GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland således et resultat efter skat på 100 mio. kr. De sidste tre år har virksomheden opnået et samlet nettoresultat på 315 mio. kr., eller et gennemsnitligt årligt resultat på 105 mio. kr. Resultatet for det nu afsluttede regnskabsår vil om lidt blive præsenteret mere detaljeret af administrerende direktør Mikael Thinghuus. Resultatet er i overensstemmelse med de forventninger, som vi meddelte ved fremlæggelse af sidste halvårsrapport, og under de givne omstændigheder er resultatet tilfredsstillende på trods af en nedgang i forhold til resultatet for sidste år. Priserne på torskeprodukter på verdensmarkedet har fortsat stor betydning for virksomhedens resultat. Da disse var usædvanligt lave i det afsluttede regnskabsår, var det med til at trække resultatet i nedadgående retning. Vi er glade for, at virksomhedens positive udvikling direkte kommer vores ejer, Grønlands Selvstyre, til gode med i alt 133 mio. kr. i form af betaling af selskabsskat, yderligere nedbringelse af lån fra landskassen, og betaling af udbytte. Herudover blev

2 der betalt 54 mio. kr. i afgifter vedrørende seafoodprodukter og 124,8 mio. kr. til Grønlands Selvstyre og kommunerne i form af A-skatter. Alt i alt et bidrag til de offentlige kasser på over 300 mio. kr. Betaling til de indhandlende fiskere i Grønland er en særlig udgift for virksomheden, som man kan tillade sig at være glad for. Disse betalinger steg med 11% i forhold til året før, og primært er det prisen på hellefisk, som over de senere år er blevet løftet til et nyt og hidtil ukendt niveau. I årets løb har de samlede betalinger til vores leverandører i Grønland andraget 439,6 mio. kr. brutto, hvilket skønsmæssigt svarer til en indtægt pr. leverandør på kr. Det er vores ambition at blive hvad vi kalder The North Atlantic Champion. Det vil sige, vi ønsker at udvikle virksomheden med udgangspunkt i arter der forekommer omkring Grønland og tilstødende farvande. Vi forventer at kunne opnå en førende markedsposition på markedet for nordatlantiske råvarer, især hellefisk og rejer. Vi stræber endvidere efter at opnå en markant position inden for andre råvarer, så som krabber, torsk og stenbiderrogn. Det fornylig gennemførte salg af vores tyske fabrik i Wilhelmshaven med dens tilknyttede salgsfunktioner, er et væsentligt skridt i at realisere vores strategi. Den tyske fabrik var ikke baseret på de nordatlantiske råvarer, og dens omsætning udgjorde ca. 25% af koncernens samlede omsætning. Wilhelmshaven beskæftigede sig med fiskefinger produktion. Vi havde stor kapital bundet i aktiviteten og opnåede en utilstrækkelig indtjening. I de senere år er der blevet arbejdet hårdt på at gøre fabrikken til en af de bedste i Europa og det var da også på den baggrund det blev muligt at afhænde virksomheden til en acceptabel pris i løbet af året. I samme åndedrag vil jeg gerne nævne nedlukning og overflytning af aktiviteter i Glyngøre, som ligeledes har ført til øget fokus på de nordatlantiske aktiviteter. Vi følger fortsat fabrikken i Koszalin, Polen, nøje. Fabrikken oparbejder bl.a. råvarer fra Grønland og kan fortsat indpasses i vores overordnede strategi. Der er i året opnået en god produktionsfremgang på 12% til tons fladfisk og i modsætning til tidligere udgør aktiviteten ikke en finansiel belastning for koncernen. 2

3 Vi vurderer løbende de muligheder, som der kan være for fiskeri efter nye arter i vore farvande. Vi har således deltaget i forsøgsfiskeriet efter makrel fra dets opstart, og vi imødeser med spænding fortsættelsen af dette fiskeri. Det er vores håb, at det tilrettelægges således, at det kommer grønlandske virksomheder og det grønlandske samfund mest muligt til gavn. Vores fokus på nedbringelse af gæld har betydet, at pr. 30. september 2013 udgjorde den rentebærende gæld 1,4 mia. kr., og frasalget af fabrikken i Wilhelmshaven vil muliggøre en yderligere markant nedbringelse. Herved vil vi have nået den vigtige målsætning om, at den rentebærende gæld reduceres til under 1 mia. kr. Til sammenligning var nettogælden på 2,3 mia. kr. ultimo 2007/08. Ideen bag dette fokus på gældsnedbringelse er bl.a. at bringe Royal Greenland derhen hvor virksomheden kan finansieres på markedsmæssige vilkår og ikke hvile på den underforståede statsgaranti, som ligger i et 100% offentligt ejerskab. I den sammenhæng vil vi fortløbende fokusere på et vigtigt nøgletal, nemlig gæld/ebitda. Dette nøgletal er udtryk for gælden i forhold til virksomhedens løbende pengestrøm fra driften. I dagens markeder bør dette tal ligge imellem 2 og 3. Til oplysning så var tallet primo 209/10 på 18,8. Vi forventer, at dette tal er under 3 ved udgangen af Som en betydelig virksomhed i Grønland er vi fortsat meget bevidste om vores samfundsansvar og forpligtigelse til at yde et aktivt bidrag til udviklingen i landet. Vores CSR-politik er i løbet af året blevet formaliseret og underskrevet. Den baserer sig på de 10 punkter i FNs Global Compact om ansvarlig virksomhedsdrift, og kan ses på vores hjemmeside. Vi er fuldt ud opmærksomme på ønskerne omkring yderligere ansættelse af ledere også på de højeste niveauer i virksomheden som er bosatte i Grønland. På ledelsesog medarbejderfronten er der sket gode fremskridt. Senest har vi styrket ledelsen på vores hovedkontor i Nuuk med direktør Jens K. Lyberth, men inden for de sidste par år er også ansat produktudviklingschef Nikoline Ziemer, HR-chef Søren Damgaard Olsen, underdirektør for produktion Malik Hegelund Olsen og kommunikationschef Káte 3

4 Hansen. Vi er iøvrigt i gang med en større ombygning af kontorerne, bl.a. med henblik på flere forventede nyansættelser. Også kan det nævnes, at alle vores fabrikschefer er grønlændere, på nær en. I årets løb har vi overtaget nogle indhandlingsanlæg med stor betydning for de lokale samfund. Vi arbejder på at få anlæggene istandsat og genåbnet snarest muligt, i det omfang at dette er muligt. Alt i alt er antallet af medarbejdere i Grønland er steget med 9,4% i løbet af året, og ligeledes er der sket en stigning i uddannelsesinvesteringen pr. medarbejder på 27%. Vi er glade for, at der i 2013 blev opnået MSC certificering af rejefiskeriet ved Vestgrønland. Dette vil forhåbentligt muliggøre en vis prisstigning til at imødegå de faldende kvoter, som er en af de større risici, som virksomheden skal forholde sig til. Vi anbefaler, at princippet om bæredygtighed generelt anvendes ved udnyttelse af de levende resurser. Fremadrettet er det på salgssiden mærkbart, at den japanske Yen er væsentligt svækket. Dette kan fortsat presse os i det kommende år eftersom det japanske marked fortsat er et af de vigtigste for Royal Greenland. I Asien generelt er det vores mål at fordoble omsætningen over de kommende 3-5 år. Med udgangspunkt i det opnåede resultat og den tilpasning, som er sket af virksomheden, ser vi med fortrøstning på fremtiden. Vi anser virksomheden som markant stærkere nu hvor dens aktiviteter i højere grad baseres på fangst, produktion og salg af de nordatlantiske råvarer. Gennem mange år har vi opbygget en betydelig kompetence inden for dette område. Frasalgene og den deraf følgende gældsnedbringelse har reduceret de finansielle risici betydeligt. Kort sagt: En fokuseret og sundere virksomhed. I indeværende regnskabsår forventes et nettoresultat, som er på niveau med det resultat, som vi fremlægger i dag. 4

5 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke for den tillid ejeren har udvist i året der er gået, hvor der skulle træffes store beslutninger for virksomheden. Jeg vil også sige en stor tak til virksomhedens ledelse, medarbejdere og vores leverandører (fiskerne) som har gjort det opnåede resultat muligt. Niels Harald de Coninck-Smith, bestyrelsesformand 5

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i 2002. Det blev til et overskud efter

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 4. Bestyrelsens og direktørens påtegning 6. Revisionens påtegning 6. Driftsregnskab for 2012 7

Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 4. Bestyrelsens og direktørens påtegning 6. Revisionens påtegning 6. Driftsregnskab for 2012 7 2012 Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse side Bestyrelsens beretning 4 Bestyrelsens og direktørens påtegning 6 Revisionens påtegning 6 Driftsregnskab for 2012 7 Balancen den 31. december 2012 8 Pengestrømsanalyse

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015 Konklusion H+H løftede sidste år salget med hele 9,4%, hvilket er flot taget de usikre markedsforhold i betragtning. Storbritannien fortsatte den gode udvikling i 2014, mens der har været udfordringer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S Januar 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 8 A. Formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

STREAMING & VIDEO EXPERTS Under the same roof. NKT Holding A/S. Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 ::

STREAMING & VIDEO EXPERTS Under the same roof. NKT Holding A/S. Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 :: Side 1 20 NKT Holding A/S :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 :: God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 01/2015 ÅRSRAPPORT 2014. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN ÅRSRAPPORT 2014 1/72

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 01/2015 ÅRSRAPPORT 2014. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN ÅRSRAPPORT 2014 1/72 Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 01/2015 ÅRSRAPPORT 2014 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN ÅRSRAPPORT 2014 1/72 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapporten i overskrifter... 3-4 Det grønlandske samfund og økonomien...

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2007, Vejle NIELS K. AGNER Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinierne op fra 2006. Så gennemgår

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen TDC A/S Ordinær generalforsamling 6. marts 2014 Side 2 Indledning 2013 har for TDC været et år, hvor

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: 8730 6000 M.P.Bruuns Gade 27 Fax: 8730 6002 P.O.Box 50 E-mail: aarhus@aarhus.com 8100 Aarhus C Internet: www.aarhus.com Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 26. april

Læs mere

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Grønlands Arbejdsgiverforening 22. oktober 2013 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Niels Christian Fredslund, Analyst Forord I efteråret 2012 henvendte

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Politisk-Økonomisk Beretning 2014 Naalakkersuisut skal i henhold til budgetloven fremlægge en årlig Politisk-Økonomisk Beretning på Inatsisartuts forårssamlinger.

Læs mere

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 EM 2012/omdeles Oktober 2012 Forord De fleste borgere er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 2. Bestyrelsens og direktørens påtegning 5. Revisionens påtegning 5

ÅRSRAPPORT 2014. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 2. Bestyrelsens og direktørens påtegning 5. Revisionens påtegning 5 LÁNASJÓÐUR VESTUR-NORÐURLANDA ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse side Bestyrelsens beretning 2 Bestyrelsens og direktørens påtegning 5 Revisionens påtegning 5 Driftsregnskab for 2014 6 Balancen den 31.

Læs mere