Prisreklame Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service"

Transkript

1 Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005

2 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver utilfredse kunder og kan medføre store bødestraffe for overtrædelse af markedsføringsloven. Begge dele kan udløse betydelig negativ omtale. Derfor er det vigtigt at have styr på de regler, der gælder for prisreklame. Denne pjece indeholder de vigtigste juridiske regler og praktiske råd om administration af prisreklame, så virksomheden både kan være sikker på, at reklamen er lovlig, og at prisreklamen kan dokumenteres ved en eventuel kritik. Prismarkedsføring skal være korrekt Prisreklame skal som al anden markedsføring leve op til lovgivningens krav. Der er to grunde til at gøre en ekstra indsats for at sikre korrekt prismarkedsføring. Prisen er sammen med kvalitet den vigtigste faktor i forbrugernes købsbeslutning. Derfor er prisreklame et stærkt virkemiddel. Prisen er i modsætning til kvalitet altid en størrelse, der kan måles eksakt. Der er stigende fokus på prisreklame disse år. Det skyldes navnlig to forhold. Internettet, og navnlig prissammenligningsdatabaser, giver forbrugerne, konkurrenterne, Forbrugerombudsmanden og medierne langt bedre muligheder for at følge med i virksomhedernes priser. Mediernes interesse for forbrugerforhold betyder en mere intens overvågning af markedet. Sidste nyt Forbrugerombudsmanden har ved årsskiftet 2004/05 for første gang udført en stort anlagt kontrol af virksomhedernes prisreklame. Samtidig har han iværksat et projekt om undersøgelse af falske slagtilbud. Disse systematiske undersøgelser kan afsløre overtrædelser, som vil blive overgivet til anklagemyndigheden. 2

3 Hvad siger loven? Markedsføringslovens vildledningsforbud lyder således: 2. Der må ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser. Markedsføringsloven kræver også, at rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres. Forbrugerne kan i visse tilfælde i henhold til købeloven kræve en del af købesummen tilbage, hvis der er vildledt om en for høj sammenligningspris. Generelt om prisreklame Efter prismærkningsloven skal priser skiltes tydeligt i forretningen, og moms og andre afgifter skal være indregnet. Der er ingen pligt til at oplyse pris i reklamer. Markedsføringsloven stiller yderligere krav om, at prisen er oplyst på en måde, der ikke vildleder, f.eks. med hensyn til hvilken vare prisen gælder for, eller hvilken periode prisen gælder. Prisoplysninger må heller ikke være urimeligt mangelfulde. Vi anbefaler, at virksomhederne altid kontrollerer prisreklame for tvetydigheder eller forhold, der lægger op til misforståelser. Detaljeret prisreklame er både god forbrugeroplysning og kan medføre en god markedseffekt. Men det koster at opfylde lovens dokumentationskrav i forbindelse med prisreklame. Derfor anbefaler vi, at virksomhederne vurderer omkostningerne i forhold til den forventede effekt af markedsføringen. Nedenfor gennemgår vi nogle hyppigt brugte former for prisreklame. De er opstillet, så vi gennemgår de mindst krævende former for prisreklame først, dvs. de former, der rent administrativt er lettest for virksomhederne at håndtere. 1. Den enkle løsning én vare én pris Forretningerne kan undgå meget administrativt besvær i forbindelse med prisreklame ved kun at skilte med den aktuelle pris. Denne løsning kræver nemlig ikke nogen form for dokumentation. Derfor bør den enkelte virksomhed overveje, om det kan betale sig at sammenligne priser. 3

4 2. Sammenligningspriser Det skal altid være tydeligt, hvilken pris der sammenlignes med. Derudover skal virksomhederne, når de sammenligner priser, kunne fremskaffe dokumentation for prissammenligningen. Vi anbefaler, at man på forhånd har sikret sig denne dokumentation. 2.1 Sammenligning med egen førpris Ved sammenligning med egen førpris skal virksomheden kunne dokumentere førprisen. Der skal være tale om en reel førpris. Dvs. varen har været forsøgt solgt til denne pris og ikke en urealistisk høj pris, der kun har til formål at være sammenligningspris. Vi anbefaler, at virksomheden fører en prislog over varens pris, så prisen kan følges i hele den periode, varen har været udbudt at årsagen til prisnedsættelse altid oplyses, hvis den har betydning for varens kvalitet. 2.2 Sammenligning med egen førpris udsalgspriser Ordet udsalg forpligter juridisk, fordi ordet henviser til, at varen tidligere har været solgt i forretningen og nu sælges til reelt nedsatte priser. Ved udsalg skal markedsføringen opfylde disse krav: kravene til sammenligning med egen førpris generelt (se pkt. 2 og 2.1) varen skal have været sat til salg gennem længere tid i forretningen varen må ikke være indkøbt til udsalget Der er ingen retspraksis om, hvor lang tid varen skal have været sat til salg før udsalget, men fire uger vurderes at være den absolut korteste tid, der er acceptabel. Forretningerne bør også se på, hvad der er normalt i branchen og lægge vægt på, hvornår der er et praktisk behov for udsalg, f.eks. at der er kommet nyt sortiment. Det er en god idé, at virksomhederne nøje overvejer, om betegnelsen udsalg er relevant. I stedet kan andre betegnelser, der ikke forpligter i samme grad, anvendes, f.eks. januarsalg, vinterprisfest eller lignende. 4

5 2.3 Sammenligning med markedspriser Markedsføringsloven kræver, at virksomheden skal kunne dokumentere den markedspris, der sammenlignes med. Derfor bør virksomheden foretage en markedsundersøgelse. Undersøgelsen skal være aktuel dække det relevante marked kunne bevises Beviser kan være priskataloger, annoncer, udskrifter fra hjemmesider evt. prisdatabaser eller telefoniske forespørgsler, hvor det som minimum er noteret, hvornår samtalen har fundet sted, og hvem man har talt med hos konkurrenten. 2.4 Sammenligning med udvalgte konkurrenter Sammenlignende reklame er tilladt, men skal opfylde en række krav. De vigtigste krav ifølge loven, er at sammenligningen ikke er vildledende angår varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formål er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser, herunder prisen. Virksomhederne bør ved sammenlignende prisreklame tage højde for forskelle i værdien af aftalevilkårene, f.eks. forlænget garanti, fri levering eller installation. Ved kampagner om gunstige tilbud med henvisning til konkurrenternes priser og vilkår skal markedsføringen indeholde en oplysning om tilbuddets gyldighedsperiode. Man behøver ikke oplyse starttidspunkt, hvis tilbuddet gælder fra annoncering. Sluttidspunkt kan erstattes med oplysning om så længe lager haves. 2.5 Sammenligning med vejledende priser Vejledende priser er ikke bindende og behøver derfor ikke at have noget med realistiske priser at gøre. Derfor kan en sammenligning med en vejledende pris være vildledende og i strid med markedsføringsloven. Vi anbefaler, at sammenligning med vejledende priser kun bruges, hvis virksomheden ved en markedsundersøgelse har dokumentation for, at det vejledende pris er almindeligt brugt for varen. 5

6 Forskellige udtryk om priser En pris kan markedsføres med udtryk som KUN, BILLIGT, TILBUD, KANONPRIS, FØDSELSDAGSPRIS og lignende. Sådanne ord signalerer til forbrugerne, at prisen er fordelagtig, hvilket den også skal være. Udtryk som NU, NEDSAT, SPAR, betyder som udgangspunkt, at prisen er nedsat i forhold til forretningens tidligere pris. Her gælder reglerne om sammenligning med egen førpris (se pkt. 2.1). Ved udtryk som KAMPAGNEPRIS, FERIEPRIS, INTRODUKTIONSTIL- BUD og lignende er det en god idé at oplyse tilbudets gyldighedsperiode. Også her skal prisen være lavere end prisen uden for kampagneperioden. Udtrykket INTRODUKTIONSPRIS skaber forventning om, at prisen er fordelagtig i forhold til den pris, forretningen senere vil sælge varen til. Prissætningen skal derfor være klart lavere end den pris, varen efter introduktionsperioden bliver solgt til. Udsagn som BILLIGST, DANMARKS BEDSTE TILBUD eller lignende er sammenligninger med hele markedet. Derfor skal reglerne om sammenligning med markedspriser følges, med den udvidelse at markedsundersøgelsen skal omfatte hele markedet. Særlig kraftige udtryk som USANDSYNLIGT BILLIGT, UDSALGSSLUT- SPURT, SUPERCHOCKPRIS må kun bruges, hvis der reelt er tale om meget betydelige prisnedsættelser. Forbehold for prisændringer Hvis tilbudsavisen har lang produktionstid, eller forretningen udgiver et katalog med lang gyldighed, er det vigtigt at overveje prisforbehold. Det er altid lovligt at tage højde for ændrede offentlige afgifter. Det er værd at vurdere, om der er behov for at tage forbehold for ændrede priser fra leverandører. Særligt om prisgarantier Hvis forretningen giver en prisgaranti, bør den gælde alle kunder, og ikke kun de kunder, der opdager, at en prisgaranteret vare kan fås hos en konkurrent til en lavere pris. Derfor skal forretningen sætte prisen ned, når den får kendskab til lavere priser hos konkurrenter. 6

7 Administration af prismarkedsføring Loven stiller ikke krav om, at virksomhederne skal have dokumentationen for sammenligningspriser klar, før markedsføringen sættes i værk. Det viser sig imidlertid i praksis, at fejl i prismarkedsføring ofte skyldes, at prisoplysningerne ikke er hentet fra en prislog eller anden dokumentation, men baserer sig på indkøbernes eller de reklameansvarliges hukommelse om virksomhedens priser eller på personlig bedømmelse af markedspriserne. Selvom virksomheden ikke bevidst har været ude på at snyde forbrugerne, er skaden i forhold til disse den samme. Uagtsomhed, dvs. sjuskefejl og lignende, er også strafbare. Virksomhederne bør derfor etablere rutiner, hvor en medarbejder får ansvaret for kontrol af prismarkedsføring. Det kan også anbefales at vælge en medarbejder med en revisoragtig tilgang til opgaven, f.eks. en controller eller regnskabsmedarbejder. Det er vigtigt, at dokumentationen er let tilgængelig for virksomhedens ledelse i tilfælde af kritik fra medierne eller myndighederne. Hvis virksomhederne administrerer prismarkedsføringen godt, kan de bruge den offensivt. En prislog kan f.eks. vise en hel del om de enkelte varenumres priselasticitet, og dokumentationen for markedspriser kan tilsvarende være nyttige for at bedømme konkurrencesituationen. Forpligter prisen? Prismarkedsføring giver ikke kunderne krav på at kunne købe varen til den annoncerede pris, hvis varen f.eks. er udsolgt. Derimod forpligter markedsføringen forretningen til at have et lager, der er stort nok til at imødegå den forventede efterspørgsel. Hvis varebeholdningen er mindre, skal dette oplyses med relevante udtryk som Køtilbud, begrænset mængde, eller oplysning om hvor mange varer butikken har. Yderligere information Få yderligere information på Dansk Handel & Service hjemmeside Forbrugerombudsmanden har udgivet en omfattende vejledning om prisreklame, som findes på 7

8 Spørg os Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Telefon Telefax

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 Indhold Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 4 Prissammenligning egen førpris 4 Prissammenligning prisvariation

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring INDHOLD Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 3 Prissammenligning egen førpris 4 Referenceperioden

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13.

PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. april 2010 FORBRUGEROMBUDSMANDENS FOKUS, 2010 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER. 27. februar 2006

FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER. 27. februar 2006 FORBRUGEROMBUDSMANDEN FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER 27. februar 2006 1. Baggrund og metode Internetauktioner er blevet en stadig mere populær handelsform, hvilket naturligt

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0 af 69

Indholdsfortegnelse. Side 0 af 69 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Problemformulering... 1 1.2. Afgræsning:... 1 1.3. Metode... 2 1.4. Struktur... 3 2. Billetprisens sammensætning:... 3 2.1. Billetpris... 3 2.2. Luftfartsforordningen

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

Forbrugerjura 2008 Juni 2009

Forbrugerjura 2008 Juni 2009 Juni 2009 Forbrugerjura 2008 SIDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forbrugerombudsmanden 5 1.1. Ny lovgivning 5 1.1.1. Ændring af tobaksreklameloven Forbrugerombudsmandens tilsyn udvidet 5 Kapitel 2 Markedsføringsloven

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2005 Marts 2006 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden: www.forbrug.dk

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Udarbejdet af Sezen Andersen Foråret 2012. Vejleder: Bjarke Stig Andersen.

Udarbejdet af Sezen Andersen Foråret 2012. Vejleder: Bjarke Stig Andersen. FORBRUGERBESKYTTELSE - ER DER FORSKEL PÅ ANPRISNINGER OG FAKTUELLE OPLYSNINGER? Udarbejdet af Sezen Andersen Foråret 2012. Vejleder: Bjarke Stig Andersen. Afleveringsdato: 16-05-2012 ii Forord Dette projekt

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning Forbrugerombudsmandens vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil kan bruges som hjælp til at vurdere lovligheden af de mange Multi Level

Læs mere