Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

2 Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser skal varetages Miljømålslov Vandrammedir. Regionplan NATURA 2000 Kommunerne myndighedsbehandler, laver miljøvurderinger og udfører handlinger for opfyldelse af miljømål

3 Planlægning og indsats efter Miljømålsloven

4 EU s Vandrammedirektiv Kvalitetsklasser for overfladevandets tilstand: HØJ GOD MODE- RAT RINGE DÅRLIG Kvalitetsklasser for grundvandets tilstand: GOD DÅRLIG

5 Natura fjordoplande EF - habitatområder EF - f uglebeskyttelsesområder Fjordoplande Vandløb

6 Vurdering af målopfyldelse for vandløb pr. 22. Dec THISTED BREDNING VILSUND L I M F J O R D E N Nederby VISBY BREDNING Durup RISGÅRDE BREDNING Thyborøn SALLING SUND Roslev Hvidbjerg KÅS BREDNING LOVNS BREDNING Harboøre NISSUM BREDNING Balling SKIVE FJORD Møldrup Skive Lemvig Løgstrup Skals 40 % Struer VENØ BUGT Vinderup Stoholm Viborg 60 % Bjerringbro NISSUM FJORD Vemb Holstebro Frederiks Rødkærsbro Karup Ulfborg Aulum Vildbjerg Sunds Engesvang STADIL FJORD Spjald Herning Ikast Bording Ringkøbing Videbæk Hvide Sande Lem Kibæk Ejstrupholm RINGKØBING FJORD Skjern Borris Sønder Felding Brande Nørre Snede Tarm Kort- & Matrikelstyrelsen 0 10 kilometer 20

7 Grundvand Kemisk tilstand Vurdering af målopfyldelse for grundvand pr. 22. Dec Terrænnære forekomster Regionale forekomster God Ringe Dybe forekomster

8 Grundvand Kvantitativ tilstand Vurdering af målopfyldelse for grundvand pr. 22. Dec Terrænnære forekomster Regionale forekomster God Ringe Dybe forekomster 10 Kilometers

9 Vurdering af kystvandenes tilstand Målsætning Målsætningsopfyldelse 2015 Skæ rpet målsæ tning Basis måls æ tning # Lempet måls æ tning V anddis trikter R is ik o f o r m a n g le n d e o p f y ld e ls e Thyborøn Harboøre NISSUM BREDNING VISBY BREDNING Hvidbjerg VILSUND THISTED BREDNING KÅS BREDNING SALLING SUND Balling L I M F J O R D E N Durup Nederby Roslev Skive SKIVE FJORD RISGÅRDE BREDNING LOVNS BREDNING Møldrup P å v ir k n in g s t y p e, d e r v u r d e r e s s o m å r s a g t il m a n g le n d e m å lo p f y ld e ls e THISTED ( s t o r e b o g s t a v e r a n g iv e r BREDNING p å v ir k n in g a f h e le f jo r d - e lle r h a v o m r å d e t - s m å b o g s t a v e r a n g iv e r p å v ir k n in g a f lo k a lt o m r å d e ) B / b : b io lo g is k f m : f y s is k m o r f o lo g is k K H : k v a n t it a t iv h y d r o lo g is k Thyborøn Harboøre NISSUM BREDNING VISBY BREDNING Hvidbjerg VILSUND KÅS BREDNING SALLING SUND Balling L I M F J O R D E N Durup Nederby Roslev M F S / m f s : m iljø f a r lig e s t o f f e r N / n : n æ r in g s s t o f f e r SKIVE FJORD RISGÅRDE BREDNING LOVNS BREDNING 0 % 100 % Møldrup Lemvig Skals Lemvig Skive Skals Løgstrup Struer VENØ BUGT Vinderup Stoholm Viborg Struer VENØ BUGT Vinderup Stoholm Løgstrup Viborg Bjerringbro NISSUM FJORD Vemb Holstebro Karup Frederiks Rødkærsbro NISSUM FJORD Vemb Holstebro Frederiks Rødkærsbro Bjerringbro Karup Ulfborg Aulum Ulfborg Aulum STADIL FJORD Spjald Vildbjerg Herning Sunds Ikast Bording Engesvang STADIL FJORD Spjald Vildbjerg Herning Sunds Ikast Bording Engesvang Ringkøbing Videbæk Ringkøbing Videbæk Hvide Sande RINGKØBING FJORD Lem Skjern Tarm Borris Kibæk Sønder Felding Brande Ejstrupholm Nørre Snede Hvide Sande RINGKØBING FJORD Lem Skjern Tarm Borris Kibæk Sønder Felding Brande Ejstrupholm Nørre Snede Kort- & Matrikelstyrelsen 0 10 kilometer 20 Kort- & Matrikelstyrelsen 0 10 kilometer 20

10 Basisanalyse efter vandrammedirektivet Sammenfatning: Vanddistrikt 65 Vandløb (uden Limfjorden) Total længde km: 2368 B FM KH MFS N U Kategori I Ia Ib Kategori II IIa IIb IIc % 60 % [km] Søer Antal søer i Kat I: 18 Antal søer i Kat II: 50 Total areal ha: 9641 B FM KH MFS N U Kategori I Ia Ib Kategori II IIa IIb IIc Kystvande Total areal ha: B FM KH MFS N U Kategori I Ia Ib Kategori II IIa IIb IIc % 74 % 0 % 100 % [Antal] [ha]

11 Hvad har det med landbruget at gøre? Ca. 65 % af DK er opdyrket!

12 Statslige vand- og Natura 2000-planer Kommunale handleplaner Miljømålene i vandplanerne er opfyldt Idéfase Forslag Høring Endelig Forslag Endelig Høring 2. Planperiode: Planperiode: Indsatsprogrammer gennemført

13 Vand- og naturplaner Vandplaner Omfatter alt vand overfladevand og grundvand Naturplaner Omfatter ikke al natur De statslige Miljøcentre arbejder på dem lige nu Målsætninger? Detaljeringsgrad? Kommunekvoter?

14 Samarbejde og interesser

15 Kommunens planlægning - interesseafvejning Spidsand Maximum Ton Skrubbe Helt 100 Ton

16 Kommuneplanlægningen Naturpolitik Handleplaner - Vand og natur Lokalisering af landbrug Friluftsliv Sundhed

17 Miljøgodkendelse af landbrug Naboer Kvælstof Overfladevand Grundvand Ammoniak Fosfor Landskab BAT

18 Fra generel regulering til individuel regulering I forhold til miljøpåvirkning Hvordan behandler man forskellige mennesker lige Ved at behandle dem ens eller ved at behandle dem forskelligt?????

19

20 Naturtyper Arter

21 Indsats efter Miljømålsloven

22 Detailniveauet i Vand- og naturplanerne Vandløb Søer!! Indre farvande og fjorde Grundvand???? Generel regulering eller vilkår i miljøgodkendelse

23 Hvilke arealer betyder noget?

24 45 % af opland!!! 51 % af opland 4% af opland Nissum fjord oplandsanalyse, 2006

25 overfladisk afstrømning Lovpligtig 2m bræmme Vandløb Udyrket bufferzone (fosfor deponering) Marker i omdrift (kildeområde) jorderosion Nedvaskning og eventuelt tab via dræn Brinker (kilde) Temporært oversvømmet engareal (fosfordeponering) Drænet lavbundsjord (kildeområde)

26 Vurdering af målopfyldelse for vandløb pr. 22. Dec. 2015

27

28

29 Kortlægningsområder og OSD i kommunen

30 Anden 3 natur uden for N2K områder????

31

32 Et bud!!! Generel regulering Individuel regulering Indsatsområder grundvand Langs vandløb N og P Særlig 3 natur Natura2000 naturtyper og arter

33 Landbruget er en særlig udfordring Fuld selvbestemmelse på ejendomsniveau Indsats skal gennemføres på tværs af ejendomme Hvordan forenes erhvervets interesser med den enkelte landmands interesser

34 Tak for opmærksomheden

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Vandplan 2010-2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2010-2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2010-2015 Limfjorden Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

Temadag om vand og natur. Forår 2007

Temadag om vand og natur. Forår 2007 Temadag om vand og natur Forår 2007 Vær med fra starten I Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden Offentlig høring, juni 2013 Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar AREALGODKENDELSE GODKENDELSE Lundbakvej 72, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar F 2010 / 23. Februar 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune

Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Silkeborg Kommune 2010-2015 Vedtaget af Silkeborg Byråd 26. november 2012 Udgiver: Silkeborg Kommune Udgivelsesår: 2012

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

RANDZONER OG VANDPLANER - EN KOMMUNAL UDFORDRING

RANDZONER OG VANDPLANER - EN KOMMUNAL UDFORDRING Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.2 Limfjorden (Del 1 tekst)

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.2 Limfjorden (Del 1 tekst) Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.2 Limfjorden (Del 1 tekst) Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder sopgørelse Høring, oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Vandløb...3

Læs mere

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup Miljøgodkendelse af udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup DATABLAD TITEL: MILJØGODKENDELSE AF UDBRINGNINGSAREALER TILHØRENDE AMTSVEJEN 17, 8981 SPENTRUP DATO FOR GODKENDELSE: 21.

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Referat Generalforsamling Region Nord

Referat Generalforsamling Region Nord Referat Generalforsamling Region Nord Lørdag den 14. april 2012 på Hotel Comwell, Rebild Bakker Formanden bød velkommen til vandværker, firmaer, ansatte fra FVD og gæster fra andre regioner. Som stemmetællere

Læs mere

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til idefasen falder i to dele.

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til idefasen falder i to dele. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 60 Offentligt By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Miljøcenter Nykøbing F Miljøcenter Odense Miljøcenter Ribe Miljøcenter Ringkøbing

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup.

Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. 6.JULI2012 J.nr.: 7503994 SFS/ANL Svarskrift Til Retten i Hjørring I sagsnr. BS DOBU-591/2012 og BS DOBU-8 23/2012: Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug som mandatar for de i bilag l ca. 3500 anførte

Læs mere