Fik ny formand [KONTAKT] Preben Petersen fra Odense er ny formand for Danmarks-Samfundet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fik ny formand [KONTAKT] Preben Petersen fra Odense er ny formand for Danmarks-Samfundet."

Transkript

1 FLENSBORG AVIS Torsdag 14. marts Sydslesvigsk Forening UGENs OVERSKRIFTER Sort sol [KONTAKT] På SSFs klausurmøde sidst gav forfatteren Egon Clausen, der er næstformand i Dansk Forfatterforbund, et interessant bud på, hvordan en rigsdansk vinkel på Sydslesvigs aktuelle søgen efter en oplysnings- og kommunikationsmodel overfor Danmark kunne iværksættes. Egon Clausens henvisning til, at vi foruden undervisningssektoren især burde orientere os mod danske kulturbærere - forfattere, kunstnere og kulturarbejdere - var et nyttigt vink, der harmonerer med SSFs rolle som kulturformidler generelt i Sydslesvig. Vi engagerer hvert år mange danske kunstnere, foredragsholdere og kulturpersonligheder til optræden i SSF-regi; måske bør vi mere målrettet forstå at inddrage dem som ambassadører for oplysningen om det danske [KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernførde tager på tur til Sort sol. Læs mere på KONTAKT side 2 Forårsbrunch [KONTAKT] SSF Flensborg amt arrangerer forårsbrunch for små og store i Store Vi. Læs mere på KONTAKT side 3 Gymnasiekor [KONTAKT] Også vore gymnasiers kor medvirker ved SSFs og»sønderjydernes«koncert i Flensborg med Niklas Willén på podiet. Læs mere på KONTAKT side 4 Megafedt [KONTAKT] Anna Tove er elev på»megafede«hoptrup Efterskole og nyder undervisningen og kammeraterne. Læs mere på KONTAKT side 5 Interessant idé mindretal gennem tilbud om sociale og kulturhistoriske kontakter, mens de opholder sig hos os. Også Egon Clausens anbefaling af forfatterseminarer, forfatterkonkurrencer og etablering af en forfatterlejlighed i Slesvig foruden den allerede planlagte kunstnerlejlighed i List er værd at inddrage i det fremtidige oplysningsarbejde. Netop den personlige kontakt med mindretallets mennesker og den selvoplevede historiske tradition og spillevende nutid er elementer, der formidlet nordover kan vække Sydslesvig-interessen til live. Disse betragtninger kan udmærket indgå i Samrådets og SSFs arbejde med en kommunikations- og oplysningsstrategi for Sydslesvig. Dieter Paul Küssner DANMARKs-SAMFUNDET Fik ny formand [KONTAKT] Preben Petersen fra Odense er ny formand for Danmarks-Samfundet. På weekendens repræsentantskabsmøde i Vingstedcentret i Bredsten blev han valgt uden modkandidat. Og hvad giver en sydslesviger en afgående formand i gave? Et Sydslesvig-flag naturligvis. Og det var, hvad SSFs 2. næstformand og Sydslesvigrepræsentant i Danmarks-Samfundet Franz Dittrich overrakte i forbindelse med en hilsen fra Sydslesvigsk Forening. Nils Ole Kajhøj, som efter syv år på formandsposten valgte at trække sig, fik som tak for sin indsats sammen med flaget overrakt bogen Dansk i Sydslesvig, om Danevirke Museums udstilling om det danske mindretal i Sydslesvig fra 1864 til i dag. INTENSIVERET SAMARBEJDET Nils Ole Kajhøj har i sin formandstid intensiveret organisationens samarbejde med det danske mindretal i Sydslesvig, hvor han bl.a. var en trofast gæst ved årsmøderne for at foretage faneindvielser og flagoverrækkelser. Den nu fhv. formand, som på mødet udnævntes til æresmedlem, kunne i sin sidste årsberetning se tilbage på et atter aktivt år for Danmarks-Samfundet: Arbejdet med håndbogen for fanebærere er afsluttet og blev præsenteret på repræsentantskabsmødet. Det er planen, at landsledelsen går videre med at færdiggøre undervisningsmaterialet for instruktører til fanebærerkurser. Formålet med materialet er at sikre en ensartet undervisning over hele landet. Materialet vil fremstå som en PowerPoint-præsentation. Derudover vil der blive udarbejdet et hæfte med detaljerede oplysninger med lektionsplaner, tidsforbrug og baggrundsmateriale til de enkelte billeder etc. Når undervisningsmaterialet er ved at være færdig, bliver der afholdt et møde med instruktørerne, så de kan komme med bemærkninger, rettelser etc., inden materialet fremstilles. Hele materialet lægges ud på hjemmesiden tilgængeligt for alle. Man kan så enten selv downloade PowerPoint-præsentationen samt hæftet med baggrundsmateriale eller rekvirere det fra landskontoret. Folderne med forklaring af de elementære flagregler, forligger nu i en tysk, engelsk og dansk udgave og tilbydes de store sommerhus-udlejningsfirmaer. Aktiviteterne i Sydslesvig er blevet udbygget således, at Danmarks-Samfundet hvert år opstiller pavilloner ved årsmøderne. Derudover medvirker organisationen ved andre kulturelle begivenheder syd for grænsen. Bogen Sådan bruges Dannebrog er efterspurgt, og landskontoret modtager stadig spørgsmål af forskellig karakter om Dannebrogs brug. En ny rettet udgave af bogen forventes at være klar i begyndelsen af Også hjemmesiden bliver flittigt brugt i forbindelse med spørgsmål om Dannebrog og dets anvendelse. I år arbejdes der på at oprette en ny fælles portal for Danmarks-Samfundet med en tilhørende udbygning af Facebook. PRÆCIS FORMÅLSBESKRIVELSE Franz Dittrich, der sammen med Gaby Böttinger fra Dansk Generalsekretariat deltog i mødet, overværede en livlig og konstruktiv debat om Landsledelsens forslag til ændringer af vedtægternes 2; en fortsættelse af sidste års repræsentantskabsmøde, hvor de af landsledelsen foreslåede vedtægtsændringer ikke helt opfyldte de delegeredes ønsker, og derfor blev trukket tilbage og udsat til i år. Efter en entydig afstemning i lørdags lyder organisationens præcise formålsbeskrivelse i 2: Danmarks-Samfundet har, med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet. ANSØGNINGER OM FLAG & FA- NER I Sydslesvig bliver årsmødeweekenden i slutningen af maj hhv. starten af juni gerne brugt til overrækkelser af flag og faner, skænket af Danmarks- Samfundet, til distrikter, skoler, børnehaver eller andre foreninger og institutioner i landsdelen. Og der er gode muligheder for at få overrakt et flag HHV. en fane i årsmødeweekenden juni, hvis man inden den 15. april sender en ansøgning til Gaby Böttinger, som er forbindelsesled mellem Danmarks-Samfundet og de danske organisationer og institutioner i Sydslesvig. Ansøgningen findes på nettet under eller fås ved henvendelse til Også en måde at finde vindere på. (Foto: krea-holdet) Gaby Böttinger, hhv. tlf Også den nye håndbog for fanebærere kan rekvireres her. Midler til køb af faner og flag indsamler Danmarks Samfundet bl.a. ved salg af de små Valdemarsflag den 15. juni hvert år. I Sydslesvig sælges disse i alle årsmødedagene. Det er blevet en tradition, at distrikterne sælger dem i forbindelse med opkrævning af entréen og dermed bruger disse små klisterflag som synligt adgangstegn til møderne. gb Heldige vindere fundet Preben Petersen, ny formand. (Foto: Franz Dittrich overbringer en hilsen fra SSF og overrækker et Sydslesvig-flag og en boggave til Nils Ole Kajhøj. (Foto: Ib Ketler) WEEKENDOPHOLD PÅ CHRISTIANSLYST [KONTAKT] Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening havde bedt krea-holdet på Jørgensby-Skolen i Flensborg om at trække lod blandt de korrekte besvarelser af Sydslesvigquizzen på turistmessen i Herning sidst. Der blev afleveret 1550 besvarelser, oplyser GFs foreningskonsulent Claus Jørn Jensen, og så godt som alle svarede rigtigt. Heldige var Hanne Godiksen fra Holstebro og Poul Kristensen fra Horsens, der hver vandt et weekendophold for to personer på Christianslyst.

2 FLENSBORG AVIS Torsdag 14. marts LÆSERINDLÆG Præcisering [KONTAKT] Jeg læste omtalen af mit foredrag i Slesvig i sidste uges udgave af KONTAKT. Artiklen rummer en række unøjagtigheder, men det, der ærgrer mig mest, er en urigtig omtale af Lars Henningsen. Jeg har slet ikke nævnt Lars Henningsen i mit foredrag, og det er således heller ikke rigtigt, at Lars har "stået for Den Slesvigske Samling, har udviklet den og fremmet befolkningens HUSUM SSW Opstilling og generalforsamling UGEN DER KOMMER kendskab til den" (Johanna). Jeg har haft forgængere i mit job, som har stået for samlingen. Men Lars Henningsen var leder af Arkivet og Studieafdelingen. Med bedste hilsner, Jan P. Jessen, cand.mag. ansvh. historiker Den Slesvigske Samling Beklager fejltagelsen. 15. Flensborg SSF-distrikt Nord: Lotto i Tønnsenhuset kl. Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl Valsbøl og Omegns folkedansere: Forårslegestue for alle på Valsbølhus kl. 19 Sild danske menighed: Galla-fest i List danske Kulturhus kl. 19 Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. SSF-distrikt Moldened: Patchworkkursus i forsamlingshuset Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Vinaften med Edgar Lork med vine fra Orthenau, i mødelokalet, Mansteinstr. kl. Dannevirke UF: Lotto i Danevirkegården kl. SSW-distrikt Satrup-Sørup: Generalforsamling i Satrup Skole kl. 16. DSH Aktive Kvinder: Weekendstævne på Christianslyst SdU: Badmintonstævne for U9, U11, U13 og U15 i Træningshallen, Slesvig SdU: Motions-badmintonstævne for seniorer på Husum Danske Skole kl. 13 SSW: Kursus: Strategien und Themen zur Kommunalwahl på Flensborg Bibliotek kl SdU: Forårsopvisning i Idrætshallen, Flensborg kl Flensborg SSF-distrikt Nord og menigheden: Velgørenhedskoncert med bl.a. HäppiSingers til fordel for hospicet, i kirken kl. 16 Flensborg SSF- og SSW-distrikt Skt. Hans: Generalforsamlinger på Jørgensby-Skolen kl Valsbøl pastorat: Kirkehøjskole Byzanz-Konstantinopel-Istanbul med foredrag ved Finn Rønnow, Herdis Halvas-Nielsen og Kurt Johansen på Valsbølhus kl Hejmdal Blæseorkester: Forårskoncert på Harreslev Danske Skole kl. 15 KONTAKTred. [KONTAKT] Husums SSW medlemmer er indkaldt til kandidatopstilling til kommunalvalget og til generalforsamling. Mødet finder sted i Husumhus fredag den 15. marts kl.19. Alle medlemmer af SSW Husum har stemmeret og er hjertelig velkommen. 18. Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14 SSF- og SSW-distrikt Hanved/Langbjerg: Generalforsamling i Langbjerg Forsamlingshus kl. 19 SSW-distrikt Hatlund/Langballe: Opstillingsmøde i Hatlund-Langballe Danske Skole kl. SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. -21 SSW-distrikt Busdorf: Opstillingsmøde på Slesvighus kl KFUM/K: Generalforsamling i Ansgar menighedshus Flensborg kl SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænselandet Vandring ved Slesvig, fra Exe i Flensborg kl Dansk Centralbibliotek og Nordisk Informationskontor: Læs nordiske forfattere med Anette Jensen og Lene Lund på Flensborg Bibliotek kl. Lyksborg Kvindeforening: Harrys film om legetøjsudstillingen i 1998 på skolen kl Skovlund Ældreklub: Påskehygge i forsamlingshuset kl. 15 SSW-distrikt Oversø/Frørup og Sankelmark: Opstillingsmøde i Restaurant Salz und Pfeffer i Oversø kl. SSW-distrikt Satrup og Damholm: Opstillingsmøde for Satrup i Damholm Forsamlingshus kl. 250 KONCERTER Ungdom musicerer om kap SLESVIG - BIO MIO SILD SSF RENDSBORG-EGERNFØRDE I dag: Hvidstengruppen [KONTAKT] I dag, torsdag den 14. marts kl. inviterer Bio Mio i Slesvig til filmaften på Slesvighus. Det historiske dokumentardrama om Hvidstengruppen står på programmet. Det er historien om gode, retskafne og jævne danskere fra Hvidsten, der som nogle af de første engagerer sig i modstanden mod den tyske besættelsesmagt i Danmark. Men det er også historien om en familie og venner, som i deres åbenmundede naivitet bliver indhentet af spillets regler og må betale prisen. Filmen er instrueret af Anne- Grethe Bjarup Riis. På venskabsbesøg [KONTAKT] Lørdag den 9. marts tog 8 SSFere fra Sild på faderskabsbesøg til Grindsted Grænseforening. Vi blev budt vellkommen i idræts- og kulturcentret, hvor vi blev vist rundt af direktøren. Centret er en imponerende bygning, der både rummer sportshaller, svømmebad, optræningscenter og bibliotek, ironisk kommenteret af Walter Johannsen: Sådan noget vil jeg slet ikke se. Efter en dejlig frokost holdt vi et lille møde for at drøfte problemer Grænseforeningen og Sild SSF imellem. Eftersom GF-formand Erling Bach og tre andre siger farvel til bestyrelsen, bliver fremtiden vanskelig. Vi kunne fortælle om fusionen på Sild og håbet om, at det kulturelle arbejde bliver styrket, samtidig lovede vi at opretholde den venskabelige forbindelse til Grindsted. På Give-egnens museum blev vi vist rundt af en engageret dame, og vi fik kaffe og friske vafler, lavet på et gammeldags komfur. En dejlig middag på Agerbæk hotel satte punktum for en dejlig dag med vennerne fra Grindsted, med lovning om, at vi mødes igen i 2014 i Kejtum. Peter Petersen [KONTAKT] Forestående weekend bliver der musikalsk knald på overalt i Flensborg: marts arrangerer landsmusikrådet med sæde i Kiel den 50. "Jugend musiziert"-konkurrence inden for 10 kategorier med al tænkelig bredde og kvalitet, og til det formål lægges der beslag på alt, hvad der pladsmæssigt forefindes i Flensborg, inkl. Duborg-Skolen og salen på Flensborghus. 250 koncerter bliver det til i løbet af de tre dage. Resultaterne offentliggøres fredag kl. 18 og søndag kl. 16 på Flensborghus, og lørdag kl. 18 på Flensborg rådhus. I vinderkåringen på Flensborghus om søndagen deltager også SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen. Efter regionale konkurrencer i hele Tyskland i januar, er der denne weekend tale om den landsdækkende konkurrence for Slesvig-Holsten, og afgørelsen på forbundsplan træffes i maj. Detaljerede oplysninger på RENDSBORG/ BYDELSDORF Påskefrokost [KONTAKT] SSF Rendsborg-Bydelsdorf indbyder til påskefrokost onsdag den 20. marts kl. 19 i Ejderhuset Bydelsdorf. Tilmelding på eller inden i morgen, 15. marts; også hjælpere efterlyses. Pris: 6 euro, gæster 8 euro. 20. Flensborg SSF-distrikt Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14 SSF: Gymnasiekorkoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Idrætshallen, Flensborg kl. 20 Oksbøl Kvindeforening: Møde i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19 Lyksborg menighed: Læsekreds i præstegården kl. SSW-distrikt Store Vi: Opstillingsmøde for Lindved Kommune hos Daniel Dürkop, Seelander Str. 17, Sillerup kl. 20 SSF- og SSW-distrikt Husby: Generalforsamlinger på skolen kl. De danske foreninger på Ejdersted. Fælles strukturmøde om Demografischer Wandel nur ein Problem der anderen? i Vestejderstedhallen, Garding kl. 20 SSF-distrikt Rendsborg-Büdelsdorf: Påskefrokost i Ejderhuset kl. 19 SSF- og SSW-distrikt Treja/Hollingsted: Generalforsamling og opstillingsmøde på Treja Skole kl. Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14 SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl Det Lille Teater Flensborg: DLT-Revy 2013 i Hjemmet kl. SSF-distrikt Store Solt: Bogbus ved Møllebro Forsamlingshus kl SSF-distrikt Sørup: Generalforsamling på skolen kl. 19 SSF-distrikt Husby: Til Det Lille Teater Flensborg SSF Husum og Ejdersted amter: Krokusblomstringstræf for 60+ på Husumhus kl SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl Torsdagsklubben Mårkær: Foredrag med Volker Bock om Bynavne hos Gertrud Jochimsen kl. 15 Heer drååwe we üs 21. Friisk Foriining: Medlemsforsamling i Gaststätte Johannsen, Risum kl. 19 Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Bjarne Lønborg. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.»sort sol«- en oplevelse. (Arkivfoto: Annegret Jöhnk)»Sort sol«- natur pur [KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernførde amt inviterer til en naturoplevelse med Sort sol lørdag den 23. marts kl Med Sort Sol betegnes et naturfænomen, der kan ses om foråret og efteråret, når stærene samles i marsken i enorme flokke til træk. Der kan være op til stære i en flok. Lige før stærene går ned på jorden for natten, tegner de store fascinerende mønstre på himlen - det kalder man Sort sol. Overnatningsområderne flyttes hele tiden for at snyde rovfuglene, og derfor har deltagerne naturvejleder Siggi Pfingsten med, der finder de rigtige steder, så man kan se stærene danse. Der er busafgang kl fra Medborgerhuset i Egernførde. Hjemkomst ca Turen er kun for voksne. Pris: 18 euro for medlemmer, 23 euro for ikkemedlemmer. Husk mad og drikke, påklædning efter vejret og evt. siddeunderlag. Amtsstyrelsen gør opmærksom på, at NDR er med og filmer. Ønsker man ikke at medvirke i optagelsen, bedes man sige besked ved tilmeldingen. Omgående tilmelding ønskes til sekretariaterne, og

3 FLENSBORG AVIS Torsdag 14. marts FLENSBORG Kurt Strand. Politisk brunch med Kurt Strand [KONTAKT] SSF Flensborg By inviterer til politisk brunch med Kurt Strand og emnet Fra finanskrise til formidlingskrise lørdag den 13. april kl. 11 på Flensborghus. Kurt Strand er journalist med 35 års erfaring i trykte som elektroniske medier. Har siden begyndelsen af 1990erne undervist i journalistik, holdt foredrag om medier og fungeret som ordstyrer ved konferencer og debatter. Er forfatter til en række bøger om journalistik og politik. Entrè: 8 euro inkl. morgenmad. Tilmelding: indtil 11. april på tlf Foredraget Fra finanskrise til formidlingskrise spørger til - og giver svar på spørgsmål som: Var det min skyld at pensionen blev udhulet? Er det mig der har investeret de forkerte steder? Hvad med bankerne? Hvad med EUs forskellige regeringer? Grækenland, Portugal, Spanien? Hvordan bliver dette emne formidlet til os borgere? SKIFTENDE TIDER [KONTAKT] Et nyt år kommer gerne med uventede overraskelser. Gamle vaner kastes over bord, i bedste fald med vilje. Nye tendenser peger fremad. Sådan er der så meget, som Finn Søborg i sin tid skrev i en spændende bog. En mærkværdig vinter, der krævede gemytternes tålmodighed og udfordrede vore kroppe. Man fejrer en herlig fest med glade gæster, god mad og prægtig stemning; en smuk, afholdt veninde fylder 60 men ligner en på 50, omgivet af smukke børn og muntre børnebørn. Snart oldemor - i den unge alder. Gemalen stolt i baggrunden. Musikken spiller op. Åh, endelig danse igen. Forekommer ikke så tit. Pludselig bliver man som et lyn ramt af et hekseskud og må give afkald. Farvel tango og discodance. Og præcis sådan var det også med denne vinter. De første forårsblomster luger frem i en forsømt have, solen sniger sig ind i nogle forhåbningsfulde dage. Og så et orkanagtigt skifte med is- og sne i gården - og lange vejrmeldinger i alle radio- og TV-udsendelser i stigende grad. FREMTIDEN Aviserne strutter med beretninger om frostforslidte hovedgader, om Slesvig bys brogede fremtidsudsigter, om uvisse valgperspektiver. Slesvigs teaterverden lyser op med nye muligheder efter lukningen af den faldefærdige gamle bygning. At underjordiske vandløb gennem tiderne har bragt mange bygninger i fare, er bekendt. Zukunfswerkstatt i Slibyen har kritisk påtalt faren mange gange. Byens stakkels stedbarn Lollfod burde saneres, og også Slesvigs indre by bør sættes i stand. Slesvig Roklub får takket være gavmilde venner et nyt hjemsted. Og det iøjnefaldende kunstnergalleri ude i Slien er atter gået over på kreative hænder. På vor allesammens Frihed/ Freiheit FLENSBORG AMT går det fremad. Skridt for skridt. Med nye bemærkelsesværdige, topmoderne og dyre bygninger. Heimat hedder det nye variete, med stars og stripes - og et, hævdes der, internationalt program. Slesvig Musikklub har lige udsendt årets programhæfte. Alle har deres problemer at kæmpe med. Men noget skal der ske. Måske er et nyt folkebad løsningen. De gamle husker endnu "friheden" som en herlig tumleplads for alle. De gamle skal vænne sig til nye tider, til lifestyle, midnatsshopping, til superkorte slacks med frække udsigter og klædsomme leggings med blomster og kulør. Foreningslivet viser tegn på fremgang, skønt mange klager over dalende medlemstal og manglende engagement. Også i SSF og SSW er der fremgang men med stabilt hhv. let stigende medlemstal og et forbilledligt engagement, der resulterende i et mangetal af aktiviteter pynter på forårets programog trodser den almindelige slaphed. FREDERIKSBERG Året 2013 er kommet godt i gang," fortæller Dorte Dautenheimer, formand i SSF Frederiksberg. At medlemmerne også er det, vil vise sig ved en vinaften allerede i morgen, fredag den 15. marts kl. i den hyggelige kælder i Mansteinstraße. Edgar Lork fortæller om badiske vine. Smagsprøverne er altid lovende og optakt til den velkendte stemning, made in Friesbarch, som måske snart kan omdøbes til Stilberg. 4. maj: udflugt til Gråsten Slot med dronning Ingrids smukke have. Sommerens grillaften finder sted den 14. juni. ANSGAR SLESVIG Vi skrev sidste uge om en munter og velbesøgt lottoaften i Husum. Slesvigs lottofans havde også deres afholdte lottoaften i den populære Ansgarsal. Husk at købe billet til familiebrunch [KONTAKT] Når SSF Flensborg amt arrangerer familiebrunch om foråret, går det på tur i amtet; denne gang til Landgasthof Wiehekrug i Store Vi lørdag den 20. april fra kl. 10 til ca. kl. 13. Amtsstyrelsen håber at se mange, også gerne fra andre amter, til en hyggelig formiddag. Invitationer udsendes ikke, så husk at fortælle det til venner, familie og naboer. Kroværten er kendt for at diske op med en overdådig brunchbuffet bestående af både lune, varme og kolde retter. Der opstilles et legehjørne for børnene, og mon ikke man også i år igen er klar med en omgang ansigtsmaling til de farveglade? Underholdningen står Sven-Ulf Jansen, som er en dygtig bugtaler, for. Bugtaler Sven-Ulf Hansen og frække Anton kommer i år. Stabilt foreningsliv al ynk til trods Med på scenen har han Anton og gamle Thomsen, som sikkert vil få smilet frem hos mange af deltagerne. Prisen er 12 euro for medlemmer og 17 euro for ikke-medlemmer. Børn fra 4 til 12 år koster 6 euro, og er barnet yngre end 4 år, kommer det gratis med. Billetterne kan købes på Dansk Sekretariatet for Flensborg amt eller hos ens lokale SSF-bestyrelse. Sekretariatets telefonnummer er , ringer du fra en af Skoleforeningens telefoner, er det Amtets mailadresse er Sekretariatet holder ikke påskeferie, men det er en god idé at ringe, inden du kommer, da medarbejderne kan være ude af huset i et ærinde. Lækre gevinster, stemningen i top, bølgerne gik højt. Erikas tys-tys" havde virking. Hvem vil undvære Ingvars tørre kommentarer: Neun? Moin. Nitten? Kattsund. Halvfems? Grossmutter; en morsom aften. HOLM/ SKT. JØRGEN Den 22. marts inviterer SSF Holm/ Skt. Jørgen til en filmaften på Slesvighus. På DVD vises Dansk i Sydslesvig 1920 til Så vidt det huskes, er afdøde amtssekretær Magnus Bichel med som matroseklædt feriedreng, dengang i Flensborg. Årets traditionelle pinsetur ud i det blå finder sted den 18. maj. Tidlig tilmeldning anbefales. CENTRUM/ NORD SSF Centrum/ Nord får vedvarende respons på Nål og tråd hver 2. og 4. tirsdag i måneden på Slesvighus. Her mødes man for at sy, strikke, brodere, hækle, snakke og grine. Tatjana Coopers begavede initiativ har smittet flere og flere. Kirsten Bohnsack stod for noget nyt med Lær at lave smørrebrød. Erfaren instruktør var Inge Nielsen, lærerinde på Jes Kruse-Skolen. Slesvighus fine køkken var den passende ramme til opdagelsesrejsen til vidunderlandet "Dansk smørrebrød". Trendy, bliver det kaldet, lækkert ved buffetter, fester, receptioner - eller måske kun til personlig nydelse. Deltagerne forsøgte at konkurrere med den populære danske smørrebrødsjomfru Ida Davidsen. Som afslutning på arrangementet blev de lækre sager spist i ro og mag. En gentagelse ligger i luften. Centrum/ Nords mangeårige formand Kai Michael Nielsen - han lovede på generalforsamlingen at blive på sin post i to år endnu - bebudede en spændende dagstur til København med bus. Bindende tilmeldning senest den 25. marts. Et legehjørne sørges der også for. Store og små til sidste års familiebrunch. (Fotos: privat) BØGLUND Også ude på landet er der forårsliv. Bøglund SSFs formand Ingrid Munnecke beretter om søndagens smukke påskebasar i forsamlingshuset, der trods sne blev et livligt og vellykket arrangement, der opnåede størst succes senere på eftermiddagen. Fra Danmark kom to af distriktets venner for at være gæster hos Ingrid privat og for at deltage i basaren med egne værker. Nina præsenterede sart, aparte porcellænskunst, blomster og påskepynt, ledsageren Christian rustikale træarbejder, bl.a. en bemærkelsesværdig gæstebog. I basaren deltog derudover en række kendte SSFere. Anne Christiansen fremviste og solgte sine smukke patchworktasker, som fandt mangen en liebhaver, Elke Martensen fra Flensborg kom med interessante clips og smigrende halstørklæder. Marlise Tudsen viste påskepynt i alle variationer. Næstformand Christa Lenscher agerede med venlig bistand, og Sigrun Møller, der lige havdde rundet de 70, ligeså. Ved et overvældende kaffebord - de uundværlige påskeharer stod på rad og række i alle størrelser - med dejlige, hjemmelavede lagkager mødtes en munter skare fra egnen men også udefra. Det er populære arrangementer som disse, der holder liv i foreningen og giver sammenhold. SLESVIG AVIS Og med netop det formål udsendes Slesvig Avis som medlemsblad til alle danske i Slesvig og opland fire gange om året - med masser af oplysninger om arrangementer m.m. Sidst sås tre aktuelle eksemplarer visne i en papircontainer. Det er ikke meningen. Bladet bør læses og gemmes, og arrangementerne bør man deltage i for ens egen skyld, uanset vind og vejr. Johanna Og så kan man blive sminket. Centrum-Nords formand Kai Michael Nielsen indbyder til København-tur. Frederiksberg SSF med formand Dorte Dautenheimer indbyder til vinaften i morgen. Anne Christiansens patchworktasker gjorde lykke i Bøglund i søndags.

4 FLENSBORG AVIS Torsdag 14. marts EGERNFØRDE Foredrag om moselig [KONTAKT] SSF Egernførde indbyder til sæsonens sidste foredrag i sin historiske foredragsrække, tilrettelagt af Peter Müller, Peter Büchert, Gerd Bräseke, Ingwer Roost og H.J. Petersen, i aften, torsdag den 14. marts kl. i Medborgerhuset i Egernførde. Aftenens foredragsholder er dr. Michael Gebühr, Slesvig/Tolk, fhv. leder af den arkæologiske afdeling på de gottorpske landsmuseer i Slesvig. Han fortæller om "Die Moorleichen von Windeby eine Kriminalgeschichte". Pigen fra Vindeby mose, var hun en pige eller alligevel en dreng? Hvorfor blev hun/han sænket i mosen dengang? Hun/han kom på museet i SdU/DAN FLENSBORG BIBLIOTEK DOLAs DUKKER Slesvig i 1952 og er stadig omgivet af mystik. En spændende kriminalhistorie belyst fra kompetent side. Vortrag über Moorleichen Ganz in der Nähe von Eckernförde, in Windeby fanden Torfarbeiter 1952 das Mädchen in den tiefsten Schichten des Moores. Aber warum war es vor mehr als tausend Jahren dort versenkt worden? Und war es ein Mädchen oder doch ein Junge? Über die dann folgende Forschungsarbeit berichtet Dr. Michael Gebühr, ehem. Leiter der Archäologie auf Gottorf, am heutigen Donnerstag, Uhr im Medborgerhuset, Hans-Christian- Andersenweg 8 in Eckernförde. Forårsopvisning [KONTAKT] Lørdag den 16. marts kl i Idrætshallen i Flensborg er der forårsopvisning ved SdU og DAN med et bredt udvalg af bevægelsesformer indenfor gymnastik/ aerobic og dans. Opvisningen afrundes af knap 140 gymnaster fra Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole. Børn har gratis entré, voksne 2 euro. Det der om torsdagen [KONTAKT] Forfatteren Jørgen Bukdahls essay om "Norden og Europa" udkommer onsdag den 20. marts i en helt ny udgave med billeder af aktuelle nordiske kunstnere. Finn Slumstrup, forfatter og formand for Grænseforeningen, besøger Flensborg Bibliotek torsdag den 21. marts kl. 16, hvor han vil causere over Jørgen Bukdahl, som interesserede sig meget for grænselandets problematik. Musikken denne torsdag leveres af "Painted Green - light". Bandet må undvære forsangeren, som har travlt i museumsverdenen. De er derfor på udkig efter en ny sanger, så hvis du har en folk-sanger m/k i maven, kan du få en smagsprøve på bandets stil og repertoire og måske gøre dine hoser grønne for at komme til audition. Men først fortæller bibliotekar Karl Fischer om Månedens bedste bøger. Månedens bedste bøger Formiddagslukket [KONTAKT] Bibliotekerne præsenterer igen nogle af forårets nye bøger torsdag den 21. marts. I Husum præsenterer Anni Søndergaard bøgerne kl. 11. I Slesvig fortæller Carsten Reyhé om månedens bedste bøger kl. 16. I Flensborg er det ligeledes kl. 16. Du kan låne de helt nye bøger med hjem. [KONTAKT] Alle medarbejdere ved- Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig skal på internt kursus. Derfor har Flensborg Bibliotek lukket fredag formiddag den 15. marts. Denne dag er åbningstiden derfor ændret til kl I Flensborg og Egernførde [KONTAKT] Lørdag den 16. marts kl. 11 spiller Dolas Dukketeater "Kanin, Kasper og Trolderolle" på Flensborg Bibliotek. Kanin har ingen ører og de andre driller ham, så han bliver ked af det. Men pludselig møder han en høne med ører. Det er dejligt forår, men pludselig er det væk. Heksen Vortenæse har været på spil og har tryllet. Og så har Trolderolle fået et påskeæg af guld. Onsdag den 20. marts kl. 15 giver Dolas dukker forestillingen "Bamse Fnuller, Prinsesse Guldlok og Heksen Vortenæse" på Fællesbiblioteket i Egernførde. Solen skinner, fuglene kvidrer og alle er i godt humør. Alle? Nej, Bamse Fnuller er så trist, han savner et eller andet, med ved ikke hvad. Prinsesse Guldlok er bedrøvet. Hendes far, kongen nyser hele tiden, og hun er bange for at han skal dø. Den, der kan stoppe hans nyseri, får prinsessen og det halve kongerige. Indtil videre har intet hjulpet, men en skønne dag kommer en prins kørende op til slottet. Heksen Vortenæse er sur på Kasper, fordi han hele tiden driller. Og nu har han digtet en fæl sang til hende, som han synger i vilden sky. Det er for meget for Vortenæse, og nu tryller hun Kasper væk. UFFEs KAFFEBAR TØNNING Med Dannebrog i München, filmen fra tv-udsendelsen blev vist i Uffes Kaffebar i Tønning. (Fotos: Werner Schlickert) Rummelig eftermiddagshygge [KONTAKT] Uffes Kaffebar i Tønning viste sig igen at være særdeles rummelig. Ud over bogbusudlån og en udstilling fra Uffe-Skolens sidste emneuge om de nordiske lande med masser af tekster, billeder og ildsprudlende vulkaner vistes klip fra børnequiz-udsendelsen "1, 2 oder 3" på en privat tysk tv-station. Skolens nuværende 4. kl. havde taget den lange vej til München, hvor tre af dem med viden og et flot Dannebrog havde forsvaret Tønnings danske farver. Børnene deltog i kaffebar-eftermiddagsarrangementet og fulgte opmærksomt med i filmen. En af de ældre voksne bemærkede bagefter, at man da skal tænke sig godt om ved de stillede spørgsmål. I et hjørne af kaffebaren stod den på håndarbejde og bytning af danske ugeblade. Og SSWs Helge Harder fik folk i tale, ikke mindst med henblik på kommunalvalgkampen, over en kop kaffe. Kirsten Schlickert SSWs Helge Harder (i m.) diskuterer kommunalpolitik. GYMNASIEKORKONCERT Børnene fulgte opmærksomt "genudsendelsen". Fra "kvindehjørnet": Kaffe, strikketøj og ugeblade. Dvořák: Stabat mater [KONTAKT] Onsdag den 20. marts kl. 20 indbyder SSF og Sønderjyllands Symfoniorkester i Idrætshallen i Flensborg til gymnasiekorkoncert med Dvořáks "Stabat mater". Dette års gymnasiekorkoncert byder på et af de helt store romantiske korværker, nemlig Dvořáks Stabat mater. Til at synge korsatserne får orkestret traditionen tro besøg af over 200 lokale gymnasieelever. Derudover kan orkestret præsentere en perlerække af dygtige solister og et glædeligt gensyn med orkestrets tidligere chefdirigent Niklas Willén: Kari Postma, sopran, Trine Bastrup Møller, alt, David Danholt, tenor, og Jakob Zethner, bas. Desuden medvirker syd- og sønderjyske gymnasiekor samt kor fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen. Chefdirigent Niklas Willén. (Foto: WDR Herby Sachs)

5 FLENSBORG AVIS Torsdag 14. marts TEMA: EFTERSKOLER»Folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse«kontakt har talt med tre sydslesvigske unge, der netop nu er på efterskole i Danmark. Hvad får de ud af det? Tilsyneladende en oplevelse for livet og nærkontakt med dansk kultur. Den første præsenteres her i dag, de to andre følger. Engang var efterskole et bidrag til elevernes almene dannelse. Det er den også i nogen grad i dag, men vægten lægges på specialiteter indenfor sport og kultur. Efterskolernes hovedsigte er "folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse". Efterskolen er en dansk skoleform for årige. Det er kendetegnende for skoleformen, at eleverne bor på skolen på alle undervisningsdage, og at de også kan opholde sig på skolen i weekenderne. Efterskolerne har ligesom de øvrige frie grundskoler opnået stor selvstændighed og frihed til at definere sit særegne værdigrundlag, pædagogik og praksis. Der er 264 efterskoler i Danmark. FÆDRENE KOLD OG GRUNDTVIG Efterskolen indskriver sig tidligt i skolehistorien, da Christen Kold og N.S.F. Grundtvig allerede i 1800-tallet markerede sig med deres tanker om skole og dannelse. De var enige om, at skolen skulle være mere end blot en kundskabsskole, og på flere måder talte de med fælles røst. De var dog uenige om, hvor tidligt i tilværelsen de unge mennesker havde størst gavn af at modtage skoling af deres åndsevner. Kold holdt på vigtigheden af, at de unge mennesker kom i skole efter deres konfirmation, mens Grundtvig mente, at det skulle vente, til de var fyldt 18 år. Forskellen i disse synspunkter giver en historisk forklaring på, at efterskolen er for aldersgruppen år, mens Grundtvigs folkehøjskole henvender sig til de ældre. Når mange efterskoler i dag fremhæver, at de trods dette har en grundtvigsk tilknytning, skyldes det, at Grundtvig var meget teoretisk funderet og beskrev sine ideer og tanker i en omfangsrig produktion af skrifter og salmer. Kold var derimod først og fremmest praktiker og efterlod sig kun to bøger. FRA DET ALMENE TIL SPECIALITE- TER Efterskoleformen har to markante vækstperioder. I 1920erne giver lovgivningen større selvstændighed til skoleformen, og samtidig oplever højskoleformen en nedgang. Den anden vækstperiode er i 1980erne, hvor efterskolerne får et folkeligt gennembrud. Det er også i denne periode, at de første efterskoler opretter særlige tilbud indenfor musik eller sport, og den næste tendens er, at der opstår specialiserede musikefterskoler og idrætsefterskoler. Hidtil var efterskolerne fælles om at tilbyde almen undervisning. Der er 264 efterskoler, og mange markerer sig i dag med at have en særlig profil indenfor idræt, musik etc. De fleste efterskoler har fortsat et alment tilbud for alle, men enkelte efterskoler henvender sig specielt til eliteidrætsudøvere, der konkurrerer på højt plan. Læs mere her: (Vojens) Andre efterskoler har specialiseret sig yderligere indenfor eksempelvis rollespil, golf, skak etc. Endelig er der en række efterskoler, der er opstået med et særligt tilbud til elever med specifikke vanskeligheder (f.eks. ordblindhed, og andre har etableret tilbud for elever med generelle vanskeligheder og sent udviklede elever. Kilde: Wikipedia.dk ALLE ELEVER KAN FÅ TILSKUD Det er ikke billigt at gå på efterskole. Prisen runder kroner for 45 uger, men der er tilskud at hente for alle. Dansk Skoleforening for Sydslesvig yder tilskud på linje med de danske kommuner. Satsen er afhængig af forældrenes indtægt. Satserne kan ses på kig under menupunktet regler og vedtægter. Er den ene af forældrene dansk statsborger, skal der søges om tilskud i Danmark. Niels Ole Krogh, BorderPress Anna Tove på Hoptrup Efterskole: Her er ingen kliker det er megafedt [KONTAKT] - Jeg er ikke forandret, jeg er bare meget mere mig selv. 16-årige Anna Tove Sloth Huss lader ingen i tvivl om, at hun er mere end tilfreds med at gå på Hoptrup Efterskole - Efterskolen for Scenekunst i Danmark - med adresse mellem Aabenraa og Haderslev. Glæden over skolen hænger sammen med glæden ved dansen. Anna Tove har valgt danselinjen, andre musik-, teater-, musical- og sceneteknikerlinjen. - Jeg har udviklet mig helt vildt meget. Jeg er en af dem, der har danset mindst tidligere. Vi har nogen, der har været med i X-faktor, nogle har endda danmarksmesterskaber i dans. - Det fede er, at vi har to danselærere og danser to timer hver dag. Det har fået mig til at elske at danse. Først nu ved jeg, hvordan det er at danse, fortæller Anna Tove og tilføjer, at det kan være ganske hårdt. Eleverne danser i mange genrer: funk, moderne, ballet, showdance og mere. I februar var eleverne på turné med 12 danse, som de viser på efterskoler og i forsamlingshuse. MANGE VENNER - Jeg har fundet så mange venner her på skolen. Alle er venner med hinanden. Vi har ingen kliker. Det er megafedt, siger Anna Tove, der tror, at der skabes venskaber for livet. - Ikke med alle, men om fem år tror jeg, at jeg stadig har kontakt til mange. Det ved jeg fra kammeraterne, der også var her sidste år. Vi bruger Facebook og Skype, så det er let at holde kontakt, fastslår hun. Dagen begynder med morgenmad klokken 7. En halv time senere er der morgenmotion. Det skifter mellem zumba, hulahop, parkour, styrketræning og løbetur alt efter ugedagen. Morgensamlingen har også et varieret indhold. MORGENSAMLING - Det kan være en lærer, der fortæller noget random (tilfældigt, red.) om deres liv. En anden læser historier. En tredje spiller musik, mens vi ligger hen over bordene og lytter. En anden igen viser musicals på film, opremser Anna Tove. På grund af specialerne er det øvrige fagudbud indskrænket til dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik og livsoplysning. - Jeg har aldrig haft så gode lærere. De går meget op i deres undervisning. Det fede er, at vi kender lærerne så godt. Min matematiklærer er helt vild god til at forklare. Vi er allerede gennem pensum nu, og når det et par gange mere. Dansk undervises også på en anden, bedre måde. Det er ikke så meget grammatik, men mere sprogstile. Det er mere poetisk. Kristendomskundskab, som tidligere var fast bestanddel af de danske efterskoler, er der ifølge Anna Tove ikke meget af. - Det eneste, vi skal i den retning, er, at vi optræder i kirken til jul. I 10 klasse har vi fx ikke religionsundervisning. Vi skal bare passe godt på hinanden, sådan sundfornuft-agtigt, forklarer hun. DE ANDRE Udover to sydslesvigere og en elev, der har gået i tysk skole i Danmark, er der ikke elever med anden baggrund end dansk-dansk. - Der fyres tyskerjokes af. Men det er ikke noget ondt. Jeg har ikke tysk accent, så de rammer ikke mig. I øvrigt er tyskundervisningen helt vildt kedelig. Min lærer har givet mig lov til at læse tyske tekster, mens de andre lærer det, jeg kan, fortæller Anna Tove. Hun er helt vildt glad for sin roomie værelseskammeraten Tilla. - Vi er rigtig gode til at snakke med hinanden, siger Anna Tove, der går i 10. klasse, mens Tilla går i 9. klasse. Når der er stilletime, foregår det på værelset eller i klasseværelset. Eleverne skal være i seng kl Internettet slukkes klokken 23. Vi har stadig mobiltelefonen, men man er virkelig bombet, især os dansere. REGLER Anna Tove er vegetar lige som fem andre af de cirka 100 elever. - Vi spiser tre hovedmåltider, og der er altid ekstra mad til os. Men den er ikke så god som hjemme. De kan ikke finde ud af at lave tofu. Men de er gode til at tage hensyn til allergikerne, siger hun og fortæller, at der også er tre mellemmåltider. Sprut, stoffer og samleje er hjemsendelsesgrund. - Lærerne siger, at det er de eneste regler, der er, så dem skal vi overholde. Og da vi har et godt forhold til lærerne, så gør vi det. SAVNER IKKE Anna-Tove savner stort set ikke Flensborg. - Jeg troede, jeg ville savne mine forældre mere. Men her er så mange søde mennesker. Det gik helt vildt hurtigt med at falde til. Omvendt føler jeg mig også hjemme, straks jeg er i Flensborg igen. - Jeg kan næsten ikke overskue at skulle tilbage til min gamle skole. Vi har simpelthen så seje lærere her og den bedste undervisning. Jeg kan desværre ikke gå her i to år. - Jeg har udviklet mig helt vildt meget, og det tager jeg med hjem. Jeg er blevet mere mig; er mere åben overfor folk. Før var jeg usikker overfor, hvad jeg ville, følte mig ikke så tæt på mig selv. Men jeg har ikke ændret mig, jeg har bare udviklet mig. Anna Tove Sloth Huss går på Hoptrup Efterskole; på alle måder en stærk oplevelse. (Fotos: Privat) Alle er venner med hinanden på efterskolen. - Og afskeden kan jeg ikke holde ud at tænke på. Det bliver vildt trist. Efterskole er vildt fedt. Niels Ole Krogh, BorderPress

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ollerup den 19. februar Nyhedsbrev nr. 8

Ollerup den 19. februar Nyhedsbrev nr. 8 Ollerup den 19. februar 2010. Nyhedsbrev nr. 8 Vinterferie Det er koldt derude, hvor spurven fortsat sidder stum bag kvisten. Vinteren vil tilsyneladende ingen ende tage. Derfor er det i år meget relevant

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER.

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Nyhedsbrev 40 maj 2014. Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Vi har taget afsked efter mange års godt samarbejde

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Grønærten Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som du

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Arrangementer for børn. Forår. 2016 Børn. Biblioteket

Arrangementer for børn. Forår. 2016 Børn. Biblioteket Arrangementer for børn Forår 2016 Børn Biblioteket 1 VELKOMMEN Vi glæder os til at byde dig velkommen til bibliotekets arrangementer. Husk at hente en gratis billet. Får du ikke brug for den, så kontakt

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER OKTOBER 2014 Det sker i Brøndby Lørdag den 25. oktober kl. 20.00 Irsk aften med Trad Lads & Green Steps Kulturhuset Brønden Kulturkalender oktober 2014 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

BASARARBEJDSLØRDAGEN d. 2/11

BASARARBEJDSLØRDAGEN d. 2/11 [deadline mandag kl. 8.30] BASARARBEJDSLØRDAGEN d. 2/11 Mange morgenduelige forældre, elever og lærere havde i lørdags fundet vej til skolen for at planlægge og kreere. Nogle af folkene bag Sølvfadet fik

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord På cykel Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen 20. 26. juni 2016 En midsommeruge med skønne cykelture i landet mellem den dansktyske grænse og Kielerkanalen.

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER APRIL 2015 Det sker i Brøndby Fredag den 10. april kl. 18.30 Lindy Swing aften m. Leonardo Pedersens Jazzkapel Kulturhuset Brønden Kulturkalender APRIL 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 8. marts 2013 Fredagsbrev nr. 731 Næste uger: 08-13. marts 11.marts 13. marts 15. marts 7.kl. rejser til Slovenien med Dorte og Jesper VH Skoleledermøde Bestyr.møde Café-aften

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige Åpark Centret Program 1/1-31/7 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter. 6 Motion..

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere