Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006."

Transkript

1 Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Kirsten Olsen, Mette Vingaard (referent). Afbud: Lasse Andersson Dagsorden: Godkendelse af referatet godkendt uden tilføjelser Helges arbejdskontrakt og samarbejdsaftale Referat af generalforsamling godkendt uden tilføjelser Diverse Helges arbejdskontrakt og samarbejdsaftale Måden den nuværende samarbejdsaftale er formuleret på giver anledning til forvirring og misforståelser ifht. Forpligtigelser for hhv. ejendommene og Gårdlavet også mht. arbejdskontrakter som de enkelte ejendomme skal skrive til Helge. Dette er specielt et problem ved afløsning ifbm ferie og sygdom, da samarbejdsaftalen og de specifikke arbejdskontrakter netop et skrevet ml. ejendommene og Helge og derved kræver en underskrivelse af nye arbejdskontrakter med en evt. afløser. Gårdlavet har ikke mulighed for at stå som arbejdsgiver for arbejde som udføres udover de 15 timer i gården, og man kan altså ikke "udleje" Helge, som en ejendom foreslog ved generalforsamlingen. Frank undersøger om den pågældende ejendom er interesseret i at stå som arbejdsgiver og dermed udleje Helges arbejdskraft. Vi ser 3 mulige modeller som løsning på problemet der blev rejst på generalforsamlingen. Model 1: Status quo ifht. Samarbejdsaftalen dog m. flere timer i gården og reduceret timetal til trappevask inkl. en standardarbejdskontrakt til brug for de enkelte ejendomme. Model 2: En ny samarbejdsaftale som indebærer "udlejning" af Helge af en enkelt arbejdsgiver (gårdlavet eller en ejendom). Model 3: Gårdmandsarbejdet overtages af et privat firma. Pt. arbejder vi videre med model 1. Hvor snerydning på fortov bliver muligt for ekstra betaling og de faste aftaler ikke ændres, så vi kan få en god rutine med R98. Evt. med mulighed for at give bonus ved årets udgang ved glidningsløst samarbejde. Vi stiler mod at have udkast til samarbejdsaftale og arbejdskontrakt, således at opsigelsen af den eksisterende samarbejdsaftale kan ske pr. 1/8 eller 1/9 med virkning 3 måneder efter. Diverse. - Frank ringer til gartner mht gårdvandring fredag, så vi kan se hvad tilbuddet på beskæring af træer indebærer. - Frank undersøger muligheden for at lave kasser til legetøj af birkefiner og reparation af gårdens havemøbler. - Mette skriver brev til ejendommene ang. aflysning af trappevask i ferieperioden. Helge har sagt ok til dette. - Vi beholder flaskeordningen med flaskekompagniet, da en ordning med R98 vil koste penge og stadig give arbejde med udkørsel pga. vores aftale med R98 om at spare skridtpenge.

2 - Sommerfest i august. Budget på ca kr til klovnen Rufus, hoppepude, øl/vand fra kiosken. Frank uddelegerer opgaver, Kirsten hjælper. Næste møde 2. eller 3. onsdag i august kl i fælles lokalet. Mette sørger for øl/vand. Referat af Gårdlaugsmøde 16. juni Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Lasse Andersson, Mette Vingaard (referent). Dagsorden: Konstituering af bestyrelsen Indkommen post Opfølgning fra generalforsamlingen herunder Helges ansættelsesforhold R98 Kloak i storskraldsrum (udsat til næste møde) Diskussionspunkt: hvad vil vi med gården / hvad mangler i gården (udsat til næste møde) Konstituering: Formand, kontakt til gårdmand, advokat, referent (midlertidig): Mette Vingaard Kasserer, kontakt til gartner og håndværkere: Frank Vælum Alm. bestyrelsesmedlem: Lars Mortensen Suppleant, kontakt til R98: Lasse Andersson Suppleant: Kirsten Olsen Diverse tilbagevendende arrangementer: alle Opflg. Generalforsamlingen Få kommentarer til referatet fra generalforsamlingen sendt til advokaten. Frank har lagt stort arbejde i tilretning af samarbejdsaftalen og Helges arbejdskontrakt på baggrund af kommentarer fra GF bla. muligheden for flere timer i gården og justering af trappevask for ejendommene (nogle har kun behov for vask hver 2. uge) samt gårdlavets udlejning af Helge til ejendommene frem for som nu at Helge skal ansættes af hver ejendom. Advokaten mente på GF ikke at dette var muligt pga. regler om momsregistrering, men en beboer har efterfølgende kontaktet SKAT og fået anden melding.

3 Hvor mange timer er realistisk at Helge bruger i gården? Udkørsel af storskrald og dagsrenovation 2 gange om ugen, græsslåning 1 gang om ugen i sommerperioden, indsamling af flasker, lejlighedsvis trimning af græskanter, lejlighedsvis fejning/løvsugning. Ca.15 timer om ugen. Frank tilretter samarbejdsaftale i fht. ejendommenes timetal og Helges arbejdsopgaver og sender samarbejdsaftale og arbejdskontrakt rundt til bestyrelsen for kommentarer. Mette kontakter advokaten mht. kommentarer vedr. momsspørgsmålet og om nødvendigheden af en ekstraord. Generalforsamling. Vi stiler mod en hurtig underskrift af den nye samarbejdsaftale, så den kan træde i kraft hurtigst mulig. Gårdmand og gården Det er et problem med uautoriserede aftaler om afhentning af skrald i fbm helligdage, da R98 alligevel ikke kommer som aftalt. Det gav problemer i Kr. himmelfart, da Helge så blev syg. Vi aftaler at Helges informationer til forskellige medlemmer sendes rundt til alle pr. mail, da det nogle gange er lidt tilfældigt, hvad vi hører fra Helge. Mette tager 14-dags møder møder med Helge for opfølgning på arbejdsopgaver, da der stadig er problemer med tidlig udkørsel af skrald. Lasse undersøger muligheden for flaskekontainere hos R98 i stedet for som nu en aftale med flaskekompagniet. Frank har været på rundtur med gartneren. Der er kommet nyt sand i sandkassen. Nogle træer var lang tid om at springe ud og nogle buske/træer kræver udtynding, hvilket gartneren ikke var meget for. Fliser/trædesten hvor der er "uautoriserede" stier. Frank aftaler en generel rundtur med hele bestyrelsen en sen eftermiddag med gartneren. Mette undersøger hvad der kan gøres ved den afbrændte stribe i græsplænen. Mette indkøber nye bolde og sandkasseting og gennemgår legetøj som ligger i gården. En generel diskussion ang. møblerne i gården; skal nogle udskiftes eller repareres. De fælles møbler i gården flyttes til de "private" indergårde og stilles ikke tilbage på fællesarealerne. Vi indkøber metalskilte til at sætte på de fælles borde. Sommerfest Tidligere år har der været afhold sommerfest med telt, klovn og band. Det forsøger vi at gentage i år med kaffebord med kage, øl og vand. Søndag 13. august 2006 ca Frank kontakter Klovnen RAFUS og vi undersøger muligheden for hoppeborg el.lign. Frank sætter plakater op. Diverse - Det var igen stor succes med opstilling af stor kontainer med opfordring til tømning af loftkamre. Det gentages til efteråret med lidt tidligere varsel. - Gårdlavet bør leje et kælderrum til alle tingene. Frank undersøger mulighederne hos de forskellige ejendomme. Næste møde tirsdag 4. juli 2006 kl i fælles lokalet. Lasse har Øl og vand med Referat af Gårdlaugsmøde 19. april Tilstede: Frank Vælum (FV), Lars Mortensen (LM), Mette Vingaard (MV) (referent).

4 Et kort møde omhandlende generalforsamlingen, der bliver afholdt tirsdag 23. maj kl i fælleslokalet Arkonagade 2-4. Opfølgning til bestyrelsen fra møde med Advokaten om regnskab 2005 og budgetter samt diverse ang. generalforsamlingen som diskuteret på det ekstraord. møde 4. april. Forslag fra bestyrelsen bliver; - Forslag om årlig regulering af gårdlaugsbidrag (pga. flere udgifter til ferieafløser for Helge, snerydning, evt. kloakundersøgelse) - Forslag om opsætning af lys på boldbanen (banen brugbar nogle timer ekstra om vinteren, med timerfunktion så brug kan kontrolleres) - Diskussions punkt om affaldsordning og snerydning i fbm. ferie og sygdom Diskussion af udkast til bestyrelsens beretning som rettes til af MV og sendes til advokaten for udsendelse med indkaldelsen. Diverse: - Helge har ferie i perioden april, hvor Frank er ferieafløser. - Helge har sommerferie i ugerne Det er planen at Frank (hvis muligt) er ferieafløser i ugerne til dels for også at følge op på sidste sommers løbende vedligeholdelse af gården og inventar. - MV kontakter Byggeri og Bolig på Ottilavej i Valby hvem har ansvaret for kloakken i storskraldrummet. Det har betydning for om gårdlavet skal betale for TV-inspektionen. - MV kontakter viceværtsfirma ang. snerydning og ferieafløsning for gårdmand. - FV bestiller stor skraldecontainer til forlænget weekend i maj og sørger for information til beboerne. Ændring til referat af mødet 15. marts 2006: I forbindelse med afhentning af dagsrenovation i Arkonagade, blev det aftalt at Helge må begynde udkørsel af containere kl og ikke som skrevet i referatet kl. 8. Næste møde tirsdag 23. maj 2006 kl i fælles lokalet. Vi mødes en time før for at stille borde op og kort diskutere generalforsamlingen. FV bestiller øl/vand og kaffe/te. Referat af Gårdlaugsmøde 15. marts Tilstede: Frank Vælum (FV), Lars Mortensen, Mette Vingaard (MV) (referent). Inviteret: Helge Larsen

5 Gårdmand: En status for Helges tilbagevenden efter sin sygemelding. Helges håndled har det bedre, han har stort set ikke gener mere. Der har været lidt problemer med tidlig udkørsel af affald og klapren med skraldelåg, tidlig indsamling af glas og flasker, manglende fejning af fortove, for meget kørsel med fejemaskine og bladsuger. Bestyrelsen og Helge havde en god snak ang. hvilke arbejdsopgaver, der skal gøres og hvornår samt hvilke arbejdsopgaver, der ikke skal gøres. Helge deltager fremover i hvert 2. bestyrelsesmøde og der gøres status igen til mødet i juni. Det blev indskærpet overfor Helge kun at køre skrald ud tidligt ved afhentning af storskrald. Dagsrenovation, pap, papir og flasker må først håndteres/indsamles efter kl 8. Pap/papir containere skal ikke køres ud selv om R98 springer afhentningen over en gang og skal ikke fyldes over i storskrald med mindre det er meget kritisk. R98 skal selv hente i gården og er blevet lidt forvent med den fine service, de hidtil har fået af gårdmændene her. Vi overvejer bestilling af ekstra papircontainer. Der blev ligeledes gjort opmærksom på den manglende fejning af fortove hos ejendomme som betaler for dette og henstillet til at Helge udelukkende fejer, rengøre, skovler sne hos ejendomme i gården som betaler. Brugen af fejemaskine skal minimeres til det nødvendige og løvsuger må udelukkende bruges i forbindelse med afblomstring til foråret og løvfald til efteråret. Behov for snerydning besluttes af FV. Bestyrelsen skriver til alle ejendomme ang. udkørsel af storskrald/dagsrenovation/papir og minder også om at ejendommene selv skal stille vaskegrej og sæbe til rådighed for trappevask. Tidspunkter for afhentning af skrald: Man/torsdag: storskrald afhentes i Asger Rygs Gade ca. kl. 7 (Helge må køre skrald ud fra kl. 6) Tirs/fredag: dagsrenovation afhentes i Arkonagade ca. kl. 11 (Helge må køre skrald ud fra kl. 8) 2. tirsdag: pap afhentes ml 8-9 (R98 har pligt til at hente i gården, men det sker ikke altid!) 2. onsdag: papir afhentes ml 8-9 (R98 har pligt til at hente i gården, men det sker ikke altid!) 2. uge: flaskekompagniet afhenter glas og flasker (nogle gange kun hver 3. uge, men for lidt) Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene: Der er indkommet kommentarer til samarbejdsaftalen. Bestyrelsen arbejder på at tilrette samarbejdsaftalen og Helges arbejdskontrakt. Generalforsamling: MV skriver til advokaten ang. en dato for generalforsamlingen omkring maj 2006 og laver udkast til bestyrelsens beretning til diskussion til næste møde. Emner til generalforsamlingen; - Afhentning af dagsrenovation (betaling af skridtpenge eller gårdmand kører ud hvad med ferier/sygdom?) - snerydning næste år (FV har stået for snerydning i år, Helge ikke havde timer til det, men hvad gør vi næste år?)

6 Diverse: - kloakgennemsyn i storskraldrummet - kloak måske beskadiget (pris ca kr.) - Helge har sandsynligvis ferie i juli/august. Ville melde præcis dato snarest. - Der er igen fundet en død kat i dagsrenovation container. Døde katte MÅ ikke lægges i containere, men skal afleveres til en dyrlæge. Vi risikerer at R98 ikke vil hente skraldet og at vi får en bøde. Næste møde onsdag 19. april 2006 kl i fælles lokalet. Vi vil diskutere Generalforsamling (beretning, budget, forslag etc) Lars arrangerer kaffe/te og kage. Referat af gårdlavsmøde onsdag 1. marts 2006 Tilstede: Frank Vælum (FV), Lars Mortensen, Mette Vingaard (MV) (referent). Inviteret: Helge Larsen Gårdmand: En status for Helges tilbagevenden efter sin sygemelding. Helges håndled har det bedre, han har stort set ikke gener mere. Der har været lidt problemer med tidlig udkørsel af affald og klapren med skraldelåg, tidlig indsamling af glas og flasker, manglende fejning af fortove, for meget kørsel med fejemaskine og bladsuger. Bestyrelsen og Helge havde en god snak ang. hvilke arbejdsopgaver, der skal gøres og hvornår samt hvilke arbejdsopgaver, der ikke skal gøres. Helge deltager fremover i hvert 2. bestyrelsesmøde og der gøres status igen til mødet i juni. Det blev indskærpet overfor Helge kun at køre skrald ud tidligt ved afhentning af storskrald. Dagrenovation, pap, papir og flasker må først håndteres/indsamles efter kl Pap/papir containere skal ikke køres ud selv om R98 springer afhentningen over en gang og skal ikke fyldes over i storskrald med mindre, det er meget kritisk. R98 skal selv hente i gården og er blevet lidt forvent med den fine service, de hidtil har fået af gårdmændene her. Vi overvejer bestilling af ekstra papircontainer. Der blev ligeledes gjort opmærksom på den manglende fejning af fortove hos ejendomme som betaler for dette og henstillet til at Helge udelukkende fejer, rengøre, skovler sne hos ejendomme i gården som betaler. Brugen af fejemaskine skal minimeres til det nødvendige og løvsuger må udelukkende bruges i forbindelse med afblomstring til foråret og løvfald til efteråret. Behov for snerydning besluttes af FV. Bestyrelsen skriver til alle ejendomme ang. udkørsel af storskrald/dagsrenovation/papir og minder også om at ejendommene selv skal stille vaskegrej og sæbe til rådighed for trappevask. Tidspunkter for afhentning af skrald: Man/torsdag: storskrald afhentes i Asger Rygs Gade ca. kl. 7 (Helge må køre skrald ud fra kl. 6.00)

7 Tirs/fredag: dagsrenovation afhentes i Arkonagade ca. kl. 11 (Helge må køre skrald ud fra kl. 7.30) 2. tirsdag: pap afhentes ml 8-9 (R98 har pligt til at hente i gården, men det sker ikke altid!) 2. onsdag: papir afhentes ml 8-9 (R98 har pligt til at hente i gården, men det sker ikke altid!) 2. uge: flaskekompagniet afhenter glas og flasker (nogle gange kun hver 3. uge, men for lidt) Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene: Der er indkommet kommentarer til samarbejdsaftalen. Bestyrelsen arbejder på at tilrette samarbejdsaftalen og Helges arbejdskontrakt. Generalforsamling: MV skriver til advokaten ang. en dato for generalforsamlingen omkring maj 2006 og laver udkast til bestyrelsens beretning til diskussion til næste møde. Emner til generalforsamlingen; - Afhentning af dagsrenovation (betaling af skridtpenge eller gårdmand kører ud hvad med ferier/sygdom?) - snerydning næste år (FV har stået for snerydning i år, da Helge ikke havde timer til det, men hvad gør vi næste år?) Diverse: - kloakgennemsyn i storskraldrummet - kloak måske beskadiget (pris ca kr.) - Helge har sandsynligvis ferie i juli/august. Ville melde præcis dato snarest. - Der er igen fundet en død kat i dagsrenovation container. Døde katte MÅ ikke lægges i containere, men skal afleveres til en dyrlæge. Vi risikerer at R98 ikke vil hente skraldet og at vi får en bøde. Næste møde onsdag 19. april 2006 kl i fælles lokalet. Vi vil diskutere Generalforsamling (beretning, budget, forslag etc) Lars arrangerer kaffe/te og kage. Referat af Gårdlaugsmøde 8. februar Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Mette Vingaard (referent). Gårdmand: Helge er tilbage efter sin operation og sygemelding. Bestyrelsen og Helge må løbende evaluere om han kan overkomme arbejdet, nu da hans kone er sygemeldt. Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene:

8 Bestyrelsen har modtaget skriftligt forbehold mod samarbejdsaftale fra en ejendom, Frank mødes med formanden, hvorefter vi kontakter advokaten. Ændringforslag går mest på præcisering af fordeling af udgifter og regulering af gårdmandsløn. Snerydning: Vi skal have en diskussion om hvor gårdlavet er forpligtiget til snerydning, da snefald som i denne vinter er svært at kombinere med Helges øvrige opgaver med skrald og trappevask. Diskussion om 4 senariet; en kontant bonus til gårdmanden ved vinterens udløb, ansættelse af ekstra snerydningshjælp, privat snerydningsfirma, gårdmanden kun ansvarlig for indergården. Afhentning af skrald: Ordning med skridtpenge er ikke implementeret (stadig problemer med kontakt til R98), men bestyrelsen er blevet i tvivl om fordelene ved at overgå til denne ordning, da erfaringerne med afhentning af pap ikke er lovende. R98 springer os konsekvent over hver 2. gang på trods af gentagne klager. Derudover er der til tider stadig problemer med blokering af porten ved Arkonagade 20 pga ejendomrenoveringen. Bestyrelsen er opmærksom på problemet. Baggrunden for at overgå til skridtpenge var at Helge følte at han havde for meget at lave i ugens løb, men hvis vi risikerer at dagsrenovation ikke bliver hentet er dette ikke en løsning på problemet. Emner til Generalforsamling: - Diskussion om skridpenge ordning - Gårdmandens forpligtigelse med trappevask ved ferier og sygdom - Ekstra betaling for snerydning (4 forskellige senarier) - Nye tiltag i gården Diverse: Der har af flere omgange været problemer med lyset i gården også forårsaget af renoveringen af Arkonagade 20. Gårdlavets elektriker har set på problemet. Kommende arrangementer: Fastelavnsarrangementet bliver søndag 26. februar 2006 kl Vi mødes 1 time før hjælpere er som altid velkomne. Frank og Ingrid sørger for; Tønder + pynt, kroner og gevinster (fastelavnsris), clementiner, kaffe/kakao/sodavand, service. Mette sørger for fastelavnsboller, karameller, slikposer, snørrebånd og flødeboller til lege. Næste møde onsdag 1. marts 2006 kl i fælles lokalet. Vi vil diskutere Generalforsamling (beretning, budget, forslag etc) Mette arrangerer kaffe/te og kage

9 Referat af Gårdlaugsmøde 8. januar Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Mette Vingaard (referent). Gårdmand: Helge er tilbage efter sin operation og sygemelding. Bestyrelsen og Helge må løbende evaluere om han kan overkomme arbejdet, nu da hans kone er sygemeldt. Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene: Bestyrelsen har modtaget skriftligt forbehold mod samarbejdsaftale fra en ejendom, Frank mødes med formanden, hvorefter vi kontakter advokaten. Ændringforslag går mest på præcisering af fordeling af udgifter og regulering af gårdmandsløn. Snerydning: Vi skal have en diskussion om hvor gårdlavet er forpligtiget til snerydning, da snefald som i denne vinter er svært at kombinere med Helges øvrige opgaver med skrald og trappevask. Diskussion om scenariet; en kontant bonus til gårdmanden ved vinterens udløb, ansættelse af ekstra snerydningshjælp, privat snerydningsfirma, gårdmanden kun ansvarlig for indergården. Afhentning af skrald: Ordning med skridtpenge er ikke implementeret (stadig problemer med kontakt til R98), men bestyrelsen er blevet i tvivl om fordelene ved at overgå til denne ordning, da erfaringerne med afhentning af pap ikke er lovende. R98 springer os konsekvent over hver 2. gang på trods af gentagne klager. Derudover er der til tider stadig problemer med blokering af porten ved Arkonagade 20 pga. ejendomsrenoveringen. Bestyrelsen er opmærksom på problemet. Baggrunden for at overgå til skridtpenge var, at Helge følte, at han havde for meget at lave i ugens løb, men hvis vi risikerer at dagsrenovation ikke bliver hentet er dette ikke en løsning på problemet. Emner til Generalforsamling: - Diskussion om skridtpenge ordning - Gårdmandens forpligtigelse med trappevask ved ferier og sygdom - Ekstra betaling for snerydning (4 forskellige senarier) - Nye tiltag i gården Diverse: Der har af flere omgange været problemer med lyset i gården også forårsaget af renoveringen af Arkonagade 20. Gårdlavets elektriker har set på problemet. Kommende arrangementer:

10 Fastelavnsarrangementet bliver søndag 26. februar 2006 kl Vi mødes 1 time før - hjælpere er som altid velkomne. Frank og Ingrid sørger for; Tønder + pynt, kroner og gevinster (fastelavnsris), clementiner, kaffe/kakao/sodavand, service. Mette sørger for fastelavnsboller, karameller, slikposer, snørrebånd og flødeboller til lege. Næste møde onsdag 1. marts 2006 kl i fælles lokalet. Vi vil diskutere Generalforsamling (beretning, budget, forslag etc) Mette arrangerer kaffe/te og kage. Referat af Gårdlaugsmøde 4. januar Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Mette Vingaard (referent). Kort møde til underskrivning af regninger og opfølgning på snerydningsproblematikken fra dagene mellem jul og nytår. Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene: Bestyrelsen har modtaget udkast til samarbejdsaftale. De eneste kommentarer vedrører punktet om snerydning. Det er umuligt for gårdmanden at nå snerydning inden kl 7.30 som stod i udkastet. Da Københavns kommune blot kræver snerydning hurtigst mulig, ændres ordlyden til "snerydning skal ske fortrinsvis inden kl ". Hvilket er mere realistisk. Desuden præciseres rækkefølgen som følgende; 1) De til gårdlauget tilhørende porte og gangstier til containerpladser 2) Fortove foran parternes ejendomme 3) Fælles gangarealer inklusiv gangarealer til køkkentrapper I Helges arbejdskontrakt skal formulering angående snerydning gøres klarere, så misforståelser undgås. Snerydning: Frank og Ingrid sørgede for al snerydning ml jul og nytår per håndkraft, da fejemaskinen er i stykker. Dette var et meget hårdt og tidskrævende arbejde og derfor uholdbart i tilfælde af snevejr. Det blev på Generalforsamlingen besluttet at afsætte kr. til indkøb af ny fejemaskine. Det har vist sig at det afsatte beløb ikke forslår, så bestyrelsen har bemyndiget Frank til at købe en ny fejemaskine for op til kr. Afhentning af skrald:

11 Afhentning af storskrald fungerer fint vi står stadig selv for udkørsel til gaden. Ordning med skridtpenge er stadig ikke implementeret, men R98 rykkes for afklaring. Papir/pap blev ikke afhentet en uge, men dette er i orden igen. Der har været problemer med Stiladsfirmaet ud for Arkonagade 20 (hvor Nordic Gruppen istandsætter ejendommen). Portudgangen og selve porten har været blokeret flere gange således at skraldet ikke kunne køres ud. Det krævede en del argumentation fra Franks side at få porten ryddet igen. Dette er problematisk for R98 afhenter simpelthen ikke skrald, hvis adgangsvejene er blokeret, men vi bliver ikke informeret herom. Hvis dette gentager sig, skriver vi brev til entreprenøren og påpeger problemet. Kommende arrangementer: Fastelavnsarrangementet bliver søndag 26. februar 2006 kl Næste møde onsdag 8. februar 2006 kl i fælles lokalet. Mette sørger for kaffe/te og kage Referat af Gårdlaugsmøde 22. november Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Mette Vingaard (referent). Afbud fra Christina Virkelyst Christina træder desværre ud af bestyrelsen, da hun flytter fra Fjenneslevgaard. Christina har udført et gigantisk stykke arbejde med at reorganisere gårdmandsopgaverne efter at Helge er ene mand tilbage. Vi andre siger held og lykke, og tusind tak for et god samarbejde. Mette (suppleant) træder ind i bestyrelsen og varetager formandsposten indtil generalforsamlingen. Helges operation: Helge har problemer med hænderne og skal derfor opereres i begge hænder. Første operation er den 28/11 med efterfølgende genoptræning min 14 dage (lægens skøn). Anden operation er ikke fastsat. Bestyrelsen besluttede at ansætte Frank som Helges afløser i sygeperioden (både gårdmandsarbejde og trappevask). Administrator kontaktes for ansættelseskontrakt - ansættelsen er som udgangspunkt min. 3 uger eller til Helge raskmeldes igen. Vi spørger Helge om lægen kan give et fingerpeg om sygemeldingens længde, så vi bedre kan planlægge afløsningen. Helge skal ikke føle sig forpligtet til at genoptage arbejdet for tidligt. Helge er lønnet de første 14 dage af sygemeldingen, hvorefter gårdlauget modtager refusion fra kommunen. R98: Konsulenten fra R98 har været her for at måle ud i fbm. overgang til betaling af skridtpenge, men har pga. misforståelse om hvorvidt vi stadig var interesseret i udmåling, er resultatet ikke noteret i R98's system. Frank har kontaktet via mail og telefon for at få afklaring - uden resultat. Der rykkes løbende. Storskraldsordningen fungerer fint nu, stadig gårdmandens job at køre containere ud til afhentning på gaden. Papir/pap bliver igen hentet af R98 i gården (tidligere kørte Helge ud). Snerydning:

12 Frank har kontaktet diverse servicefirmaer for tilbud ang. rydning af hovedstier, porte, affaldsindhegninger og stier til køkkentrapper, men de fleste firmaer kræver ventegebyr samt stiller som krav, at trappevask også skal indgå i en kontrakt. Ifølge loven er de enkelte ejendomme selv ansvarlig for rydning og grusning af fortove. Kun én ejendom har afleveret arbejdsbeskrivelsen til Helge hvor i snerydning er nævnt. Denne løsning er sat i venteposition indtil videre. Anmodning om "opsættelse" af el-kørestol i port: Ejendommen Asger Rygs Gade har videresendt anmodning fra kommunen om at opsætte en elkasse til el-kørestol i porten til Asger Rygs Gade. Kommunen betaler for opsætning og nedtagning igen. Der er allerede opstillet en el-kørestol. Bestyrelsen har godkendt dette under forudsætning af, at det ikke hindre udkørsel af skrald og ikke er til gene for den nuværende bruger. Advokaten har efterfølgende sendt accept til Københavns kommune. Julearrangement: Normalt sørger gartneren for indkøb og opsætning af to juletræer i gården, men da træerne sidste år ikke var specielt pæne sørger Frank og Lars for indkøb og opsætning i år - evt. suppleret med indkøb af lys og pynt. Frank sørger for indkøb hos Claus (ler, gran, lys, drikkevarer, frugt, småkager, service) og fisketorvet (pynt, papir etc). Mette bestiller juleboller hos Enghavebageren (ca 40 stk). Kommende arrangementer: Fastelavnsarrangementet bliver søndag 26. februar 2006 kl Næste møde onsdag 4. januar 2006 kl hos Frank.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Tilstede: Helge Larsen, Christina Virkelyst (CV), Frank Vælum (FV), Lars Mortensen (LM), Mette Vingaard (MV). Referent: Mette Vingaard.

Tilstede: Helge Larsen, Christina Virkelyst (CV), Frank Vælum (FV), Lars Mortensen (LM), Mette Vingaard (MV). Referent: Mette Vingaard. Referater 2005. Referat af Gårdlaugsmøde 18. oktober 2005. Tilstede: Helge Larsen, Christina Virkelyst (CV), Frank Vælum (FV), Lars Mortensen (LM), Mette Vingaard (MV). Referent: Mette Vingaard. Gennemgang

Læs mere

Frank (FV) og Christina(CV) har holdt en del møder med og vedrørende gårdmændene. Der har været møder på følgende dage:

Frank (FV) og Christina(CV) har holdt en del møder med og vedrørende gårdmændene. Der har været møder på følgende dage: Referater 2004. Mødeaktiviteter i efteråret og vinteren 2004. Frank (FV) og Christina(CV) har holdt en del møder med og vedrørende gårdmændene. Der har været møder på følgende dage: 28.september: FV og

Læs mere

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online.

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online. Referater 2008-2009. Referat bestyrelsesmøde d. 10. februar 2009 Til stede: Frank, Karina, Grete, Jakob og Pia Information til Gården: Vi har skiftet administrator, det er fremover DATEA der er ansvarlig

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 TID OG STED: Kl 19:00-21:00. Lille mødelokale - Skydebanegade. TIL STEDE: Fra Bestyrelsen: Allan Krog Hørup Christensen AB Skydebanen

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 i 1130 KØBENHAVN K i TELEFON +45 3311 6364 i TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dki Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 4777 181769 Ejd 242 GENERALFORSAMLINGSREFETAT År 2013,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Det blev besluttet, at det ikke er nødvendigt at udskifte samtlige låse nu. Følgende låsearbejde bestilles:

Det blev besluttet, at det ikke er nødvendigt at udskifte samtlige låse nu. Følgende låsearbejde bestilles: Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. oktober 2009 kl. 19.00 Afbud: Camilla og Hedvig 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt enkelte tilføjelser blev ført ind under eksisterende punkter. 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Tilstede: Torben (51), Ole (7), Connie (41) og (67) Fraværende: Henrik (65), Klaus (79), Dan (75) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet.

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18.30 21.15 Mødested: Fælleslokalet/baren

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18.30 21.15 Mødested: Fælleslokalet/baren Referat Bestyrelsesmøde Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18.30 21.15 Mødested: Fælleslokalet/baren Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Tidtager Deltagere Nicolai Schmidt Ordinært bestyrelsesmøde Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

EJERFORENINGEN BYPORTEN

EJERFORENINGEN BYPORTEN Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. december 2011 Deltagere fra Bestyrelsen: Brian Rømer Michael Rolin Carsten Uhre Peter Mering Øvrige deltagere: Allan Jørgensen, Datea Finn Leth, Datea Sisse Veje, Datea Marianne

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 4 af 19/2-2013 = Administrationen Klokken 18:15 21:45 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat Best. møde. Gårdlaug Skydebanegade karré Øst. d. 20. juni 2011

Referat Best. møde. Gårdlaug Skydebanegade karré Øst. d. 20. juni 2011 Referat Best. møde. Gårdlaug Skydebanegade karré Øst. d. 20. juni 2011 Ref. Best. møde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 20. juni 2011 TID OG STED: Kl 19:00-22:50 Skydebanegades beboerlokale. TIL

Læs mere

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Side 1 af 7 Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 16. årgang Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 19:00 21.00 Deltagere: Fraværende: John Gardar (JG) Ole Vaarsø Hansen (OVH) Majken Møller

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat. GF Sømod 11. marts 2010

Referat. GF Sømod 11. marts 2010 Ordinær generalforsamling i GF Sømod torsdag den 11. marts 2010 Sted: Utterslev Kirke Menighedssal Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Arrangementer Fastelavn

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

SAFJORD. o1l4 8eLsLe. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. februar. 2014 kl. 19.00. Dagsorden:

SAFJORD. o1l4 8eLsLe. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. februar. 2014 kl. 19.00. Dagsorden: o1l4 8eLsLe SAFJORD ANDELSSELSKAB M.B.A. Njalsgade 30A, sttv. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent. 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. 3. økonomi. Indeståender.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00 i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 11 kld DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Ejerforeningen Sauershøj Aalborg www.sauershoej.dk Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Referent: Poul Erik

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015 Dagsorden: 1 Valg af dirigent Til dirigent valgtes Torben (nr. 118). Til referent valgtes Kristian (nr. 50) 2 Beretning fra bestyrelsen 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

2. bestyrelsesmøde januar 2017

2. bestyrelsesmøde januar 2017 2. bestyrelsesmøde 2016-2017 30. januar 2017 Til stede Svend Erik Hansen (SEH), Lars Ramhøj (), Per Q. Ovesen (), Knud Nørgaard (), Dorte Olsson () Afbud Sted Teknisk Forvaltning, Pandrup og efterfølgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær)

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. August 2014 Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV Afholdt d.26. november 2015 Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Overskudes

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2015 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje Marianne Ringgren (referent) Lars Rahbæk Erik Fæster Ingelise Hatting Pierre Ørndorf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 Referat Møde den: 2. september 2010 Afholdt hos: Christina Til stede: Mads, Helle, Christina, Peter og Jørgen Afbud: Thomas Referent: Jørgen Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Skt. Hans Torv

Referat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Skt. Hans Torv Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Referat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Skt. Hans Torv onsdag, den 9. december 2009 kl. 19.00 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af gårdlaugsmøde 13. august 2008

Referat af gårdlaugsmøde 13. august 2008 Referat af gårdlaugsmøde 13. august 2008 Mødet blev holdt hos Marianna (Stampesgade 4). Tilstede var Dragan, Lise, Marianna og Stine (ref.) Vedr. Stampesgade 4/riste & betaling Der mangler stadig riste

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Åbning: Der blev indkaldt til møde d. 25.05.2015 af Nanna Nielsen i henhold til tidligere aftalt dato Sendt til: Ilse

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00 Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget 4) Aktuel status

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Tirsdag den 8. oktober 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Afbud Dagsorden Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant)

Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant) Referat bestyrelsesmøde d. 21/08-12 i klubhuset. Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant) 1) Godkendelse af diverse referater. Sidste referat godkendt. 2) Orientering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere