Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt"

Transkript

1 Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt Liv i by og skoler 2015 Styregruppen for Thorup Klim området, indkaldte til stormøde d. 9. marts for hele lokalområdets befolkning, for at få vores medborgere på banen og komme med deres ideer til hvordan vi kan udvikle vores lokalområde. På stormødet blev der også dannet arbejdsgrupper, som skal hjælpe med at realisere alle vores ideer. Alle ideerne er d. 13. april efterfølgende blevet prioriteret af styrgruppen og arbejdsgrupperne i fællesskab, for at finde ud af, hvor vi kan og vil starte med at udvikle. Efter denne proces er alle prioriteringerne blevet nedskrevet og udformet til dette materiale, af frivillige som meldte til opgaven. Styregruppen har endvidere opfordret og bedt alle de lokale foreninger og skoler, om at udarbejde en DNA/beskrivelse, som er vedlagt som bilag, således at vi kan vise og gøre opmærksom på, hvor mange gode tiltag vi fortager os herude i Jammerbugts Kommunes skønneste sted. Lokalområdet har et stort ønske om at Jammerbugt Kommune, i deres udviklingsplan for Thorup Klim området, prioritere at der snarest kommer cykelstier fra Klim til Klim Strand, fra Klim Strand til Thorup Strand og fra Thorup Strand til Thorup, da disse veje er meget trafikeret og uhensigtsmæssige at cykel på med børn.

2 Indhold Tiltag Mål og ønsket effekt:... 3 Evaluering:... 3 Handlingsplan:... 3 Tiltag Mål og ønsket effekt:... 4 Evaluering:... 4 Handlingsplan Tiltag Mål og ønsket effekt:... 5 Evaluering:... 5 Handlingsplan:... 5 Tiltag Mål og ønsket effekt:... 6 Evaluering:... 6 Handlingsplan:... 6 Bilag... 7 Ideerne fra vores stormøde d. 9 marts... 7 DNA for Thorup-Klim skole og samdrift DNA for Klim Friskole: DNA for Thorup-Klim Hallen DNA for Thorup-Klim Boldklub & støtteforening DNA for Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening & støtteforening DNA for FDF Klim-Thorup-Vust DNA for Vester Thorup og omegns Landsbyforening DNA for Klim Landsbyforening... 27

3 Tiltag 1 Der skal udarbejdes en fælles ny hjemmeside med fælles kalender, hvortil alle foreninger og forretninger kan få link til deres hjemmeside. Det skal lette tilgangen til viden om lokalområdet og opdateres af en professionel. Vi skal forsøge at få så mange foreninger, forretninger samt skoler med for at sikre at det bliver en fælles side, som vi alle kan stå inde for og som vil underbygge vores fælles mål om at skaffe flere borgere til området. Mål og ønsket effekt: Udarbejdelse af en fælleshjemmeside med links til alle foreninger og forretninger. Det skal lette tilgang om aktiviteter for både tilflyttere og den lokale borger i lokalmiljøet. Evaluering: At vi løbende opdateres os på alle er foreninger, forretninger samt skoler er knyttet op på hjemmesiden. At vi via hjemmesiden kan måle, hvem der er bruger af hjemmesiden og deres behov. Handlingsplan: i. Tiltag: Kontakt til professionel opsætter af hjemmesider. Priser indhentes og siden skal finansieres af de lokale foreninger og forretninger samt skoler som knyttes til hjemmesiden. Foreninger og forretninger kontaktes i lokalområdet. ii. Deltagere i processen: Erik Wedel, Henrik Agesen, Claus Bennedsen, Nina Bak. iii. Tidsplan: Deltagerne vil i løbet af det næste halve år, okt sammen med styregruppen få udarbejdet hjemmesiden. Næste møde 6. maj 2015.

4 Tiltag 2 Ruter i skoven og bevarelse af skovlegepladsen ved Thorup Strand. Mål og ønsket effekt: Skovlegepladsen er pt. Et meget attraktivt tilbud som både benyttes af lokal befolkning, børnehaven fra flere kommuner, turister. Vi er vidne om at Skov- og naturstyrelsen er blevet pålagt at opgradere pladsen i henhold til lov/bekendtgørelse om offentlige legepladser. Moutainbike ruter, vandrestier og rideruter mm. opgraderes og udarbejdes i samarbejde med Skov og naturstyrelsen. Fodboldbane opgraderes og Multibane bygges i sammenhæng med skovlegepladsen. De lokale skole vil kunne anvende alle aktiviteterne i forhold til aktiviteter, som er beskrevet i skolereformen. Evaluering: En app til brugerne de forskellige stier og aktiviteter skal være tilgængelig og det være muligt at følge hvor meget den bruges. Handlingsplan. i. Vi ønsker at undersøge om vi i samarbejde med Skov og naturstyrelsen kan bevare skovlegepladsen, og hvilken form det er muligt at bevare den i. ii. Søge fonde om midler til at udarbejde de ønskede aktiviteter iii. Deltagere i processen: Dennis Stjernholm, Claus Bennedsen, Eva Isaksen, Lilli Gjettermann, Marianne Mortensen iv. Tidsplan: Om et år, maj 2015, forventes de første stier og planlægning af skovlegepladsen klar. Næste møde den 6. maj 2015

5 Tiltag 3 Velkomstpakket til tilflyttere. Mål og ønsket effekt: Der skal udarbejdes en velkomst pakke og deri en pjece til tilflyttere til området. Hver lokalområde skal have tilknyttet borgere/foreninger til at udlevere denne velkomstpakke til tilflytteren. Den enkelte tilflytter skal føle sig velkommen til området og derigennem opnå en viden om tilbuddene i lokalområdet. Evaluering: Der udarbejdes en liste med de borgere/medlemmer af foreninger, som vil være kontaktpersoner og dermed de aktive til at udlevere pakken. Der skal laves årlig sammentælling på, hvor mange pjecer der er blevet udleveret. Handlingsplan: iv. Udkast til pjecen og kontakt til relevante sponsorer m.m. der kan have interesse i dette. v. Deltagere i Processen: Dennis Stjernholm, Rasmus Pretzmann, Helle Røge vi. Inden 1. sept er der udarbejdet udkast. Næste møde 6. maj 2015

6 Tiltag 4 Salg af området : Mål og ønsket effekt: At få tilflytter til området ved hjælp af forskellig former for reklame og byforskønnelse. Evaluering: Der laves en årlig optælling af antallet af tilflyttere. Tilflytterne kontaktes efter et halv år for at høre om deres ønsker og behov er blevet opfyldt udfra de aktiviteter m.m. som vi har i lokalsamfundet. Handlingsplan: vii. Byport som gør indgangspartierne til vores byer mere synlige og attraktive 1. Der skal søges fonde til midler til udarbejdelsen af portene viii. Messer i Viborg/Herning området ix. Båden i Kbh., reklame/turistfilm udarbejdes dertil x. Gratis bustur for lokale turister samt fra storbyer til vores lokalområde med guide, som er lokalkendt. xi. Ovenstående prioriteres af gruppen. Der startes med byport. xii. Deltagere i processen: Eva Isaksen, Lilli Gjettermann, Marianne Mortensen xiii. Inden den 1. maj 2016 er der nye byporte ved byerne. De øvrige tiltag prioriteres løbende derefter.

7 Bilag Der er vedlagt DNA fra forskellige foreninger, og der arbejdes videre med dette. Ideerne fra vores stormøde d. 9 marts Naturen Mountain bike skiltet ruter Brands på naturen: Hav, Fjord og skov inden for kort afstand Godt foreningsliv Små, trykke daginstitutioner og skoler med plads til flere! Fællesskab i et med naturen hav og fjord Udnyt at det kun er her der er kystfiskeri hav og flor kyst enorme naturområder m/ fugle, dyr og planter Amfi scene f. eks v kalkværket til udendørsarrangementer ala dem som er i kalkværket. Natur og plads Lokalkendskab busture om sommeren Sommer Søndag i Thorup/Klim Marked med de lokale kunstner, håndværker, borgerne som kan have en stand og sælge fx lopper. Foreningerne kan også deltage med fx div. aktiviteter. Arrangeres om søndagen i højsæsonen (uge 28,29,30), således at turisterne har mulighed for at deltage, da der ofte er ind/udrejse fra sommerhuse om lørdagen

8 By forskønnelse Gøre vores byer pæne at kører gennem Julepynt Specielt tema, som kan gøre det unikt Bruge rekognoscerings grunde til noget positivt, grønne oaser, pynter i bybilledet. Mere tiltalende indgangspartier i byerne fx juleudsmykning Ens byskilte (Lars Haagensen fra Jammerbugt kommune vil høre nærmere om mulighederne) Thorup Sommerkonkurrence fx den flottes vej Flere cykelstier (Lars fra Jammerbugt kommune vil bringe denne videre til teknisk forvaltning) Thorup til Thorup Strand Thorup Strand til Klim Strand Klim Strand til Klim Så man kan gå/cykle med sine børn uden at skulle på vejen Nyt busskur i Thorup v. brugsen (Lars Haagensen fra Jammerbugt kommune vil høre nærmere herom) Gøre vores byer specielle, så man ved at man kører i gennem dem Flere busser Offentlig transport Bedre hjælp til lån, til at købe hus

9 IT Informationsteknologi Vigtigt at alle aktiviteter der sker i området bliver samlet, fælles kalender Fælles hjemmeside, der findes nu ca. 25 hjemmesider for området, en enkelt hjemmeside vil gøre det hele mere overskueligt og lette arb. byrden i den enkelte forening, da alle ikke skal bruge energi på at holde en hjemmeside opdateret. Vigtigt at hjemmeside/sider altid er opdaterede og der sker løbende aktivitet på dem. Mini erhvervscenter Lav hjemmearbejdspladser samlet med højhastighed net forbindelse. Thorup Strand Internet Turist information (Lars Haagensen fra jammerbugt kommune vil høre om mulighederne for dette) Info skilt/skærm radios på max 10 km Stå Thorup Brugs Paraply hjemmeside Hvor man kan finde alle foreninger mv, og derfra evt. gå til den enkelt forenings hjemmeside Dermed letter at finde info for både nuværende og kommende borgere. Bedre/hurtigere internet Dækning mulighed for hjemmearbejde En paraply hjemmeside med alle foreninger under Skitse over hvor der er bredbånd Natur og plads Net cafe med hjælp til de ældre, så kan lære at bruge pc og internettet evt. på skolen Evt. ældre underviser ældre Hjælpe dem med at få fiberbredbånd Hjælpe med brug af nemid til fx netbank og eboks

10 Profil/Brands Reklame. Der kan laves reklamefilm, radiospots for området for at synliggøre os. Finde ud af hvad der netop gør dette område attraktivt at bo i Hvad kendetegner os Sommer Søndag i Thorup/Klim Marked med de lokale kunstner, håndværker, borgerne som kan have en stand og sælge fx lopper. Foreningerne kan også deltage med fx div. aktiviteter. Arrangeres om søndagen i højsæsonen (uge 28,29,30), således at turisterne har mulighed for at deltage, da der ofte er ind/udrejse fra sommerhuse om lørdagen Lokalkendskab busture om sommeren Brands på naturen: Hav, Fjord og skov inden for kort afstand Godt foreningsliv Små, trykke daginstitutioner og skoler med plads til flere! Udnyt at det kun er her der er kystfiskeri hav og flor kyst enorme naturområder m/ fugle, dyr og planter Turist information Info skilt/skærm radios på max 10 km Stå Thorup Brugs Cykelstier i hele området Thorup til Thorup Strand Thorup Strand til Klim Strand Klim Strand til Klim Guld og Grønne skove Fællesskab i et med naturen

11 Hav og fjord Bedre lånemuligheder få ejendomsmæglere til at vise huse på landet, selv om de spørger på byhuse (mere for pengene) Velkomstskilte ved byerne Viden om området Prøve bolig Turist-/Bosætningsvideo links via nettet Påskeliljer langs vejen uden for hver grund fra byskilt til byskilt til byskilt Go Kort m. slogans fra området, har fordel på cafeer området + vi kommer rundt i landet, evt. sende dem. Lave brochurer til alle sommerhusene med logo på, fra de lokale firmaer og kontakt oplysninger Kalender med påskrevet arrangementer i lokalområdet Fakta boks om vores område Info om seværdigheder i lokalområdet Skitse over hvor der er bredbånd På Bornholm har man ophævet bopælspligten for at tiltrække pensionisternes købekraft, forbindelser og aktiviteter. Måske kunne Nordjylland supplere liberaliseringen med at ispørgesætte kirkemagtens udemokratiske eneret til begravelser på land, så: hvad med om Jammerbugten var de første til at GEN-etablere vores nordiske begravelsesskikke. Eksempelvis i gravhøjområdet HINGELBJERGEs kun delvist fredede område. Og med både sten og navn over graven om den afdøde havde ønsket det. Vores kulturs gravhøje var en modedille, der IKKE døde på egen hånd---- Dét glemmer kristianerne ofte, ikke-kristianer glemmer det ikke. Og: Denne bevidsthed er mere nærværende i de større byer, hvorfra de mulige tilflytter hentes.

12 De nye, de unge, de gamle De unge - hvor kan de være Junior forening, høre hvad de vil, vigtigt da der mangler unge til at tage over i foreningerne om få år. Gammel lade til løbehjul, reparation af knallert osv. Det gamle mejeri kunne lejes og laves til unge, så kan asylbørn også benytte det, udfordring mht. stiftelse af ny forening mm. Hjælp til nye indbyggere i området. Give nye mulige boligkøbere mulighed for at få lagt et budget, for at hører om lånemuligheder evt. opsparing. Mangel på lokal dansk undervisning til voksne, sådan at tilflyttere fra udlandet ikke skal kører til Thisted for dette. Udfordring forbundet med at få ny tilflyttere til at føle sig velkomne her og letter i dagligdagen når man er flyttet på landet. Idéer der kunne bruges: Brochure med alle de kontakt personer man kan have brug for, foreninger, skoler mm Evt. kontakt familie Startpakke som kan rekvireres over nettet Fælles hjemmeside for alle foreninger mm. Liste over hvem jeg skal kontakte for at få bragt varer til døren, dagligvarer mv. Få flygtningebørnene ind i idrætsklubberne mod alm. kontingent Skaffe unge damer til fiskerne i Thorup strand lukker det er det også en katastrofe Samle og markedsføre alle kunstnerne i området Slå de to skoler i Klim sammen ellers lukker klim skole på sigt = katastrofe for området For nyankommende borgere lave sociale arrangementer

13 Samlingspunkt Bål hytte ved Thorup Strand LUKSUS olde koller Ungdomsklub Motorværksted/udensdørsbane Mere voksen sociale arrangementer Brochure til ejendomsmæglere hvad kan vi tilbyde Renovering og legepladser Skater bane løbehjul, Rulleskøjter, skateboard Fodboldbane ved Thorup Strand renoveres og bruges af foreningerne Små film til facebook, Hvorfor vi forskellige bor her Flyttet hertil unge m. børn skole gymnastik, ældre moder unge selvstændige Eks. På små film klip (har et seddel herom, men jeg kan ikke læse dem)

14 DNA for Thorup-Klim skole og samdrift hvem er vi Vi er en folkeskole med elever fra klasse og er en del af Thorup-Klim Samdrift. Samdriften består af vuggestue, børnehave, skole og SFO. Vi kan tilbyde den røde tråd for børn fra 0 13 år. Børnene oplever på den måde ikke skift i mellem afdelingerne. På skolen mødes vi hver dag til morgensang og fælles beskeder, inden vi efterfølgende går til time. Vi har to afdelinger: indskolingen og mellemtrinnet. I frikvartererne har vi skolegårde, legepladser, sportspladsen og multibanen, hvor eleverne frit kan lege. Vi har løbehjul, mooncars og waveboards, som flittigt bliver brugt. Undervisningen er i flere timer organiseret efter ugeskema, hvor eleverne selv kan vælge, hvornår de enkelte opgaver på ugeskemaet skal laves. Vi har individuel læseundervisning og differentierer undervisningen, så den passer til den enkelte elev. Vi arbejder med IT i undervisningen, og alle elever har deres egen computer. Derforuden har vi ipads, som vi også anvender i undervisningen. Skolen er bygget sammen med Thorup-Klim hallen, der er samlingssted og bruges flittigt af os og de lokale foreninger. Nyeste tiltag Der er nu blevet bygget om i storkereden, sådan at der er gulvvarme til de små. Babycafe om mandagen i storkereden, når de større børn er i hallen, for at få et tilbud om fællesskab for dem der går hjemme. Ombygning i klasse lokaler, sådan at klasserummet bliver mere fleksibelt og gearet tll den nye måde der arbejdes på i forhold til den nye skole reform Lærer har været på kursus i ugeskema revolutionen og dette er blevet implementeret i de fleste klasser. Eleverne arbejder efter en ny metode, sådan at de selv har mere medbestemmelse i hvilke arbejds opgaver der skal laves og hvornår disse skal laves, ugeskema sådan at eleverne udvikler mere ansvar for egen læring. Og at der bliver taget udgangspunkt i netop det niveau den enkelte elev er på i alle fag, uafhængigt af klasse trin. Der bliver løbende arb. med tiltag i forhold til den nye skolereform, i forhold til kurser for ansatte og skolebestyrelse. Ligesom der hele sommerhalvåret var et tema omkring indianere som involverede alle fag, lige fra matematik til håndarbejde, vil der også blive lavet et tema i år Alle Lærerne har igen i år været på efter uddannelse.i bl. a forældre samarbejde, samt styrkelse af fagfagligheden og vi har to lærer som har fået tilføjet et ekstra linjefag.

15 Børnene som skal starte i 0 klasse, har siden januar været på skolen 3 dage i ugen for at blive introduceret langsomt. Det vakte stor glæde da de kort efter starten fik udleveret deres egen PC. De er nu på skolen alle dage. Madlavnings hold på skolen, aften tilbud. THORUP-KLIM SAMDRIFT Samdriftens værdigrundlag Samdriftens værdigrundlag Et anerkendende og trygt sted for alle Et sted med et godt samarbejde for alle Et sted, hvor man lærer en masse Pædagogisk målsætning for Thorup-Klim skole At vi inkluderer alle børn for at gøre dem så dygtige, som de kan blive. At samværet mellem alle, der har deres gang på skolen, er præget af anerkendelse, respekt og konsekvens. Et velfungerende samarbejde. At der anvendes forskellige arbejdsformer med udgangspunkt i klassens og det enkelte barns behov og forudsætninger. At man bevarer og udvikler værdier som selvstændighed, medansvar og tolerance. At være en udviklingsorienteret skole. Målsætning for Storkereden At tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og ståsted, og derigennem styrke dets selvværd, som giver basis for trivsel og udvikling.

16 DNA for Klim Friskole: Klim Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen-9. kl. Skolen er en friskole for hele egnen og har en mere end 140-årig historie. Vi ruster vores elever med en stærk faglig profil i et undervisningsmiljø, hvor der er plads til alle. For os er det enkelte barns trivsel nemlig et fælles anliggende, og derfor arbejder alle lærere sammen som et team om at skabe et både socialt og læringsmæssigt godt skolemiljø for alle elever. Vores elever skal vågne glade om morgenen med en naturlig lyst til at komme i skole. På Klim Friskole tror vi på, at elevernes mundtlige og skriftlige arbejde ikke skal måles og vejes via karakterer. På baggrund af vores målsætning gives der derfor ikke karakterer til eleverne, og der afholdes ikke afgangsprøver for 9. klasse. I stedet holdes forældrene orienteret gennem løbende samtaler om børnenes standpunkt. I løbet af året prøver de ældste elever også at lave folkeskolens termin- og eksamensopgaver, så de får et forhold til, hvad det vil sige at gå til eksamen. Alle afgangselever får en personlig udtalelse med sig på deres videre vej ud i livet. Udover undervisningen er der hvert skoleår indlagt forskellige aktiviteter, som f.eks. musical, emneuger og andre dagsarrangementer, hvor eleverne kan udvikle nye egenskaber inden for kreative og faglige områder. Klim Friskole bygger på en meget høj grad af fællesskab, et fællesskab der dækker både elever, forældre og personale. Det er vores mål, at denne åbenhed hjælper med til at bevare det gode samarbejder mellem alle parter. På Klim Friskole sætter vi en ære i, at skolens elever fungerer som en samlet enhed på tværs af årgangene, og at der er en ordentlig omgangstone blandt eleverne og alle andre, der har deres daglige gang på skolen. Det betyder blandt andet, at det er naturligt, at ældre elever tager hånd om yngre elever. Der bliver lagt særlig fokus på elevernes samarbejdsevner både blandt andre elever i samarbejdsopgaver, men også med skolens lærere, som underviser med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau.

17 DNA for Thorup-Klim Hallen Thistedvej 320, Klim. Thorup-Klim Hallen er opført i 1986, og fra starten har hallen haft en fantastisk opbakning fra hele lokalområdet vest for Fjerritslev. Kun en stor lokal indsamling samt en overvældende frivillig arbejdsindsats fra rigtig mange ildsjæle i lokalområdet gjorde projektet muligt. Siden opførelsen har hallen haft kæmpe betydning for såvel det lokale idrætsliv, de lokale skoler og mange andre brugere i lokalområdet. I vinterhalvåret er hallen et vigtigt samlingspunkt for mange typer af idræt og social fællesskab for hele egnens befolkning i alle aldersklasser. Thorup-Klim Hallen er gennem årene adskillige gange blevet udbygget, vedligeholdt og moderniseret, således at lokalområdet i dag har stor glæde af en moderne og tidssvarende idrætshal med muligheder for håndbold, fodbold, badminton, tennis, basketball, hockey, volley, gymnastik i alle afskygninger og meget mere. Springgrav til gymnasterne og et nyt og moderne motionscenter er ligeledes etableret indenfor de seneste år. Og uden for hallen er der i 2014 etableret multibane og udendørs fitnessbane i samarbejde med Thorup-Klim Skole. Foruden de mange forskellige idrætsstævner og opvisninger benyttes hallen i høj grad også til forårsmesser, generalforsamlinger, garantfester, skolefester, boksestævner, pensionistaktiviteter og m.m. Hallen rummer tillige klublokaler for Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening. Hallens største brugergrupper i det daglige er Thorup-Klim Boldklub, Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening, TØK Håndbold, Thorup-Klim Skole og Børnehave og Klim Friskole. Men ældreidræt hver tirsdag med ca. 40 deltagere, billard med ca. 30 spillere samt et motionscenter med ca. 300 medlemmer er også vigtige aktiviteter. Thorup-Klim Hallen har ved mange års god drift og en altid stor opbakning fra lokalbefolkningen en god og sund økonomi, som giver bestyrelsen ro og overskud til at udvikle hallen løbende, således at den også i fremtiden kan tilbyde gode og moderne rammer for såvel nuværende som nye mulige aktiviteter. Thorup-Klim Hallen er hele områdets idrætshal, og alle er til enhver tid velkommen til at komme med ideer og forslag til løbende forbedringer og nye aktiviteter. For tiden planlægger vi ny belægning på indkørslen til Motionscenter, samt bedre muligheder for parkering af cykler. Thorup-Klim Hallen har ansat en fuldtids halinspektør, som ved større arrangementer får hjælp af de valgte bestyrelsesmedlemmer.

18 DNA for Thorup-Klim Boldklub & støtteforening Thorup-Klim boldklub har eksisteret siden 1969 hvor de 2 tidligere naboklubber, Vester Thorup Idrætsforening og Klim Boldklub, slog sig sammen til en klub. Klubben er medlem af organisationerne; DBU, DIF, DGI og JHF. Klubben er baseret på frivillighed og sammenhold på tværs af foreningensgrænserne i lokal området. Støtteforeningen blev oprettet i 1993 og har til formål at sørge for at skaffe penge, som kan komme medlemmerne til gode i form af forskellige aktiviteter, redskaber mv. det gør de bl.a. ved at sælge målaktier, arrangere Open air, servering til div. arrangementer så som; Garantfest i Klim Sparekasse, Tican generalforsamling, Trekoner Halfest m.m. Samtidig står de klar til at hjælpe med at gennemføre forskellige arrangementer for såvel boldklubben, som andre foreninger i lokalområdet. Boldklubben har til formål at udbrede holdsport, primært i form af fodbold og håndbold, men også krolf, petanque og billard er på programmet. I fodbold, fra U15 til U19, har klubben holdsamarbejde i Team Han Herred, der er en sammenslutning af klubberne; TKB, FIF, ØB, TIF98. I håndbold har klubben holdsamarbejde med ØB, der blev oprettet i 1999, derfor navnet TØK2000. De træner i Thorup-Klim Hallen. Vi kan næsten tilbyde noget til alle aldersgrupper for de yngste består træningen af en blanding af leg og boldspil, med fokus på at dette foregår såvel i på Thorup-Klim Boldklubs Stadion i Thorup og Thorup-Klim Hallen i KIim. Klubben driver også i samarbejde med Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening, motionscentret i Thorup-Klim Hallen, der kan benyttes af alle over 15år. Foreningens bestyrelse består af 7 personer. Herudover er mange frivillige hænder til kridtning af boldbaner, dommere, tidtagning, trænere, cafeteriepersonale, trøjevask mv. Det er vigtigt for os, at de frivillige hænder løbende plejes, og at der er hjælpere/træner i alle aldersgrupper, da vi ellers vi komme til at mangle frivillige og derved ikke kan få oprettet de hold, som der efterspørges. Vi har ca. 400 aktive medlemmer, fordelt i de forskellige afdelinger der er i klubben.

19 Thorup-Klim Boldklub tilbyder Open air (sommerarrangement) Han Herred Mesterskabet (julearrangement) Udendørs fodbold på Thorup-Klim Stadion i Thorup og baner ved Thorup-Klim Hallen Indendørs fodbold i Thorup-Klim Hallen i Klim; U6 Drenge & Piger U9 Drenge & Piger U11 Drenge U14 Piger Team Han Herred U15 Piger Team Han Herred U15 Drenge Team Han Herred U17 Drenge Team Han Herred Serie 4 Serie 6 Grand Oldboys Dame senior 8 mands Håndbold TØK2000 Jyllandsserie Damer Serie 3 Damer Serie 2 Herre Serie 3 Herre U-14 Drenge U-12 Drenge U8 Drenge & Piger U6 Drenge & Piger Motionscenteret Billard Børne fitness (lukket hold) Voksen fitness (lukket hold) Spilles i det gamle IT rum mellem Hallen og skolen, en ugentlig fælles aften ellers individuelt

20 Krolf Petanque Spilles 2-3 gange om ugen på egne bane ved Thorup Klim Boldklubs klubhus, det er primært de aldre generationer der benytter tilbuddet men alle kan deltage Spilles 1 gang om ugen på egen bane ved Thorup Klim Boldklubs klubhus. I Vinter halvåret spilles i Thorup-Klim Hallen Præmie whist Spilles en ugentlig aften i vinter halvåret. Fremtiden for Thorup Klim Boldklub Efter år med tilbage gang, er hovedbestyrelsen i gang med at tilpasse boldklubben de nye udfordringer som ligger lige nu. Der arbejdes med en del nye ideer. Bl.a. o Fodbold for de helt små U2-U4 o Håndbold for de helt små U3-U4 o Håndbolden er tilmeldt landsdækkende program knæk kurven o Nye aktiviteter for medlem o Tiltag til fastholdelse af frivillige og medlemmer alle afdelinger o Fokus på sammen hold og klub ånd

21 DNA for Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening & støtteforening Støtteforeningen har til formål at sørge for at skaffe penge, som kan komme gymnasterne til gode i form af forskellige aktiviteter, redskaber mv. Samtidig er de en fast skare, som står klar til at hjælpe med at gennemføre forskellige arrangementer for såvel gymnastikforeningen som andre i området. Gymnastikforeningen har til formål at udbrede gymnastikken samt anden motion, videreudvikle børnenes kunne på det niveau, hvor de er og skabe rammerne for sociale relationer både til de almindelige træninger og til de ekstra arrangementer, der arrangeres. Vi kan næsten tilbyde noget til alle aldersgrupper for de yngste består træningen af en blanding af leg med fokus på at forberede dem til at kunne de grundlæggende øvelse til henholdsvis spring og rytme. Dette foregår såvel i skolens gymnastiksal, hallen eller ude i naturen. For at forbedre børnenes muligheder for at kunne dyrke sport og udnytte haltiderne, så har vi et samarbejde med de to børnehaver og fritidsordninger. Det vil sige, at vi har instruktører til at hente børnene og følge dem i hallen. Noget vi kan se, at der er efterspurgt af forældrene i en travl hverdag. Når de bliver lidt ældre kan de vælge, om de vil gå på rytme- eller springhold. Vi arbejder på at kunne få et rytmehold op at køre for de årige. For voksne er der mulighed for at dyrke rytmegymnastik, ture i naturen eller benytte motionscentret. På sigt kunne det være dejligt, hvis vi kunne få et herrehold op og køre, da vi pt. ikke kan tilbyde denne målgruppe noget gymnastik. Tirsdagsklubben er områdets seniorklub. Her mødes man i hallen til en hyggelig formiddag med opvarmning, boldspil mv. som afsluttes med hygge og kaffe. Foreningen har også badminton som en af sine underafdelinger det gælder både for børn og voksne. Blandt de yngre arbejdes der på, at de skal have lov til at komme af sted til stævner, mens der blandt motionisterne er væsentlig mere fokus på motion generelt og det sociale fx i form af arrangementer som juleafslutning. Foreningens bestyrelse består af 7 personer, dertil kommer mange frivillige hænder til kagebagning, vask af dragter mv. De ugentlige træninger varetages af instruktører og hjælpere antallet svinger meget afhængig af om det er i vintersæson, sommer eller gymnastikskolen. Det er vigtigt for os, at fødekæden af instruktører løbende plejes, og at der er hjælpere/instruktører i alle aldersgrupper, da vi ellers vi komme til at mangle instruktører og derved ikke kan få oprettet de hold, som der efterspørges.

22 Thorup Klim U & G s nuværende aktiviteter Forældre/barn. Gymnastik for 1-3 årige med deres forældre. Spilopper. Springhold for 3-5 årige. Hoppelopper. Springhold for 0. 2.kl. Springrødder. drengespring hold for kl. Springpiger. Pigespringhold for kl. Hold nr. 2. Blandet springhold for 3. kl. og op. Krav at man også skal gå på et andet springhold. Rytmepiger. Rytmegymnastik for kl. TK spring. Blandet springhold for 7. kl. og op. TK rytme. Ugepige rytme gymnastik for 7. kl og op. Damerytme Rytme gymnastik for damer fra 30+ Damemotion. Motion for damer med bevægelse, balance og bækken bund. Moderne Pardans/humørdans. Dans for begyndere og øvede. Mulighed for at lærer mange forskellige par danse og fællesdanse. Tirsdagsklubben. Motion og hyggeligt samvær for efterlønnere, pensionister og andre med lyst til motion. Naturgymnastik. For alle piger fra 20 til ca. 85 år. Frisk aftengåtur i naturen startende med fælles opvarmning. Afsluttes med medbragt kaffe Familie i bevægelse i naturen. Motion i naturen for børnefamilier med børn op til omkring 8 år. Afsluttes med medbragt kaffe.

23 Badminton for Børn/uge og senior Badminton U9-U11 for 1-4 kl. med mulighed for at deltagelse i turneringer. Badminton U13-15 for 5-8 kl. med mulighed for at deltagelse i turneringer. Badminton Senior- og Ungdomsturneringshold. Hold specielt til dem som vil deltage i turneringer. Motions badminton. Mulighed for at leje en bane. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Motionscenter. Træningscenter som kan benyttes af alle over 15år. Motionscenteret - lukket hold Børne fitness hold. Voksen fitness hold. Andre aktiviteter. Sommergymnastik. Gymnastikskole tirsdag, onsdag og torsdag i uge 32. Overnatning for hoppelopper, springrødder, rytmepiger og springpiger. Hoppediskotek. Store hoppedag.

24 DNA for FDF Klim-Thorup-Vust FDF Klim-Thorup-Vust har den 1/ eksisteret i 50 år. FDF Kredsen er en underafdeling af FDF i Danmark. På nuværende tidspunkt hører FDF Kredsen til på adressen: Stalden Thorup Strandvej 16c 9690 Fjerritslev i Thorup. Fællesskab, fantasi og færdigheder I FDF lærer børn en masse gennem leg, fantasi og oplevelser i naturen. Vi mener, at børn skal mærke, der er noget, de er gode til, at de er noget værd i fællesskabet, og at deres færdigheder kan bruges. FDF tilbyder aktiviteter for børn fra 0. klasse til 18 år. Aktiviteterne varierer, så der er balance mellem tryghed, udfordringer og oplevelser. FDF har sine rødder i den danske folkekirke. Udgangspunktet for FDF er det kristne livssyn. Det betyder, at for os er alle mennesker lige meget værd. De yngste børn hører historier fra børnebiblen og andre kristne fortællinger. Med de lidt ældre børn og unge tager lederne måske en snak om tro og tvivl, etik og moral og om, hvad meningen er med livet. Det er ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl. Men vi synes, det er vigtigt, at børn kender de kristne grundfortællinger, for at kunne tage stilling til dem senere i livet. I FDF er lederne frivillige men ansvarlige voksne, der har lyst til at være sammen med børn, planlægge aktiviteter og møde dem med både alvor og sjov. Lederne kan deltage i kurser om alt fra pædagogik og teambuilding til klatring og kanosejlads. Alle ledere underskriver en ledererklæring og skal give tilladelse til, at der indhentes en børneattest hos politiet. Desuden er der et sæt samværsregler mellem børn og voksne, som skal overholdes. FDF Klim Thorup Vust har hold inddelt i følgende klasser: Puslinge 6-8 år. Tumlinge 9-10 år. Pilte år. Væbnere år. Seniorer år. Puslinge, Tumlinge, Pilte og Væbnere holder møde hver mandag fra

25 DNA for Vester Thorup og omegns Landsbyforening I 2010 blev vores gamle Thorup håndværker og Borgerforening omdannet til Vester Thorup og omegns Landsbyforening. I den forbindelse total renovere vi forsamlingshuset, som er til udlejning for alle. 2. Foreningers formål er at drive Vester Thorup og omegns Landsbyforening som et samlingssted for alle egnens borgere. Foreningen er upolitiske. Vester Thorup og omegns Landsbyforening er: - En paraplyorganisation, der afholder eller danner rammer for kulturelle aktiviteter som borger- og vælgermøder, afstemningssted ved valg til folketing/kommunevalg, udstillinger, foredrag, kurser, julekomsammen og familie fester mm. - En paraplyorganisation for aktivitetsgrupper for frivilligt socialt arbejde og for personer i samfundet, der ønsker at igangsætte aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål. - En paraplyorganisation, der ligeledes passer grønne områder, bygens flagstænger og juleog blomsterudsmykning. Vi er ca hus stande i foreningen som dækker området Thorup Strand, Vust, Thorup Holme og Vester Thorup. Vi har mange forskellige aktivister som f.eks. Spis sammen aften hvor vi inviter folk til spisning med hovedret, dessert og kaffe og kage for en billig pris. General forsamling Kr. Himmelfart march en gå tur et sted i området, hvor vi slutter af med medbragt kaffe kurv og foreningen kommer med øl og vand Irsk aften, vi starter med spisning med efterfølgende dans. Høstfest som i gamle dage med stråhat og halm i træskoene i forsamlingshuset Opsætning af juletræer i Vester Thorup og Thorup strand Dans hvor 10 par kommer og danser 12 gange på en vinter sæson Jul i Thorup i forsamlingshuset med hestevogns kørsels for børn, dans omkring juletræ. Kål og flæsk til alle og vi slutter med julebanko. Foredrag fx Sepp Piontek

26 Koncerter fx Lasse og Mathilde Arbejder med det grønne område hvor kroen lå samlingsplads borde/bænke- sansehave bålplads Flag allè til konfirmationer i både i Vester Thorup og ved Thorup strand. I vores område er der også masser af erhvervsliv, som f.eks. ved Thorup Strand hvor vi har Danmarks største kyst landing plads. Hvor der er et nyt etableret fiskerhus, med renseri og fiskebutik. Lige uden for dørene har vi også en masse flot natur, som kan byde på mange forskellige naturoplevelser. F.eks. ca. 10 km. Til Bulbjerg eller til Vejlerne med Nordeuropas største vildfuglereservat. (6000 ha.)

27 DNA for Klim Landsbyforening Klim Landsbyforening er en paraplyorganisation grundlagt 2008, som består af: En bestyrelse på 10 personer Klim og Omegns Erhvervsklub Et forsamlingshus Et kalkovnsudvalg Et udeudvalg En mandagscafé Et arrangementudvalg Et dilettant udvalg Et byforskønnelsesudvalg Et revisorudvalg I alt er ca. 50 personer engageret. Foreningen ejer og har renoveret Peter Styrbæks Hus, som er lejet ud. Landsbyforeningen har 300 medlemmer og Erhvervsklubben 60 medlemmer. Landsbyforeningen varetager via udvalgene udlejningen af Forsamlingshuset, udlejning af Peter Styrbæks Hus, vedligeholdelse af legepladsen og udsmykningen af byen samt mandagscafeen med kaffe og hygge. Landsbyforeningen driver Klim Kalkovn med hjælp fra Lokalhistorisk Arkiv, som holder ovnen åben i sommerhalvåret. I kalkovnen arrangeres gudstjeneste og mini koncerter samt fællesspisning med bålaften. Klim Landsbyforenings kalender 2015 Februar: 15. februar kl Fastelavn. Festlig gudstjeneste i Klim Kirke. Derefter tøndeslagning med fællesspisning i Klim Forsamlingshus. Tilmelding til mad: Irma , Tove Marts: 24. marts kl Generalforsamling Klim Landsbyforening. Kaffe og smørrebrød. Juni: 23. juni kl Sankt Hans i Klim Forsamlingshus. kl spises grillmad i forsamlingshuset med efterfølgende kaffe og kage. Ca. kl tændes bålet. Snobrødsdej til børnene. Pris voksne kr og børn kr. Tilmelding til spisning senest den 20. juni til Lone Kok eller Dorte Krogh August: 15. august kl Sommerudflugt for alle udvalg med fællesspisning. Program bekendtgøres senere.

28 Oktober: 9. oktober kl I Flagermuslygtens Skær Vandretur med fortællinger på Klim Bjerg med efterfølgende pandekager og kaffe. Pris kr for alle. Tilmelding ikke nødvendig. December: 19. december Jul i Klim, kål & flæsk & banko Klim og Omegns Erhvervsklubs kalender 2015 Marts Michael April Michael Maj Otto Juni Niels Juli August Nina Pedersen Tid Bus/ Tid Pris Arrangement Spisning Tirsdag d. kl Pris kl kr Torsdag d. 16. tirsdag d. 5. maj mandag d. 1. lørdag d.29. Kl V. Thorup Kl Klim Kl V. Thorup Kl Klim Kl Klim Kl Thorup kl Pris 275 kr plus moms Pris kommer Pris 150 kr Pris 75 kr Kl Fællesspisning med flæskesteg Kl Første hjælp genopfriskningskursus, 2 timer. Underviser Claus Hermansen KL Klim forsamligshus Nordkraft, rundvisning kl Kl Søgaards Bryghus. Øl + vand i bussen Forskningens Hus Rundvisning. Vi spiser en sandwich i bussen for at stille sulten. Stort program følger ved tilmelding. Frøstrup Lejren Rundvisning i lejren, derefter 2 retters menú på Vesløs Kro. Pileflet i Klim Kalkovn m. Ketty Skriver max. 20 personer. Vi starter med kaffe og rundstykker medbring madpakke / drikkelse Spisning efter arrangementet et sted i Aalborg Vesløs Kro Klim Kalkovn September Niels Oktober Nina Pedersen November Niels Dorte Krogh onsdag d.2. onsdag d. 28. fredag d.27. kl kør selv Pris 180 kr 2 retter + 1 øl/ 1 glas vin Kroghs Tørbeton og laboratorium Rundvisning i laboratoriet, administration og produktion, hvor vi skal se den nye sækkemaskine arbejde. kl Pris? Blomsterbinding v. proff. blomsterbinder Mette Rogild-Jensen fra Carla Blomster. Mette viser eksempler på juledekorationer, som hun så bagefter vil hjælpe os med at lave. Vi serverer kaffe og æbleskiver. Kl Fællesspisning Klim Bjerg og Restaurant Klim Forsamlingshus kl Erhvervsklubbens julefrokost Klim Forsamlingshus

Infofolder Thorup Klim området

Infofolder Thorup Klim området Infofolder Thorup Klim området Giv dig tid i THORUP KLIM OMRÅDET Har du lyst til at pakke din familie sammen i en trang lejlighed i storbyen? Eller har du mere lyst til at kunne bevæge dig frit på to-tre

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6.

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6. PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter 2. Målgrupper 3. Aktiviteterne 4. Struktur overordnet og praktisk 5. Åbningstider 6. Lokaler 7. Støtte/Opbakning 8. Tidsplan Hvor starter vi... 1. Nimtofte

Læs mere

Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN UGERNE 26 OG 27

Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN UGERNE 26 OG 27 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2010 UGERNE 26 OG 27 INFORMATION SOMMERSKOLEN 2010 PERIODE Sommerskolen er i ugerne 26 og 27. HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2014 / 2015 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen LØRDAG AFTEN 18 24 Velkommen til Håndboldevent 2012 for Vi byder velkommen til en stor håndboldweekend for alle interesserede. Vi håber at rigtig mange børn og

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 PEDERSKER IF Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand????? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Tlf. nr. 56978005 Sekretær:

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere 2015 Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 08-09-2015 Indhold Forord... 1 God jul & Godt Nytår... 2 Fotografering i

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

SJOV SOMMEREN. for børn. og unge. Sommer HELE. aktiviteter

SJOV SOMMEREN. for børn. og unge. Sommer HELE. aktiviteter SJOV HELE SOMMEREN Sommer 09 Sommer 2009 SJOV HELE SOMMEREN God sommer og rigtig god fornøjelse Sommerferie 2009 Er du klar til at blive udfordret i din sommerferie? Faaborg-Midtfyn Kommune og en lang

Læs mere

Velkommen til Ålholm IF

Velkommen til Ålholm IF Velkommen til Ålholm IF Sponsor katalog Sæsonen 2015/16 Hvem er Ålholm IF - Håndbold? Å.I.F. Håndbold er en afdeling af Ålholm Idrætsforening, som oprindeligt blev stiftet under navnet Tjæreby Idrætsforening

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse.

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse. Klub Mini og Maxi Klub Mini og Maxi Idestrup Privatskole Vores 4 grundpiller i klub Mini og Maxi; fantasi faglighed tryghed kreativitet Information: Klub Mini og Maxi Kirkevej 5 4872 Idestrup Telefon -

Læs mere

Aktuelt nyt. Se kalender på bagsiden! LOKALbladet august-september 2014

Aktuelt nyt. Se kalender på bagsiden! LOKALbladet august-september 2014 Aktuelt nyt Side 2 RUBRIK: Kontakt de lokale foreninger Side 3 Feldballe Sommerfest: Evaluering 19. august Side 4 Feldballe Friskole: Klar til det nye skoleår Side 5 Tåstrup Forsamlingshus: Fællesspisning

Læs mere

Løkken er Motion og Bevægelse

Løkken er Motion og Bevægelse Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Løkken d. 12/5-2015 Løkken er Motion og Bevægelse Formål Inddragelse og aktivt samlingspunkt for hele byen Multibanen i Løkken bliver byens nye samlingssted

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2016/2017 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 8. september 2016 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Tilst Idræts SFO - Mælkevejen

Tilst Idræts SFO - Mælkevejen Tilst Idræts SFO - Mælkevejen Haurumsvej 31a, 8381 Tilst Hvad er Mælkevejen? Mælkevejen er en del af Tilst SFO, men har til huse i Fritidshjemmets gamle bygninger i Langkærparken et stenkast fra Tilst

Læs mere

www.fdf.dk/dronninglund

www.fdf.dk/dronninglund Sæsonfolder 2014-15 www.fdf.dk/dronninglund www.facebook.com/fdfdronninglund FDF Dronninglund KREDSSOMMERLEJR 2015 i uge 27 Drengeborg, Knasborg ved Aalbæk Hvad er FDFs formål? Det kristne livssyn er fundamentet

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

SOMMERSKOLEN. Uge 26 + 27. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse

SOMMERSKOLEN. Uge 26 + 27. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2011 Uge 26 + 27 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse INFORMATION SOMMERSKOLEN 2011 PERIODE Sommerskolen er i ugerne 26 og 27 HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014

Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014 Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mest for seje børn Cirkus Model for en dag Rolllespil Restaurant Komediehuset Mavedans Bageri for

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009 Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Mosede Klub Lilleholm 58 2670 Greve Tlf: 4360 0450 Hvis du vil have fat i dit barn, ring: 4360 0477

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

(Øster) Højst Aktiv Uge 36

(Øster) Højst Aktiv Uge 36 (Øster) Højst Aktiv Uge 36 Sommeren er snart ved at gå på hæld, vi går mod mørkere tider, og snart bliver aktivt udeliv erstattet af flere og flere indendørs aktiviteter. Men...inden vi tager definitivt

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2014/2015 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 4. september 2014 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

SÆSON 2014 2015 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2014/2015 i Taastrup Gymnastik Forening

SÆSON 2014 2015 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2014/2015 i Taastrup Gymnastik Forening SÆSON 2014 2015 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2014/2015 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson, der bliver lige så begivenhedsrig som

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS

JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS FIND FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.UNGNORDDJURS.DK FÆLLES FOR ALLE JUNIORKLUBBERNE ÅBNINGSTIDER: Alle juniorklubber har åbent 14-17 på hverdage. På skolefridage er der åbent 09-16,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg PEDERSKER IF Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg 28 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 mobil nr. 22222358

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN Lokalområde der søger VEJRUMBRO d. 24 August 2015 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? Foreningerne i Vejrumbro har tidligere

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere