Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr."

Transkript

1 Selskabsmeddelelse 19. august M 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2009/10 (1. oktober juni 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr. I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 7% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens, mens salget af Hud og Sårplejeprodukter var uændret sammenlignet med sidste år Bruttoresultatet steg 11% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste år Driftsresultatet (EBIT) steg 44% og udgjorde mio. kr. Overskudsgraden (EBIT-margin) blev 20% mod 15% i samme periode sidste år De frie pengestrømme steg i forhold til samme periode sidste år med 209 mio. kr. til 957 mio. kr. Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 22% mod 14% i samme periode sidste år Første del af aktietilbagekøbsprogrammet på 500 mio. kr., der blev iværksat i februar 2010, er nu gennemført Finansielle forventninger for 2009/10 er præciseret således: Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på 6-7%. Dette svarer til en vækst i danske kroner på 7-8% Der forventes en overskudsgrad på omkring 20% i både faste valutakurser og danske kroner mod tidligere 19-20% Anlægsinvesteringer forventes stadig at udgøre omkring 350 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 26 mod tidligere 27 De langsigtede finansielle forventninger indfries i indeværende regnskabsår Telekonference Afholdes den 19. august 2010 kl. 15:00 CET og forventes at vare ca. 1 time. Ring på , +44 (0) eller Et webcast vil være tilgængeligt på kort efter telekonferencens afslutning. 1/21

2 Hoved- og nøgletal 1. oktober juni Koncern Ændring Koncern 2009/ / / /09 9 mdr 9 mdr 3. kvt. 3. kvt. Ændring Resultatopgørelse Omsætning % % Forsknings- og udviklingsomkostninger (305) (299) 2% (105) (97) 8% Resultat før renter, skat, amortisering og afskrivninger (EBITDA) % % Driftsresultat før særlige poster % % Driftsresultat (EBIT) % % Finansielle indtægter og omkostninger, netto (243) (140) 74% (75) (40) 88% Resultat før skat % % Coloplasts andel af periodens resultat % % Omsætningsvækst Årlig vækst i nettoomsætning, % Stigningen sammensætter sig således: Organisk vækst, % Valuta, % 0 (1) 3 (1) Balance Samlede aktiver (1%) (1%) Investeret kapital (4%) (4%) Rentebærende gæld, netto (27%) (27%) Egenkapital ultimo, Coloplasts andel % % Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften % (3%) Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto (185) (409) (55%) (82) (120) (32%) Pengestrømme fra investeringer (216) (347) (38%) (88) (134) (34%) Frie pengestrømme % % Pengestrømme fra finansiering (1.348) (486) >100% (393) (459) (14%) Nøgletal Overskudsgrad, EBIT % Overskudsgrad, EBITDA % Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % Egenkapitalforrentning, % Nettogæld i forhold til EBITDA, ratio 0,9 1,6 0,8 1,5 Rentedækning Egenkapitalandel, % Gæld i forhold til enterprise value, % Indre værdi, kr % % Aktiedata Børskurs pr. aktie, kr % % Børskurs/indre værdi 8,7 6,3 38% 8,7 6,3 38% Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk. 42,6 42,9 (1%) 42,4 42,9 (1%) PE, price/earnings ratio 23,5 20,4 15% 20,2 18,9 7% Indtjening pr. aktie, EPS 20,4 14,3 43% 7,9 5,2 52% Frie pengestrømme pr. aktie 22,5 17,4 29% 11,5 10,8 6% 2/21

3 Ledelsesberetning Salgsudvikling Målt i danske kroner steg omsætningen med 7% til mio. kr. Den organiske vækst blev ligeledes 7%. Salgsudvikling pr. forretningsområde Sammensætning af vækst Organisk 2009/ /09 Organisk Rapporteret 2009/10 væk st 9 mdr 9 mdr væk st Valuta væk st 3. kvt. 3. kvt. Stomi % 1% 8% % Urologi og Kontinens % 0% 9% % Hud- og Sårpleje % 1% 1% 393 0% Nettoomsætning % 0% 7% % Stomi Salget af stomiprodukter udgjorde mio. kr., svarende til en vækst på 8%, og den organiske vækst udgjorde 7%. Kvartalets organiske vækst var ligeledes 7%, hvilket var på niveau med væksten i første halvår af 2009/10. Væksten er fortsat drevet af SenSura produktporteføljen. Coloplast har lanceret et nyt slutbrugerprogram i USA. Programmet, der dækker både stomi og kontinens, er udviklet i samarbejde med sygeplejersker og har til formål at støtte slutbrugere bedst muligt i såvel produkt- som livsstilsrelaterede udfordringer efter hjemsendelse fra hospital eller rehabiliteringscenter. Urologi og Kontinens Omsætningen i urologi og kontinensforretningen voksede med 9% til mio. kr., og den organiske vækst udgjorde ligeledes 9%. Væksten er fortsat drevet af SpeediCath salget på de europæiske markeder samt af salget af SelfCath katetre i USA. Kvartalets organiske vækst var 7% mod 10% i første halvår af 2009/10 og er påvirket af lavere vækst på flere europæiske markeder. Væksten i USA er fortsat positivt påvirket af de forbedrede tilskudsmuligheder for brugere af engangskatetre. Inden for urologiforretningen udvikler salget af penisimplantater sig fortsat tilfredsstillende og Titan produktporteføljen tager fortsat markedsandele. Derimod aftog væksten en smule inden for salget af slings til kvinder, Aris, hvilket skyldes at kirurger i stigende omfang anvender mini-sling teknologier. Coloplasts egen mini-sling, Altis, har opnået godkendelse på det canadiske marked, og forventes snart lanceret. Salget inden for engangskirurgiske produkter på det europæiske marked var på niveau med sidste kvartal. Hud- og Sårpleje Salget af hud- og sårplejeprodukter udgjorde mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 1%. I lokale valutaer var salget uændret sammenlignet med sidste år, hvilket også var gældende for tredje kvartal. Generelt er markedsforholdene i Europa fortsat udfordrende og præget af hård priskonkurrence. Udrulningen af Biatain Silicone fortsætter som planlagt på det franske og tyske marked og salget er tilfredsstillende. 3/21

4 Salgsudvikling pr. region Sammensætning af vækst Organisk 2009/ /09 Organisk Rapporteret 2009/10 væk st 9 mdr 9 mdr væk st Valuta væk st 3. kvt. 3. kvt. Europa % 0% 5% % Nord- og Sydamerika % (1%) 12% % Resten af verden % 6% 16% % Nettoomsætning % 0% 7% % Europa Omsætningen var mio. kr. i danske kroner, svarende til en rapporteret vækst på 5%. Den organiske vækst udgjorde ligeledes 5%. Forretningsområderne Stomi og Urologi og Kontinens voksede tilfredsstillende, mens sårplejeforretningen stadig påvirker væksten negativt. Udviklingen på det tyske marked påvirker fortsat den samlede europæiske omsætningsvækst negativt. Kvartalets organiske vækst udgjorde 3% mod 6% for halvåret og er påvirket af lavere salg på flere sydeuropæiske markeder, særligt det spanske og det græske marked. Nord- og Sydamerika Omsætningen på de nord- og sydamerikanske markeder voksede med 12% til mio. kr. Den organiske vækst udgjorde 13%. Kvartalets organiske vækst var 11%, hvilket er 3%-point mindre end første halvår. Forretningsområderne Urologi og Kontinens voksede tilfredsstillende, mens væksten i stomi- og sårplejeforretningerne var lavere end ventet. Salget i Brasilien var særligt tilfredsstillende. Resten af verden Omsætningen i resten af verden voksede med 16% til 596 mio. kr., mens den organiske vækst blev 10%. Styrkelsen af især den australske dollar forbedrede den rapporterede vækst. Kvartalets organiske vækst udgjorde 18% primært drevet af Kina. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 11%. Bruttomarginen udgjorde 61% mod 58% i samme periode sidste år. Forbedringen skyldes især øget effektivitet i produktionen, samt reducerede lønomkostninger som følge af udflytning af produktion til Ungarn og Kina. I tredje kvartal udgjorde bruttomarginen 61% og var negativt påvirket af omkostninger på 27 mio. kr. til lukning af fabrikken i Vadnais Heights, Minnesota, USA. Nedskrivning af produktionsudstyr vurderes i takt med opbygningen i Kina og kan medføre yderligere omkostninger på op til 25 mio. kr. Ændringer i valutakurser forbedrede bruttomarginen marginalt. Omkostninger Distributionsomkostningerne var mio. kr. og udgjorde 29% af omsætningen mod 31% sidste år. Forbedringen er et resultat af arbejdet med at effektivisere salgsstyrken. Kvartalets distributionsomkostninger i forhold til salget udgjorde 29%. Administrationsomkostningerne var 436 mio. kr. Målt i procent af omsætningen udgjorde administrationsomkostningerne 6% sammenlignet med 8% i samme periode sidste år. Forbedringerne kan hovedsageligt tilskrives besparelser og effektiviseringstiltag. Kvartalets administrationsomkostninger i forhold til salget udgjorde ligeledes 6%. Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde 305 mio. kr. svarende til 4% af omsætningen, mod 5% samme periode sidste år. Kvartalets forsknings- og udviklingsomkostninger i forhold til salget var 4%. 4/21

5 Andre driftsomkostninger var uændrede i forhold til 9M 2008/09, mens andre driftsindtægter var 32 mio. kr. lavere. Dette skyldes gevinst fra salg af produktionsfaciliteterne i Kokkedal i andet kvartal sidste år. Driftsresultat Driftsresultatet blev mio. kr. mod 989 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket er en stigning på 44%. Driftsresultat før særlige poster steg med 42% til mio. kr. Overskudsgraden blev på 20% mod 15% i samme periode sidste år. Valutakursændringerne påvirkede overskudsgraden positivt med knap et halvt procent-point. Eksklusive særlige poster blev overskudsgraden 21%. Særlige poster udgjorde 62 mio. kr. og kan henføres til aftrædelsesordninger til opsagte medarbejdere i Danmark og USA i forbindelse med udflytning af produktion til Ungarn og Kina. Særlige poster forventes at udgøre samlet omkring 80 mio. kr. i 2009/10. Dette er 20 mio. kr. mere end det tidligere udmeldte beløb og skyldes, at antallet af stillingsnedlæggelse nu er endelig fastlagt til omkring 450 mod tidligere Samtidig bliver aftrædelsesomkostningerne pr. medarbejder lidt højere end tidligere forventet. Driftsresultatet for de første tre kvartaler er meget tilfredsstillende, idet det er lykkedes at forbedre overskudsgraden med 5%-point i forhold til samme periode sidste år, samtidig med at der er investeret betydeligt i effektiviseringer af såvel produktion som administration og salg. Finansielle poster og skat De finansielle poster udgjorde netto en omkostning på 243 mio. kr. mod 140 mio. kr. samme periode sidste år. De øgede omkostninger skyldes især regulering af værdien af kontantbaserede optionsprogrammer som følge af den højere kurs på Coloplast-aktien. De kontantbaserede optionsprogrammer løber frem til Finansielle poster 2009/ / / /09 9 mdr 9 mdr 3. kvt. 3. kvt. Renter, netto (84) (113) (26) (34) Dagsværdiregulering af optioner (77) 11 (5) (15) Valutakursreguleringer (53) (29) (37) 14 Andre finansielle poster (29) (9) (7) (5) Finansielle poster i alt (243) (140) (75) (40) Den effektive skatteprocent blev 26 i forhold til 28 sidste år, hvilket svarer til en skatteudgift på 307 mio. kr. mod 238 mio. kr. sidste år. Den reducerede skatteprocent skyldes hovedsageligt, at en forholdsmæssigt større del af koncernens indtjening kommer til beskatning i Danmark, når indtjeningen i koncernen stiger. Skatteprocenten i Danmark er lavere end den gennemsnitlige skatteprocent i de lande, som koncernen opererer i, hvilket indebærer en samlet lavere effektiv skatteprocent for koncernen. Nettoresultat Periodens resultat steg med 43% til 875 mio. kr. Indtjening pr. aktie (EPS) blev 20,4 kr. mod 14,3 kr. i samme periode sidste år. 5/21

6 Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra driften udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år. Fremgangen skyldes især en øget indtjening, delvist modsvaret af en øget driftskapital, tab på terminsforretninger, samt udnyttelse af aktieoptioner. Investeringer (CAPEX) Coloplast investerede brutto 223 mio. kr. i de første tre kvartaler, hvilket er 53% mindre end i samme periode året før, hvor blandt andet hovedkvarteret i USA stadig var under opførelse. De første tre kvartaler er fortsat lavere end forventet som følge af, at en række planlagte projekter er blevet udskudt. I løbet af året er etableringen af et teknisk kompetencecenter i Danmark påbegyndt. Investeringerne udgjorde 3% af omsætningen i forhold til 7% i samme periode sidste år. Investeringer i materielle anlægsaktiver brutto var 185 mio. kr. Frie pengestrømme De frie pengestrømme var 957 mio. kr. i forhold til 748 mio. kr. i samme periode sidste år. Den positive udvikling skyldes en kombination af øget indtjening samt lavere investeringer. Kapitalberedskab Coloplast har bekræftede langfristede kreditfaciliteter for ca. 5 mia. kr., hvoraf ca. halvdelen ikke er udnyttet. Balance og egenkapital Balance Den samlede balancesum udgjorde mio. kr., hvilket er et fald på 51 mio. kr. i forhold til starten af året. De materielle anlægsaktiver udgjorde mio. kr., hvilket er 39 mio. kr. mindre end i starten af året. Faldet skyldes hovedsageligt, at investeringerne var lavere end afskrivningerne, mens især stigningen i den amerikanske dollar har forøget værdien af aktiverne målt i danske kroner. Omsætningsaktiverne faldt med 181 mio. kr. til mio. kr. Faldet skyldes især en reduktion i de likvide beholdninger som følge af udbetaling af udbytte på 300 mio. kr. Dette blev delvist modsvaret af kursstigninger på tilgodehavender i udenlandsk valuta, især amerikanske dollar og britiske pund. Tilgodehavender fra salg steg med 184 mio. kr. i forhold til starten af året, hvilket var en stigning på 12%. Stigningen skyldes hovedsageligt udviklingen i udenlandske valutaer over for danske kroner i tredje kvartal. Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser var 414 mio. kr. mod 428 mio. kr. i starten af året. Målt i forhold til omsætningen udgjorde arbejdskapitalen 24%, hvilket er uændret i forhold til sidste kvartal. Egenkapital Egenkapitalen steg med 272 mio. kr. til mio. kr. Udbetaling af udbytte på 300 mio. kr. og tilbagekøb af aktier for 500 mio. kr. blev modsvaret af periodens resultat på 875 mio. kr., anden totalindkomst på 146 mio. kr. samt gevinst ved salg af medarbejderaktier og aktiebaseret vederlæggelse for samlet 51 mio. kr. Egenkapitalandelen steg til 39% fra 36% i starten af året. Rentebærende nettogæld og kapitalstruktur Den rentebærende nettogæld udgjorde mio. kr. og svarede til et fald på 161 mio. kr. i forhold til starten af året. Dette skyldes, at de frie pengestrømme på 957 mio. kr. primært blev brugt til udbetaling af udbytte samt køb af egne aktier. Den rentebærende nettogæld i forhold til EBITDA var 0,9. 85% af Coloplasts samlede gæld er fastforrentet, og der er ingen væsentlige lån som skal refinansieres før Coloplast ønsker generelt at udbetale overskydende likviditet til aktionærerne. Overskydende likviditet skal forstås som likviditetsskabelsen ud over, hvad der skal bruges til profitabel vækst af koncernen, herunder potentielle akkvisitioner. Coloplast reducerer for nuværende sin fremmedfinansiering og styrker dermed kapitalberedskabet. Ved eventuelt opkøb er Coloplast igen parat til at acceptere væsentlig højere gearing. 6/21

7 Aktietilbagekøb og dividende Coloplast fik i december 2009 bemyndigelse fra generalforsamlingen til at gennemføre et aktietilbagekøbsprogram på samlet op til 1 mia. kr. frem til udgangen af regnskabsåret 2010/11. Aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat i februar 2010 (se selskabsmeddelelse nr. 2/2010), og første halvdel af tilbagekøbsprogrammet på 500 mio. kroner blev afsluttet i juni Det resterende aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr. forventes iværksat i begyndelsen af Egne aktier Beholdningen af egne aktier udgjorde pr. 30. juni stk. B-aktier, hvilket er en stigning på stk. i forhold til starten af året. Ændringen skyldes primært opkøb af aktier i markedet som følge af det afsluttede aktietilbagekøbsprogram. Finansielle forventninger Coloplasts har præciseret sine forventninger for finansåret 2009/10 således: Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på 6-7%. Dette svarer til en vækst i danske kroner på 7-8% Der forventes en overskudsgrad på omkring 20% i både faste valutakurser og danske kroner mod tidligere 19-20% Anlægsinvesteringer forventes stadig at udgøre omkring 350 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 26 mod tidligere 27 De langsigtede finansielle forventninger indfries i indeværende regnskabsår Opfyldelsen af de finansielle forventninger er i sagens natur behæftet med en vis usikkerhed. Væsentlige ændringer i valutariske, forretningsmæssige eller makroøkonomiske forhold, herunder ændringer på sundhedsområdet, kan for eksempel have en indvirkning på selskabets økonomiske forhold. Coloplast vurderer sine langsigtede forventninger samt den samlede vægtede markedsvækst årligt i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten. Andre forhold Valutakursfølsomhed Coloplasts finansielle forventninger til regnskabsåret 2009/10 er udarbejdet på baggrund af følgende valutariske forudsætninger for selskabets hovedvalutaer: DKK GBP USD HUF EUR Gennemsnitskurs 2008/09* , Spotkurs den 10. august , Estimeret gennemsnitskurs 2009/ , Ændring i estimeret gennemsnitlig valuta- 0% 0% 2% 0% kurs sammenlignet med sidste år** *) Gennemsnitskurserne 2008/09 benyttes til beregning af organisk vækst samt EBIT-margin i faste valutakurser **) Estimeret gennemsnitskurs er beregnet som gennemsnitskursen år-til-dato kombineret med spot kursen for den resterende del af året Omsætningen påvirkes især af udviklingen i valutaerne USD og GBP i forhold til DKK. Da Coloplast har produktion og salg i USA samt varekøb i USD, påvirker en ændring af USD kun i mindre grad driftsresultatet. Derimod er driftsresultatet påvirket af udsving i HUF over for DKK, fordi Coloplast har en væsentlig del af produktionen og dermed omkostningerne i Ungarn, mens salget er beskedent. 7/21

8 Mio. kr. over 12 måneder ved 10% kursfald initialt (Valutakurs pr. 30. september 2009) Omsætning EBIT USD (110) 0 GBP (130) (75) HUF - 40 Hud- og Sårpleje Anden fase af hud- og sårplejeprojektet er fortsat i gang, og der opbygges salgsstyrker med fokus på community segmentet i Coloplasts største markeder, Storbritannien, Tyskland og Frankrig. Der forventes fortsat begrænset salgsvækst i sårplejeforrretningen for 2009/10, mens der herefter forventes en gradvis øget vækst. Global Operations (GO) Udflytning af produktion fra Danmark til Ungarn og Kina fortsætter som planlagt, og det forventes, at omkring 450 stillinger i de danske fabrikker nedlægges inden udgangen af marts I årets første 3 kvartaler er der nedlagt 272 stillinger. Lukningen af fabrikken i Vadnais Heights, Minnesota, USA pågår som planlagt, og der nedlægges 120 stillinger senest med udgangen af oktober Sundhedsreformer Den 24. juni 2010 implementerede de spanske myndigheder en generel reduktion i tilskud til medicinsk udstyr med 7,5%. Reformen vil få begrænset indvirkning på Coloplasts salg for 2009/10, og den årlige effekt på Coloplasts omsætning i Spanien vil udgøre maksimalt 30 mio. kr. Det forventes, at prisreduktioner på 4,5% for sårplejeprodukter i det franske marked implementeres 1. september 2010, hvorfor reformen får begrænset indvirkning på Coloplasts salg for 2009/10. I marts 2010 blev den amerikanske sundhedsreform vedtaget. Reformen skal øge adgangen til sundhedsydelser for den amerikanske befolkning. Finansieringen af reformen sker, blandt mange andre initiativer, med en skat på medicinsk udstyr på 2,3% fra De finansielle implikationer for Coloplast vurderes at være neutrale. Dele af reformen træder i kraft allerede i 2010 men er først fuldt gennemført i Ledelsesændringer i England og Frankrig I juni 2010 fratrådte SVP Graham Sethna stillingen som chef for Coloplasts engelske datterselskab. Sue Kernahan er indtrådt i stillingen, som nu benævnes Country Manager. Sue Kernahan er tidligere Sales & Marketing Director for stomiforretningen i Coloplast UK. Samtidig er Antoine Papoz indtrådt i en nyoprettet stilling som Country Manager for Coloplast France. Antoine Papoz kommer fra Boston Scientific, hvor han i en årrække har bestredet forskellige ledende stillinger. Forslag til ændringer i bestyrelsens størrelse og sammensætning I forbindelse med den kommende generalforsamling fratræder Torsten Erik Rasmussen, som har været medlem af bestyrelsen siden 1992 samt Ingrid Wiik, der har været medlem siden Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 1. december 2010 nyvalg af Brian Petersen: Curriculum Vitae for Brian Petersen, Administrerende direktør, Københavns Lufthavne A/S Født 4. november 1961 fra 2007 Administrerende direktør, Københavns Lufthavne A/S Procter & Gamble (Kina) General Manager Procter & Gamble (Geneve) Retail Manager Procter & Gamble (Geneve) Marketing Director Procter & Gamble (Marokko) Marketing Director 8/21

9 Procter & Gamble (Tyskland) Marketing Director Procter & Gamble Brand (UK og Skandinavien) Brand Manager & Assistant Brand Manager Uddannelse 1988 MBA, John E. Anderson Graduate School of Management, UCLA 1986 BA, Copenhagen School of Economics and Business Administration Brian Pedersen bestrider følgende ledelseshverv: Bang & Olufsen A/S (medlem af bestyrelsen) Egmont Fonden (medlem af bestyrelsen) Center for Ledelse (medlem af bestyrelsen) ALK Abelló (medlem af bestyrelsen) Brian Petersen er indstillet til nyvalg for at understøtte bestyrelsens kompetence inden for generel ledelse, marketing, salg, produktion og innovation. Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i nærværende meddelelse, herunder omsætnings- og indtjeningsforventninger, udgør ingen garanti for fremtidige resultater. De er underlagt risici, usikkerhed og forudsætninger, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige. De fremadrettede udsagn er baseret på selskabets nuværende forventninger, estimater og forudsætninger og afgives på grundlag af oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt. Coloplasts muligheder for at opnå de opstillede langsigtede mål og opfylde forventningerne kan påvirkes af større udsving i kurserne for væsentlige valutaer, væsentlige ændringer inden for sundhedssektoren eller større ændringer i verdensøkonomien. Dette kan påvirke selskabets økonomiske resultater. 9/21

10 Ledelsespåtegning Coloplasts bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober juni 2010 for Coloplast. Delårsrapporten, der ikke er revideret af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU, og efter yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. oktober juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Humlebæk, den 18. august Direktion Lars Rasmussen Adm. Direktør Lene Skole Koncerndirektør og CFO Bestyrelse Michael Pram Rasmussen Formand Niels Peter Louis-Hansen Næstformand Torsten Erik Rasmussen Sven Håkan Björklund Per Magid Jørgen Tang-Jensen Ingrid Wiik Thomas Barfod* Mads Boritz Grøn* Knud Øllgaard* *) Valgt af medarbejdere 10/21

11 Tabeller Ikke reviderede Opgørelse af totalindkomst. 12 Balance.. 13 Egenkapitalopgørelse.. 15 Pengestrømsopgørelse Noter...17 Resultatopgørelse kvartalsopdelt /21

12 Opgørelse af totalindkomst 1. oktober juni (Ikke revideret) Koncern Indeks Koncern Indeks 2009/ / / /09 Note 9 mdr 9 mdr 3. kvt. 3. kvt. 1 Omsætning Produktionsomkostninger (2.757) (2.734) 101 (968) (942) 103 Bruttoresultat Distributionsomkostninger (2.055) (2.020) 102 (708) (704) 101 Administrationsomkostninger (436) (507) 86 (152) (153) 99 Forsknings- og udviklingsomkostninger (305) (299) 102 (105) (97) 108 Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (23) (24) 96 (8) (10) 80 Driftsresultat før særlige poster Særlige poster (62) (60) 103 (11) 0 Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (253) (190) 133 (75) (51) 147 Resultat før skat Skat af periodens resultat (307) (238) 129 (108) (86) 126 Periodens resultat Aktionærerne i Coloplast A/S Minoritetsinteresser Periodens resultat Indtjening pr aktie (EPS), kr. 20,4 14,3 7,9 5,2 Indtjening pr. aktie (EPS), ikke reguleret for egne aktier, kr. 20,4 14,3 7,9 5,2 Opgørelse af totalindkomst Periodens resultat Anden totalindkomst: Årets værdiregulering af afdækning (155) (80) (121) (43) Overført til finansielle poster Skatteeffekt af afdækning Kursregulering af aktiver i fremmed valuta (74) Ændring af primoværdier og øvrige reguleringer vedr. datterselskaber 10 (41) (31) (30) Anden totalindkomst 146 (56) 17 (117) Totalindkomst /21

13 Balance Pr. 30. juni Koncern Note Aktiver Erhvervede patenter og varemærker Goodwill Software Forudbetalinger og anlægsaktiver under udvikling Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Forudbetalinger og anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver /21

14 Balance Pr. 30. juni Koncern Note Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserve for afdækning (128) (24) (49) Forslag til udbytte for regnskabsåret Overført overskud og øvrige reserver Egenkapital før minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Egenkapital og forpligtelser Eventualposter 14/21

15 Egenkapitalopgørelse Koncern Aktiekapital Reserve Forslag Overført Egenfor til overskud kapital A-aktier B-aktier afdækning udbytte i alt 2008/09 Saldo pr som rapporteret i årsrapporten Årets totalindkomst (32) Køb af egne aktier og kurstab ved udnyttelse af optioner 0 0 Salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Kapitalnedsættelse (5) 5 0 Udbetaling af udbytte vedrørende 2007/08 (257) (257) Saldo pr (24) /10 Saldo pr som rapporteret i årsrapporten (49) Årets totalindkomst (79) Køb af egne aktier og kurstab ved udnyttelse af optioner (500) (500) Salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Udbetaling af udbytte vedrørende 2008/09 (300) (300) Saldo pr (128) /21

16 Pengestrømsopgørelse 1. oktober juni Koncern 2009/ /09 Note 9 mdr 9 mdr Driftsresultat Af- og nedskrivninger Regulering for øvrige ikke likvide driftsposter 2 (39) 6 Ændringer i driftskapital (117) 71 Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende (315) (165) Betalt selskabsskat (251) (236) Pengestrømme fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver (38) (64) Investeringer i grunde og bygninger (6) (17) Investeringer i tekniske anlæg m.m. (23) (99) Investering i anlægsaktiver under udførelse (156) (293) Salg af materielle anlægsaktiver Investeringer i andre værdipapirer og kapitalandele (3) 0 Pengestrømme fra investeringer (216) (347) Frie pengestrømme Udbytte til aktionærer (300) (257) Investering i egne aktier, netto (472) 24 Finansiering fra aktionærer (772) (233) Langfristet lånefinansiering, optagelse 0 0 Langfristet lånefinansiering, afdrag (576) (253) Pengestrømme fra finansiering (1.348) (486) Nettopengestrømme (391) 262 Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr (293) Kursregulering af likvide beholdninger (15) (16) Nettopengestrømme (391) Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr (9) (47) Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 16/21

17 Noter 1. Segmentoplysninger Koncern, 2009/10 Driftssegment Driftssegmenterne er defineret på baggrund af den månedlige rapportering til direktionen. Rapporteringen til ledelsen er baseret på to globale driftssegmenter, som er henholdsvis salgsregioner og produktionsenheder. Denne opdeling er desuden udtryk for den globale organisationsstruktur. Begge segmenter indeholder salg/produktion af alle Coloplasts produkter indenfor forretningsområderne Stomi, Urologi & Kontinens samt Hud- & Sårpleje. Samhandel mellem segmenterne sker ved, at salgsregionerne køber varer af produktionsenhederne. Samhandel sker efter armslængdeprincippet. Ledelsen vurderer driftssegmenterne særskilt på basis af driftsresultatet (EBIT), og ressourceallokering foretages på denne baggrund. Resultatmålet opgøres på samme måde som i koncernregnskabet. Global marketing samt global forskning og udvikling er indeholdt i segmentet Fælles/ikke fordelte og allokeres ligesom finansielle poster og selskabsskat ikke til driftssegmenterne. Omkostningsfordelingen mellem driftssegmenterne sker på direkte basis. Allokering af enkelte indirekte omkostninger sker systematisk mellem Fælles/ikke fordelte og driftssegmenterne. Der sker ingen rapportering til ledelsen af aktiver eller forpligtelser fordelt på driftssegmenterne. Driftssegmenterne måles således ikke herpå, ligesom der ikke foretages ressourceallokering på basis heraf. Ingen enkeltstående kunde udgør mere end 10% af omsætningen. Driftssegment Salgsregioner Produktionsenheder Fælles/ ikke fordelte 2009/ / / / / / / /09 I alt Ekstern omsætning Driftsresultat for segment (1.708) (1.394) Finansielle poster (243) (140) (243) (140) 17/21

18 Noter Koncern 2009/ /09 2. Finansielle indtægter Renteindtægter 8 12 Dagsværdireguleringer aktieoptioner 0 11 Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital 0 25 Valutakursreguleringer 1 0 Andre finansielle indtægter og gebyrer 1 2 I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger Dagsværdireguleringer aktieoptioner 77 0 Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital 54 0 Valutakursreguleringer 0 54 Andre finansielle omkostninger og gebyrer I alt Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Køb af virksomheder 0 (1) Andel af nettooverskud i dattervirksomheder 0 0 Udbetalt udbytte 0 0 Minoritetsinteresser Regulering for ikke likvide driftsposter Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver, netto 6 (34) Forskydning, hensættelser i øvrigt (4) (5) I alt 2 (39) 6. Ændringer i driftskapital Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg (90) (56) Øvrige tilgodehavender 22 (6) Leverandør- og anden gæld m.v. (139) 68 I alt (117) 71 18/21

19 Noter Koncern 2009/ /09 7. Likvider og kortfristede kreditinstitutter Værdipapirer 1 1 Kontantbeholdning 1 1 Kortfristede bankindeståender Likvider Kortfristede kreditinstitutter (345) (363) I alt (9) (47) 8. Eventualposter Eventualforpligtelser Coloplast koncernen er part i mindre retssager, der ikke forventes at få indflydelse på koncernens fremtidige indtjening. 19/21

20 Resultatopgørelse kvartalsopdelt (Ikke revideret) Koncern 2008/ /10 Note Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1 Omsætning Produktionsomkostninger (895) (897) (942) (983) (942) (847) (968) Bruttoresultat Distributionsomkostninger (664) (652) (704) (665) (670) (677) (708) Administrationsomkostninger (194) (160) (153) (107) (138) (146) (152) Forsknings- og udviklingsomkostninger (103) (99) (97) (90) (92) (108) (105) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (12) (2) (10) (5) (14) (1) (8) Driftsresultat før særlige poster Særlige poster (5) (55) 0 (20) 0 (51) (11) 1 Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (84) (55) (51) (55) (81) (97) (75) Resultat før skat Skat af årets resultat (79) (73) (86) (90) (102) (97) (108) Periodens resultat Aktionærerne i Coloplast A/S Minoritetsinteresser Periodens resultat Indtjening pr aktie (EPS) Indtjening pr. aktie (EPS), ikke reguleret for egne aktier /21

21 Yderligere information Investorer og analytikere Lene Skole Koncerndirektør, CFO Tlf Ian S. E. Christensen Director, Investor Relations Tlf / Presse og medier Morten Sørensen Media Relations Manager Tlf Hjemmeside Adresse Coloplast A/S Holtedam Humlebæk Danmark CVR NR Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretning omfatter stomi, urologi og kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et globalt selskab med mere end ansatte. Coloplast A/S Investor Relations CVR nr. Holtedam 1 Tlf Humlebæk Fax Danmark 21/21

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje Selskabsmeddelelse 28. januar 2010 Q1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 01/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2009/10 (1. oktober 2009-31. december 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev

Læs mere

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste Selskabsmeddelelse 29. april 2010 H1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 6/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2009/10 (1. oktober 2009-31. marts 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Valutakursudviklingen

Læs mere

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på Kvartalsmeddelelse 14. august 2009 Q3 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 9/2009 Regnskabsmeddelelse, 3. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-30. juni 2009) Hovedpunkter år-til-dato Den organiske omsætningsvækstt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje Årsregnskabsmeddelelse 6. november 2009 Q4 2008/09 Selskabsmeddelelse nr. 14/2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008/09 (1. oktober 2008-30. september 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 09/2012 15. august 2012 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 (1. oktober 2011-30. juni 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003) Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2004 Humlebæk den 16. februar 2004 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober 2003-31. december 2003) Godt resultat på trods af 4% fald i Coloplasts faktureringsvalutaer.

Læs mere

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK.

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK. Selskabsmeddelelse 3. februar 2009 Q1 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 2/2009 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-31. december 2008) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækstt blev

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 3. november 2010 Q4 2009/10 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 (1. oktober 2009-30. september 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 3/2013 30. januar 2013 Q1 2012/13 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08

Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08 Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08 REGNSKABSMEDDELELSE, 1. HALVÅR 2007/08... 3 HOVED- OG NØGLETAL... 4 LEDELSESBERETNING... 5 Salgsudvikling... 5 Driftsresultat... 7 Finansielle poster og skat... 8

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Kvartalsrapport 19. februar kvartal 2007/08

Kvartalsrapport 19. februar kvartal 2007/08 Kvartalsrapport 19. februar 2008 1. kvartal 2007/08 Indholdsfortegnelse Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2007/08... 3 Forventninger til 2007/08... 3 Hoved- og nøgletal... 4 Salgsudvikling... 5 Omkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25. Selskabsmeddelelse nr. 1/2014 29. januar 2014 Q1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2013/14 (1. oktober 2013-31. december 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 11%. Målt i danske kroner

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 04/2011 4. maj 2011 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 (1. oktober 2010-31. marts 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner.

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner. Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 11. august 2015 9M 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 9M 2014/15 (1. oktober 2014-30. juni 2015) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005)

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005) Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2005 Humlebæk den 19. august 2005 Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober 2004-30. juni 2005) Salget voksede med 8% i lokale valutaer og 7% i danske kroner og fortsatte

Læs mere

Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2006/07 (1. oktober 2006-31. december 2006)

Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2006/07 (1. oktober 2006-31. december 2006) Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2007 8. februar 2007 Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2006/07 (1. oktober 2006-31. december 2006) "Coloplasts resultat er tilfredsstillende," siger Sten Scheibye, administrerende

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15

Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15 Selskabsmeddelelse nr. 1/2015 29. januar 2015 Q1 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 30. oktober 2014 2013/14 Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 (1. oktober 2013-30. september 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 4/2012 26. april 2012 H1 2011/12 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 (1. oktober 2011-31. marts 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 13. august 2013 Q3 2012/13 Regnskabsmeddelelse, tre kvartaler 2012/13 (1. oktober 2012-30. juni 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

19. november 2008 /08. (1. oktober 2008) omsætningsvæksten. valutaer på. Vi har simpelthen

19. november 2008 /08. (1. oktober 2008) omsætningsvæksten. valutaer på. Vi har simpelthen Årsregnskabsmeddelelse 19. november 2008 Q4 2007/ /08 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 Årsregnskabsmeddelelse, 2007/ /08 (1. oktober 2007-30. september 2008) Hovedpunkter i regnskabet Den organiske omsætningsvækstt

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere