1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked"

Transkript

1 1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. I det følgende vil du blive stillet en række spørgsmål om, hvordan du oplever en række administrative arbejdsopgaver primært inden for økonomi - og personaleområdet. Til sidst i spørgeskemaet er der mulighed for at give uddybende kommentarer. Først vil vi bede dig om nogle baggrundsoplysninger. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre Social og Arbejdsmarked Børn og Skole Kultur og Borgerservice Miljø og Teknik Spring: 2=1 GOTO 3 2=2 GOTO 5 2=3 GOTO 4 2=4 GOTO 6 2=5 GOTO 6 3 af 28. Hvilket område under Sundhed og Ældre er aftaleenheden en del af? Ældre Psykiatri

2 Sundhed Spring: 3= GOTO 6 4 af 28. Hvilket område under Børn og Skole er aftaleenheden en del af? Daginstitutioner Skoler Andet Spring: 4= GOTO 6 5 af 28. Hvilket område under Social og Arbejdsmarked er aftaleenheden en del af? Jobcenter Socialafdeling Handicap Spring: 5= GOTO 6 6 af 28. Angiv navnet på aftaleenheden

3 7 af 28. Angiv hvor mange år du har været leder 8 af 28. Angiv hvor mange ansatte, der ca. er ansat i aftaleenheden i dag 9 af 28. Angiv hvor stort aftaleenhedens budget ca. var i 2007

4 10 af 28. I hvilken kommune arbejdede du før kommunesammenlægningen? Randers Kommune Purhus Kommune Langå Kommune Sønderhald Kommune Nørhald Kommune Mariager Kommune Amtet Ansat efter kommunesammenlægningen Andet 11 af 28. I det følgende kommer en række spørgsmål, der omhandler din holdning til de administrative arbejdsopgaver generelt. 12 af 28. Angiv i procent hvor stor en del af din arbejdstid, du ca. bruger på administrative opgaver vedrørende økonomi og personale.

5 13 af 28. Vi vil bede dig markere, hvor godt hvert udsagn passer på din arbejdssituation. I meget høj grad I høj grad hverken eller I ringe grad I meget ringe grad/slet ikke Jeg mener, at jeg løser mine administrative arbejdsopgaver på en hensigtsmæssig måde. Jeg ved, hvor jeg skal henvende mig for råd og vejledning. Jeg føler, at jeg bruger for meget tid på de administrative opgaver vedrørende økonomi og personale. Jeg synes, at arbejdsdelingen mellem de centrale stabe/sekretariaterne, og de decentrale enheder er hensigtsmæssig. Jeg har overblik over, hvem der løser hvilke opgaver centralt og decentralt. Jeg føler, at jeg er tilstrækkeligt klædt på til at løse de administrative opgaver. Jeg oplever, at IT systemerne er brugervenlige. Jeg får den nødvendige uddannelse i brugen af IT systemerne. Jeg føler, at jeg bliver pålagt unødvendige arbejdsopgaver. Jeg oplever, at de centrale stabe møder mig med gensidig respekt og forståelse. 14 af 28. I det følgende kommer en række udsagn, der omhandler de administrative arbejdsopgaver, der vedrører personaleområdet.

6 15 af 28. Angiv venligst, hvor enig/uenig du er i følgende udsagn. Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Udfyldelsen af ansættelsesbreve er en svær opgave. Jeg får den vejledning, jeg skal bruge, når jeg har personalemæssige problemer. Der sker for ofte fejl, når jeg skal udfylde skemaer i forbindelse med ansættelser. Jeg mener, at det ville være bedre, hvis udarbejdelsen af ansættelsesbreve løses centralt. Proceduren i forbindelse med afskedgielse af medarbejdere er klar for mig. Proceduren omkring Lokal Løn gør det besværligt at være leder. Udfyldelsen af skemaer til Lokal Løn er tidskrævende. Jeg oplever, at jeg får god vejledning, når jeg har problemer vedrørende løn. Jeg synes, at indberetningsopgaver generelt tager for meget af min tid. 16 af 28. Nu kommer en række udsagn og spørgsmål vedrørende økonomi. 17 af 28. Angiv de 2 vigtigste kilder til, hvordan du opnår overblik over aftaleenhedens økonomi.

7 Mål og midler Regneark Min erfaring Decentral lønstyring Henvendelse til centrale økonomifolk Webbetaling Andre metoder 18 af 28. Oplever du, at du generelt har et godt overblik over aftaleenhedens økonomi? * Ja Nej Spring: 18=2 GOTO 19 18=1 GOTO af 28. Hvorfor?

8 20 af 28. I hvilken udstrækning mener du, at følgende spørgsmål gør sig gældende i dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Hverken eller I ringe grad I meget ringe grad/slet ikke Mener du, at de decentrale aftaleenheder har frihed til at disponere over deres økonomi, som de ønsker? Oplever du, at du har tilstrækkelig med oplysninger til at kunne styre aftaleenhedens økonomi? Er kontoplanen tilstrækkelig fleksibel? Stilles der for detaljerede krav til, hvordan der skal konteres? Oplever du, at du får god hjælp og vejledning, når du har spørgsmål til økonomisystemet? Dækker økonomisystemet dine behov for udtræk af rapporter? Får du informationer om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? Indeholder mål og midler de rigtige funktioner ifht. dine behov? Giver decentral lønstyring dig et godt overblik over økonomien?

9 21 af 28. Angiv venligst hvor enig/uenig du er i følgende udsagn vedrørende indkøb, kontroller, autorisation og IT Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Vareudvalget i kommunens indkøbsaftaler dækker mine behov. Jeg har ofte problemer med at finde ud af, hvilke vare, der er omfattet af en indkøbsaftale. Jeg synes webbetaling fungerer godt. Mine medarbejdere skal selv anvise regninger. Jeg bliver pålagt kontroller som er overflødige. Jeg ved, hvordan jeg udfylder autorisationsblanketter til IT systemerne Det er svært at finde ud af, hvilke IT systemer medarbejderne skal autoriseres til. Jeg oplever, at jeg får hjælp, når jeg har problemer vedrørende IT Jeg oplever, at IT supportens åbningstider er en hindring for mit arbejde 22 af 28. Vi vil nu bede dig vurdere, om du er mest person A eller person B. Klart mest A Mere A end med B Både A og B Mere B end med A Klart mest B A siger: Jeg synes, at generelle regler er med til at gøre det lettere at være leder.

10 B siger: Generelle regler gør det mere besværlig at være leder, fordi jeg så ikke længere selv kan bestemme over aftaleenheden fuldt ud. 23 af 28. Hvem er du mest person A eller person B? A siger: Når vi har kompetencen til at træffe beslutninger, er det også bedst, at vi selv udfører de administrative opgaver, der er forbundet hermed. B siger: Jeg ville ønske, at de centrale stabe ville løse flere administrative arbejdsopgaver, da det ville give mig mere tid til at være leder. Klart mest A Mere A end med B Både A og B Mere B end med A Klart mest B 24 af 28. Markér venligst om du er mest person A eller person B. Klart mest A Mere A end med B Både A og B Mere B end med A Klart mest B A siger: Jeg glæder mig til, vi får et nyt økonomi- og personalesystem, så jeg lettere kan løse mine administrative arbejdsopgaver.

11 B siger: Et nyt økonomi- og personalesystem vil kun give mere bøvl og vil sikkert gøre de administrative arbejdsopgaver endnu mere besværlige at løse. 25 af 28. Markér venligst om du er mest person A eller person B. A siger: Jeg vil gerne holdes orienteret om, hvad der generelt foregår i kommunen B siger: Jeg vil kun informeres om det, der vedrører mig som leder. Klart mest A Mere enig med A end med B Både enig med A og B Mere enig med B end med A Klart mest B 26 af 28. Til sidst vil vi bede dig nævne 3 administrative arbejdsopgaver, som du mener, med fordel kan forenkles.

12 27 af 28. Beskriv kort hvordan de 3 arbejdsopgaver kan forenkles. 28 af 28. Mange tak for hjælpen! Kommentarer og tilføjelser

13 powered by defgo.net info Ryd felter Udskriv svar < Tilbage Afslut > :20:33 surveyid( ) Udskriv

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Dynamics C5 2015 og Dynamics NAV 2015

Dynamics C5 2015 og Dynamics NAV 2015 Hør om den nye Dynamics C5 2015 og Dynamics NAV 2015 Er du på udkig efter et program, der kan skabe bedre overblik over din økonomi og gøre det nemmere og hurtigere for dig at lave dine opgaver? Kom til

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet.

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet. SPØRGESKEMA Vi vil nu stille dig en række spørgsmål om dig og din arbejdsplads. Spørgsmålene handler om ledelse, det at være orienteret imod at bidrage samfundsmæssigt og organisatoriske værdier. Nogle

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere