DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende"

Transkript

1 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende

2 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik over, hvad det kræver? Hvordan kommer du i gang med at planlægge livet som praktikant, og hvad skal du tage højde for i jagten på den gode praktikplads? Det får du svar på her. Hvis praktik skal være en succesfuld del af din uddannelse, bør den være meritgivende, og som studerende skal du sikres et fagligt indhold samt faglig vejledning undervejs i praktikforløbet. Det er dit ansvar at få sat dig nogle mål, blive enige med din kommende arbejdsplads om arbejdsopgaver, og at din praktikkontrakt indeholder de rigtige elementer. Du kan opleve at information om praktik er begrænset og at rådgivningen kan være sparsom. Du kan som studerende i høj grad føle, at du er overladt til dig selv. Det vil DM Studerende gerne lave om på, og derfor har vi lavet denne pjece, der ruster dig til et godt og studierelevant praktikforløb. Som medlem af DM kan du få rådgivning om praktik, og vi hjælper dig med ansøgningstjek og kontraktgennemgang. Du kan se meget mere på dm.dk/studerende. DM Studerende November 2012

3 3 Overvejer du praktik? Som studerende kan du let komme i tvivl om, hvordan du bruger din viden i praksis. Derfor vælger mange studerende at prøve kræfter med arbejdslivet i en praktikperiode. Praktik er en mulighed for at få erfaring med arbejdsmarkedet og giver et indblik i, hvordan livet på en arbejdsplads kan se ud. Det giver dig også mulighed for at afprøve teori i praksis og se, hvad din uddannelse kan bruges til. Som praktikant kan du også skabe dig et netværk og måske endda et studiejob eller job efter endt uddannelse. Mange bruger også praktikken som et afbræk fra livet på universitetet og til at afklare specialeemne og jobønsker. Spørg din studievejledning Er der særlige praktikordninger på dit studium? Hvordan bliver et praktikforløb meritgivende? Har de erfaringer fra andre studerende? Har de nogle etablerede samarbejder eller kontakter, som du kan drage nytte af? Skal du supplere praktikforløbet med fx undervisning eller aflevere en praktikrapport? Jeg var med i en proces, som ikke bare var rutine for de fastansatte, og jeg fik faktisk følelsen af, at jeg kom med nogle nye kompetencer, noget de virkelig kunne bruge. Det har været fedt. Morten Graversgaard er glad for, at han lagde sin praktik på kandidatuddannelsen, fordi det gav ham gode muligheder for at bruge sin viden fra universitetet. Læs hele hans historie på dm.dk/praktik

4 4 råd og vejledning til et godt praktikforløb Vælg praktiksted med omhu Et praktikforløb er en unik mulighed for at prøve dig selv af på arbejdsmarkedet, og det kan vise sig at blive din vej til det første job. Desværre kan praktikken også vise sig at være spild af tid, hvis den ikke er studierelevant, og du ikke får den erfaring, du havde håbet på. Derfor, vær kritisk og vælg din praktik med omhu. Undersøg, om arbejdsopgaverne i opslaget opfylder de krav, der er til en meritgivende praktik på dit studium. Læs opslaget grundigt og gør dig selv klart, om det afspejler det, du gerne vil. Er det studierelevant for dig? Hvor meget ansvar vil du have? Hvordan passer det ind i dine karriereplaner? Hvad vil du gerne lære, og kan du lære det på anden måde, fx gennem et studiejob? Stemmer praktikperiodens varighed overens med det, du får overført til din uddannelse? På mange studier fylder praktikken fx 15 ECTSpoint, som svarer til tre måneders praktikperiode. Praktik ud over den periode, som du kan få merit for, er i princippet gratis arbejdskraft, og det fraråder DM. Har praktikstedet fokus på din erhvervsfaglige udvikling via vejledning og indføring i det specifikke område? Det er vigtigt, at du er bevidst om selv at få noget ud af praktikken, og det har du krav på. Er du i tvivl, om du har fundet den rigtige praktik, kan du fx kontakte en tidligere praktikant og spørge om erfaringer fra stedet. Eller du kan måske få adgang til praktikrapporter fra det specifikke sted.

5 5 Jeg søgte min praktikplads uopfordret via KMD s hjemmeside og var så heldig, at det lod sig gøre. Giajenthiran Velmurugan startede i praktik i februar og havde inden da researchet om virksomheden og brugte den indsamlede viden til at skrive en målrettet ansøgning. Læs hele hans historie på dm.dk/praktik Hvordan finder du en praktikplads? Det behøver ikke være svært at finde praktikopslag, men det kan være svært at finde den praktik, der er helt rigtig for dig. Du kan finde praktikophold ved at: Se efter opslag på dit studium eller spørg din studievejleder. Ofte er studievejlederne opmærksomme på relevante praktikker på netop din uddannelse, og det er derfor et godt sted at starte. Researche på dit universitets jobdatabase eller på virksomhedernes egne hjemmesider Arrangere det selv: Kontakt det sted, du godt kunne tænke dig at komme i praktik og spørg, om de kunne være interesserede i en praktikant. Du kan også sende en uopfordret ansøgning. Praktikkoordinatoren på dit fag og din studievejleder kan vejlede dig i planlægningsfasen.

6 6 råd og vejledning til et godt praktikforløb Hvad vil du opnå med dit praktikforløb? Inden du skal i gang med praktikforløbet, er det en god idé at overveje, hvad du gerne vil opnå. Overvej hvilke generelle og fagspecifikke kompetencer, du regner med at tilegne dig i løbet af praktikken. Skriv dem ned og forbered dig på at diskutere det med din kommende arbejdsgiver. Kompetencerne kan fx være: Formidlings- og kommunikationskompetencer Organisatorisk erfaring Ledelse af mindre projekter/events Lobbyarbejde Kvalitativ og kvantitativ analyse Fagspecifik specialisering i et område relevant for din uddannelse. Fx kystlinjeforvaltning, integration eller brasiliansk politik Netværksdannelse inden for dit fag. Netværk En af de store gevinster ved praktik kan være det netværk, du får inden for den branche, du bevæger dig i. Netværk kommer dog ikke af sig selv, og du kan overveje at tale med din arbejdsgiver om, hvordan I kan udvide dit netværk gennem praktikperioden. Fx ved at deltage i konferencer og møder og blive introduceret til kollegers netværk.

7 7 Forbered dig og udarbejd en læringsplan Overvej, hvordan en optimal læringsplan for dit praktikforløb kunne se ud. Overvej, hvordan du kan sikre, at du opnår de kompetencer, du ønsker, og tænk over, hvad dine succeskriterier for praktikopholdet bør være, og hvordan du skal evaluere løbende for at sikre, at du når dem. Beslut dig for, hvordan du lærer bedst Har du brug for løbende styring af dine arbejdsopgaver, jævnlig sparring, kurser, stor frihed til at definere dine egne opgaver og feedback på dine resultater, når de foreligger eller noget helt andet? Forbered dig på, hvordan du vil diskutere det med din arbejdsgiver. Argumenter for at få en mentor Det kan være en rigtig god idé at få en mentor på arbejdspladsen, som du kan mødes fast med og diskutere fx arbejdsopgaver, kompetenceudvikling og generelle ting omkring arbejdet. En mentor kan hjælpe dig med at tage hånd om din læringsplan. Dine kolleger bliver også opmærksomme på, at du ikke er en gratis studentermedhjælp, men at du er på arbejdspladsen som en del af din uddannelse. Vær klar til at argumentere for vigtigheden af at have en mentor på praktikstedet og accepter ikke svar som du kan jo altid gå til lederen/kollegerne. Hvis du vil have en mentor, skal det være en del af kontrakten, og møderne med mentoren skal allerede aftales de første dage på jobbet. Få styr på kollegernes kompetencer Undersøg på forhånd, hvilke kompetencer din leder og kolleger har. På den måde bliver du klar over, hvem du kan have fordel af at blive vejledt af. Dem, du har mødt til en samtale, kan du researche på via LinkedIn og få overblik over deres cv. Du kan nævne over for din leder, at du gerne vil vejledes af de kolleger, du finder interessante i forhold til deres erfaringer eller færdigheder fra tidligere job eller opgaver. De færreste siger nej til at lære fra sig, når det handler om noget, de er gode til og interesserede i, men det er op til dig at efterspørge denne erfaringsdeling.

8 8 råd og vejledning til et godt praktikforløb Hvad skal du overveje, før du skriver kontrakt? Du kan bruge DM s skabelon til en praktikkontrakt. Se dm.dk/praktik Når du skal i praktik, skal du have en kontrakt. Kontrakten bestemmer dine ansættelsesvilkår og arbejdsbetingelser. Overvej på forhånd, hvilke krav du vil stille til praktikpladsen, og hvor langt du vil strække dig for at imødekomme praktikpladsens krav. Arbejdstid: et praktikophold defineres ofte som 37 timer ugentligt inklusive tid til at udarbejde en praktikrapport. Overvej, hvordan du vil fordele tiden. Fx arbejde fire dage om ugen og skrive opgave en dag om ugen eller bruge en time hver eftermiddag på opgaveskrivning. Arbejdsopgaver: Overvej, hvilke primære ansvarsområder du vil arbejde med, og tænk over, om du vil have dine egne, afgrænsede projekter eller vil være en del af den daglige drift. Ansvar: Overvej, hvor meget ansvar du har lyst til. Med ansvar følger ofte spændende arbejdsopgaver, men husk på, at du er i et uddannelsesforløb, og du bliver ikke betalt for at lægge alle dine vågne timer i at færdiggøre en projektafrapportering eller få alle ender til at mødes til et arrangement. Det er i sidste ende din leders ansvar. Løn: Det er ikke unormalt at få løn under praktik, men det er op til dig at informere din arbejdsgiver om det. Du kan udføre et stykke arbejde, der minder om det, en akademiker under AC-overenskomst udfører. Du får lavere løn, fordi du ikke er færdiguddannet, og arbejdspladsen har et ansvar for din læring. Vær dog opmærksom på, at du kun må tjene et vist beløb uden at blive trukket i SU. Dækning af udgifter og tillæg: Få styr på, om arbejdspladsen dækker fx transport, frokost, firmatelefon, computer. Hvad siger loven

9 9 Hvordan skal du forhandle kontrakten? Hvis du har forberedt dig godt, har du et godt udgangspunkt for at forhandle din kontrakt på plads. Du ved, hvad du gerne vil arbejde med, hvad du gerne vil lære, og hvordan du gerne vil lære det. Og du ved, hvad kontrakten som minimum bør indeholde. Stil gerne krav til din praktikkontrakt. Du er blevet ansat i en praktikstilling, fordi du har nogle kompetencer, arbejdspladsen har brug for, og du skaber værdi for organisationen. At have gennemtænkt krav og læringsplaner viser blot, at du tager ansvar og er struktureret. Tænk situationen som en lønforhandling, også selvom du måske ikke får løn: Du skal gøre det helt klart, hvad du kan tilbyde arbejdspladsen, og hvad de skal tilbyde dig. Sæt spørgsmålstegn ved formuleringer som vi plejer og normalt får praktikanter. Det er ikke dit problem, hvad tidligere praktikkontrakter har indeholdt. Du ved, hvad du synes er rimeligt, og det skal du holde fast på. Sørg for, at praktikkontrakten kommer til at indeholde alle aspekter af det, I har aftalt: Hvor mange timer arbejder du, i hvilke tidsrum, hvornår skal du stå til rådighed, hvordan aflønnes/afspadseres overarbejde, hvordan er dine rettigheder i forhold til andre fuldtidsansatte på arbejdspladsen? Får du en fast plads, computer, telefon? Hvad er din læringsplan, hvem på praktikstedet har ansvaret for, at din læringsplan følges, hvad bliver dine arbejdsområder? Når du forhandler kontrakten, går både du og arbejdsgiveren på kompromis. Du kan forsøge at forhandle dig til nogle andre goder, hvis lønnen fx er ikke er som forventet. Det kan være firmatelefon, avis eller fitness, som arbejdspladsen kan trække fra i skat. Der eksisterer ingen overenskomst for universitetsstuderende i praktik. Det er en ansættelsesform, hvor du som udgangspunkt ikke har nogen rettigheder eller er underlagt en gældende lovgivning. Når du som universitetsstuderende er i praktik afhænger dine vilkår derfor i meget høj grad af den kontrakt, du indgår med praktikstedet.

10 10 råd og vejledning til et godt praktikforløb Husk dig selv i praktikforløbet Når du er startet på arbejde, gælder det også om at huske dine læringsmål og evaluere løbende. Genlæs ofte din læringsplan og husk på, hvilke ansvarsområder du ønskede, og kompetencer du ville udvikle. Sørg for at få aftalt møder for hele praktikperioden med det samme eventuelt sammen med din mentor. Diskuter din læringsplan med mentoren, hver gang I mødes, og sig fra med det samme, hvis du føler, at du ikke bevæger dig i den retning rent fagligt, som du har aftalt med arbejdsgiveren. Vær proaktiv på arbejdspladsen i forhold til at få de opgaver, du ønsker. Hvis ikke du selv byder ind, kan du ikke regne med, at du automatisk får dine ønskeopgaver. Vær ikke bange for at stille spørgsmål til opgaver, du finder irrelevante for din læringsplan. Hvis du er ansat til at arbejde med kommunikation, er det din hovedopgave. Men du skal huske at være en god kollega, hjælpe hvor du kan, og vær klar over, at du er den med mindst erfaring i den konkrete arbejdssituation. Ingen tager skade af at sørge for kaffe til et møde i ny og næ men det må aldrig blive en af dine primære opgaver. Brug den lokale tillidsrepræsentant til den første samtale og få afklaret muligt, så du får en kontrakt, der sik er relevant for dit studium.

11 11 Hvordan vil du afslutte din praktik? Overvej om du kan anvende dit praktikforløb i forbindelse med specialet. Du kan måske undervejs i praktikken indsamle empiri, lave undersøgelser eller projekter, du kan anvende i forbindelse med dit speciale. Beslut dig for, hvad du gerne vil have med fra virksomheden. Fx en udtalelse eller evaulering af din arbejdsindsats. Hold en afsluttende samtale både med din vejleder på studiet og på virksomheden, og evaluer, om du har nået dine mål. Skriv, hvad du oplever undervejs og udarbejd en samlet evaluering til din egen læring, virksomheden og studiet. gerne allerede så meget som rer, at praktikken Brug DM På dm.dk/studerende kan du downloade et forslag til en praktikkontrakt og en tjekliste til kontrakten. Det er en god idé at have med, når du skal forhandle din kontrakt. Her kan du også læse om andre praktikanters erfaringer. Du kan også ringe til os og få vejledning om praktikforløbet.

12 Vil du være med til at ændre på tingene? Bliv aktiv i DM Studerende og vær med til at sætte praktik og praktikophold på dagsordenen. Som medlem har du adgang til: Vejledning og rådgivning om praktik og studiejob Cv- og ansøgningstjek Bredt netværk for aktive studerende i DM Studerende Spændende arrangementer og kurser på dit universitet Onlinemagasin med gode råd og inspiration til dit studieliv DM s medlemsblad til færdiguddannede Magisterbladet Mentorprogram for dimittender NOVA netværk for nyuddannede Gode rabatter og tilbud på fx studieforsikring, fitness og bøger Nimbusparken Frederiksberg Telefon dm.dk/studerende Design: Datagraf

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING PERSONLIGE ERFARING SOCIALE FAGLIGE INDHOLD HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? side 3 SKAB DIN UDVIKLINGSPLAN side 4 Kend dine kompetencer

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere