Holberg.nu 22/2008. Nedtur i Grønland? Nedtur i Grønland? Tekst: Bjørn Andersen. Foto fra Grønland: Palle Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holberg.nu 22/2008. Nedtur i Grønland? Nedtur i Grønland? Tekst: Bjørn Andersen. Foto fra Grønland: Palle Petersen"

Transkript

1 Page 1 of 9 Holberg.nu 22/2008 Nedtur i Grønland? Version Kontakt Holberg.nu Holberg.nu's forside Tekst: Bjørn Andersen. Foto fra Grønland: Palle Petersen Nedtur i Grønland? Bogen er fint illustreret med mange gamle billeder i S/H.

2 Page 2 of 9 Akkurat som Holberg var kommet i gang med at skrive teater, rejste Hans Egede med kone og børn til Grønland. Holberg stjal med arme og ben, tildigtede et par 'kløgter', jeg har det fra ham selv, og skrev sin komedie om "Jeppe" der begyndte som dramatisk katastrofe, for skuespillerne var skrupforvirrede, men som - efter mange tilløb - endte som kulturel klassiker og som en vigtig del af den danske kulturkánon; indirekte er komedien blevet et slags udgangspunkt eller en referenceramme for én af de sidste års bedste film, Per Fly's "Bænken" om en fordrukken og destruktiv "satan". Egede's ekspedition til Grønland begyndte som succes, for så vidt som den overhovedet fandt sted, men udviklede sig lynsnart til et sandt mareridt, til prototypen på en "kultursociologisk" fiasko. Tingene går ikke altid som man drømmer om. Men der er altid nogle der tror at netop dé skal vinde i lotteriet, når de ellers - allerede - har tabt det hele og mere til. Sådan blev det måske med Hans Egede? Første gang vandt han da "Haabet" stævnede mod Grønland; han tabte i de nærmest følgende år, men hvad han gjorde i det lange løb er ikke sådan at sige. Aller først, før han var nået til "Haabet", smed han alt på grund af en strid med nabopræsten deroppe i det kolde Norge. Han forlod sit præsteembede, egensindig som han var, men skaffede sig Kongens gunst og lidt penge fra forskellige kanter, så at han kunne rejse afsted med kone og børn. Da nøden stod for døren og vintermørket havde sænket sig over Grønland - tog han sine alkymistiske idéer op igen, for med Guds hjælp at manipulere guldet frem. Lykkedes det? Kunne det lykkes med fingerfærdighed og bønner? I dag hvor vi er kommet en smule længere i naturvidenskabelig indsigt, véd vi at eksperimentet var dømt til at mislykkes, at det ikke var spor overraskende at Egede's særlige måde at gribe sit eksperiment an på måtte føre til en fatal udgang, at nogen måtte omkomme - det kunne have været ham selv der blev slået ihjel, det blév en stakkels Inuit der måtte lade livet. Så snart Holberg kunne, gav han sig til stædigt at lægge indtjening op, daler på daler - og til sidst havde han samlet så meget guld at han kunne finansiere et kongeligt eksperiment - Akademiet i Sorø. Lagde man Holberg's dalere og sedler sammen, havde han samlet mere i "penge" og "papirer" end en vis charlatan fra det ydre Jægersborg på det seneste har formøblet herfra til Dubai og videre rundt på kloden. Charlatanen kunne åbenbart trylle lige så meget frem - ved at belægge sine ord - som Egede i sin tid; Verden har altid været til at narre; om det så er værst for "troldmændene" eller os andre, véd jeg ikke - men udgangspunktet er ekstra dårligt, hvis "de" narrer sig selv. Holberg's og Kongens Akademi er der endnu; ikke længere som universitet for adelen, men som gymnasium - og dét med en spritny naturvidenskabelig afdeling med plads til eksperimenter og højt til loftet. Én af de mest berømte bachelorer fra Akademiet déngang i 1700-tallet var den kvikke Enevold Brandt der få år senere tabte hovedet på Fælleden uden for København; hans makker Struensee tabte sit hovede ikke én, men to gange - først til Dronningen, så til Mestermanden på selv samme fælled, se om Ulrik Langen's Christian 7- biografi i: Én af de mest berømte lærere på Sorø var teologen Ove Guldberg, en kvik opkomling fra Horsens, der efterfulgte "usurpatoren" Struensee som regeringsleder, og som kort efter grundlagde den danske kulturkánon (tag en tur til Jægerspris og sé Guldberg's mindepark

3 Page 3 of 9 dér eller læs "hans" bog om 'de store og gode handlinger'). Guldberg blev få år efter fejet til Aarhus for at blive amtmand, mens nogle af hans medhjælpere skyndte sig at skifte standpunkt og bidrog til at rejse Frihedsstøtten lige uden for byens volde, jo det er den rare Johannes Wiedewelt jeg tænker på, blandt andre. Hans Egede fik sig en meget smuk omtale i 'de store og gode handlinger' og - sammen med hustruen, Gertrud Rask, en fællesstøtte i Jægerspris; senere har han fået statuer og billeder op flere andre steder, i Grønland og i Danmark. Måske var han uheldig deroppe i det kolde Nord, men han blev dog Grønlands Apostel, - og derfor også én der stadig hyldes og omtales med stor veneration. Hans Egede ville udrette noget godt; han ville til Grønland, ikke for sin egen skyld, men for at finde efterkommere efter Erik den Røde og de andre nordboer der i Sagatiden havde koloniseret på Vestkysten og på "Østkysten". Var de først fundet skulle de hjælpes tilbage til kristendommen på bedste vis, om de nu havde forladt den rette tro. Men hvor var de? De var enten uddøde, dræbt eller emigreret til "Amerika", men Egede faldt dog over nogle af deres bygninger. Mødte han ikke dem han ledte efter, mødte han en flok skrællinger - det var sagaernes udtryk, altså Inuit. Hensigten var ikke, i det mindste til at begynde med, at også disse skulle hjælpes over i den kristne tro. Palle Petersen mener at forklaringen var at det ville være blevet alt for dyrt for den kongelige kasse. Hans Egede ville desuden se om der var muligheder for at tjene penge til Kongen og missionsarbejdet ved at bytte ordentlige dansk-norske varer for hvalolie, sælskind og andre gode ting. At der var olie af den animalske slags, vidste man fra Hollænderne som i stort tal kom til de Grønlandske vande i de år for at fange Kongens hvaler og for dermed at stjæle olie til de utallige nordeuropæiske lamper. Palle Petersen skrev i 1990'erne en betagende roman - "Aja Ajaja" - der (i øjeblikket) er udsolgt, men som sagtens kan lånes hjem fra bibliotekerne. "Aja Ajaja" er et indtrængende forsøg på at vise læseren begivenhedsforløbet i 1720'erne under to meget forskellige vinkler, en nord- eller vest-europæisk og en eskimoisk. For at gøre sådan skal der meget mere til end god vilje, forfatteren må nemlig have dén fornemmelse for Inuit som man sikkert skal have Grønlandsk indfødsret for for virkeligt at opnå. Men Palle Petersen har trods alt levet i Grønland i flere år - og han har nogle meget gode ører - først var han udsendt som skolelærer, siden har han været der mange gange som fri forfatter - og han kommer der stadig, når han da ikke opholder sig helt andre steder hvor der er vand at dvæle ved.

4 Page 4 of 9 Palle Petersen har også været en flittig gæst på Det Kongelige Bibliotek i København for at studere kildemateriale om Hans Egede's mission på Grønland. Har han ikke været det alt sammen igennem, så er det lige før. Hans kildestudier er hélt imponerende. Én af de centrale figurer i romanen er Pôk, én af de første der - som en anden natsværmer - blev "indfanget" af lysskæret fra Hans Egede og hans søn Poul. Pôk kom siden to gange til Kongens København, først som hedning og "tilløbsstykke", så som kristen under navnet "Christian". Som mange andre Inuit fra dén tid kunne han og hans familie ikke tåle at blive fanget, de fik børnekopper og døde i 1729 efter at have oplevet og overlevet den store brand kort tid før. Pôk er ikke ukendt for Danskerne, han er afbildet og findes (med sin lidt ældre landsmand Qiperoq) på Nationalmuseet i København. Og hans sange og fortællinger om sit besøg i København er noteret ned - og udgivet i midten af 1800-tallet. Hans Egede kender vi meget mere til. Hans optegnelser blev udgivet allerede i tallet - i redigeret form. Det samme gælder hans søn Poul's dagbøger fra han var stor dreng og mange år frem; Poul Egede ønskede dem - af 'taktiske' grunde - selv først udgivet da han havde nået støvets år. Hans og Poul Egede havde flere hensigter med deres skriverier; den vigtigste var givetvis at præsentere Grønland og deres eget livsværk på en måde som de anså for at være rimeligt fremadrettet og positiv. Mange har siden haft fat i værkerne for at diskutere om det var sandheden man fik. Nej - det var næppe sandheden, hverken rå eller usødet. Det er derimod dén historie som Egede'rne valgte at fortælle - og som de var i stand til at fortælle når de nu engang havde de øjne, dén kulturelle baggrund og dé overordnede hensigter de havde. Alt andet ville

5 Page 5 of 9 også være forunderligt. Men selv om beretningerne må tages med betydelige forbehold får man dog meget at vide, og man må anerkende at Hans og Poul Egede var dem der først fortalte "civiliserede" Verden om sådanne iagttagelser og oplevelser. Vi kan læse om den Grønlandske flora og fauna. Vi kan læse om Inuits sprog og levevis. Vi kan høre om Inuits Verdens- og menneskeopfattelse. Og vi kan frem for alt læse om det Egedeske missionsarbejde og mange af de problemer det rendte ind i. Det hører til god kultursociologisk videnskab at den skal være funderet på et solidt empirisk grundlag; men til den sociologiske empiri må man - hvad der ikke var spor sædvanligt i 1700-tallet - regne de vidnesbyrd der stammer fra de lokale selv - og disse vidnesbyrd skal ikke være som "indsamlerne" måske ville have ønsket at de var - og have dén form som er mest bekvem for dem. Vidnesbyrdene skal tværtimod være så "ægte" som muligt, ellers er det jo ikke den fremmede kultur man skildrer, så er det langt snarere et spejlbillede af sig selv man maler, så er det 'videnskabelig' konstruktion. Kommet så langt kan man begynde at udarbejde en videnskabelig beskrivelse af materialet. Materialet er som det er, det kan beskrives, ordnes, rubriceres - alt dét der er nødvendigt for at man kan lave en "normal" beskrivelse og for at man kan respektere de sædvanlige tre hovedregler: 1) Den videnskabelige fremstilling skal være konsistent - materialet kan være, beskrivelsen må ikke være selvmodsigende; 2) fremstillingen skal være udtømmende - der må ikke mangle væsentlige informationer, og 3) fremstillingen skal endelig være den simplest mulige (Hovedreglerne er så nogenlunde som de er opstillet af filologen Louis Hjelmslev i 1900-tallet). En roman er noget andet end en videnskabelig fremstilling, hvad der ikke i sig selv gør den til noget der ligger tættere på "de lokale" eller "det ægte". Først og fremmest er en roman noget andet end en videnskabelig fremstilling fordi den er resultatet af en digterisk konstruktion. At der må være tale om en sådan konstruktion må give forfatteren og læseren mange udfordringer, mange af dem kan blive tacklet på en fremadrettet måde, men nogle af dem kan nemt blive tacklet på en mere problematisk måde. Der er siden længe udgivet bøger (og film) med afsæt i noget "dokumentarisk", Thorkild Hansen's fortællinger om "Jens Munk" og "Det Lykkelige Arabien" for at nævne et par vigtige eksempler fra vores egen kulturkreds. Edward Rutherford's bøger "Sarum", "London" og "The Forest" er nogle andre. Man kan sagtens medtage nogle af Ebbe Kløvedal's historiske romaner i denne sammenhæng. Palle Petersen er givetvis blevet stærkt inspireret af denne tradition, foruden af hvad han har oplevet i Grønland, men han har - i bund og grund - gjort noget ganske særligt, for han har forsøgt at smyge sig ind i Pôk og blive ét med ham - og - i det næste øjeblik - af ærligt hjerte forsøgt at sé tingene som en Egede kunne have gjort det. Eftersom Inuit's måde at opfatte sin Omverden på er grundlæggende forskellig fra den Dansk-Norske synsmåde i 1720'erne er der tale om en metode og en skrivemåde der på forhånd er dømt til om ikke ligefrem at mislykkes, så dog at rejse meget store vanskeligheder. Lykkes Palle Petersen med sit forehavende? Tjo - dét er temmelig svært at sige, og jeg er sikker på ikke at være den rette til at bedømme det. Men han lykkes i det mindste så langt at man som Dansk-Norsk læser kan forstå hvor ufattelig stor en forskel der var på Inuit-kulturen og den Norsk-Danske kultur déngang for længe siden. Det er også dét der er med til at gøre bogen relevant nu om stunder og på vores

6 Page 6 of 9 breddegrader, dvs. hvis man - som jeg - mener at historisk ballast kan være en klods om benet, men dog også er en nødvendig forudsætning for at komme videre. Grønlænderne har i 2008 afholdt en vejledende folkeafstemning der viste at der var overvejende flertal for at skaffe sig en større uafhængighed af Danmark. Størstedelen af mindretallet mente måske - principielt - nok det samme, men lagde vægt på at der var betydelige, måske endda uoverstigelige vanskeligheder med at skaffe sig det nødvendige materielle - som immaterielle - grundlag for en større uafhængighed. Der har været en del - meget forskellige - "kedelige" sager som har provokeret "sarte sjæle" i Grønland og hernede. Men antager man at man må kunne finde metoder til at få gjort noget ved de massive sociale problemer, og antager man at man også kunne løse nogle af de "parlamentariske" problemer (med ledere der er blevet magtfuldkomne og som fører sig som om de kunne gå på vandet), så henstår der stadig et meget alvorligt problem der drejer sig om hvordan Inuit kan bevare og udvikle sin sproglige og kulturelle identitet i en global tid. Mange Grønlandske unge mener at de må lære Dansk eller Engelsk for at kunne få en fremtid der er ligeværdig med dén man kan få i Island, Norge, Sverige, Danmark, for ikke at tale om dén man kan få i USA eller Canada. Problemet består i at den Grønlandske befolkning er så lille at den ikke "kan løbe rundt" ved egen kraft. Palle Petersen har givet Pôk mæle, men det er - når man ser nærmere efter - Dansk mæle, selv når han drømmer. Faktuelt er det helt forkert eftersom Pôq - mig bekendt - aldrig blev "flydende" på Dansk, men hvordan skulle det ellers kunne lykkes at skrive og sælge bogen i Danmark hvor det største publikum dog må anses for at være? Man kunne nok slippe af med at skrive en Dansk-Engelsk/Amerikansk bog eller... endda... en Dansk/Tysk, men en Dansk/Grønlandsk er - efter flere hundrede år - fortsat en både kulturel og økonomisk umulighed. Så, da situationen er som den er, må jeg "købe" bogen og Palle Petersen's alvorligt mente forsøg på at give begge parter ligeværdigt mæle. Nok er en roman ikke en historisk redegørelse, og selvfølgelig skal forfatteren digte løs alt hvad han kan - men efter nogle forfatteres opfattelse (og også efter min egen opfattelse) bør man aldrig skrive imod empirien. Der kan være steder hvor man vil illustrere personers vildfarelser osv., det er ikke dét jeg tænker på. Det er ikke fordi der er mange steder hvor Palle Petersen gør sådan, tværtimod digter han inden for hvad vi véd fra kilderne, men der er i det mindste et enkelt ret vigtigt sted, hvor han - fuldstændig bevidst - gør noget andet. Pôk siger på sit dødsleje at han har dræbt en mand. Ikke en tilfældig mand og heller ikke uden grund, men som blodhævn, fordi manden engang skal have dræbt Pôk's bror. I romanen bruger Palle Petersen denne faktuelle oplysning - som vi har fra Poul Egede - og vender temmelig meget op og ned på den. Og som forudsætter at personerne tænker og handler helt anderledes end de har gjort, og derfor får bogen en uheldig drejning på et ret betydningsfuldt sted. Der er et par andre steder man kan diskutere. Men dér stiller sagen sig ikke som netop nævnt. Et par af disse steder handler om Holberg. Holberg spiller en mindre rolle i "Aja Ajaja" hvad der er historisk belæg for, eftersom Holberg har skrevet om både Pôk og Hans Egede (omend - i hovedsagen - i epistlerne, og derfor temmelig sent i sit forfatterskab, dvs. mange år efter 1720'erne hvor handlingen foregår). Hvad der støder mig er at Palle Petersen ironiserer over 'den morsommeste mand' i København. Jo, vel brugte Holberg humor og satire, og vel var han morsom, undertiden på temmelig grovkornet måde, men når han skriver om Pôk og Hans Egede er han ude i ganske andet ærinde. Han optræder nysgerrig og undrende; han er hér Holberg når han er aller bedst som videnskabsmand og journalist; han er dybt seriøs.

7 Page 7 of 9 Efter at have udgivet "Aja Ajaja" skrev Palle Petersen en ret underfundig roman om Holberg, se omtalen i: Efterskrift Kære læser, tag venligst ovenstående som et essay, som et forsøg på at komme tættere på Pôk's, Hans Egede's og Holberg's tid og på den Dansk-Norske nedtur i Grønland. Se i øvrigt nærmere i: I sommeren 2008 udsendte DR1's»Vita«et program med Mette Starch og Palle Petersen om at køre med hundeslæde i Grønland. Se nærmere på: Fra 1700-tallet: Hans Egede:»Relation angaaende Den Grønlandske Mission 1738 samt Det Gamle Grønlands nye Perlustration eller Naturel-Historie 1741«. Efterskrift og kommentarer af Finn Gad, Rosenkilde og Bagger, København Poul Egede:»Continuation af Den Grønlandske Mission. Forfattet i Form af en Journal fra Anno 1734 til 1740«& Niels Egede:»Tredie Continuation af Den Grønlandske Mission. Forfattet i Form af en Journal fra Anno 1739 til 1743«. Efterskrift og kommentarer af Finn Gad, Rosenkilde og Bagger, København Mads Lidegaard (udgiver):»efterretninger om Grønland. Uddragne af en journal holden fra 1721 til 1788 af Paul Egede«. Det Grønlandske Selskabs Skrifter XXIX, København Ludvig Holberg: Epistel 350; endvidere epistlerne 401 og 513. Fra 1900-tallet:»Traditional Greenlandic music«. Optaget af Poul Rovsing Olsen, William Thalbitzer, Mâliâraq Vebæk, Michael Hauser m.fl., redigeret af Michael Hauser. Optagelser fra Grønland og Canada CD, Forlaget ULO. Louis Bobé:»Hans Egede. Grønlands Missionær og Kolonisator«, København Biografi om Hans Egede. Finn Gad:»Grønland«, København Finn Gad ( ) er stadig én man må gå til, når det gælder en samlet oversigt over Grønlands og Grønlændernes historie. Se kommentar i henvisningsdelen af: Kirsten Thisted:»"Dengang i de ikke rigtigt gamle dage". Grønlandsk fortælletradition som kilde til 1700-tallets kulturmøde«i:»digternes paryk. Studier i 1700-tallet. Festskrift til Thomas Bredsdorff«. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet 1997.

8 Page 8 of 9 Sven Holm:»Hans Egede - eller Guds ord for en halv tønde spæk«, skuespil, Gyldendal, København Et meget godt og ærligt skuespil der ikke skjuler problemerne, men som har et solidt empirisk grundlag. Sven Holm:»Troens kemi. Nogle kommentarer til en drøm Hans Egede nedskrev i 1727«. Kronik i Information , s. 6. Særligt om Poek [Pôk], ca , Inuit. Besøgte Bergen og København. Pôk kom til Missionen, hvor han lærte en smule Dansk. Pôk ville gerne besøge København, som han kom til i 1724 via Bergen sammen med den danske købmand Hartvig Jentoft (der havde lært sig Grønlandsk) og en anden Inuit, Qiperoq, der var temmelig modvillig over for forehavendet, måske nærmest deprimeret over det? Pôk og Qiperoq blev præsenteret for Frederik IV's hof i Fredensborg og gav kajakopvisning på Esrum Sø, og senere i København i forbindelse med en pengeindsamling til missionsarbejdet. Pôk og Qiperoq synes at have gjort betydeligt indtryk på Holberg, se dennes Epistel 350. Qiperoq døde på tilbagerejsen i Norge sent 1724 pga sygdom; Pôk vendte tilbage til Grønland, hvor han blev gift, blev døbt sammen med sin kone (under de kristne navne Christian og Christine) og fik børn. Pôk/Christian, Christine og børnene besøgte København igen nogle få år efter, men de døde alle af børnekopper i begyndelsen af Bernhard H. Grodtshilling har malt Qiperoq og Pôk. Billedet findes på Nationalmuseet i København [pt. i»jordens Folk«, rum nr. 172] og er gengivet i farver i Nationalmuseet's publikation»etnografisk Samling. Jordens Folk«, redigeret af Hans Chrstian Gulløv m.fl., København 2007, s Billedet findes også i farver i: Svend Cedergreen Bech:»Oplysning og Tolerance «,»Politikens Danmarks Historie«bd. 9, 2. udgave, København 1970, over for s. 112.»Pok. kalalek avalangnek, nunalikama nunakatiminut okaluktuartok«[pok, en grønlænder, som har rejst og ved sin hjemkomst fortæller derom til sine landsmænd og Angekokken som møder præsten og diskuterer med ham]. Først udgivet i Godthåb 1857 af R. Berthelsen og Lars Møller, oversat til Dansk af Johs. Balle i Reprografisk genudgivelse (af Grønlansk og Dansk tekst og billeder) ved Anders Nyborg A/S, Rungsted Kyst, 1973). Louis Bobé:»Hans Egede. Grønlands Missionær og Kolonisator«(1944), s. 98 ff. S/H billeder af Pôk og kammeraten Qiperoq kan findes dér. Jens Rosing:»Sangen om det menneskegjorte fjeld«[rundetårn] i»nationalmuseets Arbejdsmark«1968.

9 Page 9 of 9 Internetmagasinet Holberg.nu... og hvad der er udkommet Forpremieren Ole Thestrup's 'Jeppe'. Det Danske Teater spiller»jeppe på Bjerget«. Januar / Holberg-Træf i Slagelse. Marts /2007 -»Erasmus Montanus«på»Grønnegårds Teatret«. Juni / Egnsteatrene. Brian Mikkelsen's bekendtgørelse (som udkast og i færdig form) - kommentarer fra Brygger Mikkelsen's Kalundborg. Juli 2007 og december /2007 -»Filuren«spiller»Jean de France«i Musikhuset Aarhus - og Kirsten Dahl»myrder«den i»århus Stiftstidende«. Oktober /2007 -»En klassiker reaktualiseret og rekontekstualiseret«. Arrangement på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KUA, November /2007 -»Jeppe alene på Bjerget«. December /2008 -»Alle tiders Jeppe«under udvikling. Marts / Wiedewelt i stormvejr. Marts / Hvor blev Holberg egentlig af, i Sorø? Marts / Det er i Jeppe's forvandlinger, fascinationen ligger - siger skuespilleren Niels Vandrefalk om sin»alle tiders Jeppe«. April / Holbergske masker på Tersløsegaard. Mona og Niels Damkjær udstiller i sommersæsonen 2008 (April 2008). 12/ Grønlænder-Jeppe og grønlænderne - og hvad skulle Hans Egede i Grønland? (April-Juli 2008). 13/ Holberg om forskellige teaterting. Epistel 66, epistel 179, epistel 347 og flere andre, desuden 'Betænkning over Komedier' og 'Tordenbrevet' (Maj 2008). 14/ Holberg i Sorø Klosterkirke og Johannes Wiedewelt's mindesmærke for ham (Juni 2008). 15/ Den stundesløse i Sorø: Store STRESSEDAG. Extra: Komedien kan læses og downloades via dette nummer (Juni-Oktober 2008). 16/2008 H lb d 17 t 2008 (A t 2008)

Holbergske masker på Tersløsegård

Holbergske masker på Tersløsegård 1/7 Holberg.nu 11/2008 Holbergske masker på Tersløsegaard Version 1.0 29.04.2008 Kontakt Holberg.nu Holberg.nu's forside Tekst og fotos: Niels Damkjær Holbergske masker på Tersløsegård På Tersløsegaard

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Skandinavien rundt i kajak

Skandinavien rundt i kajak Storyteller Er foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirere ved sin helhed. Jeg fortæller om emner, som de færreste har prøvet, en mulighed for at, blive oplyst, ført væk, opleve en

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

mikroskopet, altså fokusere på enkeltdelene. Teleskoper eller mikroskoper.

mikroskopet, altså fokusere på enkeltdelene. Teleskoper eller mikroskoper. Studentertale 2013 Kære studenter. At få lov til at holde tale til jer er et helt særligt privilegium, som jeg i den grad nyder. Det er jo ikke lige netop jer hvert år, men jer som gruppe og repræsentanter

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Lise Bach Hansen fortalte 7.9.2008 på Tersløsegaard om. HOLBERG OG MOLIÈRE - Det kulturelle slægtsskab

Lise Bach Hansen fortalte 7.9.2008 på Tersløsegaard om. HOLBERG OG MOLIÈRE - Det kulturelle slægtsskab Side 1 af 9 Holberg.nu 20/2008 Version 1.5 02.10.2008 Kontakt Holberg.nu Holberg.nu's forside Holberg i Molière's Paris Kroniktekst: Lise Bach Hansen. Tekst og fotos: Bjørn Andersen Hønen eller det lille

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere