Introduktion & spilleregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion & spilleregler"

Transkript

1 Introduktion & spilleregler - 1 -

2 Indhold... 3 Sådan spilles spillet... 3 Forberedelse... 3 Afdækning... 4 Håndtering... 4 Refleksion... 4 Spillets formål... 5 Spillets tilblivelse... 5 Etiske dilemmaer... 6 Dilemma og etisk dilemma... 7 Afdækning af etiske dilemmaer... 7 Valget: Håndtering af dilemmaet... 9 filosofisk firma Inklusia er produceret af filosofisk firma og udgivet af Socialpædagogerne

3 Indhold Spilleplade (1 stk.) Dilemmakort (25 stk.) Værdikort (14 stk.) Introduktion og spilleregler (1 stk.) Inklusia ordbog (1 stk.) Sådan spilles spillet Varighed: ca. 45 min. Inklusia præsenterer jer for etiske dilemmaer fra den socialpædagogiske praksis. I skal gennem spillets faser først afdække, hvad dilemmaet handler om, og derefter nå frem til, hvordan I bedst kan håndtere dilemmaet. Spillet er et refleksionsredskab og kan ikke vindes. Forberedelse 5 min. Læg værdikortene på felterne langs spillepladens kanter. Værdikortene skal gennem hele spillet ligge med forsiden opad. Træk et dilemmakort og læs det højt. Tag en kort tænkepause: Hvad er det for en situation, I står over for? - 3 -

4 Afdækning 20 min. I skal nu afdække dilemmaet. Hvad handler dilemmaet om, og hvilke værdier er på spil? I skal endnu ikke forklare, hvordan I vil håndtere dilemmaet. Brug værdikortene til at beskrive situationens dilemma(er). Når en spiller synes, en værdi er relevant, tager spilleren værdikortet og lægger det ind på en af cirklens yderste otte felter. Samtidig skal det begrundes, hvorfor netop denne værdi er relevant. I skal nå frem til de otte vigtigste værdier i forhold til dilemmaet, og det er muligt at bytte værdikort ud undervejs. Der er ét blankt værdikort, hvor et værdiord kan skrives på, hvis I synes, det mangler. Når I er nået til enighed om de otte værdikort, skal dilemmaet indkredses yderligere. Ud fra de otte valgte værdikort skal I nu udvælge de fire værdikort, der bedst beskriver dilemmaet. Flyt dem indad til den næste grønne cirkel. I skal stadig begrunde, når I vælger at flytte et værdikort. Håndtering 15 min. På baggrund af jeres fire udvalgte værdikort skal I nu finde frem til den bedst mulige håndtering af situationen: Hvordan vil I håndtere dilemmaet? I skal forklare, hvordan I bruger værdierne i jeres håndtering, samtidig med at I flytter ét værdikort ad gangen ind i den gule indercirkel. På den måde sikrer I, at I håndterer dilemmaet ud fra jeres afdækning af det dilemma. Refleksion 5 min. Når I er nået til enighed om håndteringen, er spillet slut, men det er refleksionen ikke. Brug fem minutter på at træde ud af spillet og se forløbet i forhold til jeres praksis. Hvad kan I bruge jeres afdækning og håndtering af spillets dilemma til? - 4 -

5 Spillets formål Inklusia er et spil, hvor du og dine kolleger bliver udfordret på jeres etik og værdier i forhold til jeres arbejde med mennesker med udviklingshæmninger. Spillet udvikler jeres kompetencer til at afdække etiske dilemmaer. Hvad dilemmaet består af, og hvilke værdier der er på spil i socialpædagogisk arbejde. Spillet udvikler også jeres kompetencer til at håndtere etiske dilemmaer. Hvad der er den bedste handling, og hvordan den føres ud i livet. Spillet er et frirum, hvor I kan afprøve egne og jeres kollegers holdninger, værdier og handlinger i forhold til jeres socialpædagogiske praksis. Spillets tilblivelse Inklusia er udviklet i samarbejde med socialpædagoger og ledere fra forskellige tilbud for mennesker med udviklingshæmninger. Det betyder, at Inklusia afspejler det daglige socialpædagogiske arbejde med mennesker med udviklingshæmninger. Du kan se og læse mere om Inklusia på

6 Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde Kernen i Inklusia er etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde, og hvordan man først afdækker og dernæst håndterer dilemmaerne bedst muligt. Lad os begynde med en case fra spillet: Morten vil til demonstration Morten bor på det bosted, hvor I arbejder. Gennem lang tid har I forsøgt at motivere Morten til at komme lidt ud og deltage i nogle aktiviteter indtil videre uden held. Morten har nu besluttet sig for, at han gerne vil deltage i en demonstration. Men Morten er ikke tryg ved at tage af sted alene, og han vil derfor gerne følges af en medarbejder. Demonstrationen er arrangeret af det danske nazistparti og er til fordel for nazismen. Casen er fra det virkelige liv et dilemma fortalt af en leder på et døgntilbud. Casen illustrerer, at der i en dagligdagssituation kan være mange forhold på spil og værdier i konflikt. Det kan være svært at gennemskue, hvad sagen handler om, og svært at nå frem til en klarhed og et overblik over situationen, så man kan vælge den bedste handling. Det er typisk for etiske dilemmaer

7 Dilemma og etisk dilemma Hvad er et dilemma? Et dilemma er en vanskelig situation, hvor vi har to eller flere valgmuligheder. Uanset hvad vi vælger, er resultatet ikke det, vi helst vil have. Der er gode grunde til at vælge både valgmulighed A og B, men vi kan ikke vælge begge, og vi må derfor træffe et valg. Vælger vi A, udelukker det B, vælger vi B, udelukker det A. Det etiske dilemma er også en vanskelig situation, hvor vi skal træffe et valg mellem to eller flere valgmuligheder. Uanset hvad vi vælger, er resultatet ikke det, vi helst vil have. Det etiske dilemma adskiller sig fra andre dilemmaer ved, at etik og moral spiller ind, når vi skal vælge den bedste handling. Der er gode etiske og moralske grunde til at vælge både valgmulighed A og B, men et valg skal træffes. I det etiske dilemma skal vi vælge mellem værdier, der er i konflikt med hinanden. Afdækning af etiske dilemmaer Hvad er det etiske dilemma i casen? I Socialpædagogernes etiske værdigrundlag står der: Indsatsen tager udgangspunkt i respekt for det enkelte menneske som samfundsborger. Mennesket hører til i det samfundsmæssige fællesskab. Mennesket gives mulighed for at øve indflydelse på egen tilværelse og mulighed for at deltage i samfundslivet. Ud fra dette er sagen klar: En medarbejder tager naturligvis med Morten til demonstration. Morten viser endelig initiativ, noget I har arbejdet på længe. Som moderne socialpædagoger har I også forståelse for Mortens ret til selvbestemmelse og ligebehandling. Hvis Morten vil til demonstration, kommer han det. I er professionelle hjælpere, og det er jeres professionelle pligt at hjælpe Morten til demonstration. Men er sagen nu også så klar? Førnævnte leder, casens ophavsmand, havde ikke lyst til at deltage i demonstrationen. Hvorfor? Fordi - 7 -

8 demonstrationen og dens budskab strider mod alt, hvad lederen mener og står for som person. Der er konflikt mellem lederens professionelle pligt som socialpædagog og hans personlige overbevisning. En anden af lederens etiske grunde til ikke at følge Morten er, at nazismen også burde stride mod Mortens personlige overbevisning. Tænk blot på nazismens umenneskelige syn på mennesker med behov for hjælp og støtte: Hvordan ville Morten blive behandlet, hvis de nazistiske meddemonstranter kom til magten? Lederen bevæger sig her ind på det paternalistiske tankespor. Morten har nok ret til at bestemme over sig selv, men i denne situation ser lederen sig nødsaget til at gribe ind, for Morten ved ikke bedre lederen ved bedre. Et sådant indgreb i Mortens ret til selvbestemmelse og krænkelse af et lige forhold mellem Morten og lederen skal være velbegrundet. Har lederen gode etiske grunde til det? Lederen ønsker ikke at deltage i demonstrationen af personlige grunde, og lederen mener at vide, han ved bedre, at Morten heller ikke ønsker at deltage, ligeledes af personlige grunde. Det drejer - 8 -

9 sig om: 1) Hvor langt man egentlig kan forventes at strække sig for at udføre sin professionelle pligt, og 2) hvornår man kan tillade sig at gribe ind i brugerens ret til at bestemme selv. Hertil kommer, at der er en risiko forbundet ved at gribe ind over for Morten. Medarbejderne har arbejdet længe på at motivere Morten, og når han så endelig viser initiativ, griber de ind og afviser det. Konsekvensen kan være, at den store pædagogiske indsats tabes på gulvet, og at Morten ikke tager et initiativ igen foreløbig. Arbejdet med Morten er sat væsentligt tilbage, og hans situation er måske ringere nu, end før man forsøgte at motivere ham. Valget: Lederens håndtering af dilemmaet Stillet over for dette etiske dilemma, hvad valgte lederen så at gøre? Han valgte at følge Morten til demonstrationen, hvorefter han ventede på en bænk i nærheden

10 Lederen tog efterfølgende dilemmaet op i forskellige fora, og her blev han kritiseret fra flere fronter. Nogle mente, at det var hans professionelle pligt at bakke ubetinget op om Morten, mens andre mente, at han personligt skulle have sagt fra og ladet være med at følge Morten til demonstrationen. Lederen valgte en mellemting. Den efter hans mening bedste handling, selvom resultatet ikke var det, han helst ville. Der skulle træffes et valg og udføres en handling: Sådan håndterede lederen det etiske dilemma

11 - 11 -

12 - 12 -

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

HVAD ER KULTUR VÆRDIER DT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Ali skal være chauffør for sin mor. Det beskrivende kulturbegreb

HVAD ER KULTUR VÆRDIER DT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Ali skal være chauffør for sin mor. Det beskrivende kulturbegreb Kort sagt Der findes flere forskellige definitioner på kulturbegrebet, men kultur kan overordnet forklares med det beskrivende eller det komplekse kulturbegreb. Det er vigtigt at få afklaret forforståelsen

Læs mere

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere