Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning"

Transkript

1 Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet. Typer: T1: værdi 1=Almindelige arbejdspladser, ca kontaktpersoner, værdi 2=Organisationer T2: Værdi 1=Kommuner, værdi 2=Regioner, værdi 3=stat, værdi 4=departement TELEFONRYKKER SKAL AKTIVERES Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning 1

2 BlokA A_intro_1 A_intro_2 Identifikation af respondent Spørgeskemaet retter sig til nedenstående arbejdsplads. Bemærk: Du skal alene besvare spørgsmålene for denne arbejdsplads og ikke for eventuelt under- eller overliggende institutioner eller enheder. Arbejdspladsens navn: (FORTRYKT) Spørgeskemaet retter sig til nedenstående INDSÆT >kommune<, >region<, >ministerområde< Bemærk: Du skal besvare spørgsmålene med tanke på hele INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet<. INDSÆT navn: (FORTRYKT) T1=1 T1=2 T2=1,2,4 A1_1 I følge Erhvervsregisteret var T1=1 der >indsæt antal ansatte< ansatte på arbejdspladsen i gennemsnit i Skriv venligst det korrekte antal ansatte, hvis dette afviger væsentligt fra det opgjorte. Ellers lad feltet stå tomt. A1 Besvarelsen er gennemført af Tident 1 Øverste leder for >indsæt 2

3 (Kun ét svar muligt) arbejdspladsens navn< 2 En anden personaleleder 3 En anden medarbejder, som ikke er personaleleder 4 Flere personer i fællesskab 5 Spørgeskemaet er sendt til en anden arbejdsplads end den, der er oplyst ovenfor A1_a Der er ikke flere spørgsmål, vi undskylder ulejligheden! A1 = 5 Undersøgelsen afsluttes uden mulighed for kommentarer BlokB Målgrupper og opgaver T1=1 BlokA. A1 = 1-4 B1 Tret 1 mest mod borgere og/eller B2 Vores arbejdsplads indsats retter sig.. Træffer jeres arbejdsplads myndighedsafgørelser i forhold til borgere eller virksomheder? Tjnv 1 Ja 2 Nej 3 Ved ikke virksomheder 2 mest mod andre dele af den offentlige sektor 3 nogenlunde ligeligt mod borgere/virksomheder og mod andre dele af den offentlige sektor Ny side i web (Myndighedsafgørelserne behøver ikke at være det 3

4 eneste eller det væsentligste, arbejdspladsen laver) BlokC Innovation T1=1 BlokA.A1 = 1-4 C_intro Der er forskellige måder at definere innovation på. I dette spørgeskema er en innovation en ny eller væsentligt ændret måde at forbedre arbejdspladsens aktiviteter og resultater på. Innovationer kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser og produkter, arbejdsprocesser, måder at organisere arbejdet på og måder at kommunikere med omverdenen på. Innovationerne skal være nye for arbejdspladsen selv, men kan være brugt før af andre eller udviklet af andre. Innovationerne skal være taget i brug i perioden , men arbejdet kan godt være igangsat før. Medtag ikke mindre ændringer, som ikke har ført til forbedringer i 4

5 aktiviteterne og resultaterne for din arbejdsplads. Tænk både på de innovationer, som arbejdspladsen selv har fundet på og de innovationer, der følger af andres krav eller idéer til arbejdspladsen. C1 C2 Har jeres arbejdsplads i perioden indført nye eller væsentligt ændrede produkter? nye eller væsentligt ændrede serviceydelser? Tjnv 1 Ja 2 Nej 3 Ved ikke Tjnv C1, C2, C3, C4, C5 skal sættes sammen til en group table. OBS: C5=single, dvs. hvis svar i C5 skal det ikke være muligt at svare i C1-4 C3 nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på? Tjnv C4 nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på? Tjnv C5 Ingen innovation er taget i brug, men udviklingen af innovationer er / har været i gang i perioden Tjnv BlokD Arbejdspladsens T1=1 5

6 D1 D2_intro innovation Giv venligst en kort beskrivelse af den seneste innovation, som arbejdspladsen har gennemført i perioden De næste spørgsmål handler om arbejdspladsens senest gennemførte innovation, som du har beskrevet ovenfor. OPEN BlokC.C1 = 1 OR BlokC.C2 =1 OR BlokC.C3 = 1 OR BlokC.C4 = 1 D2 Hvilken type(r) innovation er din arbejdsplads seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Tinno 1 Nye eller væsentligt ændrede produkter 2 Nye eller væsentligt ændrede serviceydelser 3 Nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på 4 Nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på C1-4=to ja eller flere Multipel Hvis mere end ét ja i item C1, C2, C3, eller C4. (dvs. ja til flere typer innovation) D3 For den seneste innovation var... 1 jeres arbejdsplads den første til at udvikle og indføre innovationen (så vidt I ved) 2 innovationen inspireret af andres Ny side i web 6

7 D4 D4_a D5_Kom Hvem eller hvad førte primært til, at I igangsatte den seneste innovation på din arbejdsplads? Markér op til 3 af de væsentligste faktorer. Hvilken anden faktor førte til at I igangsatte innovationen? (beskriv venligst) Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende under udviklingen af den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) løsninger, men tilpasset væsentligt til jeres arbejdsplads 3 innovationen i vidt omfang en kopi af andres løsninger 4 Ved ikke 1 Medarbejdere på din arbejdsplads 2 Ledere på din arbejdsplads 3 Borgere 4 Private virksomheder 5 Arbejdspladsens nærmeste politiske ledelse 6 Frivillige foreninger / organisationer 7 Videregående uddannelses- eller forskningsinstitutioner 8 Ny lovgivning eller andre nationale politiske krav 9 Ny teknologi 10 Innovation eller andre aktiviteter hos andre offentlige arbejdspladser (undtagen uddannelses- og forskningsinstitutioner) 11 Økonomisk pres på arbejdspladsen 12 Andet 13 Ved ikke OPEN D4 = 12 Tkom 1 Andre kommunale arbejdspladser i vores kommune 2 Kommunale arbejdspladser uden for vores kommune Det skal være muligt at give op til 3 svar. Random. Rækkefølgen af svarkategorierne 1-11 randomiseres. 12 og 13 skal altid placeres nederst. T1=1 Multipel OBS: D5_Kom=9=single, dvs. hvis svar i 9 skal det ikke være muligt 7

8 3 Statslige arbejdspladser (undtagen videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner) 4 Videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner 5 Regionale arbejdspladser 6 Borgere 7 Frivillige foreninger / organisationer 8 Private virksomheder (fx konsulenter, leverandører og/eller øvrige private samarbejdspartnere) 9 Nej, intet samarbejde om innovationen med andre uden for vores arbejdsplads at svare i 1-8 D5_Reg Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende under udviklingen af den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Treg 1 Andre regionale arbejdspladser i vores region 2 Regionale arbejdspladser uden for vores region 3 Statslige arbejdspladser (undtagen videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner) 4 Videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner 5 Kommunale arbejdspladser 6 Borgere 7 Frivillige foreninger / organisationer 8 Private virksomheder (fx T1=2 Multipel OBS: D5_Reg=9=single, dvs. hvis svar i 9 skal det ikke være muligt at svare i 1-8 8

9 konsulenter, leverandører og/eller private samarbejdspartnere) 9 Nej, intet samarbejde om innovationen med andre uden for vores arbejdsplads D5_Stat Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende under udviklingen af den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Tstat 1 Andre statslige arbejdspladser inden for det ministerområde, som vi tilhører 2 Øvrige statslige arbejdspladser (undtagen videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner) 3 Videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner 4 Regionale arbejdspladser 5 Kommunale arbejdspladser 6 Borgere 7 Frivillige foreninger / organisationer 8 Private virksomheder (fx konsulenter, leverandører og/eller private samarbejdspartnere) 9 Nej, intet samarbejde om innovationen med andre uden for vores arbejdsplads T1=3 Multipel OBS: D5_Stat=9=single, dvs. hvis svar i 9 skal det ikke være muligt at svare i 1-8 D6 Hvordan forløb processen ved den seneste innovation? Var formålet med innovationen fastlagt på forhånd? Tjniv 1 Ja 2 Nej 3 Ikke relevant 4 Ved ikke 9

10 D7 Selvom formålet var fastlagt på forhånd, ændrede formålet sig så undervejs? Tjniv D6 = 1 D8 Var processen planlagt på forhånd? Tjniv D9 Selvom processen var planlagt på forhånd, blev processen så væsentligt anderledes i praksis? Tjniv D8 = 1 D10 Blev anvendelsen af innovationen en anden end forventet? Tjniv D11 Har I gjort noget aktivt for at sprede innovationen, så andre kan genbruge jeres løsninger? Tjniv D12 Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Tvaerdi 1 Forbedret kvalitet 2 Forøget effektivitet (fx samme resultater med færre ressourcer) 3 Forøget medarbejdertilfredshed 4 Borgerne har opnået større indsigt i eller indflydelse på vores opgaveløsning 5 Andet 6 Ved ikke Multipel Random Svarkategorierne 1-4 ønskes i randomiseret rækkefølge. 5 og 6 skal altid placeres nederst. D12_a Hvilken anden form for værdi har I opnået OPEN D12 = 5 D13 (beskriv venligst): Har jeres arbejdsplads evalueret den seneste innovation? (Markér evt. flere svar) Teva 1 Ja, vi har selv evalueret 2 Ja, vi har fået ekstern bistand (fx af konsulenter eller forskere) til at evaluere 3 Nej, men vi har planlagt at Multipel OBS: Single ved svarkategorierne

11 evaluere eller er i gang med at evaluere 4 Nej 5 Ved ikke E1 Angiv venligst om evalueringen af den seneste innovation omfatter (Markér evt. flere svar) Tevaom 1 Undersøgelse(r) blandt borgere og/eller virksomheder 2 Undersøgelse(r) blandt offentlige arbejdspladser, som jeres opgaveløsning retter sig mod 3 Undersøgelse(r) blandt medarbejdere 4 Arbejdspladsens egne faglige vurderinger 5 Test af om opstillede mål for innovationen er indfriet 6 Andet D13 = 1 OR 2 Multipel E1_a Hvilket andet er omfattet af evalueringen? OPEN E1 = 6 E2 (beskriv venligst): Hvad var de(t) vigtigste formål med evalueringen? (Markér evt. flere svar) 1 Bedre at kunne styre innovationsprocessen undervejs (fx midtvejsevaluering) 2 At undersøge om innovationen har opfyldt sit formål 3 At skabe læring som kan forbedre vores indsats fremover 4 At dokumentere værdien af innovationen i forhold til beslutningstagere 5 At stille vores erfaringer til rådighed for andre D13 = 1 OR 2 Multipel Random Svarkategorierne (1-5) randomiseres hos de enkelte respondenter. 11

12 E2_a Hvilket andet formål? (beskriv venligst): 6 Andet OPEN E2=6 BlokE Evaluering T1 BlokC.C1 = 1 OR BlokC.C2 =1 OR BlokC.C3 = 1 OR BlokC.C4 =1 E3 Tænk konkret på den seneste innovation på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationen? Vores fokus på sikker drift E4 Den måde vi håndterer fejl på Tfrem E5 Den måde vi samarbejder på Tfrem tværs af arbejdspladsen på E6 Ny teknologi Tfrem E7 Begrænsede økonomiske Tfrem ressourcer E8 Den måde medarbejderne Tfrem medvirker på E9 Den måde borgere medvirker Tfrem på E10 Den måde private Tfrem Tfrem 1 Fremmede i høj grad innovationen 2 Fremmede i nogen grad innovationen 3 Hæmmede i nogen grad innovationen 4 Hæmmede i høj grad innovationen 5 Ikke relevant 6 Ved ikke E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14 samles i en group table. 12

13 virksomheder medvirker på E11 Vores nærmeste politiske Tfrem ledelse E12 Love og nationalt fastsatte Tfrem politiske krav E13 Andet Tfrem E13_a Hvilket andet har fremmet/hæmmet innovationen? (beskriv venligst): OPEN E13 = 1-4 BlokF F1 Innovation under udvikling Tænk konkret på det seneste innovationsarbejde på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationsprocessen? Vores fokus på sikker drift Tfrem 1 Fremmede i høj grad innovationen 2 Fremmede i nogen grad innovationen 3 Hæmmede i nogen grad innovationen 4 Hæmmede i høj grad innovationen 5 Ikke relevant BlokC.C1 = 2 OR 3 BlokC.C2 = 2 OR 3 BlokC.C3 = 2 OR 3 BlokC.C4 = 2 OR 3 BlokC.C5 = 1 Dvs. at IP skal have svaret nej eller ved ikke til at have indført en innovation, men have påbegyndt eller arbejdet med denne. 13

14 6 Ved ikke F2 Den måde vi håndterer fejl på Tfrem F3 Den måde vi samarbejder på Tfrem tværs af arbejdspladsen på F4 Ny teknologi Tfrem F5 Begrænsede økonomiske Tfrem ressourcer F6 Den måde medarbejderne Tfrem medvirker på F7 Den måde borgere medvirker Tfrem på F8 Den måde private Tfrem virksomheder medvirker på F9 Vores nærmeste politiske Tfrem ledelse F10 Love og nationalt fastsatte Tfrem politiske krav F11 Andet Tfrem F11_a Hvilket andet har fremmet/hæmmet innovationen (beskriv venligst): OPEN F11 = 1-4 BlokG Organisationskultur T1=1 BlokA.A1 = 1-4 G1_1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jeres arbejdsplads? Vi har fokus på at udvikle opgaveløsningen i hverdagen, men prioriterer ikke større innovationsforløb 1 Helt enig 2 Delvist enig 3 Delvist uenig 4 Helt uenig 5 Ikke relevant 6 Ved ikke G1, G2, G3, G4, G5, G6 samles i en group table. Random. Spørgsmålene i denne group table (G1-G6) randomiseres ved hver respondent. 14

15 G1_2 G1_3 G1_4 G1_5 G1_6 G7_1 På vores arbejdsplads har den sikre drift højeste prioritet Vi er gode til at samarbejde på tværs af arbejdspladsen Vi lægger vægt på selv at udvikle vores egne løsninger Vi går gerne nye veje, selvom der er risiko for, at det er den forkerte vej Vi arbejder systematisk med at lære af vores fejl Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jeres arbejdsplads? G7, G8, G9, G10, G11, G12 samles i en group table. G7_2 G7_3 G7_4 G7_5 Vi oplever, at gode ideer er vanskelige at føre ud i livet Vi anerkender personer, der kommer med nye idéer, som ikke kan bruges Vi oplever, at det er let at genbruge gode idéer fra andre arbejdspladser Vi arbejder systematisk med at bruge og inddrage medarbejdernes forskelligheder (fx uddannelse, alder og køn) Vi arbejder systematisk med at inddrage borgernes og/eller virksomhedernes Random. Spørgsmålene i denne group table (G7-G12) randomiseres ved hver respondent. 15

16 G7_6 perspektiver Vi arbejder aktivt på at sammenligne os med andre lignende arbejdspladser BlokH Innovation T1=2 T2=1, 2, 4 H_Intro Der er forskellige måder at definere innovation på. I dette spørgeskema er en innovation en ny eller væsentligt ændret måde at forbedre organisationens aktiviteter og resultater på. Innovationer kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser og produkter, arbejdsprocesser, måder at organisere arbejdet på og måder at kommunikere med omverdenen på. H1 Har INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< vedtaget en skriftlig innovationsstrategi, der omfatter hele INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet<? 1 Ja, vi har en samlet innovationsstrategi, som er politisk vedtaget 2 Ja, vi har en samlet innovationsstrategi, som alene er administrativt vedtaget 3 Nej, vi har ikke en samlet innovationsstrategi, men (mindst) en af vores underliggende institutioner har vedtaget sin egen innovationsstrategi 4 Nej, men vi er ved at udvikle en samlet innovationsstrategi 5 Nej 6 Ved ikke Multipel for alene 3 og 4, der som de eneste skal være muligt at svare på begge to samtidig. Alle øvrige er single 16

17 H2 H3 Giv venligst en kort beskrivelse af innovationsstrategiens formål Hvornår blev der for første gang vedtaget en skriftlig innovationsstrategi for INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet<? OPEN H1=1 eller 2 H1=1 eller 2 Ny side på web Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar Angiv venligst årstal H4 Har INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< en (eller flere) innovationsenhed(er)? En innovationsenhed er en organisatorisk enhed, hvis primære opgave er at løse innovationsopgaver, enten alene eller i samarbejde med andre dele af INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet<. 1. Ja, vi har en central innovationsenhed, der kan arbejde for/med alle dele af hele INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< 2. Ja, vi har en eller flere decentral(e) innovationsenhed(er), der alene arbejder for/med nogle dele af INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< 3. Nej, men vi er ved at etablere en central innovationsenhed 4. Nej 5. Ved ikke Det skal være muligt at svare ja til både 1 og 2 (altså: at man både har en central og en decentrale enheder) OBS: svarkategori 3-5 er single H5 H6 Hvornår blev den centrale innovationsenhed oprettet? Angiv venligst årstal Hvor mange ansatte har den centrale innovationsenhed i 2014? H4=1 NY side Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar H4=1 Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar Medtag både faste og 17

18 midlertidige stillinger (inkl. projektfinansiering) H7 Antal ansatte i 2014 (evt. skøn) Hvor stor er den centrale innovationsenheds samlede budget i 2014? H4=1 eller 2 Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar Medtag både faste og midlertidige bevillinger (inkl. projektfinanisering) for innovationsenheden H8 Samlet budget (evt. skøn), mio. kr. i 2014 Har INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< en innovationspulje eller lignende finansieringskilde, som forskellige enheder i INDSÆT >kommunen<, >regionen<, >ministerområdet< kan søge om midler til innovation? 1 Ja, vi har en innovationspulje hvorfra der udmøntes midler efter konkret politisk beslutning 2 Ja, vi har en innovationspulje hvorfra der udmøntes midler efter administrativ beslutning alene 3 Nej 4 Ved ikke OBS: Alle skal være singler H9 Hvor stor er den samlede innovationspulje i 2014? Hvis H8=1 eller 2 Tjek: Ved ikke kommer frem ved manglende svar Mio. kr. i 2014 (evt. skøn) 18

19 BlokI Afslutning T1=A1=1-4 I_1 Har du kommentarer til undersøgelsen så skriv venligst her Tak for hjælpen! Open, EMPTY Resultaterne af undersøgelsen bliver offentliggjort på /innovationsbarometer i foråret

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

September 2015 Innovationsbarometeret

September 2015 Innovationsbarometeret September 2015 Innovationsbarometeret Stigende politisk og strategisk fokus på innovation i kommunerne. Delrapport september 2015. INNOVATIONSBAROMETERET Stigende politisk og strategisk fokus på innovation

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at ringe til (relevant kontaktperson indsættes her). På forhånd tak for din hjælp.

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at ringe til (relevant kontaktperson indsættes her). På forhånd tak for din hjælp. Instruktion Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet, at du svarer på alle spørgsmålene. Du svarer på alle spørgsmål ved at sætte ét kryds. Du skal ikke bruge

Læs mere

Tillidsreformen: Staten skal op i gear

Tillidsreformen: Staten skal op i gear 05-12-2013 12/23/221 Tillidsreformen: Staten skal op i gear TNS Gallup lavede i oktober 2013 en undersøgelse for OAO blandt offentligt ansatte om tillidsreformen i den offentlige sektor 1. Undersøgelsen

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

April 2015. Innovationsbarometeret

April 2015. Innovationsbarometeret April 2015 Innovationsbarometeret Foreløbig baggrundsrapport, april 2015 INNOVATIONSBAROMETERET Foreløbig baggrundsrapport, april 2015 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere, Ergoterapeuter, Fysioterapeut. Created by Orbicon A/S Side 1

Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere, Ergoterapeuter, Fysioterapeut. Created by Orbicon A/S Side 1 Virksomhedsrapport : Træning og Aktivitet Område : Sundhed, Idræt og Kultur Antal besvarelser : 42 Besvarelsesprocent : 93 Dato : 8. April 216 Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere,

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA FOKUS - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA 1 Overblik Spørgeskemaet består af 15 hovedspørgsmål. Til hvert hovedspørgsmål er der et antal underspørgsmål.

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse November 2014 0 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Evaluering af effekten af forebyggelsespakker

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Forebyggelse og forskning i samarbejde

Forebyggelse og forskning i samarbejde Forebyggelse og forskning i samarbejde REGION SJÆLLAND 16.NOVEMBER 2009 FINN DIDERICHSEN PROFESSOR DR.MED. INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET En ny rapport: Bidrag til en fælles

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 30-09-2011 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Hospitalsledelsen www.regionmidtjylland.dk TULE Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Man

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet.

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet. SPØRGESKEMA Vi vil nu stille dig en række spørgsmål om dig og din arbejdsplads. Spørgsmålene handler om ledelse, det at være orienteret imod at bidrage samfundsmæssigt og organisatoriske værdier. Nogle

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner Spørgeskema Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi Skovgaard

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Ditte Vigsø Great Place to Work Institute 21. januar 2010 Great Place to Work er Et udviklingsværktøj Bidrager til at udvikle ledere

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Samtidig er der på såvel kommune- som på Fælles MED- og arbejdspladsniveau fastlagt mål for sygefraværet i årene 2009, 2010 og 2011.

Samtidig er der på såvel kommune- som på Fælles MED- og arbejdspladsniveau fastlagt mål for sygefraværet i årene 2009, 2010 og 2011. Notat Opfølgning på mål for sygefraværet i Assens Kommune pr. 31. december 2011 (År 3) 1. Baggrund Der er siden 2008 gjort en aktiv og målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet i Assens Kommune.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 Hvad er SCKK? Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling Formål: Styrke kompetence-

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Regler for konstruktion af listen med tre vigtige og positive ledelsesspørgsmål, og mindre positive spørgsmål

Regler for konstruktion af listen med tre vigtige og positive ledelsesspørgsmål, og mindre positive spørgsmål Regler for konstruktion af listen med tre vigtige og positive ledelsesspørgsmål, og listen med tre vigtige og mindre positive spørgsmål TULE Sekretariatet Regionshuset Århus Olof Palmes Allé 15 8200 Århus

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Dokumentation i den offentlige sektor

Dokumentation i den offentlige sektor 9.7.2007 Notat 15959 MELA/kiak Dokumentation i den offentlige sektor FTF-undersøgelsen blandt offentligt ansatte FTF-ledere viser, at FTFarbejdspladserne i høj grad skal dokumentere deres arbejde og at

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2011 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere