Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt"

Transkript

1 Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt Liv i by og skoler 2015 Styregruppen for Thorup Klim området, indkaldte til stormøde d. 9. marts for hele lokalområdets befolkning, for at få vores medborgere på banen og komme med deres ideer til hvordan vi kan udvikle vores lokalområde. På stormødet blev der også dannet arbejdsgrupper, som skal hjælpe med at realisere alle vores ideer. Alle ideerne er d. 13. april efterfølgende blevet prioriteret af styrgruppen og arbejdsgrupperne i fællesskab, for at finde ud af, hvor vi kan og vil starte med at udvikle. Efter denne proces er alle prioriteringerne blevet nedskrevet og udformet til dette materiale, af frivillige som meldte til opgaven. Styregruppen har endvidere opfordret og bedt alle de lokale foreninger og skoler, om at udarbejde en DNA/beskrivelse, som er vedlagt som bilag, således at vi kan vise og gøre opmærksom på, hvor mange gode tiltag vi fortager os herude i Jammerbugts Kommunes skønneste sted. Lokalområdet har et stort ønske om at Jammerbugt Kommune, i deres udviklingsplan for Thorup Klim området, prioritere at der snarest kommer cykelstier fra Klim til Klim Strand, fra Klim Strand til Thorup Strand og fra Thorup Strand til Thorup, da disse veje er meget trafikeret og uhensigtsmæssige at cykel på med børn.

2 Indhold Tiltag Mål og ønsket effekt:... 3 Evaluering:... 3 Handlingsplan:... 3 Tiltag Mål og ønsket effekt:... 4 Evaluering:... 4 Handlingsplan Tiltag Mål og ønsket effekt:... 5 Evaluering:... 5 Handlingsplan:... 5 Tiltag Mål og ønsket effekt:... 6 Evaluering:... 6 Handlingsplan:... 6 Bilag... 7 Ideerne fra vores stormøde d. 9 marts... 7 DNA for Thorup-Klim skole og samdrift DNA for Klim Friskole: DNA for Thorup-Klim Hallen DNA for Thorup-Klim Boldklub & støtteforening DNA for Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening & støtteforening DNA for FDF Klim-Thorup-Vust DNA for Vester Thorup og omegns Landsbyforening DNA for Klim Landsbyforening... 27

3 Tiltag 1 Der skal udarbejdes en fælles ny hjemmeside med fælles kalender, hvortil alle foreninger og forretninger kan få link til deres hjemmeside. Det skal lette tilgangen til viden om lokalområdet og opdateres af en professionel. Vi skal forsøge at få så mange foreninger, forretninger samt skoler med for at sikre at det bliver en fælles side, som vi alle kan stå inde for og som vil underbygge vores fælles mål om at skaffe flere borgere til området. Mål og ønsket effekt: Udarbejdelse af en fælleshjemmeside med links til alle foreninger og forretninger. Det skal lette tilgang om aktiviteter for både tilflyttere og den lokale borger i lokalmiljøet. Evaluering: At vi løbende opdateres os på alle er foreninger, forretninger samt skoler er knyttet op på hjemmesiden. At vi via hjemmesiden kan måle, hvem der er bruger af hjemmesiden og deres behov. Handlingsplan: i. Tiltag: Kontakt til professionel opsætter af hjemmesider. Priser indhentes og siden skal finansieres af de lokale foreninger og forretninger samt skoler som knyttes til hjemmesiden. Foreninger og forretninger kontaktes i lokalområdet. ii. Deltagere i processen: Erik Wedel, Henrik Agesen, Claus Bennedsen, Nina Bak. iii. Tidsplan: Deltagerne vil i løbet af det næste halve år, okt sammen med styregruppen få udarbejdet hjemmesiden. Næste møde 6. maj 2015.

4 Tiltag 2 Ruter i skoven og bevarelse af skovlegepladsen ved Thorup Strand. Mål og ønsket effekt: Skovlegepladsen er pt. Et meget attraktivt tilbud som både benyttes af lokal befolkning, børnehaven fra flere kommuner, turister. Vi er vidne om at Skov- og naturstyrelsen er blevet pålagt at opgradere pladsen i henhold til lov/bekendtgørelse om offentlige legepladser. Moutainbike ruter, vandrestier og rideruter mm. opgraderes og udarbejdes i samarbejde med Skov og naturstyrelsen. Fodboldbane opgraderes og Multibane bygges i sammenhæng med skovlegepladsen. De lokale skole vil kunne anvende alle aktiviteterne i forhold til aktiviteter, som er beskrevet i skolereformen. Evaluering: En app til brugerne de forskellige stier og aktiviteter skal være tilgængelig og det være muligt at følge hvor meget den bruges. Handlingsplan. i. Vi ønsker at undersøge om vi i samarbejde med Skov og naturstyrelsen kan bevare skovlegepladsen, og hvilken form det er muligt at bevare den i. ii. Søge fonde om midler til at udarbejde de ønskede aktiviteter iii. Deltagere i processen: Dennis Stjernholm, Claus Bennedsen, Eva Isaksen, Lilli Gjettermann, Marianne Mortensen iv. Tidsplan: Om et år, maj 2015, forventes de første stier og planlægning af skovlegepladsen klar. Næste møde den 6. maj 2015

5 Tiltag 3 Velkomstpakket til tilflyttere. Mål og ønsket effekt: Der skal udarbejdes en velkomst pakke og deri en pjece til tilflyttere til området. Hver lokalområde skal have tilknyttet borgere/foreninger til at udlevere denne velkomstpakke til tilflytteren. Den enkelte tilflytter skal føle sig velkommen til området og derigennem opnå en viden om tilbuddene i lokalområdet. Evaluering: Der udarbejdes en liste med de borgere/medlemmer af foreninger, som vil være kontaktpersoner og dermed de aktive til at udlevere pakken. Der skal laves årlig sammentælling på, hvor mange pjecer der er blevet udleveret. Handlingsplan: iv. Udkast til pjecen og kontakt til relevante sponsorer m.m. der kan have interesse i dette. v. Deltagere i Processen: Dennis Stjernholm, Rasmus Pretzmann, Helle Røge vi. Inden 1. sept er der udarbejdet udkast. Næste møde 6. maj 2015

6 Tiltag 4 Salg af området : Mål og ønsket effekt: At få tilflytter til området ved hjælp af forskellig former for reklame og byforskønnelse. Evaluering: Der laves en årlig optælling af antallet af tilflyttere. Tilflytterne kontaktes efter et halv år for at høre om deres ønsker og behov er blevet opfyldt udfra de aktiviteter m.m. som vi har i lokalsamfundet. Handlingsplan: vii. Byport som gør indgangspartierne til vores byer mere synlige og attraktive 1. Der skal søges fonde til midler til udarbejdelsen af portene viii. Messer i Viborg/Herning området ix. Båden i Kbh., reklame/turistfilm udarbejdes dertil x. Gratis bustur for lokale turister samt fra storbyer til vores lokalområde med guide, som er lokalkendt. xi. Ovenstående prioriteres af gruppen. Der startes med byport. xii. Deltagere i processen: Eva Isaksen, Lilli Gjettermann, Marianne Mortensen xiii. Inden den 1. maj 2016 er der nye byporte ved byerne. De øvrige tiltag prioriteres løbende derefter.

7 Bilag Der er vedlagt DNA fra forskellige foreninger, og der arbejdes videre med dette. Ideerne fra vores stormøde d. 9 marts Naturen Mountain bike skiltet ruter Brands på naturen: Hav, Fjord og skov inden for kort afstand Godt foreningsliv Små, trykke daginstitutioner og skoler med plads til flere! Fællesskab i et med naturen hav og fjord Udnyt at det kun er her der er kystfiskeri hav og flor kyst enorme naturområder m/ fugle, dyr og planter Amfi scene f. eks v kalkværket til udendørsarrangementer ala dem som er i kalkværket. Natur og plads Lokalkendskab busture om sommeren Sommer Søndag i Thorup/Klim Marked med de lokale kunstner, håndværker, borgerne som kan have en stand og sælge fx lopper. Foreningerne kan også deltage med fx div. aktiviteter. Arrangeres om søndagen i højsæsonen (uge 28,29,30), således at turisterne har mulighed for at deltage, da der ofte er ind/udrejse fra sommerhuse om lørdagen

8 By forskønnelse Gøre vores byer pæne at kører gennem Julepynt Specielt tema, som kan gøre det unikt Bruge rekognoscerings grunde til noget positivt, grønne oaser, pynter i bybilledet. Mere tiltalende indgangspartier i byerne fx juleudsmykning Ens byskilte (Lars Haagensen fra Jammerbugt kommune vil høre nærmere om mulighederne) Thorup Sommerkonkurrence fx den flottes vej Flere cykelstier (Lars fra Jammerbugt kommune vil bringe denne videre til teknisk forvaltning) Thorup til Thorup Strand Thorup Strand til Klim Strand Klim Strand til Klim Så man kan gå/cykle med sine børn uden at skulle på vejen Nyt busskur i Thorup v. brugsen (Lars Haagensen fra Jammerbugt kommune vil høre nærmere herom) Gøre vores byer specielle, så man ved at man kører i gennem dem Flere busser Offentlig transport Bedre hjælp til lån, til at købe hus

9 IT Informationsteknologi Vigtigt at alle aktiviteter der sker i området bliver samlet, fælles kalender Fælles hjemmeside, der findes nu ca. 25 hjemmesider for området, en enkelt hjemmeside vil gøre det hele mere overskueligt og lette arb. byrden i den enkelte forening, da alle ikke skal bruge energi på at holde en hjemmeside opdateret. Vigtigt at hjemmeside/sider altid er opdaterede og der sker løbende aktivitet på dem. Mini erhvervscenter Lav hjemmearbejdspladser samlet med højhastighed net forbindelse. Thorup Strand Internet Turist information (Lars Haagensen fra jammerbugt kommune vil høre om mulighederne for dette) Info skilt/skærm radios på max 10 km Stå Thorup Brugs Paraply hjemmeside Hvor man kan finde alle foreninger mv, og derfra evt. gå til den enkelt forenings hjemmeside Dermed letter at finde info for både nuværende og kommende borgere. Bedre/hurtigere internet Dækning mulighed for hjemmearbejde En paraply hjemmeside med alle foreninger under Skitse over hvor der er bredbånd Natur og plads Net cafe med hjælp til de ældre, så kan lære at bruge pc og internettet evt. på skolen Evt. ældre underviser ældre Hjælpe dem med at få fiberbredbånd Hjælpe med brug af nemid til fx netbank og eboks

10 Profil/Brands Reklame. Der kan laves reklamefilm, radiospots for området for at synliggøre os. Finde ud af hvad der netop gør dette område attraktivt at bo i Hvad kendetegner os Sommer Søndag i Thorup/Klim Marked med de lokale kunstner, håndværker, borgerne som kan have en stand og sælge fx lopper. Foreningerne kan også deltage med fx div. aktiviteter. Arrangeres om søndagen i højsæsonen (uge 28,29,30), således at turisterne har mulighed for at deltage, da der ofte er ind/udrejse fra sommerhuse om lørdagen Lokalkendskab busture om sommeren Brands på naturen: Hav, Fjord og skov inden for kort afstand Godt foreningsliv Små, trykke daginstitutioner og skoler med plads til flere! Udnyt at det kun er her der er kystfiskeri hav og flor kyst enorme naturområder m/ fugle, dyr og planter Turist information Info skilt/skærm radios på max 10 km Stå Thorup Brugs Cykelstier i hele området Thorup til Thorup Strand Thorup Strand til Klim Strand Klim Strand til Klim Guld og Grønne skove Fællesskab i et med naturen

11 Hav og fjord Bedre lånemuligheder få ejendomsmæglere til at vise huse på landet, selv om de spørger på byhuse (mere for pengene) Velkomstskilte ved byerne Viden om området Prøve bolig Turist-/Bosætningsvideo links via nettet Påskeliljer langs vejen uden for hver grund fra byskilt til byskilt til byskilt Go Kort m. slogans fra området, har fordel på cafeer området + vi kommer rundt i landet, evt. sende dem. Lave brochurer til alle sommerhusene med logo på, fra de lokale firmaer og kontakt oplysninger Kalender med påskrevet arrangementer i lokalområdet Fakta boks om vores område Info om seværdigheder i lokalområdet Skitse over hvor der er bredbånd På Bornholm har man ophævet bopælspligten for at tiltrække pensionisternes købekraft, forbindelser og aktiviteter. Måske kunne Nordjylland supplere liberaliseringen med at ispørgesætte kirkemagtens udemokratiske eneret til begravelser på land, så: hvad med om Jammerbugten var de første til at GEN-etablere vores nordiske begravelsesskikke. Eksempelvis i gravhøjområdet HINGELBJERGEs kun delvist fredede område. Og med både sten og navn over graven om den afdøde havde ønsket det. Vores kulturs gravhøje var en modedille, der IKKE døde på egen hånd---- Dét glemmer kristianerne ofte, ikke-kristianer glemmer det ikke. Og: Denne bevidsthed er mere nærværende i de større byer, hvorfra de mulige tilflytter hentes.

12 De nye, de unge, de gamle De unge - hvor kan de være Junior forening, høre hvad de vil, vigtigt da der mangler unge til at tage over i foreningerne om få år. Gammel lade til løbehjul, reparation af knallert osv. Det gamle mejeri kunne lejes og laves til unge, så kan asylbørn også benytte det, udfordring mht. stiftelse af ny forening mm. Hjælp til nye indbyggere i området. Give nye mulige boligkøbere mulighed for at få lagt et budget, for at hører om lånemuligheder evt. opsparing. Mangel på lokal dansk undervisning til voksne, sådan at tilflyttere fra udlandet ikke skal kører til Thisted for dette. Udfordring forbundet med at få ny tilflyttere til at føle sig velkomne her og letter i dagligdagen når man er flyttet på landet. Idéer der kunne bruges: Brochure med alle de kontakt personer man kan have brug for, foreninger, skoler mm Evt. kontakt familie Startpakke som kan rekvireres over nettet Fælles hjemmeside for alle foreninger mm. Liste over hvem jeg skal kontakte for at få bragt varer til døren, dagligvarer mv. Få flygtningebørnene ind i idrætsklubberne mod alm. kontingent Skaffe unge damer til fiskerne i Thorup strand lukker det er det også en katastrofe Samle og markedsføre alle kunstnerne i området Slå de to skoler i Klim sammen ellers lukker klim skole på sigt = katastrofe for området For nyankommende borgere lave sociale arrangementer

13 Samlingspunkt Bål hytte ved Thorup Strand LUKSUS olde koller Ungdomsklub Motorværksted/udensdørsbane Mere voksen sociale arrangementer Brochure til ejendomsmæglere hvad kan vi tilbyde Renovering og legepladser Skater bane løbehjul, Rulleskøjter, skateboard Fodboldbane ved Thorup Strand renoveres og bruges af foreningerne Små film til facebook, Hvorfor vi forskellige bor her Flyttet hertil unge m. børn skole gymnastik, ældre moder unge selvstændige Eks. På små film klip (har et seddel herom, men jeg kan ikke læse dem)

14 DNA for Thorup-Klim skole og samdrift hvem er vi Vi er en folkeskole med elever fra klasse og er en del af Thorup-Klim Samdrift. Samdriften består af vuggestue, børnehave, skole og SFO. Vi kan tilbyde den røde tråd for børn fra 0 13 år. Børnene oplever på den måde ikke skift i mellem afdelingerne. På skolen mødes vi hver dag til morgensang og fælles beskeder, inden vi efterfølgende går til time. Vi har to afdelinger: indskolingen og mellemtrinnet. I frikvartererne har vi skolegårde, legepladser, sportspladsen og multibanen, hvor eleverne frit kan lege. Vi har løbehjul, mooncars og waveboards, som flittigt bliver brugt. Undervisningen er i flere timer organiseret efter ugeskema, hvor eleverne selv kan vælge, hvornår de enkelte opgaver på ugeskemaet skal laves. Vi har individuel læseundervisning og differentierer undervisningen, så den passer til den enkelte elev. Vi arbejder med IT i undervisningen, og alle elever har deres egen computer. Derforuden har vi ipads, som vi også anvender i undervisningen. Skolen er bygget sammen med Thorup-Klim hallen, der er samlingssted og bruges flittigt af os og de lokale foreninger. Nyeste tiltag Der er nu blevet bygget om i storkereden, sådan at der er gulvvarme til de små. Babycafe om mandagen i storkereden, når de større børn er i hallen, for at få et tilbud om fællesskab for dem der går hjemme. Ombygning i klasse lokaler, sådan at klasserummet bliver mere fleksibelt og gearet tll den nye måde der arbejdes på i forhold til den nye skole reform Lærer har været på kursus i ugeskema revolutionen og dette er blevet implementeret i de fleste klasser. Eleverne arbejder efter en ny metode, sådan at de selv har mere medbestemmelse i hvilke arbejds opgaver der skal laves og hvornår disse skal laves, ugeskema sådan at eleverne udvikler mere ansvar for egen læring. Og at der bliver taget udgangspunkt i netop det niveau den enkelte elev er på i alle fag, uafhængigt af klasse trin. Der bliver løbende arb. med tiltag i forhold til den nye skolereform, i forhold til kurser for ansatte og skolebestyrelse. Ligesom der hele sommerhalvåret var et tema omkring indianere som involverede alle fag, lige fra matematik til håndarbejde, vil der også blive lavet et tema i år Alle Lærerne har igen i år været på efter uddannelse.i bl. a forældre samarbejde, samt styrkelse af fagfagligheden og vi har to lærer som har fået tilføjet et ekstra linjefag.

15 Børnene som skal starte i 0 klasse, har siden januar været på skolen 3 dage i ugen for at blive introduceret langsomt. Det vakte stor glæde da de kort efter starten fik udleveret deres egen PC. De er nu på skolen alle dage. Madlavnings hold på skolen, aften tilbud. THORUP-KLIM SAMDRIFT Samdriftens værdigrundlag Samdriftens værdigrundlag Et anerkendende og trygt sted for alle Et sted med et godt samarbejde for alle Et sted, hvor man lærer en masse Pædagogisk målsætning for Thorup-Klim skole At vi inkluderer alle børn for at gøre dem så dygtige, som de kan blive. At samværet mellem alle, der har deres gang på skolen, er præget af anerkendelse, respekt og konsekvens. Et velfungerende samarbejde. At der anvendes forskellige arbejdsformer med udgangspunkt i klassens og det enkelte barns behov og forudsætninger. At man bevarer og udvikler værdier som selvstændighed, medansvar og tolerance. At være en udviklingsorienteret skole. Målsætning for Storkereden At tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og ståsted, og derigennem styrke dets selvværd, som giver basis for trivsel og udvikling.

16 DNA for Klim Friskole: Klim Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen-9. kl. Skolen er en friskole for hele egnen og har en mere end 140-årig historie. Vi ruster vores elever med en stærk faglig profil i et undervisningsmiljø, hvor der er plads til alle. For os er det enkelte barns trivsel nemlig et fælles anliggende, og derfor arbejder alle lærere sammen som et team om at skabe et både socialt og læringsmæssigt godt skolemiljø for alle elever. Vores elever skal vågne glade om morgenen med en naturlig lyst til at komme i skole. På Klim Friskole tror vi på, at elevernes mundtlige og skriftlige arbejde ikke skal måles og vejes via karakterer. På baggrund af vores målsætning gives der derfor ikke karakterer til eleverne, og der afholdes ikke afgangsprøver for 9. klasse. I stedet holdes forældrene orienteret gennem løbende samtaler om børnenes standpunkt. I løbet af året prøver de ældste elever også at lave folkeskolens termin- og eksamensopgaver, så de får et forhold til, hvad det vil sige at gå til eksamen. Alle afgangselever får en personlig udtalelse med sig på deres videre vej ud i livet. Udover undervisningen er der hvert skoleår indlagt forskellige aktiviteter, som f.eks. musical, emneuger og andre dagsarrangementer, hvor eleverne kan udvikle nye egenskaber inden for kreative og faglige områder. Klim Friskole bygger på en meget høj grad af fællesskab, et fællesskab der dækker både elever, forældre og personale. Det er vores mål, at denne åbenhed hjælper med til at bevare det gode samarbejder mellem alle parter. På Klim Friskole sætter vi en ære i, at skolens elever fungerer som en samlet enhed på tværs af årgangene, og at der er en ordentlig omgangstone blandt eleverne og alle andre, der har deres daglige gang på skolen. Det betyder blandt andet, at det er naturligt, at ældre elever tager hånd om yngre elever. Der bliver lagt særlig fokus på elevernes samarbejdsevner både blandt andre elever i samarbejdsopgaver, men også med skolens lærere, som underviser med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau.

17 DNA for Thorup-Klim Hallen Thistedvej 320, Klim. Thorup-Klim Hallen er opført i 1986, og fra starten har hallen haft en fantastisk opbakning fra hele lokalområdet vest for Fjerritslev. Kun en stor lokal indsamling samt en overvældende frivillig arbejdsindsats fra rigtig mange ildsjæle i lokalområdet gjorde projektet muligt. Siden opførelsen har hallen haft kæmpe betydning for såvel det lokale idrætsliv, de lokale skoler og mange andre brugere i lokalområdet. I vinterhalvåret er hallen et vigtigt samlingspunkt for mange typer af idræt og social fællesskab for hele egnens befolkning i alle aldersklasser. Thorup-Klim Hallen er gennem årene adskillige gange blevet udbygget, vedligeholdt og moderniseret, således at lokalområdet i dag har stor glæde af en moderne og tidssvarende idrætshal med muligheder for håndbold, fodbold, badminton, tennis, basketball, hockey, volley, gymnastik i alle afskygninger og meget mere. Springgrav til gymnasterne og et nyt og moderne motionscenter er ligeledes etableret indenfor de seneste år. Og uden for hallen er der i 2014 etableret multibane og udendørs fitnessbane i samarbejde med Thorup-Klim Skole. Foruden de mange forskellige idrætsstævner og opvisninger benyttes hallen i høj grad også til forårsmesser, generalforsamlinger, garantfester, skolefester, boksestævner, pensionistaktiviteter og m.m. Hallen rummer tillige klublokaler for Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening. Hallens største brugergrupper i det daglige er Thorup-Klim Boldklub, Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening, TØK Håndbold, Thorup-Klim Skole og Børnehave og Klim Friskole. Men ældreidræt hver tirsdag med ca. 40 deltagere, billard med ca. 30 spillere samt et motionscenter med ca. 300 medlemmer er også vigtige aktiviteter. Thorup-Klim Hallen har ved mange års god drift og en altid stor opbakning fra lokalbefolkningen en god og sund økonomi, som giver bestyrelsen ro og overskud til at udvikle hallen løbende, således at den også i fremtiden kan tilbyde gode og moderne rammer for såvel nuværende som nye mulige aktiviteter. Thorup-Klim Hallen er hele områdets idrætshal, og alle er til enhver tid velkommen til at komme med ideer og forslag til løbende forbedringer og nye aktiviteter. For tiden planlægger vi ny belægning på indkørslen til Motionscenter, samt bedre muligheder for parkering af cykler. Thorup-Klim Hallen har ansat en fuldtids halinspektør, som ved større arrangementer får hjælp af de valgte bestyrelsesmedlemmer.

18 DNA for Thorup-Klim Boldklub & støtteforening Thorup-Klim boldklub har eksisteret siden 1969 hvor de 2 tidligere naboklubber, Vester Thorup Idrætsforening og Klim Boldklub, slog sig sammen til en klub. Klubben er medlem af organisationerne; DBU, DIF, DGI og JHF. Klubben er baseret på frivillighed og sammenhold på tværs af foreningensgrænserne i lokal området. Støtteforeningen blev oprettet i 1993 og har til formål at sørge for at skaffe penge, som kan komme medlemmerne til gode i form af forskellige aktiviteter, redskaber mv. det gør de bl.a. ved at sælge målaktier, arrangere Open air, servering til div. arrangementer så som; Garantfest i Klim Sparekasse, Tican generalforsamling, Trekoner Halfest m.m. Samtidig står de klar til at hjælpe med at gennemføre forskellige arrangementer for såvel boldklubben, som andre foreninger i lokalområdet. Boldklubben har til formål at udbrede holdsport, primært i form af fodbold og håndbold, men også krolf, petanque og billard er på programmet. I fodbold, fra U15 til U19, har klubben holdsamarbejde i Team Han Herred, der er en sammenslutning af klubberne; TKB, FIF, ØB, TIF98. I håndbold har klubben holdsamarbejde med ØB, der blev oprettet i 1999, derfor navnet TØK2000. De træner i Thorup-Klim Hallen. Vi kan næsten tilbyde noget til alle aldersgrupper for de yngste består træningen af en blanding af leg og boldspil, med fokus på at dette foregår såvel i på Thorup-Klim Boldklubs Stadion i Thorup og Thorup-Klim Hallen i KIim. Klubben driver også i samarbejde med Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening, motionscentret i Thorup-Klim Hallen, der kan benyttes af alle over 15år. Foreningens bestyrelse består af 7 personer. Herudover er mange frivillige hænder til kridtning af boldbaner, dommere, tidtagning, trænere, cafeteriepersonale, trøjevask mv. Det er vigtigt for os, at de frivillige hænder løbende plejes, og at der er hjælpere/træner i alle aldersgrupper, da vi ellers vi komme til at mangle frivillige og derved ikke kan få oprettet de hold, som der efterspørges. Vi har ca. 400 aktive medlemmer, fordelt i de forskellige afdelinger der er i klubben.

19 Thorup-Klim Boldklub tilbyder Open air (sommerarrangement) Han Herred Mesterskabet (julearrangement) Udendørs fodbold på Thorup-Klim Stadion i Thorup og baner ved Thorup-Klim Hallen Indendørs fodbold i Thorup-Klim Hallen i Klim; U6 Drenge & Piger U9 Drenge & Piger U11 Drenge U14 Piger Team Han Herred U15 Piger Team Han Herred U15 Drenge Team Han Herred U17 Drenge Team Han Herred Serie 4 Serie 6 Grand Oldboys Dame senior 8 mands Håndbold TØK2000 Jyllandsserie Damer Serie 3 Damer Serie 2 Herre Serie 3 Herre U-14 Drenge U-12 Drenge U8 Drenge & Piger U6 Drenge & Piger Motionscenteret Billard Børne fitness (lukket hold) Voksen fitness (lukket hold) Spilles i det gamle IT rum mellem Hallen og skolen, en ugentlig fælles aften ellers individuelt

20 Krolf Petanque Spilles 2-3 gange om ugen på egne bane ved Thorup Klim Boldklubs klubhus, det er primært de aldre generationer der benytter tilbuddet men alle kan deltage Spilles 1 gang om ugen på egen bane ved Thorup Klim Boldklubs klubhus. I Vinter halvåret spilles i Thorup-Klim Hallen Præmie whist Spilles en ugentlig aften i vinter halvåret. Fremtiden for Thorup Klim Boldklub Efter år med tilbage gang, er hovedbestyrelsen i gang med at tilpasse boldklubben de nye udfordringer som ligger lige nu. Der arbejdes med en del nye ideer. Bl.a. o Fodbold for de helt små U2-U4 o Håndbold for de helt små U3-U4 o Håndbolden er tilmeldt landsdækkende program knæk kurven o Nye aktiviteter for medlem o Tiltag til fastholdelse af frivillige og medlemmer alle afdelinger o Fokus på sammen hold og klub ånd

21 DNA for Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening & støtteforening Støtteforeningen har til formål at sørge for at skaffe penge, som kan komme gymnasterne til gode i form af forskellige aktiviteter, redskaber mv. Samtidig er de en fast skare, som står klar til at hjælpe med at gennemføre forskellige arrangementer for såvel gymnastikforeningen som andre i området. Gymnastikforeningen har til formål at udbrede gymnastikken samt anden motion, videreudvikle børnenes kunne på det niveau, hvor de er og skabe rammerne for sociale relationer både til de almindelige træninger og til de ekstra arrangementer, der arrangeres. Vi kan næsten tilbyde noget til alle aldersgrupper for de yngste består træningen af en blanding af leg med fokus på at forberede dem til at kunne de grundlæggende øvelse til henholdsvis spring og rytme. Dette foregår såvel i skolens gymnastiksal, hallen eller ude i naturen. For at forbedre børnenes muligheder for at kunne dyrke sport og udnytte haltiderne, så har vi et samarbejde med de to børnehaver og fritidsordninger. Det vil sige, at vi har instruktører til at hente børnene og følge dem i hallen. Noget vi kan se, at der er efterspurgt af forældrene i en travl hverdag. Når de bliver lidt ældre kan de vælge, om de vil gå på rytme- eller springhold. Vi arbejder på at kunne få et rytmehold op at køre for de årige. For voksne er der mulighed for at dyrke rytmegymnastik, ture i naturen eller benytte motionscentret. På sigt kunne det være dejligt, hvis vi kunne få et herrehold op og køre, da vi pt. ikke kan tilbyde denne målgruppe noget gymnastik. Tirsdagsklubben er områdets seniorklub. Her mødes man i hallen til en hyggelig formiddag med opvarmning, boldspil mv. som afsluttes med hygge og kaffe. Foreningen har også badminton som en af sine underafdelinger det gælder både for børn og voksne. Blandt de yngre arbejdes der på, at de skal have lov til at komme af sted til stævner, mens der blandt motionisterne er væsentlig mere fokus på motion generelt og det sociale fx i form af arrangementer som juleafslutning. Foreningens bestyrelse består af 7 personer, dertil kommer mange frivillige hænder til kagebagning, vask af dragter mv. De ugentlige træninger varetages af instruktører og hjælpere antallet svinger meget afhængig af om det er i vintersæson, sommer eller gymnastikskolen. Det er vigtigt for os, at fødekæden af instruktører løbende plejes, og at der er hjælpere/instruktører i alle aldersgrupper, da vi ellers vi komme til at mangle instruktører og derved ikke kan få oprettet de hold, som der efterspørges.

22 Thorup Klim U & G s nuværende aktiviteter Forældre/barn. Gymnastik for 1-3 årige med deres forældre. Spilopper. Springhold for 3-5 årige. Hoppelopper. Springhold for 0. 2.kl. Springrødder. drengespring hold for kl. Springpiger. Pigespringhold for kl. Hold nr. 2. Blandet springhold for 3. kl. og op. Krav at man også skal gå på et andet springhold. Rytmepiger. Rytmegymnastik for kl. TK spring. Blandet springhold for 7. kl. og op. TK rytme. Ugepige rytme gymnastik for 7. kl og op. Damerytme Rytme gymnastik for damer fra 30+ Damemotion. Motion for damer med bevægelse, balance og bækken bund. Moderne Pardans/humørdans. Dans for begyndere og øvede. Mulighed for at lærer mange forskellige par danse og fællesdanse. Tirsdagsklubben. Motion og hyggeligt samvær for efterlønnere, pensionister og andre med lyst til motion. Naturgymnastik. For alle piger fra 20 til ca. 85 år. Frisk aftengåtur i naturen startende med fælles opvarmning. Afsluttes med medbragt kaffe Familie i bevægelse i naturen. Motion i naturen for børnefamilier med børn op til omkring 8 år. Afsluttes med medbragt kaffe.

23 Badminton for Børn/uge og senior Badminton U9-U11 for 1-4 kl. med mulighed for at deltagelse i turneringer. Badminton U13-15 for 5-8 kl. med mulighed for at deltagelse i turneringer. Badminton Senior- og Ungdomsturneringshold. Hold specielt til dem som vil deltage i turneringer. Motions badminton. Mulighed for at leje en bane. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Motionscenter. Træningscenter som kan benyttes af alle over 15år. Motionscenteret - lukket hold Børne fitness hold. Voksen fitness hold. Andre aktiviteter. Sommergymnastik. Gymnastikskole tirsdag, onsdag og torsdag i uge 32. Overnatning for hoppelopper, springrødder, rytmepiger og springpiger. Hoppediskotek. Store hoppedag.

24 DNA for FDF Klim-Thorup-Vust FDF Klim-Thorup-Vust har den 1/ eksisteret i 50 år. FDF Kredsen er en underafdeling af FDF i Danmark. På nuværende tidspunkt hører FDF Kredsen til på adressen: Stalden Thorup Strandvej 16c 9690 Fjerritslev i Thorup. Fællesskab, fantasi og færdigheder I FDF lærer børn en masse gennem leg, fantasi og oplevelser i naturen. Vi mener, at børn skal mærke, der er noget, de er gode til, at de er noget værd i fællesskabet, og at deres færdigheder kan bruges. FDF tilbyder aktiviteter for børn fra 0. klasse til 18 år. Aktiviteterne varierer, så der er balance mellem tryghed, udfordringer og oplevelser. FDF har sine rødder i den danske folkekirke. Udgangspunktet for FDF er det kristne livssyn. Det betyder, at for os er alle mennesker lige meget værd. De yngste børn hører historier fra børnebiblen og andre kristne fortællinger. Med de lidt ældre børn og unge tager lederne måske en snak om tro og tvivl, etik og moral og om, hvad meningen er med livet. Det er ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl. Men vi synes, det er vigtigt, at børn kender de kristne grundfortællinger, for at kunne tage stilling til dem senere i livet. I FDF er lederne frivillige men ansvarlige voksne, der har lyst til at være sammen med børn, planlægge aktiviteter og møde dem med både alvor og sjov. Lederne kan deltage i kurser om alt fra pædagogik og teambuilding til klatring og kanosejlads. Alle ledere underskriver en ledererklæring og skal give tilladelse til, at der indhentes en børneattest hos politiet. Desuden er der et sæt samværsregler mellem børn og voksne, som skal overholdes. FDF Klim Thorup Vust har hold inddelt i følgende klasser: Puslinge 6-8 år. Tumlinge 9-10 år. Pilte år. Væbnere år. Seniorer år. Puslinge, Tumlinge, Pilte og Væbnere holder møde hver mandag fra

25 DNA for Vester Thorup og omegns Landsbyforening I 2010 blev vores gamle Thorup håndværker og Borgerforening omdannet til Vester Thorup og omegns Landsbyforening. I den forbindelse total renovere vi forsamlingshuset, som er til udlejning for alle. 2. Foreningers formål er at drive Vester Thorup og omegns Landsbyforening som et samlingssted for alle egnens borgere. Foreningen er upolitiske. Vester Thorup og omegns Landsbyforening er: - En paraplyorganisation, der afholder eller danner rammer for kulturelle aktiviteter som borger- og vælgermøder, afstemningssted ved valg til folketing/kommunevalg, udstillinger, foredrag, kurser, julekomsammen og familie fester mm. - En paraplyorganisation for aktivitetsgrupper for frivilligt socialt arbejde og for personer i samfundet, der ønsker at igangsætte aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål. - En paraplyorganisation, der ligeledes passer grønne områder, bygens flagstænger og juleog blomsterudsmykning. Vi er ca hus stande i foreningen som dækker området Thorup Strand, Vust, Thorup Holme og Vester Thorup. Vi har mange forskellige aktivister som f.eks. Spis sammen aften hvor vi inviter folk til spisning med hovedret, dessert og kaffe og kage for en billig pris. General forsamling Kr. Himmelfart march en gå tur et sted i området, hvor vi slutter af med medbragt kaffe kurv og foreningen kommer med øl og vand Irsk aften, vi starter med spisning med efterfølgende dans. Høstfest som i gamle dage med stråhat og halm i træskoene i forsamlingshuset Opsætning af juletræer i Vester Thorup og Thorup strand Dans hvor 10 par kommer og danser 12 gange på en vinter sæson Jul i Thorup i forsamlingshuset med hestevogns kørsels for børn, dans omkring juletræ. Kål og flæsk til alle og vi slutter med julebanko. Foredrag fx Sepp Piontek

26 Koncerter fx Lasse og Mathilde Arbejder med det grønne område hvor kroen lå samlingsplads borde/bænke- sansehave bålplads Flag allè til konfirmationer i både i Vester Thorup og ved Thorup strand. I vores område er der også masser af erhvervsliv, som f.eks. ved Thorup Strand hvor vi har Danmarks største kyst landing plads. Hvor der er et nyt etableret fiskerhus, med renseri og fiskebutik. Lige uden for dørene har vi også en masse flot natur, som kan byde på mange forskellige naturoplevelser. F.eks. ca. 10 km. Til Bulbjerg eller til Vejlerne med Nordeuropas største vildfuglereservat. (6000 ha.)

27 DNA for Klim Landsbyforening Klim Landsbyforening er en paraplyorganisation grundlagt 2008, som består af: En bestyrelse på 10 personer Klim og Omegns Erhvervsklub Et forsamlingshus Et kalkovnsudvalg Et udeudvalg En mandagscafé Et arrangementudvalg Et dilettant udvalg Et byforskønnelsesudvalg Et revisorudvalg I alt er ca. 50 personer engageret. Foreningen ejer og har renoveret Peter Styrbæks Hus, som er lejet ud. Landsbyforeningen har 300 medlemmer og Erhvervsklubben 60 medlemmer. Landsbyforeningen varetager via udvalgene udlejningen af Forsamlingshuset, udlejning af Peter Styrbæks Hus, vedligeholdelse af legepladsen og udsmykningen af byen samt mandagscafeen med kaffe og hygge. Landsbyforeningen driver Klim Kalkovn med hjælp fra Lokalhistorisk Arkiv, som holder ovnen åben i sommerhalvåret. I kalkovnen arrangeres gudstjeneste og mini koncerter samt fællesspisning med bålaften. Klim Landsbyforenings kalender 2015 Februar: 15. februar kl Fastelavn. Festlig gudstjeneste i Klim Kirke. Derefter tøndeslagning med fællesspisning i Klim Forsamlingshus. Tilmelding til mad: Irma , Tove Marts: 24. marts kl Generalforsamling Klim Landsbyforening. Kaffe og smørrebrød. Juni: 23. juni kl Sankt Hans i Klim Forsamlingshus. kl spises grillmad i forsamlingshuset med efterfølgende kaffe og kage. Ca. kl tændes bålet. Snobrødsdej til børnene. Pris voksne kr og børn kr. Tilmelding til spisning senest den 20. juni til Lone Kok eller Dorte Krogh August: 15. august kl Sommerudflugt for alle udvalg med fællesspisning. Program bekendtgøres senere.

28 Oktober: 9. oktober kl I Flagermuslygtens Skær Vandretur med fortællinger på Klim Bjerg med efterfølgende pandekager og kaffe. Pris kr for alle. Tilmelding ikke nødvendig. December: 19. december Jul i Klim, kål & flæsk & banko Klim og Omegns Erhvervsklubs kalender 2015 Marts Michael April Michael Maj Otto Juni Niels Juli August Nina Pedersen Tid Bus/ Tid Pris Arrangement Spisning Tirsdag d. kl Pris kl kr Torsdag d. 16. tirsdag d. 5. maj mandag d. 1. lørdag d.29. Kl V. Thorup Kl Klim Kl V. Thorup Kl Klim Kl Klim Kl Thorup kl Pris 275 kr plus moms Pris kommer Pris 150 kr Pris 75 kr Kl Fællesspisning med flæskesteg Kl Første hjælp genopfriskningskursus, 2 timer. Underviser Claus Hermansen KL Klim forsamligshus Nordkraft, rundvisning kl Kl Søgaards Bryghus. Øl + vand i bussen Forskningens Hus Rundvisning. Vi spiser en sandwich i bussen for at stille sulten. Stort program følger ved tilmelding. Frøstrup Lejren Rundvisning i lejren, derefter 2 retters menú på Vesløs Kro. Pileflet i Klim Kalkovn m. Ketty Skriver max. 20 personer. Vi starter med kaffe og rundstykker medbring madpakke / drikkelse Spisning efter arrangementet et sted i Aalborg Vesløs Kro Klim Kalkovn September Niels Oktober Nina Pedersen November Niels Dorte Krogh onsdag d.2. onsdag d. 28. fredag d.27. kl kør selv Pris 180 kr 2 retter + 1 øl/ 1 glas vin Kroghs Tørbeton og laboratorium Rundvisning i laboratoriet, administration og produktion, hvor vi skal se den nye sækkemaskine arbejde. kl Pris? Blomsterbinding v. proff. blomsterbinder Mette Rogild-Jensen fra Carla Blomster. Mette viser eksempler på juledekorationer, som hun så bagefter vil hjælpe os med at lave. Vi serverer kaffe og æbleskiver. Kl Fællesspisning Klim Bjerg og Restaurant Klim Forsamlingshus kl Erhvervsklubbens julefrokost Klim Forsamlingshus

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK

INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK Velkommen Vi forsøger i KGI at have et bredt udvalg af hold, som dækker alle fra de yngste til de ældste. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38 GIF S Vintersæson 2011/2012 Start uge 38 Velkommen til en nye sæson. Endelig lyder startskuddet til en ny vintersæson oven på nogle måneder, hvor vi har brugt mange timer på at få adgang samt bruge Guldborgland

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Kom i klub det er snart vinterferie! Før jul var der rigtige mange medlemmer i klub, så der er måske ikke noget at sige til, at du tager en slapper. Men, men,

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik 2014-15 1 GRAND PRIX OG ÆSTETISK GYMNASTIK Rytmisk gymnastik i Danmark dækker bl.a. over Grand Prix Gymnastik og Æstetisk Gymnastik. Rytme gymnastikken

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Nyt om kultur og fritid - maj 2014

Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Indhold i overskrifter, læs nyhederne i fuld længde nedenfor: Sæsonbooking 2014/2015 husk at søge træningstider hurtigst muligt på nettet Hør om tilskud til foreninger:

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Sekretær Henning Riber Håndbold Susanne Skjold Petersen Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Tennis Flemming Jepsen Billard Edgar

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere