Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning"

Transkript

1 Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet. Typer: T1: værdi 1=Almindelige arbejdspladser, ca kontaktpersoner, værdi 2=Organisationer T2: Værdi 1=Kommuner, værdi 2=Regioner, værdi 3=stat, værdi 4=departement TELEFONRYKKER SKAL AKTIVERES Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning 1

2 BlokA A_intro_1 A_intro_2 Identifikation af respondent Spørgeskemaet retter sig til nedenstående arbejdsplads. Bemærk: Du skal alene besvare spørgsmålene for denne arbejdsplads og ikke for eventuelt under- eller overliggende institutioner eller enheder. Arbejdspladsens navn: (FORTRYKT) Spørgeskemaet retter sig til nedenstående INDSÆT >kommune<, >region<, >ministerområde< Bemærk: Du skal besvare spørgsmålene med tanke på hele INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet<. INDSÆT navn: (FORTRYKT) T1=1 T1=2 T2=1,2,4 A1_1 I følge Erhvervsregisteret var T1=1 der >indsæt antal ansatte< ansatte på arbejdspladsen i gennemsnit i Skriv venligst det korrekte antal ansatte, hvis dette afviger væsentligt fra det opgjorte. Ellers lad feltet stå tomt. A1 Besvarelsen er gennemført af Tident 1 Øverste leder for >indsæt 2

3 (Kun ét svar muligt) arbejdspladsens navn< 2 En anden personaleleder 3 En anden medarbejder, som ikke er personaleleder 4 Flere personer i fællesskab 5 Spørgeskemaet er sendt til en anden arbejdsplads end den, der er oplyst ovenfor A1_a Der er ikke flere spørgsmål, vi undskylder ulejligheden! A1 = 5 Undersøgelsen afsluttes uden mulighed for kommentarer BlokB Målgrupper og opgaver T1=1 BlokA. A1 = 1-4 B1 Tret 1 mest mod borgere og/eller B2 Vores arbejdsplads indsats retter sig.. Træffer jeres arbejdsplads myndighedsafgørelser i forhold til borgere eller virksomheder? Tjnv 1 Ja 2 Nej 3 Ved ikke virksomheder 2 mest mod andre dele af den offentlige sektor 3 nogenlunde ligeligt mod borgere/virksomheder og mod andre dele af den offentlige sektor Ny side i web (Myndighedsafgørelserne behøver ikke at være det 3

4 eneste eller det væsentligste, arbejdspladsen laver) BlokC Innovation T1=1 BlokA.A1 = 1-4 C_intro Der er forskellige måder at definere innovation på. I dette spørgeskema er en innovation en ny eller væsentligt ændret måde at forbedre arbejdspladsens aktiviteter og resultater på. Innovationer kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser og produkter, arbejdsprocesser, måder at organisere arbejdet på og måder at kommunikere med omverdenen på. Innovationerne skal være nye for arbejdspladsen selv, men kan være brugt før af andre eller udviklet af andre. Innovationerne skal være taget i brug i perioden , men arbejdet kan godt være igangsat før. Medtag ikke mindre ændringer, som ikke har ført til forbedringer i 4

5 aktiviteterne og resultaterne for din arbejdsplads. Tænk både på de innovationer, som arbejdspladsen selv har fundet på og de innovationer, der følger af andres krav eller idéer til arbejdspladsen. C1 C2 Har jeres arbejdsplads i perioden indført nye eller væsentligt ændrede produkter? nye eller væsentligt ændrede serviceydelser? Tjnv 1 Ja 2 Nej 3 Ved ikke Tjnv C1, C2, C3, C4, C5 skal sættes sammen til en group table. OBS: C5=single, dvs. hvis svar i C5 skal det ikke være muligt at svare i C1-4 C3 nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på? Tjnv C4 nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på? Tjnv C5 Ingen innovation er taget i brug, men udviklingen af innovationer er / har været i gang i perioden Tjnv BlokD Arbejdspladsens T1=1 5

6 D1 D2_intro innovation Giv venligst en kort beskrivelse af den seneste innovation, som arbejdspladsen har gennemført i perioden De næste spørgsmål handler om arbejdspladsens senest gennemførte innovation, som du har beskrevet ovenfor. OPEN BlokC.C1 = 1 OR BlokC.C2 =1 OR BlokC.C3 = 1 OR BlokC.C4 = 1 D2 Hvilken type(r) innovation er din arbejdsplads seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Tinno 1 Nye eller væsentligt ændrede produkter 2 Nye eller væsentligt ændrede serviceydelser 3 Nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på 4 Nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på C1-4=to ja eller flere Multipel Hvis mere end ét ja i item C1, C2, C3, eller C4. (dvs. ja til flere typer innovation) D3 For den seneste innovation var... 1 jeres arbejdsplads den første til at udvikle og indføre innovationen (så vidt I ved) 2 innovationen inspireret af andres Ny side i web 6

7 D4 D4_a D5_Kom Hvem eller hvad førte primært til, at I igangsatte den seneste innovation på din arbejdsplads? Markér op til 3 af de væsentligste faktorer. Hvilken anden faktor førte til at I igangsatte innovationen? (beskriv venligst) Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende under udviklingen af den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) løsninger, men tilpasset væsentligt til jeres arbejdsplads 3 innovationen i vidt omfang en kopi af andres løsninger 4 Ved ikke 1 Medarbejdere på din arbejdsplads 2 Ledere på din arbejdsplads 3 Borgere 4 Private virksomheder 5 Arbejdspladsens nærmeste politiske ledelse 6 Frivillige foreninger / organisationer 7 Videregående uddannelses- eller forskningsinstitutioner 8 Ny lovgivning eller andre nationale politiske krav 9 Ny teknologi 10 Innovation eller andre aktiviteter hos andre offentlige arbejdspladser (undtagen uddannelses- og forskningsinstitutioner) 11 Økonomisk pres på arbejdspladsen 12 Andet 13 Ved ikke OPEN D4 = 12 Tkom 1 Andre kommunale arbejdspladser i vores kommune 2 Kommunale arbejdspladser uden for vores kommune Det skal være muligt at give op til 3 svar. Random. Rækkefølgen af svarkategorierne 1-11 randomiseres. 12 og 13 skal altid placeres nederst. T1=1 Multipel OBS: D5_Kom=9=single, dvs. hvis svar i 9 skal det ikke være muligt 7

8 3 Statslige arbejdspladser (undtagen videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner) 4 Videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner 5 Regionale arbejdspladser 6 Borgere 7 Frivillige foreninger / organisationer 8 Private virksomheder (fx konsulenter, leverandører og/eller øvrige private samarbejdspartnere) 9 Nej, intet samarbejde om innovationen med andre uden for vores arbejdsplads at svare i 1-8 D5_Reg Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende under udviklingen af den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Treg 1 Andre regionale arbejdspladser i vores region 2 Regionale arbejdspladser uden for vores region 3 Statslige arbejdspladser (undtagen videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner) 4 Videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner 5 Kommunale arbejdspladser 6 Borgere 7 Frivillige foreninger / organisationer 8 Private virksomheder (fx T1=2 Multipel OBS: D5_Reg=9=single, dvs. hvis svar i 9 skal det ikke være muligt at svare i 1-8 8

9 konsulenter, leverandører og/eller private samarbejdspartnere) 9 Nej, intet samarbejde om innovationen med andre uden for vores arbejdsplads D5_Stat Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende under udviklingen af den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Tstat 1 Andre statslige arbejdspladser inden for det ministerområde, som vi tilhører 2 Øvrige statslige arbejdspladser (undtagen videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner) 3 Videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner 4 Regionale arbejdspladser 5 Kommunale arbejdspladser 6 Borgere 7 Frivillige foreninger / organisationer 8 Private virksomheder (fx konsulenter, leverandører og/eller private samarbejdspartnere) 9 Nej, intet samarbejde om innovationen med andre uden for vores arbejdsplads T1=3 Multipel OBS: D5_Stat=9=single, dvs. hvis svar i 9 skal det ikke være muligt at svare i 1-8 D6 Hvordan forløb processen ved den seneste innovation? Var formålet med innovationen fastlagt på forhånd? Tjniv 1 Ja 2 Nej 3 Ikke relevant 4 Ved ikke 9

10 D7 Selvom formålet var fastlagt på forhånd, ændrede formålet sig så undervejs? Tjniv D6 = 1 D8 Var processen planlagt på forhånd? Tjniv D9 Selvom processen var planlagt på forhånd, blev processen så væsentligt anderledes i praksis? Tjniv D8 = 1 D10 Blev anvendelsen af innovationen en anden end forventet? Tjniv D11 Har I gjort noget aktivt for at sprede innovationen, så andre kan genbruge jeres løsninger? Tjniv D12 Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Tvaerdi 1 Forbedret kvalitet 2 Forøget effektivitet (fx samme resultater med færre ressourcer) 3 Forøget medarbejdertilfredshed 4 Borgerne har opnået større indsigt i eller indflydelse på vores opgaveløsning 5 Andet 6 Ved ikke Multipel Random Svarkategorierne 1-4 ønskes i randomiseret rækkefølge. 5 og 6 skal altid placeres nederst. D12_a Hvilken anden form for værdi har I opnået OPEN D12 = 5 D13 (beskriv venligst): Har jeres arbejdsplads evalueret den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Teva 1 Ja, vi har selv evalueret 2 Ja, vi har fået ekstern bistand (fx af konsulenter eller forskere) til at evaluere 3 Nej, men vi har planlagt at Multipel OBS: Single ved svarkategorierne

11 evaluere eller er i gang med at evaluere 4 Nej 5 Ved ikke E1 Angiv venligst om evalueringen af den seneste innovation omfatter (Markér evt. flere svar) Tevaom 1 Undersøgelse(r) blandt borgere og/eller virksomheder 2 Undersøgelse(r) blandt offentlige arbejdspladser, som jeres opgaveløsning retter sig mod 3 Undersøgelse(r) blandt medarbejdere 4 Arbejdspladsens egne faglige vurderinger 5 Test af om opstillede mål for innovationen er indfriet 6 Andet D13 = 1 OR 2 Multipel E1_a Hvilket andet er omfattet af evalueringen? OPEN E1 = 6 E2 (beskriv venligst): Hvad var de(t) vigtigste formål med evalueringen? (Markér evt. flere svar) 1 Bedre at kunne styre innovationsprocessen undervejs (fx midtvejsevaluering) 2 At undersøge om innovationen har opfyldt sit formål 3 At skabe læring som kan forbedre vores indsats fremover 4 At dokumentere værdien af innovationen i forhold til beslutningstagere 5 At stille vores erfaringer til rådighed for andre D13 = 1 OR 2 Multipel Random Svarkategorierne (1-5) randomiseres hos de enkelte respondenter. 11

12 E2_a Hvilket andet formål? (beskriv venligst): 6 Andet OPEN E2=6 BlokE Evaluering T1 BlokC.C1 = 1 OR BlokC.C2 =1 OR BlokC.C3 = 1 OR BlokC.C4 =1 E3 Tænk konkret på den seneste innovation på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationen? Vores fokus på sikker drift E4 Den måde vi håndterer fejl på Tfrem E5 Den måde vi samarbejder på Tfrem tværs af arbejdspladsen på E6 Ny teknologi Tfrem E7 Begrænsede økonomiske Tfrem ressourcer E8 Den måde medarbejderne Tfrem medvirker på E9 Den måde borgere medvirker Tfrem på E10 Den måde private Tfrem Tfrem 1 Fremmede i høj grad innovationen 2 Fremmede i nogen grad innovationen 3 Hæmmede i nogen grad innovationen 4 Hæmmede i høj grad innovationen 5 Ikke relevant 6 Ved ikke E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14 samles i en group table. 12

13 virksomheder medvirker på E11 Vores nærmeste politiske Tfrem ledelse E12 Love og nationalt fastsatte Tfrem politiske krav E13 Andet Tfrem E13_a Hvilket andet har fremmet/hæmmet innovationen? (beskriv venligst): OPEN E13 = 1-4 BlokF F1 Innovation under udvikling Tænk konkret på det seneste innovationsarbejde på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationsprocessen? Vores fokus på sikker drift Tfrem 1 Fremmede i høj grad innovationen 2 Fremmede i nogen grad innovationen 3 Hæmmede i nogen grad innovationen 4 Hæmmede i høj grad innovationen 5 Ikke relevant BlokC.C1 = 2 OR 3 BlokC.C2 = 2 OR 3 BlokC.C3 = 2 OR 3 BlokC.C4 = 2 OR 3 BlokC.C5 = 1 Dvs. at IP skal have svaret nej eller ved ikke til at have indført en innovation, men have påbegyndt eller arbejdet med denne. 13

14 6 Ved ikke F2 Den måde vi håndterer fejl på Tfrem F3 Den måde vi samarbejder på Tfrem tværs af arbejdspladsen på F4 Ny teknologi Tfrem F5 Begrænsede økonomiske Tfrem ressourcer F6 Den måde medarbejderne Tfrem medvirker på F7 Den måde borgere medvirker Tfrem på F8 Den måde private Tfrem virksomheder medvirker på F9 Vores nærmeste politiske Tfrem ledelse F10 Love og nationalt fastsatte Tfrem politiske krav F11 Andet Tfrem F11_a Hvilket andet har fremmet/hæmmet innovationen (beskriv venligst): OPEN F11 = 1-4 BlokG Organisationskultur T1=1 BlokA.A1 = 1-4 G1_1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jeres arbejdsplads? Vi har fokus på at udvikle opgaveløsningen i hverdagen, men prioriterer ikke større innovationsforløb 1 Helt enig 2 Delvist enig 3 Delvist uenig 4 Helt uenig 5 Ikke relevant 6 Ved ikke G1, G2, G3, G4, G5, G6 samles i en group table. Random. Spørgsmålene i denne group table (G1-G6) randomiseres ved hver respondent. 14

15 G1_2 G1_3 G1_4 G1_5 G1_6 G7_1 På vores arbejdsplads har den sikre drift højeste prioritet Vi er gode til at samarbejde på tværs af arbejdspladsen Vi lægger vægt på selv at udvikle vores egne løsninger Vi går gerne nye veje, selvom der er risiko for, at det er den forkerte vej Vi arbejder systematisk med at lære af vores fejl Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jeres arbejdsplads? G7, G8, G9, G10, G11, G12 samles i en group table. G7_2 G7_3 G7_4 G7_5 Vi oplever, at gode ideer er vanskelige at føre ud i livet Vi anerkender personer, der kommer med nye idéer, som ikke kan bruges Vi oplever, at det er let at genbruge gode idéer fra andre arbejdspladser Vi arbejder systematisk med at bruge og inddrage medarbejdernes forskelligheder (fx uddannelse, alder og køn) Vi arbejder systematisk med at inddrage borgernes og/eller virksomhedernes Random. Spørgsmålene i denne group table (G7-G12) randomiseres ved hver respondent. 15

16 G7_6 perspektiver Vi arbejder aktivt på at sammenligne os med andre lignende arbejdspladser BlokH Innovation T1=2 T2=1, 2, 4 H_Intro Der er forskellige måder at definere innovation på. I dette spørgeskema er en innovation en ny eller væsentligt ændret måde at forbedre organisationens aktiviteter og resultater på. Innovationer kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser og produkter, arbejdsprocesser, måder at organisere arbejdet på og måder at kommunikere med omverdenen på. H1 Har INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< vedtaget en skriftlig innovationsstrategi, der omfatter hele INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet<? 1 Ja, vi har en samlet innovationsstrategi, som er politisk vedtaget 2 Ja, vi har en samlet innovationsstrategi, som alene er administrativt vedtaget 3 Nej, vi har ikke en samlet innovationsstrategi, men (mindst) en af vores underliggende institutioner har vedtaget sin egen innovationsstrategi 4 Nej, men vi er ved at udvikle en samlet innovationsstrategi 5 Nej 6 Ved ikke Multipel for alene 3 og 4, der som de eneste skal være muligt at svare på begge to samtidig. Alle øvrige er single 16

17 H2 H3 Giv venligst en kort beskrivelse af innovationsstrategiens formål Hvornår blev der for første gang vedtaget en skriftlig innovationsstrategi for INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet<? OPEN H1=1 eller 2 H1=1 eller 2 Ny side på web Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar Angiv venligst årstal H4 Har INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< en (eller flere) innovationsenhed(er)? En innovationsenhed er en organisatorisk enhed, hvis primære opgave er at løse innovationsopgaver, enten alene eller i samarbejde med andre dele af INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet<. 1. Ja, vi har en central innovationsenhed, der kan arbejde for/med alle dele af hele INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< 2. Ja, vi har en eller flere decentral(e) innovationsenhed(er), der alene arbejder for/med nogle dele af INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< 3. Nej, men vi er ved at etablere en central innovationsenhed 4. Nej 5. Ved ikke Det skal være muligt at svare ja til både 1 og 2 (altså: at man både har en central og en decentrale enheder) OBS: svarkategori 3-5 er single H5 H6 Hvornår blev den centrale innovationsenhed oprettet? Angiv venligst årstal Hvor mange ansatte har den centrale innovationsenhed i 2014? H4=1 NY side Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar H4=1 Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar Medtag både faste og 17

18 midlertidige stillinger (inkl. projektfinansiering) H7 Antal ansatte i 2014 (evt. skøn) Hvor stor er den centrale innovationsenheds samlede budget i 2014? H4=1 eller 2 Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar Medtag både faste og midlertidige bevillinger (inkl. projektfinanisering) for innovationsenheden H8 Samlet budget (evt. skøn), mio. kr. i 2014 Har INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< en innovationspulje eller lignende finansieringskilde, som forskellige enheder i INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< kan søge om midler til innovation? 1 Ja, vi har en innovationspulje hvorfra der udmøntes midler efter konkret politisk beslutning 2 Ja, vi har en innovationspulje hvorfra der udmøntes midler efter administrativ beslutning alene 3 Nej 4 Ved ikke OBS: Alle skal være singler H9 Hvor stor er den samlede innovationspulje i 2014? Hvis H8=1 eller 2 Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar Mio. kr. i 2014 (evt. skøn) 18

19 BlokI Afslutning T1=A1=1-4 I_1 Har du kommentarer til undersøgelsen så skriv venligst her Tak for hjælpen! Open, EMPTY Resultaterne af undersøgelsen bliver offentliggjort på /innovationsbarometer i foråret

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Hvem beslutter hvad? INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Indhold. Læsevejledning

Hvem beslutter hvad? INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Indhold. Læsevejledning INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Hvem beslutter hvad? Dette inspirationskatalog fra OAO skal hjælpe dig som medarbejderrepræsentant med at få en ordentlig drøftelse af de beslutninger, der

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter 1. Indledning 2. Hvorfor trivselsmåling? 3. Om Trivselmeter 4. Et overblik over processen i trivselsarbejdet 5. Fase 1: Planlægning 6. Fase 2: Måling

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen 2014 OFFENTLIG INNOVATION Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen OFFENTLIG INNOVATION: UD PÅ KANTEN, IND TIL KERNEN, OVER TIL NABOEN Juli 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere