Investering i høj sø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering i høj sø"

Transkript

1 Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et udtryk for stigende usikkerhed omkring holdbarheden af det økonomiske opsving i USA efter syv år med vækst men samtidig også usikkerhed omkring den fremtidige pengepolitik i USA. Desværre forventer vi, at de urolige markeder vil fortsætte igennem Derfor er det som investor også relevant at vurdere implikationerne for den investeringsstrategi man følger. Her er det relevant at vurdere konsekvenserne for det forventede afkast på først og fremmest aktier men også andre aktivklasser, ligesom effekterne på den samlede porteføljerisiko skal vurderes. Den stigende volatilitet på de finansielle markeder kan direkte måles gennem størrelsen af VIX indekset, der afspejler markedets forventning til volatiliteten på aktiemarkedet de kommende tre måneder. Det kan eksemplificeres ved VIX indekset, der i første halvdel af 2015 havde et gennemsnit på 15,2 procent, mens det siden har haft et gennemsnit på 19,4 procent. En stigende volatilitet har selvfølgelig en direkte konsekvens for størrelsen af de daglige udsving, vi oplever på de forskellige aktivklasser. Det kan eksempelvis observeres ved at måle antallet af dage med kursudsving (numerisk afkast) på mere end to procent. Graf 1 Volatilitet og kursudsving Numerisk afkast > 2% VIX skandiaam.dk side 1 af 9

2 Årligt afkast VIX 11. marts 2016 Kilde: Bloomberg og egne beregninger Det er ret tydeligt, at hyppigheden af numeriske afkast på mere end to procent stiger kraftigt (frekvensen af grønne søjler vokser), når VIX en stiger. Det er specielt tydeligt under finanskrisen i 2008, den europæiske gældskrise i 2011 og ITboblen fra 1998 til Et er, at de daglige udsving stiger, men spørgsmålet er, hvad det betyder for det forventede afkast på forskellige aktivklasser og for den samlede risiko i en bredere portefølje. Betydning for det forventede afkast på aktier Den normale hypotese på de finansielle markeder er, at afkast og risiko følges ad. Det betyder, at en højere risiko forventeligt bør følges af et højere afkast. Hvis den nuværende højere risiko på de finansielle markeder medfører, at investorerne også kan forvente at blive belønnet med et højere afkast, er situationen ikke specielt problematisk. Det vil i givet fald betyde, at investorerne enten har mulighed for at justere porteføljen, så den kommer i tråd med det ønskede risikoniveau, uden at det går ud over det forventede afkast. Eller de kan acceptere at porteføljen aktuelt har en højere risiko, som til gengæld bliver kompenseret gennem et højere forventet afkast. Hypotesen om afkast og risiko er baseret på en sammenligning mellem forskellige aktivklasser. Her er der et rimeligt historisk belæg for at konkludere, at eksempelvis aktier på lang sigt opnår et højere afkast end de mere sikre obligationer. Det er dog værd lige at tage et kig på, om der også er et historisk belæg for denne hypotese, når det ikke gælder afkastet på forskellige aktivklasser, men i stedet afkast på en specifik aktivklasse til forskellige tidspunkter. I første omgang har vi illustreret sammenhængen mellem det realiserede afkast og risikoen i nedenstående graf. Graf 2 Afkast og risiko 9 6 9% 3 18% 27% -3 36% -6 45% Afkast S&P 500 VIX (252 dages glidende gennemsnit) - højre akse Kilde: Bloomberg og egne beregninger skandiaam.dk side 2 af 9

3 I første omgang ser afkast og risiko ud til at følges pænt ad, men den opmærksomme læser vil hurtigt konstatere, at det skyldes, at den højre akse (VIX en) er i omvendt rækkefølge. Det betyder faktisk, at der er en negativ sammenhæng mellem den realiserede risiko og det faktiske afkast. Der er da også en negativ korrelation mellem den realiserede risiko og det faktiske afkast på -0,4. Dette er en relativ simpel måde at sammenligne afkast og risiko over tid. Vi har derfor taget et spadestik dybere for at undersøge sammenhængen mellem risiko og afkast. I den forbindelse har vi ikke alene kigget på den faktiske risiko men også på ændringen i risikoen og volatiliteten i disse ændringer. Det har vi i første omgang gjort på månedlige data. Konklusionen er, at vi faktisk kan forklare 52 procent af størrelsen af de månedlige afkast på S&P 500 blot ud fra VIX indekset og ændringerne i VIX indekset. Det er en ekstrem høj forklaringsgrad på finansielle data. Desværre kan den kun bruges fornuftigt til at forudsige det forventede afkast, hvis vi kan forudsige udviklingen i VIX indekset. Samtidig har modellen den udfordring, at de underliggende variable er forholdsvis stærkt korrelerede. Det giver en væsentlig udfordring i fortolkning af parametrene for disse variable. I stedet har vi valgt at kigge på hver variabel for sig. Niveauet for VIX indekset er ukorreleret med det efterfølgende månedsafkast på S&P 500. Det betyder også, at det aktuelle niveau for VIX indekset ikke har nogen betydning for det forventede afkast i den kommende måned. Det har ændringer i VIX indekset derimod. Der er en negativ korrelation på -0,7 mellem det månedlige afkast og ændringen i VIX indekset. En ændring i VIX indekset på ét procentpoint vil have en negativ påvirkning af afkastet på 0,7 procentpoint i den måned stigningen sker. Ændringen i VIX indekset har også en høj forklaringsgrad (49 procent) og er selvfølgelig statistisk signifikant. Volatiliteten i VIX indekset har også betydning for afkastet. En stigning i volatiliteten på VIX indekset med ét procentpoint vil reducere det forventede månedlige afkast med én procent. Volatiliteten har en forklaringsgrad på (9 procent) og er statistisk signifikant. En stigende volatilitet i VIX indekset har en negativ betydning for afkastet på S&P 500. Det lidt forunderlige er, at i estimationen med alle tre variable er volatiliteten i VIX indekset ikke statistisk signifikant, hvorimod niveauet for VIX indekset faktisk bliver signifikant og med negativt fortegn på trods af den positive korrelation. Det er som sådan ikke overraskende, at en stigning i VIX indekset fører til lavere afkast på aktiemarkedet i den periode, hvor VIX indekset stiger. Et højere niveau for VIX indekset er et udtryk for en højere risiko på aktiemarkedet, hvorfor investorerne vil kræve en højere risikopræmie for at investere. Den højere risikopræmie kan kun opnås ved at betale mindre for aktierne. Det er dog stadig underligt, at det så ikke ser ud til, at investorerne bliver kompenseret af et højere afkast, når risikoen (målt ved VIX indekset) er steget, og markedet har tilpasset værdiansættelsen på aktier til det nye højere risikoniveau. Vi har også foretaget de samme beregninger på årlige afkast. Konklusionerne bliver ikke væsentligt anderledes. Niveauet for VIX indekset er fortsat ukorreleret med det fremtidige afkast, men både ændringen i VIX indekset og volatiliteten i VIX indekset er negativt korreleret med afkastet. Den eneste væsentlige ændring er, at parameteren for volatiliteten i VIX indekset bliver reduceret væsentligt. Det skyldes skandiaam.dk side 3 af 9

4 primært, at volatiliteten i VIX er betydelig mere stabil, når den beregnes på år frem for en måned. Det er altså rimeligt klart, at der desværre ikke er belæg for at antage, at investorerne bliver belønnet med et højere afkast på aktier, hvis risikoen er steget. Betydning for det forventede afkast på andre aktiver Det er også relevant at vurdere om en højere risiko har betydning for det forventede afkast på andre aktivklasser. I første omgang er det nærliggende at tro, at der kan være en effekt på High Yield obligationer. Det skyldes, at der er en ganske tæt sammenhæng mellem VIX indekset og kreditspændet på High Yield obligationer. I lighed med aktier så er niveauet for VIX indekset fuldstændig ukorreleret med afkastet for den kommende måned. Derimod er der en negativ korrelation mellem månedsafkastet og både ændringen i VIX indekset og volatiliteten i VIX indekset. En stigning i VIX indekset på et procentpoint vil i gennemsnit resultere i et fald i det månedlige afkast på High Yield obligationer på 0,28 procentpoint, mens en volatilitet, som er et procentpoint højere vil resultere i et fald i det månedlige afkast på 0,57 procentpoint. Konklusionerne bliver noget anderledes, hvis analysen foretages på baggrund af årlige afkast. Her er niveauet for VIX indekset positivt korreleret med det næste års afkast. Et procentpoint højere værdi for VIX indekset vil resultere i, at det forventede afkast på High Yield obligationer det kommende år bliver 0,53 procentpoint højere. Niveauet for VIX indekset er i stand til at forklare 10 procent af udsvingene i det årlige afkast og er statistisk signifikant forskelligt fra 0. Ændringer i VIX indekset får også større betydning. Faktisk viser resultatet, at en stigning i VIX indekset på et procentpoint vil reducere det årlige afkast med 0,95 procentpoint. Ændringen i VIX indekset kan alene forklare 43 procent af udsvingene i de årlige afkast på High Yield obligationer og er selvfølgelig statistisk signifikant. Parameteren for volatilitenen i VIX indekset stiger, men det er ikke ensbetydende med, at den har en større effekt på afkastet, da det jo nu er et årsafkast i stedet for et månedsafkast. I modsætning til aktier, er der faktisk et klart statistisk belæg for at forvente et højere afkast på High Yield obligationer, hvis VIX indekset er højere i hvert fald hvis man kigger lidt længere end en måned ud i tiden. Det virker også umiddelbart logisk, at det forventede afkast stiger, hvis VIX indekset er højere, da det typisk også medfører at kreditspændet er højere, og dermed at den løbende carry er højere. Ændringer i VIX indekset et typisk et resultat af skiftende sentiment på de finansielle markeder. Derfor er det også nærliggende at antage, at VIX indekset og ændringer i dette har betydning for renten. Det viser sig imidlertid, at der kun er en meget ringe sammenhæng mellem VIX indekset og renter specielt på månedlige afkast. På de årlige afkast er der en svag negativ korrelation til ændringen i VIX indekset og korrelationen i VIX indekset. En stigning i VIX indekset på et procentpoint vil resultere i en stigning i det årlige afkast på en tiårig statsobligation på 0,2 procentpoint, mens en et procentpoint højere volatilitet i VIX indekset vil resultere i, at afkastet på tiårige obligationer vil være 0,25 procentpoint højere. skandiaam.dk side 4 af 9

5 VIX indeks Korrelation 11. marts 2016 Betydning for diversifikation Risikoen i en portefølje er ikke alene påvirket af risikoen på de enkelte aktivklasser men også af samvariationen mellem disse. Derfor er det relevant at vurdere, om niveauet for VIX indekset har betydning for korrelationen mellem forskellige aktivklasser. I første omgang har vi kigget på korrelationen mellem forskellige aktieregioner herunder afspejlet i en graf. Graf 3 VIX og korrelation mellem aktieregioner 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% VIX Korrelation Kilde: Bloomberg og egne beregninger Der er ganske klar sammenhæng mellem VIX indekset (glidende 252 dages gennemsnit) og korrelationen mellem forskellige aktieregioner (rullende 12 måneder). Korrelationen mellem disse to variable er 0,6, og VIX indekset er i stand til at forklare 35 procent af ændringen i korrelationen mellem aktieregionerne. I praksis betyder det, at når risikoen på aktiemarkedet stiger, så reduceres gevinsten ved at diversificere porteføljen på flere forskellige aktieregioner. Det betyder, at risikoen på en global portefølje stiger relativt mere end på de enkelte regioner. Vi har også kigget på korrelationen mellem forskellige aktivklasser og udviklingen i VIX indekset. Der er en svag positiv korrelation mellem VIX indekset og korrelationen mellem aktier og High Yield obligationer. VIX indekset er dog kun i stand til at forklare omkring fem procent af ændringerne i korrelationen mellem aktier og High Yield obligationer. Der er samme svage sammenhæng mellem VIX indekset og korrelationen mellem aktier og renter. Korrelationen er svagt position, men VIX indekset er kun i stand til at forklare seks procent af ændringen i korrelationen mellem aktier og renter. Et stigende VIX indeks betyder altså en lavere diversifikation mellem forskellige aktieregioner, hvilket bidrager til en risikoforøgelse oven i den direkte effekt af stigningen i VIX indekset. I en balanceret portefølje er der også en tendens til at korrelationen mellem forskellige risikofyldte aktivklasser stiger. Dermed vil risikoen på skandiaam.dk side 5 af 9

6 Standardafvigelse 11. marts 2016 en balanceret portefølje også stige. Det opvejes dog af, at korrelationen til de mere sikre aktivklasser falder. Effekten på tracking error En del af risikoen i en portefølje med aktive forvaltere kommer fra tracking error fra disse forvaltere. Derfor er det også relevant at kigge nærmere på om denne tracking error er afhængig af udviklingen i VIX indekset. I nedenstående graf har vi illustreret standardafvigelsen på de månedlige fejlled (tracking error) på 55 globale aktiefonde afhængigt af udviklingen i VIX indekset. Graf 4 VIX og tracking error 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% VIX Kilde: Morningstar Direct og egne beregninger I princippet er det reelt ikke tracking error, som er beregnet, da standardafvigelsen er beregnet på tværs af forvaltere på et givent tidspunkt, hvor tracking error beregnes på en enkelt forvalter på tværs af tid. Beregningen viser imidlertid, at volatiliteten på fejlleddene vokser, når VIX indekset stiger, hvilket er ensbetydende med at den gennemsnitlige tracking error på den enkelte forvalter stiger. Stigning i tracking error ser ud til at være nogenlunde proportional med stigningen i VIX indekset. En fordobling af VIX indekset vil sandsynligvis resultere i noget, der ligner en fordobling af tracking error. En stigende volatilitet på aktiemarkedet medfører altså en yderligere forværring af risikoen på en aktivt forvaltet portefølje i form af en stigende tracking error. Man kan så håbe på, at den højere tracking error bliver belønnet med et højere merafkast. Der er dog intet statistisk belæg for dette synspunkt. Det gennemsnitlige fejlled på tværs af de 55 forvaltere er helt ukorreleret med VIX indekset. Det kan dog godt dække over, at de dygtige forvaltere klarer sig endnu bedre i perioder med høj volatilitet, mens de dårlige forvaltere klarer sig endnu dårligere. I analysen med de 55 forvaltere er der imidlertid intet, som understøtter denne mulighed. skandiaam.dk side 6 af 9

7 06 Apr 07 Aug Apr 08 Aug Apr 09 Aug Apr 10 Aug Apr 11 Aug Apr 12 Aug Apr 13 Aug Apr 14 Aug Apr 15 Aug marts 2016 Taktiske porteføljemuligheder I de seneste måneder har vi set en stigende volatilitet på aktiemarkedet. Det er desværre vores forventning, at det vil fortsætte i resten af Den højere risiko har den umiddelbare konsekvens, at risikoen for store tab vokser. Desværre uden at det har nogen effekt på det forventede afkast på aktiemarkedet. Som investor er man derfor nødt at forholde sig til, om det kræver ændringer i den taktiske håndtering af eksempelvis en balanceret porteføljer. Umiddelbart bør man forholde sig til, om allokeringen til de mere risikofyldte aktiver bør reduceres for at bringe den samlede risiko ned på normalt niveau. Alternativet er at fastholde allokeringen til de risikofyldte aktiver og dermed acceptere et højere risikoniveau end normalt. Under alle omstændigheder vil resultatet være et dårligere forhold mellem afkast og risiko end normalt. Der er et rimeligt historisk belæg for at konkludere, at det rent faktisk betaler sig at styre volatiliteten i en portefølje, så den fastholdes på et på forhånd givent niveau. I nedenstående graf har vi sammenlignet udviklingen i en statisk portefølje med en portefølje med løbende volatilitetsstyring. Graf 5 Statisk kontra volatilitetsstyret portefølje Statisk portefølje Volatilitetsstyret portefølje Kilde: Bloomberg og egne beregninger Den volatilitetstyrede portefølje rebalanceres månedligt mellem aktier og obligationer med udgangspunkt i at opnå en volatilitet på 7,5 procent. Rebalanceringen tager udgangspunkt i volatiliteten på aktier og obligationer samt korrelationen mellem disse beregnet på baggrund af de seneste 21 handelsdage. Den statiske portefølje er sammensat, så den opnår en volatilitet på 7,5 procent. Det er meget tydeligt, at den volatilitetsstyrede portefølje klarer sig væsentligt bedre end den statiske portefølje. Det årlige merafkast er på 2,5 procentpoint. Dette resultat er opnået uden at påtage sig en højere risiko. Sammenligningen tager dog ikke højde for transaktionsomkostninger, men merafkastet er rigeligt stort til også at kunne rumme disse. skandiaam.dk side 7 af 9

8 Den volatilitetsstyrende portefølje har en række andre fordele så som mere stabil volatilitet og et noget mindre drawdown under finanskrisen. Omvendt så vil afkastet i perioden være væsentligt forskelligt fra et eventuelt benchmark, da aktieeksponeringen svinger fra 0 til 100 procent. Risikoen i porteføljen kan blive yderligere forværret af, at tracking error på aktivt forvaltede aktiemandater stiger proportionalt med den højere risiko på aktiemarkedet. Her er det relevant at overveje, om man ønsker at reducere tracking error eventuelt gennem en højere allokering til indeksprodukter. Det er imidlertid lige så relevant at lave et kvalitetstjek af de aktive forvaltere for at se, hvordan de historisk har klaret sig i mere urolige markeder. Her er det i første omgang relevant at forholde sig til, hvordan deres setup er med hensyn til risikostyring. Ligger der for eksempel en politik i forhold til at reagere i situationer med stigende markedsvolatilitet eller håndteres porteføljen uafhængigt af volatiliteten i markedet? Det er også relevant at se på, om performance typisk er bedre eller dårligere relativt til benchmark og peer group i perioder med høj volatilitet. Den højere risiko rummer heldigvis også muligheder. I disse situationer ser vi ofte overreaktioner på finansielle og økonomiske nyheder, både absolut og relativt. Det åbner op for muligheden for at foretage mere kortsigtede taktiske beslutninger, som måske kun rækker timer eller få dage frem i horisonten. Markeder med høj risiko er typisk også ensbetydende med faldende markeder. Derfor kan det være fristende at tage et contrarian view og købe i takt med at markederne falder. Gør man det, er det dog væsentligt at have styr på to vigtige forhold: Er man sikker på, at der ikke ligger fundamentale forhold bag de faldende markeder? Kan man tåle at underperforme benchmark i et faldende marked? Hvis man ikke kan svare klart ja til begge spørgsmål, bør man helt undgå at øge risikoeksponeringen i denne type markeder, da der ikke er belæg for at konkludere, at det automatisk bliver belønnet med et højere forventet afkast. Konklusion Volatiliteten på aktiemarkedet er steget pænt de seneste måneder. Det er blandt andet et udslag af større usikkerhed omkring den globale økonomiske vækst og centralbankenes mulighed for fortsat at understøtte udviklingen på de finansielle markeder. Vi forventer, at den højere volatilitet vil fortsætte en rum periode endnu. Det gør det relevant at vurdere implikationerne for en balanceret portefølje og de taktiske muligheder, der er for at sikre bedst mulige risikojusterede afkast, i dette scenarie. Desværre ser det ikke ud til, at investorerne kan forvente at blive kompenseret med højere afkast på aktier trods en højere risiko. Der er dog en tendens til, at det forventede afkast på kreditobligationer er højere, når volatiliteten er høj. Risikoen i en balanceret portefølje forværres også af, at diversifikationen bliver forringet mellem forskellige aktieregioner, samt at tracking error på de aktivt forvaltede porteføljer stiger. skandiaam.dk side 8 af 9

9 Derfor er det også relevant at forholde sig til, om den højere volatilitet skal resultere i ændringer i den taktiske håndtering af porteføljen. I første omgang er det relevant at vurdere, om porteføljen skal justeres for at nedbringe risikoen specielt set i lyset af, at man som investor ikke kan forvente at blive kompenseret med et højere afkast. Historisk har det ofte vist sig, at det er hensigtsmæssigt at justere risikoen løbende i forhold til det langsigtede ønskede niveau. Det er også relevant at forholde sig til de aktivt forvaltede mandater, da der typisk vil være en højere tracking error i disse situationer. Det kan også være værdifuldt at sikre, at de aktive forvaltere har en fornuftig risikostyring, samt at de tidligere har formået at navigere gennem denne type urolige markeder. Endeligt er det relevant at vurdere om man ønsker og har mulighed for at foretage mere kortsigtede taktiske beslutninger. Markederne har det med at overreagere på nyheder i disse situationer, hvilket giver mulighed for at være lidt mere opportunistisk på kortere sigt. Du er meget velkommen til at kontakte Skandia Asset Management, hvis du vil høre mere om, hvordan din portefølje kan optimeres, mens der er høj sø på de finansielle markeder. Dette materiale er udarbejdet af Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende Skandia ). Materialet er til personlig orientering for de investorer, som Skandia har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Skandia påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Skandia påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om historiske afkast, simulerede historiske afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Skandia og/eller andre selskaber i Skandia koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. skandiaam.dk side 9 af 9

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Risikospredning på flere forvaltere

Risikospredning på flere forvaltere Risikospredning på flere forvaltere Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Risikospredning er den eneste såkaldte free lunch på de finansielle markeder. Derfor er der også meget

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre?

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Der er rigtig mange holdninger til den aktuelle værdiansættelse af aktier. Desværre bliver

Læs mere

Fokus High Yield obligationer

Fokus High Yield obligationer 12. maj 2015 Fokus High Yield obligationer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Renten på danske statsobligationer er negativ helt ud til løbetider på fem år og selv hvis man

Læs mere

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi.

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi. Fokus: Investering i råvarer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Udenlandske investorer har i stor stil kastet sig over investering i råvarer. Globalt vurderes der at være mere

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

Lever vi midt i en renteboble?

Lever vi midt i en renteboble? Lever vi midt i en renteboble? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk De sidste 30 år har været karakteriseret ved et nærmest uafbrudt rentefald, hvor den amerikanske tiårige rente

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie Inflation, disinflation og deflation Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvad er høj inflation? 2 8. oktober 2014 Finansforeningen Hvad er normal inflation? Schweiz 1921-1947: 0% p.a.

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016?

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Jacob Skinhøj 9. februar 2016 En investeringsidé Køb konverterbare! Positivt afkast i 20 ud af 21 år Indeksværdi Afkast NYKI NYKI 03/01/1995 100.00 0.00% 31/12/1995

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Den Danske Finansanalytikerforening 28. april 2010 Michael Sandfort, CFA, M.Sc. Senior Portfolio Manager misa@nykredit.dk Direct phone:

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternative investeringer? Vi fokuserer på infrastruktur 2 3 Kilde: Børsen, Finanswatch 4 06-11-2015 Afkast ILLUSTRATIVE

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar December 2016 December 2016 20. december 2016 Danske obligationsfonde underperformer Denne analyse ser på performance i danske obligationsfonde

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Asset Allocation Asset Allocation Et hav af forudsætninger Hvad er afkast? Der findes to relevante afkastbegreber, når der arbejdes med Asset

Læs mere

Rundt om taktisk regionsallokering på aktier

Rundt om taktisk regionsallokering på aktier Rundt om taktisk regionsallokering på aktier Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Skal USA have en højere vægt end europæiske aktier, eller er det nu, japanske aktier trækker

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Europas økonomiske kriser

Europas økonomiske kriser Europas økonomiske kriser Veje væk fra arbejdsløshed og gæld Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvis gæld er godt, 2 30. november 2015 NETØK Var euroen en fejltagelse? Euroen gav luft

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen København, den 27. april 2010 Analyse af danske obligationsfondes afkast og performance: Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen Der er lavet talrige analyser af aktiefondenes afkast i forhold

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked

Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked 16. december 2013 Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked København fører an i den igangværende vending på boligmarkedet Erfaringerne viser, at afsmitning til Københavns nære områder kan forventes

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

FORUM FOR AKTIVALLOKERING

FORUM FOR AKTIVALLOKERING FORUM FOR AKTIVALLOKERING AA Monthly, juli 2013 Nykredit Asset Management, Asset Allocation Karsten V. Hansen og Mads Deth Hesselholt, 9. juli 2013 Investeringskonklusioner og aktivallokering De nye pengepolitiske

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Rapportering af risici: Relevans og metoder

Rapportering af risici: Relevans og metoder Rapportering af risici: Relevans og metoder Michael Christensen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik 3. juni 2004 Disposition 1. Historik 2. Gældende praksis: Investeringsforeninger 3. Relevansen

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3- måneders horisont 17. juni 215 De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SAXO EUROPEAN HIGH YIELD

SAXO EUROPEAN HIGH YIELD SAXO EUROPEAN HIGH YIELD PRODUKT Saxo European High Yield er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Foreningen investerer i obligationer med det formål, over tid, at skabe et afkast efter omkostninger,

Læs mere