Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddanmark På toppen af IKT Et overblik"

Transkript

1 Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

2 Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for erhverv, forskning og uddannelse. Afdækningen er finansieret af Nordjysk Innovationsforum. Denne afdækning har ført til at der er blevet udarbejdet et katalog, der præsenterer kompetencerne inde for de tre områder. Kataloget findes i en trykt og en online udgave. Den online version er tilgængelig på Dette katalog kan anvendes som et værktøj i forbindelse med markedsføring af regionen, tiltrækning af arbejdskraft, partnersøgning og meget mere. I forbindelse med afdækningen af erhvervet blev der udsendt et spørgeskema til region Nordjyllands ikt virksomheder. Resultaterne fra disse spørgeskemaer er indeholdt i denne rapport. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag. Fremgangsmåde Spørgeskemaet blev fremsendt elektronisk til 203 virksomheder. Heraf svarede 128 helt eller delvist på spørgeskemaet. 112 virksomheder ønskede at deltage i kompetencekataloget med en profil. Forslag til efterfølgende undersøgelse Vi har nu fået skabt en database, som skal vedligeholdes og udbygges. På basis af de oplysninger vi har om IKT klyngen nu foreslås det at følgende forhold undersøges fremover med det formål at skabe bedre samspil mellem virksomhederne og bedre rammebetingelser: Behov for samarbejdsalliancer på tilbudsgivning, leverancer og produktfornyelse. Behov for samarbejde for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Behov for samarbejde omkring internationalisering og eksport. Sammenfatning I det følgende er hovedtendenserne fra undersøgelsen trukket op. Hovedaktivitet og IKT forretningsområder Størstedelen af virksomhederne tilhører servicekategorien, Dernæst følger R&D, så produktion og salg. Dette følger tendenserne på landsplan hvor IKT servicevirksomheder også udgør en stor del. Omkring 1/3 af virksomhederne har konsulent ydelser som forretningsområde. Telekommunikation er også et stort område, fulgt af overvågning og kontrolløsninger samt beslutningsstøtte og logistik. I bilaget er der vedlagt en oversigt over hvorledes IKT aktiviteterne fordeler sig på virksomhederne. Virksomhedernes størrelse og etableringsår Vi har i regionen mange små virksomheder. 61% af virksomheder tilhører kategorien med 1-10 ansatte. Der er relativt mange nystartede IKT virksomheder i regionen. 45% af de adspurgte er etableret mellem Dette stemmer overens med andre statistikker, der peger på at der er sket en stigning i antallet af IKT arbejdssteder inden for de sidste 10 år. 2

3 Udfordringer Der er følgende gennemgående temaer vedrørende udfordringer: Kontrolleret vækst det er en gennemgående udfordring for mange af de små virksomheder. Tiltrække kvalificeret arbejdskraft dette gælder generelt for alle størrelser og typer af virksomheder. Synliggørelse - dette gælder generelt for alle størrelser og typer af virksomheder. Interesse for og deltagelse i EU programmer og danske støtte programmer 1/5 af virksomhederne deltager/har deltaget i et EU projekt. Lidt færre har deltaget i et dansk støtte projekt. For begge typer af projekterne gælder det at der er stor interesse for at deltage men de fleste mangler kendskab til mulighederne. 20% af de adspurgte virksomheder deltager eller har deltaget i et EU projekt. 21% ønsker at deltage men har enten ikke kendskab til mulighederne eller vil gerne vide mere. Samarbejde med forskningsinstitution Samarbejdet med en forskningsinstitution primært Aalborg Universitet - er stort og interessen for at samarbejde er til stede hos en meget stor del. Der er samtidigt et stort behov for de adspurgte virksomheder om at få mere at vide om samarbejdsmuligheder. Interesser og involvering i netværk De adspurgte virksomheder vægter deltagelse i netværk. Interessen er dog størst hos de mindre virksomheder. Der er størst interesse for forretningsskabende netværk. Relation til eksterne investorer ¼ af de adspurgte har et ønske om at inddrage (flere) eksterne investorer. Det er også værd at bemærke at 48% af de adspurgte ikke har interesse i en ekstern investor. Investorer og ejerskab Spørgsmålene omkring hvilke investorer der er bag virksomheden samt spørgsmålet omkring ejerskab er ikke medtaget i denne undersøgelse da kun ganske få har besvaret disse spørgsmål. Vækst Hovedparten af virksomhederne ønsker at vokse. Dog er der to holdninger hertil. Halvdelen ønsker at vokse kraftigt og den anden halvdel moderat. Eksport Hos lige godt 1/5 del af virksomhederne udgør eksport mere end 50% af omsætningen. 15% har et ønske om at komme i gang med eksport. 3

4 Facts I det følgende vises facts fra spørgeskemaundersøgelsen. Hovedaktivitet I spørgeskemaet blev virksomhederne bedt om at indplacere deres virksomhed i en eller flere af følgende fem kategorier: R&D (forskning og udvikling) Produktion Service Salg Andet* *Det var muligt at udspecificere denne kategori. Ingen af de adspurgte har dog valgt denne kategori. Hovedaktivitet 41% 14% 28% 17% R&D Produktion Service Salg IKT forretningsområde Virksomhederne blev i spørgeskemaet bedt om at angive deres IKT kompetencer inden for følgende 10 kategorier: Telekommunikation Sundhedsteknologi Overvågning og kontrolløsninger Datamining Konsulentydelser Beslutningsstøttesystemer Logistik Komponentproduktion Transport Andet* Det var muligt at sætte flere krydser. *Det var muligt at udspecificere denne kategori. I kompetencekataloget kan man finde oplysninger om hvilke forretningsområder virksomhederne har angivet. 4

5 IKT aktivitet Komponentproduktion 4% Transport 2% Andet 17% Telekommunikation 10% Sundhedsteknologi 4% Overvågning og kontrolløsninger 10% Logistik 7% Datamining 3% Beslutningsstøttesystemer 9% Konsulentydels er 29% Multimedia 5% Størrelse Virksomhederne blev bedt om at angive antal ansatte beskæftiget med IKT i region Nordjylland. Antal medarbejdere 2% 4% 13% 17% 64% Det skal her bemærkes at virksomhederne blev bedt om kun at angive antal IKT ansatte i Nordjylland. Det er derfor muligt at der er flere større virksomheder i regionen end ovenstående figur viser. 5

6 Etableringsår Virksomhederne blev bedt om at angive etableringsår for deres virksomhed. Etableringsår 19% 45% % Udfordringer I spørgeskemaet blev virksomhederne spurgt om deres vigtigste udfordring. Mange af virksomhederne står overfor fælles udfordringer såsom: At blive i stand til at vokse kontrolleret Skaffe kapital til vækst Tiltrække arbejdskraft Efteruddannelse af ansatte Synliggørelse Finde samarbejdspartnere Finde nye kunder lokalt og globalt Salg Markedsføring Være ajourført med den nyeste viden Citater omkring største udfordringer: At få indsatsområderne til at vokse rigtigt og fokuseret. At tiltrække de rigtige ressourcer - i den rigtige rækkefølge At accelerere væksten uden for Danmark At finde relevante kunder og projekter Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. Vækst Mangel på kvalificeret arbejdskraft Globalisering af vores produkter og serviceydelser 6

7 At udnytte det vækstpotentiale, der er inden for vores forretningsområder. At finde de rigtige medarbejdere. At satse på de rigtige markeds segmenter. At vi vokser i harmoni med vore kunder, antal ansatte samt marked. At udvikle virksomheden så vi kan holde på medarbejderne efterhånden som deres ambitioner vokser. At levere kvalitetsprodukter/ydelser til vore kunder. At vokse på et marked med mange store konkurrenter. At fremstå seriøs overfor kunderne på trods af virksomhedens størrelse. Mangler de rigtige ressourcer til at støtte op under salgsindsatsen og den fremtidige strategi for virksomheden. Deltagelse og interesse for EU projekter I spørgeskemaet blev virksomhederne spurgt om deltagelse og interesse i EU projekter. Det var muligt at sætte flere krydser. EU programmer Vil gerne vide mere 17% Deltager/har deltaget 20% Ikke taget stilling 12% Ønsker at deltage 21% Ikke kendskab 23% Ikke interesseret 7% 7

8 Deltagelse og interesse for danske støtte projekter I spørgeskemaet blev virksomhederne spurgt om deltagelse og interesse i danske støtte projekter. Det var muligt at sætte flere krydser. Danske programmer Vil gerne vide mere 21% Deltager/har deltaget 14% Ikke taget stilling 12% Ikke kendskab 27% Ikke interesseret 6% Ønsker at deltage 20% Samarbejde med forskningsinstitution I spørgeskemaet blev virksomhederne bedt om at angive deres relation til en forskningsinstitution. Det var muligt at sætte flere krydser. Samarbejde med forskningsinstitution Samarbejder allerede 12% 28% Ønsker samarbejde 22% 13% 12% 13% Vil gerne vide mere om samarbejdsmuligheder Har ikke taget stilling til samarbejde Har ikke kendskab til samarbejdsmuligheder Ikke aktuelt med samarbejde 8

9 Interesser og involvering i netværk Udsagn omkring netværk Det er svært for os at passe ind da vi er en del af en multinational virksomhed. Vi har lidt uformel involvering. Som nystartet virksomhed er det vigtigt at etablere netværk. Vi ønsker større kontaktflade bla via netværk. Adgang til kommerciel så vel som faglig udveksling viden. Har interesse, hvis der er fokus på kommercialisering (ikke kun teknik). Vi deltager i en del netværk, hvilket er med til at øge tilgangen af kunder i vores virksomhed. Stort set alle af vores kunder får vi igennem netværks aktiviteter. Det er egentlig blot tiden, der spiller en negativ rolle for vores vilje til involvering i disse netværk. Vi arbejder ganske enkelt for meget... Nogen interesse, vælges ud fra hvad der giver virksomheden en værdi tilvækst. Vi vil gerne deltage i det omfang der er synergi med de ydelser vi tilbyder. Vi er altid interesseret i den forretningsmæssige sparring der kan opnås gennem disse fora. Det er vigtigt at være med i netværk, både for at møde potentielle kunder, men også for at blive inspireret til at videreudvikle virksomheden. Relation til eksterne investorer I spørgeskemaet blev virksomhederne bedt om at angive deres relation til eksterne investorer. Det var muligt at sætte flere krydser. Investorer 17% 10% 25% Har investor Ønsker at inddrage (flere) eksterne investorer Ingen interesse 48% Har ikke taget stilling 9

10 Eksport I spørgeskemaet blev virksomhederne bedt om at give oplysninger om deres eksport. Eksport 24% 15% 24% 21% 16% Mere end 50% af omsætning Mellem 10 og 50% af omsætning Mindre end 10% af omsætning Ingen eksport, men vil gerne i gang Ingen eksport og ingen ønske herom Vækstambitioner I spørgeskemaet blev virksomhederne bedt om at angive deres vækstambitioner målt i flere medarbejdere eller større omsætning. Vækst Ønsker ikke at vækste 5% Moderat vækst 47% Kraftig vækst 48% 10

11 Bilag Spørgeskema (Spørgeskemaet indeholder spørgsmål vedr. ITS (Intelligente Trafik Systemer) disse data er ikke behandlet i denne rapport). Inden for hvilke af nedenstående kategorier falder virksomhedens IKTaktiviteter? Sæt gerne flere krydser (1) Telekommunikation (2) Sundhedsteknologi (3) Overvågning og kontrolløsninger (4) Datamining (5) Multimedia (inkluderer spil, lyd mm.) (6) Konsulentydelser (7) Beslutningsstøttesystemer (8) Logistik (9) Komponentproduktion (11) Transport (10) Andet, angiv venligst Hvad er virksomhedens hovedaktivitet? (1) Forskning og udvikling (2) Produktion (3) Serviceydelser (6) Salg (4) Ved ikke (5) Andet, angiv venligst Beskriv venligst virksomhedens historie (baggrund) 11

12 Beskriv venligst virksomhedens kernekompetence(r) med særlig fokus på IKT Hvad er virksomhedens største udfordring? De følgende spørgsmål drejer sig om virksomhedens aktuelle aktiviteter og fremtidige planer. Virksomhedens deltagelse i EU støtte- og forskningsprogrammer Sæt gerne flere krydser (1) Vi deltager eller har deltaget. Skriv program eller projektnavn forneden (2) Vi ønsker at deltage (3) Det har ingen interesse (5) Vi har ikke kendskab til området (4) Vi har ikke taget stilling (6) Vi vil gerne vide mere 12

13 Virksomhedens deltagelse i danske støtte- og forskningsprogrammer Du kan læse mere her Sæt gerne flere krydser (1) Vi deltager eller har deltaget. Skriv program eller projektnavn forneden (2) Vi ønsker at deltage (3) Det har ingen interesse (5) Vi har ikke kendskab til området (4) Vi har ikke taget stilling (6) Vi vil gerne vide mere Virksomhedens relation til en forskningsinstitution Sæt gerne flere krydser (1) Vi samarbejder med en forskningsinstitution. Skriv venligst hvilken og beskriv samarbejdet i feltet forneden (2) Vi ønsker at samarbejde med en forskningsinstitution. Beskriv ønskerne i feltet forneden (3) Det er ikke aktuelt for os at samarbejde med en forskningsinstitution (4) Vi har ikke kendskab til mulighederne (5) Vi har ikke taget stilling (6) Vi vil gerne vide mere Beskriv virksomhedens involvering og interesse i udviklingsnetværk og kommercielle netværk Virksomhedens relation til eksterne investorer Sæt gerne flere krydser (1) Vi har eksterne investorer (2) Vi ønsker at inddrage (flere) eksterne investorer (3) Det har ingen interesse (4) Ved ikke 13

14 Hvilke eksterne investorer har virksomheden? (1) Private investorer (2) Pengeinstitutter (3) Anden/andre virksomhed(er) (4) Andet, angiv venligst Virksomhedens eksport (1) Eksporten udgør mere end 50% af omsætningen (2) Eksporten udgør mellem 10 og 50% af omsætningen (3) Eksporten udgør mindre end 10% af omsætningen (6) Vi har ingen eksport, men vil gerne i gang (4) Vi har ingen eksport og ingen ønsker derom Vi eksporterer til Prioriter venligst. 1 = største eksportmarked, 2 = næststørste eksportmarked osv. Afrika _ Asien Australien Europa Mellemøsten Nordamerika Sydamerika Virksomhedens vækstambitioner (målt i flere medarbejdere eller større omsætning) (1) Vi har ambitioner om kraftig vækst (2) Vi ønsker moderat vækst (3) Vi har ingen planer om vækst (4) Ved ikke 14

15 De følgende spørgsmål omhandler transportområdet og ITS (Intelligente Transport Systemer), som dækker over alle former for anvendelse af IKT i relation til transport og transportløsninger. Virksomhedens involvering i eller interesse i ITS Sæt gerne flere krydser (1) Vi arbejder allerede med ITS (2) Vi vil gerne i gang med at arbejde med ITS (3) Vi vil gerne vide mere om mulighederne inden for ITS (4) Vi har ingen interesse i ITS (5) Ved ikke Hvis virksomheden løser opgaver med relation til transportsektoren, specificer da venligst område Sæt gerne flere krydser (1) Havne og skibsfart (2) Tog og jernbaner (3) Busser og busterminaler (4) Biler og veje (5) Lastbiler og transportcentre (6) Fly og lufthavne (7) Vi leverer ikke til ovenstående områder (8) Ved ikke Hvilke ITS relaterede teknologier arbejder virksomheden med? Spring dette spørgsmål over, hvis virksomheden ikke arbejder med ITS. Sæt gerne flere krydser (1) Betalingsteknologi og -systemer (2) Databaseteknologier (3) Flådestyring og tracking (4) GIS (5) GPS og Galileo teknologier (6) Ressourcestyringssystemer (8) Rådgivning (7) Talegenkendelse (9) Trafikplanlægning (10) Trafikstyring og -ledelse (11) Ved ikke (12) Andet, angiv venligst 15

16 De sidste spørgsmål er faktuelle oplysninger om virksomheden. Vi har forsøgt på forhånd at indsamle så mange af disse oplysninger som muligt. Du bedes rette eventuelle fejl og tilføje, hvor der er mangler. Virksomhedens navn Feltet skal være udfyldt Virksomhedens adresse Feltet skal være udfyldt Antal ansatte Angiv venligst kun antallet af virksomhedens IKT ansatte i Nordjylland Feltet skal være udfyldt Virksomhedens etableringsår Virksomhedens hovedejer Kontaktperson Feltet skal være udfyldt Virksomhedens hovedtelefonnummer Feltet skal være udfyldt Virksomhedens officielle adresse Feltet skal være udfyldt 16

17 Virksomhedens webadresse Ønsker du, at din virksomhed præsenteres i et gratis, uforpligtende kompetencekatalog? Kompetencekataloget er en præsentation af nordjyske IKT virksomheder på tryk og i elektronisk form. Kataloget skal bruges til at profilere det nordjyske IKT erhverv på messer, over for danske og udenlandske interessenter mv. Kataloget fremsendes til korrektur inden trykning. Spørgsmålet skal besvares (1) Ja (2) Nej (3) Vi vil gerne have mere information Vi takker for din deltagelse i denne undersøgelse og glæder os til at bruge resultaterne til at styrke IKT erhvervet i Nordjylland! Med venlig hilsen IKTForum 17

18 Oversigt over virksomhedernes IKT forretningsområde 18

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Behovsanalyse: Kreative erhverv i Danmark 2011 Del I

Behovsanalyse: Kreative erhverv i Danmark 2011 Del I Behovsanalyse: Kreative erhverv i Danmark 2011 Del I Indhold De kreative erhverv skaber vækst i Danmark... 2 Service, Synlighed og Sammenhæng... 2 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi... 3 Konklusioner...

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Visionen. bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING

Visionen. bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING Visionen bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING FORORD Visionen bliver virkelig Københavns Amtsråd sætter med denne strategi et endnu skarpere fokus på samarbejde mellem amtet

Læs mere

INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE FORVALTNINGER 12. Rundbordssamtaler med videnspersoner 12

INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE FORVALTNINGER 12. Rundbordssamtaler med videnspersoner 12 Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Afsluttende rapport oktober 2012 September 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City. Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014

Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City. Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014 Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014 0 Virksomhederne bag Om Oxford Research

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)

Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Transportøkonomisk Forening Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Foreløbige resultater fra undersøgelse blandt TØF s medlemmer Indhold 1 Indledning... 3 2 Spørgeskemaundersøgelse...

Læs mere