Skemaet udfyldes individuelt. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet til den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skemaet udfyldes individuelt. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet til den"

Transkript

1 Dette er en kopi af spørgeskemaet til den psykiske arbejdspladsvurdering (APV). Bemærk at denne kopi indeholder alle spørgsmål, og at du ikke nødvendigvis vil blive stillet alle spørgsmål. Skemaet udfyldes individuelt. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet til den psykiske APV. Besvarelsen af den psykiske APV er anonym. Samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget/grupperne i din afdeling/institut har ansvar for at gennemgå den efterfølgende rapport og udarbejde en lokal handlingsplan. For at bevare anonymiteten skal der være mindst 10 besvarelser i en gruppe, før der kan laves en rapport over gruppens resultater. Hvis du skriver tekst i de åbne kommentarbokse, skal du være opmærksom på, at teksten sendes uredigeret (men stadig anonymt) til bearbejdning hos dit samarbejdsudvalg/arbejdsmiljøudvalg. Rapporterne vil være tilgængelige på HR s hjemmeside medio februar (www.hr.aau.dk). Bemærk: Du kan forberede dig ved at læse hele spørgeskemaet på HR's hjemmeside. Hvis du har behov for at holde en pause undervejs, er det muligt for dig at lukke spørgeskemaet ned og genoptage besvarelsen senere via samme link. (besvarelserne gemmes automatisk) Svarfrist: 1. januar 2013

2 1. Baggrund 1.1 Hvilken medarbejdergruppe tilhører du? (1) VIP (videnskabeligt personale - omfatter eksempelvis professorer, lektorer, adjunkter, post doc. er, ekstern lektorer, ph.d.-studerende) (2) TAP (teknisk og administrativt personale - omfatter eksempelvis administrative medarbejdere, AC- TAP er, tekniskadministrative ledere inkl. institutledere og direktionen, laboranter, IT-medarbejdere, rengøringsassistenter, betjente) 1. Baggrund (1) Nej (2) Ja

3 2. Job og arbejdsmiljø I hvilken grad oplever du følgende i din arbejdsdag? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 2.1. Jeg har passende indflydelse på indholdet af mine arbejdsopgaver 2.2. Jeg har passende indflydelse på mængden af arbejdsopgaver 2.3. Jeg har den nødvendige tid til at løse mine arbejdsopgaver 2.4. Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde 2.5. Der er tilpas forudsigelighed i mit arbejde 2.6. Jeg oplever tilstrækkelig anerkendelse af mit arbejde 2.7. Jeg føler mig velinformeret om forhold, som har betydning for mit job 2.8. Jeg har gode indflydelsesmuligheder på universitetet

4 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 2.9. Jeg finder mit arbejde meningsfuldt Jeg er engageret i mit arbejde Jeg er tilfreds med mine arbejdsopgaver Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen og organiseringen af mine arbejdsopgaver Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit job og psykiske arbejdsmiljø (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

5 3. Videnskabeligt arbejde I hvilken grad oplever du følgende i din arbejdshverdag? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 3.1. Jeg kender kravene til min publicering 3.2. Jeg føler, at jeg kan leve op til publiceringskravene 3.3. Jeg oplever publiceringskravene som værende positive for mit videnskabelige arbejde 3.4. Jeg kender kravene til mine undervisningsaktiviteter 3.5. Jeg føler, at jeg kan leve op til kravene om undervisningsaktiviteter 3.7. Jeg oplever, at der er et godt kollegialt samarbejde om min undervisning 3.8. Jeg oplever, at de administrative opgaver fylder en passende andel af arbejdstiden

6 3.9. Jeg bruger passende tid på at søge eksterne midler Jeg oplever en fornuftig balance mellem min tid til forskning og mine undervisningsaktiviteter Jeg oplever at jeg bliver tilstrækkeligt inddraget i de overordnede strategiske beslutninger på instituttet, som direkte eller indirekte har indflydelse på min forskning og undervisning

7 4. Ph.d'ernes særlige arbejdsmiljøspørgsmål I hvilken grad oplever du følgende i din arbejdshverdag? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ikk relevant 4.1. Jeg får den vejledning, jeg har brug for 4.2. Jeg oplever god kvalitet i vejledningen 4.3. Jeg kender kravene til min afhandling 4.4. Jeg oplever at der balance mellem opgaver relateret til mit PhD projekt og eventuelle opgaver relateret til mine eksterne sponsorer 4.5. Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende det videnskabelige arbejde (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

8 5. Ledelsesarbejde I hvilken grad passer følgende udsagn på dit ledelsesarbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 5.1. Jeg har tilstrækkelig tid til mit ledelsesarbejde 5.2. Jeg har passende indflydelse på, hvilke ledelsesopgaver jeg arbejder med 5.3. Jeg har et godt samarbejde med mine ledelseskolleger 5.4. Jeg har et godt samarbejde med mine medarbejdere 5.5. Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine ledelsesopgaver 5.6. Jeg finder mine ledelsesopgaver meningsfulde 5.7. Jeg møder passende anerkendelse som leder

9 5.8. Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit ledelsesarbejde (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

10 6. Samarbejde med kolleger i {%EXPR:{*1/1/ *}%} I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 6.1. Mine kolleger giver mig den opbakning, som jeg har brug for 6.2. Jeg får den faglige sparring fra mine kolleger, som jeg har behov for 6.3. Jeg oplever et tilpas samarbejde om mine arbejdsopgaver 6.4. Jeg oplever, at der er et godt samarbejde blandt mine kolleger 6.5. Jeg oplever, at der er et godt samarbejde på tværs af forskellige personalegrupper i min enhed 6.6. Jeg trives med mine kolleger 6.7. Jeg oplever, at der er en god stemning blandt kolleger i hele {%EXPR:{*1/1/ *}%}

11 6.8. Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit samarbejde med dine kolleger (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

12 7. Kolleger udenfor {%EXPR:{*1/1/ *}%} I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med kolleger udenfor {%EXPR:{*1/1/ *}%} I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 7.1. Jeg får den faglige sparring fra mine kolleger i andre afdelinger eller institutter, som jeg har behov for 7.2. Jeg oplever et godt samarbejde med mine kolleger i andre afdelinger eller institutter 7.3. Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit samarbejde med andre afdelinger eller institutter (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

13 8. Kompetencer I hvilken grad passer følgende udsagn? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 8.1. Jeg føler, at jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine arbejdsopgaver 8.2. Mit arbejde er tilpas udfordrende 8.3. Jeg anvender mine faglige kompetencer i mit arbejde 8.4. Jeg anvender mine talenter i mit arbejde 8.5. Jeg har mulighed for at deltage i den kompetenceudvikling, som jeg har brug for

14 9. Forandringer AAU er i disse år i en dynamisk udvikling med reorganisering af IT-organisering, opbygning af AAU-CPH, ekspansion i Aalborg og Esbjerg, nye uddannelser og nye kolleger. I det følgende spørges til din oplevelse af forskellige typer af forandringers indvirkning på arbejdsmiljøet. Positivt Neutralt Negativt Ikke relevant 9.1. AAU s øgede studenteroptag påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.2. Den øgede medarbejderstab påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.3. Spredningen på flere campusser (Esbjerg, København, Aalborg) påvirker (1) (2) (3) (4) mit arbejdsmiljø 9.4. Spredningen på flere lokaliteter i Aalborg påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.5. Flytning indenfor det seneste år har påvirket mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.6. Nye teknologiske værktøjer (smartphones mm.) påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø

15 9.7. AAU s øgede internationalisering påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.8. Nævn nogle af de vigtigste udfordringer forbundet med forandringerne:

16 10. Arbejdsmæssige belastninger I hvilken grad forekommer følgende i dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad Jeg føler mig belastet af organisatoriske forandringer Jeg føler mig belastet af konflikter på min arbejdsplads Jeg oplever generende afbrydelser i mit arbejde Jeg oplever for høje krav til mit arbejde Jeg oplever at have for mange opgaver Jeg føler mig ofte udkørt af mit arbejde Jeg føler mig ensom i mit arbejde på AAU Jeg har svært ved at opnå balance mellem mit arbejde og privatliv Jeg har svært ved at opnå balance mellem drift- og udviklingsopgaver

17 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad Jeg belastes følelsesmæssigt af at blive involveret i andres personlige problemer Jeg er belastet af modstridende krav fra ledere, lovgivning og/eller andre Jeg er belastet af langvarig eller intens stress Jeg synes at min primære arbejdsgruppes niveau til at håndtere stress er tilfredsstillende Jeg synes at mit niveau til at håndtere stress er tilfredsstillende Forklaring til spørgsmål : Stress defineres som en ubalance mellem de krav, der stilles til en person og de ressourcer, han eller hun mener at have til at håndtere disse. Kortvarig stress gør personen parat til at yde sit bedste, mens langvarig og intens stress er en tilstand af anspændthed og ulyst, som kan medføre uhensigtsmæssige helbredskonsekvenser.

18 Hvad er årsagen til, at du føler dig belastet af stress (sæt gerne kryds flere steder)? (1) a) En oplevet ubalance mellem de krav, der fagligt stilles til mig, og de ressourcer jeg har (2) b) En oplevet ubalance mellem de krav, der stilles til mig, og den støtte jeg kan få fagligt og personligt (3) c) Kravene til samarbejde med kolleger (4) d) Kravene til samarbejde med leder (5) e) Kravene til samarbejde med studerende (6) f) En oplevet ubalance mellem arbejde og privatliv (7) g) En oplevet ubalance mellem mulighederne for forskning og undervisningskrav (8) h) Andet Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende arbejdsmæssige belastninger (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedring):

19 11. Din nærmeste ledelse De følgende spørgsmål vedrører din opfattelse af den daglige ledelse. På universitetet varetages nogle jobs med tydelig reference til en enkelt leder, mens andre varetages i et samarbejde med mange forskellige personer, der i praksis har ledelsesmæssige funktioner. Ja Nej Ved ikke Har du flere nærmeste ledere? (1) (2) (3) Forklaring: Du har angivet at have flere nærmeste ledere. I det følgende spørges ind til din oplevelse af nærmeste ledelse, der dækker samlet alle de ledere, du betegner som dine nærmeste ledere uanset antal eller niveau. Formålet med spørgsmålene er at få afdækket, om du oplever at få den ledelsesmæssige støtte, du har behov for i din dagligdag. 11.a. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af at have flere end en nærmeste leder? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 11.a.1. Jeg trives med at have mere end en nærmeste leder 11.a.2. Det giver ofte problemer, at jeg har flere nærmeste ledere 11.a.3. Det er svært at prioritere mellem mine arbejdsopgaver fra mine nærmeste ledere

20 11.a.4. Jeg oplever, at jeg er splittet mellem mine nærmeste ledere I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af din nærmeste ledelse? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 11.2.a. Jeg får den faglige ledelse, jeg har behov for 11.2.b. Jeg får den ledelsesmæssige støtte, jeg har behov for i forhold til mine undervisningsopgaver 11. I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af din nærmeste ledelse? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad Jeg får den støtte fra min nærmeste ledelse, jeg har behov for Min nærmeste ledelse bidrager til at løse konflikter

21 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad Min nærmeste ledelse anerkender mit arbejde Jeg kender baggrunden for de beslutninger, der træffes af min nærmeste ledelse Jeg oplever et tilpas informationsniveau fra min nærmeste ledelse Jeg oplever, at min nærmeste ledelse er lydhør over for mine synspunkter Jeg oplever, at min nærmeste ledelse gør et godt stykke arbejde Jeg har tillid til min nærmeste ledelse Jeg har et godt samarbejde med min nærmeste ledelse Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende din nærmeste ledelse (eksempelvis forventninger og ønsker)

22 12. MUS (Medarbejderudviklingssamtale) Ja Nej Har du indenfor de seneste ca. 12 måneder været til medarbejderudviklingssamtale (1) (2) (MUS)? Har du fået tilbudt en medarbejderudviklingssamtale det seneste år? (1) Ja (2) Nej I hvilken grad fik du positivt udbytte af medarbejderudviklingssamtalen? (1) I meget høj grad (2) I høj grad (3) Delvist (4) I ringe grad (5) I meget ringe grad (6) Ved ikke/ikke relevant

23 12.4 I hvilken grad oplever du medarbejderudviklingssamtalen kan dække dit behov for sparring om din karriere? (1) I meget høj grad (2) I høj grad (3) Delvist (4) I ringe grad (5) I meget ringe grad (6) Ved ikke/ikke relevant Uddyb gerne, hvilket udbytte du fik af din seneste medarbejderudviklingssamtale på AAU

24 13. Sygefravær (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke

25 14. Chikane Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for: Nej Ja, én gang Ja, flere gange Ja, regelmæssigt 14.1.a. Grov tiltale (1) (2) (3) (4) 14.1.b. Trusler om vold (1) (2) (3) (4) 14.1.c. Fysisk vold (1) (2) (3) (4) 14.a. Hvem har udøvet grov tiltale? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre 14.b. Hvem har udøvet trusler om vold? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre

26 14.c. Hvem har udøvet fysisk vold? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre Er du blevet mobbet inden for det sidste år? (1) Nej (2) Ja Forklaring til spørgsmål 14.2.: Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som nedværdigende. De krænkende handlinger bliver først til mobning, når man ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod de krænkende handlinger.

27 14.2.a. Hvem har udøvet mobningen? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 14.2.b. Har du henvendt dig til nogle (en leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre) med problemet? (1) Nej (2) Ja 14.2.c. Er der blevet taget hånd om problemet? (1) Nej (2) Ja Vær opmærksom på, at dine svar behandles fortroligt. Hvis du har været udsat for chikane, kan du læse mere om, hvad du kan gøre her: AAU' konfliktpolitik og AAU's retningslinier for konflikter der fører til mobning, chikane, diskrimination, trusler samt psykisk og fysisk vold Er du blevet sexchikaneret inden for det sidste år? (1) Nej (2) Ja

28 Forklaring til spørgsmål 14.3.: Seksuel chikane er en form for mobning. Det er seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som man opfatter som krænkende a. Hvem har udøvet sexchikanen? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 14.3.b. Har du henvendt dig til nogle (leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant andre) med problemet? (1) Nej (2) Ja 14.3.c. Er der blevet taget hånd om problemet? (1) Nej (2) Ja Vær opmærksom på, at dine svar behandles fortroligt, hvis du har været udsat for chikane, kan du læse mere om, hvad du kan gøre her: AAU's retningslinier for konflikter...

29 15. Diskrimination Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af?: Nej Ja, én gang Ja, flere gange Ja, regelmæssigt Dit køn (1) (2) (3) (4) Din religion eller livssyn (1) (2) (3) (4) Din etniske baggrund (1) (2) (3) (4) Din seksuelle orientering (1) (2) (3) (4) Dit udseende (1) (2) (3) (4) Din arbejdsopgave (stilling) (1) (2) (3) (4) 15.1.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af dit køn? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 15.2.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din religion eller dit livssyn? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4)

30 15.3.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din etniske baggrund? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 15.4.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din seksuelle orientering? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 15.5.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af dit udseende? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 15.6.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din arbejdsopgave (stilling)? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4)

31 15.7. Har du henvendt dig til nogle (en leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre) med problemet? (1) Nej (2) Ja Er der blevet taget hånd om problemet? (1) Nej (2) Ja

32 16. Tilfredshed I hvilken grad passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Jeg er overordnet tilfreds med mit arbejde (1) (2) (3) (4) (5) Jeg er tilfreds med mine fremtidsudsigter i arbejdet (1) (2) (3) (4) (5) 16.3 Hvis du skulle pege på noget, der er positivt for arbejdsmiljøet og vigtigt at fastholde på din afdeling/dit institut, hvad skulle det så være? Nævn de 1-3 vigtigste forhold (rækkefølgen er underordnet) Hvis du skulle pege på noget, der kunne forbedre arbejdsmiljøet i din afdeling/dit institut, hvad skulle det så være? Nævn de 1-3 vigtigste forhold (Rækkefølgen er underordnet)

33 Institut for Kemi og Bioteknologi Ved du, hvor i organisationen du kan få behandlet psykiske arbejdsmiljøproblemer? (1) Ja (2) Nej

34 Institut for Kemi og Bioteknologi Hvor ville du henvende dig med et psykisk arbejdsmiljøproblem?

35 Institut for Læring og Filosofi I hvilken grad oplever du følgende: I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ved ikke/ikke grad relevant Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af instituttets 3 campusser Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af instituttets forskningsgrupper eller administrative teams Jeg er tilfreds med ledelsen af min forskningsgruppe Jeg er tilfreds med ledelsen på uddannelsessiden Jeg er tilfreds med personaleledelsen

36 TEKNAT/SUND-fakultetskontor Nævn de tre bedste ting ved at arbejde på fakultetskontoret: Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde på AAU?

37 Juridisk institut Nævn 1 ting, der bør ændres på din arbejdsplads: Nævn 1 ting, der ikke bør ændres på din arbejdsplads: Nævn 1 ting din leder bør ændre, for at forbedre din arbejdsplads:

38 Nævn 1 ting din leder ikke bør ændre, da det vil forringe din arbejdsplads: Hvad kunne din tillidsrepræsentant gøre i forhold til at forbedre din arbejdsplads?

39 Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Har du i pressede/stressede situationer mulighed for at udskyde eller overdrage arbejdsopgaver til kolleger? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke Uddyb eventuelt dit svar:

40 AAU-IT I hvilken grad oplever du følgende: I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Jeg føler mig utryg ved reorganiseringen af it (1) (2) (3) (4) (5) Jeg oplever usikkerhed blandt mine kolleger i forbindelse med (1) (2) (3) (4) (5) it-reorganiseringen Jeg oplever usikkerhed ved min nærmeste leder i forbindelse (1) (2) (3) (4) (5) med it-reorganiseringen Jeg overvejer at søge nyt job, fordi jeg er usikker på, hvordan (1) (2) (3) (4) (5) den nye it-organisation bliver

41 Institut for kommunikation Hvilken forandring har påvirket dig mest? (1) Vidensgruppeorganiseringen (2) Skoleorganiseringen (3) Flytning (5) Jeg er ikke været påvirket af ovenstående forandringer Hvordan har denne forandring påvirket din trivsel i forhold til: Meget positivt Positivt Uden betydning Negativt Meget negativt Ved ikke Det faglige fællesskab (1) (2) (5) (3) (4) (6) De sociale relationer (1) (2) (5) (3) (4) (6) Andet:

42 I hvilken grad har vidensgruppeorganiseringen medført følgende forandringer: Meget positiv Positiv Uden betydning Negativ Meget negativ Ved ikke Hvordan har vidensgruppeorganiseringen medført en forandring for din (1) (2) (5) (3) (4) (6) undervisning? Hvordan har vidensgruppeorganiseringen medført en forandring for din (1) (2) (5) (3) (4) (6) forskning? Hvordan har vidensgruppeorganiseringen medført en forandring for dine (1) (2) (5) (3) (4) (6) administrative opgaver? Hvordan har vidensgruppeorganiseringen medført en forandring for din (1) (2) (5) (3) (4) (6) trivsel? Hvordan oplever du en ændring ved at vidensgruppe-lederen afholder medarbejderudviklingssamtale? (1) Meget positivt (2) Positivt (5) Uden betydning

43 (3) Negativt (4) Meget negativt (6) Ved ikke Hvordan oplever du din videngruppe-leders rolle? (1) Mest som leder (2) Mest som kollega (3) Som begge dele Hvordan opfatter du din vidensgruppe? (Vælg gerne flere) (1) Som et ideelt set solidarisk fællesskab (2) Som en kampplads (3) Som en tidsrøver (4) Som ligegyldig (5) Som et informationscentrum (6) Som andet Hvordan oplever du, at tildelingen af midler på baggrund af vidensgruppens BFI point samt bonus for eksterne midler har medført en forandring i din egen indsats i gruppen? (1) Meget positivt (2) Positivt (3) Uden betydning (4) Negativt (5) Meget negativt (6) Ved ikke

44 Hvordan oplever du, at tildelingen af midler på baggrund af vidensgruppens BFI point samt bonus for eksterne midler har medført en forandring i gruppens samlede indsats? (1) Meget positivt (2) Positivt (3) Uden betydning (4) Negativt (5) Meget negativt (6) Ved ikke

45 Institut for Økonomi og Ledelse I hvilken grad er du enig med følgende udsagn: I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Sammenlægningen mellem CIP og institut for erhvervsstudier fungere tilfredsstillende Integration og velkomst af nye medarbejdere fungere tilfredsstillende Uddyb eventuelt svar til ovenstående:

46 I hvilken grad er du enig i at der skal indføres vejledende normer for tilstedeværelse, eksempelvis 3 dage om ugen i gennemsnit? (1) I meget høj grad (2) I høj grad (3) Delvist (4) I ringe grad (5) I meget ringe grad (6) Ved ikke Uddyb eventuelt dit svar:

47 Institut for Medicin og Sundhedsteknologi I hvilken grad er du enig med følgende udsagn: I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Jeg vurderer balancen mellem det jeg yder på arbejdet og det jeg får ud af det til at være tilfredsstillende Jeg vurderer balancen mellem de krav arbejdet stiller til mig og de ressourcer jeg har til rådighed til at være tilfredsstillende Jeg vurderer balancen mellem mit behov for støtte og den støtte jeg faktisk modtager til at være tilfredsstillende

48 17. Afsluttende Hvis du har yderligere kommentarer, er du velkommen til at skrive dem her

49 Du bedes nu svare på spørgsmål angående det fysiske arbejdsmiljø. Her spørges ind til følgende arbejdsområder kontor, undervisningslokaler, laboratorier, værksteder m.m. Skemaet udfyldes individuelt. Den fysiske APV er ikke anonym, da der efterfølgende skal være mulighed for at løse konkrete problemer med det fysiske arbejdsmiljø i et angivet lokale. Det er derfor meget vigtigt, at du angiver lokalitet, hvis dette er muligt. Flere lokaliteter kan anføres under samme spørgsmål. Arbejdsmiljøudvalget/arbejdsmiljøgruppen i din afdeling/på dit institut har ansvaret for at gennemgå den efterfølgende rapport og udarbejde en lokal handlingsplan med henblik på at få løst konkrete problemstillinger. Skemaet er indrettet, så du først angiver, hvilke typer problemer du har. Derefter føres du, hvor det er relevant, videre til et skærmbillede, hvor du kan uddybe hver type problemstilling for sig.

50 Inden for hvilket fysisk område udfører du dit daglige arbejde? (sæt gerne flere kryds) (1) Kontor (2) Auditorium/seminarrum (3) Laboratorium (4) Værksted (5) Trykkeri (6) Udendørs (7) Andet Hvor mange faste arbejdspladser er der på kontoret? (1) Enkeltmandskontor (2) 2-5 faste arbejdspladser (3) 6-10 faste arbejdspladser (4) 11 eller flere faste arbejdspladser

51 Arbejdspladsens indretning Har du problemer med følgende dele af indretningen i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, indretning (eksempelvis placering af inventar, teknisk udstyr) (2) Ja, pladsforhold (eksempelvis plads til udførelse af dit arbejde, "bevægelsesfrihed", frasætningsplads, plads til notetagning, brand og flugtveje) (3) Ja, antal faste arbejdspladser i kontorrum (4) Ja, belysning (eksempelvis dagslys, punktlys, rumbelysning, for lidt, for meget, blænding) (5) Ja, med andre fysiske forhold (eksempelvis gulvbelægning, afskærmning, brandslukningsudstyr) (6) Nej, jeg har ingen problemer med arbejdspladsens indretning Uddyb dit problem/dine problemer med indretning (eksempelvis placering af inventar, teknisk udstyr). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

52 Uddyb dit problem/dine problemer med pladsforhold (eksempelvis plads til udførelse af dit arbejde, bevægelsesfrihed, frasætningsplads, plads til notetagning, brand og flugtveje). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med antal faste arbejdspladser i kontorrum. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med belysning (eksempelvis dagslys, punktlys, rumbelysning, for lidt, for meget, blænding). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

53 Uddyb dit problem/dine problemer med andre fysiske forhold (eksempelvis gulvbelægning, afskærmning, brandslukningsudstyr). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

54 Indeklima Har du problemer med følgende dele af indeklimaet i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, varme (eksempelvis: temperatur, varmeafgivende udstyr, varmestråling, luftfugtighed, tung luft, regulering af varme) (2) Ja, kulde (eksempelvis: temperatur, kølerum, udendørs arbejde) (3) Ja, træk (eksempelvis: udsugning, utætheder, punkttræk fra ventilation/aircondition) (4) Ja, lugt (eksempelvis: fra afløbssystemet, fra ventilationssystemet, afgassende materialer) (5) Ja, rengøring (eksempelvis: utilstrækkelig rengøring, manglende oprydning, støv) (6) Ja, støj og akustik (eksempelvis: i auditorium, seminarrum, storrumskontor, fra apparatur, teknik, ventilation, omgivelserne) (7) Ja, ventilation (eksempelvis: manglende ventilation, udluftningsmuligheder, tung luft) (8) Ja, andre indeklimaproblemer (9) Nej, jeg har ingen problemer med indeklimaet Uddyb dit problem/dine problemer med varme (eksempelvis: temperatur, varmeafgivende udstyr, varmestråling, luftfugtighed, tung luft, regulering af varme). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

55 Uddyb dit problem/dine problemer med kulde (eksempelvis: temperatur, kølerum, udendørs arbejde). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med træk (eksempelvis: udsugning, utætheder, punkttræk fra ventilation/aircondition). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med lugt (eksempelvis: fra afløbssystemet, fra ventilationssystemet, afgassende materialer). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

56 Uddyb dit problem/dine problemer med rengøring (eksempelvis: utilstrækkelig rengøring, manglende oprydning, støv). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med støj og akustik (eksempelvis:i auditorium, seminarrum, storrumskontor, fra apparatur, teknik, ventilation, omgivelserne). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ventilation (eksempelvis: manglende ventilation, udluftningsmuligheder, tung luft). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

57 Uddyb dit problem/dine problemer med andre indeklimaproblemer. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

58 Ergonomiske forhold Har du problemer med følgende ergonomiske forhold i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, arbejdsstillinger (eksempelvis: siddende, gående, stående, foroverbøjet stilling, vrid i ryg, højt og lavt arbejde, instruktion i arbejdsstillinger) (2) Ja, ensidigt gentaget arbejde (eksempelvis: hyppig gentagelse af arbejdsoperation, manglende variation i arbejdet) (3) Ja, løft (eksempelvis: tunge løft over 11 kg, skub og træk, med og uden hjælpemidler) (4) Ja, andre problemer med ergonomiske forhold (eksempelvis: stol, bord, tastatur, mus, redskabers form, betjeningsgreb) (5) Nej, jeg har ingen problemer med ergonomiske forhold Uddyb dit problem/dine problemer med arbejdsstillinger (eksempelvis: siddende, gående, stående, foroverbøjet stilling, vrid i ryg, højt og lavt arbejde, instruktion i arbejdsstillinger). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

59 Uddyb dit problem/dine problemer med ensidigt gentaget arbejde (eksempelvis: hyppig gentagelse af arbejdsoperation, manglende variation i arbejdet). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med løft (eksempelvis: tunge løft over 11 kg, skub og træk, med og uden hjælpemidler). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med andre ergonomiske forhold (eksempelvis: stol, bord, tastatur, mus, redskabers form, betjeningsgreb). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

60 Kemiske forhold Har du problemer med følgende kemiske forhold i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, sundhedsskadelige stoffer (eksempelvis: håndtering, afvejning, emballering, opbevaring af stoffer, materialer og medicin/lægemidler, støv, allergener, enzymer, chrom, nikkel, epoxy eller andre stoffer) (2) Ja, sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis: instruktion, personlige værnemidler, alarmer) (3) Ja, affaldshåndtering (eksempelvis: kendskab til affaldsregler, opbevaring, neutralisering, transport, håndtering) (4) Ja, arbejdspladsens brugsanvisninger (eksempelvis: er der udarbejdet brugsanvisninger, adgang til brugsanvisninger) (5) Ja, brandfare/eksplosion (eksempelvis arbejde med kemikalier som kan være selvantændelige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige) (6) Ja, oprydning (eksempelvis: overfyldte stinkskabe, manglende afsætningsplads) (7) Ja, ventilation (eksempelvis: virker ventilationen, er der tilstrækkelige arbejdspladser med sug, overtryk, undertryk, lukker dørene) (8) Ja, mærkning af kemikalier (eksempelvis: kendskab til mærkningsregler, mærkes stoffer og materialer efter gældende regler) (9) Ja, andre kemiske forhold (eksempelvis: nanoteknologi, isotoper) (10) Nej, jeg har ingen problemer med kemiske forhold

61 Uddyb dit problem/dine problemer med sundhedsskadelige stoffer (eksempelvis: håndtering v/brug, afvejning, emballering, opbevaring af stoffer, materialer og medicin/lægemidler, støv, allergener, enzymer, chrom, nikkel, epoxy eller andre stoffer). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis: instruktion, personlige værnemidler, alarmer). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

62 Uddyb dit problem/dine problemer med affaldshåndtering (eksempelvis: kendskab til affaldsregler, opbevaring, neutralisering, transport, håndtering). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med arbejdspladsens brugsanvisninger (eksempelvis: er de udarbejdet?, adgang til brugsanvisninger). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

63 Uddyb dit problem/dine problemer med brandfare /eksplosion (eksempelvis: arbejde med kemikalier som kan være selvantændelige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med oprydning (eksempelvis: overfyldte stinkskabe, manglende afsætningsplads). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ventilation (eksempelvis: virker ventilationen, er der tilstrækkelige arbejdspladser med sug, overtryk, undertryk, lukker dørene). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

64 Uddyb dit problem/dine problemer med mærkning af kemikalier (eksempelvis: kendskab til mærkningsregler, mærkes stoffer og materialer efter gældende regler). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med andre kemiske forhold (eksempelvis nanoteknologi, isotoper). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

65 Biologiske forhold Har du problemer med følgende biologiske forhold i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, smittefarligt materiale (eksempelvis: smitterisici, arbejde hvori der indgår eller frigives bakterier, virus, svampe, parasitter m.v., instruktion i omgang med smittefarlige dyr/personer/materialer, jord, slam, støv, allergener) (2) Ja, GMO (eksempelvis: instruktion, bakterier, svampe, planter, dyr) (3) Ja, sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis: instruktion for undgåelse af kontaminering af andre, produktet og/eller dig, kontaktperson ved uheld) (4) Ja, affaldshåndtering (eksempelvis: kendskab til mærkningsregler, opbevaring, neutralisering, sterilisering, mærkning, håndtering, transport) (5) Ja, arbejdsforskrifter (eksempelvis: er de udarbejdet, opdateret, adgang til forskrifter) (6) Ja, ventilation (eksempelvis: virker ventilationen, er der tilstrækkelige arbejdspladser med sug, lukkede systemer, LAF-bænke, overtryk, undertryk, lukker dørene) (7) Ja, andre biologiske forhold (eksempelvis: biologisk klassificeret arbejde, klassificering af laboratorier) (8) Nej, jeg har ingen problemer med biologiske forhold Uddyb dit problem/dine problemer med smittefarligt materiale (eksempelvis smitterisici, arbejde hvori der indgår eller frigives bakterier, virus, svampe, parasitter m.v., instruktion i omgang med smittefarlige dyr/personer/materialer, jord, slam, støv, allergener). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

66 Uddyb dit problem/dine problemer med GMO (eksempelvis: instruktion, bakterier, svampe, planter, dyr). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis: instruktion, for at undgå kontaminering af andre, produktet og/eller dig, kontaktperson ved uheld). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med affaldshåndtering (eksempelvis: kendskab til affaldsregler, opbevaring, neutralisering, mærkning, håndtering, transport). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

67 Uddyb dit problem/dine problemer med arbejdsforskrifter (eksempelvis: er de udarbejdet, opdaterede, adgang til forskrifter). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ventilation (eksempelvis: virker ventilationen, er der tilstrækkelige arbejdspladser med sug, lukkede systemer, LAF-bænke, overtryk, undertryk, lukker dørene). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med andre biologiske forhold (eksempelvis: biologisk klassificeret arbejde, klassificering af laboratorier, nanoteknologi, isotoper ved klassificerede laboratorier). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

68 Oplæring/instruktion Har du problemer med følgende vedr. oplæring og instruktion med henblik på at kunne udføre dit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, det er uklart, hvem der står for oplæring og instruktion af nye medarbejdere/nye opgaver i forhold til at kunne udføre sit arbejde forsvarligt, og hvad oplæringen og instruktionen skal omfatte. (2) Ja, der er nyansatte/medarbejdere, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre deres arbejde forsvarligt. (3) Ja, der er medarbejdere, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre deres arbejdet forsvarligt, hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi eller ved arbejde med stoffer og materialer. (4) Ja, det er uklart for mig, hvilke opgaver jeg må udføre, så der ikke opstår risiko for min eller andres sikkerhed og sundhed. (5) Ja, der mangler tilsyn med, om arbejdet bliver udført forsvarligt. (6) Ja, det er uklart for mig, hvordan sikkerhed prioriteres i forhold til tid, effektivitet, service og kvalitet. (7) Ja, det er uklart for mig, hvad jeg skal gøre, hvis der opstår uforudsete farer eksempelvis driftsforstyrrelser. (8) Ja, andet vedr. oplæring og instruktion. (9) Nej, jeg eller nyansatte får den oplæring og instruktion, der er nødvendig.

69 Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er det uklart, hvem der står for oplæring og instruktion af nye medarbejdere/nye opgaver, og hvad oplæringen og instruktionen skal omfatte): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er der nyansatte/medarbejdere, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er der medarbejdere, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt, hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi eller ved arbejde med stoffer og materialer):

70 Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er det uklart for dig, hvilke opgaver du må udføre, så der ikke opstår risiko for din eller andres sikkerhed og sundhed): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (mangler der tilsyn med, om arbejdet bliver udført forsvarligt): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er det uklart for dig, hvordan sikkerhed prioriteres i forhold til tid, effektivitet, service og kvalitet):

71 Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er det uklart for dig, hvad du skal gøre, hvis der opstår uforudsete farer eksempelvis driftsforstyrrelser): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (andet vedr. oplæring og instruktion):

72 Sikkerhedsledelse Har du problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden på dit arbejde (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, min nærmeste leder griber ikke ind, hvis sikkerhedsreglerne ikke overholdes (2) Ja, min nærmeste leder tjekker ikke, om vi faktisk arbejder sikkert (3) Ja, min nærmeste leder reagerer ikke, når der opstår problemer omkring sikkerheden (4) Nej, jeg har ingen problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden. Uddyb dit problem/dine problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden (min nærmeste leder griber ikke ind, hvis sikkerhedsreglerne ikke overholdes) Uddyb dit problem/dine problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden (min nærmeste leder tjekker ikke, om vi faktisk arbejder sikkert)

73 Uddyb dit problem/dine problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden (min nærmeste leder reagerer ikke, når der opstår problemer omkring sikkerheden)

74 Efterlevelse af sikkerhedsregler Har du problemer med efterlevelsen af sikkerhedsreglerne på dit arbejde (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, jeg bøjer nogle gange sikkerhedsreglerne, så jeg kan gøre arbejdet lettere og bedre. (2) Ja, ved at ignorere sikkerhedsreglerne glider arbejdet nogle gange lettere. (3) Ja, Jeg overtræder sikkerhedsreglerne, hvis jeg føler, det ikke betyder nogen øget sikkerhedsrisiko. (4) Nej, jeg har ingen problemer med efterlevelsen af sikkerhedsreglerne.

75 Opmærksomhed på sikkerhed Hvilke forhold kan gøre, at du ikke omtaler sikkerhedsproblemer over for din nærmeste leder? (sæt gerne flere kryds)? (1) Der er ikke tradition for at omtale sikkerhedsproblemer hos os (2) Det hjælper ikke noget. (3) Det har vi normalt ikke tid til. (4) Jeg omtaler altid sikkerhedsproblemerne over for min nærmeste leder.

76 Ulykkesfarer Er der forhold ved arbejdet, eller på din arbejdsplads, der kan medvirke til arbejdsbetingede ulykker, farer eller tilløb hertil (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, på kontor (eksempelvis ledningers placering, indretning) (2) Ja, i auditorium/seminarrum (eksempelvis ledningers placering, vire til tavlehejs, podieopbygning) (3) Ja, ved udenomsarealer på matriklen (eksempelvis ujævnheder i færdselsbelægning, glatte forhold, gelænder, dårlige udsynsmuligheder ved færdsel på matriklen) (4) Ja, i laboratorierne (eksempelvis: placering af materialer, sikring af apparatur/maskiner, gulve, øjenskylleflasker, værnemidler, specielt værktøj, kanyler, skalpelblade, trykflasker, risiko for udvikling af brand) (5) Ja, på værkstederne (eksempelvis: maskiner med nødstop, placering og håndtering af maskiner, værnemidler, øjenskylleflasker, trykflasker, risiko for udvikling af brand) (6) Ja, feltarbejde (eksempel: manglende risikovurderinger og arbejdsvejledninger, prøvetagning på dybt vand) (7) Ja, ved/med maskiner (8) Ja, ved/med håndværktøj (9) Ja, ved alene arbejde (eksempel: udføres risikofyldt arbejde alene?) (10) Ja, ved manglende instruktion (11) Ja, andre ulykkesfarer (vedligeholdelse, afskærmning, transportmateriel, kraner, lifte, elinstallationer/- udstyr, stilladser, stiger, trapper, underlag, belysning, oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer, flugtveje) (12) Nej, jeg har ingen problemer med ulykkesfarer

77 Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer på kontor (eksempelvis ledningers placering, indretning). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer i auditorium/seminarrum (eksempelvis ledningers placering, vire til tavlehejs, podieopbygning). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved udenomsarealer på matriklen (eksempelvis ujævnheder i færdselsbelægning, glatte forhold, gelænder, dårlige udsynsmuligheder ved færdsel på matriklen). Angiv hvor ulykkesfaren er (adressen):

78 Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer i laboratorier (placering af materialer, sikring af apparatur/maskiner, gulve, øjenskylleflasker, værnemidler, specielt værktøj, kanyler, skalpelblade, trykflasker, risiko for udvikling af brand). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer på værksted (eksempelvis: maskiner med nødstop, placering og håndtering af maskiner, værnemidler, øjenskylleflasker, trykflasker, risiko for udvikling af brand). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved feltarbejde (eksempelvis: manglende risikovurderinger og arbejdsvejledninger, prøvetagning på dybt vand). Angiv om muligt, hvor feltarbejdet udføres, hvis det har betydning for en løsning af problemet:

79 Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved/med maskiner. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved håndværktøj. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved alenearbejde (eksempel: udføres risikofyldt arbejde alene?). Angiv om muligt, hvilket risikoarbejde der er tale om:

80 Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer med manglende instruktioner. Uddyb dit problem/dine problemer med andre ulykkesfarer (vedligeholdelse, afskærmning, transportmateriel, kraner, lifte, vedligeholdelse, el-installationer/- udstyr, stilladser, stiger, trapper, underlag, belysning, oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer, flugtveje). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

81 Sygefravær Er der forhold i dit fysiske arbejdsmiljø, som du mener kan medvirke til sygefravær (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, tunge løft træk skub (2) Ja, der er mistanke om/synlige tegn på allergifremkaldende stoffer, fugt eller svamp (3) Ja, ensidigt belastende arbejde (f.eks. tastearbejde, håndtering af mus, afpipettering) (4) Ja, støj (5) Ja, andre forhold (6) Nej, jeg mener ikke, at der er problemer i det fysiske arbejdsmiljø, der kan føre til sygefravær Uddyb dit problem/dine problemer med tunge løft - træk skub med henblik på sygefravær. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med mistanke om/synlige tegn på allergifremkaldende stoffer, fugt eller svamp. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

82 Uddyb dit problem/dine problemer med ensidigt arbejde (f.eks. tastearbejde, håndtering af mus, afpipettering). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer arbejdet udføres i: Uddyb dit problem/dine problemer med støj med henblik på sygefravær. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med andre forhold end de nævnte, der kan være skyld i sygefravær. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

83 Institut for Økonomi og Ledelse Hvad er dine ønsker og forventninger til nye fysiske forhold?

84 Institut for Kemi og Bioteknologi Ved du, hvor i organisationen du kan få behandlet fysiske, kemiske eller biologiske arbejdsmiljøproblemer? (1) Ja (2) Nej Hvor ville du henvende dig med fysiske, kemiske eller biologiske arbejdsmiljøproblemer?

85 Tak for din besvarelse. Ønsker du en udskrift af din besvarelse, skal du blot klikke på printer-ikonet forneden, før du afslutter. Din besvarelse bliver registreret, når du klikker på "Afslut" i nederste højre hjørne.

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Resultater: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Resultater: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Resultater: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Følgende rapport indeholder resultater fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets besvarelse af APV-spørgeskemaet, som er indsamlet medio december 2012- primo

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil

Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil Dette er spørgeskemaet til den psykiske arbejdsmiljøpladsvurdering (APV). Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer... Resultater for Institut Teknisk Forvaltning I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver... Resultater for Institut 5 Juridisk Institut I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver... Resultater for Institut 10 Uddannelse, Læring og Filosofi Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3 2.a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur

Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold RESULTATER FOR INSTITUT 12 SPROG OG KULTUR...

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % %

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % % Stevns Friskole Fysiske forhold inkl. indeklima Vurder nedenstående arbejdsmiljøforhold:. Temperaturen i klasselalet 8 9 % 9. Temperaturforandringer i klasselalet i løbet af dagen. Evt. Stigning/fald i

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Holstebro Kommune Totalrapport

Holstebro Kommune Totalrapport Holstebro Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 661 Denne rapport indeholder besvarelser for 661 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 88,1%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 01-12-2013-01-03-2014.

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere