Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb"

Transkript

1 Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb

2 Kolofon Godt på vej mod fremtiden - En guide til mentorforløb Marts 2010 Udgiver: DTL Grønningen 17 Postboks København K Tekst: Lars Olsen, Helle Thorbøl Møller og Trine Lundgaard Nielsen Foto: Per Daugaard Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: One2one Oplag:??? stk. Guiden er udarbejdet i forbindelse med projektet Tag Plads i Førerhuset, der er støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Læs mere på

3 Forord Kære mentor DTL sætter stort pris på det engagement, du og din virksomhed har vist ved at gå i gang med et mentorforløb. Det at have en mentor gør en stor forskel, når man skal starte i et nyt job. Samtidig er man som mentor med til at fastholde den gode arbejdskraft, hvilket er uvurderligt for virksomheden og dine øvrige kolleger. Vi takker for din indsats og ønsker dig held og lykke som mentor. Med venlig hilsen Erik Østergård, Adm. direktør

4 Du får ingen præmier som mentor... Til gengæld gør du en kæmpe forskel for din arbejdsplads

5 Mentor for fremtiden Vi chauffører er med til at få samfundet til at hænge sammen. Vi leverer varer til supermarkeder, byggepladser, virksomheder og forbrugere. Vi bortskaffer affald, ordner kloakker og løser mange andre opgaver. Vi gør et godt stykke arbejde - og det skal vi blive ved med. Ellers ender det med, at vognmænd fra konkurrerende virksomheder og lande kommer og tager ordrerne fra os. Mentorer kan være med til at sikre, at vi har kvalificerede kolleger på vores arbejdspladser, som leverer en professionel indsats. Mentorer er erfarne kolleger, som bidrager til, at nye medarbejdere kommer godt i gang med arbejdet og falder til i det sociale fællesskab på arbejdspladsen. Mentorer er med til at sørge for, at de nye medarbejdere - også kaldet mentees - bliver sat ind i opgaverne, så de hurtigst muligt bliver dygtige til jobbet. Med guiden her følger en række anbefalinger til, hvordan du kan være med til at etablere gode mentorforløb på din virksomhed.

6 Velkomsten skal være i orden Det er vigtigt, at du som mentor sørger for, at mentee føler sig velkommen fra dag ét. Her følger en række bud på, hvordan du sikrer en god velkomst. Huskeseddel Køb morgenmad Vis rundt i afdelingerne Fremvis frokoststue og eventuelle mødelokaler Fremvis garderobe, bad og toilet Hils på chefen, sekretæren og kolleger Spørg ind til mentees succesoplevelser Lær hinanden at kende ved hjælp af cirkel-øvelsen Skriv selv flere punkter på: Lav cirkel-øvelsen Med cirkel-øvelsen får du en masse at vide om mentee, som du ellers kunne bruge flere måneder på at få at vide. Bed mentee om at tegne en cirkel på et stykke papir. Sig at han skal inddele cirklen i felter med overskrifter, som repræsenterer det, der betyder mest for ham. Særligt vigtige emner må gerne få et større felt end mindre vigtige emner. Det behøver ikke tage mere end 5 minutter. Spørg ind til de enkelte felter i cirklen og få mere at vide. Du kan fx spørge ind til familien og interessen for biler. Du vil sandsynligvis finde ud af, at det meget lettere for dig og mentee at tale om vigtige ting i mentees liv, når I tager udgangspunkt i cirklen. I kan eventuelt tage snakken, mens I er ude at køre. Du kan også selv tegne en cirkel, som du lader mentee spørge ind til. I får mest ud af mentorforløbet, hvis I hurtigt lærer hinanden at kende. Frem for alt er det vigtigt, at I opbygger gensidig tillid. Her er to eksempler på, hvordan I hurtigt lærer hinanden at kende: Tal om succeshistorier Bed mentee om at give eksempler på situationer i privateller arbejdslivet, hvor mentee har haft succes. Stil uddybende spørgsmål til, hvad det var for en situation, han stod i og hvilken opgave han skulle løse. Få ham til at fortælle, hvordan han løste opgaven og hvilken reaktion hans succes udløste hos andre personer omkring ham. Mens mentee fortæller om sin succeshistorie, får du noget at vide om hans kompetencer og mentee får en positiv oplevelse, mens han fortæller. Biler Kæreste Familie Rejser Job Venner Boksning

7 Mindre kan gøre det... Men hvorfor ikke byde velkommen med manér?

8 ti vi Fa gl 6 kt io n ak r 7 Uskrevne regler på arbejdspladsen A n t Sp ar rog be jd på sp lad s 8 ejds pla d se n teter ave ige opg ar b et en le på nd r cia ro o 5 ve 125 km/t de An A Sp ga 4 Fremtid mning Andet op r g e A e t nd ial Velkoms to forventn g ingsafste a d se n c so r j be pl ds in V elk o m s t o g fo 2 rve 2 nt ni Fa g ng 2 li g in tr od r ev n e re gle k s r p U å a t de ae so uk n t io ge tr od u F re m ti di 12 t fs 3 Ko lle g g sa og er ga er lle tet Ko tivi ak 3 24 g n in em 2 ig 1 15

9 Få overblik med køreskiven Det er vigtigt, at den nye kollega falder ordentligt til og lærer, hvordan I gør tingene hos jer. Du kan bruge køreskiven på venstre side til at få et overblik over emner, det er vigtigt at tale med din mentee om. Bemærk at det er muligt at tilføje emner i køreskiven, som du eller mentee selv synes er vigtige. Brug køreskiven til at tale om mentorforløbet Tal først om alle emnerne i skiven. Udvælg dernæst de emner, som I synes er særlig vigtige. Gå i dybden med disse emner og find frem til nogle ting, som mentee gerne vil lære mere om i introduktionsforløbet. Lav til sidst en handleplan, hvor I skriver ned, hvad I gør sammen i de kommende uger. Eksempler på punkter i handleplanen kan være: På torsdag gennemgår vi sikkerhedsudstyr på bilen. Den efterfølgende mandag skal mentee ud og køre farligt gods med en kollega. Om onsdagen optræner du mentee i at tale med kunderne på ruten osv. Lav gerne om på handleplanen, når I synes, der er brug for det.

10 Tal om forventninger Både du og din mentee kan undgå at skuffe hinanden, hvis I taler om jeres forventninger til hinanden i starten af forløbet. Brug eventuelt følgende spørgsmål, når I taler om jeres forventninger: Hvad er dine forventninger til forløbet? Hvad er mine forventninger til forløbet? Hvor meget tid kan vi hver især bruge på forløbet? Hvornår vil vi gennemgå redskaberne i mentorguiden? Vil vi bruge frokostpausen/hviletiden hver dag? Hvilke emner taler vi om, og hvad taler vi ikke om? Hvordan sikrer vi fortrolighed mellem os? Skriv selv flere punkter på: Følg løbende op på jeres forventninger til hinanden, og juster jeres aktiviteter herefter. Hvis du fx ikke har tid til at mødes med mentee hver dag, kan I fx aftale at mødes én gang om ugen. I den forbindelse kan I aftale, at mentee forbereder en række spørgsmål til dig til hvert møde. Måske kan I også have glæde af, at én eller flere af dine kolleger tager sig af visse introduktionsopgaver. Du kan fx bede nogle af dine kolleger om at introducere mentee til håndtering af forskellige typer gods eller fagforenings- og forsikringsspørgsmål.

11 Havde du forventet noget helt andet?

12 Det kræver ikke et flot mødelokale at få en god snak med sin nye kollega

13 Tjekliste Det er en god ide at lave en tjekliste, inden du skal møde mentee første gang. Tjeklisten skal indeholde de emner, du vil gennemgå i mentorforløbet. Listen skal sikre, at din mentee lærer så meget som muligt, og at I ikke glemmer noget undervejs. Tjeklisten kan blandt andet indeholde punkter vedrørende sociale aktiviteter, faglig introduktion og uskrevne regler på arbejdspladsen. Lad mentee gå rundt med tjeklisten på sig, så han har den lige ved hånden, når I to taler sammen, og når han er hos dine kolleger. Sørg for, at mentee føler medansvar for, at I får gennemgået punkterne i tjeklisten. Fra uge til uge tjekker I op på listen og udvælger de punkter, som I tager op i den efterfølgende uge. Hold øje med, at mentee når omkring de punkter, som I har aftalt. Du kan hente inspiration til tjeklisten bagerst i hæftet. Overvej følgende spørgsmål, når du laver en tjekliste: Hvad er vigtigst for mentee at vide første dag? Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud? Hvilke opgaver løser virksomheden? Hvilke ord skal man kende som chauffør hos jer? Hvordan omgås vi kunderne? Hvordan ser man, om chefen/kollegaerne er i godt humør? Hvilke sociale aktiviteter er der i firmaet?

14 Feedback der rykker Du og din virksomhed får mere glæde af den nye kollega, hvis I er hurtige til at finde ud af, hvad han kan, og hvad han ikke kan. I skal hurtigt kunne tage hans stærke sider i brug - og I skal vide, hvor han skal opkvalificeres for at kunne tage sig af flere opgaver. Du kan med fordel benytte følgende 5 trin: Sørg for, at din mentee prøver mange forskellige funktioner på arbejdspladsen. Lad fx mentee køre med på forskellige opgaver, så han får indblik i, hvad der rør sig, og hvilke type arbejdsopgaver I løser både i og udenfor virksomheden. Sørg for, at du eller dine kolleger sætter mentee ind i de forskellige opgaver og lad ham prøve kræfter med opgaverne. Fortæl eventuelt, hvor lang tid der typisk går, inden man mestrer de enkelte opgaver. Fortæl mentee, hvad han gør godt og hvad han skal blive bedre til. Ros, ros, ros. Du kan aldrig rose mentee for meget. Tal om, hvad mentee kan gøre for at blive endnu bedre til opgaverne.

15 Sørg for at fejre de små succeser i hverdagen

16 Her gør vi ikke honnør for chefen... Har din kollega knækket koden til arbejdspladsen?

17 Uskrevne regler på arbejdspladsen Alle arbejdspladser har uskrevne regler. Der er tale om regler, som ikke er skrevet ned, men som mange kollegaer på arbejdspladsen alligevel følger. Hvis vi ikke lever op til de uskrevne regler på arbejdspladsen, risikerer vi, at der sker misforståelser, som i værste fald kan betyde, at kollegaer opsiger deres arbejde eller kunder forsvinder. Der opstår ofte konflikter på områder, hvor kollegaer ser forskelligt på de uskrevne regler. Mange konflikter kan undgås, hvis I får talt om de uskrevne regler på arbejdspladsen og de forskellige opfattelser af reglerne. Tal med din mentee om følgende uskrevne regler: Fleksibilitet Hvad betyder ordet fleksibilitet på vores arbejdsplads, og hvornår er det vigtigt at være fleksibel i forhold til arbejdstider og opgaver? God arbejdsindsats Hvad vil det sige, at man har udført et godt stykke arbejde hos os? Hvad skal der til for at levere en god arbejdsindsats? Samarbejde Hvilke forventninger har vi til samarbejdet mellem kollegaer på vores arbejdsplads? Hvornår er man en god kollega? Gode opgaver Hvad er gode opgaver hos os? Hvordan kører man sig i stilling til at få dem? Sociale arrangementer Hvorfor er det en god ide at deltage i sociale arrangementer på arbejdspladsen? Jargon og humor Hvad laves der grin med i virksomheden, og hvem kan være nogle rigtige drillepinde? Hvordan siger man fra, når ens grænser overskrides? Sygemelding Hvornår er det ok at melde sig syg fra arbejdet og er det ok at gå til læge i arbejdstiden? I øvrigt... Skriv selv andre uskrevne regler op: Konflikter Hvordan løser vi konflikter mellem kollegaer eller i forhold til kunder og hvad vil det sige, at kunden har altid ret?

18 Sroget Sproget på på arbejdspladsen Som professionel chauffør med flere års erfaring i branchen kender du mange ord, som resten af Danmarks befolkning ikke forstår et klap af. Det er vigtigt, at din nye kollega hurtigt lærer at forstå og udtale de ord og udtryk, som bliver brugt i forbindelse med jobbet, så der ikke opstår misforståelser. Brug for eksempel nedenstående liste med ord og gennemgå dem med mentee. Du kan også bede mentee om at skrive fem ord ned om ugen, som han vil have dig til at forklare. Eksempler på ord og udtryk der kan gennemgås Elhund, elhest, fragtbrev, surringsgrej, flak, førerkort, tachograf, cabotage, miljøzone, energirigtig kørsel, pallebank, skammel, kærre, medbringertruck, elefantvæddeløb, fartskriver, ADR, Euro 3-lastbil, koblinger, flådestyring, kørselsleder, partikelfilter, adblue, additiv, TIR-dokumenter, CMR-fragtbrev, kroghejs, modulvogntog, vejafgift, underkøring, specialtransport, blokvogn, grabber, kvalifikationsuddannelse, løftevogn, palleregnskab, komprimatorbil, gardintrailer, håndscanner, wirehejs, TV-inspektion, anhugger... Skriv selv flere ord ned her:

19 En skammel kan være flere ting... Tænk over jargonen!

20 Notater Her kan du skrive noter til mentorforløbet:

21 Tjekliste I dette eksempel kan du hente inspiration til at lave din egen tjekliste. Tænk over, hvad der gælder i din virksomhed, og hvad der skal erstattes med andre emner. Denne tjekliste tilhører (mentees navn): Mentors navn og telefonnummer: Velkomsten skal være i orden Drik morgenkaffe sammen Tag en rundtur i virksomheden og i bilen Præsenter mentee for de nye kolleger Udlever nøgler til døre og garderobeskab Tal eksempelvis om: Arbejdspladsens historie og kerneopgaver Hvorfor I har valgt chaufførjobbet som fag En typisk arbejdsdag i virksomheden Arbejdstøj og udstyr Køreskiven, som I finder inde i guiden Sociale aktiviteter på arbejdspladsen, og hvordan man tilmelder sig Jeres liv ved hjælp af cirkeløvelsen (se i guiden) Tal om forventninger Hvordan kommer forløbet til at fungere? (Skal mentee have den samme mentor under hele forløbet? Skal mentee selv være god til at stille opklarende spørgsmål? Osv.) Hvilke krav stiller virksomheden, som man ikke kan komme udenom (fx ingen rygning i bilerne og ingen privatsnak på mobilen) Hvilke ønsker har mentee til arbejdspladsen, som er godt at vide fra starten? (fx behov for at tage medicin på et bestemt tidspunkt, at kunne bede i løbet af dagen eller at have fri til datters konfirmation) Hvornår er det et godt tidspunkt at spørge, hvis man undrer sig eller er i tvivl om noget? Faglig introduktion til arbejdspladsen Udlever chaufførhåndbog eller andet introduktionsmateriale Præsenter mentee for kolleger, der er eksperter inden for nogle særlige områder, så han får et bredt indblik i virksomheden (sikkerhed på arbejdspladsen, ADR, kørselsledelse, lagerstyring, løn, etc.) Gennemgå relevante faglige områder på arbejdspladsen. Brug eventuelt nedenstående emneforslag. Sikkerhed: Telefoner og andet kommunikationsudstyr Adgangsforhold og adgangsbetingelser Sikring, alarmudstyr og videoovervågning Brandsikring og -bekæmpelse Arbejdsmiljø (støj, løfteteknik, mobning osv.) Førstehjælp Trafiksikkerhed, hastighedsgrænser og trafikpolitik Spejle Højresving Bakkamera

22 Køreteknik og kendskab til bilen: Færdselsregler, køre- og hviletider Energi- og miljørigtig kørsel Kørsel med påhængsvogn/anhænger/flak Dagligt tjek af bilen, tankning og bilvask Reparationer og service Specialudstyr i bilerne Sikkerhedsudstyr Soverum og chaufførrum Håndtering af forskellige godstyper: Lastsikring og stuvning af forskellige typer gods Surringsmaterialer til forskellige typer gods Redskaber til løft etc. ADR / farligt gods Fødevaretransport Dyretransport Værdi gods Langgods Blandet gods Slamsugning Renovation Overdimensioneret gods Varmefølsomt gods Palletyper og palleøkonomi Forholdet til omverdenen: Konflikthåndtering Parkering ved af- og pålæsning Find vej Hvad er god kundeservice hos os? Hvordan taler vi med kunderne? Hvordan sælger vi vores ydelser til kunderne? Ekstra service og gebyrer ved ventetid, indbæring og ekstra kørsel Konflikthåndtering i forhold til forskellige kundetyper Skader, forsikringer og fagforening: Hvad gør man, hvis man får en skade? Hvem betaler? Fagforening Tillidsrepræsentanter Arbejdsløshedsforsikring Håndtering af dokumenter og formularer: Udfyldelse af skiver/brug af førerbevis Udfyldelse af HV-seddel Udfyldelse af diesel kvittering Scanning af fragtbreve Fakturering til kunderne Udfyldning af palleregnskab Koordinering og økonomi på arbejdspladsen Koordinering af ruter Vagtskifte Numre til relevante kontaktpersoner (kørselsleder, kunder, chef, kolleger etc.) Regnskab og fakturaer Feedback der rykker Tal generelt med din nye kollega om, hvordan han klarer sig, og hvor der er plads til forbedringer. Spørg eventuelt først, hvordan han selv synes, det går. Hvad kan mentee og hvad er han god til? Personlige egenskaber: Motivationen for at arbejde Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver Fleksibelitet i forhold til arbejdstidspunkter Møde til tiden Overholdelse af aftaler Samarbejde med kollegerne Tale med kolleger Tale med kunder Humor og humør Loyalitet over for arbejdspladsen

23 Planlægning af arbejdsdagen Pligtopfyldende og grundig Tager ansvar Gåpåmod Serviceminded Håndtering af nye opgaver Fysisk udholdenhed Konflikthåndtering Faglige kompetencer: Viden om virksomhedens ydelser Håndtering af papirer Vedligeholdelse af bilen udvendigt Vedligeholdelse af bilen indvendigt Viden om håndtering af godstyper Viden om regler i forbindelse med opgaver Brug af sikkerhedsudstyr Viden om arbejdsmiljø Kendskab til fagforeninger og a-kasse Sproglige kompetencer: Talegaver/sprog Skriftlige evner Kendskab til fagudtryk Kommunikation med forskellige kolleger og kunder Hvad det vil sige at have den rigtige påklædning på til arbejdet? (Hvad er godt at tage på, og hvad er mindre godt at tage på - er det fx vigtigt, at tøjet altid er pænt og præsentabelt?) Hvordan man løser konflikter mellem kolleger og i forhold til kunder? (Hvad mener man fx med, at kunden har altid ret?) Er det vigtigt at deltage i sociale arrangementer på arbejdspladsen? Hvornår det er ok at melde sig syg fra arbejdet? (Hvad vil det sige at være syg? Er det ok at gå til læge i arbejdstiden? Hvordan melder man sig syg og rask?) Er det vigtigt at tale dansk på arbejdspladsen? (Kan der være situationer, hvor det er en fordel, at du taler engelsk, tysk, arabisk, urdu eller et andet sprog?) Hvordan er jargonen og humoren på arbejdspladsen? (Hvad laves der typisk grin med i virksomheden, og hvordan siger man fra, når ens grænser overskrides?) Sproget på arbejdspladsen Gennemgå en række faglige ord, som mentee har haft svært ved i begyndelsen Skriv de sværeste/vigtigste ord ned og træn løbende (se eksempler på ord i afsnittet Sproget på arbejdspladsen inde i hæftet). Uskrevne regler på arbejdspladsen Hvad betyder ordet fleksibilitet, når det gælder jeres arbejdsplads? Tal også om, hvornår det er vigtigt at være fleksibel Hvad det vil sige at overholde aftaler over for kolleger og kunder? (Hvilke aftaler er særlig vigtige at overholde?) Hvad der skal til for, at du leverer en god arbejdsindsats? (Har det fx noget med antal arbejdstimer eller antal glade kunder at gøre?) Hvilke forventninger har kollegerne til, at du taler med dem - og samarbejder med dem.

24 Dansk Transport og Logistik Grønningen 17 Postboks 2250 DK-1019 København K Telefon Fax Mentorguiden er udarbejdet i forbindelse med projektet Tag plads i førerhuset. DTL står bag projektet i samarbejde med Foreningen Nydansker, Vestegnssamarbejdet, Transport UddannelsesCenteret og Jobcenter Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb

Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb Kolofon Godt på vej mod frem den - En guide l mentorforløb Marts 2010 Udgiver: DTL Grønningen 17 Postboks 2250 1019 København K Oplag:??? stk. Redak

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Guide til mentorforløb

Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: 978-87-92403-01-8 Oplag: 1.000 stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION Din virksomhed kan gøre en forskel for at opkvalificere flygtninge til at komme ude på det danske arbejdsmarked. ALLE KAN BIDRAGE Den bedste integration og læring

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen 1. Selve ansættelsen 2. Forbered modtagelsen 3. Den første dag 4. De første 3 måneder Drejebog for ansættelse og modtagelse af nye medarbejdere Yes! Sådan tænker

Læs mere

LOGBOG MARSELISBORG BESKÆFTIGELSE. Mine kontaktdata: Konsulent Marselisborg Beskæftigelse: Virksomhed: Hvilke aftaler er der lavet om mødetid:

LOGBOG MARSELISBORG BESKÆFTIGELSE. Mine kontaktdata: Konsulent Marselisborg Beskæftigelse: Virksomhed: Hvilke aftaler er der lavet om mødetid: MEDARBEJDER LOGBOG LOGBOG Skriv dine kontaktpersoner ind her :-) Mine kontaktdata: Navn: Adresse: Mobil: Konsulent Marselisborg Beskæftigelse: Navn: Mobil: Adresse: Virksomhed: Navn: Adresse: www: Leder:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Guide til en god introduktion

Guide til en god introduktion Guide til en god introduktion www.randers.dk Oktober 2013 - til alle arbejdspladser i Randers Kommune A5_8s_tryk_farve.indd 1 26-09-2013 13:35:52 Man skal føle sig velkommen i Randers Kommune. Derfor bestræber

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten DIALOG om indvandrere på arbejdspladsen Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten Maj 2005 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er brug for dialog LO Århus har i 2004 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV GODE INTRODUKTIONSFORLØB HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV Godt begyndt... Det er vigtigt, at komme godt i gang på en ny arbejdsplads.

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Hjælp en kollega i konflikt Dias 1/15? Hjælp en kollega i konflikt Formålet med denne lektion er at lære hvordan vi kan hjælpe en kollega i konflikt at hjælpe, når kollegaen ikke selv tager initiativ

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kære vognmand/medarbejder Det er sagt og skrevet mange gange, at uddannelse og efteruddannelse betaler sig ved at give både større arbejdsglæde og øget konkurrenceevne

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ledelsen tager initiativ til introduktionen... 4 Plan for de første to-tre uger... 5 Uddannelsesplan...

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

samtaleguide til mentorer

samtaleguide til mentorer samtaleguide til mentorer Samtaleguide Juni 2008 ISBN: 978-87-92403-00-1 Oplag: 1.000 stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

meget mere fagforening Kontaktperson for din nye kollega Faglig Fælles Akasse

meget mere fagforening Kontaktperson for din nye kollega Faglig Fælles Akasse www.3f.dk meget mere fagforening Kontaktperson for din nye kollega 8 Faglig Fælles Akasse NY MEDARBEJDER I 3F/3FA Kontaktperson for din nye kollega Det kan være forvirrende i starten, når man er ny. Derfor

Læs mere

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS // VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL BRUG Velkommen til værktøjet Min faglige praksis. Værktøjet kan hjælpe

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Christian Stenholt Øelund

Christian Stenholt Øelund Ansøgning Jeg startede min karriere i Superbest på Frederiksberg i 2002. I 2008 blev jeg ansat på fuldtid som salgsleder for kiosk og kundeservice. I jobbet pådrog jeg mig blandt andet opgaver som at snakke

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb HR MØDE DIKU BUSINESS KLUB D. 11/4-2012 Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb 1 OM UNDERSØGELSEN Formål: At få indblik

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for:

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Din kontaktperson er: som kan træffes på telefon: 2015 Velkommen til Center for Job og Oplevelse. Vi glæder os meget til, at du skal starte på Centeret. Center

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :)

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :) FØLG MED MIG! SIMONHJÆLPER :) TORBENHØYERSIGER :) ER PÅ MISSION SÆT I GANG VI VIL VÆRE BEDST Det er vildt imponerende at se og høre de eksempler på god service, der kommer frem i dette hæfte. Idérigdommen

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere