Holberg.nu 22/2008. Nedtur i Grønland? Nedtur i Grønland? Tekst: Bjørn Andersen. Foto fra Grønland: Palle Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holberg.nu 22/2008. Nedtur i Grønland? Nedtur i Grønland? Tekst: Bjørn Andersen. Foto fra Grønland: Palle Petersen"

Transkript

1 Page 1 of 9 Holberg.nu 22/2008 Nedtur i Grønland? Version Kontakt Holberg.nu Holberg.nu's forside Tekst: Bjørn Andersen. Foto fra Grønland: Palle Petersen Nedtur i Grønland? Bogen er fint illustreret med mange gamle billeder i S/H.

2 Page 2 of 9 Akkurat som Holberg var kommet i gang med at skrive teater, rejste Hans Egede med kone og børn til Grønland. Holberg stjal med arme og ben, tildigtede et par 'kløgter', jeg har det fra ham selv, og skrev sin komedie om "Jeppe" der begyndte som dramatisk katastrofe, for skuespillerne var skrupforvirrede, men som - efter mange tilløb - endte som kulturel klassiker og som en vigtig del af den danske kulturkánon; indirekte er komedien blevet et slags udgangspunkt eller en referenceramme for én af de sidste års bedste film, Per Fly's "Bænken" om en fordrukken og destruktiv "satan". Egede's ekspedition til Grønland begyndte som succes, for så vidt som den overhovedet fandt sted, men udviklede sig lynsnart til et sandt mareridt, til prototypen på en "kultursociologisk" fiasko. Tingene går ikke altid som man drømmer om. Men der er altid nogle der tror at netop dé skal vinde i lotteriet, når de ellers - allerede - har tabt det hele og mere til. Sådan blev det måske med Hans Egede? Første gang vandt han da "Haabet" stævnede mod Grønland; han tabte i de nærmest følgende år, men hvad han gjorde i det lange løb er ikke sådan at sige. Aller først, før han var nået til "Haabet", smed han alt på grund af en strid med nabopræsten deroppe i det kolde Norge. Han forlod sit præsteembede, egensindig som han var, men skaffede sig Kongens gunst og lidt penge fra forskellige kanter, så at han kunne rejse afsted med kone og børn. Da nøden stod for døren og vintermørket havde sænket sig over Grønland - tog han sine alkymistiske idéer op igen, for med Guds hjælp at manipulere guldet frem. Lykkedes det? Kunne det lykkes med fingerfærdighed og bønner? I dag hvor vi er kommet en smule længere i naturvidenskabelig indsigt, véd vi at eksperimentet var dømt til at mislykkes, at det ikke var spor overraskende at Egede's særlige måde at gribe sit eksperiment an på måtte føre til en fatal udgang, at nogen måtte omkomme - det kunne have været ham selv der blev slået ihjel, det blév en stakkels Inuit der måtte lade livet. Så snart Holberg kunne, gav han sig til stædigt at lægge indtjening op, daler på daler - og til sidst havde han samlet så meget guld at han kunne finansiere et kongeligt eksperiment - Akademiet i Sorø. Lagde man Holberg's dalere og sedler sammen, havde han samlet mere i "penge" og "papirer" end en vis charlatan fra det ydre Jægersborg på det seneste har formøblet herfra til Dubai og videre rundt på kloden. Charlatanen kunne åbenbart trylle lige så meget frem - ved at belægge sine ord - som Egede i sin tid; Verden har altid været til at narre; om det så er værst for "troldmændene" eller os andre, véd jeg ikke - men udgangspunktet er ekstra dårligt, hvis "de" narrer sig selv. Holberg's og Kongens Akademi er der endnu; ikke længere som universitet for adelen, men som gymnasium - og dét med en spritny naturvidenskabelig afdeling med plads til eksperimenter og højt til loftet. Én af de mest berømte bachelorer fra Akademiet déngang i 1700-tallet var den kvikke Enevold Brandt der få år senere tabte hovedet på Fælleden uden for København; hans makker Struensee tabte sit hovede ikke én, men to gange - først til Dronningen, så til Mestermanden på selv samme fælled, se om Ulrik Langen's Christian 7- biografi i: Én af de mest berømte lærere på Sorø var teologen Ove Guldberg, en kvik opkomling fra Horsens, der efterfulgte "usurpatoren" Struensee som regeringsleder, og som kort efter grundlagde den danske kulturkánon (tag en tur til Jægerspris og sé Guldberg's mindepark

3 Page 3 of 9 dér eller læs "hans" bog om 'de store og gode handlinger'). Guldberg blev få år efter fejet til Aarhus for at blive amtmand, mens nogle af hans medhjælpere skyndte sig at skifte standpunkt og bidrog til at rejse Frihedsstøtten lige uden for byens volde, jo det er den rare Johannes Wiedewelt jeg tænker på, blandt andre. Hans Egede fik sig en meget smuk omtale i 'de store og gode handlinger' og - sammen med hustruen, Gertrud Rask, en fællesstøtte i Jægerspris; senere har han fået statuer og billeder op flere andre steder, i Grønland og i Danmark. Måske var han uheldig deroppe i det kolde Nord, men han blev dog Grønlands Apostel, - og derfor også én der stadig hyldes og omtales med stor veneration. Hans Egede ville udrette noget godt; han ville til Grønland, ikke for sin egen skyld, men for at finde efterkommere efter Erik den Røde og de andre nordboer der i Sagatiden havde koloniseret på Vestkysten og på "Østkysten". Var de først fundet skulle de hjælpes tilbage til kristendommen på bedste vis, om de nu havde forladt den rette tro. Men hvor var de? De var enten uddøde, dræbt eller emigreret til "Amerika", men Egede faldt dog over nogle af deres bygninger. Mødte han ikke dem han ledte efter, mødte han en flok skrællinger - det var sagaernes udtryk, altså Inuit. Hensigten var ikke, i det mindste til at begynde med, at også disse skulle hjælpes over i den kristne tro. Palle Petersen mener at forklaringen var at det ville være blevet alt for dyrt for den kongelige kasse. Hans Egede ville desuden se om der var muligheder for at tjene penge til Kongen og missionsarbejdet ved at bytte ordentlige dansk-norske varer for hvalolie, sælskind og andre gode ting. At der var olie af den animalske slags, vidste man fra Hollænderne som i stort tal kom til de Grønlandske vande i de år for at fange Kongens hvaler og for dermed at stjæle olie til de utallige nordeuropæiske lamper. Palle Petersen skrev i 1990'erne en betagende roman - "Aja Ajaja" - der (i øjeblikket) er udsolgt, men som sagtens kan lånes hjem fra bibliotekerne. "Aja Ajaja" er et indtrængende forsøg på at vise læseren begivenhedsforløbet i 1720'erne under to meget forskellige vinkler, en nord- eller vest-europæisk og en eskimoisk. For at gøre sådan skal der meget mere til end god vilje, forfatteren må nemlig have dén fornemmelse for Inuit som man sikkert skal have Grønlandsk indfødsret for for virkeligt at opnå. Men Palle Petersen har trods alt levet i Grønland i flere år - og han har nogle meget gode ører - først var han udsendt som skolelærer, siden har han været der mange gange som fri forfatter - og han kommer der stadig, når han da ikke opholder sig helt andre steder hvor der er vand at dvæle ved.

4 Page 4 of 9 Palle Petersen har også været en flittig gæst på Det Kongelige Bibliotek i København for at studere kildemateriale om Hans Egede's mission på Grønland. Har han ikke været det alt sammen igennem, så er det lige før. Hans kildestudier er hélt imponerende. Én af de centrale figurer i romanen er Pôk, én af de første der - som en anden natsværmer - blev "indfanget" af lysskæret fra Hans Egede og hans søn Poul. Pôk kom siden to gange til Kongens København, først som hedning og "tilløbsstykke", så som kristen under navnet "Christian". Som mange andre Inuit fra dén tid kunne han og hans familie ikke tåle at blive fanget, de fik børnekopper og døde i 1729 efter at have oplevet og overlevet den store brand kort tid før. Pôk er ikke ukendt for Danskerne, han er afbildet og findes (med sin lidt ældre landsmand Qiperoq) på Nationalmuseet i København. Og hans sange og fortællinger om sit besøg i København er noteret ned - og udgivet i midten af 1800-tallet. Hans Egede kender vi meget mere til. Hans optegnelser blev udgivet allerede i tallet - i redigeret form. Det samme gælder hans søn Poul's dagbøger fra han var stor dreng og mange år frem; Poul Egede ønskede dem - af 'taktiske' grunde - selv først udgivet da han havde nået støvets år. Hans og Poul Egede havde flere hensigter med deres skriverier; den vigtigste var givetvis at præsentere Grønland og deres eget livsværk på en måde som de anså for at være rimeligt fremadrettet og positiv. Mange har siden haft fat i værkerne for at diskutere om det var sandheden man fik. Nej - det var næppe sandheden, hverken rå eller usødet. Det er derimod dén historie som Egede'rne valgte at fortælle - og som de var i stand til at fortælle når de nu engang havde de øjne, dén kulturelle baggrund og dé overordnede hensigter de havde. Alt andet ville

5 Page 5 of 9 også være forunderligt. Men selv om beretningerne må tages med betydelige forbehold får man dog meget at vide, og man må anerkende at Hans og Poul Egede var dem der først fortalte "civiliserede" Verden om sådanne iagttagelser og oplevelser. Vi kan læse om den Grønlandske flora og fauna. Vi kan læse om Inuits sprog og levevis. Vi kan høre om Inuits Verdens- og menneskeopfattelse. Og vi kan frem for alt læse om det Egedeske missionsarbejde og mange af de problemer det rendte ind i. Det hører til god kultursociologisk videnskab at den skal være funderet på et solidt empirisk grundlag; men til den sociologiske empiri må man - hvad der ikke var spor sædvanligt i 1700-tallet - regne de vidnesbyrd der stammer fra de lokale selv - og disse vidnesbyrd skal ikke være som "indsamlerne" måske ville have ønsket at de var - og have dén form som er mest bekvem for dem. Vidnesbyrdene skal tværtimod være så "ægte" som muligt, ellers er det jo ikke den fremmede kultur man skildrer, så er det langt snarere et spejlbillede af sig selv man maler, så er det 'videnskabelig' konstruktion. Kommet så langt kan man begynde at udarbejde en videnskabelig beskrivelse af materialet. Materialet er som det er, det kan beskrives, ordnes, rubriceres - alt dét der er nødvendigt for at man kan lave en "normal" beskrivelse og for at man kan respektere de sædvanlige tre hovedregler: 1) Den videnskabelige fremstilling skal være konsistent - materialet kan være, beskrivelsen må ikke være selvmodsigende; 2) fremstillingen skal være udtømmende - der må ikke mangle væsentlige informationer, og 3) fremstillingen skal endelig være den simplest mulige (Hovedreglerne er så nogenlunde som de er opstillet af filologen Louis Hjelmslev i 1900-tallet). En roman er noget andet end en videnskabelig fremstilling, hvad der ikke i sig selv gør den til noget der ligger tættere på "de lokale" eller "det ægte". Først og fremmest er en roman noget andet end en videnskabelig fremstilling fordi den er resultatet af en digterisk konstruktion. At der må være tale om en sådan konstruktion må give forfatteren og læseren mange udfordringer, mange af dem kan blive tacklet på en fremadrettet måde, men nogle af dem kan nemt blive tacklet på en mere problematisk måde. Der er siden længe udgivet bøger (og film) med afsæt i noget "dokumentarisk", Thorkild Hansen's fortællinger om "Jens Munk" og "Det Lykkelige Arabien" for at nævne et par vigtige eksempler fra vores egen kulturkreds. Edward Rutherford's bøger "Sarum", "London" og "The Forest" er nogle andre. Man kan sagtens medtage nogle af Ebbe Kløvedal's historiske romaner i denne sammenhæng. Palle Petersen er givetvis blevet stærkt inspireret af denne tradition, foruden af hvad han har oplevet i Grønland, men han har - i bund og grund - gjort noget ganske særligt, for han har forsøgt at smyge sig ind i Pôk og blive ét med ham - og - i det næste øjeblik - af ærligt hjerte forsøgt at sé tingene som en Egede kunne have gjort det. Eftersom Inuit's måde at opfatte sin Omverden på er grundlæggende forskellig fra den Dansk-Norske synsmåde i 1720'erne er der tale om en metode og en skrivemåde der på forhånd er dømt til om ikke ligefrem at mislykkes, så dog at rejse meget store vanskeligheder. Lykkes Palle Petersen med sit forehavende? Tjo - dét er temmelig svært at sige, og jeg er sikker på ikke at være den rette til at bedømme det. Men han lykkes i det mindste så langt at man som Dansk-Norsk læser kan forstå hvor ufattelig stor en forskel der var på Inuit-kulturen og den Norsk-Danske kultur déngang for længe siden. Det er også dét der er med til at gøre bogen relevant nu om stunder og på vores

6 Page 6 of 9 breddegrader, dvs. hvis man - som jeg - mener at historisk ballast kan være en klods om benet, men dog også er en nødvendig forudsætning for at komme videre. Grønlænderne har i 2008 afholdt en vejledende folkeafstemning der viste at der var overvejende flertal for at skaffe sig en større uafhængighed af Danmark. Størstedelen af mindretallet mente måske - principielt - nok det samme, men lagde vægt på at der var betydelige, måske endda uoverstigelige vanskeligheder med at skaffe sig det nødvendige materielle - som immaterielle - grundlag for en større uafhængighed. Der har været en del - meget forskellige - "kedelige" sager som har provokeret "sarte sjæle" i Grønland og hernede. Men antager man at man må kunne finde metoder til at få gjort noget ved de massive sociale problemer, og antager man at man også kunne løse nogle af de "parlamentariske" problemer (med ledere der er blevet magtfuldkomne og som fører sig som om de kunne gå på vandet), så henstår der stadig et meget alvorligt problem der drejer sig om hvordan Inuit kan bevare og udvikle sin sproglige og kulturelle identitet i en global tid. Mange Grønlandske unge mener at de må lære Dansk eller Engelsk for at kunne få en fremtid der er ligeværdig med dén man kan få i Island, Norge, Sverige, Danmark, for ikke at tale om dén man kan få i USA eller Canada. Problemet består i at den Grønlandske befolkning er så lille at den ikke "kan løbe rundt" ved egen kraft. Palle Petersen har givet Pôk mæle, men det er - når man ser nærmere efter - Dansk mæle, selv når han drømmer. Faktuelt er det helt forkert eftersom Pôq - mig bekendt - aldrig blev "flydende" på Dansk, men hvordan skulle det ellers kunne lykkes at skrive og sælge bogen i Danmark hvor det største publikum dog må anses for at være? Man kunne nok slippe af med at skrive en Dansk-Engelsk/Amerikansk bog eller... endda... en Dansk/Tysk, men en Dansk/Grønlandsk er - efter flere hundrede år - fortsat en både kulturel og økonomisk umulighed. Så, da situationen er som den er, må jeg "købe" bogen og Palle Petersen's alvorligt mente forsøg på at give begge parter ligeværdigt mæle. Nok er en roman ikke en historisk redegørelse, og selvfølgelig skal forfatteren digte løs alt hvad han kan - men efter nogle forfatteres opfattelse (og også efter min egen opfattelse) bør man aldrig skrive imod empirien. Der kan være steder hvor man vil illustrere personers vildfarelser osv., det er ikke dét jeg tænker på. Det er ikke fordi der er mange steder hvor Palle Petersen gør sådan, tværtimod digter han inden for hvad vi véd fra kilderne, men der er i det mindste et enkelt ret vigtigt sted, hvor han - fuldstændig bevidst - gør noget andet. Pôk siger på sit dødsleje at han har dræbt en mand. Ikke en tilfældig mand og heller ikke uden grund, men som blodhævn, fordi manden engang skal have dræbt Pôk's bror. I romanen bruger Palle Petersen denne faktuelle oplysning - som vi har fra Poul Egede - og vender temmelig meget op og ned på den. Og som forudsætter at personerne tænker og handler helt anderledes end de har gjort, og derfor får bogen en uheldig drejning på et ret betydningsfuldt sted. Der er et par andre steder man kan diskutere. Men dér stiller sagen sig ikke som netop nævnt. Et par af disse steder handler om Holberg. Holberg spiller en mindre rolle i "Aja Ajaja" hvad der er historisk belæg for, eftersom Holberg har skrevet om både Pôk og Hans Egede (omend - i hovedsagen - i epistlerne, og derfor temmelig sent i sit forfatterskab, dvs. mange år efter 1720'erne hvor handlingen foregår). Hvad der støder mig er at Palle Petersen ironiserer over 'den morsommeste mand' i København. Jo, vel brugte Holberg humor og satire, og vel var han morsom, undertiden på temmelig grovkornet måde, men når han skriver om Pôk og Hans Egede er han ude i ganske andet ærinde. Han optræder nysgerrig og undrende; han er hér Holberg når han er aller bedst som videnskabsmand og journalist; han er dybt seriøs.

7 Page 7 of 9 Efter at have udgivet "Aja Ajaja" skrev Palle Petersen en ret underfundig roman om Holberg, se omtalen i: Efterskrift Kære læser, tag venligst ovenstående som et essay, som et forsøg på at komme tættere på Pôk's, Hans Egede's og Holberg's tid og på den Dansk-Norske nedtur i Grønland. Se i øvrigt nærmere i: I sommeren 2008 udsendte DR1's»Vita«et program med Mette Starch og Palle Petersen om at køre med hundeslæde i Grønland. Se nærmere på: Fra 1700-tallet: Hans Egede:»Relation angaaende Den Grønlandske Mission 1738 samt Det Gamle Grønlands nye Perlustration eller Naturel-Historie 1741«. Efterskrift og kommentarer af Finn Gad, Rosenkilde og Bagger, København Poul Egede:»Continuation af Den Grønlandske Mission. Forfattet i Form af en Journal fra Anno 1734 til 1740«& Niels Egede:»Tredie Continuation af Den Grønlandske Mission. Forfattet i Form af en Journal fra Anno 1739 til 1743«. Efterskrift og kommentarer af Finn Gad, Rosenkilde og Bagger, København Mads Lidegaard (udgiver):»efterretninger om Grønland. Uddragne af en journal holden fra 1721 til 1788 af Paul Egede«. Det Grønlandske Selskabs Skrifter XXIX, København Ludvig Holberg: Epistel 350; endvidere epistlerne 401 og 513. Fra 1900-tallet:»Traditional Greenlandic music«. Optaget af Poul Rovsing Olsen, William Thalbitzer, Mâliâraq Vebæk, Michael Hauser m.fl., redigeret af Michael Hauser. Optagelser fra Grønland og Canada CD, Forlaget ULO. Louis Bobé:»Hans Egede. Grønlands Missionær og Kolonisator«, København Biografi om Hans Egede. Finn Gad:»Grønland«, København Finn Gad ( ) er stadig én man må gå til, når det gælder en samlet oversigt over Grønlands og Grønlændernes historie. Se kommentar i henvisningsdelen af: Kirsten Thisted:»"Dengang i de ikke rigtigt gamle dage". Grønlandsk fortælletradition som kilde til 1700-tallets kulturmøde«i:»digternes paryk. Studier i 1700-tallet. Festskrift til Thomas Bredsdorff«. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet 1997.

8 Page 8 of 9 Sven Holm:»Hans Egede - eller Guds ord for en halv tønde spæk«, skuespil, Gyldendal, København Et meget godt og ærligt skuespil der ikke skjuler problemerne, men som har et solidt empirisk grundlag. Sven Holm:»Troens kemi. Nogle kommentarer til en drøm Hans Egede nedskrev i 1727«. Kronik i Information , s. 6. Særligt om Poek [Pôk], ca , Inuit. Besøgte Bergen og København. Pôk kom til Missionen, hvor han lærte en smule Dansk. Pôk ville gerne besøge København, som han kom til i 1724 via Bergen sammen med den danske købmand Hartvig Jentoft (der havde lært sig Grønlandsk) og en anden Inuit, Qiperoq, der var temmelig modvillig over for forehavendet, måske nærmest deprimeret over det? Pôk og Qiperoq blev præsenteret for Frederik IV's hof i Fredensborg og gav kajakopvisning på Esrum Sø, og senere i København i forbindelse med en pengeindsamling til missionsarbejdet. Pôk og Qiperoq synes at have gjort betydeligt indtryk på Holberg, se dennes Epistel 350. Qiperoq døde på tilbagerejsen i Norge sent 1724 pga sygdom; Pôk vendte tilbage til Grønland, hvor han blev gift, blev døbt sammen med sin kone (under de kristne navne Christian og Christine) og fik børn. Pôk/Christian, Christine og børnene besøgte København igen nogle få år efter, men de døde alle af børnekopper i begyndelsen af Bernhard H. Grodtshilling har malt Qiperoq og Pôk. Billedet findes på Nationalmuseet i København [pt. i»jordens Folk«, rum nr. 172] og er gengivet i farver i Nationalmuseet's publikation»etnografisk Samling. Jordens Folk«, redigeret af Hans Chrstian Gulløv m.fl., København 2007, s Billedet findes også i farver i: Svend Cedergreen Bech:»Oplysning og Tolerance «,»Politikens Danmarks Historie«bd. 9, 2. udgave, København 1970, over for s. 112.»Pok. kalalek avalangnek, nunalikama nunakatiminut okaluktuartok«[pok, en grønlænder, som har rejst og ved sin hjemkomst fortæller derom til sine landsmænd og Angekokken som møder præsten og diskuterer med ham]. Først udgivet i Godthåb 1857 af R. Berthelsen og Lars Møller, oversat til Dansk af Johs. Balle i Reprografisk genudgivelse (af Grønlansk og Dansk tekst og billeder) ved Anders Nyborg A/S, Rungsted Kyst, 1973). Louis Bobé:»Hans Egede. Grønlands Missionær og Kolonisator«(1944), s. 98 ff. S/H billeder af Pôk og kammeraten Qiperoq kan findes dér. Jens Rosing:»Sangen om det menneskegjorte fjeld«[rundetårn] i»nationalmuseets Arbejdsmark«1968.

9 Page 9 of 9 Internetmagasinet Holberg.nu... og hvad der er udkommet Forpremieren Ole Thestrup's 'Jeppe'. Det Danske Teater spiller»jeppe på Bjerget«. Januar / Holberg-Træf i Slagelse. Marts /2007 -»Erasmus Montanus«på»Grønnegårds Teatret«. Juni / Egnsteatrene. Brian Mikkelsen's bekendtgørelse (som udkast og i færdig form) - kommentarer fra Brygger Mikkelsen's Kalundborg. Juli 2007 og december /2007 -»Filuren«spiller»Jean de France«i Musikhuset Aarhus - og Kirsten Dahl»myrder«den i»århus Stiftstidende«. Oktober /2007 -»En klassiker reaktualiseret og rekontekstualiseret«. Arrangement på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KUA, November /2007 -»Jeppe alene på Bjerget«. December /2008 -»Alle tiders Jeppe«under udvikling. Marts / Wiedewelt i stormvejr. Marts / Hvor blev Holberg egentlig af, i Sorø? Marts / Det er i Jeppe's forvandlinger, fascinationen ligger - siger skuespilleren Niels Vandrefalk om sin»alle tiders Jeppe«. April / Holbergske masker på Tersløsegaard. Mona og Niels Damkjær udstiller i sommersæsonen 2008 (April 2008). 12/ Grønlænder-Jeppe og grønlænderne - og hvad skulle Hans Egede i Grønland? (April-Juli 2008). 13/ Holberg om forskellige teaterting. Epistel 66, epistel 179, epistel 347 og flere andre, desuden 'Betænkning over Komedier' og 'Tordenbrevet' (Maj 2008). 14/ Holberg i Sorø Klosterkirke og Johannes Wiedewelt's mindesmærke for ham (Juni 2008). 15/ Den stundesløse i Sorø: Store STRESSEDAG. Extra: Komedien kan læses og downloades via dette nummer (Juni-Oktober 2008). 16/2008 H lb d 17 t 2008 (A t 2008)

Ludvigsbakke. Palle Petersen's FOLKEBOG om Holberg [udsolgt fra forlaget] En Nørrebrodrengs påfindtligheder. Kommentar. Foto af Palle Petersen

Ludvigsbakke. Palle Petersen's FOLKEBOG om Holberg [udsolgt fra forlaget] En Nørrebrodrengs påfindtligheder. Kommentar. Foto af Palle Petersen 1/15 Holberg.nu 17/2008 Ludvigsbakke. Palle Petersen om den yngre Holberg Version 2.2 13.08.2008 Kontakt Holberg.nu Holberg.nu's forside Ludvigsbakke. Palle Petersen's FOLKEBOG om Holberg [udsolgt fra

Læs mere

Lise Bach Hansen fortalte 7.9.2008 på Tersløsegaard om. HOLBERG OG MOLIÈRE - Det kulturelle slægtsskab

Lise Bach Hansen fortalte 7.9.2008 på Tersløsegaard om. HOLBERG OG MOLIÈRE - Det kulturelle slægtsskab Side 1 af 9 Holberg.nu 20/2008 Version 1.5 02.10.2008 Kontakt Holberg.nu Holberg.nu's forside Holberg i Molière's Paris Kroniktekst: Lise Bach Hansen. Tekst og fotos: Bjørn Andersen Hønen eller det lille

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Geniet fra København

Geniet fra København Velkomst Den 5. maj 2013 ville Søren Kierkegaard være blevet 200 år. Selvom Søren selv for længst er død, så lever hans ånd. Ikke kun i vores lille danske andedam, men ud over kloden møder mennesker stadig

Læs mere

Birgitte Sonne Lektor emerita jbsonne@mail.dk

Birgitte Sonne Lektor emerita jbsonne@mail.dk Birgitte Sonne Lektor emerita jbsonne@mail.dk Birgitte Sonne 2011 Eksempler på Fortolkningsmuligheder i SONNES BASE 2005 over grønlandske fortællinger Indhold Introduktion...3 Visse retningslinjer 4 Kulturoversættelse...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen Indholdsfortegnelse 1. Kære undervisere og elever 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen 3. Robinsonaden som genre 4. Isolation 5. At fortælle sin historie

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

FORORD. Kærlig hilsen Britta

FORORD. Kærlig hilsen Britta FORORD Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er god nok Britta Kristensen 2014 Titel: Ellen Sander Jacobsen Forside: Britta Kristensen Forlag: Den Indre Alpehue 1993 fik jeg tinnitus og satte

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Sprogbeherskelse og Herskersprog - om sprog og kolonialisme i Grønland i 1800-tallet

Sprogbeherskelse og Herskersprog - om sprog og kolonialisme i Grønland i 1800-tallet revideret version Sprogbeherskelse og Herskersprog - om sprog og kolonialisme i Grønland i 1800-tallet Jens Chr. Manniche I sin beskrivelse af Grønland for et engelsktalende publikum (Danish Greenland

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN 87-991631-0-1 1. oplag: november 2006 2. oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress

Læs mere

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna BILAG 1 Bilag 1: 22/3 Baren Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna Bilag 1.1, Sabrina Da vi ankommer til Baren kl. 11 om aftenen, er der allerede en del mennesker

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER

FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER Velkommen til 2009. Som sædvanlig er vi en uge inde i januar med udgivelsen af årets første Nyt fra Hare Krishna (hvorfor,

Læs mere

Introduktion til interview med Svend Billesbølle:

Introduktion til interview med Svend Billesbølle: Introduktion til interview med Svend Billesbølle: På Cypern havde jeg en Albin Vega 27 og drømte om at sejle ud på de store oceaner. Da jeg kom til Danmark, blev jeg forelsket i en Junker 22 og sagde til

Læs mere

Ekspeditionen til Det lykkelig Arabien beskrevet som et projekt

Ekspeditionen til Det lykkelig Arabien beskrevet som et projekt Ekspeditionen til Det lykkelig Arabien beskrevet som et projekt Margart Riis Forord Ekspeditionen til Det lykkelige Arabien 1761 1767 startede med en ide i 1753. Det var Johann David Michaelis, der fik

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2000. Polar fronten LØSSA LGSPRIS 25. Store oliereserver i Nordøstgrønland læs side 4

UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2000. Polar fronten LØSSA LGSPRIS 25. Store oliereserver i Nordøstgrønland læs side 4 LØSSA LGSPRIS 25 UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2000 Polar fronten Store oliereserver i Nordøstgrønland læs side 4 Dansk Polarcenter er en institution under Forskningsministeriet og har til

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hvem er jeg? SKOLETJENESTEMATERIALE HVEM ER JEG? 5 7.-10. KLASSE

Hvem er jeg? SKOLETJENESTEMATERIALE HVEM ER JEG? 5 7.-10. KLASSE KAREN BLIXENS LIV 3 HVEM ER JEG? 5 Skibsdrengens fortælling Sprog og genre 10 KAREN BLIXENS AFRIKA 12 8 Hvem er jeg? Spørgsmålet om den menneskelige identitet, dvs. hvem man er, er et af de gennemgående

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Noter om Sne på hendes ansigt - færdiggjort d. 7. februar 2008 på udgivelsesdatoen af romanen.

Noter om Sne på hendes ansigt - færdiggjort d. 7. februar 2008 på udgivelsesdatoen af romanen. Thorstein Thomsen Sne på hendes ansigt Denne bog er udkommet i fire udgaver i små 35.000 ekspl. Det er langt fra det af mine produkter, der har solgt mest, men det er den bedste sælgende af mine romaner.

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere