DET STORE BATTERIPROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET STORE BATTERIPROJEKT"

Transkript

1 DET STORE BATTERIPROJEKT

2 2 3

3 DET STORE BATTERIPROJEKT Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETS MATERIALE OM BATTERIGENANVENDELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette aktivitetsmateriale lægger op til en række mindre aktiviteter, der har fokus på genanvendelse af batterier. Gennem aktivitetsmaterialet får den enkelte spejder kendskab til genanvendelse af batterier, alternative energikilder og diverse eksperimenter med batterier m.m. Målet med kampagnen er at lave samfundsrelevante aktiviteter samtidig med at KFUM-Spejdernes mål om at tage medansvar for vores miljø opfyldes. MÅLGRUPPE Aktivitetsmaterialets målgruppe er junior- og tropspejdere (10-15 årige). De fleste af aktiviteterne kan spejderne selv løse, mens andre derimod kræver en leders tilstedeværelse og hjælp. UDVIKLINGSOMRÅDER Aktivitetsmaterialet bygger på KFUM- Spejdernes værdier ansvarlighed og samfundsengagement. Gennem arbejde med aktiviteterne får spejderne arbejdet med værdierne, og lærer dermed at tage ansvar for sig selv og samfundet omkring dem. Udover at projektet understøtter KFUM-Spejdernes værdisæt, understøtter aktiviteterne også flere af de udviklingsområder, som korpset arbejder ud fra. Aktiviteterne favner de fysiske, sociale, intellektuelle og personlige udviklingsområder. IDÉEN MED SPECIALMÆRKET - Spejderen sættes gennem projektet i en situation, hvor han/hun er nødt til at danne sig sin egen mening om, hvilke problemer og konsekvenser manglende genanvendelse af fx batterier har for bl.a. naturen. - Spejderen skal prøve kræfter med aktiviteter, der udfordrer på tværs af alder og færdigheder. - Spejderen skal opnå kendskab til konsekvenserne af manglende genanvendelse. - Spejderen skal opnå kendskab til arbejdstræets andre aktivitetsmærker om miljø, herunder specialmærkerne Naturvogter og Grøn spejder. KRAV TIL SPECIALMÆRKET - Spejderen skal efter forløbet have opnået viden om genanvendelse af batterier, alternative energikilder og genanvendelse generelt. - Spejderen skal efter forløbet kende til konsekvenserne af manglende genanvendelse. Herunder forstå konsekvenserne af at smide batterier eller andet affald i naturen eller i skraldespanden. - Spejderen skal efter forløbet have gjort fremskridt inden for følgende udviklingsområder: - Fysisk: Brug din krop. - Socialt: Mennesker omkring dig. - Intellektuelt: Løs problemer, udforsk verden omkring dig og forstå dine omgivelser. - Personligt: Tag ansvar og find din egen mening. 4 5

4 Godt at vide FØR DU GÅR I GANG - Aktiviteterne er inddelt i temaer (A-C). Alle temaer skal være repræsenteret, når der vælges aktiviteter. - Der er ingen prioriteret rækkefølge. I vælger selv hvilke aktiviteter, I ønsker at lave. Der lægges op til at spejdere og ledere i fællesskab beslutter hvilke opgaver, de ønsker, at der skal gennemføres. - Der skal gennemføres minimum 7 af de i alt 10 aktiviteter for at få specialmærket. - Læs under hver aktivitet, hvad den kræver af forberedelse. Nogle aktiviteter er lige til at løse, mens andre kræver en del forberedelse i form af fx indkøb af materialer. - Nogle materialer til De grønne eksperimenter kan findes i elkassen, som kan købes eller lejes gennem 55 NORD, andre skal I selv finde. - Vær opmærksom på, at kassen ikke indeholder alle materialer, og at I selv skal indkøbe resten. Vær derfor ude i god tid, når I skal købe materialer. - Aktiviteterne tager i alt 2-3 spejdermøder afhængig af, hvilke aktiviteter der vælges, og hvilken tidsmæssig vægt den enkelte aktivitet tillægges. - Find mere information om genanvendelse og batterier på følgende sider: - European Recycling Platform (ERP); - Energimuseet; - Danmarks Naturfredningsforening, der blandt andet står for affaldsindsamlingen, som afholdes hvert år; - Miljøstyrelsen, som har det overordnede ansvar for affald i Danmark; dk/virksomhed_og_myndighed/affald - Samvirkes (COOP) tema om batterier; - RenoSam - en sammenslutning af affaldsselskaber og kommuner, der har lavet kampagnen Få mere plads i skraldespanden ; - Fysisk for en slik: Her kan du få mere information og inspiration til eksperimenter med el, batterier; www. fysikforenslik.dk GENERELT OM DE GRØNNE EKSPERIMENTER - Patruljerne skiftes til at løse De grønne eksperimenter, som fungerer som mindre samarbejdsøvelser. Man kan med fordel opdele patruljen i hold af 2-3 personer, hvilket giver den enkelte spejder et større udbytte af den enkelte aktivitet. - Det anbefales, at der evalueres efter hvert eksperiment, mens erfaringerne stadig er friske. Snak om, hvorfor forsøget fungerede eller hvorfor det ikke gjorde. - Vær opmærksom på, at materialelisterne er beregnet til ét eksperiment, dvs. ét hold á 2-3 spejdere. Påregn derfor flere materialer alt efter hvor mange hold der kan dannes i patruljerne. - Nogle materialer ligger i elkassen, mens der er andre materialer, I selv skal anskaffe. Se ved det enkelte eksperiment hvilke materialer, I selv skal finde brummer 2. 5 pærer i fatning 3. 1 solcelle farvede ledninger med krokodillenæb 5. 1 motor (2-6 volts motor) 6. 8 x 1,5 v s dioder (4 røde, 2 gule og 2 grønne) 7. 1 tynd ledning ca. 1 m 8. 5 metalskruer ,5V batterier kobberplader zinkplader kontakt klemmer tang multimeter magneter messingsøm

5 AKTIVITETSMATERIALE Oversigt over aktiviteter for specialmærket (minimum 7 skal opfyldes) ER OG ILLUSTRATIONER FOR DE GRØNNE EKSPERIMENTER Godt at vide, før du går i gang med eksperimenterne A) TEMA: HVOR, HVORFOR OG HVORDAN? 1) Hjemmeopgave før mødet: Lav en liste over, eller medbring, et udvalg af de batteridrevne apparater, du har derhjemme. 2) Snak om hvilke batteridrevne apparater I har i spejderhytten og derhjemme. Forestil jer et døgn uden batterier. Hvad ville det betyde for din hverdag? Kunne du leve uden? Planlæg eventuelt et døgn uden batterier og mærk betydningen på egen krop. Tal efterfølgende om oplevelsen af et batterifrit døgn. 3) Snak om genanvendelse. Hvad kan og skal genanvendes og hvorfor? 4) Udarbejd en planche eller en video om den påvirkning, som henkastede og ikke genanvendte batterier har på naturen. Planchen eller videoen skal som minimum indeholde information om, hvilke metaller batteriet indeholder og hvilke af disse metaller, der kan genanvendes. 5) Lav en batteriquiz i patruljen. Byt bagefter quiz med de andre patruljer (eller medbring den på eventdagen), og se hvor mange spørgsmål, jeres patrulje kan svare rigtigt på. Et spørgsmål kunne eksempelvis være: Hvem opfandt verdens første batteri? Find svaret i en infoboks i dette hæfte. B) TEMA: GENANVENDELSE I PRAKSIS 6) Lav en genanvendelses- og batteristrategi for jeres spejdergruppe. Skriv den ned, og hæng den op, så alle kan se den, og læg den evt. på jeres hjemmeside. 7) Besøg et forbrændingsanlæg eller en genbrugsplads, og tal om genanvendelse generelt. 8) Lav et affaldssorteringssystem i din spejderhytte. Sortér i glas, pap, papir, metal og batterier. Lav en ordning i patruljen/enheden om, hvem der sørger for, at affaldet bliver afleveret på genbrugsstationen og hvornår. 9) Tag på fotoløb i lokalområdet. Tag billeder af de steder, hvor du kan aflevere dine batterier til genbrug. Hæng billederne op i hytten og skriv hvor det er, så de andre spejdere også kan se, hvor batterierne skal afleveres. C) TEMA: DE GRØNNE EKSPERIMENTER 10) Miljøbatterier og alternative energikilder Eksperiment #1: Citronbatteri Eksperiment #2: Lyt til en kartoffel Eksperiment #3: Elektrisk motor med lyseffekter Eksperiment #4: Hack dit legetøj Eksperiment #5: Lav en miniatureby Eksperiment #6: Mini-spejderhytte Eksperiment #7: Ventilator Eksperiment #8: Tyverialarm Eksperiment #9: Zombiealarm Eksperiment #10: Menneskelig batteritester Eksperiment #11: Bacon-røgelsespind Eksperiment #12: Colabatteri Til alle De grønne eksperimenter er der tilhørende vejledning og illustrationer m.m. - Sikkerhed: Brug aldrig strøm fra stikkontakter til eksperimenterne dette er yderst farligt. Følg i stedet vejledningen. Det anbefales generelt, at der er en voksen leder tilstede under eksperimenterne. - Afisolering af ledninger: I elkassen findes der en tynd, isoleret ledning. I flere af eksperimenterne skal du afisolere en ledning. Ledningen afisoleres for at kunne sætte krokodillenæb på ledningen. Du afisolerer en ledning, ved at klippe ca. 2 cm af den plastic der er uden om ledningen. Pas på, at du ikke klipper ledningen over. - Multimeteret kan måle, om der er strøm i den opstilling du har lavet. I skal bruge det til at måle spændingen i et kredsløb, hvilket måles i volt (V). Sæt den sorte ledning i det midterste hul og den røde i hullet til højre. Skru derefter pilen over mod Volt-symbolet, og sæt den på tallet 2. Multimeteret kan nu måle op til 2V. Sæt multimeteret ind i et kredsløb for at måle strømmen; lad fx spidsen på den sorte ledning røre ved pluspolen på et batteri, og den røde ved minuspolen. Skru evt. pilen et tak ned, hvis der ikke vises nogen strøm. - Dioder: En diode er en lille pære, der kan lyse svagt, når den får strøm. For at dioden kan lyse sættes diodens korte ben til batteriets minuspol (-) og diodens lange ben til pluspolen (+). Vær opmærksom på, at en lysdiode kun kan tåle en meget lav spænding. Sæt derfor ikke en lysdiode direkte på et batteri, da den kan gå i stykker. 8 9

6 EKSPERIMENT 1 Citronbatteri DE GRØNNE EKSPERIMENTER TIDSRAMME: 15 MINUTTER - 3 citroner 1 rød diode - 6 zinkplader eller andet zinkholdigt materiale, fx papirclips - 6 kobberplader eller andet kobber - holdigt materiale, fx gamle mønter 7 ledninger med krokodillenæb - 1 multimeter 1. Rul de tre citroner på bordet med håndfladen, og skær derefter citronerne over. Skær derefter to små snit med ca. 1 cm mellemrum i hver af de halve citroner. 2. Sæt én zinkplade og én kobberplade fast i snittene på hver af citronerne. Zink- og kobberpladerne må ikke røre hinanden. 3. Zink- og kobberpladerne fungerer som elektroder, og du har nu lavet seks minibatterier. Zinkpladen er batteriernes negative pol (-), og kobber er batteriernes positive pol (+). 4. Forbind alle citronerne med hinanden ved at forbinde én citrons kobberplade med en anden citrons zinkplade. Gentag dette for alle citronerne, men til sidst skal der være to ledninger, som kun er forbundet med citroner i den ene ende. Den ene frie ledning skal være forbundet med en kobberplade, og den anden ledning skal være forbundet med en zinkplade. 5. Ledningen, der er forbundet med zinkpladen, forbindes med en rød diodes korte ben. Ledningen, der er forbundet med kobberpladen, forbindes med den røde diodes lange ben. Du har nu lavet et færdigt kredsløb, hvor dioden burde lyse. - Dioden lyser kun meget svagt, så sluk eventuelt lyset, da du så bedre kan se den lyse. - Hvis dioden ikke lyser, kan det være fordi kobber- og zinkpladerne i den enkelte citron rører hinanden. - Lyser dioden stadig ikke, så tjek om alle dine ledninger er forbundet korrekt. Zink i en citron skal altid være forbundet med kobber i en anden citron. Hvis dioden stadig ikke lyser, så sæt elektroderne (kobber- og zinkpladerne) tættere på hinanden, dog uden de rører hinanden. 6. Prøv at erstatte dioden med et multimeter, og se hvor stor en spænding (volt), at dit batteri giver. 7. Du kan desuden prøve at gentage forsøget med fx kartofler. Citronbatteriet virker ved elektroner vandrer fra den ene metalplade til den anden gennem citronkødet. Citronens indhold af citronsyre og det vand, der er i citronen, gør dette muligt. Elektronerne bevæger sig videre gennem ledningerne og igennem dioden, som dermed lyser. Den røde diode kræver ca. 1,8 volt for at lyse

7 EKSPERIMENT 2 Lyt til en kartoffel TIDSRAMME: 5 MINUTTER - ½ - 1 kartoffel pr. forsøg Høretelefoner til MP3-afspiller eller ipod zinkplade - 1 kobberplade Verdens første batteri blev opfundet af Alessandro Volta, som i år 1800 stablede skiftevis zink- og kobberplader. Mellem pladerne lagde han et stykke stof vædet i saltvand eller syre. Dette kaldte man Voltasøljen. 1. Halvér kartoflen. 2. Pres én zink- og én kobberplade ind i den gule overflade, så de sidder skråt ind imod hinanden. Pladerne skal sidde så tæt på hinanden som muligt uden at de rører hinanden. 3. Tag den ende af høretelefonerne, som du plejer at stikke ind i din ipod eller MP3-afspiller (jackstikket), og placér den i kartoflen mellem zink- og kobberpladen. Jackstikket skal være i kontakt med både zink- og kobberpladen. 4. Tag høretelefonerne på, og lyt til den musik, som elektronerne laver, når de laver strøm. 5. Hvis du ikke kan høre noget, kan det hjælpe at bevæge høretelefonens stik lidt frem og tilbage. Lyden fra elektronerne lyder som en knitren. 6. Gentag eventuelt eksperimentet med andre typer af frugt, eksempelvis æbler og citroner, og lyt om der er forskel. Citronbatteriet virker ved elektroner vandrer fra den ene metalplade til den anden gennem citronkødet. Citronens indhold af citronsyre og det vand, der er i citronen, gør dette muligt. Elektronerne bevæger sig videre gennem ledningerne og igennem dioden, som dermed lyser. Den røde diode kræver ca. 1,8 volt for at lyse. Kilde:

8 EKSPERIMENT 3 Elektrisk motor med lyseffekter TIDSRAMME: 15 MINUTTER OBS: Eksperimentet egner sig til 1-2 spejdere pr. motor. - 1 AA-batteri jo nyere batteriet er, jo bedre vil motoren virke - 1 knapcellebatteri på 3V (fladt batteri) Saks eller hobbykniv - 1 magnet, en såkaldt neodymium-magnet 1 metalskrue - ca. 3-4 cm cm ledning (den skal være lidt længere end batteriets og skruens længde tilsammen) - 2 dioder 1. Klip ledningen i den rette længde. Længden skal være lidt længere end batteriets og skruens længde tilsammen (ca. 3-5 cm). 2. Afisolér ledningens ender, som vist på side Sæt magneten på skruehovedet. Skruen er nu magnetisk. 4. Påsæt forsigtigt skruens spidse ende på batteriets negative pol. Da skruen er magnetisk, vil den tiltrække batteriet, og derved hænger den fast. Det kan være en fordel at lave skruens spidse ende lidt flad, da den så hænger bedre fast. 5. Læg ledningens ene ende på batteriets positive pol, og hold den fast med en finger. 6. Tag ledningens anden ende, og sæt den forsigtigt på magnetens side. Når dette gøres begynder magneten at rotere, og man kan få magneten til at rotere ret hurtigt. Hvis magneten stopper med at rotere, kan det være fordi, batteriet er opbrugt. Vær opmærksom på, at batteriets positive pol og ledningen kan blive lidt varme. 7. Byg videre på motoren ved at sætte to dioder på et knapcellebatteri. Dioderne kan kun lyse, hvis det korte ben sidder på batteriets minuspol (-) og det lange ben på batteriets pluspol (+). Når dioderne sættes på batteriet, begynder de at lyse. 8. Sæt det flade batteri og dioderne på magneten. 9. Hold ledningens ene ende på AA-batteriets positive pol, og rør forsigtigt magneten med ledningens anden ende. Magneten vil igen rotere og denne gang med et fint lysshow. Kilde: Maxwell s Homopolar Motor - battery wire screw magnet YouTube:

9 EKSPERIMENT 4 Lav en miniatureby TIDSRAMME: MIN. Opbyg en miniatureby bestående af fyrtårn, togsignal, spejderhytte og trafiklys MATERIALER TIL TRAFIKLYS - 2 stykker flamingo, eller andet blødt materiale, fx en kartoffel - 1 blomsterpind 4,5V batteri 3 dioder; rød, gul, grøn 8 ledninger med krokodillenæb - 1 kontakt MATERIALER TIL TOGSIGNAL, FYRTÅRN OG SPEJDERHYTTE 1 blomsterpind 1 tom flaske opvaskemiddel - 1 mælkekarton Flamingo, ler, kartoffel eller andet blødt materiale 1 stykke hvidt karton Tuscher, saks og papir - Tape og lim Tråd eller ståltråd - 4,5V batteri 5 ledninger med krokodillenæb - 1 kontakt 3 fatninger med pærer - TRAFIKLYS Lav et trafiklys til din miniatureby. Vær dog opmærksom på, at der kun er én kontakt i elkassen, men du kan let selv lave en. 1. Skær et stykke flamingo i størrelsen 5x2 cm. Det skal være 1 cm tykt. 2. Sæt dioderne i flamingoen, så benene stikker ud på modsatte side. Placér dioderne farvemæssigt, som et rigtigt trafiklys. 3. Sæt flamingoen på en blomsterpind, og sæt denne i en fod af flamingo. 4. Forbind dioderne som vist på tegningen. Trafiklys TOGSIGNAL 1. Klip en trekant af kartonen på ca. 4x4x4 cm. 2. Klip et hul i midten af trekanten. Hullet skal være ca. 8 mm i diameter, sådan at pærens fatning kan sættes igennem. 3. Trekanten males som et trafiksignal; se illustration. 4. Fatningen sættes på blomsterpinden med snor eller ståltråd, og blomsterpinden sættes i flamingo, ler eller kartoffel. 5. Trekanten sættes om fatningen, og ledninger sættes til fatningen. FYRTÅRN 1. Skær den øverste spids af flasken, så der kommer et hul med en diameter på ca. 1 cm. 2. Bunden af flasken skæres af. 3. Fatningen sættes ind i toppen af flasken, så pæren stikker ud gennem hullet i toppen. Sæt eventuelt fatningen fast med tape. 4. Sæt to ledninger med krokodillenæb fast i fatningen, så modsatte ende af ledningerne stikker ud af bunden af flasken. 5. Et stykke papir kan dekoreres og sættes rundt om flasken, så den ligner et fyrtårn. SPEJDERHYTTE Forsøg her at bruge din kreativitet. Lav en lille spejderhytte af eksempelvis en mælkekarton og sæt en pære inden i. Klip vinduer og døre, og lyset vil da skinne ud af dem. Forbind fyrtårnet, togsignalet og spejderhytten som vist på tegningen. Vejledning Hver del af byen laves først hver for sig, og til sidst sættes de sammen i et kredsløb. Spejderne kan være to om at lave hver ting. Spejderhytte Fyrtårn Togsignal Togsignal, fyrtårn og spejderhytte 16 17

10 EKSPERIMENT 5 Mini-spejderhytte TIDSRAMME: 45 MINUTTER-2 TIMER EKSPERIMENT 6 Hack dit legetøj TIDSRAMME: LEDERE OG SPEJDERE AFSÆTTER SELV EN TIDSRAMME. 11 lille papkasse, fx en skotøjsæske Materialer til at lave møbler Tapet og tæpperester - Pap 4,5V batteri 11 ledninger med krokodillenæb 2 fatninger med pære - 3 dioder 1 kontakt 1. Læg papkassen på siden, og sæt et stykke pap på tværs af kassen. Den er nu inddelt i to etager. 2. Sæt en pære i fx stueetagen og på 1. etage. 3. Vær kreativ, og lav fx en trappe mellem de to etager, og du kan så bruge dioderne til at oplyse trappen. 4. Forbind pærer og dioder som vist på tegningen. Opgaven lægger op til kreativitet, og spejderne kan også lave møbler til hytten, og indrette den som de vil. I kan indsætte flere lamper, hvis I ønsker, at der skal være mere lys. Brugt legetøj, elektronik eller lign. Andre materialer i spejderhytten Batterier i forskellige størrelser - Værktøj, fx en sav, hammer, skruetrækkere. - Alle materialerne - Eksperimentet går ud på at lave et apparat af genbrugsting/legetøj/skrald, der benytter batterier eller alternative energikilder, fx solceller. - Du og din patrulje har mulighed for at bygge det fedeste apparat af genbrugsting. Kun fantasien sætter grænser. Få apparatet til at køre, rulle, sejle, flyve osv. - Hack forskellige stykker legetøj/elektronik for at få de fedeste effekter og bygge noget nyt ved at sætte forskellige dele sammen. - Brug eventuelt batterier eller en solcelle til at få apparatet i bevægelse. Trappeopgang 1. etage Stueetage Lav et opslag til det lokale supermarked, børnehave og kirke om, at I indsamler brugte, men brugbare mobiltelefoner. Aflevér mobiltelefonerne i en Røde Kors forretning. Røde Kors sælger mobiltelefonerne videre til et firma, som genbruger dem. De penge, Røde Kors tjener på telefonerne, bliver brugt til hjælpearbejde, og eksempelvis kan 10 brugte mobiltelefoner give rent vand til 25 mennesker i en måned. Kilde: Røde Kors 18 19

11 EKSPERIMENT 7 Ventilator TIDSRAMME: 15 MINUTTER - Mælkekarton Karton Saks og blyant - 1 motor 2 ledninger med krokodillenæb - 1 solcellepanel 1. Klip et hul på ca. 1½ cm i toppen af siden af mælkekartonen, så det er på størrelse med diameteren af motoren. 2. Lav et hul på den modsatte side af mælkekartonen. Det skal være stort nok til at to ledninger kan komme igennem. 3. Klip hul i bunden, så du lettere kan arbejde med tilkoblingen af ledninger og motor. 4. Sæt motoren i sit hul, og træk ledningerne gennem hullet på modsatte side. Forbind dem til motor og solcelle, som vist på tegningen. 5. Sæt solcellen fast med tape på toppen af mælkekartonen. 6. Tegn propellen fra side 21 over på et stykke karton, og klip den ud. Man kan evt. tegne propellen over på et stykke bagepapir, og derefter lægge bagepapiret over på kartonen og tegne ovenpå. 7. Buk vingerne på propellen, som vist på billedet. Vingernes form afgøres af, hvilken vej motoren drejer. 8. Prik et lille hul i midten af propellen, og sæt den på motoren. Fastgør den med tape. 9. Tag ventilatoren med ud i solen, og propellen vil dreje rundt. Hvis motoren har svært ved at starte, giv den da et lille puf, og så kører den. Er der ikke nok sol, så kan det nogle gange lade sig gøre, at bruge en lampe med glødepære som erstatning for solen, ellers så udskift solcellen med et batteri. Lav din egen ventilator med en solcelle

12 EKSPERIMENT 8 Tyverialarm TIDSRAMME: 15 MINUTTER 1 stykke karton Sølvpapir - Saks Tape 4,5V batteri 3 ledninger med krokodillenæb - 2 tynde, isolerede ledninger 1 brummer eller fatning med pære - 1. Klip et stykke karton på 15x7,5 cm, og buk stykket på midten på den smalle led. 2. En strimmel sølvpapir (bredde ca. 2-3 cm) rulles rundt om hver halvdel af kartonen. 3. Afisolér enderne af den tynde ledning, se side 9, og læg den ene ende på sølvpapiret. Ledningen tapes fast med et stykke tape. Tapen skal være foldet, så den klistrer på begge sider. 4. Rul sølvpapiret en ekstra gang rundt. 5. Forbind de to ledninger til batteriet og brummeren eller pæren som vist på tegningen. 6. Fold stykket på midten igen, og når tyven træder på stykket, vil brummeren starte eller lyset i pæren tændes Tape Fang tyven i spejderhytten med denne smarte alarm. Karton Sølvpapir

13 EKSPERIMENT 9 Zombiealarm TIDSRAMME: 20 MINUTTER Karton på 4x4 cm. 1 m tynd snor - Hammer 4,5V batteri 2 små søm 3 ledninger med krokodillenæb 1 fatning med pære - 1 træklemme Fang zombier med denne alarm. Alarmen giver ikke signal via lyd, men lys. På den måde alarmerer man ikke zombierne, og det er dermed lettere at overraske dem. 1. Adskil træklemmen, så du har tre dele (fjederen, samt klemmens over- og understykke). 2. Slå forsigtigt sømmene gennem forreste del af klemmens over- og understykke. Sømmenes hoveder skal mødes, der hvor klemmen lukker sammen. 3. Saml klemmen igen. 4. Lav et lille hul i den ene ende af kartonstykket. 5. Bind den ene ende af snoren fast i kartonstykket. 6. Sæt kartonen fast i klemmen, så sømmene ikke rører hinanden. 7. Bind den anden ende af snoren fast på den ene side af det sted, hvor du vil opsætte din alarm. 8. Montér klemmen på den anden side af det sted, hvor du vil opsætte alarmen. 9. Sæt krokodillenæbene fast på sømspidserne. 10. Sæt et af krokodillenæbbene fast til fatningen. 11. Sæt det andet fast på batteriet. 12. Forbind batteri og fatning med den sidste ledning. Pæren lyser ikke, fordi kredsløbet er afbrudt af kartonen i klemmen. Karton kan ikke lede strøm, men hvis du tager kartonen ud af klemmen, går strømmen igen gennem kredsløbet. Pæren vil lyse i det øjeblik en zombie snubler over snoren, og river kartonen ud af klemmen

14 EKSPERIMENT 10 Menneskelig batteritester TIDSRAMME: 5 MINUTTER EKSPERIMENT 11 Colabatteri TIDSRAMME: 10 MINUTTER - 9V batteri (firkantet batteri) 1. Tag en dyb indånding, og stik tungen ud. 2. Sæt hurtigt tungen på den ende af batteriet, hvor dupperne stikker ud. Får du en svag smag af jern i munden og mærker en lille spænding på tungen, er der stadig strøm på batteriet, og du kan trygt bruge det i din fjernstyrede bil. - 1 glas - Cola - 1 multimeter - 1 zinkplade - 1 kobberplade 1. Fyld cola i glasset. 2. Sæt zink- og kobberpladerne i glasset, og tilslut multimeteret. Du vil se et udslag i spændingen (volt) på multimeteret. Desværre er spændingen ikke høj nok til at drive noget, men i princippet er det et batteri. Når du sætter tungen på batteriet skabes et sluttet kredsløb. Da batteriets pluspol og minuspol er på den samme side af batteriet, går strømmen fra batteriet, gennem din tunge og tilbage til batteriet. Du bliver altså en del af kredsløbet. OBS Batteriet må kun røre din tunge kortvarigt, og du må aldrig tage batteriet ind i munden. Hav desuden en voksen tilstede. Du står med et firkantet 9V batteri i hånden, og vil vide, om der stadig er strøm på batteriet. ERP European Recycling Platform er den første kollektive ordning for genindvinding af elektrisk- og elektronisk udstyr. ERP samarbejder med KFUM-Spejderne om formidling af viden om batterier, samt udvikling af specialmærket for genanvendelse af batterier

15 EKSPERIMENT 12 Bacon-røgelsespind TIDSRAMME: MINUTTER 9 1,5V batterier, eller 3 4,5V batterier 1 rulle malertape 2 cm bacon - 1 kuglepen 1 tallerken - 2 ledninger med krokodillenæb Intet overgår duften af bacon, så hvorfor ikke bruge bacon som en røgelses pind? En sidegevinst er, at man kan spise røgelsespinden bagefter. 1. Tape alle batterierne sammen i én lang række, så pluspol og minuspol ligger op ad hinanden. 2. Tape en ledning med krokodillenæb fast til hver ende. 3. Sæt de andre ender af ledningerne på multimeter. På multimeteret kan du se hvor mange volt batterierne giver tilsammen skal give ca. 13 V, og multimeteret skal derfor stå på 20V. 4. Skil kuglepennen ad. 5. Nederst på en kuglepen sidder en lille fjeder. Tag fjederen ud, og stræk den ud til dobbelt længde. 6. Læg fjederen på tallerkenen, og sæt et krokodillenæb fast til hver ende. 7. Efter nogle få sekunder bliver fjederen meget varm. Pas på fingrene. Bliver fjederen ikke varm, så prøv at holde batterierne sammen ved at presse dem ind mod hinanden med to hænder. 8. Læg dit stykke bacon på fjederen, og nyd duften. 9. Når baconstykket er ved at være godt gennemstegt, kan det spises, men husk at stoppe strømmen først. OBS Fjederen bliver meget varm, lad derfor være med at røre den, og lad aldrig opstillingen stå uden opsyn

16 Godt at vide om batterier Batterier er en fantastisk opfindelse, og vi ville have svært ved at undvære dem. Ja, det ville faktisk være umuligt, for vi bruger batterier både i ure, mobiltelefoner, biler, radioer, legetøj, computere, lygter og i alt muligt andet. Bare prøv at se dig omkring! Men der er nu heller ikke noget galt i, vi bruger så mange batterier, for når de sprudler af energi, hjælper de os i hverdagen. Og når de er flade, skal de bare samles ind til genanvendelse, så de kan blive til nye ting. Batteriers råstoffer kan nemlig genanvendes, og det gør dem til vigtige ressourcer. ET PAR GODE RÅD Selvom batterier består af forskellige metaller og virker temmelig robuste, så er de faktisk lidt skrøbelige, hvis du ikke behandler dem rigtigt. Det betyder nu bare, at der er et par ting du skal huske, når du har med batterier at gøre. Her får du et par gode råd, så du får mest muligt ud af dine batterier. SKIFT ALLE BATTERIER Det er en god idé at udskifte alle batterier på én gang. Hvis du blander nye og gamle batterier, kan det ene nemlig aflade det andet, og der er risiko for lækage. PLUS OG MINUS Det er nok logik, men tjek alligevel lige om batterierne sidder rigtig, hvis strømmen ikke virker. Et batteri har en plus- og en minuspol, og de skal vende rigtigt for at give strøm. LEG IKKE MED ILDEN Batterier og åben ild er en dårlig kombination, men bare hold dem væk fra lejrbålet, så er du på den sikre side. TAG BATTERIERNE UD Det er en god idé at tage batterier ud af de ting, du ikke bruger i lang tid. Hvis du lader dem sidde, kan de nemlig ødelægge udstyret. OPLADELIGE BATTERIER Det er kun specielle batterier, der kan lades op igen, og det står på emballagen, om det er engangsbatterier eller genopladelige batterier. OPBEVAR BATTERIER RIGTIGT Du kan ødelægge dine batterier, hvis de ligger i direkte sollys, i nærheden af en radiator eller en varmeovn. Læg dem tørt og mørkt ved ca. 18 grader, og lad dem ligge i den originale emballage, til du skal bruge dem. UNDGÅ MAGNETER Magneter og batterier er en dårlig kombination, for magneten kan vende batteriets poler. AFLAD FØR OPLAD Dine genopladelige batterier har bedst af at blive brugt helt op, før du lader dem op igen. Det kommer dog lidt an på batteritypen, men det er fint altid at gøre det som udgangspunkt. GEM ALTID BATTERIERNE Du ved det selvfølgelig allerede, men husk at gemme brugte batterier og aflevere dem til genanvendelse. Fortæl det også til alle dine venner, for jo flere der samler batterier, des mere får vi igen af de vigtige ressourcer. God jagt. KOLOFON Hæftet er udviklet af KFUM-Spejderne i Danmark. Forfattere: Louise Leth Nakskov & Christian Bloch Hansen Tak til: Energimuseet, UV & Formidling Desuden tak til: Ímund Mikael Andreassen, Marie Engelbrekt Nielsen & Christina Hansen for faglig sparring og hjælp med eksperimenter Billeder: Thomas Bang Illustrationer: Malene Hald Grafik: Sylvester Hvid & Co

17 ERP European Recycling Platform er den første kollektive ordning for genindvinding af elektrisk- og elektronisk udstyr. ERP samarbejder med KFUM- Spejderne om formidling af viden om batterier og udvikling af specialmærket for genanvendelse af batterier.

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Den Nysgerrige. Når man skal med bus er det vigtigt at vide, hvornår bussen kommer så man ikke kommer for sent.

Den Nysgerrige. Når man skal med bus er det vigtigt at vide, hvornår bussen kommer så man ikke kommer for sent. Klip1 Busbillet Når man skal med bus er det vigtigt at vide, hvornår bussen kommer så man ikke kommer for sent. Et ur og en køreplan til en bus i jeres område Klip2 Togbillet Et tog består af mange vogne.

Læs mere

INSTRUKTION Leg med vind vindmølleværksted. Vejledning til fremstilling af vindmølle:

INSTRUKTION Leg med vind vindmølleværksted. Vejledning til fremstilling af vindmølle: INSTRUKTION Leg med vind vindmølleværksted I dette værksted skal I bygge en vindmølle med en dynamo, som kan give strøm nok til at en el-pære kan lyse Vejledning til fremstilling af vindmølle: Tag skabelonen

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

TAG SKRALDET! GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 3.-6. KLASSETRIN

TAG SKRALDET! GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 3.-6. KLASSETRIN GOD TIL NATURFAG Elevark TAG SKRALDET! Et undervisningsforløb til natur/teknik 3.-6. KLASSETRIN Opgaver og forsøg med sortering, forbrænding og nedbrydning af affald Udviklet af Erland Andersen og Lykke

Læs mere

ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK!

ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK! ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK! Kære lærer Provas vil gerne sætte fokus på indsamling af batterier og lige så vigtigt; at lære skoleelever, at batterier er farligt affald, der IKKE skal i skraldespanden.

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Strøm til hjernen Elektromagnetisme

Strøm til hjernen Elektromagnetisme Strøm til hjernen Forkortelser F = Forsøg (som vi udfører) FB = Forsøg med børn (forsøg som vi udfører, men som børnene deltager aktivt i) H = Hands-on forsøg (børnene får selv lov til at prøve det hele)

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

FULD SKRUE PÅ BATTERI-INDSAMLING, LÆRING OG LÆKRE PRÆMIER. Kampagne i Haderslev Kommune uge For klassetrin

FULD SKRUE PÅ BATTERI-INDSAMLING, LÆRING OG LÆKRE PRÆMIER. Kampagne i Haderslev Kommune uge For klassetrin FULD SKRUE PÅ BATTERI-INDSAMLING, LÆRING OG LÆKRE PRÆMIER Kampagne i Haderslev Kommune uge 37-40. For 4.-6. klassetrin Kære lærer! Vi vil gerne invitere dig og dine elever til at deltage i Batterier i

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

E l - Fagets Uddannelsesnævn

E l - Fagets Uddannelsesnævn E l - Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Materialer: Du skal bruge sølvkarton, farvet karton, saks, lim.

Materialer: Du skal bruge sølvkarton, farvet karton, saks, lim. Indbydelseskort Send indbydelsekort ud, der er formet som et skjold. Du kan jo lave dem forskellige, så det bliver din gæsts våbenskjold. Det samme mønster skal så gå igen på det store skjold, spændet

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden VVS-branchens Uddannelsesnævn - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 35 01 Web: www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole - E-mail: folkeskole@vvsu.dk

Læs mere

Magneter. Hej med dig!

Magneter. Hej med dig! Magneter Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. år klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney Party-tip DisneyJunior.co.uk ø Bed dine venner om at klæde sig ud som pirater til partyet! Så kan du uddele priser for bedste piratudklædning! Rul invitationen, som du udskrev fra denne side, sammen, og

Læs mere

Julepynt af genbrugs- og naturmaterialer

Julepynt af genbrugs- og naturmaterialer Julepynt af genbrugs- og naturmaterialer I samarbejde med Aalborg Kommune har to studerende ved Arkitektur og Design på Aalborg Universitet, Helga Baldvinsdóttir og Tine Brandstrup, lavet julepynt der

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang Sy en falkehætte Falkonerer over hele kloden bruger hætter til en del af deres rovfugle. Her i Norden har falkonerer også brugt hætter siden middelalderen. Hætten gør at fuglen ikke kan se noget. Det får

Læs mere

Test version 2 (IKKE godkendt)

Test version 2 (IKKE godkendt) Test version 2 (IKKE godkendt) MAGRAVS POWER KESHE FOUNDATION DANMARK DANSK VEJLEDNING 2015 VERSION 1 Indhold 1. Indkøbsliste 2. Spoler 3. Nanobehandling 4. Afladning af spoler 5. Gans produktion 6. Sol-plasma

Læs mere

Sæt reolen sammen af kasser

Sæt reolen sammen af kasser HER ESTEMMER DU LT SELV: Sæt reolen sammen af kasser Du kan købe en rektangulær reol. Og du kan købe en kvadratisk reol. Synes du, at begge dele er kedeligt? Så læs videre, for her er reolen, du kan sammensætte

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Isætning af belysning i Heljans BN-vogn. Jeg har lavet en guide til hvordan du nemt kan sætte lys i din(e) vogn(e) fra Heljan.

Isætning af belysning i Heljans BN-vogn. Jeg har lavet en guide til hvordan du nemt kan sætte lys i din(e) vogn(e) fra Heljan. Isætning af belysning i Heljans BN-vogn Hej Jeg har lavet en guide til hvordan du nemt kan sætte lys i din(e) vogn(e) fra Heljan. Før du går i gang med installationen af belysningen skal du være opmærksom

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Sæbeboblevand. Du skal ikke piske i boblevandet, skum er noget skidt når man skal lave bobler.

Sæbeboblevand. Du skal ikke piske i boblevandet, skum er noget skidt når man skal lave bobler. Sæbeboblevand 1 liter destilleret vand 0,5 dl opvaskemiddel ( Fairy Ultra Original er det bedste) 1 spsk. Glycerin Boblevandet virker bedst, hvis du gemmer det i en lukket beholder i et døgn, inden du

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

Aktiviteter 0.-2. klasse

Aktiviteter 0.-2. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir, forbrænding

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Glide stykke og nålerør

Glide stykke og nålerør Glide stykke og nålerør Mens vi venter på at lejerne tørre, kan vi passende gå videre med et par småting på pan en. (Den anden chassis halvdel.) Når bilen er samlet, er der erfaring for at pan en rent

Læs mere

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses!

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! Vægten Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

INSPIRATION: Side 1 af 7

INSPIRATION: Side 1 af 7 INSPIRATION: MATERIALER: Uld ca. 30 g i bundfarven samt uld til dekoration, lynlås 20 25 cm, foam til skabelonen, vandflaske med huller i låget, plasticpose, rundstok, sæbe og masser af vand. Jeg bruger

Læs mere

DEN MODIGE MØRKESJOV. Formål

DEN MODIGE MØRKESJOV. Formål Niveau 1 Spirer Årstid Efterår/vinter Forløbets varighed 2-4 trin + en eftermiddag Formål Dette mærke sætter mørke på dagsordenen. Mørke kan være mange ting. Det kan både være hyggeligt, uhyggeligt, sjovt

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadranterne i instrumentpakken fra geomat.dk er kopier af et instrument lavet af Georg Hartman i 1547. Originalen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12. Uge 29 Emne: Nørd Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.00 Uge 29 l Nørd Hopp har fundet en god pind. Den faldt ned lige

Læs mere

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn SaBInE L emire 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn Til Philip, Florian, Manon og Inès Tak for masser af inspiration 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn er en idé-bog til ting, du enten kan lave til dit barn

Læs mere

Foto: Lars Feodor Frederiksen. 23. April 2017 SPEJDERDAGEN 2017

Foto: Lars Feodor Frederiksen. 23. April 2017 SPEJDERDAGEN 2017 Foto: Lars Feodor Frederiksen 23. April 2017 SPEJDERDAGEN 2017 spejderneslejr.dk Sønderborg 22.-30. juli VI SÆTTER SPOR... og tværs. spejderne 1 SPEJDERDAGEN AKTIVITETER Foto: Jon Kristensen Her er idé-materialet

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Aktivitetsmateriale. til familiespejder

Aktivitetsmateriale. til familiespejder Aktivitetsmateriale til familiespejder Forord Velkommen til familiespejd. Vi har på de følgende sider samlet en lang række af vores populære lege som er klar til at blive afprøvet på vores familiespejdermøder.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2 REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8 5 LED System carrier 2 - 2 - version 2 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 4 2. Nødvendigt specialværktøj... 5 2.1 Specialværktøj... 5 3. Vedligeholdelse... 6 3.1

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Grøn Institution - forløb om sol

Grøn Institution - forløb om sol Indledning Denne lærervejlening indeholder en beskrivelse af forløbet om sol, der er tilknyttet Grøn Institution. Forløbet tager udgangspunkt i historien om Gajus, men man kan sagtens lave aktiviteten

Læs mere

Yamaha FS1 Spændingsregulator.

Yamaha FS1 Spændingsregulator. Yamaha FS1 Spændingsregulator. Denne spændingsregulator kan begrænse spændingen til for/bag og instrument lyste så pærerne ikke springer. Selv om man køre tunet og eventuelt uden batteri. (hvilket bestemt

Læs mere

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Enoflora s Vejledning til Opbygning af Æresport Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Æresport er en gammel tradition der idag håndhæves af venner og familie og kun i mindre grad af naboer.

Læs mere

Opgaver til solceller

Opgaver til solceller Opgaver til r I forbindelse med MasterClass Junior camp 3, arbejdede talenterne med r. De lavede hver deres egen og hver skole udformede et dyr med på og 1-2 vibratorer koblet på rne. Talenterne blev opdelt

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245 Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger El.nr. 63 98 157 245 Zircon i700 lægtesøger... 3 Generelt... 3 Beskrivelse af instrumentet... 3 Oversigt over instrumentet... 3 Installering

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP

VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP MEN DET ER SLET IKKE NØDVENDIGT...... når du har læst denne folder... Ingen ny ordning - og kun ét fif, til at gi dit affald højere værdi Papir, karton og pap består af

Læs mere

MIN FØRSTE MAGRAV DANSK MANUAL 2015 VERSION 1 KESHE FOUNDATION DANMARK BY THOMAS BORNHOLDT

MIN FØRSTE MAGRAV DANSK MANUAL 2015 VERSION 1 KESHE FOUNDATION DANMARK BY THOMAS BORNHOLDT MIN FØRSTE MAGRAV DANSK MANUAL 2015 VERSION 1 BY THOMAS BORNHOLDT KESHE FOUNDATION DANMARK Indhold 1. Indkøbsliste 2. Spoler 3. Nanobehandling 4. Afladning af spoler 5. Gans produktion 6. Sol-plasma kugle

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Kl. 14.00: Kilde: LommeGuide for grønsmutter side 42-43 (her er der også fine illustrationer.)

Kl. 14.00: Kilde: LommeGuide for grønsmutter side 42-43 (her er der også fine illustrationer.) Kl. 10.00: Det er tid til at stævne ud. De næste 24 timer skal I tilbringe på vandet, og man må selvfølgelig ikke gå i land. For at I kan klare jer på vandet, skal I inden i stævner ud samle pinde, der

Læs mere

Monteringsvejledning til JSL Solid-State-Relay (kontaktrelæ)

Monteringsvejledning til JSL Solid-State-Relay (kontaktrelæ) Monteringsvejledning til JSL Solid-State-Relay (kontaktrelæ) Vejledningen er opstillet punktvis og er ret grundig. Hvert punkt er så vidt muligt efterfulgt af et illustrerende billede. I dette monteringseksempel

Læs mere

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2 Opgave Luftens tryk Luftens tryk - opgave HUSK at læse hele teksten, inden I går i gang med opgaverne - og kig godt på tegningerne. Det kan være svært at forstå, at luft vejer noget. Men hvis I tegner

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige,

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, Kreative idéer Lav en krea-ting efter hver bibeltime eller hold de kreative værksteder åbne flere gange i løbet af lejren. Brug disse ideer og find flere rundt om i hæftet. Lav Fadervor som bog Lad hver

Læs mere

Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar!

Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar! Duelunds hifi4all (DCA 2.0) højttaler Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar! Først den skæreplan han lavede. Alt er i mdf, og hvis det

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere