Her følger et kort resumé af baggrund, formål, anbefalinger og indikatorer. Resumé er ligeledes vedlagt som Bilag 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her følger et kort resumé af baggrund, formål, anbefalinger og indikatorer. Resumé er ligeledes vedlagt som Bilag 2."

Transkript

1 Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje til identifikation af behov for mundpleje og udførelse af tandbørstning hos voksne hospitalsindlagte patienter. Hovedsøgeord: Hud og slimhinder Andre søgeord: Mundpleje, speciel mundpleje Jeannette Borchersen, klinisk udviklingssygeplejerske, Cand.Cur. Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus Sygehus Nord. (Kontaktperson). Mail: Jette Buchardt Falk-Sørensen, kvalitets- og udviklingssygeplejerske, Master i Klinisk sygepleje, Urologisk Afdeling Holbæk Sygehus Kristina Petersen, klinisk sygeplejespecialist, Cand.mag. i Pædagogik og Psykologi, Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Cecilia Rimmer, klinisk udviklingssygeplejerske, Master i Gerontologi, Geriatrisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Indledningsvist deltog: Mette Skattum, sygeplejerske, Intensiv Afdeling, Holbæk Sygehus. Lotte Stenz, specialsygeplejerske med ledelse, Børneambulatoriet, Holbæk Sygehus. Susan Andreasen, udviklings- og uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske, Holbæk Sygehus. Desuden var Dorthe Overgaard, sygeplejeforsker, Hjertecentret, Rigshospitalet og UCSF., Ph.d., Cand.Cur., indledningsvis vejleder. Godkendelse Godkendt af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer, efter intern og ekstern bedømmelse. Den kliniske retningslinje er kvalitetsvurderet i henhold til retningslinjer fastlagt af centrets Videnskabelige Råd og vedtaget af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer. (www.kliniskeretningslinjer.dk/godkendelsesprocedurer) Dato Godkendt dato:20. september 2010 Revisions dato: 1. februar 2013 Ophørs dato: 19. september 2013 Målgruppe Plejepersonale der vurderer voksne hospitalsindlagte patienters behov for mundpleje og assisterer patienter med tandbørstning. Resumé Resumé Baggrund Her følger et kort resumé af baggrund, formål, anbefalinger og indikatorer. Resumé er ligeledes vedlagt som Bilag 2. Antallet af patienter, der har deres egne tænder op i årene, er stigende. Der findes ca. 500 forskellige bakterier i mundhulen, Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

2 hvoraf de 400 findes i tandkød/tandkødslommerne. Dette øger risikoen for større eller mindre helbredsproblemer i munden, luftvejsinfektioner og endokarditis. Resumé Formål Resumé Anbefalinger Mundpleje er en basal sygeplejeopgave, der ikke prioriteres særlig højt, og det sundhedsfaglige personale mangler generelt viden indenfor midler til pleje af munden, redskaber til pleje af munden, indikatorer for en sund mund og medikamenters påvirkning af mundens tilstand. De mest anerkendte screeningsredskaber til vurdering af mundens status anbefaler vurdering og scoring af følgende områder: Læber, tunge, slimhinder og tandkød, tænder, spytsekretion, gane, stemme og synkefunktion(roag og BOHSE). Litteraturstudier viser, at målrettede og systematiske uddannelsesprogrammer om mundpleje fremmer kvaliteten af den udførte mundpleje. Studier tyder også på, at der er brug for praktisk, erfaringsbaseret undervisning mere end teoretisk, traditionel uddannelse. Formålet er at sikre, at voksne, hospitalsindlagte patienter bevarer deres tænders og mundhules normale funktion, at forebygge sygdomme og tilstande, der kan opstå på grund af manglende mundhygiejne, samt at øge patientens velvære. 1: ROAG kan anvendes som screeningsredskab til identifikation af behov for mundpleje (23)(B). 2: Den enkelte afdeling kan, når ROAG anvendes, udarbejde interventionsforslag og handleanvisninger for systematisk intervention i forhold til udførelse af mundpleje (7)(A). 3: Den systematiske intervention bør indeholde anvisninger om: Regelmæssig tandbørstning med fluor (34)(A) For patienter med sart mundhule kan det anbefales at anvende swabs med klorhexidin (7,35)(A). og kan indeholde anvisning om anvendelse af: Elektrisk tandbørstning (9)(B). 4: Der bør igangsættes og gennemføres praktisk, erfaringsbaseret undervisning suppleret med teoretisk undervisning af det sundhedsfaglige personale (28,29) (A). Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

3 Resumé Indikatorer Bedømt af Baggrund Indikator Standard (mål) Procedure for audit Andel af patienter, hvis mundstatus er *Alle patienter (100%) har fået Stikprøve ved gennemgang af vurderet gennem anvendelse af ROAG. vurderet og scoret mundstatus senest 24 timer efter indlæggelse. *jfr. Afsnittet om afgrænsningskriterier. screeningsredskab hos indlagte patienter Andel af plejepersonale, der anvender systematisk intervention til udførelse af mundpleje. Alle patienter (100%) følger en systematisk intervention i udførslen af mundpleje. Stikprøve ved gennemgang af screeningsredskab / sygeplejepapirer hos indlagte patienter. Den kliniske retningslinje lever op til kvalitetsniveauet for kliniske retningslinjer, som er beskrevet af Center for Kliniske Retningslinjer. Bedømmelsen er foretaget både internt og eksternt og ved en offentlig høring. Bedømmelsesprocessen er beskrevet på: Termer og begreber Definition: Mundpleje defineres som evidensbaseret pleje af tænder og mund (Mouth care (oral hygiene) is defined as the scientific care of the teeth and mouth (1)). Patientgruppe: Denne retningslinje omhandler dels identifikation af behov for mundpleje, samt udførelse af tandbørstning. Den del som omhandler identifikation af behov for mundpleje kan bruges til alle voksne hospitalsindlagte patienter. Den del som omhandler udførelse af mundpleje retter sig mod voksne hospitalsindlagte patienter, som er indlagt på medicinske og kirurgiske afdelinger og som ikke selv kan varetage tandbørstning. Patienter med kæbefraktur, patienter i kemoterapi, med kognitive deficit, der forhindre patienten i at samarbejde om tandbørstning, patienter med synkebesvær, patienter der modtager strålebehandling i hoved og halsregionen eller bevidstløse patienter er ikke inkluderet, men man kan med fordel tage afsæt i den til udarbejdelse af retningslinjer for udførelse af tandbørstning til disse patienter. Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

4 Formålet med mundpleje er: - at holde mundhulens slimhinder rene, fugtige, bløde og hele for at forebygge infektion, såsom at forebygge paradentose og tandkødsbetændelse. - holde tænderne rene for at forebygge caries - holde læberne rene, fugtige, bløde og hele. - fjerne madrester og belægninger uden at beskadige mundhulens slimhinde og tandkød. - lindre smerter og ubehag og øge oral indtagelse. - at patienten føler sig velsoigneret, og at patientens protese eller tænder er rene, fugtige og funktionsdygtige (2,3,4). Problemstilling Antallet af patienter, der har deres egne tænder op i årene, er stigende. Der findes ca. 500 forskellige bakterier i mundhulen, hvoraf de 400 findes i tandkød/tandkødslommer. Dette øger risikoen for større eller mindre helbredsproblemer i munden, luftvejsinfektioner og endokarditis (5-9). Tandbørstning efter hvert måltid forventes at kunne reducere antallet af bakterier i mundhulen og derved nedsætte risikoen for aspirations pneumoni (10). Blandt patienter indlagt til operation for spiserørs kræft er det således vist at tandbørstning 5 gang dagligt dagen før operation, reducerede forekomst af postoperative pneumoni fra 32% til 9%, forekomsten af patienter der havde behov for postoperativ tracheostomi blev reduceret fra 12% til 0% (11). En klinisk retningslinje der anbefalede hoste- og vejrtrækningsøvelser, daglig rensning af mund med swabs med klorhexidin og elevation af hovedgærde til 30 0 under måltiderne, reducerede forekomsten af postoperativ pneumoni fra 0,78% til 0,18% blandet kirurgiske patienter. Der indgik ca patienter i undersøgelsen (12). En systematisk litteraturgennemgang viser at tandbørstning kan reducere dødelighed efter pneumoni og forekomsten af ikke-fatal pneumoni hos patienter på sygehus og beboere på plejehjem. Det anslås at hvert 10. dødsfald på plejehjem forårsaget af pneumoni kan undgås med forbedret mundhygiejne (13). Flere undersøgelser påpeger, at plejepersonale mangler viden indenfor midler til pleje af munden, redskaber til pleje af munden, indikatorer for en sund mund og medikamenters påvirkning af Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

5 mundens tilstand (7, 14-18). Mundpleje er en basal sygeplejeopgave, der ikke prioriteres særlig højt (4,8,17). Ofte er mundhygiejne det sidste, der udføres i plejen til patientens personlige hygiejne, og det er en af de opgaver, der først udelades ved travlhed (7). Blandt patienter indlagt til rehabilitering havde 71% problemer relateret til mundhulen (19), af patienter indlagt på geriatrisk afdeling havde op til 86% behov for mundpleje af større eller mindre art (20). Blandt beboere på svenske plejehjem havde 77,5% behov for hjælp til mund hygiejne, men kun 6,9% modtog denne hjælp (21) Valg af midler og redskaber til mundpleje er afhængig af, hvilken viden og holdning det enkelte plejepersonale har i situationen (8,12). En af årsagerne kan være, at der ikke anvendes retningslinjer for, hvordan man undersøger munden systematisk, og hvordan mundpleje udføres (14). Tre uger efter deltagelse i et undervisningsprogram om mundhygiejne for ansatte på plejehjem, havde beboerne mindre blødning fra tandkød og mindre plak dannelser (22) Der er udviklet en del screeningsredskaber til vurdering af mundens status (6,14,17,18, 23-25). De mest anerkendte /validerede er ROAG (Revised Oral Assessment Guide) (17,18,23) (Se Bilag 1) og BOHSE (The Kayser-Jones Brief Oral Health Status Examination) som er specifikt til den demente borger (26,27). Begge systemer anbefaler vurdering og scoring af følgende områder: Læber, tunge, slimhinder og tandkød, tænder, spytsekretion, gane, stemme og synkefunktion. Begge instrumenter er brugbare ved vurdering af patientens mundstatus, dog har ingen af dem knyttet handlingsanvisninger til scoringen. I et studie omfattende 133 patienter blev ROAG testet, for at sikre at det var anvendeligt på ældre patienter. For at teste redskabet blev patienternes mund først undersøgt af en uddannet sygeplejerske og efterfølgende af en tandplejer. Der var god overensstemmelse mellem vurderingerne foretaget af tandplejer og sygeplejersker(23). De endelig resultater blev sidenhen sammenlignet med et andet studie af scoringsredskabet BOHSE, hvoraf flere af scoringskategorierne er enslydende med ROAG. BOHSE er mere detaljeret og kappa coefficient blev signifikant lavere, dvs. at ROAG er et mere robust redskab end BOHSE (23). I lyset af denne undersøgelse og i forhold til afgrænsning af patientgruppen i denne retningslinje, vil det være ROAG der danner udgangspunkt for de fokuserede spørgsmål. Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

6 ROAG beskriver de forskellige områder af munden der skal vurderes, hvordan vurderingen skal foregå samt graduering af mundstatus. Stemme, læber, mundslimhinde, tunge, tandkød, tænder, proteser, spytafsondring og synkefunktion undersøges med anvendelse af mundspejl og lille lygte. Mundstatus registreres udfra kriterier i en gradskala med 1 som betyder frisk eller normal, 2 betyder let til moderate forandringer og 3 indebærer alvorlige problemer. Resultatet af vurderingen skal dokumenteres for at kunne planlægge og evaluere opfølgende tiltag. ROAG er en videreudvikling af OAG, hvor formålet var at udvikle et redskab til måling af mundhulens tilstand under cancerbehandling med stråle- og kemoterapi ved knoglemarvstransplantering (18). Litteraturstudier viser, at målrettede og systematiske uddannelsesprogrammer om mundpleje fremmer kvaliteten af den udførte mundpleje. Studier tyder på, at der er brug for praktisk, erfaringsbaseret undervisning mere end teoretisk, traditionel uddannelse (28,29). I et interventionsstudie, hvor det blev undersøgt, om viden og færdigheder i mundhygiejne øges gennem undervisning, indgik en øvelse, hvor studerende skulle børste tænder på hinanden. Denne øvelse ændrede de studerendes attitude i forbindelse med at bistå patienter med mundpleje, således at de blev mere bevidste om, at tandbørstning på et andet menneske bør foretages med respekt og forståelse for den enkeltes integritet (24). Patientperspektiv: Tænder og mundhulens tilstand er for de fleste mennesker en væsentlig del af deres personlige velbefindende og har betydning for indtagelse af ernæring, fysisk og psykisk velvære og det sociale liv. At få udført mundpleje har væsentlig indflydelse på den enkelte patients velvære (30,31). I et studie, hvor formålet var at klarlægge sammenhængen mellem lavt selvværd og patienter, der modtog mundpleje og behandling i et sundhedscenter, blev sygeplejerskerne opmærksomme på, at patienter med ringe mundstatus havde følgende adfærd: De talte ofte med hånden dækkende over munden, så ned, når de talte og udviste forlegenhed i forhold til, hvordan deres tænder så ud (31). Andre studier viste, at tandbørstning er den hyppigst praktiserede mundhygiejne-vane (30). Selvom der ikke er en intervention, der passer til alle patienter, foretrækker alle dog tandbørste, tandpasta og vand, idet det er en kendt procedure (32). Mundpleje har således stor betydning for den enkeltes patients velvære og selvværd og bør derfor være en væsentlig indikator, når kvaliteten i sygeplejen skal vurderes. Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

7 Formål Metode Formålet er at sikre, at voksne hospitalsindlagte patienter bevarer deres tænders og mundhules normale funktion, at forebygge sygdomme og tilstande, der kan opstå på grund af manglende mundhygiejne, samt at øge patientens velvære. Fokuserede spørgsmål - Hvilken betydning har det for vurdering af mundstatus, at der anvendes et screeningsredskab, ROAG, til at vurdere mundstatus sammenlignet med, at der ikke anvendes ROAG? - Er der evidens for, at systematisk intervention udført på baggrund af screening og scoring af mundstatus medvirker til at bevare tænder og mundhules normale funktion, forebygger sygdomme og tilstande, der kan opstå på grund af manglende mundhygiejne, sammenlignet med usystematisk intervention? - Hvilke mundplejemidler er der evidens for, forebygger og bevare mundhulens normale funktion? - Er der evidens for, at undervisning af plejepersonale, i udførelse af mundpleje, kan øge kvaliteten af den mundpleje der udføres, i forhold til hvis plejepersonalet ikke modtog undervisning? Litteratursøgning og strategi Der er udført systematisk litteratursøgning for perioden fra 1. januar 1987 august Der blev søgt litteratur i følgende databaser: PubMed (Medline) EMBASE, CINAHL, The Cochrane Library, PsychINFO samt netpunkt.dk/ danbib.: Dansk, norsk og svensk faglitteratur om emnet. Derudover er der foretaget kædesøgning. Søgeord er afgrænset i samarbejde med vejleder og bibliotekar på Roskilde Sygehus. Ordene er valgt med udgangspunkt i MESHtermer fra Pub Med databasen. Søgning i øvrige baser er sket med størst mulig overensstemmelse med MESH- termerne. MESH Term Definition; Oral Hygiene: The practice of personal hygiene of the mouth. It includes the maintenance of oral cleanliness, tissue tone, and general preservation of oral health (1). De anvendte søgeord er: Oral hygiene, Mouth hygiene, Oral care, Nursing, Assessment, Tool, Hospital, Score, Guidelines. Søgeord i Danbib./Netpunkt: Oral helse, Sygeplejeprocedurer, Munnstell, Mundvård. Følgende afgrænsninger har været anvendt: Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

8 Humans AND language: English OR Danish OR Norwegian OR Swedish AND all adult NOT Dental Devices NOT Home Care. Udvælgelse og vurdering af litteratur I søgestrategien er der primært søgt litteratur efter bedste evidensniveau, dvs. metaanalyser, randomiserede kontrollerede undersøgelser og systematiske review. De fleste artikler der fremkom ved søgningen, bestod dog overvejende af kontrollerede, ikke - randomiserede undersøgelser samt ekspertvurderinger og oversigtsartikler af varierende evidensniveau. Efter søgeprocessen blev de enkelte databasers søgelister med abstracts/resumeer udskrevet. Udvælgelsen af fuldtekstartikler blev foretaget på baggrund af gennemlæsning af abstracts. Der er inkluderet skandinaviske og engelske artikler. Artiklerne er vurderet af gruppens medlemmer og vejleder, og anvendelsen af artikler er opnået ved konsensus. Formulering af anbefalinger og udvælgelse af indikatorer og standarder er opnået ved konsensus i gruppen på baggrund af litteraturen. Indholdet i denne kliniske retningslinje er præsenteret for - og godkendt af sundhedsudvalget i Tandlægeforeningen. Ifølge, odontologisk konsulent, tandlæge MPH, Birthe Cortsen i dansk tandlægeforening, er der behov for en systematisk indsats i relation til opretholdelse af en optimal mundhygiejne også under hospitalsindlæggelser. Flere bevarede tænder vil forventelig resultere i et øget behov for sygeplejefaglig indsats i forbindelse med hospitalisering af voksenbefolkningen, herunder i særlig grad ældre patienter. Der ses flere bevarede tænder højt op i alderen hos en støt voksende ældregeneration, som igennem et langt liv er restaureret med omfattende og dyre tandbehandlinger. Selv kortvarige perioder med kompromitteret mundhygiejne, kan have alvorlige konsekvenser for indlagte patienters orale sundhed. Ydermere kan tandproblemer påvirke en persons velbefindende, selvrespekt og relationer til omgivelserne. Litteratur gennemgang Hvilken betydning har det for vurdering af mundstatus, at der anvendes et screeningsredskab, ROAG, til at vurdere mundstatus sammenlignet med, at der ikke anvendes ROAG? En svensk kontrolleret, ikke-randomiseret, undersøgelse viste, at ROAG er et klinisk anvendeligt screeningsredskab i forhold til at vurdere mundstatus hos indlagte patienter(17)(iiic),(23)(iia). I et prospektivt sammenlignende studie på patienter fra fire hospitaler i Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

9 Sverige, fik 152 patienter, indlagt på medicinsk afdeling med cancer eller anden alvorlig sygdom, en baseline vurdering af mundstatus ved indlæggelsen. Herefter blev disse patienters mundstatus dagligt vurderet af såvel sygeplejersken, ved hjælp af ROAG skema, som af patienten selv. Der var høj grad af enighed mellem sygeplejerskens vurdering af mundstatus og patientens egenvurdering. Hvor der var uenighed, vurderede sygeplejersken patientens mundstatus til at være dårligere sammenlignet med patienten (17). Studiet viser, at ROAG kan være brugbart for plejepersonalet til at synliggøre patienters individuelle mundstatus, idet skemaet anviser hvilke områder af munden der skal vurderes, hvordan vurderingen skal foregå samt graduering af mundstatus. Er der evidens for, at systematisk intervention udført på baggrund af screening og scoring af mundstatus medvirker til at bevare tænder og mundhules normale funktion, forebygger sygdomme og tilstande, der kan opstå på grund af manglende mundhygiejne, sammenlignet med usystematisk intervention? Litteraturgennemgangen viser, at litteratur om mundpleje og mundplejeprocedurer generelt er baseret på tradition og subjektive vurderinger. Evidens for bedste praksis fra randomiserede studier er begrænset, men vigtigheden i anvendelse af evidensbaseret intervention fremhæves (7)(Ia), (32)(IV), (33)(Ib), (34)(1b). Hvilke mundplejemidler er der evidens for, forebygger og bevare mundhulens normale funktion? En effektiv daglig pleje af tænder og mundhule medvirker til at bevare tænder og mundhules normale funktion samt forebygger sygdomstilstande. Regelmæssig tandbørstning med fluor anses som den bedste metode til at fjerne plak og madrester, stimulere spytsekretionen samt forebygge luftvejsinfektioner (34)(1b), (14)(IV), 25(IV), (32)(IV),. Elektriske tandbørster er mest effektive og har et lille børstehoved som er tilpasset pladsforholdene. Fluor styrker tandemaljen og hæmmer syreproduktionen ved at lægge et depot af kalciumklorid, som frigøres ved lav ph i plakket ved kariesangreb(9)(iia). For patienter, der har meget sart mund, er speciel mundpleje med anvendelse af svabs med klorhexidin mundskyl/mundgel, det mest effektive til at reducere en kolonisering af gram-negative bakterier og forbygge tandkødsbetændelse, når sufficient konventionel tandbørstning ikke er mulig (7)(Ia), 35(Ib)). Det skal bemærkes, at fluortandpasta ophæver klorhexidins virkning, og disse produkter Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

10 skal derfor ikke bruges samtidig, men med en halv times mellemrum. Klorhexidin kan give overflademisfarvning af tænderne (gule, brune, sorte), men i forhold til at det kan reducere kolonisering af gramnegative bakterier og dermed fremme overlevelse og forebygge pneumoni, bør anvendelse af klorhexidin ikke fravælges til patienter. I øvrigt kan misfarvningerne fjernes ved en tandrensning. Tænderne bliver ikke permanent misfarvede (35)(Ib). En systematisk oversigt over RCT viser desuden at øget mundhygiejne forebygger luftvejsinfektioner og død på grund af pneumoni hos indlagte ældre på sygehus og på plejehjem (5)(1a). I litteratursøgningen findes yderligere anbefalinger fra eksperter på området, i forhold til pleje af læber, mundslimhinde, tunge, tandkød, tænder, proteser, spytafsondring og synkefunktion. Disse er overvejende baseret på bedst mulige ekspertvurderinger samt ikke randomiserede undersøgelser. På Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus, vil vi supplere ROAG med interventionsforslag og handleanvisninger. Disse er, undtaget brug af regelmæssig tandbørstning med fluor, elektriske tandbørster samt anvendelse af klorhexidin mundskyl/mundgel, baseret på bedst mulige ekspertvurderinger samt ikke-randomiserede undersøgelser (bilag 4). Er der evidens for, at undervisning af sundhedsprofessionelle i udførelse af mundpleje kan øge kvaliteten af den mundpleje, der udføres? Litteraturen viser, at valg af midler og redskaber til mundpleje samt hyppigheden af udført mundpleje, er afhængig af viden og holdninger hos den enkelte sundhedsfaglige person (18)(IIa),(29)(Ia)). Studier viser, at kvaliteten øges, når det sundhedsfaglige personale opkvalificeres på området gennem praktisk erfaringsbaseret undervisning sammen med teoretisk traditionel uddannelse (24IIIc) (28,29)(Ia). Anbefalinger 1: ROAG kan anvendes som screeningsredskab til identifikation af behov for mundpleje (23)(B). 2: Den enkelte afdeling kan, når ROAG anvendes, udarbejde interventionsforslag og handleanvisninger for systematisk intervention i forhold til udførelse af mundpleje (7)(A). Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

11 3: Den systematiske intervention bør indeholde anvisninger om: Regelmæssig tandbørstning med fluor (34)(A) For patienter med sart mundhule kan det anbefales at anvende svabs med klorhexidin (7,35)(A). og kan indeholde anvisning om anvendelse af: Elektrisk tandbørstning (9)(B). 4: Der bør igangsættes og gennemføres praktisk, erfaringsbaseret undervisning suppleret med teoretisk undervisning af det sundhedsfaglige personale (28,29) (A). Monitorering Indikatorskema Indikator Standard (mål) Procedure for audit Andel af patienter, hvis mundstatus er vurderet gennem anvendelse af ROAG. Alle patienter (100%) har fået vurderet og scoret mundstatus senest 24 timer efter indlæggelse. *jfr. afsnittets afgrænsningskriterier. Stikprøve ved gennemgang af screeningsredskab hos indlagte patienter. Andel af plejepersonale, der anvender systematisk intervention til udførelse af mundpleje. Alle patienter(100) følger en systematisk intervention i udførelsen af mundpleje. Stikprøve ved gennemgang af screeningsredskab/ sygeplejepapirer hos indlagte patienter. Der er nedsat en gruppe med ansvar for den kliniske retningslinje til Vedligeholdelse af den kliniske retningslinje. Vejledning og undervisning i forbindelse med anvendelse af anbefaling. I gruppen indgår de fire førstnævnte personer fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen ser ingen organisatoriske hindringer ved brug af anbefalingerne. Der er ingen økonomiske konsekvenser af betydning forbundet med at følge anbefalingerne. Der er igangsat et pilotprojekt på Medicinsk afdeling B 92, Roskilde Sygehus, mhp. implementering af retningslinjen. Indledningsvist er der i foråret 2010 foretaget en baselineregistrering af gener/helbredsproblemer hos patienter indlagt i afdelingen. Erfaringerne fra implementeringen vil indgå i første revision af retningslinjen mhp. anbefalinger for implementering af retningslinje Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

12 Referencer for mundpleje. Ansvarlig for gruppens arbejde, implementering og opdatering af retningslinjen: Klinisk udviklingssygeplejerske Jeannette Borchersen. Kvalitetsenheden, Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus. Sygehus Nord. 1. Mesh Term Definition. Oral Hygiene: wiley.com/cochrane/meshsearch?meshtxt_oral%20hygiene &mode-definition; Dougherty L, Lister S. The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing Procedures. Personal hygiene: mouth care. Oslo: Blackwell Publishing; : Skov M, Langballe G: Mundpleje, hvor der er specielt behov. I: Klinisk Sygepleje 2000; 14 (6): Jenkins D. Oral care in the ICU. An important nursing role. Nursing Standard 1989; 4 (7): Sjögren P, Nilsson E, Forsell M, Johansson O, Hoogstraate J. Systematic Review of the preventive Effect of Oral Hygiene on Pneumonia and Respiratory Tract Infection in Elderly People in Hospitals and Nursing Homes: Effect Estimates and Methodological Quality of Randomized Controlled Trials. Journal of American Geriatrics Society (11): Xavier G. The importance of mouth care in Preventing Infection. Nursing Standard 2000; 14 (18): Berry A, Davidson P, Masters J, Rolls K. Systematic Literature Review of Oral Hygiene practices for Intensive Care Patients Receiving Mechanical Ventilation. AJCC American Journal of Critical Care 2007;16(6): White R. Nurses assessment of oral health: a review of practice and education. British journal of nursing 2000;9 (5): Strand GV, Wolden H, Rykkje L. Munnstell når livet er på hell. I: Tidsskrift for den norske legeforening. 2005;11 (125): Eisenstadt E.S. Dysphagia and aspiration pneumonia in older adults. Journal of the American academy of Nurse Practitioners 2010;22: Akutsu Y, Matsubara H, et al. Pre-operative dentalbrushing can reduce the risk of postoperative pneumonia in esophageal cancer patients. Surgery 2010; 147(4): Wren S, Martin M, Yoon J, Bech F. Postoperative Pneumoniaprevention program for the Inpatient Surgical Ward 2010; Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

13 210(4): Sjögren P, Nilsson E, Forsell M, Johansson O, Hoogstraate J. A Systematic review of the preventive Effect of Oral Hygiene on Pneumonia and respiratory Tract Infection in Elderly People in Hospitals and Nursing homes: Effect Estimates and Methodological Quality of randomized Controlled Trials. The Jounal of the American Geriatrics Society 2008;56: Evans G. A rationale for oral care. Art & Science. Nursing Standard 2001;15(43): Adams R. Qualified nurses lack adequate knowledge related to oral health, resulting in inadequate oral care of patients on medical wards. Journal of Advanced Nursing 1996;24: Costello T, Coyne I. Nurses knowledge of mouth care Practices. British Journal 2008;17(4): Paulsson G, Anderson P, Wårdh I, Öhrn K. Comparison of oral health assessments between nursing staff and patients on medical wards. European Journal of Cancer care 2008;17: Eilers J, Berger A, Petersen M. Development, Testing and Application of the oral Assessment Guide. Oncology Nursing Forum 1988;15(3): Andersson P, Halleberg IR, Lorefält B, Unosson M, Renvert S. Oral health problems in elderly rehabilitation patients. Int. Journal Dent Hygiene 2004;2: Andersson P, Hallberg IR, Renvert S. Comparison of oral health status on admission and at discharge in a group of geriatric rehabilitation paients. Oral Health Prev Dent. 2003;1(3): Forsell M, Sjögren P, Johansson O. Need of Assistance with daily Oral Hygiene measures Among nursing Home resident Elderly versus the Actual assistance received from the Staff. The open dentistry Journal 2009;3: Kullberg E, Sjögren P, Forsell M et. al. Dental hygiene education for nursing staff in a nursing home for older people. Journal of Advanced Nursing (6): Andersson P, Hallberg I, Renvert S. Inter-rater reliability of an oral assessment guide for elderly patients residing in a Rehabiltition ward. Special Care Dentist 2002;22(5): Potting C, Mank A, Blijlevens N, Donnelly JP, Theo van Achterberg. Providing oral care in haematological oncology Patients: Nurses knowledge and skills. European journal of Oncology Nursing 2008:12; Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

14 25. Rattenburry N, Mooney G, Bowen J. Oral assessment and care for inpatients. Nursing Times 1999;95(49): Kayser-Jones J, Bird F, Paul S, Long L, Schell S. An Instrument to Assess the Oral Health Status of Nursing Home Residents. The gerontologist 1995;35(6): Chia-Hui Chen C.The Kayser-Jones Brief Oral Health Status Examintion (BOHSE). A single-item approach to screening elders for oral health assessment. Nursing research 2007; 56(5): Wårdh I, Berggren B, Andersson L, Sörensen S. Assessment of oral health in dependent older persons in nursing facilities. Acta Odontol Scand 2002;60: Petteri P, Vehkalahti M, Simoila R. Effect of 11-month interventions on oral cleanliness among the long-term hospitalised elderly. Gerontology 2007;24: Cohen-Mansfield J, Jensen B. The preference and Importance of Bathing, toileting and Mouth Care Habits in Older Persons. Gerontology 2005; 51: Huff M, Kinion E, Kendra MA, Klecan T. Self-Esteem: A Hidden Concern in Oral Health. Journal of community health nursing 2006;23(4): Robert J. Developing an oral assessment and intervention tool for older people:2. British Journal of Nursing 2000;9(18): Chalmers J, Pearson P. Integrative literature reviews and meta-analyses: Oral hygiene care for residents with dementia: a literature review. Journal of Advances Nursing 2005;52(4): Pearson L, Hutton JL. A controlled trial to compare the ability of foam swabs and toothbrushes to remove dental plaque. Blackwell science Ltd, Journal of advanced Nursing 2002; 39(5): Ciancio Sebastian G. Mouth Rinses and Their Impact on Oral Hygiene. Access. May-Jun 2008: Dansk Patient Sikkerhedsdatabase DSPD Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

15 Bilag Redaktionel uafhængighed Interesse konflikt Bilag 1 Revised Oral Assesment Guide, ROAG Bilag 2 Resume Bilag 3 Eksempel på screeningsredskab, Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus Region Sjælland. Den kliniske retningslinje er udviklet uden ekstern støtte, og den bidragydende organisations synspunkter eller interesser har ikke haft indflydelse på de endelige anbefalinger. Ingen af gruppens medlemmer har interessekonflikter i forhold til den udarbejdede kliniske retningslinje. Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

16 BILAG Bilag 1 Revised Oral Assesment Guide, ROAG: Andersson P, Öhrn K, (red.): Munnvård inom vård och omsorg (2006:28) Bilag 2 Resume Bilag 3 Eksempel på screeningsredskab til vurdering af mundstatus samt et interventionsskema med handlingsanvisninger til udførelse af mundpleje hos voksne hospitalsindlagte patienter. Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus Region Sjælland: Skema 1. Skema til vurdering af mundstatus. Skema 2. Skema til screening og scoring af mundstatus. Skema 3. Metode til screening af mundstatus. Skema 4. Interventionsskema Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

17 Bilag 1 ROAG Andersson P, Öhrn K, (red.): Munnvård inom vård och omsorg (2006:28)Revised Oral Assessment Guide Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

18 Bilag 2 RESUME Evidensbaseret klinisk retningslinje til identifikation af behov for og udførelse af mundpleje hos voksne hospitalsindlagte patienter. Arbejdsgruppe Godkendt af Baggrund Formål Jeannette Borchersen, klinisk udviklingssygeplejerske, Cand. Cur. Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus Sygehus Nord. (Kontaktperson). Mail: Jette Buchardt Falk- Sørensen, kvalitets- og udviklingssygeplejerske, Master i Klinisk sygepleje, Urologisk Afdeling, Holbæk Sygehus. Kristina Petersen, klinisk sygeplejespecialist, Cand.mag. i Pædagogik og Psykologi, Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Cecilia Rimmer, klinisk udviklingssygeplejerske, Master i Gerontologi, Geriatrisk Afdeling. Roskilde Sygehus. Indledningsvist deltog: Mette Skattum, sygeplejerske, Intensiv Afdeling, Holbæk Sygehus. Lotte Stenz, specialsygeplejerske med ledelse, Børneambulatoriet, Holbæk Sygehus Susan Andreasen, udviklings- og uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske, Holbæk Sygehus. Desuden var Dorthe Overgaard, sygeplejeforsker. Hjertecentret, Rigshospitalet og UCSF., Ph.d., Cand. Cur., indledningsvis vejleder. Godkendt af Center for Dato for revision: Ophørs dato: Kliniske retningslinjer, den Antallet af patienter, der har deres egne tænder op i årene, er stigende. Der findes ca. 500 forskellige bakterier i mundhulen, hvoraf de 400 findes i tandkød/tandkødslommerne. Dette øger risikoen for større eller mindre helbredsproblemer i munden, luftvejsinfektioner og endokarditis. Mundpleje er en basal sygeplejeopgave, der ikke prioriteres særlig højt, og det sundhedsfaglige personale mangler generelt viden indenfor midler til pleje af munden, redskaber til pleje af munden, indikatorer for en sund mund og medikamenters påvirkning af mundens tilstand. De mest anerkendte screeningsredskaber til vurdering af mundens status anbefaler vurdering og scoring af følgende områder: Læber, tunge, slimhinder og tandkød, tænder, spytsekretion, gane, stemme og synkefunktion(roag og BOHSE). Litteraturstudier viser, at målrettede og systematiske uddannelsesprogrammer om mundpleje fremmer kvaliteten af den udførte mundpleje. Studier tyder også på, at der er brug for praktisk, erfaringsbaseret undervisning mere end teoretisk, traditionel uddannelse. Formålet er at sikre, at voksne, hospitalsindlagte patienter bevarer deres tænders og mundhules normale funktion, at forebygge sygdomme og tilstande, der kan opstå på grund af manglende Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

19 Anbefalinger mundhygiejne, samt at øge patientens velvære. 1: ROAG kan anvendes som screeningsredskab til identifikation af behov for mundpleje (23)(B). 2: Den enkelte afdeling kan, når ROAG anvendes, udarbejde interventionsforslag og handleanvisninger for systematisk intervention i forhold til udførelse af mundpleje (7)(A). 3: Den systematiske intervention kan indeholde anvisninger som: Regelmæssig tandbørstning med fluor (34)(A) Elektriske tandbøster (9)(B). For patienter med sart mundhule kan det anbefales at anvende svabs med klorhexidin (7,35)(A). 4: Der bør igangsættes og gennemføres praktisk, erfaringsbaseret undervisning suppleret med teoretisk undervisning af det sundhedsfaglige personale (28,29) (A). Monitorering Indikatorskema Referencer Indikator Standard (mål) Procedure for audit Andel af patienter, hvis mundstatus er vurderet gennem anvendelse af ROAG. *Alle patienter (100%) har fået vurderet og scoret mundstatus senest 24 timer efter indlæggelse. *jfr.afsnittets afgrænsningskriterier. Stikprøve ved gennemgang af screeningsredskab hos indlagte patienter Andel af plejepersonale, der anvender systematisk intervention til udførelse af mundpleje. Alle patienter (100%) følger en systematisk intervention i udføreslen af mundpleje. Stikprøve ved gennemgang af screeningsredskab / sygeplejepapirer hos indlagte patienter. 7. Berry A, Davidson P, Masters J, Rolls K. Systematic Literature Review of Oral Hygiene practices for Intensive Care Patients Receiving Mechanical Ventilation. AJCC American Journal of Critical Care 2007;16 (6): Strand GV, Wolden H, Rykkje L. Munnstell når livet er på hell. I: Tidsskrift for den norske legeforening. 2005; 11 (125): Andersson P, Hallberg I, Renvert S. Inter-rater reliability of an oral assessment guide for elderly patients residing in a Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

20 Rehabilitation ward. Special Care Dentist 2002; 22(5): Wårdh I, Berggren B, Andersson L, Sörensen S. Assessment of oral health in dependent older persons in nursing facilities. Acta Odontol Scand 2002; 60: Petteri P, Vehkalahti M, Simoila R. Effect of 11-month interventions on oral cleanliness among the long-term hospitalised elderly. Gerontology 2007;24: Pearson L, Hutton JL. A controlled trial to compare the ability of foam swabs and toothbrushes to remove dental plaque. Blackwell science Ltd, Journal of advanced Nursing 2002; 39(5): Ciancio Sebastian G. Mouth Rinses and Their Impact on Oral Hygiene. Access. May-Jun 2008: Link Hele den kliniske retningslinje kan findes på:www.kliniskeretningslinjer.dk Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: mobil

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje til identifikation af behov for mundpleje og udførelse af tandbørstning hos voksne hospitalsindlagte patienter. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato Godkendt dato: 20/9 2010 Revisions

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Børge Hede Er munden og mundpleje et problem hos den den svage ældre? Det er af betydning at alle sygeplejersker kan give effektiv mundpleje til syge og

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Effekten af undervisning i mundpleje til sygeplejersker på. akutte medicinske afdelinger. medical wards. Bacheloropgave. Freja Eggeling Jensen-Fangel

Effekten af undervisning i mundpleje til sygeplejersker på. akutte medicinske afdelinger. medical wards. Bacheloropgave. Freja Eggeling Jensen-Fangel Effekten af undervisning i mundpleje til sygeplejersker på akutte medicinske afdelinger The effect of oral health care education for nurses at acute medical wards Bacheloropgave Modul 14 Freja Eggeling

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft 16. april 2013 Siri Beier Jensen, lektor, tandlæge, PhD Afdeling for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi Tandlægeskolen

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Kostråd Kræftens Bekæmpelse. Gode råd ved mund- og synkeproblemer

Kostråd Kræftens Bekæmpelse. Gode råd ved mund- og synkeproblemer Kostråd Kræftens Bekæmpelse Gode råd ved mund- og synkeproblemer Gode råd ved mund- og synkeproblemer Mange kræftpatienter oplever mundproblemer, enten som en følge af kræftsygdommen eller som en bivirkning

Læs mere

Mundpleje, hvor der er specielt behov

Mundpleje, hvor der er specielt behov Mundpleje, hvor der er specielt behov professional dental care Forord Denne pjece er udarbejdet af Gunhild Langballe og Margrethe Skov. Begge er autoriserede tandplejere og har en lang og bred klinisk

Læs mere

af Gitte Kaas, tandplejer, Afdeling for Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg, Region Midtjylland TANDPLEJEREN JUNI 2014

af Gitte Kaas, tandplejer, Afdeling for Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg, Region Midtjylland TANDPLEJEREN JUNI 2014 DYSFAGI - SYN af Gitte Kaas, tandplejer, Afdeling for Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg, Region Midtjylland 10 TANDPLEJEREN JUNI 2014 KEBESVÆR Mundhygiejne hos patienter med neurologiske

Læs mere

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat BUCADOG Mundhygiejne til hund BUCACAT Mundhygiejne til kat Mundhygiejne HAR HUNDEN ELLER KATTEN DÅRLIG ÅNDE? Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks infektioner

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Det tager kun to minutter

Det tager kun to minutter Det tager kun to minutter - Et kvalitativt studie af hospitalsindlagte patienters oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. It only takes two minutes - a qualitative study of hospitalized patients

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Sunde tænder hele livet

Sunde tænder hele livet Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sunde tænder hele livet Ældres tand- & mundsundhed inspiration til social- og sundhedspersonale & pårørende Daglig tandpleje

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

af Gitte Kaas, tandplejer, Afdeling for Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg, Region Midtjylland TANDPLEJEREN JUNI 2014

af Gitte Kaas, tandplejer, Afdeling for Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg, Region Midtjylland TANDPLEJEREN JUNI 2014 DYSFAGI - SYN af Gitte Kaas, tandplejer, Afdeling for Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg, Region Midtjylland 10 TANDPLEJEREN JUNI 2014 KEBESVÆR Mundhygiejne hos patienter med neurologiske

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Forsker-alarm: Flere og flere får alvorlige syreskader på tænderne. Fejlagtig tandbørstning gør problemet værre, advarer førende forsker Af Torben Bagge,

Læs mere

DYSFAGI. Definition. Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00. Dysfagi er på latin dys-phagia.

DYSFAGI. Definition. Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00. Dysfagi er på latin dys-phagia. DYSFAGI Ph.d stud, MSc, Specialergoterapeut, F.O.T.T. Instruktør Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00 Definitioner Symptomer, årsager og konsekvenser Normal synkning Incidens og prævalens Screening,

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Blev du fanget af denne for mig ukarakteristiske overskrift? Det var i hvert fald meningen.

Blev du fanget af denne for mig ukarakteristiske overskrift? Det var i hvert fald meningen. 52 24 10 14 "Hurtigere, højere, stærkere, længere og sundere, og gladere" "Faster, higher, stronger, longer and healthier, and happier" Olympiske idealer med sundhedstwist, "leg fitness og lev livet" Kære

Læs mere

Baggrund og evidens Infektionspakken Baggrund og evidens Version 1, udgivet april 2015

Baggrund og evidens Infektionspakken Baggrund og evidens Version 1, udgivet april 2015 Baggrund og evidens Version 1, udgivet april 2015 www.isikrehænder.dk Infektionspakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Grafik: India Infektionspakken vil løbende

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk Uvarslede øvelser Projektgruppe: Chefjordemoder Mette Simonsen, Uddannelsesansvarlig overlæge MMEd Jette Led Sørensen, Afdelingssygeplejerske Pernille Emmersen, Forskningsjordemoder Pernille Lottrup 1

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Titel Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Søgeord Hovedsøgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Hæmatologi, neutropeni, isolation, infektion, infektionsforebyggelse, beskyttende

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention.

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention. Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere. Hoved søgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning,

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER LITTERATURSØGT OMRÅDE Titel Indeksering Baggrund Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) til præmature børn (børn født før 37 gestationsuge) Hovedsøgeord: Observation

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

HER ER FREMTIDENS VEJ TIL BEDRE MUNDHYGIEJNE!

HER ER FREMTIDENS VEJ TIL BEDRE MUNDHYGIEJNE! HER ER FREMTIDENS VEJ TIL BEDRE MUNDHYGIEJNE! DEN PATENTEREDE PHILIPS SONICARE-TEKNOLOGI TIL EN PERFEKT, REN FORNEMMELSE SÅDAN FUNGERER DEN SONISKE TEKNOLOGI Den patenterede, soniske teknologi renser grundigt,

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Mund- og tandhygiejne

Mund- og tandhygiejne Mund- og tandhygiejne Børge Hede Comwell Middelfart 6. maj 2015 Mundhulens bakterieflora WHO In several Western industrialized countries, oral health services are made available to the population, comprise

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere