Skemaet udfyldes individuelt. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet til den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skemaet udfyldes individuelt. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet til den"

Transkript

1 Dette er en kopi af spørgeskemaet til den psykiske arbejdspladsvurdering (APV). Bemærk at denne kopi indeholder alle spørgsmål, og at du ikke nødvendigvis vil blive stillet alle spørgsmål. Skemaet udfyldes individuelt. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet til den psykiske APV. Besvarelsen af den psykiske APV er anonym. Samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget/grupperne i din afdeling/institut har ansvar for at gennemgå den efterfølgende rapport og udarbejde en lokal handlingsplan. For at bevare anonymiteten skal der være mindst 10 besvarelser i en gruppe, før der kan laves en rapport over gruppens resultater. Hvis du skriver tekst i de åbne kommentarbokse, skal du være opmærksom på, at teksten sendes uredigeret (men stadig anonymt) til bearbejdning hos dit samarbejdsudvalg/arbejdsmiljøudvalg. Rapporterne vil være tilgængelige på HR s hjemmeside medio februar (www.hr.aau.dk). Bemærk: Du kan forberede dig ved at læse hele spørgeskemaet på HR's hjemmeside. Hvis du har behov for at holde en pause undervejs, er det muligt for dig at lukke spørgeskemaet ned og genoptage besvarelsen senere via samme link. (besvarelserne gemmes automatisk) Svarfrist: 1. januar 2013

2 1. Baggrund 1.1 Hvilken medarbejdergruppe tilhører du? (1) VIP (videnskabeligt personale - omfatter eksempelvis professorer, lektorer, adjunkter, post doc. er, ekstern lektorer, ph.d.-studerende) (2) TAP (teknisk og administrativt personale - omfatter eksempelvis administrative medarbejdere, AC- TAP er, tekniskadministrative ledere inkl. institutledere og direktionen, laboranter, IT-medarbejdere, rengøringsassistenter, betjente) 1. Baggrund (1) Nej (2) Ja

3 2. Job og arbejdsmiljø I hvilken grad oplever du følgende i din arbejdsdag? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 2.1. Jeg har passende indflydelse på indholdet af mine arbejdsopgaver 2.2. Jeg har passende indflydelse på mængden af arbejdsopgaver 2.3. Jeg har den nødvendige tid til at løse mine arbejdsopgaver 2.4. Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde 2.5. Der er tilpas forudsigelighed i mit arbejde 2.6. Jeg oplever tilstrækkelig anerkendelse af mit arbejde 2.7. Jeg føler mig velinformeret om forhold, som har betydning for mit job 2.8. Jeg har gode indflydelsesmuligheder på universitetet

4 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 2.9. Jeg finder mit arbejde meningsfuldt Jeg er engageret i mit arbejde Jeg er tilfreds med mine arbejdsopgaver Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen og organiseringen af mine arbejdsopgaver Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit job og psykiske arbejdsmiljø (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

5 3. Videnskabeligt arbejde I hvilken grad oplever du følgende i din arbejdshverdag? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 3.1. Jeg kender kravene til min publicering 3.2. Jeg føler, at jeg kan leve op til publiceringskravene 3.3. Jeg oplever publiceringskravene som værende positive for mit videnskabelige arbejde 3.4. Jeg kender kravene til mine undervisningsaktiviteter 3.5. Jeg føler, at jeg kan leve op til kravene om undervisningsaktiviteter 3.7. Jeg oplever, at der er et godt kollegialt samarbejde om min undervisning 3.8. Jeg oplever, at de administrative opgaver fylder en passende andel af arbejdstiden

6 3.9. Jeg bruger passende tid på at søge eksterne midler Jeg oplever en fornuftig balance mellem min tid til forskning og mine undervisningsaktiviteter Jeg oplever at jeg bliver tilstrækkeligt inddraget i de overordnede strategiske beslutninger på instituttet, som direkte eller indirekte har indflydelse på min forskning og undervisning

7 4. Ph.d'ernes særlige arbejdsmiljøspørgsmål I hvilken grad oplever du følgende i din arbejdshverdag? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ikk relevant 4.1. Jeg får den vejledning, jeg har brug for 4.2. Jeg oplever god kvalitet i vejledningen 4.3. Jeg kender kravene til min afhandling 4.4. Jeg oplever at der balance mellem opgaver relateret til mit PhD projekt og eventuelle opgaver relateret til mine eksterne sponsorer 4.5. Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende det videnskabelige arbejde (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

8 5. Ledelsesarbejde I hvilken grad passer følgende udsagn på dit ledelsesarbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 5.1. Jeg har tilstrækkelig tid til mit ledelsesarbejde 5.2. Jeg har passende indflydelse på, hvilke ledelsesopgaver jeg arbejder med 5.3. Jeg har et godt samarbejde med mine ledelseskolleger 5.4. Jeg har et godt samarbejde med mine medarbejdere 5.5. Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine ledelsesopgaver 5.6. Jeg finder mine ledelsesopgaver meningsfulde 5.7. Jeg møder passende anerkendelse som leder

9 5.8. Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit ledelsesarbejde (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

10 6. Samarbejde med kolleger i {%EXPR:{*1/1/ *}%} I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 6.1. Mine kolleger giver mig den opbakning, som jeg har brug for 6.2. Jeg får den faglige sparring fra mine kolleger, som jeg har behov for 6.3. Jeg oplever et tilpas samarbejde om mine arbejdsopgaver 6.4. Jeg oplever, at der er et godt samarbejde blandt mine kolleger 6.5. Jeg oplever, at der er et godt samarbejde på tværs af forskellige personalegrupper i min enhed 6.6. Jeg trives med mine kolleger 6.7. Jeg oplever, at der er en god stemning blandt kolleger i hele {%EXPR:{*1/1/ *}%}

11 6.8. Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit samarbejde med dine kolleger (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

12 7. Kolleger udenfor {%EXPR:{*1/1/ *}%} I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med kolleger udenfor {%EXPR:{*1/1/ *}%} I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 7.1. Jeg får den faglige sparring fra mine kolleger i andre afdelinger eller institutter, som jeg har behov for 7.2. Jeg oplever et godt samarbejde med mine kolleger i andre afdelinger eller institutter 7.3. Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit samarbejde med andre afdelinger eller institutter (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

13 8. Kompetencer I hvilken grad passer følgende udsagn? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 8.1. Jeg føler, at jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine arbejdsopgaver 8.2. Mit arbejde er tilpas udfordrende 8.3. Jeg anvender mine faglige kompetencer i mit arbejde 8.4. Jeg anvender mine talenter i mit arbejde 8.5. Jeg har mulighed for at deltage i den kompetenceudvikling, som jeg har brug for

14 9. Forandringer AAU er i disse år i en dynamisk udvikling med reorganisering af IT-organisering, opbygning af AAU-CPH, ekspansion i Aalborg og Esbjerg, nye uddannelser og nye kolleger. I det følgende spørges til din oplevelse af forskellige typer af forandringers indvirkning på arbejdsmiljøet. Positivt Neutralt Negativt Ikke relevant 9.1. AAU s øgede studenteroptag påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.2. Den øgede medarbejderstab påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.3. Spredningen på flere campusser (Esbjerg, København, Aalborg) påvirker (1) (2) (3) (4) mit arbejdsmiljø 9.4. Spredningen på flere lokaliteter i Aalborg påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.5. Flytning indenfor det seneste år har påvirket mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.6. Nye teknologiske værktøjer (smartphones mm.) påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø

15 9.7. AAU s øgede internationalisering påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.8. Nævn nogle af de vigtigste udfordringer forbundet med forandringerne:

16 10. Arbejdsmæssige belastninger I hvilken grad forekommer følgende i dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad Jeg føler mig belastet af organisatoriske forandringer Jeg føler mig belastet af konflikter på min arbejdsplads Jeg oplever generende afbrydelser i mit arbejde Jeg oplever for høje krav til mit arbejde Jeg oplever at have for mange opgaver Jeg føler mig ofte udkørt af mit arbejde Jeg føler mig ensom i mit arbejde på AAU Jeg har svært ved at opnå balance mellem mit arbejde og privatliv Jeg har svært ved at opnå balance mellem drift- og udviklingsopgaver

17 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad Jeg belastes følelsesmæssigt af at blive involveret i andres personlige problemer Jeg er belastet af modstridende krav fra ledere, lovgivning og/eller andre Jeg er belastet af langvarig eller intens stress Jeg synes at min primære arbejdsgruppes niveau til at håndtere stress er tilfredsstillende Jeg synes at mit niveau til at håndtere stress er tilfredsstillende Forklaring til spørgsmål : Stress defineres som en ubalance mellem de krav, der stilles til en person og de ressourcer, han eller hun mener at have til at håndtere disse. Kortvarig stress gør personen parat til at yde sit bedste, mens langvarig og intens stress er en tilstand af anspændthed og ulyst, som kan medføre uhensigtsmæssige helbredskonsekvenser.

18 Hvad er årsagen til, at du føler dig belastet af stress (sæt gerne kryds flere steder)? (1) a) En oplevet ubalance mellem de krav, der fagligt stilles til mig, og de ressourcer jeg har (2) b) En oplevet ubalance mellem de krav, der stilles til mig, og den støtte jeg kan få fagligt og personligt (3) c) Kravene til samarbejde med kolleger (4) d) Kravene til samarbejde med leder (5) e) Kravene til samarbejde med studerende (6) f) En oplevet ubalance mellem arbejde og privatliv (7) g) En oplevet ubalance mellem mulighederne for forskning og undervisningskrav (8) h) Andet Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende arbejdsmæssige belastninger (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedring):

19 11. Din nærmeste ledelse De følgende spørgsmål vedrører din opfattelse af den daglige ledelse. På universitetet varetages nogle jobs med tydelig reference til en enkelt leder, mens andre varetages i et samarbejde med mange forskellige personer, der i praksis har ledelsesmæssige funktioner. Ja Nej Ved ikke Har du flere nærmeste ledere? (1) (2) (3) Forklaring: Du har angivet at have flere nærmeste ledere. I det følgende spørges ind til din oplevelse af nærmeste ledelse, der dækker samlet alle de ledere, du betegner som dine nærmeste ledere uanset antal eller niveau. Formålet med spørgsmålene er at få afdækket, om du oplever at få den ledelsesmæssige støtte, du har behov for i din dagligdag. 11.a. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af at have flere end en nærmeste leder? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 11.a.1. Jeg trives med at have mere end en nærmeste leder 11.a.2. Det giver ofte problemer, at jeg har flere nærmeste ledere 11.a.3. Det er svært at prioritere mellem mine arbejdsopgaver fra mine nærmeste ledere

20 11.a.4. Jeg oplever, at jeg er splittet mellem mine nærmeste ledere I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af din nærmeste ledelse? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 11.2.a. Jeg får den faglige ledelse, jeg har behov for 11.2.b. Jeg får den ledelsesmæssige støtte, jeg har behov for i forhold til mine undervisningsopgaver 11. I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af din nærmeste ledelse? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad Jeg får den støtte fra min nærmeste ledelse, jeg har behov for Min nærmeste ledelse bidrager til at løse konflikter

21 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad Min nærmeste ledelse anerkender mit arbejde Jeg kender baggrunden for de beslutninger, der træffes af min nærmeste ledelse Jeg oplever et tilpas informationsniveau fra min nærmeste ledelse Jeg oplever, at min nærmeste ledelse er lydhør over for mine synspunkter Jeg oplever, at min nærmeste ledelse gør et godt stykke arbejde Jeg har tillid til min nærmeste ledelse Jeg har et godt samarbejde med min nærmeste ledelse Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende din nærmeste ledelse (eksempelvis forventninger og ønsker)

22 12. MUS (Medarbejderudviklingssamtale) Ja Nej Har du indenfor de seneste ca. 12 måneder været til medarbejderudviklingssamtale (1) (2) (MUS)? Har du fået tilbudt en medarbejderudviklingssamtale det seneste år? (1) Ja (2) Nej I hvilken grad fik du positivt udbytte af medarbejderudviklingssamtalen? (1) I meget høj grad (2) I høj grad (3) Delvist (4) I ringe grad (5) I meget ringe grad (6) Ved ikke/ikke relevant

23 12.4 I hvilken grad oplever du medarbejderudviklingssamtalen kan dække dit behov for sparring om din karriere? (1) I meget høj grad (2) I høj grad (3) Delvist (4) I ringe grad (5) I meget ringe grad (6) Ved ikke/ikke relevant Uddyb gerne, hvilket udbytte du fik af din seneste medarbejderudviklingssamtale på AAU

24 13. Sygefravær (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke

25 14. Chikane Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for: Nej Ja, én gang Ja, flere gange Ja, regelmæssigt 14.1.a. Grov tiltale (1) (2) (3) (4) 14.1.b. Trusler om vold (1) (2) (3) (4) 14.1.c. Fysisk vold (1) (2) (3) (4) 14.a. Hvem har udøvet grov tiltale? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre 14.b. Hvem har udøvet trusler om vold? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre

26 14.c. Hvem har udøvet fysisk vold? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre Er du blevet mobbet inden for det sidste år? (1) Nej (2) Ja Forklaring til spørgsmål 14.2.: Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som nedværdigende. De krænkende handlinger bliver først til mobning, når man ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod de krænkende handlinger.

27 14.2.a. Hvem har udøvet mobningen? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 14.2.b. Har du henvendt dig til nogle (en leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre) med problemet? (1) Nej (2) Ja 14.2.c. Er der blevet taget hånd om problemet? (1) Nej (2) Ja Vær opmærksom på, at dine svar behandles fortroligt. Hvis du har været udsat for chikane, kan du læse mere om, hvad du kan gøre her: AAU' konfliktpolitik og AAU's retningslinier for konflikter der fører til mobning, chikane, diskrimination, trusler samt psykisk og fysisk vold Er du blevet sexchikaneret inden for det sidste år? (1) Nej (2) Ja

28 Forklaring til spørgsmål 14.3.: Seksuel chikane er en form for mobning. Det er seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som man opfatter som krænkende a. Hvem har udøvet sexchikanen? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 14.3.b. Har du henvendt dig til nogle (leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant andre) med problemet? (1) Nej (2) Ja 14.3.c. Er der blevet taget hånd om problemet? (1) Nej (2) Ja Vær opmærksom på, at dine svar behandles fortroligt, hvis du har været udsat for chikane, kan du læse mere om, hvad du kan gøre her: AAU's retningslinier for konflikter...

29 15. Diskrimination Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af?: Nej Ja, én gang Ja, flere gange Ja, regelmæssigt Dit køn (1) (2) (3) (4) Din religion eller livssyn (1) (2) (3) (4) Din etniske baggrund (1) (2) (3) (4) Din seksuelle orientering (1) (2) (3) (4) Dit udseende (1) (2) (3) (4) Din arbejdsopgave (stilling) (1) (2) (3) (4) 15.1.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af dit køn? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 15.2.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din religion eller dit livssyn? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4)

30 15.3.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din etniske baggrund? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 15.4.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din seksuelle orientering? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 15.5.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af dit udseende? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 15.6.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din arbejdsopgave (stilling)? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4)

31 15.7. Har du henvendt dig til nogle (en leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre) med problemet? (1) Nej (2) Ja Er der blevet taget hånd om problemet? (1) Nej (2) Ja

32 16. Tilfredshed I hvilken grad passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Jeg er overordnet tilfreds med mit arbejde (1) (2) (3) (4) (5) Jeg er tilfreds med mine fremtidsudsigter i arbejdet (1) (2) (3) (4) (5) 16.3 Hvis du skulle pege på noget, der er positivt for arbejdsmiljøet og vigtigt at fastholde på din afdeling/dit institut, hvad skulle det så være? Nævn de 1-3 vigtigste forhold (rækkefølgen er underordnet) Hvis du skulle pege på noget, der kunne forbedre arbejdsmiljøet i din afdeling/dit institut, hvad skulle det så være? Nævn de 1-3 vigtigste forhold (Rækkefølgen er underordnet)

33 Institut for Kemi og Bioteknologi Ved du, hvor i organisationen du kan få behandlet psykiske arbejdsmiljøproblemer? (1) Ja (2) Nej

34 Institut for Kemi og Bioteknologi Hvor ville du henvende dig med et psykisk arbejdsmiljøproblem?

35 Institut for Læring og Filosofi I hvilken grad oplever du følgende: I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ved ikke/ikke grad relevant Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af instituttets 3 campusser Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af instituttets forskningsgrupper eller administrative teams Jeg er tilfreds med ledelsen af min forskningsgruppe Jeg er tilfreds med ledelsen på uddannelsessiden Jeg er tilfreds med personaleledelsen

36 TEKNAT/SUND-fakultetskontor Nævn de tre bedste ting ved at arbejde på fakultetskontoret: Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde på AAU?

37 Juridisk institut Nævn 1 ting, der bør ændres på din arbejdsplads: Nævn 1 ting, der ikke bør ændres på din arbejdsplads: Nævn 1 ting din leder bør ændre, for at forbedre din arbejdsplads:

38 Nævn 1 ting din leder ikke bør ændre, da det vil forringe din arbejdsplads: Hvad kunne din tillidsrepræsentant gøre i forhold til at forbedre din arbejdsplads?

39 Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Har du i pressede/stressede situationer mulighed for at udskyde eller overdrage arbejdsopgaver til kolleger? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke Uddyb eventuelt dit svar:

40 AAU-IT I hvilken grad oplever du følgende: I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Jeg føler mig utryg ved reorganiseringen af it (1) (2) (3) (4) (5) Jeg oplever usikkerhed blandt mine kolleger i forbindelse med (1) (2) (3) (4) (5) it-reorganiseringen Jeg oplever usikkerhed ved min nærmeste leder i forbindelse (1) (2) (3) (4) (5) med it-reorganiseringen Jeg overvejer at søge nyt job, fordi jeg er usikker på, hvordan (1) (2) (3) (4) (5) den nye it-organisation bliver

41 Institut for kommunikation Hvilken forandring har påvirket dig mest? (1) Vidensgruppeorganiseringen (2) Skoleorganiseringen (3) Flytning (5) Jeg er ikke været påvirket af ovenstående forandringer Hvordan har denne forandring påvirket din trivsel i forhold til: Meget positivt Positivt Uden betydning Negativt Meget negativt Ved ikke Det faglige fællesskab (1) (2) (5) (3) (4) (6) De sociale relationer (1) (2) (5) (3) (4) (6) Andet:

42 I hvilken grad har vidensgruppeorganiseringen medført følgende forandringer: Meget positiv Positiv Uden betydning Negativ Meget negativ Ved ikke Hvordan har vidensgruppeorganiseringen medført en forandring for din (1) (2) (5) (3) (4) (6) undervisning? Hvordan har vidensgruppeorganiseringen medført en forandring for din (1) (2) (5) (3) (4) (6) forskning? Hvordan har vidensgruppeorganiseringen medført en forandring for dine (1) (2) (5) (3) (4) (6) administrative opgaver? Hvordan har vidensgruppeorganiseringen medført en forandring for din (1) (2) (5) (3) (4) (6) trivsel? Hvordan oplever du en ændring ved at vidensgruppe-lederen afholder medarbejderudviklingssamtale? (1) Meget positivt (2) Positivt (5) Uden betydning

43 (3) Negativt (4) Meget negativt (6) Ved ikke Hvordan oplever du din videngruppe-leders rolle? (1) Mest som leder (2) Mest som kollega (3) Som begge dele Hvordan opfatter du din vidensgruppe? (Vælg gerne flere) (1) Som et ideelt set solidarisk fællesskab (2) Som en kampplads (3) Som en tidsrøver (4) Som ligegyldig (5) Som et informationscentrum (6) Som andet Hvordan oplever du, at tildelingen af midler på baggrund af vidensgruppens BFI point samt bonus for eksterne midler har medført en forandring i din egen indsats i gruppen? (1) Meget positivt (2) Positivt (3) Uden betydning (4) Negativt (5) Meget negativt (6) Ved ikke

44 Hvordan oplever du, at tildelingen af midler på baggrund af vidensgruppens BFI point samt bonus for eksterne midler har medført en forandring i gruppens samlede indsats? (1) Meget positivt (2) Positivt (3) Uden betydning (4) Negativt (5) Meget negativt (6) Ved ikke

45 Institut for Økonomi og Ledelse I hvilken grad er du enig med følgende udsagn: I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Sammenlægningen mellem CIP og institut for erhvervsstudier fungere tilfredsstillende Integration og velkomst af nye medarbejdere fungere tilfredsstillende Uddyb eventuelt svar til ovenstående:

46 I hvilken grad er du enig i at der skal indføres vejledende normer for tilstedeværelse, eksempelvis 3 dage om ugen i gennemsnit? (1) I meget høj grad (2) I høj grad (3) Delvist (4) I ringe grad (5) I meget ringe grad (6) Ved ikke Uddyb eventuelt dit svar:

47 Institut for Medicin og Sundhedsteknologi I hvilken grad er du enig med følgende udsagn: I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Jeg vurderer balancen mellem det jeg yder på arbejdet og det jeg får ud af det til at være tilfredsstillende Jeg vurderer balancen mellem de krav arbejdet stiller til mig og de ressourcer jeg har til rådighed til at være tilfredsstillende Jeg vurderer balancen mellem mit behov for støtte og den støtte jeg faktisk modtager til at være tilfredsstillende

48 17. Afsluttende Hvis du har yderligere kommentarer, er du velkommen til at skrive dem her

49 Du bedes nu svare på spørgsmål angående det fysiske arbejdsmiljø. Her spørges ind til følgende arbejdsområder kontor, undervisningslokaler, laboratorier, værksteder m.m. Skemaet udfyldes individuelt. Den fysiske APV er ikke anonym, da der efterfølgende skal være mulighed for at løse konkrete problemer med det fysiske arbejdsmiljø i et angivet lokale. Det er derfor meget vigtigt, at du angiver lokalitet, hvis dette er muligt. Flere lokaliteter kan anføres under samme spørgsmål. Arbejdsmiljøudvalget/arbejdsmiljøgruppen i din afdeling/på dit institut har ansvaret for at gennemgå den efterfølgende rapport og udarbejde en lokal handlingsplan med henblik på at få løst konkrete problemstillinger. Skemaet er indrettet, så du først angiver, hvilke typer problemer du har. Derefter føres du, hvor det er relevant, videre til et skærmbillede, hvor du kan uddybe hver type problemstilling for sig.

50 Inden for hvilket fysisk område udfører du dit daglige arbejde? (sæt gerne flere kryds) (1) Kontor (2) Auditorium/seminarrum (3) Laboratorium (4) Værksted (5) Trykkeri (6) Udendørs (7) Andet Hvor mange faste arbejdspladser er der på kontoret? (1) Enkeltmandskontor (2) 2-5 faste arbejdspladser (3) 6-10 faste arbejdspladser (4) 11 eller flere faste arbejdspladser

51 Arbejdspladsens indretning Har du problemer med følgende dele af indretningen i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, indretning (eksempelvis placering af inventar, teknisk udstyr) (2) Ja, pladsforhold (eksempelvis plads til udførelse af dit arbejde, "bevægelsesfrihed", frasætningsplads, plads til notetagning, brand og flugtveje) (3) Ja, antal faste arbejdspladser i kontorrum (4) Ja, belysning (eksempelvis dagslys, punktlys, rumbelysning, for lidt, for meget, blænding) (5) Ja, med andre fysiske forhold (eksempelvis gulvbelægning, afskærmning, brandslukningsudstyr) (6) Nej, jeg har ingen problemer med arbejdspladsens indretning Uddyb dit problem/dine problemer med indretning (eksempelvis placering af inventar, teknisk udstyr). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

52 Uddyb dit problem/dine problemer med pladsforhold (eksempelvis plads til udførelse af dit arbejde, bevægelsesfrihed, frasætningsplads, plads til notetagning, brand og flugtveje). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med antal faste arbejdspladser i kontorrum. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med belysning (eksempelvis dagslys, punktlys, rumbelysning, for lidt, for meget, blænding). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

53 Uddyb dit problem/dine problemer med andre fysiske forhold (eksempelvis gulvbelægning, afskærmning, brandslukningsudstyr). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

54 Indeklima Har du problemer med følgende dele af indeklimaet i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, varme (eksempelvis: temperatur, varmeafgivende udstyr, varmestråling, luftfugtighed, tung luft, regulering af varme) (2) Ja, kulde (eksempelvis: temperatur, kølerum, udendørs arbejde) (3) Ja, træk (eksempelvis: udsugning, utætheder, punkttræk fra ventilation/aircondition) (4) Ja, lugt (eksempelvis: fra afløbssystemet, fra ventilationssystemet, afgassende materialer) (5) Ja, rengøring (eksempelvis: utilstrækkelig rengøring, manglende oprydning, støv) (6) Ja, støj og akustik (eksempelvis: i auditorium, seminarrum, storrumskontor, fra apparatur, teknik, ventilation, omgivelserne) (7) Ja, ventilation (eksempelvis: manglende ventilation, udluftningsmuligheder, tung luft) (8) Ja, andre indeklimaproblemer (9) Nej, jeg har ingen problemer med indeklimaet Uddyb dit problem/dine problemer med varme (eksempelvis: temperatur, varmeafgivende udstyr, varmestråling, luftfugtighed, tung luft, regulering af varme). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

55 Uddyb dit problem/dine problemer med kulde (eksempelvis: temperatur, kølerum, udendørs arbejde). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med træk (eksempelvis: udsugning, utætheder, punkttræk fra ventilation/aircondition). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med lugt (eksempelvis: fra afløbssystemet, fra ventilationssystemet, afgassende materialer). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

56 Uddyb dit problem/dine problemer med rengøring (eksempelvis: utilstrækkelig rengøring, manglende oprydning, støv). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med støj og akustik (eksempelvis:i auditorium, seminarrum, storrumskontor, fra apparatur, teknik, ventilation, omgivelserne). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ventilation (eksempelvis: manglende ventilation, udluftningsmuligheder, tung luft). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

57 Uddyb dit problem/dine problemer med andre indeklimaproblemer. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

58 Ergonomiske forhold Har du problemer med følgende ergonomiske forhold i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, arbejdsstillinger (eksempelvis: siddende, gående, stående, foroverbøjet stilling, vrid i ryg, højt og lavt arbejde, instruktion i arbejdsstillinger) (2) Ja, ensidigt gentaget arbejde (eksempelvis: hyppig gentagelse af arbejdsoperation, manglende variation i arbejdet) (3) Ja, løft (eksempelvis: tunge løft over 11 kg, skub og træk, med og uden hjælpemidler) (4) Ja, andre problemer med ergonomiske forhold (eksempelvis: stol, bord, tastatur, mus, redskabers form, betjeningsgreb) (5) Nej, jeg har ingen problemer med ergonomiske forhold Uddyb dit problem/dine problemer med arbejdsstillinger (eksempelvis: siddende, gående, stående, foroverbøjet stilling, vrid i ryg, højt og lavt arbejde, instruktion i arbejdsstillinger). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

59 Uddyb dit problem/dine problemer med ensidigt gentaget arbejde (eksempelvis: hyppig gentagelse af arbejdsoperation, manglende variation i arbejdet). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med løft (eksempelvis: tunge løft over 11 kg, skub og træk, med og uden hjælpemidler). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med andre ergonomiske forhold (eksempelvis: stol, bord, tastatur, mus, redskabers form, betjeningsgreb). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

60 Kemiske forhold Har du problemer med følgende kemiske forhold i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, sundhedsskadelige stoffer (eksempelvis: håndtering, afvejning, emballering, opbevaring af stoffer, materialer og medicin/lægemidler, støv, allergener, enzymer, chrom, nikkel, epoxy eller andre stoffer) (2) Ja, sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis: instruktion, personlige værnemidler, alarmer) (3) Ja, affaldshåndtering (eksempelvis: kendskab til affaldsregler, opbevaring, neutralisering, transport, håndtering) (4) Ja, arbejdspladsens brugsanvisninger (eksempelvis: er der udarbejdet brugsanvisninger, adgang til brugsanvisninger) (5) Ja, brandfare/eksplosion (eksempelvis arbejde med kemikalier som kan være selvantændelige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige) (6) Ja, oprydning (eksempelvis: overfyldte stinkskabe, manglende afsætningsplads) (7) Ja, ventilation (eksempelvis: virker ventilationen, er der tilstrækkelige arbejdspladser med sug, overtryk, undertryk, lukker dørene) (8) Ja, mærkning af kemikalier (eksempelvis: kendskab til mærkningsregler, mærkes stoffer og materialer efter gældende regler) (9) Ja, andre kemiske forhold (eksempelvis: nanoteknologi, isotoper) (10) Nej, jeg har ingen problemer med kemiske forhold

61 Uddyb dit problem/dine problemer med sundhedsskadelige stoffer (eksempelvis: håndtering v/brug, afvejning, emballering, opbevaring af stoffer, materialer og medicin/lægemidler, støv, allergener, enzymer, chrom, nikkel, epoxy eller andre stoffer). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis: instruktion, personlige værnemidler, alarmer). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

62 Uddyb dit problem/dine problemer med affaldshåndtering (eksempelvis: kendskab til affaldsregler, opbevaring, neutralisering, transport, håndtering). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med arbejdspladsens brugsanvisninger (eksempelvis: er de udarbejdet?, adgang til brugsanvisninger). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

63 Uddyb dit problem/dine problemer med brandfare /eksplosion (eksempelvis: arbejde med kemikalier som kan være selvantændelige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med oprydning (eksempelvis: overfyldte stinkskabe, manglende afsætningsplads). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ventilation (eksempelvis: virker ventilationen, er der tilstrækkelige arbejdspladser med sug, overtryk, undertryk, lukker dørene). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

64 Uddyb dit problem/dine problemer med mærkning af kemikalier (eksempelvis: kendskab til mærkningsregler, mærkes stoffer og materialer efter gældende regler). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med andre kemiske forhold (eksempelvis nanoteknologi, isotoper). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

65 Biologiske forhold Har du problemer med følgende biologiske forhold i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, smittefarligt materiale (eksempelvis: smitterisici, arbejde hvori der indgår eller frigives bakterier, virus, svampe, parasitter m.v., instruktion i omgang med smittefarlige dyr/personer/materialer, jord, slam, støv, allergener) (2) Ja, GMO (eksempelvis: instruktion, bakterier, svampe, planter, dyr) (3) Ja, sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis: instruktion for undgåelse af kontaminering af andre, produktet og/eller dig, kontaktperson ved uheld) (4) Ja, affaldshåndtering (eksempelvis: kendskab til mærkningsregler, opbevaring, neutralisering, sterilisering, mærkning, håndtering, transport) (5) Ja, arbejdsforskrifter (eksempelvis: er de udarbejdet, opdateret, adgang til forskrifter) (6) Ja, ventilation (eksempelvis: virker ventilationen, er der tilstrækkelige arbejdspladser med sug, lukkede systemer, LAF-bænke, overtryk, undertryk, lukker dørene) (7) Ja, andre biologiske forhold (eksempelvis: biologisk klassificeret arbejde, klassificering af laboratorier) (8) Nej, jeg har ingen problemer med biologiske forhold Uddyb dit problem/dine problemer med smittefarligt materiale (eksempelvis smitterisici, arbejde hvori der indgår eller frigives bakterier, virus, svampe, parasitter m.v., instruktion i omgang med smittefarlige dyr/personer/materialer, jord, slam, støv, allergener). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

66 Uddyb dit problem/dine problemer med GMO (eksempelvis: instruktion, bakterier, svampe, planter, dyr). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis: instruktion, for at undgå kontaminering af andre, produktet og/eller dig, kontaktperson ved uheld). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med affaldshåndtering (eksempelvis: kendskab til affaldsregler, opbevaring, neutralisering, mærkning, håndtering, transport). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

67 Uddyb dit problem/dine problemer med arbejdsforskrifter (eksempelvis: er de udarbejdet, opdaterede, adgang til forskrifter). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ventilation (eksempelvis: virker ventilationen, er der tilstrækkelige arbejdspladser med sug, lukkede systemer, LAF-bænke, overtryk, undertryk, lukker dørene). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med andre biologiske forhold (eksempelvis: biologisk klassificeret arbejde, klassificering af laboratorier, nanoteknologi, isotoper ved klassificerede laboratorier). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

68 Oplæring/instruktion Har du problemer med følgende vedr. oplæring og instruktion med henblik på at kunne udføre dit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, det er uklart, hvem der står for oplæring og instruktion af nye medarbejdere/nye opgaver i forhold til at kunne udføre sit arbejde forsvarligt, og hvad oplæringen og instruktionen skal omfatte. (2) Ja, der er nyansatte/medarbejdere, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre deres arbejde forsvarligt. (3) Ja, der er medarbejdere, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre deres arbejdet forsvarligt, hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi eller ved arbejde med stoffer og materialer. (4) Ja, det er uklart for mig, hvilke opgaver jeg må udføre, så der ikke opstår risiko for min eller andres sikkerhed og sundhed. (5) Ja, der mangler tilsyn med, om arbejdet bliver udført forsvarligt. (6) Ja, det er uklart for mig, hvordan sikkerhed prioriteres i forhold til tid, effektivitet, service og kvalitet. (7) Ja, det er uklart for mig, hvad jeg skal gøre, hvis der opstår uforudsete farer eksempelvis driftsforstyrrelser. (8) Ja, andet vedr. oplæring og instruktion. (9) Nej, jeg eller nyansatte får den oplæring og instruktion, der er nødvendig.

69 Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er det uklart, hvem der står for oplæring og instruktion af nye medarbejdere/nye opgaver, og hvad oplæringen og instruktionen skal omfatte): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er der nyansatte/medarbejdere, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er der medarbejdere, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt, hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi eller ved arbejde med stoffer og materialer):

70 Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er det uklart for dig, hvilke opgaver du må udføre, så der ikke opstår risiko for din eller andres sikkerhed og sundhed): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (mangler der tilsyn med, om arbejdet bliver udført forsvarligt): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er det uklart for dig, hvordan sikkerhed prioriteres i forhold til tid, effektivitet, service og kvalitet):

71 Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er det uklart for dig, hvad du skal gøre, hvis der opstår uforudsete farer eksempelvis driftsforstyrrelser): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (andet vedr. oplæring og instruktion):

72 Sikkerhedsledelse Har du problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden på dit arbejde (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, min nærmeste leder griber ikke ind, hvis sikkerhedsreglerne ikke overholdes (2) Ja, min nærmeste leder tjekker ikke, om vi faktisk arbejder sikkert (3) Ja, min nærmeste leder reagerer ikke, når der opstår problemer omkring sikkerheden (4) Nej, jeg har ingen problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden. Uddyb dit problem/dine problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden (min nærmeste leder griber ikke ind, hvis sikkerhedsreglerne ikke overholdes) Uddyb dit problem/dine problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden (min nærmeste leder tjekker ikke, om vi faktisk arbejder sikkert)

73 Uddyb dit problem/dine problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden (min nærmeste leder reagerer ikke, når der opstår problemer omkring sikkerheden)

74 Efterlevelse af sikkerhedsregler Har du problemer med efterlevelsen af sikkerhedsreglerne på dit arbejde (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, jeg bøjer nogle gange sikkerhedsreglerne, så jeg kan gøre arbejdet lettere og bedre. (2) Ja, ved at ignorere sikkerhedsreglerne glider arbejdet nogle gange lettere. (3) Ja, Jeg overtræder sikkerhedsreglerne, hvis jeg føler, det ikke betyder nogen øget sikkerhedsrisiko. (4) Nej, jeg har ingen problemer med efterlevelsen af sikkerhedsreglerne.

75 Opmærksomhed på sikkerhed Hvilke forhold kan gøre, at du ikke omtaler sikkerhedsproblemer over for din nærmeste leder? (sæt gerne flere kryds)? (1) Der er ikke tradition for at omtale sikkerhedsproblemer hos os (2) Det hjælper ikke noget. (3) Det har vi normalt ikke tid til. (4) Jeg omtaler altid sikkerhedsproblemerne over for min nærmeste leder.

76 Ulykkesfarer Er der forhold ved arbejdet, eller på din arbejdsplads, der kan medvirke til arbejdsbetingede ulykker, farer eller tilløb hertil (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, på kontor (eksempelvis ledningers placering, indretning) (2) Ja, i auditorium/seminarrum (eksempelvis ledningers placering, vire til tavlehejs, podieopbygning) (3) Ja, ved udenomsarealer på matriklen (eksempelvis ujævnheder i færdselsbelægning, glatte forhold, gelænder, dårlige udsynsmuligheder ved færdsel på matriklen) (4) Ja, i laboratorierne (eksempelvis: placering af materialer, sikring af apparatur/maskiner, gulve, øjenskylleflasker, værnemidler, specielt værktøj, kanyler, skalpelblade, trykflasker, risiko for udvikling af brand) (5) Ja, på værkstederne (eksempelvis: maskiner med nødstop, placering og håndtering af maskiner, værnemidler, øjenskylleflasker, trykflasker, risiko for udvikling af brand) (6) Ja, feltarbejde (eksempel: manglende risikovurderinger og arbejdsvejledninger, prøvetagning på dybt vand) (7) Ja, ved/med maskiner (8) Ja, ved/med håndværktøj (9) Ja, ved alene arbejde (eksempel: udføres risikofyldt arbejde alene?) (10) Ja, ved manglende instruktion (11) Ja, andre ulykkesfarer (vedligeholdelse, afskærmning, transportmateriel, kraner, lifte, elinstallationer/- udstyr, stilladser, stiger, trapper, underlag, belysning, oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer, flugtveje) (12) Nej, jeg har ingen problemer med ulykkesfarer

77 Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer på kontor (eksempelvis ledningers placering, indretning). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer i auditorium/seminarrum (eksempelvis ledningers placering, vire til tavlehejs, podieopbygning). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved udenomsarealer på matriklen (eksempelvis ujævnheder i færdselsbelægning, glatte forhold, gelænder, dårlige udsynsmuligheder ved færdsel på matriklen). Angiv hvor ulykkesfaren er (adressen):

78 Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer i laboratorier (placering af materialer, sikring af apparatur/maskiner, gulve, øjenskylleflasker, værnemidler, specielt værktøj, kanyler, skalpelblade, trykflasker, risiko for udvikling af brand). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer på værksted (eksempelvis: maskiner med nødstop, placering og håndtering af maskiner, værnemidler, øjenskylleflasker, trykflasker, risiko for udvikling af brand). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved feltarbejde (eksempelvis: manglende risikovurderinger og arbejdsvejledninger, prøvetagning på dybt vand). Angiv om muligt, hvor feltarbejdet udføres, hvis det har betydning for en løsning af problemet:

79 Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved/med maskiner. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved håndværktøj. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved alenearbejde (eksempel: udføres risikofyldt arbejde alene?). Angiv om muligt, hvilket risikoarbejde der er tale om:

80 Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer med manglende instruktioner. Uddyb dit problem/dine problemer med andre ulykkesfarer (vedligeholdelse, afskærmning, transportmateriel, kraner, lifte, vedligeholdelse, el-installationer/- udstyr, stilladser, stiger, trapper, underlag, belysning, oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer, flugtveje). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

81 Sygefravær Er der forhold i dit fysiske arbejdsmiljø, som du mener kan medvirke til sygefravær (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, tunge løft træk skub (2) Ja, der er mistanke om/synlige tegn på allergifremkaldende stoffer, fugt eller svamp (3) Ja, ensidigt belastende arbejde (f.eks. tastearbejde, håndtering af mus, afpipettering) (4) Ja, støj (5) Ja, andre forhold (6) Nej, jeg mener ikke, at der er problemer i det fysiske arbejdsmiljø, der kan føre til sygefravær Uddyb dit problem/dine problemer med tunge løft - træk skub med henblik på sygefravær. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med mistanke om/synlige tegn på allergifremkaldende stoffer, fugt eller svamp. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

82 Uddyb dit problem/dine problemer med ensidigt arbejde (f.eks. tastearbejde, håndtering af mus, afpipettering). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer arbejdet udføres i: Uddyb dit problem/dine problemer med støj med henblik på sygefravær. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med andre forhold end de nævnte, der kan være skyld i sygefravær. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

83 Institut for Økonomi og Ledelse Hvad er dine ønsker og forventninger til nye fysiske forhold?

84 Institut for Kemi og Bioteknologi Ved du, hvor i organisationen du kan få behandlet fysiske, kemiske eller biologiske arbejdsmiljøproblemer? (1) Ja (2) Nej Hvor ville du henvende dig med fysiske, kemiske eller biologiske arbejdsmiljøproblemer?

85 Tak for din besvarelse. Ønsker du en udskrift af din besvarelse, skal du blot klikke på printer-ikonet forneden, før du afslutter. Din besvarelse bliver registreret, når du klikker på "Afslut" i nederste højre hjørne.

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 RESUMÉ... 4. BAGGRUND... 5 National fokus... 5 Branche fokus... 6

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 RESUMÉ... 4. BAGGRUND... 5 National fokus... 5 Branche fokus... 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 RESUMÉ... 4 BAGGRUND... 5 National fokus... 5 Branche fokus... 6 MÅL OG MÅLGRUPPER... 7 Mål... 7 Målgrupper for projektet... 7 AFGRÆNSNINGER...

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE Finansforbundet Redigeret februar 2007 Tekst: Analyse & Politik Layout: Kommunikation INDLEDNING Finansforbundet ønsker med denne pjece

Læs mere