Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE"

Transkript

1 Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

2 Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få efterløn i Danmark og i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz? Specielt, hvis du arbejder i et EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz og ønsker at overgå til efterløn eller at få et efterlønsbevis... 4 Beskæftigelseskrav... 4 Forsikringskrav... Rådighedskrav... Har du et efterlønsbevis, men er ikke gået på efterløn... 6 Får du efterløn og ønsker at arbejde i et EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz... 6 Arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz... 6 Genoptagelse i a-kassen... 8 Dokumentation for arbejde eller bopæl i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz... 9 Udbetaling af efterløn, når du arbejder eller bor i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz... Ophold i lande udenfor EØS-området, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz... Søg råd, inden du rejser, og når du vender tilbage til Danmark! Denne pjece beskriver ikke ke alle de almindelige regler er for efterløn. Dem kan du læse mere om i vores andre pjecer i afdelingen. 2

3 Når du får efterløn kan du opholde dig hvor som helst i EØS-området, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz uden at miste retten til efterløn. Det gælder, hvad enten du vælger at bo, arbejde eller blot holde ferie i de nævnte lande. Der er dog visse ting, du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at bo eller arbejde i et EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens du får efterløn, eller du har et efterlønsbevis. Dem kan du læse om i denne pjece. Du kan også læse om, hvilke ting du skal være opmærksom på, hvis du bor eller arbejder i et af de nævnte lande, og du ønsker at overgå til efterløn eller at få efterlønsbevis. EØS-området EØS-lande er: EU-landene, Island, Liechtenstein og Norge. Områder, der er en del af EØS-området: Azonerne, Guadeloupe, Martinique, Maderia, De Canariske Øer, Fransk Guyana, Réunion, Balearerne (Mallorca og Ibiza), Gibraltar, Ceuta, Melilla, Shetlandsøerne, Orkneyøerne, Western Isles, Hebriderne, St. Martin og Isle of Wight. Hvad er forskellen på at få efterløn i Danmark og i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz? Som udgangspunkt er der ingen forskel på at få efterløn i Danmark og i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz. Har du arbejde eller indtægter mv. i et af de nævnte lande, skal der 3

4 ske fradrag i efterlønnen på samme måde som ved arbejde og indtægter mv. i Danmark. Du kan også udføre frivilligt, ulønnet arbejde i samme omfang som i Danmark. Timerne ved arbejde kan medregnes til at optjene timer til den skattefri præmie, på samme måde som hvis arbejdet var udført i Danmark. Pensionsformue og løbende, udbetalte pensioner skal fradrages i efterlønnen efter samme regler som i Danmark. Specielt, hvis du arbejder i et EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz og ønsker at overgå til efterløn eller at få et efterlønsbevis Bor eller arbejder du i et EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, er der et par ting, du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at gå på efterløn: Du skal være medlem af en a-kasse. bo i et EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz. opfylde alle betingelserne for ret til efterløn, herunder kravet om at have ret til dagpenge. I kravet om ret til dagpenge ligger for det første et beskæftigelseskrav, for det andet et forsikringskrav og for det tredje et rådighedskrav. Ønsker du et efterlønsbevis, skal du opfylde samme krav. Det er dog ikke et krav, at du bor i et EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz. Beskæftigelseskrav En arbejdsperiode i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz kan have betydning for din ret til at gå på efterløn eller få et efterlønsbevis. Det er en betingelse for ret til efterløn eller efterlønsbevis, at du har ret til dagpenge, herunder opfylder beskæftigelseskravet på 52 ugers arbejde i de sidste 3 år. Kravet skal som udgangspunkt opfyldes ved arbejde i Danmark. 4

5 Du kan som hovedregel ikke gå på efterløn, hvis din dagpengeret helt eller delvist er optjent på baggrund af arbejde i udlandet. HUSK... Tal altid med din afdeling, inden du bosætter dig, tager ophold eller arbejder r i udlandet. 3F afdeling Forsikringskrav Ved arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz skal du som hovedregel forsikres i beskæftigelseslandet. Dette betyder, at du skal meldes ud af din afdeling. Du skal være medlem af a-kassen, når du skal på efterløn eller skal have et efterlønsbevis. Du skal også have været forsikret i det seneste år umiddelbart inden overgang til efterløn eller udstedelse af efterlønsbevis. Du skal derfor sørge for at blive genoptaget i a-kassen og få medregnet dine forsikringsperioder fra de nævnte lande, inden du søger om at gå på efterløn eller kan få udstedt et efterlønsbevis. Rådighedskrav Ved overgang til efterløn eller udstedelse af efterlønsbevis skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Bor eller opholder du dig i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz - men stadig er medlem af a-kassen - skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som om du havde opholdt dig i Danmark. Tal altid med din afdeling, inden du bosætter dig, tager ophold eller arbejder i udlandet, så du ikke får problemer, hvis du en dag ønsker at gå på efterløn eller få et efterlønsbevis. 5

6 Har du har et efterlønsbevis, men er ikke er gået på efterløn Har du har et efterlønsbevis, men er endnu ikke gået på efterløn, kan du ved arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz optjene timer til opfyldelse af 2-års-kravet og optjene timer til den skattefri præmie. Timerne kan kun medregnes, hvis du i optjeningsperioden har været omfattet af arbejdsløshedsforsikring i de nævnte lande. Får du efterløn og ønsker at arbejde i et EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz Får du efterløn, kan du have lønarbejde, deltage i frivilligt, ulønnet arbejde, få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed mv. i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz i samme omfang som i Danmark. Du skal have fradrag i efterlønnen i samme omfang, som hvis arbejdet var udført i Danmark. Der er dog et par ting, du skal være opmærksom på. Arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz Har du lønmodtagerarbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, skal du som hovedregel forsikres i beskæftigelseslandet. Bliver du forsikret i beskæftigelseslandet, skal du meldes ud af a-kassen. Du skal dokumentere overfor afdelingen, at du er blevet omfattet af forsikringen i beskæftigelseslandet. Du kan også få dokumentation fra myndighederne i beskæftigelseslandet. 6

7 tagelse Genop i a-kassen 7

8 Du kan stadig få efterløn, selv om du ikke er medlem af en dansk a-kasse. Din efterløn vil blive reduceret med et beløb, der nogenlunde svarer til det, du normalt betaler i kontingent. Afdelingen kan fortælle dig om størrelsen af beløbet, og hvordan reduktionen sker. Skal du ikke forsikres i beskæftigelseslandet, skal du fortsætte med at være medlem af afdelingen for at få udbetalt efterløn. Genoptagelse i a-kasse Har du været omfattet af forsikringen i et andet land og igen tager arbejde eller bopæl i Danmark, skal du genoptages i a-kassen for ikke at miste retten til efterløn. Du skal skriftligt anmode om optagelse i a-kassen, inden 4 uger efter du har fået arbejde eller er flyttet til Danmark igen. Har du boet i Danmark, mens du arbejdede i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, skal du genoptages i a-kassen, når du ikke længere er omfattet af forsikringen i det andet land. Du skal skriftligt anmode om optagelse, inden 4 uger fra du ikke længere er omfattet af forsikringen i det andet land. Overholder du ikke 4-ugers-fristen, kan du miste retten til efterløn. Det er derfor meget vigtigt, du fortæller afdelingen, hvor du bor og arbejder, mens du er på efterløn. 8

9 Dokumentation for arbejde eller bopæl i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz Når du tager arbejde eller bopæl i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, skal du selv skaffe den nødvendige dokumentation til afdelingen. Dokumentationen skal blandt andet bruges til beregning af fradrag i forbindelse med udbetaling af efterløn og kontrol af den udbetalte efterløn og opgørelse af timer til den skattefri præmie. Det kan fx være dokumentation for, at du bor i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, skatteoplysninger fra Danmark og fra det andet land, lønsedler, regnskab for selvstændig virksomhed eller udbetalingsmeddelelser fra pensionsinstitutter. OBS... Du skal selv skaffe den nødvendige dokumentationti on til afdelingen. Udbetaling af efterløn, når du arbejder eller bor i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz Du skal hver 4. eller 5. uge sende et efterlønskort ved udløbet af perioden. Hver udbetalingsperiode slutter den næstsidste søndag i måneden. 9

10 Du sender dit kort via nettet på internetadressen Her ligger også en vejledning til tastning. Du skal bruge NemID for at logge på Dit efterlønskort hentes her: I fanen Mit Arkiv har du mulighed for at se dine kvitteringer for udbetalte ydelser. Efterlønnen udbetales til din Nemkonto. Afdelingen trækker normalt skat af efterlønnen. Er du ikke skattepligtig i Danmark, skal du skaffe dokumentation herfor fra skattemyndighederne i Danmark. Ophold i lande udenfor EØS-området, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz Opholder du dig midlertidigt i lande udenfor EØS-området, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, kan du få udbetalt efterløn i op til sammenlagt 3 måneder for hvert kalenderår. 10

11 Overstiger dit ophold udenfor de nævnte lande sammenlagt 3 måneder, eller tager du fast ophold der, kan du ikke få udbetalt efterløn. Du kan igen få udbetalt efterløn, når du tager fast ophold indenfor EØS-området, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz. Som hovedregel kan du ikke få udbetalt efterløn, hvis du arbejder i et land udenfor EØS-området, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz. Der er dog særlige regler, hvis du har lønarbejde for en dansk arbejdsgiver. Du kan spørge din afdeling om de nævnte regler. Har du bevaret retten til efterløn under ophold i et andet land udenfor EØS-området, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz lige op til årsskiftet, kan du få ydelsen i en ny periode på 3 måneder uden i mellemtiden at komme tilbage til det nævnte område. Du skal give afdelingen besked, hvis du har planer om at være i lande udenfor EØS-området, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz i længere tid, eller hvis du sammenlagt opholder dig udenfor de nævnte lande i mere end 3 måneder. Søg råd, inden du rejser, og når du vender tilbage til Danmark! Det er vigtigt, du sætter dig ind i reglerne, inden du tager arbejde eller bopæl i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz. Derfor er det en god idé at søge råd i din afdeling, før du beslutter dig for at arbejde eller bo i et af de nævnte lande. Det gælder både, hvis du har efterlønsbevis og ikke er på efterløn, og hvis du er overgået til efterløn. Tager du arbejde eller bopæl i Danmark igen, er det vigtigt, du straks henvender dig i afdelingen, så du kan blive vejledt. Skal du igen optages i a-kassen, skal det ske inden 4 uger, ellers mister du retten til efterløn! 11

12 Varenummer Januar reviderede udgave - 3F trykkeri - layout/design: Pia Fransson 3FA

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere