Fik ny formand [KONTAKT] Preben Petersen fra Odense er ny formand for Danmarks-Samfundet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fik ny formand [KONTAKT] Preben Petersen fra Odense er ny formand for Danmarks-Samfundet."

Transkript

1 FLENSBORG AVIS Torsdag 14. marts Sydslesvigsk Forening UGENs OVERSKRIFTER Sort sol [KONTAKT] På SSFs klausurmøde sidst gav forfatteren Egon Clausen, der er næstformand i Dansk Forfatterforbund, et interessant bud på, hvordan en rigsdansk vinkel på Sydslesvigs aktuelle søgen efter en oplysnings- og kommunikationsmodel overfor Danmark kunne iværksættes. Egon Clausens henvisning til, at vi foruden undervisningssektoren især burde orientere os mod danske kulturbærere - forfattere, kunstnere og kulturarbejdere - var et nyttigt vink, der harmonerer med SSFs rolle som kulturformidler generelt i Sydslesvig. Vi engagerer hvert år mange danske kunstnere, foredragsholdere og kulturpersonligheder til optræden i SSF-regi; måske bør vi mere målrettet forstå at inddrage dem som ambassadører for oplysningen om det danske [KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernførde tager på tur til Sort sol. Læs mere på KONTAKT side 2 Forårsbrunch [KONTAKT] SSF Flensborg amt arrangerer forårsbrunch for små og store i Store Vi. Læs mere på KONTAKT side 3 Gymnasiekor [KONTAKT] Også vore gymnasiers kor medvirker ved SSFs og»sønderjydernes«koncert i Flensborg med Niklas Willén på podiet. Læs mere på KONTAKT side 4 Megafedt [KONTAKT] Anna Tove er elev på»megafede«hoptrup Efterskole og nyder undervisningen og kammeraterne. Læs mere på KONTAKT side 5 Interessant idé mindretal gennem tilbud om sociale og kulturhistoriske kontakter, mens de opholder sig hos os. Også Egon Clausens anbefaling af forfatterseminarer, forfatterkonkurrencer og etablering af en forfatterlejlighed i Slesvig foruden den allerede planlagte kunstnerlejlighed i List er værd at inddrage i det fremtidige oplysningsarbejde. Netop den personlige kontakt med mindretallets mennesker og den selvoplevede historiske tradition og spillevende nutid er elementer, der formidlet nordover kan vække Sydslesvig-interessen til live. Disse betragtninger kan udmærket indgå i Samrådets og SSFs arbejde med en kommunikations- og oplysningsstrategi for Sydslesvig. Dieter Paul Küssner DANMARKs-SAMFUNDET Fik ny formand [KONTAKT] Preben Petersen fra Odense er ny formand for Danmarks-Samfundet. På weekendens repræsentantskabsmøde i Vingstedcentret i Bredsten blev han valgt uden modkandidat. Og hvad giver en sydslesviger en afgående formand i gave? Et Sydslesvig-flag naturligvis. Og det var, hvad SSFs 2. næstformand og Sydslesvigrepræsentant i Danmarks-Samfundet Franz Dittrich overrakte i forbindelse med en hilsen fra Sydslesvigsk Forening. Nils Ole Kajhøj, som efter syv år på formandsposten valgte at trække sig, fik som tak for sin indsats sammen med flaget overrakt bogen Dansk i Sydslesvig, om Danevirke Museums udstilling om det danske mindretal i Sydslesvig fra 1864 til i dag. INTENSIVERET SAMARBEJDET Nils Ole Kajhøj har i sin formandstid intensiveret organisationens samarbejde med det danske mindretal i Sydslesvig, hvor han bl.a. var en trofast gæst ved årsmøderne for at foretage faneindvielser og flagoverrækkelser. Den nu fhv. formand, som på mødet udnævntes til æresmedlem, kunne i sin sidste årsberetning se tilbage på et atter aktivt år for Danmarks-Samfundet: Arbejdet med håndbogen for fanebærere er afsluttet og blev præsenteret på repræsentantskabsmødet. Det er planen, at landsledelsen går videre med at færdiggøre undervisningsmaterialet for instruktører til fanebærerkurser. Formålet med materialet er at sikre en ensartet undervisning over hele landet. Materialet vil fremstå som en PowerPoint-præsentation. Derudover vil der blive udarbejdet et hæfte med detaljerede oplysninger med lektionsplaner, tidsforbrug og baggrundsmateriale til de enkelte billeder etc. Når undervisningsmaterialet er ved at være færdig, bliver der afholdt et møde med instruktørerne, så de kan komme med bemærkninger, rettelser etc., inden materialet fremstilles. Hele materialet lægges ud på hjemmesiden tilgængeligt for alle. Man kan så enten selv downloade PowerPoint-præsentationen samt hæftet med baggrundsmateriale eller rekvirere det fra landskontoret. Folderne med forklaring af de elementære flagregler, forligger nu i en tysk, engelsk og dansk udgave og tilbydes de store sommerhus-udlejningsfirmaer. Aktiviteterne i Sydslesvig er blevet udbygget således, at Danmarks-Samfundet hvert år opstiller pavilloner ved årsmøderne. Derudover medvirker organisationen ved andre kulturelle begivenheder syd for grænsen. Bogen Sådan bruges Dannebrog er efterspurgt, og landskontoret modtager stadig spørgsmål af forskellig karakter om Dannebrogs brug. En ny rettet udgave af bogen forventes at være klar i begyndelsen af Også hjemmesiden bliver flittigt brugt i forbindelse med spørgsmål om Dannebrog og dets anvendelse. I år arbejdes der på at oprette en ny fælles portal for Danmarks-Samfundet med en tilhørende udbygning af Facebook. PRÆCIS FORMÅLSBESKRIVELSE Franz Dittrich, der sammen med Gaby Böttinger fra Dansk Generalsekretariat deltog i mødet, overværede en livlig og konstruktiv debat om Landsledelsens forslag til ændringer af vedtægternes 2; en fortsættelse af sidste års repræsentantskabsmøde, hvor de af landsledelsen foreslåede vedtægtsændringer ikke helt opfyldte de delegeredes ønsker, og derfor blev trukket tilbage og udsat til i år. Efter en entydig afstemning i lørdags lyder organisationens præcise formålsbeskrivelse i 2: Danmarks-Samfundet har, med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet. ANSØGNINGER OM FLAG & FA- NER I Sydslesvig bliver årsmødeweekenden i slutningen af maj hhv. starten af juni gerne brugt til overrækkelser af flag og faner, skænket af Danmarks- Samfundet, til distrikter, skoler, børnehaver eller andre foreninger og institutioner i landsdelen. Og der er gode muligheder for at få overrakt et flag HHV. en fane i årsmødeweekenden juni, hvis man inden den 15. april sender en ansøgning til Gaby Böttinger, som er forbindelsesled mellem Danmarks-Samfundet og de danske organisationer og institutioner i Sydslesvig. Ansøgningen findes på nettet under eller fås ved henvendelse til Også en måde at finde vindere på. (Foto: krea-holdet) Gaby Böttinger, hhv. tlf Også den nye håndbog for fanebærere kan rekvireres her. Midler til køb af faner og flag indsamler Danmarks Samfundet bl.a. ved salg af de små Valdemarsflag den 15. juni hvert år. I Sydslesvig sælges disse i alle årsmødedagene. Det er blevet en tradition, at distrikterne sælger dem i forbindelse med opkrævning af entréen og dermed bruger disse små klisterflag som synligt adgangstegn til møderne. gb Heldige vindere fundet Preben Petersen, ny formand. (Foto: Franz Dittrich overbringer en hilsen fra SSF og overrækker et Sydslesvig-flag og en boggave til Nils Ole Kajhøj. (Foto: Ib Ketler) WEEKENDOPHOLD PÅ CHRISTIANSLYST [KONTAKT] Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening havde bedt krea-holdet på Jørgensby-Skolen i Flensborg om at trække lod blandt de korrekte besvarelser af Sydslesvigquizzen på turistmessen i Herning sidst. Der blev afleveret 1550 besvarelser, oplyser GFs foreningskonsulent Claus Jørn Jensen, og så godt som alle svarede rigtigt. Heldige var Hanne Godiksen fra Holstebro og Poul Kristensen fra Horsens, der hver vandt et weekendophold for to personer på Christianslyst.

2 FLENSBORG AVIS Torsdag 14. marts LÆSERINDLÆG Præcisering [KONTAKT] Jeg læste omtalen af mit foredrag i Slesvig i sidste uges udgave af KONTAKT. Artiklen rummer en række unøjagtigheder, men det, der ærgrer mig mest, er en urigtig omtale af Lars Henningsen. Jeg har slet ikke nævnt Lars Henningsen i mit foredrag, og det er således heller ikke rigtigt, at Lars har "stået for Den Slesvigske Samling, har udviklet den og fremmet befolkningens HUSUM SSW Opstilling og generalforsamling UGEN DER KOMMER kendskab til den" (Johanna). Jeg har haft forgængere i mit job, som har stået for samlingen. Men Lars Henningsen var leder af Arkivet og Studieafdelingen. Med bedste hilsner, Jan P. Jessen, cand.mag. ansvh. historiker Den Slesvigske Samling Beklager fejltagelsen. 15. Flensborg SSF-distrikt Nord: Lotto i Tønnsenhuset kl. Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl Valsbøl og Omegns folkedansere: Forårslegestue for alle på Valsbølhus kl. 19 Sild danske menighed: Galla-fest i List danske Kulturhus kl. 19 Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. SSF-distrikt Moldened: Patchworkkursus i forsamlingshuset Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Vinaften med Edgar Lork med vine fra Orthenau, i mødelokalet, Mansteinstr. kl. Dannevirke UF: Lotto i Danevirkegården kl. SSW-distrikt Satrup-Sørup: Generalforsamling i Satrup Skole kl. 16. DSH Aktive Kvinder: Weekendstævne på Christianslyst SdU: Badmintonstævne for U9, U11, U13 og U15 i Træningshallen, Slesvig SdU: Motions-badmintonstævne for seniorer på Husum Danske Skole kl. 13 SSW: Kursus: Strategien und Themen zur Kommunalwahl på Flensborg Bibliotek kl SdU: Forårsopvisning i Idrætshallen, Flensborg kl Flensborg SSF-distrikt Nord og menigheden: Velgørenhedskoncert med bl.a. HäppiSingers til fordel for hospicet, i kirken kl. 16 Flensborg SSF- og SSW-distrikt Skt. Hans: Generalforsamlinger på Jørgensby-Skolen kl Valsbøl pastorat: Kirkehøjskole Byzanz-Konstantinopel-Istanbul med foredrag ved Finn Rønnow, Herdis Halvas-Nielsen og Kurt Johansen på Valsbølhus kl Hejmdal Blæseorkester: Forårskoncert på Harreslev Danske Skole kl. 15 KONTAKTred. [KONTAKT] Husums SSW medlemmer er indkaldt til kandidatopstilling til kommunalvalget og til generalforsamling. Mødet finder sted i Husumhus fredag den 15. marts kl.19. Alle medlemmer af SSW Husum har stemmeret og er hjertelig velkommen. 18. Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14 SSF- og SSW-distrikt Hanved/Langbjerg: Generalforsamling i Langbjerg Forsamlingshus kl. 19 SSW-distrikt Hatlund/Langballe: Opstillingsmøde i Hatlund-Langballe Danske Skole kl. SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. -21 SSW-distrikt Busdorf: Opstillingsmøde på Slesvighus kl KFUM/K: Generalforsamling i Ansgar menighedshus Flensborg kl SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænselandet Vandring ved Slesvig, fra Exe i Flensborg kl Dansk Centralbibliotek og Nordisk Informationskontor: Læs nordiske forfattere med Anette Jensen og Lene Lund på Flensborg Bibliotek kl. Lyksborg Kvindeforening: Harrys film om legetøjsudstillingen i 1998 på skolen kl Skovlund Ældreklub: Påskehygge i forsamlingshuset kl. 15 SSW-distrikt Oversø/Frørup og Sankelmark: Opstillingsmøde i Restaurant Salz und Pfeffer i Oversø kl. SSW-distrikt Satrup og Damholm: Opstillingsmøde for Satrup i Damholm Forsamlingshus kl. 250 KONCERTER Ungdom musicerer om kap SLESVIG - BIO MIO SILD SSF RENDSBORG-EGERNFØRDE I dag: Hvidstengruppen [KONTAKT] I dag, torsdag den 14. marts kl. inviterer Bio Mio i Slesvig til filmaften på Slesvighus. Det historiske dokumentardrama om Hvidstengruppen står på programmet. Det er historien om gode, retskafne og jævne danskere fra Hvidsten, der som nogle af de første engagerer sig i modstanden mod den tyske besættelsesmagt i Danmark. Men det er også historien om en familie og venner, som i deres åbenmundede naivitet bliver indhentet af spillets regler og må betale prisen. Filmen er instrueret af Anne- Grethe Bjarup Riis. På venskabsbesøg [KONTAKT] Lørdag den 9. marts tog 8 SSFere fra Sild på faderskabsbesøg til Grindsted Grænseforening. Vi blev budt vellkommen i idræts- og kulturcentret, hvor vi blev vist rundt af direktøren. Centret er en imponerende bygning, der både rummer sportshaller, svømmebad, optræningscenter og bibliotek, ironisk kommenteret af Walter Johannsen: Sådan noget vil jeg slet ikke se. Efter en dejlig frokost holdt vi et lille møde for at drøfte problemer Grænseforeningen og Sild SSF imellem. Eftersom GF-formand Erling Bach og tre andre siger farvel til bestyrelsen, bliver fremtiden vanskelig. Vi kunne fortælle om fusionen på Sild og håbet om, at det kulturelle arbejde bliver styrket, samtidig lovede vi at opretholde den venskabelige forbindelse til Grindsted. På Give-egnens museum blev vi vist rundt af en engageret dame, og vi fik kaffe og friske vafler, lavet på et gammeldags komfur. En dejlig middag på Agerbæk hotel satte punktum for en dejlig dag med vennerne fra Grindsted, med lovning om, at vi mødes igen i 2014 i Kejtum. Peter Petersen [KONTAKT] Forestående weekend bliver der musikalsk knald på overalt i Flensborg: marts arrangerer landsmusikrådet med sæde i Kiel den 50. "Jugend musiziert"-konkurrence inden for 10 kategorier med al tænkelig bredde og kvalitet, og til det formål lægges der beslag på alt, hvad der pladsmæssigt forefindes i Flensborg, inkl. Duborg-Skolen og salen på Flensborghus. 250 koncerter bliver det til i løbet af de tre dage. Resultaterne offentliggøres fredag kl. 18 og søndag kl. 16 på Flensborghus, og lørdag kl. 18 på Flensborg rådhus. I vinderkåringen på Flensborghus om søndagen deltager også SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen. Efter regionale konkurrencer i hele Tyskland i januar, er der denne weekend tale om den landsdækkende konkurrence for Slesvig-Holsten, og afgørelsen på forbundsplan træffes i maj. Detaljerede oplysninger på RENDSBORG/ BYDELSDORF Påskefrokost [KONTAKT] SSF Rendsborg-Bydelsdorf indbyder til påskefrokost onsdag den 20. marts kl. 19 i Ejderhuset Bydelsdorf. Tilmelding på eller inden i morgen, 15. marts; også hjælpere efterlyses. Pris: 6 euro, gæster 8 euro. 20. Flensborg SSF-distrikt Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14 SSF: Gymnasiekorkoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Idrætshallen, Flensborg kl. 20 Oksbøl Kvindeforening: Møde i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19 Lyksborg menighed: Læsekreds i præstegården kl. SSW-distrikt Store Vi: Opstillingsmøde for Lindved Kommune hos Daniel Dürkop, Seelander Str. 17, Sillerup kl. 20 SSF- og SSW-distrikt Husby: Generalforsamlinger på skolen kl. De danske foreninger på Ejdersted. Fælles strukturmøde om Demografischer Wandel nur ein Problem der anderen? i Vestejderstedhallen, Garding kl. 20 SSF-distrikt Rendsborg-Büdelsdorf: Påskefrokost i Ejderhuset kl. 19 SSF- og SSW-distrikt Treja/Hollingsted: Generalforsamling og opstillingsmøde på Treja Skole kl. Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14 SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl Det Lille Teater Flensborg: DLT-Revy 2013 i Hjemmet kl. SSF-distrikt Store Solt: Bogbus ved Møllebro Forsamlingshus kl SSF-distrikt Sørup: Generalforsamling på skolen kl. 19 SSF-distrikt Husby: Til Det Lille Teater Flensborg SSF Husum og Ejdersted amter: Krokusblomstringstræf for 60+ på Husumhus kl SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl Torsdagsklubben Mårkær: Foredrag med Volker Bock om Bynavne hos Gertrud Jochimsen kl. 15 Heer drååwe we üs 21. Friisk Foriining: Medlemsforsamling i Gaststätte Johannsen, Risum kl. 19 Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Bjarne Lønborg. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.»sort sol«- en oplevelse. (Arkivfoto: Annegret Jöhnk)»Sort sol«- natur pur [KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernførde amt inviterer til en naturoplevelse med Sort sol lørdag den 23. marts kl Med Sort Sol betegnes et naturfænomen, der kan ses om foråret og efteråret, når stærene samles i marsken i enorme flokke til træk. Der kan være op til stære i en flok. Lige før stærene går ned på jorden for natten, tegner de store fascinerende mønstre på himlen - det kalder man Sort sol. Overnatningsområderne flyttes hele tiden for at snyde rovfuglene, og derfor har deltagerne naturvejleder Siggi Pfingsten med, der finder de rigtige steder, så man kan se stærene danse. Der er busafgang kl fra Medborgerhuset i Egernførde. Hjemkomst ca Turen er kun for voksne. Pris: 18 euro for medlemmer, 23 euro for ikkemedlemmer. Husk mad og drikke, påklædning efter vejret og evt. siddeunderlag. Amtsstyrelsen gør opmærksom på, at NDR er med og filmer. Ønsker man ikke at medvirke i optagelsen, bedes man sige besked ved tilmeldingen. Omgående tilmelding ønskes til sekretariaterne, og

3 FLENSBORG AVIS Torsdag 14. marts FLENSBORG Kurt Strand. Politisk brunch med Kurt Strand [KONTAKT] SSF Flensborg By inviterer til politisk brunch med Kurt Strand og emnet Fra finanskrise til formidlingskrise lørdag den 13. april kl. 11 på Flensborghus. Kurt Strand er journalist med 35 års erfaring i trykte som elektroniske medier. Har siden begyndelsen af 1990erne undervist i journalistik, holdt foredrag om medier og fungeret som ordstyrer ved konferencer og debatter. Er forfatter til en række bøger om journalistik og politik. Entrè: 8 euro inkl. morgenmad. Tilmelding: indtil 11. april på tlf Foredraget Fra finanskrise til formidlingskrise spørger til - og giver svar på spørgsmål som: Var det min skyld at pensionen blev udhulet? Er det mig der har investeret de forkerte steder? Hvad med bankerne? Hvad med EUs forskellige regeringer? Grækenland, Portugal, Spanien? Hvordan bliver dette emne formidlet til os borgere? SKIFTENDE TIDER [KONTAKT] Et nyt år kommer gerne med uventede overraskelser. Gamle vaner kastes over bord, i bedste fald med vilje. Nye tendenser peger fremad. Sådan er der så meget, som Finn Søborg i sin tid skrev i en spændende bog. En mærkværdig vinter, der krævede gemytternes tålmodighed og udfordrede vore kroppe. Man fejrer en herlig fest med glade gæster, god mad og prægtig stemning; en smuk, afholdt veninde fylder 60 men ligner en på 50, omgivet af smukke børn og muntre børnebørn. Snart oldemor - i den unge alder. Gemalen stolt i baggrunden. Musikken spiller op. Åh, endelig danse igen. Forekommer ikke så tit. Pludselig bliver man som et lyn ramt af et hekseskud og må give afkald. Farvel tango og discodance. Og præcis sådan var det også med denne vinter. De første forårsblomster luger frem i en forsømt have, solen sniger sig ind i nogle forhåbningsfulde dage. Og så et orkanagtigt skifte med is- og sne i gården - og lange vejrmeldinger i alle radio- og TV-udsendelser i stigende grad. FREMTIDEN Aviserne strutter med beretninger om frostforslidte hovedgader, om Slesvig bys brogede fremtidsudsigter, om uvisse valgperspektiver. Slesvigs teaterverden lyser op med nye muligheder efter lukningen af den faldefærdige gamle bygning. At underjordiske vandløb gennem tiderne har bragt mange bygninger i fare, er bekendt. Zukunfswerkstatt i Slibyen har kritisk påtalt faren mange gange. Byens stakkels stedbarn Lollfod burde saneres, og også Slesvigs indre by bør sættes i stand. Slesvig Roklub får takket være gavmilde venner et nyt hjemsted. Og det iøjnefaldende kunstnergalleri ude i Slien er atter gået over på kreative hænder. På vor allesammens Frihed/ Freiheit FLENSBORG AMT går det fremad. Skridt for skridt. Med nye bemærkelsesværdige, topmoderne og dyre bygninger. Heimat hedder det nye variete, med stars og stripes - og et, hævdes der, internationalt program. Slesvig Musikklub har lige udsendt årets programhæfte. Alle har deres problemer at kæmpe med. Men noget skal der ske. Måske er et nyt folkebad løsningen. De gamle husker endnu "friheden" som en herlig tumleplads for alle. De gamle skal vænne sig til nye tider, til lifestyle, midnatsshopping, til superkorte slacks med frække udsigter og klædsomme leggings med blomster og kulør. Foreningslivet viser tegn på fremgang, skønt mange klager over dalende medlemstal og manglende engagement. Også i SSF og SSW er der fremgang men med stabilt hhv. let stigende medlemstal og et forbilledligt engagement, der resulterende i et mangetal af aktiviteter pynter på forårets programog trodser den almindelige slaphed. FREDERIKSBERG Året 2013 er kommet godt i gang," fortæller Dorte Dautenheimer, formand i SSF Frederiksberg. At medlemmerne også er det, vil vise sig ved en vinaften allerede i morgen, fredag den 15. marts kl. i den hyggelige kælder i Mansteinstraße. Edgar Lork fortæller om badiske vine. Smagsprøverne er altid lovende og optakt til den velkendte stemning, made in Friesbarch, som måske snart kan omdøbes til Stilberg. 4. maj: udflugt til Gråsten Slot med dronning Ingrids smukke have. Sommerens grillaften finder sted den 14. juni. ANSGAR SLESVIG Vi skrev sidste uge om en munter og velbesøgt lottoaften i Husum. Slesvigs lottofans havde også deres afholdte lottoaften i den populære Ansgarsal. Husk at købe billet til familiebrunch [KONTAKT] Når SSF Flensborg amt arrangerer familiebrunch om foråret, går det på tur i amtet; denne gang til Landgasthof Wiehekrug i Store Vi lørdag den 20. april fra kl. 10 til ca. kl. 13. Amtsstyrelsen håber at se mange, også gerne fra andre amter, til en hyggelig formiddag. Invitationer udsendes ikke, så husk at fortælle det til venner, familie og naboer. Kroværten er kendt for at diske op med en overdådig brunchbuffet bestående af både lune, varme og kolde retter. Der opstilles et legehjørne for børnene, og mon ikke man også i år igen er klar med en omgang ansigtsmaling til de farveglade? Underholdningen står Sven-Ulf Jansen, som er en dygtig bugtaler, for. Bugtaler Sven-Ulf Hansen og frække Anton kommer i år. Stabilt foreningsliv al ynk til trods Med på scenen har han Anton og gamle Thomsen, som sikkert vil få smilet frem hos mange af deltagerne. Prisen er 12 euro for medlemmer og 17 euro for ikke-medlemmer. Børn fra 4 til 12 år koster 6 euro, og er barnet yngre end 4 år, kommer det gratis med. Billetterne kan købes på Dansk Sekretariatet for Flensborg amt eller hos ens lokale SSF-bestyrelse. Sekretariatets telefonnummer er , ringer du fra en af Skoleforeningens telefoner, er det Amtets mailadresse er Sekretariatet holder ikke påskeferie, men det er en god idé at ringe, inden du kommer, da medarbejderne kan være ude af huset i et ærinde. Lækre gevinster, stemningen i top, bølgerne gik højt. Erikas tys-tys" havde virking. Hvem vil undvære Ingvars tørre kommentarer: Neun? Moin. Nitten? Kattsund. Halvfems? Grossmutter; en morsom aften. HOLM/ SKT. JØRGEN Den 22. marts inviterer SSF Holm/ Skt. Jørgen til en filmaften på Slesvighus. På DVD vises Dansk i Sydslesvig 1920 til Så vidt det huskes, er afdøde amtssekretær Magnus Bichel med som matroseklædt feriedreng, dengang i Flensborg. Årets traditionelle pinsetur ud i det blå finder sted den 18. maj. Tidlig tilmeldning anbefales. CENTRUM/ NORD SSF Centrum/ Nord får vedvarende respons på Nål og tråd hver 2. og 4. tirsdag i måneden på Slesvighus. Her mødes man for at sy, strikke, brodere, hækle, snakke og grine. Tatjana Coopers begavede initiativ har smittet flere og flere. Kirsten Bohnsack stod for noget nyt med Lær at lave smørrebrød. Erfaren instruktør var Inge Nielsen, lærerinde på Jes Kruse-Skolen. Slesvighus fine køkken var den passende ramme til opdagelsesrejsen til vidunderlandet "Dansk smørrebrød". Trendy, bliver det kaldet, lækkert ved buffetter, fester, receptioner - eller måske kun til personlig nydelse. Deltagerne forsøgte at konkurrere med den populære danske smørrebrødsjomfru Ida Davidsen. Som afslutning på arrangementet blev de lækre sager spist i ro og mag. En gentagelse ligger i luften. Centrum/ Nords mangeårige formand Kai Michael Nielsen - han lovede på generalforsamlingen at blive på sin post i to år endnu - bebudede en spændende dagstur til København med bus. Bindende tilmeldning senest den 25. marts. Et legehjørne sørges der også for. Store og små til sidste års familiebrunch. (Fotos: privat) BØGLUND Også ude på landet er der forårsliv. Bøglund SSFs formand Ingrid Munnecke beretter om søndagens smukke påskebasar i forsamlingshuset, der trods sne blev et livligt og vellykket arrangement, der opnåede størst succes senere på eftermiddagen. Fra Danmark kom to af distriktets venner for at være gæster hos Ingrid privat og for at deltage i basaren med egne værker. Nina præsenterede sart, aparte porcellænskunst, blomster og påskepynt, ledsageren Christian rustikale træarbejder, bl.a. en bemærkelsesværdig gæstebog. I basaren deltog derudover en række kendte SSFere. Anne Christiansen fremviste og solgte sine smukke patchworktasker, som fandt mangen en liebhaver, Elke Martensen fra Flensborg kom med interessante clips og smigrende halstørklæder. Marlise Tudsen viste påskepynt i alle variationer. Næstformand Christa Lenscher agerede med venlig bistand, og Sigrun Møller, der lige havdde rundet de 70, ligeså. Ved et overvældende kaffebord - de uundværlige påskeharer stod på rad og række i alle størrelser - med dejlige, hjemmelavede lagkager mødtes en munter skare fra egnen men også udefra. Det er populære arrangementer som disse, der holder liv i foreningen og giver sammenhold. SLESVIG AVIS Og med netop det formål udsendes Slesvig Avis som medlemsblad til alle danske i Slesvig og opland fire gange om året - med masser af oplysninger om arrangementer m.m. Sidst sås tre aktuelle eksemplarer visne i en papircontainer. Det er ikke meningen. Bladet bør læses og gemmes, og arrangementerne bør man deltage i for ens egen skyld, uanset vind og vejr. Johanna Og så kan man blive sminket. Centrum-Nords formand Kai Michael Nielsen indbyder til København-tur. Frederiksberg SSF med formand Dorte Dautenheimer indbyder til vinaften i morgen. Anne Christiansens patchworktasker gjorde lykke i Bøglund i søndags.

4 FLENSBORG AVIS Torsdag 14. marts EGERNFØRDE Foredrag om moselig [KONTAKT] SSF Egernførde indbyder til sæsonens sidste foredrag i sin historiske foredragsrække, tilrettelagt af Peter Müller, Peter Büchert, Gerd Bräseke, Ingwer Roost og H.J. Petersen, i aften, torsdag den 14. marts kl. i Medborgerhuset i Egernførde. Aftenens foredragsholder er dr. Michael Gebühr, Slesvig/Tolk, fhv. leder af den arkæologiske afdeling på de gottorpske landsmuseer i Slesvig. Han fortæller om "Die Moorleichen von Windeby eine Kriminalgeschichte". Pigen fra Vindeby mose, var hun en pige eller alligevel en dreng? Hvorfor blev hun/han sænket i mosen dengang? Hun/han kom på museet i SdU/DAN FLENSBORG BIBLIOTEK DOLAs DUKKER Slesvig i 1952 og er stadig omgivet af mystik. En spændende kriminalhistorie belyst fra kompetent side. Vortrag über Moorleichen Ganz in der Nähe von Eckernförde, in Windeby fanden Torfarbeiter 1952 das Mädchen in den tiefsten Schichten des Moores. Aber warum war es vor mehr als tausend Jahren dort versenkt worden? Und war es ein Mädchen oder doch ein Junge? Über die dann folgende Forschungsarbeit berichtet Dr. Michael Gebühr, ehem. Leiter der Archäologie auf Gottorf, am heutigen Donnerstag, Uhr im Medborgerhuset, Hans-Christian- Andersenweg 8 in Eckernförde. Forårsopvisning [KONTAKT] Lørdag den 16. marts kl i Idrætshallen i Flensborg er der forårsopvisning ved SdU og DAN med et bredt udvalg af bevægelsesformer indenfor gymnastik/ aerobic og dans. Opvisningen afrundes af knap 140 gymnaster fra Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole. Børn har gratis entré, voksne 2 euro. Det der om torsdagen [KONTAKT] Forfatteren Jørgen Bukdahls essay om "Norden og Europa" udkommer onsdag den 20. marts i en helt ny udgave med billeder af aktuelle nordiske kunstnere. Finn Slumstrup, forfatter og formand for Grænseforeningen, besøger Flensborg Bibliotek torsdag den 21. marts kl. 16, hvor han vil causere over Jørgen Bukdahl, som interesserede sig meget for grænselandets problematik. Musikken denne torsdag leveres af "Painted Green - light". Bandet må undvære forsangeren, som har travlt i museumsverdenen. De er derfor på udkig efter en ny sanger, så hvis du har en folk-sanger m/k i maven, kan du få en smagsprøve på bandets stil og repertoire og måske gøre dine hoser grønne for at komme til audition. Men først fortæller bibliotekar Karl Fischer om Månedens bedste bøger. Månedens bedste bøger Formiddagslukket [KONTAKT] Bibliotekerne præsenterer igen nogle af forårets nye bøger torsdag den 21. marts. I Husum præsenterer Anni Søndergaard bøgerne kl. 11. I Slesvig fortæller Carsten Reyhé om månedens bedste bøger kl. 16. I Flensborg er det ligeledes kl. 16. Du kan låne de helt nye bøger med hjem. [KONTAKT] Alle medarbejdere ved- Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig skal på internt kursus. Derfor har Flensborg Bibliotek lukket fredag formiddag den 15. marts. Denne dag er åbningstiden derfor ændret til kl I Flensborg og Egernførde [KONTAKT] Lørdag den 16. marts kl. 11 spiller Dolas Dukketeater "Kanin, Kasper og Trolderolle" på Flensborg Bibliotek. Kanin har ingen ører og de andre driller ham, så han bliver ked af det. Men pludselig møder han en høne med ører. Det er dejligt forår, men pludselig er det væk. Heksen Vortenæse har været på spil og har tryllet. Og så har Trolderolle fået et påskeæg af guld. Onsdag den 20. marts kl. 15 giver Dolas dukker forestillingen "Bamse Fnuller, Prinsesse Guldlok og Heksen Vortenæse" på Fællesbiblioteket i Egernførde. Solen skinner, fuglene kvidrer og alle er i godt humør. Alle? Nej, Bamse Fnuller er så trist, han savner et eller andet, med ved ikke hvad. Prinsesse Guldlok er bedrøvet. Hendes far, kongen nyser hele tiden, og hun er bange for at han skal dø. Den, der kan stoppe hans nyseri, får prinsessen og det halve kongerige. Indtil videre har intet hjulpet, men en skønne dag kommer en prins kørende op til slottet. Heksen Vortenæse er sur på Kasper, fordi han hele tiden driller. Og nu har han digtet en fæl sang til hende, som han synger i vilden sky. Det er for meget for Vortenæse, og nu tryller hun Kasper væk. UFFEs KAFFEBAR TØNNING Med Dannebrog i München, filmen fra tv-udsendelsen blev vist i Uffes Kaffebar i Tønning. (Fotos: Werner Schlickert) Rummelig eftermiddagshygge [KONTAKT] Uffes Kaffebar i Tønning viste sig igen at være særdeles rummelig. Ud over bogbusudlån og en udstilling fra Uffe-Skolens sidste emneuge om de nordiske lande med masser af tekster, billeder og ildsprudlende vulkaner vistes klip fra børnequiz-udsendelsen "1, 2 oder 3" på en privat tysk tv-station. Skolens nuværende 4. kl. havde taget den lange vej til München, hvor tre af dem med viden og et flot Dannebrog havde forsvaret Tønnings danske farver. Børnene deltog i kaffebar-eftermiddagsarrangementet og fulgte opmærksomt med i filmen. En af de ældre voksne bemærkede bagefter, at man da skal tænke sig godt om ved de stillede spørgsmål. I et hjørne af kaffebaren stod den på håndarbejde og bytning af danske ugeblade. Og SSWs Helge Harder fik folk i tale, ikke mindst med henblik på kommunalvalgkampen, over en kop kaffe. Kirsten Schlickert SSWs Helge Harder (i m.) diskuterer kommunalpolitik. GYMNASIEKORKONCERT Børnene fulgte opmærksomt "genudsendelsen". Fra "kvindehjørnet": Kaffe, strikketøj og ugeblade. Dvořák: Stabat mater [KONTAKT] Onsdag den 20. marts kl. 20 indbyder SSF og Sønderjyllands Symfoniorkester i Idrætshallen i Flensborg til gymnasiekorkoncert med Dvořáks "Stabat mater". Dette års gymnasiekorkoncert byder på et af de helt store romantiske korværker, nemlig Dvořáks Stabat mater. Til at synge korsatserne får orkestret traditionen tro besøg af over 200 lokale gymnasieelever. Derudover kan orkestret præsentere en perlerække af dygtige solister og et glædeligt gensyn med orkestrets tidligere chefdirigent Niklas Willén: Kari Postma, sopran, Trine Bastrup Møller, alt, David Danholt, tenor, og Jakob Zethner, bas. Desuden medvirker syd- og sønderjyske gymnasiekor samt kor fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen. Chefdirigent Niklas Willén. (Foto: WDR Herby Sachs)

5 FLENSBORG AVIS Torsdag 14. marts TEMA: EFTERSKOLER»Folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse«kontakt har talt med tre sydslesvigske unge, der netop nu er på efterskole i Danmark. Hvad får de ud af det? Tilsyneladende en oplevelse for livet og nærkontakt med dansk kultur. Den første præsenteres her i dag, de to andre følger. Engang var efterskole et bidrag til elevernes almene dannelse. Det er den også i nogen grad i dag, men vægten lægges på specialiteter indenfor sport og kultur. Efterskolernes hovedsigte er "folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse". Efterskolen er en dansk skoleform for årige. Det er kendetegnende for skoleformen, at eleverne bor på skolen på alle undervisningsdage, og at de også kan opholde sig på skolen i weekenderne. Efterskolerne har ligesom de øvrige frie grundskoler opnået stor selvstændighed og frihed til at definere sit særegne værdigrundlag, pædagogik og praksis. Der er 264 efterskoler i Danmark. FÆDRENE KOLD OG GRUNDTVIG Efterskolen indskriver sig tidligt i skolehistorien, da Christen Kold og N.S.F. Grundtvig allerede i 1800-tallet markerede sig med deres tanker om skole og dannelse. De var enige om, at skolen skulle være mere end blot en kundskabsskole, og på flere måder talte de med fælles røst. De var dog uenige om, hvor tidligt i tilværelsen de unge mennesker havde størst gavn af at modtage skoling af deres åndsevner. Kold holdt på vigtigheden af, at de unge mennesker kom i skole efter deres konfirmation, mens Grundtvig mente, at det skulle vente, til de var fyldt 18 år. Forskellen i disse synspunkter giver en historisk forklaring på, at efterskolen er for aldersgruppen år, mens Grundtvigs folkehøjskole henvender sig til de ældre. Når mange efterskoler i dag fremhæver, at de trods dette har en grundtvigsk tilknytning, skyldes det, at Grundtvig var meget teoretisk funderet og beskrev sine ideer og tanker i en omfangsrig produktion af skrifter og salmer. Kold var derimod først og fremmest praktiker og efterlod sig kun to bøger. FRA DET ALMENE TIL SPECIALITE- TER Efterskoleformen har to markante vækstperioder. I 1920erne giver lovgivningen større selvstændighed til skoleformen, og samtidig oplever højskoleformen en nedgang. Den anden vækstperiode er i 1980erne, hvor efterskolerne får et folkeligt gennembrud. Det er også i denne periode, at de første efterskoler opretter særlige tilbud indenfor musik eller sport, og den næste tendens er, at der opstår specialiserede musikefterskoler og idrætsefterskoler. Hidtil var efterskolerne fælles om at tilbyde almen undervisning. Der er 264 efterskoler, og mange markerer sig i dag med at have en særlig profil indenfor idræt, musik etc. De fleste efterskoler har fortsat et alment tilbud for alle, men enkelte efterskoler henvender sig specielt til eliteidrætsudøvere, der konkurrerer på højt plan. Læs mere her: (Vojens) Andre efterskoler har specialiseret sig yderligere indenfor eksempelvis rollespil, golf, skak etc. Endelig er der en række efterskoler, der er opstået med et særligt tilbud til elever med specifikke vanskeligheder (f.eks. ordblindhed, og andre har etableret tilbud for elever med generelle vanskeligheder og sent udviklede elever. Kilde: Wikipedia.dk ALLE ELEVER KAN FÅ TILSKUD Det er ikke billigt at gå på efterskole. Prisen runder kroner for 45 uger, men der er tilskud at hente for alle. Dansk Skoleforening for Sydslesvig yder tilskud på linje med de danske kommuner. Satsen er afhængig af forældrenes indtægt. Satserne kan ses på kig under menupunktet regler og vedtægter. Er den ene af forældrene dansk statsborger, skal der søges om tilskud i Danmark. Niels Ole Krogh, BorderPress Anna Tove på Hoptrup Efterskole: Her er ingen kliker det er megafedt [KONTAKT] - Jeg er ikke forandret, jeg er bare meget mere mig selv. 16-årige Anna Tove Sloth Huss lader ingen i tvivl om, at hun er mere end tilfreds med at gå på Hoptrup Efterskole - Efterskolen for Scenekunst i Danmark - med adresse mellem Aabenraa og Haderslev. Glæden over skolen hænger sammen med glæden ved dansen. Anna Tove har valgt danselinjen, andre musik-, teater-, musical- og sceneteknikerlinjen. - Jeg har udviklet mig helt vildt meget. Jeg er en af dem, der har danset mindst tidligere. Vi har nogen, der har været med i X-faktor, nogle har endda danmarksmesterskaber i dans. - Det fede er, at vi har to danselærere og danser to timer hver dag. Det har fået mig til at elske at danse. Først nu ved jeg, hvordan det er at danse, fortæller Anna Tove og tilføjer, at det kan være ganske hårdt. Eleverne danser i mange genrer: funk, moderne, ballet, showdance og mere. I februar var eleverne på turné med 12 danse, som de viser på efterskoler og i forsamlingshuse. MANGE VENNER - Jeg har fundet så mange venner her på skolen. Alle er venner med hinanden. Vi har ingen kliker. Det er megafedt, siger Anna Tove, der tror, at der skabes venskaber for livet. - Ikke med alle, men om fem år tror jeg, at jeg stadig har kontakt til mange. Det ved jeg fra kammeraterne, der også var her sidste år. Vi bruger Facebook og Skype, så det er let at holde kontakt, fastslår hun. Dagen begynder med morgenmad klokken 7. En halv time senere er der morgenmotion. Det skifter mellem zumba, hulahop, parkour, styrketræning og løbetur alt efter ugedagen. Morgensamlingen har også et varieret indhold. MORGENSAMLING - Det kan være en lærer, der fortæller noget random (tilfældigt, red.) om deres liv. En anden læser historier. En tredje spiller musik, mens vi ligger hen over bordene og lytter. En anden igen viser musicals på film, opremser Anna Tove. På grund af specialerne er det øvrige fagudbud indskrænket til dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik og livsoplysning. - Jeg har aldrig haft så gode lærere. De går meget op i deres undervisning. Det fede er, at vi kender lærerne så godt. Min matematiklærer er helt vild god til at forklare. Vi er allerede gennem pensum nu, og når det et par gange mere. Dansk undervises også på en anden, bedre måde. Det er ikke så meget grammatik, men mere sprogstile. Det er mere poetisk. Kristendomskundskab, som tidligere var fast bestanddel af de danske efterskoler, er der ifølge Anna Tove ikke meget af. - Det eneste, vi skal i den retning, er, at vi optræder i kirken til jul. I 10 klasse har vi fx ikke religionsundervisning. Vi skal bare passe godt på hinanden, sådan sundfornuft-agtigt, forklarer hun. DE ANDRE Udover to sydslesvigere og en elev, der har gået i tysk skole i Danmark, er der ikke elever med anden baggrund end dansk-dansk. - Der fyres tyskerjokes af. Men det er ikke noget ondt. Jeg har ikke tysk accent, så de rammer ikke mig. I øvrigt er tyskundervisningen helt vildt kedelig. Min lærer har givet mig lov til at læse tyske tekster, mens de andre lærer det, jeg kan, fortæller Anna Tove. Hun er helt vildt glad for sin roomie værelseskammeraten Tilla. - Vi er rigtig gode til at snakke med hinanden, siger Anna Tove, der går i 10. klasse, mens Tilla går i 9. klasse. Når der er stilletime, foregår det på værelset eller i klasseværelset. Eleverne skal være i seng kl Internettet slukkes klokken 23. Vi har stadig mobiltelefonen, men man er virkelig bombet, især os dansere. REGLER Anna Tove er vegetar lige som fem andre af de cirka 100 elever. - Vi spiser tre hovedmåltider, og der er altid ekstra mad til os. Men den er ikke så god som hjemme. De kan ikke finde ud af at lave tofu. Men de er gode til at tage hensyn til allergikerne, siger hun og fortæller, at der også er tre mellemmåltider. Sprut, stoffer og samleje er hjemsendelsesgrund. - Lærerne siger, at det er de eneste regler, der er, så dem skal vi overholde. Og da vi har et godt forhold til lærerne, så gør vi det. SAVNER IKKE Anna-Tove savner stort set ikke Flensborg. - Jeg troede, jeg ville savne mine forældre mere. Men her er så mange søde mennesker. Det gik helt vildt hurtigt med at falde til. Omvendt føler jeg mig også hjemme, straks jeg er i Flensborg igen. - Jeg kan næsten ikke overskue at skulle tilbage til min gamle skole. Vi har simpelthen så seje lærere her og den bedste undervisning. Jeg kan desværre ikke gå her i to år. - Jeg har udviklet mig helt vildt meget, og det tager jeg med hjem. Jeg er blevet mere mig; er mere åben overfor folk. Før var jeg usikker overfor, hvad jeg ville, følte mig ikke så tæt på mig selv. Men jeg har ikke ændret mig, jeg har bare udviklet mig. Anna Tove Sloth Huss går på Hoptrup Efterskole; på alle måder en stærk oplevelse. (Fotos: Privat) Alle er venner med hinanden på efterskolen. - Og afskeden kan jeg ikke holde ud at tænke på. Det bliver vildt trist. Efterskole er vildt fedt. Niels Ole Krogh, BorderPress

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dampskibet Alexandra, akvarel malet af Kay von Eitzen Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dette års kalender viser billeder af skibe, der i en del årtier sejlede på Flensborg

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER MAJ 2015 Det sker i Brøndby Lørdag den 30. maj kl. 20.30 The Rocking Ghosts Kulturhuset Brønden Kulturkalender MAJ 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER MAJ 2015 Udstillinger: Tirsdag den

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere