Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire"

Transkript

1 Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

2 Velkommen til ISSP National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig? I denne undersøgelse er formålet at blive klogere på, hvad holdningerne er til det at være dansk. Rambøll Management gennemfører undersøgelsen for en forskergruppe ledet af Lektor Sanne Lund Clement og Professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet. Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt, der årligt gennemføres i mere end 45 lande i alle verdensdele. Resultaterne bruges i forskning og undervisning over hele kloden. Du er udvalgt til at være med Du er én af de danskere, der er udvalgt til at deltage i undersøgelsen. Du er udvalgt helt tilfældigt blandt den danske befolkning. Der kræves ingen særlige kundskaber eller viden for at svare på spørgsmålene. Det er alene din personlige mening, der tæller. Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet ved hjælp af pilene nederst på hver side. Hvad sker der med din besvarelse? Besvarelsen gemmes hos Rambøll Management Consulting, hvor den indgår anonymt i en samlet database med alle besvarelser. Hvordan skal du besvare skemaet? Spørgeskemaet handler om din personlige mening om forskellige forhold vedrørende det at være dansk. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud fra dine egne erfaringer og holdninger. Du er sikret anonymitet! Undersøgelsen er fortrolig. Rambøll Management Consulting sikrer, at de rapporter, der udarbejdes, ikke gør det muligt for nogen at udlede, hvad netop du har svaret. Når du har besvaret alle spørgsmål, har du mulighed for at udskrive din besvarelse. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til Rambøll Management Consulting på eller på telefon Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen. Med venlig hilsen Rambøll Management Consulting

3 Hvor tæt føler du dig knyttet til.. (At føle sig tæt knyttet til skal forstås som følelsesmæssigt knyttet til eller at identificere sig med ) Sæt ét kryds i hver linie Meget tæt Ret tæt Ikke så tæt Slet ikke tæt Ved ikke Din by eller dit lokalområde (1) (2) (3) (4) (5) Den kommune du bor i (1) (2) (3) (4) (5) Danmark (1) (2) (3) (4) (5) Europa (1) (2) (3) (4) (5) Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes du, at hver af de følgende ting er? Sæt ét kryds i hver linie Meget Ikke særlig Slet ikke Ret vigtigt vigtigt vigtigt vigtigt Ved ikke At være født i Danmark (1) (2) (3) (4) (8) At være dansk statsborger (1) (2) (3) (4) (8) At have levet det meste af sit liv i Danmark (1) (2) (3) (4) (8) At kunne tale dansk (1) (2) (3) (4) (8) At være kristen (1) (2) (3) (4) (8) At respektere danske politiske institutioner og love (1) (2) (3) (4) (8) At føle sig dansk (1) (2) (3) (4) (8) At have dansk familiebaggrund (1) (2) (3) (4) (8) Hvor enig eller er du i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver linie Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt Ved ikke Jeg vil hellere være statsborger i Danmark end i noget andet land i verden Der er visse ting ved Danmark i dag, som gør, at jeg skammer

4 Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt Ved ikke mig over Danmark Verden ville være et bedre sted, hvis folk fra andre lande var mere som danskerne Alt i alt er Danmark et bedre land end de fleste andre lande Folk bør støtte deres land, også selv om landet gør noget forkert Når mit land gør det godt i international sport, føler jeg mig stolt over at være dansker Jeg er ofte mindre stolt af Danmark, end jeg kunne ønske mig Verden ville være et bedre sted, hvis danskerne anerkendte Danmarks fejl og mangler Hvor stolt er du af Danmark på hvert af følgende områder? Sæt ét kryds i hver linie Meget stolt Ret stolt Ikke særlig stolt Slet ikke stolt Ved ikke Den måde demokratiet fungerer på Dets internationale politiske indflydelse Danmarks økonomiske præstationer (1) (2) (3) (4) (8) (1) (2) (3) (4) (8) (1) (2) (3) (4) (8) Dets sociale sikkerhedssystem (1) (2) (3) (4) (8) Dets videnskabelige og teknologiske præstationer Dets præstationer inden for sport Dets præstationer inden for kunst og litteratur (1) (2) (3) (4) (8) (1) (2) (3) (4) (8) (1) (2) (3) (4) (8)

5 Meget stolt Ret stolt Ikke særlig stolt Slet ikke stolt Ved ikke Danmarks militær (1) (2) (3) (4) (8) Dets historie (1) (2) (3) (4) (8) Dets retfærdige og lige behandling af alle grupper i samfundet (1) (2) (3) (4) (8) Nu vil vi gerne stille dig et par spørgsmål om forholdet mellem Danmark og andre lande Hvor enig eller er du i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver linie Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt Ved ikke Danmark bør begrænse importen af udenlandske varer for at beskytte landets økonomi Ved visse problemer, som f.eks. forurening af miljøet, bør internationale organer have ret til at gennemtvinge løsninger Danmark bør forfølge dets egne interesser, også selv om det medfører konflikter med andre lande Udlændinge bør ikke have lov til at købe land i Danmark Danske fjernsynskanaler bør give fortrin til danske film og programmer Hvor enig eller er du i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver linie Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt Ved ikke Store internationale virksomheder skader i stigende

6 Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt Ved ikke grad danske virksomheder Frihandel betyder, at bedre produkter bliver tilgængelige i Danmark Danmark bør generelt følge de beslutninger der tages af de internationale organer, som landet tilhører, også selv om regeringen ikke er enig i dem Internationale organisationer får efterhånden for meget magt i forhold til den danske regering Jeg føler mig mere som en verdensborger end som en borger i et bestemt land Nu vil vi gerne stille dig et par spørgsmål om minoriteter i Danmark Hvor enig eller er du i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver linie Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt Ved ikke Det er umuligt for folk, som ikke deler Danmarks skikke og traditioner, fuldt ud at blive danske Etniske minoriteter bør have offentlig støtte til at bevare deres skikke og traditioner Nogle siger, at det er bedre for et land, hvis forskellige racer og etniske grupper bevarer deres særegne skikke og traditioner. Andre siger, at det er bedre, hvis disse grupper tilpasser sig og indgår i det omgivende samfund. Hvilket af disse synspunkter kommer tættest på dit eget synspunkt? Sæt kun ét kryds (1) Det er bedst for samfundet, hvis grupperne bevarer deres særegne skikke og traditioner

7 (2) Det er bedst, hvis grupperne tilpasser sig og indgår i det omgivende samfund (8) Ved ikke Der er forskellige meninger om indvandrere fra andre lande, som lever i Danmark. (Med indvandrere mener vi personer, der slår sig ned i Danmark.) Hvor enig eller er du i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver linie Hverken Delvis Delvis Helt Helt enig enig eller Ved ikke enig Indvandrere bidrager til at øge kriminaliteten Indvandrere er generelt et aktiv for Danmarks økonomi Indvandrere tager arbejdet fra personer, der er født i Danmark Indvandrere beriger det danske samfund med nye ideer og kulturer Den danske kultur bliver generelt undergravet af indvandrere Indvandrere der opholder sig lovligt i Danmark, men som ikke er danske statsborgere, bør have de samme rettigheder som danske statsborgere Danmark skal optrappe indsatsen for at ekskludere illegale indvandrere Indvandrere, som opholder sig lovligt i Danmark, bør have samme adgang til uddannelse som danske statsborgere Synes du, at antallet af indvandrere i Danmark i den nuværende situation skal Sæt kun ét kryds (1) Forøges meget (2) Forøges lidt (3) Forblive på det nuværende niveau (4) Reduceres lidt (5) Reduceres meget

8 (8) Ved ikke Hvilke af de følgende udsagn om indvandrere kommer tættest på din mening (1) Indvandrere bør beholde deres egen kultur og undlade at tilpasse sig den danske kultur (2) Indvandrere bør beholde deres egen kultur og samtidig tilpasse sig den danske kultur (3) Indvandrere bør opgive deres egen kultur og i stedet tilpasse sig den danske kultur (8) Ved ikke Hvor stolt er du af at være dansker? Sæt kun ét kryds (1) Meget stolt (2) Ret stolt (3) Ikke særlig stolt (4) Slet ikke stolt (5) Jeg er ikke dansker (8) Ved ikke Hvor enig eller er du i, at stærke nationale følelser i Danmark... Sæt ét kryds i hver linie Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt Ved ikke styrker Danmarks placering i verden fører til intolerance i Danmark er nødvendige for at Danmark forbliver samlet fører til negative holdninger overfor indvandrere i Danmark Er du dansk statsborger? (1) Ja (5) Nej

9 Var nogen af dine forældre danske statsborgere da du blev født? Sæt kun ét kryds (1) Begge var danske statsborgere (2) Kun min far var dansk statsborger (3) Kun min mor var dansk statsborger (4) Ingen af mine forældre var danske statsborgere Hvor meget har du hørt eller læst om EU? Sæt kun ét kryds (1) Meget (2) En del (3) Ikke meget (4) Slet ikke noget (8) Ved ikke Alt i alt, hvor stor en fordel mener du så det er, at Danmark er medlem af EU? (1) Meget stor fordel (2) Stor fordel (3) Hverken stor eller lille fordel (4) Meget lille fordel (5) Slet ingen fordel (8) Ved ikke (9) Har aldrig hørt om EU Hvor enig eller er du i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver linie Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt Ved ikke Danmark bør følge EU's beslutninger, også selvom Danmark ikke enig med dem false Alt i alt, mener du så at EU bør have meget mere, mere, samme, mindre eller meget mindre magt end medlemsstaternes regeringer? Sæt kun ét kryds (1) Meget mere magt

10 (2) Mere magt (3) Samme magt (4) Mindre magt (5) Meget mindre magt (8) Ved ikke Hvis der i dag var folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skulle forblive medlem af EU, ville du så stemme for eller imod? (1) Stemme for (2) Stemme imod (8) Ved ikke Det diskuteres om den såkaldte Globalisering overvejende har en positiv betydning for Danmark, eller om den overvejende har en negativ betydning. På en skala fra 1-5, hvor 1 står for negativ og 5 står for positiv, hvilken betydning mener du så at globaliseringen først og fremmest har for Danmark? Sæt kun ét kryds (1) 1 (Negativ) (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 (Positiv) (8) Ved ikke Hvor enig eller er du i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver linie Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt Ved ikke Det stigende udbud af udenlandske film, musik og bøger skader vores nationale og lokale kulturer Regeringen bruger for mange penge på at hjælpe indvandrere De muslimske lande udgør på længere sigt en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed Gennemgående er jeg ganske optimistisk med hensyn til,

11 Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt Ved ikke hvordan det vil gå med det danske samfund i fremtiden Hvis man ser sig om i verden, kan man se at globaliseringen fører mere elendighed end fremskridt med sig Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til kontanthjælp som danskere, også selv om de ikke er danske statsborgere Nu om dage gør skolerne for lidt ud af at lære børnene fædrelandskærlighed Islam udgør en alvorlig trussel mod dansk kultur Indvandrere, der ikke har lært sig dansk, bør ikke kunne få arbejdsløshedsunderstøttelse Mange indvandrere på kontanthjælp ønsker reelt ikke at arbejde Cirka hvor stor en andel tror du, at indvandrere udgør af alle kontanthjælpsmodtagere? (1) Under 10 pct. (2) pct. (3) pct. (4) pct. (5) pct. (6) pct. (7) pct. (8) pct. (9) pct.

12 (10) 90 pct. eller mere (88) Ved ikke Mener du, at en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering er bedst til at sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik? (1) Socialdemokratisk ledet regering (2) Borgerlig regering (3) Ingen forskel (8) Ved ikke Hvis vi kigger 3-5 år fremad, vil du så sige, at du føler dig sikker med hensyn til din økonomiske situation? (1) Meget sikker (2) Rimelig sikker (3) Lidt usikker (4) Meget usikker (8) Ved ikke Nu følger et par generelle spørgsmål om vores danske samfund. Vi vil bede om din personlige holdning til disse spørgsmål. Nogle mennesker siger, at vi stadig vil have rigelige mængder af olie om 25 år. Andre siger, at med det tempo vi bruger vores olie, så vil det hele være brugt om 15 år. Hvilket af disse synspunkter vil du mene er mest rigtig? (1) Der vil være rigeligt med olie om 25 år (2) Olien vil være brugt op om 15 år Nogle mennesker siger, at med det tempo vi bruger vores olie, så vil det hele være brugt om 15 år. Andre siger, at vi stadig vil have rigelige mængder af olie om 25 år. Hvilket af disse synspunkter vil du mene er mest rigtig? (1) Olien vil være brugt op om 15 år (2) Der vil være rigeligt med olie om 25 år Hvilket af disse synspunkter vil du mene er mest rigtig: Vi vil stadig have rigeligt med olie om 25 år eller, at med det tempo vi bruger vores olie, så vil det hele være brugt om 15 år. (1) Der vil være rigeligt olie om 25 år (2) Olien vil være brugt op om 15 år

13 Hvilket af disse synspunkter vil du mene er mest rigtig: Med det tempo vi bruger vores olie, så vil det hele være brugt om 15 år eller vi vil stadig have rigeligt med olie om 25 år? (1) Olien vil være brugt op om 15 år (2) Der vil være rigeligt olie om 25 år Er du enig eller med følgende opfattelse af, hvordan priserne på benzin og olie fastsættes: Hvert selskab fastsætter sin egen pris i fri konkurrence. (1) Enig (2) Uenig Er du enig eller med følgende opfattelse af, hvordan priserne på benzin og olie fastsættes: Olieselskaberne samles og fastsætter prisen på deres produkter. (1) Enig (2) Uenig Hvilket af følgende udsagn er tættest på din opfattelse af, hvordan priserne på benzin og olie fastsættes? Hvert selskab fastsætter sine egne priser i fri konkurrence, eller olieselskaberne mødes og fastsætter prisen på deres produkter? (1) Hvert selskab fastsætter sine egne priser (2) Oliefirmaerne mødes Hvilket af følgende udsagn er tættest på din opfattelse af, hvordan priserne på benzin og olie fastsættes? Olieselskaberne mødes og fastsætter prisen på deres produkter eller hvert selskab fastsætter sine egne priser i fri konkurrence? (1) Oliefirmaerne mødes (2) Hvert selskab fastsætter sine egne priser Nogle mennesker mener, at det offentlige bør sørge for, at alle mennesker har en passende bolig, mens andre mener, at det er ens eget ansvar at sikre sig en bolig. Hvad kommer tættest på din mening om dette? (1) Det offentlige bør sørge for, at alle har en passende bolig (2) Det skal være op til den enkelte at sikre sig en bolig

14 Nogle mennesker mener, at det er ens eget ansvar at sikre sig en bolig, mens andre mener, at det offentlige bør sørge for, at alle mennesker har en passende bolig. Hvad kommer tættest på din mening om dette? (1) Det skal være op til den enkelte at sikre sig en bolig (2) Det offentlige bør sørge for, at alle har en passende bolig Hvad kommer tættest på din mening? Det offentlige bør sørge for, at alle mennesker har en passende bolig eller det er ens eget ansvar at sikre sig en bolig? (1) Det offentlige bør sørge for, at alle har en passende bolig (2) Det skal være op til den enkelte at sikre sig en bolig Hvad kommer tættest på din mening? Det er ens eget ansvar at sikre sig en bolig eller det offentlige bør sørge for, at alle mennesker har en passende bolig? (1) Det skal være op til den enkelte at sikre sig en bolig (2) Det offentlige bør sørge for, at alle har en passende bolig Hvad har efter din mening mest skylden for kriminalitet og lovløshed her i landet individer eller sociale forhold? (1) Individer har mest skylden (2) Sociale forhold har mest skylden Hvad har efter din mening mest skylden for kriminalitet og lovløshed her i landet sociale forhold eller individer? (1) Individer har mest skylden (2) Sociale forhold har mest skylden Er du enig eller i følgende udsagn? Individer har i højere grad end sociale forhold skylden for kriminalitet og lovløshed her i landet. (1) Enig (2) Uenig Er du enig eller i følgende udsagn? Sociale forhold har i højere grad end individer skylden for kriminalitet og lovløshed her i landet. (1) Enig (2) Uenig

15 Mener du, at det bør eller ikke bør være det offentliges ansvar, at alle har et arbejde og en god levestandard? (1) Det bør være det offentliges ansvar (2) Det bør ikke være det offentliges ansvar Er du enig eller i følgende udsagn? Det bør være det offentliges ansvar, at alle har et arbejde og en god levestandard. (1) Enig (2) Uenig Er du enig eller i følgende udsagn? Det bør ikke være det offentliges ansvar, at alle har et arbejde og en god levestandard. (1) Enig (2) Uenig Mener du, at det bør eller ikke bør være det offentliges ansvar, at alle har et arbejde og en god levestandard? (1) Det bør ikke være det offentliges ansvar (2) Det bør være det offentliges ansvar Er du enig eller i følgende udsagn? De fleste mænd er følelsesmæssigt bedre egnede til politik end de fleste kvinder. (1) Enig (2) Uenig Er du enig eller i følgende udsagn? De fleste mænd er ikke følelsesmæssigt bedre egnede til politik end de fleste kvinder (1) Enig (2) Uenig Ville du sige, at de fleste mænd er følelsesmæssigt bedre egnede til politik end de fleste kvinder, at mænd og kvinder er ligeligt egnede eller at kvinder er bedre egnede end mænd på dette område? (1) Mænd er bedre egnede (2) Mænd og kvinder er lige egnede (3) Kvinder er bedre egnede

16 Ville du sige, at de fleste kvinder er bedre følelsesmæssigt egnede til politik end de fleste mænd, at mænd og kvinder er ligeligt egnede eller at mænd er bedre egnede end kvinder på dette område? (1) Kvinder er bedre egnede (2) Mænd og kvinder er lige egnede (3) Mænd er bedre egnede Er du enig eller med dette udsagn? Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtigt kan forstå, hvad der foregår. (1) Enig (2) Uenig Ville du sige, at politik nogle gange er så indviklet, at folk som dig ikke rigtigt kan forstå, hvad der foregår eller at du godt kan forstå hvad der foregår? (1) Nogle gange så indviklet, at jeg ikke kan forstå det (2) Kan forstå det hele tiden Nogle personer er imod alle former for kirker og religioner. Hvis én af disse personer ville tale offentligt i dit lokalområde imod kirker og religioner, skulle vedkommende så have ret til at bruge sin ytringsfrihed og tale eller ej? (1) Ja, vedkommende skulle have ret til at tale (2) Nej, vedkommende skulle ikke have ret til at tale Nogle personer er imod alle former for kirker og religioner. Hvis én af disse personer ville tale offentligt i dit lokalområde imod kirker og religioner, skulle vedkommende så have ret til at tale eller ej? (1) Ja, vedkommende skulle have ret til at tale (2) Nej, vedkommende skulle ikke have ret til at tale Vil du mene, at gennemsnitstemperaturen rundt omkring i verden har været højere i de seneste tre år end tidligere, har den været lavere eller omtrent det samme? (1) Højere (2) Lavere (3) Omtrent det samme Vil du mene, at gennemsnitstemperaturen rundt omkring i verden har været lavere i de seneste tre år end tidligere, har den været højere eller det samme? (1) Lavere

17 (2) Højere (3) Omtrent det samme Generelt set, mener du så, at retssystemet behandler kriminelle for hårdt eller ikke hårdt nok, eller har du ikke en holdning til det? (1) For hårdt (2) Ikke hårdt nok (3) Har ingen holdning til det Generelt set, mener du så, at retssystemet behandler kriminelle for hårdt eller ikke hårdt nok, eller har du ikke nok viden om retssystemet til at kunne sige det? (1) For hårdt (2) Ikke hårdt nok (3) Har ikke nok viden til at sige det Generelt set, mener du så, at retssystemet behandler kriminelle for hårdt eller ikke hårdt nok, eller ved du ikke? (1) For hårdt (2) Ikke hårdt nok (3) Det ved jeg ikke Generelt set, mener du så, at retssystemet behandler kriminelle for hårdt eller ikke hårdt nok? (1) For hårdt (2) Ikke hårdt nok Mener du, at de fleste politikere er intelligente mennesker, eller mener du, at en stor del af dem ikke rigtigt ved hvad de laver, eller har du ingen holdning til det? (1) De er intelligente (2) De ved ikke, hvad de laver (3) Har ingen holdning til det Mener du, at en stor del af politikerne ikke rigtigt ved hvad de laver, eller mener du, at de fleste politikere er intelligente mennesker? (1) De ved ikke, hvad de laver (2) De er intelligente

18 Mener du, at de fleste politikere er intelligente mennesker, eller mener du, at en stor del af dem ikke rigtigt ved, hvad de laver, eller ved du det ikke? (1) De er intelligente (2) De ved ikke, hvad de laver (3) Det ved jeg ikke Mener du, at de fleste politikere er intelligente mennesker, eller mener du, at en stor del af dem ikke rigtigt ved, hvad de laver? (1) De er intelligente (2) De ved ikke, hvad de laver Mener du, at en stor del af politikerne kan bestikkes, ikke ret mange kan bestikkes, næsten ingen kan bestikkes, eller har du ikke en holdning til det? (1) En stor del (2) Ikke ret mange (3) Næsten ingen (4) Har ingen holdning til det Mener du, at en stor del af politikerne kan bestikkes, ikke ret mange kan bestikkes, næsten ingen kan bestikkes, eller har du ikke nok viden om politikerne til at sige noget om det (1) En stor del (2) Ikke ret mange (3) Næsten ingen (4) Har ikke nok viden Mener du, at en stor del af politikerne kan bestikkes, ikke ret mange kan bestikkes, næsten ingen kan bestikkes, eller ved du ikke? (1) En stor del (2) Ikke ret mange (3) Næsten ingen (4) Det ved jeg ikke Mener du, at en stor del af politikerne kan bestikkes, ikke ret mange kan bestikkes eller næsten ingen kan bestikkes? (1) En stor del (2) Ikke ret mange (3) Næsten ingen

19 Hvis der bliver en alvorlig mangel på olie til vinter, mener du så, at der bør vedtages en lov, der pålægger folk at bruge mindre varme i deres hjem eller vil du være imod sådan en lov? (1) Der bør vedtages sådan en lov (2) Jeg vil være imod sådan en lov Hvis der bliver en alvorlig mangel på olie til vinter, mener du så, at der bør vedtages en lov, der pålægger folk at bruge mindre varme i deres hjem? (1) Der bør vedtages sådan en lov (2) Nej, der bør ikke vedtages sådan en lov Hvis der bliver en alvorlig mangel på olie til vinter, mener du så, at der bør vedtages en lov, der pålægger folk at bruge mindre varme i deres hjem eller vil du være modstander af sådan en lov, fordi den vil være svær at håndhæve? (1) Der bør vedtages sådan en lov (2) Jeg vil være imod sådan en lov Hvis der bliver alvorlig mangel på olie til vinter, vil du så være imod en lov, der pålægger folk at bruge mindre varme i deres hjem eller mener du, at der bør vedtages sådan en lov? (1) Jeg vil være imod sådan en lov (2) Der bør vedtages sådan en lov Hvis en fagforening har overenskomst med en bestemt virksomhed, mener du så, at alle medarbejdere skal kunne tvinges til at være medlem af fagforeningen eller er du imod dette? (1) Ja, alle skal kunne tvinges til at være medlem af fagforeningen (2) Nej, imod Hvis en fagforening har overenskomst med en bestemt virksomhed, mener du så, at alle medarbejdere skal kunne tvinges til at være medlem af fagforeningen? (1) Ja (2) Nej Hvis en fagforening har overenskomst med en bestemt virksomhed, mener du så, at alle medarbejdere skal kunne tvinges til at være medlem af fagforeningen, eller mener du, at det bør være op til den enkelte at beslutte, om vedkommende ønsker at være medlem af fagforeningen? (1) Alle bør kunne tvinges

20 (2) Det bør være op til den enkelte Hvis en fagforening har overenskomst med en bestemt virksomhed, er du så imod at alle medarbejdere skal kunne tvinges til at være medlem af fagforeningen, eller mener du, at alle medarbejdere bør kunne tvinges til at være medlem af fagforeningen? (1) Imod (2) Alle bør kunne tvinges i fagforeningen Mener du, at det bør være muligt for en gravid kvinde at få foretaget en abort, hvis hun er gift og ikke ønsker flere børn? (1) Ja (2) Nej Mener du, at det bør være muligt for en gravid kvinde at få foretaget en abort, hvis der er en stor risiko for, at barnet er handicappet? (1) Ja (2) Nej Mener du, at det bør være muligt for en gravid kvinde at få foretaget en abort, hvis der er en stor risiko for, at barnet er handicappet? (1) Ja (2) Nej Mener du, at det bør være muligt for en gravid kvinde at få foretaget en abort, hvis hun er gift og ikke ønsker flere børn? (1) Ja (2) Nej Mener du, at det bør være tilladt for fagforeninger at bruge penge på at støtte politiske partier? (1) Ja (2) Nej Mener du, at det bør være tilladt for virksomheder at bruge penge på at støtte politiske partier? (1) Ja (2) Nej

21 Mener du, at det bør være tilladt for virksomheder at bruge penge på at støtte politiske partier? (1) Ja (2) Nej Mener du, at det bør være tilladt for fagforeninger at bruge penge på at støtte politiske partier? (1) Ja (2) Nej Synes du i almindelighed, at man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du, at man ikke kan være forsigtigt nok i omgangen med andre mennesker? (1) Man kan stole på de fleste mennesker (2) Man kan ikke være forsigtig nok Synes du i almindelighed, at man ikke kan være forsigtigt nok i omgangen med andre mennesker eller synes du, at man kan stole på de fleste mennesker? (1) Man kan ikke være forsigtig nok (2) Man kan stole på de fleste mennesker Er du enig eller i, at ulighed fortsat eksisterer, fordi det kommer de rige og magtfulde til gode? Er du (1) Meget enig (2) Enig (3) Hverken enig eller (4) Uenig (5) Meget Er du eller enig i, at ulighed fortsat eksisterer fordi det kommer de rige og magtfulde til gode? Er du (1) Meget (2) Uenig (3) Hverken enig eller (4) Enig (5) Meget enig

22 Er du...? (1) Mand (2) Kvinde Hvor mange års fuldtids-uddannelse har du i alt? (Her tænkes både på folkeskole, gymnasiale uddannelser inkl. HF, HHX, HTX, HH og HG samt erhvervs- og videregående uddannelse. Men ikke erhvervspraktik, AMU-kurser og lignende. Hvis du er under uddannelse, så tæl det antal år, som du indtil videre har fuldført). Hvilken skoleuddannelse har du? (Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH og HG). (1) 7. klasse eller kortere (2) 8. klasse (3) 9. klasse, mellemskoleeksamen (4) 10. klasse, realeksamen (5) Studentereksamen eller HF (6) Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX) (7) Andet Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over skoleuddannelsen? (Hvis du har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds ved den længst opnåede uddannelse). (1) Specialarbejderuddannelse (2) EFG basis år (men ikke 2.del) (3) Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse (4) Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed (5) Kort videregående uddannelse (under 3 år) (6) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) (7) Lang videregående uddannelse (over 4 år) (8) Anden erhvervsuddannelse (9) Ingen erhvervsuddannelse Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse).

23 - Hvis du er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori for lærlinge og elever (med løn). - Hvis du er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre du arbejder på deltid eller mere - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis du ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier (1) Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) (2) Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) (3) Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) (4) Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) (5) Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) (6) Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende (7) Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet (8) Ja, medhjælpende ægtefælle (9) Ja, som lærling eller elev (med løn) (10) Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) (11) Nej, skoleelev (uden løn) (12) Nej, studerende (uden løn) (13) Nej, på efterløn eller overgangsydelse (14) Nej, førtidspension (15) Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) (16) Nej, husmoder/hjemmegående (17) Nej, andet uden for arbejdsstyrken Har du tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? (1) Ja (2) Nej Hvor mange timer arbejder/arbejdede du normalt om ugen? (1) Antal timer: (8) Ved ikke Er/var du offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (1) Ansat i den offentlige sektor (2) Ansat i en offentlig ejet virksomhed (3) Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle

24 (4) Selvstændig (5) Arbejder/ansat i egen families virksomhed Er formålet med den virksomhed du arbejder i at generere et økonomisk overskud, eller er det en såkaldt non-profit virksomhed/organisation? (Et eksempel på en non-profit virksomhed/organisation er eks. Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors og lignende) (1) Formålet er at skabe profit (for-profit) (2) Formålet er ikke at skabe profit (non-profit) Har/havde du nogle ansatte? (1) Ja (2) Nej Hvor mange ansatte har/havde du? Har/havde du en ledelsesmæssig funktion? (1) Ja (2) Nej Hvor mange ansatte var du leder for? Hvad er/var din stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din stilling branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din fulde stilling (din titel) og beskriv kort, hvad du primært laver/lavede på din arbejdsplads:

25 Skriv hvilken branche du arbejder/arbejdede inden for: Har du en ægtefælle eller partner, og hvis ja, bor I så i samme husholdning? (1) Ja, jeg har en ægtefælle/partner og vi bor i samme husholdning (2) Ja, jeg har en ægtefælle/partner, men vi bor ikke i samme husholdning (3) Nej, jeg har ikke en ægtefælle/partner Er din ægtefælle/partner for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis din ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis din ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på deltid eller mere

26 - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis din ægtefælle/samlever ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier (1) Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) (2) Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) (3) Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) (4) Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) (5) Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) (6) Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende (7) Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet (8) Ja, medhjælpende ægtefælle (9) Ja, som lærling eller elev (med løn) (10) Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) (11) Nej, skoleelev (uden løn) (12) Nej, studerende (uden løn) (13) Nej, på efterløn eller overgangsydelse (14) Nej, førtidspension (15) Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) (16) Nej, husmoder/hjemmegående (17) Nej, andet uden for arbejdsstyrken Har din ægtefælle/partner tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? (1) Ja (2) Nej Hvor mange timer arbejder/arbejdede din ægtefælle/partner normalt om ugen? (1) Antal timer: (8) Ved ikke Er/var din ægtefælle/partner offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på hans/hendes hovedbeskæftigelse) (1) Ansat i den offentlige sektor (2) Ansat i en offentlig ejet virksomhed (3) Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle (4) Selvstændig (5) Arbejder/ansat i egen families virksomhed Leder/ledte din ægtefælle/samlever eller er/var han/hun ansvarlig for andres arbejde? (1) Ja (2) Nej (8) Ved ikke

27 Hvad er/var din ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din ægtefælle/samlevers fulde stilling (titel) og beskriv kort, hvad han/hun primært laver/lavede på sin arbejdsplads: Skriv hvilken branche din ægtefælle/samlever arbejder/arbejdede inden for: Er/har du tidligere været medlem af en fagforening? (1) Ja, er medlem af en fagforening (2) Nej, men har tidligere været medlem af en fagforening (3) Nej, har aldrig været medlem af en fagforening Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? (1) Ja, medlem af Folkekirken (2) Ja, medlem af et katolsk trossamfund

28 (3) Ja, medlem af et jødisk trossamfund (4) Ja, medlem af et muslimsk trossamfund (5) Ja, medlem af et andet trossamfund. Hvis ja skriv hvilket: (6) Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund (8) Ved ikke Hvor ofte går du til gudstjeneste udover specielle lejligheder som bryllup, begravelse etc.? (1) Flere gange om ugen (2) En gang om ugen (3) 2-3 gange om måneden (4) En gang om måneden (5) Flere gange om året (6) En gang om året (7) Mindre end en gang om året (8) Aldrig (9) Ved ikke I vores samfund taler man nogle gange om, at der findes visse grupper, der opfattes som højere placeret i samfundet og andre grupper, der opfattes som lavere placeret. Nedenfor er en skala, der går fra top til bund. Hvis du skulle placere dig selv på denne skala, hvor 1 er bunden af samfundet og 10 er toppen af samfundet, hvor skulle det så være? (10) 10 (Toppen af samfundet) (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5) 5 (4) 4 (3) 3 (2) 2 (1) 1 (Bunden af samfundet) (11) Ved ikke Stemte du ved det sidste folketingsvalg d. 15. september 2011, eller var der noget, som gjorde, at du ikke havde mulighed for eller lyst til at stemme? (1) Ja, jeg stemte (2) Nej, jeg stemte ikke, men var stemmeberettiget (3) Nej, jeg stemte ikke, og var ikke stemmeberettiget

29 Hvilket parti stemte du på? (1) A. Socialdemokratiet (2) B. Det Radikale Venstre (3) C. Det konservative Folkeparti (4) F. SF - Socialistisk Folkeparti (5) K. Kristendemokraterne (6) O. Dansk Folkeparti (7) V. Venstre (8) Y. Liberal Alliance (9) Ø. Enhedslisten (10) Stemte blankt (11) Husker ikke parti (12) Ved ikke Hvor er du og dine forældre født? Sæt ét kryds i hver række Dig selv Din mor Din far Danmark (1) (1) (1) Udlandet (skriv hvilket) (2) (2) (2) Hvor mange personer bor der i din husstand (medregn dig selv)? (1) 1 person (2) 2 personer (3) 3 personer (4) 4 personer (5) 5 personer (6) 6 personer (7) 7 personer (8) 8 personer (9) 9 personer (10) 10 personer (11) 11 personer

30 (12) 12 personer (13) 13 personer eller flere Hvor mange personer i din husstand er under 18 år, dvs. mellem 0 og 17 år? (1) Ingen personer (2) 1 person under 18 år (3) 2 personer under 18 år (4) 3 personer under 18 år (5) 4 personer under 18 år (6) 5 personer under 18 år (7) 6 eller flere personer under 18 år Hvor mange af børnene i husstanden er under skolealderen? (1) Ingen af børnene (2) 1 barn er under skolealderen (3) 2 børn er under skolealderen (4) 3 børn er under skolealderen (5) 4 børn er under skolealderen (6) 5 børn er under skolealderen (7) 6 eller flere børn er under skolealderen Hvad er din samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B- indkomst, børnebidrag m.v.). (1) Under kr. (2) kr. (3) kr (4) kr. (5) kr. (6) kr. (7) kr. (8) kr. (9) kr. (10) kr. eller derover Hvad er husstandens samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B- indkomst, børnebidrag m.v.). (1) Under kr. (2) kr.

31 (3) kr (4) kr. (5) kr. (6) kr. (7) kr. (8) kr. (9) kr. (10) kr. (11) kr. (12) kr. (13) 1 million kr. (14) 1.1 million eller derover Hvad er din nuværende civilstand rent juridisk? (1) Gift (2) Registreret partnerskab (3) Separeret (4) Fraskilt (5) Enke/enkemand (6) Aldrig gift/indgået registreret partnerskab Er det sted, du bor... (1) En storby (2) En forstad til en storby (3) En by (mindre end en storby) (4) En landsby (5) En gård, et landsted eller lignende (8) Ved ikke Hvor mange indbyggere er der i den by, hvor du bor? (Hvis du bor i Region Hovedstaden (Det tidligere København og Frederiksberg kommune samt København og Frederiksborg amt) bedes du sætte kryds i kasse nr. 1, uanset hvor mange indbyggere der er i den by, du bor i). (1) Bor i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden) (2) Mindre end 5000 indbyggere (3) En by med indbyggere (4) En by med indbyggere (5) En by med indbyggere (8) Ved ikke

32 Tak for din deltagelse i undersøgelsen. Aalborg Universitet vil meget gerne gennemføre en række uddybende interviews. Må vi have lov at kontakte dig på et senere tidspunkt i den forbindelse? (2) Nej (1) Ja. Hvis ja, angiv telefonnummer eller adresse Så er der ikke flere spørgsmål Din besvarelse er gemt, og du kan lukke internet-browseren. Hvis du ønsker at udskrive din besvarelse, kan du klikke her:

33 Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Web version)

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2001 Social Networks Mette Tobiasen ISSN 1396-3503 2005:2 IP.nr.: Int.nr.: Sociale

Læs mere

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig?

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig? Velkommen til ISSP 2015-16 - Om danskernes forhold til det offentlige og danskernes arbejdsliv Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad

Læs mere

1 Experiments in Multiple-Countries

1 Experiments in Multiple-Countries 1 Experiments in Multiple-Countries Questionnaire: Experiments in Multiple-Countries ONLINE QUESTIONNAIRE NOTE TIL OPSÆTNINGEN: Når en person ikke besvarer spørgsmålet, men forsøger at klikke videre, skal

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire + 0 IP. nr.: Danskernes arbejdsliv Us. nr. 5780 Maj-juni 2006 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460 Holdninger til integration QUESTIONS RESPONSES 460 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Demogra Dit køn (udfyld selv uden at spørge) 53.3% Mand Kvinde 46.7% Hvor gammel er du? https://docs.google.com/forms/d/16fzw8q1ff7zqaluroer-gx5nbbjnhvd_abpgmach4r0/edit#responses

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg.

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Pressemeddelelse D. 12. september, 2011, Aalborg De unge har stemt 4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Gymnasieeleverne ville stemme rødt Står det til

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Velkommen til undersøgelsen af brugerhed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Vejledning Du kan vælge blandt fem sprog! Spørgeskemaet kan besvares på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk eller

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

Valgundersøgelsen 2001

Valgundersøgelsen 2001 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Modul 4 Spørgeskema og svarkort Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Index Danmark/Gallup

Index Danmark/Gallup Index Danmark/Gallup DAGENS MEDICIN Interviewperiode: 1. halvår 2010 Projektnr.: 21018 Kunde: A/S Rapporteringsmåned: Christian IX's Gade September 2010 1006 Kbh K Denne rapport må ikke offentliggøres

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: Onsdag den 24. maj 2017 kl Kl stx171-SAM/A

Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: Onsdag den 24. maj 2017 kl Kl stx171-SAM/A Samfundsfag A Studentereksamen 2. del: Kl. 10.00-15.00 2stx171-SAM/A-2-24052017 Onsdag den 24. maj 2017 kl. 9.00-15.00 Fællesskabets forfald Opgavernes spørgsmål med bilag. Dette opgavesæt består af en

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Familiepolitik er usynlig for danskerne Familiepolitik er usynlig for danskerne Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Når danskerne skal pege på de partier, der bedst kæmper børnefamiliernes,

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Førtidspensionister kan arbejde få timer Førtidspensionister føler sig glemt

Førtidspensionister kan arbejde få timer Førtidspensionister føler sig glemt kan arbejde få timer føler sig glemt 369 førtidspensionister medvirker i denne undersøgelse, som danner baggrund for to artikler: - Hver anden førtidspensionist mener selv at være i stand til at arbejde

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Gallup om vælgernes dagsorden. Juli Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juli 2014 Projekt: 61284

Gallup om vælgernes dagsorden. Juli Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juli 2014 Projekt: 61284 Juli 2014 Feltperiode: Den 4.-9. juli 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.005 personer Stikprøven er

Læs mere

Gallup om vælgernes dagsorden. Juni Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juni 2015 Projekt: 61907

Gallup om vælgernes dagsorden. Juni Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juni 2015 Projekt: 61907 Juni 2015 2 Feltperiode: Den 8. juni 10. juni 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.062 personer Stikprøven

Læs mere

Lyngallup om værdipolitik II. Dato: 3. november 2010

Lyngallup om værdipolitik II. Dato: 3. november 2010 Lyngallup om værdipolitik II Dato: 3. november 2010 Indhold 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om værdipolitik II Dato: 3. november 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Sektion H/i. Version C

Sektion H/i. Version C Sektion H/i Version C Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Tekst Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 25-30 minutter at besvare skemaet.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting i

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE, DER GÅR I KLUB Til kommunen: Dette spørgeskema er udarbejdet på baggrund af pilotprojektet i 2009-10, men omfattet af anbefalingen i økonomiaftalen for

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429 TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni 2009 Public 56429 Metode Feltperiode: 12. juni 18. juni 2009 Målgruppe: Unge på 15-25 år Repræsentativ på køn, alder og region. Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Køn, partivalg og politiske holdninger

Køn, partivalg og politiske holdninger Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 23 Offentligt Køn, partivalg og politiske holdninger Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Symposium i anledning af stemmeretsjubilæet

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106 ESS DOCUMENT DATE: 25.08.08 Forevisningskort til hovedskema ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: 2008 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid... 00 Mindre

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere