Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb"

Transkript

1 Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb

2 Kolofon Godt på vej mod fremtiden - En guide til mentorforløb Marts 2010 Udgiver: DTL Grønningen 17 Postboks København K Tekst: Lars Olsen, Helle Thorbøl Møller og Trine Lundgaard Nielsen Foto: Per Daugaard Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: One2one Oplag:??? stk. Guiden er udarbejdet i forbindelse med projektet Tag Plads i Førerhuset, der er støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Læs mere på

3 Forord Kære mentor DTL sætter stort pris på det engagement, du og din virksomhed har vist ved at gå i gang med et mentorforløb. Det at have en mentor gør en stor forskel, når man skal starte i et nyt job. Samtidig er man som mentor med til at fastholde den gode arbejdskraft, hvilket er uvurderligt for virksomheden og dine øvrige kolleger. Vi takker for din indsats og ønsker dig held og lykke som mentor. Med venlig hilsen Erik Østergård, Adm. direktør

4 Du får ingen præmier som mentor... Til gengæld gør du en kæmpe forskel for din arbejdsplads

5 Mentor for fremtiden Vi chauffører er med til at få samfundet til at hænge sammen. Vi leverer varer til supermarkeder, byggepladser, virksomheder og forbrugere. Vi bortskaffer affald, ordner kloakker og løser mange andre opgaver. Vi gør et godt stykke arbejde - og det skal vi blive ved med. Ellers ender det med, at vognmænd fra konkurrerende virksomheder og lande kommer og tager ordrerne fra os. Mentorer kan være med til at sikre, at vi har kvalificerede kolleger på vores arbejdspladser, som leverer en professionel indsats. Mentorer er erfarne kolleger, som bidrager til, at nye medarbejdere kommer godt i gang med arbejdet og falder til i det sociale fællesskab på arbejdspladsen. Mentorer er med til at sørge for, at de nye medarbejdere - også kaldet mentees - bliver sat ind i opgaverne, så de hurtigst muligt bliver dygtige til jobbet. Med guiden her følger en række anbefalinger til, hvordan du kan være med til at etablere gode mentorforløb på din virksomhed.

6 Velkomsten skal være i orden Det er vigtigt, at du som mentor sørger for, at mentee føler sig velkommen fra dag ét. Her følger en række bud på, hvordan du sikrer en god velkomst. Huskeseddel Køb morgenmad Vis rundt i afdelingerne Fremvis frokoststue og eventuelle mødelokaler Fremvis garderobe, bad og toilet Hils på chefen, sekretæren og kolleger Spørg ind til mentees succesoplevelser Lær hinanden at kende ved hjælp af cirkel-øvelsen Skriv selv flere punkter på: Lav cirkel-øvelsen Med cirkel-øvelsen får du en masse at vide om mentee, som du ellers kunne bruge flere måneder på at få at vide. Bed mentee om at tegne en cirkel på et stykke papir. Sig at han skal inddele cirklen i felter med overskrifter, som repræsenterer det, der betyder mest for ham. Særligt vigtige emner må gerne få et større felt end mindre vigtige emner. Det behøver ikke tage mere end 5 minutter. Spørg ind til de enkelte felter i cirklen og få mere at vide. Du kan fx spørge ind til familien og interessen for biler. Du vil sandsynligvis finde ud af, at det meget lettere for dig og mentee at tale om vigtige ting i mentees liv, når I tager udgangspunkt i cirklen. I kan eventuelt tage snakken, mens I er ude at køre. Du kan også selv tegne en cirkel, som du lader mentee spørge ind til. I får mest ud af mentorforløbet, hvis I hurtigt lærer hinanden at kende. Frem for alt er det vigtigt, at I opbygger gensidig tillid. Her er to eksempler på, hvordan I hurtigt lærer hinanden at kende: Tal om succeshistorier Bed mentee om at give eksempler på situationer i privateller arbejdslivet, hvor mentee har haft succes. Stil uddybende spørgsmål til, hvad det var for en situation, han stod i og hvilken opgave han skulle løse. Få ham til at fortælle, hvordan han løste opgaven og hvilken reaktion hans succes udløste hos andre personer omkring ham. Mens mentee fortæller om sin succeshistorie, får du noget at vide om hans kompetencer og mentee får en positiv oplevelse, mens han fortæller. Biler Kæreste Familie Rejser Job Venner Boksning

7 Mindre kan gøre det... Men hvorfor ikke byde velkommen med manér?

8 ti vi Fa gl 6 kt io n ak r 7 Uskrevne regler på arbejdspladsen A n t Sp ar rog be jd på sp lad s 8 ejds pla d se n teter ave ige opg ar b et en le på nd r cia ro o 5 ve 125 km/t de An A Sp ga 4 Fremtid mning Andet op r g e A e t nd ial Velkoms to forventn g ingsafste a d se n c so r j be pl ds in V elk o m s t o g fo 2 rve 2 nt ni Fa g ng 2 li g in tr od r ev n e re gle k s r p U å a t de ae so uk n t io ge tr od u F re m ti di 12 t fs 3 Ko lle g g sa og er ga er lle tet Ko tivi ak 3 24 g n in em 2 ig 1 15

9 Få overblik med køreskiven Det er vigtigt, at den nye kollega falder ordentligt til og lærer, hvordan I gør tingene hos jer. Du kan bruge køreskiven på venstre side til at få et overblik over emner, det er vigtigt at tale med din mentee om. Bemærk at det er muligt at tilføje emner i køreskiven, som du eller mentee selv synes er vigtige. Brug køreskiven til at tale om mentorforløbet Tal først om alle emnerne i skiven. Udvælg dernæst de emner, som I synes er særlig vigtige. Gå i dybden med disse emner og find frem til nogle ting, som mentee gerne vil lære mere om i introduktionsforløbet. Lav til sidst en handleplan, hvor I skriver ned, hvad I gør sammen i de kommende uger. Eksempler på punkter i handleplanen kan være: På torsdag gennemgår vi sikkerhedsudstyr på bilen. Den efterfølgende mandag skal mentee ud og køre farligt gods med en kollega. Om onsdagen optræner du mentee i at tale med kunderne på ruten osv. Lav gerne om på handleplanen, når I synes, der er brug for det.

10 Tal om forventninger Både du og din mentee kan undgå at skuffe hinanden, hvis I taler om jeres forventninger til hinanden i starten af forløbet. Brug eventuelt følgende spørgsmål, når I taler om jeres forventninger: Hvad er dine forventninger til forløbet? Hvad er mine forventninger til forløbet? Hvor meget tid kan vi hver især bruge på forløbet? Hvornår vil vi gennemgå redskaberne i mentorguiden? Vil vi bruge frokostpausen/hviletiden hver dag? Hvilke emner taler vi om, og hvad taler vi ikke om? Hvordan sikrer vi fortrolighed mellem os? Skriv selv flere punkter på: Følg løbende op på jeres forventninger til hinanden, og juster jeres aktiviteter herefter. Hvis du fx ikke har tid til at mødes med mentee hver dag, kan I fx aftale at mødes én gang om ugen. I den forbindelse kan I aftale, at mentee forbereder en række spørgsmål til dig til hvert møde. Måske kan I også have glæde af, at én eller flere af dine kolleger tager sig af visse introduktionsopgaver. Du kan fx bede nogle af dine kolleger om at introducere mentee til håndtering af forskellige typer gods eller fagforenings- og forsikringsspørgsmål.

11 Havde du forventet noget helt andet?

12 Det kræver ikke et flot mødelokale at få en god snak med sin nye kollega

13 Tjekliste Det er en god ide at lave en tjekliste, inden du skal møde mentee første gang. Tjeklisten skal indeholde de emner, du vil gennemgå i mentorforløbet. Listen skal sikre, at din mentee lærer så meget som muligt, og at I ikke glemmer noget undervejs. Tjeklisten kan blandt andet indeholde punkter vedrørende sociale aktiviteter, faglig introduktion og uskrevne regler på arbejdspladsen. Lad mentee gå rundt med tjeklisten på sig, så han har den lige ved hånden, når I to taler sammen, og når han er hos dine kolleger. Sørg for, at mentee føler medansvar for, at I får gennemgået punkterne i tjeklisten. Fra uge til uge tjekker I op på listen og udvælger de punkter, som I tager op i den efterfølgende uge. Hold øje med, at mentee når omkring de punkter, som I har aftalt. Du kan hente inspiration til tjeklisten bagerst i hæftet. Overvej følgende spørgsmål, når du laver en tjekliste: Hvad er vigtigst for mentee at vide første dag? Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud? Hvilke opgaver løser virksomheden? Hvilke ord skal man kende som chauffør hos jer? Hvordan omgås vi kunderne? Hvordan ser man, om chefen/kollegaerne er i godt humør? Hvilke sociale aktiviteter er der i firmaet?

14 Feedback der rykker Du og din virksomhed får mere glæde af den nye kollega, hvis I er hurtige til at finde ud af, hvad han kan, og hvad han ikke kan. I skal hurtigt kunne tage hans stærke sider i brug - og I skal vide, hvor han skal opkvalificeres for at kunne tage sig af flere opgaver. Du kan med fordel benytte følgende 5 trin: Sørg for, at din mentee prøver mange forskellige funktioner på arbejdspladsen. Lad fx mentee køre med på forskellige opgaver, så han får indblik i, hvad der rør sig, og hvilke type arbejdsopgaver I løser både i og udenfor virksomheden. Sørg for, at du eller dine kolleger sætter mentee ind i de forskellige opgaver og lad ham prøve kræfter med opgaverne. Fortæl eventuelt, hvor lang tid der typisk går, inden man mestrer de enkelte opgaver. Fortæl mentee, hvad han gør godt og hvad han skal blive bedre til. Ros, ros, ros. Du kan aldrig rose mentee for meget. Tal om, hvad mentee kan gøre for at blive endnu bedre til opgaverne.

15 Sørg for at fejre de små succeser i hverdagen

16 Her gør vi ikke honnør for chefen... Har din kollega knækket koden til arbejdspladsen?

17 Uskrevne regler på arbejdspladsen Alle arbejdspladser har uskrevne regler. Der er tale om regler, som ikke er skrevet ned, men som mange kollegaer på arbejdspladsen alligevel følger. Hvis vi ikke lever op til de uskrevne regler på arbejdspladsen, risikerer vi, at der sker misforståelser, som i værste fald kan betyde, at kollegaer opsiger deres arbejde eller kunder forsvinder. Der opstår ofte konflikter på områder, hvor kollegaer ser forskelligt på de uskrevne regler. Mange konflikter kan undgås, hvis I får talt om de uskrevne regler på arbejdspladsen og de forskellige opfattelser af reglerne. Tal med din mentee om følgende uskrevne regler: Fleksibilitet Hvad betyder ordet fleksibilitet på vores arbejdsplads, og hvornår er det vigtigt at være fleksibel i forhold til arbejdstider og opgaver? God arbejdsindsats Hvad vil det sige, at man har udført et godt stykke arbejde hos os? Hvad skal der til for at levere en god arbejdsindsats? Samarbejde Hvilke forventninger har vi til samarbejdet mellem kollegaer på vores arbejdsplads? Hvornår er man en god kollega? Gode opgaver Hvad er gode opgaver hos os? Hvordan kører man sig i stilling til at få dem? Sociale arrangementer Hvorfor er det en god ide at deltage i sociale arrangementer på arbejdspladsen? Jargon og humor Hvad laves der grin med i virksomheden, og hvem kan være nogle rigtige drillepinde? Hvordan siger man fra, når ens grænser overskrides? Sygemelding Hvornår er det ok at melde sig syg fra arbejdet og er det ok at gå til læge i arbejdstiden? I øvrigt... Skriv selv andre uskrevne regler op: Konflikter Hvordan løser vi konflikter mellem kollegaer eller i forhold til kunder og hvad vil det sige, at kunden har altid ret?

18 Sroget Sproget på på arbejdspladsen Som professionel chauffør med flere års erfaring i branchen kender du mange ord, som resten af Danmarks befolkning ikke forstår et klap af. Det er vigtigt, at din nye kollega hurtigt lærer at forstå og udtale de ord og udtryk, som bliver brugt i forbindelse med jobbet, så der ikke opstår misforståelser. Brug for eksempel nedenstående liste med ord og gennemgå dem med mentee. Du kan også bede mentee om at skrive fem ord ned om ugen, som han vil have dig til at forklare. Eksempler på ord og udtryk der kan gennemgås Elhund, elhest, fragtbrev, surringsgrej, flak, førerkort, tachograf, cabotage, miljøzone, energirigtig kørsel, pallebank, skammel, kærre, medbringertruck, elefantvæddeløb, fartskriver, ADR, Euro 3-lastbil, koblinger, flådestyring, kørselsleder, partikelfilter, adblue, additiv, TIR-dokumenter, CMR-fragtbrev, kroghejs, modulvogntog, vejafgift, underkøring, specialtransport, blokvogn, grabber, kvalifikationsuddannelse, løftevogn, palleregnskab, komprimatorbil, gardintrailer, håndscanner, wirehejs, TV-inspektion, anhugger... Skriv selv flere ord ned her:

19 En skammel kan være flere ting... Tænk over jargonen!

20 Notater Her kan du skrive noter til mentorforløbet:

21 Tjekliste I dette eksempel kan du hente inspiration til at lave din egen tjekliste. Tænk over, hvad der gælder i din virksomhed, og hvad der skal erstattes med andre emner. Denne tjekliste tilhører (mentees navn): Mentors navn og telefonnummer: Velkomsten skal være i orden Drik morgenkaffe sammen Tag en rundtur i virksomheden og i bilen Præsenter mentee for de nye kolleger Udlever nøgler til døre og garderobeskab Tal eksempelvis om: Arbejdspladsens historie og kerneopgaver Hvorfor I har valgt chaufførjobbet som fag En typisk arbejdsdag i virksomheden Arbejdstøj og udstyr Køreskiven, som I finder inde i guiden Sociale aktiviteter på arbejdspladsen, og hvordan man tilmelder sig Jeres liv ved hjælp af cirkeløvelsen (se i guiden) Tal om forventninger Hvordan kommer forløbet til at fungere? (Skal mentee have den samme mentor under hele forløbet? Skal mentee selv være god til at stille opklarende spørgsmål? Osv.) Hvilke krav stiller virksomheden, som man ikke kan komme udenom (fx ingen rygning i bilerne og ingen privatsnak på mobilen) Hvilke ønsker har mentee til arbejdspladsen, som er godt at vide fra starten? (fx behov for at tage medicin på et bestemt tidspunkt, at kunne bede i løbet af dagen eller at have fri til datters konfirmation) Hvornår er det et godt tidspunkt at spørge, hvis man undrer sig eller er i tvivl om noget? Faglig introduktion til arbejdspladsen Udlever chaufførhåndbog eller andet introduktionsmateriale Præsenter mentee for kolleger, der er eksperter inden for nogle særlige områder, så han får et bredt indblik i virksomheden (sikkerhed på arbejdspladsen, ADR, kørselsledelse, lagerstyring, løn, etc.) Gennemgå relevante faglige områder på arbejdspladsen. Brug eventuelt nedenstående emneforslag. Sikkerhed: Telefoner og andet kommunikationsudstyr Adgangsforhold og adgangsbetingelser Sikring, alarmudstyr og videoovervågning Brandsikring og -bekæmpelse Arbejdsmiljø (støj, løfteteknik, mobning osv.) Førstehjælp Trafiksikkerhed, hastighedsgrænser og trafikpolitik Spejle Højresving Bakkamera

22 Køreteknik og kendskab til bilen: Færdselsregler, køre- og hviletider Energi- og miljørigtig kørsel Kørsel med påhængsvogn/anhænger/flak Dagligt tjek af bilen, tankning og bilvask Reparationer og service Specialudstyr i bilerne Sikkerhedsudstyr Soverum og chaufførrum Håndtering af forskellige godstyper: Lastsikring og stuvning af forskellige typer gods Surringsmaterialer til forskellige typer gods Redskaber til løft etc. ADR / farligt gods Fødevaretransport Dyretransport Værdi gods Langgods Blandet gods Slamsugning Renovation Overdimensioneret gods Varmefølsomt gods Palletyper og palleøkonomi Forholdet til omverdenen: Konflikthåndtering Parkering ved af- og pålæsning Find vej Hvad er god kundeservice hos os? Hvordan taler vi med kunderne? Hvordan sælger vi vores ydelser til kunderne? Ekstra service og gebyrer ved ventetid, indbæring og ekstra kørsel Konflikthåndtering i forhold til forskellige kundetyper Skader, forsikringer og fagforening: Hvad gør man, hvis man får en skade? Hvem betaler? Fagforening Tillidsrepræsentanter Arbejdsløshedsforsikring Håndtering af dokumenter og formularer: Udfyldelse af skiver/brug af førerbevis Udfyldelse af HV-seddel Udfyldelse af diesel kvittering Scanning af fragtbreve Fakturering til kunderne Udfyldning af palleregnskab Koordinering og økonomi på arbejdspladsen Koordinering af ruter Vagtskifte Numre til relevante kontaktpersoner (kørselsleder, kunder, chef, kolleger etc.) Regnskab og fakturaer Feedback der rykker Tal generelt med din nye kollega om, hvordan han klarer sig, og hvor der er plads til forbedringer. Spørg eventuelt først, hvordan han selv synes, det går. Hvad kan mentee og hvad er han god til? Personlige egenskaber: Motivationen for at arbejde Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver Fleksibelitet i forhold til arbejdstidspunkter Møde til tiden Overholdelse af aftaler Samarbejde med kollegerne Tale med kolleger Tale med kunder Humor og humør Loyalitet over for arbejdspladsen

23 Planlægning af arbejdsdagen Pligtopfyldende og grundig Tager ansvar Gåpåmod Serviceminded Håndtering af nye opgaver Fysisk udholdenhed Konflikthåndtering Faglige kompetencer: Viden om virksomhedens ydelser Håndtering af papirer Vedligeholdelse af bilen udvendigt Vedligeholdelse af bilen indvendigt Viden om håndtering af godstyper Viden om regler i forbindelse med opgaver Brug af sikkerhedsudstyr Viden om arbejdsmiljø Kendskab til fagforeninger og a-kasse Sproglige kompetencer: Talegaver/sprog Skriftlige evner Kendskab til fagudtryk Kommunikation med forskellige kolleger og kunder Hvad det vil sige at have den rigtige påklædning på til arbejdet? (Hvad er godt at tage på, og hvad er mindre godt at tage på - er det fx vigtigt, at tøjet altid er pænt og præsentabelt?) Hvordan man løser konflikter mellem kolleger og i forhold til kunder? (Hvad mener man fx med, at kunden har altid ret?) Er det vigtigt at deltage i sociale arrangementer på arbejdspladsen? Hvornår det er ok at melde sig syg fra arbejdet? (Hvad vil det sige at være syg? Er det ok at gå til læge i arbejdstiden? Hvordan melder man sig syg og rask?) Er det vigtigt at tale dansk på arbejdspladsen? (Kan der være situationer, hvor det er en fordel, at du taler engelsk, tysk, arabisk, urdu eller et andet sprog?) Hvordan er jargonen og humoren på arbejdspladsen? (Hvad laves der typisk grin med i virksomheden, og hvordan siger man fra, når ens grænser overskrides?) Sproget på arbejdspladsen Gennemgå en række faglige ord, som mentee har haft svært ved i begyndelsen Skriv de sværeste/vigtigste ord ned og træn løbende (se eksempler på ord i afsnittet Sproget på arbejdspladsen inde i hæftet). Uskrevne regler på arbejdspladsen Hvad betyder ordet fleksibilitet, når det gælder jeres arbejdsplads? Tal også om, hvornår det er vigtigt at være fleksibel Hvad det vil sige at overholde aftaler over for kolleger og kunder? (Hvilke aftaler er særlig vigtige at overholde?) Hvad der skal til for, at du leverer en god arbejdsindsats? (Har det fx noget med antal arbejdstimer eller antal glade kunder at gøre?) Hvilke forventninger har kollegerne til, at du taler med dem - og samarbejder med dem.

24 Dansk Transport og Logistik Grønningen 17 Postboks 2250 DK-1019 København K Telefon Fax Mentorguiden er udarbejdet i forbindelse med projektet Tag plads i førerhuset. DTL står bag projektet i samarbejde med Foreningen Nydansker, Vestegnssamarbejdet, Transport UddannelsesCenteret og Jobcenter Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik Hvis jeg beder om hjælp, vil de stå der og hjælpe, men ikke gøre arbejdet for mig. trivsel er guld værd God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne Nationalt Center for Erhvervspædagogik Jeg ville ønske,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere