Retspluralisme i praksis grønlandske inspirationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retspluralisme i praksis grønlandske inspirationer"

Transkript

1

2 Retspluralisme i praksis grønlandske inspirationer

3 Til Agnete Weis Bentzon

4 Hanne Petersen Retspluralisme i praksis grønlandske inspirationer Ilisimatusarfik Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006

5 Retspluralisme i praksis grønlandske inspirationer 1. udgave, 1. oplag 2006 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damm s Forlagbogbinderi, Randers Omslagsillustration: Omslaget er oprindelig lavet som plakat til udstillingen»melting Barricades«af Inuk Silis Høegh og Asmund Havsteen-Mikkelsen, vist i Nuuk og København i 2004 i anledning af Hjemmestyrets 25 års jubilæum. Plakaten er lavet af Asmund Havsteen-Mikkelsen. Printed in Denmark 2006 ISBN EAN Udgivet med støtte fra VILLUMN KANN RASMUSSEN FONDEN via Ilisimatusarfiks Publikationsfond, og fra AUGUSTINUS FONDEN samt Konsul GEORGE JORCK og hustru EMMA JORCK s Fond Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Introduktion Del I. Paradigmeskift i juraen Kapitel 1. Marginaler og millennium mål på retssociologiens og retsvidenskabens overdrev Kapitel 2. Vanens magt opløsning eller opbrud? Retssædvane, kutyme og informel ret i lyset af nyere retsfilosofi Kapitel 3. Forandrede verdensbilleder, normer og retsopfattelser? Kapitel 4. Globalisering og retspluralisme juridiske begreber i forandring Del II. Rammer i forandring Kapitel 5. Grønland mellem Nordamerika og Europa retspolitiske krydsklip Kapitel 6. Juridiske fortællinger om»thule«og den socialdemokratiske stat Kapitel 7. Postkoloniale konglomeratstater i retskulturel belysning Kapitel 8. Monarkiet. En psykologisk statsform i en post-suveræn stat? 141 5

7 Indholdsfortegnelse Kapitel 9. Ret og usikkerhed i overgangstider Danmark og Grønland som eksempler Grønlandske fortællinger og fortolkninger Kaassassuk den forældreløse Kâgssagssugpaluk, den forældreløse, der blev til en stærk mand Del III. Normer i forandring Kapitel 10. Normative fortællinger juridiske myter og andre oprindelige myter Kapitel 11. Møder mellem moderne og traditionelle retskulturer metodiske, retsteoretiske og retsfilosofiske problemstillinger Kapitel 12. Dagens retter i Grønland Kapitel 13. Fremtids-normer og for-billeder i forandring Del IV. Nye retsskabere Kapitel år efter Den Juridiske Ekspedition Spredte refleksioner over kolonier, køn og ret Kapitel 15. Eksempler til efterfølgelse personlig og social orden Kapitel 16. Magt og myndighed skift og forandringer Del V. Paradigmeskift i tilhørsforhold og orienteringer Kapitel 17. Drømme og fællesskaber forholdet mellem Grønland og Danmark ved årtusindskiftet Kapitel 18. Engle, ånd og ordener

8 Indholdsfortegnelse Kapitel 19.»Alt land er grænseland«en sammenligning mellem Grønland og Sydslesvig Kapitel 20. Postkoloniale bidrag til verdenssamfund og verdensret Epilog Litteraturliste

9 Indholdsfortegnelse This page intentionally left blank 8

10 Forord Forord I 1995 rejste jeg til Grønland for at beskæftige mig med retspluralisme i praksis. Jeg havde i 1991 forsvaret en doktorafhandling om informel ret, hvor jeg havde beskæftiget mig med retspluralisme i et køns- og retsteoretisk perspektiv. I begyndelsen af 90 erne deltog jeg i et forskningsprojekt om retlig polycentri, og jeg havde desuden et samarbejde med bl.a. et regionalt juridisk kvindeforskningsprojekt i Afrika. Det havde overbevist mig om, at en måde i det hele taget at lære noget nyt og noget mere om retspluralisme på var ved at beskæftige sig med praksis i samfund, hvor der var en erkendelse af pluralismen, og hvor den blev praktiseret. Jeg har siden 1988 haft det privilegium af have Agnete Weis Bentzon som både samtalepartner, uformel vejleder, medlem af mit bedømmelsesudvalg og samarbejdspartner i en lang række sammenhænge herunder i afrikanske og pakistanske projekter. Agnete og Torben Agersnap forespurgte i 1995, om min mand, der havde været stærkt involveret i Grønland siden 1977, og jeg, der kun havde besøgt landet en enkelt gang i 1981, ville være interesserede i at tage til Grønland og arbejde der. Det var vi. Jeg søgte og fik et professorat i retsvidenskab og retssociologi ved Grønlands universitet, Ilisimatusarfik et af verdens mindste og smukkest beliggende og gik ind i en ny fase både i mit faglige og mit personlige liv. Jeg måtte revidere en betydelig del af de faglige og andre forestillinger, jeg kom med, og måtte gennemleve det kulturchok, som den, der skifter kultur, ofte udsættes for. Jeg fik ændret og udvidet mit syn på både fag, videns-skabelse og vidensforståelse. Jeg fik også et andet blik på det jeg kom fra, og som jeg knap havde indset var del af en kolonial retskultur. Uden Agnetes stadige og stædige indsats og inspiration er jeg ikke sikker på, at jeg havde fået denne mulighed eller fået så meget ud af den. Jeg vil derfor takke hende og Torben for mange konstruktive, faglige og fornøjelige samtaler og desuden for kommentarer til en række af de nye kapitler i denne bog. Indholdet står jeg naturligvis selv for, selvom der er mange, mange andre, der i årevis har deltaget i diskussioner og måttet lægge øre til de overvejelser, der har udmøntet sig i artikler og kapitler ikke mindst min mand. 9

11 Forord I 1999 vendte vi tilbage til København og jeg til Københavns Universitet, hvor der i 2001 blev opslået et tidsbegrænset professorat i i grønlandsk retssociologi. Det var finansieret af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG). Jeg søgte og fik professoratet, der i perioden har gjort det muligt for mig at rejse frem og tilbage imellem Grønland og Danmark og at undervise i både Nuuk og København på henholdsvis dansk og engelsk. Det er med afsæt i dette»omvandrende«professorat, jeg har skrevet artikler, holdt foredrag, deltaget i konferencer, og præsenteret og reflekteret over grønlandske og postkoloniale (rets)forhold, og de udfordringer som disse forhold stiller retsopfattelsen i de gamle kolonisamfund over for. Forsiden til bogen er oprindelig en plakat til en udstilling lavet af de to unge kunstnere, Inuk Silis Høegh og Asmund Havsteen-Mikkelsen. Udstillingen, der hed»melting Barricades«, blev vist i Nuuk (fra den til den ) i forbindelse med fejringen af 25-året for Grønlands Hjemmestyre. Den blev senere vist i København i Nordatlantens Brygge de nordatlantiske samfunds fælles statslige, politiske og kulturelle repræsentation. Jeg vil takke kunstnerne for, at jeg kan genbruge plakaten, der ligesom udstillingen er en humoristisk og tankevækkende kommentar til de små samfunds påvirkningsmuligheder hvor kunstneriske og kulturelle udtryk spiller en stor rolle. Jeg vil samtidig takke forlagene for adgang til at genoptrykke redigerede udgaver af mine tidligere trykte artikler de nærmere oplysninger fremgår af de enkelte kapitler. Jeg vil også takke Ilisimatusarfiks publikationsfond og Augustinusfonden samt Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck s Fond for økonomisk støtte til udgivelsen af bogen og ikke mindst Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser for finansieringen af den stilling, der har gjort det muligt for mig at skrive og gennemskrive denne bog. Og endelig vil jeg takke Mette Delfs, der med stort engagement har slidt, for at manuskriptet kunne blive bragt i trykfærdig tilstand. 10

12 Introduktion Introduktion Introduktion Europæisk retskultur er historisk set også en kolonial retskultur, og dansk retskultur er i så henseende ingen undtagelse. Lige under og lige bagved det 20. århundredes demokratiske retskultur som blev afbrudt af kortere og ofte også længere perioder af totalitære regimer ligger de førdemokratiske europæiske store og små kolonimagters koloni-retskultur. I sen- eller postmodernismen har mange fået et længere historisk perspektiv på både territoriale, politiske, familiære og religiøse tilførsforhold. Retshistorie er til en vis grad blevet retspolitik, hvor retspolitikken tidligere var knyttet til samfundsvidenskaberne. De gamle kolonimagter blev efter 2. verdenskrig afløst af nye stormagter og imperier. De fik betydelig indflydelse både på mange småfund og på de nye postkoloniale samfund. Både USA og Sovjet blev eksportører af samfundsmodeller, økonomiske systemer og retssystemer. Eller fik militær indflydelse. Efter Murens fald er vi gået ind i en ny fase, hvor verden måske bevæger sig i retning af en ny retsbevidsthed. Retsforholdene inden for både nationer og blokke, i det internationale samfund og verdenssamfundet har undergået betydelige ændringer i det sidste halve århundrede, og det bliver stadig tydeligere, at vi bevæger os imod en ny verdensorden, hvor vi vil se kampe og konflikter om, hvilke retlige udtryk denne orden vil få. 1 Denne bog kan forhåbentlig give et billede af nogle få af de udtryk, som disse større ændringer har fået og er ved at få. Perspektiverne er nordatlantiske, arktiske, europæiske og til dels kønspolitiske. Jeg har i bogen samlet og redigeret en række af de artikler, jeg igennem de seneste 5-10 år har offentliggjort i forskellige sammenhænge, og tilføjet en række nye kapitler. Temaerne er de paradigmeskift i retten, som de store forandringer trækker med sig i konkrete retlige relationer. Retsdannelsens rammer er i forandring. De skifter fra det nationale til det lokale og globale. Det betyder, at indflydelsens, magtens og normernes udtryk forandrer sig. De sidste skifter fra vertikal og hård lovgivning til mere horisontale, blø- 1. Se f.eks. Rapport fra Center for Etik og Ret til Udenrigsministeriet om»den Nye Verdensorden«, februar 2006 (under udgivelse). 11

13 Introduktion dere, traditionelle retsformer og til det, jeg i bogen kalder normative fortællinger. Der optræder nye retsskabere, fx Hjemme- og selvstyrede områder, religiøse bevægelser og enkeltstående bevægelser. Disse retsskabere orienterer sig anderledes og har andre tilhørsforhold end de statslige retsskabere, der dominerede store dele af det 20. århundrede. Retsudviklingen i Grønland og forholdet mellem Grønland og Danmark og Grønland og verdenssamfundet i øvrigt afspejler disse ændringer og kan derfor ses som eksempler på nogle mere almene ændringer i verdenssamfundet i øvrigt. Det konkrete og overskuelige eksempel kan måske gøre nogle af de ellers overvældende og uoverskuelige ændringer lettere begribelige. Jeg har grupperet det redigerede materiale i afsnit og i en rækkefølge, som denne introduktion tager udgangspunkt i. Men da en del af materialet har været offentliggjort særskilt, og de nye kapitler også kan stå alene, står det selvfølgelig læseren frit for at sammensætte sin egen»læse-orden«og sit eget tekstudvalg. Bogens første og sidste afsnit har mere almen karakter, medens afsnittene II-IV i højere grad tager udgangspunkt i grønlandske forhold og direkte inspirationer. Jeg indleder i afsnit I med en række kapitler, der primært handler om retsopfattelser og retspluralisme og paradigmeskift i teori og praksis. Teorierne om retspluralisme er udviklet i postkoloniale samfund, men de er i de seneste årtier vendt tilbage til Europa, ligesom beboerne i de postkoloniale samfund også er det. I alle europæiske samfund finder man en lang række indbyggere fra de tidligere kolonier, og deres efterkommere. Heller ikke her er Danmark nogen undtagelse. En ikke ubetydelig del af befolkningerne i både Grønland, Færøerne og også Sydslesvig befinder sig i dag i Danmark. Det er omkring % af befolkningerne fra konglomeratstatens yderområder, der af mange forskellige grunde har valgt at bosætte sig i selve Danmark. Årsagerne er flere uddannelses- og arbejdsmuligheder, ægteskaber og familierelationer, økonomiske muligheder osv. Man kan sige, at der ligesom i andre gamle kolonisamfund også foregår en slags hjerneudveksling mellem konglomeratstatens forskellige dele. Hertil kommer flygtninge og omvandrere fra andre dele af verdenssamfundet, fra de europæiske stater, EU-medlemmerne og deres tidligere kolonier. Denne tilstedeværelse i alle europæiske samfund af mennesker fra de tidligere kolonisamfund, gør Europa til et endnu mere flerkulturelt og flerreligiøst kontinent, end det var før anden verdenskrig. EU har lige siden grundlæggelsen været et flerkulturelt og flerreligiøst fællesskab. Både England, Frankrig og Italien havde kolonier, hvor befolkningerne overvejende var muslimer. Forholdet til Tyrkiet har historisk været både centralt og kon- 12

14 Introduktion fliktfyldt. EF/EU-lande rekrutterede i de tidlige år store mængder af tyrkiske og jugoslaviske arbejdere, for at de kunne være med til at skabe 60 ernes økonomiske mirakler ikke mindst i Tyskland. Uden tyrkerne intet tysk»wirtschaftswunder«er det blevet påstået. For det, som i Danmark fra 1953 blev kaldt Rigsenheden og som vi i de sidste knap 20 år også ofte har kaldt Rigsfællesskabet er situationen yderligere den, at Danmark har været medlem af EU siden 1973, Færøerne har aldrig været det og Grønland var det i perioden Disse udviklinger gør det nødvendigt med nye overvejelser over rettens og politikkens mål og udformning. Jeg slutter mig til de forfattere, der har diskuteret behovene for nye retsbegreber, og jeg påstår, at målene i en globaliseret verden må formuleres enkelt og klart som det er sket med f.eks. Millenniummålene for at de kan virke overbevisende på verdenssamfundets forskellige delsamfund. Jeg mener, at man kan trække på vaner og bløde retskilder i både lokalsamfund og verdenssamfund, og at de ændrede verdensbilleder er ved at føre til delvist ændrede normer og retsopfattelser. I afsnit II behandler jeg nogle af de ændrede rammer, der også fører til ændrede verdens- og selvbilleder. Udviklingen hen imod det, jeg i denne bog kalder en konglomeratstat (bestående af Danmark-Færøerne-Grønland), må forstås både i en europæisk og en global sammenhæng. De rammer, som rets- og statsudviklingen (og statsomstillingen) er foregået inden for, har været under betydelig forandring. I kap. 5 beskrives Grønlands historiske og nutidige relationer, der fortsat spiller en central rolle. Siden de amerikanske kolonier rev sig løs fra England og Frankrig, erklærede sig uafhængige og dannede»de forenede Stater«, har USA og landets politik spillet en dominerende rolle for Grønland. Denne rolle blev særlig betydningsfuld under 2. verdenskrig, hvor USA foretog en slags aftalebaseret besættelse/beskyttelse af landet og etablerede en lang række baser og militære installationer rundt omkring i landet. Ligesom mange andre steder i verden førte det til tvangsflytninger af lokalbefolkningerne. Den danske regerings flytning af Thulebefolkningen i 1953, få uger før grundloven trådte i kraft i Grønland, har givet efterdønninger lige siden. Jeg forsøger i kap. 6 at se på denne begivenhed som et komplekst samspil af forskellige fortællinger, der knytter sig til de forskellige involverede parters selvopfattelse og dens ændring over tid. Forløbet viser noget om løbende tolkninger og omfortolkninger af centrale begivenheder, og at overgreb på både store og små befolkningsgrupper er noget, der i dag ikke accepteres. Men retssagen om flytningen viser også, at domstolene ikke nødvendigvis er de institutioner, der er bedst til at gøre gamle skader gode. 13

Forord. Indledning. Grønland fra Nation til Stat, Gruppe11B 28-12-2012 Roskilde Universitet

Forord. Indledning. Grønland fra Nation til Stat, Gruppe11B 28-12-2012 Roskilde Universitet Forord Vores gruppe bestod tidligere af seks medlemmer, men vi valgte at splitte med gruppen sent i forløbet efter store uoverensstemmelser i arbejdstilgang og indsats, der synes uforenelige. Vi splittede

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted

Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted Tekla Canger Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted Minoriserede unges biografiske fortællinger om uddannelse, normalitet og andethed En ph.d.-afhandling fra Forskerskolen i Livslang Læring Roskilde

Læs mere

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Aalborg Øst Hverdag og fællesskab Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Der er trods alt forskel på Aalborg Øst og Aalborg Øst ( ) Der er rimelig mere fredeligt på den anden side af Humlebakken. Tingene

Læs mere

Lise Togeby (formand)

Lise Togeby (formand) Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er,. Projektet ledes af en uafhængig forskningsledelse. Magtudredningens forskningsresultater publiceres

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

mag t og demokrat i i danmar k h ovedresultater f ra mag tudredni nge n

mag t og demokrat i i danmar k h ovedresultater f ra mag tudredni nge n mag t og demokrat i i danmar k h ovedresultater f ra mag tudredni nge n MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Etniske minoritetskvinders medborgerskab i Danmark 1

Etniske minoritetskvinders medborgerskab i Danmark 1 Etniske minoritetskvinders medborgerskab i Danmark 1 Hvordan forholder foreningsaktive etniske minoritetskvinder fra overvejende muslimske lande sig til deres muligheder for aktiv deltagelse og eventuel

Læs mere

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Danmark og det Nye Nordatlanten

Danmark og det Nye Nordatlanten AF ANN-SOFIE GREMAUD OG KIRSTEN THISTED Danmark og det Nye Nordatlanten Ann-Sofie Nielsen Gremaud blev ph.d. i visuel kultur i 2012 med en afhandling om tid, steder og rumlighed i islandske landskabsbilleder,

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Kan man tale sig til en national identitet

Kan man tale sig til en national identitet Kan man tale sig til en national identitet - bliver grønlænderen mere grønlænder af at tale grønlandsk Specialeafhandling ved Kultur- og Sprogmødestudier af Anne Fløe Jensen Vejleder Kirsten Hvenegaard-

Læs mere

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Tilde Mette Juul, Thomas Brahe og Niels-Henrik M. Hansen Center for Ungdomsforskning 2013 1 2 Efterskolens betydning for unges ordblindes liv

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Familieøkonomien Cohabitation: The taboo of the day before yesterday

Læs mere

Hjælp eller afhængighed

Hjælp eller afhængighed Hjælp eller afhængighed Forfatter Lars Uggerhøj ISBN 87-7307-512-4 Copyright 1995 Udgivet af Tryk Forsideillustration Distribution Lars Uggerhøj & Aalborg Universitetsforlag Aalborg Universitetsforlag

Læs mere

Social indsigt for pædagoger

Social indsigt for pædagoger Social indsigt for pædagoger Grit Niklasson (red.) Social indsigt for pædagoger Frydenlund Social indsigt for pædagoger Frydenlund og forfatterne, 2002 2. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 987-87-7887-583-9

Læs mere

Hvad vil I med netværk?

Hvad vil I med netværk? Hvad vil I med netværk? Om de strategiske beslutninger bag værdiskabende netværksprogrammer Wanscher og Nielsen, Eva Beckmann Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1. udgave, 1. oplag 2010 Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet

Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet Foto Sonja Iskov Arnt Louw Vestergaard lsgymnasium Rikke Brown og Birgitte Simonsen Erhvervsskolernes Forlag Handelsgymnasium

Læs mere

Succes med virtuelle møder

Succes med virtuelle møder Succes med virtuelle møder Michael Rønde Thomsen og Claus Fredslund Andersen Succes med virtuelle møder få mere ud af de nye medier Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Michael Rønde Thomsen og Claus

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Rejseberetninger som kilde til mødet med de fremmede

Rejseberetninger som kilde til mødet med de fremmede Rejseberetninger som kilde til mødet med de fremmede af Marianne Rostgaard, lektor i 19. og 20. århundredes Historie, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet og Lotte Schou, cand.mag.

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 Denne analyse er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening af forsvarsforligskredsen. Formålet med

Læs mere

1. INTRODUKTION... 11. 1.2.1. Den tidsmæssige afgrænsning... 18 1.2.2. Den temamæssige afgrænsning... 19 1.3. AFHANDLINGENS STRUKTUR...

1. INTRODUKTION... 11. 1.2.1. Den tidsmæssige afgrænsning... 18 1.2.2. Den temamæssige afgrænsning... 19 1.3. AFHANDLINGENS STRUKTUR... Folketinget og Udlændingepolitikken diskurser om naturaliserede, indvandrere og flygtninge 1973-2002 Ph.d.-afhandling Hovedvejleder: Professor Ulf Hedetoft Bivejleder: Professor Lise Togeby Akademiet for

Læs mere