Styr på køre-hvile-tiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på køre-hvile-tiden"

Transkript

1 Styr på køre-hvile-tiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf Fax

2 Symboler Indholdsfortegnelse 2 Styr på køre-hvile-tiden En introduktion til reglerne Revideret udgave Version 1, 2012 ITD Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller kopiering af dette hæfte er kun tilladt efter skriftlig aftale med ITD. Køretid Pauser Hviletid Andet arbejde Rådighedstid Symbolerne svarer til dem, der anvendes i den digitale tachograf. Farvekoderne svarer til dem, der anvendes i ITD s Tachoweb- system. Forord... 5 Introduktion til KHT Hvad er køre-hvile-tids-reglerne?... 7 Hvorfor køre-hvile-tids-regler?... 8 Hvordan kontrolleres reglerne?... 9 Hvem har ansvaret? Zoom ind og ud på reglerne Køretid Daglig køretid Ugentlig køretid Køretid i dobbeltuge Pauser Pauser Pauser delt... 16

3 Hvil Hvil Dagligt hvil Regulært dagligt hvil Dagligt hvil Reduceret dagligt hvil sperioden Ugentligt hvil Ugentligt hvil to uger Hvil Færgeregel Hvil Færgeregel International turistkørsel 12-dagsreglen Påbud om afbrydelse af dagligt eller ugentligt hvil eller pauser Andet arbejde Andet arbejde Registrér arbejdsdagen korrekt Manuel registrering af rejsetid Rådighedstid 2 chauffører Rådighedstid chauffører Betingelser Tachograf Virksomhedskort og førerkort Bliv ven med din tachograf Uventede situationer force majeure Tips til chaufføren Tips til kontoret Læs mere

4

5 Forord Styr på køre-hvile-tiden 5 Denne pjece er din guide til køre-hvile-tids-reglerne, ligegyldigt om du er vognmand, medarbejder på kontoret eller chauffør. Den er din hjælp til at holde styr på køre-hvile-tiden i dagligdagen. Det betaler sig at have styr på reglerne. Det er med til at gøre trafikken sikrere og højner samtidig arbejdsmiljøet i transportverdenen. Reglerne er også med til at sikre ens vilkår på tværs af hele det europæiske transportmarked. Du får varerne frem effektivt og professionelt. Vær med til at vise respekt for reglerne det er i alles interesse! Jacob Chr. Nielsen Adm. direktør i ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstranport

6

7 Hvad er køre-hvile-tids-reglerne? Køre-hvile-tids-reglerne er et fælles regelsæt for EU. Det gælder for alle lastbiler og busser på over kg. Reglerne fastsætter, hvor lang tid en fører må køre, og hvornår han eller hun skal holde pauser og hvil. Der findes også et mere overordnet sæt af køre-hvile-tidsbestemmelser, som er udviklet i FN-regi, de såkaldte AETRregler. I praksis spiller de dog ikke nogen væsentlig rolle for vognmænd i EU. 7 De fælles EU-regler findes i en revideret forordning, der trådte i kraft 11. april Forholdene omkring kontrolapparatet er fastsat af EU i kontrolapparatforordningen. Se henvisninger til de forskellige regler, bekendtgørelser og vejledninger på s. 37. I Danmark har Justitsministeriet omsat de europæiske regler til national lovgivning via Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport.

8 Hvorfor køre-hvile-tids-regler? 8 Der er tre hovedformål med køre-hvile-tids-reglerne: At fastsætte fælles standarder for chaufførernes arbejdsmiljø ved at sikre et fornuftigt forhold mellem køretid og hvil. At sikre maksimal trafiksikkerhed ved at forhindre, at udmattede chauffører sidder bag rattet i store køretøjer. At sikre ens og fair konkurrencebetingelser på det europæiske vejtransportmarked. Hvor gælder reglerne? EU s køre-hvile-tids-forordning gælder i alle EU-lande plus Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Ved kørsel uden for disse lande gælder AETR-reglerne men her vil du i ud-gangspunktet også være dækket ind ved at følge EU s regler.

9 Hvordan kontrolleres reglerne? Alle køretøjer over kg skal være udstyret med et kontrolapparat, som registrerer køretøjets bevægelser og gemmer data. På ældre køretøjer kan registreringen ske på køreskiver, mens det siden 1. maj 2006 har været lovpligtigt for nye køretøjer at være forsynet med en digital tachograf. Den digitale tachograf gemmer dine køre-hvile-tids-data elektronisk. Tachografens data skal downloades hver 60. dag og 5 førerkortet hver 21. dag. Når køretøjet bliver stoppet ved en vejkontrol, kan politiet kontrollere din køre-hvile-tid op til en måned tilbage i tiden (indeværende dag samt 28 dage). 9 Derudover gennemfører politiet i Danmark rutinemæssige stikprøvekontroller af virksomhedernes køre-hvile-tid ved at udtage en tilfældig måneds data. Det er således lovpligtigt for ejeren af køretøjer over kg at opbevare alle køre-hviletids-data for de seneste 12 måneder. Medlemmer af ITD kan få deres køre-hvile-tids-data opbevaret gratis på brancheorganisationens servere. Derudover forsyner ITD medlemsvirksomhederne med en månedlig oversigt over fejl og overtrædelser af reglerne. Oversigterne er en vigtig hjælp til egenkontrol i virksomheden.

10 Hvem har ansvaret? 10 Som udgangspunkt er det vognmanden eller virksomheden, der disponerer køretøjet, som er ansvarlig for, at køre-hviletiden bliver overholdt, og data bliver korrekt og forsvarligt downloadet og opbevaret. Det er vognmandens eller virksomhedens opgave at instruere chaufførerne i reglerne og betjening af kontrolapparat og kontrollere, at instrukserne bliver fulgt. Føreren af køretøjet vil dog også blive holdt personligt ansvarlig for overtrædelser af køre-hvile-tids-reglerne også når det sker uden for landets grænser. Det kan have alvorlige konsekvenser i form af store bøder og frakendelse af kørekortet at overtræde reglerne. Det er ikke kun vognmanden og virksomheden, der har ansvaret for, at køre-hvile-tids-reglerne bliver overholdt. Også speditører, rejsearrangører, hoved- og underkontrahenter samt vikarbureauer skal planlægge turene, så chaufføren ikke overskrider reglerne. Hidtil har det været sådan, at virksomheden som hovedregel modtager en bøde på den dobbelte størrelse af chaufførens i tilfælde af overtrædelser af køre-hviletids-reglerne i Danmark.

11 Zoom ind og ud på reglerne At forstå køre-hvile-tids-reglerne kræver, at du ved, hvad der gælder for korte, mellemlange og lange tidsperioder. Det er nemlig forskellige regler, der er vigtige, afhængigt af om du zoomer ind eller ud på tidslinjen. 11 På 24 skal du holde et dagligt hvil. På en uge skal du have et ugentligt hvil. Og reglerne bestemmer, hvor mange køre, du må have. På 14 dage må du maksimalt have en køretid på 90. Inden udløbet af tre uger skal du kompensere, hvis du har foretaget et reduceret ugehvil uge 2 uger 3 uger

12 Daglig køretid 12 Køretid er den tid, som fartskriveren i den digitale tachograf eller den analoge fartskriver registrerer som kørsel. Køretid Den daglige køretid er summen af de køretider, som ligger mellem to daglige hvil eller mellem et dagligt og et ugentligt hvil. Den daglige køretid må højst vare 9. Dog må køretiden 2 gange om ugen sættes op til 10. Daglig køretid med 9 4,5 45 min. 4,5 Daglig køretid med 10 4,5 45 min. 4,5 45 min. 1 time

13 Ugentlig køretid En uge regnes fra mandag kl til søndag kl Den ugentlige køretid må højst være på 56. (4 dage x 9 ) + (2 dage x 10 ) = 56 køre Mandag Kl Tirsdag 13 Køretid Onsdag Torsdag Køretid maks. 56 Fredag Lørdag Søndag Kl

14 Køretid i dobbeltuge 14 Den samlede køretid i to på hinanden følgende uger må højst være på 90. Køretid Rigtig 1. uge 2. uge 3. uge 4. uge 5. uge : Dobbeltuge 90 3: Dobbeltuge 90 2: Dobbeltuge 79 4: Dobbeltuge 85 Forkert 1. uge 2. uge 3. uge 4. uge 5. uge : Dobbeltuge 90 3: Dobbeltuge 90 2: Dobbeltuge 79 4: Dobbeltuge 101

15 Pauser HUSK En pause er en periode, hvor føreren ikke må køre lastbil eller lave andet arbejde. Ikonet 15 Efter 4,5 s køretid skal chaufføren holde en pause på mindst 45 minutter. Pausen må gerne deles op i 15 og 30 minutter (se næste side). skal være aktiveret, når du holder pause. Pauser Efter pausen på 45 minutter begynder en ny køreperiode på 4,5 også selvom den foregående køretid kun var på eksempelvis 3. Pausen kan erstattes af et hvil. 4,5 45 min. 4,5

16 Pauser delt 16 Pauser Ved en delt pause skal den første pause være på mindst 15 minutter, og den kan placeres frit i køreperiode på 4,5. Kørselsperiode Den sidste del af pausen, som er på mindst 30 minutter, skal afslutte køreperioden. 2,5 15 min min min. 1,5 30 min. 1 time

17 Hvil Et hvil er en sammenhængende periode, hvor chaufføren frit kan disponere over sin tid. Overordnet taler vi om to former for hvil: dagligt hvil og ugentligt hvil. 17 Hvil For begge typer er der en række undtagelser, som gennemgås på de næste sider.

18 Dagligt hvil Regulært dagligt hvil 18 Hvil Senest 24 efter at en arbejdsdag er startet, skal det daglige hvil være afholdt. Det regulære daglige hvil skal minimum være på 11 sammenhængende, og det skal placeres, så det afslutter arbejdsdagen. Det regulære daglige hvil kan også deles i to og er så på samlet 12. Den første del af hvilet skal være mindst 3 og kan placeres frit i løbet af arbejdsdagen. Den sidste del af hvilet skal være mindst 9 og skal afslutte arbejdsdagen. 1. Eksempel på 24 s periode 4,5 45 min. 4,5 3, Eksempel på 24 s periode 4,5 3 4,5 3 9 Regulært hvil 3+9

19 Dagligt hvil Reduceret dagligt hvil Det er tilladt for chaufføren at nedsætte det daglige hvil til 9 dog kun 3 gange mellem to ugentlige hvil. Et reduceret hvil kan ikke deles op. Et regulært eller reduceret hvil kan forlænges til et ugentligt hvil. 19 Hvil HUSK Et regulært dagligt hvil er på enten 11 eller Eksempel på 24 s periode 4,5 3 4,5 9

20 24-sperioden 20 Tabellen viser, hvornår chaufføren senest skal starte sit hvil. Arbejdsdagen starter Seneste start på dagligt hvil Klokken 9 11 Hvil Senest 24 efter at arbejdsdagen er startet, skal chaufføren have afholdt det daglige hvil Hvis arbejdsdagen begynder kl , og chaufføren holder et hvil på 9, skal hvilet senest begynde kl

21 Ugentligt hvil Eksempel 1 Eksempel 2 I løbet af en uge skal chaufføren holde et ugentligt hvil. 21 Mandag Tirsdag Mandag Tirsdag Det ugentlige hvil skal senest påbegyndes efter seks 24-s perioder fra slutningen af det sidste ugehvil (Se eksempel 1). Hvil Onsdag Torsdag Fredag Onsdag Torsdag Fredag Uge 1 Chaufføren kan holde ugehvil på to måder: et regulært ugentligt hvil eller et reduceret ugentligt hvil. Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Hvis den ugentlige hviletid starter i en uge, og fortsætter ind i den næste uge, kan du henføre hvilet til en af disse uger men ikke til dem begge (Se eksempel 2). Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Uge 2 Fredag Fredag Lørdag Lørdag Søndag Søndag

22 Ugentligt hvil to uger 22 Hvil I løbet af to på hinanden følgende uger skal en chauffør have mindst to regulære ugentlige hvil på min. 45 eller et regulært ugentligt hvil og et reduceret ugentligt hvil, der er på minimum 24. Et reduceret ugentligt hvil (min. 24 ) må kun holdes, hvis chaufføren i den foregående uge havde et regulært ugentligt hvil (45 ). Når chaufføren holder et reduceret ugentligt hvil på 24, skylder han 21 til hvileregnskabet. Inden tre uger skal chaufføren kompensere for det reducerede ugehvil. Chaufføren skal holde 21- hvilet samlet og i forlængelse af et andet hvil, som minimum skal være på 9. HUSK at kompensere senere Uge med reduceret hvil Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 24 Uge 1 med regulært hvil Uge 2 med regulært hvil Uge 3 Kompensation + regulært hvil Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag = 66

23 Hvil Færgeregel Det kan være praktisk at lægge et hvil i forbindelse med en færgeoverfart. Der findes nemlig en undtagelse færgereglen som siger, at chaufføren må afbryde sit regulære daglige hvil to gange i forbindelse med, at lastbilen kører til og fra færge eller tog. De to afbrydelser må tilsammen højst vare 1 time. Chaufføren skal ikke nødvendigvis afbryde sit hvil to gange, men kan nøjes med et, hvis sejltiden og hvilet før eller efter i alt udgør et lovligt hvil. Den køretid, som indgår i afbrydelserne, er ikke en del af den daglige køretid på 9 eller 10. Chaufføren får altså ekstra køretid til kørsel til eller fra færge eller tog. Køretiden, som indgår i afbrydelser af hvilet, indgår dog i den ugentlige køretid. 23 Hvil Holder på færge Husk at aktivere færgesymbol Ombord på færge el. tog Kører fra borde 2 30 min min. 20 min.

24 Hvil Færgeregel 24 Hvil Da en chauffør maksimum må afbryde sit hvil i en time i forbindelse med færgereglen, må han ved starten af sin arbejdsdag tage højde for, hvornår hans hvil seneste skal begynde. Starter køretiden kl , skal chaufføren senest være ved færgen kl , hvis hvilet er et 11 s regulært dagligt hvil. I det tidsrum er den ene times afbrydelse(r) medregnet, da tiden indgår i 24 s perioden. HUSK Det vigtigste er, at du har afholdt det regulære hvil inkl. afbrydelser senest 24 efter, at din køretid startede. * Klokkeslættet er inklusive en times afbrydelse til kørsel ombord eller fra borde. Arbejdsdagen stater Seneste ankomst til færge/tog Klokken 11 s hvil * 3+9 s hvil *

25 International turistkørsel 12 dagsreglen HUSK For buskørsel gælder 12-dagsreglen. Hvis buschaufføren opfylder alle fire krav nedenfor, kan chaufføren køre 12 dage i træk, før ugehvilet skal holdes. 12-dagsreglen kan kun bruges ved én tur. 12-dagsreglen kan ikke kombineres med en 7-dagstur og en 4-dagstur. 25 Hvil Fire krav Mindst 24 af kørslen foregår uden for bussens registreringsland. Ved slutningen af turen skal buschaufføren holde 2 regulære ugehvil (2 x 45 ) eller 1 regulært ugehvil og 1 reduceret ugehvil ( ). Fra 1. januar 2014 skal bussen være 2-mandsbetjent, hvis der skal køres i perioden kl Hvis bussen er 1-mandsbetjent, må der kun køres 3 i perioden kl Fra 1. januar 2014 skal bussen have en digital tachograf.

26 Påbud om afbrydelse af dagligt eller ugentligt hvil eller pauser 26 Hvil Når en chauffør holder et hvil eller en pause, kan han i en unormal situation eller et nødstilfælde blive bedt om at flytte køretøjet. Det kan fx være politiet eller toldmyndigheder, der beder chaufføren om at flytte køretøjet. Skulle det ske, at du bliver bedt om at afbryde dit hvil og flytte lastbilen, skal du udskrive en strimmel fra tachografen for den pågældende dag eller skrive bag på skiven, hvorfor du har afbrudt dit hvil eller pause. Den bemyndigede person, der har bedt dig om at flytte køretøjet, skal også underskrive strimlen eller skiven. Eksempel på afbrudt hvil Hvil Afbrydelse Fortsat hvil Husk dokumentation!

27 Andet arbejde Alt arbejde ud over selve kørslen skal registreres som andet arbejde i tachografen. Det kan hverken tælle som pause eller hvil. Som andet arbejde er defineret al aktivitet, der tæller som arbejdstid, hvad enten det er for den samme arbejdsgiver som selve kørslen eller en anden arbejdsgiver inden for eller uden for transportsektoren. HUSK Når bilen holder stille, skal tachografen stilles over på symbolet med de to hamre, medmindre du holder pause eller hvil 27 Andet arbejde

28 Registrér arbejdsdagen korrekt 28 Andet arbejde Det kan være fristende at registrere andet arbejde som pauser eller hvil men det er ulovligt, og det underminerer trafiksikkerheden, hvis chaufførens pauser og hvil ikke er reelle. Rigtigt Det er nemt at aflæse, hvis chaufføren ikke registrerer arbejdstiden korrekt. Et mistænkeligt kørselsmønster vil give en udskrift med mange små pauser hen over køretiden uden lyserøde blokke undervejs. Start Slut Mistænkeligt Start Slut 18.30

29 Manuel registrering af rejsetid Bruger chaufføren tid på at komme fra hjemmet eller virksomheden til lastbilen fx fra Haderslev til Hamborg, indgår rejsetiden i chaufførens arbejdstid. Det skal du huske at registrere i lastbilens kontrolapparat. Rejsetiden til eller fra lastbilen kan altså ikke bruges som pause eller hvil, medmindre det er på en færge eller i et tog, hvor chaufføren har adgang til en seng. Rejsetid skal registreres som rådighedstid eller andet arbejde. 29 Andet arbejde

30 2 chauffører Rådighedstid 30 Rådighedstid På en tur kan det være praktisk at have to chauffører med. Den anden chauffør, medføreren, kan tage over, når første chauffør har brugt sin kørselsperiode på 4,5. Flermandsbetjening betyder, at der i hver kørselsperiode mellem to på hinanden følgende daglige hviletider eller mellem en daglig hviletid og en ugentlig hviletid er mindst to chauffører i lastbilen. Medføreren skal registrere sin tid i lastbilens kontrolapparat som rådighedstid. Sidder en medfører ved siden af føreren af lastbilen og ikke aktivt deltager i kørslen (aktiv deltagelse er fx at udfylde papirer eller betjene GPS en), kan medføreren beregne 45 minutter af sin rådighedstid som pause. Chauffør 4,5 45 min. 4,5 Medfører Skifte. 5 min. Skifte. 5 min. 4,5 4,5

31 2 chauffører Betingelser Ved flermandsbetjening er tilstedeværelsen af den eller flere chauffører valgfri den første time, men obligatorisk resten af tiden. Ved to eller flere chauffører skal det daglige hvil være på mindst 9. Hver chauffør skal have afholdt sit 9-shvil inden for en periode på 30 efter afslutningen af det forudgående daglige eller ugentlige hvil. Chauffør 9 9 Medchauffør Maks. 30 Arbejdsdag starter Arbejdsdag slutter klokken klokken Rådighedstid

32 Virksomhedskort og førerkort 32 Tachograf De fleste lastbiler er i dag udstyret med en digital tachograf. Tachografen registrerer, når bilen er i bevægelse. For at kontrollere at køre-hvile-tids-reglerne bliver overholdt, skal der altid være logget en virksomhed og en chauffør på tachografen, når bilen kører. Det sker via vognmandens virksomhedskort og chaufførens førerkort. HUSK Du skal svare nej til at logge af, når virksomhedskortet udtages af tachografen ellers vil lastbilen køre ulovligt, indtil virksomhedskortet indlæses igen Virksomhedskortet udstedes til vognmanden eller virksomheden, som bruger lastbilen. Det skal ikke sidde i tachografen under kørsel, men anvendes til at sikre, at data i kontrolapparatet registreres som tilhørende virksomheden. Virksomhedens data skal overføres og downloades ved hjælp af virksomhedskortet og en downloadnøgle med maks. 60 dages mellemrum. Førerkortet udstedes personligt til chaufføren og skal altid indlæses i tachografen før kørsel. Chaufførens data skal overføres og gemmes på en central server via førerkortet med maks. 21 dages mellemrum. Overføres data for sent, er der risiko for, at gamle data overskrives, som så i givet fald mangler ved en eventuel kontrol.

33 Bliv ven med din tachograf HUSK Tachografen er et nyttigt værktøj, som hjælper chaufføren i hverdagen. Den registrerer de daglige aktiviteter, som reglerne kræver. Tachografen holder styr på, hvor lang tid chaufføren har brugt af sin køretid, inden han skal holde pause/hvil, eller hvornår han laver andet arbejde. indstille tachografen korrekt på den måde bliver dine aktiviteter registreret rigtigt lytte til tachografen den fortæller dig, hvornår du skal holde pauser og hvil Det er vognmandens ansvar at instruere chaufføren i brug af tachografen For at komme me godt i gang med tachografen skal du: medbringe data for de seneste 28 dage data er på dine være tryg ved menustrukturen fejlbetjening af tachografen skiver eller førerkort giver kontante bøder indtaste landekode ved start og afslutning af det daglige forstå symbolerne fx skal ikonet pause afspejle pause og arbejde. ikke andet arbejde 33 Tachograf

34 Uventede situationer force majeure 34 Force majeure medfører, at chaufføren i visse tilfælde har mulighed for at fravige køre-hvile-tids-reglerne. Chaufføren kan kun gøre brug af force majeure, hvis der er opstået en uventet ekstraordinær hændelse, der er til fare for chaufføren, lasten eller andre personer. Hvis force majeure bruges, skal kørslen stadig være forenelig med færdselssikkerheden. Nedenfor er der to eksempler, hvor en chauffør kan bruge force majeure: Chaufføren har planlagt at holde sit hvil på en bevogtet rasteplads, men den er optaget, da han kommer frem. Pga. chaufførens og lastens sikkerhed bliver han nødt til at køre videre til næste sikrede rasteplads. Force majeure kan også bruges, hvis chaufføren uventet havner i en kø fx i forbindelse med et trafikuheld. Uheldet kan forhindre chaufføren i at afbryde køretiden og holde sit hvil eller pause, før han kommer til en egnet holdeplads. HUSK Force majeure bemyndiger dig ikke til at fravige køre-hvile-tids-reglerne af årsager, der er kendte på forhånd eller kunne forudses Hvis chaufføren bruger force majeure, skal han på diagramarket eller på en udskrift fra kontrolapparatet skrive, hvorfor reglen har været i brug. Det skal ske, så snart chaufføren ankommer til den egnede holdeplads.

35 Tips til chaufføren Nedenfor ser du gode tips, du skal huske, inden du kører ud på vejene: 35 Sæt dig ind i, hvordan du betjener din tachograf Hold pause senest efter 4½ times uafbrudt kørsel Afslut dit daglige hvil senest 24 efter, at din arbejdsdag startede Notér dine fravigelser på en tachografstrimmel Download data med maks. 21 dages mellemrum Indstil tachografen korrekt på hvil/pause eller andet arbejde.

36 Tips til kontoret 36 Din chauffør skal have afholdt det daglige hvil senest 24 efter, at han påbegyndte sin daglige arbejdsperiode. Din chauffør må kun have to daglige køreperioder på 10 på en uge. Giv din chauffør før fyldige kørselsinstruktioner det er dit ansvar, at reglerne ernee overholdes. Sørg altid for, at virksomheden er logget ind i tachografen. D Data for bilen skal downloades med maks. 60 dages mellemrum, og for chauffører før med maks. 21 dages mellemrum.

37 Læs mere... Her kan du finde mere information om køre-hvile-tidsreglerne: På politi.dk under Borgerservice og Færdsel får du et godt overblik over køre-hvile-tids-området. På itd.dk kan du læse mere om reglerne for køre-hvile-tid. Kontrolapparatforordningen er i bekendtgørelsens bilag nr. 2. AETR-reglerne er i bekendtgørelsens bilag nr På retsinformation.dk finder du den gældende køre-hviletids-forordning. Søg efter Bekendtgørelsen om køre-hviletidsbestemmelserne i vejtransport (nr. 328). I forlængelse af bekendtgørelsen finder du også EU s kørehvile-tids-forordning, kontrolapparatforordningen og AETRreglerne. Europa-Parlamentets og Rådets forordning er i bekendtgørelsens bilag nr. 1.

38 Styr på køre-hvile-tiden med ITD s gratis servicepakke for medlemmer Virksomheder, der er medlem af ITD, får fri adgang* til branchens skarpeste servicepakke for køre-hvile-tid. Som ITD-medlem får du: Gratis download og opbevaring af alle dine data brug vores opstillede downloadstationer over hele landet, eller brug din egen station Månedlige rapporter på alle chauffører og biler få det bedst mulige udgangspunkt for egenkontrol, som udrydder dyre fejl og svipsere Vil du vide mere? Gratis køre-hvile-tids-rådgivning efter behov benyt dig af vores rutinerede specialister inkl. hotline og fjernsupport Ring og spørg efter ITD s kompetencecenter for køre-hvile-tid * Gratis tilslutning for ITD-medlemmer af op til 70 køretøjer herefter regnes en fast pris pr. ekstra tilslutning. Markedsprisen for ITD s køre-hvile-tids-pakke er kr ved 70 tilsluttede køretøjer.

39

40 Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf Fax

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat.

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat. Firma Test Analyse køre-hvile-tid august 2012 Vedlagt følger analyse af køre-hvile-tid for august måned. Der er tale om 23 mindre, 6 alvorlige og 4 meget alvorlige overtrædelser. De fleste overtrædelser

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport

TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport ved adm. direktør Jens I. Petersen ITD - International Transport Danmark FDE Center Padborg Nationaliteter/sprog

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder

Kurser og fyraftensmøder ITD Uddannelse DTL s servicekontorer Kurser og fyraftensmøder Efterår 2011 LOGOER: ITD DTLS servicekontorer Velkommen til ny kursussæson - efterår 2011 ITD og DTL s tre servicekontorer har her fornøjelsen

Læs mere

ITD Kurser og fyraftensmøder

ITD Kurser og fyraftensmøder Kurser og fyraftensmøder for danske vognmandsvirksomheder Efterår 2012 Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?!

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! Konference, København, 3. oktober 2008 Indledning Tak for invitationen! Anders Jessen, sektionsleder International Transport Danmark, Padborg En særlig tak

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kære vognmand/medarbejder Det er sagt og skrevet mange gange, at uddannelse og efteruddannelse betaler sig ved at give både større arbejdsglæde og øget konkurrenceevne

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk info@trafikstyrelsen.dk Deres ref.: Vor

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. Da Oec 2005 13:55 HP LASERJET 3200 s. 1 O 4. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

www.dtco.com DTCO 1381 ver. 1.3 brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO

www.dtco.com DTCO 1381 ver. 1.3 brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO www.dtco.com DTCO 181 ver. 1. brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO Hvilke forandringer er der indtruffet på grund af indførelsen af digitale fartskrivere? Siden maj 006 har alle nyregistrerede

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion Kørekort og tilkobling Kørekort Bek. nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort Godkendelse og registrering af sammenkobling Bek. nr.

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 BILAG 2 Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 På grundlag af Aftale mellem TV 2/DANMARK og regionerne om sendetider med virkning

Læs mere

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 5 1.1 Definition... 5 1.2 Historisk udvikling... 5 1.3 Statistik... 6 1.4 Udfordringer... 8 2 Cabotageudvalget... 10 2.1 Processen i udvalgsarbejdet... 11 3 Regelgrundlag...

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Aktivitetsoversigt 2. halvår 2009 Oversigt over ATL s medlemsarrangementer i 2. halvår 2009: Velkommen til ATL s medlemsarrangementer. Arrangementerne er

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

only Service Digital tachograf DTCO 1381 Version 2.0 2.1 www.dtco.vdo.com Betjeningsvejledning virksomhed & fører DTCO SmartLink (Option)

only Service Digital tachograf DTCO 1381 Version 2.0 2.1 www.dtco.vdo.com Betjeningsvejledning virksomhed & fører DTCO SmartLink (Option) Digital tachograf DTCO 1381 Version 2.0 2.1 Betjeningsvejledning virksomhed & fører only www.dtco.vdo.com DTCO SmartLink (Option) Service Impressum Til alle brugere! Den Digitale Tachograf, DTCO 1381 med

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? I i a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. I I I i b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. c)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Lastsikring i Danmark

Lastsikring i Danmark Präsentation Karsten Gade Konsulent i DTL Dansk Transport og Logistik Branche organisation for ca. 4.000 transportvirksomheder 30 lokalforeninger 23.000 lastbiler 23.000 ansatte DTL visionen er At skabe

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 VARDE KOMMUNE HAR FIRE SPECIALAFDELINGER Lykkesgårdskolen i Varde - elever med generelle indlæringsvanskeligheder Tistrup Skole elever med specifikke indlæringsvanskeligheder

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Første del: 4-6 forelæsninger, hver på 3-5 minutter. Der er 6 spørgsmål til hver forelæsning.

Første del: 4-6 forelæsninger, hver på 3-5 minutter. Der er 6 spørgsmål til hver forelæsning. Om TOEFL testen TOEFL testen er opdelt i fire dele. 1. TOEFL - Læsedelen Læsedelen består af 3-4 tekstpassager med 12-14 spørgsmål pr. passage. Du får 60-100 minutter til at læse og besvare alle spørgsmålene

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4.

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 173 Offentligt Udgangspunktet for mine spørgsmål er: At de heste, vi her beskæftiger os med og transporterer, er alle: identificerbare

Læs mere

Transport og Logistik

Transport og Logistik Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Aktivitetsoversigt 1. halvår 2010 Velkommen til ATL s medlemsarrangementer Arrangementerne er specielt designet til dig som medlem af ATL. Deltagelse i

Læs mere