Godt rustet til En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré"

Transkript

1 Færre kalve med diarré Intensiverer fokus på fjerkræ Trænger du til nye impulser? Side 6 Side 2 Side 4 NR Marts 2015 Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til En flot forbedring af den ordinære drift og en ambitiøs effektiviseringsproces ligger til grund for det. Side 2 En gul stjerne Vinterhvedesorten Substance har de sidste tre år været blandt Danmarks højest ydende hvedesorter, og med rigtig pleje bliver 2015 også succesfuld for de mange Substance-avlere. Vinterhvedesorten Substance er så spændende og potentielt højtydende, at DLG har valgt at gøre noget ekstra ud af sorten i Substance-klubben Alle, der har købt Substance-udsæd af DLG i efteråret 2014, er automatisk med i Substance-klubben. Via klubmedlemskabet vil du løbende gennem vækstsæsonen modtage informationer på , der kan tjene som inspiration til optimeret dyrkning af Substance, så slutresultatet bliver et topudbytte. Fortsætter på side 5 KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Bestil Shells kvalitetssmøreolier til attraktive priser og beskyt dit kostbare materiel. Kontakt din lokale energiafdeling på eller ring på tlf , hvis du vil høre mere. Shell Forhandler

2 2 / 13. MARTS 2015 Regnskabsnoter Tysk potentiale skal udnyttes bedre Samlet set nåede datterselskabet HaGe ikke den forventede indtjening i 2014, men holdt niveauet i forhold til sidste år i et marked med forstærket konkurrence. Markedssituationen er presset på det tyske grovvaremarked særligt for foder og afgrøder. Det er også de områder i HaGe, hvor der ikke er realiseret en tilfredsstillende indtjening i På planteavlsområdet, der i 2014 blev styrket med opkøbet af såsædsselskabet Busch i Bayern, har HaGe igen i år opnået en tilfredsstillende indtjening. For at udnytte det store indtjeningspotentiale har HaGe lanceret en handlingsplan, der er centreret om intern reorganisering, tættere internt samarbejde og rationaliseringer. Vi har ikke været dygtige nok til at udnytte viden og søge mulige synergier, men det har vi nu taget hul på, så produktområderne kommer tættere på hinanden, og samarbejdet mellem hovedkontor og detailforretninger bliver intensiveret. Vi skal spille sammen som et hold, fastslår Carsten Klausen, der blev udnævnt til adm. direktør i HaGe for et år siden. Gør op med fejlslagen strategi for Kongskilde DLG-koncernens repræsentantskab har godkendt ekstraordinære nedskrivninger af værdierne i Kongskilde som en del af den igangværende turn-around proces. Nedskrivningerne og omstruktureringerne har en samlet nettoeffekt for DLG-koncernen på 555 mio. kr. Beslutningen er et led i DLG s strategiske fokusering af koncernens aktiviteter. Vi har truffet de nødvendige strategiske beslutninger som et led i at gøre selskabet profitabelt og dermed klar til et potentielt salg. Nedskrivningerne er af ren regnskabsteknisk karakter og påvirker ikke DLG s likviditet, udtaler Lars Sørensen, CFO og vicekoncernchef i DLG samt bestyrelsesformand i Kongskilde. Kongskilde er på rette vej efter et par svære år. Der er gjort et kæmpe stykke arbejde, og den igangsatte turnaround proces forløber tilfredsstillende. Den igangværende proces vil gøre Kongskilde profitabel igen, men for at Kongskilde kan opnå sit fulde potentiale er der på sigt behov for en stærk partner eller en ny ejer, siger Lars Sørensen. Tilfredsstillende indtjening i Sverige Svenska Foder leverer en tilfredsstillende indtjening i 2014 på trods af øget konkurrence på det svenske marked. Den nye ledelse har formået at fastholde det stærke fokus på lave omkostninger og lean-produktionsprocesser. Datterselskabet har formået at øge sin markedsandel i et vigende fodermarked både for svine- og kvægfoder samt fastholdt markedsandelen på fjerkræfoder. Indenfor afgrøder har selskabet også klaret sig godt med en betydelig fremgang i afgrødemodtagelsen. Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til En flot forbedring af den ordinære drift og en ambitiøs effektiviseringsproces ligger til grund for det. Af Else Damsgaard DLG kom ud af 2014 med et resultat på den ordinære drift (EBITDA) på mio. kr. Det er en forbedring på 50% på blot fire år. Årets resultat efter skat (EAT) eksklusiv særlige poster var 314 mio. kr. en fremgang på 20% i forhold til sidste års resultat på 262 mio. kr. Resultatet efter skat (EAT) blev negativt med 185 mio. kr. pga. særlige poster som følge af nedskrivninger og omstrukturering i Kongskilde. Nedskrivningerne er af regnskabsteknisk karakter, der ikke påvirker DLG s likviditet negativt. Ambitiøs effektiviseringsproces Efter mange år med stor ekspansion og toplinjevækst DLG intensiverer fjerkræfokus DLG s fjerkræaktiviteter er kendt for at være professionelle, og medarbejdere og kunder har et særdeles godt samarbejde, der giver gode resultater i begge lejre. Men ikke desto mindre vil koncernen sætte ind på at komme endnu længere. fjerkrækød globalt siger med 2% om året, ser Søren Villumsen ingen grund til at acceptere status quo. Vi har dygtige slagtekyllingeproducenter såvel som konsumægsproducenter i Danmark, og med vores markedsandel på knap 50% af foderet, er status ganske god. Men vi skal da følge med, når efterspørgslen på slutproduktet kødet stiger. Vi er vi i gang med en ambitiøs effektiviseringsproces af hele koncernen, som omfatter omkostningsreduktioner og procesoptimeringer indenfor især produktion, logistik, administration og IT. Det er frugterne af den proces, vi nu begynder at se, og vi går stærkt rustet ind i 2015, siger DLG s koncernchef Kristian Hundebøll. Han hæfter sig ved, at alle Foto: Jon Norddahl tre strategiske forretningsområder Grovvarer, Vitaminer & Mineraler samt Service & Energi klarede sig væsent- Udgiver: DLG amba, Vesterbrogade 4a, 1620 København V, tlf Forsidefoto: Jon Norddahl (øverst) og Agrofoto (nederst) Redaktion: Jes Randrup (ansvhv.), Else Damsgaard Design, produktion: LandbrugsMedierne, Tryk: Dansk Avistryk Annoncesalg: Christoffer Hage, tlf Alle priser er angivet i DKK eks. moms Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Enkelte gange kan der være omtalt varer i DLGnyt, som kun forhandes i 95 pct. af forretningerne. Af Else Damsgaard Søren Villumsen, der har været i DLG i flere årtier og senest som direktør i Kongskilde, er udnævnt til ny chef for DLG s fjerkræorganisation og står i spidsen for at udvikle aktiviteterne i koncernen. Forbruget stiger 0,2% af verdens produktion af slagtekyllinger foregår i Danmark. I EU er det 1,4%. Set i lyset af, at forbruget af Søren Villumsen er udnævnt til ny chef for DLG s fjerkræorganisation og vil sætte ind på at udvikle og optimere området, der allerede er i god gænge men kan komme endnu længere. skal skabe merværdi for både kunder og koncern, siger den nye chef, der har skiftet fra senest maskiner til fjerkræ. Men tidligere har han selv i en årrække drevet slagtekyllingeproduktion, så fagområdet ligger ham nært. Tættere samspil Internt i DLG-koncernen vil han stå i spidsen for at øge samarbejdet mellem fjerkræorganisationerne i Tyskland, Sverige, Polen og Danmark. Der er plads til tættere dialog og mere samspil. Vi skal identificere, hvor vi kan forbedre os, og der er ingen tvivl om, at vi skal starte med at skabe en tætterede dialog, så vi kan optimere ved at tage det bedste fra hvert land og skabe fælles fodslag, siger Søren Villumsen, der også tænker på tværs af forretningsområder. Vi skal forbedre os indenfor foderområdet, men vi skal også søge muligheder og videndeling på tværs, hvis det giver mening. Indenfor

3 13. MARTS 2015 / 3 Regnskabsnoter ligt bedre i 2014 end 2013 trods et vanskeligt marked. Indenfor Grovvarer har vi i Danmark opnået det hidtil vitaminer og mineraler ligger der masser af viden. Vi har en stor videnpulje på foder. Når vi kobler den videnmasse, er jeg overbevist om, at vi i Vilofossregi kan udvikle os mere i Østeuropa, siger den entusiastiske fjerkræmand, der elsker at have med mennesker at gøre og at få tingene til at ske. Tænker også på videre forarbejdning Udadtil tænker han ikke kun på producenterne, men også på de øvrige led i forarbejdningen. Det er ikke nok, at vores produkter giver merværdi hos vores direkte kunder. Det skal også gavne den videre forarbejdning og håndtering via slagterier, pakkerier, Danæg og detailhandlen. Det hjælper ikke, at vi har tunnelsyn. Vi skal fremstå som en troværdig samhandelspartner såvel fagligt som kommercielt, pointerer Søren Villumsen, der er imponeret af den gennemsigtighed, der er via programmet KIK, som registrerer data fra genniveau til fjerkrækødet forlader slagteriet. bedste resultat nogensinde, ikke mindst på grund af vores igangsatte lean-processer indenfor produktion og logistik sammenholdt med vores nye detailstruktur, siger Kristian Hundebøll, der supplerer, at starten på 2015 også har været Indenfor Grovvarer opnåede DLG i 2014 det bedste resultat i Danmark hidtil, og 2015 er også startet godt, tilkendegiver DLG s koncernchef Kristian Hundebøll. Foto: Jon Norddahl rigtig fin indenfor Grovvarer. Stærkere bundlinje»kombineret med optimeringer internt i hele DLG-koncernen vil vi i de kommende år have tilstrækkelig toplinje til at levere en væsentligt stærkere bundlinje. Indtjeningsvæksten skal komme fra vores kerneforretningsområder, hvor vi er markedsledere samt fra et slankere og mere fokuseret DLG,«fastslår koncernchefen. Indgår nyt samarbejde med stor fransk aktør Som det første udenlandske landbrugsselskab har DLG indgået et nyt strategisk samarbejde med Agrialkoncernen, der er blandt de største spillere på det franske marked for fødevarer og grovvarer. Af Else Damsgaard DLG bliver nu pioner i Europas største landbrugsnation på samme måde, som selskabet var den første udenlandske landbrugskoncern, der gik ind i Tyskland. Mens DLG s aktiviteter ligger indenfor landbrug, er Agrial stærk indenfor især fødevarer, og det giver spændende perspektiver for DLG på det franske marked. De to selskaber omsætter tilsammen for næsten 90 mia. kr. Agrial er et af de store andelsselskaber i Frankrig indenfor grovvarer og fødevarer, og derfor forventer vi os meget af samarbejdet. Vi er allerede i Frankrig på markedet for vitaminer og mineraler til husdyr, og vi ser store muligheder for sammen med Agrial at løfte både deres og vores performance på det store franske marked, siger koncernchef i DLG, Kristian Hundebøll. Starter med fødevarer Samarbejdet indledes med et joint venture, der er et Agrials datterselskab Florette, der har en omsætning på ca. 7 mia. kr., producerer dagligt 1,8 mio. poser med conveniencegrønt på deres 16 fabrikker fordelt på 10 lande i Europa. samarbejde mellem DLG Food-selskabet Lammefjords Grønt og den franske pendant Florette, der er førende på convenience-grønt i Europa. Samarbejdet skal styrke de to selskabers aktiviteter på convenience-grønt i Skandinavien og etableres i første kvartal Kina-satsning overgår forventninger Med blot ét år på bagen overgik DLG-koncernens Kinasatsning alle forventninger i 2014, hvor DLG valgte at gå sammen med en eksisterende aktør på markedet og etablerede sammen med PUAI Feed et partnerskab på det kinesiske marked indenfor premix og foder. Vi har allerede øget ejerandelen i PUAI fra 17 pct. til 20 pct. Investeringen er foretaget med IFU, der ejer yderligere 8 pct. af PUAI Feed. Samarbejdet med PUAI er kommet suverænt godt fra start. Vores hidtil europæisk-orienterede premix-aktiviteter har fået en ekstra international dimension. Vores kinesiske kolleger er fuldstændig klar over, at dansk svineproduktion udgør eliten, siger Jacob Holm, der sammen med PUAI Feed ser et stort potentiale på det kinesiske marked og et endnu flottere resultat i Superår i Vilofoss Vilofoss-gruppen leverede igen i 2014 et resultat over forventning på rekordstore 133 mio. kr. før skat efter markante fremskridt på det tyske marked og gode resultater i Rusland, Danmark og Sverige har været meget tilfredsstillende. Både Vitfoss og det tyske datterselskab, Deutsche Vilomix, har leveret flotte resultater og vores Kina-satsning er allerede en succes. Vilofoss er blandt de tre største aktører i Europa på det lukrative marked for vitaminer og mineraler. Selskabet omsatte for ca. 3 mia. kr. i Gruppen har 19 fabrikker i syv lande, hvortil kommer yderligere to i Kina i Den primære udfordring i Vilofoss i 2014 blev det franske marked, hvor koncernen forventer en væsentlig resultatforbedring i Investerer i tysk oliemølle HaGe er i gang med at bygge det nye raffinaderi, som DLG sidste år besluttede at lave på oliemøllen i Kiel. Investeringen er på 50 mio. kr., og raffinaderiet forventes klar til indkøring om ca. et halvt år. Den nye mølle får en kapacitet på tons rapsfrø. Hidtil har oliemøllen i Kiel i modsætning til vores to oliemøller i Danmark udelukkende produceret rapsolie til biodiesel. Fremover skal en god del af den tyske raps i stedet gå til fødevarer, fordi olien til biodiesel har været en mindre god forretning de seneste år. GASA Group står stærkere GASA Group, der skiftede navn fra GASA Bøg i december, står styrket ved indgangen til 2015 med et resultat på den ordinære drift (EBITDA) på 40 mio. kr. Vi har fastholdt omsætningen på ca. 2 mia. kr., og vi har seksdoblet resultatet før skat (EBT) fra 2,3 mio. kr. i 2013 til 13,1 mio. kr. i Vi har taget nogle vigtige skridt, der cementerer, at GASA Group er en af de internationale spillere på markedet, der vil bide sig fast fremover, siger Niels Søren Rasmussen, adm. direktør i GASA Group.

4 4 / 13. MARTS 2015 EKSPANDAT minimerer køernes sortering i grundrationen Ekspandat sikrer en optimal opblanding af kraftfoderet i grundrationen, og er udviklet som et sikkert og stabilt alternativ til melvarer og råvarer. Med et ensartet fuldfoder, hvor køerne ikke har mulighed for at sortere, sikrer du, at hver enkelt ko konstant indtager en ration med en afbalanceret næringsstofsammensætning, og at alle køer (både stærke og svage) på alle tidspunkter af døgnet har adgang til præcis den samme fuldfoderblanding. DU FÅR FØLGENDE FORDELE MED EKSPANDAT: Optimal opblanding af kraftfoderet Garanti på næringsstoffer Er varmebehandlet Ingen afblanding Ingen råvareklumper Ingen melstøv Køer kender kvaliteten af foder. Se en lille sjov film om køernes præference for DLG-foder. Trænger du til nye impulser? Kan du svare ja til det, bør du besøge DLG Innovation den 17. og 18. juni 2015 på Sejet Planteforædling. Af Anders Green Hansen, seniorkonsulent, DLG Planteavl For tredje gang afvikler DLG og Sejet Planteforædling en unikt event, hvor fokus er på planteavl. Den 17. og 18. juni lukker vi op for to field-days, hvor det bedste indenfor planteavl i Danmark kan opleves, og hvor det er muligt, kigger vi i krystalkuglen. Mange af vores leverandører vil også være på plads med de sidste nye budskaber. Pas på faldgruberne Antallet af eludbydere er øget de senere år, og kompleksiteten i de udbudte produkter er steget voldsomt. Pas derfor på faldgruberne i elmarkedet, inden du indgår en aftale. Af Britta Mølgaard Laursen, markeds- og forretningsudviklingschef, DLG Energi Indgå kun handler, som giver dig en god mavefornemmelse og sammenlign med din realkredit. Hvis du er til F1-lån, er du mest til en spotprisaftale, hvor du følger For de professionelle Vores mål er, at professionelle planteavlere og deres rådgivere får nye impulser, så det bliver lidt sjovere at arbejde med planteavl i Danmark. Du kommer bl.a. til at se og høre om: nye sorter i hvede, byg, rug, triticale og raps gødningsstrategier i flere afgrøder svampestrategier med fokus på nye udfordringer vækstregulering og trimning dyrkningsforsøg i Substance og Benchmark dyrkningsforsøg i RGT Planet og KWS Irina markedets prisbevægelser time for time. Hvis du er til mangeårige, fastforrentede realkreditlån eller budgetforudsigelighed, er fastprisaftaler mest attraktive for dig. Det er enkelt og fungerer effektivt. Overraskende omkostninger Forskellige typer tilkøbsaftaler som f.eks. prisloft eller prisgulv er ofte langt dyrere end blot at følge prisudviklingen på f.eks. en spotprisaftale. Ved en enkel fastprisaftale er du sikker på din pris lige så mange år, som du har tegnet kontrakten på og har ikke nogle ekstra overraskende omkostninger. startgødning til majs etablering af frøgræs mellem-/efterafgrøder. Vi håber at se dig, for der er så meget at se/opleve, at det bare er et must at opleve denne unikke event i Danmark. Du er hermed inviteret til DLG Innovation på Sejet Planteforædling den 17. og 18. juni Du finder os på Nørremarksvej 67 Sejet, 8700 Horsens. God vækstsæson. Mange har på den hårde måde lært, at nogle kontrakter, især tilkøbskontrakter, er både dyrere og meget svære at komme ud af igen. Det, som i salgsøjeblikket kan lyde besnærende, kan vise sig at være en rigtig dyr og uønsket løsning. Det er vigtigt at vide, at når du indgår en elhandel, køber eludbyderen samtidig en volumen, der modsvarer elhandelsaftalen på de internationale elbørser. Hvis du ønsker at stoppe din aftale før tid, er det derfor naturligt, at det kan koste at komme ud af aftalen tidligere end planlagt, da den købte volumen nu skal sælges til anden side med deraf følgende meromkostninger og evt. tab. Let at håndtere Ved kompakt fuldfoder - ingen langvarig iblødsætning af piller med deraf følgende risiko for varmedannelse For yderligere information kontakt din kvægfodersælger i DLG: Nordjylland, Vestvej 2, 9600 Aars, Tlf Østjylland, Rapsgade 1, 8900 Randers, Tlf Vestjylland, Nørgårdsvej 1, 7570 Vemb, Tlf Sydjylland, Mjølsvej 60, 6230 Rødekro, Tlf Fyn/Øst, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV, Tlf Tip til at vækstregulere vintersæden og vinterrapsen Tidlig såning af vintersæd sammenholdt med en mild vinter har mange steder øget behovet for at vækstregulere. Hvor stort behovet er på de enkelte arealer er afhængig af såtidspunkt, sort, kvælstofniveau, tidligere problemer med lejesæd på arealet m.m. Af Charlotte Poulsen, chefkonsulent, DLG Planteavl Der er efterhånden mange muligheder for at vækstregulere vintersæd. Vi anbefaler i vinterhvede, rug og triticale i st.

5 13. MARTS 2015 / 5 Er du i tvivl før eller i sæsonen, så kontakt din lokale DLG-forretning. Her kan medarbejderne guide dig i en sprøjteplan, der overholder den gældende lovgivning. Svampemidler: Nye begrænsninger når du bruger triazoler Der er kommet nye regler for brugen af svampemidler med visse triazoler. Lige nu er det f.eks. midlerne Bell, Ceando, Rubric, Opera og Osiris Star, der er omfattet af de nye begrænsninger. Af Charlotte H. Poulsen, chefkonsulent, DLG Planteavl Forventer du at bruge et middel med de nye begrænsninger, så gælder begrænsningerne for samtlige svampemidler, der bruges, hvad enten det er på ny eller gammel godkendelse. Begrænsningerne betyder, at man indenfor et vækstår maximalt må bruge, hvad der svarer til 100% af de berørte aktivstoffer. I tabellen er listet de forskellige triazolers aktivstoffer, og de maksimale doseringer, der må bruges. Eksempel på max dosering i g aktivt stof pr. ha svarende til 100% i udvalgte afgrøder. Aktivstof Vintersæd, g Vårsæd, g Raps, g Epoxiconazol Ikke tilladt Propiconazol Ikke tilladt Difenoconazol 250 Ikke tilladt Ikke tilladt Tebuconazol forår el. 175 efterår* *) Hvis man kun sprøjter i foråret, må man max. bruge 250 g i sæsonen. Hvis man sprøjter i efteråret, må den samlede mængde efterår og forår ikke overskride 175 g. Forbered din strategi på forhånd Det er vigtigt at have lagt en svampestrategi, inden sæsonen starter, så du har et overblik over, hvor meget du planlægger at bruge af de enkelte aktivstoffer. Får vi f.eks. en sæson som i 2014, hvor mange svampesprøjtede både fire og fem gange, så kan man let komme op og ramme de maksimale triazolbegrænsninger i de første tre sprøjtninger. Har du derimod lagt en plan fra starten, som netop tager hensyn til worst case ja, så er det nemmere at korrigere undervejs i sæsonen. Eksempel på svampestrategi i vinterhvede Stadie Middelvalg Triazol, g Triazol, % 0,20 Flexity ,15 Comet Pro 0 0 0,20 Rubric 25 epoxiconazol ,20 Proline EC ,20 Rubric 25 epoxiconazol ,20 Proline EC ,40 Viverda I alt En gul stjerne Fortsat fra forsiden På tre udvalgte steder vil DLG i maj afholde markvandringer for medlemmerne i klubben, hvor fokus vil være rettet mod Substance, men hvor der også vil være input på andre relevante og aktuelle emner. Substance Golden Cup Med afsæt i Substance-hvedens meget høje udbyttepotentiale har DLG ønsket at udfordre en række landmænd på deres evner som planteavlere. Vi har derfor startet Substance Golden Cup, hvor den enkelte landmand kan bruge af sin egen viden/værktøjskasse og forsøge at opnå så højt et udbytte i Substance som muligt på egen gård. Allerede i 2014 viste Substance i projektet Øg udbyttet (DLG/BASF), at potentialet er stort. I de bedste parceller på Giesegård blev der høstet 13,98 tons pr. ha. Konkurrencen i 2015 går i al sin enkelthed ud på at opnå så højt et bruttoudbytte som muligt på et areal på minimum 8 ha. Alle input indenfor rammerne af det lovlige vil være tilladt. 16 landmænd landet over deltager i Substance Golden Cup, og de fleste er kommet godt i gang i efteråret. Gennem sæsonen vil DLG/Sejet fremsende faglige input, og alle deltagere bliver inviteret til Sejet Planteforædling i det tidlige forår, så de ved selvsyn kan se Substance i sammenligning med andre sorter. Et dyrkningsforsøg med Substance kan forhåbentlig også give inspiration. Særlig markvandring For medlemmerne i Substanceklubben samt konkurrencedeltagerne i Substance Golden Cup vil der i forbindelse med DLG Innovation den 17. juni om formiddagen blive afviklet en speciel markvandring (2. knæ) at vækstregulere med: 0,2 l Cuadro 25 EC eller Moddus Start + 0,5 l Trece 750 pr. ha. Alternativt kan du køre med rent 0,75-1,0 l Trece 750 i st. 25, og så følge op efter ca. 2 uger med 0,2-0,4 l Cuadro 25 EC eller Moddus Start. Skal vinterbyggen vækstreguleres, skal det være senere i st , hvor du lige kan se stakken, med 0,5 l Cerone pr. ha. Caryx i rapsen Caryx er det eneste middel, der er godkendt til at vækstregulere i vinterraps i foråret. Midlet er nu godkendt til, at det må bruges to gange på en vækstsæson. Det optimale tidspunkt at bruge Caryx i foråret er, når planterne er begyndt at strække sig og er cm høje. Hidtil er der ikke opnået sikre merudbytter i forsøgene for en forårsanvendelse af Caryx, men der er dog i enkeltforsøg opnået statistisk sikre merudbytter på op til 340 kg pr. ha. Erfaringerne fra praksis viser dog, at brugen af Caryx har givet en betydelig nemmere og hurtigere høst af afgrøden. Vi anbefaler, at Caryx bruges i risikomarker med et højt plantetal i afgrødens stadie og med en dosering på 0,7 l pr. ha. Udvalgte vækstreguleringsmidler i korn Middel Indhold, g pr. l Godkendt til Temperatur -optimum; C Cerone 480 ethephon Byg, hvede, rug og triticale Cuadro 250 trinexapacethyl Korn Medax top 300 mepiquatchlorid Byg, havre, vinterhvede, prohexadioncalcium rug og triticale Moddus Start 250 trinexapacethyl Korn 8-20 Trece chlormequatchlorid Hvede, rug, triticale og havre 10-15

6 6 / 13. MARTS 2015 Kalvediarré er næsten Primefeed-koncentrater hedder nu PrimeConc De gode premium-koncentrater fra Vitfoss/ Tjørnehøj Mølle bliver nu endnu bedre og lægges ind under Primefeed-konceptet under det fælles navn PrimeConc. Af Jacob Dall, faglig ansvarlig, Svin, Vitfoss PrimeConc omfatter otte blandinger til grise fra 4 til 10 kg, inddelt i tre intervaller med navnene Creep (4-6 kg), Pre (6-8 kg) og Start (8-10 kg). Blandingerne er nu forbedret, og med nye formuleringer er priserne også blevet mere konkurrencedygtige. PrimeConc Creep og Prime- Conc Pre tilbydes stadig både med og uden plasma, mens PrimeConc Pre og Prime- Conc Start tilbydes med og uden ppm zink. Mere attraktiv pris I Vitfoss/DLG lancerede vi for halvandet år siden et koncentratsortiment, som med indhold af fiskemel og mulighed for blodplasma gav meget gode resultater. På baggrund af de hidtidige erfaringer har vi nu reformuleret blandingerne, så vi nu kan tilbyde højværdiblandingerne til en mere attraktiv pris. Af tekniske årsager bliver disse blandinger produceret af den tidligere Tjørnehøj Mølle nu Primefeed. Blandingerne er nu som tidligere udviklet med fokus på at opnå højest mulig fordøjelighed af proteinfraktionen, ligesom de er udviklet efter ideal-protein-konceptet. Det betyder, at alle aminosyrer er afstemt optimalt i forhold til hinanden, og da ingen af de 11 essentielle aminosyrer dermed individuelt er begrænsende, kan man forvente optimal produktivitet. Den høje proteinfordøjelighed betyder, at ufordøjet protein i tarmen minimeres, og risikoen for diarré falder. Mælkeproducent har ved hjælp af Vit- Cox næsten udryddet coccidiose hos kalvene. Af Anders S. Nielsen, salgssupportchef, Vitfoss Bent Nissen driver et veldrevet landbrug på Ærø med 235 malkekøer 40% Jersey og 60% SDM samt ca. 300 hektar. Kalvene har dog været lidt generet af diarré. I den forbindelse har dyrlægen konstateret den smitsomme tarmbetændelse coccidiose, som er forårsaget af parasitter og dermed kilden til kalvenes diarré. Positivt overrasket Jeg bruger VitCox lige fra fødsel og behandler nu langt færre kalve med diarré. Tilfældene af diarré er faldet til næsten ingenting, ja vi ser nærmest ikke diarré mere. Så nu er jeg meget spændt på at se, om effekten fortsætter. Efter de første par måneder er jeg overrasket over effekten, siger Bent Nissen, der blev kontaktet af Vitfoss med info om det nye planteekstrakt. Bent Nissen startede midt i december, som en af de første, med at bruge VitCox, og indtil videre er erfaringerne meget positive. Hvis effekten holder ved, kan jeg kun anbefale produktet. Det er let at bruge. Jeg blander det bare i mælken, og VitCox i kampen mod diarré Vitfoss markedsfører nu det nye produkt VitCox, der består af urteekstrakter og beskytter tarmvæggen hos kalve mod diarré. Af Per Theilgaard, kvægfaglig ansvarlig, Ph.d., Vitfoss VitCox er et flydende produkt bestående af urteekstrakter. Det giver en beskyttende effekt af tarmvæggen mod diarré, som er forårsaget af parasitter. Diarré medfører et fald i tilvækst og foderoptagelse. Der er et behov Et dansk studie har tidligere vist, at 61% af unge kalve har cryptosporidier, og at frekvensen er ca. tre gange større hos økologer, muligvis fordi ko og kalv skal være min. 24 timer i kælvningsboks. Et andet dansk studie i 25 økologiske besætninger fandt coccidier hos 88% af kalvene. Universitetet i Rennes har påvist, at når VitCox fortyndes 32 gange, kan udviklingen af coccidier stoppes ved laboratorieforsøg. VitCox virker ved at mindske risikoen ved parasitter. De aktive komponenter Sådan doserer du yvitcox kan benyttes forebyggende i 30 dage eller mere med 0,7 ml pr. dyr pr. dag. Alternativt kan det bruges til behandling i fem dage med 7 ml pr. dyr pr. dag. Easy Boost med i universitetsforsøg Easy Boost er blevet rigtig godt modtaget med særdeles gode tilbagemeldinger fra besætninger, der bruger blandingen. En faldende mælkepris og udsigten til at ramme kvoteloftet hårdt har fået mange til at bremse produktionen lidt. Med kvotens ophør skal vi dog igen til at fokusere på at optimere ydelsen og dækningsbidraget for hver enkelt ko, og her er øget AAT-tildeling i tidlig laktation et af de tiltag, der har vist sig at give +5-7 kg EKM. For at understøtte de positive resultater har Aarhus Universitet (AU) indledt en række forsøg i mælkebesætninger, hvor de afprøver forskellige strategier for AAT-tildelingen, og her til har AU netop valgt at bruge DLG s AAT-blanding Easy Boost. Fri tale i EU, Norden og Baltikum DLG Tele har lanceret tre nye mobilabonnementer målrettet landbrugskunder, som gør det muligt at have fri tale på samtaler til og fra EU, Norden og Baltikum. Alle abonnementer har både datapakke i Danmark samt Norden og Baltikum inkluderet. De nye abonnementer opfylder således et stort behov for de landbrug, hvor medarbejdere tit opholder sig i udlandet. Samtidig undgår du bekymringerne om niveauet på taleforbruget i udlandet. Hør mere om de nye abonnementer hos din lokale DLG-forretning. Nye hollandske blandinger i vores Hollandske blandinger har i mange år taget udgangspunkt i de mange biprodukter, der afskibes i havnen i Amsterdam, så der har historisk set været fokus på næringsstoffer fremfor specifikke råvarer. Det har åbnet op for prisvenlige blandinger med et godt potentiale for en høj mælkeydelse og god tilvækst ved kødproduktion. Af Birgitte Marie Løvendahl Raun, DLG Husdyrernæring, Kvæg Holland har en lang tradition for at udvikle og optimere fodervurderingssystemer, og det skandinaviske NorFor tog fra starten bl.a. udgangspunkt i de hollandske principper, idet man mente, man her fandt det bedste afsæt for det nye skandinaviske system. Trods mange ligheder vurderer man råvarerne lidt forskeligt. Disse forskelle stammer fra systemernes måde at vurdere eksempelvis interaktioner mellem næringsstoffer og dertilhørende nedbrydningsprofiler i vommen, eller fra systemets vurdering af vommens evne til at nedbryde de forskellige fiberfraktioner i foderet. Det sidste har især indflydelse på visse typer råvarer såsom sojaskaller og palmekage. Kunder får glæde af hollandske resultater DLG Husdyrernæring har indgået et samarbejde med det hollandske forskningsinstitut Schothorst Feed Research (SFR) for at få del i den viden, der er grundlaget for en succesfuld hollandsk kalve- og mælkeproduktion. SFR er et uafhængigt privat forskningsog rådgivningsinstitut for husdyrernæring, som har til formål at støtte sine kunder indenfor foderstofbranchen med viden om ernæring og sundhed hos husdyr. Schothorst bidrager til tre nye blandinger Med deltagelse i SFR får DLG adgang til: En omfattende råvaredatabase

7 13. MARTS 2015 / 7 udryddet Mælkeproducent Bent Nissen bruger VitCox lige fra fødsel og behandler nu langt færre kalve med diarré. så kører det hele af sig selv. Desuden skal jeg ikke bruge tid og penge på recepter eller indberetninger, ligesom jeg heller ikke skal tænke på tilbageholdelsestid, da det er et helt naturligt produkt, pointerer mælkeproducenten fra Ærø. DLG Kundeportal EN NEMMERE HVERDAG hos kalve er bl.a. allicin fra hvidløg, som har antiseptiske egenskaber og thymol fra timian, som er kendt for sin desinficerende effekt. Overordnet virker Vit- Cox ved at øge beskyttelsen af tarmvæggen, hvilket forbedrer produktionen. Færre tarmlæsioner I praksis skal produktet beskytte tarmvæggen og hindre tarmskader. Parasitter medfører dårligere tarmvægge og dermed ringere evne til at optage næringsstoffer. Forsøg sortiment med VitCox har vist et reduceret antal tarmlæsioner og færre æg pr. g afføring. VitCox virker ved at mindske risikoen for parasitter, idet tarmvæggen beskyttes bedre. Praktiske afprøvninger har vist, at produktet er effektivt til at reducere diarré i forbindelse med både cryptosporidier og coccidier. VitCox er dermed med til at sikre, at kalvene får en god start på livet. Produktet er godkendt til både konventionel og økologisk produktion. DLG har indgået samarbejde med det private forsknings- og rådgivningsinstitut Schothorst. I DLG s Kundeportal har vi samlet de fl este af vores varer, så du kun behøver at handle et sted og du kan handle når det passer dig. Derudover får du disse fordele: Bestil kontrakt-varer og energi døgnet rundt Find nemt alle dine dokumenter i Arkivet Få omsætningsoverblik for din bedrift Vælg blandt aktuelle katalogvarer Køb katalogvarer til Din Pris altid skarpe priser En forskningsdatabase Egne afprøvninger Det hollandske fodervurderingssystem DLG s internationale drøvtyggergruppe deltager som en samlet enhed i Schothorst Feed Research, og det nye samarbejde har også allerede båret frugt, idet DLG nu kan tilbyde tre kvægblandinger (Asimo Optim NL) til AMS efter de hollandske principper. Kom igang på

8 ET STORT UDVALG AF ROBUSTHED Samsung Galaxy S5 Mini inkl. cover ,- DLG PRO FRI i 24 mdr. á 299, ,- Oprettelse (engangsbetaling) 159,- Fragt (engangsbetaling) 40,- Min. pris inkl. DLG PRO FRI 20GB ,- BESKYTTELSESCOVER MEDFØLGER UNDGÅ BEKYMRINGER FÅ FRI TALE I EU DLG PRO FRI 20GB FRI TALE i EU FRI SMS/MMS i DK 20GB DATA i DK 1GB DATA i Norden & Baltikum 299,- pr. md. Se zone inddeling på , ,- Kun 1.199,- CAT S ,- DLG PRO FRI i 24 mdr. á 299, ,- Oprettelse (engangsbetaling) 159,- Fragt (engangsbetaling) 40,- Min. pris inkl. DLG PRO FRI 20GB ,- Samsung Galaxy Tab Active ,- DLG Mobilt Bredbånd 1GB i 12 mdr. á 39,- 470,- Oprettelse (engangsbetaling) 159,- Fragt (engangsbetaling) 40,- Min. pris inkl. Mobilt Bredbånd 1GB 3.168,- HØR MERE HOS DIN LOKALE DLG-FORRETNING DLG Nordjylland: Vrå Snedsted Aars DLG Vestjylland: DLG Østjylland: DLG Sydjylland: DLG Fyn: DLG Øst: Mobil: Varer et opkald mere end 120 min. ved internationalt og roaming opkræves der 0,65 kr./min. derudover. Fri SMS/MMS: inkluderer maksimalt stk./md. (samlet SMS/MMS) derefter koster SMS 0,20 kr./stk. og MMS 2,00 kr./stk. Abonnementet opkræves bagud og er bindende i 24 måneder. Mobilt Bredbånd: Abonnementet opkræves bagud og er bindende i 12 måneder. 1GB data pr. md. herefter nedsat hastighed. Generelt: Oplyste priser gælder kun i forbindelse med nytegning af abonnement. Abonnementerne opkræves bagud og kan kun tegnes af momsregistrerede personer over 18 år samt forudsætter kreditgodkendelse. DLG Tele tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Alle priser er angivet i DKK og er ekskl. moms. For øvrige priser og vilkår se Tilbuddene gælder til og med

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde Kære kunde Høst 2014 Årets høst står for døren! For at sikre så god og smidig en afgrødehåndtering, som muligt anbefaler vi dig at kontakte os på forhånd for en aftale om de forventede mængder, som du

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal Kære kunde Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal I vores store online varekatalog på Kundeportalen på dlg.dk finder du en lang række produkter relateret til din bedrift. Du kan få rabat på

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Husk de naturlige vitaminer Succes Natuvit Tidligere Natuvit Succes Natuvit indeholder naturligt

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Fodermøde SI Centret 6 juni. Hans Ole Jessen

Fodermøde SI Centret 6 juni. Hans Ole Jessen Fodermøde SI Centret 6 juni Hans Ole Jessen Nye aminosyrenormer til smågrise Skånenorm afskaffes 2 3 Risikovurdering - Indhold af afsk. soja og diarré DLG s sortiment til smågrise fra 7 kg til 30/45 kg

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Elke og Hermann Lorenzen

Elke og Hermann Lorenzen Naturmælk Elke og Hermann Lorenzen En gård i Lundsgaarde Om gården: 1985 startede Elke og Hermann på Lundsgaard, de overtog gården efter Hermanns far. Gården har en historie der går helt tilbage til 1400-tallet.

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Planteavl i DLG Vestjylland. Skarpt tilbud, du ikke kan sige nej til

Planteavl i DLG Vestjylland. Skarpt tilbud, du ikke kan sige nej til Kære kunde Planteavl i DLG Vestjylland Skarpt tilbud, du ikke kan sige nej til DFF + Boxer, sampakke (2 + 20 l) Din pris pr. enhed KUN 3.160,00 Normal pris 4.780,00 Levering kun direkte fra vort hovedlager

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Januar 2012. Status for året 2011 Nyhed: Økologisk NPK-gødning Mange kunder benytter kundeportalen Køb træpiller til resten af sæsonen nu

Januar 2012. Status for året 2011 Nyhed: Økologisk NPK-gødning Mange kunder benytter kundeportalen Køb træpiller til resten af sæsonen nu nyheder og information fra danish agro Januar 2012 læs om Status for året 2011 Nyhed: Økologisk NPK-gødning Mange kunder benytter kundeportalen Køb træpiller til resten af sæsonen nu Status for året 2011

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Supplementsprodukter med merværdi. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer maj + juni

Supplementsprodukter med merværdi. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer maj + juni Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode rabatter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer maj + juni Supplementsprodukter

Læs mere

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof ACTIVE NS Perfekte løsninger giver perfekte resultater Din gylle er guld værd Gylleanalyser fra danske landbrug viser, at Active NS kan binde op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle Active NS gør din gylle mere

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss Organiske Availa mikromineraler til køer giver flere fordele Vitfoss har introduceret tre nye blandinger, der alle indeholder organisk Availa Zn, Cu og Mn: Gold d-alfa Availa Org Se Komix Gold Availa Org

Læs mere

Kort om CR Foderservice k.s.

Kort om CR Foderservice k.s. CR Foder et godt foder Mobile blandeanlæg til landbruget Kort om CR Foderservice k.s. Startet af Niels F. Rasmussen 1. Okt. 2010 Pressemeddelelse december 2010. Opsøgende salg primært Fyn, forår 2011 1.

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Dansk Kvæg kongres 2009 Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Er dansk landbrug konkurrencedygtigt? Det korte svar: JA - men det fordrer stærk og fremsynet ledelse Lys

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Tilbud og aktuelle varer september + oktober. Vi giver dig midlerne til at nå målet

Tilbud og aktuelle varer september + oktober. Vi giver dig midlerne til at nå målet Tilbud og aktuelle varer september + oktober Vi giver dig midlerne til at nå målet Diarréprodukter til ethvert formål IMMUNOMAX 20% 3 KG 224,- Immunomax Styrker kalvens immunforsvar Giver vanskelige betingelser

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS Innovative solutions designet og udviklet i Danmark FREEDOM FOR COWS COW-WELFARE COW-WELFARE FLEX STALLS EN WIN-WIN LØSNING Flex Stalls er udviklet til at fremme både dyrevelfærden

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Go Care -- quality food for your best buddy

Go Care -- quality food for your best buddy Mums We simply love it -- quality food for your best buddy yummy QUALITY FOOD FOR YOUR BEST BUDDY GO CARE er helt enkelt lækkert og en favorit hos mange hunde og katte samt deres ejere. Alle produkter

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF)

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) KvægKongres 2013 Herning, Danmark Steffi Wille-Sonk (European Dairy Farmers e.v.)

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Produceres 7.000 slagtesvin Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden 750 ha 370 ha græs 40 ha majs 00 ha fremavls korn 80 ha havre 60 ha grønkorn Indkøb ved 30 kg Svin Bruttoudbytte ca.

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere