Sådan udfylder du spørgeskemaet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan udfylder du spørgeskemaet"

Transkript

1 Sådan udfylder du spørgeskemaet 1) Brug kun en sort eller blå kuglepen. 2) Læs hvert enkelt spørgsmål og alle svarkategorier igennem før du svarer og vær opmærksom på, om du må sætte ét eller flere krydser. 3) Markér det spørgsmål, der passer bedst på din mening. 4) Hvis du laver en fejl eller skifter mening, fylder du bare den forkerte boks helt ud og markerer den nye boks. 5) Nogle spørgsmål er lettere at besvare end andre. Hvis du er i tvivl, sætter du kryds i den kasse, der passer bedst til dig. Er der spørgsmål, du ikke kan eller ønsker at besvare, går du videre til næste spørgsmål. 6) Når du er færdig, er det vigtigt, at du returnerer hele hæftet i vedlagte svarkuvert, også selvom der eventuelt er spørgsmål, du har sprunget over. HUSK, at det ikke er en test. Der findes ingen rigtige eller forkerte svar - du skal kun give de svar, der passer bedst til dig. 2

2 Hvordan er unges sundhed og livsstil i dag? Vi har brug for din hjælp til at blive klogere på unges livsstil og sundhedsvaner. Det tager ca. en halv time at udfylde spørgeskemaet, og vi håber, at du har tid og lyst til at udfylde spørgeskemaet. Din deltagelse betyder meget Spørgeskemaet handler om din livsstil og dagligdag og har spørgsmål om fysisk aktivitet, rygning, alkohol, stoffer og trivsel. Du er blevet udtrukket til at deltage i undersøgelsen sammen med 3000 andre unge fra hele landet. Dit svar hjælper os i vores arbejde med at forebygge at danskere får kræft eller andre livsstilssygdomme. Alle svar hjælper, så det er lige meget, om du er fysisk aktiv, inaktiv, er ryger eller ikke ryger osv. De anonyme svar bliver udgivet som en rapport, der viser hvordan unge lever i dag. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte projektchef Gert Nielsen på tlf eller pr. mail: Hvis du gerne vil vide mere om projektet, kan du læse om de tidligere undersøgelser på Med venlig hilsen Gert Nielsen, projektchef Kræftens Bekæmpelse Vi har udtrukket dit CPR-nr. i CPR-registeret. Undersøgelsen følger datatilsynets regler, hvor det kun er forskere, der har lov til at sammenkæde CPR-nr. og spørgeskemaet. Alle svar behandles strengt fortroligt. Spørgeskemaet er mærket med et studienummer, der kobler til en liste over de, der har fået tilsendt skema, så forskerne kan holde styr på hvem, der har svaret hvad, og vi kan sende præmierne det rette sted hen. Man kan ikke se direkte i spørgeskemaet, at det er dig, der har svaret. Du har også mulighed for at besvare spørgeskemaet på nettet. Gå ind på og tast din personlige kode. Koden står i det vedlagte brev. 3

3 Først nogle spørgsmål om dig selv 1 Køn 2 Alder Pige Dreng 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 3 Går du i skole, er under uddannelse eller andet? (sæt kun ét X ) Jeg går i skole/er under uddannelse Gå til spm. 4 Jeg laver noget andet Gå til spm. 5 4 Hvis du går i skole, er under uddannelse eller står i lære, hvilken skole eller uddannelse går du så på? (sæt kun ét X ) Grundskole ( klasse) Alm. folkeskole Privat skole Efterskole Gymnasial uddannelse Alm. gymnasium Hf Handelsgymnasium (Hh/Hhx) Teknisk gymnasium (Htx) Erhvervsuddannelse Grundforløb på Teknisk skole (f.eks. teknologi og kommunikation eller fra jord til bord) Grundforløb på Handelsskole (f.eks. HG) I lære(f.eks. elektriker, murer eller datamatiker) eller i skolepraktik på Teknisk skole I lære på Handelsskole (f.eks. salgsassistent eller dekoratør) eller i skolepraktik på Handelsskole Landbrugsuddannelse Social- og sundhedsskolerne Social- og sundhedsuddannelserne Videregående uddannelse Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsføringsøkonom, installatør eller produktionsteknolog) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, diplomingeniør, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog) Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog) Andet (f.eks. produktionsskole): Gå til spørgsmål 6 5 Hvis du ikke går i skole eller er i gang med en uddannelse, hvad laver du så? (gælder ikke fritidsarbejde) (sæt kun ét X ) Erhvervsarbejde Arbejdsløs/under aktivering Langtidssygemeldt Soldat, værnepligtig eller på kontrakt Under revalidering eller lignende Andet, f.eks. sabbatår 4

4 Daglige aktiviteter Stillesiddende aktiviteter 6 Hvor meget af din fritid bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)...? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) timer minutter ved computeren det gælder uanset hvad du laver ved computeren med at se tv medregn DVD/video, spil fx playstation mm. andre stillesiddende aktiviteter, som at sidde og snakke, læse, spille klaver mm pr. dag pr. dag pr. dag Arbejde Hvis du ikke har arbejde eller fritidsarbejde, gå til spørgsmål 8 7 Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på følgende typer arbejde (medregn IKKE lektielæsning)? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele antal timer) timer Meget anstrengende fysisk aktivitet som f.eks. tunge løft, bære tunge ting, bygge eller gravearbejde... pr. uge Jævn fysisk aktivitet som at løfte eller bære lette ting... Stillesiddende arbejde f.eks. ved arbejdsbord eller computer... pr. uge pr. uge 7a Hvor mange timer arbejder du i alt i gennemsnit pr. uge?... pr. uge Transport Disse spørgsmål handler om, hvordan du transporterer dig fra sted til sted f.eks. til arbejde, skole, fritidsaktiviteter osv. 8 Hvor tit har du de sidste 7 dage Dage Typisk tid pr. dag a.cyklet? pr. uge Timer Minutter b.. gået? c.. kørt? (f.eks. med bil, bus, tog, motorcykel eller lignende) 8a Hvordan opfatter du normalt din gå- eller cykeltur? Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig Hvis ikke du går i skole eller er i gang med anden uddannelse, gå til spørgsmål 10 5

5 Skole og uddannelse 9 Hvor mange idrætstimer har du normalt pr. uge i skolen eller på anden uddannelse? (hele tal) timer pr. uge (kun hele tal) 9a Hvordan opfatter du normalt idrætstimerne? Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig Fritidsaktiviteter 10 Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på fysisk aktivitet i fritiden, - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) timer pr. uge (kun hele tal) Bruger normalt aldrig tid på fysisk aktivitet i fritiden gå til spørgsmål 11 10a Hvordan opfatter du den fysiske aktivitet, du normalt laver i fritiden? Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig 11 Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine fysiske aktiviteter i fritiden? (sæt max. ét X ) Jeg træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen (f.eks. konkurrencesvømmer, håndbold/fodbold på konkurrenceplan) Jeg dyrker motionsidræt eller har tungt arbejde mindst 4 timer pr. uge (f.eks. motionsløb, styrketræning, aerobic 1-2 gange ugentligt, tungt bygge- eller gravearbejde) Jeg spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge (transport til og fra arbejde) Jeg bruger tiden på at læse, se fjernsyn, spille computer eller anden stillesiddende beskæftigelse 12 Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Stor betydning Nogen betydning Slet ingen betydning Kammeratskab Konkurrencen For at tabe mig Afstresning For at blive professionel Det styrker selvtilliden Oplevelse af velvære Det er in Det er sundt Fordi det er sjovt Jeg dyrker slet ikke idræt/motion 6

6 13 Kunne du tænke dig at bevæge dig mere, end du gør i dag? Ja Ved ikke 7

7 Tobaksrygning 14 Ryger du? (sæt kun ét X ) Ja, hver dag gå til næste spm. Ja, mindst én gang om ugen gå til spm. 16 Ja, men sjældnere end hver uge gå til spm. 16 gå til spm Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? (sæt kun ét X ) Ryger ikke cigaretter hver dag 1-4 cigaretter 5-9 cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter 30 cigaretter eller derover 16 Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere X ) Ja, jeg har forsøgt at holde op Ja, jeg har forsøgt at nedsætte tobaksforbruget 17 Vil du gerne holde op med at ryge? Ja Ved ikke 18 Har du konkrete planer om at holde op med at ryge? (sæt kun ét X ) Ja, inden for den kommende måned Ja, om 1-6 måneder Ja, længere ude i fremtiden, har ikke planer om at holde op med at ryge Ved ikke Gå til spørgsmål Har du røget tidligere? (sæt kun ét X ) Ja, men jeg holdt op for mindre end 12 måneder siden Ja, men jeg holdt op for mere end 12 måneder siden Ja, men jeg har bare røget nogle få gange, jeg har aldrig røget gå til spørgsmål 22 8

8 20 Hvor mange cigaretter røg du dagligt? (sæt kun ét X ) Røg ikke cigaretter hver dag 1-4 cigaretter 5-9 cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter 30 cigaretter eller derover 21 Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge mindst en gang om ugen? år Har aldrig røget mindst en gang om ugen Husker ikke De næste spørgsmål besvares af alle Har du nogensinde røget vandpibe? Ja, en enkelt gang Ja, flere gange Ja, ryger det mindst en gang om ugen Ja, ryger hver dag 23 Har du nogensinde prøvet snus/skrå? Ja, en enkelt gang Ja, flere gange Ja, tager det mindst en gang om ugen Ja, tager det hver dag 24 Bruger du nikotintyggegummi? 25 Bruger du nikotinplaster? Ja 26 Bruger du andre nikotinpræparater fra apoteket? Ja 27 Ryger din..? (ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke ) a. Mor b. Stedmor c. Far d. Stedfar e. Mindst en af dine søskende f. Kæreste/samlever/ægtefælle g. Bedste ven eller veninde Ja Ja Har ikke 9

9 27a Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Din skole/uddannelsesinstitution Din arbejdsplads Dit fritidsarbejde Dit hjem Idrætsklubber/sportshaller Caféer Restauranter Ja Kommer der ikke Forestil dig at du i fremtiden ryger en pakke cigaretter hver dag. Hvor stor sandsynlighed mener du så, der er for, at du udvikler lungekræft i løbet af dit liv? (sæt kun ét X ) Slet ikke sandsynligt Meget Sandsynligt 2. Forestil dig at du i fremtiden ikke ryger overhovedet. Hvor stor sandsynlighed mener du så, der er for, du udvikler lungekræft i løbet af dit liv? (sæt kun ét X ) Slet ikke sandsynligt Meget Sandsynligt 3. Tror du, at du vil ryge om et år? (sæt kun ét X ) Slet ikke sandsynligt Meget sandsynligt 10

10 Øl, vin og spiritus 29 Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/spiritus den pågældende dag) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag genstande genstande genstande genstande genstande genstande genstande Med alkohol menes alt, der indeholder alkohol, - såsom øl, vin, spiritus mv. 1 alm. øl = 1 genstand 1 stærk øl = 1,5 genstand 1 glas vin = 1 genstand 1 flaske vin = 6 genstande 4 cl spiritus = 1 genstand 1 sodavandsprodukt med alkohol (f.eks. Barcardi Breezer, Smirnoff ice)= 1,5 genstand Drikker slet ikke øl, vin eller spiritus gå til spørgsmål 36 Drikker øl, vin eller spiritus, men drak ikke i sidste uge 30 Hvor gammel var du, da du første gang drak en hel øl, et glas vin eller spiritus? 31 Hvor gammel var du, da du første gang var fuld? år år Har aldrig været fuld 32 Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket øl, vin eller spiritus? (sæt kun ét X ) 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-9 gange 10+ gange 33 Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-9 gange 10+ gange a. Drukket alm. øl? b. Drukket stærk øl? c. Drukket vin? d. Drukket sodavandsprodukter med alkohol (f.eks. Barcardi Breezer, Smirnoff ice)? e. Drukket spiritus (f.eks. rom, gin, tequilla)? 11

11 34 Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-9 gange 10+ gange a. Drukket mere end 5 genstande? b. Været fuld? 35 Har du nogensinde haft et eller flere af følgende problemer, fordi du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) a. Været i slagsmål b. Involveret i ulykke/uheld c. Mistet penge eller andre ting af værdi for dig d. Haft problemer med dine forældre e. Haft problemer med dine venner f. Nedsat din præstation i skolen eller på arbejdet g. Har haft samleje, selv om du ikke ønskede det h. Kørt motorcykel/bil under påvirkning af alkohol i. Problemer med politiet j. Været på hospitalet eller skadestue k. Taget stoffer du ikke ville have taget, hvis du var ædru hash, ecstasy, heroin el. lign. Aldrig 1 gang 2 gange 3 el. flere gange 12

12 Stoffer 36 Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) a. Hash (pot, marihuana) b. Amfetamin (speed) c. Ecstasy d. Kokain e. LSD f. Heroin g. Rygeheroin h. Euforiserende svampe i. Snifning af opløsningsmidler eller lightergas j. Andre stoffer - hvilke: Ja, inden for den seneste måned Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år), har aldrig prøvet stoffet Hvis du aldrig har prøvet nogen af ovenstående stoffer, så gå til spørgsmål Hvor mange gange har du røget hash (pot, marihuana) de seneste 30 dage? 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-9 gange gange 20+ gange 38 Hvis du har prøvet at ryge hash, 39 Hvis du har prøvet andre stoffer end hash, hvor gammel var du, da du hvor gammel var du, da du prøvede det prøvede det første gang? første gang? år har aldrig røget hash år har aldrig prøvet andre stoffer end hash 13

13 Krop og helbred 40 Hvad er din højde uden sko? Angiv i centimeter (kun hele tal): cm 41 Hvad vejer du? Angiv i kg (kun hele tal): kg 42 Hvordan vil du vurdere dit 43 Hvordan vil du vurdere din fysiske nuværende helbred? form? Virkelig godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt Virkelig god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig 44 Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét X i hver linje) Smerter eller ubehag i skuldre eller nakke Smerter eller ubehag i ryg eller lænd meget generet af lidt generet af næsten ikke generet af slet ikke generet af Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led Hovedpine Hurtig hjertebanken Ængstelse, nervøsitet, uro og angst Søvnbesvær, søvnproblemer Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig Træthed Mavesmerter, ondt i maven Fordøjelsesbesvær, tynd/hård mave Eksem, hududslet, kløe Forkølelse, snue, hoste Åndedrætsbesvær, forpustethed Stress Været irritabel 14

14 Trivsel 45 Føler du at du trives (ét X i hver linie) I skolen/arbejdet På dit fritidsjob Hjemme I fritiden Generelt Ja, altid Ja, for det meste, næsten aldrig, aldrig 46 Føler du, at du for øjeblikket har personlige problemer, der gør det vanskeligt for dig at klare daglige gøremål? Ja, meget Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Slet ikke 47 Taler du i almindelighed med nogen om problemer? (kun ét kryds) Ja, jeg taler med nogen, jeg klarer det selv, jeg har ikke nogen at tale med 48 Hvor mange nære venner har du? (kun ét kryds) Har ingen nære venner En To Tre eller flere 49 Er det nemt eller svært for dig at få nye venner? Meget nemt Nemt Svært Meget svært 50 Hvor ofte i hverdagen føler du dig ensom? Meget ofte Ofte Sjældent Aldrig Hvis ikke du går i skole eller er under anden uddannelse, gå til spørgsmål 52 15

15 51 Hvad synes du for tiden om at gå i skole eller være under uddannelse Virkelig godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Virkelig dårligt Gå til spørgsmål Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsarbejde) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden? Virkelig godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Virkelig dårligt 53 Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (ét X i hver linie) På grund af sygdom På grund af pjæk Ingen 1 dag 2 dage 3-4 dage 5-6 dage 7 eller flere dage 54 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning? (ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelige eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod) Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til 55 Har du inden for de sidste 12 måneder mobbet andre? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til 16

16 Til slut nogle spørgsmål om din familie 56 Hvem bor du sammen med? (gerne flere X ) Mor Stedmor Stedfar Søskende Andre, f.eks. i kollektiv, på kollegium/ skolehjem Venner Far Kæreste/ægtefælle Ingen, jeg bor alene 57 Er dine forældre skilt/separeret/flyttet fra hinanden? Ja 58 Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse kun ét X i hver kolonne) Mor Far 7 år eller færre års skolegang 7 år eller færre års skolegang 8-10 års skolegang 8-10 års skolegang Specialarbejder (f.eks. rengøringsass., chauffør, postarbejder eller dagplejemor) Lærlingeuddannelse eller anden faglig uddannelse (f.eks. tømreruddannelse, socialog sundhedsudd. eller landbrugsudd.) Gymnasial uddannelse (gymnasium, hf eller hh) Specialarbejder (f.eks. rengøringsass., chauffør, postarbejder eller dagplejemor) Lærlingeuddannelse eller anden faglig uddannelse (f.eks. tømreruddannelse, social- og sundhedsudd. eller landbrugsudd.) Gymnasial uddannelse (gymnasium, hf eller hh) Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsøkonom, elinstallatør eller maskintekniker) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog) Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog) Ved ikke Andet: Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsøkonom, elinstallatør eller maskintekniker) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog) Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog) Ved ikke Andet: 59 Hvilken religiøs baggrund har du? Protestantisk Jødisk Ved ikke (Den Danske Folkekirke) Katolsk Buddhistisk Anden, hvilken Islamisk Ikke troende 60 Hvor er din far født? Danmark Andet land, hvilket 17

17 61 Hvor er din mor født? Danmark Andet land, hvilket 62 Hvor er du født? Danmark Andet land, hvilket 63 Hvilket sprog taler du og dine forældre mest i hjemmet? (gerne flere krydser) Dig selv Dine forældre Dig selv Dine forældre Dansk Andet nordisk sprog Engelsk, tysk, spansk eller andet vesteuropæisk sprog Tyrkisk Bosnisk/serbisk/kroatisk Arabisk Farsi Sprog fra Pakistan/Indien (urdu, punjabi, hindi mv.) Andet: Kommentarer 18

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler.

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler. 1 Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte kryds i den kasse, hvor du synes, svaret passer bedst. Kun hvis det

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark 2013 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på www.hvordanhardudet.dk Oplysninger

Læs mere

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Spørgeskema 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2010

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Velkommen til. undersøgelsen. spørgsmålene. Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung

Velkommen til. undersøgelsen. spørgsmålene. Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung Velkommen til undersøgelsen Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung og om unges sundhed og trivsel. Det er vigtigt, at du IKKE lukker skemaet ned, før du er færdig,

Læs mere

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu.

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu. 1 af 48 20-01-2012 10:37 Velkommen til VestLivs spørgeskema 2011! Dette spørgeskema er anden runde af undersøgelsen VestLiv, som handler om livskvalitet og sundhed blandt unge, der bor eller har boet i

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand.

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand. Dagens dato Dato Måned 2 0 År Baggrundsoplysninger 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Hvad er din civile status? Ugift Gift/ samlevende Separeret/ skilt Enke/ enkemand 3. Har du børn? Hvor mange

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Ungeprofil. af den østlige bydel af Esbjerg. B y d e l s p r o j e k t 3 i 1. K v a g l u n d p a r k e n 1 2. 6 7 0 5 E s b j e r g

Ungeprofil. af den østlige bydel af Esbjerg. B y d e l s p r o j e k t 3 i 1. K v a g l u n d p a r k e n 1 2. 6 7 0 5 E s b j e r g Ungeprofil af den østlige bydel af Esbjerg 2011 B y d e l s p r o j e k t 3 i 1 K v a g l u n d p a r k e n 1 2 6 7 0 5 E s b j e r g w w w. b y d e l s p r o j e k t 3 i 1. c o m Udgiver Bydelsprojekt

Læs mere

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du?

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du? Fredericia Kommune Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 Dreng/mand Pige/kvinde Hvor gammel er du? - Sæt ét kryds 25 32 24 11 2 13 år eller derunder 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Fertilitetsrådgivningen Øresund. Spørgeskema manden. 03.01.12 FERTILITETSRÅDGIVNINGEN SPØRGESKEMA MANDEN

Baggrundsoplysninger. Fertilitetsrådgivningen Øresund. Spørgeskema manden. 03.01.12 FERTILITETSRÅDGIVNINGEN SPØRGESKEMA MANDEN FERTILITETSRÅDGIVNINGEN SPØRGESKEMA MANDEN Fertilitetsrådgivningen Øresund. Spørgeskema manden. 03.01.12 Udfyld venligst kun hvide felter Fertilitetsrådgivningen Øresund er et nyt initiativ med det formål

Læs mere

Denne side er til brug for ambulatorierne

Denne side er til brug for ambulatorierne Levekårsundersøgelse Denne side er til brug for ambulatorierne SIDEN SKAL AFRIVES INDEN SKEMAET UDLEVERES TIL PATIENTEN! Udgave september 00 LEVEKÅR OG LIVSKVALITET 00 UNDERSØGELSE AF HIV-SMITTEDES LEVEKÅR

Læs mere

Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH)

Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 1 Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) Dansk Sygeplejeråd og Arbejdsmiljøinstituttet, 2002 04.02.02 2 Stor undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø Du er en af de

Læs mere

Den Danske Sygeplejerskekohorte

Den Danske Sygeplejerskekohorte Den Danske Sygeplejerskekohorte En undersøgelse af sygeplejerskers livsstil, sundhed og sygelighed Maj 2006 Med svarfordeling Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 1-7 Arbejdsforhold 8-17 Sundheds-

Læs mere

Bilag 1. Præsentation af deltagervirksomhederne. Virksomhed A. Virksomhed B

Bilag 1. Præsentation af deltagervirksomhederne. Virksomhed A. Virksomhed B BILAG Oversigt 1 Præsentation af virksomhederne 2A Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen i virksomhed A 2B Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen i virksomhed B 3 Gode råd ved sygefraværssamtaler 4A Aktivitetsskema

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER BILAG

Læs mere