AutoCAD Express Tools Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning"

Transkript

1 AutoCAD Express Tools Indledning Forord Dette hæfte er et supplement til AutoCAD 2000 Grundbog. Hæftet omhandler Express Tools, som leveres med AutoCAD. Denne menu er ikke beskrevet i manualen, og den eneste trykte dokumentation er hjælpefilen til menuen. Menuen indeholder mange smarte faciliteter, der enten ikke har været til rådighed tidligere, eller som kun fandtes som eksterne lisprutiner. Jeg håber, at brugeren vil få glæde af bogen. Frede Uhrskov Holsted - december 1999 AutoCAD Express Tools 2000 Side 1

2 AutoCAD Express Tools Indledning Indholdsfortegnelse Indledning Forord... 1 Læs dette først... 5 Layers LMAN - Lag manager... 6 LAYWALK - Fremvisning af objekter på valgte lag... 8 LAYTRANS - Lagoversætter LAYMCH - Tilpasse objekters lag LAYCUR - Flytte objekt til aktivt lag COPYTOLAYER - Kopiere til andet lag LAYISO - Isolere et objekts lag LAYVPI - Isolerer objekters lag i andre viewports LAYOFF - Slukker for udvalgte objekter LAYON - Tænder alle lag LAYFRZ - Frys lag for udvalgt objekt LAYTHW - Tø alle lag LAYLCK - Låser lag for udvalgt objekt LAYULK - Låser lag for valgt objekt op LAYMRG - Sammensmeltning af lag LAYDEL - Slette objekters lag Blocks XLIST - Liste over elementer i xref og blokke NCOPY - Kopiere objekter fra blokke og xref BTRIM - Trimmer objekter i forhold til blokke eller xref BEXTEND - Forlænger objekter til blokke eller xref GATTE - Global rettelse af attributter BURST - Eksploderer attributter til tekst SHP2BLK - Konvertér shapes til blokke ATTOUT - Eksport af attributter til ekstern fil ATTIN - Importere data fra ekstern fil BATTMAN - Redigere attributter i en blok Text RTEXT - Opretter tekst på basis af en fil TEXTFIT - Tilpasse tekst TEXTMASK - Maske bag tekst TEXTUNMASK - Fjern maske fra tekst TXTEXP - Eksploderer tekst til linier TXT2MTXT - Ændring af Text og DText til Mtext ARCTEXT - Buetekst TJUST - Ændre teksters indsættelsespunkt Side 2 Copyright Frede Uhrskov

3 AutoCAD Express Tools Indledning TORIENT - Giver tekster ny position TCIRCLE - Placerer en krans omkring tekst TCOUNT - Nummerering af tekstlinier Layout tools CHSPACE - Flytter objekter mellem MS og PS ALIGNSPACE - Tilpasse objekter mellem ps og ms VPSYNC - Synkronisere viewports VPSCALE - Viser skaleringen af viewports Dimension QLATTACH - Knyt leader til tekst QLDETACHSET - Fjerne leader fra annotation QLATTACHSET DIMEX - Eksport af dimstyle DIMIM - Import af dimstyle DIMREASSOC - Gendanner associativ målsætning Selection tools GETSEL - Opretter en gruppe af objekter FASTSELECT - Vælger berørte objekter SSTOOLS - Udvælg alt - undtagen Modify MSTRETCH - Strække flere objekter MOCORO - Move, copy, rotate og scale CLIPIT - Udklip af blokke, xref eller billeder MPEDIT - Rette flere polylinier PLJOIN - Forener adskilte polylinier EXFILLET - Udviddet fillet kommando TREX - Kombinerer Trim og Extend CDORDER - Objektrækkefølge efter farve Draw BREAKLINE - Opretter symbol til brudt linie SUPERHATCH Opretter skravering ud fra billeder, blokke, xref eller wipeouts WIPEOUT - Skjuler valgte områder REVCLOUD - Revisionssky File Tools Pack - Pakker tegning med tilhørende komponenter HISTORYFILE Opretter en ekstern fil til HISTORY kommandoen HISTORY - Viser en liste over tidligere åbnede filer MOVEBAK - Ændre BAK-bibliotek PLT2DWG - Importerer HPGL filer AutoCAD Express Tools 2000 Side 3

4 AutoCAD Express Tools Indledning IMAGEEDIT - Rediger billeder REDIRMODE - Definerer opsætning for REDIR REDIR - Redinerer stier XPATH - Redefinerer stier for xref WEB Tools SHOWURLS - Viser placering af tilknyttede URL er CHURLS - Ændring af URL adresse REPURLS - Find og erstat URL adresse Tools ALIASEDIT - Redigering af ACAD.PGP SYSVDLG - Redigering af system variable DBVIEW - Viser tegningsdatabasen MKLTYPE - Fremstilling af linietyper MKSHAPE - Fremstille shapes RTUCS - Roter UCS i Real Time XDATA - Tilknytter xdata til objekter XDLIST - Skriver liste over xdata knyttet til objekter EDITTIME - Registrerer tidsforbruget på en tegning FULLSCREEN - Maksimal størrelse på AutoCAD skærmen Side 4 Copyright Frede Uhrskov

5 AutoCAD Express Tools Indledning Læs dette først Forudsætninger Det forudsættes, at brugeren er bekendt med AutoCAD s grundlæggende kommandoer og programmets virkemåde. Installation Menuen i Express Tools er kun tilgængelig, hvis man under installationen har valgt FULL. Anvendelse af hæftet Express Tools er ret omfattende, og de enkelte kommandoer er ikke forklaret i detaljer, da det ville være for omfattende til en bog som nærværende. Hovedvægten er lagt på en kort beskrivelse, der gerne skulle vække interesse for at anvende menuen. I skrivende stund findes der ikke en samlet dokumentation fra Autodesk. Den eneste dokumentation er hjælpefilen. Undersøg eventuelt selv på internettet (www.autodesk.com) om nyheder i denne forbindelse. Autodesk og Express Tools Den serie af rutiner, der i AutoCAD 2000 udgør Express Tools, er kun en del af de rutiner, der er udviklet under Express Tools. Det fulde sæt af rutiner kan frit downloades på: I denne bog er hele sættet af rutiner gennemgået og skærmbillederne er hentet fra en AutoCAD med en fuld installation. Fejl Under udarbejdelse af denne bog, er der konstateret en række fejl i hjælpefilen. Der vil derfor være visse afvigelser mellem hjælpefilen bogen. Mange af kommandoerne er i hjælpefilen beskrevet til AutoCAD 14. AutoCAD Express Tools 2000 Side 5

6 Kommandovalg Tastatur: LMAN Forkortelse: Ikke defineret Pull-down: Express Layers Layer Manager Toolbar/ Knap: LMAN - Lag manager Filnavn = LMAN.LSP Med denne kommando kan man oprette specielle filer, der indeholder lagopsætninger. Lagopsætning er normalt tilknyttet den enkelte tegning, men kan med denne kommando gemmes og hentes i selvstændige filer. Kommandosekvens: Command: -LMAN Current layer state: *UNNAMED* Enter an option for layer states [?/Import/Export/Save/Restore/Delete/reName]: Vælg en af underkommandoerne Side 6 Copyright Frede Uhrskov

7 Alternativ kommando: Ønsker man ikke dialogboksen vist, kan man anvende kommandoen -LMAN, hvorefter man kan vælge underkommandoerne på kommandolinien. Kommandoen fremkalder en dialogboks: Som det fremgår af dialogboksen, kan man rette, slette, importere og eksportere filerne. Man opretter en ny fil med knappen Save. Det fremkalder en ny dialogboks med et standard filnavn for lagfilen. Filen, der indeholder lagopsætningen får efternavnet LAY. Når man skal bruge en bestemt fil på listen udpeges denne, og der klikkes på knappen Restore. Øvelse: Afprøv kommandoens faciliteter på de færdige lagfiler, der findes i Express biblioteket. AutoCAD Express Tools 2000 Side 7

8 Kommandovalg Tastatur: LAYWALK Forkortelse: Ikke defineret Pull-down: Express Layers Layer Walk Toolbar/ Knap: LAYWALK - Fremvisning af objekter på valgte lag Filnavn = LAYWALK.ARX Med LAYWALK kan man gennemse tegningens lag og deres tilknytning til objekterne. Dette kan blandt andet danne grundlag at purge visse lag. Kommandoen fremkalder en dialogboks: Dialogboksen kan ændres i størrelse ved at trække i hjørnerne af boksen. Side 8 Copyright Frede Uhrskov

9 Øvelse: Åben tegningen Single cavity mold.dwg fra biblioteket SAMPLE. Tegningen vises i Paper Space. Layer Walk virker ikke i et frosset viewport. Ved at ændre dialogboksens størrelse får man et bedre overblik over tegningens lag. Ved at klikke på de enkelte lag, kan man se de objekter, der ligger på lagene. Man kan fastholde et lags objekter ved at dobbeltklikke på laget - der vises så en lille stjerne ud for lagnavnet. Man kan vælge flere lag ved at holde Ctrl-tasten nede samtidig med udvælgelse af lag. Udvælgelse af lag følger ellers de almindelige udvælgelser med hensyn til SHIFT og Ctrl. AutoCAD Express Tools 2000 Side 9

10 Kommandovalg Tastatur: LAYTRANS Forkortelse: Ikke defineret Pull-down: Express Layers Layer Translator LAYTRANS - Lagoversætter Filnavn = LAYTRANS.ARX Med denne rutine, er det muligt at tilknytte lag fra en tegning til en anden tegnings lag, så lagene konverteres til de ønskede navne og med de ønskede karakteristika. Kommandoen er meget nyttig, hvis man får en tegning fra en anden leverandør, der anvender andre lagnavne, farver og stregtyper. Man kan med LAYTRANS oversætte den fremmede tegnings lag til det man bruger i eget firma. Man knytter ganske enkelt den fremmede tegnings lag til lagene på firmaets egen tegning. Side 10 Copyright Frede Uhrskov

11 Mulighederne i kommandoen er lettest at forstå gennem et eksempel: Opret en tegning med 5 lag, der alle har farven sort (eller hvid) og stregtypen continuous. Lagene skal have standardnavnene (layer1 o.s.v.) Tegn 5 linier på tegningen - 1 på hver lag. Gem denne tegning med navnet TEST-1.DWG Opret nu en ny tegning med 4 lag. Giv lagene navnene: Rød fuldstregslinie Grøn skjult kontur Magenta streg-prik linie Blå zig-zag linie Tilknyt de viste farver og linietyper til lagene. Gem denne tegning med navnet TEST-2.DWG - luk tegningen. Gå til TEST-1.DWG og aktivér kommandoen LAYTRANS. AutoCAD Express Tools 2000 Side 11

12 Kommandoen fremkalder en dialogboks og tegningen forsvinder fra skærmen: Prøv nu at markere et eller flere af lagene - nu vises de objekter, der ligger på de pågældende lag, i tegningen. Som det fremgår af billedet, vises lagnavnene for TEST-1.DWG i det venstre vindue. Disse lagnavne skal nu oversættes og tildeles de egenskaber, som lagene i TEST-2.DWG har. TEST-2 hentes derfor ind ved at klikke på og derefter vælge filen. Nu vises denne tegnings lagstruktur i det højre vindue: Klik nu på Layer1 i venstre vindue og Blå zig-zag linie i det højre vindue. Side 12 Copyright Frede Uhrskov

13 Klik derefter på knappen - Nu flyttes lagnavnet fra venstre vindue til højre vindue. Hvis man klikker på plus-tegnet ud for lagnavnet i højre vindue, vil det se således ud: Gentag ovenstående procedure med de andre lag. Dog knyttes både Layer4 og Layer5 til Rød fuldstregslinie Nu skulle dialogboksen gerne se således ud: Tegningen er nu blank på skærmen. AutoCAD Express Tools 2000 Side 13

14 For at gemme denne tilknytning klikkes på Opsætningen gemmes nu i en LXT fil, der kan anvendes ved senere tilsvarende konverteringer. Klik nu på - linierne i TEST-1.DWG får nu de samme egenskaber som defineret i TEST-2.DWG. Kommandoen LAYTRANS har SHORTCUT menu på højre musetast. Knappen giver mulighed for at bestemme hvorledes lagene skal konverteres: Side 14 Copyright Frede Uhrskov

15 Kommandovalg Tastatur: LAYMCH Forkortelse: Ikke defineret Pull-down: Express Layers Layer Match Toolbar/ Knap: LAYMCH - Tilpasse objekters lag Filnavn = BNSLAYER.LSP Med denne kommando kan man flytte elementer fra et lag til et andet ved udpegning. Man udpeger de objekter, som man ønsker at ændre. Derefter peger man på et element på det lag de skal flyttes over på. Kommandosekvens: Command: LAYMCH Select objects to be changed: Select objects: Udvælg objekt, der skal ændres Select objects: Tast ENTER Select object on destination layer or [Type-it]: Udpeg objekt på det lag som objektet skal passe til One object changed to layer Blå zig-zag linie. AutoCAD Express Tools 2000 Side 15

16 Øvelse Tegn en cirkel på lag Layer1 og en linie på Layer2. Layer1 Layer2 Flyt cirklerne over på samme lag som linien. Det skulle gerne komme til at se således ud: Layer1 Layer2 Side 16 Copyright Frede Uhrskov

17 Kommandovalg Tastatur: LAYCUR Forkortelse: Ikke defineret Pull-down: Express Layers Change to Current Layer Toolbar/ Knap: LAYCUR - Flytte objekt til aktivt lag Filnavn = BNSLAYER.LSP Denne flytter udvalgte elementer over på det aktive lag. Kommandosekvens: Command: LAYCUR Select objects to be changed to the current layer: Select objects: Vælg de objekter, der skal flyttes Select objects: Tast ENTER 2 found. 2 objects changed to layer Layer3 (the current layer). AutoCAD Express Tools 2000 Side 17

18 Øvelse Tegn en række elementer på lagene Layer1 og Layer2 Layer1 Layer2 Gør lag Layer3 aktivt og flyt elementerne over på dette lag. Det skulle gerne komme til at se således ud: Layer1 Layer2 Side 18 Copyright Frede Uhrskov

19 Kommandovalg Tastatur: COPYTOLAYER Forkortelse: Ikke defineret Pull-down: Express Layers Copy Objects to New Layer Toolbar/ Knap: COPYTOLAYER - Kopiere til andet lag Filnavn = COPYTO.LSP Denne rutine kopierer elementer til et andet lag, men efterlader de oprindelige elementer på deres oprindelige lag. Fra programmets dialogboks, kan det nye lag udpeges og/eller et nyt lag kan oprettes. Kommandosekvens: Command: COPYTOLAYER Initializing... Select objects: Vælg objekter - dialogboksen fremkommer 6 objects copied and placed on layer "BLÅ ZIG-ZAG LINIE" Base point or <return> to finish: Udpeg basispunkt for kopieringen Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: Vælg andet punkt for kopieringen AutoCAD Express Tools 2000 Side 19

20 Øvelse: Tegn nogle objekter på forskellige lag: Layer1 Layer2 Vælg COPYTOLAYER og vælg alle objekterne - nu fremkommer kommandoens dialogboks: Vælg det lag som objekterne skal kopieres over på og klik OK - indsæt derefter objekterne det ønskede sted i tegningen. Layer1 Layer1 Layer2 Layer2 Side 20 Copyright Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

AutoCAD 2012-3D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011

AutoCAD 2012-3D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011 AutoCAD 2012 3D Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD 2012-3D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011 ISBN 978-87-92713-10-0 Copyright 2011 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium

Læs mere

Revit LT 2013 Parcelhus

Revit LT 2013 Parcelhus Revit LT 2013 Parcelhus Frede Uhrskov Forord Dette kursus gennemgår de helt grundlæggende elementer i Revit LT 2013. For at få det rette udbytte af Revit LT 2013, er det meget vigtigt, at man følger et

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning Brugervejledning 1 Arrangér og se klip Når du tilføjer et medie til dit projekt, er du klar til at arrangere det i en ordre, som fortæller en historie, giver et indtryk, eller kommunikerer en tanke. Du

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 2 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

Vejledning til. Photoshop Element 2.0 skrevet på dansk. Skrevet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen.

Vejledning til. Photoshop Element 2.0 skrevet på dansk. Skrevet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. 1 Vejledning til Photoshop Element 2.0 skrevet på dansk. Skrevet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. Billedbehandling i Adobe Photoshop Elements 2. 2 I denne vejledning vil jeg gennemgå de redskaber, som

Læs mere

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Using Sitecore 5.3 An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Author: Sitecore Corporation Date: March 8, 2007 Release: Revision 1.1 Language: Danish Sitecore is a registered trademark. All

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Guide til Outlook 2007

Guide til Outlook 2007 Guide til Outlook 2007 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Outlook 2007... 1 E-mails... 2 Mappestruktur... 2 Reading Pane... 3 Out-of-Office... 3 Signatur... 4 Arkivering... 5 Autoarkivering... 6 Åbent

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

BCVIEW. BørsCustom. Sådan gør jeg, hvis jeg vil - Januar 2015

BCVIEW. BørsCustom. Sådan gør jeg, hvis jeg vil - Januar 2015 BCVIEW Sådan gør jeg, hvis jeg vil - Januar 2015 Oprette en ny View gruppe Side 2 Oprette et View med et basisinstrument Side 2 Kopiére et View Side 4 Skifte Basisinstrument i et View Side 5 Oprette et

Læs mere

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 1 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere