Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!"

Transkript

1 Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund

2 Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der mange af. Computer,TV og Fritteren m.m. trækker. Undersøgelser viser, at op mod 75% af alle skolebørn i dag dyrker en eller anden form for idræt i en idrætsforening. Hvis vi gerne vil fastholde børnene i idrætten og fortsat tiltrække nye, kræver det, at vi har kvalitet i vores foreningsliv. Ikke alene for vores egen skyld, men også for børnenes skyld. Idrætsklubben er det optimale sted at udvikle sig, her kan det sociale udvikles hånd i hånd med holdningen til krop og fysisk udfoldelse: Sundt for både sjæl og legeme. Børnene har brug for os, og vi har brug for dem. Også i fremtidens forening. Deres holdning til det at dyrke idræt som en livsform formes i de helt unge år. Derfor er det utrolig vigtigt at give dem kvalitetsoplevelser lige fra første dag. Men vi får intet forærende Hvis udviklingen skal vendes, må vi tage et ansvar, og yde en indsats, der kan kvalificere os til at være et førstevalg for børnene. Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden.vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes af lysten til at engagere sig og tage et medansvar for et godt idrætsmiljø for børn, og børnene selv må føle deres egne behov og ønsker opfyldt. Derfor opfordrer DIF nu de klubber, der er interesserede i at tage dette medansvar, til at gå forrest i arbejdet med at skabe de bedste idrætsmiljøer for børn.

3 Kvalitet DIFs Kvalitetsmærke De foreninger, som engagerer sig i kvalitetsprocessen vil, når målene er nået, modtage et synligt bevis på, at klubben lever op til de kvalitetskrav som er beskrevet af Danmarks Idræts-Forbund. Som et signal til alle i og omkring klubben om, at her har man arbejdet målbevidst på at skabe et godt idrætsmiljø for børn. Det er et stærkt budskab over for klubbens egne medlemmer, men det vil også have en kraftig signalværdi over for klubbens omverden: Lokalsamfund, forældre, sponsorer, myndigheder m.m. Et samarbejde Danmarks Idræts-Forbund er klar til at indgå som fødselshjælper og sparringspartner. Sandsynligvis vil ingen klubber kunne opfylde alle kvalitetskrav i dag, men det er vores mål at være med til at udvikle hver enkelt klub frem mod det krævede niveau. Kravene er således ikke en sorteringsmaskine, men skal ses som en ledestjerne i arbejdet med at opnå kvalitet i klubbens idrætsmiljø for børn. Hjælp til selvhjælp Idéen er, at din klub i samarbejde med jeres forbund skal opstille en række maksimalkrav til sig selv. En tidsramme for opnåelse af målene skal også fastsættes, idet klubben selv skal være lokomotiv for gennemførelsen af kvalitetstiltagene. Sammen med jeres forbund kan vi hjælpe med f.eks. udarbejdelse af handlingsplaner, inspirationsmateriale m.m. Men altså ud fra idéen om hjælp til selvhjælp. Når målet er nået! Når kravene er opfyldt, får de godkendte klubber overrakt det synlige bevis på kvalitetsmærkningen: Et guldrandet certifikat i glas og ramme! Foreningen får endvidere ret til at markedsføre sig i op til ét år fra udstedelsesdato som en DIF-kvalitetsstemplet klub og til at anvende logoet.

4 Prioritering Kvalitet på 6 områder Her er de 6 fokusområder, som vi stiller krav til. De er ikke formuleret i detaljer. Det sker i samarbejde med jeres forbund og jer. Holdninger og prioritering, samarbejde og opkvalificering er nøgleord i processen med at højne kvaliteten. Alle grupper i klubben skal inddrages i arbejdet. Klubbens ledelse, trænere, forældrene, de øvrige medlemmer og ikke mindst børnene. Kun ved at høre alle, vil man kunne skabe det optimale idrætsmiljø, hvor alle får oplevelsen af kvalitet. Børnepolitik I skal formulere en målsætning for børneidrætten i jeres klub. Og bakke den op med konkret økonomi og ressourcer til arbejdet med børneidrætten. Målsætningen skal fungere som rettesnor og ledestjerne for alle, der er i kontakt med børnene. Formålet er, at I får diskuteret og afklaret netop jeres holdninger og visioner således, at der i klubben er enighed om børneidrættens indhold og mål. Ud over at beskrive holdninger til sport og fysiske udfoldelser skal målsætningen afspejle jeres syn på fællesskabet og det sociale miljø. Klubbens miljø har stor betydning for børnenes lyst til at deltage i klublivet og i idrætten generelt. Ligesom I har et medansvar for børnenes sociale opdragelse. Hvad vil vi med børneidrætten? Hvordan skal den være tilrettelagt? Hvad er vores holdning til konkurrencer? Er der tænkt på alsidighed, hensyntagen til alle børn, varieret træning/leg, tværidrætslige aktiviteter? Er der taget hensyn til det sociale element i aktiviteterne? Har man tænkt på kvalitet og kvantitet i idrætstilbudene til børn?

5 Samarbejde Organisering I skal nedsætte et børneudvalg samt en anden form for synligt talerør for børnene. Jeres forening skal nedsætte et børneudvalg, som kan varetage børnenes interesser over for omverdenen, f.eks. bestyrelsen, kommunen eller andre. Og I skal selvfølgelig sikre jer, at det er børnenes egne krav og behov det handler om. Børn udtrykker sjældent deres interesser og behov via de gængse kanaler i foreningen, og det er derfor vigtigt, at man løbende har fingeren på pulsen, og at man jævnligt evaluerer børneaktiviteterne grundigt og tilpasser dem til eventuelle nye forhold eller ønsker. Derfor skal der også i klubben være et børnenes talerør. Formen i sig selv er ikke afgørende. Det vigtige er, at der bliver lyttet til børnene. F.eks. kan der fastlægges regelmæssige møder mellem instruktører og ledere på alle børneholdene, så man indbyrdes kan give konstruktiv feedback på aktiviteterne. Klubben kan også nedsætte et børneråd - bestående af børn, forældre og ledere. Alternativt kan man have et månedligt summemøde for alle på børneholdene. Eller man kan oprette et børneråd af børn og trænere. Eller... Aktivt forældresamarbejde Forældrene skal inddrages i små og store opgaver i foreningsarbejdet. Det er nødvendigt, at børnene får opbakning hjemmefra. Det fremmer motivationen og er med til at støbe fundamentet for en livslang tilknytning til idrætten. Men det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvordan forældrene opfører sig. Klubben skal være afklaret om, hvordan og hvornår forældrene kan være en støtte for børnene i deres idrætsaktivitet og i hvilke sammenhænge, de ikke er det. Engagerede forældre er desuden en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en ekstra hjælpende hånd for instruktører m.m. Derfor skal der være en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen. Ligesom der skal planlægges aktiviteter, der involverer forældrene.

6 Opkvalificering Den gode voksne Børn har ret til kvalificerede voksne som trænere, instruktører og ledere. Den voksne er både en autoritet og et forbillede. Derfor skal klub og forbund være klar til at støtte og uddanne de personer, der er tæt på børnene. Kvalifikationer hos nuværende trænere og ledere skal fremmes - og nye skal leve op til kvalitetskrav, der bedst tjener børnenes tarv. F.eks.: Faglige kvalifikationer: Kendskab til børns fysiologi og motorik;viden om metodik og pædagogik; evt. grunduddannelse/kurser inden for specialforbundet eller tværidrætsligt grundkursus. Personlige kvaliteter: Engagement og lyst til opgaven; skal kunne lide børn og have pædagogisk fornemmelse; skal kunne motivere og vejlede om det idrætsmæssige; nærværende og stabil. Aktivitetsniveau Alle børn skal have tilbud om træning og skal have mulighed for at deltage i stævner, turneringer og lignende. Uanset alderstrin eller færdighedsniveau skal børn have mulighed for at være med til stævner, turneringer og lign.tilbudene skal helst finde sted i lokalområdet eller inden for en rimelig geografisk afstand. Det er vigtigt for barnets selvopfattelse, at det deltager aktivt i fællesskabet og opnår højdepunktsoplevelser - også gerne succesoplevelser. Det fysiske miljø Krav skal formuleres til alle dele af det fysiske miljø. Fra faciliteter, rekvisitter - over indretning i børnehøjde. Klubben skal opstille rimelige krav om hensyn til børnenes sikkerhed og velbefindende. Specifikke krav inden for jeres idrætsgren udarbejdes sammen med jeres forbund. F.eks. omkring rekvisitter, mål på baner, fysisk indretning af børneområder, sikkerhedsudstyr, udlånsmaterialer m.m.

7

8 Er jeres klub på vej? DIF og dit forbund sætter fokus på børneidrætten i din klub. For at blive godkendt og opnå kvalitetsmærket Et Godt Idrætsmiljø for Børn skal din klub arbejde målrettet med børneidrætten på 6 områder: Foreningens børnepolitik, børneudvalg, forældresamarbejde, den gode voksne, aktivitetsniveau, det fysiske miljø. ProGrafica as

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

L i N. En guide til DIFs specialforbund og foreninger fra DIFs UNGDOMSNETVÆRK om involvering af unge

L i N. En guide til DIFs specialforbund og foreninger fra DIFs UNGDOMSNETVÆRK om involvering af unge L i N Y E i En guide til DIFs specialforbund og foreninger fra DIFs UNGDOMSNETVÆRK om involvering af unge E R DIFs UNGDOMS NETVÆRK På spørgsmålet om hvorfor unge ikke deltager i ansvarsopgaver i foreningen

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere