Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret Ref.: TRHJ Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11."

Transkript

1 Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato:

2 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget evaluering af modul 1, 3, 5, 7a, 8b, 9 og 11. Evalueringen har til formål at opnå viden om de studerendes vurdering af undervisningen med henblik på at sikre kvaliteten i undervisningen. 2. Målgruppen Det er de studerende der i foråret 2014 gik på modul 1, 3, 5, 7a, 8b, 9 og 11., som har deltaget i evalueringen. evalueringen er foretaget umiddelbart efter prøvens afvikling 3. Kontaktoplysninger på de studerende For at få en komplet liste over de studerendes adresser på det enkelte modul, så har ACmedarbejderen trukket lister fra VIA s gule sider. 4. Udformning af spørgeskemaet Der er taget afsæt i de spørgeskemaer, som blev brugt i foråret 2013, og som er udarbejdet på baggrund af en procedurebeskrivelse for modulevaluering, som dækker årene Med henblik på at sikre relevansen af indholdet i spørgeskemaerne, sendes de ud til kommentering hos den ansvarlige underviser på det pågældende modul. Spørgeskemaerne er indtastet i SurveyXact. Fra efteråret 2014 vil nye spørgeskemaer tages i brug med afsæt i den nye procedurebeskrivelse, som er udarbejdet på området. 5. Udsendelse af spørgeskemaet per Spørgeskemaet blev sendt ud per via SurveyXact, og de studerende fik 14 dage til at besvare spørgsmålene. En uge inden deadline blev der sendt en ud til de studerende som endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet for at minde dem på, at de meget gerne måtte gøre dette. Uddannelsen står selv for at sende spørgeskemaet ud samt den løbende opfølgning. 6. Fortrolighed Uddannelsen kender de studerendes adresse og fulde navn, da det er nødvendigt for at kunne gennemføre en valid undersøgelse. Men disse oplysninger vil ikke blive brugt hverken i denne rapport eller i andre sammenhænge. 2

3 7. Svarprocenten a 8b 9 11 Antal adspurgte studerende Antal besvarelser Svarprocent 30 % 25 % 42 % 57 % 36 % 44 % 47 % Svarprocenten ligger på gennemsnitlig 40 % for de 7 moduler, og vi ligger derfor væsentlig under det fastsatte niveau på minimum 60 %. 8. Repræsentativitet Alle studerende på de evaluerede moduler har fået tilsendt en med et link til modulevalueringen. Grunden til at evalueringen sendes ud til alle berørte studerende, er, for det første, at vi mener, at alle studerende skal have mulighed for at evaluere på det pågældende modul, som de netop har afsluttet. For det andet vil vi, alt andet lige, skabe basis for størst mulig repræsentativitet. Som nævnt oven for er der en svarprocent på gennemsnitlig 40 % for de 7 moduler. I denne forbindelse er det interessant at kigge på, om de 40 %, så kan karakteriseres som repræsentativ for hele målgruppen. Det er rigtig godt at få belyst de elementer, som fungerer mindre godt i undervisningen, men i den forbindelse er det dog vigtigt at holde sig for øje om det er en eller få som er utilfredse med et forløb eller om det er en utilfredshed som går igen blandt mange af modulets studerende. Når svarprocenten er lav, kan det være svært at vurdere om den feedback man får nødvendigvis er repræsentativ for alle studerende på det pågældende modul. Der kan sidde rigtig mange studerende, som er tilfredse med deres forløb, men fordi de netop er det, så ser de ingen grund til at besvare spørgeskemaet. 3

4 Omvendt er der også en risiko for, at studerende som er utilfredse med et forløb ikke besvare evalueringen, fordi de har en oplevelse af, at det alligevel ikke gør en forskel. I denne sammenhæng har uddannelsen en stor opgave med at gøre de studerende opmærksomme på at evalueringerne bliver taget seriøse, og at man forholder sig til de resultater der kommer ind positive som mindre positive. Se afsnit 11 hvor evalueringens hovedresultater tages under behandling Validitet Overordnet set er der i processen omkring udformningen af spørgeskemaerne gjort mange tanker omkring skemaernes længde og formuleringen af de enkelte spørgsmål. Selve længden på spørgeskemaet er forsøgt gjort så kort, som det var muligt uden at gå på kompromis med indholdet. De enkelte spørgsmål er søgt udformet korte og præcise, så de er nemme at forstå for de studerende. Til trods for ovenstående forholdsregler, så er der medtaget spørgsmål i evalueringen, som vi efterfølgende har fundet ud af ikke er brugbare ift. det vi skal undersøge. Der er ligeledes spørgsmål, som vi har fundet ud af, vi mangler svar på i den efterfølgende analyse. Fra 1. september 2014 har vi fået nye procedure for undervisningsevaluering, og på den baggrund skal alle spørgeskemaer kigges igennem og kvalitetssikres. Denne proces skal være med til at imødekomme ovenfornævnte udfordringer Procedure i databearbejdningen Data sorteres i kategorierne A, B og C. Definition af A, B og C: A elementer der fungerer særligt godt og kan være til inspiration for andre B elementer der fungerer tilfredsstillende C elementer der har behov for justeringer De data der ender i kategorien C vurderes alle sammen med henblik på om der er brug for uddybende evaluering. 1 Hansen M., Niels Henrik, mfl., Spørgeskemaer i virkeligheden, Forlaget Samfundslitteratur, side Hansen M., Niels Henrik, mfl., Spørgeskemaer i virkeligheden, Forlaget Samfundslitteratur, side

5 11. Hovedresultaterne af modulevalueringerne på modul 1, 3, 5, 7a, 8b, 9 og 11 Resultater af evaluering af faget ergoterapi Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Ift. faget ergoterapi vurderer de studerende, som har deltaget i modulevalueringerne, at de overordnet set har fået stort til moderat udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i a 8b 9 11 Udbytte Stort og moderat udbytte af de elementer der undervises i Stort og moderat udbytte af de elementer der undervises i Stort og moderat udbytte af de elementer der undervises i Moderat og lidt udbytte af de elementer der undervises i Stort og moderat udbytte af de elementer der undervises i Kun klinisk undervisning Stort til moderat udbytte af de elementer der undervises i Resultater af evaluering af sidefagene Ift. sidefagene vurderer de studerende, som har deltaget i modulevalueringerne, at de overordnet set har fået moderat til lidt udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i. Sidefag Udbytte 1 Pædagogik, sociologi, Moderat og lidt udbytte af undervisningen i sidefagene psykologi, anatomi 3 ANØ, fysiologi, psykologi, Moderat og lidt udbytte af undervisningen i sidefagene sygdomslære 5 Videnskabsteori, etik, Moderat og lidt udbytte af undervisningen i sidefagene sygdomslære, ANØ Neurofysiologi, Moderat og lidt udbytte af undervisningen i sidefagene 7a neuroanatomi, ortopædkirugi, neurologi, videnskabsteori og videnskabelig metode 8b Psykologi, psykiatri, videnskabsteori og Moderat udbytte af undervisningen i sidefagene 5

6 videnskabelig metode Fysiologi, social- og Moderat udbytte af undervisningen i sidefagene 11 arbejdsmedicin, arbejdspsykologi, sociologi, social- og sundhedspolitik og lovgivning Resultater af evaluering af litteratur Relevansen af den anvendte litteratur Ift. relevansen af den anvendte litteratur vurderer de studerende, som har deltaget i modulevalueringerne, at den overordnet set har været meget relevant og en del relevant. Relevans 1 Meget relevant og en del relevant 3 Meget relevant og en del relevant 5 En del relevant 7a Meget relevant og en del relevant 8b Meget relevant og en del relevant 9-11 Meget relevant og en del relevant Sværhedsgraden af den anvendte litteratur Ift. sværhedsgraden af den anvendte litteratur vurderer de studerende, som har deltaget i modulevalueringerne, at den overordnet set har været passende. Sværhedsgraden a 8b 9-6

7 11 Resultater af evaluering af klinisk undervisning (modul 3 og 9) Ift. den kliniske undervisning vurderer de studerende, som har deltaget i modulevalueringerne, at de overordnet set har fået stort til moderat udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i. 3 9 Udbytte Stort og moderat udbytte af den kliniske undervisning Stort til moderat udbytte af den kliniske undervisning Resultater af evaluering af modulprøven Sammenhængen mellem modulets indhold og modulprøven De studerende, som har deltaget i modulevalueringen, vurderer overordnet set, at der er stor og en del sammenhæng mellem modulets indhold og modulprøven a 8b 9 11 Sammenhæng prøvens sværhedsgrad Desuden vurderer de studerende, som har deltaget i modulevalueringerne, overordnet set at modulprøvens sværhedsgrad har været passende Sværhedsgraden og for svær 7

8 7a 8b 9 11 Opsamling A elementer der fungerer særligt godt og kan være til inspiration for andre 1. Sværhedsgraden af den anvendte litteratur Når der kigges på hvilke elementer der fungerer særligt godt på de evaluererede moduler i foråret 2014 bør fremhæves sværhedsgraden af den anvendte litteratur, som de studerende overordnet set har vurderet til at være passende. 2. prøvens sværhedsgrad Det samme gør sig gældende for modulprøvens sværhedsgrad, som de studerende overordnet set ligeledes vurderer til at være passende. B elementer der fungerer tilfredsstillende 1. Faget ergoterapi Af elementer der fungerer tilfredsstillende kan nævnes faget ergoterapi, hvor de studerende vurderer, at de overordnet set har fået stort til moderat udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i. 2. Relevansen af den anvendte litteratur De studerende har desuden vurderet at den anvendte litteratur overordnet set har været meget relevant og en del relevant, og det kan derfor karakteriseres som et element der fungerer tilfredsstillende. 3. Klinisk undervisning (modul 3 og modul 9) Den kliniske undervisning på modul 3 og modul 9 har også fungeret tilfredsstillende. De studerende, som har deltaget i modulevalueringerne, vurderer overordnet set, at de har fået stort til moderat udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i. 8

9 4. Sammenhængen mellem modulets indhold og modulprøven Til sidst bør nævnes at sammenhængen mellem modulets indhold og modulprøven fungerer tilfredsstillende. Her har de studerende overordnet set vurderet, at der er stor og en del sammenhæng. C elementer der har behov for justeringer 1. Sidefagene Af elementer hvor der er behov for justeringer kan nævnes sidefagene. De studerende vurderer overordnet set, at de har fået moderat til lidt udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i. Opfølgning på baggrund af rapportens resultater Der er mange elementer på Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus som fungerer rigtig godt eller tilfredsstillende, og det er vi som uddannelse rigtig glade for. Et område, hvor de studerende overordnet set vurderer, at de får moderat til lidt udbytte er ift. sidefagene. Når man kigger i kommentarerne i evalueringerne fremhæver de studerende blandt andet det faktum, at der bør være mere sammenhæng mellem sidefagene og faget ergoterapi. Det er et område, som er blevet fremhævet i tidligere modulevalueringer, og det er et område, som uddannelsen er opmærksom på, og som man aktivt udvikler på. Af tiltag som er i gang på nuværende tidspunkt kan nævnes følgende: Ansætte timelærere på sidefagene, som bliver fast knyttet til uddannelsen. Timelærerne har knyttet en fast medarbejder fra uddannelsen til sig som kontaktperson En tæt dialog mellem timelærerne som underviser på sidefagene og de faste medarbejdere som underviser i ergoterapi. Der er fokus på pensum, indhold og didaktik. Afslutningsvis kan vi konkludere, at der ikke umiddelbart er behov for en uddybende evaluering ift. det resultat der foreligger på området for sidefag. Men her på uddannelsen vil vi naturligvis fortsætte den positive udvikling, som vi er i gang med på området. 9

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer Ågård Efterskole Selvevalueringsrapport 2006-2007 Realkompetencer En opfølgning og uddybning af selvevalueringsrapporten 2005-2006 Udarbejdet af: Mette Sanggaard Schultz og Kirsten Storgaard Ågård den

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Psykoterapeutforeningen og SPUD Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...........2 2. Evalueringsforløbet trin for

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Foto: Jeppe Carlsen RAPPORT AF HANNE BEBENDORF SCHELLER OG CAMILLA FALDT THOMSEN FOREBYGGELSE- & DOKUMENTATIONSAFDELINGEN, FYSISK

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling Indhold Indledning og baggrund. 2 Vision og værdier.. 2 Formål med kvalitetssikringssystemet..3 Kvalitetsmål for uddannelsen. 3 Overblik over evaluering på uddannelsen.3 Behandling af resultater fra evalueringer.

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618 Evaluering af mild specialisering Indhold Evaluering mild specialisering år 2010-2011... 3 Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser

Læs mere

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Maria Elisabeth Hartmann Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg Af projektmedarbejder, antropolog Maria Elisabeth Hartmann Grafisk tilrettelæggelse: Helle Træholt

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere