Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje"

Transkript

1 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1

2 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved at spørge brugerne om de er tilfredse, kan hjemmeplejen sætte ind netop der, hvor der er mest behov. Da det er planen, at undersøgelsen vil blive gentaget hvert andet år, vil det være muligt at følge udviklingen i tilfredshed over tid. Undersøgelsen er baseret på KLs og regeringens koncept for brugertilfredshedsundersøgelser. Efterhånden som andre kommuner gennemfører samme undersøgelse vil resultaterne også kunne sammenlignes på landsplan. Når der foreligger nok resultater i den fælles database, vil Egedal Kommune offentliggøre, hvordan resultatet ser ud sammenlignet med andre kommuners. 2

3 Sammenfatning af resultater Der er generelt stor tilfredshed med Egedal Kommunes hjemmepleje, 72 % er tilfredse eller meget tilfredse i deres samlede vurderingen af den hjemmepleje, som de modtager. 6% angiver, at de er utilfredse. Hjælperne modtager en meget positiv vurdering, idet 95 % mener, at hjælperne er venlige, 87 % mener, at de udviser respekt, og 83 % svarer, at de er omsorgsfulde. Kun 2% har en negativ opfattelse af hjælperne. Derudover er der størst tilfredshed med hjælpen til personlig pleje, hvor den samlede tilfredshed ligger på 86 %, mens blot 1% svarer, at de er utilfredse. Der er lavest tilfredshed med hjælpen til rengøringen, hvor 64 % svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Her angiver 14%, at de er utilfredse. Størstedelen af brugerne har kendskab til muligheden for at vælge mellem privat og kommunal aktør, men det er kun 33 % ved, at de kan få fleksibel hjemmehjælp. 3

4 Læsevejledning Procentangivelserne for et givent spørgsmål i søljediagrammerne summer ikke altid til 100 procent på grund af afrundinger. Summen kan afvige med +/- 1. Det samlede antal svarpersoner varierer for hvert enkelt spørgsmål, da brugerne er visiteret til forskellige ydelser. Spørgsmål. Svarfordeling i procent. Samlede antal brugere, der har besvaret netop dette spørgsmål. 4

5 Samlet tilfredshed med hjemmeplejen Når brugerne bliver spurgt, hvor tilfredse de samlet set er med den hjemmepleje, de modtager, svarer 72 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse. 5 % svarer, at de er utilfredse og kun 1 % svarer, at de er meget utilfredse. Sidst i undersøgelsen er der tilføjet et bilag, der differentierer denne måling efter, hvor hyppigt borgeren får hjælp. Den indikerer, at utilfredsheden primært er i forhold til borgere, der modtager hjælp hver 3. uge, dvs. rengøring. 5

6 Personlig pleje Der er generelt stor tilfredshed med den peronlige pleje, idet 86 % samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen til personlig pleje. Størst tilfredshed er der med hjælpen til toiletbesøg og at vaske sig, hvor 92 % er tilfredse. Kun en anelse lavere er tilfredsheden med hjælpen til at gå i bad samt af- og påklædningen. 6

7 Praktisk hjælp Der er også stor tilfredshed med den praktiske hjælp, selvom den sammenlignet med tilfredsheden med den personlige pleje er lavere. På spørgsmålet, om tilfredsheden med den praktiske hjælp samlet set, har 70 % svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Størst tilfredshed er der med hjælpen til indkøb og tøjvask hvor henholdsvis 86 % og 85 % procent er tilfredse. Lavest er tilfredsheden med hjælpen til rengøringen, hvor 64 % er tilfredse. 7

8 Maden Af de personer, der får leveret mad, svarer 74 %, at maden er god eller meget god, mens 9 % mener, at maden er dårlig eller meget dårlig. 8

9 Hjælperne Brugerne er delte i opfattelsen af, om det er de samme hjælpere, der oftest kommer, idet 39 % svarer ja til dette spørgsmål, 29 % siger både, og mens 31 % svarer nej. Flertallet af brugerne mener, at hjælpen er lige god uanset, hvilken hjælper der kommer i deres hjem, mens 27 % er uenige i dette. Til spørgsmålet om hjælperne generelt kommer på de aftalte tidspunkter svarer 61 % ja, mens 15 % svarer nej. 9

10 Hjælpernes opførsel Der er en overordentlig stor tilfredshed med hjælperne blandt brugerne. 95 % mener, at hjælperne er venlige, 87 % mener, at de udviser respekt, og 83 % svarer, at de er omsorgsfulde. 10

11 Visitationen 75 % af brugerne vurderer, at kontakten til visitationen er god eller meget god, mens 9 % svarer, at den er dårlig eller meget dårlig. 11

12 Frit valg mellem leverandør 19. Ved du, at du kan vælge frit mellem kommunale og private leverandører? 20. Hvor vigtigt er det for dig at kunne vælge mellem kommunale og private leverandører? Der er generelt stort kendskab til mulighed for frit at vælge mellem kommunale og private leverandører, hvilket flertallet af brugerne også finder vigtigt. 12

13 Fleksibel hjemmehjælp 21. Ved du, at du kan benytte dig af fleksibel hjemmehjælp? Det er kun 33 % af brugerne, der ved, at de kan benytte sig af fleksibel hjemmehjælp. 13

14 Hyppighed af hjælp 22. Hvor tit kommer der hjælpere hos dig? Sæt ét kryds 45 % får besøg af hjemmeplejen hver 3. uge eller mindre, mens 22 % får besøg flere gange om dagen og 12 % får besøg 1 gang hver dag. 14

15 Køn og civilstand 24. Er du...? 25. Hvad er din civilstand? Der er langt flere kvinder, der har svaret på spørgeskemaet end mænd, hvilket kan hænge sammen med den generelle demografiske sammensætning. Der er desuden flest enlige, der har svaret på spørgeskemaet. 15

16 Samvær med pårørende 26. Hvor ofte er du sammen med dine pårørende (familie og venner)? Over halvdelen af de brugere, der har svaret på spørgeskemaet, ser deres familie mindst en gang i ugen. 16

17 Vurdering af helbred 27. Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred? 54 % af de personer, der har svaret på spørgeskemaet, vurderer deres helbred til både at være godt og dårligt, mens 16 % vurderer det positivt og 28 % siger, at det er dårligt eller meget dårligt. 17

18 Fakta om undersøgelsen Målgruppen for brugerundersøgelsen er modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskemaet er udsendt til 666 brugere sammen med en frankeret svarkuvert. 63 % af brugerne har besvaret spørgeskemaet. Svarprocent er tilfredsstillende og betyder, at resultaterne er pålidelige. Det har været muligt at få hjælp til at besvare spørgeskemaet fra hjemmehjælperen. Hjemmehjælperne er blevet informeret om, at de udelukkende har skullet hjælpe med at sætte krydser på i spørgeskemaet. Hvis brugerne har haft spørgsmål til, hvordan de skulle udfylde spørgeskemaet, har de kunnet ringe til en hotline, hvor en medarbejder har svaret på afklarende spørgsmål om spørgeskemaet. Alle brugere har modtaget det samme spørgeskema uanset hvilken form for hjemmepleje, de modtager. I de tilfælde hvor spørgsmålene har omhandlet ydelser, som de ikke modtager, har det været muligt at afkrydse Får ikke hjælp. Denne metode kan give en lille usikkerhed i forhold til, om alle har svaret på de spørgsmål der var relevante for dem. Generelt er der en god sammenhæng mellem antal af svarpersoner på ydelsesspecifikke spørgsmål og antal af personer visiteret til ydelsen, hvilket tyder på, at der er en lav fejlmargin i forhold til, at det kun er de egentlige brugere, der skal svare på spørgsmålet. 18

19 Bilag 1 : Samlet tilfredshed fordelt efter hjælpens hyppighed. 18. Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Krydset med: 22. Hvor tit kommer der hjælpere hos dig? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Jeg er både tilfreds og utilfreds Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Flere gange om dagen 1 gang hver dag Flere gange om ugen 1 gang om ugen Hver 2. uge Hver 3. uge eller mindre Ved ikke 30,3% 39,6% 26,3% 42,9% 21,1% 15,6% 28,6% 25,2% 48,3% 45,8% 57,9% 39,3% 42,1% 47,9% 42,9% 47,2% 20,2% 12,5% 15,8% 17,9% 31,6% 26,9% 0,0% 22,0% 1,1% 2,1% 0,0% 0,0% 5,3% 8,4% 28,6% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,5% I alt * 28* 19* 167 7* 377 *Der bor ses bort for kolonnerne med mindre end 30 svarpersoner, da de ikke giver et validt sammenligningsgrundlag. I alt 19

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2. 3. 13/25724 Brugertilfredshed på ældreområdet 2014...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2. 3. 13/25724 Brugertilfredshed på ældreområdet 2014... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 4. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2 3. 13/25724

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009

Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009 Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009 I perioden fra 15. oktober til 13. november 2009 gennemførte Sundhed og Ældre en brugertilfredshedsundersøgelse af de ydelser, der leveres af

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 København ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere