Fra klub til kirke - ET 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT OM DET DANSKE MISSIONSFORB UNDS ENGAGEMENT I MENNESKENES LAND, GRØNLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra klub til kirke - ET 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT OM DET DANSKE MISSIONSFORB UNDS ENGAGEMENT I MENNESKENES LAND, GRØNLAND"

Transkript

1 Fra klub til kirke - ET 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT OM DET DANSKE MISSIONSFORB UNDS ENGAGEMENT I MENNESKENES LAND, GRØNLAND

2 2

3 25 år med mission i Grønland F O R O R D Det er nu 25 år siden, at to unge par tog imod kaldet til at bringe evangeliet til Grønland. Det har sat dybe spor både i Ilulissat og i Det Danske Missionsforbund, og vi takker Gud, som kalder sin Kirke til at bringe evangeliet til alle folkeslag. Formålet med dette jubilæumsskrift er at give et kort indblik i missionen i Grønland. Både ledelsen og de mange menigheder i Missionsforbundet handlede på de visioner, som blev fremlagt for 25 år siden, og arbejdet i Grønland mødte stærk opbakning helt fra begyndelsen. Uden et stort engagement fra menighederne gennem både praktisk arbejde, bøn og offer var visionerne ikke kommet ret langt i den virkelige verden. alle aktiviteterne i Ilulissat. Vort ønske er, at det gode samarbejde med menigheden i Ilulissat vil fortsætte, og at vi sammen kan støtte missionsindsatsen andre steder i Grønland i samarbejde med den grønlandske frikirke INO. Må Gud give nye visioner til opgaven med at bringe evangeliet ud, og må vi som menigheder i Det Danske Missionsforbund høre og handle. Bent Fodgaard Formand for grønlandsudvalget Mange mennesker har været involveret i arbejdet igennem kortere og længere tid, og vi er dybt taknemlige for alle dem, der har handlet i tro og tillid til Ham, som alene skal have æren. Det er ikke muligt inden for rammerne af dette jubilæumsskrift at nævne alle navne på både teltmagere og frivillige medarbejdere. Vi har derfor valgt kun at nævne dem, som har haft en længere ansættelse i Ilulissat. Missionsforbundets indsats vil i fremtiden have som hovedformål at støtte menigheden i Ilulissat og gennem partnerskab at arbejde for at opfylde missionsbefalingen. Det langsigtede mål er, at Qupaloraarsukklubbi/Snespurveklubben og menigheden får overdraget ansvaret for 3

4 F A K T A B O K S Grønlands turistby nummer ét For 25 år siden var turister i Ilulissat lige så sjældne som isbjerge i Kattegat. I dag er Ilulissat en af hovedaktørene i en massiv satsning fra en spirende og blomstrende grønlandsk turistindustri. 60 procent af turisterne på Grønland lægger vejen forbi byen ved Isfjorden, der er en af de største attraktioner på Grønland og for nylig blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste. 4

5 Velkommen til Ilulissat Isen gør hele forskellen i Ilulissat. Man kan se den allerede, når piloten drejer det lille, larmende Dash 7-propelfly ind over Diskobugten, hvor der bliver flere og flere isbjerge, jo tættere man kommer på Ilulissat, der ligger ved udmundingen af Isfjorden i det nordvestlige Grønland. Herfra skubbes flere millioner tons is dagligt ud i bugten. Ismasserne kommer fra bunden af Isfjorden, hvor den mest produktive isbræ på den nordlige halvkugle bevæger sig med en fart af meter i døgnet. Hvert år søsætter den 16 kubikkilometer is i form af isbjerge, der er store som fodboldbaner, og isskosser, der er små som fodbolde. Isbjergene glider forbi Ilulissat, inden de sendes på rejse i polarhavet, hvor temperaturen er lige over frysepunktet. Rundt om et lille næs ligger Ilulissat, hvis navn simpelthen betyder isfjelde. Midt i den arktiske ødemark dukker konturerne af byen op. Træhusene er malet i alle tænkelige og utænkelige farver og kan ses tydeligt fra flere hundrede meters højde. I samme øjeblik man stiger ud af flyveren, kan man dufte isen. Som en ufattelig klarhed fylder den lungerne og trænger ud i hele kroppen. At trække vejret her er som at indånde champagne, og for den, der har smagt denne luftbårne nydelse, vil frisk luft aldrig blive det samme igen. Velkommen til byen, der i mange år var bedre kendt under det danske Jakobshavn, men som nu insisterer på at blive kaldt ved sit rette navn: Ilulissat isfjelde. Her begyndte for 25 år siden et af de koldeste kapitler i Det Danske Missionsforbunds historie. Polarvinteren er lang, og temperaturer på mere end 30 minusgrader er ikke usædvanlige. Men også et af de varmeste, for grønlænderne er hjertelige mennesker, og mødet med den grønlandske natur og kultur har sat dybe mærker i mange danske missionshjerter. Kapitlet handler om, hvordan en tanke tog form og blev til et vaskeægte stykke pionermission, der begyndte som klubarbejde for børn og unge og siden udviklede sig til en egentlig menighed med grønlandsk præst og ældsteråd. ILULISSAT: MISSIONSFORB UNDETS BY Grønland gennemgik i det 20. århundrede en smertefuld og til tider yderst hårdhændet kulturel revolution, der næsten har gjort det af med den gamle fanger-kultur og samtidig har placeret nutidens grønlændere i spændingsfeltet mellem den gamle og nye verden ofte uden fast grund under fødderne. Midt i denne proces blev skyggesiderne af udviklingen på Grønland klare: vold, druk, forsømte børn, rodløshed og arbejdsløshed. 5

6 F A K T A B O K S Mission på Grønland Kristendommen kom til Grønland under Leif den Lykkelige i slutningen af 900-tallet. I løbet af middelalderen uddøde både nordboere og kristendom. Hans Egede bragte i 1700-tallet igen kristendommen til Grønland, der i 1993 fik sin egen biskop. Siden 1953 har danske, svenske og norske frikirker også haft missionsarbejde på den grønne ø. Grønlænderne har som folk haft en tæt tilknytning til den evangelisk-lutherske kirke, og det har været afgørende for Missionsforbundet at bevare de gode relationer til den grønlandske kirke. 6

7 Det er baggrunden for, at Lene og Mogens Gjerlev og Marie og Jens Sørensen i slutningen af 1970 erne fremlagde en vision for et missionsengagement i Grønland. I samarbejde med lederskabet i Missionsforbundet blev det besluttet, at Ilulissat skulle være Missionsforbundets by i Grønland. DEN FØRSTE MILEPÆL Målgruppen for missionsarbejde i Ilulissat skulle være børn og unge, da man ikke ønskede at være en konkurrent til den evangelisk-lutherske kirke i byen. Menighedsdannelse var derfor heller ikke omfattet af den første vision. Tværtimod ville man vise, at man bakkede op om folkets kirke i byen. Samtidig blev det gjort klart, at indsatsen med at afhjælpe den sociale nød måtte gå hånd i hånd med budskabet om evangeliet, og arbejdet kom derfor i de første år til at bære betegnelsen socialevangelisk. Initiativet fra de to familier mødte stor velvilje i Missionsforbundets bagland, og mange gjorde et kæmpe stykke arbejde i forbindelse med etableringen i Ilulissat, køb af klubhus m.m. Den første milepæl blev boret ned i den grønlandske klippegrund den 8. marts 1981, hvor snoren blev klippet over til den nye bygning på Qupaloraarsuk, Snespurvevej, og byens børn og unge kunne bydes velkommen til Snespurveklubben/Qupaloraarsukklubbi en indbydelse som overvældende mange tog imod. Klubarbejdet fik helt fra starten stor opbakning fra lokalsamfundet, og Qupaloraarsuk-klubbi blev på rekordtid en kendt adresse i Ilulissat. 25 børn i alderen år fyldte huset med liv, larm og latter og lagde grundstenen til det fællesskab, som skulle udvikle sig omkring klubben. F A K T A B O K S Ilulissat er større end Danmark Ilulissat Kommune har et areal på kvadratkilometer, hvoraf cirka er dækket af is året rundt. Til sammenligning er Danmarks samlede areal kvadratkilometer. Indbyggertallet i Ilulissat er cirka mennesker og 6000 slædehunde. 7

8 Teltmagere F A K T A B O K S Betegnelsen teltmager-missionær stammer fra Paulus, den kristne kirkes første store teolog og missionær. Han havde en håndværksmæssig uddannelse som teltmager og tjente selv til livets opretholdelse på sine missionsrejser ved at arbejde med dette håndværk. Ved siden af og igennem dette arbejde udfoldede han sin missionsvirksomhed. En teltmager er altså i denne sammenhæng en missionær, der har en indtægtskilde gennem et borgerligt arbejde. 8

9 SOCIALT ARBEJDE I EN LILLE STORBY Ilulissat er i danske øjne en lille provinsby, men efter grønlandske forhold en storby med alt, hvad dertil hører af sociale problemer. Det satte et afgørende præg på arbejdets første år. Snespurveklubben/Qupaloraarsukklubbi havde en åben dør for børn, der trængte til lidt mad, en seng, et pusterum fra vold derhjemme, varme efter en halv nat udendørs i 30 graders frost eller lidt kærlighed og accept. De traditionelle klubaktiviteter som spil, leg, sang, forkyndelse, lejrture og udflugter blev suppleret med mere utraditionelle arrangementer, og aktiviteterne i klubben blev hurtigt flere. Tidligt blev det derfor nødvendigt med ekstra hjælp for at holde huset åbent. Teltmagere og frivillige medarbejdere stod i de første år sammen om den opgave, og i 1986 blev Britt og Freddy Mortensen ansat som Missionsforbundets første missionærpar i Ilulissat. Omkring det tidspunkt var der også startet en bibelgruppe for voksne. Og da et grønlandsk ægtepar flyttede til byen for at arbejde som teltmagere, blev sprogbarrieren, som til tider kunne skabe store vanskeligheder for arbejdet, brudt ned. Dette blev meget betydningsfuldt for de kommende års udvikling og indvarslede, at en indhøstningstid skulle til at begynde i Ilulissat. TELTMAGERE De første pionerer på Grønland var teltmagere, som rejste ud for egen regning og risiko. De havde almindelige jobs i byen og brugte fritiden på missionsarbejdet. Dette princip har siden den første tid været en vigtig del af engagementet i Ilulissat, også selvom det tidligt blev nødvendigt at ansætte lønnede og frivillige medarbejdere. Både enlige og ægtepar 9

10 F A K T A B O K S Den Grønlandske Frikirke Den Grønlandske Frikirke eller Inuunerup Nutaap Oqaluffia (det nye livs kirke) er en vigtig samarbejdspartner for Missionsforbundet. INO blev dannet i 2004 for at stabilisere frikirkelivet i Grønland og markere og udvikle en fælles, frikirkelig identitet i forhold til både befolkning og myndigheder. Medlemmerne er selvstændige menigheder over hele Grønland. Udover det åndelige fællesskab tilbyder INO et fælles forum for konferencer, kurser og forlag. 10

11 har igennem kortere eller længere tid opholdt sig som teltmagere i Ilulissat. Deres primære opgave har været og er fortsat at engagere sig i byens liv, have åbne hjem og deltage i børne- og ungdomsarbejdet. Teltmagerne har også spillet en rolle i dannelsen af menighedsfællesskabet, hvor deres opgave især har været at støtte op omkring den grønlandske ledelse, der voksede frem. EN MENIGHED BLIVER TIL Da Kerstin og Bjarne Nederby Jessen i 1991 ankom til Ilulissat for at afløse Britt og Freddy Mortensen, var der udover de faste klubdage og aftener for børn og unge således også bedemøde mandag, bibelundervisning onsdag og gudstjeneste søndag. Bedemøderne voksede frem i hjemmene og kom som menighedens pulsslag til at spille en afgørende rolle. Klubarbejdet havde fået karakter af et menighedsfællesskab, der voksede sig stærkere og stærkere. Det samme gjorde presset fra grønlænderne om at danne en egentlig menighed. De ønskede at kunne holde nadver og foretage andre kirkelige handlinger i det kristne fællesskab, som havde udviklet sig omkring Qupaloraarsuk-klubbi. Det danske bagland var tilbageholdende med at støtte dannelsen af en egentlig menighed, men i midten af 1990 erne stod det klart, at klub måtte blive til kirke, hvis den positive udvikling i arbejdet skulle fastholdes og udbygges. Visionen om at være et supplement til den grønlandske kirke var ikke bæredygtig i længden. Menighedsfællesskabet var blevet et åndeligt hjem for mange, og efter grønlændernes eget ønske drog man nu den logiske konsekvens. Den 29. januar 1997 blev der stiftet en selvstændig frikirke med egen ledelse og ældsteråd, og kort efter blev Kerstin og Bjarne Nederby Jessen indsat som menighedens første præstepar. Frikirken er i dag en del af Den Grønlandske Frikirke BOFÆLLESSKAB Missionsforbundets bygninger er udbygget og renoveret i flere omgange ved hjælp af danske håndværkere, der i kortere eller længere perioder har knoklet på frivillig basis for at skabe de bedst mulige rammer for livet i både kirken og Snespurveklubben/Qupaloraarsukklubbi. I en årrække var der også bofællesskab i et af husene på Snespurvevej. I en periode var der stor mangel på ungdomsboliger i Ilulissat, og man ønskede at tilbyde unge grønlændere en mulighed for at bo i et alkoholfrit miljø. Mange mennesker har i kortere eller længere tid taget imod tilbuddet om et frirum. Bofællesskabet har også givet nye kontakter til kirken. 11

12 F A K T A B O K S Struktur og organisering Snespurveklubben/Qupaloraarsukklubbi er organiseret som en selvejende institution og nyder stor opbakning fra lokalsamfundet. To repræsentanter fra byen har plads i bestyrelsen, der desuden består af repræsentanter fra menigheden, klubmedarbejdere og Missionsforbundet. Der søges om grønlandske midler til det sociale arbejde. Snespurveklubben/Qupaloraarsukklubbi og menigheden bliver også støttet økonomisk af Missionsforbundet i Danmark, der indtil videre også stiller lokaler til rådighed. Missionsudvalget for Grønland under Missionsforbundet er også en vigtig samarbejdspartner for menigheden og klubben. 12

13 HYTTEN I KANGERSUNEQ Naturen spiller en afgørende rolle for livet i Ilulissat. Grønlænderne bliver født som afhængige af den storslåede natur og danskerne lærer hurtigt at blive det. Nogle af årets højdepunkter i kirke- og klublivet er derfor lejrturene og udflugterne. Det er baggrunden for, at man besluttede at bygge en hytte i Kangersuneq, en lille bugt 20 kilometer fra Ilulissat. Et hus i Ilulissat blev taget ned og sejlet i småstykker til Kangersuneq, hvor det blev rejst igen ved hjælp af de frivillige kræfter i Snespurveklubben/Qupaloraarsukklubbi og et par danske håndværkere. Hytten fungerer som lejrhytte for klubben og menighedens medlemmer. Om vinteren kører man derud på hundeslæde eller snescooter, om sommeren sejler eller går man derud. EN MENIGHED I UDVIKLING I dag er menigheden veletableret med ca. 50 medlemmer, og der sker en jævn tilvækst af både løst og fast tilknyttede grønlændere. Mange i menigheden er nye i troen, og der er et stort behov for undervisning, sjælesorg og udviklingssamtaler. Menighedens formand og præst er 13

14 Josef Mørch, der igennem årene har været en stor ressource for fællesskabet i Ilulissat. Han er grønlænder ligesom de fleste medlemmer i ældsterådet. KLUB OG KIRKE Klubarbejdet kører stadig i højeste gear. Allan Hansen, der sammen med sin kone Margit har boet i Ilulissat i en længere årrække, er ansat som klubleder og står nu i spidsen for visionen om et kristent-socialt arbejde. Igennem årene har der været kontakt til hundreder af børn, og dobbeltsatsningen på både klub og kirke vil også i de kommende år være den akse, hvorom Missionsforbundets engagement i Ilulissat drejer sig. MISSION GENNEM PARTNERSKAB Der er fortsat brug for støtte til Snespurveklubben/Qupaloraarsukklubbi og menigheden i Ilulissat. Men opgaverne og behovene har ændret sig. Menigheden er i gang med en selvstændiggørelsesproces, der kommer til at vare en tid endnu. Allerede nu er man i stand til at støtte andre kristne i Nordgrønland, og det er håbet, at menigheden vil blive et ressource-center, der rækker ud til hele regionen. Missionsforbundet ønsker ikke at være et missionsselskab på Grønland, men at indgå partnerskab med lokale menigheder i hele Grønland. Målet er med udgangspunkt i Ilulissat at støtte lokale kirker til selvstændighed og aktiv mission i deres egen kultur. Til at udføre den opgave har Missionsforbundet og de grønlandske kristne også i fremtiden brug for hjælp. 14

15 M A R T I N E S V I D N E S B Y R D Mange mennesker i Ilulissat har fået deres liv forvandlet efter et møde med klubben eller menigheden på Snespurvevej. Her er Martines vidnesbyrd: Jeg har kendt Snespurveklubben/Qupaloraarsukklubbi siden Her mødte jeg en varme, omsorg og nærhed, som jeg havde længtes efter hele mit liv. Dengang forstod jeg ikke det med kristendommen, og jeg kæmpede med problemer i mit liv efter en hård opvækst. Jeg har kommet i perioder og været væk fra klubben i lange perioder. Dog har Gud aldrig forladt mig, Han har haft omsorg for mig hele tiden. Men i det sidste halve år har Gud kaldt på mig på en særlig måde. Det er et kald til efterfølgelse, at leve som han ønsker, og jeg er også gået dåbens vej. Jeg har været bange for, om Gud virkelig ville hjælpe og hele mig. Derfor har det været et stor skridt at åbne mig og få læsset smerter af fra min opvækst. At lade Gud se mit sande jeg er det bedste, jeg nogensinde har oplevet. Jeg vil benytte denne her lejlighed til at sige tak til alle jer, som har åbnet jeres hjem for mine to drenge og jeg i de perioder, I har været heroppe. Jeg ønsker jer Guds rige velsignelse. MATINE 15

16 Udgivet af Det Danske Missionsforbund marts 2006 Tekst: Jesper Fodgaard Grafisk tilrettelæggelse: Laila Nygaard Andersen

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Konfilejr DDM - favnende og famlende Grow i Grindsted Tylstrup 125 Ghana Missionær som 15-årig Thailand MAGASINET l e d e r Kirkens

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne 2014 Musikalsk børneklub i Kaas Ansgarskolerne i Norge Rumænien Thailand Arrow - for ledere Tro bygger bro MAGASINET

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Indhold. Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk:

Indhold. Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

RØSTEN. Diakoni. Tema: Kirken står bedst på tre ben. Den usynlige menighed. Et godt mysterium

RØSTEN. Diakoni. Tema: Kirken står bedst på tre ben. Den usynlige menighed. Et godt mysterium Maj 2014 RØSTEN Kirken står bedst på tre ben Biskop Kjeld Holm: Forkyndelse, undervisning og diakoni skal gå hånd i hånd. Den usynlige menighed Gadepræst Mette Birk: En stor gruppe mennesker bliver overset

Læs mere

NR 57 DECEMBER 2008 120. ÅRGANG

NR 57 DECEMBER 2008 120. ÅRGANG NR 57 DECEMBER 2008 120. ÅRGANG For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Esajas

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Fest og farver i Sorø Glimt fra sommerstævnet Tro bygger bro Grønland Thailand En bedre vej til en bedre verden Skabt til fællesskab

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang # 172. årgang BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion TEMA: OM AT GIVE EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS 3 BDMnyt udgives af Brødremenighedens Danske Mission REDAKTØR FORMAND jørgen Bøytler tlf.

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN 87-991631-0-1 1. oplag: november 2006 2. oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb netværksbladet Nr. 2, maj 2013 Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb Billedkunstner Jette Lieberkind Formidler Gud gennem sanserne Kathrine Brøndsted Fra

Læs mere

Pottemagerens Hus. Nyt fra

Pottemagerens Hus. Nyt fra Nr. 2 maj 2011 Nyt fra Pottemagerens Hus Mattæus 24:39 De ænsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Vi elsker Pottemagerens Hus. Alligevel forlader vi PH den 7. august for at drage ud på en

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

En forstander i skudlinjen

En forstander i skudlinjen En forstander i skudlinjen Bostedet ELLENGÅRDEN 25 ÅR Bostedet ELLENGÅRDEN Bostedet Ellengården ligger i det nordlige Aarhus og tilbyder midlertidigt ophold til familier med børn under 18 år, som ikke

Læs mere

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse:

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Missions-Nyt 57. årgang, nr. 2 - sommer 2015 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Fra sorgen til solen. Af Helle Kjærulf

Fra sorgen til solen. Af Helle Kjærulf Fra sorgen til solen Sorg har fyldt meget i Ilona Bechsgaards liv, både privat og professionelt, men hun har bevidst valgt glæden og taknemmeligheden og med det vist vej for andre. Af Helle Kjærulf Hun

Læs mere