Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse"

Transkript

1 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88, , Individuel kompetencevurdering i AMU 64, , Vurdering af basale færdigheder 89, , Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 96, Etablering af indkørsler i belægningssten og flise Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice 88, , CAD - 2D på byggepladsen Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 98, , Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job 69, , Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job , Lys og komposition til digital fotografering Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design Databaseopsætning til dynamiske websider Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring Lean værktøjsanvendelse for operatører Lean i vedligeholdet for operatører Operatørstyret optimering af vedligeholdet D tegning af enkle ædelsmede modeller D konstruktion til ædelsmedemodeller Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg GMP "brush up" - operatører medicinalindustri Kommunikation og konflikthåndtering for vagter Design af CMS til webbaseret grafisk produkt Vedligehold af CMS til webbaseret grafisk produkt Opsætning af CMS til webbaseret grafisk produkt Søgemaskineoptimering af digital kommunikation Trimmet byggeri for alle Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding Grundlæggende beskæring 97, , Grundlæggende crowd-control Ejendommens vedligeholdelse 94, , Ventilation og indeklima - ejendomsservice 91, , Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask 87, , Pleje af grønne områder 96, , Pleje af grønne områder, sommerbeskæring 97, , Pleje af grønne områder, vinterbeskæring 97, , Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave 97, , Emaljeteknik Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 96, , Gulve - Fugefri gulve/polyuretanprodukter Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde 85, Indretning og vedligeholdelse af legepladser Institutions- og boligservice 97, , Ejendommens tekniske installationer 99, , Materialekendskab, stillads 98, , Anvendelse af stilladstegninger 98, , Rammestilladser med udbygning, skakte og konsoller 98, , Rammestilladser med drager, tårne og rullestillads

2 43544 Enkeltsøjlet stilladser, facade og fritstående Mindre blandeanlæg - mørtel og beton 48, , Opstart af bygge- og anlægsprojekter Stilladsinddækning med plader Stilladsforankring Totalinddækning med plader Totalinddækning med plastik Stilladsinddækning med plastik og net Rør og kobling, hængestillads 96, , Rør og kobling, fritstående og facadestillads Planlægning stilladsarbejde 98, , Hængestilladser ophængt i kæder, stål og aluminium 98, , Skorstens- og rygningsstilladser, stål og alu 98, , Stilladsstabilitet Totalinddækning med skinnebaserede systemer Stilladsinddækning med skinnebaserede systemer Altanstilladser 98, , Koordinering af stilladsmontage 97, , Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 67, , Byggepladslogistik Lag og grafik - Illustrationsteknik 93, , Dokumenter og værktøjer - Ombrydning og produktion 96, , Produktion af sidebaseret digital kommunikation 96, , Produktion af dig. kommunikation i grafisk værktøj 95, , Fremstilling af tekst og grafik til dig. kommunika 92, , Kodebaseret produktion af digital kommunikation Anvendelse af hyperlinkteknik Udarb af visuelle eff.tv/digital efterbehandling Digital efterbehandling/videofilformater og workfl 92, , Non-lineær post-production 92, , Anvendelse af 5-S modellen for operatører Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Systematisk problemløsning for operatører Kanban-styring for operatører Omstillingseffektivisering for operatører Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 98, , Produktionskemi for operatører Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer Instruktion og oplæring på procesanlæg Reparation og vedligeholdelse for operatører Oprettelse af database til jobbrug Databasevedligeholdelse til jobbrug Oprette brugerflader og udskrifter i database Design og automatisering af regneark 91, , Standardisering af virksomhedens dokumenter 95, , Fletning af dokumenter til masseproduktion 92, , Jobrelateret brug af styresystemer på pc 96, , Anvendelse af faldsikringsudstyr

3 44501 Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 84, , Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig 96, Fræsning delehoved Industriteknisk Projektionstegning Volumenmodeller, dynamisk cad, produktionstegning Maskintegning, Projektionstegning i cad Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion Kommunikation og konflikthåndtering - service 95, , Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Byggeledelse - tidsplanlæg. ved bygge-/anlægsopg Grundlæggende Vagt 75, , Guldsmedeteknik, smykkefremstilling,enkle modeller Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 55, , Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister 51, , Slap armering - udførelse af enkle opgaver 57, , Forskalling - udførelse af enkle løsninger Guldsmedeteknik, fatning med stikkel 95, , Guldsmedeteknik, grabbefatning med enkelt sten 95, , Guldsmedeteknik, grabbefatning, større/flere sten 94, , Guldsmedeteknik, fatning ved forrivning Operatør ved konventionel maskinfræsning Drejeteknik på konventionel drejebænk CAD - Generering af facade, snit og detaljer CAD - Udarbejdelse af plantegninger Kunde/leverandørforhold for operatører Kommunikation i teams Videndeling og læring for medarbejdere God ergonomi i rengøringsarbejdet 95, Vådrum - vurdering af regler for vinylmontering mv 95, Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbelægning 95, Anvendelse af emballage for operatører Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 59, , Brug af pc på arbejdspladsen 93, , Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 86, , Service og betjening af maskiner, ejendomsservice Systemstilladser - opstilling mv. 95, , Valg af printmetode til jobbet 90, , Vejbygning - bygning af fortovsarealer 55, , Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat 85, Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer 96, , Cert. A i vedligehold og drift af kedler type Cer. A i vedligehold og drift, kedler typ 1 og Certifikat B i pasning af kedler type 1 og 2 96, , Billedredigering i medarbejderens jobfunktion 97, Guldsmedetekn., støbning, fremstilling af forme Samarbejde i grupper i virksomheden Informationssøgning på internettet til jobbrug 96,

4 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug 94, Grundlæggende rengøringshygiejne 94, Hygiejne på skoler og institutioner Hospitalshygiejne 77, Teknisk design i 3D CAD D CAD, konstruktion CAD konstruktion og redigering CAD konstruktion med brug af standard og objekt CAD konstruktion, menu- og filhåndtering CAD konstruktion, template og opsætning Ukrudtbekæmpelse uden kemi 93, , Billedbehandling - Klargøring af billeder til tryk 96, Billedbehandling - 3D objekter i billedbehandling Grafik - Integration af pixels i vektorgrafik 92, , Grafik - Tekstmanipulation 97, Grafik - Farvelægning og farver 93, Grafik - Enkle grafikopgaver 93, Grafik - Kreative og komplekse illustrationer 97, Ombrydning - Serieproduktion 81, , Ombrydning - Skabeloner 81, , Ombrydning - Typografisk æstetik Ombrydning - Typografiske forme 81, , Ombrydning - Fremstilling af mindre tryksager Webdesign - Websitets strukturelle opbygning Webdesign - Brugerflader til digital kommunikation Webdesign - Brug af medier på websitet Interaktiv publicering - Grafisk skærmpræsentation Design - 3D-typografi og motion graphics 92, , Grafisk workflow - Fremstilling af PDF-filer 85, , Grafisk produktion - Design af små produkter 91, , Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr Grafisk produktion - Fremstilling af små produkter 93, Billedbehandling - Billedlige udtryk 95, Billedbehandling - Farvejustering af billeder Billedbehandling - Komprimering af billedfiler 91, , Billedbehandling - Korrektion af digitale billeder 96, Billedbehandling - Tekst i billeder Billedbehandling - Ukomplicerede billeder 95, Audiovisuel fortælleteknik 92, , Design - Brug af billeder og farver 92, , Design - Fra idé til rough Design - Brug af skrift, typografi og æstetik 95, Interaktiv publicering - Afvikling på Internet 92, Interaktiv publicering - Enkle scriptingmetoder Interaktiv publicering - Test og distribution Dykker - Undervandssvejsning og højtryksspuling Dykker - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning 97, , Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass Anvendelse af fjernvisende procesmåleudstyr

5 46907 Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem Kloakering - Arbejdsmiljø 86, , Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 88, , Kloakering - Dræning af bygværker 76, , Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 88, , Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv 88, , Kloakering - KS af afløbsinstallationer 85, , Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 85, , Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus 79, , Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner 85, , Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer 82, , Udvikling af sikkerhedskultur i industrien Konflikthåndtering for erfarne vagter Kulturforståelse for vagter Kundeservice og kommunikation for vagter Magtanvendelse under konflikter for vagter Security Awareness for vagter Vejen som arbejdsplads - Certifikat 90, Sikkerhedsreceptionist 91, Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed 96, Kloakering - Udskilleranlæg Kloakering - i det åbne land Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger 93, , Kloakering - Pumpeanlæg mv. 93, , Kloakering - Projektering og dimensionering 96, Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget 96, Måling og vurdering af rengøringskvalitet Personlig planlægning af rengøringsarbejdet 96, Rengøringsmidler og materialekendskab 88, Rengøringsudstyr og -metoder 96, , Service i rengøringsarbejdet 94, Opstillinger og layout i tekst Indskrivning og formatering af mindre tekster 96, , Anvendelse af regneark til enkle beregninger 94, , Vagtens håndtering af psykisk syge Effektivisering for operatører i procesindustrien til jobbrug 92, , Webdesign - responsivt webdesign Affaldshåndtering - ejendomsservice 94, , MTM bearbejdning, 5-akset CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning CNC fræsning, 5-akset bearbejdning/programmering Emnetegning i CAD, introduktion Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter

6 47430 Emnetegning i CAD, designoptimering Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj CAM fræsning (2D) CAM fræsning (2D) på CAD-filer CAM fræsning (3D) CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader CAM fræsning, flerakset bearbejdning CNC plan- og profildrejning, programmering CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet CNC drejning, programmering med cyklus/dialog CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet CNC drejning med C-akse (2-sidet) CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) Mikrofiberrengøring 96, , Daglig erhvervsrengøring 91, Betjening af entreprenørmaskiner 84, , Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange 93, Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde 94, , Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand Nivellering 71, , Grundlæggende faglig regning 81, , Grundlæggende faglig matematik 80, , Faglig skrivning Kloakering - Montering af rottespærrer 98, Elteknik og fejlfinding for orgelbyggere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 11.3.2015 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannels esforløbet (dage) 1 Kloakrørlægger 37 2 Kloakmester

Læs mere

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever.

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever. Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation Udbudspolitik 2013 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Kurser der kan pakkes efter interesse og mål Til Akut området SIDST revideret 22/10 2013

Kurser der kan pakkes efter interesse og mål Til Akut området SIDST revideret 22/10 2013 Kurser der kan pakkes efter interesse og mål Til Akut området SIDST revideret 22/10 2013 Tilmelding foregår på tlf 63 135 150 / 63 135 149 eller dna@amu-fyn.dk (sikker mail) Husk at oplyse Navn og CPR

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems

Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems AutoCAD Map 3D 2013 Nyheder Topnyheder AutoCAD Map 3D 2013 Connect to data og redigering Flere muligheder i Connect to data Microsoft

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26 1 2015 Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved Saint Gobain R&D Nordic Schüco Danmark Dow Corning /Mikkelsen Arkitekter m3 Arkitekter Skandinaviska Glassystem

Læs mere

Kom.Ung er den Kombinerede Ungdomsuddannelse for Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers Kommuner. Kom Ung

Kom.Ung er den Kombinerede Ungdomsuddannelse for Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers Kommuner. Kom Ung . er den binerede domsuddannelse for Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers muner. er forankret på 5 hjemstedsskoler, som er: Randers Produktionshøjskole, Randers mune Produktionsskolen Mimers Brønd,

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere