Et polariseret Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et polariseret Danmark"

Transkript

1 Et polariseret Danmark Den socioøkonomiske ulighed mellem danske kommuner er systematisk. Uligheden er særligt tydelig på Sjælland, hvor samtlige af både de allerhøjest placerede og allerlavest placerede kommuner ligger. Ulighedens Danmarkskort vidner om en markant social og økonomisk ulighed på tværs af indkomst, uddannelse, beskæftigelse og kriminalitet rundt om i landet, som påvirker mulighederne for at sikre lokal vækst og udvikling. Polariseringen mellem kommuner er tydelig i Danmark, når indbyggeres socioøkonomiske status analyseres. I tabel 1 fremgår de kommuner, der klarer sig bedst og dårligst på tværs af seks socioøkonomiske parametre for indbyggerne i kommunen. Som det fremgår i tabellen, er uligheden mellem kommuner særligt tydelig på Sjælland, hvor både de fem bedst placerede kommuner samt tre ud af fem dårligst placerede ligger. Lolland-Falster har derimod generelt de ringeste socioøkonomiske forhold i Danmark. Top 5 placering Kommune Bund 5 placering Kommune 1 Dragør 94 Guldborgsund 2 Rudersdal 95 Albertslund 3 Egedal 96 Brøndby 4 Hørsholm 97 Ishøj 5 Furesø 98 Lolland Indbyggerne i kommunerne nord for København klarer sig generelt ekstremt godt på tværs af indbyggernes økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation samt uddannelsesniveau og kriminalitet. Københavns Vestegn ligger derimod nederst af alle 98 kommuner - kun overgået af Lolland kommune. Den socioøkonomiske ulighed har ikke kun konsekvenser for de enkelte indbyggere, men også for kommunernes handlemuligheder og sammenhængskraften i Danmark. Følgende seks socioøkonomiske parametre viser samlet set de overordnede økonomiske og sociale udfordringer i kommunerne: 1) Den gennemsnitlige a-skattepligtige indkomst 2) Den gennemsnitlige brutto formueindkomst fra aktier og renter 3) Andel af indbyggerne, der er i RKI-registeret - dvs. dårlige betalere. 4) Andelen af indbyggerne, der er i beskæftigelse 5) Andelen af indbyggerne, der kun har en grundskoleuddannelse 6) Antal anmeldte forbrydelser pr. 100 indbyggere. Kommunernes samlede placering, som fremgår af tabel 1, er udregnet som gennemsnittet af deres placering for hver parameter 1. 1 En kommune kan altså godt få en samlet høj placering, selv om den f.eks. klarer sig mindre godt på en enkelt parameter. På grund af den store spredning i de allerhøjeste indkomster, får Rudersdal ikke en specielt højere placering end Dragør på indkomst- og formue-indkomst, selv om disse er markant højere i Rudersdal. Dragør ender derfor med en højere gennemsnitlig placering pga. den bedre beskæftigelses- og kriminalitetsrate. Kontakt Frank Skov, analysechef T E. Forfatter Maj Baltzarsen, analytiker E. Notat Tema: Ulighed Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Morten Wendler Jørgensen Lillian Ebsen

2 Fra Dragør til Lolland den samlede socioøkonomiske ulighed Kortet til venstre uddyber ovenstående tabel ved at vise kommunernes samlede socioøkonomiske placering. En kommune kan altså godt få en samlet høj placering, selv om den f.eks. klarer sig mindre godt på en enkelt parameter. Generelt ligger de fleste kommuner med ressourcerige borgere i Nordsjælland, hvor hele seks kommuner ligger i top ti. Bedst ligger Dragør kommune med en samlet gennemsnitlig placering på 5,8 ud af 98, efterfulgt af Rudersdal (9,5) og Egedal (12) kommune. Midtjylland klarer sig også godt på tværs af de socioøkonomiske indikatorer, og Skanderborg indtager en samlet 10. plads for alle kommuner (Se appendix). Specielt syd- og vestsjællandske samt enkelte hovedstadskommuner har mange borgere med økonomiske og sociale problemer. I bunden ligger Lolland kommune med en gennemsnitlig placering på 93,3 ud af 98, efterfulgt af Ishøj kommune (90,5) og Brøndby (85,2). Alle de største byer placerer sig i midten: Århus kommune ligger på en gennemsnitlig 47,7. plads, mens Aalborg ligger nr. 53,2, København nr. 54,5 og Odense nr. 67. Der er en klar tendens til, at der er mange højtplacerede kommuner umiddelbart rundt om København og Århus, mens kommunerne længere væk ligger lavere placeret. Det er dog værd at notere, at også 3 af de 5 mest socioøkonomisk belastede kommuner Ishøj (90,5), Brøndby (85,2) og Albertslund (84) ligger i hovedstadsområdet. 2

3 Indkomstulighed Nordsjælland i top og øerne i bund Indkomstuligheden i de danske kommuner er ekstremt tydelig og svinger fra en gennemsnitlig indkomst på kr. om året til kr., som det fremgår af kortet til højre. Til sammenligning er landsgennemsnittet kr. Indkomst er den indikator, der tydeligst belyser, hvor mange ressourcer en person har at gøre godt med, og derfor er indkomstulighed også et af de store klassiske mål for ulighed 2. På kortet er kommunerne inddelt i fem grupper efter gennemsnittet af indbyggernes a-skattepligtige indkomst 1, som dækker over løn-, overførsels- og pensionsindkomster m.m. Indkomster fra aktier og formue m.m. er altså ikke inkluderet. Langt de fleste kommuner, der placerer sig i den øverste indkomstkategori, dvs. med gennemsnitsindkomster over kr. om året, ligger i området nord for København - med undtagelse af Dragør kommune på Amager. Indbyggerne i Gentofte kommune har den højeste gennemsnitsindkomst på hele kr. om året. Umiddelbart herefter kommer indbyggerne i Hørsholm og Rudersdal kommune med gennemsnitsindkomster over kr. De kommuner med laveste gennemsnitsindkomst udgøres primært af Sydsjælland og ø-kommunerne. Læsø er den kommune med den laveste gennemsnitsindkomst på kun kr. om året. Umiddelbart herefter kommer Ærø, Langeland, Samsø og Lolland, som alle har gennemsnitsindkomster under kr. om året. Fyn, Vestsjælland og store dele af Jylland ligger også relativt lavt. I Jylland er der kun én kommune, Skanderborg, der ligger i den næstbedste kategori med en gennemsnitsindkomst på over kr. Ingen fynske kommuner ligger på dette niveau. 2 F.eks. bruges indkomst i Gini-koefficienten til at beskrive ulighed mellem lande. 3

4 Ulighed i formueindkomst få har relativt meget Den a-skattepligtige indkomst er ikke den eneste faktor, der har indflydelse på, hvor mange penge en person har til rådighed: Her spiller også formueindkomsten ind 2. Formueindkomsten er opgjort før skat og dækker over afkast fra forskellige investeringer såsom renteindtægter, aktieindkomster og lignende 3. De procentvise forskelle mellem kommunerne er endnu større for formueindkomsten end for A-indkomst. Hvor borgerne i den rigeste kommune i gennemsnit har 1,8 gange større indkomst end borgeren i den fattigste kommune, er den højeste gennemsnitlige formueindkomst (Rudersdal, kr.) hele 17,3 gange større end i den fattigste kommune (Lolland, kr.). Til sammenligning er landsgennemsnittet for formueindkomster kr. Kortet viser samme tendenser som for a-skattepligtig indkomst, men formuevelstanden er i endnu højere grad koncentreret i kommunerne nord for København. Top tre består af Rudersdal, Hørsholm og Gentofte. Og de tre kommuner i toppen ligger langt højere end resten af kommunerne: En gennemsnitlig borger i Lyngby-Taarbæk, som ligger på en 4. plads, har kun, hvad der svarer til ca. en tredjedel af en gennemsnitsborger i Rudersdal. I Midtjylland ligger mange kommuner i den midterste kategori og en enkelt i den bedste. De kommuner, hvor borgerne i gennemsnit har mindst formueindkomst, ligger i Københavns Vestegn, på Lolland-Falster, i Vestsjælland og Nordjylland. De kommuner med lav gennemsnitlig A-indkomst er også de kommuner med lav formueindkomst. Det betyder, at der er endnu større økonomisk ulighed imellem kommunerne, end det fremgik alene af A-indkomstkortet. 4

5 RKI - problemer med at betale regningerne Det sidste økonomiske parameter inden for den socioøkonomiske ulighed er andelen af befolkningen i de forskellige kommuner, der er registreret i RKI-registeret 4. RKI-registrerede er et parameter, som viser mere end, hvor stor en andel af enkelte kommuners indbyggere, der har så store problemer med privatøkonomien, at de ikke kan imødekomme deres udeståender og gæld. Det viser også, hvor mange der i fremtiden har sværere ved at tage nye lån, starte forretning mv. Hvis en kommune har mange borgere i RKIregisteret, indikerer det altså, at der er mange med svære økonomiske problemer. Der er stor forskel på, hvor mange indbyggere der har svære økonomiske problemer i de forskellige kommuner. Igen placerer kommuner nord for København sig særlig stærkt. Allerød kommune har færrest dårlige betalere og kun 2,1 pct. er registreret i RKI. I Lolland kommune er hver tiende indbygger registreret i RKI, og Lolland placerer sig hermed dårligst af alle kommuner. På landsplan er 5,24 pct. af danskerne registrerede i RKI. Som det fremgår af kortet, er der mange i RKI-registeret i Syd- og Vestsjælland og relativt mange på Fyn og i Sønderjylland. Det er dog værd at bemærke, at alle undtagen to af kommunerne i den dårligste kategori ligger på Sjælland. Omvendt er der mange kommuner rundt om København med relativt få indbyggere, der er registreret i RKI. Det betyder, at Sjælland er meget kontrastfyldt, når det kommer til RKI-registrerede. De midtjyske kommuner har få borgere, der ikke kan betale regningerne, mens Bornholm placerer sig i middel-kategorien. 5

6 Ulighed i beskæftigelse Personers tilknytning til arbejdsmarkedet påvirker i høj grad den enkeltes økonomiske råderum og sociale handlemuligheder. Det har også en afgørende rolle for kommunernes skatte- og udgiftsgrundlag. Det er særligt dyrt for kommuner at have langtidsledige 5. Dermed forstærkes det økonomiske pres på de kommuner, der har mange uden for arbejdsmarkedet og dermed et lavere skattegrundlag Beskæftigelsesgraden er derfor et vigtigt parameter i den socioøkonomiske ulighed mellem kommunerne. Det er værd at notere, at et lavt indkomstniveau ikke altid hænger sammen med en lav beskæftigelsesgrad. Således har eksempelvis Lemvig kommune i Vestjylland relativt høj beskæftigelse (73,6%), men relativt lav indkomst. Dette tyder på, at der i Lemvig er mange lavtlønnede job 6. Nok har Danmark et af verdens højeste beskæftigelsesniveauer, men når det er sagt, er der store forskelle mellem kommunerne. Som det ses på kortet er beskæftigelsesgraden højest i kommunerne umiddelbart nord for Hovedstaden samt i Midtjylland. I toppen ligger Egedal kommune i Nordsjælland med en beskæftigelsesgrad på hele 80,3 pct. efterfulgt af Allerød (79,9 pct.) og Vallensbæk (78,2 pct.). Odense har Danmarks tredjelaveste beskæftigelse (64,9 pct.), kun overgået af Lolland kommune (60,3 pct.) og Langeland kommune (62,8 pct.). Den samlede beskæftigelsesgrad i Danmark var 70,7 pct. i Der er hele 20 procentpoint til forskel på beskæftigelsesgraden i Egedal og på Lolland. Den beskæftigelsesmæssige ulighed kommunerne imellem er dermed vokset betydeligt fra , hvor forskellen var ca. 15 procentpoint fra højest til lavest. 6

7 Uddannelse En anden vigtig socioøkonomisk faktor er det generelle uddannelsesniveau. En uddannelse giver adgang til højtlønnede job, og undersøgelser viser tydeligt, at veluddannede klarer sig bedre på en lang række sundhedsmæssige og sociale parametre. Et lavt uddannelsesniveau er her udtrykt som andelen af indbyggere, der kun har en grundskoleuddannelse. Kommunerne med færrest ufaglærte ligger primært i kommunerne nord for Hovedstaden og særligt ud til østkysten. I toppen ligger Frederiksberg kommune med 15 pct. ufaglærte, efterfulgt af Gentofte (17,5 pct.) og Lyngby-Taarbæk (18,1 pct.). De store bykommuner klarer sig også relativt godt, og langt bedre end de klarer sig på de andre socioøkonomiske parametre. København og Århus kommune er i den bedste kategori med hhv. 19,2 pct. og 20,2 pct. ufaglærte, mens Odense og Aalborg ligger i den næstbedste kategori med hhv. 26,5 pct. og 25,4 pct. ufaglærte. Der er særligt mange ufaglærte på Lolland-Falster, Vestsjælland, store dele af Fyn og i de fleste provinskommuner i Jylland samt på øerne. I bunden ligger Læsø kommune, hvor 40,4 pct. er ufaglærte, efterfulgt af Lolland (38,5 pct.), Morsø (38,3 pct.) og Ishøj (37,1 pct). En del af forklaringen på denne fordeling er højest sandsynligt, at mange uddannelsessteder er placeret i de store byer samtidig med, at der også er flere job, da mange store virksomheder og offentlige institutioner ofte placerer sig centralt. Dette ændrer dog ikke på, at uligheden i uddannelsesniveauet kommunerne imellem er stor, hvilket også afspejler sig i kommunernes indkomstniveauer. På landsplan har 27,9 pct. af danskerne kun grundskoleuddannelse. 7

8 Kriminalitet Graden af kriminalitet i et lokalsamfund er i høj grad med til at påvirke, hvor trygt et sted det er at bo. Det kan også indikere, hvorvidt en kommunes indbyggere er i høj risiko for at ryge ud i kriminalitet pga. dårlige sociale og økonomiske vilkår. Derfor er den sidste parameter i den socioøkonomiske ulighed graden af kriminalitet defineret ved antal anmeldte forbrydere årligt pr. 100 indbyggere. Dette dækker over alt fra lommetyveri over økonomisk forbrydelse til overfald. Selv om der er stor forskel på graden af disse forbrydelser, er de alligevel i en eller anden grad med til at påvirke den generelle tryghed og tillid i et område. Billedet er her noget anderledes end ved mange andre faktorer: Nordsjælland har relativt mange anmeldte forbrydelser, og Allerød kommune, der ellers ligger i top i de fleste andre socioøkonomiske indikatorer, er med hele 28,5 anmeldte forbrydelser pr. 100 indbyggere den kommune i Danmark med den højeste kriminalitet. Landsgennemsnittet er på 9,34 anmeldte forbrydelser pr. 100 borgere. En af årsagerne til høj kriminalitet i velstående kommuner er muligvis, at der er mange indbrud. De største byer i Danmark er generelt hårdt ramt af kriminalitet og ligger alle i den dårligste kategori. København indtager med 18,7 forbrydelser pr. 100 indbyggere den næstsidste plads. Lolland-Falster og Sønderjylland ligger også her relativt dårligt, ligesom de gør på tværs af alle socioøkonomiske parametre. I den gode ende ligger Ærø kommune med kun 3,1 anmeldelser pr. 100 indbyggere efterfulgt af Lemvig (3,48) og Læsø (3,52). Øerne og mange af de vestjyske kommuner har generelt et relativt lavt niveau af kriminalitet. 8

9 Konklusion Som denne analyse viser, er der store socioøkonomiske forskelle på de danske kommuner og dermed også store forskelle på, hvilke muligheder de forskellige kommuner har for at skabe velfærd og velstand. Især nord for København og rundt om Århus klarer kommunerne sig godt på langt de fleste områder, mens der særligt i kommunerne på Sjælland samt Lolland og Falster er en række socioøkonomiske udfordringer med lave indkomster og svære økonomiske problemer, lavt uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad. En kommune, hvor borgerne gennemsnitligt tjener kr. og langt de fleste har en kompetencegivende uddannelse, har både potentielt flere indtægter og færre udgifter, end en kommune, hvor indbyggerne har lave uddannelsesniveauer, færre i arbejde og lavere lønninger til dem, der er heldige at have et job. Det giver trods udligningsordninger kommunerne markant forskellige muligheder og frihedsgrader til at løfte svage borgere. Det segregerede Danmark med indkomst- og uddannelsesghettoer på tværs af kommuner problematiserer desuden sammenhængskraften i Danmark og den sociale mobilitet, da der kommer mindre kontakt mellem ressourcestærke og svage borgere. Kontakt Frank Skov, analysechef T E. Forfatter Maj Baltzarsen, analytiker E. Notat Tema: Ulighed Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Morten Wendler Jørgensen Lillian Ebsen

10 Tallene bag Sociøkonomi-kortene Data stammer primært fra Danmarks Statistik undtagen RKI-tallene, der stammer fra Experian. Al data omfatter 2013-tal med undtagelse af data om uddannelsesniveau (grundskole), som omfatter 2014-tal. Om oversigtskortet (Figur 1): I og med at det er konstrueret ved at tage den gennemsnitlige placering, får alle de seks variable lige stor vægt. Man må som følge af metoden fortolke oversigtskortet med forsigtighed. Her nævnes de to vigtigste forbehold: a) Da der er tale om et gennemsnit, kan f.eks. en middelplacering både betyde 1) topplacering i nogle faktorer og bundplacering i andre såvel som 2) middelplaceringer i alting. Man kan af samme grund heller ikke ud fra oversigtskortet alene konkludere, at en kommune, der placerer sig i den dårligste kategori f.eks. også har lav indkomst. b) Vi har ved at give de forskellige faktorer lige stor vægt, ligestillet faktorer med væsentlige karakterforskelle, såsom gennemsnitlig indkomst og kriminalitetsrate. Det er selvsagt meget svært at bedømme, om så forskellige faktorer har lige stor betydning for indbyggernes liv og kommunens arbejde. Man kan altså ikke ud fra oversigtskortet retfærdiggøre en gennemført rangering af kommunerne. 2 Et eksempel, der indfanger begge forbehold: Helsingør ligger gennemsnitligt på en 47. plads, mens Stevns ligger på en gennemsnitlig 46,5.plads. Det er dog primært Helsingørs relativt høje kriminalitetsrate og andel RKI-registrerede, der fører til at Helsingør samlet set klarer sig dårligere end Stevns Helsingør klarer sig bedre på indkomst, formueindkomst og uddannelse end Stevns. Desuden ligger de to kommuner så tæt, at usikkerheden i at sammendrage så forskellige faktorer langt overstiger forskellen på 0,5 i placeringen mellem dem. En påstand om at Stevns skulle klare sig bedre er altså svær at underbygge ud fra blot oversigtskortet. Det, man kan bruge oversigtskortet til, er at erfare, at der er kommuner, der systematisk placerer sig højt såvel som lavt. Desuden gør kortet det tydeligt, at den geografiske placering af disse kommuner langt fra er tilfældig.

11 Kommunernes socioøkonomiske placering: relativ og gennemsnitlig. Dragør 1 5, Middelfart 34 41,8 Holbæk 67 60,2 Rudersdal 2 9,5 Ikast-Brande 35 42,8 Nordfyns 68 60,7 Egedal 3 12 Billund 36 43,0 Mariagerfjord 69 60,7 Hørsholm 4 13 Stevns 37 43,7 Skive 70 60,8 Furesø 5 16,5 Herlev 38 43,8 Faxe 71 61,7 Gentofte 6 16,7 Kolding 39 46,2 Assens 72 62,2 Lejre 7 17,5 Samsø 40 46,3 Næstved 73 63,0 Solrød 8 18,5 Lemvig 41 46,5 Struer 74 63,5 Lyngby- Taarbæk 9 19,3 Helsingør 42 47,0 Halsnæs 75 63,8 Skanderborg 10 19,7 Aarhus 43 47,7 Aabenraa 76 64,2 Vallensbæk 11 20,2 Horsens 44 49,5 Læsø 77 65,5 Allerød 12 20,2 Tårnby 45 49,5 Haderslev 78 65,5 Odder 13 23,8 Ærø 46 50,8 Randers 79 66,0 Favrskov 14 24,8 Svendborg 47 51,3 Odense 80 67,0 Fanø Ringsted 48 52,5 Nyborg 81 67,0 Hillerød Esbjerg 49 52,7 Høje Taastrup 82 67,3 Frederiksberg 17 27,2 Vejen 50 53,0 Bornholm 83 67,7 Fredensborg 18 28,3 Sorø 51 53,0 Fredericia 84 70,0 Rebild Aalborg 52 53,2 Morsø 85 70,2 Hedensted 20 30,2 Kerteminde 53 53,3 Norddjurs 86 71,2 Silkeborg 21 31,2 Brønderslev 54 53,3 Kalundborg 87 72,0 Greve 22 31,2 Glostrup 55 53,8 Tønder 88 74,2 Roskilde 23 31,3 Sønderborg 56 54,2 Vordingborg 89 74,5 Gribskov 24 31,8 København 57 54,5 Vesthimmerlands 90 74,7 Syddjurs 25 35,8 Køge 58 55,3 Langeland 91 77,3 Gladsaxe Hjørring 59 56,0 Slagelse 92 80,3 Viborg 27 38,2 Jammerbugt 60 57,3 Odsherred 93 82,7 Ringkøbing- Skjern 28 38,7 Thisted 61 57,5 Guldborgsund 94 84,0 Herning 29 38,8 Faaborg-Midtfyn 62 57,5 Albertslund 95 84,0 Frederikssund 30 38,8 Rødovre 63 57,8 Brøndby 96 85,2 Varde 31 39,8 Ballerup 64 58,2 Ishøj 97 90,5 Vejle 32 41,5 Frederikshavn 65 59,3 Lolland 98 93,7 Holstebro 33 41,7 Hvidovre 66 59,5 2

12 1 Dvs. den nettoindkomst der indgår i beregningen af indkomstskat til stat og kommune og evt. kirkeskat. 2 For mere information om formueindkomster mv. henvises der til Ceveas notat Danskerne vil have mere lighed mellem rig og fattig. 3 Vi har ikke medtaget lejeværdi af egen bolig som en formueindkomst. 4 RKI står for Ribers Kredit Information, og er Danmarks største skyldnerregister. Registeret bruges af virksomheder, butikker, pengeinstitutter etc. til at vurdere enkeltpersoners kreditværdighed. 5 Refusionssatsen for overførselsindkomster, dvs. statens tilskud til kommunernes udgifter, falder jo længere en given person bliver på overførselsindkomsten. 6 Lønindkomst er generelt den største indkomst, hvorfor der på kommunalniveau er en sammenhæng mellem beskæftigelsesgraden i kommunen og størrelsen af den gennemsnitlige lønindkomst. Dog er der også forskel på lønniveauerne i forskellige kommuner bl.a. på baggrund af, hvilke jobs der er til rådighed og indbyggernes uddannelsesbaggrund. Der er i øvrigt også geografiske forskelle på, hvor høj løn man får for den samme type arbejde forskellige steder i landet. 3

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere