Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb"

Transkript

1 Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb

2 Kolofon Godt på vej mod fremtiden - En guide til mentorforløb Marts 2010 Udgiver: DTL Grønningen 17 Postboks København K Tekst: Lars Olsen, Helle Thorbøl Møller og Trine Lundgaard Nielsen Foto: Per Daugaard Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: One2one Oplag:??? stk. Guiden er udarbejdet i forbindelse med projektet Tag Plads i Førerhuset, der er støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Læs mere på

3 Forord Kære mentor DTL sætter stort pris på det engagement, du og din virksomhed har vist ved at gå i gang med et mentorforløb. Det at have en mentor gør en stor forskel, når man skal starte i et nyt job. Samtidig er man som mentor med til at fastholde den gode arbejdskraft, hvilket er uvurderligt for virksomheden og dine øvrige kolleger. Vi takker for din indsats og ønsker dig held og lykke som mentor. Med venlig hilsen Erik Østergård, Adm. direktør

4 Du får ingen præmier som mentor... Til gengæld gør du en kæmpe forskel for din arbejdsplads

5 Mentor for fremtiden Vi chauffører er med til at få samfundet til at hænge sammen. Vi leverer varer til supermarkeder, byggepladser, virksomheder og forbrugere. Vi bortskaffer affald, ordner kloakker og løser mange andre opgaver. Vi gør et godt stykke arbejde - og det skal vi blive ved med. Ellers ender det med, at vognmænd fra konkurrerende virksomheder og lande kommer og tager ordrerne fra os. Mentorer kan være med til at sikre, at vi har kvalificerede kolleger på vores arbejdspladser, som leverer en professionel indsats. Mentorer er erfarne kolleger, som bidrager til, at nye medarbejdere kommer godt i gang med arbejdet og falder til i det sociale fællesskab på arbejdspladsen. Mentorer er med til at sørge for, at de nye medarbejdere - også kaldet mentees - bliver sat ind i opgaverne, så de hurtigst muligt bliver dygtige til jobbet. Med guiden her følger en række anbefalinger til, hvordan du kan være med til at etablere gode mentorforløb på din virksomhed.

6 Velkomsten skal være i orden Det er vigtigt, at du som mentor sørger for, at mentee føler sig velkommen fra dag ét. Her følger en række bud på, hvordan du sikrer en god velkomst. Huskeseddel Køb morgenmad Vis rundt i afdelingerne Fremvis frokoststue og eventuelle mødelokaler Fremvis garderobe, bad og toilet Hils på chefen, sekretæren og kolleger Spørg ind til mentees succesoplevelser Lær hinanden at kende ved hjælp af cirkel-øvelsen Skriv selv flere punkter på: Lav cirkel-øvelsen Med cirkel-øvelsen får du en masse at vide om mentee, som du ellers kunne bruge flere måneder på at få at vide. Bed mentee om at tegne en cirkel på et stykke papir. Sig at han skal inddele cirklen i felter med overskrifter, som repræsenterer det, der betyder mest for ham. Særligt vigtige emner må gerne få et større felt end mindre vigtige emner. Det behøver ikke tage mere end 5 minutter. Spørg ind til de enkelte felter i cirklen og få mere at vide. Du kan fx spørge ind til familien og interessen for biler. Du vil sandsynligvis finde ud af, at det meget lettere for dig og mentee at tale om vigtige ting i mentees liv, når I tager udgangspunkt i cirklen. I kan eventuelt tage snakken, mens I er ude at køre. Du kan også selv tegne en cirkel, som du lader mentee spørge ind til. I får mest ud af mentorforløbet, hvis I hurtigt lærer hinanden at kende. Frem for alt er det vigtigt, at I opbygger gensidig tillid. Her er to eksempler på, hvordan I hurtigt lærer hinanden at kende: Tal om succeshistorier Bed mentee om at give eksempler på situationer i privateller arbejdslivet, hvor mentee har haft succes. Stil uddybende spørgsmål til, hvad det var for en situation, han stod i og hvilken opgave han skulle løse. Få ham til at fortælle, hvordan han løste opgaven og hvilken reaktion hans succes udløste hos andre personer omkring ham. Mens mentee fortæller om sin succeshistorie, får du noget at vide om hans kompetencer og mentee får en positiv oplevelse, mens han fortæller. Biler Kæreste Familie Rejser Job Venner Boksning

7 Mindre kan gøre det... Men hvorfor ikke byde velkommen med manér?

8 ti vi Fa gl 6 kt io n ak r 7 Uskrevne regler på arbejdspladsen A n t Sp ar rog be jd på sp lad s 8 ejds pla d se n teter ave ige opg ar b et en le på nd r cia ro o 5 ve 125 km/t de An A Sp ga 4 Fremtid mning Andet op r g e A e t nd ial Velkoms to forventn g ingsafste a d se n c so r j be pl ds in V elk o m s t o g fo 2 rve 2 nt ni Fa g ng 2 li g in tr od r ev n e re gle k s r p U å a t de ae so uk n t io ge tr od u F re m ti di 12 t fs 3 Ko lle g g sa og er ga er lle tet Ko tivi ak 3 24 g n in em 2 ig 1 15

9 Få overblik med køreskiven Det er vigtigt, at den nye kollega falder ordentligt til og lærer, hvordan I gør tingene hos jer. Du kan bruge køreskiven på venstre side til at få et overblik over emner, det er vigtigt at tale med din mentee om. Bemærk at det er muligt at tilføje emner i køreskiven, som du eller mentee selv synes er vigtige. Brug køreskiven til at tale om mentorforløbet Tal først om alle emnerne i skiven. Udvælg dernæst de emner, som I synes er særlig vigtige. Gå i dybden med disse emner og find frem til nogle ting, som mentee gerne vil lære mere om i introduktionsforløbet. Lav til sidst en handleplan, hvor I skriver ned, hvad I gør sammen i de kommende uger. Eksempler på punkter i handleplanen kan være: På torsdag gennemgår vi sikkerhedsudstyr på bilen. Den efterfølgende mandag skal mentee ud og køre farligt gods med en kollega. Om onsdagen optræner du mentee i at tale med kunderne på ruten osv. Lav gerne om på handleplanen, når I synes, der er brug for det.

10 Tal om forventninger Både du og din mentee kan undgå at skuffe hinanden, hvis I taler om jeres forventninger til hinanden i starten af forløbet. Brug eventuelt følgende spørgsmål, når I taler om jeres forventninger: Hvad er dine forventninger til forløbet? Hvad er mine forventninger til forløbet? Hvor meget tid kan vi hver især bruge på forløbet? Hvornår vil vi gennemgå redskaberne i mentorguiden? Vil vi bruge frokostpausen/hviletiden hver dag? Hvilke emner taler vi om, og hvad taler vi ikke om? Hvordan sikrer vi fortrolighed mellem os? Skriv selv flere punkter på: Følg løbende op på jeres forventninger til hinanden, og juster jeres aktiviteter herefter. Hvis du fx ikke har tid til at mødes med mentee hver dag, kan I fx aftale at mødes én gang om ugen. I den forbindelse kan I aftale, at mentee forbereder en række spørgsmål til dig til hvert møde. Måske kan I også have glæde af, at én eller flere af dine kolleger tager sig af visse introduktionsopgaver. Du kan fx bede nogle af dine kolleger om at introducere mentee til håndtering af forskellige typer gods eller fagforenings- og forsikringsspørgsmål.

11 Havde du forventet noget helt andet?

12 Det kræver ikke et flot mødelokale at få en god snak med sin nye kollega

13 Tjekliste Det er en god ide at lave en tjekliste, inden du skal møde mentee første gang. Tjeklisten skal indeholde de emner, du vil gennemgå i mentorforløbet. Listen skal sikre, at din mentee lærer så meget som muligt, og at I ikke glemmer noget undervejs. Tjeklisten kan blandt andet indeholde punkter vedrørende sociale aktiviteter, faglig introduktion og uskrevne regler på arbejdspladsen. Lad mentee gå rundt med tjeklisten på sig, så han har den lige ved hånden, når I to taler sammen, og når han er hos dine kolleger. Sørg for, at mentee føler medansvar for, at I får gennemgået punkterne i tjeklisten. Fra uge til uge tjekker I op på listen og udvælger de punkter, som I tager op i den efterfølgende uge. Hold øje med, at mentee når omkring de punkter, som I har aftalt. Du kan hente inspiration til tjeklisten bagerst i hæftet. Overvej følgende spørgsmål, når du laver en tjekliste: Hvad er vigtigst for mentee at vide første dag? Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud? Hvilke opgaver løser virksomheden? Hvilke ord skal man kende som chauffør hos jer? Hvordan omgås vi kunderne? Hvordan ser man, om chefen/kollegaerne er i godt humør? Hvilke sociale aktiviteter er der i firmaet?

14 Feedback der rykker Du og din virksomhed får mere glæde af den nye kollega, hvis I er hurtige til at finde ud af, hvad han kan, og hvad han ikke kan. I skal hurtigt kunne tage hans stærke sider i brug - og I skal vide, hvor han skal opkvalificeres for at kunne tage sig af flere opgaver. Du kan med fordel benytte følgende 5 trin: Sørg for, at din mentee prøver mange forskellige funktioner på arbejdspladsen. Lad fx mentee køre med på forskellige opgaver, så han får indblik i, hvad der rør sig, og hvilke type arbejdsopgaver I løser både i og udenfor virksomheden. Sørg for, at du eller dine kolleger sætter mentee ind i de forskellige opgaver og lad ham prøve kræfter med opgaverne. Fortæl eventuelt, hvor lang tid der typisk går, inden man mestrer de enkelte opgaver. Fortæl mentee, hvad han gør godt og hvad han skal blive bedre til. Ros, ros, ros. Du kan aldrig rose mentee for meget. Tal om, hvad mentee kan gøre for at blive endnu bedre til opgaverne.

15 Sørg for at fejre de små succeser i hverdagen

16 Her gør vi ikke honnør for chefen... Har din kollega knækket koden til arbejdspladsen?

17 Uskrevne regler på arbejdspladsen Alle arbejdspladser har uskrevne regler. Der er tale om regler, som ikke er skrevet ned, men som mange kollegaer på arbejdspladsen alligevel følger. Hvis vi ikke lever op til de uskrevne regler på arbejdspladsen, risikerer vi, at der sker misforståelser, som i værste fald kan betyde, at kollegaer opsiger deres arbejde eller kunder forsvinder. Der opstår ofte konflikter på områder, hvor kollegaer ser forskelligt på de uskrevne regler. Mange konflikter kan undgås, hvis I får talt om de uskrevne regler på arbejdspladsen og de forskellige opfattelser af reglerne. Tal med din mentee om følgende uskrevne regler: Fleksibilitet Hvad betyder ordet fleksibilitet på vores arbejdsplads, og hvornår er det vigtigt at være fleksibel i forhold til arbejdstider og opgaver? God arbejdsindsats Hvad vil det sige, at man har udført et godt stykke arbejde hos os? Hvad skal der til for at levere en god arbejdsindsats? Samarbejde Hvilke forventninger har vi til samarbejdet mellem kollegaer på vores arbejdsplads? Hvornår er man en god kollega? Gode opgaver Hvad er gode opgaver hos os? Hvordan kører man sig i stilling til at få dem? Sociale arrangementer Hvorfor er det en god ide at deltage i sociale arrangementer på arbejdspladsen? Jargon og humor Hvad laves der grin med i virksomheden, og hvem kan være nogle rigtige drillepinde? Hvordan siger man fra, når ens grænser overskrides? Sygemelding Hvornår er det ok at melde sig syg fra arbejdet og er det ok at gå til læge i arbejdstiden? I øvrigt... Skriv selv andre uskrevne regler op: Konflikter Hvordan løser vi konflikter mellem kollegaer eller i forhold til kunder og hvad vil det sige, at kunden har altid ret?

18 Sroget Sproget på på arbejdspladsen Som professionel chauffør med flere års erfaring i branchen kender du mange ord, som resten af Danmarks befolkning ikke forstår et klap af. Det er vigtigt, at din nye kollega hurtigt lærer at forstå og udtale de ord og udtryk, som bliver brugt i forbindelse med jobbet, så der ikke opstår misforståelser. Brug for eksempel nedenstående liste med ord og gennemgå dem med mentee. Du kan også bede mentee om at skrive fem ord ned om ugen, som han vil have dig til at forklare. Eksempler på ord og udtryk der kan gennemgås Elhund, elhest, fragtbrev, surringsgrej, flak, førerkort, tachograf, cabotage, miljøzone, energirigtig kørsel, pallebank, skammel, kærre, medbringertruck, elefantvæddeløb, fartskriver, ADR, Euro 3-lastbil, koblinger, flådestyring, kørselsleder, partikelfilter, adblue, additiv, TIR-dokumenter, CMR-fragtbrev, kroghejs, modulvogntog, vejafgift, underkøring, specialtransport, blokvogn, grabber, kvalifikationsuddannelse, løftevogn, palleregnskab, komprimatorbil, gardintrailer, håndscanner, wirehejs, TV-inspektion, anhugger... Skriv selv flere ord ned her:

19 En skammel kan være flere ting... Tænk over jargonen!

20 Notater Her kan du skrive noter til mentorforløbet:

21 Tjekliste I dette eksempel kan du hente inspiration til at lave din egen tjekliste. Tænk over, hvad der gælder i din virksomhed, og hvad der skal erstattes med andre emner. Denne tjekliste tilhører (mentees navn): Mentors navn og telefonnummer: Velkomsten skal være i orden Drik morgenkaffe sammen Tag en rundtur i virksomheden og i bilen Præsenter mentee for de nye kolleger Udlever nøgler til døre og garderobeskab Tal eksempelvis om: Arbejdspladsens historie og kerneopgaver Hvorfor I har valgt chaufførjobbet som fag En typisk arbejdsdag i virksomheden Arbejdstøj og udstyr Køreskiven, som I finder inde i guiden Sociale aktiviteter på arbejdspladsen, og hvordan man tilmelder sig Jeres liv ved hjælp af cirkeløvelsen (se i guiden) Tal om forventninger Hvordan kommer forløbet til at fungere? (Skal mentee have den samme mentor under hele forløbet? Skal mentee selv være god til at stille opklarende spørgsmål? Osv.) Hvilke krav stiller virksomheden, som man ikke kan komme udenom (fx ingen rygning i bilerne og ingen privatsnak på mobilen) Hvilke ønsker har mentee til arbejdspladsen, som er godt at vide fra starten? (fx behov for at tage medicin på et bestemt tidspunkt, at kunne bede i løbet af dagen eller at have fri til datters konfirmation) Hvornår er det et godt tidspunkt at spørge, hvis man undrer sig eller er i tvivl om noget? Faglig introduktion til arbejdspladsen Udlever chaufførhåndbog eller andet introduktionsmateriale Præsenter mentee for kolleger, der er eksperter inden for nogle særlige områder, så han får et bredt indblik i virksomheden (sikkerhed på arbejdspladsen, ADR, kørselsledelse, lagerstyring, løn, etc.) Gennemgå relevante faglige områder på arbejdspladsen. Brug eventuelt nedenstående emneforslag. Sikkerhed: Telefoner og andet kommunikationsudstyr Adgangsforhold og adgangsbetingelser Sikring, alarmudstyr og videoovervågning Brandsikring og -bekæmpelse Arbejdsmiljø (støj, løfteteknik, mobning osv.) Førstehjælp Trafiksikkerhed, hastighedsgrænser og trafikpolitik Spejle Højresving Bakkamera

22 Køreteknik og kendskab til bilen: Færdselsregler, køre- og hviletider Energi- og miljørigtig kørsel Kørsel med påhængsvogn/anhænger/flak Dagligt tjek af bilen, tankning og bilvask Reparationer og service Specialudstyr i bilerne Sikkerhedsudstyr Soverum og chaufførrum Håndtering af forskellige godstyper: Lastsikring og stuvning af forskellige typer gods Surringsmaterialer til forskellige typer gods Redskaber til løft etc. ADR / farligt gods Fødevaretransport Dyretransport Værdi gods Langgods Blandet gods Slamsugning Renovation Overdimensioneret gods Varmefølsomt gods Palletyper og palleøkonomi Forholdet til omverdenen: Konflikthåndtering Parkering ved af- og pålæsning Find vej Hvad er god kundeservice hos os? Hvordan taler vi med kunderne? Hvordan sælger vi vores ydelser til kunderne? Ekstra service og gebyrer ved ventetid, indbæring og ekstra kørsel Konflikthåndtering i forhold til forskellige kundetyper Skader, forsikringer og fagforening: Hvad gør man, hvis man får en skade? Hvem betaler? Fagforening Tillidsrepræsentanter Arbejdsløshedsforsikring Håndtering af dokumenter og formularer: Udfyldelse af skiver/brug af førerbevis Udfyldelse af HV-seddel Udfyldelse af diesel kvittering Scanning af fragtbreve Fakturering til kunderne Udfyldning af palleregnskab Koordinering og økonomi på arbejdspladsen Koordinering af ruter Vagtskifte Numre til relevante kontaktpersoner (kørselsleder, kunder, chef, kolleger etc.) Regnskab og fakturaer Feedback der rykker Tal generelt med din nye kollega om, hvordan han klarer sig, og hvor der er plads til forbedringer. Spørg eventuelt først, hvordan han selv synes, det går. Hvad kan mentee og hvad er han god til? Personlige egenskaber: Motivationen for at arbejde Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver Fleksibelitet i forhold til arbejdstidspunkter Møde til tiden Overholdelse af aftaler Samarbejde med kollegerne Tale med kolleger Tale med kunder Humor og humør Loyalitet over for arbejdspladsen

23 Planlægning af arbejdsdagen Pligtopfyldende og grundig Tager ansvar Gåpåmod Serviceminded Håndtering af nye opgaver Fysisk udholdenhed Konflikthåndtering Faglige kompetencer: Viden om virksomhedens ydelser Håndtering af papirer Vedligeholdelse af bilen udvendigt Vedligeholdelse af bilen indvendigt Viden om håndtering af godstyper Viden om regler i forbindelse med opgaver Brug af sikkerhedsudstyr Viden om arbejdsmiljø Kendskab til fagforeninger og a-kasse Sproglige kompetencer: Talegaver/sprog Skriftlige evner Kendskab til fagudtryk Kommunikation med forskellige kolleger og kunder Hvad det vil sige at have den rigtige påklædning på til arbejdet? (Hvad er godt at tage på, og hvad er mindre godt at tage på - er det fx vigtigt, at tøjet altid er pænt og præsentabelt?) Hvordan man løser konflikter mellem kolleger og i forhold til kunder? (Hvad mener man fx med, at kunden har altid ret?) Er det vigtigt at deltage i sociale arrangementer på arbejdspladsen? Hvornår det er ok at melde sig syg fra arbejdet? (Hvad vil det sige at være syg? Er det ok at gå til læge i arbejdstiden? Hvordan melder man sig syg og rask?) Er det vigtigt at tale dansk på arbejdspladsen? (Kan der være situationer, hvor det er en fordel, at du taler engelsk, tysk, arabisk, urdu eller et andet sprog?) Hvordan er jargonen og humoren på arbejdspladsen? (Hvad laves der typisk grin med i virksomheden, og hvordan siger man fra, når ens grænser overskrides?) Sproget på arbejdspladsen Gennemgå en række faglige ord, som mentee har haft svært ved i begyndelsen Skriv de sværeste/vigtigste ord ned og træn løbende (se eksempler på ord i afsnittet Sproget på arbejdspladsen inde i hæftet). Uskrevne regler på arbejdspladsen Hvad betyder ordet fleksibilitet, når det gælder jeres arbejdsplads? Tal også om, hvornår det er vigtigt at være fleksibel Hvad det vil sige at overholde aftaler over for kolleger og kunder? (Hvilke aftaler er særlig vigtige at overholde?) Hvad der skal til for, at du leverer en god arbejdsindsats? (Har det fx noget med antal arbejdstimer eller antal glade kunder at gøre?) Hvilke forventninger har kollegerne til, at du taler med dem - og samarbejder med dem.

24 Dansk Transport og Logistik Grønningen 17 Postboks 2250 DK-1019 København K Telefon Fax Mentorguiden er udarbejdet i forbindelse med projektet Tag plads i førerhuset. DTL står bag projektet i samarbejde med Foreningen Nydansker, Vestegnssamarbejdet, Transport UddannelsesCenteret og Jobcenter Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kære vognmand/medarbejder Det er sagt og skrevet mange gange, at uddannelse og efteruddannelse betaler sig ved at give både større arbejdsglæde og øget konkurrenceevne

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

samtaleguide til mentorer

samtaleguide til mentorer samtaleguide til mentorer Samtaleguide Juni 2008 ISBN: 978-87-92403-00-1 Oplag: 1.000 stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Aktivitetsoversigt 2. halvår 2009 Oversigt over ATL s medlemsarrangementer i 2. halvår 2009: Velkommen til ATL s medlemsarrangementer. Arrangementerne er

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Undgå skader det betaler sig

Undgå skader det betaler sig Undgå skader det betaler sig Med fokus på chauffører, biler, gods og bygninger Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

- At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte

- At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte 1 Øvelse 4 Min nære verden - At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte Formål med øvelsen At give indsigt i betydningen af sociale netværk i livet med kronisk sygdom. At skabe overblik

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb HR MØDE DIKU BUSINESS KLUB D. 11/4-2012 Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb 1 OM UNDERSØGELSEN Formål: At få indblik

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Fyraftensmøder, Vognmandskursus og Kurser 2. halvår 2013

Fyraftensmøder, Vognmandskursus og Kurser 2. halvår 2013 Fyraftensmøder, Vognmandskursus og Kurser 2. halvår 2013 MAN KAN ALTID BLIVE KLOGERE! Velkommen til efterårssæsonen for DTL s fyraftensmøder, vognmandskursus og kurser. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt Personaleguide Deleurans Eftf. ApS Vi løser alle former for el-opgaver - herunder specielt til - og ombygninger, renoveringer og små reparationer samt serviceopgaver. Alle opgaver udføres i tæt dialog

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder

Kurser og fyraftensmøder ITD Uddannelse DTL s servicekontorer Kurser og fyraftensmøder Efterår 2011 LOGOER: ITD DTLS servicekontorer Velkommen til ny kursussæson - efterår 2011 ITD og DTL s tre servicekontorer har her fornøjelsen

Læs mere

TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen

TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen LASTBIL-chauffør BUS-& RUTEBUS-chauffør TAXI-& LIMOUSINE-chauffør EU Efteruddannelse Køreteknik ADR (farligt gods) Energirigtig kørsel Kørehviletid 1 TUC DEKRA

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere