Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag"

Transkript

1 Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget Fremsat den 1. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag Folketinget pålægger regeringen at ophæve den regel, der medfører, at studenter med gymnasiale uddannelser kan gange deres karaktergennemsnit med 1,03 for gennemførelsen af ét ekstra fag på A-niveau og med 1,06 for gennemførelsen af to eller flere fag ekstra på A-niveau, jf. 42 i almen eksamensbekendtgørelse. AX014398

2 2 Bemærkninger til forslaget Fra år 2009 har studenter kunnet gange deres karaktergennemsnit med 1,03, hvis de har gennemført ét ekstra A-niveau-fag, og med 1,06, hvis de har gennemført to eller flere ekstra fag på A-niveau. Enhedslisten vil af med reglen, fordi reglen favoriserer de unge, der har ekstra ressourcer og/eller kommer fra uddannelsesvante hjem, mens den sætter mere ressourcesvage elever bagest i uddannelseskøen. En gymnasial uddannelse er adgangsgivende til en videregående uddannelse, men adgangskravene på de videregående uddannelser tæller både studentereksamen, bestemte karakterer, fag og niveauer. Eleverne fra de gymnasiale uddannelser skal således under deres gymnasiale uddannelse sikre sig, at de består studentereksamen, og at de har de rette fag og karakterer for at komme ind på den uddannelse, de gerne vil læse. Det er ikke lige let for alle, og dem, der får lave karakterer, får sværere ved at komme ind på en videregående uddannelse. Hertil kommer, at dem, der har haft ressourcer og overskud i deres gymnasietid til at vælge et eller flere ekstra fag på A-niveau, kan gange deres snit med henholdsvis 1,03 eller 1,06 og dermed stå bedre, når de søger om optagelse på en videregående uddannelse. Men netop disse regler får negative konsekvenser for dem, der ikke har læst ekstra fag, fordi de høje snit skubber adgangskravene kunstigt i vejret, og de med lavere snit, der ikke kan gange deres snit, ryger således endnu længere ned i uddannelseskøen. Der har de seneste år været en stigning i adgangskravene på kvote 1, hvor flere uddannelsers adgangskrav er blevet højere. En opgørelse af Politiken Research den 30. juli 2012,»Kun de allerhøjeste karakterer giver plads på drømmestudiet«viser, at mens der i 2009 kun var 29 uddannelser, hvor adgangskravet var et karaktergennemsnit på 9 eller derover, kræver 52 uddannelser samme høje snit i år. Bonus A-reglen, som reglen populært kaldes, skaber altså en unaturlig stigning i adgangskravene og samtidig en unaturlig kløft mellem karaktererne hos de ansøgere, der har taget ekstra fag, og dem, der ikke har. Bonus A-reglen medfører således også den konsekvens, at den gymnasiale uddannelse med fag, niveauer og karakterer i sig selv ikke længere er tilstrækkelig til at komme ind på en videregående uddannelse, i hvert fald ikke på alle uddannelser. Hvis en gymnasieelev vil være sikret, skal eleven således også have haft ekstra fag fag, som vel at mærke ikke nødvendigvis har noget at gøre med den uddannelse, eleven søger, og fag, som ikke nødvendigvis kvalificerer eleven yderligere til en videregående uddannelse, for der er ikke noget der tyder på, at man med ekstra fag bliver en dygtigere studerende eller i sidste ende f.eks. en dygtigere ingeniør. Det er altså et stort problem, at der uden faglige årsager er indsat en ekstra barriere for at få en videregående uddannelse et problem, der især rammer de elever, der har de sværeste forudsætninger, og et problem, der kan gøre det endnu sværere at få flere til at tage en videregående uddannelse især for elever fra uddannelsesfjerne hjem. Vi ved, bl.a. fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 2011,»Den sociale arv tynger Danmark, Fordeling og Levevilkår 2011«, at det stadig forholder sig således, at jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden for, at børnene selv får en uddannelse. Samtidig viser rapporten, at der i perioden var flere, der brød den sociale arv, men at andelen nu igen er faldet og ligger på samme niveau som for 20 år siden. Et notat af 28. marts 2012 fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser»Baggrundsnotat om studerende på videregående uddannelser i forhold til forældres uddannelsesbaggrund: Optag, fuldførelse og frafald«, viser også, at der er en betydelig overvægt af studerende med forældre med en videregående uddannelse, der fuldfører en kandidatuddannelse. Således har 66 pct. af de studerende, der i 2010 gennemførte en kandidatuddannelse, forældre med en videregående uddannelse, 28 pct. har forældre med en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, mens 6 pct. har forældre med en grundskoleuddannelse. (Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, , alm. del svar på spørgsmål 75). Der henvises til tabellen optrykt som bilag 2. Ud over de overordnede problemer ved reglen, er der også en indbygget skævvridning i reglen mellem stx, hf, hhx og htx, hvor strukturerne i uddannelserne har stor indflydelse på, hvem der kan tage ekstra fag. Det stiller eleverne forskelligt, og uden faglige begrundelser giver det nogle elever bedre muligheder end andre. Vi har i samfundet høje ambitioner om, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse, og heraf skal næsten halvdelen, 25 pct., tage en lang videregående uddannelse. Skal de ambitioner indfries, skal der være god adgang til de videregående uddannelser for alle studiesøgende og ikke bare for dem, der har haft overskud til at tage et eller flere ekstra fag. Derfor foreslår Enhedslisten, at reglen afskaffes. Endvidere mener også Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH), Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Danske Studerendes Fællesråd (DSF), Lærerstuderendes Landskreds (LL) og Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), at reglen skal afskaffes. Bilagsoversigt Som bilag til beslutningsforslaget er optrykt: Bilag 1: Tabel over andelen af studenter med Bonus A- fag Bilag 2: Tabel over fuldførte kandidater fordelt på forældres uddannelsesgrad. Bilag 3: Almen eksamensbekendtgørelse, 42, stk. 1.

3 3 Rosa Lund (EL): Skriftlig fremsættelse Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A- fag. (Beslutningsforslag nr. B 19) Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

4 4 Andel af studenter med bonus A-fag Bilag 1 Andelen af studenter med bonus A-fag fremgår af UNI-C, De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2011, tabel 4:

5 5 Fuldførte kandidater fordelt på forældres uddannelsesbaggrund Bilag 2 Et notat fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser,»baggrundsnotat om studerende på videregående uddannelser i forhold til forældres uddannelsesbaggrund: Optag, fuldførelse og frafald«, viser, at der er en betydelig overvægt af studerende med forældre med en videregående uddannelse, der fuldfører en kandidatuddannelse (FIV, , alm. del svar på spørgsmål 75). Anm. Fuldførte er defineret som de studerende, der fuldfører en kandidatuddannelse på et universitet eller en kunstnerisk kandidatuddannelse mellem den 1. oktober året før og den 30. september i året. Personer, hvis forældres uddannelsesniveau er ukendt, er ikke taget med i opgørelsen.

6 6 Bilag 3 Almen eksamensbekendtgørelse nr. 862, 42, stk. 1 Bekendtgørelse nr. 862 af 16. august 2012 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (almen eksamensbekendtgørelse) 42, stk. 1, har denne ordlyd:» 42. For en elev eller kursist, der i en sammenhængende gymnasial uddannelse i henhold til hf-bekendtgørelsen, stx-bekendtgørelsen, hhx-bekendtgørelsen, htx-bekendtgørelsen eller i et eux-forløb, har taget ekstra fag på A-niveau, jf. stk. 2, beregnes»eksamensresultat«som»foreløbigt eksamensresultat«multipliceret med 1,03 for gennemførelsen af ét ekstra fag på A-niveau og med 1,06 for gennemførelse af to eller flere ekstra fag på A-niveau. For øvrige elever og kursister er»eksamensresultat«identisk med»foreløbigt eksamensresultat«.«

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere Beslutningsforslag nr. B 160 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Brian Mikkelsen (KF) og Mike Legarth (KF) Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Stor opbakning til campus

Stor opbakning til campus Stor opbakning til campus Opbakningen til campus-dannelse, hvor ungdomsuddannelser flytter helt eller delvist ind i fælles faciliteter, er stor, men dog faldet noget siden en tilsvarende undersøgelse fra

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere