DET STORE BATTERIPROJEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET STORE BATTERIPROJEKT"

Transkript

1 DET STORE BATTERIPROJEKT

2 2 3

3 DET STORE BATTERIPROJEKT Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETS MATERIALE OM BATTERIGENANVENDELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette aktivitetsmateriale lægger op til en række mindre aktiviteter, der har fokus på genanvendelse af batterier. Gennem aktivitetsmaterialet får den enkelte spejder kendskab til genanvendelse af batterier, alternative energikilder og diverse eksperimenter med batterier m.m. Målet med kampagnen er at lave samfundsrelevante aktiviteter samtidig med at KFUM-Spejdernes mål om at tage medansvar for vores miljø opfyldes. MÅLGRUPPE Aktivitetsmaterialets målgruppe er junior- og tropspejdere (10-15 årige). De fleste af aktiviteterne kan spejderne selv løse, mens andre derimod kræver en leders tilstedeværelse og hjælp. UDVIKLINGSOMRÅDER Aktivitetsmaterialet bygger på KFUM- Spejdernes værdier ansvarlighed og samfundsengagement. Gennem arbejde med aktiviteterne får spejderne arbejdet med værdierne, og lærer dermed at tage ansvar for sig selv og samfundet omkring dem. Udover at projektet understøtter KFUM-Spejdernes værdisæt, understøtter aktiviteterne også flere af de udviklingsområder, som korpset arbejder ud fra. Aktiviteterne favner de fysiske, sociale, intellektuelle og personlige udviklingsområder. IDÉEN MED SPECIALMÆRKET - Spejderen sættes gennem projektet i en situation, hvor han/hun er nødt til at danne sig sin egen mening om, hvilke problemer og konsekvenser manglende genanvendelse af fx batterier har for bl.a. naturen. - Spejderen skal prøve kræfter med aktiviteter, der udfordrer på tværs af alder og færdigheder. - Spejderen skal opnå kendskab til konsekvenserne af manglende genanvendelse. - Spejderen skal opnå kendskab til arbejdstræets andre aktivitetsmærker om miljø, herunder specialmærkerne Naturvogter og Grøn spejder. KRAV TIL SPECIALMÆRKET - Spejderen skal efter forløbet have opnået viden om genanvendelse af batterier, alternative energikilder og genanvendelse generelt. - Spejderen skal efter forløbet kende til konsekvenserne af manglende genanvendelse. Herunder forstå konsekvenserne af at smide batterier eller andet affald i naturen eller i skraldespanden. - Spejderen skal efter forløbet have gjort fremskridt inden for følgende udviklingsområder: - Fysisk: Brug din krop. - Socialt: Mennesker omkring dig. - Intellektuelt: Løs problemer, udforsk verden omkring dig og forstå dine omgivelser. - Personligt: Tag ansvar og find din egen mening. 4 5

4 Godt at vide FØR DU GÅR I GANG - Aktiviteterne er inddelt i temaer (A-C). Alle temaer skal være repræsenteret, når der vælges aktiviteter. - Der er ingen prioriteret rækkefølge. I vælger selv hvilke aktiviteter, I ønsker at lave. Der lægges op til at spejdere og ledere i fællesskab beslutter hvilke opgaver, de ønsker, at der skal gennemføres. - Der skal gennemføres minimum 7 af de i alt 10 aktiviteter for at få specialmærket. - Læs under hver aktivitet, hvad den kræver af forberedelse. Nogle aktiviteter er lige til at løse, mens andre kræver en del forberedelse i form af fx indkøb af materialer. - Nogle materialer til De grønne eksperimenter kan findes i elkassen, som kan købes eller lejes gennem 55 NORD, andre skal I selv finde. - Vær opmærksom på, at kassen ikke indeholder alle materialer, og at I selv skal indkøbe resten. Vær derfor ude i god tid, når I skal købe materialer. - Aktiviteterne tager i alt 2-3 spejdermøder afhængig af, hvilke aktiviteter der vælges, og hvilken tidsmæssig vægt den enkelte aktivitet tillægges. - Find mere information om genanvendelse og batterier på følgende sider: - European Recycling Platform (ERP); - Energimuseet; - Danmarks Naturfredningsforening, der blandt andet står for affaldsindsamlingen, som afholdes hvert år; - Miljøstyrelsen, som har det overordnede ansvar for affald i Danmark; dk/virksomhed_og_myndighed/affald - Samvirkes (COOP) tema om batterier; - RenoSam - en sammenslutning af affaldsselskaber og kommuner, der har lavet kampagnen Få mere plads i skraldespanden ; - Fysisk for en slik: Her kan du få mere information og inspiration til eksperimenter med el, batterier; www. fysikforenslik.dk GENERELT OM DE GRØNNE EKSPERIMENTER - Patruljerne skiftes til at løse De grønne eksperimenter, som fungerer som mindre samarbejdsøvelser. Man kan med fordel opdele patruljen i hold af 2-3 personer, hvilket giver den enkelte spejder et større udbytte af den enkelte aktivitet. - Det anbefales, at der evalueres efter hvert eksperiment, mens erfaringerne stadig er friske. Snak om, hvorfor forsøget fungerede eller hvorfor det ikke gjorde. - Vær opmærksom på, at materialelisterne er beregnet til ét eksperiment, dvs. ét hold á 2-3 spejdere. Påregn derfor flere materialer alt efter hvor mange hold der kan dannes i patruljerne. - Nogle materialer ligger i elkassen, mens der er andre materialer, I selv skal anskaffe. Se ved det enkelte eksperiment hvilke materialer, I selv skal finde brummer 2. 5 pærer i fatning 3. 1 solcelle farvede ledninger med krokodillenæb 5. 1 motor (2-6 volts motor) 6. 8 x 1,5 v s dioder (4 røde, 2 gule og 2 grønne) 7. 1 tynd ledning ca. 1 m 8. 5 metalskruer ,5V batterier kobberplader zinkplader kontakt klemmer tang multimeter magneter messingsøm

5 AKTIVITETSMATERIALE Oversigt over aktiviteter for specialmærket (minimum 7 skal opfyldes) ER OG ILLUSTRATIONER FOR DE GRØNNE EKSPERIMENTER Godt at vide, før du går i gang med eksperimenterne A) TEMA: HVOR, HVORFOR OG HVORDAN? 1) Hjemmeopgave før mødet: Lav en liste over, eller medbring, et udvalg af de batteridrevne apparater, du har derhjemme. 2) Snak om hvilke batteridrevne apparater I har i spejderhytten og derhjemme. Forestil jer et døgn uden batterier. Hvad ville det betyde for din hverdag? Kunne du leve uden? Planlæg eventuelt et døgn uden batterier og mærk betydningen på egen krop. Tal efterfølgende om oplevelsen af et batterifrit døgn. 3) Snak om genanvendelse. Hvad kan og skal genanvendes og hvorfor? 4) Udarbejd en planche eller en video om den påvirkning, som henkastede og ikke genanvendte batterier har på naturen. Planchen eller videoen skal som minimum indeholde information om, hvilke metaller batteriet indeholder og hvilke af disse metaller, der kan genanvendes. 5) Lav en batteriquiz i patruljen. Byt bagefter quiz med de andre patruljer (eller medbring den på eventdagen), og se hvor mange spørgsmål, jeres patrulje kan svare rigtigt på. Et spørgsmål kunne eksempelvis være: Hvem opfandt verdens første batteri? Find svaret i en infoboks i dette hæfte. B) TEMA: GENANVENDELSE I PRAKSIS 6) Lav en genanvendelses- og batteristrategi for jeres spejdergruppe. Skriv den ned, og hæng den op, så alle kan se den, og læg den evt. på jeres hjemmeside. 7) Besøg et forbrændingsanlæg eller en genbrugsplads, og tal om genanvendelse generelt. 8) Lav et affaldssorteringssystem i din spejderhytte. Sortér i glas, pap, papir, metal og batterier. Lav en ordning i patruljen/enheden om, hvem der sørger for, at affaldet bliver afleveret på genbrugsstationen og hvornår. 9) Tag på fotoløb i lokalområdet. Tag billeder af de steder, hvor du kan aflevere dine batterier til genbrug. Hæng billederne op i hytten og skriv hvor det er, så de andre spejdere også kan se, hvor batterierne skal afleveres. C) TEMA: DE GRØNNE EKSPERIMENTER 10) Miljøbatterier og alternative energikilder Eksperiment #1: Citronbatteri Eksperiment #2: Lyt til en kartoffel Eksperiment #3: Elektrisk motor med lyseffekter Eksperiment #4: Hack dit legetøj Eksperiment #5: Lav en miniatureby Eksperiment #6: Mini-spejderhytte Eksperiment #7: Ventilator Eksperiment #8: Tyverialarm Eksperiment #9: Zombiealarm Eksperiment #10: Menneskelig batteritester Eksperiment #11: Bacon-røgelsespind Eksperiment #12: Colabatteri Til alle De grønne eksperimenter er der tilhørende vejledning og illustrationer m.m. - Sikkerhed: Brug aldrig strøm fra stikkontakter til eksperimenterne dette er yderst farligt. Følg i stedet vejledningen. Det anbefales generelt, at der er en voksen leder tilstede under eksperimenterne. - Afisolering af ledninger: I elkassen findes der en tynd, isoleret ledning. I flere af eksperimenterne skal du afisolere en ledning. Ledningen afisoleres for at kunne sætte krokodillenæb på ledningen. Du afisolerer en ledning, ved at klippe ca. 2 cm af den plastic der er uden om ledningen. Pas på, at du ikke klipper ledningen over. - Multimeteret kan måle, om der er strøm i den opstilling du har lavet. I skal bruge det til at måle spændingen i et kredsløb, hvilket måles i volt (V). Sæt den sorte ledning i det midterste hul og den røde i hullet til højre. Skru derefter pilen over mod Volt-symbolet, og sæt den på tallet 2. Multimeteret kan nu måle op til 2V. Sæt multimeteret ind i et kredsløb for at måle strømmen; lad fx spidsen på den sorte ledning røre ved pluspolen på et batteri, og den røde ved minuspolen. Skru evt. pilen et tak ned, hvis der ikke vises nogen strøm. - Dioder: En diode er en lille pære, der kan lyse svagt, når den får strøm. For at dioden kan lyse sættes diodens korte ben til batteriets minuspol (-) og diodens lange ben til pluspolen (+). Vær opmærksom på, at en lysdiode kun kan tåle en meget lav spænding. Sæt derfor ikke en lysdiode direkte på et batteri, da den kan gå i stykker. 8 9

6 EKSPERIMENT 1 Citronbatteri DE GRØNNE EKSPERIMENTER TIDSRAMME: 15 MINUTTER - 3 citroner 1 rød diode - 6 zinkplader eller andet zinkholdigt materiale, fx papirclips - 6 kobberplader eller andet kobber - holdigt materiale, fx gamle mønter 7 ledninger med krokodillenæb - 1 multimeter 1. Rul de tre citroner på bordet med håndfladen, og skær derefter citronerne over. Skær derefter to små snit med ca. 1 cm mellemrum i hver af de halve citroner. 2. Sæt én zinkplade og én kobberplade fast i snittene på hver af citronerne. Zink- og kobberpladerne må ikke røre hinanden. 3. Zink- og kobberpladerne fungerer som elektroder, og du har nu lavet seks minibatterier. Zinkpladen er batteriernes negative pol (-), og kobber er batteriernes positive pol (+). 4. Forbind alle citronerne med hinanden ved at forbinde én citrons kobberplade med en anden citrons zinkplade. Gentag dette for alle citronerne, men til sidst skal der være to ledninger, som kun er forbundet med citroner i den ene ende. Den ene frie ledning skal være forbundet med en kobberplade, og den anden ledning skal være forbundet med en zinkplade. 5. Ledningen, der er forbundet med zinkpladen, forbindes med en rød diodes korte ben. Ledningen, der er forbundet med kobberpladen, forbindes med den røde diodes lange ben. Du har nu lavet et færdigt kredsløb, hvor dioden burde lyse. - Dioden lyser kun meget svagt, så sluk eventuelt lyset, da du så bedre kan se den lyse. - Hvis dioden ikke lyser, kan det være fordi kobber- og zinkpladerne i den enkelte citron rører hinanden. - Lyser dioden stadig ikke, så tjek om alle dine ledninger er forbundet korrekt. Zink i en citron skal altid være forbundet med kobber i en anden citron. Hvis dioden stadig ikke lyser, så sæt elektroderne (kobber- og zinkpladerne) tættere på hinanden, dog uden de rører hinanden. 6. Prøv at erstatte dioden med et multimeter, og se hvor stor en spænding (volt), at dit batteri giver. 7. Du kan desuden prøve at gentage forsøget med fx kartofler. Citronbatteriet virker ved elektroner vandrer fra den ene metalplade til den anden gennem citronkødet. Citronens indhold af citronsyre og det vand, der er i citronen, gør dette muligt. Elektronerne bevæger sig videre gennem ledningerne og igennem dioden, som dermed lyser. Den røde diode kræver ca. 1,8 volt for at lyse

7 EKSPERIMENT 2 Lyt til en kartoffel TIDSRAMME: 5 MINUTTER - ½ - 1 kartoffel pr. forsøg Høretelefoner til MP3-afspiller eller ipod zinkplade - 1 kobberplade Verdens første batteri blev opfundet af Alessandro Volta, som i år 1800 stablede skiftevis zink- og kobberplader. Mellem pladerne lagde han et stykke stof vædet i saltvand eller syre. Dette kaldte man Voltasøljen. 1. Halvér kartoflen. 2. Pres én zink- og én kobberplade ind i den gule overflade, så de sidder skråt ind imod hinanden. Pladerne skal sidde så tæt på hinanden som muligt uden at de rører hinanden. 3. Tag den ende af høretelefonerne, som du plejer at stikke ind i din ipod eller MP3-afspiller (jackstikket), og placér den i kartoflen mellem zink- og kobberpladen. Jackstikket skal være i kontakt med både zink- og kobberpladen. 4. Tag høretelefonerne på, og lyt til den musik, som elektronerne laver, når de laver strøm. 5. Hvis du ikke kan høre noget, kan det hjælpe at bevæge høretelefonens stik lidt frem og tilbage. Lyden fra elektronerne lyder som en knitren. 6. Gentag eventuelt eksperimentet med andre typer af frugt, eksempelvis æbler og citroner, og lyt om der er forskel. Citronbatteriet virker ved elektroner vandrer fra den ene metalplade til den anden gennem citronkødet. Citronens indhold af citronsyre og det vand, der er i citronen, gør dette muligt. Elektronerne bevæger sig videre gennem ledningerne og igennem dioden, som dermed lyser. Den røde diode kræver ca. 1,8 volt for at lyse. Kilde:

8 EKSPERIMENT 3 Elektrisk motor med lyseffekter TIDSRAMME: 15 MINUTTER OBS: Eksperimentet egner sig til 1-2 spejdere pr. motor. - 1 AA-batteri jo nyere batteriet er, jo bedre vil motoren virke - 1 knapcellebatteri på 3V (fladt batteri) Saks eller hobbykniv - 1 magnet, en såkaldt neodymium-magnet 1 metalskrue - ca. 3-4 cm cm ledning (den skal være lidt længere end batteriets og skruens længde tilsammen) - 2 dioder 1. Klip ledningen i den rette længde. Længden skal være lidt længere end batteriets og skruens længde tilsammen (ca. 3-5 cm). 2. Afisolér ledningens ender, som vist på side Sæt magneten på skruehovedet. Skruen er nu magnetisk. 4. Påsæt forsigtigt skruens spidse ende på batteriets negative pol. Da skruen er magnetisk, vil den tiltrække batteriet, og derved hænger den fast. Det kan være en fordel at lave skruens spidse ende lidt flad, da den så hænger bedre fast. 5. Læg ledningens ene ende på batteriets positive pol, og hold den fast med en finger. 6. Tag ledningens anden ende, og sæt den forsigtigt på magnetens side. Når dette gøres begynder magneten at rotere, og man kan få magneten til at rotere ret hurtigt. Hvis magneten stopper med at rotere, kan det være fordi, batteriet er opbrugt. Vær opmærksom på, at batteriets positive pol og ledningen kan blive lidt varme. 7. Byg videre på motoren ved at sætte to dioder på et knapcellebatteri. Dioderne kan kun lyse, hvis det korte ben sidder på batteriets minuspol (-) og det lange ben på batteriets pluspol (+). Når dioderne sættes på batteriet, begynder de at lyse. 8. Sæt det flade batteri og dioderne på magneten. 9. Hold ledningens ene ende på AA-batteriets positive pol, og rør forsigtigt magneten med ledningens anden ende. Magneten vil igen rotere og denne gang med et fint lysshow. Kilde: Maxwell s Homopolar Motor - battery wire screw magnet YouTube:

9 EKSPERIMENT 4 Lav en miniatureby TIDSRAMME: MIN. Opbyg en miniatureby bestående af fyrtårn, togsignal, spejderhytte og trafiklys MATERIALER TIL TRAFIKLYS - 2 stykker flamingo, eller andet blødt materiale, fx en kartoffel - 1 blomsterpind 4,5V batteri 3 dioder; rød, gul, grøn 8 ledninger med krokodillenæb - 1 kontakt MATERIALER TIL TOGSIGNAL, FYRTÅRN OG SPEJDERHYTTE 1 blomsterpind 1 tom flaske opvaskemiddel - 1 mælkekarton Flamingo, ler, kartoffel eller andet blødt materiale 1 stykke hvidt karton Tuscher, saks og papir - Tape og lim Tråd eller ståltråd - 4,5V batteri 5 ledninger med krokodillenæb - 1 kontakt 3 fatninger med pærer - TRAFIKLYS Lav et trafiklys til din miniatureby. Vær dog opmærksom på, at der kun er én kontakt i elkassen, men du kan let selv lave en. 1. Skær et stykke flamingo i størrelsen 5x2 cm. Det skal være 1 cm tykt. 2. Sæt dioderne i flamingoen, så benene stikker ud på modsatte side. Placér dioderne farvemæssigt, som et rigtigt trafiklys. 3. Sæt flamingoen på en blomsterpind, og sæt denne i en fod af flamingo. 4. Forbind dioderne som vist på tegningen. Trafiklys TOGSIGNAL 1. Klip en trekant af kartonen på ca. 4x4x4 cm. 2. Klip et hul i midten af trekanten. Hullet skal være ca. 8 mm i diameter, sådan at pærens fatning kan sættes igennem. 3. Trekanten males som et trafiksignal; se illustration. 4. Fatningen sættes på blomsterpinden med snor eller ståltråd, og blomsterpinden sættes i flamingo, ler eller kartoffel. 5. Trekanten sættes om fatningen, og ledninger sættes til fatningen. FYRTÅRN 1. Skær den øverste spids af flasken, så der kommer et hul med en diameter på ca. 1 cm. 2. Bunden af flasken skæres af. 3. Fatningen sættes ind i toppen af flasken, så pæren stikker ud gennem hullet i toppen. Sæt eventuelt fatningen fast med tape. 4. Sæt to ledninger med krokodillenæb fast i fatningen, så modsatte ende af ledningerne stikker ud af bunden af flasken. 5. Et stykke papir kan dekoreres og sættes rundt om flasken, så den ligner et fyrtårn. SPEJDERHYTTE Forsøg her at bruge din kreativitet. Lav en lille spejderhytte af eksempelvis en mælkekarton og sæt en pære inden i. Klip vinduer og døre, og lyset vil da skinne ud af dem. Forbind fyrtårnet, togsignalet og spejderhytten som vist på tegningen. Vejledning Hver del af byen laves først hver for sig, og til sidst sættes de sammen i et kredsløb. Spejderne kan være to om at lave hver ting. Spejderhytte Fyrtårn Togsignal Togsignal, fyrtårn og spejderhytte 16 17

10 EKSPERIMENT 5 Mini-spejderhytte TIDSRAMME: 45 MINUTTER-2 TIMER EKSPERIMENT 6 Hack dit legetøj TIDSRAMME: LEDERE OG SPEJDERE AFSÆTTER SELV EN TIDSRAMME. 11 lille papkasse, fx en skotøjsæske Materialer til at lave møbler Tapet og tæpperester - Pap 4,5V batteri 11 ledninger med krokodillenæb 2 fatninger med pære - 3 dioder 1 kontakt 1. Læg papkassen på siden, og sæt et stykke pap på tværs af kassen. Den er nu inddelt i to etager. 2. Sæt en pære i fx stueetagen og på 1. etage. 3. Vær kreativ, og lav fx en trappe mellem de to etager, og du kan så bruge dioderne til at oplyse trappen. 4. Forbind pærer og dioder som vist på tegningen. Opgaven lægger op til kreativitet, og spejderne kan også lave møbler til hytten, og indrette den som de vil. I kan indsætte flere lamper, hvis I ønsker, at der skal være mere lys. Brugt legetøj, elektronik eller lign. Andre materialer i spejderhytten Batterier i forskellige størrelser - Værktøj, fx en sav, hammer, skruetrækkere. - Alle materialerne - Eksperimentet går ud på at lave et apparat af genbrugsting/legetøj/skrald, der benytter batterier eller alternative energikilder, fx solceller. - Du og din patrulje har mulighed for at bygge det fedeste apparat af genbrugsting. Kun fantasien sætter grænser. Få apparatet til at køre, rulle, sejle, flyve osv. - Hack forskellige stykker legetøj/elektronik for at få de fedeste effekter og bygge noget nyt ved at sætte forskellige dele sammen. - Brug eventuelt batterier eller en solcelle til at få apparatet i bevægelse. Trappeopgang 1. etage Stueetage Lav et opslag til det lokale supermarked, børnehave og kirke om, at I indsamler brugte, men brugbare mobiltelefoner. Aflevér mobiltelefonerne i en Røde Kors forretning. Røde Kors sælger mobiltelefonerne videre til et firma, som genbruger dem. De penge, Røde Kors tjener på telefonerne, bliver brugt til hjælpearbejde, og eksempelvis kan 10 brugte mobiltelefoner give rent vand til 25 mennesker i en måned. Kilde: Røde Kors 18 19

11 EKSPERIMENT 7 Ventilator TIDSRAMME: 15 MINUTTER - Mælkekarton Karton Saks og blyant - 1 motor 2 ledninger med krokodillenæb - 1 solcellepanel 1. Klip et hul på ca. 1½ cm i toppen af siden af mælkekartonen, så det er på størrelse med diameteren af motoren. 2. Lav et hul på den modsatte side af mælkekartonen. Det skal være stort nok til at to ledninger kan komme igennem. 3. Klip hul i bunden, så du lettere kan arbejde med tilkoblingen af ledninger og motor. 4. Sæt motoren i sit hul, og træk ledningerne gennem hullet på modsatte side. Forbind dem til motor og solcelle, som vist på tegningen. 5. Sæt solcellen fast med tape på toppen af mælkekartonen. 6. Tegn propellen fra side 21 over på et stykke karton, og klip den ud. Man kan evt. tegne propellen over på et stykke bagepapir, og derefter lægge bagepapiret over på kartonen og tegne ovenpå. 7. Buk vingerne på propellen, som vist på billedet. Vingernes form afgøres af, hvilken vej motoren drejer. 8. Prik et lille hul i midten af propellen, og sæt den på motoren. Fastgør den med tape. 9. Tag ventilatoren med ud i solen, og propellen vil dreje rundt. Hvis motoren har svært ved at starte, giv den da et lille puf, og så kører den. Er der ikke nok sol, så kan det nogle gange lade sig gøre, at bruge en lampe med glødepære som erstatning for solen, ellers så udskift solcellen med et batteri. Lav din egen ventilator med en solcelle

12 EKSPERIMENT 8 Tyverialarm TIDSRAMME: 15 MINUTTER 1 stykke karton Sølvpapir - Saks Tape 4,5V batteri 3 ledninger med krokodillenæb - 2 tynde, isolerede ledninger 1 brummer eller fatning med pære - 1. Klip et stykke karton på 15x7,5 cm, og buk stykket på midten på den smalle led. 2. En strimmel sølvpapir (bredde ca. 2-3 cm) rulles rundt om hver halvdel af kartonen. 3. Afisolér enderne af den tynde ledning, se side 9, og læg den ene ende på sølvpapiret. Ledningen tapes fast med et stykke tape. Tapen skal være foldet, så den klistrer på begge sider. 4. Rul sølvpapiret en ekstra gang rundt. 5. Forbind de to ledninger til batteriet og brummeren eller pæren som vist på tegningen. 6. Fold stykket på midten igen, og når tyven træder på stykket, vil brummeren starte eller lyset i pæren tændes Tape Fang tyven i spejderhytten med denne smarte alarm. Karton Sølvpapir

13 EKSPERIMENT 9 Zombiealarm TIDSRAMME: 20 MINUTTER Karton på 4x4 cm. 1 m tynd snor - Hammer 4,5V batteri 2 små søm 3 ledninger med krokodillenæb 1 fatning med pære - 1 træklemme Fang zombier med denne alarm. Alarmen giver ikke signal via lyd, men lys. På den måde alarmerer man ikke zombierne, og det er dermed lettere at overraske dem. 1. Adskil træklemmen, så du har tre dele (fjederen, samt klemmens over- og understykke). 2. Slå forsigtigt sømmene gennem forreste del af klemmens over- og understykke. Sømmenes hoveder skal mødes, der hvor klemmen lukker sammen. 3. Saml klemmen igen. 4. Lav et lille hul i den ene ende af kartonstykket. 5. Bind den ene ende af snoren fast i kartonstykket. 6. Sæt kartonen fast i klemmen, så sømmene ikke rører hinanden. 7. Bind den anden ende af snoren fast på den ene side af det sted, hvor du vil opsætte din alarm. 8. Montér klemmen på den anden side af det sted, hvor du vil opsætte alarmen. 9. Sæt krokodillenæbene fast på sømspidserne. 10. Sæt et af krokodillenæbbene fast til fatningen. 11. Sæt det andet fast på batteriet. 12. Forbind batteri og fatning med den sidste ledning. Pæren lyser ikke, fordi kredsløbet er afbrudt af kartonen i klemmen. Karton kan ikke lede strøm, men hvis du tager kartonen ud af klemmen, går strømmen igen gennem kredsløbet. Pæren vil lyse i det øjeblik en zombie snubler over snoren, og river kartonen ud af klemmen

14 EKSPERIMENT 10 Menneskelig batteritester TIDSRAMME: 5 MINUTTER EKSPERIMENT 11 Colabatteri TIDSRAMME: 10 MINUTTER - 9V batteri (firkantet batteri) 1. Tag en dyb indånding, og stik tungen ud. 2. Sæt hurtigt tungen på den ende af batteriet, hvor dupperne stikker ud. Får du en svag smag af jern i munden og mærker en lille spænding på tungen, er der stadig strøm på batteriet, og du kan trygt bruge det i din fjernstyrede bil. - 1 glas - Cola - 1 multimeter - 1 zinkplade - 1 kobberplade 1. Fyld cola i glasset. 2. Sæt zink- og kobberpladerne i glasset, og tilslut multimeteret. Du vil se et udslag i spændingen (volt) på multimeteret. Desværre er spændingen ikke høj nok til at drive noget, men i princippet er det et batteri. Når du sætter tungen på batteriet skabes et sluttet kredsløb. Da batteriets pluspol og minuspol er på den samme side af batteriet, går strømmen fra batteriet, gennem din tunge og tilbage til batteriet. Du bliver altså en del af kredsløbet. OBS Batteriet må kun røre din tunge kortvarigt, og du må aldrig tage batteriet ind i munden. Hav desuden en voksen tilstede. Du står med et firkantet 9V batteri i hånden, og vil vide, om der stadig er strøm på batteriet. ERP European Recycling Platform er den første kollektive ordning for genindvinding af elektrisk- og elektronisk udstyr. ERP samarbejder med KFUM-Spejderne om formidling af viden om batterier, samt udvikling af specialmærket for genanvendelse af batterier

15 EKSPERIMENT 12 Bacon-røgelsespind TIDSRAMME: MINUTTER 9 1,5V batterier, eller 3 4,5V batterier 1 rulle malertape 2 cm bacon - 1 kuglepen 1 tallerken - 2 ledninger med krokodillenæb Intet overgår duften af bacon, så hvorfor ikke bruge bacon som en røgelses pind? En sidegevinst er, at man kan spise røgelsespinden bagefter. 1. Tape alle batterierne sammen i én lang række, så pluspol og minuspol ligger op ad hinanden. 2. Tape en ledning med krokodillenæb fast til hver ende. 3. Sæt de andre ender af ledningerne på multimeter. På multimeteret kan du se hvor mange volt batterierne giver tilsammen skal give ca. 13 V, og multimeteret skal derfor stå på 20V. 4. Skil kuglepennen ad. 5. Nederst på en kuglepen sidder en lille fjeder. Tag fjederen ud, og stræk den ud til dobbelt længde. 6. Læg fjederen på tallerkenen, og sæt et krokodillenæb fast til hver ende. 7. Efter nogle få sekunder bliver fjederen meget varm. Pas på fingrene. Bliver fjederen ikke varm, så prøv at holde batterierne sammen ved at presse dem ind mod hinanden med to hænder. 8. Læg dit stykke bacon på fjederen, og nyd duften. 9. Når baconstykket er ved at være godt gennemstegt, kan det spises, men husk at stoppe strømmen først. OBS Fjederen bliver meget varm, lad derfor være med at røre den, og lad aldrig opstillingen stå uden opsyn

16 Godt at vide om batterier Batterier er en fantastisk opfindelse, og vi ville have svært ved at undvære dem. Ja, det ville faktisk være umuligt, for vi bruger batterier både i ure, mobiltelefoner, biler, radioer, legetøj, computere, lygter og i alt muligt andet. Bare prøv at se dig omkring! Men der er nu heller ikke noget galt i, vi bruger så mange batterier, for når de sprudler af energi, hjælper de os i hverdagen. Og når de er flade, skal de bare samles ind til genanvendelse, så de kan blive til nye ting. Batteriers råstoffer kan nemlig genanvendes, og det gør dem til vigtige ressourcer. ET PAR GODE RÅD Selvom batterier består af forskellige metaller og virker temmelig robuste, så er de faktisk lidt skrøbelige, hvis du ikke behandler dem rigtigt. Det betyder nu bare, at der er et par ting du skal huske, når du har med batterier at gøre. Her får du et par gode råd, så du får mest muligt ud af dine batterier. SKIFT ALLE BATTERIER Det er en god idé at udskifte alle batterier på én gang. Hvis du blander nye og gamle batterier, kan det ene nemlig aflade det andet, og der er risiko for lækage. PLUS OG MINUS Det er nok logik, men tjek alligevel lige om batterierne sidder rigtig, hvis strømmen ikke virker. Et batteri har en plus- og en minuspol, og de skal vende rigtigt for at give strøm. LEG IKKE MED ILDEN Batterier og åben ild er en dårlig kombination, men bare hold dem væk fra lejrbålet, så er du på den sikre side. TAG BATTERIERNE UD Det er en god idé at tage batterier ud af de ting, du ikke bruger i lang tid. Hvis du lader dem sidde, kan de nemlig ødelægge udstyret. OPLADELIGE BATTERIER Det er kun specielle batterier, der kan lades op igen, og det står på emballagen, om det er engangsbatterier eller genopladelige batterier. OPBEVAR BATTERIER RIGTIGT Du kan ødelægge dine batterier, hvis de ligger i direkte sollys, i nærheden af en radiator eller en varmeovn. Læg dem tørt og mørkt ved ca. 18 grader, og lad dem ligge i den originale emballage, til du skal bruge dem. UNDGÅ MAGNETER Magneter og batterier er en dårlig kombination, for magneten kan vende batteriets poler. AFLAD FØR OPLAD Dine genopladelige batterier har bedst af at blive brugt helt op, før du lader dem op igen. Det kommer dog lidt an på batteritypen, men det er fint altid at gøre det som udgangspunkt. GEM ALTID BATTERIERNE Du ved det selvfølgelig allerede, men husk at gemme brugte batterier og aflevere dem til genanvendelse. Fortæl det også til alle dine venner, for jo flere der samler batterier, des mere får vi igen af de vigtige ressourcer. God jagt. KOLOFON Hæftet er udviklet af KFUM-Spejderne i Danmark. Forfattere: Louise Leth Nakskov & Christian Bloch Hansen Tak til: Energimuseet, UV & Formidling Desuden tak til: Ímund Mikael Andreassen, Marie Engelbrekt Nielsen & Christina Hansen for faglig sparring og hjælp med eksperimenter Billeder: Thomas Bang Illustrationer: Malene Hald Grafik: Sylvester Hvid & Co

17 ERP European Recycling Platform er den første kollektive ordning for genindvinding af elektrisk- og elektronisk udstyr. ERP samarbejder med KFUM- Spejderne om formidling af viden om batterier og udvikling af specialmærket for genanvendelse af batterier.

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney Party-tip DisneyJunior.co.uk ø Bed dine venner om at klæde sig ud som pirater til partyet! Så kan du uddele priser for bedste piratudklædning! Rul invitationen, som du udskrev fra denne side, sammen, og

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

EL GENNEM 400 ÅR. OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse

EL GENNEM 400 ÅR. OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse EL GENNEM 400 ÅR OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse Dette opgavehæfte lærer dig om elektricitetens historie, sådan som Thrige laboratoriets udstilling fortæller den. I Thrige lab kan du se forskellige

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Maskiner og robotter til fart og bevægelse

Maskiner og robotter til fart og bevægelse Lige siden hjulet blev opfundet, har mennesker brugt maskiner til transport til fart og bevægelse. I starten blev energien til disse simple maskiner hentet fra mennesker og/eller dyr. Trækvogne, oksekærrer

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Opgaver til solceller

Opgaver til solceller Opgaver til r I forbindelse med MasterClass Junior camp 3, arbejdede talenterne med r. De lavede hver deres egen og hver skole udformede et dyr med på og 1-2 vibratorer koblet på rne. Talenterne blev opdelt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn SaBInE L emire 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn Til Philip, Florian, Manon og Inès Tak for masser af inspiration 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn er en idé-bog til ting, du enten kan lave til dit barn

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle Rie Wiberg SM GR AG AT SP IS RØ VE 24 juleideer for alle Kære læser Rie Wiberg 24 juleideer for alle Jeg håber, at du får glæde af bogen her. Hvis du er interesseret i andre hobbies, så kig forbi www.altomhobby.dk,

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom 5 gode DIY ideer til dig og din bolig Af Henriette Villebro Riisom Indholdsfortegnelse Fra gamle stole til smukke lysestager... 3 Blomsterskjuler af fiberbetonplade... 5 Nye møbler af dem du har i forvejen...

Læs mere

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Enoflora s Vejledning til Opbygning af Æresport Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Æresport er en gammel tradition der idag håndhæves af venner og familie og kun i mindre grad af naboer.

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

El kredsløb. Hej med dig!

El kredsløb. Hej med dig! El kredsløb Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44 Combivox vejledning HMI : 44563 Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder: På digital vis eksempel: Kl. er tre:femten. Eller på gammeldags måde eksempel:

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Maskiner og robotter til bevægelse og styring Hjulet blev opfundet for at mindske gnidningsmodstanden. Derved fik menneskene nye muligheder for at transportere sig selv og andet over længere afstande på landjorden. Lige siden hjulet har mennesker

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2 Årstid: Årstid: Forår og sommer Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 2 - trin for trin Som skal grønsmutterne være sammen med Troldefine. Troldefine elsker

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

På gensyn i. Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. info@miniforeningen.dk. Ålborg Dukkehus og miniatureklub lone.guldhammer@mail.

På gensyn i. Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. info@miniforeningen.dk. Ålborg Dukkehus og miniatureklub lone.guldhammer@mail. Mange steder i Danmark sidder der en gruppe mennesker som samles om deres fælles hobby. Nemlig Miniature ting. Og dukkehus. Du kan se nogen af dem her. Hvis du er med i en klub som gerne vil have nogen

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere