Formål og program. Undersøgelse - Danske Oracle kunders tilfredshed og forventninger til Oracle Fusion og SOA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål og program. Undersøgelse - Danske Oracle kunders tilfredshed og forventninger til Oracle Fusion og SOA"

Transkript

1 Formål og program Undersøgelse - Danske Oracle kunders tilfredshed og forventninger til Oracle Fusion og SOA September 2006 A-2 A/S Strandvejen 62F 2900 Hellerup tlf A-2 Norge AS Lysaker Torg 5 Postboks 71 NO-1324 Lysaker tlf

2 Indholdsfortegnelse Executive summary Undersøgelsen Litteratur Side 2

3 Oracle har de seneste år haft en aggressiv opkøbsstrategi. Men har det medført en mere positiv holdning hos kunderne? Oracle har gennem de seneste år haft en aggressiv opkøbsstrategi, hvor de har købt over 20 selskaber, heriblandt PeopleSoft /JD Edwards, Siebel og RETEK. Ved at opkøbe så mange selskaber har Oracle konsolideret sig på ERP-markedet. Derfor er der defineret følgende hovedformål: En undersøgelse af Oracle-kundernes parathed og forventninger til Oracle Fusion og SOA på det danske marked Efter en periode med usikkerhed har Oracle kommunikeret en klar udviklingsstrategi: Igangværende og planlagte udviklingsprojekter for de opkøbte produkter gøres færdige i 2006/2007. Oracle yder Lifetime support for de fleste versioner af de opkøbte produkter. Produkterne bliver smeltet sammen i en ny ERP applikation kaldet Oracle Fusion Applications, som er planlagt til at blive sendt på markedet i Den fremtidige ERP pakke baseres på Oracles SOA infrastruktur produkt Oracle Fusion Middleware. Dette produkt er på markedet, og giver Oracle s kundebase mulighed for at anvende og opbygge erfaring med den Service Orienterede Arkitektur (SOA) Hvordan er temperaturen og overblikket hos de danske Oracle kunder? Er de danske Oracle kunder klar til SOA, og hvor langt er de kommet i i de planer? Hvordan vurderer de danske Oracle kunder de initiativer, som p.t. er ved at blive udviklet hos Oracle med Fusion initiativerne? Ovenstående gør det interessant at undersøge, hvordan opkøbsstrategien og udviklingsstrategien påvirker Oracle s kundebase. Side 3

4 Undersøgelsens metode og hovedområder er baseret på en rundspørge hos store Oracle kunder Den gennemførte rundspørge er en kombination af en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse. I begyndelsen af juni blev der udsendt et elektronisk spørgeskema til IT- og økonomichefer i danske private og offentlige virksomheder, som er Oracle, Siebel og PeopleSoft/JD Edwards kunder. Spørgeskemaet blev fulgt op af interviews med nøglepersoner hos store kunder. Undersøgelsen er delt op i tre hovedområder: 1. Hvad er kendskabet til den Service Orienterede Arkitektur og dens betydning? 2. Det danske Oracle-landskab Hvilke versioner har virksomhederne og hvor tilfredse de er? 3. Virksomhedernes opgraderingsstrategi Hvilke strategier følges når der skal opgraderes? Side 4

5 Oracle kunderne er kendetegnet ved, at man har begrænset kendskab til SOA, og at der findes mange gamle versioner Undersøgelsen viser, at virksomhederne: Har et meget begrænset kendskab til SOA - Kendskabet til den Service Orienterede Arkitektur (SOA) er endnu meget begrænset. 6 af de adspurgte IT- og økonomidirektører siger, at de ikke kender til, eller har et begrænset kendskab til SOA. Virksomhederne er afventende. Tæt på 60 % af de adspurgte virksomheder indtager en vendt og se holdning. Tror på SOA profeterne - Respondenterne tror på, at den Service Orientere Arkitektur er fremtidens arkitektur. Virksomhederne forventer, at 45% af deres applikationsportefølje vil være SOA baseret i Ikke forventer mirakler Virksomhederne har ikke klare forventninger til hvilke problemer SOA vil løse. Profeterne siger, at business casen typisk vil være drevet af ønsket om forbedret forretningseffektivitet og bedre tilpasningsevne. Tror, at det er nørderne, som driver SOA - Lidt over 4 af virksomhederne forventer, at implementeringen af den Service Orienterede Arkitektur vil være teknologidrevet. Kun forventer, at implementeringen vil være forretningsstrategidrevet, hvilket ellers er et af profeternes hovedbudskaber. Er trofaste Oracle kunder 6 af virksomhederne siger, at de ikke har kendskab til Oracle Fusion Middelware, Oracles SOA infrastruktur platform. Trods dette siger 55 %, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil vælge Oracle Fusion Middelware, som deres fremtidige SOA-platform. Det danske Oracle landskab kendetegnes ved: Man skubber en opgraderingspukkel foran sig - Det danske Oracle-landskab er præget af gamle versioner af ERP produktet. Kun 18% af de nuværende kunder er på en release, som er ca. 1 år gammel. Af de resterende ligger 4 på en version, som er mere end 6 år gammel. Dette betyder, at der skal gennemføres opgraderinger til eksempelvis , inden man kan gennemføre en teknisk opgradering til Oracle Fusion. Alternativt skal der gennemføres en reimplementering. Standard indeholder 37% for meget funktionalitet og der mangler - Kunderne anvender i gennemsnit 63% af den funktionalitet, som en version tilbyder. I gennemsnit findes der tilpasninger baseret udelukkende på denne undersøgelses respondenter. Side 5

6 opgraderingsstrategien bliver ikke fulgt samme men der findes potentiale ved brug af SOA Der er behov for integration til Oracle produkterne - 8 har helt eller delvis automatiserede integrationspunkter mellem applikationerne. Dette er meget interessant i forhold til SOA, netop her vil man kunne anvende det. Kundernes applikationsstrategi trænger til en opdatering - 87% af respondenterne skal opgradere i 2007, hvis de skal anvende Oracle Fusion i 2008, kun har planer om dette. Baseret på forventninger til SOA udbredelsen, er der udsigter til, at ca. vil anvende dele af Oracle Fusion i Virksomhedernes opgraderingsstrategi kendetegnes ved: Opgradering, når der er relevant ny funktionalitet - Virksomhederne ønsker typisk at opgradere Oracle E- business Suite, når der kommer relevant ny funktionalitet i nyere versioner. En række kunder laver kun teknisk vedligehold - 60 % af respondentgrupperne er på en version, som er mere end 2 år gammel. Hovedbarrieren er mangel på interne ressourcer - Den største barriere ved en opgradering til Oracle Fusion er knaphed på interne ressourcer. Forventningerne til fremtiden er beherskede - Virksomhederne er utilfredse med deres nuværende applikations-portefølje og har en forventning om at dette kan være neutralt eller blive lidt bedre med en opgradering til Oracle Fusion Applications. Kunderne er dårligt informerede om fremtiden, men er ikke bekymrede - 52% siger, at de ikke har modtaget information fra Oracle. Mange følger ikke deres opgraderings-strategi - Dog har kun lidt over 5 af virksomhederne opgraderet inden for de sidste to år. Dette betyder, at der er et stykke vej fra strategien til det faktiske udførte, da virksomhederne har et ønske om højre frekvens. Omkring en tredjedel forventer en opgradering til en nyere version inden en opgradering til Oracle Fusion Applications. Side 6

7 SOA leverandørerne har en udfordring generelt med vidensniveauet hos kunderne og Oracles Install Base skal plejes Hvordan er temperaturen og overblikket over den danske Oracle kundebase? Er de danske Oracle kunder klar til SOA og hvor langt er de kommet i de planer? Hvordan vurderer de danske Oracle kunder de initiativer, som p.t. er ved at udvikle sig hos Oracle med Fusion initiativerne? Kunderne har gennem længere tid trådt på bremsen - Oracle har fået en kundebase, som er i opbremsning og har ikke fuldt med i udviklingen. Det kan anbefales at undersøge dette nærmere hos de enkelte kunder. Kunderne trofasthed og lokalitet er ikke givet - Til forskel fra teknologisiden, så har Oracle ikke den samme trofaste kundeskare hos deres ERP kunder. Virksomhedernes siger at virkeligheden er en anden - Undersøgelsen viser tydeligt at alt for mange af respondenterne ikke er på en version, som er tilsvarende. Det kan anbefales at vurdere, hvorfor denne applikation ikke er opgraderet. Udfordringen at gøre SOA til et forretningsprojekt - Rådet til virksomhederne er at få defineret en SOA strategi, som tager udgangspunkt i en sund business case og ikke lader det være drevet af teknologien for teknologien skyld. Samtidig skal der skabes forståelse for, at en infrastruktur investeringer kan have en lang tilbagebetalingstid. Der udestår en stor uddannelses opgave - Alt andet lige må de forskellige SOA teknologileverandører, rådgivere og implementeringspartnere være parat til at møde den udfordring, som ligger når teknologen og forretningen skal nå til en fælles forståelse af SOA. SOA kommer. Det er kun et spørgsmål om hvornår - Hvis man skal tro respondenterne, så kræver en førerposition, at 9 applikationsporteføljen skal være baseret på SOA teknologi i 2008! Kunderne udsender mørkegrå røgsignaler - Kunderne tilfredshed er lav, de er uinformerede og ubekymrede, og ser med bekymrede miner på opkøbsstrategien fra sidelinen. Venter virksomhederne på information? - De virksomheder, som er bedst informerede omkring Oracle Fusion Applications, er kun delvis godt informeret og det tæller 7% af respondenterne. Udfordringen kan beslutninger udskydes til Rådet til virksomhederne er får skab klarhed omkring deres applikationsstrategi. Giver SOA og de ny versioner fordele, som virksomheden bør/skal udnytte? Rådet til virksomhederne er at få skabt klarhed omkring deres applikationsstrategi. Vil de fortsat satse på Oracle? Giver SOA og de ny versioner fordele som virksomheden bør/skal udnytte? Side 7

8 Indholdsfortegnelse Executive summary Undersøgelsen Litteratur Side 8

9 Hvad betyder Oracles opkøbsstrategi og det teknologiske paradigmeskifte til SOA for kunderne? Oracle har gennem de seneste år haft en aggressiv opkøbsstrategi, hvor de har købt over 20 selskaber, heriblandt PeopleSoft /JD Edwards, Siebel og RETEK. Ved at opkøbe så mange selskaber har Oracle konsolideret sig på ERP-markedet. Efter en periode med usikkerhed har Oracle kommunikeret en klar udviklingsstrategi: Igangværende og planlagte udviklingsprojekter for de opkøbte produkter gøres færdige i 2006/2007. Oracle yder Lifetime support for de fleste versioner af de opkøbte produkter. Produkterne bliver smeltet sammen i en ny ERP applikation kaldet Oracle Fusion Applications, som er planlagt til at blive sendt på markedet i Den fremtidige ERP pakke baseres på Oracles SOA infrastruktur produkt Oracle Fusion Middleware. Dette produkt er på markedet, og giver Oracle s kundebase mulighed for at anvende og opbygge erfaring med den Service Orienterede Arkitektur (SOA) Ovenstående gør det interessant at undersøge, hvordan opkøbsstrategien og udviklingsstrategien påvirker Oracle s kundebase. Er Oracle blevet en endnu stærkere samarbejdspartner? Eller.. Side 9

10 Den Service Orienterede Arkitektur (SOA) som det nye orakel Tilbage i april 2003 kom David W. McCoy og Yefim V. Natis fra Gartner med en ofte citeret udtalelse: Den Service Orienterede Arkitektur er ikke ny, men udbredt anvendelse af denne er. Hvis de endnu ikke kender til SOA, og hvordan den vil ændre deres virksomheds IT-arkitektur, så vil de placere deres virksomhed i en konkurrencemæssig ugunstig position. I 2008 vil SOA være den dominerende IT-arkitektur, dermed afsluttes 40 års dominans af den monolitiske IT arkitektur (sandsynlighed 0,7) Mens IT-industrien summer om SOA og er begyndt at tale om SOA 2.0, og herunder Event Driven Arkitektur (EDA), er der mange som endnu kæmper med at forstå hvad SOA egentlig står for. Definitionerne er mange. OIO.dk definerer SOA således: SOA er en tilgang til arkitektur også kaldet en arkitekturmæssig stil. SOA beskriver en måde at anvende, organisere og udvikle-/anskaffe it-løsninger på og har den grundlæggende idé, at it-løsninger implementeres, så de er fleksible og genbrugelige, og dermed kan tilpasses hurtigere, nemmere og billigere. SOA bygger således på principper om genbrug, løs kobling, fleksibilitet, klare aftaler, synlighed og anvendelsen af standarder I de fleste pakkeleverandørers forståelse betyder SOA en øget lagdeling af applikationerne: Brugergrænsefladen gøres enhedsuafhængig og i højere grad brugerspecifik. Forretningsprocesser sammensættes (orkestreres) af forretningsservices. Applikationslogik udvikles som services. En service kan igen være konsument af basisservice. Data adskilles fra forretningslogik. I en overgangsperiode genbruges legacy systemerne ved at tilbyde systemernes funktionalitet som services. Brugergrænseflade Portal Mobil enhed Offices Procesorkestrering / Servicekonsument Forretningsproces Servicekonsument/udbyder Forretningsservices Serviceudbyder Basisservices Data Forretningsproces Forretningsservices Infrastruktur services Serviceudbyder Legacy applikation SOA = Et heterogent miljø hvor byggeklodser kan sammensættes til løsninger Side 10

11 Hvad kan forventes af Oracle i forhold til SOA? Største parten af Oracles kunder vil kunne opgradere deres nuværende produkt til den SOA baserede Fusion applikations suite i 2008 (mener Oracle). Overgangen til Fusion Applikations Suite bliver en opgradering: Arkitekturfremgangmåden er defineret Udvikling af opgraderingsværktøjer starter i 2006 Customer advisory boards (CAB) er under etablering Kunderne bestemmer hvornår SOA skal implementeres: Fusion Middelvare (Oracle SOA infrastruktur produktet) er frigivet Oracle yder Lifetime support for de fleste versioner af de nuværende Oracle applikationer Oracles forslag til næste skridt for deres kunder er: Skridt 1 - Beskyt den eksisterende investering ved at opgradere til nyeste version. Skridt 2 Forøg værdien af den eksisterende investering: Forbedre analytiske muligheder ved at implementere BI Tools og BAM Dashboard Forbedre administration af stamoplysninger ved at implementer Data Hubs Skridt 3 Forbered overgangen til Fusion Applikation Suite. Fusion Roadmap Fusion Arkitektur Komponenter Oracle forventer at opfylde Gartner s 2008 vision Side 11

12 Formålet er at undersøge parathed og forventninger til Oracle Fusion og SOA det giver tre hovedspørgsmål Hvordan er temperaturen og overblikket hos de danske Oracle kunder? Hovedformål: En undersøgelse af Oracle-kundernes parathed og forventninger til Oracle Fusion*) og SOA på det danske marked Er de danske Oracle kunder klar til SOA, og hvor langt er de kommet i i de planer? Hvordan vurderer de danske Oracle kunder de initiativer, som p.t. er ved at blive udviklet hos Oracle med Fusion initiativerne? *) Med Oracle Fusion menes både Oracle Fusion Middelware (teknologikomponenten) og Oracle Fusion Applications (ERP applikationen). Side 12

13 Metode og læsevejledning Undersøgelsens metode Den gennemførte rundspørge er en kombination af et elektronisk spørgeskema, som er sendt til nøglepersonerne hos danske Oracle, Siebel og PeopleSoft/JD Edwards kunder, og interviews med nøglepersoner hos nogle af de store kunder. Undersøgelsens deltagere besidder IT- og økonomidirektørstillinger i store danske virksomheder og organisationer. Undersøgelsens resultater er samlet i denne præsentation og holdt op imod analyser udarbejdet omkring SOA. Læsevejledning Undersøgelsen er delt op i tre delområder. 1. Hvad er kendskabet til den Service Orienterede Arkitektur og dens betydning? 2. Det danske Oracle-landskab Hvilke versioner har virksomhederne og hvor tilfredse de er? 3. Virksomhedernes opgraderingsstrategi Hvilke strategier følges når der skal opgraderes? Disse delområder understøtter de hovedspørgsmål, som bliver stillet i forbindelse med undersøgelsen. Før hvert delområde præsenteres hovedkonklusionerne for området. Side 13

14 Hvad er kendskabet til SOA og den betydning? Undersøgelsen viser at virksomhederne: Har et meget begrænset kendskab til SOA - Kendskabet til den Service Orienterede Arkitektur (SOA) er endnu meget begrænset. 6 af de adspurgte IT- og økonomidirektører siger, at de ikke kender til, eller har et begrænset kendskab til SOA. Virksomhederne er afventende. Tæt på 60 % af de adspurgte virksomheder indtager en vendt og se holdning. Tror på SOA profeterne - Respondenterne tror på, at den Service Orienterede Arkitektur er fremtidens arkitektur. Virksomhederne forventer, at 45% af deres applikationsportefølje vil være SOA baseret i Ikke forventer mirakler Virksomhederne har ikke klare forventninger til hvilke problemer SOA vil løse. Profeterne siger, at business casen typisk vil være drevet af ønsket om forbedret forretningseffektivitet og bedre tilpasningsevne. Tror, at det er nørderne, som driver SOA - Lidt over 4 af virksomhederne forventer, at implementering af den Service Orienterede Arkitektur vil være teknologidrevet. Kun forventer at implementeringen vil være forretningsstrategidrevet, hvilket ellers er ét af profeternes hovedbudskaber. Er trofaste Oracle kunder 6 af virksomhederne siger, at de ikke har kendskab til Oracle Fusion Middelware, Oracles SOA infrastruktur platform. Trods dette siger 55 %, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil vælge Oracle Fusion Middelware, som deres fremtidige SOA-platform. Konklusion: Der udestår en stor uddannelses opgave - Alt andet lige må de forskellige SOA teknologileverandører, rådgivere og implementeringspartnere være parat til at møde den udfordring, som ligger når teknologien og forretningen skal nå til en fælles forståelse af SOA. SOA kommer - det er kun et spørgsmål om hvornår - Hvis man skal tro respondenterne, så kræver en førerposition, at 9 applikationsporteføljen skal være baseret på SOA teknologi i 2008! Udfordringen - at gøre SOA til et forretningsprojekt - Virksomheder skal definere en SOA strategi, som tager udgangspunkt i en sund business case og ikke skal lade det være drevet af teknologien for teknologien skyld. Samtidig skal der skabes forståelse for, at infrastrukturinvesteringer kan have en lang tilbagebetalingstid. Man tror på ERP leverandørerne profetier om, at de vil levere SOA visionen Side 14

15 Kendskabet til SOA er meget begrænset lidt under 6 indtager i dag en vent og se position Kendskabet til den Service Orientere Arkitektur er begrænset. 6 af de adspurgte IT- og økonomidirektører siger, at de ikke kender til, eller har et begrænset kendskab til SOA. En tilsvarende undersøgelse foretaget af Gallup for Oracle viser, at 85% af de adspurgte IT-ansvarlige ikke kender til eller kun kender lidt til SOA [GALLUP]. Det manglende kendskab til SOA skinner igennem, når man ser på hvilket stadie virksomhederne er på med hensyn til formulering af en SOA strategi. Lidt under 4 har en vent og se Position. Under har gennemført pilotprojekter baseret på en Service Orienteret Arkitektur. Dette understøttes også af en undersøgelse foretaget af ebizq analyse foretaget af Oracle, hvor 56% af virksomhederne ikke har en veldefineret strategi [EBIZ] 5 45% 4 35% 25% 15% 5% 5 4 Hvad er virksomhedens kendskab til den serviceorienterede IT arkitektur (SOA)? 1 - Kender ikke Indgående kendskab Ikke svaret På hvilket stadie er virksomheden mht. formulering og implementering af en SOA arkitektur? Afventende følger markedet Aktiv informationsindsamling Eksperimenterer i IT afdelingen Pågående strategiformulering Pågående definition af konkrete planer for SOA initiativ Arbejder på Projektdefinition/Busine ss Case for et konkret Gennemført pilotprojekt(er) Større igangværende SOA program Store danske virksomheder (uden for målgruppen) har igangværende SOA programmer! Side 15

16 Til trods for en afventende strategi, forventer virksomheder en 45 % adoption af SOA i 2010 Selvom ca. 6 af de adspurgte ikke kender til eller har begrænset kendskab til SOA, forventer de alligevel at ca. 45% af deres applikationer vil være SOA-baseret i Der er dog spredning i virksomhedernes forventninger. Dette illustreres ved, at de mest ambitiøse virksomheder regner med at 9 af virksomhedens applikationer vil være baseret på SOA i 2008, mens de mindst ambitiøse regner med. Adspurgt om hvornår den første SOA-applikation forventes i drift, svarer: 13%, at de allerede har de første SOA applikationer i drift 33%, starten af 2007, 2010 eller senere 33%, at de ikke ved det. En undersøgelse foretaget for Oracle viser, at SOA vil være platform for 8 af alle udviklingsprojekter i 2008 [CBR]. Ifølge en undersøgelse udført af Ziff Davis Media for Oracle Fusion Middleware, har en tredjedel af 518 IT-chefer det som deres mål at opgradere deres softwareinfrastruktur for at realisere SOA [ZIFF] Note: Hvilken andel af virksomhedens applikationer forventes fremover baseret på en SOA arkitektur? Grafen viser eksempler på spredningen i svarene og den sorte stiplede kurve på grafen viser gennemsnittet af populationen. Profetierne synes at gå i opfyldelse, men måske et par år senere end forventet Side 16

17 SOA forventes at hjælpe, men hvordan er uklart Der er stor spredning i de adspurgte virksomheders holdning til, hvad der er de største udfordringer med de eksisterende IT-løsninger. De to største problemer synes dog at være: Hvad er de største udfordringer for virksomhedens eksisterende IT-løsning? Forandringsparathed Kompleksitet Undersøgelsen viser, at respondenterne ikke har klare forventningen til SOA s eventuelle fordele. Respondenterne har således hverken positive (5 = vil i høj grad løse problemstillingen ) eller negative (1 = vil ikke løse problemstillingen) forventninger til hvilke problemer, som SOA kan medvirke til at løse. Generelt Forretningseffektivitet Personeffektivitet Reaktionsevne Kompleksitet Tilpasningsevne Omkostningseffektivitet Udfordringen for Oracle og de øvrige SOA teknologileverandører er, ifølge denne undersøgelse, at udbrede kendskabet til den Service Orienterede Arkitektur og business casen for denne Hvilke problemstillinger ser du løst med indførelsen af SOA? 2 1 Generelt Forretningseffektivitet Personeffektivitet Reaktionsevne Kompleksitet Tilpasningsevne Omkostningseffektivitet Fordelene ved den Service Orienterede Arkitektur er ikke forstået! Side 17

18 SOA er på nuværende tidspunkt overvejende et teknologiprojekt Lidt over 4 af virksomhederne forventer, at implementering af den Service Orienterede Arkitektur vil være teknologidrevet. Kun 12% forventer at implementeringen vil være forretningsstrategidrevet. 5 4 Hvilken SOA implementeringstilgang har/vil man vælge i virksomheden? Tilsvarende undersøgelser [CBR] viser, at SOA bliver implementeret for at støtte IT strategi, f.eks., at bygge et fundament for den nye arkitektur; at bistå i udførelsen af forretningsstrategi, f.eks. ekspansion ind i nye markeder og at understøtte teknologibehov, f.eks. at forbedre teknologiplatformens fleksibilitet. Eksperimenterende Behovsdrevet Teknologidrevet IT strategi drevet Forretningsstrategidrevet Gartner research vedr. SOA peger på, at business casen normalt er drevet af IT fleksibilitet og forretnings- og omkostningseffektivitet [GARTNER]. A-2 s undersøgelse bekræfter disse tendenser. De respondenter, som har planlagt/udført SOA initiativer, udvalgte tre fremtrædende områder: 4 I det omfang der er planlagt eller gennemført SOA initiativer, hvilke faktorer drev business casen? Tilpasningsevne Forretningseffektivitet Kompleksitet Generelt Forretningseffektivitet Personeffektivitet Reaktionsevne Kompleksitet Tilpasningsevne Omkostningseffektivitet Nyhedsværdi Ad hoc Nørderne må hjælpe til med at opstille en forretningsdrevet Business Case! Side 18

19 Virksomhederne kender ikke til Oracle Fusion Middleware, men er tilsyneladende trofaste over for Oracle 6 af virksomhederne siger, at de ikke har kendskab til Oracle Fusion Middelware - Oracle s SOA teknologiske platform. Mindre en 15% mener, at de har et godt eller særdeles godt kendskab. Ca. 55% siger, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil vælge Oracle Fusion Middelware som deres fremtidige SOA-platform. mener, at der er meget ringe sandsynlighed for, at de vælger Oracle Fusion Middelbare som platform. Kundegruppens loyalitet vises også ved, at 70 % ikke har svaret på spørgsmålet om et alternativt valg til Oracle Fusion Middelware. Dertil kommer, at af de 30 % som overvejer alternativer, så er der kun 5% som peger på SAP - Oracles hovedkonkurrent på ERP markedet. BEA er kun en platformsleverandør, men vurderes blandt de ledende spillere på dette marked. Hvor sandsynligt er det, at virksomheden vil anvende Oracle som SOA platform? Hvor sandsynligt er det, at virksomheden vil anvende Oracle som SOA platform? Hvad er virksomhedens kendskab til Oracle Fusion Middlew are? Hvis Oracle ikke er SOA infrastrukturleverandør, hvilke andre leverandører vælges eller overvejes så? Ikke svaret BEA AquaLogic IBM Microsoft.net SAP Netw eaver Fujitsu Oracle har at et stort informations- og salgsarbejde foran sig! Side 19

20 Det danske Oracle-landskab Hvilke versioner har virksomhederne og hvor tilfredse er de? Det danske Oracle landskab kendetegnes ved: Man skubber en opgraderingspukkel foran sig - Det danske Oracle-landskab er præget af gamle versioner af ERP produktet. Kun 18% af de nuværende kunder er på en release, som er ca. 1 år gammel. Af de resterende ligger 4 på en version, som er mere end 6 år gammel. Dette betyder, at der skal gennemføres opgraderinger til eksempelvis , inden man kan gennemføre en teknisk opgradering til Oracle Fusion. Alternativt skal der gennemføres en genimplementering. Standard indeholder 37% for meget funktionalitet og der mangler - Kunderne anvender i gennemsnit 63% af den funktionalitet, som en version tilbyder. I gennemsnit findes der tilpasninger baseret udelukkende på denne undersøgelses respondenter. Der er behov for integration til Oracle produkterne - 8 har helt eller delvis automatiserede integrationspunkter mellem applikationerne. Dette er meget interessant i forhold til SOA, netop her vil man kunne anvende det. Kundernes applikationsstrategi trænger til en opdatering - 87% af respondenterne skal opgradere i 2007, hvis de skal anvende Oracle Fusion i 2008, men kun har planer om dette. Baseret på forventninger til SOA udbredelse, er der udsigter til, at ca. vil anvende dele af Oracle Fusion i De nuværende produkters kvalitet får ikke høje karakterer - På en skala fra 1 til 5 gives karakteren 2,8. Oracles opkøbsstrategi har indtil nu haft en negativ effekt - 33% af respondenterne har fået et mere negativt syn på Oracle, 48% har svaret, at den ikke har haft nogen effekt og kun ser opkøbsstrategien positivt. Konklusion: Kunderne udsender mørkegrå røgsignaler - Kundernes tilfredshed er lav, de er uinformerede, og ser negativt på opkøbsstrategien fra sidelinen. Kunderne har gennem længere tid trådt på bremsen - Oracle har fået en kundebase, som er i opbremsning og har ikke fuldt med i udviklingen. A-2 kan anbefales at undersøge dette nærmere hos de enkelte kunder. Kunderne trofasthed og lokalitet er ikke givet - Til forskel fra teknologisiden, så har Oracle ikke den samme trofaste kundeskare hos deres ERP applikationer kunder. Udfordringen kan beslutninger udskydes til Rådet til virksomhederne er får skab klarhed omkring deres applikationsstrategi. Giver SOA og de ny versioner fordele, som virksomheden bør/skal udnytte? Vognparkens alder er stigende. Fremtiden er uklar! Side 20

21 87% af virksomhederne skal igennem flere opgraderinger før de kan overgå til Oracle Fusion Applications. 87% af respondenterne anvender versioner af Oracle E- business Suite, der er ældre end version Dette betyder, at en opgradering er nødvendig,l før der kan opgraderes til version 12 eller Oracle Fusion Applications. Oracle understøtter først denne opgradering ved Alternativt skal der gennemføres en reimplementering med de fordele og ulemper, det giver. Undersøgelsen viser, at virksomhedernes Oracle-applikationer hovedsageligt dækker følgende funktionelle områder. Finans Indkøb Lager 25% 15% 5% Tidligere end Hvilke Oracle produkter anvendes i dag? Version Version til Hvilke funktionelle områder dækker Oracle? Version Version De adspurgte respondenter er i dag primært Oracle Applications (version eller tidligere version) eller Oracle E- Business Suite kunder (fra version og frem). Den danske Oracle kundebase har primært valgt de finansielle moduler, hvorimod Siebel kunder (naturligt) er brugere af CRM funktionalitet, PeopleSoft kunder har fokuseret på HR, og JD Edwards er kendt for deres produktions software. Det ville virke naturligt, hvis Oracle valgte funktionalitet fra de nævnte eksempler, som angivet ovenfor, men indtil nu er kommunikationen om den endelige funktionelle arkitektur ikke helt klar fra Oracle. 25% 15% 5% Finans Salg Marketing Produktion Indkøb Lager CRM PPM/PLM HR Løn Vedligehold Ikke relevant Kundegruppen skyde en stor opgraderings pukkel foran sig! Side 21

22 Standardfunktionaliteten udnyttes ikke fuldt ud og virksomhederne tilpasser i stor grad systemerne Ca. 63% af standardfunktionaliteten i de implementerede Oracle-moduler udnyttes. Derudover viser undersøgelsen, at gennemsnitligt af den samlede Oracle-løsning udgøres af tilpasninger. Erfaringer viser, at dette er et typisk billede i forbindelse med ERP-installationer, hvor grundreglen hedder tilpasninger. Ses på de tilsvarende tal for Siebel, udnyttes 8 af den samlede standard funktionalitet, mens 8 af den samlede løsning udgøres af tilpasninger. Det skal understreges, at antallet af Siebel kunder i undersøgelsen ikke kan underbygge en statistisk signifikans. På figuren nedenfor til højre ses fordelingen af tilpasningsmængden og udnyttelsesgraden af den funktionalitet. Helt tydeligt ligger overvægten af tilpasninger omkring de. Noget mere spredning er der omkring brugen af den implementerede funktionalitet. Uanset inkludering af SOA understøttelse i ERP applikationer, så vil der være tale om en standard applikation og en standard applikation vil både indeholde funktionalitet, som ikke skal bruges, og mangle funktionalitet hos bestemte kunder. SOA kan dog være med til, at man vælger moduler fra forskellige ERP leverandører, således at det bedste fit opnås og kunder ikke må nøjes med områder med lave fit fordi virksomheden har valgt en wall-to-wall ERP tilgang Oracle E-Business Suite Siebel Hvor stor en procentdel af den samlede funktionalitet udnyttes i de nuvæ rende moduler? Der er behov for øgede muligheder for at kunne tilpasse til den enkelte Oracle E-Business Suite Siebel Hvor stor en procentdel af virksomhedens samlede løsning udgøres af tilpasninger? 10 Hvor stor en procentdel af den samlede funktionalitet udnyttes i de moduler, som virksomheden anvender i den nuværende installation (skøn)? Hvor stor en procentdel af virksomhedens samlede løsning udgøres af tilpasninger (tilføjelser og ændringer til standardfunktionalitet) (skøn)? Side 22

23 Integrationsmulighederne i Oracle/Siebel er i dag ikke tilfredsstillende, og derfor udvikler virksomhederne dem selv Grafen øverst til højre viser, at virksomhederne er grundlæggende utilfredse med integrationsmulighederne i Oracle og Siebel. Begge produkter har ellers gjort meget ud af mulighederne for integration med åben API ere, men det er ikke helt nok. Grafen nederst til højre viser, at det kun er ca. 25% af respondenterne, der anvender en integrationsplatform. 59% svarer, at de tværgående processer er delvist automatiseret. Med et delvist automatiseret forstås, at der ikke findes en integrationsplatform og integrationspunkterne er punkt-tilpunkt interfaces.. Teknologisk kan SOA gøre en forskel for 75% af undersøgelsens respondenter, da integrationsmotoren er givet via denne teknologi, og de derved nemmere kan få oprettet integrationspunkter mellem applikationerne Hvor tilfreds er virksomheden med integrationsmulighederne i de enkelte produkter? Hvordan understøttes de tværgående processer, som deles af flere applikationer? Via manuelle forretningsgange Oracle E-Business Suite Delvist automatiseret med applikation til applikationsgrænsesnit Delvist automatiseret med integration via en integrationsplatform Siebel Delvist automatiseret og understøttet af en integrationsplatform og en portalløsning Fuldt understøttet ved hjælp af en portalløsning med tilhørende tværgående workflow understøttelse Der er behov for at kunne skabe sammenhængende forretningsprocesser. Side 23

24 Virksomhederne er kun jævnt tilfredse med deres system-porteføljer som helhed Undersøgelsen viser, at virksomhederne kun er jævnt tilfredse med deres systemporteføljer som helhed. I dette tilfælde bliver virksomhederne åbne overfor tilbud på alternativer til applikationer i den eksisterende systemportefølje. Dette kan medføre, at virksomhederne ikke længere vil bruge penge på videreudvikling og opgraderinger, og derfor ønsker at investere i andre produkter, da business casen for yderligere investeringer i det eksisterende system bliver for svag. Undersøgelsen viste også, at alternativet til Oracle Fusion primært vil være SAP eller Microsoft Hvad mener I er det bedste alternativ til Oracle Fusion, hvis I kunne vælge? SAP Microsoft Movex IFS Andet Generelt Den overordnede vurdering af porteføljen som helhed Evnen til at understøtte globale end-to-end processer Evnen til at give individet en enkel og individuel brugergrænseflade Evnen til at kunne foretage hurtige tilpasninger Evnen til effektivt at håndtere en heterogen løsning Evnen til at kunne understøtte skræddersyede processer Evnen til at genbruge løsninger Applikationsporteføljen er en anelse under tilfredsstillende Side 24

25 Oracles opkøbsstrategi har en neutral effekt med en lille negativ tendens En af grundene til at Oracle valgte at købe over 20 forskellige applikationer var, at sikre en bedre markedsposition. Opkøbsstrategi har ikke haft en positiv effekt på respondenternes syn på Oracle. Hovedparten har en neutral holdning til dette men en tendens til en mere negativ holdning. 33% af respondenterne siger, at det har haft en negativ effekt, og af respondenterne ser positivt på opkøbsstrategien. Om opkøbsstrategien har haft en betydning for, at 60 % af respondentgruppen har en version, der er mere end 2 år gammel er ikke undersøgt! Normalt er tommelfingerreglen, at hvis man vil følge med udviklingen inden for funktionalitet, teknologi, sikkerhed mm. I en standardpakke, så bør man ikke være på en version, der er mere end 2 år gammel. Kundegruppen er under opbremsning og har ikke fulgt med i den udvikling, som Oracle har gennemgået de sidste mange år. 6 er på en version, som er over 2 år gammel. For mange af dem vil en opgradering være et kæmpe spring både teknologisk og funktionelt, at der reelt er tale om en genimplementering % 4 35% 25% 15% 5% Har Oracles opkøbsstrategi (med PeopleSoft, JDE, Siebel etc.) ændret Jeres syn på Oracle? 1 - overvejende mere negativ overvejende mere positiv Hvilke Oracle produkter anvendes i dag over 5 år år til år Opkøbsstrategien har ikke haft en positiv effekt på respondenternes syn på Oracle Side 25

26 Virksomhedernes opgraderingsstrategi Hvilke strategier følges, når der skal opgraderes? Virksomhedernes opgraderingsstrategi kendetegnes ved: Når der er relevant ny funktionalitet - Virksomheder ønsker typisk at opgraderer Oracle E-business Suite, når der kommer relevant ny funktionalitet i nyere versioner. Mange følger ikke deres opgraderings-strategi - Dog har kun lidt over 5 af virksomhederne opgraderet inden for de sidste to år. Dette betyder, at der er et stykke vej fra strategien til det faktiske udførte, da virksomhederne har et ønske om højre frekvens. Omkring en tredjedel forventer en opgradering til en nyere version inden en opgradering til Oracle Fusion Applications. En række kunder udfører kun teknisk vedligehold - 6 af respondenterne er på en version, som er mere end 2 år gammel. Hovedbarrieren er mangel på interne ressourcer - Den største barriere ved en opgradering til Oracle Fusion er knaphed på interne ressourcer. Forventningerne til fremtiden er beherskede - Virksomhederne er jævnt tilfredse med deres nuværende applikations-portefølje og har en forventning om at dette kan være neutralt eller blive lidt bedre med en opgradering til Oracle Fusion Applications. Kunderne er dårligt informerede om fremtiden, men er ikke bekymrede - 52% siger, at de ikke har modtaget noget information fra Oracle. Konklusion: Virksomhederne siger et, virkeligheden er en anden - Undersøgelsen viser tydeligt, at alt for mange af respondenterne ikke er på en version, som er tidsvarende. Det kan anbefales at vurdere, hvorfor applikationen ikke er opgraderet. Er det manglende ressourcer, da man har inkluderet rigtig mange tilpasninger i applikationen, så det bliver svært at gennemføre en opgradering eller er der mangel på interne ressourcer til sikring af den opgraderede løsning (test, uddannelse, vedligholdelse). Venter virksomhederne på information? - De virksomheder, som er bedst informeret omkring Oracle Fusion Applications, er kun delvis godt informeret og det tæller kun 7% af respondenterne. Udfordringen kan beslutninger udskydes til Rådet til virksomhederne er får skab klarhed omkring deres applikationsstrategi. Vil de forsat satse på Oracle? Giver SOA og de ny versioner fordele som virksomheden bør/skal udnytte? Oracle kunder følger ikke deres egen opgraderingsstrategi Side 26

27 Virksomheder ønsker typisk at opgraderer Oracle E-business Suite, når der kommer ny funktionalitet i nyere versioner Oracle-kunder ønsker typisk at opgradere Oracle E- business Suite, når der kommer ny funktionalitet. Opgraderinger kan også være en anledning til at fase tilpasninger ud, som bliver redundante på grund af ny funktionalitet i standardprogrammet. Generelt har tilpasninger været årsag til mange udskudte opgraderinger. Man opgraderer ikke nødvendigvis til nyeste version, men vælger en version, som har været modnet igennem noget tid. Stor forskel - svært at sige noget generelt. vi ønsker ikke at have det allernyeste, men vil gerne være med. Det er vi på en lang række områder, omend det er en meget stor opgave at opgradere Oracle pga. mange tilpasninger, så det har oftest været, fordi det har været strengt nødvendigt Hvad har været virksomhedens generelle applikationsopgraderingsstrategi for Oracle indtil nu (forretnings- og funktionsdrevet)? Når forretningen ønsker ny funktionalitet Vi opgraderer, når der kommer relevant ny funktionalitet til rådighed i nyere versioner Hvad har været virksomhedens generelle applikationsopgraderingsstrategi for Oracle indtil nu (Frekvens)? Vi opgraderer kun når applikationen ikke længere videreudvikles af leverandøren Når der er behov Var meget tæt på i Q at prod-opgradere til x, men bl.a. projekt- og organisatoriske forhold stoppede det 4 Aldrig opgraderet Det er forskelligt Når der er kommet en ny version Altid hvert år Altid hvert andet år Altid hvert 3 år Side 27

28 45% af virksomhederne har ikke opgraderet Oracle E-business Suite inden for de sidste to år Ca. 45% af de besvarende virksomhederne ikke har opgraderet Oracle E-business Suite inden for de sidste to år som ellers anbefales. Derudover viser undersøgelsen, at opgraderinger typisk foretages, når der skal introduceres ny funktionalitet, eller den nye funktionalitet kan erstatte tilpasninger. Sammenligner man med virksomhedernes eksisterende installationer, kan man se, at der er nogle der har opgraderet inden for de sidste to år, men stadig har en gammel version (før ). Dette viser, at man ikke ønsker at være first movers på nye versioner. Dette kan skyldes, at der ofte er bugs i de første versioner af nye releases, og derfor opgraderer man ofte til en version, der ikke er den nyeste. 4 6 Hvornår blev den sidste opgradering gennemført (Oracle E- business Suite)? 2000 eller før Hvad var årsagen til den sidste opgradering? Indførelse af shared service center: ny multiorg/kontoplan, ny viden, nyt setup (det var ikke en opgradering, men en fresh install af ) 5 4 Vi var på og der var dels behov for ny funktionalitet og dels var der for mange problemer i den eksisterende version Support ophørte på den tidligere version Der skulle introduceres ny funktionalitet Tilpasninger kunne erstattes med standardfunktionalitet Der var behov for en reimplementering Side 28

29 Den største barriere i virksomhederne ved en opgradering er knaphed på interne ressourcer Af de adspurgte virksomheder, så er den største barriere ved en opgradering manglen på interne ressourcer. Forklaringen skal nok ligge i at virksomheders organisationer er så optimeret, at der ikke er rum til de projektmæssige tiltag, som skal være med til at løfte og udvikle virksomheden. Eller at business casen af forskellige årsager ikke er stærk nok til at afse ressourcerne. En undersøgelse foretaget for Oracle viser, at mangel på kulturel eller politisk buy-in i virksomheder er den største barriere for SOA implementering [CBR]. Andre citerede barrierer er store omkostninger, mangel på ressourcer og tid. Det er de samme tendenser denne undersøgelse viser. Generelt i forbindelse med en opgradering af applikationer generelt, så skal der foretages en fuld regressionstest. Omfanget af denne test vil betyde at afdelinger vil få en betydeligt større arbejdsbyrde i forbindelse med test og golive. Hvilke hovedproblemstillinger/barrierer forventer I ved en opgradering til Oracle Fusion? Knaphed af interne ressourcer Knaphed af eksterne ressourcer (manglende konsulenterfaring) For svag økonomisk business case for den nye funktionalitet Manglende teknisk stabilitet Manglende kendskab og forståelse af mulighederne Træghed i organisationen Side 29

30 Forskellige forventninger til om der skal opgraderes til en nyere version inden opgradering til Oracle Fusion Applications Opgradering af tidligere Oracle versioner til gør det muligt at teknisk opgradere denne version både til version 12 og direkte til Oracle Fusion Applications. Ca. 31% af de adspurgte virksomheder regner med at opgradere til en nyere version inden en opgradering til Oracle Fusion Applications. Dette stemmer godt overens med at ca. 6 af virksomhederne har versioner der kræver en opgradering før det er teknisk muligt at opgradere til Oracle Fusion Applications. Ca. 31% vil ikke gennemføre en opgradering før Oracle Fusion Applications. Dette kan skyldes, at de enten har en version, der kan opgraderes til Oracle Fusion Applications eller at man planlægger en re-implementering. Ca. 38% af de adspurgte har ikke taget en beslutning endnu. Dette skyldes sikkert, at man ønsker at opgradere på baggrund af indførelse af ny funktionalitet. Da det ikke er kendt hvilken ny funktionalitet, der kommer i de to nye versioner, så bliver det svært at vurdere en business case og dermed behovet for en opgradering. Som nævnt tidligere, så kan det også bero på manglen af interne ressourcer. 4 Har I eller planlægger I en opgradering til en nyere version inden en evt. opgradering til Oracle Fusion Applikationen? Ja Nej Ikke besluttet endnu Side 30

31 Kundegruppen deler ikke mange roser ud til den nuværende applikations-portefølje, og en opgradering vil kun hjælpe lidt Figuren til højre viser at den generelle tilfredshed med applikationen som helhed (vist på x-akslen) ikke er høj da karakteren primært ligger mellem 1 og 4. Forventninger til dette bliver ikke meget bedre efter en potentiel opgradering til Oracle Fusion. X-markeringen viser den gennemsnitlige tilfredshed, som i det tilfælde går fra 2,4 til 3.Det er positiv i forhold til Oracle, som endnu ikke har heller meldt ud med hvad dette ERP produkt kommer til at indeholde. Men det er også tankevækkende at se, at man så generelt er utilfreds med applikationen. Der må været et behov for at både applikationsleverandøren og dennes partnere, forsætter arbejdet med at sikre kundernes tilfredshed. Undersøgelsen giver ikke et svar på, om det er svagheder i selve produktet, eller om det er en mangelfuldt implementeringsforløb, som giver dette resultat. Uanset hvad, så vil utilfredse kunder se sig om efter alternativer, hvis opgraderingsomkostningerne bliver for store. Dette er understøttet af et interview med en af de nuværende kunder, som har været meget utilfreds med deres applikation. Konsekvensen har direkte været, at denne kunde nu har startet et forløb, hvor Oracle Applications bliver udskiftet med et konkurrerende produkt. Hvilken betydning vil - efter Jeres mening - en opgradering til Oracle Fusion applikationen have for Jeres tilfredshed for den samlede applikationsportefølje som helhed? Hvor tilfredse er I med systemarkitekturen / applikationsporteføljen som helhed? Undersøgelsen viser dog ikke noget om det samme er tilfældet for andre ERP leverandører. Side 31

32 Over 75% af kunderne føler sig ikke informeret om strategien for Fusion Applications og det vurderes ikke at være kritisk Generelt har Oracles kunder ikke følt sig godt informeret omkring strategien for Oracle Fusion Applications. Alene 52% har ikke modtaget noget information og yderligere 28% har kun modtaget lidt information. Hvis man sammenligner det med om yderligere information om Oracle Fusion Applications er kritisk for beslutninger i virksomheden, så svarer hele 4, at det ikke er kritisk og yderligere at det er mindre kritisk. Tidligere i undersøgelsen blev det berørt, at SOA ikke var kendt af respondenterne. På samme måde er denne målgruppe heller ikke bekendt med selve forretningsapplikationen, som Oracle lancerer i Hvor godt føler virksomheden sig informeret om strategien for Oracle Fusion Applications? 1 - ikke modtaget information fuldt ud informeret Hvor kritisk er yderligere information om Oracle Fusion Applications for jeres virksomheds beslutningsgrundlag på nuværende tidspunkt? 45% 4 35% 25% 15% 5% 1 - ikke kritisk meget kritisk Side 32

33 Indholdsfortegnelse Executive summary Undersøgelsen Litteratur Side 33

34 Litteratur [CBR] - Computer Business Review - ORACLE FUSION SERIES - On the SOA Road, [GALLUP] - Gallup, Oracle Fusion Middleware, projektnr. P53226, april 2006 [ZIFF] Strategies for Middleware, Ziff Davis Media, December 2005 The Middleware R[Evolution], Ziff Davis Media, December 2005 [GARTNER] Gartner, Inc., Juli, 2006 McKeefry, H.L.The Future of Business Applications, Oracle Fusion Middleware, May 2, 2006 [EBIZ] Side 34

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S ERP-system markedet i overblik April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S Nøglen til benefit af ERP Forstå og udnyt fordelene i et integreret system Agenda Introduktion til ERP ERP-system

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation 14. marts 2017 Torben Storgaard Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel forretningsmodel Digital Transformation

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Executive Summary Kun til intern brug Fælles Servicecenter T: 20 55 32 78 EAN 5798002756487 M: kontakt@faellesservicecenter.dk www.faellesservicecenter.dk

Læs mere

IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION

IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION Implementering af SAS Firmwide Risk for Solvency II i PFA Pension Finn Knudsen Chef Analytiker kvantitative modeller 13-10-2016 HVAD ER

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT EFTER FROKOST Del 2 - EA Use case Når forretningen driver teknikken. EA USE CASE Dansk produktionsvirksomhed Producerer og sælger elektronikkomponenter til Droner

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Anvendelse af BPT til manuel test

Anvendelse af BPT til manuel test DIAS 1 Konference HP Test brugergruppen Anvendelse af BPT til manuel test Agenda DIAS 2 _ Præsentation af mig selv _Manuel BPT _ Manuel BPT i KMD _Konklusion _ Diskussion og spørgsmål Præsentation DIAS

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S HR-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Medarbejderne virksomhedens største aktiv Indhold Introduktion HR-systemer i Danmark 2011 Erfaringer

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014 Test i Danmark 2014 Undersøgelse på TestExpo 2014 Indledning I forbindelse med TestExpo-konferencen (www.testexpo.dk) den 30/1 2014 i Bella Center i København blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 I september 2013 meddelte Microsoft, at tiden er løbet fra den velkendte Microsoft Dynamics C5, som stammer fra midt 90 erne. Microsoft ønsker

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemer 2016 24. november 2016 Torben Storgaard og Søren B. Sørensen Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel

Læs mere

Håndterer vand og spildevandsforsyning for Aarhus Kommune Omsætning 670 mio. 230 medarbejdere 18 vandværker/beholdere 10 renseanlæg

Håndterer vand og spildevandsforsyning for Aarhus Kommune Omsætning 670 mio. 230 medarbejdere 18 vandværker/beholdere 10 renseanlæg Organisationens betydning for opgraderinger SESAM WORLD 6/12-2012 Om Aarhus Vand Håndterer vand og spildevandsforsyning for Aarhus Kommune Omsætning 670 mio. 230 medarbejdere 18 vandværker/beholdere 10

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Keynote. Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden. #WizKonf2015. 11. marts 2015 Webtop A/S

Keynote. Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden. #WizKonf2015. 11. marts 2015 Webtop A/S Keynote Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden #WizKonf2015 1 Godt nyt - Skandinaviens største og hurtigst voksende SharePoint intranetløsning Antal Wizdom kunder Antal Wizdom brugere 155,417 5 19

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje?

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? :: White paper :: Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen I København

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Office InfoPath 2007 kan hjælpe dig med at indsamle oplysninger

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

TIP Benchmark handleplan IT Support.

TIP Benchmark handleplan IT Support. TIP Benchmark handleplan IT Support. Sammendrag: Der er tydelige indikationer af et ikke tilfredsstillende support niveau, og at brugertilfredshed ikke er i top, men tværtimod ligger meget lavt. Ved en

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011 Anskaffelse og implementering 7. april 2011 Anskaffelse og implementering - hvordan kan implementering tænkes ind i anskaffelsesprocessen? Hvilken erfaring har Region Hovedstaden gjort i forbindelse med

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere