Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg"

Transkript

1 Opbygig og vedligehold a procesalæg SESAM præsetatio Leif Taagberg Direktør, Taagberg Pro-Cosult Jes Norlig Mathiasse PCS7 Produktmaager, Siemes Siemes A/S 2013 SESAM præsetatio Hi [13]. All rights r

2 gig og vedligehold af et procesalæg Itroduktio System opbygig ifm. forskellige løsiger - DCS versus PLC/SCASA Roller og a i forbid med procesalægs projekter og drift Hvorledes vedligeholds alæggee Erfarig fra projekter iformatiosudvekslig fra ERP og office-verdee procesalæg Siemes A/S 2013 SESAM præsetatio Hi [13]. All rights r

3 gig og vedligehold af et procesalæg emgåede Use Case Siemes AG All rights r Idus

4 gig og vedligehold af et procesalæg emgåede Use Case Alæg: Ibico ade geeratio Bio Ethaol Dog Eergy besluttede at opskalere deres pilotalæg til et full scale test plat, der skulle stå klar kort før COP15 i Købehav. Deltagere på klimakoferece kue således blive trasporteret i biler drevet af ade geeratios Bio Ethaol. Egieerig teams Dog Eergy i-house Egieerig i samarbejde med Siemes VSS Chemical og certificeret PCS7 specialist Taagberg Pro Cosult med flere. Udfordrig COP15 satte projektet uder kraftigt tidspres; me e Top-dow tilgag via DCS platforme og det tilhørede multi-user user egieerig cocept betød, at alægget akkurat blev klar til FNs iteratioale klimakoferece i Købehav. PCS7 Versio Nummer: PCS7 v Idriftsætt færdig: System fakta ES OS Server AS 2-(4) Nov (CO Ex-Per Pro PA Web-Serv PCS7 Ope Yes ~1000 yes yes Siemes AG All rights r Idus

5 versus PLC/SCADA hvad skal ma vælge ologimæssigt er forskellee midre ed lighedere Akroym Jugle Der er mage forkortr me hvad betyder de reelt? Når det kommer til de avedte tekologier, er der flere ligheder ed forskelle. Først og fremmest skal kravee(kravspecifikatio) til applikatioe aalyseres grudigt. Karakteristik af proces versus diskret Deræst er det vigtigt at være bevist om forvetigere til egieerige Out-of-the-box fuctioality vs. roll-your-ow Traditioel afvejig af fordele og ulemper Fordele og ulemper ved DCS & PLC baserede løsiger Fælles platform målet Hvad er fordelee DCS vs. PLC/SCADA eksempel med Siemes S7 / WiCC vs. PCS 7 Hvad er es, hvad er forskelligt? Fordele og ulemper Tig ma bør være opmærksom på Siemes AG All rights r Idus

6 I M 152 I M DI 4 AI 4 DO 4 DO 4 DO 4 DO versus PLC/SCADA ologimæssigt er forskellee midre ed lighedere DCS HMI Busiess Itegratio Supervisory Cotrol Egieerig Cotroller Network Field Device I/O RTD, T/C, ma, etc. PLC HMI Busiess Itegratio Supervisory Cotrol Field Device Egieerig Network Cotroller I/O 24 Vdc, 120 Vac, etc. Failsafe I/O Siemes AG All rights r Idus

7 versus PLC/SCADA r æste ige bracher som er ete eller DCS PLC / SCADA Power Refiery Water Chemicals Oil & Gas Pulp & Paper Metal / Miig Pharmaceuticals Glass Food & Beverage Automotive Electroics ProcesIdustries Hybrid-Idustries Factory-Idustries PA orieteret automatiosleveradør FA orieteret automatiosleveradør Siemes AG All rights r Idus

8 versus PLC/SCADA e spørgsmål til bestemm af de bedst egede platform Hvad producerer alægget og hvorda? Hvad er værdie af produktet, og hvad koster utilsigtede produktiosstop? Hvad ases som hjertet i alægget? Hvor vigtig er operatører? Systemkrav til hastighed, redudas, regulerig, Hvor stor e grad af brugertilpasig og specialløsig er øskværdigt? Do t leave it to your supplier(s) to assume they kow what you wat! Siemes AG All rights r Idus

9 versus PLC/SCADA ger i høj grad af valg af Egieerigsproces Top dow / bottom up Hvad er de øskelige tilgag til alægget Egieerig? Programmerig / kofiguratio af idividuelle kompoeter itegratio seere ( bottom up ) Øske om e brugerdefierede platform til at bygge videre på Behov for e løsig som er geerisk, og således avedelig til e bred variatio af applikatioer Up-frot desig af det komplette system implemeterige påbegydes ( top do Efterspørger sigifikat out-of-the-box fuktioalitet. Systemet skal være desiget til at lette Egieerige af procesalæg Aved af prædefierede og geemtestede fuktioer reducerer tidsforbruget PLC / SCADA DCS Siemes AG All rights r Idus

10 versus PLC/SCADA letter veje til bulk egieerig Med kotrolmoduler og til dels udstyrsmoduler stadardiseret som e itegreret del af automatios platforme er DCS klargjort til bulk Egieerig. Klargør data i DCS miljøet (f.eks. PCS 7) Importer data fra DCS miljøet Overfør udstyrsmodulliste + sigalliste Geererig af istaser ud fra kotrolmodultyper og kotrolmodulliste Geererig af alægshierarki + sigal og parameteridstilliger ud fra de importerede lister Geererig af hardware (decetral. I/O iklusiv kaal tildelig) fra sigalliste Eksporter data til DCS miljøet Mere effektiv Egieerig workflow, højere kvalitet / reduceret projekttid Siemes AG All rights r Idus

11 versus PLC/SCADA fordele ved bulk Egieerig og Itegrated Egieerig yesterday today tomorrow Process serial serial, shorteed by tools parallel Level Product Process Mechaical Electrical Automatio time time time Further optimizatio by idividual tools is widely exhausted Siemes AG All rights r Idus

12 r og a i forbid med procesalægs projekter og drift Produkt / Systemkompetece Løsig / Brache kompetece Tekologi leder Worldwide Salg og Service Bæredygtighed Høj kvalitet KPIs Nærhed til kude Fleksibel Effektiv Høj kvalitet Løsig Maagere Idkøbere Reparatører Tekikere (IT, Aut. Etc.) Operatører Roller Slut kude Projekt Krav Improve Quality Icrease Availability Raise Throughput Icrease Flexibility Esure Security Seamless Itegratio Icrease Eergy Efficiecy Reduce Cost of Productio Miimize Operatig Costs Reduce Cost of Hardware Siemes AG All rights r Idus

13 e ivolverig fra IT kydige. r og a i forbid med procesalægs projekter og drift De stigede fokus på IT-sikkerhed samme med de begydede aved af virtualiserig (VM- Ware) og MES i cloud m.m. betyder e stigede ivolverig af IT kowhow i automatiosprojekter. => Tja. JA og NEJ! Siemes AG All rights r Idus

14 teace Statio (med udgagspukt i PCS7) rated Plat Asset Maagemet System (PAMS) Olie, Real-time Fuktioer Tilstadsvisig af alle kompoeter Meldig ved skift af status (tilstad) Visig af diagoseiformatio fra PDM Oprett af vedligeholds amodig Sporig af vedligehold aktiviteter (status på amodig) Fordele Homoge itegratio i SIMATIC PCS 7 Automatisk oprett af alle Plat Asset Maagemet diagosebilleder Maiteace Statio itegreret i Operator Statio eller som e dedikeret statio Fælles visualiserig (symboler, faceplates) af alle eheder (uified assets) Implemeterig af NAMURs abefaliger NA 64 & NE 91 høj Kudes fordel Ekelte eheder lav Plat Asset Maagemet Automatio kompoeter, DCS, Netværk, Performa Alægs kompoet Idsats og kompleksite Plat asset maagemet icreases plat availability Siemes AG All rights r Idus

15 igehold rhedsopdaterig af PC er (med udgagspukt i PCS7) PCS 7 Support for MS Security Patches Det er tilrådeligt at overføre ye MS Security Patches så sart de er frigivet: Widows operativsystem Iteret Explorer SQL Server Nye Security Patches testes straks for kombatibilitet med de sidste PCS7 versio. Test resultatet publiceres via iterettet idefor 2 uger. Aved af Widows Server Update Services abefales som e del af e patch maagemet strategi. dokumeteret i Process Cotrol System PCS 7 PCS 7 Security Cocept Siemes AG All rights r Idus

16 skaere bør avedes som hjælp til at sikre DCS systemet Virusskaere Bør placeres ved et adgagspukt (f.eks. Egieerig Statio) med heblik på at filtrere id og udgåede trafik. Følgede virusskaere er godkedt til PCS7: Tred Micro Office Sca Symatec Norto Ativirus McAfee virussca Virusskaere må ikke have e egativ idflyd på systemets yd. Frigivet for real time sca (filtrerig af idgåede trafik er tilstrækkelig). Direkte sca (maual ad periodisk sca af fil systemet) ku i forbid med vedligehold (ikke olie). Opdaterig af y ativirussoftware ikke tilladt ot olie. Siemes AG All rights r Idus

17 igehold tider på alægsdele PA SR DR <P.M300> PO <P.M400> PC PD 1-9 moth 3 mo PA: Product Aoucemet SR: Sales Release DR: Delivery Release Mi. 1 year 9 years 5 years for PCs PO: Phase Out Aoucemet PC: Product Cacellatio PD: Product Discotiuatio Efter PO: Phase Out Aoucemet vil SIMATIC PCS 7 Hardware (reservedele / reparatio) være tilgægelig I midst 10 år; For Pc er op til 5 år (midst 3 år). Motivatio for moderiserig: Hurtig iovatiocyklus (Pc er, Microsoft) DCS Iovatio (ye fuktioer) Siemes AG All rights r Idus

18 igehold aderig Use Case 1 Use case 1 (SW-upgrade packages) omkostigsspidser (ivesterigs bu Forælds risiko Siemes AG All rights r Idus

19 igehold aderiger Use case 2 Use case2 (SUS Reducerede omkostigsspidser for opgraderig. Årlige SUS* omkostiger (vedligeholdsbudget) Fleksibillitet med hesytil aved af ye fuktioer. Forældsrisiko * SUS: SoftwareUpdateService Siemes AG All rights r Idus

20 igehold aderig Use Case 3 Use case 3 (*LCS-cotract) Reducret levetidsomkostiger, forudsigelighed Miimeret forældsrisiko SW-Support, spare parts, Service-Support *LCS: LifeCycleService Siemes AG All rights r Idus

21 matiosudvekslig Udbredt aved af iteratioalt accepterede stadarder har miimeret problemer omkrig iformatiosudvekslig Me åbehede har e pris! OpePCS 7 OpePCS 7 ERP SIMATIC PCS 7 MES level Cotrol level PROCESS FIELD BUS Field level Siemes AG All rights r Idus

22 matiosudvekslig medfører uomgægeligt e IT-sikkerhedsrisiko Siemes AG All rights r Idus

23 IT sikkerhede i hele alæggets levetid Siemes AG All rights r Idus

24 or opmærksomhede! Leif Taagberg Direktør, Taagberg Pro-Cosult Tel: Jes Norlig Mathiasse PCS7 Produktmaager, Siemes Tel: Siemes A/S 2013 SESAM præsetatio Hi [13]. All rights r

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ YSoft SafeQ Accoutig software og termialer Applikatioer YSoft SafeQ YSoft SafeQ, itroduktio YSoft SafeQ Komplet Accoutig og sikkerhed YSoft SafeQ er e serverløsig, som kotrollerer og fordeler udskrivige

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge Bracheblad udgivet af Dækbraches Fællesråd ISSN 1901-9069 83. Årgag tørre Dæk R åd e t f o r S September 2010 - NR. 7 sikkerhed ag 1. r hos, idg cesale ptembe d. 15. se trup, Kofere ag sd 2010 o ej, 2630

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose simose@ruc.dk www.ruc.dk/~simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej 1 4000 Roskilde Telefo: 4674 2000 www.dat.ruc.dk

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid.

Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid. Solcellealæg - de bedste ivesteri i di fremtid. 1. Klasses Solcellealæg fra Damarks førede solcelleproduce Tysk kvalitet Dask Desig GermaSolar er dask! Teamet og ejerkredse bag GermaSolar har 12 års erfari

Læs mere

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette idgagsløsiger til detail ASSA ABLOY Etrace Systems "Vores kuder forveter at blive mødt med e imødekommede og tiltalede butik og det bedste fra vores medarbejdere og produkter. Med ASSA ABLOY

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid.

Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid. Solcellealæg - de bedste ivesteri i di fremtid. 1 Kvalitet er afgørede. 1. Klasses Solcellealæg fra Damarks førede solcelleproduce Tysk kvalitet Dask Desig GermaSolar er dask! Teamet og ejerkredse bag

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere