Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning"

Transkript

1 Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet. Typer: T1: værdi 1=Almindelige arbejdspladser, ca kontaktpersoner, værdi 2=Organisationer T2: Værdi 1=Kommuner, værdi 2=Regioner, værdi 3=stat, værdi 4=departement TELEFONRYKKER SKAL AKTIVERES Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning 1

2 BlokA A_intro_1 A_intro_2 Identifikation af respondent Spørgeskemaet retter sig til nedenstående arbejdsplads. Bemærk: Du skal alene besvare spørgsmålene for denne arbejdsplads og ikke for eventuelt under- eller overliggende institutioner eller enheder. Arbejdspladsens navn: (FORTRYKT) Spørgeskemaet retter sig til nedenstående INDSÆT >kommune<, >region<, >ministerområde< Bemærk: Du skal besvare spørgsmålene med tanke på hele INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet<. INDSÆT navn: (FORTRYKT) T1=1 T1=2 T2=1,2,4 A1_1 I følge Erhvervsregisteret var T1=1 der >indsæt antal ansatte< ansatte på arbejdspladsen i gennemsnit i Skriv venligst det korrekte antal ansatte, hvis dette afviger væsentligt fra det opgjorte. Ellers lad feltet stå tomt. A1 Besvarelsen er gennemført af Tident 1 Øverste leder for >indsæt 2

3 (Kun ét svar muligt) arbejdspladsens navn< 2 En anden personaleleder 3 En anden medarbejder, som ikke er personaleleder 4 Flere personer i fællesskab 5 Spørgeskemaet er sendt til en anden arbejdsplads end den, der er oplyst ovenfor A1_a Der er ikke flere spørgsmål, vi undskylder ulejligheden! A1 = 5 Undersøgelsen afsluttes uden mulighed for kommentarer BlokB Målgrupper og opgaver T1=1 BlokA. A1 = 1-4 B1 Tret 1 mest mod borgere og/eller B2 Vores arbejdsplads indsats retter sig.. Træffer jeres arbejdsplads myndighedsafgørelser i forhold til borgere eller virksomheder? Tjnv 1 Ja 2 Nej 3 Ved ikke virksomheder 2 mest mod andre dele af den offentlige sektor 3 nogenlunde ligeligt mod borgere/virksomheder og mod andre dele af den offentlige sektor Ny side i web (Myndighedsafgørelserne behøver ikke at være det 3

4 eneste eller det væsentligste, arbejdspladsen laver) BlokC Innovation T1=1 BlokA.A1 = 1-4 C_intro Der er forskellige måder at definere innovation på. I dette spørgeskema er en innovation en ny eller væsentligt ændret måde at forbedre arbejdspladsens aktiviteter og resultater på. Innovationer kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser og produkter, arbejdsprocesser, måder at organisere arbejdet på og måder at kommunikere med omverdenen på. Innovationerne skal være nye for arbejdspladsen selv, men kan være brugt før af andre eller udviklet af andre. Innovationerne skal være taget i brug i perioden , men arbejdet kan godt være igangsat før. Medtag ikke mindre ændringer, som ikke har ført til forbedringer i 4

5 aktiviteterne og resultaterne for din arbejdsplads. Tænk både på de innovationer, som arbejdspladsen selv har fundet på og de innovationer, der følger af andres krav eller idéer til arbejdspladsen. C1 C2 Har jeres arbejdsplads i perioden indført nye eller væsentligt ændrede produkter? nye eller væsentligt ændrede serviceydelser? Tjnv 1 Ja 2 Nej 3 Ved ikke Tjnv C1, C2, C3, C4, C5 skal sættes sammen til en group table. OBS: C5=single, dvs. hvis svar i C5 skal det ikke være muligt at svare i C1-4 C3 nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på? Tjnv C4 nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på? Tjnv C5 Ingen innovation er taget i brug, men udviklingen af innovationer er / har været i gang i perioden Tjnv BlokD Arbejdspladsens T1=1 5

6 D1 D2_intro innovation Giv venligst en kort beskrivelse af den seneste innovation, som arbejdspladsen har gennemført i perioden De næste spørgsmål handler om arbejdspladsens senest gennemførte innovation, som du har beskrevet ovenfor. OPEN BlokC.C1 = 1 OR BlokC.C2 =1 OR BlokC.C3 = 1 OR BlokC.C4 = 1 D2 Hvilken type(r) innovation er din arbejdsplads seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Tinno 1 Nye eller væsentligt ændrede produkter 2 Nye eller væsentligt ændrede serviceydelser 3 Nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på 4 Nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på C1-4=to ja eller flere Multipel Hvis mere end ét ja i item C1, C2, C3, eller C4. (dvs. ja til flere typer innovation) D3 For den seneste innovation var... 1 jeres arbejdsplads den første til at udvikle og indføre innovationen (så vidt I ved) 2 innovationen inspireret af andres Ny side i web 6

7 D4 D4_a D5_Kom Hvem eller hvad førte primært til, at I igangsatte den seneste innovation på din arbejdsplads? Markér op til 3 af de væsentligste faktorer. Hvilken anden faktor førte til at I igangsatte innovationen? (beskriv venligst) Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende under udviklingen af den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) løsninger, men tilpasset væsentligt til jeres arbejdsplads 3 innovationen i vidt omfang en kopi af andres løsninger 4 Ved ikke 1 Medarbejdere på din arbejdsplads 2 Ledere på din arbejdsplads 3 Borgere 4 Private virksomheder 5 Arbejdspladsens nærmeste politiske ledelse 6 Frivillige foreninger / organisationer 7 Videregående uddannelses- eller forskningsinstitutioner 8 Ny lovgivning eller andre nationale politiske krav 9 Ny teknologi 10 Innovation eller andre aktiviteter hos andre offentlige arbejdspladser (undtagen uddannelses- og forskningsinstitutioner) 11 Økonomisk pres på arbejdspladsen 12 Andet 13 Ved ikke OPEN D4 = 12 Tkom 1 Andre kommunale arbejdspladser i vores kommune 2 Kommunale arbejdspladser uden for vores kommune Det skal være muligt at give op til 3 svar. Random. Rækkefølgen af svarkategorierne 1-11 randomiseres. 12 og 13 skal altid placeres nederst. T1=1 Multipel OBS: D5_Kom=9=single, dvs. hvis svar i 9 skal det ikke være muligt 7

8 3 Statslige arbejdspladser (undtagen videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner) 4 Videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner 5 Regionale arbejdspladser 6 Borgere 7 Frivillige foreninger / organisationer 8 Private virksomheder (fx konsulenter, leverandører og/eller øvrige private samarbejdspartnere) 9 Nej, intet samarbejde om innovationen med andre uden for vores arbejdsplads at svare i 1-8 D5_Reg Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende under udviklingen af den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Treg 1 Andre regionale arbejdspladser i vores region 2 Regionale arbejdspladser uden for vores region 3 Statslige arbejdspladser (undtagen videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner) 4 Videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner 5 Kommunale arbejdspladser 6 Borgere 7 Frivillige foreninger / organisationer 8 Private virksomheder (fx T1=2 Multipel OBS: D5_Reg=9=single, dvs. hvis svar i 9 skal det ikke være muligt at svare i 1-8 8

9 konsulenter, leverandører og/eller private samarbejdspartnere) 9 Nej, intet samarbejde om innovationen med andre uden for vores arbejdsplads D5_Stat Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende under udviklingen af den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Tstat 1 Andre statslige arbejdspladser inden for det ministerområde, som vi tilhører 2 Øvrige statslige arbejdspladser (undtagen videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner) 3 Videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner 4 Regionale arbejdspladser 5 Kommunale arbejdspladser 6 Borgere 7 Frivillige foreninger / organisationer 8 Private virksomheder (fx konsulenter, leverandører og/eller private samarbejdspartnere) 9 Nej, intet samarbejde om innovationen med andre uden for vores arbejdsplads T1=3 Multipel OBS: D5_Stat=9=single, dvs. hvis svar i 9 skal det ikke være muligt at svare i 1-8 D6 Hvordan forløb processen ved den seneste innovation? Var formålet med innovationen fastlagt på forhånd? Tjniv 1 Ja 2 Nej 3 Ikke relevant 4 Ved ikke 9

10 D7 Selvom formålet var fastlagt på forhånd, ændrede formålet sig så undervejs? Tjniv D6 = 1 D8 Var processen planlagt på forhånd? Tjniv D9 Selvom processen var planlagt på forhånd, blev processen så væsentligt anderledes i praksis? Tjniv D8 = 1 D10 Blev anvendelsen af innovationen en anden end forventet? Tjniv D11 Har I gjort noget aktivt for at sprede innovationen, så andre kan genbruge jeres løsninger? Tjniv D12 Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Tvaerdi 1 Forbedret kvalitet 2 Forøget effektivitet (fx samme resultater med færre ressourcer) 3 Forøget medarbejdertilfredshed 4 Borgerne har opnået større indsigt i eller indflydelse på vores opgaveløsning 5 Andet 6 Ved ikke Multipel Random Svarkategorierne 1-4 ønskes i randomiseret rækkefølge. 5 og 6 skal altid placeres nederst. D12_a Hvilken anden form for værdi har I opnået OPEN D12 = 5 D13 (beskriv venligst): Har jeres arbejdsplads evalueret den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Teva 1 Ja, vi har selv evalueret 2 Ja, vi har fået ekstern bistand (fx af konsulenter eller forskere) til at evaluere 3 Nej, men vi har planlagt at Multipel OBS: Single ved svarkategorierne

11 evaluere eller er i gang med at evaluere 4 Nej 5 Ved ikke E1 Angiv venligst om evalueringen af den seneste innovation omfatter (Markér evt. flere svar) Tevaom 1 Undersøgelse(r) blandt borgere og/eller virksomheder 2 Undersøgelse(r) blandt offentlige arbejdspladser, som jeres opgaveløsning retter sig mod 3 Undersøgelse(r) blandt medarbejdere 4 Arbejdspladsens egne faglige vurderinger 5 Test af om opstillede mål for innovationen er indfriet 6 Andet D13 = 1 OR 2 Multipel E1_a Hvilket andet er omfattet af evalueringen? OPEN E1 = 6 E2 (beskriv venligst): Hvad var de(t) vigtigste formål med evalueringen? (Markér evt. flere svar) 1 Bedre at kunne styre innovationsprocessen undervejs (fx midtvejsevaluering) 2 At undersøge om innovationen har opfyldt sit formål 3 At skabe læring som kan forbedre vores indsats fremover 4 At dokumentere værdien af innovationen i forhold til beslutningstagere 5 At stille vores erfaringer til rådighed for andre D13 = 1 OR 2 Multipel Random Svarkategorierne (1-5) randomiseres hos de enkelte respondenter. 11

12 E2_a Hvilket andet formål? (beskriv venligst): 6 Andet OPEN E2=6 BlokE Evaluering T1 BlokC.C1 = 1 OR BlokC.C2 =1 OR BlokC.C3 = 1 OR BlokC.C4 =1 E3 Tænk konkret på den seneste innovation på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationen? Vores fokus på sikker drift E4 Den måde vi håndterer fejl på Tfrem E5 Den måde vi samarbejder på Tfrem tværs af arbejdspladsen på E6 Ny teknologi Tfrem E7 Begrænsede økonomiske Tfrem ressourcer E8 Den måde medarbejderne Tfrem medvirker på E9 Den måde borgere medvirker Tfrem på E10 Den måde private Tfrem Tfrem 1 Fremmede i høj grad innovationen 2 Fremmede i nogen grad innovationen 3 Hæmmede i nogen grad innovationen 4 Hæmmede i høj grad innovationen 5 Ikke relevant 6 Ved ikke E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14 samles i en group table. 12

13 virksomheder medvirker på E11 Vores nærmeste politiske Tfrem ledelse E12 Love og nationalt fastsatte Tfrem politiske krav E13 Andet Tfrem E13_a Hvilket andet har fremmet/hæmmet innovationen? (beskriv venligst): OPEN E13 = 1-4 BlokF F1 Innovation under udvikling Tænk konkret på det seneste innovationsarbejde på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationsprocessen? Vores fokus på sikker drift Tfrem 1 Fremmede i høj grad innovationen 2 Fremmede i nogen grad innovationen 3 Hæmmede i nogen grad innovationen 4 Hæmmede i høj grad innovationen 5 Ikke relevant BlokC.C1 = 2 OR 3 BlokC.C2 = 2 OR 3 BlokC.C3 = 2 OR 3 BlokC.C4 = 2 OR 3 BlokC.C5 = 1 Dvs. at IP skal have svaret nej eller ved ikke til at have indført en innovation, men have påbegyndt eller arbejdet med denne. 13

14 6 Ved ikke F2 Den måde vi håndterer fejl på Tfrem F3 Den måde vi samarbejder på Tfrem tværs af arbejdspladsen på F4 Ny teknologi Tfrem F5 Begrænsede økonomiske Tfrem ressourcer F6 Den måde medarbejderne Tfrem medvirker på F7 Den måde borgere medvirker Tfrem på F8 Den måde private Tfrem virksomheder medvirker på F9 Vores nærmeste politiske Tfrem ledelse F10 Love og nationalt fastsatte Tfrem politiske krav F11 Andet Tfrem F11_a Hvilket andet har fremmet/hæmmet innovationen (beskriv venligst): OPEN F11 = 1-4 BlokG Organisationskultur T1=1 BlokA.A1 = 1-4 G1_1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jeres arbejdsplads? Vi har fokus på at udvikle opgaveløsningen i hverdagen, men prioriterer ikke større innovationsforløb 1 Helt enig 2 Delvist enig 3 Delvist uenig 4 Helt uenig 5 Ikke relevant 6 Ved ikke G1, G2, G3, G4, G5, G6 samles i en group table. Random. Spørgsmålene i denne group table (G1-G6) randomiseres ved hver respondent. 14

15 G1_2 G1_3 G1_4 G1_5 G1_6 G7_1 På vores arbejdsplads har den sikre drift højeste prioritet Vi er gode til at samarbejde på tværs af arbejdspladsen Vi lægger vægt på selv at udvikle vores egne løsninger Vi går gerne nye veje, selvom der er risiko for, at det er den forkerte vej Vi arbejder systematisk med at lære af vores fejl Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jeres arbejdsplads? G7, G8, G9, G10, G11, G12 samles i en group table. G7_2 G7_3 G7_4 G7_5 Vi oplever, at gode ideer er vanskelige at føre ud i livet Vi anerkender personer, der kommer med nye idéer, som ikke kan bruges Vi oplever, at det er let at genbruge gode idéer fra andre arbejdspladser Vi arbejder systematisk med at bruge og inddrage medarbejdernes forskelligheder (fx uddannelse, alder og køn) Vi arbejder systematisk med at inddrage borgernes og/eller virksomhedernes Random. Spørgsmålene i denne group table (G7-G12) randomiseres ved hver respondent. 15

16 G7_6 perspektiver Vi arbejder aktivt på at sammenligne os med andre lignende arbejdspladser BlokH Innovation T1=2 T2=1, 2, 4 H_Intro Der er forskellige måder at definere innovation på. I dette spørgeskema er en innovation en ny eller væsentligt ændret måde at forbedre organisationens aktiviteter og resultater på. Innovationer kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser og produkter, arbejdsprocesser, måder at organisere arbejdet på og måder at kommunikere med omverdenen på. H1 Har INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< vedtaget en skriftlig innovationsstrategi, der omfatter hele INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet<? 1 Ja, vi har en samlet innovationsstrategi, som er politisk vedtaget 2 Ja, vi har en samlet innovationsstrategi, som alene er administrativt vedtaget 3 Nej, vi har ikke en samlet innovationsstrategi, men (mindst) en af vores underliggende institutioner har vedtaget sin egen innovationsstrategi 4 Nej, men vi er ved at udvikle en samlet innovationsstrategi 5 Nej 6 Ved ikke Multipel for alene 3 og 4, der som de eneste skal være muligt at svare på begge to samtidig. Alle øvrige er single 16

17 H2 H3 Giv venligst en kort beskrivelse af innovationsstrategiens formål Hvornår blev der for første gang vedtaget en skriftlig innovationsstrategi for INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet<? OPEN H1=1 eller 2 H1=1 eller 2 Ny side på web Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar Angiv venligst årstal H4 Har INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< en (eller flere) innovationsenhed(er)? En innovationsenhed er en organisatorisk enhed, hvis primære opgave er at løse innovationsopgaver, enten alene eller i samarbejde med andre dele af INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet<. 1. Ja, vi har en central innovationsenhed, der kan arbejde for/med alle dele af hele INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< 2. Ja, vi har en eller flere decentral(e) innovationsenhed(er), der alene arbejder for/med nogle dele af INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< 3. Nej, men vi er ved at etablere en central innovationsenhed 4. Nej 5. Ved ikke Det skal være muligt at svare ja til både 1 og 2 (altså: at man både har en central og en decentrale enheder) OBS: svarkategori 3-5 er single H5 H6 Hvornår blev den centrale innovationsenhed oprettet? Angiv venligst årstal Hvor mange ansatte har den centrale innovationsenhed i 2014? H4=1 NY side Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar H4=1 Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar Medtag både faste og 17

18 midlertidige stillinger (inkl. projektfinansiering) H7 Antal ansatte i 2014 (evt. skøn) Hvor stor er den centrale innovationsenheds samlede budget i 2014? H4=1 eller 2 Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar Medtag både faste og midlertidige bevillinger (inkl. projektfinanisering) for innovationsenheden H8 Samlet budget (evt. skøn), mio. kr. i 2014 Har INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< en innovationspulje eller lignende finansieringskilde, som forskellige enheder i INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< kan søge om midler til innovation? 1 Ja, vi har en innovationspulje hvorfra der udmøntes midler efter konkret politisk beslutning 2 Ja, vi har en innovationspulje hvorfra der udmøntes midler efter administrativ beslutning alene 3 Nej 4 Ved ikke OBS: Alle skal være singler H9 Hvor stor er den samlede innovationspulje i 2014? Hvis H8=1 eller 2 Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar Mio. kr. i 2014 (evt. skøn) 18

19 BlokI Afslutning T1=A1=1-4 I_1 Har du kommentarer til undersøgelsen så skriv venligst her Tak for hjælpen! Open, EMPTY Resultaterne af undersøgelsen bliver offentliggjort på /innovationsbarometer i foråret

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

April 2015. Innovationsbarometeret

April 2015. Innovationsbarometeret April 2015 Innovationsbarometeret Foreløbig baggrundsrapport, april 2015 INNOVATIONSBAROMETERET Foreløbig baggrundsrapport, april 2015 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet.

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet. SPØRGESKEMA Vi vil nu stille dig en række spørgsmål om dig og din arbejdsplads. Spørgsmålene handler om ledelse, det at være orienteret imod at bidrage samfundsmæssigt og organisatoriske værdier. Nogle

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? marts 20110 Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? Resume En del af trafikken på internettet flytter i stigende grad fra de traditionelle medier over til de sociale medier. Og i pressen

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Regler for konstruktion af listen med tre vigtige og positive ledelsesspørgsmål, og mindre positive spørgsmål

Regler for konstruktion af listen med tre vigtige og positive ledelsesspørgsmål, og mindre positive spørgsmål Regler for konstruktion af listen med tre vigtige og positive ledelsesspørgsmål, og listen med tre vigtige og mindre positive spørgsmål TULE Sekretariatet Regionshuset Århus Olof Palmes Allé 15 8200 Århus

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Notat. Danske Fysioterapeuter Ledelsessekretariatet. Til: Cc: Lederpejling en temperaturmåling på lederne

Notat. Danske Fysioterapeuter Ledelsessekretariatet. Til: Cc: Lederpejling en temperaturmåling på lederne Notat Danske Fysioterapeuter Ledelsessekretariatet Til: Cc: Lederpejling en temperaturmåling på lederne FTF har stået for selve undersøgelsesdesignet bag denne undersøgelse af Danske Fysioterapeuters leder-medlemmer.

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere