Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt"

Transkript

1 Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt Liv i by og skoler 2015 Styregruppen for Thorup Klim området, indkaldte til stormøde d. 9. marts for hele lokalområdets befolkning, for at få vores medborgere på banen og komme med deres ideer til hvordan vi kan udvikle vores lokalområde. På stormødet blev der også dannet arbejdsgrupper, som skal hjælpe med at realisere alle vores ideer. Alle ideerne er d. 13. april efterfølgende blevet prioriteret af styrgruppen og arbejdsgrupperne i fællesskab, for at finde ud af, hvor vi kan og vil starte med at udvikle. Efter denne proces er alle prioriteringerne blevet nedskrevet og udformet til dette materiale, af frivillige som meldte til opgaven. Styregruppen har endvidere opfordret og bedt alle de lokale foreninger og skoler, om at udarbejde en DNA/beskrivelse, som er vedlagt som bilag, således at vi kan vise og gøre opmærksom på, hvor mange gode tiltag vi fortager os herude i Jammerbugts Kommunes skønneste sted. Lokalområdet har et stort ønske om at Jammerbugt Kommune, i deres udviklingsplan for Thorup Klim området, prioritere at der snarest kommer cykelstier fra Klim til Klim Strand, fra Klim Strand til Thorup Strand og fra Thorup Strand til Thorup, da disse veje er meget trafikeret og uhensigtsmæssige at cykel på med børn.

2 Indhold Tiltag Mål og ønsket effekt:... 3 Evaluering:... 3 Handlingsplan:... 3 Tiltag Mål og ønsket effekt:... 4 Evaluering:... 4 Handlingsplan Tiltag Mål og ønsket effekt:... 5 Evaluering:... 5 Handlingsplan:... 5 Tiltag Mål og ønsket effekt:... 6 Evaluering:... 6 Handlingsplan:... 6 Bilag... 7 Ideerne fra vores stormøde d. 9 marts... 7 DNA for Thorup-Klim skole og samdrift DNA for Klim Friskole: DNA for Thorup-Klim Hallen DNA for Thorup-Klim Boldklub & støtteforening DNA for Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening & støtteforening DNA for FDF Klim-Thorup-Vust DNA for Vester Thorup og omegns Landsbyforening DNA for Klim Landsbyforening... 27

3 Tiltag 1 Der skal udarbejdes en fælles ny hjemmeside med fælles kalender, hvortil alle foreninger og forretninger kan få link til deres hjemmeside. Det skal lette tilgangen til viden om lokalområdet og opdateres af en professionel. Vi skal forsøge at få så mange foreninger, forretninger samt skoler med for at sikre at det bliver en fælles side, som vi alle kan stå inde for og som vil underbygge vores fælles mål om at skaffe flere borgere til området. Mål og ønsket effekt: Udarbejdelse af en fælleshjemmeside med links til alle foreninger og forretninger. Det skal lette tilgang om aktiviteter for både tilflyttere og den lokale borger i lokalmiljøet. Evaluering: At vi løbende opdateres os på alle er foreninger, forretninger samt skoler er knyttet op på hjemmesiden. At vi via hjemmesiden kan måle, hvem der er bruger af hjemmesiden og deres behov. Handlingsplan: i. Tiltag: Kontakt til professionel opsætter af hjemmesider. Priser indhentes og siden skal finansieres af de lokale foreninger og forretninger samt skoler som knyttes til hjemmesiden. Foreninger og forretninger kontaktes i lokalområdet. ii. Deltagere i processen: Erik Wedel, Henrik Agesen, Claus Bennedsen, Nina Bak. iii. Tidsplan: Deltagerne vil i løbet af det næste halve år, okt sammen med styregruppen få udarbejdet hjemmesiden. Næste møde 6. maj 2015.

4 Tiltag 2 Ruter i skoven og bevarelse af skovlegepladsen ved Thorup Strand. Mål og ønsket effekt: Skovlegepladsen er pt. Et meget attraktivt tilbud som både benyttes af lokal befolkning, børnehaven fra flere kommuner, turister. Vi er vidne om at Skov- og naturstyrelsen er blevet pålagt at opgradere pladsen i henhold til lov/bekendtgørelse om offentlige legepladser. Moutainbike ruter, vandrestier og rideruter mm. opgraderes og udarbejdes i samarbejde med Skov og naturstyrelsen. Fodboldbane opgraderes og Multibane bygges i sammenhæng med skovlegepladsen. De lokale skole vil kunne anvende alle aktiviteterne i forhold til aktiviteter, som er beskrevet i skolereformen. Evaluering: En app til brugerne de forskellige stier og aktiviteter skal være tilgængelig og det være muligt at følge hvor meget den bruges. Handlingsplan. i. Vi ønsker at undersøge om vi i samarbejde med Skov og naturstyrelsen kan bevare skovlegepladsen, og hvilken form det er muligt at bevare den i. ii. Søge fonde om midler til at udarbejde de ønskede aktiviteter iii. Deltagere i processen: Dennis Stjernholm, Claus Bennedsen, Eva Isaksen, Lilli Gjettermann, Marianne Mortensen iv. Tidsplan: Om et år, maj 2015, forventes de første stier og planlægning af skovlegepladsen klar. Næste møde den 6. maj 2015

5 Tiltag 3 Velkomstpakket til tilflyttere. Mål og ønsket effekt: Der skal udarbejdes en velkomst pakke og deri en pjece til tilflyttere til området. Hver lokalområde skal have tilknyttet borgere/foreninger til at udlevere denne velkomstpakke til tilflytteren. Den enkelte tilflytter skal føle sig velkommen til området og derigennem opnå en viden om tilbuddene i lokalområdet. Evaluering: Der udarbejdes en liste med de borgere/medlemmer af foreninger, som vil være kontaktpersoner og dermed de aktive til at udlevere pakken. Der skal laves årlig sammentælling på, hvor mange pjecer der er blevet udleveret. Handlingsplan: iv. Udkast til pjecen og kontakt til relevante sponsorer m.m. der kan have interesse i dette. v. Deltagere i Processen: Dennis Stjernholm, Rasmus Pretzmann, Helle Røge vi. Inden 1. sept er der udarbejdet udkast. Næste møde 6. maj 2015

6 Tiltag 4 Salg af området : Mål og ønsket effekt: At få tilflytter til området ved hjælp af forskellig former for reklame og byforskønnelse. Evaluering: Der laves en årlig optælling af antallet af tilflyttere. Tilflytterne kontaktes efter et halv år for at høre om deres ønsker og behov er blevet opfyldt udfra de aktiviteter m.m. som vi har i lokalsamfundet. Handlingsplan: vii. Byport som gør indgangspartierne til vores byer mere synlige og attraktive 1. Der skal søges fonde til midler til udarbejdelsen af portene viii. Messer i Viborg/Herning området ix. Båden i Kbh., reklame/turistfilm udarbejdes dertil x. Gratis bustur for lokale turister samt fra storbyer til vores lokalområde med guide, som er lokalkendt. xi. Ovenstående prioriteres af gruppen. Der startes med byport. xii. Deltagere i processen: Eva Isaksen, Lilli Gjettermann, Marianne Mortensen xiii. Inden den 1. maj 2016 er der nye byporte ved byerne. De øvrige tiltag prioriteres løbende derefter.

7 Bilag Der er vedlagt DNA fra forskellige foreninger, og der arbejdes videre med dette. Ideerne fra vores stormøde d. 9 marts Naturen Mountain bike skiltet ruter Brands på naturen: Hav, Fjord og skov inden for kort afstand Godt foreningsliv Små, trykke daginstitutioner og skoler med plads til flere! Fællesskab i et med naturen hav og fjord Udnyt at det kun er her der er kystfiskeri hav og flor kyst enorme naturområder m/ fugle, dyr og planter Amfi scene f. eks v kalkværket til udendørsarrangementer ala dem som er i kalkværket. Natur og plads Lokalkendskab busture om sommeren Sommer Søndag i Thorup/Klim Marked med de lokale kunstner, håndværker, borgerne som kan have en stand og sælge fx lopper. Foreningerne kan også deltage med fx div. aktiviteter. Arrangeres om søndagen i højsæsonen (uge 28,29,30), således at turisterne har mulighed for at deltage, da der ofte er ind/udrejse fra sommerhuse om lørdagen

8 By forskønnelse Gøre vores byer pæne at kører gennem Julepynt Specielt tema, som kan gøre det unikt Bruge rekognoscerings grunde til noget positivt, grønne oaser, pynter i bybilledet. Mere tiltalende indgangspartier i byerne fx juleudsmykning Ens byskilte (Lars Haagensen fra Jammerbugt kommune vil høre nærmere om mulighederne) Thorup Sommerkonkurrence fx den flottes vej Flere cykelstier (Lars fra Jammerbugt kommune vil bringe denne videre til teknisk forvaltning) Thorup til Thorup Strand Thorup Strand til Klim Strand Klim Strand til Klim Så man kan gå/cykle med sine børn uden at skulle på vejen Nyt busskur i Thorup v. brugsen (Lars Haagensen fra Jammerbugt kommune vil høre nærmere herom) Gøre vores byer specielle, så man ved at man kører i gennem dem Flere busser Offentlig transport Bedre hjælp til lån, til at købe hus

9 IT Informationsteknologi Vigtigt at alle aktiviteter der sker i området bliver samlet, fælles kalender Fælles hjemmeside, der findes nu ca. 25 hjemmesider for området, en enkelt hjemmeside vil gøre det hele mere overskueligt og lette arb. byrden i den enkelte forening, da alle ikke skal bruge energi på at holde en hjemmeside opdateret. Vigtigt at hjemmeside/sider altid er opdaterede og der sker løbende aktivitet på dem. Mini erhvervscenter Lav hjemmearbejdspladser samlet med højhastighed net forbindelse. Thorup Strand Internet Turist information (Lars Haagensen fra jammerbugt kommune vil høre om mulighederne for dette) Info skilt/skærm radios på max 10 km Stå Thorup Brugs Paraply hjemmeside Hvor man kan finde alle foreninger mv, og derfra evt. gå til den enkelt forenings hjemmeside Dermed letter at finde info for både nuværende og kommende borgere. Bedre/hurtigere internet Dækning mulighed for hjemmearbejde En paraply hjemmeside med alle foreninger under Skitse over hvor der er bredbånd Natur og plads Net cafe med hjælp til de ældre, så kan lære at bruge pc og internettet evt. på skolen Evt. ældre underviser ældre Hjælpe dem med at få fiberbredbånd Hjælpe med brug af nemid til fx netbank og eboks

10 Profil/Brands Reklame. Der kan laves reklamefilm, radiospots for området for at synliggøre os. Finde ud af hvad der netop gør dette område attraktivt at bo i Hvad kendetegner os Sommer Søndag i Thorup/Klim Marked med de lokale kunstner, håndværker, borgerne som kan have en stand og sælge fx lopper. Foreningerne kan også deltage med fx div. aktiviteter. Arrangeres om søndagen i højsæsonen (uge 28,29,30), således at turisterne har mulighed for at deltage, da der ofte er ind/udrejse fra sommerhuse om lørdagen Lokalkendskab busture om sommeren Brands på naturen: Hav, Fjord og skov inden for kort afstand Godt foreningsliv Små, trykke daginstitutioner og skoler med plads til flere! Udnyt at det kun er her der er kystfiskeri hav og flor kyst enorme naturområder m/ fugle, dyr og planter Turist information Info skilt/skærm radios på max 10 km Stå Thorup Brugs Cykelstier i hele området Thorup til Thorup Strand Thorup Strand til Klim Strand Klim Strand til Klim Guld og Grønne skove Fællesskab i et med naturen

11 Hav og fjord Bedre lånemuligheder få ejendomsmæglere til at vise huse på landet, selv om de spørger på byhuse (mere for pengene) Velkomstskilte ved byerne Viden om området Prøve bolig Turist-/Bosætningsvideo links via nettet Påskeliljer langs vejen uden for hver grund fra byskilt til byskilt til byskilt Go Kort m. slogans fra området, har fordel på cafeer området + vi kommer rundt i landet, evt. sende dem. Lave brochurer til alle sommerhusene med logo på, fra de lokale firmaer og kontakt oplysninger Kalender med påskrevet arrangementer i lokalområdet Fakta boks om vores område Info om seværdigheder i lokalområdet Skitse over hvor der er bredbånd På Bornholm har man ophævet bopælspligten for at tiltrække pensionisternes købekraft, forbindelser og aktiviteter. Måske kunne Nordjylland supplere liberaliseringen med at ispørgesætte kirkemagtens udemokratiske eneret til begravelser på land, så: hvad med om Jammerbugten var de første til at GEN-etablere vores nordiske begravelsesskikke. Eksempelvis i gravhøjområdet HINGELBJERGEs kun delvist fredede område. Og med både sten og navn over graven om den afdøde havde ønsket det. Vores kulturs gravhøje var en modedille, der IKKE døde på egen hånd---- Dét glemmer kristianerne ofte, ikke-kristianer glemmer det ikke. Og: Denne bevidsthed er mere nærværende i de større byer, hvorfra de mulige tilflytter hentes.

12 De nye, de unge, de gamle De unge - hvor kan de være Junior forening, høre hvad de vil, vigtigt da der mangler unge til at tage over i foreningerne om få år. Gammel lade til løbehjul, reparation af knallert osv. Det gamle mejeri kunne lejes og laves til unge, så kan asylbørn også benytte det, udfordring mht. stiftelse af ny forening mm. Hjælp til nye indbyggere i området. Give nye mulige boligkøbere mulighed for at få lagt et budget, for at hører om lånemuligheder evt. opsparing. Mangel på lokal dansk undervisning til voksne, sådan at tilflyttere fra udlandet ikke skal kører til Thisted for dette. Udfordring forbundet med at få ny tilflyttere til at føle sig velkomne her og letter i dagligdagen når man er flyttet på landet. Idéer der kunne bruges: Brochure med alle de kontakt personer man kan have brug for, foreninger, skoler mm Evt. kontakt familie Startpakke som kan rekvireres over nettet Fælles hjemmeside for alle foreninger mm. Liste over hvem jeg skal kontakte for at få bragt varer til døren, dagligvarer mv. Få flygtningebørnene ind i idrætsklubberne mod alm. kontingent Skaffe unge damer til fiskerne i Thorup strand lukker det er det også en katastrofe Samle og markedsføre alle kunstnerne i området Slå de to skoler i Klim sammen ellers lukker klim skole på sigt = katastrofe for området For nyankommende borgere lave sociale arrangementer

13 Samlingspunkt Bål hytte ved Thorup Strand LUKSUS olde koller Ungdomsklub Motorværksted/udensdørsbane Mere voksen sociale arrangementer Brochure til ejendomsmæglere hvad kan vi tilbyde Renovering og legepladser Skater bane løbehjul, Rulleskøjter, skateboard Fodboldbane ved Thorup Strand renoveres og bruges af foreningerne Små film til facebook, Hvorfor vi forskellige bor her Flyttet hertil unge m. børn skole gymnastik, ældre moder unge selvstændige Eks. På små film klip (har et seddel herom, men jeg kan ikke læse dem)

14 DNA for Thorup-Klim skole og samdrift hvem er vi Vi er en folkeskole med elever fra klasse og er en del af Thorup-Klim Samdrift. Samdriften består af vuggestue, børnehave, skole og SFO. Vi kan tilbyde den røde tråd for børn fra 0 13 år. Børnene oplever på den måde ikke skift i mellem afdelingerne. På skolen mødes vi hver dag til morgensang og fælles beskeder, inden vi efterfølgende går til time. Vi har to afdelinger: indskolingen og mellemtrinnet. I frikvartererne har vi skolegårde, legepladser, sportspladsen og multibanen, hvor eleverne frit kan lege. Vi har løbehjul, mooncars og waveboards, som flittigt bliver brugt. Undervisningen er i flere timer organiseret efter ugeskema, hvor eleverne selv kan vælge, hvornår de enkelte opgaver på ugeskemaet skal laves. Vi har individuel læseundervisning og differentierer undervisningen, så den passer til den enkelte elev. Vi arbejder med IT i undervisningen, og alle elever har deres egen computer. Derforuden har vi ipads, som vi også anvender i undervisningen. Skolen er bygget sammen med Thorup-Klim hallen, der er samlingssted og bruges flittigt af os og de lokale foreninger. Nyeste tiltag Der er nu blevet bygget om i storkereden, sådan at der er gulvvarme til de små. Babycafe om mandagen i storkereden, når de større børn er i hallen, for at få et tilbud om fællesskab for dem der går hjemme. Ombygning i klasse lokaler, sådan at klasserummet bliver mere fleksibelt og gearet tll den nye måde der arbejdes på i forhold til den nye skole reform Lærer har været på kursus i ugeskema revolutionen og dette er blevet implementeret i de fleste klasser. Eleverne arbejder efter en ny metode, sådan at de selv har mere medbestemmelse i hvilke arbejds opgaver der skal laves og hvornår disse skal laves, ugeskema sådan at eleverne udvikler mere ansvar for egen læring. Og at der bliver taget udgangspunkt i netop det niveau den enkelte elev er på i alle fag, uafhængigt af klasse trin. Der bliver løbende arb. med tiltag i forhold til den nye skolereform, i forhold til kurser for ansatte og skolebestyrelse. Ligesom der hele sommerhalvåret var et tema omkring indianere som involverede alle fag, lige fra matematik til håndarbejde, vil der også blive lavet et tema i år Alle Lærerne har igen i år været på efter uddannelse.i bl. a forældre samarbejde, samt styrkelse af fagfagligheden og vi har to lærer som har fået tilføjet et ekstra linjefag.

15 Børnene som skal starte i 0 klasse, har siden januar været på skolen 3 dage i ugen for at blive introduceret langsomt. Det vakte stor glæde da de kort efter starten fik udleveret deres egen PC. De er nu på skolen alle dage. Madlavnings hold på skolen, aften tilbud. THORUP-KLIM SAMDRIFT Samdriftens værdigrundlag Samdriftens værdigrundlag Et anerkendende og trygt sted for alle Et sted med et godt samarbejde for alle Et sted, hvor man lærer en masse Pædagogisk målsætning for Thorup-Klim skole At vi inkluderer alle børn for at gøre dem så dygtige, som de kan blive. At samværet mellem alle, der har deres gang på skolen, er præget af anerkendelse, respekt og konsekvens. Et velfungerende samarbejde. At der anvendes forskellige arbejdsformer med udgangspunkt i klassens og det enkelte barns behov og forudsætninger. At man bevarer og udvikler værdier som selvstændighed, medansvar og tolerance. At være en udviklingsorienteret skole. Målsætning for Storkereden At tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og ståsted, og derigennem styrke dets selvværd, som giver basis for trivsel og udvikling.

16 DNA for Klim Friskole: Klim Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen-9. kl. Skolen er en friskole for hele egnen og har en mere end 140-årig historie. Vi ruster vores elever med en stærk faglig profil i et undervisningsmiljø, hvor der er plads til alle. For os er det enkelte barns trivsel nemlig et fælles anliggende, og derfor arbejder alle lærere sammen som et team om at skabe et både socialt og læringsmæssigt godt skolemiljø for alle elever. Vores elever skal vågne glade om morgenen med en naturlig lyst til at komme i skole. På Klim Friskole tror vi på, at elevernes mundtlige og skriftlige arbejde ikke skal måles og vejes via karakterer. På baggrund af vores målsætning gives der derfor ikke karakterer til eleverne, og der afholdes ikke afgangsprøver for 9. klasse. I stedet holdes forældrene orienteret gennem løbende samtaler om børnenes standpunkt. I løbet af året prøver de ældste elever også at lave folkeskolens termin- og eksamensopgaver, så de får et forhold til, hvad det vil sige at gå til eksamen. Alle afgangselever får en personlig udtalelse med sig på deres videre vej ud i livet. Udover undervisningen er der hvert skoleår indlagt forskellige aktiviteter, som f.eks. musical, emneuger og andre dagsarrangementer, hvor eleverne kan udvikle nye egenskaber inden for kreative og faglige områder. Klim Friskole bygger på en meget høj grad af fællesskab, et fællesskab der dækker både elever, forældre og personale. Det er vores mål, at denne åbenhed hjælper med til at bevare det gode samarbejder mellem alle parter. På Klim Friskole sætter vi en ære i, at skolens elever fungerer som en samlet enhed på tværs af årgangene, og at der er en ordentlig omgangstone blandt eleverne og alle andre, der har deres daglige gang på skolen. Det betyder blandt andet, at det er naturligt, at ældre elever tager hånd om yngre elever. Der bliver lagt særlig fokus på elevernes samarbejdsevner både blandt andre elever i samarbejdsopgaver, men også med skolens lærere, som underviser med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau.

17 DNA for Thorup-Klim Hallen Thistedvej 320, Klim. Thorup-Klim Hallen er opført i 1986, og fra starten har hallen haft en fantastisk opbakning fra hele lokalområdet vest for Fjerritslev. Kun en stor lokal indsamling samt en overvældende frivillig arbejdsindsats fra rigtig mange ildsjæle i lokalområdet gjorde projektet muligt. Siden opførelsen har hallen haft kæmpe betydning for såvel det lokale idrætsliv, de lokale skoler og mange andre brugere i lokalområdet. I vinterhalvåret er hallen et vigtigt samlingspunkt for mange typer af idræt og social fællesskab for hele egnens befolkning i alle aldersklasser. Thorup-Klim Hallen er gennem årene adskillige gange blevet udbygget, vedligeholdt og moderniseret, således at lokalområdet i dag har stor glæde af en moderne og tidssvarende idrætshal med muligheder for håndbold, fodbold, badminton, tennis, basketball, hockey, volley, gymnastik i alle afskygninger og meget mere. Springgrav til gymnasterne og et nyt og moderne motionscenter er ligeledes etableret indenfor de seneste år. Og uden for hallen er der i 2014 etableret multibane og udendørs fitnessbane i samarbejde med Thorup-Klim Skole. Foruden de mange forskellige idrætsstævner og opvisninger benyttes hallen i høj grad også til forårsmesser, generalforsamlinger, garantfester, skolefester, boksestævner, pensionistaktiviteter og m.m. Hallen rummer tillige klublokaler for Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening. Hallens største brugergrupper i det daglige er Thorup-Klim Boldklub, Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening, TØK Håndbold, Thorup-Klim Skole og Børnehave og Klim Friskole. Men ældreidræt hver tirsdag med ca. 40 deltagere, billard med ca. 30 spillere samt et motionscenter med ca. 300 medlemmer er også vigtige aktiviteter. Thorup-Klim Hallen har ved mange års god drift og en altid stor opbakning fra lokalbefolkningen en god og sund økonomi, som giver bestyrelsen ro og overskud til at udvikle hallen løbende, således at den også i fremtiden kan tilbyde gode og moderne rammer for såvel nuværende som nye mulige aktiviteter. Thorup-Klim Hallen er hele områdets idrætshal, og alle er til enhver tid velkommen til at komme med ideer og forslag til løbende forbedringer og nye aktiviteter. For tiden planlægger vi ny belægning på indkørslen til Motionscenter, samt bedre muligheder for parkering af cykler. Thorup-Klim Hallen har ansat en fuldtids halinspektør, som ved større arrangementer får hjælp af de valgte bestyrelsesmedlemmer.

18 DNA for Thorup-Klim Boldklub & støtteforening Thorup-Klim boldklub har eksisteret siden 1969 hvor de 2 tidligere naboklubber, Vester Thorup Idrætsforening og Klim Boldklub, slog sig sammen til en klub. Klubben er medlem af organisationerne; DBU, DIF, DGI og JHF. Klubben er baseret på frivillighed og sammenhold på tværs af foreningensgrænserne i lokal området. Støtteforeningen blev oprettet i 1993 og har til formål at sørge for at skaffe penge, som kan komme medlemmerne til gode i form af forskellige aktiviteter, redskaber mv. det gør de bl.a. ved at sælge målaktier, arrangere Open air, servering til div. arrangementer så som; Garantfest i Klim Sparekasse, Tican generalforsamling, Trekoner Halfest m.m. Samtidig står de klar til at hjælpe med at gennemføre forskellige arrangementer for såvel boldklubben, som andre foreninger i lokalområdet. Boldklubben har til formål at udbrede holdsport, primært i form af fodbold og håndbold, men også krolf, petanque og billard er på programmet. I fodbold, fra U15 til U19, har klubben holdsamarbejde i Team Han Herred, der er en sammenslutning af klubberne; TKB, FIF, ØB, TIF98. I håndbold har klubben holdsamarbejde med ØB, der blev oprettet i 1999, derfor navnet TØK2000. De træner i Thorup-Klim Hallen. Vi kan næsten tilbyde noget til alle aldersgrupper for de yngste består træningen af en blanding af leg og boldspil, med fokus på at dette foregår såvel i på Thorup-Klim Boldklubs Stadion i Thorup og Thorup-Klim Hallen i KIim. Klubben driver også i samarbejde med Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening, motionscentret i Thorup-Klim Hallen, der kan benyttes af alle over 15år. Foreningens bestyrelse består af 7 personer. Herudover er mange frivillige hænder til kridtning af boldbaner, dommere, tidtagning, trænere, cafeteriepersonale, trøjevask mv. Det er vigtigt for os, at de frivillige hænder løbende plejes, og at der er hjælpere/træner i alle aldersgrupper, da vi ellers vi komme til at mangle frivillige og derved ikke kan få oprettet de hold, som der efterspørges. Vi har ca. 400 aktive medlemmer, fordelt i de forskellige afdelinger der er i klubben.

19 Thorup-Klim Boldklub tilbyder Open air (sommerarrangement) Han Herred Mesterskabet (julearrangement) Udendørs fodbold på Thorup-Klim Stadion i Thorup og baner ved Thorup-Klim Hallen Indendørs fodbold i Thorup-Klim Hallen i Klim; U6 Drenge & Piger U9 Drenge & Piger U11 Drenge U14 Piger Team Han Herred U15 Piger Team Han Herred U15 Drenge Team Han Herred U17 Drenge Team Han Herred Serie 4 Serie 6 Grand Oldboys Dame senior 8 mands Håndbold TØK2000 Jyllandsserie Damer Serie 3 Damer Serie 2 Herre Serie 3 Herre U-14 Drenge U-12 Drenge U8 Drenge & Piger U6 Drenge & Piger Motionscenteret Billard Børne fitness (lukket hold) Voksen fitness (lukket hold) Spilles i det gamle IT rum mellem Hallen og skolen, en ugentlig fælles aften ellers individuelt

20 Krolf Petanque Spilles 2-3 gange om ugen på egne bane ved Thorup Klim Boldklubs klubhus, det er primært de aldre generationer der benytter tilbuddet men alle kan deltage Spilles 1 gang om ugen på egen bane ved Thorup Klim Boldklubs klubhus. I Vinter halvåret spilles i Thorup-Klim Hallen Præmie whist Spilles en ugentlig aften i vinter halvåret. Fremtiden for Thorup Klim Boldklub Efter år med tilbage gang, er hovedbestyrelsen i gang med at tilpasse boldklubben de nye udfordringer som ligger lige nu. Der arbejdes med en del nye ideer. Bl.a. o Fodbold for de helt små U2-U4 o Håndbold for de helt små U3-U4 o Håndbolden er tilmeldt landsdækkende program knæk kurven o Nye aktiviteter for medlem o Tiltag til fastholdelse af frivillige og medlemmer alle afdelinger o Fokus på sammen hold og klub ånd

21 DNA for Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening & støtteforening Støtteforeningen har til formål at sørge for at skaffe penge, som kan komme gymnasterne til gode i form af forskellige aktiviteter, redskaber mv. Samtidig er de en fast skare, som står klar til at hjælpe med at gennemføre forskellige arrangementer for såvel gymnastikforeningen som andre i området. Gymnastikforeningen har til formål at udbrede gymnastikken samt anden motion, videreudvikle børnenes kunne på det niveau, hvor de er og skabe rammerne for sociale relationer både til de almindelige træninger og til de ekstra arrangementer, der arrangeres. Vi kan næsten tilbyde noget til alle aldersgrupper for de yngste består træningen af en blanding af leg med fokus på at forberede dem til at kunne de grundlæggende øvelse til henholdsvis spring og rytme. Dette foregår såvel i skolens gymnastiksal, hallen eller ude i naturen. For at forbedre børnenes muligheder for at kunne dyrke sport og udnytte haltiderne, så har vi et samarbejde med de to børnehaver og fritidsordninger. Det vil sige, at vi har instruktører til at hente børnene og følge dem i hallen. Noget vi kan se, at der er efterspurgt af forældrene i en travl hverdag. Når de bliver lidt ældre kan de vælge, om de vil gå på rytme- eller springhold. Vi arbejder på at kunne få et rytmehold op at køre for de årige. For voksne er der mulighed for at dyrke rytmegymnastik, ture i naturen eller benytte motionscentret. På sigt kunne det være dejligt, hvis vi kunne få et herrehold op og køre, da vi pt. ikke kan tilbyde denne målgruppe noget gymnastik. Tirsdagsklubben er områdets seniorklub. Her mødes man i hallen til en hyggelig formiddag med opvarmning, boldspil mv. som afsluttes med hygge og kaffe. Foreningen har også badminton som en af sine underafdelinger det gælder både for børn og voksne. Blandt de yngre arbejdes der på, at de skal have lov til at komme af sted til stævner, mens der blandt motionisterne er væsentlig mere fokus på motion generelt og det sociale fx i form af arrangementer som juleafslutning. Foreningens bestyrelse består af 7 personer, dertil kommer mange frivillige hænder til kagebagning, vask af dragter mv. De ugentlige træninger varetages af instruktører og hjælpere antallet svinger meget afhængig af om det er i vintersæson, sommer eller gymnastikskolen. Det er vigtigt for os, at fødekæden af instruktører løbende plejes, og at der er hjælpere/instruktører i alle aldersgrupper, da vi ellers vi komme til at mangle instruktører og derved ikke kan få oprettet de hold, som der efterspørges.

22 Thorup Klim U & G s nuværende aktiviteter Forældre/barn. Gymnastik for 1-3 årige med deres forældre. Spilopper. Springhold for 3-5 årige. Hoppelopper. Springhold for 0. 2.kl. Springrødder. drengespring hold for kl. Springpiger. Pigespringhold for kl. Hold nr. 2. Blandet springhold for 3. kl. og op. Krav at man også skal gå på et andet springhold. Rytmepiger. Rytmegymnastik for kl. TK spring. Blandet springhold for 7. kl. og op. TK rytme. Ugepige rytme gymnastik for 7. kl og op. Damerytme Rytme gymnastik for damer fra 30+ Damemotion. Motion for damer med bevægelse, balance og bækken bund. Moderne Pardans/humørdans. Dans for begyndere og øvede. Mulighed for at lærer mange forskellige par danse og fællesdanse. Tirsdagsklubben. Motion og hyggeligt samvær for efterlønnere, pensionister og andre med lyst til motion. Naturgymnastik. For alle piger fra 20 til ca. 85 år. Frisk aftengåtur i naturen startende med fælles opvarmning. Afsluttes med medbragt kaffe Familie i bevægelse i naturen. Motion i naturen for børnefamilier med børn op til omkring 8 år. Afsluttes med medbragt kaffe.

23 Badminton for Børn/uge og senior Badminton U9-U11 for 1-4 kl. med mulighed for at deltagelse i turneringer. Badminton U13-15 for 5-8 kl. med mulighed for at deltagelse i turneringer. Badminton Senior- og Ungdomsturneringshold. Hold specielt til dem som vil deltage i turneringer. Motions badminton. Mulighed for at leje en bane. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Motionscenter. Træningscenter som kan benyttes af alle over 15år. Motionscenteret - lukket hold Børne fitness hold. Voksen fitness hold. Andre aktiviteter. Sommergymnastik. Gymnastikskole tirsdag, onsdag og torsdag i uge 32. Overnatning for hoppelopper, springrødder, rytmepiger og springpiger. Hoppediskotek. Store hoppedag.

24 DNA for FDF Klim-Thorup-Vust FDF Klim-Thorup-Vust har den 1/ eksisteret i 50 år. FDF Kredsen er en underafdeling af FDF i Danmark. På nuværende tidspunkt hører FDF Kredsen til på adressen: Stalden Thorup Strandvej 16c 9690 Fjerritslev i Thorup. Fællesskab, fantasi og færdigheder I FDF lærer børn en masse gennem leg, fantasi og oplevelser i naturen. Vi mener, at børn skal mærke, der er noget, de er gode til, at de er noget værd i fællesskabet, og at deres færdigheder kan bruges. FDF tilbyder aktiviteter for børn fra 0. klasse til 18 år. Aktiviteterne varierer, så der er balance mellem tryghed, udfordringer og oplevelser. FDF har sine rødder i den danske folkekirke. Udgangspunktet for FDF er det kristne livssyn. Det betyder, at for os er alle mennesker lige meget værd. De yngste børn hører historier fra børnebiblen og andre kristne fortællinger. Med de lidt ældre børn og unge tager lederne måske en snak om tro og tvivl, etik og moral og om, hvad meningen er med livet. Det er ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl. Men vi synes, det er vigtigt, at børn kender de kristne grundfortællinger, for at kunne tage stilling til dem senere i livet. I FDF er lederne frivillige men ansvarlige voksne, der har lyst til at være sammen med børn, planlægge aktiviteter og møde dem med både alvor og sjov. Lederne kan deltage i kurser om alt fra pædagogik og teambuilding til klatring og kanosejlads. Alle ledere underskriver en ledererklæring og skal give tilladelse til, at der indhentes en børneattest hos politiet. Desuden er der et sæt samværsregler mellem børn og voksne, som skal overholdes. FDF Klim Thorup Vust har hold inddelt i følgende klasser: Puslinge 6-8 år. Tumlinge 9-10 år. Pilte år. Væbnere år. Seniorer år. Puslinge, Tumlinge, Pilte og Væbnere holder møde hver mandag fra

25 DNA for Vester Thorup og omegns Landsbyforening I 2010 blev vores gamle Thorup håndværker og Borgerforening omdannet til Vester Thorup og omegns Landsbyforening. I den forbindelse total renovere vi forsamlingshuset, som er til udlejning for alle. 2. Foreningers formål er at drive Vester Thorup og omegns Landsbyforening som et samlingssted for alle egnens borgere. Foreningen er upolitiske. Vester Thorup og omegns Landsbyforening er: - En paraplyorganisation, der afholder eller danner rammer for kulturelle aktiviteter som borger- og vælgermøder, afstemningssted ved valg til folketing/kommunevalg, udstillinger, foredrag, kurser, julekomsammen og familie fester mm. - En paraplyorganisation for aktivitetsgrupper for frivilligt socialt arbejde og for personer i samfundet, der ønsker at igangsætte aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål. - En paraplyorganisation, der ligeledes passer grønne områder, bygens flagstænger og juleog blomsterudsmykning. Vi er ca hus stande i foreningen som dækker området Thorup Strand, Vust, Thorup Holme og Vester Thorup. Vi har mange forskellige aktivister som f.eks. Spis sammen aften hvor vi inviter folk til spisning med hovedret, dessert og kaffe og kage for en billig pris. General forsamling Kr. Himmelfart march en gå tur et sted i området, hvor vi slutter af med medbragt kaffe kurv og foreningen kommer med øl og vand Irsk aften, vi starter med spisning med efterfølgende dans. Høstfest som i gamle dage med stråhat og halm i træskoene i forsamlingshuset Opsætning af juletræer i Vester Thorup og Thorup strand Dans hvor 10 par kommer og danser 12 gange på en vinter sæson Jul i Thorup i forsamlingshuset med hestevogns kørsels for børn, dans omkring juletræ. Kål og flæsk til alle og vi slutter med julebanko. Foredrag fx Sepp Piontek

26 Koncerter fx Lasse og Mathilde Arbejder med det grønne område hvor kroen lå samlingsplads borde/bænke- sansehave bålplads Flag allè til konfirmationer i både i Vester Thorup og ved Thorup strand. I vores område er der også masser af erhvervsliv, som f.eks. ved Thorup Strand hvor vi har Danmarks største kyst landing plads. Hvor der er et nyt etableret fiskerhus, med renseri og fiskebutik. Lige uden for dørene har vi også en masse flot natur, som kan byde på mange forskellige naturoplevelser. F.eks. ca. 10 km. Til Bulbjerg eller til Vejlerne med Nordeuropas største vildfuglereservat. (6000 ha.)

27 DNA for Klim Landsbyforening Klim Landsbyforening er en paraplyorganisation grundlagt 2008, som består af: En bestyrelse på 10 personer Klim og Omegns Erhvervsklub Et forsamlingshus Et kalkovnsudvalg Et udeudvalg En mandagscafé Et arrangementudvalg Et dilettant udvalg Et byforskønnelsesudvalg Et revisorudvalg I alt er ca. 50 personer engageret. Foreningen ejer og har renoveret Peter Styrbæks Hus, som er lejet ud. Landsbyforeningen har 300 medlemmer og Erhvervsklubben 60 medlemmer. Landsbyforeningen varetager via udvalgene udlejningen af Forsamlingshuset, udlejning af Peter Styrbæks Hus, vedligeholdelse af legepladsen og udsmykningen af byen samt mandagscafeen med kaffe og hygge. Landsbyforeningen driver Klim Kalkovn med hjælp fra Lokalhistorisk Arkiv, som holder ovnen åben i sommerhalvåret. I kalkovnen arrangeres gudstjeneste og mini koncerter samt fællesspisning med bålaften. Klim Landsbyforenings kalender 2015 Februar: 15. februar kl Fastelavn. Festlig gudstjeneste i Klim Kirke. Derefter tøndeslagning med fællesspisning i Klim Forsamlingshus. Tilmelding til mad: Irma , Tove Marts: 24. marts kl Generalforsamling Klim Landsbyforening. Kaffe og smørrebrød. Juni: 23. juni kl Sankt Hans i Klim Forsamlingshus. kl spises grillmad i forsamlingshuset med efterfølgende kaffe og kage. Ca. kl tændes bålet. Snobrødsdej til børnene. Pris voksne kr og børn kr. Tilmelding til spisning senest den 20. juni til Lone Kok eller Dorte Krogh August: 15. august kl Sommerudflugt for alle udvalg med fællesspisning. Program bekendtgøres senere.

28 Oktober: 9. oktober kl I Flagermuslygtens Skær Vandretur med fortællinger på Klim Bjerg med efterfølgende pandekager og kaffe. Pris kr for alle. Tilmelding ikke nødvendig. December: 19. december Jul i Klim, kål & flæsk & banko Klim og Omegns Erhvervsklubs kalender 2015 Marts Michael April Michael Maj Otto Juni Niels Juli August Nina Pedersen Tid Bus/ Tid Pris Arrangement Spisning Tirsdag d. kl Pris kl kr Torsdag d. 16. tirsdag d. 5. maj mandag d. 1. lørdag d.29. Kl V. Thorup Kl Klim Kl V. Thorup Kl Klim Kl Klim Kl Thorup kl Pris 275 kr plus moms Pris kommer Pris 150 kr Pris 75 kr Kl Fællesspisning med flæskesteg Kl Første hjælp genopfriskningskursus, 2 timer. Underviser Claus Hermansen KL Klim forsamligshus Nordkraft, rundvisning kl Kl Søgaards Bryghus. Øl + vand i bussen Forskningens Hus Rundvisning. Vi spiser en sandwich i bussen for at stille sulten. Stort program følger ved tilmelding. Frøstrup Lejren Rundvisning i lejren, derefter 2 retters menú på Vesløs Kro. Pileflet i Klim Kalkovn m. Ketty Skriver max. 20 personer. Vi starter med kaffe og rundstykker medbring madpakke / drikkelse Spisning efter arrangementet et sted i Aalborg Vesløs Kro Klim Kalkovn September Niels Oktober Nina Pedersen November Niels Dorte Krogh onsdag d.2. onsdag d. 28. fredag d.27. kl kør selv Pris 180 kr 2 retter + 1 øl/ 1 glas vin Kroghs Tørbeton og laboratorium Rundvisning i laboratoriet, administration og produktion, hvor vi skal se den nye sækkemaskine arbejde. kl Pris? Blomsterbinding v. proff. blomsterbinder Mette Rogild-Jensen fra Carla Blomster. Mette viser eksempler på juledekorationer, som hun så bagefter vil hjælpe os med at lave. Vi serverer kaffe og æbleskiver. Kl Fællesspisning Klim Bjerg og Restaurant Klim Forsamlingshus kl Erhvervsklubbens julefrokost Klim Forsamlingshus

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

38. årgang nr. 3 Øster Starup Sogn og Vester Nebel Sogn. En ny Sæson Starter

38. årgang nr. 3 Øster Starup Sogn og Vester Nebel Sogn. En ny Sæson Starter 38. årgang nr. 3 Øster Starup Sogn og Vester Nebel Sogn En ny Sæson Starter 1 Foreningsnyt Indhold... 38. årgang nr. 3 August 2015 Oplag: 1650 Husstandsomdeling i uge 33 i Øster Starup Sogn og Vester Nebel

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

S V. Nr. 4 Oktober 2013 38. årgang

S V. Nr. 4 Oktober 2013 38. årgang Nr. 4 Oktober 2013 38. årgang Kunstgræsbanen i Vils blev indviet fredag den 20. september og Thomas Dalgaard, proffessionel i Viborg FF, skrev autografer til alle interesserede. Se omtalen fra dagen på

Læs mere

BORGERNYT. Sponsor-Motionsdag d. 31 aug. Kom og få en dejlig dag. Verninge, set med en Verningegensers øjne Ud på den anden side

BORGERNYT. Sponsor-Motionsdag d. 31 aug. Kom og få en dejlig dag. Verninge, set med en Verningegensers øjne Ud på den anden side BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn August 2013 Sponsor-Motionsdag d. 31 aug. Kom og få en dejlig dag. VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT Borgernyt, er bladet

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1 oktober 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE SPORT FOR LIVET... I GREJS-DALEN Forår/sommer 2012 FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE Vigtige datoer Fællesopstart for alle udendørs fodboldhold 24. marts 2012 Gymnastikopvisning

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING 31. årgang nr. 1 marts 2013 Det meste af flokken til aktivitetsdag på Wellings Landsbymuseum Bestyrelsen I skrivende stund, kendes den nye bestyrelse og dens sammensætning

Læs mere

august 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

august 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 august 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie Hist hvor vejen slår en bugt... INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn 25. ÅRGANG 1. UDGAVE APRIL 2012 AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn Redaktionen: Kirsten Willadsen 74 835137 Marianne Schultz 74835878 Oplag: 375 Forside: Motiv fra Branderupstien tegnet af Birthe

Læs mere

Tappen. Nr. 4 46. årg. December 2013. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 4 46. årg. December 2013. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 4 46. årg. December 2013 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond Efteråret går på hæld og vinteren begynder så småt at indfinde sig. Vores jule - / vinternummer af Tappen

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 21 SEPTEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 6: Kværndrup Fjernvarme Amba SIDE 9: Kværndrups byporte SIDE 10: Forretning på fin facon - Ryslinge Krukkemarked SIDE 13: Pebersvend fyldt med energi - FIMA, Byg og

Læs mere