SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU"

Transkript

1 GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

2 Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed i skolen hænger sammen. Vi ved også, at et godt forældresamarbejde kan være med til at skabe god social trivsel i klasserne. Det er os forældre, der skal gå forrest som gode eksempler for vores børn og vise, at vi kan finde ud af at lave ting sammen og have et godt fællesskab og sammenhold, selv om vi som udgangspunkt kan være meget forskellige og have uenigheder. At mestre det mangfoldige fællesskab er desuden en værdifuld kompetence, som er afgørende for, hvordan vores børn kommer til at klare sig på det globaliserede arbejdsmarked. Der kan være stor forskel på, hvor meget overskud man har som forældre til at gå ind i klassens forældresamarbejde, men det er vigtigt at få alle med. Derfor handler det om at finde enkle redskaber til at få samarbejdet i gang, der samtidigt kan inkludere så mange som muligt. Herunder giver vi 6 små råd og bud på aktiviteter, man kan bruge som inspiration i forældresamarbejdet. Vi slutter desuden af med at give nogle råd til skoleledelse og lærere om, hvordan de kan være med til at skabe et godt og åbent miljø på skolen, der sikrer et godt forældreengagement og skolehjemsamarbejde.

3 6 hurtige 1. Skab en god stemning blandt klassens forældre. Hils ordentligt på hinanden. Præsenter jer første gang, I mødes. Sørg herefter altid for at hilse, når I møder hinanden på eller uden for skolen. Mange forældre med anden etnisk baggrund giver udtryk for, at de ikke føler sig velkomne og har ofte et mindreværd i forhold til etnisk danske forældre, fordi de er usikre på, hvordan man gør i en dansk skolesammenhæng, og fordi det kan være svært med sproget. Bare det, at man føler sig set og hilst på, gør at mange føler sig mere velkomne. At få skabt den personlige relation er altafgørende. 2. Bland jer til klassearrangementer! Lad være med at sætte dig ved siden af dem, du kender godt i forvejen. Vær nysgerrig! Start evt. klassearrangementer med at alle trækker et bordkort. 3. Lav legegrupper for børnene. Der er mange gode erfaringer med legegrupper, som en vej til at børn og familier lærer hinanden bedre at kende på tværs af de mere etablerede venskaber mellem børnene i klassen, men også på tværs af kønnene. En legegruppe fungerer på den måde, at klasselærer eller kontaktforældre fordeler børnene i grupper af 4-5 børn, der ca. en gang om måneden kommer hjem til hinanden et par timer og leger. Hvert halve år laves der nye grupper, så alle til sidst har været hjemme og besøge hinanden, og forældrene har hilst på hinanden ved afhentning. Det er godt at have klasselæreren med som en aktiv medspiller, der kan skubbe lidt til de forældre, der har brug for hjælp til at få en legedag arrangeret.

4 4. Lav klassearrangementer med spisning. Tænk i aktiviteter, hvor børn og voksne er sammen. Der er gode erfaringer med, at arrangementer med fællesspisning er noget, der tiltrækker mange. Det er en god idé, at kontaktforældrene uddelegerer opgaver, så de ikke altid står alene med planlægning og udførsel. Planlæg evt. i starten af hvert skoleår, hvor mange og hvilke arrangementer, I vil lave, og lav opgaver til alle forældre i klassen. Tænk i overskuelige opgaver til de forældre, der ikke magter så meget, men gør meget ud af, at der er brug for alle og at alle er med. Tænk i aktiviteter, hvor der er plads til uformel snak. Det kan være fælles madlavning i skolens hjemkundskabslokale, det kan være en eftermiddag med kaffe og kage på den lokale legeplads m.m. Sørg for at alle børn, er med til de fælles aktiviteter, også hvis forældrene ikke deltager. 5. Lav fælles fødselsdage Fælles fødselsdage er en god måde at sikre at alle børn deltager i fællesskabet og er en oplagt måde, hvorpå vi forældre kan lære hinanden at kende. Hold en fælles fødselsdag en gang i kvartalet og hør om det ikke er muligt at låne et af skolens lokaler, hvis det kniber med pladsen i hjemmene. Der er mange muligheder for at sætte sit private præg på festen alligevel, men tænk i rammer, der er økonomisk overkommelige for alle. Nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund har ikke tradition for at holde fødselsdage, men ofte kan det også handle om, at forældrene ikke ved, hvad der er tradition for her og en bekymring for ikke at kunne gøre det rigtigt. Tænk åbent, og der kan komme sjove nye fødselsdage ud af fællesarrangementerne. 6. Kontaktforældrene er vigtige. Fordel ansvaret mellem jer for at få alle forældre med. Hvis I ved, at der er forældre, der ikke taler godt dansk, forældre som I ikke ser så ofte til aktiviteter i klassen el. andet, så kontakt dem personligt og sig, at I vil blive rigtig glade, hvis de kommer med. Inviter og byd velkommen og fortæl, at det er vigtigt, at alle er med. Lad være med at moralisere men kom med en positiv opfordring! Lav evt. en aftale om at ringe, hver gang der er arrangementer i klassen. Skriftlig kommunikation er tit en dårlig idé. Sms er er gode og nemme, hvis man vil lave en hurtig påmindelse: Husk møde i aften. Glæder mig til at se dig!

5 Hvad kan skolen gøre for at sikre et godt forældresamarbejde og engagement? Et positivt samarbejde mellem skole, lærere og forældre er vigtigt i en moderne folkeskole. Skolen kan gøre meget for at bidrage til at skole-hjem samarbejde og forældresamarbejdet bliver en integreret del af skolens hverdag. Det er derfor vigtigt, at skolen: 1) er tydelig omkring, hvad der forventes i samarbejdet mellem skolen og forældre, og mellem forældrene internt. 2) er en aktiv og åben medspiller i forældresamarbejdet, og gerne vil den åbne skole, hvor forældre føler sig velkomne, hørt og kan være med til at påvirke dagsordenen. - Værdsæt de engagerede forældre. At de blander sig viser, at de har en interesse i at få skolen til at fungere. Hvis der ikke er plads fra skolen side til at lytte til og gå i dialog med forældrene, bliver interessen ofte negativ. Der er altid områder, hvor skolen kan blive bedre og inddrag de engagerede forældre i udvikle skolen til det fælles bedste. Bak op om gode forældreinitiativer og støt dem ved f.eks. at stille lokaler til rådighed. - Afklar allerede fra skolestart, hvilke forældre, der har brug for tolk til samtaler og lav et kartotek, så det bliver rutine at bestille tolk til de forældre, der behøver det. En god idé er at lave en indledende personlig forældresamtale, hvor skolen klart og tydeligt fortæller, hvad de forventer af forældrene i deres samarbejde med skolen. Gør det også klart, at forældrene er velkomne til at komme på skolen og stille spørgsmål til ting, de ikke forstår. Mange tosprogede forældre er ikke klar over, at de forventes at deltage så meget i barnets skolegang, som det faktisk er tilfældet i Danmark og heller ikke, at de selv har lov til at stille spørgsmålstegn ved og krav til skolen, og gerne må komme med forslag. - Giv som skole udtryk for, at fællesskabet i klassen er det bedste udgangspunkt for, at det enkelte barn klarer sig godt og kommer ud af skolen med et højt fagligt resultat. Altså at et godt fællesskab både er afgørende for individets trivsel og gruppens trivsel, og at det derfor er i alle forældres og børns interesse at bakke op om de fælles initiativer, som legegrupper og fællesfødselsdage, selv om man ikke lige i første omgang opfatter det, som noget ens eget barn har behov for. - Giv tid til at forældrene præsenterer sig til det første forældremøde og fortæller, hvem de er forældre til.

6 - Mange førstegenerationsforældre til tosprogede børn ved ikke, hvad en kontaktforælder er. - Tænk i forældremøder, hvor man kommer væk fra, at læreren taler og fremlægger, og over mod dialogbaserede mødeformer, med samtaler, små workshops, dialogspil etc. om vigtige emner giv forældrene chancen for selv at tage emner op. Vis også gerne, hvordan man underviser i de forskellige fag i dag ved at lade forældrene prøve det sammen. Mange forældre har kun viden om undervisning fra deres egne oplevelser som skolebarn, og derfor kan det være en aha-oplevelse for mange at prøve den moderne og mere differentierede undervisning på egen krop. - Skab uformelle mødesteder mellem skolens personale og forældre, hvor en afslappet samtale er mulig. Hvis en forælder føler sig famlende på dansk er det langt lettere at stille et spørgsmål til en lærer på tomandshånd end til et forældremøde, hvor alle lytter.

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Skole-hjemsamarbejde i praksis

Skole-hjemsamarbejde i praksis Skole-hjemsamarbejde i praksis Idéer og eksempler fra skole-hjemvejledere Forældrene er uhyre betydningsfulde for deres børns læring og udvikling, og den eneste empirisk underbyggede konklusion må være

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere