Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet"

Transkript

1 Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål om Deres baggrund og opfattelse af hjemmehjælpen, og derefter stille en række spørgsmål om livskvalitet. Endelig stiller jeg nogle spørgsmål om velbefindende og hukommelse. Deres besvarelse er anonym og vil bidrage til at forbedre hjemmehjælpen, men vil på ingen måde påvirke hvor meget hjælp De får fremover. A1 A2 A3_a A3_b A3_c Bor De i en almindelig bolig eller i en ældrebolig? (Til interviewer: ældreboliger er boliger særligt egnede for ældre og personer med handicap, med elevator og mulighed for at tilkalde hurtig hjælp) Hvem bor De sammen med? (Gerne flere svar) Jeg vil nu spørge om hvor ofte De er sammen med andre familiemedlemmer, samt venner og bekendte som De ikke bor sammen med. Hvor ofte er De sammen med dine børn? Hvor ofte er De sammen med børnebørn? Hvor ofte er De sammen med anden familie? (herunder ægtefælles/partners børn, svigerbørn) 1 Alm. Bolig 2 Ældrebolig 1 Ægtefælle/samlever 2 Egne børn 3 Børnebørn 4 Anden familie, herunder ægtefælles/partners børn, svigerbørn 5 Venner eller bekendte 6 Bor alene 1 Har ingen børn 2 Én eller flere gange om ugen 3 Nogle gange om måneden 4 Mindre end én gang om måneden 5 Ser ikke mine børn (fx bor langt fra mig, bor i udlandet el. lign.) 6 Har ikke kontakt 1 Har ingen børnebørn 2 Én eller flere gange om ugen 3 Nogle gange om måneden 4 Mindre end én gang om måneden 5 Ser ikke mine børnebørn (fx bor langt fra mig, bor i udlandet el. lign.) 6 Har ikke kontakt 1 Har ingen anden familie 2 Én eller flere gange om ugen 3 Nogle gange om måneden 4 Mindre end én gang om måneden 5 Ser ikke anden familie (fx bor langt fra mig, bor i udlandet el. lign.) 6 Har ikke kontakt 1

2 A3_d A4_a A4_b A4_c A4_d A5_a A5_b Hvor ofte er De sammen med venner eller bekendte? Hvor ofte er De i anden form for kontakt, som telefon, o. lign. med dine børn? Hvor ofte er De i anden form for kontakt, som telefon, o. lign. med børnebørn? Hvor ofte er De i anden form for kontakt, som telefon, o. lign. med anden familie? (herunder ægtefælles/partners børn, svigerbørn) Hvor ofte er De i anden form for kontakt, som telefon, o. lign. med venner eller bekendte? Nu følger nogle spørgsmål om, hvordan De normalt klarer forskellige aktiviteter og hvem der eventuelt hjælper Dem. Hvem står fortrinsvis for: Rengøring? (sæt kun ét kryds og ved den/de personer som står for størstedelen af indsatsen) Hvem står fortrinsvis for: Tøjvask? (sæt kun ét kryds og ved den/de personer som står for størstedelen af indsatsen) A5_c Hvem står fortrinsvis for: 1 Dig selv 1 Har ingen venner eller bekendte 2 Én eller flere gange om ugen 3 Nogle gange om måneden 4 Mindre end én gang om måneden 5 Ser ikke venner eller bekendte (fx bor langt fra mig, bor i udlandet el. lign.) 6 Har ikke kontakt 1 Én eller flere gange om ugen 2 Nogle gange om måneden 3 Mindre end én gang om måneden 4 Har ikke kontakt via telefon, o. lign. 1 Én eller flere gange om ugen 2 Nogle gange om måneden 3 Mindre end én gang om måneden 4 Har ikke kontakt via telefon, o. lign. 1 Én eller flere gange om ugen 2 Nogle gange om måneden 3 Mindre end én gang om måneden 4 Har ikke kontakt via telefon, o. lign. 1 Én eller flere gange om ugen 2 Nogle gange om måneden 3 Mindre end én gang om måneden 4 Har ikke kontakt via telefon, o. lign. 1 Dig selv 2 Ægtefælle/samlever 3 Både ægtefælle og dig selv 4 Børn/svigerbørn 5 Hjemmehjælp 6 Privat købt hjælp 7 Andre 8 Ikke relevant 1 Dig selv 2 Ægtefælle/samlever 3 Både ægtefælle og dig selv 4 Børn/svigerbørn 5 Hjemmehjælp 6 Privat købt hjælp 7 Andre 8 Ikke relevant 2

3 A5_d A5_e A5_f A5_g Indkøb? (sæt kun ét kryds og ved den/de personer som står for størstedelen af indsatsen) Hvem står fortrinsvis for: At vedligeholde bolig? (sæt kun ét kryds og ved den/de personer som står for størstedelen af indsatsen) Hvem står fortrinsvis for: At ordne have? (sæt kun ét kryds og ved den/de personer som står for størstedelen af indsatsen) Hvem står fortrinsvis for: At ordne pengesager eller henvendelser til offentlige myndigheder? (sæt kun ét kryds og ved den/de personer som står for størstedelen af indsatsen) Hvem står fortrinsvis for: At sørge for transport for at De kan komme til undersøgelse, behandling o.l.? (sæt kun ét kryds og ved den/de personer som står for størstedelen af indsatsen) 2 Ægtefælle/samlever 3 Både ægtefælle og dig selv 4 Børn/svigerbørn 5 Hjemmehjælp 6 Privat købt hjælp 7 Andre 8 Ikke relevant 1 Dig selv 2 Ægtefælle/samlever 3 Både ægtefælle og dig selv 4 Børn/svigerbørn 5 Hjemmehjælp 6 Privat købt hjælp 7 Andre 8 Ikke relevant 1 Dig selv 2 Ægtefælle/samlever 3 Både ægtefælle og dig selv 4 Børn/svigerbørn 5 Hjemmehjælp 6 Privat købt hjælp 7 Andre 8 Ikke relevant 1 Dig selv 2 Ægtefælle/samlever 3 Både ægtefælle og dig selv 4 Børn/svigerbørn 5 Hjemmehjælp 6 Privat købt hjælp 7 Andre 8 Ikke relevant 1 Dig selv 2 Ægtefælle/samlever 3 Både ægtefælle og dig selv 4 Børn/svigerbørn 5 Hjemmehjælp 6 Privat købt hjælp 7 Andre 8 Ikke relevant A5_h Hvem står fortrinsvis for: 1 Dig selv 2 Ægtefælle/samlever 3

4 At sørge for at De kan komme udendørs, på besøg eller til fritidsaktiviteter? (sæt kun ét kryds og ved den/de personer som står for størstedelen af indsatsen) 3 Både ægtefælle og dig selv 4 Børn/svigerbørn 5 Hjemmehjælp 6 Privat købt hjælp 7 Andre 8 Ikke relevant A6 Hvor ofte kommer hjemmehjælpen hos Dem? 1 En til flere gange om ugen 2 Hver anden uge 3 Hver tredje uge 4 En gang om måneden A6_aa Hvor mange timer om ugen, modtager De hjemmehjælp? A6_a Hvilke dage kommer hjemmehjælpen hos Dem? (Gerne flere svar) A6_1 Hvor mange gange kommer hjemmehjælpen i løbet af mandag? A6_2 Hvor mange gange kommer hjemmehjælpen i løbet af tirsdag? A6_3 Hvor mange gange kommer hjemmehjælpen i løbet af onsdag? A6_4 Hvor mange gange kommer hjemmehjælpen i løbet af torsdag? A6_5 Hvor mange gange kommer hjemmehjælpen i løbet af fredag? A6_6 Hvor mange gange kommer hjemmehjælpen i løbet af lørdag? A6_7 Hvor mange gange kommer hjemmehjælpen i løbet af søndag? A6a Indgår genoptræning som en del af den ydelse De modtager fra hjemmehjælpen? 1 Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 Lørdag 7 Søndag 1 Ja (Til interviewer: Med genoptræning tænkes på, om IP modtager rehabilitering som en del af hjemmehjælpsydelsen) A7 Synes De, at omfanget af den hjemmehjælp De får er 1 fuldt tilstrækkelig 2 tilstrækkelig 3 Ikke tilstrækkelig A8 Synes De, at kvaliteten af den hjemmehjælp De får er 1 fuldt tilstrækkelig 2 tilstrækkelig 3 Ikke tilstrækkelig A9 Hvad er Deres vurdering af relationen mellem Dem og den/de hjemmehjælpere som hjælper Dem? 1 Meget positiv 2 Positiv 3 Neutral 4 Dårlig 5 Meget dårlig 4

5 A10 Køber De tilkøbsydelser fra en privat hjemmehjælpsleverandør? 1 Ja A10_andet Hvor mange timer per måned? 0 50 Intro Jeg vil nu stille nogle spørgsmål om livskvalitet og om hvor meget hjemmehjælpen bidrager til Deres livskvalitet. Derefter vil jeg bede Dem forestille hvordan Deres livskvalitet ville være uden hjemmehjælpen. A11_a A11 Vi starter først med et spørgsmål om at opleve at have kontrol i sin hverdag. Med kontrol mener jeg om De oplever at have muligheden for at gøre ting eller få tingene gjort som De vil, og når De vil. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst, hvor meget kontrol De har over Deres dagligliv? Med kontrol menes der, om De oplever at have muligheden for at gøre ting eller få tingene gjort som De vil og når De vil. (Kun ét svar) Bidrager den hjælp De får fra hjemmehjælpen til at De kan bevare kontrollen over Deres liv? 1 Jeg har så meget kontrol over mit dagligliv som jeg ønsker 2 Jeg har tilstrækkelig kontrol over mit dagligliv 3 Jeg har nogen kontrol over mit dagligliv, men ikke tilstrækkeligt 4 Jeg har ingen kontrol over mit dagligliv 1 Ja 3 Ved ikke A12 A13 Forestil Dem, at De ikke modtog hjemmehjælp og at der ikke var andre der kunne træde til og hjælpe Dem. Hvilke af følgende udsagn ville da bedst beskrive Deres oplevelse af at have kontrol over Deres dagligliv? (Kun ét svar) Personlig pleje: I forhold til at være ren og ordentlig i tøjet, hvilket af følgende udsagn beskriver så bedst Deres nuværende situation? 1 Jeg ville have nøjagtigt så meget kontrol over mit dagligliv som jeg ønsker 2 Jeg ville have tilstrækkelig kontrol over mit dagligliv 3 Jeg ville have noget kontrol over mit dagligliv, men ikke tilstrækkeligt 4 Jeg ville ikke have nogen kontrol over mit dagligliv 1 Jeg føler mig fuldt ud så ren og ordentlig i tøjet som jeg ønsker det 2 Jeg føler mig tilstrækkeligt ren og ordentlig i tøjet 3 Jeg føler mig ikke tilstrækkeligt ren og ordentlig i tøjet 5

6 (Kun ét svar) 4 Jeg føler mig overhovedet ikke ren og ordentlig i tøjet A14 Bidrager den hjælp de får fra hjemmehjælpen til at De er ren og ordentlig i tøjet? 1 Ja A15 Forestil Dem, at De ikke modtog hjemmehjælp og at der ikke var andre til at hjælpe Dem. Hvilket af følgende udsagn ville da bedst beskrive Deres nuværende situation i forhold til at være ren og ordentlig? (Kun ét svar) 1 Jeg ville føle mig ren og ordentlig i den grad jeg selv ønsker 2 Jeg ville føle mig tilstrækkeligt ren og ordentlig 3 Jeg ville ikke føle mig tilstrækkeligt ren og ordentlig 4 Jeg ville overhovedet ikke føle mig ren og ordentlig A16 Mad og drikke: I forhold til den mad og drikke De får hvilket af følgende udsagn beskriver så bedst Deres situation? (Kun ét svar) 1 Jeg får alt den mad og drikke jeg kan ønske, og når jeg ønsker det 2 Jeg får tilstrækkeligt med mad og drikke på acceptable tidspunkter 3 Jeg får ikke altid tilstrækkeligt eller rettidig mad og drikke 4 Jeg får ikke altid tilstrækkeligt eller rettidig mad og drikke og jeg frygter, at det kan gå ud over mit helbred A17 Bidrager den hjælp de får fra hjemmehjælpen til at De får den mad og drikke De ønsker eller har behov for? 1 Ja 6

7 A18 A19 Forestil Dem, at De ikke modtog hjemmehjælp og at der ikke var andre til at hjælpe Dem. Hvilket af følgende udsagn ville da bedst beskrive Deres nuværende situation i forhold til mad og drikke? (Kun ét svar) Nu følger spørgsmål om at føle sig tryg. Med at føle sig tryg tænkes der på hvor sikker De føler Dem både i og udenfor hjemmet. Det inkluderer frygt for at falde eller anden fysisk skade. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst, hvor sikker De føler Dem? 1 Jeg ville få alt den mad og drikke jeg kan ønske mig, og når jeg ønsker det 2 Jeg ville få tilstrækkeligt med mad og drikke på acceptable tidspunkter 3 Jeg ville ikke altid få tilstrækkeligt eller rettidigt mad og drikke 4 Jeg ville ikke altid få tilstrækkeligt eller rettidigt mad og drikke og jeg frygter, at det ville gå ud over mit helbred 1 Jeg føler mig nøjagtigt så tryg som jeg ønsker 2 Overordnet set føler jeg mig tryg, men ikke helt så tryg som jeg ønsker 3 Jeg føler mig ikke tilstrækkeligt tryg 4 Jeg føler mig overhovedet ikke tryg (Kun ét svar) A20 Bidrager den hjælp De får fra hjemmehjælperen til at De føler Dem tryg? (Kun ét svar) 1 Ja A21 Forestil Dem, at De ikke modtog hjemmehjælp og at der ikke var andre til at hjælpe Dem. Hvilket af følgende udsagn ville da bedst beskrive Deres nuværende situation i forhold til hvor tryg De ville føle Dem? (kun ét svar) 1 Jeg ville føle mig nøjagtigt så tryg som jeg ønsker 2 Overordnet set ville jeg føle mig tryg, men ikke helt så tryg som jeg ønsker 3 Jeg ville ikke føle mig tilstrækkeligt tryg 4 Jeg ville overhovedet ikke føle mig tryg A22 Social kontakt med andre mennesker: I forhold til Deres sociale kontakt med andre mennesker som De godt kan lide at være sammen med, hvilket af følgende udsagn beskriver så bedst Deres situation? 1 Jeg har nøjagtigt så meget social kontakt jeg vil og med mennesker jeg kan lide 2 Jeg har tilstrækkelig social kontakt med andre mennesker 3 Jeg har nogen social kontakt med andre mennesker, men ikke så 7

8 (kun ét svar) meget som jeg ønsker 4 Jeg har kun lidt social kontakt med andre mennesker og føler mig socialt isoleret A23 Bidrager den hjælp De får fra hjemmehjælperen til at De kan have kontakt med mennesker De godt kan lide? 1 Ja A24 A25 A26 Forestil Dem, at De ikke modtog hjemmehjælp og at der ikke var andre til at hjælpe Dem. Hvilket af følgende udsagn ville da bedst beskrive hvor meget kontakt De ville have til folk De godt kan lide? (kun ét svar) Nu følger spørgsmål om aktiviteter og hvordan De bruger deres tid. Når De tænker på hvordan De bruger Deres tid, så tænk gerne på ting De sætter pris på at beskæftige Dem med, herunder fritidsaktiviteter, frivilligt eller ulønnet arbejde og omsorg for andre. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst hvordan De bruger Deres tid? (kun ét svar) Bidrager den hjælp De får fra hjemmehjælpen til at De kan bruge Deres tid på ting De sætter pris på eller nyder? 1 Jeg ville have nøjagtigt så meget social kontakt jeg vil med andre mennesker og med mennesker som jeg kan lide 2 Jeg ville have tilstrækkelig social kontakt med andre mennesker 3 Jeg ville have nogen social kontakt med andre mennesker, men ikke så meget som jeg ønsker 4 Jeg ville kun have lidt social kontakt med andre mennesker og ville føle mig socialt isoleret 1 Jeg er i stand til at bruge min tid som jeg ønsker og gøre ting jeg sætter pris på og nyder 2 Jeg er i stand til at gøre tilstrækkeligt af de ting jeg sætter pris på og nyder 3 Jeg gør nogle af de ting jeg sætter pris på eller nyder, men ikke nok 4 Jeg gør ikke nogle af de ting jeg sætter pris på eller nyder 1 Ja 8

9 A27 A28 Forestil Dem, at De ikke modtog hjemmehjælp og at der ikke var andre til at hjælpe Dem. Hvilket af følgende udsagn ville i den situation bedst beskrive hvordan De ville kunne bruge Deres tid? (kun ét svar) Nu følger nogle spørgsmål om din bolig. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst hvor rent og komfortabelt De oplever Deres hjem er? 1 Jeg ville være i stand til at bruge min tid som jeg ønsker og gøre ting jeg sætter pris på og nyder 2 Jeg ville være i stand til at gøre tilstrækkeligt af de ting jeg sætter pris på og nyder 3 Jeg ville gøre nogle af de ting jeg sætter pris på eller nyder, men ikke nok 4 Jeg ville ikke gøre nogle af de ting jeg sætter pris på eller nyder 1 Mit hjem er nøjagtigt så rent og komfortabelt som jeg ønsker 2 Mit hjem er tilstrækkeligt rent og komfortabelt 3 Mit hjem er ikke tilstrækkeligt rent og komfortabelt 4 Mit hjem er slet ikke rent og komfortabelt (kun ét svar) A29 Bidrager den hjælp De får fra hjemmehjælpen til at Deres hjem er rent og komfortabelt? 1 Ja 3 Ved ikke A30 Forestil Dem, at De ikke modtog hjemmehjælp og at der ikke var andre til at hjælpe Dem. Hvilket af følgende udsagn ville da bedst beskrive hvor rent og komfortabelt Deres hjem ville være? (kun ét svar) 1 Mit hjem ville være nøjagtigt så rent og komfortabelt som jeg ønsker 2 Mit hjem ville være tilstrækkeligt rent og komfortabelt 3 Mit hjem ville ikke være tilstrækkeligt rent og komfortabelt 4 Mit hjem ville slet ikke være rent og komfortabelt A31 Livskvalitet og værdighed. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst hvordan det at få hjemmehjælp påvirker Deres mulighed for, at leve et værdigt liv? (kun ét svar) 1 Den måde hjælpen bliver givet på, hjælper mig til at leve et mere værdigt liv 2 Den måde hjælpen bliver givet på, har ingen indflydelse på min mulighed for at leve et værdigt liv 3 Den måde hjælpen bliver givet på, betyder nogle gange at jeg ikke har mulighed for at leve et værdigt liv 4 Den måde hjælpen bliver givet på, betyder at jeg ikke kan leve et 9

10 værdigt liv A32_a Nu følger nogle spørgsmål om Deres hukommelse. Har De problemer med hukommelsen? 1 Nej 2 Nogle/noget 3 Mange/meget A32_b A32_c A32_d A32_e Har Deres hukommelse ændret sig siden De var yngre? 1 Nej 2 Nogle/noget 3 Mange/meget Har De besvær med at huske noget, der er sket for få minutter siden? 1 Nej 2 Nogle/noget 3 Mange/meget Har De besvær med at huske navne på andre mennesker? 1 Nej 2 Nogle/noget 3 Mange/meget Har De besvær med at huske datoer? 1 Nej 2 Nogle/noget 3 Mange/meget 10

11 A32_f A32_g A32_h Har De besvær med at gøre ting, De havde planlagt? 1 Nej 2 Nogle/noget 3 Mange/meget Har De besvær med at huske noget, der skete for nogle dage siden? 1 Nej 2 Nogle/noget 3 Mange/meget Har De besvær med at huske noget, der skete for mange år siden? 1 Nej 2 Nogle/noget 3 Mange/meget A33_a A33_b A33_c Nu følger nogle spørgsmål om Deres velbefindende i almindelighed. Hvor ofte føler De Dem veloplagt? Hvor ofte er De bange for bestemte ting? Hvor ofte er De bekymret? 1 Ofte 2 Af og til 3 Aldrig 1 Ofte 2 Af og til 3 Aldrig 1 Ofte 2 Af og til 3 Aldrig 11

12 A33_d A33_e A34_1 Hvor ofte er De nedtrykt? Hvor ofte føler De Dem ensom? Nu følger nogle spørgsmål om Deres funktionsevne. Først ét spørgsmål om spisning. De bedes vælge det svar der passer bedst på Dem. (kun ét svar) 1 Ofte 2 Af og til 3 Aldrig 1 Ofte 2 Af og til 3 Aldrig 1 Jeg spiser selv (Kan spise normal mad (ikke kun blød kost), maden må være tilberedt og serveret af andre, men ikke skåret ud) 2 Jeg har behov for hjælp (Behøver vejledning eller hjælp til udskæring, smøre brød osv., men kan selv betjene spiseredskaber) 3 Jeg kan slet ikke spise selv (Skal mades eller sondemades) (Til interviewer: Skalaen udtrykker personens grad af afhængighed af enhver hjælp, som bliver givet verbalt som fysisk.) Hvis en funktion mestres med hjælpemidler er personen uafhængig. Kan man fx kommer rundt i hjemmet med kørestol er man ikke afhængig af hjælp. I svarkategori 1 er personen helt uafhængig af andres hjælp I svarkategori 2 behøver personen lidt hjælp, men kan stadig selv udføre noget af funktionen. Også hvis pågældende har behov for supervision (guidning) er han/hun afhængig af andres hjælp. I svarkategori 3, er personen helt afhængig af hjælp. Eksemplerne bruges til besvarelsen, men læses ikke op. 12

13 A34_2 A34_3 Nu følger ét spørgsmål om forflytning fra seng til stol. De bedes vælge det svar der passer bedst på Dem. (Til interviewer: Det er siddende balance som afgør forskel mellem svar 3 og 4 ved tvivl fx. ved brug af lift) Nu ét spørgsmål om personlig hygiejne. De bedes vælge det svar der passer bedst på Dem. 1 Jeg kan selv flytte mig fra seng til stol (Fra seng til stol og tilbage (også bremse evt. kørestol) 2 Jeg har brug for hjælp (Har brug for vejledning eller hjælp fra højst én person) 3 Jeg har brug for meget hjælp (Kan sidde selv, men har brug for vejledning eller hjælp af en trænet/stærk person, to personer eller lift) 4 Jeg kan slet ikke flytte mig fra seng til stol (Har ingen siddende balance) 1 Jeg kan selv stå for at børste tænder, rede hår, barbere mig, vaske ansigtet (Redskaber kan være lagt frem) 2 Jeg har brug for hjælp (Har brug for vejledning eller hjælp) A34_4 A34_5 Nu følger ét spørgsmål om toiletbesøg. De bedes vælge det svar der passer bedst på Dem. Nu følger ét spørgsmål om badning. De bedes vælge det svar der passer bedst på Dem. 1 Jeg er i stand til selv at komme til og fra toilet/toiletstol, tage tøjet af og på, tørre mig og vaske hænder 2 Jeg har brug for hjælp (Kan tørre sig selv, plus væsentlige dele af: af/påklædning, komme til/fra toilettet og vaske hænder) 3 Jeg er helt afhængig af hjælp (Kan ikke tørre sig selv, og må have vejledning eller hjælp til alt) 1 Jeg kan selv komme ind/ud af badekar/bruser og vaske mig selv over det hele 2 Jeg har brug for hjælp 13

14 A34_6 A34_7 A34_8 A35_a Nu følger ét spørgsmål om indendørs mobilitet De bedes vælge det svar der passer bedst på Dem. Nu følger ét spørgsmål om at gå på trapper De bedes vælge det svar der passer bedst på Dem. Nu følger ét spørgsmål om påklædning. De bedes vælge det svar der passer bedst på Dem. Til sidst følger nogle spørgsmål om dit helbred. Hvilket af det, jeg nu læser op, passer bedst på Dem? (Til interviewer: alle svarkategorier skal i princippet læses op samtidig, men det er muligt at starte ud med 1, og svarer respondenten nej, kan du så gå videre til 2. Vælg det svar, der bedst beskriver borgerens helbredstilstand den dag interviewet gennemføres. Der er nogle spørgsmål som går igen fra tidligere fx personlig pleje, 1 Jeg kan selv gå uden støtte af en anden person, når jeg går rundt inden døre (Gerne med stok, rollator eller andre ganghjælpemidler) 2 Jeg har behov for lidt hjælp (Går (indendørs) med vejledning eller hjælp fra højest én utrænet person) 3 Jeg har behov for meget hjælp/kørestol (Færdes i kørestol uden hjælp (inklusiv komme om hjørner og igennem døre); eller gang med støtte af mere end én person) 4 Jeg kan slet ikke færdes inden døre uden hjælp (Immobil (har brug for hjælp til kørestol)) 1 Jeg kan selv komme op og ned ad trapper (bærer selv eventuelt ganghjælpemiddel) 2 Jeg har behov for hjælp (Har behov for vejledning eller personstøtte, hjælp til at bære ganghjælpemiddel el. lign.) 3 Jeg kan slet ikke uden hjælp (Kan ikke gå på trapper) 1 Jeg kan selv klare at klæde mig på eller af, inklusiv knapper, lynlåse, snørebånd o. lign. 2 Jeg har behov for hjælp (Kan tage noget tøj på selvstændigt (ca. halvdelen af tøjet), men har behov for vejledning eller hjælp til knapper, lynlås o. lign.) 3 Jeg kan slet ikke klæde mig på eller af uden hjælp (Afhængig af hjælp) 1 Jeg har ingen problemer med min personlige pleje 2 Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på 3 Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på 14

15 men de skal stilles alligevel, da de er en del af et samlet indeks. Evt. forklar overfor den ældre) Her først spørgsmål om personlig pleje. A35_b A35_c Hvilket af følgende, passer bedst på dem? Nu vil jeg spørge om sædvanlige aktiviteter, fx deltagelse i sociale aktiviteter, hobbyaktiviteter, udflugter ud af huset o. lign. Hvilket af følgende, passer bedst på Dem? Her er spørgsmål om smerter/ubehag. Hvilket af følgende, passer bedst på dem? 1 Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter 2 Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter 3 Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter 4 Ikke relevant 1 Jeg har ingen smerter eller ubehag 2 Jeg har moderate smerter eller ubehag 3 Jeg har ekstreme smerter eller ubehag A35_d Spørgsmål om angst/depression. Hvilket af følgende, passer bedst på dem? 1 Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret 2 Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret 3 Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret A36 Hvordan vil De bedømme Deres helbredstilstand på en skala fra 0 til 100, hvor 0 er det værste og 100 er det bedste? Her tænker jeg på hvordan Deres helbredstilstand er lige præcis i dag A37 Det var det sidste spørgsmål. Mange tak for Deres hjælp. 15

16 _1 Aalborg Universitet vil i forbindelse med denne undersøgelse meget gerne gennemføre en række kvalitative interview. 1 Ja Vi vil i så fald give dem Deres adresseoplysninger og Deres besvarelse. A_38 A_39 Må Aalborg Universitet kontakte Dem i den forbindelse? Til interviewer: Hvordan vurderer du IP s hørelse? Til interviewer: Havde IP overordnet svært ved at forstå spørgsmålene? 1 Normal hørelse 2 Let nedsat hørelse 3 Svær hørenedsættelse 4 Næsten døv 5 Døv 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 Nej A_40 Til interviewer: Havde IP svært ved at forstå spørgsmålene om livskvalitet (A11-A31)? 4 I høj grad 5 I nogen grad 6 Nej 16

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller Bilag. Supplerende figurer og tabeller Dette bilag viser supplerende figurer og tabeller i forbindelse med analyserne i afsnit, der beskriver hjemmehjælpsmodtagerne og den hjemmehjælp, der modtages. Bilagsfigur

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Patient Details. Participant Initials: Date of Birth: Subject ID:

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Patient Details. Participant Initials: Date of Birth: Subject ID: EQ5D FORM-MONTH 0 Section to be completed by the RITAZAREM Participant Angiv, ved at sætte kryds i én af kasserne i hver gruppe, hvilke udsagn, der bedst beskriver din helbredstilstand i dag. Bevægelighed

Læs mere

Spørgeskema om symptomer efter indlæggelse for hjertesygdom

Spørgeskema om symptomer efter indlæggelse for hjertesygdom AKJ-1001 Spørgeskema om symptomer efter indlæggelse for hjertesygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Medicinsk

Læs mere

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det,

Læs mere

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse APP-1001 E En spørgesskemaundersøgelse OM DIT HELBRED SIDE 1 Disse fem udsagn handler om, hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage. Sæt venligst kryds i den kasse, der passer bedst. Hvor stor

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Retningslinier for anvendelse

Retningslinier for anvendelse Retningslinier for anvendelse Hvad er EASYcare? EASYcare er en metode til gennemførelse af en hurtig vurdering af et ældre menneskes fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Formålet med metoden er

Læs mere

Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp

Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp - En ASCOT undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere Analysenotat Tine Rostgaard, Morten Højmose Andersen, Sanne Lund Clement og Stine Rasmussen Institut for

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer.

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer. DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een af

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed og helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT Patientens CPR-nummer: Hvilken kommune bor borgeren i? Haderslev kommune Aabenraa kommune Tønder

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold Vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold Som borger i Kolding Kommune kan du søge et rehabiliteringsophold. Opholdet har til formål at hjælpe dig til at genvinde og vedligeholde dine daglige funktioner,

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Del A v Denne side udfyldes af intervieweren før interviewet

Del A v Denne side udfyldes af intervieweren før interviewet Base-line interview NOMO 1.0, Nordic Mobility Related Outcome Evaluation of Assistive Device Interventions. NOMO 1.0 må kun anvendes ifølge vejledningerne i manualen. Alle spørgsmål skal bes medmindre

Læs mere

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Bilag. EQ-D skema. Angiv, ved at sætte kryds i én af

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Variabellister til Ældredatabasen

Variabellister til Ældredatabasen Variabellister til Ældredatabasen Dette dokument indeholder variabellister til Ældredatabasen, der består af tre spørgeskemaundersøgelser. Den første spørgeskemaundersøgelse blev foretaget i 1997 og refereres

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Komiteen for Sundhedsoplysning September 2007 Alment helbred 1. Hvordan synes du, dit helbred er

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Patient information. CPR-Nummer: Navn: Dato: Måned efter operation: Før operation 3 måneder 6 måneder 12 måneder 24 måneder 36 måneder.

Patient information. CPR-Nummer: Navn: Dato: Måned efter operation: Før operation 3 måneder 6 måneder 12 måneder 24 måneder 36 måneder. Patient information CPR-Nummer: Navn: Dato: Måned efter operation: Før operation 3 måneder 6 måneder 12 måneder 24 måneder 36 måneder Operationsarm: 1. Højre 2. Venstre Sygdommen sad i: 1. Knogle 2. Bløddels

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 0. 1. Helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT

ACCESS spørgeskema dag 0. 1. Helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT ACCESS spørgeskema dag 0 1. Helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT Patientens CPR-nummer (uden bindestreg): Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet

Læs mere

Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet.

Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet. Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet. Spørgeskema til voksne personer ( 15 år og ældre). Formålet med dette spørgeskema er på

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

SLUT - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer

SLUT - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer a. Nummer: (udfyldes af personalet) b. : c.område: Navn: Cpr.nummer: d. Dato for udfyldelse: Kontaktperson: Telefonnummer: 1 1. Hvilke tilbud har du modtaget? (sæt gerne flere krydser!) Undersøgelse /

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

START - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer

START - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer Kære For at kunne hjælpe dig bedst mulig med dine vandladningsproblemer, bedes du udfylde dette spørgeskema side 1 - side 7. Læs hvert enkelt spørgsmål grundigt igennem, inden du svarer. Hvis du har behov

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

Simpel funktionsmåling

Simpel funktionsmåling Simpel funktionsmåling November 2007 Simpel funktionsmåling Beskrivelse af funktionsniveau indgår i alle behandlings- og støttesituationer både på sygehuse og i kommuner. Hvordan klarer du hverdagen? Kan

Læs mere

er et aktivt seniorliv fordi selvværd er mere end velfærd Styrk din hverdag

er et aktivt seniorliv fordi selvværd er mere end velfærd Styrk din hverdag er et aktivt seniorliv fordi selvværd er mere end velfærd Styrk din hverdag Selvværd er mere end velfærd Mennesker vil allerhelst klare sig selv. Det ønske gælder hele livet igennem. Derfor tror vi på,

Læs mere

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand side 1 SF-36 om helbredstilstand Vejledning: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehusets juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

WHOQOL-100. Vejledning. I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv.

WHOQOL-100. Vejledning. I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv. WHOQOL-00 Vejledning I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv. Du bedes svare på alle spørgsmålene. Hvis du er i tvivl om hvordan

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid

Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Når du har, eller søger hjemmehjælp i Syddjurs Kommune, så vil vi gerne sammen med dig undersøge,

Læs mere

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet.

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. NÆRBO undersøgelsen Spørgeskema Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. Det tager ca. 25 minutter

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Visitationen Voksen Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen Lindholm Brygge 31 2. sal 9400 Nørresundby Tlf.: 9931 3281 Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Adresse: Evt. andet

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

SPARCLE. Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese

SPARCLE. Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese SPARCLE Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese Resultater for forældre Marts 2009 Denne folder indeholder et resumé af resultaterne fra SPARCLE undersøgelsen. I 2004-05

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Dit Helbred og Velbefindende

Dit Helbred og Velbefindende Løbe-nummer: Opstart Afslutning Dit Helbred og Velbefindende Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er

Læs mere

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP DOMÆNER Primær personers samvær med barnet Bevægelse og færden: Mundmotoriske færdigheder At holde en kropsstilling At ændre kropsstilling Færdes indendørs Færdes udendørs

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål.

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Læs mere

MODIFICERET BARTHEL INDEX. Scoringsnøgle

MODIFICERET BARTHEL INDEX. Scoringsnøgle MODIFICERET BARTHEL INDEX Scoringsnøgle Personlig hygiejne. 1. Patienten er ikke i stand til at deltage aktivt i den personlige hygiejne og er afhængig af hjælp i alle henseender. 1 Patienten er fuldstændig

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED gennem et aktivt seniorliv Tag hånd om en aktiv tilværelse Træning før Pleje er et nyt visitationskoncept fra Aalborg Kommune, hvor vi sammen med dig

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

FUNCTIONAL RECOVERY SCORE = FRS

FUNCTIONAL RECOVERY SCORE = FRS FUNCTIONAL RECOVERY SCORE = FRS Navn: Alder: Køn: Patient Cpr nr: Tidspunkt: Før brud 5 dage efter opr. 4 mdr.efter opr. Hvor megen skal du have til følgende aktiviteter: BADL (44%) Badning Påklædning

Læs mere

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83 skatalog for hjemmeplejen Lov om Social Service 83 Indledning og formål skatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement.

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement. International Osteoporosis Foundation QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE Qualeffo-41 (10 December 1997) International Osteoporosis Foundation Copies of this questionnaire and authorized translations can be

Læs mere

OTIPM implementeret via behandlingskort

OTIPM implementeret via behandlingskort OTIPM implementeret via behandlingskort Cecilie von Bülow Ergoterapeut Frederiksberg Hospital Omgivelser fysiske omgivelser (bolig, hjælpemidler, etc.) Bolig: x Lejlighed st. etage (Ja/nej) elevator Adgangsforhold:

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Ydelsestype (10) Ydelsens Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring af borgerens funktionsniveau...2

Indholdsfortegnelse. 1. Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring af borgerens funktionsniveau...2 0 Indholdsfortegnelse 1. Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring af borgerens funktionsniveau...2 2. Støttepunkter til måling af funktionsniveau... 3 1 Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring

Læs mere

Instruktioner. 1. Dette spørgeskema omhandler dit barns helbred og velbefindende, og omsorgen for hans/hendes behov.

Instruktioner. 1. Dette spørgeskema omhandler dit barns helbred og velbefindende, og omsorgen for hans/hendes behov. CPCH Caregiver Priorities & Child Health ndex of ife with isabilities (msorgsgivers prioriteringer & sundhedsindeks for børn med funktionsbegrænsninger) nstruktioner 1. ette spørgeskema omhandler dit barns

Læs mere

Funktionsevnevurderingen går kort fortalt ud på at vurdere borgerens funktionsevne inden for udvalgte områder,

Funktionsevnevurderingen går kort fortalt ud på at vurdere borgerens funktionsevne inden for udvalgte områder, Doknr. 24265-14 Funktionsvurdering. Funktionsevnevurderingen går kort fortalt ud på at vurdere borgerens funktionsevne inden for udvalgte områder, Sagsbehandler/visitationen udfylder relevante funktionsområder

Læs mere

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Vær opmærksom på at der er spørgsmål på begge sider af papiret! 1) Hvor

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp

Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp - En ASCOT undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere Supplerende ASCOTresultater ift. funktionsevne Tine Rostgaard, Morten Højmose Andersen, Sanne Lund Clement

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Side 1. Cpr_0. 1 Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter

Side 1. Cpr_0. 1 Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter Side 1 ID_. Hvad er dit personnummer? Cpr_ - Følgende 6 spørgsmål handler om dig og dit helbred generelt. Besvar spørgsmålene med det udsagn, der bedst beskriver din helbredstilstand i dag. Markér kun

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

3 MÅNEDERS OPFØLGNING - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer

3 MÅNEDERS OPFØLGNING - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer a. Nummer: (udfyldes af personalet) b. Kommune: c. Område: Navn: Cpr.nummer: d. Dato for udfyldelse: Kontaktperson: Telefonnummer: 1. Er du generet af hyppige vandladninger? Nej, slet ikke Ja, lidt Ja,

Læs mere