Uppskot. til. Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar soljóðandi lóg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uppskot. til. Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar soljóðandi lóg:"

Transkript

1 FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ Argir, 26. apríl 2005 Løgtingið Løgtingsmál nr. 98/2004: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar Lov om personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar Lov om personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar soljóðandi lóg: Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1. Loven finder anvendelse i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder efter lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. 2. De færøske myndigheder tilbyder de tjenestemænd i staten og folkekirken, som på tidspunktet for de færøske myndigheders overtagelse af en sag eller et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde m.v. ved en dansk myndighed på Færøerne, ansættelse som færøske tjenestemænd på de for færøske tjenestemænd gældende løn-, ansættelsesog pensionsvilkår. Tilbuddet gælder indtil 2 år efter de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet. Stk. 2. Tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse som færøske tjenestemænd, opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed. Stk. 3. Tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed, har pligt til at fortsætte deres tjeneste under de færøske myndigheder. Stk. 4. Tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed, har ikke krav på rådighedsløn, ventepenge eller pension som følge af de Traðagøta 39 Postsmoga 2039 FO-165 Argir Telefon Telefax

2 færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet. Stk. 5. Tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed, har pligt til at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som er en følge af de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet. 3. De danske myndigheder udbetaler løn og pension m.v. til de tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed og fortsætter deres tjeneste under de færøske myndigheder. Stk. 2. De færøske myndigheder refunderer løbende de danske myndigheder løn m.v. for de tjenestemænd, der er nævnt i stk. 1. Stk. 3. De færøske myndigheder refunderer løbende de danske myndigheder en forholdsmæssig andel af udgifterne til pension, jf. stk. 1, opgjort efter forholdet mellem den oparbejdede pensionsalder henholdsvis før og efter tidspunktet for de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet. 4. De færøske myndigheder overtager pensioneringen af de tjenestemænd, som i henhold til 2, stk. 1, overgår til ansættelse som færøske tjenestemænd. Stk. 2. De danske myndigheder refunderer løbende de færøske myndigheder en forholdsmæssig andel af udgifterne til pension, jf. stk. 1, opgjort efter forholdet mellem den oparbejdede pensionsalder henholdsvis før og efter tidspunktet for de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet. 5. De færøske myndigheder overtager det ikketjenestemandsansatte personale, som på tidspunktet for de færøske myndigheders overtagelse af en sag eller et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde m.v. ved en dansk myndighed på Færøerne. Stk. 2. De færøske myndigheder sikrer, at de pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven), finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med den overtagelse, der er nævnt i stk Vedkommende minister kan efter forhandling med de færøske myndigheder bestemme, at 2, stk. 3-5, og 5 ikke skal gælde for ansatte i nærmere angivne stillinger. 7. Vedkommende færøske myndighed kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for tjenestemænd, som i henhold til 2, stk. 3, fortsætter deres tjeneste under de færøske myndigheder. 8. Loven finder tilsvarende anvendelse ved de færøske myndigheders overtagelse af andre opgaver. Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med de færøske myndigheder bestemme, at loven også skal finde anvendelse ved de færøske myndigheders overtagelse af sagsområder m.v., der har fundet sted før lovens ikrafttræden. Vedkommende minister kan i den forbindelse efter forhandling med de færøske myndigheder forlænge den frist, der er nævnt i 2, stk. 1, 2. pkt. 2/13

3 Viðmerkingar: 9. Loven træder i kraft den 29. juli Omanfyri nevnda uppskot til ríkislógartilmæli er partur av úrslitinum av samráðingunum millum Føroya Landsstýri og donsku ríkisstjórnina um yvirtøkulógina. Uppskotið eigur sostatt at verða viðgjørt í sama umfari sum yvirtøkulógin. Endamálið við uppskotinum er at áseta, hvørjar reglur eru galdandi viðvíkjandi starvsfólkaviðurskiftum, um so er, at mál og málsøki sambært yvirtøkulógini verða yvirtikin av føroyskum myndugleikum. Sum dømi um slík mál kann nevnast yvirtøka av ákæruvaldi og løgreglu og kriminalforsorgini. Harumframt fevnir uppskotið eisini um, hvørjar reglur eru galdandi viðvíkjandi starvsfókaviðurskiftum, um so er, at onnur mál enn tey, sum eru fevnd av yvirtøkulógini, koma undir føroyskt málsræði. Sum dømi um slík mál kann nevnast tinglýsingin. Sambært 5 í uppskotinum eru landsstýrið og ríkisstjórnin samd um, at samsvarandi reglur, sum tær, ið eru í virksomhedsoverdragelsesloven, skulu verða galdandi, tá ið føroyskir myndugleikar yvirtaka starvsfólk, ið ikki eru tænastumenn. Uppskot til løgtingslóg er tí gjørt hesum viðvíkjandi, og eigur tað sostatt eisini at verða viðgjørt í sama umfari sum yvirtøkulógin. Víst verður annars til donsku viðmerkingarnar, sum standa niðanfyri og til viðmerkingarnar í uppskotinum til løgtingslóg um rættindi løntakaranna í sambandi við, at landsstýrið yvirtekur mál og málsøki frá ríkismyndugleikunum. 1. Indledning Loven har til formål at regulere visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder efter lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. Loven finder tilsvarende anvendelse ved de færøske myndigheders overtagelse af andre opgaver. Administrationen af de sager og sagsområder, der på grundlag af det samtidig fremsatte forslag til lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder vil overgå til de færøske myndigheder, varetages i dag af personale ved danske myndigheder. I forbindelse med færøsk overtagelse af et sagsområde m.v. opstår der spørgsmål om ansættelsesforholdene for det personale, der hidtil har varetaget opgaverne på det pågældende område, herunder om det pågældende personale skal overgå til ansættelse under de færøske myndigheder. Spørgsmålet vil f.eks. kunne opstå i de tilfælde, hvor færøsk overtagelse af et sagsområde m.v. indebærer oprettelse af nye færøske myndigheder og nedlæggelse af de danske myndigheder, der 3/13

4 hidtil har haft ansvaret for det pågældende område. Som et eksempel på et sådant tilfælde kan nævnes en fremtidig færøsk overtagelse af politiet. Der henvises til bemærkningerne til forslaget til lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder og til bemærkningerne nedenfor. 2. Tjenestemænd Ansættelsesforholdene for tjenestemænd i staten og folkekirken, som på tidspunktet for de færøske myndigheders overtagelse af en sag eller et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde m.v. ved en dansk myndighed på Færøerne, foreslås reguleret på tilsvarende måde som ved en række tidligere omlægninger. Det færøske landsstyre tilbyder at ansætte de tjenestemænd, der gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde m.v., som færøske tjenestemænd på de for færøske tjenestemænd gældende løn-, ansættelses- og pensionsvilkår. De færøske myndigheder vil sikre, at de pågældende tjenestemænd på overgangstidspunktet ikke lider nogen lønnedgang. Tilbuddet fra det færøske landsstyre gælder indtil 2 år efter de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet. Tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse som færøske tjenestemænd, opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed. Tjenestemænd, der i overensstemmelse hermed opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed, har pligt til at fortsætte deres tjeneste under de færøske myndigheder, jf. dog for så vidt angår ansatte i visse stillinger nedenfor under pkt. 4. De har ikke krav på rådighedsløn, ventepenge eller pension som følge af de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet og har pligt til at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som er en følge af de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet. Om de nærmere vilkår og om udbetaling og refusion af løn og pension m.v. henvises til lovforslagets 2-4 og de specielle bemærkninger hertil. 3. Overenskomstansatte m.v. Forholdene for overenskomstansatte og andre ikketjenestemandsansatte, som på tidspunktet for de færøske myndigheders overtagelse af en sag eller et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde m.v. ved en dansk myndighed på Færøerne, foreslås reguleret på den måde, at de færøske myndigheder overtager dette personale. 4/13

5 Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002, gælder ikke for Færøerne, jf. lovens 8. Virksomhedsoverdragelsesloven finder heller ikke anvendelse på overførelse af administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder, jf. lovens 1, stk. 2. Dette indebærer bl.a., at loven ikke finder anvendelse for ansatte, der er beskæftiget med myndighedsopgaver. Med henblik på at skabe et ensartet retsgrundlag for hele det ikketjenestemandsansatte personale foreslås det imidlertid, at de færøske myndigheder ved lovgivning sikrer, at de pligter og rettigheder, der følger af virksomhedsoverdragelsesloven, finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med overtagelsen. En sådan lovgivning vil bl.a. indebære, at de færøske myndigheder indtræder i de rettigheder og forpligtelser over for de ansatte, der bestod på overdragelsestidspunktet i henhold til kollektive overenskomster og aftaler, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og individuel aftale om løn- og arbejdsforhold. En færøsk lovgivning af denne karakter vil endvidere indebære, at afskedigelse som følge af overtagelsen ikke anses for rimeligt begrundet i myndighedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Virksomhedsoverdragelsesloven indeholder herudover bl.a. bestemmelser, der har betydning for de færøske myndigheders tiltrædelse af de kollektive overenskomster, staten har indgået for dette personale. De færøske myndigheder skal inden for nærmere angivne frister underrette det pågældende fagforbund, hvis de ikke ønsker at tiltræde overenskomsten. I modsat fald anses de færøske myndigheder for at have tiltrådt overenskomsten. De danske myndigheder underretter i rimelig tid inden de færøske myndigheders overtagelse af en sag eller et sagsområde repræsentanter for de ansatte om forskellige forhold af betydning i forbindelse med overtagelsen, f.eks. om datoen for overtagelsen og om følgerne af overtagelsen for de ansatte. 4. Ansatte i visse stillinger Lovforslagets 6 indeholder en bestemmelse om, at vedkommende minister efter forhandling med de færøske myndigheder kan bestemme, at tjenestemænd i nærmere angivne stillinger ikke skal have pligt til at fortsætte deres tjeneste under de færøske myndigheder. 5/13

6 Vedkommende minister kan endvidere efter forhandling med de færøske myndigheder bestemme, at bestemmelsen i 5 om anvendelsen af virksomhedsoverdragelsesloven ikke skal gælde for ansatte i nærmere angivne stillinger. Der henvises til bemærkningerne til Andre tilfælde af overtagelse af sagsområder m.v. Efter 6 i forslaget til lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder kan de færøske myndigheder efter aftale med de danske myndigheder overtage Vágar Lufthavn samt ansvaret for driften heraf. Det skønnes hensigtsmæssigt, at loven om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder også regulerer personalets forhold ved de færøske myndigheders overtagelse af denne og andre opgaver, der ikke er sager eller sagsområder i hjemmestyrelovens forstand. Det foreslås derfor, at denne lov skal finde tilsvarende anvendelse ved de færøske myndigheders overtagelse heraf. Det foreslås endvidere, at vedkommende minister efter forhandling med de færøske myndigheder kan bestemme, at loven også skal finde anvendelse ved de færøske myndigheders overtagelse af sagsområder m.v., der har fundet sted før lovens ikrafttræden. Bestemmelsen tager bl.a. sigte på sagsområdet sikkerhed til søs inden for økonomi- og erhvervsministerens område, der er overtaget som færøsk særanliggende med virkning fra den 1. januar Bestemmelsen vil også finde anvendelse, hvis de færøske myndigheder overtager administrationen af sagsområdet tinglysning, der for tiden administreres af de danske myndigheder (Færøernes Ret). Der henvises til lovforslagets 8 og bemærkningerne hertil. 6. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser Lovforslaget regulerer visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder i henhold til forslaget til lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. Der henvises til bemærkningerne til dette lovforslag. Loven finder tilsvarende anvendelse ved de færøske myndigheders overtagelse af andre opgaver. De danske myndigheder udbetaler løn og pension m.v. til de tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed. De færøske myndigheder refunderer løbende de danske myndigheder løn m.v. og en forholdsmæssig del af udgifterne til pension for disse tjenestemænd. 6/13

7 De færøske myndigheder overtager pensioneringen af de tjenestemænd, der overgår til ansættelse som færøske tjenestemænd. De danske myndigheder refunderer løbende de færøske myndigheder en forholdsmæssig andel af udgifterne til pension for disse tjenestemænd. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser og indeholder ikke EU-retlige aspekter. Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ mindre udgifter Staten udbetaler løn og pension m.v. til tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed. De færøske myndigheder refunderer løn m.v. og en forholdsmæssig andel af udgiften til pension. De færøske myndigheder overtager pensioneringen af tjenestemænd, der overgår til ansættelse som færøske tjenestemænd. Staten refunderer en forholdsmæssig andel af udgiften til pension. Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommuner eller amtskommuner. Lovforslaget har konsekvenser for statens administration af løn og pension til ansatte på områder, der overtages af de færøske myndigheder. Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for kommuner eller amtskommuner. Ingen Negative konsekvenser/ Merudgifter Ingen Ingen Ingen Administrative konsekvenser Ingen Ingen 7/13

8 for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 7. Hørte myndigheder m.v. Lovforslaget har været i høring hos: Færøernes Landsstyre Grønlands hjemmestyre Højesteret Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret Domstolsstyrelsen Lovforslaget har endvidere været i høring hos Centralorganisationernes Fællesudvalg, Statsansattes Kartel, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab, Akademikernes Centralorganisation, Den Danske Dommerforening og Dommerfuldmægtigforeningen. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter forslaget finder loven anvendelse på visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder efter det samtidig fremsatte forslag til lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. Loven finder tilsvarende anvendelse ved de færøske myndigheders overtagelse af andre opgaver, jf. forslaget i 8. Til 2 Efter forslaget i stk. 1 tilbyder de færøske myndigheder de tjenestemænd i staten og folkekirken, som på tidspunktet for de færøske myndigheders overtagelse af en sag eller et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde m.v. ved en dansk myndighed på Færøerne, ansættelse som færøske tjenestemænd på de for færøske tjenestemænd gældende løn-, ansættelses- og pensionsvilkår. De færøske myndigheder vil sikre, at de pågældende 8/13

9 tjenestemænd på overgangstidspunktet ikke lider nogen lønnedgang. Tilbuddet gælder indtil 2 år efter de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet. De færøske myndigheder har oplyst, at de er indstillede på at drøfte den nærmere udformning af tilbuddet om ansættelse som færøsk tjenestemand med vedkommende danske centralorganisation, inden de konkrete tilbud fremsættes over for de pågældende tjenestemænd. Hvis en tjenestemand søger og får en anden stilling under de færøske myndigheder end den, den pågældende var ansat i ved de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet, vil tjenestemanden ikke være omfattet af denne lov. Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 2 vil tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse som færøske tjenestemænd, opretholde ansættelsesforholdet til vedkommende danske myndighed. De vil fortsat oppebære løn og pension efter den danske tjenestemandslovgivning m.v., ligesom de fortsat vil være repræsenteret af de centralorganisationer, der har indgået en hovedaftale med staten, jf. bekendtgørelse nr. 515 af 28. november 1969 af hovedaftale i henhold til lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed, har efter forslaget i stk. 3 pligt til at fortsætte deres tjeneste under de færøske myndigheder. Disse tjenestemænd vil blive udlånt til de færøske myndigheder med henblik på at fortsætte tjenesten under de færøske myndigheder. Vedkommende færøske myndighed kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for tjenestemænd, som i henhold til stk. 3 fortsætter deres tjeneste under de færøske myndigheder, jf. forslaget i 7. Det er for at tydeliggøre retsstillingen fundet hensigtsmæssigt i selve lovteksten at medtage en bestemmelse om, at tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed, ikke har krav på rådighedsløn, ventepenge eller pension som følge af de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet og må acceptere de forandringer i deres tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af overtagelsen, jf. stk. 4 og 5. Udlån til de færøske myndigheder vil således ikke i sig selv være en forflyttelse af tjenestemændene. De pågældende tjenestemænd vil derfor ikke kunne kræve sig afskediget med ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af udlånet til de færøske myndigheder. Gennemførelsen af denne lov giver ikke adgang til at foretage sådanne ændringer i de pågældendes løn- og andre ansættelsesvilkår, som ville have karakter af en forflyttelse, uden at de pågældende vil kunne kræve sig afskediget med rådighedsløn/ventepenge og pension efter de herom gældende regler. 9/13

10 De pågældende stillinger vil ved ledighed blive nedlagt som danske tjenestemandsstillinger. Efter den foreslåede bestemmelse i 6 kan vedkommende minister efter forhandling med de færøske myndigheder bestemme, at 2, stk. 3-5, ikke skal gælde for ansatte i nærmere angivne stillinger. Til 3 Det følger af bestemmelsen, at de færøske myndigheder løbende refunderer de danske myndigheders udgifter til løn, herunder eventuelle senere udgifter til ventepenge og rådighedsløn, til de tjenestemænd, der udlånes til de færøske myndigheder. Det følger endvidere, at de færøske myndigheder løbende refunderer en forholdsmæssig andel af de danske myndigheders udgifter til pension til disse tjenestemænd opgjort efter forholdet mellem den oparbejdede pensionsalder henholdsvis før og efter de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet. De nærmere retningslinjer for den praktiske gennemførelse af refusionen forudsættes fastsat ved aftale mellem finansministeren og de færøske myndigheder. Til 4 Refusionen mellem de danske og færøske myndigheder af udgifterne til pension til de tjenestemænd, der i henhold til 2, stk. 1, overgår til ansættelse som færøske tjenestemænd, foreslås opgjort som en forholdsmæssig andel af udgifterne til pension efter forholdet mellem den oparbejdede pensionsalder henholdsvis før og efter de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet. Refusionen sker således i overensstemmelse med principperne i aftalen af 6. februar 1981 med tillæg af 26. april 1989 om deling mellem staten og Færøernes landsstyre af udgifter til pension m.v. til tjenestemænd i staten, der i forbindelse med opgaveomlægninger er blevet ansat eller overført til tjeneste under landsstyret eller Færøernes Specialskole. De nærmere retningslinjer for den praktiske gennemførelse af refusionen forudsættes fastsat ved aftale mellem finansministeren og de færøske myndigheder. Til 5 Det foreslås, at de færøske myndigheder overtager det ikketjenestemandsansatte personale, som på tidspunktet for de færøske myndigheders overtagelse af en sag eller et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde m.v. ved en dansk myndighed på Færøerne. 10/13

11 Det foreslås endvidere, at de færøske myndigheder ved lovgivning sikrer, at de pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002, finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med overtagelsen. Forslaget indebærer bl.a., at de pågældende overgår til ansættelse hos de færøske myndigheder. Endvidere vil den omhandlede lovgivning regulere de færøske myndigheders tiltrædelse af de overenskomster, staten har indgået. Der henvises til pkt. 3 i de almindelige bemærkninger. Der er enighed mellem de danske og færøske myndigheder om, at den færøske lovgivning skal træde i kraft samtidig med loven om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder og loven om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. Vedkommende minister kan efter forhandling med de færøske myndigheder bestemme, at bestemmelsen ikke skal gælde for ansatte i nærmere angivne stillinger, jf. lovforslagets 6. Til 6 Det foreslås, at vedkommende minister efter forhandling med de færøske myndigheder kan bestemme, at 2, stk. 3-5, og 5 ikke skal gælde for ansatte i nærmere angivne stillinger. Bestemmelsen tager bl.a. sigte på ansatte i visse stillinger inden for politi og retsvæsen. Bestemmelsen omfatter ansatte, som af retlige eller andre grunde ikke bør pålægges pligt til at fortsætte tjenesten under de færøske myndigheder. Bestemmelsen kan også anvendes i tilfælde, hvor de færøske myndigheder finder, at stillingen bør varetages af en person, der ikke er udlånt, men ansat under de færøske myndigheder. Vedkommende minister kan betinge sig, at de færøske myndigheder løbende refunderer eventuelle merudgifter til rådighedsløn, ventepenge eller pension til tjenestemænd, der på foranledning af de færøske myndigheder undtages fra pligten til fortsat at gøre tjeneste under de færøske myndigheder, og som det som følge heraf måtte blive nødvendigt at afskedige. Tjenestemænd, der i medfør af bestemmelsen undtages fra pligten til at fortsætte tjenesten under de færøske myndigheder, opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed, jf. 2, stk. 2. Der sker ikke ændringer i dette ansættelsesforhold som følge af, at de undtages fra den nævnte pligt. Det indebærer bl.a., at de vil kunne pålægges at overtage en anden stilling eller afskediges i samme omfang som hidtil. Der vil i den forbindelse kunne opstå spørgsmål om krav på rådighedsløn eller ventepenge m.v. 11/13

12 Ikketjenestemandsansatte, der i medfør af bestemmelsen undtages fra 5, opretholder ligeledes deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed. Der sker ikke ændringer i dette ansættelsesforhold som følge af, at de undtages fra den nævnte bestemmelse. Det forudsættes, at de danske og færøske myndigheder aftaler de nærmere vilkår, herunder refusion af lønudgifter m.v., hvis de pågældende udlånes med henblik på at fortsætte tjenesten under de færøske myndigheder. Til 7 Det foreslås, at vedkommende færøske myndighed efter finansministerens nærmere bestemmelse kan indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for tjenestemænd, som i henhold til 2, stk. 3, fortsætter deres tjeneste under de færøske myndigheder. Bestemmelsen indebærer, at finansministeren kan delegere kompetencen til at indgå aftaler om løn- og andre ansættelsesvilkår i henhold til tjenestemandslovgivningens regler herom for disse tjenestemænd til vedkommende færøske myndighed. Til 8 Det foreslås i stk. 1, at loven skal finde tilsvarende anvendelse ved de færøske myndigheders overtagelse af andre opgaver. Bestemmelsen omfatter således også opgaver, der ikke er sager eller sagsområder i hjemmestyrelovens forstand, f.eks. driften af Vágar Lufthavn. Det foreslås i stk. 2 endvidere, at vedkommende minister efter forhandling med de færøske myndigheder kan bestemme, at loven også skal finde anvendelse ved de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder og af andre opgaver, der har fundet sted før lovens ikrafttræden. I den forbindelse kan vedkommende minister efter forhandling med de færøske myndigheder forlænge den 2-års-frist, der er nævnt i lovforslagets 2, stk. 1, 2. pkt. Bestemmelsen tager bl.a. sigte på sagsområdet sikkerhed til søs inden for økonomi- og erhvervsministerens område. Efter aftalen af 30. oktober 2001 mellem den danske regering og Færøernes landsstyre er dette sagsområde overtaget som færøsk særanliggende i medfør af hjemmestyrelovens 2 med virkning fra den 1. januar Det fremgår af aftalen, at Færøernes landsstyre er rede til at beskæftige de ansatte i den færøske afdeling af Søfartsstyrelsen på samme løn- og ansættelsesvilkår, som er gældende på overtagelsestidspunktet. Det fremgår endvidere af aftalen, at den danske regering vil tage skridt til at gennemføre lovgivning vedrørende tjenestemændenes og de øvrige ansattes forhold. Aftalen indeholder desuden bestemmelser om deling og refusion af pensionsudgifter, der svarer til lovforslaget. Den i aftalen nævnte lovgivning har afventet generelle overvejelser vedrørende lovgivning om personaleforholdene på sagsområder, der overtages af de færøske myndigheder. Det er derfor aftalt mellem Søfartsstyrelsen, det færøske landsstyre og de pågældende medarbejdere, at 12/13

13 medarbejderne på frivillig basis indtil videre er udlånt til landsstyret med henblik på at gøre tjeneste i den færøske søfartsadministration. Bestemmelsen vil også finde anvendelse, hvis de færøske myndigheder overtager administrationen af sagsområdet tinglysning. Dette sagsområde, der er et særanliggende opført på hjemmestyrelovens liste A, er overtaget af de færøske myndigheder efter hjemmestyrelovens 2, men administreres af de danske myndigheder (Færøernes Ret). Til 9 Den foreslås, at loven træder i kraft den 29. juli 2005 samtidig med den foreslåede lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. Fíggjarmálaráðið, 26. apríl 2005 Bárður Nielsen landsstýrismaður Petur Alberg Lamhauge 13/13

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 7. januar 2005 JEH/LST/kj/bef Sagsnr. 200401081-9 200401082 200401083 Notat vedrørende Indenrigs- og

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 1. Staten yder for 2014 et tilskud på 635,4 mio. kr. til Færøernes hjemmestyre. 3. Loven træder i kraft den 1. januar 2014. Stk. 2. Staten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller.

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller. FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Løgtingsmál nr. 154/2008: Uppskot til ríkislógartilmæli um gildiskomu í Føroyum av eini røð av lógarbroytingum viðvíkjandi donskum tænastumonnum

Løgtingsmál nr. 154/2008: Uppskot til ríkislógartilmæli um gildiskomu í Føroyum av eini røð av lógarbroytingum viðvíkjandi donskum tænastumonnum Argir, 25. februar 2010 Løgtingið Løgtingsmál nr. 154/2008: Uppskot til ríkislógartilmæli um gildiskomu í Føroyum av eini røð av lógarbroytingum viðvíkjandi donskum tænastumonnum U p p s k o t til ríkislógartilmæli

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om DSB

Forslag. Lov om ændring af lov om DSB Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om DSB (Vilkår for udlån af tjenestemænd

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S

Bekendtgørelse af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S LBK nr 1184 af 12/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3716 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1402 af 23/12/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-30-1 Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Vejledning om kommunalreformen og personalejura

Vejledning om kommunalreformen og personalejura Vejledning om kommunalreformen og personalejura November 2004 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1. Personalejuridiske forhold 5 1.1. Indledning 5 1.2. De grundlæggende regler om ansættelsesvilkårene

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Virksomhedsoverdragelse Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Lov om virksomhedsoverdragelse Lovbekendtgørelse nr 710 af 20 august 2002 om lønmodtageres

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Lov nr. 414 af 26. juni 1998 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1)

Lov nr. 414 af 26. juni 1998 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1) Page 1 of 5 Fondsmæglerselskaber 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber" Skjal 8 (Lóg nr. 414 frá 26. juni 1998 broytir eisini nógvar ymiskar danskar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0030 Den Til Folketingets Skatteudvalg L130 - Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 27, 30 og 56 af 7. december

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Løgtingsmál nr. 96/2004: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler

Løgtingsmál nr. 96/2004: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler UTTANRÍKISDEILDIN 26. apríl 2005 Mál: 400-001/05 Løgtingsmál nr. 96/2004: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler Uppskot

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER Advokatfuldmægtig Anton Kraev Dansk Erhverv, Børsen 14. december 2016 Anton Kraev advokatfuldmægtig, CAnd.merc.jur 2015 nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere