Godt rustet til En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré"

Transkript

1 Færre kalve med diarré Intensiverer fokus på fjerkræ Trænger du til nye impulser? Side 6 Side 2 Side 4 NR Marts 2015 Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til En flot forbedring af den ordinære drift og en ambitiøs effektiviseringsproces ligger til grund for det. Side 2 En gul stjerne Vinterhvedesorten Substance har de sidste tre år været blandt Danmarks højest ydende hvedesorter, og med rigtig pleje bliver 2015 også succesfuld for de mange Substance-avlere. Vinterhvedesorten Substance er så spændende og potentielt højtydende, at DLG har valgt at gøre noget ekstra ud af sorten i Substance-klubben Alle, der har købt Substance-udsæd af DLG i efteråret 2014, er automatisk med i Substance-klubben. Via klubmedlemskabet vil du løbende gennem vækstsæsonen modtage informationer på , der kan tjene som inspiration til optimeret dyrkning af Substance, så slutresultatet bliver et topudbytte. Fortsætter på side 5 KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Bestil Shells kvalitetssmøreolier til attraktive priser og beskyt dit kostbare materiel. Kontakt din lokale energiafdeling på eller ring på tlf , hvis du vil høre mere. Shell Forhandler

2 2 / 13. MARTS 2015 Regnskabsnoter Tysk potentiale skal udnyttes bedre Samlet set nåede datterselskabet HaGe ikke den forventede indtjening i 2014, men holdt niveauet i forhold til sidste år i et marked med forstærket konkurrence. Markedssituationen er presset på det tyske grovvaremarked særligt for foder og afgrøder. Det er også de områder i HaGe, hvor der ikke er realiseret en tilfredsstillende indtjening i På planteavlsområdet, der i 2014 blev styrket med opkøbet af såsædsselskabet Busch i Bayern, har HaGe igen i år opnået en tilfredsstillende indtjening. For at udnytte det store indtjeningspotentiale har HaGe lanceret en handlingsplan, der er centreret om intern reorganisering, tættere internt samarbejde og rationaliseringer. Vi har ikke været dygtige nok til at udnytte viden og søge mulige synergier, men det har vi nu taget hul på, så produktområderne kommer tættere på hinanden, og samarbejdet mellem hovedkontor og detailforretninger bliver intensiveret. Vi skal spille sammen som et hold, fastslår Carsten Klausen, der blev udnævnt til adm. direktør i HaGe for et år siden. Gør op med fejlslagen strategi for Kongskilde DLG-koncernens repræsentantskab har godkendt ekstraordinære nedskrivninger af værdierne i Kongskilde som en del af den igangværende turn-around proces. Nedskrivningerne og omstruktureringerne har en samlet nettoeffekt for DLG-koncernen på 555 mio. kr. Beslutningen er et led i DLG s strategiske fokusering af koncernens aktiviteter. Vi har truffet de nødvendige strategiske beslutninger som et led i at gøre selskabet profitabelt og dermed klar til et potentielt salg. Nedskrivningerne er af ren regnskabsteknisk karakter og påvirker ikke DLG s likviditet, udtaler Lars Sørensen, CFO og vicekoncernchef i DLG samt bestyrelsesformand i Kongskilde. Kongskilde er på rette vej efter et par svære år. Der er gjort et kæmpe stykke arbejde, og den igangsatte turnaround proces forløber tilfredsstillende. Den igangværende proces vil gøre Kongskilde profitabel igen, men for at Kongskilde kan opnå sit fulde potentiale er der på sigt behov for en stærk partner eller en ny ejer, siger Lars Sørensen. Tilfredsstillende indtjening i Sverige Svenska Foder leverer en tilfredsstillende indtjening i 2014 på trods af øget konkurrence på det svenske marked. Den nye ledelse har formået at fastholde det stærke fokus på lave omkostninger og lean-produktionsprocesser. Datterselskabet har formået at øge sin markedsandel i et vigende fodermarked både for svine- og kvægfoder samt fastholdt markedsandelen på fjerkræfoder. Indenfor afgrøder har selskabet også klaret sig godt med en betydelig fremgang i afgrødemodtagelsen. Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til En flot forbedring af den ordinære drift og en ambitiøs effektiviseringsproces ligger til grund for det. Af Else Damsgaard DLG kom ud af 2014 med et resultat på den ordinære drift (EBITDA) på mio. kr. Det er en forbedring på 50% på blot fire år. Årets resultat efter skat (EAT) eksklusiv særlige poster var 314 mio. kr. en fremgang på 20% i forhold til sidste års resultat på 262 mio. kr. Resultatet efter skat (EAT) blev negativt med 185 mio. kr. pga. særlige poster som følge af nedskrivninger og omstrukturering i Kongskilde. Nedskrivningerne er af regnskabsteknisk karakter, der ikke påvirker DLG s likviditet negativt. Ambitiøs effektiviseringsproces Efter mange år med stor ekspansion og toplinjevækst DLG intensiverer fjerkræfokus DLG s fjerkræaktiviteter er kendt for at være professionelle, og medarbejdere og kunder har et særdeles godt samarbejde, der giver gode resultater i begge lejre. Men ikke desto mindre vil koncernen sætte ind på at komme endnu længere. fjerkrækød globalt siger med 2% om året, ser Søren Villumsen ingen grund til at acceptere status quo. Vi har dygtige slagtekyllingeproducenter såvel som konsumægsproducenter i Danmark, og med vores markedsandel på knap 50% af foderet, er status ganske god. Men vi skal da følge med, når efterspørgslen på slutproduktet kødet stiger. Vi er vi i gang med en ambitiøs effektiviseringsproces af hele koncernen, som omfatter omkostningsreduktioner og procesoptimeringer indenfor især produktion, logistik, administration og IT. Det er frugterne af den proces, vi nu begynder at se, og vi går stærkt rustet ind i 2015, siger DLG s koncernchef Kristian Hundebøll. Han hæfter sig ved, at alle Foto: Jon Norddahl tre strategiske forretningsområder Grovvarer, Vitaminer & Mineraler samt Service & Energi klarede sig væsent- Udgiver: DLG amba, Vesterbrogade 4a, 1620 København V, tlf Forsidefoto: Jon Norddahl (øverst) og Agrofoto (nederst) Redaktion: Jes Randrup (ansvhv.), Else Damsgaard Design, produktion: LandbrugsMedierne, Tryk: Dansk Avistryk Annoncesalg: Christoffer Hage, tlf Alle priser er angivet i DKK eks. moms Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Enkelte gange kan der være omtalt varer i DLGnyt, som kun forhandes i 95 pct. af forretningerne. Af Else Damsgaard Søren Villumsen, der har været i DLG i flere årtier og senest som direktør i Kongskilde, er udnævnt til ny chef for DLG s fjerkræorganisation og står i spidsen for at udvikle aktiviteterne i koncernen. Forbruget stiger 0,2% af verdens produktion af slagtekyllinger foregår i Danmark. I EU er det 1,4%. Set i lyset af, at forbruget af Søren Villumsen er udnævnt til ny chef for DLG s fjerkræorganisation og vil sætte ind på at udvikle og optimere området, der allerede er i god gænge men kan komme endnu længere. skal skabe merværdi for både kunder og koncern, siger den nye chef, der har skiftet fra senest maskiner til fjerkræ. Men tidligere har han selv i en årrække drevet slagtekyllingeproduktion, så fagområdet ligger ham nært. Tættere samspil Internt i DLG-koncernen vil han stå i spidsen for at øge samarbejdet mellem fjerkræorganisationerne i Tyskland, Sverige, Polen og Danmark. Der er plads til tættere dialog og mere samspil. Vi skal identificere, hvor vi kan forbedre os, og der er ingen tvivl om, at vi skal starte med at skabe en tætterede dialog, så vi kan optimere ved at tage det bedste fra hvert land og skabe fælles fodslag, siger Søren Villumsen, der også tænker på tværs af forretningsområder. Vi skal forbedre os indenfor foderområdet, men vi skal også søge muligheder og videndeling på tværs, hvis det giver mening. Indenfor

3 13. MARTS 2015 / 3 Regnskabsnoter ligt bedre i 2014 end 2013 trods et vanskeligt marked. Indenfor Grovvarer har vi i Danmark opnået det hidtil vitaminer og mineraler ligger der masser af viden. Vi har en stor videnpulje på foder. Når vi kobler den videnmasse, er jeg overbevist om, at vi i Vilofossregi kan udvikle os mere i Østeuropa, siger den entusiastiske fjerkræmand, der elsker at have med mennesker at gøre og at få tingene til at ske. Tænker også på videre forarbejdning Udadtil tænker han ikke kun på producenterne, men også på de øvrige led i forarbejdningen. Det er ikke nok, at vores produkter giver merværdi hos vores direkte kunder. Det skal også gavne den videre forarbejdning og håndtering via slagterier, pakkerier, Danæg og detailhandlen. Det hjælper ikke, at vi har tunnelsyn. Vi skal fremstå som en troværdig samhandelspartner såvel fagligt som kommercielt, pointerer Søren Villumsen, der er imponeret af den gennemsigtighed, der er via programmet KIK, som registrerer data fra genniveau til fjerkrækødet forlader slagteriet. bedste resultat nogensinde, ikke mindst på grund af vores igangsatte lean-processer indenfor produktion og logistik sammenholdt med vores nye detailstruktur, siger Kristian Hundebøll, der supplerer, at starten på 2015 også har været Indenfor Grovvarer opnåede DLG i 2014 det bedste resultat i Danmark hidtil, og 2015 er også startet godt, tilkendegiver DLG s koncernchef Kristian Hundebøll. Foto: Jon Norddahl rigtig fin indenfor Grovvarer. Stærkere bundlinje»kombineret med optimeringer internt i hele DLG-koncernen vil vi i de kommende år have tilstrækkelig toplinje til at levere en væsentligt stærkere bundlinje. Indtjeningsvæksten skal komme fra vores kerneforretningsområder, hvor vi er markedsledere samt fra et slankere og mere fokuseret DLG,«fastslår koncernchefen. Indgår nyt samarbejde med stor fransk aktør Som det første udenlandske landbrugsselskab har DLG indgået et nyt strategisk samarbejde med Agrialkoncernen, der er blandt de største spillere på det franske marked for fødevarer og grovvarer. Af Else Damsgaard DLG bliver nu pioner i Europas største landbrugsnation på samme måde, som selskabet var den første udenlandske landbrugskoncern, der gik ind i Tyskland. Mens DLG s aktiviteter ligger indenfor landbrug, er Agrial stærk indenfor især fødevarer, og det giver spændende perspektiver for DLG på det franske marked. De to selskaber omsætter tilsammen for næsten 90 mia. kr. Agrial er et af de store andelsselskaber i Frankrig indenfor grovvarer og fødevarer, og derfor forventer vi os meget af samarbejdet. Vi er allerede i Frankrig på markedet for vitaminer og mineraler til husdyr, og vi ser store muligheder for sammen med Agrial at løfte både deres og vores performance på det store franske marked, siger koncernchef i DLG, Kristian Hundebøll. Starter med fødevarer Samarbejdet indledes med et joint venture, der er et Agrials datterselskab Florette, der har en omsætning på ca. 7 mia. kr., producerer dagligt 1,8 mio. poser med conveniencegrønt på deres 16 fabrikker fordelt på 10 lande i Europa. samarbejde mellem DLG Food-selskabet Lammefjords Grønt og den franske pendant Florette, der er førende på convenience-grønt i Europa. Samarbejdet skal styrke de to selskabers aktiviteter på convenience-grønt i Skandinavien og etableres i første kvartal Kina-satsning overgår forventninger Med blot ét år på bagen overgik DLG-koncernens Kinasatsning alle forventninger i 2014, hvor DLG valgte at gå sammen med en eksisterende aktør på markedet og etablerede sammen med PUAI Feed et partnerskab på det kinesiske marked indenfor premix og foder. Vi har allerede øget ejerandelen i PUAI fra 17 pct. til 20 pct. Investeringen er foretaget med IFU, der ejer yderligere 8 pct. af PUAI Feed. Samarbejdet med PUAI er kommet suverænt godt fra start. Vores hidtil europæisk-orienterede premix-aktiviteter har fået en ekstra international dimension. Vores kinesiske kolleger er fuldstændig klar over, at dansk svineproduktion udgør eliten, siger Jacob Holm, der sammen med PUAI Feed ser et stort potentiale på det kinesiske marked og et endnu flottere resultat i Superår i Vilofoss Vilofoss-gruppen leverede igen i 2014 et resultat over forventning på rekordstore 133 mio. kr. før skat efter markante fremskridt på det tyske marked og gode resultater i Rusland, Danmark og Sverige har været meget tilfredsstillende. Både Vitfoss og det tyske datterselskab, Deutsche Vilomix, har leveret flotte resultater og vores Kina-satsning er allerede en succes. Vilofoss er blandt de tre største aktører i Europa på det lukrative marked for vitaminer og mineraler. Selskabet omsatte for ca. 3 mia. kr. i Gruppen har 19 fabrikker i syv lande, hvortil kommer yderligere to i Kina i Den primære udfordring i Vilofoss i 2014 blev det franske marked, hvor koncernen forventer en væsentlig resultatforbedring i Investerer i tysk oliemølle HaGe er i gang med at bygge det nye raffinaderi, som DLG sidste år besluttede at lave på oliemøllen i Kiel. Investeringen er på 50 mio. kr., og raffinaderiet forventes klar til indkøring om ca. et halvt år. Den nye mølle får en kapacitet på tons rapsfrø. Hidtil har oliemøllen i Kiel i modsætning til vores to oliemøller i Danmark udelukkende produceret rapsolie til biodiesel. Fremover skal en god del af den tyske raps i stedet gå til fødevarer, fordi olien til biodiesel har været en mindre god forretning de seneste år. GASA Group står stærkere GASA Group, der skiftede navn fra GASA Bøg i december, står styrket ved indgangen til 2015 med et resultat på den ordinære drift (EBITDA) på 40 mio. kr. Vi har fastholdt omsætningen på ca. 2 mia. kr., og vi har seksdoblet resultatet før skat (EBT) fra 2,3 mio. kr. i 2013 til 13,1 mio. kr. i Vi har taget nogle vigtige skridt, der cementerer, at GASA Group er en af de internationale spillere på markedet, der vil bide sig fast fremover, siger Niels Søren Rasmussen, adm. direktør i GASA Group.

4 4 / 13. MARTS 2015 EKSPANDAT minimerer køernes sortering i grundrationen Ekspandat sikrer en optimal opblanding af kraftfoderet i grundrationen, og er udviklet som et sikkert og stabilt alternativ til melvarer og råvarer. Med et ensartet fuldfoder, hvor køerne ikke har mulighed for at sortere, sikrer du, at hver enkelt ko konstant indtager en ration med en afbalanceret næringsstofsammensætning, og at alle køer (både stærke og svage) på alle tidspunkter af døgnet har adgang til præcis den samme fuldfoderblanding. DU FÅR FØLGENDE FORDELE MED EKSPANDAT: Optimal opblanding af kraftfoderet Garanti på næringsstoffer Er varmebehandlet Ingen afblanding Ingen råvareklumper Ingen melstøv Køer kender kvaliteten af foder. Se en lille sjov film om køernes præference for DLG-foder. Trænger du til nye impulser? Kan du svare ja til det, bør du besøge DLG Innovation den 17. og 18. juni 2015 på Sejet Planteforædling. Af Anders Green Hansen, seniorkonsulent, DLG Planteavl For tredje gang afvikler DLG og Sejet Planteforædling en unikt event, hvor fokus er på planteavl. Den 17. og 18. juni lukker vi op for to field-days, hvor det bedste indenfor planteavl i Danmark kan opleves, og hvor det er muligt, kigger vi i krystalkuglen. Mange af vores leverandører vil også være på plads med de sidste nye budskaber. Pas på faldgruberne Antallet af eludbydere er øget de senere år, og kompleksiteten i de udbudte produkter er steget voldsomt. Pas derfor på faldgruberne i elmarkedet, inden du indgår en aftale. Af Britta Mølgaard Laursen, markeds- og forretningsudviklingschef, DLG Energi Indgå kun handler, som giver dig en god mavefornemmelse og sammenlign med din realkredit. Hvis du er til F1-lån, er du mest til en spotprisaftale, hvor du følger For de professionelle Vores mål er, at professionelle planteavlere og deres rådgivere får nye impulser, så det bliver lidt sjovere at arbejde med planteavl i Danmark. Du kommer bl.a. til at se og høre om: nye sorter i hvede, byg, rug, triticale og raps gødningsstrategier i flere afgrøder svampestrategier med fokus på nye udfordringer vækstregulering og trimning dyrkningsforsøg i Substance og Benchmark dyrkningsforsøg i RGT Planet og KWS Irina markedets prisbevægelser time for time. Hvis du er til mangeårige, fastforrentede realkreditlån eller budgetforudsigelighed, er fastprisaftaler mest attraktive for dig. Det er enkelt og fungerer effektivt. Overraskende omkostninger Forskellige typer tilkøbsaftaler som f.eks. prisloft eller prisgulv er ofte langt dyrere end blot at følge prisudviklingen på f.eks. en spotprisaftale. Ved en enkel fastprisaftale er du sikker på din pris lige så mange år, som du har tegnet kontrakten på og har ikke nogle ekstra overraskende omkostninger. startgødning til majs etablering af frøgræs mellem-/efterafgrøder. Vi håber at se dig, for der er så meget at se/opleve, at det bare er et must at opleve denne unikke event i Danmark. Du er hermed inviteret til DLG Innovation på Sejet Planteforædling den 17. og 18. juni Du finder os på Nørremarksvej 67 Sejet, 8700 Horsens. God vækstsæson. Mange har på den hårde måde lært, at nogle kontrakter, især tilkøbskontrakter, er både dyrere og meget svære at komme ud af igen. Det, som i salgsøjeblikket kan lyde besnærende, kan vise sig at være en rigtig dyr og uønsket løsning. Det er vigtigt at vide, at når du indgår en elhandel, køber eludbyderen samtidig en volumen, der modsvarer elhandelsaftalen på de internationale elbørser. Hvis du ønsker at stoppe din aftale før tid, er det derfor naturligt, at det kan koste at komme ud af aftalen tidligere end planlagt, da den købte volumen nu skal sælges til anden side med deraf følgende meromkostninger og evt. tab. Let at håndtere Ved kompakt fuldfoder - ingen langvarig iblødsætning af piller med deraf følgende risiko for varmedannelse For yderligere information kontakt din kvægfodersælger i DLG: Nordjylland, Vestvej 2, 9600 Aars, Tlf Østjylland, Rapsgade 1, 8900 Randers, Tlf Vestjylland, Nørgårdsvej 1, 7570 Vemb, Tlf Sydjylland, Mjølsvej 60, 6230 Rødekro, Tlf Fyn/Øst, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV, Tlf Tip til at vækstregulere vintersæden og vinterrapsen Tidlig såning af vintersæd sammenholdt med en mild vinter har mange steder øget behovet for at vækstregulere. Hvor stort behovet er på de enkelte arealer er afhængig af såtidspunkt, sort, kvælstofniveau, tidligere problemer med lejesæd på arealet m.m. Af Charlotte Poulsen, chefkonsulent, DLG Planteavl Der er efterhånden mange muligheder for at vækstregulere vintersæd. Vi anbefaler i vinterhvede, rug og triticale i st.

5 13. MARTS 2015 / 5 Er du i tvivl før eller i sæsonen, så kontakt din lokale DLG-forretning. Her kan medarbejderne guide dig i en sprøjteplan, der overholder den gældende lovgivning. Svampemidler: Nye begrænsninger når du bruger triazoler Der er kommet nye regler for brugen af svampemidler med visse triazoler. Lige nu er det f.eks. midlerne Bell, Ceando, Rubric, Opera og Osiris Star, der er omfattet af de nye begrænsninger. Af Charlotte H. Poulsen, chefkonsulent, DLG Planteavl Forventer du at bruge et middel med de nye begrænsninger, så gælder begrænsningerne for samtlige svampemidler, der bruges, hvad enten det er på ny eller gammel godkendelse. Begrænsningerne betyder, at man indenfor et vækstår maximalt må bruge, hvad der svarer til 100% af de berørte aktivstoffer. I tabellen er listet de forskellige triazolers aktivstoffer, og de maksimale doseringer, der må bruges. Eksempel på max dosering i g aktivt stof pr. ha svarende til 100% i udvalgte afgrøder. Aktivstof Vintersæd, g Vårsæd, g Raps, g Epoxiconazol Ikke tilladt Propiconazol Ikke tilladt Difenoconazol 250 Ikke tilladt Ikke tilladt Tebuconazol forår el. 175 efterår* *) Hvis man kun sprøjter i foråret, må man max. bruge 250 g i sæsonen. Hvis man sprøjter i efteråret, må den samlede mængde efterår og forår ikke overskride 175 g. Forbered din strategi på forhånd Det er vigtigt at have lagt en svampestrategi, inden sæsonen starter, så du har et overblik over, hvor meget du planlægger at bruge af de enkelte aktivstoffer. Får vi f.eks. en sæson som i 2014, hvor mange svampesprøjtede både fire og fem gange, så kan man let komme op og ramme de maksimale triazolbegrænsninger i de første tre sprøjtninger. Har du derimod lagt en plan fra starten, som netop tager hensyn til worst case ja, så er det nemmere at korrigere undervejs i sæsonen. Eksempel på svampestrategi i vinterhvede Stadie Middelvalg Triazol, g Triazol, % 0,20 Flexity ,15 Comet Pro 0 0 0,20 Rubric 25 epoxiconazol ,20 Proline EC ,20 Rubric 25 epoxiconazol ,20 Proline EC ,40 Viverda I alt En gul stjerne Fortsat fra forsiden På tre udvalgte steder vil DLG i maj afholde markvandringer for medlemmerne i klubben, hvor fokus vil være rettet mod Substance, men hvor der også vil være input på andre relevante og aktuelle emner. Substance Golden Cup Med afsæt i Substance-hvedens meget høje udbyttepotentiale har DLG ønsket at udfordre en række landmænd på deres evner som planteavlere. Vi har derfor startet Substance Golden Cup, hvor den enkelte landmand kan bruge af sin egen viden/værktøjskasse og forsøge at opnå så højt et udbytte i Substance som muligt på egen gård. Allerede i 2014 viste Substance i projektet Øg udbyttet (DLG/BASF), at potentialet er stort. I de bedste parceller på Giesegård blev der høstet 13,98 tons pr. ha. Konkurrencen i 2015 går i al sin enkelthed ud på at opnå så højt et bruttoudbytte som muligt på et areal på minimum 8 ha. Alle input indenfor rammerne af det lovlige vil være tilladt. 16 landmænd landet over deltager i Substance Golden Cup, og de fleste er kommet godt i gang i efteråret. Gennem sæsonen vil DLG/Sejet fremsende faglige input, og alle deltagere bliver inviteret til Sejet Planteforædling i det tidlige forår, så de ved selvsyn kan se Substance i sammenligning med andre sorter. Et dyrkningsforsøg med Substance kan forhåbentlig også give inspiration. Særlig markvandring For medlemmerne i Substanceklubben samt konkurrencedeltagerne i Substance Golden Cup vil der i forbindelse med DLG Innovation den 17. juni om formiddagen blive afviklet en speciel markvandring (2. knæ) at vækstregulere med: 0,2 l Cuadro 25 EC eller Moddus Start + 0,5 l Trece 750 pr. ha. Alternativt kan du køre med rent 0,75-1,0 l Trece 750 i st. 25, og så følge op efter ca. 2 uger med 0,2-0,4 l Cuadro 25 EC eller Moddus Start. Skal vinterbyggen vækstreguleres, skal det være senere i st , hvor du lige kan se stakken, med 0,5 l Cerone pr. ha. Caryx i rapsen Caryx er det eneste middel, der er godkendt til at vækstregulere i vinterraps i foråret. Midlet er nu godkendt til, at det må bruges to gange på en vækstsæson. Det optimale tidspunkt at bruge Caryx i foråret er, når planterne er begyndt at strække sig og er cm høje. Hidtil er der ikke opnået sikre merudbytter i forsøgene for en forårsanvendelse af Caryx, men der er dog i enkeltforsøg opnået statistisk sikre merudbytter på op til 340 kg pr. ha. Erfaringerne fra praksis viser dog, at brugen af Caryx har givet en betydelig nemmere og hurtigere høst af afgrøden. Vi anbefaler, at Caryx bruges i risikomarker med et højt plantetal i afgrødens stadie og med en dosering på 0,7 l pr. ha. Udvalgte vækstreguleringsmidler i korn Middel Indhold, g pr. l Godkendt til Temperatur -optimum; C Cerone 480 ethephon Byg, hvede, rug og triticale Cuadro 250 trinexapacethyl Korn Medax top 300 mepiquatchlorid Byg, havre, vinterhvede, prohexadioncalcium rug og triticale Moddus Start 250 trinexapacethyl Korn 8-20 Trece chlormequatchlorid Hvede, rug, triticale og havre 10-15

6 6 / 13. MARTS 2015 Kalvediarré er næsten Primefeed-koncentrater hedder nu PrimeConc De gode premium-koncentrater fra Vitfoss/ Tjørnehøj Mølle bliver nu endnu bedre og lægges ind under Primefeed-konceptet under det fælles navn PrimeConc. Af Jacob Dall, faglig ansvarlig, Svin, Vitfoss PrimeConc omfatter otte blandinger til grise fra 4 til 10 kg, inddelt i tre intervaller med navnene Creep (4-6 kg), Pre (6-8 kg) og Start (8-10 kg). Blandingerne er nu forbedret, og med nye formuleringer er priserne også blevet mere konkurrencedygtige. PrimeConc Creep og Prime- Conc Pre tilbydes stadig både med og uden plasma, mens PrimeConc Pre og Prime- Conc Start tilbydes med og uden ppm zink. Mere attraktiv pris I Vitfoss/DLG lancerede vi for halvandet år siden et koncentratsortiment, som med indhold af fiskemel og mulighed for blodplasma gav meget gode resultater. På baggrund af de hidtidige erfaringer har vi nu reformuleret blandingerne, så vi nu kan tilbyde højværdiblandingerne til en mere attraktiv pris. Af tekniske årsager bliver disse blandinger produceret af den tidligere Tjørnehøj Mølle nu Primefeed. Blandingerne er nu som tidligere udviklet med fokus på at opnå højest mulig fordøjelighed af proteinfraktionen, ligesom de er udviklet efter ideal-protein-konceptet. Det betyder, at alle aminosyrer er afstemt optimalt i forhold til hinanden, og da ingen af de 11 essentielle aminosyrer dermed individuelt er begrænsende, kan man forvente optimal produktivitet. Den høje proteinfordøjelighed betyder, at ufordøjet protein i tarmen minimeres, og risikoen for diarré falder. Mælkeproducent har ved hjælp af Vit- Cox næsten udryddet coccidiose hos kalvene. Af Anders S. Nielsen, salgssupportchef, Vitfoss Bent Nissen driver et veldrevet landbrug på Ærø med 235 malkekøer 40% Jersey og 60% SDM samt ca. 300 hektar. Kalvene har dog været lidt generet af diarré. I den forbindelse har dyrlægen konstateret den smitsomme tarmbetændelse coccidiose, som er forårsaget af parasitter og dermed kilden til kalvenes diarré. Positivt overrasket Jeg bruger VitCox lige fra fødsel og behandler nu langt færre kalve med diarré. Tilfældene af diarré er faldet til næsten ingenting, ja vi ser nærmest ikke diarré mere. Så nu er jeg meget spændt på at se, om effekten fortsætter. Efter de første par måneder er jeg overrasket over effekten, siger Bent Nissen, der blev kontaktet af Vitfoss med info om det nye planteekstrakt. Bent Nissen startede midt i december, som en af de første, med at bruge VitCox, og indtil videre er erfaringerne meget positive. Hvis effekten holder ved, kan jeg kun anbefale produktet. Det er let at bruge. Jeg blander det bare i mælken, og VitCox i kampen mod diarré Vitfoss markedsfører nu det nye produkt VitCox, der består af urteekstrakter og beskytter tarmvæggen hos kalve mod diarré. Af Per Theilgaard, kvægfaglig ansvarlig, Ph.d., Vitfoss VitCox er et flydende produkt bestående af urteekstrakter. Det giver en beskyttende effekt af tarmvæggen mod diarré, som er forårsaget af parasitter. Diarré medfører et fald i tilvækst og foderoptagelse. Der er et behov Et dansk studie har tidligere vist, at 61% af unge kalve har cryptosporidier, og at frekvensen er ca. tre gange større hos økologer, muligvis fordi ko og kalv skal være min. 24 timer i kælvningsboks. Et andet dansk studie i 25 økologiske besætninger fandt coccidier hos 88% af kalvene. Universitetet i Rennes har påvist, at når VitCox fortyndes 32 gange, kan udviklingen af coccidier stoppes ved laboratorieforsøg. VitCox virker ved at mindske risikoen ved parasitter. De aktive komponenter Sådan doserer du yvitcox kan benyttes forebyggende i 30 dage eller mere med 0,7 ml pr. dyr pr. dag. Alternativt kan det bruges til behandling i fem dage med 7 ml pr. dyr pr. dag. Easy Boost med i universitetsforsøg Easy Boost er blevet rigtig godt modtaget med særdeles gode tilbagemeldinger fra besætninger, der bruger blandingen. En faldende mælkepris og udsigten til at ramme kvoteloftet hårdt har fået mange til at bremse produktionen lidt. Med kvotens ophør skal vi dog igen til at fokusere på at optimere ydelsen og dækningsbidraget for hver enkelt ko, og her er øget AAT-tildeling i tidlig laktation et af de tiltag, der har vist sig at give +5-7 kg EKM. For at understøtte de positive resultater har Aarhus Universitet (AU) indledt en række forsøg i mælkebesætninger, hvor de afprøver forskellige strategier for AAT-tildelingen, og her til har AU netop valgt at bruge DLG s AAT-blanding Easy Boost. Fri tale i EU, Norden og Baltikum DLG Tele har lanceret tre nye mobilabonnementer målrettet landbrugskunder, som gør det muligt at have fri tale på samtaler til og fra EU, Norden og Baltikum. Alle abonnementer har både datapakke i Danmark samt Norden og Baltikum inkluderet. De nye abonnementer opfylder således et stort behov for de landbrug, hvor medarbejdere tit opholder sig i udlandet. Samtidig undgår du bekymringerne om niveauet på taleforbruget i udlandet. Hør mere om de nye abonnementer hos din lokale DLG-forretning. Nye hollandske blandinger i vores Hollandske blandinger har i mange år taget udgangspunkt i de mange biprodukter, der afskibes i havnen i Amsterdam, så der har historisk set været fokus på næringsstoffer fremfor specifikke råvarer. Det har åbnet op for prisvenlige blandinger med et godt potentiale for en høj mælkeydelse og god tilvækst ved kødproduktion. Af Birgitte Marie Løvendahl Raun, DLG Husdyrernæring, Kvæg Holland har en lang tradition for at udvikle og optimere fodervurderingssystemer, og det skandinaviske NorFor tog fra starten bl.a. udgangspunkt i de hollandske principper, idet man mente, man her fandt det bedste afsæt for det nye skandinaviske system. Trods mange ligheder vurderer man råvarerne lidt forskeligt. Disse forskelle stammer fra systemernes måde at vurdere eksempelvis interaktioner mellem næringsstoffer og dertilhørende nedbrydningsprofiler i vommen, eller fra systemets vurdering af vommens evne til at nedbryde de forskellige fiberfraktioner i foderet. Det sidste har især indflydelse på visse typer råvarer såsom sojaskaller og palmekage. Kunder får glæde af hollandske resultater DLG Husdyrernæring har indgået et samarbejde med det hollandske forskningsinstitut Schothorst Feed Research (SFR) for at få del i den viden, der er grundlaget for en succesfuld hollandsk kalve- og mælkeproduktion. SFR er et uafhængigt privat forskningsog rådgivningsinstitut for husdyrernæring, som har til formål at støtte sine kunder indenfor foderstofbranchen med viden om ernæring og sundhed hos husdyr. Schothorst bidrager til tre nye blandinger Med deltagelse i SFR får DLG adgang til: En omfattende råvaredatabase

7 13. MARTS 2015 / 7 udryddet Mælkeproducent Bent Nissen bruger VitCox lige fra fødsel og behandler nu langt færre kalve med diarré. så kører det hele af sig selv. Desuden skal jeg ikke bruge tid og penge på recepter eller indberetninger, ligesom jeg heller ikke skal tænke på tilbageholdelsestid, da det er et helt naturligt produkt, pointerer mælkeproducenten fra Ærø. DLG Kundeportal EN NEMMERE HVERDAG hos kalve er bl.a. allicin fra hvidløg, som har antiseptiske egenskaber og thymol fra timian, som er kendt for sin desinficerende effekt. Overordnet virker Vit- Cox ved at øge beskyttelsen af tarmvæggen, hvilket forbedrer produktionen. Færre tarmlæsioner I praksis skal produktet beskytte tarmvæggen og hindre tarmskader. Parasitter medfører dårligere tarmvægge og dermed ringere evne til at optage næringsstoffer. Forsøg sortiment med VitCox har vist et reduceret antal tarmlæsioner og færre æg pr. g afføring. VitCox virker ved at mindske risikoen for parasitter, idet tarmvæggen beskyttes bedre. Praktiske afprøvninger har vist, at produktet er effektivt til at reducere diarré i forbindelse med både cryptosporidier og coccidier. VitCox er dermed med til at sikre, at kalvene får en god start på livet. Produktet er godkendt til både konventionel og økologisk produktion. DLG har indgået samarbejde med det private forsknings- og rådgivningsinstitut Schothorst. I DLG s Kundeportal har vi samlet de fl este af vores varer, så du kun behøver at handle et sted og du kan handle når det passer dig. Derudover får du disse fordele: Bestil kontrakt-varer og energi døgnet rundt Find nemt alle dine dokumenter i Arkivet Få omsætningsoverblik for din bedrift Vælg blandt aktuelle katalogvarer Køb katalogvarer til Din Pris altid skarpe priser En forskningsdatabase Egne afprøvninger Det hollandske fodervurderingssystem DLG s internationale drøvtyggergruppe deltager som en samlet enhed i Schothorst Feed Research, og det nye samarbejde har også allerede båret frugt, idet DLG nu kan tilbyde tre kvægblandinger (Asimo Optim NL) til AMS efter de hollandske principper. Kom igang på

8 ET STORT UDVALG AF ROBUSTHED Samsung Galaxy S5 Mini inkl. cover ,- DLG PRO FRI i 24 mdr. á 299, ,- Oprettelse (engangsbetaling) 159,- Fragt (engangsbetaling) 40,- Min. pris inkl. DLG PRO FRI 20GB ,- BESKYTTELSESCOVER MEDFØLGER UNDGÅ BEKYMRINGER FÅ FRI TALE I EU DLG PRO FRI 20GB FRI TALE i EU FRI SMS/MMS i DK 20GB DATA i DK 1GB DATA i Norden & Baltikum 299,- pr. md. Se zone inddeling på , ,- Kun 1.199,- CAT S ,- DLG PRO FRI i 24 mdr. á 299, ,- Oprettelse (engangsbetaling) 159,- Fragt (engangsbetaling) 40,- Min. pris inkl. DLG PRO FRI 20GB ,- Samsung Galaxy Tab Active ,- DLG Mobilt Bredbånd 1GB i 12 mdr. á 39,- 470,- Oprettelse (engangsbetaling) 159,- Fragt (engangsbetaling) 40,- Min. pris inkl. Mobilt Bredbånd 1GB 3.168,- HØR MERE HOS DIN LOKALE DLG-FORRETNING DLG Nordjylland: Vrå Snedsted Aars DLG Vestjylland: DLG Østjylland: DLG Sydjylland: DLG Fyn: DLG Øst: Mobil: Varer et opkald mere end 120 min. ved internationalt og roaming opkræves der 0,65 kr./min. derudover. Fri SMS/MMS: inkluderer maksimalt stk./md. (samlet SMS/MMS) derefter koster SMS 0,20 kr./stk. og MMS 2,00 kr./stk. Abonnementet opkræves bagud og er bindende i 24 måneder. Mobilt Bredbånd: Abonnementet opkræves bagud og er bindende i 12 måneder. 1GB data pr. md. herefter nedsat hastighed. Generelt: Oplyste priser gælder kun i forbindelse med nytegning af abonnement. Abonnementerne opkræves bagud og kan kun tegnes af momsregistrerede personer over 18 år samt forudsætter kreditgodkendelse. DLG Tele tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Alle priser er angivet i DKK og er ekskl. moms. For øvrige priser og vilkår se Tilbuddene gælder til og med

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Store virksomheder har klaret sig dårligt i Kina det sidste år

Store virksomheder har klaret sig dårligt i Kina det sidste år Kina UGEBREVET Business Kina #02 Store virksomheder har klaret sig dårligt i Kina det sidste år Trods høj kinesisk vækst har flere store danske virksomheder klaret sig dårligt med den produktion, de har

Læs mere

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM 25 Fortællinger Nye danske innovationer InnovationSTORM Nye danske innovationer Indholdsfortegnelse 25 innovationer 05 05 Ministeriet 25 innovationer for Forskning, 06 10 Innovation og Videregående 16

Læs mere

Konkurrence lig velfærd

Konkurrence lig velfærd 2014 UDGIVET AF DANSK ERHVERV ANNONCEFINANSIERET PROFESSOR OVE KAJ PEDERSEN: KONKURRENCESTATEN SIKRER VELFÆRD EU-BARRIERER: TIL KAMP MOD BENSPÆND FOR DANSKE VIRKSOMHEDER KONKURRENCEKRAFT: SE HVOR DANMARK

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere