VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan du kontakte forhandlingskonsulent Marcel Worm-Marquardtsen i DM s sekretariat på eller telefon Der er ét spørgeskema til privat ansatte. Der er intet spørgeskema for selvstændige. Ofte stillede spørgsmål Hvordan deltager jeg? Privatansat: Hvordan skal jeg besvare spørgeskemaet? Du kan enten bruge det link, som du har fået tilsendt på , som bringer dig direkte videre til det elektroniske spørgeskema. Du kan også gå ind på dm.dk og finde et link til spørgeskemaet. For at benytte denne mulighed skal du bruge den personlige kode, som du får tilsendt med brev i slutningen af september eller starten af oktober. Som sikkerhed skal du på første side i spørgeskemaet indtaste de første 6 cifre i dit cpr.nr. Hvem skal besvare spørgeskemaet? Spørgeskemaet rettet imod de privatansatte skal besvares af ansatte, ledere og direktører i private virksomheder, herunder også privatiserede, tidligere offentlige, forsyningsselskaber. Det er vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet. Jo flere, der svarer, desto mere præcis og detaljeret kan DM lave lønstatistikken. Barsel: Skal jeg besvare spørgeskemaet, hvis jeg er på barsel? Ja, det vil vi meget gerne have. Hvis du er på barsel med løn, vil du skulle besvare skemaet på sædvanlig vis. Hvis du er på barsel uden løn, ledes du hurtigt videre til slutsiden. Deltid: Skal jeg besvare spørgeskemaet, hvis jeg arbejder på deltid? Ja, du kan også deltage, hvis du arbejder på deltid. Du skal undervejs i spørgeskemaet oplyse, hvor mange timer du arbejder om ugen. Så omregner vi din løn, så den svarer til en fuldtidsstilling. Flere jobs: Jeg har mere end et job hvordan skal jeg besvare spørgeskemaet? Hvis du har et fuldtidsjob og et bijob er det lønnen i fuldtidsjobbet, som du skal opgive som løn i september. Har du flere forskellige job på under 37 timer om ugen, skal du vælge det, som du opfatter som dit hovedjob. Når du angiver timeantallet pr. uge regner vi det om til et fuldtidsjob.

2 Både offentlig og privatansat: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg både arbejder som privat og offentlig ansat? Du kan kun udfylde ét skema. DM sender dig kun et skema som privatansat baseret på vores medlemsoplysninger. Du skal udfylde det skema, som du får tilsendt. Husk at anføre det antal timer, du er ansat til og den løn du får. Vi omregner den derefter til en fuldtidsstilling. Hvis det skema, du modtager ikke svarer til den ansættelse, hvor du har flest timer, skyldes det formentlig fejlregistreringer i medlemssystemet. Det betyder desværre, at du ikke kan deltage i dette års lønstatistik, men det er en god idé at opdatere medlemsoplysningerne på Min side på dm.dk. Du skal bruge personnummer og medlemsnummer eller selvvalgt kode. Fleksjob: Skal jeg besvare spørgeskemaet, når jeg er ansat i fleksjob? Ja, hvis du er ansat i fleksjob, må du meget gerne besvare spørgeskemaet. Ledig/på dagpenge/i løntilskudsjob: Skal jeg besvare spørgeskemaet, hvis jeg er ledig, på dagpenge og/eller ansat i løntilskud? Nej, hvis du er ledig, på dagpenge og/eller ansat i et løntilskudsjob, skal du ikke besvare spørgeskemaet. Hvis du alligevel gør det, ledes du hurtigt videre til slutsiden i spørgeskemaet. Hvis du er ledig, men alligevel er inviteret til undersøgelsen, skyldes det, at du er registreret som privat ansat i DM s medlemssystem. Det er en god idé at opdatere medlemsoplysningerne på Min side på dm.dk. Du skal bruge personnummer og medlemsnummer eller selvvalgt kode. Selvstændig: Skal jeg besvare spørgeskemaet, hvis jeg er selvstændig? Nej, hvis du selvstændig, skal du ikke besvare spørgeskemaet. Hvis du alligevel gør det, ledes du hurtigt videre til slutsiden i spørgeskemaet. Hvis du er selvstændig, men alligevel er inviteret til undersøgelsen, kan det skyldes, at du er registreret som almindelig ansat i DM s medlemssystem. Det er en god idé at opdatere medlemsoplysningerne på Min side på dm.dk. Du skal bruge personnummer og medlemsnummer eller selvvalgt kode. Øvrigt udland: Skal jeg besvare spørgeskemaet, hvis jeg arbejder i udlandet? Nej, lønstatistikken omhandler kun personer, som er ansat på en dansk kontrakt. Hvorfor har jeg ikke modtaget en invitation? Hvis du ikke har modtaget en invitation, skyldes det manglende eller forkerte oplysninger i DM s medlemssystem. Vi har måske forkerte oplysninger om din og/eller adresse eller forkerte oplysninger om din beskæftigelse. Det gør det af tekniske grunde umuligt at deltage i årets lønstatistik, men det er en god idé at opdatere medlemsoplysningerne på Min side på dm.dk. Du skal bruge personnummer og medlemsnummer eller selvvalgt kode. Hvorfor får jeg en påmindelse, når jeg har besvaret spørgeskemaet? Det mest sandsynlige er, at du ikke har fået trykket på knappen afslut, da du forlod undersøgelsen. Du kan åbne den igen og gøre undersøgelsen færdig. Hvis dette ikke virker, kontakt da forhandlignskonsulent Marcel Worm-Marquardtsen i DM s sekretariat på telefon eller Kan jeg sende undersøgelsen videre til en kollega? Nej, hver -invitation og brevkode er personlig og kan kun bruges en gang.

3 Hvem får adgang til mine oplysninger? DM behandler lønoplysningerne strengt fortroligt, og det samme gælder for det eksterne analysefirma, MSI Research, som er involveret i behandlingen af oplysningerne. DM gemmer dine oplysninger for at gøre det muligt at beregne lønstigningsprocenten på enkeltindivider fra år til år. Oplysningerne behandles af en snæver personkreds i DM og håndteres i øvrigt efter bestemmelserne i Lov om persondata. Hvorfor spørger I ikke om køn og alder? DM har allerede en række oplysninger om f.eks. alder og køn, som du ikke behøver at afgive til undersøgelsen. Vi inddrager dem selvfølgelig i databehandlingen senere hen, men det betyder, at du ikke behøver indtaste dem i undersøgelsen. Du kan se dine oplysninger under Min side på dm.dk. Hvad er månedsløn? DM s lønstatistik er altid baseret på lønoplysninger for september måned. Det kan være en fordel at have din lønseddel for september 2013 inden for rækkevidde, når du besvarer spørgeskemaet. Vi skal bruge oplysninger om din faste månedlige bruttoløn, inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag, varige og midlertidige tillæg som gives fast hver måned, samt værdi af eventuelle skattepligtige goder. Bemærk, at følgende ikke indgår i bruttolønnen: Mer/overarbejdsbetaling, engangsvederlag og lign. Værdi af ekstra ferie eller fridage Ferietillæg Værdi af personalegoder, som ikke er skattepligtige. Hvad, hvis jeg har fået ekstra udbetalinger i september? Hvis du har modtaget bonus, provision, tantieme eller andre engangsbeløb er de også en del af din løn, hvis du er privatansat. Din løn i september vil dog blive urealistisk høj, hvis du blot skriver det fulde beløb på. Du vil typisk skulle fordele beløbet ud over en længere periode, som kunne være hele året, så din løn i september vil blive 1/12 af beløbet. Eksempel på provision: Månedsløn inklusive pension: kr. Provisionsudbetaling for juli, august og september: kr. Din samlede løn for september bliver: kr /3 kr. = kr. Hvis du er offentligt ansat, skal du ikke regne engangsbeløb med. Hvad, hvis jeg har fået mindre udbetalinger i september? Din løn i september kan være mindre end en typisk månedsløn. Hvis du har holdt ferie uden løn, er ansat midt i måneden eller er overgået til eller fra barsel uden løn i løbet af måneden, kan din løn være mindre end sædvanligt. DM vil gerne vide, hvad du ville have tjent, hvis du havde arbejdet hele måneden. F.eks. vil

4 en uges arbejde i september 2014 svare til ca. 25 % af en måneds arbejde, da der var 22 arbejdsdage i september. Eksempel på mindre løn: Du er blevet ansat 15. september i dit job, hvor din månedsløn er kr. Du har dog kun modtaget løn for en halv måned. Skriv alligevel beløbet kr. i DM's lønstatistik. Hvad menes med arbejdstid? Sygdom/ferie: Hvad hvis jeg har været syg eller på ferie i september? Når du skriver det gennemsnitlige antal timer du har arbejdet om ugen i september, skal du ikke regne evt. sygdomsdage med, da din arbejdstid pr. uge ellers vil blive urealistisk lav. Du skal angive din gennemsnitlige arbejdstid i september og ikke regne sygdoms- og ferieperioder med. Afspadsering/flekstid: Jeg har flekstid og arbejdede mere eller mindre i september, end jeg normalt ville gøre. Hvad skal jeg skrive som gennemsnitlig arbejdstid? DM vil gerne vide, hvad din faktiske arbejdstid pr. uge er i gennemsnit. Det betyder, at hvis du har flekstid og kan afspadsere din overtid senere, skal du ikke regne denne overtid med ind i gennemsnittet. Ellers ville din arbejdstid i september blive urealistisk høj. Hvordan beregner jeg min anciennitet? Ikke-akademisk erhvervserfaring: Jeg har arbejdet, før jeg blev kandidat skal disse år tælles med som anciennitet? Nej, du skal kun tælle år, hvor du har været ansat efter din færdige kandidatuddannelse med. Selvstændig: Jeg har været selvstændig tæller disse år med som anciennitet? Ja, men kun de år du har været selvstændig efter din kandidatuddannelse er afsluttet. Ph.d.: Jeg er ph.d.-uddannet tæller de 3 års ph.d.-uddannelse med som akademisk anciennitet? Ja, dine 3 år som ansat ph.d.-studerende tæller med som akademiske anciennitet. Du skal altid tælle din akademiske anciennitet fra det år du blev kandidat, uanset om du har videreuddannet dig senere hen. Både offentlig og privat ansat: Jeg har både været privat og offentlig ansat siden jeg blev kandidat hvordan tæller jeg min anciennitet? Alle år med ansættelse efter din kandidatuddannelse er afsluttet tæller med, uanset om du har været offentligt eller privat ansat. Øvrige oplysninger Hvordan ved jeg, at mit svar er korrekt registreret? Din besvarelse af spørgeskemaet gemmes undervejs, hver gang du går videre til en ny side i spørgeskemaet. Du kan godt afbryde besvarelsen undervejs og fortsætte senere, da dine tidligere svar er gemt. Du kan også ændre i besvarelsen senere, hvis du ikke har fået afsluttet undersøgelsen, eller mens du er i gang ved at bladre tilbage.

5 Husk dog, at hvis du trykker afslut til sidst, kan du ikke ændre i besvarelsen igen! Jeg har fortrudt mit svar eller svaret forkert hvad gør jeg? Hvis du har afsluttet undersøgelsen kan du normalt ikke ændre i din besvarelse. Hvis du er kommet i tanke om en fejlindtastning, kan du dog kontakte forhandlingskonsulent Marcel Worm-Marquardtsen i DM s sekretariat på telefon eller Personligt udbytte og fordele ved at deltage i lønundersøgelsen Hvad får jeg ud af at deltage i lønundersøgelsen? DM s lønstatistik bliver brugt af rigtig mange medlemmer og tillidsrepræsentanter bl.a. som udgangspunkt for lønforhandlinger eller jobskifte. Lønstatistikken er et godt redskab til lønforhandling, fordi mange arbejdsgivere anerkender DM s lønstatistik som troværdig både med hensyn til udvikling af lønnen over tid og lønniveauet. Alle privatansatte modtager desuden lønstatistikken på trykt form, når den er færdig i december Den private lønstatistik bliver desuden tilgængelig på dm.dk i november Kan man vinde noget ved at deltage i undersøgelsen? Ja, hvis du er heldig! Alle privatansatte der deltager i lønundersøgelsen deltager samtidig i en lodtrækning om 3 supergavekort til gavekortet.dk og 10 gange 3 flasker rødvin. Vinderne får direkte besked, når spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet i oktober Hvis du ikke er heldig i lodtrækningen, kan lønstatistikken stadig være værdifuld for dig næste gang du skal forhandle løn.

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Personalegoder DLG kan nu tilbyde en række personalegoder som bruttolønsordning. Dermed har du mulighed for at spare op til 56% på en række produkter. Personalegoderne

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere