Mulighederne for at øge antallet af. krydstogtskibsanløb til Ilulissat, Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulighederne for at øge antallet af. krydstogtskibsanløb til Ilulissat, Grønland"

Transkript

1 Mulighederne for at øge antallet af krydstogtskibsanløb til Ilulissat, Grønland Februar 2013 Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismforskning for Ilulissat Kommune

2 Indhold 1 Indledning Krydstogtskibsanløb i Grønland herunder Ilulissat Markeder Oversigt USA Tyskland Sammenfatning

3 Figur 1 Sæsonfordeling af 241 anløb af krydstogtskibe til alle Grønlandske havne på måneder i Figur 2 Sæsonfordeling af 31 anløb af krydstogtskibe til Ilulissat på måneder i Figur 3 Sæsonfordeling af 31 anløb af krydstogtskibe til Ilulissat på uger i Figur 4 Sæsonfordeling af 31 anløb af krydstogtskibe til Ilulissat på datoer i Figur 5 Fra hvilke udenlandske havne kommer krydstogtskibe til Grønlnad Figur 6 Fra hvilke havne kommer krydstogtskibe, som anløber Ilulissat i 2012? (5 af 31 anløb er uoplyst)... 9 Figur 7 Krydstogtskibe, som anløber Ilulissat i 2012 ligger i gennemsnit 11½ time på lokaliteten Figur 8 Ved 13 af 31 anløb af krydstogtskibe til Ilulissat i 2012 ligger skibet til ved kaj Figur 9 Antal anløb pr. krydstogtskib til Ilulissat i anløb i alt op til 6 anløb pr. skib Figur 10 Passager-kapacitet pr. krydstogtskib, som anløber Ilulissat i anløb i alt op til 1200 passagerer Figur 11 Krydstogtskibe med op til 600 passagerer går til kaj i Ilulissat i Figur 12 Samlet antal passagerer for hvert af 15 krydstogtskibe til Ilulissat i 2012 (kapacitet * antal anløb) 12 Figur 13 Samlet antal passagerer pr. nationalitet for 31 anløb af 15 krydstogtskibe til Ilulissat i Figur 14 Fordeling af samlet antal passagerer pr. nationalitet for krydstogtskibe til Ilulissat og hele Grønland i Figur 15 Antal anløb af krydstogtskibe pr. havn i Grønland Figur 16 Antal krydstogtpassagerer pr. havn i Grønland Figur 17 Gennemsnitligt antal passagerer pr. krydstogtskibe pr. havn i Grønland Figur 18 Max. antal passagerer pr. krydstogtskibe pr. havn i Grønland Figur 19 Max. antal passagerer pr. krydstogtskibe pr. havn i Grønland 2012 efter skibets placering Figur 20 Antal anløb pr. krydstogtskib i Ilulissat Figur 21 Størrelse pr. krydstogtskib op til over GRT Figur 22 Størrelse pr. krydstogtskib op til over GRT Figur 23 Størrelse pr. krydstogtskib og hvilke af disse, som anløb Ilusissat i Figur 24 Krydstogtskibe på over GRT, som i dag ikke anløb Ilusissat i Figur 25 Krydstogtskibe på op til GRT, opdelt på dem anløb/ikke-anløb af Ilusissat i Figur 26 Hvor befandt sig hvor mange krydstogtskibe hele verden? Figur 27 Fordelingen af verdens 20 millioner krydstogtpassagerer i 2012 på verdensdele Figur 28 Udviklingen i det tyske krydstogtmarked Tabel 1 Clipper Adventurer approaching Iluluissat... 9 Tabel 2 Gennemsnitligt antal passagerer, og antal anløb i Grønland fordelt på nationalitet og antal anløb og antal passagerer til Iluliussat fordelt på nationalitet Tabel 3 Inddeling af krydsstogtskibe, som anløb Akureyri i 2012 i kategorier: Ilulissat ja/nej, Grønland ja/nej Tabel 4 Krydsstogtskibe, som anløb Akureyri i 2012 pr. kategori Tabel 5 Andele af krydstogtpassagerer, hele verden, Tabel 6 Oversigt over krydstogtskibe og rederier, som anløber Island, Grønland og Longyearbyen

4 1 Indledning Analyse af krydstogtsturismen - opdrag: Undersøgelsen starter med en afdækning af det historiske forløb for udvikling med vægten på de seneste år og især status for 2011 og planlagte anløb 2012/13. I undersøgelsen foretages en vurdering af mulighederne for at få flere anløb af krydstogtskibe til Ilulissat, samt en belysning af mulighederne for flere passagerer på kystsejlads med anløb i Ilulissat. Der peges på hvilke rederier og hvilke krydstogtskibe, der vil være mest oplagte til at anløbe Iluissat. De naturmæssige forudsætninger og havne- og support-faciliteter nævnes, og det vurderes i hvilken udstrækning, at disse er tilstrækkelige. Mulighederne for at samarbejde med andre nordatlantiske havne nævnes. De indledende analyser gennemføres med udgangspunkt i officielle statistikker og andre sekundære kilder. Som led i undersøgelsen inddrages de primære aktørers egne vurderinger af potentialer samt stærke og svage sider ved den nuværende organisering af krydstogsturismen. Disse vurderinger indsamles via telefoninterview. Undersøgelsen vil munde ud i en række anbefalinger til det offentlige med henblik på hvorledes denne sektor kan styrkes i de kommende år. Selve analysen samt anbefalinger opsamles i et afsluttende statusnotat. 4

5 2 Krydstogtskibsanløb i Grønland herunder Ilulissat Figur 1 Sæsonfordeling af 241 anløb af krydstogtskibe til alle Grønlandske havne på måneder i

6 Figur 2 Sæsonfordeling af 31 anløb af krydstogtskibe til Ilulissat på måneder i 2012 Figur 3 Sæsonfordeling af 31 anløb af krydstogtskibe til Ilulissat på uger i

7 Figur 4 Sæsonfordeling af 31 anløb af krydstogtskibe til Ilulissat på datoer i

8 Figur 5 Fra hvilke udenlandske havne kommer krydstogtskibe til Grønlnad Næsten 3 fjerdedele af alle anløb af krydstogtskibe fra ikke-grønlandske havne ankommer fra Island. 8

9 Figur 6 Fra hvilke havne kommer krydstogtskibe, som anløber Ilulissat i 2012? (5 af 31 anløb er uoplyst) Tabel 1 Clipper Adventurer approaching Iluluissat Port Vessel's Name Arrival Time (LT) Departure Time (LT) SISIMIUT CLIPPER ADVENTURER :11 SISIMIUT CLIPPER ADVENTURER :52 NUUK CLIPPER ADVENTURER :13 REYKJAVIK CLIPPER ADVENTURER :03 REYKJAVIK CLIPPER ADVENTURER :21 VESTMANNAEYJAR CLIPPER ADVENTURER :22 VESTMANNAEYJAR CLIPPER ADVENTURER :35 9

10 Figur 7 Krydstogtskibe, som anløber Ilulissat i 2012 ligger i gennemsnit 11½ time på lokaliteten Figur 8 Ved 13 af 31 anløb af krydstogtskibe til Ilulissat i 2012 ligger skibet til ved kaj Ved de 31 anløb af krydstogtskibe til Ilulissat i 2012 er der en gennemsnitlig passagerkapacitet på 320 personer 10

11 Figur 9 Antal anløb pr. krydstogtskib til Ilulissat i anløb i alt op til 6 anløb pr. skib Figur 10 Passager-kapacitet pr. krydstogtskib, som anløber Ilulissat i anløb i alt op til 1200 passagerer 11

12 Figur 11 Krydstogtskibe med op til 600 passagerer går til kaj i Ilulissat i 2012 Figur 12 Samlet antal passagerer for hvert af 15 krydstogtskibe til Ilulissat i 2012 (kapacitet * antal anløb) 12

13 Figur 13 Samlet antal passagerer pr. nationalitet for 31 anløb af 15 krydstogtskibe til Ilulissat i 2012 Figur 14 Fordeling af samlet antal passagerer pr. nationalitet for krydstogtskibe til Ilulissat og hele Grønland i 2012 Ilulissat Hele Grønland 13

14 Figur 15 Antal anløb af krydstogtskibe pr. havn i Grønland 2012 Figur 16 Antal krydstogtpassagerer pr. havn i Grønland

15 Figur 17 Gennemsnitligt antal passagerer pr. krydstogtskibe pr. havn i Grønland 2012 Figur 18 Max. antal passagerer pr. krydstogtskibe pr. havn i Grønland

16 Figur 19 Max. antal passagerer pr. krydstogtskibe pr. havn i Grønland 2012 efter skibets placering Figur 20 Antal anløb pr. krydstogtskib i Ilulissat

17 Det største skib, som kommer til Ilulissat i 2012 er Artania, som har plads til 1188 passagerer. Det største skib som kommer til kaj i Ilulissat i nævnte periode er Princess Daphne, som har plads til 479 passagerer. Fram med plads til 280 passagerer har flest anløb til Ilulissat medio 2012, nemlig hele 6 anløb. Iluissat har en relativ høj andel af tyske og franske gæster. Tyskere udgør 51% af alle krydstogtgæster i Iluissat, franskmænd 19%. Derimod er der ingen anløb af amerikanske skibe i Iluissat og derfor formentlig heller ingen amerikanske gæster. Engelske krydstogtgæster og ligeledes næsten helt fraværende i Iluissat medio 2012-medio Disse procenter omfatter ikke kystrute-skibet. Tabel 2 Gennemsnitligt antal passagerer, og antal anløb i Grønland fordelt på nationalitet og antal anløb og antal passagerer til Iluliussat fordelt på nationalitet PS: Omfatter ikke maj og juni. 17

18 I sommeren 2012 er der 37 forskellige krydstogtskibe, som anløber Akureyri i den nordlige del af Island. 1) 12 skibe på under GRT anløber Akureyri, men ikke Grønland. 2) 14 skibe, på over GRT, anløber Akureyri, men ikke Grønland. 3) 8 skibe, alle på under GRT, anløber både Akureyri og Iluissat, hvoraf 3 anløber Iluissat to gange indenfor 12 måneder. 4) 3 skibe, alle på over GRT, anløber Grønland, men ikke Iluissat. Tabel 3 Inddeling af krydsstogtskibe, som anløb Akureyri i 2012 i kategorier: Ilulissat ja/nej, Grønland ja/nej Skibe Iluissat: Ja Grønland i øvrigt, men ikke Iluissat Ikke Grønland overhovedet I alt Akureyri, under GRT Akureyri, over GRT Akureyri, i alt I Tabel 4 går kategorierne og antallene fra Tabel 3 igen. Gruppe 1 er de 12 skibe på under GRT, som anløber Akureyri, men som ikke anløber Grønland. De rederier, som ejer disse skibe, eller de operatører, som driver dem, kan bearbejdes af de grønlandske havne i fællesskab, med henblik på at motivere dem til at lægge deres krydstogter omkring Grønland, og dermed til Ilulissat i kraft af, at der er tale om en mellemgruppe af krydstogtskibe, størrelsesmæssigt. Gruppe 2 består af 14 skibe på over , som anløber Akureyri, men ikke anløber Grønland. Disse skibe ligger over den størrelse, som normalt komer til Ilulissat. Gruppe 3 er mellemstore skibe, som i dag anløber Ilulissat. Gruppe 4 er tre store skibe, som i dag (2012) anløber Grønland, men som ikke kom til Ilulissat. De har alle en dybgang på 9 meter eller derover, men da skibe med en dybgang på op til 10 meter kommer til Ilulissat, kan dybgangen i sig selv ikke være hele forklaringen på, hvorfor disse skiber ikke kom til Ilulissat. Det kunne altså være forsøgtet værd at prøve at få disse skibe omkring Ilulissat, næste gang de overvejer anløb til Grønland. 18

19 Tabel 4 Krydsstogtskibe, som anløb Akureyri i 2012 pr. kategori Gruppe Skib GRT Timer Anløb 1 Boudicca ,0 2 1 Saga Ruby ,0 1 1 Costa Voyager ,0 1 1 Discovery ,0 1 1 Astor ,0 1 1 Quest for Adventure ,0 1 1 Ocean Countess ,0 1 1 Silver Cloud ,0 1 1 Hamburg ,0 1 1 Arion ,0 1 1 Plancius ,0 1 1 Antartic Dream ,0 2 2 Thomson Spirit ,0 1 2 Saga Sapphire ,0 1 2 Prinsendam ,0 1 2 AIDAcara ,0 3 2 Seven Seas Voyager ,0 1 2 Crystal Symphony ,0 1 2 MSC Lirica ,0 2 2 Oriana ,0 1 2 AIDAmar ,0 6 2 Mein Schiff ,0 1 2 Arcadia ,0 1 2 Costa Pacifica ,0 2 2 Ventura ,0 1 2 Celebrity Eclipse ,0 2 3 Delphin ,0 3 3 Le Boreal ,4 7 3 Princess Daphne ,0 1 3 Albatros ,7 3 3 Amadea ,7 3 3 Artania ,0 2 3 Caledonian Sky ,8 4 3 Europe ,0 1 4 Caribbean Princess ,0 1 4 Maasdam ,0 1 4 Nautica ,0 1 Total ,8 65 Kilde: Akureyri havn, på nettet. The total world wide cruise industry is estimated at $33.5 billion with 20.3 million annualized passengers carried, a 5.6% increase over Brand diversification of all operations is summarized below. Kilde: 19

20 Tabel 5 Andele af krydstogtpassagerer, hele verden, 2012 Parent Brand Share Of 20,3 mill.~ Parent Brand Share Of 20,3 mill.~ CCL Carnival 21,1% All other Norwegian 7,1% Costa Cruises 7,2% MSC Cruises 5,8% Princess 6,4% Disney 2,9% AIDA 4,4% Star Cruises 1,8% Holland America 3,7% Thomson Cruises 1,5% P&O Cruises 1,9% Hurtigruten 1,3% P&O Cruises Australia 1,9% Louis Cruises 1,0% Ibero Cruises 1,3% TUI Cruises 0,8% Cunard 1,0% Phoenix Reisen 0,5% Seabourn 0,3% Fred Olsen 0,5% Total 49,2% Classic International Cruises 0,4% RCL Royal Carribean 16,9% Saga Cruises & Spirit of Adventure0,4% Celebrity 4,7% Silversea 0,4% Pullmantur 1,6% Oceania Cruises 0,3% CDF 0,3% All Leisure Holidays 0,3% Azamara 0,2% Cruise & Maritime Voyages 0,3% Total 23,7% Crystal 0,3% Regent Seven Seas 0,3% In German market Hapag-Lloyd 0,2% Ocean Star Cruises 0,2% Hvor kommer passagererne fra? Ponant Cruises 0,2% Nordamerika 59,1% Celebration Cruise Line 0,2% Europa 26,9% Windstar 0,1% Asia 9,3% Discovery World Cruises 0,1% Sydamerika 2,3% Paul Gauguin (PGC) 0,1% Australien 2,1% SeaDream Yacht Club 0,1% Mellemøsten/Afrika 0,3% Pearl Seas Cruises 0,0% - I alt 100,0% Star Clippers Cruises 0,0% - Orion Expedition Cruises 0,0% - Kilde: Total 27,1% Grand total 100,0%

21 Figur 21 Størrelse pr. krydstogtskib op til over GRT Figur 22 Størrelse pr. krydstogtskib op til over GRT 21

22 Figur 23 Størrelse pr. krydstogtskib og hvilke af disse, som anløb Ilusissat i 2012 Figur 24 Krydstogtskibe på over GRT, som i dag ikke anløb Ilusissat i

23 Figur 25 Krydstogtskibe på op til GRT, opdelt på dem anløb/ikke-anløb af Ilusissat i 2012 Figur 26 Hvor befandt sig hvor mange krydstogtskibe hele verden? Kilde:

24 Når skibe ankommer fra udenlandsk havn til Grønland, og de kommer fra en navn, som navnet kendes på, så kommer 17 af 24 fra Island 3 fra Canada 2 fra Norge 1 fra Irland 1 fra USA 3 Markeder 3.1 Oversigt Ud af verdens 20,3 millioner krydstogtpassagerer i 2012 kommer de 12 millioner fra Nordamerika (59%), mens knap 5,5 millioner (27) kommer fra Europa. Der er lidt uklart, om flodkrydstogter er inkluderet, men det er de formentlig. Figur 27 Fordelingen af verdens 20 millioner krydstogtpassagerer i 2012 på verdensdele 26,9% 9,3% 59,1% Nordamerika Europa Asia Sydamerika Australien Mellemøsten/Afrika 24

25 3.2 USA Nordamerika er langt det største krydstogtmarked i verden, med 12 millioner passagerer i 2012 og en andel på 59%. De amerikanske skibe er generelt store, og medio 2012 medio 2013 er der ingen amerikanske skibe blandt de 24 anløb af 14 forskellige skibe. 3.3 Tyskland Udviklingen i det tyske krydstogtmarked fremgår af nedenstående figur. Figur 28 Udviklingen i det tyske krydstogtmarked Havkrydstogter Flodkrydstogter Kilde: Baseret på data fra DRV.de. 25

26 4 Sammenfatning Undersøgelsen starter med en afdækning af det historiske forløb for udvikling med vægten på de seneste år og især status for 2011 og planlagte anløb 2012/2013. Nedenfor 2012: Afsnit 2 viser, at de planlagte krydstogtanløb i 2012 generelt lå fra og med juni til og med medio september, og det gælder både Grønland som helhed og specifikt Ilulissat. Uge 31 toppede med 6 planlagte anløb i Ilusissat i 2012, men de øvrige uger havde 0-3 planlagte anløb. Alene d. 2/ var der planlagt 3 anløb, på 4 andre datoer 2 anløb, og så ellers max. 1 anløb pr. dag fra d. 6/6 22/ % af krydstogtskibe til Ilulissat, som ankommer fra ikke-grønlandske havne, ankommer fra Island, mens der blandt anløb fra grønlandske havne var 6 anløb fra Sisimiut, 4 fra hhv. Uummannaq og Sermia, 3 fra Kangerlussuaq og 2 fra Qeqertarsuaq og 1 fra hver af 7 andre havne eller områder. Den gennemsnitlige planlagte opholdstid for krydstogtskibe ved Ilulissat var 11½ time i Ved 18 af 31 anløb til Ilulissat lå krydstogtskibet for anker, mens 13 skibsanløb kom til kaj. Der var op til 6 anløb pr. krydstogtskib til Ilulissat. Krydstogtskibe med anløb til Ilulissat i 2012 havde en passagerkapacitet på op til 1200 passagerer. De største skibe, som kom til kaj i Ilulissat i 2012 havde en passagerkapacitet på op til 548 passagerer (Deutchland), men andre store skibe som kom til kaj i Ilulissat i 2012 var Princess Dephne (479 passagerer) og Fram (280 passagerer). Fram var det skib, som samlet set bragte flest passagerer til Ilulissat i 2012 (antal anløb * passagerkapacitet). Blandt de 31 afløb af 15 forskellige krydstogtskibe i 2012, kom ca. halvdelen af passagererne til Ilulissat fra Tyskland, mens den andel var lidt laverer for Grønland som helhed. Ilulissat topper listen over grønlandske havne med flest anløb i 2012, 31, efterfulgt af 6 andre havne med anløb. Ilulissat havde knap passagerer på de planlagte anløb i 2012, kun overgået af Qaqortoq i kraft af flere passagerer pr. anløb (901), mod et gennemsnit på 320 for Ilulissat. Det største skib til Qaqortoq havde plads til 3114 passagerer, mens det største til Ilulissat havde 1188 passagerer (Artania) I undersøgelsen foretages en vurdering af mulighederne for at få flere anløb af krydstogtskibe til Ilulissat, samt en belysning af mulighederne for flere passagerer på kystsejlads med anløb i Ilulissat. Der er flere måder, hvorpå Ilulissat kan øge omsætning og formentlig indtjening på krydstogt-turismen: - Flere skibe flere anløb - Større skibe flere passagerer - At blive inkluderet på flere af de krydstogter, som omfatter Grønland - At få skibe til kaj frem for at de ligger for anker - At få flere krydstogtskibe til Grønland Se de følgende sider af denne sammenfatning. Der kan muligvis være problemer med aflyste anløb i juni pga. is, mens juli og august samt de første par uger af september er de bedste måneder at satse på flere anløb og flere passagerer til Ilulissat

27 3. Der peges på hvilke rederier og hvilke krydstogtskibe, der vil være mest oplagte til at anløbe Iluissat. Der kan peges på 12 krydstogtskibe under GRT, som anløber Akureyri i Island, men som ikke anløb hverken Ilulissat eller Grønland i øvrigt i Det drejer sig om Boudicca, Saga Ruby, Costa Voyager, Discovery, Astor, Quest for Adventure, Ocean Countess, Silver Cloud, Hamburg, Arion, Plancius og Antartic Dream, nævnt i faldende størrelsesorden. Det er meget muligt, at chancen for at få skibe til Ilulissat er størst for de mindre skibe. Fx er Antartic Dream åbenlyst indrettet på sejlads i isfyldte farvande. Hvilken tilknytning forskellige skibe har til forskellige rederier fremgår af tabel sidst i denne sammenfatning De naturmæssige forudsætninger og havne- og support-faciliteter nævnes, og det vurderes i hvilken udstrækning, at disse er tilstrækkelige. Deutschland, som kommer til kaj i Ilulissat her en dybgang på max 5.8 meter, og er på GRT, og har som nævnte plads til 1188 passagerer. Det er klart, at Ilulissat kan arbejde på at få skribe op til en vis størrelse, som i dag ligger på reden, til i stedet at komme til kaj. Det er muligt, at der i tidligere år er kommet større skibe til kaj i Ilulissat, men eller må man gå ud fra, at det er på det niveau, at grænsen ligger mht. at få skibe til kaj i Ilulissat i øjeblikket. Udvidelese er havnefaciliteter er yderst bekosteligt, men cost-benefit at sådanne mulige investeringer kan vi ikke komme nærmere ind på i denne undersøgelse, men det kan naturligvis undersøges nærmere efterfølgende Mulighederne for at samarbejde med andre nordatlantiske havne nævnes. Da ca. ¾ af de skribe, som kommer fra udenlandsk havn til Ilusissat kommer fra Island, må der må især peges på de islandske havne Reykjavik og Akureyri, som de mest oplagte havne at samarbejde med omkring en bearbejdning af de relevante rederier. Hvad angår Akureyri, var der i krydstogtskibe under GRT, som både anløb Akureyri og Iluissat. Derimod var der hele 12 krydstogtskribe under GRT, som anløb Akureyri, men ikke Ilulissat, og når de ikke anløb Ilulissat kom de heller ikke til Grønland overhovedet. Så ud over udenlandske havne som Akureyri, bør der altså kunne samarbejdes med andre grønlandske havne omkring tiltrækning af flere af de mellemstore krydstogtskibe til Ilulissat. Derimod er krydstogtskibe over GRT, som fx anløber Akureyri, næppe den kategori af skibe, som Iluissat i første række skal satse på at tiltrække, da skibe af den størrelse måske nok kommer til Grønland, men ikke Ilulissat, bedømt ud fra mønstret i De indledende analyser gennemføres med udgangspunkt i officielle statistikker og andre sekundære kilder. Som led i undersøgelsen inddrages de primære aktørers egne vurderinger af potentialer samt stærke og svage sider ved den nuværende organisering af krydstogsturismen. Disse vurderinger indsamles via telefoninterview. 27

28 Vi har alene anvendt officielle statistikker og andre sekundære kilder i nærværende rapport Undersøgelsen vil munde ud i en række anbefalinger til det offentlige med henblik på hvorledes denne sektor kan styrkes i de kommende år. Selve analysen samt anbefalinger opsamles i et afsluttende statusnotat (hovedrapport). Det må anbefales, at indlede samarbejde med islandske havne omkring tiltækning af krydstogtskibe til Island og Grønland. Specielt for Ilulissat er de mellemstore krydstogtskibe interessante. Ud over i fællesskab at tiltrække flere krydstogtskibe og flere anløb af skibe, der i forvejen anløber Island og Grønland, så kan Ilulissat arbejde på at få skibe, som i dag anløber Islandske havne men ikke Grønland, til at anløbe Ilulissat. Gruppen af mellemstore skibe under GRT er en gruppe af skibe, om hvilke Ilulissat kan samarbejde med andre grønlandske havne omkring at tiltrække dem til Grønland og herunder Ilulissat. Der er i øjeblikket ikke nogen større trafik af krydstogtskibe fra Nordamerika til Grønland. Dette kan være en yderligere vækstmulighed. Se iøvrig den sammenfattende hovedrapport Turisme i Ilulissat - Fakta og potentialer Der er 3 engelske rederier eller operatører hver med 3 skibe, som kunne sejle til Grønland og Iluluissat. Der er p.t. næsten ingen engelsk drevne skibe, som anløber Iluluissat Tyskland tegner sig p.t. (2012) for halvdelen af krydstogtpassagerne til Iluluissat, så det er et vældigt vigtigt marked, som måske skulle prioriteres højest, selv om skibene er spredt på flere operatører end de engelsk drevne skibe. - Der er p.t. slet ingen amerikanske skibe, som anløber Iluluissat, til trods for at Noramerika tegner sig for ca. 60% af verdensmarkedet på 20,3 mio. krydstogtpassagerer i

29 Tabel 6 Oversigt over krydstogtskibe og rederier, som anløber Island, Grønland og Longyearbyen Over 100 passagerer, men under GRT P.t. ikke Island og heller ikke øvr. Grønland Der indgår 2 islandske havne, og en norsk havn (Longyearbyen), samt Grønland i øvrigt, som basis. Flere og andre havne kunne inddrages i basis. 29

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Cruise Copenhagen Network. Møde den 22. februar 2010 hos Skibsteknisk Selskab Ingeniørens Hus

Cruise Copenhagen Network. Møde den 22. februar 2010 hos Skibsteknisk Selskab Ingeniørens Hus Cruise Copenhagen Network Møde den 22. februar 2010 hos Skibsteknisk Selskab Ingeniørens Hus Copenhagen 23.2.2010 Ole Andersen 1999 Salgs- og marketingdirektør, Wonderful Copenhagen 2001 Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Bornholm som krydstogtdestination 2004-2014

Bornholm som krydstogtdestination 2004-2014 Bornholm som krydstogtdestination 2004-2014 Rapport udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Destination Bornholm November 2014 Titel: Bornholm som krydstogtdestination

Læs mere

Cruise North Copenhagen Status rapport for perioden 1. marts 1. september 2014.

Cruise North Copenhagen Status rapport for perioden 1. marts 1. september 2014. Cruise North Copenhagen Status rapport for perioden 1. marts 1. september 2014. Samarbejdsaftale Formål: Optimering af indsatsen på krydstogt 2014 Indsats: I samarbejde med Hundested og Helsingør Havne

Læs mere

Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet

Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet - Barrierer og potentialer for udvikling af turisme i Grønland Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked 2014 1 Indhold Executive summary...

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Safty er vigtig for shore ex. Kigger altid efter nyt - hvad vil den nye generation have?

Safty er vigtig for shore ex. Kigger altid efter nyt - hvad vil den nye generation have? From:Benny Carlsen To:Gitte Johansen Subject:VS: til bestyrelsesmødet i morgen Bilag til Havnechefens beretning 14/9457 Fra: Birgitte Bergman [mailto:bbe@visitnordsjaelland.com] Sendt: 12. maj 2014 15:59

Læs mere

Sikker sejlads i Arktis, en præsentation af nationale og internationale initiativer

Sikker sejlads i Arktis, en præsentation af nationale og internationale initiativer Sikker sejlads i Arktis, en præsentation af nationale og internationale initiativer? Styrbord eller bagbord Kontorchef Per Sønderstrup, Søfartsstyrelse Arktiske rammevilkår Millioner af kvadratkilometer,

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Status for bygderne og deres visioner Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Fiskeri/Fangst Før og nu. FØR: - Kombineret fangst og fiskeri

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

konkret besvarelse af spørgsmål i betænkningen til 2. behandling af EM 2008/31

konkret besvarelse af spørgsmål i betænkningen til 2. behandling af EM 2008/31 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer Landstingets Frednings- og

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Velkommen om bord! Scandinavian Cruise Center A/S er et krydstogtrejsebureau med speciale i krydstogter over hele

Læs mere

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme November 2012 Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme Bornholms Regionskommune Statslig infrastrukturinvestering 2013-2015 Kolofon Projektets kontaktadresse Hardy.pedersen@brk.dk Tlf.

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 1 december 2010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 46 + 3546 = 2. 354 214 = 3. 32 18 = Afrund til 1 decimal 14. 2,38 15. 1 6 4 4. 215 : 5 = Løs ligningen 5. x + 9 = 18 x = 6. 7 x = 35 x = 16. 17.

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2002 C(2002) 2851 endelig TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 24.7.2002 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og med

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger

Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger 2 1. Transitlodsninger og højsølodsninger, 1.1. Hvad er transitlodsning og højsølodsning? En transitlodsning, er en lodsning

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Cruise North Atlantic Seminar 2013

Cruise North Atlantic Seminar 2013 Cruise North Atlantic Seminar 2013 Projektpartnere: Greenland Tourism and Business Council Port of Torshavn Port of St John s Port of Reykjavik Ålesund Cruise Network Bergen Kommune Cruise North Atlantic

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Kaptajn. Christian E. Rørbeck

Kaptajn. Christian E. Rørbeck jeg er her som hands on eksperten Kaptajn Christian E. Rørbeck Jeg repræsenterer ikke A.P. Møller-Mærsk Kaptajn Rørbeck CV info Ansat hos A.P. Møller-Mærsk i 27 år Været kaptajn i 9 år Sejlet 1.397.000

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre Boligstrategi Faktarapport - bilag Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Boligstrategi Faktarapport - bilag Maj 2011

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Stærk på samarbejde og transport

Stærk på samarbejde og transport Stærk på samarbejde og transport Shape:IT Seminar onsdag d. 18. november 2009. Organisationsformer Kommunal havn Kommunal selvstyrehavn Hel/delvis kommunalt aktieselskab Privat havn Statshavn Havne som

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Eneste danske firma på syv kontinenter: Knud E. Hansen - dansk

Eneste danske firma på syv kontinenter: Knud E. Hansen - dansk Af Finn Bruun Eneste danske firma på syv kontinenter: Knud E. Hansen - dansk skibsdesign i verdensklasse Det innovative skibsdesignfirma Knud E. Hansen A/S med hovedkontor i Helsingør og afdeling på Lindø

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as ILULISSAT - Ilimanaq Registreringer Ilulissat - Ilimanaq Selv-registrering

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere