DET STORE BATTERIPROJEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET STORE BATTERIPROJEKT"

Transkript

1 DET STORE BATTERIPROJEKT

2 2 3

3 DET STORE BATTERIPROJEKT Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETS MATERIALE OM BATTERIGENANVENDELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette aktivitetsmateriale lægger op til en række mindre aktiviteter, der har fokus på genanvendelse af batterier. Gennem aktivitetsmaterialet får den enkelte spejder kendskab til genanvendelse af batterier, alternative energikilder og diverse eksperimenter med batterier m.m. Målet med kampagnen er at lave samfundsrelevante aktiviteter samtidig med at KFUM-Spejdernes mål om at tage medansvar for vores miljø opfyldes. MÅLGRUPPE Aktivitetsmaterialets målgruppe er junior- og tropspejdere (10-15 årige). De fleste af aktiviteterne kan spejderne selv løse, mens andre derimod kræver en leders tilstedeværelse og hjælp. UDVIKLINGSOMRÅDER Aktivitetsmaterialet bygger på KFUM- Spejdernes værdier ansvarlighed og samfundsengagement. Gennem arbejde med aktiviteterne får spejderne arbejdet med værdierne, og lærer dermed at tage ansvar for sig selv og samfundet omkring dem. Udover at projektet understøtter KFUM-Spejdernes værdisæt, understøtter aktiviteterne også flere af de udviklingsområder, som korpset arbejder ud fra. Aktiviteterne favner de fysiske, sociale, intellektuelle og personlige udviklingsområder. IDÉEN MED SPECIALMÆRKET - Spejderen sættes gennem projektet i en situation, hvor han/hun er nødt til at danne sig sin egen mening om, hvilke problemer og konsekvenser manglende genanvendelse af fx batterier har for bl.a. naturen. - Spejderen skal prøve kræfter med aktiviteter, der udfordrer på tværs af alder og færdigheder. - Spejderen skal opnå kendskab til konsekvenserne af manglende genanvendelse. - Spejderen skal opnå kendskab til arbejdstræets andre aktivitetsmærker om miljø, herunder specialmærkerne Naturvogter og Grøn spejder. KRAV TIL SPECIALMÆRKET - Spejderen skal efter forløbet have opnået viden om genanvendelse af batterier, alternative energikilder og genanvendelse generelt. - Spejderen skal efter forløbet kende til konsekvenserne af manglende genanvendelse. Herunder forstå konsekvenserne af at smide batterier eller andet affald i naturen eller i skraldespanden. - Spejderen skal efter forløbet have gjort fremskridt inden for følgende udviklingsområder: - Fysisk: Brug din krop. - Socialt: Mennesker omkring dig. - Intellektuelt: Løs problemer, udforsk verden omkring dig og forstå dine omgivelser. - Personligt: Tag ansvar og find din egen mening. 4 5

4 Godt at vide FØR DU GÅR I GANG - Aktiviteterne er inddelt i temaer (A-C). Alle temaer skal være repræsenteret, når der vælges aktiviteter. - Der er ingen prioriteret rækkefølge. I vælger selv hvilke aktiviteter, I ønsker at lave. Der lægges op til at spejdere og ledere i fællesskab beslutter hvilke opgaver, de ønsker, at der skal gennemføres. - Der skal gennemføres minimum 7 af de i alt 10 aktiviteter for at få specialmærket. - Læs under hver aktivitet, hvad den kræver af forberedelse. Nogle aktiviteter er lige til at løse, mens andre kræver en del forberedelse i form af fx indkøb af materialer. - Nogle materialer til De grønne eksperimenter kan findes i elkassen, som kan købes eller lejes gennem 55 NORD, andre skal I selv finde. - Vær opmærksom på, at kassen ikke indeholder alle materialer, og at I selv skal indkøbe resten. Vær derfor ude i god tid, når I skal købe materialer. - Aktiviteterne tager i alt 2-3 spejdermøder afhængig af, hvilke aktiviteter der vælges, og hvilken tidsmæssig vægt den enkelte aktivitet tillægges. - Find mere information om genanvendelse og batterier på følgende sider: - European Recycling Platform (ERP); - Energimuseet; - Danmarks Naturfredningsforening, der blandt andet står for affaldsindsamlingen, som afholdes hvert år; - Miljøstyrelsen, som har det overordnede ansvar for affald i Danmark; dk/virksomhed_og_myndighed/affald - Samvirkes (COOP) tema om batterier; - RenoSam - en sammenslutning af affaldsselskaber og kommuner, der har lavet kampagnen Få mere plads i skraldespanden ; - Fysisk for en slik: Her kan du få mere information og inspiration til eksperimenter med el, batterier; www. fysikforenslik.dk GENERELT OM DE GRØNNE EKSPERIMENTER - Patruljerne skiftes til at løse De grønne eksperimenter, som fungerer som mindre samarbejdsøvelser. Man kan med fordel opdele patruljen i hold af 2-3 personer, hvilket giver den enkelte spejder et større udbytte af den enkelte aktivitet. - Det anbefales, at der evalueres efter hvert eksperiment, mens erfaringerne stadig er friske. Snak om, hvorfor forsøget fungerede eller hvorfor det ikke gjorde. - Vær opmærksom på, at materialelisterne er beregnet til ét eksperiment, dvs. ét hold á 2-3 spejdere. Påregn derfor flere materialer alt efter hvor mange hold der kan dannes i patruljerne. - Nogle materialer ligger i elkassen, mens der er andre materialer, I selv skal anskaffe. Se ved det enkelte eksperiment hvilke materialer, I selv skal finde brummer 2. 5 pærer i fatning 3. 1 solcelle farvede ledninger med krokodillenæb 5. 1 motor (2-6 volts motor) 6. 8 x 1,5 v s dioder (4 røde, 2 gule og 2 grønne) 7. 1 tynd ledning ca. 1 m 8. 5 metalskruer ,5V batterier kobberplader zinkplader kontakt klemmer tang multimeter magneter messingsøm

5 AKTIVITETSMATERIALE Oversigt over aktiviteter for specialmærket (minimum 7 skal opfyldes) ER OG ILLUSTRATIONER FOR DE GRØNNE EKSPERIMENTER Godt at vide, før du går i gang med eksperimenterne A) TEMA: HVOR, HVORFOR OG HVORDAN? 1) Hjemmeopgave før mødet: Lav en liste over, eller medbring, et udvalg af de batteridrevne apparater, du har derhjemme. 2) Snak om hvilke batteridrevne apparater I har i spejderhytten og derhjemme. Forestil jer et døgn uden batterier. Hvad ville det betyde for din hverdag? Kunne du leve uden? Planlæg eventuelt et døgn uden batterier og mærk betydningen på egen krop. Tal efterfølgende om oplevelsen af et batterifrit døgn. 3) Snak om genanvendelse. Hvad kan og skal genanvendes og hvorfor? 4) Udarbejd en planche eller en video om den påvirkning, som henkastede og ikke genanvendte batterier har på naturen. Planchen eller videoen skal som minimum indeholde information om, hvilke metaller batteriet indeholder og hvilke af disse metaller, der kan genanvendes. 5) Lav en batteriquiz i patruljen. Byt bagefter quiz med de andre patruljer (eller medbring den på eventdagen), og se hvor mange spørgsmål, jeres patrulje kan svare rigtigt på. Et spørgsmål kunne eksempelvis være: Hvem opfandt verdens første batteri? Find svaret i en infoboks i dette hæfte. B) TEMA: GENANVENDELSE I PRAKSIS 6) Lav en genanvendelses- og batteristrategi for jeres spejdergruppe. Skriv den ned, og hæng den op, så alle kan se den, og læg den evt. på jeres hjemmeside. 7) Besøg et forbrændingsanlæg eller en genbrugsplads, og tal om genanvendelse generelt. 8) Lav et affaldssorteringssystem i din spejderhytte. Sortér i glas, pap, papir, metal og batterier. Lav en ordning i patruljen/enheden om, hvem der sørger for, at affaldet bliver afleveret på genbrugsstationen og hvornår. 9) Tag på fotoløb i lokalområdet. Tag billeder af de steder, hvor du kan aflevere dine batterier til genbrug. Hæng billederne op i hytten og skriv hvor det er, så de andre spejdere også kan se, hvor batterierne skal afleveres. C) TEMA: DE GRØNNE EKSPERIMENTER 10) Miljøbatterier og alternative energikilder Eksperiment #1: Citronbatteri Eksperiment #2: Lyt til en kartoffel Eksperiment #3: Elektrisk motor med lyseffekter Eksperiment #4: Hack dit legetøj Eksperiment #5: Lav en miniatureby Eksperiment #6: Mini-spejderhytte Eksperiment #7: Ventilator Eksperiment #8: Tyverialarm Eksperiment #9: Zombiealarm Eksperiment #10: Menneskelig batteritester Eksperiment #11: Bacon-røgelsespind Eksperiment #12: Colabatteri Til alle De grønne eksperimenter er der tilhørende vejledning og illustrationer m.m. - Sikkerhed: Brug aldrig strøm fra stikkontakter til eksperimenterne dette er yderst farligt. Følg i stedet vejledningen. Det anbefales generelt, at der er en voksen leder tilstede under eksperimenterne. - Afisolering af ledninger: I elkassen findes der en tynd, isoleret ledning. I flere af eksperimenterne skal du afisolere en ledning. Ledningen afisoleres for at kunne sætte krokodillenæb på ledningen. Du afisolerer en ledning, ved at klippe ca. 2 cm af den plastic der er uden om ledningen. Pas på, at du ikke klipper ledningen over. - Multimeteret kan måle, om der er strøm i den opstilling du har lavet. I skal bruge det til at måle spændingen i et kredsløb, hvilket måles i volt (V). Sæt den sorte ledning i det midterste hul og den røde i hullet til højre. Skru derefter pilen over mod Volt-symbolet, og sæt den på tallet 2. Multimeteret kan nu måle op til 2V. Sæt multimeteret ind i et kredsløb for at måle strømmen; lad fx spidsen på den sorte ledning røre ved pluspolen på et batteri, og den røde ved minuspolen. Skru evt. pilen et tak ned, hvis der ikke vises nogen strøm. - Dioder: En diode er en lille pære, der kan lyse svagt, når den får strøm. For at dioden kan lyse sættes diodens korte ben til batteriets minuspol (-) og diodens lange ben til pluspolen (+). Vær opmærksom på, at en lysdiode kun kan tåle en meget lav spænding. Sæt derfor ikke en lysdiode direkte på et batteri, da den kan gå i stykker. 8 9

6 EKSPERIMENT 1 Citronbatteri DE GRØNNE EKSPERIMENTER TIDSRAMME: 15 MINUTTER - 3 citroner 1 rød diode - 6 zinkplader eller andet zinkholdigt materiale, fx papirclips - 6 kobberplader eller andet kobber - holdigt materiale, fx gamle mønter 7 ledninger med krokodillenæb - 1 multimeter 1. Rul de tre citroner på bordet med håndfladen, og skær derefter citronerne over. Skær derefter to små snit med ca. 1 cm mellemrum i hver af de halve citroner. 2. Sæt én zinkplade og én kobberplade fast i snittene på hver af citronerne. Zink- og kobberpladerne må ikke røre hinanden. 3. Zink- og kobberpladerne fungerer som elektroder, og du har nu lavet seks minibatterier. Zinkpladen er batteriernes negative pol (-), og kobber er batteriernes positive pol (+). 4. Forbind alle citronerne med hinanden ved at forbinde én citrons kobberplade med en anden citrons zinkplade. Gentag dette for alle citronerne, men til sidst skal der være to ledninger, som kun er forbundet med citroner i den ene ende. Den ene frie ledning skal være forbundet med en kobberplade, og den anden ledning skal være forbundet med en zinkplade. 5. Ledningen, der er forbundet med zinkpladen, forbindes med en rød diodes korte ben. Ledningen, der er forbundet med kobberpladen, forbindes med den røde diodes lange ben. Du har nu lavet et færdigt kredsløb, hvor dioden burde lyse. - Dioden lyser kun meget svagt, så sluk eventuelt lyset, da du så bedre kan se den lyse. - Hvis dioden ikke lyser, kan det være fordi kobber- og zinkpladerne i den enkelte citron rører hinanden. - Lyser dioden stadig ikke, så tjek om alle dine ledninger er forbundet korrekt. Zink i en citron skal altid være forbundet med kobber i en anden citron. Hvis dioden stadig ikke lyser, så sæt elektroderne (kobber- og zinkpladerne) tættere på hinanden, dog uden de rører hinanden. 6. Prøv at erstatte dioden med et multimeter, og se hvor stor en spænding (volt), at dit batteri giver. 7. Du kan desuden prøve at gentage forsøget med fx kartofler. Citronbatteriet virker ved elektroner vandrer fra den ene metalplade til den anden gennem citronkødet. Citronens indhold af citronsyre og det vand, der er i citronen, gør dette muligt. Elektronerne bevæger sig videre gennem ledningerne og igennem dioden, som dermed lyser. Den røde diode kræver ca. 1,8 volt for at lyse

7 EKSPERIMENT 2 Lyt til en kartoffel TIDSRAMME: 5 MINUTTER - ½ - 1 kartoffel pr. forsøg Høretelefoner til MP3-afspiller eller ipod zinkplade - 1 kobberplade Verdens første batteri blev opfundet af Alessandro Volta, som i år 1800 stablede skiftevis zink- og kobberplader. Mellem pladerne lagde han et stykke stof vædet i saltvand eller syre. Dette kaldte man Voltasøljen. 1. Halvér kartoflen. 2. Pres én zink- og én kobberplade ind i den gule overflade, så de sidder skråt ind imod hinanden. Pladerne skal sidde så tæt på hinanden som muligt uden at de rører hinanden. 3. Tag den ende af høretelefonerne, som du plejer at stikke ind i din ipod eller MP3-afspiller (jackstikket), og placér den i kartoflen mellem zink- og kobberpladen. Jackstikket skal være i kontakt med både zink- og kobberpladen. 4. Tag høretelefonerne på, og lyt til den musik, som elektronerne laver, når de laver strøm. 5. Hvis du ikke kan høre noget, kan det hjælpe at bevæge høretelefonens stik lidt frem og tilbage. Lyden fra elektronerne lyder som en knitren. 6. Gentag eventuelt eksperimentet med andre typer af frugt, eksempelvis æbler og citroner, og lyt om der er forskel. Citronbatteriet virker ved elektroner vandrer fra den ene metalplade til den anden gennem citronkødet. Citronens indhold af citronsyre og det vand, der er i citronen, gør dette muligt. Elektronerne bevæger sig videre gennem ledningerne og igennem dioden, som dermed lyser. Den røde diode kræver ca. 1,8 volt for at lyse. Kilde:

8 EKSPERIMENT 3 Elektrisk motor med lyseffekter TIDSRAMME: 15 MINUTTER OBS: Eksperimentet egner sig til 1-2 spejdere pr. motor. - 1 AA-batteri jo nyere batteriet er, jo bedre vil motoren virke - 1 knapcellebatteri på 3V (fladt batteri) Saks eller hobbykniv - 1 magnet, en såkaldt neodymium-magnet 1 metalskrue - ca. 3-4 cm cm ledning (den skal være lidt længere end batteriets og skruens længde tilsammen) - 2 dioder 1. Klip ledningen i den rette længde. Længden skal være lidt længere end batteriets og skruens længde tilsammen (ca. 3-5 cm). 2. Afisolér ledningens ender, som vist på side Sæt magneten på skruehovedet. Skruen er nu magnetisk. 4. Påsæt forsigtigt skruens spidse ende på batteriets negative pol. Da skruen er magnetisk, vil den tiltrække batteriet, og derved hænger den fast. Det kan være en fordel at lave skruens spidse ende lidt flad, da den så hænger bedre fast. 5. Læg ledningens ene ende på batteriets positive pol, og hold den fast med en finger. 6. Tag ledningens anden ende, og sæt den forsigtigt på magnetens side. Når dette gøres begynder magneten at rotere, og man kan få magneten til at rotere ret hurtigt. Hvis magneten stopper med at rotere, kan det være fordi, batteriet er opbrugt. Vær opmærksom på, at batteriets positive pol og ledningen kan blive lidt varme. 7. Byg videre på motoren ved at sætte to dioder på et knapcellebatteri. Dioderne kan kun lyse, hvis det korte ben sidder på batteriets minuspol (-) og det lange ben på batteriets pluspol (+). Når dioderne sættes på batteriet, begynder de at lyse. 8. Sæt det flade batteri og dioderne på magneten. 9. Hold ledningens ene ende på AA-batteriets positive pol, og rør forsigtigt magneten med ledningens anden ende. Magneten vil igen rotere og denne gang med et fint lysshow. Kilde: Maxwell s Homopolar Motor - battery wire screw magnet YouTube:

9 EKSPERIMENT 4 Lav en miniatureby TIDSRAMME: MIN. Opbyg en miniatureby bestående af fyrtårn, togsignal, spejderhytte og trafiklys MATERIALER TIL TRAFIKLYS - 2 stykker flamingo, eller andet blødt materiale, fx en kartoffel - 1 blomsterpind 4,5V batteri 3 dioder; rød, gul, grøn 8 ledninger med krokodillenæb - 1 kontakt MATERIALER TIL TOGSIGNAL, FYRTÅRN OG SPEJDERHYTTE 1 blomsterpind 1 tom flaske opvaskemiddel - 1 mælkekarton Flamingo, ler, kartoffel eller andet blødt materiale 1 stykke hvidt karton Tuscher, saks og papir - Tape og lim Tråd eller ståltråd - 4,5V batteri 5 ledninger med krokodillenæb - 1 kontakt 3 fatninger med pærer - TRAFIKLYS Lav et trafiklys til din miniatureby. Vær dog opmærksom på, at der kun er én kontakt i elkassen, men du kan let selv lave en. 1. Skær et stykke flamingo i størrelsen 5x2 cm. Det skal være 1 cm tykt. 2. Sæt dioderne i flamingoen, så benene stikker ud på modsatte side. Placér dioderne farvemæssigt, som et rigtigt trafiklys. 3. Sæt flamingoen på en blomsterpind, og sæt denne i en fod af flamingo. 4. Forbind dioderne som vist på tegningen. Trafiklys TOGSIGNAL 1. Klip en trekant af kartonen på ca. 4x4x4 cm. 2. Klip et hul i midten af trekanten. Hullet skal være ca. 8 mm i diameter, sådan at pærens fatning kan sættes igennem. 3. Trekanten males som et trafiksignal; se illustration. 4. Fatningen sættes på blomsterpinden med snor eller ståltråd, og blomsterpinden sættes i flamingo, ler eller kartoffel. 5. Trekanten sættes om fatningen, og ledninger sættes til fatningen. FYRTÅRN 1. Skær den øverste spids af flasken, så der kommer et hul med en diameter på ca. 1 cm. 2. Bunden af flasken skæres af. 3. Fatningen sættes ind i toppen af flasken, så pæren stikker ud gennem hullet i toppen. Sæt eventuelt fatningen fast med tape. 4. Sæt to ledninger med krokodillenæb fast i fatningen, så modsatte ende af ledningerne stikker ud af bunden af flasken. 5. Et stykke papir kan dekoreres og sættes rundt om flasken, så den ligner et fyrtårn. SPEJDERHYTTE Forsøg her at bruge din kreativitet. Lav en lille spejderhytte af eksempelvis en mælkekarton og sæt en pære inden i. Klip vinduer og døre, og lyset vil da skinne ud af dem. Forbind fyrtårnet, togsignalet og spejderhytten som vist på tegningen. Vejledning Hver del af byen laves først hver for sig, og til sidst sættes de sammen i et kredsløb. Spejderne kan være to om at lave hver ting. Spejderhytte Fyrtårn Togsignal Togsignal, fyrtårn og spejderhytte 16 17

10 EKSPERIMENT 5 Mini-spejderhytte TIDSRAMME: 45 MINUTTER-2 TIMER EKSPERIMENT 6 Hack dit legetøj TIDSRAMME: LEDERE OG SPEJDERE AFSÆTTER SELV EN TIDSRAMME. 11 lille papkasse, fx en skotøjsæske Materialer til at lave møbler Tapet og tæpperester - Pap 4,5V batteri 11 ledninger med krokodillenæb 2 fatninger med pære - 3 dioder 1 kontakt 1. Læg papkassen på siden, og sæt et stykke pap på tværs af kassen. Den er nu inddelt i to etager. 2. Sæt en pære i fx stueetagen og på 1. etage. 3. Vær kreativ, og lav fx en trappe mellem de to etager, og du kan så bruge dioderne til at oplyse trappen. 4. Forbind pærer og dioder som vist på tegningen. Opgaven lægger op til kreativitet, og spejderne kan også lave møbler til hytten, og indrette den som de vil. I kan indsætte flere lamper, hvis I ønsker, at der skal være mere lys. Brugt legetøj, elektronik eller lign. Andre materialer i spejderhytten Batterier i forskellige størrelser - Værktøj, fx en sav, hammer, skruetrækkere. - Alle materialerne - Eksperimentet går ud på at lave et apparat af genbrugsting/legetøj/skrald, der benytter batterier eller alternative energikilder, fx solceller. - Du og din patrulje har mulighed for at bygge det fedeste apparat af genbrugsting. Kun fantasien sætter grænser. Få apparatet til at køre, rulle, sejle, flyve osv. - Hack forskellige stykker legetøj/elektronik for at få de fedeste effekter og bygge noget nyt ved at sætte forskellige dele sammen. - Brug eventuelt batterier eller en solcelle til at få apparatet i bevægelse. Trappeopgang 1. etage Stueetage Lav et opslag til det lokale supermarked, børnehave og kirke om, at I indsamler brugte, men brugbare mobiltelefoner. Aflevér mobiltelefonerne i en Røde Kors forretning. Røde Kors sælger mobiltelefonerne videre til et firma, som genbruger dem. De penge, Røde Kors tjener på telefonerne, bliver brugt til hjælpearbejde, og eksempelvis kan 10 brugte mobiltelefoner give rent vand til 25 mennesker i en måned. Kilde: Røde Kors 18 19

11 EKSPERIMENT 7 Ventilator TIDSRAMME: 15 MINUTTER - Mælkekarton Karton Saks og blyant - 1 motor 2 ledninger med krokodillenæb - 1 solcellepanel 1. Klip et hul på ca. 1½ cm i toppen af siden af mælkekartonen, så det er på størrelse med diameteren af motoren. 2. Lav et hul på den modsatte side af mælkekartonen. Det skal være stort nok til at to ledninger kan komme igennem. 3. Klip hul i bunden, så du lettere kan arbejde med tilkoblingen af ledninger og motor. 4. Sæt motoren i sit hul, og træk ledningerne gennem hullet på modsatte side. Forbind dem til motor og solcelle, som vist på tegningen. 5. Sæt solcellen fast med tape på toppen af mælkekartonen. 6. Tegn propellen fra side 21 over på et stykke karton, og klip den ud. Man kan evt. tegne propellen over på et stykke bagepapir, og derefter lægge bagepapiret over på kartonen og tegne ovenpå. 7. Buk vingerne på propellen, som vist på billedet. Vingernes form afgøres af, hvilken vej motoren drejer. 8. Prik et lille hul i midten af propellen, og sæt den på motoren. Fastgør den med tape. 9. Tag ventilatoren med ud i solen, og propellen vil dreje rundt. Hvis motoren har svært ved at starte, giv den da et lille puf, og så kører den. Er der ikke nok sol, så kan det nogle gange lade sig gøre, at bruge en lampe med glødepære som erstatning for solen, ellers så udskift solcellen med et batteri. Lav din egen ventilator med en solcelle

12 EKSPERIMENT 8 Tyverialarm TIDSRAMME: 15 MINUTTER 1 stykke karton Sølvpapir - Saks Tape 4,5V batteri 3 ledninger med krokodillenæb - 2 tynde, isolerede ledninger 1 brummer eller fatning med pære - 1. Klip et stykke karton på 15x7,5 cm, og buk stykket på midten på den smalle led. 2. En strimmel sølvpapir (bredde ca. 2-3 cm) rulles rundt om hver halvdel af kartonen. 3. Afisolér enderne af den tynde ledning, se side 9, og læg den ene ende på sølvpapiret. Ledningen tapes fast med et stykke tape. Tapen skal være foldet, så den klistrer på begge sider. 4. Rul sølvpapiret en ekstra gang rundt. 5. Forbind de to ledninger til batteriet og brummeren eller pæren som vist på tegningen. 6. Fold stykket på midten igen, og når tyven træder på stykket, vil brummeren starte eller lyset i pæren tændes Tape Fang tyven i spejderhytten med denne smarte alarm. Karton Sølvpapir

13 EKSPERIMENT 9 Zombiealarm TIDSRAMME: 20 MINUTTER Karton på 4x4 cm. 1 m tynd snor - Hammer 4,5V batteri 2 små søm 3 ledninger med krokodillenæb 1 fatning med pære - 1 træklemme Fang zombier med denne alarm. Alarmen giver ikke signal via lyd, men lys. På den måde alarmerer man ikke zombierne, og det er dermed lettere at overraske dem. 1. Adskil træklemmen, så du har tre dele (fjederen, samt klemmens over- og understykke). 2. Slå forsigtigt sømmene gennem forreste del af klemmens over- og understykke. Sømmenes hoveder skal mødes, der hvor klemmen lukker sammen. 3. Saml klemmen igen. 4. Lav et lille hul i den ene ende af kartonstykket. 5. Bind den ene ende af snoren fast i kartonstykket. 6. Sæt kartonen fast i klemmen, så sømmene ikke rører hinanden. 7. Bind den anden ende af snoren fast på den ene side af det sted, hvor du vil opsætte din alarm. 8. Montér klemmen på den anden side af det sted, hvor du vil opsætte alarmen. 9. Sæt krokodillenæbene fast på sømspidserne. 10. Sæt et af krokodillenæbbene fast til fatningen. 11. Sæt det andet fast på batteriet. 12. Forbind batteri og fatning med den sidste ledning. Pæren lyser ikke, fordi kredsløbet er afbrudt af kartonen i klemmen. Karton kan ikke lede strøm, men hvis du tager kartonen ud af klemmen, går strømmen igen gennem kredsløbet. Pæren vil lyse i det øjeblik en zombie snubler over snoren, og river kartonen ud af klemmen

14 EKSPERIMENT 10 Menneskelig batteritester TIDSRAMME: 5 MINUTTER EKSPERIMENT 11 Colabatteri TIDSRAMME: 10 MINUTTER - 9V batteri (firkantet batteri) 1. Tag en dyb indånding, og stik tungen ud. 2. Sæt hurtigt tungen på den ende af batteriet, hvor dupperne stikker ud. Får du en svag smag af jern i munden og mærker en lille spænding på tungen, er der stadig strøm på batteriet, og du kan trygt bruge det i din fjernstyrede bil. - 1 glas - Cola - 1 multimeter - 1 zinkplade - 1 kobberplade 1. Fyld cola i glasset. 2. Sæt zink- og kobberpladerne i glasset, og tilslut multimeteret. Du vil se et udslag i spændingen (volt) på multimeteret. Desværre er spændingen ikke høj nok til at drive noget, men i princippet er det et batteri. Når du sætter tungen på batteriet skabes et sluttet kredsløb. Da batteriets pluspol og minuspol er på den samme side af batteriet, går strømmen fra batteriet, gennem din tunge og tilbage til batteriet. Du bliver altså en del af kredsløbet. OBS Batteriet må kun røre din tunge kortvarigt, og du må aldrig tage batteriet ind i munden. Hav desuden en voksen tilstede. Du står med et firkantet 9V batteri i hånden, og vil vide, om der stadig er strøm på batteriet. ERP European Recycling Platform er den første kollektive ordning for genindvinding af elektrisk- og elektronisk udstyr. ERP samarbejder med KFUM-Spejderne om formidling af viden om batterier, samt udvikling af specialmærket for genanvendelse af batterier

15 EKSPERIMENT 12 Bacon-røgelsespind TIDSRAMME: MINUTTER 9 1,5V batterier, eller 3 4,5V batterier 1 rulle malertape 2 cm bacon - 1 kuglepen 1 tallerken - 2 ledninger med krokodillenæb Intet overgår duften af bacon, så hvorfor ikke bruge bacon som en røgelses pind? En sidegevinst er, at man kan spise røgelsespinden bagefter. 1. Tape alle batterierne sammen i én lang række, så pluspol og minuspol ligger op ad hinanden. 2. Tape en ledning med krokodillenæb fast til hver ende. 3. Sæt de andre ender af ledningerne på multimeter. På multimeteret kan du se hvor mange volt batterierne giver tilsammen skal give ca. 13 V, og multimeteret skal derfor stå på 20V. 4. Skil kuglepennen ad. 5. Nederst på en kuglepen sidder en lille fjeder. Tag fjederen ud, og stræk den ud til dobbelt længde. 6. Læg fjederen på tallerkenen, og sæt et krokodillenæb fast til hver ende. 7. Efter nogle få sekunder bliver fjederen meget varm. Pas på fingrene. Bliver fjederen ikke varm, så prøv at holde batterierne sammen ved at presse dem ind mod hinanden med to hænder. 8. Læg dit stykke bacon på fjederen, og nyd duften. 9. Når baconstykket er ved at være godt gennemstegt, kan det spises, men husk at stoppe strømmen først. OBS Fjederen bliver meget varm, lad derfor være med at røre den, og lad aldrig opstillingen stå uden opsyn

16 Godt at vide om batterier Batterier er en fantastisk opfindelse, og vi ville have svært ved at undvære dem. Ja, det ville faktisk være umuligt, for vi bruger batterier både i ure, mobiltelefoner, biler, radioer, legetøj, computere, lygter og i alt muligt andet. Bare prøv at se dig omkring! Men der er nu heller ikke noget galt i, vi bruger så mange batterier, for når de sprudler af energi, hjælper de os i hverdagen. Og når de er flade, skal de bare samles ind til genanvendelse, så de kan blive til nye ting. Batteriers råstoffer kan nemlig genanvendes, og det gør dem til vigtige ressourcer. ET PAR GODE RÅD Selvom batterier består af forskellige metaller og virker temmelig robuste, så er de faktisk lidt skrøbelige, hvis du ikke behandler dem rigtigt. Det betyder nu bare, at der er et par ting du skal huske, når du har med batterier at gøre. Her får du et par gode råd, så du får mest muligt ud af dine batterier. SKIFT ALLE BATTERIER Det er en god idé at udskifte alle batterier på én gang. Hvis du blander nye og gamle batterier, kan det ene nemlig aflade det andet, og der er risiko for lækage. PLUS OG MINUS Det er nok logik, men tjek alligevel lige om batterierne sidder rigtig, hvis strømmen ikke virker. Et batteri har en plus- og en minuspol, og de skal vende rigtigt for at give strøm. LEG IKKE MED ILDEN Batterier og åben ild er en dårlig kombination, men bare hold dem væk fra lejrbålet, så er du på den sikre side. TAG BATTERIERNE UD Det er en god idé at tage batterier ud af de ting, du ikke bruger i lang tid. Hvis du lader dem sidde, kan de nemlig ødelægge udstyret. OPLADELIGE BATTERIER Det er kun specielle batterier, der kan lades op igen, og det står på emballagen, om det er engangsbatterier eller genopladelige batterier. OPBEVAR BATTERIER RIGTIGT Du kan ødelægge dine batterier, hvis de ligger i direkte sollys, i nærheden af en radiator eller en varmeovn. Læg dem tørt og mørkt ved ca. 18 grader, og lad dem ligge i den originale emballage, til du skal bruge dem. UNDGÅ MAGNETER Magneter og batterier er en dårlig kombination, for magneten kan vende batteriets poler. AFLAD FØR OPLAD Dine genopladelige batterier har bedst af at blive brugt helt op, før du lader dem op igen. Det kommer dog lidt an på batteritypen, men det er fint altid at gøre det som udgangspunkt. GEM ALTID BATTERIERNE Du ved det selvfølgelig allerede, men husk at gemme brugte batterier og aflevere dem til genanvendelse. Fortæl det også til alle dine venner, for jo flere der samler batterier, des mere får vi igen af de vigtige ressourcer. God jagt. KOLOFON Hæftet er udviklet af KFUM-Spejderne i Danmark. Forfattere: Louise Leth Nakskov & Christian Bloch Hansen Tak til: Energimuseet, UV & Formidling Desuden tak til: Ímund Mikael Andreassen, Marie Engelbrekt Nielsen & Christina Hansen for faglig sparring og hjælp med eksperimenter Billeder: Thomas Bang Illustrationer: Malene Hald Grafik: Sylvester Hvid & Co

17 ERP European Recycling Platform er den første kollektive ordning for genindvinding af elektrisk- og elektronisk udstyr. ERP samarbejder med KFUM- Spejderne om formidling af viden om batterier og udvikling af specialmærket for genanvendelse af batterier.

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette

Læs mere

Historien om Dragen Magnus. Storyline af Lotte Støve

Historien om Dragen Magnus. Storyline af Lotte Støve Historien om Dragen Magnus Storyline af Lotte Støve Forord Målgruppen er udviklingshæmmede børn ( fra 8 år og op) uden, eller med kun lidt, fysiske vanskeligheder og med nogenlunde forståelig sprog. Børn,

Læs mere

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Tredje og fjerde klasse Tilpasset fra Museum of Science, Rescue by Design 1994, videreudviklet til danske skoler af Det Unge Akademi (DUA) 2014

Tredje og fjerde klasse Tilpasset fra Museum of Science, Rescue by Design 1994, videreudviklet til danske skoler af Det Unge Akademi (DUA) 2014 Ingeniørkunst Tredje og fjerde klasse Tilpasset fra Museum of Science, Rescue by Design 1994, videreudviklet til danske skoler af Det Unge Akademi (DUA) 2014 Tema: Med dette projekt bliver børnene arkitekter

Læs mere

En MOBIL verden Lærervejledning

En MOBIL verden Lærervejledning En MOBIL verden Lærervejledning Til natur/teknik og UEA i 4.-6. klasse En MOBIL verden Lærervejledning pr. marts 2010 Om En Mobil verden........................................................................

Læs mere

LEG MED MILJØ - i daginstitutionen

LEG MED MILJØ - i daginstitutionen LEG MED MILJØ - i daginstitutionen LEG MED MILJØ SIDE 2 Indledning... side 3 DE FIRE TEMAER Energi... side 4 Vand... side 8 Indkøb, affald og genbrug... side 16 Ude... side 23 Det Minigrønne Flag... side

Læs mere

Natur/teknik. Livet i Fjordby: Mål vejret. Supplerende natur/teknik-aktiviteter. Organisering

Natur/teknik. Livet i Fjordby: Mål vejret. Supplerende natur/teknik-aktiviteter. Organisering Natur/teknik Naturfag er en vigtig del af almendannelsen. Iagttagelser, målinger, eksperimenter og erkendelse af sammenhænge i naturen ændrer hele tiden vores virkelighedsopfattelse. Naturfag og teknik

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år.

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forløb 10-13 år Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

Undersøgelser og Opfindelser

Undersøgelser og Opfindelser Undersøgelser og Opfindelser Opfindelser I Kontrakten kan elevernes firmaer lave opfindelser, som har den effekt i spilverdenen, at nye teknologier bliver introduceret og nye forbedringer mulige at bygge.

Læs mere

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez Teknologi-Børn Christian Mørk og Volkan Erdönmez 22/04 2010 Vejleder: Berit Bruun Jespersen Fag: Teknologi Klasse: 1.A Skole: Odense Tekniske Gymnasium I dette forløb har vi arbejde med børn og hvordan

Læs mere

Forsøg og opgaver til astronomi - 5.-6. kl.

Forsøg og opgaver til astronomi - 5.-6. kl. Forsøg og opgaver til astronomi - 5.-6. kl. Kære lærere og elever. Her er nogle idéer til øvelser og opgaver I kan lave i forbindelse med undervisning i astronomi. De fleste øvelser er lettet at udføre,

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Indhold. Forord 2. Kapitel 1 Lærervejledning 3. Kapitel 2 Energien og mennesket 5. Kapitel 3 Energien og samfundet 8. Kapitel 4 Energien og naturen 11

Indhold. Forord 2. Kapitel 1 Lærervejledning 3. Kapitel 2 Energien og mennesket 5. Kapitel 3 Energien og samfundet 8. Kapitel 4 Energien og naturen 11 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-7 eller hele publikationen. side Forord 2 Kapitel 1 Lærervejledning 3 Kapitel 2 Energien og mennesket 5 Kapitel 3 Energien og samfundet 8 Kapitel

Læs mere

PMG konstruktions manual

PMG konstruktions manual PMG konstruktions manual Hugh Piggott - Scoraig Wind Electric - Februar 2001 kommentarer er velkomne på hugh@scoraigwind.co.uk Indhold Side 1. Introduktion 2 2. Liste over materialer og værktøj 6 3. Skabeloner

Læs mere

2008/09. Varm vandet. Idé- og arbejdskatalog til den landsdækkende skolekonkurrence

2008/09. Varm vandet. Idé- og arbejdskatalog til den landsdækkende skolekonkurrence 2008/09 Varm vandet Idé- og arbejdskatalog til den landsdækkende skolekonkurrence Varm vandet Indhold 2 Indledning Varm vandet 3 Lærervejledning 7 Specifik lærervejledning 10 Varmt vand med solenergi 14

Læs mere

VIDUNDERLIGE VILDE VER- DEN. Idékatalog til grundskoler Gratis aktiviteter og inspiration 21.-25. september 2015. Naturvidenskabsfestival.

VIDUNDERLIGE VILDE VER- DEN. Idékatalog til grundskoler Gratis aktiviteter og inspiration 21.-25. september 2015. Naturvidenskabsfestival. VIDUNDERLIGE VILDE VER- DEN Idékatalog til grundskoler Gratis aktiviteter og inspiration 21.-25. september 2015 Naturvidenskabsfestival.dk Indhold Kolofon 3. 5. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 11. 13. 14 Forord Hvordan

Læs mere

JEG KAN RIGTIG GODT LIDE AT KØBE NYT TØJ

JEG KAN RIGTIG GODT LIDE AT KØBE NYT TØJ act / E R LÆ E L J RVE /1 G N I DN VIGGO, 12 ÅR JEG KAN RIGTIG GODT LIDE AT KØBE NYT TØJ MZATI FRA AFRIKA ET PAR CONVERSE SKAL MAN HAVE KØBER DE KENDTE BRUGT TØJ? MØD JOEY MOE OG OH LAND rødekors.dk 2

Læs mere

skoleavisen com Miljø Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget En dansker: Affald i skolen:

skoleavisen com Miljø Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget En dansker: Affald i skolen: Miljø skoleavisen com Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Nr. 16 Produceret i samarbejde med En dansker: Mobiltelefon: Affald i skolen: Farligt

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

Cool Klima. Gode vaner er seje!

Cool Klima. Gode vaner er seje! Gode vaner er seje! Jeg er glad for, at I børn og unge vil være med til at gøre en indsats for at ændre jeres vaner og bruge energien fornuftigt. Når mange mennesker gør tingene anderledes, giver det en

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere