Gallup om Grønland, økonomiske reformer og dagpenge. Gallup om Grønland, TNS Dato: 30. januar 2013 Projekt: 59102

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gallup om Grønland, økonomiske reformer og dagpenge. Gallup om Grønland, TNS Dato: 30. januar 2013 Projekt: 59102"

Transkript

1 økonomiske reformer og dagpenge

2 økonomiske reformer og dagenge Feltperiode: Den januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: personer Stikprøven er vejet på køn, alder, region, uddannelse og partivalg ved FV11 Akkreditering: Enhver offentliggørelse af resultater, der stammer fra denne undersøgelse, skal være anført følgende kildeangivelse: 2

3 Gallup om Grønland Sammenfatning: 50% er uenig eller overvejende uenig i, at det danske folketing bør godkende den særlov, der legaliserer ansættelsen af udenlandske arbejdere på deres hjemlands arbejdsvilkår i Grønland 6 er enig eller overvejende enig i, at den danske regering bør fastholde nultolerance-politikken og dermed forhindre udvinding og salg af det radioaktive grundstof uran i Grønland. 6 er enig eller overvejende enig i, at den danske regering i fællesskab med danske investorer, f.eks. Pensionsselskaberne, bør gå ind i kampen om råstofferne i den grønlandske undergrund 7 er enig eller overvejende enig i, at Grønland bør hjemtage flere opgaver, hvis Grønland oplever et betydeligt overskud af råstofudvindingen 50% er enig eller overvejende enig i, at den danske regering bør kræve en genforhandling af aftalen, så Danmark får større andel af et muligt overskud 3

4 Gallup om økonomiske reformer Sammenfatning: peger på sænke virksomhedernes afgifter når de skal vælge et af 4 politiske tiltag, der skal kunne skabe nye job i Danmark det er især vælgere fra blå blok, der peger på denne løsning. Blandt vælgerne fra rød blok har 3 peget på øge de offentlige investeringer. 3 peget på konkurrenceevnepakke som overskrift på regeringens kommende politiske initiativ for at hjælpe dansk økonomi på rette vej. Blandt vælgerne i rød blok er der 3 der peget på jobskabelsespakke. svarer ved ikke til spørgsmålet. 7 svarer NEJ til, at regeringen gør tilstrækkeligt for at bevare og skabe nye arbejdspladser i Danmark. mener, at der skal indføres lavere kontanthjælpsydelser for alle kontanthjælpsmodtagere som led i en kommende kontanthjælpsreform. svarer JA til, at regeringen bør gennemføre flere reformer det kommende år med henblik på at sikre balancerede budgetter i Næsten hver 3. svarer ved ikke og derfor kan det konkluderes at det har respondenterne ikke nok information til at kunne svare på. 4

5 Gallup om Grønland Introtekst til Q1: Grønland er i færd med et råstofeventyr. I den forbindelse har selvstyret vedtaget den såkaldte storskalalov, der skaber rammerne for minedrift i Grønland. Storskalaloven forudsætter, at det danske folketing godkender den særlov, der allerede er godkendt på Grønland, som legaliserer ansættelsen af udenlandske arbejdere på deres hjemlands arbejdsvilkår i Grønland. Hvor enig eller uenig er du i, at det danske folketing bør godkende den særlov, der legaliserer ansættelsen af udenlandske arbejdere på deres hjemlands arbejdsvilkår i Grønland? 5

6 Gallup om Grønland Q1: Indledes med introtekst se forrige side. Hvor enig eller uenig er du i, at det danske folketing bør godkende den særlov, der legaliserer ansættelsen af udenlandske arbejdere på deres hjemlands arbejdsvilkår i Grønland? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Ved ikke

7 Gallup om Grønland Q2 Hvor enig eller uenig er du i, at den danske regering bør fastholde nultolerance-politikken og dermed forhindre udvinding og salg af det radioaktive grundstof uran i Grønland. Uran bruges blandt andet til a-kraft og a-våben? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Ved ikke 42% % % % 52%

8 Gallup om Grønland Q3 Hvor enig eller uenig er du i, at den danske regering i fællesskab med danske investorer, f.eks. pensionsselskaberne, bør gå ind i kampen om råstofferne i den grønlandske undergrund? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Ved ikke 3 50% % 3 3 2%

9 Gallup om Grønland Q4 I dag foreskriver Loven om Grønlands Selvstyre, at Grønland kan hjemtage en række ansvarsområder, som Danmark i dag har ansvaret for uden at blive økonomisk kompenseret af Danmark. Det gælder bl.a. kriminalforsorgen, resterende områder under sundhedsområdet, færdselsområdet, arbejdsmiljø og råstofområdet. Hvor enig eller uenig er du i, at Grønland bør hjemtage flere opgaver, hvis Grønland oplever et betydeligt overskud af råstofudvindingen? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Ved ikke % 3 2% % 4 51% 3 2 2% 2% % 4 2% % 1% 2% 9

10 Gallup om Grønland Q5 Fordelingen af råstofindtægterne er ifølge Selvstyreaftalen, at de første 75 mio. kr. tilfalder Grønland. Derefter deler Danmark og Grønland overskuddet ligeligt, hvor den danske del bliver modregnet i bloktilskudet, der sidste år var på mere end tre mia. Hvor enig eller uenig er du i, at den danske regering bør kræve en genforhandling af aftalen, så Danmark får større andel af et muligt overskud? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Ved ikke

11 Gallup om økonomiske reformer Q6: Regeringen er på vej med en jobskabelsespakke, der skal skabe varige arbejdspladser. Hvilket af nedenstående politiske tiltag mener du vil være mest effektivt, hvis der skal skabes nye job i Danmark? Lavere selskabsskat Øge de offentlige investeringer Sænke virksomhedernes afgifter Udbrede brugen af jobrotation Ingen af ovenstående Ved ikke %

12 Gallup om økonomiske reformer Q7: Hvilken af nedenstående overskrifter mener du, at regeringens kommende politiske initiativ for at hjælpe dansk økonomi på rette vej bør have? En jobskabelsespakke En konkurrenceevnepakke Andet notér Ved ikke % %

13 Gallup om økonomiske reformer Q7: Hvilken af nedenstående overskrifter mener du, at regeringens kommende politiske initiativ for at hjælpe dansk økonomi på rette vej bør have? Her er en svarmulighed, der hedder andet noter. Der er samlet set der har svaret Andet notér Et nærmere kig i disse svar antyder, at det er emner som: Træthed over ordet pakke Iværksætter/innovations pakke Skattepakke (lavere skat og afgifter) 13

14 Gallup om økonomiske reformer Q8: Mener du, at regeringen gør tilstrækkeligt for at bevare og skabe nye arbejdspladser i Danmark? Ja Nej Ved ikke % % % 70% 14

15 Gallup om økonomiske reformer Q9: Regeringen er på vej med en reform af kontanthjælpen. Mener du, at der skal indføres lavere eller højere kontanthjælpsydelser for alle kontanthjælpsmodtagere som led i en kommende kontanthjælpsreform? Højere kontanthjælpsydelser Uændrede kontanthjælpsydelser Lavere kontanthjælpsydelser Ved ikke 4 50% % % 2 60% % % %

16 Gallup om økonomiske reformer Q10: Regeringen har planlagt en kontanthjælpsreform og en SU-reform i år. Bør regeringen gennemføre flere reformer det kommende år med henblik på at sikre balancerede budgetter i 2020? Ja Nej Ved ikke % % 42%

17 Statistisk usikkerhed De procenttal, der gengives i resultatafsnittet, er behæftet med en vis usikkerhed hidrørende fra, at man i stedet for at spørge alle i populationen kun har spurgt et mindre udvalg af dem. Usikkerheden kan angives som 9 sikkerhedsgrænse. Det betyder, at det sande procenttal med 95 % sikkerhed ligger indenfor et givent interval. Dette interval er baseret på basestørrelse. Følgende slides viser en oversigt over størrelsen på de statistiske usikkerheder, samt basestørrelser. 17

18 Statistisk usikkerhed 18

19 Basestørrelser ANTAL INTERVIEW... Total

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Gallup om skolereform. 10. juni 2013. Gallup om skolereform. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om skolereform. 10. juni 2013. Gallup om skolereform. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 10. juni 2013 Feltperiode: Den 7. til 10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.030 personer Stikprøven

Læs mere

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146 Feltperiode: Den 19.-20. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.004 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297 Feltperiode: Den 14. -15. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.243 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Gallup om skolen og børn

Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Feltperiode: Den 26 juli til 31 juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392 Feltperiode: Den 3. juli til 29 juli2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre til børn i grundskolen Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1041 personer Stikprøven er uvejet Akkreditering:

Læs mere

Gallup undersøgelse af landbrugets forhold

Gallup undersøgelse af landbrugets forhold Gallup undersøgelse af landbrugets forhold 1 Tankerne bag Danskerne fremstår ofte som: negative over for landbruget havende lav viden om dets forhold værende uden interesse for landbrugets kår Formålet

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009 Public TNS Gallup Public Spørgsmål omkring ledende politikere Public Metode Feltperiode: 5.-6. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel

Danskernes syn på forsikringssvindel MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Danskernes syn på Morten Brønnum Andersen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere