Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950"

Transkript

1 KOLDINGBOGEN ÅRSTAL: 2007 FORFATTER: TITEL: KORT RESUME: Mette Stubbe Brødsgaard Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950

2 Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel Af Mette Stubbe Brødsgaard Den 24. marts 1907 stod der et bryllup i Marmorkirken i København. Det var den unge malermester Anton Engelhardt Meyer fra Ågård og Maren Fink fra Viuf, der gav hinanden deres ja. Anton var i København for at studere tegning, og parret boede i København de første par år, inden de flyttede til Vester Nebel i 1909, hvor han slog sig ned som malermester i det store hus på Koldingvej 22, som han vistnok selv havde ladet bygge. I ægteskabet kom der to døtre, Gerda og Ella, som begge kom til at hjælpe deres far i malerforretningen. Gerda blev gift med landmand Peter Ravn og flyttede ud på en gård uden for Vester Nebel. Ella blev gift med Peter Jensen (Maler-Peter), og de overtog malerværkstedet efter Anton Meyers død. Anton Meyer var en initiativrig mand og en habil kunstmaler. Han opfandt også et system af elementbyggeri, og i 1920 grundlagde han sit firma, som han kaldte A.E.M. Pladesystem. Det startede med byggeri af have- og sommerhuse. Vi har ikke nogen oplysninger om, hvor godt eller skidt salget gik, men et af havehusene stod i haven til Koldingvej 25 hos sognerådsformand K. A. Nielsen. Han brugte huset som kontor, så det var faktisk i en periode byens rådhus. Under krigen udleveredes rationeringsmærkerne derfra. Senere blev huset flyttet ned i haven til nuværende Alleen 3, hvor det stadig står. I 1930eme udvidedes firmaet til at kunne Anton Engelhardt Meyer ( ) gift 1907 med Maren Fink fra Viuf, der døde allerede

3 bygge rigtige beboelseshuse. Anton Meyer fik tilknyttet nogle lokale håndværkere, bl.a. brødrene Svend og Albert Jensen og Karl Kristian Jensen, og så kom der rigtig gang i byggeriet. I starten rejste de pladerne, inden de blev pudset, men systemet blev videreudviklet, så de kunne færdiggøre hele huset hjemme på værkstedet og så samle og rejse det på byggepladsen, hvor bygherren i forvejen havde gravet og støbt sokkel og evt. kælder samt opmuret skorstenen. Selve elementerne (pladerne) blev lavet på følgende måde: På et underlag var fastgjort en ramme i elementets størrelse (100 x 220 cm). Inden i rammen blev der lagt lægter på højkant rundt, så de dannede rammen i elementet, og på tværs og på langs indeni tilsvarende lægter, så der blev et underlag til at påsømme et lag sildekassebrædder, ca. 1 cm tykke. De blev kaldt sildekassebrædder, fordi de en overgang blev leveret af Thorsted Savværk, som også leverede fiskekasser. Oven over brædderne kom et lag sort isoleringspap og derover et lag galvaniseret trådvæv, såkaldt kyllingetråd. Til slut et solidt lag cement. Når det var tørt, blev de stænkpudset med gulfarvet cement og sat i nogle stativer for at blive rigtig tørre. Nederst i rammen sad to franske skruer, som brugtes til at finindstille elementet, hvis sokkelen ikke var helt jævn. Denne skulle jo laves af bygherren og var ikke altid helt i vater. I siderne var fræset en not, hvori sattes en fjer(liste) til sammenføjning med naboelementet. Efter opsætningen afsluttedes med en udvendig liste til at skjule samlingerne. Arbejdsgangen var sådan, at man først fremstillede alle pladerne til det aktuelle hus Alleen 3 før og nu. Anton Meyer byggede huset som aftægtshus til Johanne Ravn, hvis søn var gift med hans datter Gerda. Her boede hun fra 1939 til I haven står et havehus, som også er et Meyerhus. 148

4 Forside til brochure for A.E.M. Pladesystem, ca inkl. specialpladerne med vinduesåbninger og gavlstykker, inden man smurte cementen på. Elementerne var ikke tungere, end at to mænd kunne håndtere dem. Det var et meget simpelt og billigt byggeri, der hverken krævede dyre maskiner eller løftegrej. Alt blev købt og fremstillet lokalt. Anton Meyer lavede selv tegningerne. Tømmeret blev leveret fra Viggo Pedersens tømrerværksted på Koldingvej 42. Snedkerarbejdet døre og vinduer kom fra Henrik Sørensens snedkeri på Koldingvej 26. Malerarbejdet stod Anton Meyers datter Ella og svigersøn Peter Jensen, kaldet Maler-Peter, for. De var blevet gift i 1935 og flyttede ind i det store hus, hvor de boede samen med Anton, der var blevet enkemand allerede i Vognmand Rasmus Holm, Koldingvej 18, sørgede for transporten. Øvrige byggematerialer blev købt i Brugsen, som leverede cement, isoleringspap, trådvæv, søm, franske skruer og okker. Det var alt sammen standardvarer. Det første hus, Anton Meyer byggede i Vester Nebel, var en garage til sig selv. Derefter byggede han og Karl Kristian et lille hus på 40 m 2, nuværende Alleen 1. Dette hus blev rejst, før det blev pudset. Da Karl Kristian i høj grad var medbygger, kunne prisen holdes nede på 2500 kr. inkl. grund. Her flyttede Karl Kristian så ind med kone og børn i Herefter fandt man på at stænkpudse, før huset blev rejst, så pladerne nu kunne færdiggøres hjemme på værkstedet. Fragtmanden kørte dem ud på byggepladsen, mens folkene cyklede derud for at rejse huset, Et hus var klar til levering 2-3 uger efter ordreafgivelsen. Det tog kun 1 dag at rejse det. Det næste hus blev bygget som aftægtshus til Johanne Ravn, hvis søn var gift med Meyers datter Gerda. Dette hus var det første, som var færdiggjort på værkstedet inden opsætningen. Så byggede Anton Meyer nyt værksted på den anden side af vejen, hvor også det nuværende Alleen 3 blev opført. Dette hus skulle fungere som udstillingshus, og var derfor lavet, så det kunne skilles ad og flyttes hen på en eventuel byggeudstilling. Dette skete dog aldrig. Anton Meyer brugte huset som kontor og muligvis frokoststue. Det slutter jeg af, at huset i folkemunde blev kaldt Thehuset. 149

5 Under krigen blev huset beslaglagt af tyskerne, som brugte det til bolig for den øverstkommanderende i Vester Nebel. Huset står stadig, som da det blev rejst. Det viser jo lidt om kvaliteten af byggeriet. Der var efterhånden ca. 10 mand ansat i firmaet, og husene blev solgt viden om. Vi har fundet tegninger til 26 forskellige modeller. 9 forskellige have- og sommerhuse på 6-40m 2 og 17 forskellige beboelseshuse på fra 40 m 2 til 90 m 2. De 6 største stammer dog fra tiden efter 2. Verdenskrig. Husene fik betegnelse efter størrelse. Nr. 40 var på 40 m 2. Der var ikke stor forskel på størrelserne. Der findes både nr. 60 og nr. 60½. Under krigen blev det efterhånden vanskeligt at skaffe materialer, feks. måtte man en overgang bruge søm, der var stanset ud af en plade. Det krævede en sikker hånd at slå dem i, uden at de blev bøjet. Også transporten blev besværlig, men en af de ansatte, Viggo Johnsen, havde en lastbil, der gik på gengas (brænde), så han trådte til. Karl Kristian Jensens søn Verner begyndte i firmaet, da han var konfirmeret, og han kan fortælle om, hvordan det var at komme ud på byggepladserne dengang. Det var jo ikke alle, der syntes lige godt om disse små huse, som ofte blev omtalt som sildekassehuse. Et andet navn var Nevelhuse. Håndværkerne i byen så noget ned på dem, men de var jo også en konkurrent til det traditionelle byggeri. En gang, da vi havde rejst et hus i Jordrup og havde fået kransen hejst op, sagde en af de folk, der stod og fulgte arbejdet, noget betænkeligt: Kan det dog virkelig tåle at stå ude i regnvejr? Hvortil far svarede: Ja, du tror da for fanden ikke, at vi tager dem ind om natten? Det var ofte en lang dag, når vi først skulle cykle til f.eks. Bække og så cykle hjem igen efter at have rejst et hus. Niels Kristensen fortæller om dengang, hans forældre købte et Nevelhus : I 1941, da jeg var 12 år gammel, fik vi vort nye hus. Min far havde nogle år før købt en grund på Møllevej i Bække på samme vej, hvor vi boede til leje på en lille ejendom, hvor ejeren også boede og skulle spise med hver dag. Vi dyrkede alle slags grøntsager til eget forbrug på grunden, indtil far havde fået sparet sammen til huset. Han gravede selv grunden ud og støbte sokkelen, inden huset ankom. Jeg måtte blive hjemme fra skole den dag, da far ikke havde råd til at tage fri fra arbejde. Både han og mor arbejdede ved tørvegravningen i Bække mose. Det tog kun en dag at få huset samlet og rejst. Prisen var kr. for selve råhuset. Dem betalte far kontant. Bagefter kom så indvendig beklædning af væggene med cellotexplader samt alle installationerne køkken, wc, varme, el og vand. Da huset var rejst og betalt, kunne der optages lån i det til færdiggørelsen (ca kr.). Da vi flyttede ind, kørte jeg alle de mindre genstande i min trækvogn. Mor gik på faldende fode, men var stadig med i mosen hver dag. Min lillebror blev født lige efter, at vi var flyttet ind. I begyndelsen af 1960erne fik vi lavet en tilbygning og muret op omkring hele huset med røde sten. Min lillebror bor stadig i huset. Under krigen gik byggeriet efterhånden helt i stå, men i 1946 byggedes det 3. Anton Meyer-hus i Vester Nebel, nemlig Franz og Klara Høhnes hus, nuværende Idyllen 1. Inden dette byggeri var færdigt, døde Anton 150

6 Alleen 2. Anton Meyers tredje hus var et udstillingshus, som var flytbart. Alleen 2, som det ser ud i dag. Meyer, og brødrene Albert og Svend Jensen forsøgte vistnok sammen med Karl Kristian Jensen at føre firmaet videre. De færdiggjorde Høhnes hus, men overtagelsen af firmaet lykkedes ikke rigtigt. Hans Andersen, bestyreren på Fattiggården, mageskiftede med Svend og Albert, så de flyttede ind på Fattiggården, mens Hans Andersen og hans kone sammen med svigersønnen Agner og datteren Inger flyttede ind i huset ved værkstedet. Agner Andersen og Inger ville nemlig gerne videreføre firmaet. Agner var uddannet tømrer, men var på grund af arbejdsløshed blevet skomager og havde i mange år skomagerværksted i Ågård. Inger Andersen fortæller: Da vi overtog firmaet i 1947, var der to værksteder uden maskiner. Snedkerarbejdet blev udført hos Henrik Sørensen, der havde snedkerværksted på Koldingvej 26, og husene blev samlet og malet her. Efter 2-3 år købte Agner nogle brugte maskiner, og vi fik en stor dieselmotor opstillet. Det blev min opgave at lave de fidibusser, som skulle bruges for at starte dieselmotoren. De blev lavet af trækpapir, som blev dyppet i salpeter. De skulle tændes og stikkes ind, og så drejede en af mændene på håndsvinget, indtil motoren kørte. Det var en dejlig lyd, når den var i gang, og det kunne høres videnom. Maskinerne var en høvl, en båndsav, en boremaskine, forskellige save, båndpudser m.m. Vi kunne nu selv save træet op og gøre det klar. Der var spænding og travlhed, når det hele var færdigt, skulle pakkes og sendes med vognmanden. Man måtte jo ikke glemme nogle dele. Bygherren sørgede selv for, at grunden blev udgravet og støbt, så det tog ikke lang tid at få huset rejst. Der var mange folk en overgang, jeg husker ikke, hvor mange år, de lavede huse, inden vi gik over til almindeligt tømrer- og snedkerarbejde samt savværk, men det blev til adskillige huse. Der er 3 i Vester Nebel bygget efter Vi byggede også Egtved Biograf. Da det var meget små huse, er de fleste nu ombygget, så det er ikke nemt at kende dem. Der er kendskab til huse fra Pad- 151

7 borg i syd til Rimmerhus og Troldhede i nord. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det tog at færdiggøre et hus, men jeg synes ikke, der gik lang tid fra de begyndte, til de kørte af sted med elementerne, spærene og alt det, de skulle bruge på byggepladsen. Det var altid Carl Buhl, der kørte for os. Agner lavede selv tegningerne efter ønske, og så blev de lystrykt (mangfoldiggjort). Det foregik ved hjælp af en stor kasse, som indeholdt en væske, som skulle fordampe op igennem papiret. Kassen blev lagt ud i solen eller stillet under en lampe. Tegningen på pergament blev lagt over, og sollyset bevirkede så, at papiret blev blåt de steder, hvor der ikke var streger. Derfor stod tegningen klart med hvid skrift på blå baggrund. Det er utroligt, så fint de har holdt sig i de forløbne 50 år. Anders Justesen kom til Vester Nebel i 1947, så det blev ham, der gennem Brugsen leverede mange af materialerne. Der blev sidst i 1940erne lavet en lille reklamefilm, der viste fremstillingen af elementerne. Den blev vist, når den omrejsende biograf besøgte småbyerne. Jeg kan ikke huske, hvornår vi stoppede husfabrikationen, men vi blev vel udkonkurreret af betontypehusene, som kom sidst i 50erne. Husene blev fortrinsvis solgt via mund til mund metoden. Det har vist sig, at de fleste steder ligger der 3-4 huse nær hinanden, så man har ladet sig inspirere af naboen. Anton Meyer lod nogle brochurer fremstille. Husene kom temmelig langt omkring. Vi har kendskab til følgende lokaliteter: Vester Nebel, Ågård, Bække, Vorbasse, Thorsted, Fitting, Hampen, Troldhede, Brejning, Aller, Tvingstrup, Sdr. Omme, Filskov, Rimmerhus, Kibæk, Skarrild, Assing og Padborg. Vi ved, at der i 1948 blev indhentet tilbud fra hr. Leth Sørensen i Bramdrupdam på et hus på Koldingvej 44, som skulle indeholde beboelse og damefrisørsalon. Det blev dog ikke til noget, da han valgte et hus af støbte betonelementer, som dermed blev det første hus i Vester Nebel opført i dette nye materiale, Og det var vel det, der udkonkurrerede Danmarks, ja muligvis verdens første elementbyggeri! 152

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Korning under krigen 1940-45. Oplevet og fortalt af Knud Dyekjær Madsen

Korning under krigen 1940-45. Oplevet og fortalt af Knud Dyekjær Madsen Korning under krigen 1940-45 Oplevet og fortalt af Knud Dyekjær Madsen Forord I 1998 skrev Therkel Johansen, Korning bogen Korning Kirkes historie og Sognets menighedsliv gennem 200 år. Therkel Johansens

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr.

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. 13-17 og 19, omtales for tiden i aviserne som den gamle

Læs mere

Fra Gåsebjerg til Thylands Ungdomsskole Helene Hansen

Fra Gåsebjerg til Thylands Ungdomsskole Helene Hansen Fra Gåsebjerg til Thylands Ungdomsskole Helene Hansen På Gåsebjerg ved Hundborg byggede den tyske værnemagt en telefunk -station med en kæmpestor radar - en Bernhard - der kunne holde øje med luftrummet

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn.

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Hvor mange søskende har du haft? Vi var ti drenge og seks piger. Hvad nummer

Læs mere

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Dagmar og Villy Rolsted's Liv

Dagmar og Villy Rolsted's Liv Dagmar og Villy Rolsted's Liv Af Richardt Rolsted. 1 Skrevet af Richardt Rolsted i 2011 og revideret i 2012. 2 Forord. Denne udgave er en forkortet erindringsudgave om mine forældres liv. Formålet, eller

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Mine Erindringer. (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend. Af Marius Sloth, Hurup

Mine Erindringer. (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend. Af Marius Sloth, Hurup Side 1-136 01/11/06 14:48 Side 52 Mine Erindringer (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend Af Marius Sloth, Hurup Mit hjem på Hurup mark Første

Læs mere

BETON. En tilfældighed. 50 år med. Opskriften på succes. Du skal bruge: En tilfældighed krydret med flid og en god portion held

BETON. En tilfældighed. 50 år med. Opskriften på succes. Du skal bruge: En tilfældighed krydret med flid og en god portion held 50 år med BETON 1 2 50 år med BETON 50 år med BETON Opskriften på succes Du skal bruge: En tilfældighed Masser af hårdt arbejde En god portion held Ingrediens nr. 1: En tilfældighed krydret med flid og

Læs mere

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Minder fra barndommen i en husmandsfamilie i 1920ernes og 30ernes Vendsyssel. Brødrene Poul Karlsen, Østervrå, og Egon Karlsen,

Læs mere

Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania

Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania Kære familie og venner! 04.juli 2013 Sidst vi skrev, havde vi haft en tørkeperiode, men siden har vi haft megen regn. Vi har ikke tidligere

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand. Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn.

Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand. Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn. Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn. Der hvor du blev født, dit barndomshjem, det var så---? Mit barndomshjem

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie Tingkærskolen 6. argang. Vores omrade - vores historie Om Projektet Der hvor vi bor Vores idé med at undersøge vores eget lokalområde udsprang egentlig af en cykeltur i foråret, hvor vi på 3 dage cyklede

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

ERINDRINGER FRA RASMUS MØLLERS VÆRFT I FÅBORG I 1890'ERNE

ERINDRINGER FRA RASMUS MØLLERS VÆRFT I FÅBORG I 1890'ERNE ERINDRINGER FRA RASMUS MØLLERS VÆRFT I FÅBORG I 1890'ERNE Af VALDEMAR JØRGENSEN 1880 blev jeg født i Fåborg, hvor min far var isenkræmmer. Jeg tog realeksamen 1896 og kom så i lære hos gamle Rasmus Møller

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere