Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012"

Transkript

1 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk

2 Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj, som gør det let at lave og gemme præsentationer for skolens trivselsundersøgelser for elever, studerende og medarbejdere. I TrivselsRADAR kan du analysere alle undersøgelsernes spørgsmål og sammenligne mellem fx klasser og team, måle skolen resultater i forhold til landsgennemsnit. Princippet er, at du starter fra de overordnede vurderinger, og herefter klikker dig ind i spørgeskemaets temaer, så du til sidst ender med et enkelt spørgsmål. Lige over radaren finder du en navigationslinie, hvor du kan komme tilbage til oversigten. Hvor finder jeg programmet? Du starter på hjemmesiden trivselsradar.dk, hvor du logger dig ind. TrivselsRADAR er kun for medlemmer af Uddannelsesbenchmark.dk. Brugere af TrivselsRADAR har fået tilsendt brugenavn og adgangskode. Yderligere adgange kan rekvireres hos ASPEKT R&D A/S. Brug linket Kontakt. Copyrights: 2012 ASPEKT R&D A/S. TrivselsRADAR tilhører ASPEKT R&D A/S og afvikles for medlemmerne af Uddannelsesbenchmark.dk. Data i spørgeskemaerne tilhører de deltagende skoler. Indhold Brugervejledning for TrivselsRADAR... 1 Hvad er TrivselsRADAR... 2 Hvor finder jeg programmet?... 2 Copyrights:... 2 Hvad indeholder spørgeskemaet?... 3 Analyse hvad betyder tallene?... 4 Trin i arbejdet Vælg spørgeskema Vælg filtre Start din dataanalyse Få flere detaljer i analysen Gem dit arbejde Arbejde med teams Arbejde med kvalitetsmål Yderligere information... 7 Brugervejledning for TrivselsRADAR, ASPEKT R&D A/S Side 2

3 Hvad indeholder spørgeskemaet? Elev/studietrivselsundersøgelsen indeholder i alt mere end 100 spørgsmål og er inddelt i følgende kategorier: Overordnede spørgsmål: Denne serie giver overblik over skolens samlede elevtrivsel Eleverne: Her har eleverne vurderet egen indsat med hensyn til blandt andet fremmøde og lektier. Underviser: I denne serie har eleverne afgivet vurderinger af deres undervisere. Bemærk, at det er underviserne som helhed altså ikke individuelle præstationer, der måles. Undervisning: Denne serie omfatter en række spørgsmål om undervisning, fx om variation og progression. Fastholdelse: 4 spørgsmål, der analyserer skolens evne til at fastholde elever Socialt miljø: En serie spørgsmål, der blandt andet omhandler introduktion, samvær med kammerater osv. Administration: Denne serie omfatter derudover fx vurdering af uddannelsens ledelse samt et par overordnede spørgsmål om fysisk og æstetisk miljø. Andet: Indeholder en række en række moduler om: o Mobning: Obligatorisk hvert tredje år i forbindelse med gennemførelse af UMV. o Fysisk miljø: Også obligatorisk hvert tredje år o Æstetisk Miljø: Anvendes ligeledes hvert tredje år o IT: Denne serie afdækker en række forhold omkring elevernes brug af IT, herunder også om eventuelle forstyrrelser hos andre elever. o Erhvervsarbejde: Spørgsmål om omfanget af elevernes erhvervsarbejde, og i hvilket omfang, dette understøtter eller forstyrrer uddannelsen. o Kostafdeling: En særlig spørgsmålsserie til skoler, der har kostskole. De ovenstående gælder for spørgeskemaet for gymnasieskolerne. De øvrige spørgeskemaer ligner gymnasieskemaet i opbygning. NOTE: NOGLE AF SPØRGSMÅLENE ER AF FORMIDLINGSHENSYN OMFORMULERET PÅ RADAREN I FORHOLD TIL DET SPØRGSMÅL ELEVEN ER BLEVET STILLET. DU KAN SE DEN PRÆCISE SPØRGSMÅLSFORMULERING VED AT FØRE MUSEN HEN OVER EN TEKSTEN. Brugervejledning for TrivselsRADAR, ASPEKT R&D A/S Side 3

4 Analyse hvad betyder tallene? Alle resultater omregnes til en skala. Derved bliver det bedste resultat i en sammenligning altid det, der ligger nærmest mod cirklens kant. I eksemplet ovenfor er gennemsnittet for alle skoler i 2012 altså lidt bedre på de fleste punkter, når man sammenligner med gennemsnittet for alle skoler i Som udgangspunkt er forskelle på 3 point og derover udtryk for reelle forskelle mellem skoler, mens der skal være mindst 5 points forskel, hvis man sammenligner mindre grupper af svarpersoner, fx klasser. For spørgsmål med anvendelse af 1 10 skalaen gælder følgende omregningstabel: Elevens vurdering Værdi på skala For spørgsmål som anvender en semantisk skala, fx Enig/Uenig, bruger vi følgende omregning: Elevens vurdering Helt Enig Delvist Enig Delvist Uenig Helt uenig Værdi på skala Spørgsmål, som er negativt formulerede, altså hvor det er bedst at være uenig, anvender en omvendt omregningstabel. DU FÅR TALLENE FREM I RADAREN VED AT FØRE MUSEN HEN OVER PRIKKERNE. DU HAR MULIGHED FOR AT ÆNDRE, HVILKET RESULTAT DER SKAL VISES ØVERST, VED AT KLIKKE PÅ FARVEIKONET I BOKSEN FILTER TIL VENSTRE. Brugervejledning for TrivselsRADAR, ASPEKT R&D A/S Side 4

5 Trin i arbejdet 1. Vælg spørgeskema I skærmens venstre side starter du med at vælge det relevante spørgeskema, som du vil arbejde i. UDDANNELSESINSTITUTIONEN HAR ADGANG TIL DE SPØRGESKEMAER, SOM MAN SELV HAR ANVENDT TIL UN- DERSØGELSER. 2. Vælg filtre Filtrene bestemmer, hvad der skal vises. Ved at klikke af ud for et filter, kan du vise de pågældende data. Du kan altid skifte filtre. Du kan vælge så mange sfiltre, som du ønsker, men af hensyn til radarens overskuelighed bør du vælge så få som muligt. Vælger du mere end 4 5 filtre på én gang bliver radaren meget uoverskuelig. Programmet tildeler helt tilfældige farver til dine filtre, men hvis du ikke er tilfreds med farverne, kan du altid vælge en ny. Gå ind på siden hvor du vælger filtre, klik på farven ud for det pågældende filter. Herefter kommer en boks op med nye farver du kan vælge. Tryk på VIS i nederste højre hjørne for at få vist en radar med data. HUSK, AT HVIS DU SKIFTER SPØRGESKEMA NULSTILLES ALLE FILTRE. DET ER DERFOR EN FORDEL KUN AT ARBEJDE MED ET SKEMA AF GANGEN. 3. Start din dataanalyse TrivselsRADAR starter med at give dig det store overblik over skolens resultater. Hver akse repræsenterer et antal spørgsmål, som tilsammen udgør temaet. Ved at føre musen over aksens sorte pletter, kan du se resultatet, repræsenteret ved en score mellem 0 og 100. Scoren 0 betyder, at alle har svaret ubetinget negativt Scoren 100 betyder, at alle har svaret ubetinget positivt. HUSK AT DET MEST POSITIVE RESULTAT ALTID ER DET, DER HAR OPNÅET DEN HØJESTE SCORE. Du kan selv bestemme, hvilket filter der skal ligge øverst i din radar. Det gør du ved klikke på filterets farveikon i boksen Filter til venstre på skærmen. 4. Vælg skala Du kan indstille trivselsradaren til at vise dine data på to måder. Som standart vises tallene altid på en skala fra Hvis du trykker Skala øverst i skærmens venstre sider kan du også vælge at få dine data vist på en relativ skala. Her definerer Trivselsradaren selv et minimum og et maksimum, alt efter værdierne på den enkelte radar. Det betyder at forskelle mellem grupper bliver lettere at se. Brugervejledning for TrivselsRADAR, ASPEKT R&D A/S Side 5

6 5. Få flere detaljer i analysen Efter det første overblik, vil du sikker hurtigt videre til spørgeskemaets enkelte spørgsmål. For at opnå en højere detaljeringsgrad trykker du på en pil ud for en akse. Nu åbner der en ny radar, som indeholder alle spørgsmål i det pågældende tema. Tryk fx på aksen Eleverne, hvorefter de 7 spørgsmål om elevernes egenvurdering kommer til syne. Fra denne radar kan du forøge detaljeringsgraden yderligere ved at klikke ud for et spørgsmål. Herefter vil du få svarfordelingen på netop dette spørgsmål. Svarfordelinger vises som blokdiagrammer (histogrammer). DU KOMMER BAGLÆNS I SKEMAET VED AT KLIKKE I NAVIGATIONSLINIEN LIGE OVER RADAREN. 6. Gem dit arbejde Hver gang du finder et resultat, du gerne vil vise til andre, kan du gemme det til senere brug. For at gemme visninger skal du: 1. Trykke på Gem -knappen som sidder i bunden under den radarvisning, du vil gemme. 2. Første gang bliver du bedt om at vælge eller opretete den rapport hvori du gemmer dine data. Marker rapporten med et flueben, så er den aktive, hver gang du trykker gem, gemmes der er i denne rapport. Klik på knappen præsentationer, og der åbner sig nu en ny tom side, hvor du i bunden af siden finder en række knapper: Start ny rapport. Du vil blive bedt om at give rapporten et navn. Få fil som PowerPoint. Du kan downloade rapporten i PowerPoint format og senere redigere den i videre i PowerPoint Få fil som PDF. PDF formatet giver mulighed for at udskrive rapporten i et fast format. Omdøb. Giv rapporten et nyt navn Slet. Sletter din rapport. Preview. Giver mulighed for at se rapporten igennem inden den bliver downloadet. Luk: Lukker rapportvinduet og lader dig fortsætte med analysen. TIL VENSTRE I DIT SKÆRMBILLEDE KAN DU ALTID SE HVILKEN PRÆSENTATION, DU ARBEJDER I LIGE NU. 7. Arbejde med teams Funktionen Team giver dig mulighed for at gruppere flere klasser til et samlet filter, som du kan arbejde videre med i din analyse. Du finder Team-knappe til venstre på skærmen. Denne funktion kan bruges til mange andre formål end blot at sammenligne lærerteams på skolen. Man kan fx lave årgangsteams som viser alle klasser i en årgang, studieretningsteams osv. Start med at tilføje et nyt team, og give det et navn. Herefter åbner systemet automatisk en liste over samtlige klasser på den pågældende uddannelse. Teamet tilføjes til dit nye filter ved at klikke på ordet Falsk ud for den pågældende klasse. Sæt et kryds i boksen, hvorefter feltet nu viser Sandt. Brugervejledning for TrivselsRADAR, ASPEKT R&D A/S Side 6

7 Du kan lægge så mange klasser ind i et team, som du ønsker. Det er muligt på et senere tidspunkt at tilføje eller fjerne klasser efter samme metode som benyttet ovenfor. Når du er færdig med arbejdet med teams, skal du trykke på knappen Radar for at komme tilbage til din analyse. Du finder dine nyoprettede teams i listen over filtre, og kan så begynde analyse med at tænde for det nye filter. DENNE FUNKTION KAN BRUGES TIL MANGE ANDRE FORMÅL END BLOT AT SAMMENLIGNE LÆRERTEAMS PÅ SKO- LEN. MAN KAN FX LAVE ÅRGANGSTEAMS SOM VISER ALLE KLASSER I EN ÅRGANG, STUDIERETNINGSTEAMS OSV. 8. Arbejde med kvalitetsmål Funktionen Score giver mulighed for at definere egne kvalitetsmål for analyseresultaterne. Derved kan du sammenligne uddannelsens målsætninger med de faktiske resultater. Du skal først vælge hvilket spørgeskema, du vil arbejde i. Der findes to typer Scores eller kvalitetsmål: 1. Skole. Disse kvalitetsmål er gældende for hele institutionen 2. Team. Dette niveau bruger du, hvis fx forskellige lærerteams har formuleret forskellige kvalitetsmål. Du må først definere et team for at kunne definere kvalitetsmål for teamet. Du kan sætte et kvalitetsmål pr spørgsmål undersøgelsen. Ligesom i radaren er kvalitetsmålet et tal mellem 0 og 100. Som udgangspunkt har vi sat alle kvalitetsmål til 75% succes. Du kan derfor gennemgå spørgsmålene et for et for at sætte højere eller lavere kvalitetsmål. DIT KVALITETSMÅL BLIVER VIST SOM ET FILTER OG KAN ANVENDES SAMMEN MED ANDRE FILTRE, FX SAMMEN MED TEAMS, KLASSER ELLER ÅRGANGE. 9. Yderligere information Uddannelsesbenchmark.dk stiller en brugeradgang til TrivselsRADAR gratis til rådighed for alle medlemsskoler. Skolens brugeradgang til TrivselsRADAR gives personligt til den medarbejder, som skolen udpeger. For øvrige brugeradgange betales et årligt abonnement på kr. 500 pr adgang. Henvendelser om medlemskab og første brugeradgang til TrivselsRADAR rettes til Uddannelsesbenchmarks formand: Jan Christensen Henvendelser om yderligere brugeradgange og driften af TrivselsRADAR rettes til ASPEKT R&D A/S, eller på telefon Brugervejledning for TrivselsRADAR, ASPEKT R&D A/S Side 7

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET

VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S JANUAR 2009 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 DEFGO.NET TIL APV KORTLÆGNING 3 DEFGO.NET OG HANDLINGSPLANER 4 APV KONTO

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere