsopgaver udgør rammen for arbejdet med IKV. IKV-opgaver til jobprofilen It-indkøber Ved besvarelse af nedenstående spørgsmål kan der tages udgangspunkt i nuværende eller tidligere relevant(e) jobfunktion(er), fritids- og foreningsarbejde el. lign. Joberfaring kan være erhvervet inden for samme arbejdsområde/branche eller andet relevant arbejdsområde. Behovsvurdering og anbefaling af ikt-systemer Opgave 14 tilhørende mål Kravspecifikation til IT-systemer (2796) a. Beskriv forhold, der efter din vurdering er væsentlige i vedligeholdet af virksomhedens software. b. Nævn og begrund kort nogle forhold, der efter din vurdering er centrale i anskaffelse og opgradering af virksomhedens hardware. c. Nævn to-tre kriterier, der efter din vurdering skal være overholdt i en god kravspecifikation. d. Beskriv og begrund hvordan du ideelt set vil udarbejde kravspecifikation i samarbejde med virksomhedens personalegrupper. Opgave 15 tilhørende mål Informationssøgning på internettet til jobbrug (2735) a. Beskriv nogle af de egenskaber, der kendetegner en effektiv søgetjeneste. b. Angiv et eksempel hvor du vil anvende en avanceret søgning og hvordan du vil foretage den? c. Forklar kort forskellen på følgende søgninger: ingrid bergman rose ingrid bergman -rose ingrid bergman -rose ingrid bergman and rose "ingrid bergman" and rose actress ingrid near bergman d. Hvilken søgestrategi ville du anvende i søgning efter forhold i fx dansk lovgivning? Begrund kort dit forslag og angiv gerne alternativer.

14 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 14/18 Indkøb Opgave 16 tilhørende mål Administrationens rolle i salg, indkøb og lager 1 (2791) a. Nævn et par eksempler på hvad du som administrativ medarbejder bør være særlig opmærksom på i forhold til funktioner indenfor salg. b. Hvilke funktioner har den administrative medarbejder i forhold indkøb? c. Beskriv din rolle som administrativ medarbejder i forhold til funktioner indenfor lager. d. Beskriv gerne med et eksempel - hvordan funktioner indenfor salg, indkøb og lager har indflydelse på andre forhold i organisationen. Opgave 17 tilhørende mål Virksomhedsindkøb i henhold til købelovens regler (2791) a. Nævn et par eksempler på hvilke forhold, du vil lægge vægt på når du skal forestå virksomhedens indkøb af fx kontorartikler. b. Beskriv enkelte regler, der i henhold til Købeloven gælder specielt for en virksomhed. c. Nævn et par typiske elementer i en aftale/kontrakt med kontorets leverandører af kontorløsøre (fx kopimaskiner, inventar eller papirleverancer). d. Nævn to-tre vigtige typiske forhold i en aftale/ kontrakt med leverandører af serviceydelser som fx kontorets rengøringsselskab. Håndtering af ikt-relaterede nøgletal Opgave 18 tilhørende mål Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer (2735) a. Nævn enkelte centrale nøgletal for virksomhedens finansielle forhold. b. Redegør kort for hvilke handlinger, der kan iværksættes herudfra. c. Større virksomheder kan benytte et samlet software-system til at håndtere arbejdsgange og ordrebehandling et ERP-system som fx SAP, Oracle eller C5. Nævn eksempler på transaktioner eller funktioner i virksomheden, som et ERP-system kan varetage.. d. Beskriv eventuelt gennem et eksempel hvordan et firmas forretningsforståelse, politikker og værdigrundlag kan være styrende for virksomhedens forretningsgange. Rapportudarbejdelse Opgave 19 tilhørende mål Udarbejdelse af rapporter i et ERP system (2791) a. Nævn et eksempel på et større ERP-system. b. Redegør kort for anvendelsen af et ERP-system i virksomheden budget- og rapporteringsopgaver. c. Nævn et par eksempler på søgekriterier ved udtræk af rapporter fra ERP-system. d. Giv et eksempler på sammenhæng mellem ERP-rapporter og regnskabsanalyser. 1 til Administrationens rolle i salg, indkøb og lager er hentet fra IKV-materiale til FKB Administration

15 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 15/18 Webmedarbejderen Webmedarbejderen bidrager til virksomhedens web-baserede profilering og markedsføring på digitale fora som websites, blogs, wikier, sociale medier samt andre relevante web 2.0-platforme og medvirker til udvikling og vedligehold af den netbaserede kommunikation med kunder og samarbejdspartnere. Webmedarbejderens arbejdsfelt ligger inden for skriftlige kommunikationsopgaver, herunder om nødvendigt at redigere webtekster fra virksomhedens bidragydere samt at skrive virksomhedsrelaterede informative og faktuelle tekster på egen hånd. Webmedarbejderen løser opgaver af webteknisk karakter, såsom upload af billeder og tekster til virksomhedens sites eller øvrige virtuelle fora samt medvirker til - ved hjælp af en given webeditor og formateringsprogrammer - at vedligeholde og videreudvikle virksomhedens websites, hvad angår eksisterende og nye sider, navigationsmuligheder og enkel billedredigering. Disse opgaver udføres med det formål at dække virksomhedens kommunikationsbehov i overensstemmelse med dens overordnede strategiske mål for profilering. Centrale jobfunktioner for Webmedarbejderen Centrale jobfunktioner for webmedarbejderen er at forestå ajourføring af virksomhedens websites samt at bidrage til fortsat videreudvikling af dennes webbaserede profilering. Desuden kan webmedarbejderen bidrage til virksomhedens deltagelse i relevante virtuelle faglige og sociale fora. Arbejdsopgaver og tilknyttede mål Arbejdsopgaver Mål Opgave Medvirke ved planlægning af virksomhedens web-platform: 1.1 Planlægge og løbende tilrettelægge virksomhedens web-platform i overensstemmelse med dens tekniske, designmæssige og kommunikative målsætninger Understøtte og vedligeholde virksomhedens websites: 2.1 Medvirke til at udvikle virksomhedens websites samt løbende understøtte og videreudvikle disse 2.2 Opdatere tekster og (redigerede) billeder efter forlæg og upload af samme Planlægning og valg af virksomhedens webløsning (3 dage) Medvirken til virksomhedens webstrategi (1 dag) Opbygning af virksomhedens website (2 dage) Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web (3 dage) Oprettelse af e-formularer (2 dage) Grafik og tekster til virksomhedens webside (2 dage) Billedredigering i medarbejderens jobfunktion (2 dage)

16 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 16/18 Knytte it-faglige kompetencer til kommunikative processer: 3.1 Selvstændigt at indhente, strukturere, sammenkæde og om nødvendigt redigere og/eller selv udarbejde information (webtekster) Web-kommunikation i forretningsmæssige og sociale netværk: 4.1 Udforske virksomhedens muligheder for at dække dens informations- og kommunikationsbehov gennem sociale, virtuelle fora og webtjenester og løbende udvikle og ajourføre de valgte web-teknologier Webkommunikation - tekster til nettet (2 dage) Brug af social software i virksomheden (2 dage) Intro til IKV i forhold til jobprofil med tilhørende uddannelsesmål Nedenstående opgaver til brug for IKV er tænkt som vejledende materiale til undervisere m.fl., som man kan give den person, der ønsker afprøvet og vurderet sine realkompetencer i forhold til en bestemt jobprofil eller bestemt jobfunktion. For god ordens skyld bemærkes, at afprøvningen og vurderingen skal ske i forhold til det enkelte uddannelsesmål, der hører til en bestemt arbejdsopgave og jobfunktion i relation til en given jobprofil. Jobprofilen med tilhørende jobfunktioner og arbejdsopgaver udgør rammen for arbejdet med IKV. IKV-opgaver til jobprofilen Webmedarbejder Ved besvarelse af nedenstående spørgsmål kan der tages udgangspunkt i nuværende eller tidligere relevant(e) jobfunktion(er), fritids- og foreningsarbejde el. lign. Joberfaring kan være erhvervet inden for samme arbejdsområde/branche eller andet relevant arbejdsområde. Medvirke ved planlægning af virksomhedens web-platform Opgave 20 tilhørende mål Planlægning og valg af virksomhedens webløsning (2796) a. Angiv typiske elementer i kravspecifikationen til et website. b. Nævn et par eksempler på kommunikation med kunder, der med fordel kan lægges over i et webmiljø. c. Nævn nogle fordele og eventuelle ulemper ved at anvende en ekstern partner i virksomhedens markedsføring på internet. d. Fortæl kort hvordan du vil vurdere kvalitet og effekt af virksomhedens hjemmeside.

17 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 17/18 Opgave 21 tilhørende mål Medvirken til virksomhedens webstrategi (2796) a. Nævn nogle af de centrale interesser i udviklingen af et website og beskriv kort deres funktioner. b. Hvilke metoder kan du anvende for at få viden om de behov og ønsker, besøgende til virksomhedens website har? c. Nævn nogle elementer, der kan indgå i en virksomheds webstrategi. d. Beskriv kort hvordan et enkelt element i en webstrategi kan udvikles, fx virksomhedens eksponering i søgemaskiner. Understøtte og vedligeholde virksomhedens websites Opgave 22 tilhørende mål Opbygning af virksomhedens website (2796) a. Giv eksempler på, hvordan en virksomhed kan anvende en internetplatform i sin kommunikation med kunder og leverandører. b. Beskriv nogle omstændigheder, hvor en virksomhed bør oprette og vedligeholde sit website med et cms. c. Nævn 2-3 forskellige web-editorer og deres egenskaber. d. Nævn en eller flere af de standarder, et tidssvarende website bør matche. Opgave 23 tilhørende mål Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web (2796) a. En webside kombinerer oftest markedsføringssproget (x)html og css. Beskriv kort to sprog anvendelse b. En dynamisk webside vil typisk anvende et eller flere programmeringssprog udover (x)html og css. Nævn et par eksempler. c. Angiv i hovedtræk hvordan du med fordel kan opbygge et website, der hyppigt opdateres. d. Nævn et par eksempler på sammenhænge, hvor det er en fordel at arbejde i et aktivt servermiljø. Opgave 24 tilhørende mål Oprettelse af e-formularer (2791) a. Gør kort rede for forskellen mellem primære og sekundære datakilder. b. Beskriv hvordan du vil konsolidere data fra flere forskellige formularer. c. Nævn nogle af de vigtigste egenskaber ved den brugervenlige formular. d. Hvordan vil du systematisere indhentning af information med e-formularer - og sikre at informationen kan anvendes?

18 IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse (FKB 2796) 18/18 Opgave 25 tilhørende mål Grafik og tekster til virksomhedens webside (2796) a. En webside bygges typisk op med bl.a. overskrifter og afsnit. Nævn 4-5 andre struktur-elementer. b. Nævn et eller flere programmer, du kan anvende til at oprette websider og nævn kort deres fordele og eventuelle ulemper. c. Nævn tre typiske grafiske filformater, der anvendes til visning af fotos eller grafik på internetsider. d. Hvordan kan du afgøre om en websides tekniske kvalitet lever op til aktuelle standarder? Opgave 26 tilhørende mål Billedredigering i medarbejderens jobfunktion (2735) a. Beskriv hvilke krav der bør stilles til billeder, der skal anvendes i digitalt format eller på print. b. Hvordan vil du klargøre digitale billeder til udgivelse i digitale formater og på print? c. Beskriv kort kravene til digitale billeder, der benyttes som dokumentation (sagsdokumentation eller teknisk dokumentation). d. Hvad vil du lægge vægt på, hvis du skal redigere billeder til brug ved salg, til visning på hjemmeside eller produktblade, instruktion og undervisning samt e-handel? Knytte it-faglige kompetencer til kommunikative processer Opgave 27 tilhørende mål Webkommunikation - tekster til nettet (2735) a. Giv et par eksempler på hvordan du ved hjælp af net-sproglige virkemidler kan gøre tekster overskuelige og skanbare for brugerne? b. Nævn fire-fem vigtige HTML-elementer til strukturering af et internetdokument. c. Beskriv kort hvordan læsemønsteret på websider adskiller sig fra læsemønsteret for trykte tekster. d. Du har oprettet en internetside: hvordan vil du gøre den tilgængelig for søgemaskiner - nævn tre-fire elementer i en søgemaskineoptimering. Web-kommunikation i forretningsmæssige og sociale netværk Opgave 28 tilhørende mål Brug af social software i virksomheden (2796) a. Præsenter tre-fire eksempler på social software (weblogs, wikier og sociale netværkstjenester) og deres aktuelle anvendelse. b. Hvad vil du lægge vægt på, hvis du vil deltage i et socialt medie, fx FaceBook? c. Hvordan vil du vejlede nye brugere fx blandt kolleger - i anvendelse af social software? d. Gør kort rede for styrker og risici i den udbredte brug af social software.

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.. november 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Webredaktør. AMU tilbud

Webredaktør. AMU tilbud AMU tilbud Webredaktør Vil du redigere virksomhedens hjemmeside? Vil du vide hvordan virksomheden får en hjemmeside billigst muligt, og vedligeholder den bedst muligt? Så er dette forløb noget for dig.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2796 Titel: IKT-administration og -vedligeholdelse Kort titel: IKTadmogvedlige Status: GOD Godkendelsesperiode: 14-10-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb)

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb) Indhold Interaktiv publicering - tutorials og demoapps... 2 Lagerstyring med it... 2 Design - Design til digital kommunikationsløsning... 2 IT i Distributionen... 2 Sikring af administrative it-systemer...

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

IKV-materiale til Webdesigner Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Webdesigner Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Webdesigner Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

IKV materiale til Offentlig administration

IKV materiale til Offentlig administration IKV materiale til Offentlig administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

IT strategi 2009-2010 - 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

IT strategi 2009-2010 - 2011. Dansk Firmaidrætsforbund IT strategi 2009-2010 - 2011 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 2010-4 Dato: 18. juni 2009 Udarbejdet af IT- og økonomiafdelingen Indstilling Godkendelse Strategien revideres og indstilles hvert år i forbindelse

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB

Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB 2796 IKT-administration- og vedligeholdelse 2797 Administrative funktioner i HR 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation 2609 Foto-, film-, tv- og redaktionel

Læs mere

IT-strategi 2012-2013. Dansk Firmaidrætsforbund

IT-strategi 2012-2013. Dansk Firmaidrætsforbund IT-strategi 2012-2013 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 2012-2 Dato: 17. juni 2011 Udarbejdet af IT- og Økonomiafdelingen Indstilling Godkendelse Strategien revideres og indstilles hvert andet år i forbindelse

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Agenda 1. Introduktion 1. Lidt om SimpleShop.dk 2. Hvad gennemgår vi i dag? 3. Hvorfor Wordpress? 2. Hvad har du brug for?

Læs mere

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Formål og målsætning Nemmere

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D HVEM, HVORFOR & HVORDAN? HVAD ER FI&D? Et nyt digitalt fælles indkøbs- og disponeringssystem (FI&D) Simplere indkøb og disponering på tværs af AAU Simplere

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Informationsteknologi Niveau C

Informationsteknologi Niveau C 052434_IT-C 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser Oktober 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Gammel bekendtgørelse Informationsteknologi Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold:

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

DAGE OM E-SALG. Optimer din webshop. Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense. Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M. Telefon 63 75 95 00

DAGE OM E-SALG. Optimer din webshop. Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense. Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M. Telefon 63 75 95 00 Optimer din webshop 12 DAGE OM E-SALG Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense udbudt af Tietgen KompetenceCenter og Syddansk Erhvervsskole Telefon 63 75

Læs mere