Skemaet udfyldes individuelt. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet til den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skemaet udfyldes individuelt. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet til den"

Transkript

1 Dette er en kopi af spørgeskemaet til den psykiske arbejdspladsvurdering (APV). Bemærk at denne kopi indeholder alle spørgsmål, og at du ikke nødvendigvis vil blive stillet alle spørgsmål. Skemaet udfyldes individuelt. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet til den psykiske APV. Besvarelsen af den psykiske APV er anonym. Samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget/grupperne i din afdeling/institut har ansvar for at gennemgå den efterfølgende rapport og udarbejde en lokal handlingsplan. For at bevare anonymiteten skal der være mindst 10 besvarelser i en gruppe, før der kan laves en rapport over gruppens resultater. Hvis du skriver tekst i de åbne kommentarbokse, skal du være opmærksom på, at teksten sendes uredigeret (men stadig anonymt) til bearbejdning hos dit samarbejdsudvalg/arbejdsmiljøudvalg. Rapporterne vil være tilgængelige på HR s hjemmeside medio februar (www.hr.aau.dk). Bemærk: Du kan forberede dig ved at læse hele spørgeskemaet på HR's hjemmeside. Hvis du har behov for at holde en pause undervejs, er det muligt for dig at lukke spørgeskemaet ned og genoptage besvarelsen senere via samme link. (besvarelserne gemmes automatisk) Svarfrist: 1. januar 2013

2 1. Baggrund 1.1 Hvilken medarbejdergruppe tilhører du? (1) VIP (videnskabeligt personale - omfatter eksempelvis professorer, lektorer, adjunkter, post doc. er, ekstern lektorer, ph.d.-studerende) (2) TAP (teknisk og administrativt personale - omfatter eksempelvis administrative medarbejdere, AC- TAP er, tekniskadministrative ledere inkl. institutledere og direktionen, laboranter, IT-medarbejdere, rengøringsassistenter, betjente) 1. Baggrund (1) Nej (2) Ja

3 2. Job og arbejdsmiljø I hvilken grad oplever du følgende i din arbejdsdag? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 2.1. Jeg har passende indflydelse på indholdet af mine arbejdsopgaver 2.2. Jeg har passende indflydelse på mængden af arbejdsopgaver 2.3. Jeg har den nødvendige tid til at løse mine arbejdsopgaver 2.4. Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde 2.5. Der er tilpas forudsigelighed i mit arbejde 2.6. Jeg oplever tilstrækkelig anerkendelse af mit arbejde 2.7. Jeg føler mig velinformeret om forhold, som har betydning for mit job 2.8. Jeg har gode indflydelsesmuligheder på universitetet

4 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 2.9. Jeg finder mit arbejde meningsfuldt Jeg er engageret i mit arbejde Jeg er tilfreds med mine arbejdsopgaver Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen og organiseringen af mine arbejdsopgaver Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit job og psykiske arbejdsmiljø (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

5 3. Videnskabeligt arbejde I hvilken grad oplever du følgende i din arbejdshverdag? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 3.1. Jeg kender kravene til min publicering 3.2. Jeg føler, at jeg kan leve op til publiceringskravene 3.3. Jeg oplever publiceringskravene som værende positive for mit videnskabelige arbejde 3.4. Jeg kender kravene til mine undervisningsaktiviteter 3.5. Jeg føler, at jeg kan leve op til kravene om undervisningsaktiviteter 3.7. Jeg oplever, at der er et godt kollegialt samarbejde om min undervisning 3.8. Jeg oplever, at de administrative opgaver fylder en passende andel af arbejdstiden

6 3.9. Jeg bruger passende tid på at søge eksterne midler Jeg oplever en fornuftig balance mellem min tid til forskning og mine undervisningsaktiviteter Jeg oplever at jeg bliver tilstrækkeligt inddraget i de overordnede strategiske beslutninger på instituttet, som direkte eller indirekte har indflydelse på min forskning og undervisning

7 4. Ph.d'ernes særlige arbejdsmiljøspørgsmål I hvilken grad oplever du følgende i din arbejdshverdag? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ikk relevant 4.1. Jeg får den vejledning, jeg har brug for 4.2. Jeg oplever god kvalitet i vejledningen 4.3. Jeg kender kravene til min afhandling 4.4. Jeg oplever at der balance mellem opgaver relateret til mit PhD projekt og eventuelle opgaver relateret til mine eksterne sponsorer 4.5. Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende det videnskabelige arbejde (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

8 5. Ledelsesarbejde I hvilken grad passer følgende udsagn på dit ledelsesarbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 5.1. Jeg har tilstrækkelig tid til mit ledelsesarbejde 5.2. Jeg har passende indflydelse på, hvilke ledelsesopgaver jeg arbejder med 5.3. Jeg har et godt samarbejde med mine ledelseskolleger 5.4. Jeg har et godt samarbejde med mine medarbejdere 5.5. Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine ledelsesopgaver 5.6. Jeg finder mine ledelsesopgaver meningsfulde 5.7. Jeg møder passende anerkendelse som leder

9 5.8. Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit ledelsesarbejde (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

10 6. Samarbejde med kolleger i {%EXPR:{*1/1/ *}%} I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 6.1. Mine kolleger giver mig den opbakning, som jeg har brug for 6.2. Jeg får den faglige sparring fra mine kolleger, som jeg har behov for 6.3. Jeg oplever et tilpas samarbejde om mine arbejdsopgaver 6.4. Jeg oplever, at der er et godt samarbejde blandt mine kolleger 6.5. Jeg oplever, at der er et godt samarbejde på tværs af forskellige personalegrupper i min enhed 6.6. Jeg trives med mine kolleger 6.7. Jeg oplever, at der er en god stemning blandt kolleger i hele {%EXPR:{*1/1/ *}%}

11 6.8. Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit samarbejde med dine kolleger (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

12 7. Kolleger udenfor {%EXPR:{*1/1/ *}%} I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med kolleger udenfor {%EXPR:{*1/1/ *}%} I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 7.1. Jeg får den faglige sparring fra mine kolleger i andre afdelinger eller institutter, som jeg har behov for 7.2. Jeg oplever et godt samarbejde med mine kolleger i andre afdelinger eller institutter 7.3. Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit samarbejde med andre afdelinger eller institutter (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer)

13 8. Kompetencer I hvilken grad passer følgende udsagn? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 8.1. Jeg føler, at jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine arbejdsopgaver 8.2. Mit arbejde er tilpas udfordrende 8.3. Jeg anvender mine faglige kompetencer i mit arbejde 8.4. Jeg anvender mine talenter i mit arbejde 8.5. Jeg har mulighed for at deltage i den kompetenceudvikling, som jeg har brug for

14 9. Forandringer AAU er i disse år i en dynamisk udvikling med reorganisering af IT-organisering, opbygning af AAU-CPH, ekspansion i Aalborg og Esbjerg, nye uddannelser og nye kolleger. I det følgende spørges til din oplevelse af forskellige typer af forandringers indvirkning på arbejdsmiljøet. Positivt Neutralt Negativt Ikke relevant 9.1. AAU s øgede studenteroptag påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.2. Den øgede medarbejderstab påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.3. Spredningen på flere campusser (Esbjerg, København, Aalborg) påvirker (1) (2) (3) (4) mit arbejdsmiljø 9.4. Spredningen på flere lokaliteter i Aalborg påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.5. Flytning indenfor det seneste år har påvirket mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.6. Nye teknologiske værktøjer (smartphones mm.) påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø

15 9.7. AAU s øgede internationalisering påvirker mit (1) (2) (3) (4) arbejdsmiljø 9.8. Nævn nogle af de vigtigste udfordringer forbundet med forandringerne:

16 10. Arbejdsmæssige belastninger I hvilken grad forekommer følgende i dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad Jeg føler mig belastet af organisatoriske forandringer Jeg føler mig belastet af konflikter på min arbejdsplads Jeg oplever generende afbrydelser i mit arbejde Jeg oplever for høje krav til mit arbejde Jeg oplever at have for mange opgaver Jeg føler mig ofte udkørt af mit arbejde Jeg føler mig ensom i mit arbejde på AAU Jeg har svært ved at opnå balance mellem mit arbejde og privatliv Jeg har svært ved at opnå balance mellem drift- og udviklingsopgaver

17 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad Jeg belastes følelsesmæssigt af at blive involveret i andres personlige problemer Jeg er belastet af modstridende krav fra ledere, lovgivning og/eller andre Jeg er belastet af langvarig eller intens stress Jeg synes at min primære arbejdsgruppes niveau til at håndtere stress er tilfredsstillende Jeg synes at mit niveau til at håndtere stress er tilfredsstillende Forklaring til spørgsmål : Stress defineres som en ubalance mellem de krav, der stilles til en person og de ressourcer, han eller hun mener at have til at håndtere disse. Kortvarig stress gør personen parat til at yde sit bedste, mens langvarig og intens stress er en tilstand af anspændthed og ulyst, som kan medføre uhensigtsmæssige helbredskonsekvenser.

18 Hvad er årsagen til, at du føler dig belastet af stress (sæt gerne kryds flere steder)? (1) a) En oplevet ubalance mellem de krav, der fagligt stilles til mig, og de ressourcer jeg har (2) b) En oplevet ubalance mellem de krav, der stilles til mig, og den støtte jeg kan få fagligt og personligt (3) c) Kravene til samarbejde med kolleger (4) d) Kravene til samarbejde med leder (5) e) Kravene til samarbejde med studerende (6) f) En oplevet ubalance mellem arbejde og privatliv (7) g) En oplevet ubalance mellem mulighederne for forskning og undervisningskrav (8) h) Andet Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende arbejdsmæssige belastninger (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedring):

19 11. Din nærmeste ledelse De følgende spørgsmål vedrører din opfattelse af den daglige ledelse. På universitetet varetages nogle jobs med tydelig reference til en enkelt leder, mens andre varetages i et samarbejde med mange forskellige personer, der i praksis har ledelsesmæssige funktioner. Ja Nej Ved ikke Har du flere nærmeste ledere? (1) (2) (3) Forklaring: Du har angivet at have flere nærmeste ledere. I det følgende spørges ind til din oplevelse af nærmeste ledelse, der dækker samlet alle de ledere, du betegner som dine nærmeste ledere uanset antal eller niveau. Formålet med spørgsmålene er at få afdækket, om du oplever at få den ledelsesmæssige støtte, du har behov for i din dagligdag. 11.a. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af at have flere end en nærmeste leder? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 11.a.1. Jeg trives med at have mere end en nærmeste leder 11.a.2. Det giver ofte problemer, at jeg har flere nærmeste ledere 11.a.3. Det er svært at prioritere mellem mine arbejdsopgaver fra mine nærmeste ledere

20 11.a.4. Jeg oplever, at jeg er splittet mellem mine nærmeste ledere I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af din nærmeste ledelse? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad 11.2.a. Jeg får den faglige ledelse, jeg har behov for 11.2.b. Jeg får den ledelsesmæssige støtte, jeg har behov for i forhold til mine undervisningsopgaver 11. I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af din nærmeste ledelse? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad Jeg får den støtte fra min nærmeste ledelse, jeg har behov for Min nærmeste ledelse bidrager til at løse konflikter

21 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ikke relevant grad Min nærmeste ledelse anerkender mit arbejde Jeg kender baggrunden for de beslutninger, der træffes af min nærmeste ledelse Jeg oplever et tilpas informationsniveau fra min nærmeste ledelse Jeg oplever, at min nærmeste ledelse er lydhør over for mine synspunkter Jeg oplever, at min nærmeste ledelse gør et godt stykke arbejde Jeg har tillid til min nærmeste ledelse Jeg har et godt samarbejde med min nærmeste ledelse Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende din nærmeste ledelse (eksempelvis forventninger og ønsker)

22 12. MUS (Medarbejderudviklingssamtale) Ja Nej Har du indenfor de seneste ca. 12 måneder været til medarbejderudviklingssamtale (1) (2) (MUS)? Har du fået tilbudt en medarbejderudviklingssamtale det seneste år? (1) Ja (2) Nej I hvilken grad fik du positivt udbytte af medarbejderudviklingssamtalen? (1) I meget høj grad (2) I høj grad (3) Delvist (4) I ringe grad (5) I meget ringe grad (6) Ved ikke/ikke relevant

23 12.4 I hvilken grad oplever du medarbejderudviklingssamtalen kan dække dit behov for sparring om din karriere? (1) I meget høj grad (2) I høj grad (3) Delvist (4) I ringe grad (5) I meget ringe grad (6) Ved ikke/ikke relevant Uddyb gerne, hvilket udbytte du fik af din seneste medarbejderudviklingssamtale på AAU

24 13. Sygefravær (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke

25 14. Chikane Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for: Nej Ja, én gang Ja, flere gange Ja, regelmæssigt 14.1.a. Grov tiltale (1) (2) (3) (4) 14.1.b. Trusler om vold (1) (2) (3) (4) 14.1.c. Fysisk vold (1) (2) (3) (4) 14.a. Hvem har udøvet grov tiltale? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre 14.b. Hvem har udøvet trusler om vold? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre

26 14.c. Hvem har udøvet fysisk vold? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre Er du blevet mobbet inden for det sidste år? (1) Nej (2) Ja Forklaring til spørgsmål 14.2.: Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som nedværdigende. De krænkende handlinger bliver først til mobning, når man ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod de krænkende handlinger.

27 14.2.a. Hvem har udøvet mobningen? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 14.2.b. Har du henvendt dig til nogle (en leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre) med problemet? (1) Nej (2) Ja 14.2.c. Er der blevet taget hånd om problemet? (1) Nej (2) Ja Vær opmærksom på, at dine svar behandles fortroligt. Hvis du har været udsat for chikane, kan du læse mere om, hvad du kan gøre her: AAU' konfliktpolitik og AAU's retningslinier for konflikter der fører til mobning, chikane, diskrimination, trusler samt psykisk og fysisk vold Er du blevet sexchikaneret inden for det sidste år? (1) Nej (2) Ja

28 Forklaring til spørgsmål 14.3.: Seksuel chikane er en form for mobning. Det er seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som man opfatter som krænkende a. Hvem har udøvet sexchikanen? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 14.3.b. Har du henvendt dig til nogle (leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant andre) med problemet? (1) Nej (2) Ja 14.3.c. Er der blevet taget hånd om problemet? (1) Nej (2) Ja Vær opmærksom på, at dine svar behandles fortroligt, hvis du har været udsat for chikane, kan du læse mere om, hvad du kan gøre her: AAU's retningslinier for konflikter...

29 15. Diskrimination Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af?: Nej Ja, én gang Ja, flere gange Ja, regelmæssigt Dit køn (1) (2) (3) (4) Din religion eller livssyn (1) (2) (3) (4) Din etniske baggrund (1) (2) (3) (4) Din seksuelle orientering (1) (2) (3) (4) Dit udseende (1) (2) (3) (4) Din arbejdsopgave (stilling) (1) (2) (3) (4) 15.1.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af dit køn? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 15.2.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din religion eller dit livssyn? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4)

30 15.3.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din etniske baggrund? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 15.4.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din seksuelle orientering? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 15.5.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af dit udseende? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4) 15.6.a. Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din arbejdsopgave (stilling)? (Markér eventuelt flere steder) Kolleger Min leder/overordnede Studerende Andre (1) (2) (3) (4)

31 15.7. Har du henvendt dig til nogle (en leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre) med problemet? (1) Nej (2) Ja Er der blevet taget hånd om problemet? (1) Nej (2) Ja

32 16. Tilfredshed I hvilken grad passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Jeg er overordnet tilfreds med mit arbejde (1) (2) (3) (4) (5) Jeg er tilfreds med mine fremtidsudsigter i arbejdet (1) (2) (3) (4) (5) 16.3 Hvis du skulle pege på noget, der er positivt for arbejdsmiljøet og vigtigt at fastholde på din afdeling/dit institut, hvad skulle det så være? Nævn de 1-3 vigtigste forhold (rækkefølgen er underordnet) Hvis du skulle pege på noget, der kunne forbedre arbejdsmiljøet i din afdeling/dit institut, hvad skulle det så være? Nævn de 1-3 vigtigste forhold (Rækkefølgen er underordnet)

33 Institut for Kemi og Bioteknologi Ved du, hvor i organisationen du kan få behandlet psykiske arbejdsmiljøproblemer? (1) Ja (2) Nej

34 Institut for Kemi og Bioteknologi Hvor ville du henvende dig med et psykisk arbejdsmiljøproblem?

35 Institut for Læring og Filosofi I hvilken grad oplever du følgende: I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe Ved ikke/ikke grad relevant Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af instituttets 3 campusser Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af instituttets forskningsgrupper eller administrative teams Jeg er tilfreds med ledelsen af min forskningsgruppe Jeg er tilfreds med ledelsen på uddannelsessiden Jeg er tilfreds med personaleledelsen

36 TEKNAT/SUND-fakultetskontor Nævn de tre bedste ting ved at arbejde på fakultetskontoret: Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde på AAU?

37 Juridisk institut Nævn 1 ting, der bør ændres på din arbejdsplads: Nævn 1 ting, der ikke bør ændres på din arbejdsplads: Nævn 1 ting din leder bør ændre, for at forbedre din arbejdsplads:

38 Nævn 1 ting din leder ikke bør ændre, da det vil forringe din arbejdsplads: Hvad kunne din tillidsrepræsentant gøre i forhold til at forbedre din arbejdsplads?

39 Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Har du i pressede/stressede situationer mulighed for at udskyde eller overdrage arbejdsopgaver til kolleger? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke Uddyb eventuelt dit svar:

40 AAU-IT I hvilken grad oplever du følgende: I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Jeg føler mig utryg ved reorganiseringen af it (1) (2) (3) (4) (5) Jeg oplever usikkerhed blandt mine kolleger i forbindelse med (1) (2) (3) (4) (5) it-reorganiseringen Jeg oplever usikkerhed ved min nærmeste leder i forbindelse (1) (2) (3) (4) (5) med it-reorganiseringen Jeg overvejer at søge nyt job, fordi jeg er usikker på, hvordan (1) (2) (3) (4) (5) den nye it-organisation bliver

41 Institut for kommunikation Hvilken forandring har påvirket dig mest? (1) Vidensgruppeorganiseringen (2) Skoleorganiseringen (3) Flytning (5) Jeg er ikke været påvirket af ovenstående forandringer Hvordan har denne forandring påvirket din trivsel i forhold til: Meget positivt Positivt Uden betydning Negativt Meget negativt Ved ikke Det faglige fællesskab (1) (2) (5) (3) (4) (6) De sociale relationer (1) (2) (5) (3) (4) (6) Andet:

42 I hvilken grad har vidensgruppeorganiseringen medført følgende forandringer: Meget positiv Positiv Uden betydning Negativ Meget negativ Ved ikke Hvordan har vidensgruppeorganiseringen medført en forandring for din (1) (2) (5) (3) (4) (6) undervisning? Hvordan har vidensgruppeorganiseringen medført en forandring for din (1) (2) (5) (3) (4) (6) forskning? Hvordan har vidensgruppeorganiseringen medført en forandring for dine (1) (2) (5) (3) (4) (6) administrative opgaver? Hvordan har vidensgruppeorganiseringen medført en forandring for din (1) (2) (5) (3) (4) (6) trivsel? Hvordan oplever du en ændring ved at vidensgruppe-lederen afholder medarbejderudviklingssamtale? (1) Meget positivt (2) Positivt (5) Uden betydning

43 (3) Negativt (4) Meget negativt (6) Ved ikke Hvordan oplever du din videngruppe-leders rolle? (1) Mest som leder (2) Mest som kollega (3) Som begge dele Hvordan opfatter du din vidensgruppe? (Vælg gerne flere) (1) Som et ideelt set solidarisk fællesskab (2) Som en kampplads (3) Som en tidsrøver (4) Som ligegyldig (5) Som et informationscentrum (6) Som andet Hvordan oplever du, at tildelingen af midler på baggrund af vidensgruppens BFI point samt bonus for eksterne midler har medført en forandring i din egen indsats i gruppen? (1) Meget positivt (2) Positivt (3) Uden betydning (4) Negativt (5) Meget negativt (6) Ved ikke

44 Hvordan oplever du, at tildelingen af midler på baggrund af vidensgruppens BFI point samt bonus for eksterne midler har medført en forandring i gruppens samlede indsats? (1) Meget positivt (2) Positivt (3) Uden betydning (4) Negativt (5) Meget negativt (6) Ved ikke

45 Institut for Økonomi og Ledelse I hvilken grad er du enig med følgende udsagn: I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Sammenlægningen mellem CIP og institut for erhvervsstudier fungere tilfredsstillende Integration og velkomst af nye medarbejdere fungere tilfredsstillende Uddyb eventuelt svar til ovenstående:

46 I hvilken grad er du enig i at der skal indføres vejledende normer for tilstedeværelse, eksempelvis 3 dage om ugen i gennemsnit? (1) I meget høj grad (2) I høj grad (3) Delvist (4) I ringe grad (5) I meget ringe grad (6) Ved ikke Uddyb eventuelt dit svar:

47 Institut for Medicin og Sundhedsteknologi I hvilken grad er du enig med følgende udsagn: I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Jeg vurderer balancen mellem det jeg yder på arbejdet og det jeg får ud af det til at være tilfredsstillende Jeg vurderer balancen mellem de krav arbejdet stiller til mig og de ressourcer jeg har til rådighed til at være tilfredsstillende Jeg vurderer balancen mellem mit behov for støtte og den støtte jeg faktisk modtager til at være tilfredsstillende

48 17. Afsluttende Hvis du har yderligere kommentarer, er du velkommen til at skrive dem her

49 Du bedes nu svare på spørgsmål angående det fysiske arbejdsmiljø. Her spørges ind til følgende arbejdsområder kontor, undervisningslokaler, laboratorier, værksteder m.m. Skemaet udfyldes individuelt. Den fysiske APV er ikke anonym, da der efterfølgende skal være mulighed for at løse konkrete problemer med det fysiske arbejdsmiljø i et angivet lokale. Det er derfor meget vigtigt, at du angiver lokalitet, hvis dette er muligt. Flere lokaliteter kan anføres under samme spørgsmål. Arbejdsmiljøudvalget/arbejdsmiljøgruppen i din afdeling/på dit institut har ansvaret for at gennemgå den efterfølgende rapport og udarbejde en lokal handlingsplan med henblik på at få løst konkrete problemstillinger. Skemaet er indrettet, så du først angiver, hvilke typer problemer du har. Derefter føres du, hvor det er relevant, videre til et skærmbillede, hvor du kan uddybe hver type problemstilling for sig.

50 Inden for hvilket fysisk område udfører du dit daglige arbejde? (sæt gerne flere kryds) (1) Kontor (2) Auditorium/seminarrum (3) Laboratorium (4) Værksted (5) Trykkeri (6) Udendørs (7) Andet Hvor mange faste arbejdspladser er der på kontoret? (1) Enkeltmandskontor (2) 2-5 faste arbejdspladser (3) 6-10 faste arbejdspladser (4) 11 eller flere faste arbejdspladser

51 Arbejdspladsens indretning Har du problemer med følgende dele af indretningen i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, indretning (eksempelvis placering af inventar, teknisk udstyr) (2) Ja, pladsforhold (eksempelvis plads til udførelse af dit arbejde, "bevægelsesfrihed", frasætningsplads, plads til notetagning, brand og flugtveje) (3) Ja, antal faste arbejdspladser i kontorrum (4) Ja, belysning (eksempelvis dagslys, punktlys, rumbelysning, for lidt, for meget, blænding) (5) Ja, med andre fysiske forhold (eksempelvis gulvbelægning, afskærmning, brandslukningsudstyr) (6) Nej, jeg har ingen problemer med arbejdspladsens indretning Uddyb dit problem/dine problemer med indretning (eksempelvis placering af inventar, teknisk udstyr). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

52 Uddyb dit problem/dine problemer med pladsforhold (eksempelvis plads til udførelse af dit arbejde, bevægelsesfrihed, frasætningsplads, plads til notetagning, brand og flugtveje). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med antal faste arbejdspladser i kontorrum. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med belysning (eksempelvis dagslys, punktlys, rumbelysning, for lidt, for meget, blænding). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

53 Uddyb dit problem/dine problemer med andre fysiske forhold (eksempelvis gulvbelægning, afskærmning, brandslukningsudstyr). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

54 Indeklima Har du problemer med følgende dele af indeklimaet i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, varme (eksempelvis: temperatur, varmeafgivende udstyr, varmestråling, luftfugtighed, tung luft, regulering af varme) (2) Ja, kulde (eksempelvis: temperatur, kølerum, udendørs arbejde) (3) Ja, træk (eksempelvis: udsugning, utætheder, punkttræk fra ventilation/aircondition) (4) Ja, lugt (eksempelvis: fra afløbssystemet, fra ventilationssystemet, afgassende materialer) (5) Ja, rengøring (eksempelvis: utilstrækkelig rengøring, manglende oprydning, støv) (6) Ja, støj og akustik (eksempelvis: i auditorium, seminarrum, storrumskontor, fra apparatur, teknik, ventilation, omgivelserne) (7) Ja, ventilation (eksempelvis: manglende ventilation, udluftningsmuligheder, tung luft) (8) Ja, andre indeklimaproblemer (9) Nej, jeg har ingen problemer med indeklimaet Uddyb dit problem/dine problemer med varme (eksempelvis: temperatur, varmeafgivende udstyr, varmestråling, luftfugtighed, tung luft, regulering af varme). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

55 Uddyb dit problem/dine problemer med kulde (eksempelvis: temperatur, kølerum, udendørs arbejde). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med træk (eksempelvis: udsugning, utætheder, punkttræk fra ventilation/aircondition). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med lugt (eksempelvis: fra afløbssystemet, fra ventilationssystemet, afgassende materialer). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

56 Uddyb dit problem/dine problemer med rengøring (eksempelvis: utilstrækkelig rengøring, manglende oprydning, støv). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med støj og akustik (eksempelvis:i auditorium, seminarrum, storrumskontor, fra apparatur, teknik, ventilation, omgivelserne). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ventilation (eksempelvis: manglende ventilation, udluftningsmuligheder, tung luft). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

57 Uddyb dit problem/dine problemer med andre indeklimaproblemer. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

58 Ergonomiske forhold Har du problemer med følgende ergonomiske forhold i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, arbejdsstillinger (eksempelvis: siddende, gående, stående, foroverbøjet stilling, vrid i ryg, højt og lavt arbejde, instruktion i arbejdsstillinger) (2) Ja, ensidigt gentaget arbejde (eksempelvis: hyppig gentagelse af arbejdsoperation, manglende variation i arbejdet) (3) Ja, løft (eksempelvis: tunge løft over 11 kg, skub og træk, med og uden hjælpemidler) (4) Ja, andre problemer med ergonomiske forhold (eksempelvis: stol, bord, tastatur, mus, redskabers form, betjeningsgreb) (5) Nej, jeg har ingen problemer med ergonomiske forhold Uddyb dit problem/dine problemer med arbejdsstillinger (eksempelvis: siddende, gående, stående, foroverbøjet stilling, vrid i ryg, højt og lavt arbejde, instruktion i arbejdsstillinger). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

59 Uddyb dit problem/dine problemer med ensidigt gentaget arbejde (eksempelvis: hyppig gentagelse af arbejdsoperation, manglende variation i arbejdet). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med løft (eksempelvis: tunge løft over 11 kg, skub og træk, med og uden hjælpemidler). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med andre ergonomiske forhold (eksempelvis: stol, bord, tastatur, mus, redskabers form, betjeningsgreb). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

60 Kemiske forhold Har du problemer med følgende kemiske forhold i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, sundhedsskadelige stoffer (eksempelvis: håndtering, afvejning, emballering, opbevaring af stoffer, materialer og medicin/lægemidler, støv, allergener, enzymer, chrom, nikkel, epoxy eller andre stoffer) (2) Ja, sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis: instruktion, personlige værnemidler, alarmer) (3) Ja, affaldshåndtering (eksempelvis: kendskab til affaldsregler, opbevaring, neutralisering, transport, håndtering) (4) Ja, arbejdspladsens brugsanvisninger (eksempelvis: er der udarbejdet brugsanvisninger, adgang til brugsanvisninger) (5) Ja, brandfare/eksplosion (eksempelvis arbejde med kemikalier som kan være selvantændelige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige) (6) Ja, oprydning (eksempelvis: overfyldte stinkskabe, manglende afsætningsplads) (7) Ja, ventilation (eksempelvis: virker ventilationen, er der tilstrækkelige arbejdspladser med sug, overtryk, undertryk, lukker dørene) (8) Ja, mærkning af kemikalier (eksempelvis: kendskab til mærkningsregler, mærkes stoffer og materialer efter gældende regler) (9) Ja, andre kemiske forhold (eksempelvis: nanoteknologi, isotoper) (10) Nej, jeg har ingen problemer med kemiske forhold

61 Uddyb dit problem/dine problemer med sundhedsskadelige stoffer (eksempelvis: håndtering v/brug, afvejning, emballering, opbevaring af stoffer, materialer og medicin/lægemidler, støv, allergener, enzymer, chrom, nikkel, epoxy eller andre stoffer). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis: instruktion, personlige værnemidler, alarmer). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

62 Uddyb dit problem/dine problemer med affaldshåndtering (eksempelvis: kendskab til affaldsregler, opbevaring, neutralisering, transport, håndtering). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med arbejdspladsens brugsanvisninger (eksempelvis: er de udarbejdet?, adgang til brugsanvisninger). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

63 Uddyb dit problem/dine problemer med brandfare /eksplosion (eksempelvis: arbejde med kemikalier som kan være selvantændelige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med oprydning (eksempelvis: overfyldte stinkskabe, manglende afsætningsplads). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ventilation (eksempelvis: virker ventilationen, er der tilstrækkelige arbejdspladser med sug, overtryk, undertryk, lukker dørene). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

64 Uddyb dit problem/dine problemer med mærkning af kemikalier (eksempelvis: kendskab til mærkningsregler, mærkes stoffer og materialer efter gældende regler). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med andre kemiske forhold (eksempelvis nanoteknologi, isotoper). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

65 Biologiske forhold Har du problemer med følgende biologiske forhold i dit arbejde på AAU (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, smittefarligt materiale (eksempelvis: smitterisici, arbejde hvori der indgår eller frigives bakterier, virus, svampe, parasitter m.v., instruktion i omgang med smittefarlige dyr/personer/materialer, jord, slam, støv, allergener) (2) Ja, GMO (eksempelvis: instruktion, bakterier, svampe, planter, dyr) (3) Ja, sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis: instruktion for undgåelse af kontaminering af andre, produktet og/eller dig, kontaktperson ved uheld) (4) Ja, affaldshåndtering (eksempelvis: kendskab til mærkningsregler, opbevaring, neutralisering, sterilisering, mærkning, håndtering, transport) (5) Ja, arbejdsforskrifter (eksempelvis: er de udarbejdet, opdateret, adgang til forskrifter) (6) Ja, ventilation (eksempelvis: virker ventilationen, er der tilstrækkelige arbejdspladser med sug, lukkede systemer, LAF-bænke, overtryk, undertryk, lukker dørene) (7) Ja, andre biologiske forhold (eksempelvis: biologisk klassificeret arbejde, klassificering af laboratorier) (8) Nej, jeg har ingen problemer med biologiske forhold Uddyb dit problem/dine problemer med smittefarligt materiale (eksempelvis smitterisici, arbejde hvori der indgår eller frigives bakterier, virus, svampe, parasitter m.v., instruktion i omgang med smittefarlige dyr/personer/materialer, jord, slam, støv, allergener). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

66 Uddyb dit problem/dine problemer med GMO (eksempelvis: instruktion, bakterier, svampe, planter, dyr). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis: instruktion, for at undgå kontaminering af andre, produktet og/eller dig, kontaktperson ved uheld). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med affaldshåndtering (eksempelvis: kendskab til affaldsregler, opbevaring, neutralisering, mærkning, håndtering, transport). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

67 Uddyb dit problem/dine problemer med arbejdsforskrifter (eksempelvis: er de udarbejdet, opdaterede, adgang til forskrifter). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ventilation (eksempelvis: virker ventilationen, er der tilstrækkelige arbejdspladser med sug, lukkede systemer, LAF-bænke, overtryk, undertryk, lukker dørene). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med andre biologiske forhold (eksempelvis: biologisk klassificeret arbejde, klassificering af laboratorier, nanoteknologi, isotoper ved klassificerede laboratorier). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

68 Oplæring/instruktion Har du problemer med følgende vedr. oplæring og instruktion med henblik på at kunne udføre dit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, det er uklart, hvem der står for oplæring og instruktion af nye medarbejdere/nye opgaver i forhold til at kunne udføre sit arbejde forsvarligt, og hvad oplæringen og instruktionen skal omfatte. (2) Ja, der er nyansatte/medarbejdere, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre deres arbejde forsvarligt. (3) Ja, der er medarbejdere, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre deres arbejdet forsvarligt, hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi eller ved arbejde med stoffer og materialer. (4) Ja, det er uklart for mig, hvilke opgaver jeg må udføre, så der ikke opstår risiko for min eller andres sikkerhed og sundhed. (5) Ja, der mangler tilsyn med, om arbejdet bliver udført forsvarligt. (6) Ja, det er uklart for mig, hvordan sikkerhed prioriteres i forhold til tid, effektivitet, service og kvalitet. (7) Ja, det er uklart for mig, hvad jeg skal gøre, hvis der opstår uforudsete farer eksempelvis driftsforstyrrelser. (8) Ja, andet vedr. oplæring og instruktion. (9) Nej, jeg eller nyansatte får den oplæring og instruktion, der er nødvendig.

69 Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er det uklart, hvem der står for oplæring og instruktion af nye medarbejdere/nye opgaver, og hvad oplæringen og instruktionen skal omfatte): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er der nyansatte/medarbejdere, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er der medarbejdere, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt, hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi eller ved arbejde med stoffer og materialer):

70 Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er det uklart for dig, hvilke opgaver du må udføre, så der ikke opstår risiko for din eller andres sikkerhed og sundhed): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (mangler der tilsyn med, om arbejdet bliver udført forsvarligt): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er det uklart for dig, hvordan sikkerhed prioriteres i forhold til tid, effektivitet, service og kvalitet):

71 Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (er det uklart for dig, hvad du skal gøre, hvis der opstår uforudsete farer eksempelvis driftsforstyrrelser): Uddyb dit problem/dine problemer med oplæring/instruktion (andet vedr. oplæring og instruktion):

72 Sikkerhedsledelse Har du problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden på dit arbejde (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, min nærmeste leder griber ikke ind, hvis sikkerhedsreglerne ikke overholdes (2) Ja, min nærmeste leder tjekker ikke, om vi faktisk arbejder sikkert (3) Ja, min nærmeste leder reagerer ikke, når der opstår problemer omkring sikkerheden (4) Nej, jeg har ingen problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden. Uddyb dit problem/dine problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden (min nærmeste leder griber ikke ind, hvis sikkerhedsreglerne ikke overholdes) Uddyb dit problem/dine problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden (min nærmeste leder tjekker ikke, om vi faktisk arbejder sikkert)

73 Uddyb dit problem/dine problemer med ledelsens håndtering af sikkerheden (min nærmeste leder reagerer ikke, når der opstår problemer omkring sikkerheden)

74 Efterlevelse af sikkerhedsregler Har du problemer med efterlevelsen af sikkerhedsreglerne på dit arbejde (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, jeg bøjer nogle gange sikkerhedsreglerne, så jeg kan gøre arbejdet lettere og bedre. (2) Ja, ved at ignorere sikkerhedsreglerne glider arbejdet nogle gange lettere. (3) Ja, Jeg overtræder sikkerhedsreglerne, hvis jeg føler, det ikke betyder nogen øget sikkerhedsrisiko. (4) Nej, jeg har ingen problemer med efterlevelsen af sikkerhedsreglerne.

75 Opmærksomhed på sikkerhed Hvilke forhold kan gøre, at du ikke omtaler sikkerhedsproblemer over for din nærmeste leder? (sæt gerne flere kryds)? (1) Der er ikke tradition for at omtale sikkerhedsproblemer hos os (2) Det hjælper ikke noget. (3) Det har vi normalt ikke tid til. (4) Jeg omtaler altid sikkerhedsproblemerne over for min nærmeste leder.

76 Ulykkesfarer Er der forhold ved arbejdet, eller på din arbejdsplads, der kan medvirke til arbejdsbetingede ulykker, farer eller tilløb hertil (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, på kontor (eksempelvis ledningers placering, indretning) (2) Ja, i auditorium/seminarrum (eksempelvis ledningers placering, vire til tavlehejs, podieopbygning) (3) Ja, ved udenomsarealer på matriklen (eksempelvis ujævnheder i færdselsbelægning, glatte forhold, gelænder, dårlige udsynsmuligheder ved færdsel på matriklen) (4) Ja, i laboratorierne (eksempelvis: placering af materialer, sikring af apparatur/maskiner, gulve, øjenskylleflasker, værnemidler, specielt værktøj, kanyler, skalpelblade, trykflasker, risiko for udvikling af brand) (5) Ja, på værkstederne (eksempelvis: maskiner med nødstop, placering og håndtering af maskiner, værnemidler, øjenskylleflasker, trykflasker, risiko for udvikling af brand) (6) Ja, feltarbejde (eksempel: manglende risikovurderinger og arbejdsvejledninger, prøvetagning på dybt vand) (7) Ja, ved/med maskiner (8) Ja, ved/med håndværktøj (9) Ja, ved alene arbejde (eksempel: udføres risikofyldt arbejde alene?) (10) Ja, ved manglende instruktion (11) Ja, andre ulykkesfarer (vedligeholdelse, afskærmning, transportmateriel, kraner, lifte, elinstallationer/- udstyr, stilladser, stiger, trapper, underlag, belysning, oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer, flugtveje) (12) Nej, jeg har ingen problemer med ulykkesfarer

77 Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer på kontor (eksempelvis ledningers placering, indretning). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer i auditorium/seminarrum (eksempelvis ledningers placering, vire til tavlehejs, podieopbygning). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved udenomsarealer på matriklen (eksempelvis ujævnheder i færdselsbelægning, glatte forhold, gelænder, dårlige udsynsmuligheder ved færdsel på matriklen). Angiv hvor ulykkesfaren er (adressen):

78 Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer i laboratorier (placering af materialer, sikring af apparatur/maskiner, gulve, øjenskylleflasker, værnemidler, specielt værktøj, kanyler, skalpelblade, trykflasker, risiko for udvikling af brand). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer på værksted (eksempelvis: maskiner med nødstop, placering og håndtering af maskiner, værnemidler, øjenskylleflasker, trykflasker, risiko for udvikling af brand). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved feltarbejde (eksempelvis: manglende risikovurderinger og arbejdsvejledninger, prøvetagning på dybt vand). Angiv om muligt, hvor feltarbejdet udføres, hvis det har betydning for en løsning af problemet:

79 Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved/med maskiner. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved håndværktøj. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer ved alenearbejde (eksempel: udføres risikofyldt arbejde alene?). Angiv om muligt, hvilket risikoarbejde der er tale om:

80 Uddyb dit problem/dine problemer med ulykkesfarer med manglende instruktioner. Uddyb dit problem/dine problemer med andre ulykkesfarer (vedligeholdelse, afskærmning, transportmateriel, kraner, lifte, vedligeholdelse, el-installationer/- udstyr, stilladser, stiger, trapper, underlag, belysning, oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer, flugtveje). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

81 Sygefravær Er der forhold i dit fysiske arbejdsmiljø, som du mener kan medvirke til sygefravær (sæt gerne flere kryds)? (1) Ja, tunge løft træk skub (2) Ja, der er mistanke om/synlige tegn på allergifremkaldende stoffer, fugt eller svamp (3) Ja, ensidigt belastende arbejde (f.eks. tastearbejde, håndtering af mus, afpipettering) (4) Ja, støj (5) Ja, andre forhold (6) Nej, jeg mener ikke, at der er problemer i det fysiske arbejdsmiljø, der kan føre til sygefravær Uddyb dit problem/dine problemer med tunge løft - træk skub med henblik på sygefravær. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med mistanke om/synlige tegn på allergifremkaldende stoffer, fugt eller svamp. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

82 Uddyb dit problem/dine problemer med ensidigt arbejde (f.eks. tastearbejde, håndtering af mus, afpipettering). Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer arbejdet udføres i: Uddyb dit problem/dine problemer med støj med henblik på sygefravær. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om: Uddyb dit problem/dine problemer med andre forhold end de nævnte, der kan være skyld i sygefravær. Angiv om muligt, hvilke(t) lokalenummer der er tale om:

83 Institut for Økonomi og Ledelse Hvad er dine ønsker og forventninger til nye fysiske forhold?

84 Institut for Kemi og Bioteknologi Ved du, hvor i organisationen du kan få behandlet fysiske, kemiske eller biologiske arbejdsmiljøproblemer? (1) Ja (2) Nej Hvor ville du henvende dig med fysiske, kemiske eller biologiske arbejdsmiljøproblemer?

85 Tak for din besvarelse. Ønsker du en udskrift af din besvarelse, skal du blot klikke på printer-ikonet forneden, før du afslutter. Din besvarelse bliver registreret, når du klikker på "Afslut" i nederste højre hjørne.

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere