Arbejdsmarkedet for ingeniører og andre med naturvidenskabelig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedet for ingeniører og andre med naturvidenskabelig"

Transkript

1 Juni 2010 Arbejdsmarkedet for ingeniører andre med naturvidenskabelig baggrund Resume Rammer vilkår på arbejdspladsen har helt afgørende indflydelse på den enkelte medarbejders trivsel dermed så på forhold som sygefravær, produktivitet medarbejdergennemstrømn Denne IDA-analyse viser, at ingeniørerne som samlet gruppe er meget tilfredse med deres arbejde så mere tilfredse end andre grupper på. Ingeniørernes trang til præstation, virkelyst selvrealisation betyder, at de arbejder meget er afhængige af ledelse på en bestemt måde, nemlig et lederskab der giver udfordringer i jobbet, udviklingsmuligheder, skaber klarhed i mål forventninger som giver konstruktiv feedback. Der er imidlertid en mindre gruppe (17%), der ikke er tilfredse med deres nuværende arbejdsforhold. En nærmere analyse viser, at utilfredsheden ofte bunder i dårlig ledelse, mangel på udfordringer i arbejdet samt uklarhed i forventninger mål. Der er således en forholdsvis stor gruppe, ca. en tredjedel, der overvejer at skifte job, den væsentligste årsag til dette er mangel på udfordringer. Den tætte sammenhæng mellem den enkeltes trivsel sygefravær, motivation medarbejdergennemstrømning gør, at det bør have endda meget stor opmærksomhed fra virksomhedens ledelse på alle niveauer. IDA anbefaler På baggrund af rapportens resultater anbefaler IDA At ledelsen har fokus på medarbejdernes trivsel arbejder målrettet med at skabe udviklingsmuligheder faglige udfordringer. At travlhed eller dårlige konjunkturer ikke bliver undskyldninger for at nedprioritere medarbejdernes kompetenceudvikling efteruddannelse. At ledelsen er bevidst om, at der skal være en fornuftig balance mellem arbejdsliv fritid så fra en engageret medarbejdergruppe som ingeniører. At tilfredshedsundersøgelser ikke blot er symbolpolitik på virksomheden, men følges op af konkret opfølgning forbedringer.

2 Overordnet tilfredshed med jobbet Generelt er det store flertal af ingeniører cand. tilfredse med deres job. I gennemsnit er det 83% af IDAs, der svarer, at de er tilfredse eller endda meget tilfredse med deres arbejde. Dermed ligger graden af tilfredshed højere end blandt andre på (76% tilfredse) eller gennemsnittet for hele (72% tilfredse). Den høje grad af tilfredshed er især udtalt for civilingeniører cand., mens diplomingeniører, bromatoler levnedsmiddeluddannede ligger lidt lavere 1. Omvendt er der kun 7% af IDAs, der er decideret utilfredse med deres job, hvilket er væsentligt lavere end de 12% af funktionærgruppen, som er utilfredse de14% af alle på. Tabel 1: Generel tilfredshed (Andel der er meget tilfredse eller tilfredse) Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? scienter 84% 81% 84% 76% 83% 76% 72% Under den høje generelle tilfredshed med jobbet man finder blandt IDAs, ligger en række forklarende forhold, som kan være interessante at se nærmere på. Dels for at afdække hvad det er, der gør ingeniører andre med naturvidenskabelig baggrund så tilfredse med deres arbejde dels for at undersøge, hvorfor der trods alt så er 17%, som ikke er tilfredse med deres nuværende arbejde. I tabel 2 er vist de 10 forhold 2, der giver størst tilfredshed henholdsvis størst utilfredshed med jobbet. Det er tydeligt, at god ledelse spiller en væsentlig rolle for medarbejdernes tilfredshed med arbejdet. 7 af de 10 bagvedliggende faktorer for tilfredshed har direkte forbindelse til enten den nærmeste leder eller virksomhedens overordnede ledelse. Den vigtigste rolle har den nærmeste leder, der skal sørge for personlige faglige udviklingsmuligheder, motivation, klare mål tilbagemelding på arbejdet, hvis virksomhedens medarbejdere for alvor skal være tilfredse med arbejdet. Samtidig viser tallene så, at et vist element af præstationsafhængig løn eller belønning har afgørende indflydelse på jobtilfredsheden. 1 Der er kun 59 besvarelser i gruppen af bromatoler levnedsmiddeluddannede, hvilket gør resultaterne for denne gruppe lidt mere usikre. 2 Af dem der er undersøgt Side 2

3 I den anden ende af skalaen er det især mangel på udfordringer i arbejdet, som trækker ned. Værst er det, hvis arbejdsopgaverne er kedelige. Kun 13% af ingeniører med kedelige arbejdsopgaver svarer, at de er tilfredse med deres job. Også mangel på indflydelse på egen arbejdssituation, manglende udviklingsmuligheder uklarhed i forventninger bidrag til virksomhedens mål skaber utilfredshed med jobbet. Det er så værd at bemærke de forhold, der ikke opnår hverken top- eller bundplacer For eksempel har spørgsmålet om, hvorvidt man har den fornødne tid til at løse alle opgaver, ikke så stor betydning for tilfredsheden med jobbet. Der er således 75% af dem, der synes, det kan være svært at nå alle opgaver, der alligevel er tilfredse med arbejdet. Tabel 2: Sammenhæng mellem forholdene på arbejdspladsen tilfredshed med jobbet Andel der er tilfreds med jobbet TOP 10 tilfredshed Min leder motiverer mig til at yde mit bedste 96% På min arbejdsplads kan det betale sig at yde en ekstraordinær arbejdsindsats 95% Jeg har tillid til den øverste ledelses måde at lede arbejdspladsen på 94% Min leder støtter aktivt min faglige personlige udvikling 94% Min leder er alt i alt en god personaleleder 94% Min leder sætter klare mål for enheden 93% Min leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde (både positive negative) 93% I min enhed er der arbejdsglæde 93% Min leder er en god rollemodel, som går forrest er et godt eksempel for medarbejderne 93% Min viden mine evner bruges godt i mit arbejde 93% Gennemsnit for alle 83% BUND 10 tilfredshed Min arbejdsplads formår ikke at motivere mig til at yde mit bedste 45% I min enhed arbejder vi ikke med at udvikle forbedre vores aktiviteter 42% I min enhed er der ikke en kultur, hvor vi hjælper støtter hinanden 36% Det er uklart for mig, hvordan mit arbejde bidrager til min arbejdsplads 33% Det er uklart for mig, hvad min arbejdsplads forventer af mig 31% Jeg savner mulighed for at udvikle mig (via nye arbejdsopgaver, uddannelse, øget ansvar, projektledelse osv.) 31% I min enhed mangler der arbejdsglæde 29% Jeg bruger ikke min viden mine evner i mit arbejde 28% Jeg savner indflydelse på min egen arbejdssituation 21% Mine arbejdsopgaver er kedelige 13% Medarbejdergennemstrømning Et andet udtryk for dårlige arbejdsvilkår lav jobtilfredshed er stor medarbejdergennemstrømn En vis udskiftning i medarbejderstaben vil for de fleste virksomheder af en vis størrelse være gavnlig for at tilføre nye ideer nyt initiativ, men når gennemstrømningen bliver for høj, er der grund til at bekymre sig om at holde på virksomhedens viden erfar Samtidig vil en høj med- Side 3

4 arbejdergennemstrømning betyde ekstra omkostninger til oplæring en forventet lavere produktivitet i begyndelsen af ansættelsesforholdet for nye medarbejdere. Tabel 3 viser, hvor længe IDAs har været ansat på deres nuværende arbejdsplads. Det skal her bemærkes, at især cand.scient.-ne er relativt unge derfor ikke har været så længe på som gennemsnittet af ne. Næsten halvdelen af ne (48%) har været mindre end fire år på deres nuværende arbejdsplads. I den anden ende af skalaen er der 10%, som ikke har skiftet job de seneste 20 år. Tabel 3: Hvor længe har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? Under 1 år 13% 12% 22% 8% 13% % 33% 49% 37% 35% % 26% 21% 31% 26% % 17% 6% 22% 17% år eller mere 10% 10% 3% 2% 10% - - I alt 100% 100% 100% 100% 100% - - Knap hver tredje af IDAs går med overvejelser om at skifte job. 6% har allerede besluttet sig er måske allerede i gang med jobsøgningen, mens yderligere 25% overvejer et jobskifte. Tabel 4: Jobskifte Har besluttet at skifte job Overvejer Jobskifte scienter 5% 6% 11% 9% 6% 26% 25% 25% 37% 25% - - Fordi det kan have betydelige økonomiske konsekvenser for virksomheden at rekruttere nye medarbejdere til erstatning for de erfarne, som forlader dem, er det relevant at undersøge, hvad det er, der får medarbejderne til at søge væk. Der vil altid være en vis jobrotation på, hvor medarbejdere søger nye udfordringer andre steder eller for eksempel flytter til andre dele af landet. Den del af jobrotationen, som det til gengæld er værd at arbejde på at nedbringe, er den, der bunder i utilfredshed med de nuværende arbejdsforhold. Den gruppe, der går i overvejelser om at skifte job, har svaret på, hvad der har fået dem til at søge væk. Den væsentligste årsag er mangel på udfordringer i Side 4

5 arbejdet. 83% svarer, at det har være en medvirkende årsag til at overveje et jobskift. Herefter kommer ønsket om at forbedre løn- ansættelsesvilkår samt bedre udviklingsmuligheder. Først længere nede på listen kommer forhold som balance mellem arbejdsliv privatliv samt samarbejde andre kollegiale forhold. Tabel 5: Hvad er årsagen til, at du overvejer jobskifte? Dine arbejdsopgaver indholdet i dit arbejde Dine løn- ansættelsesvilkår Dine udviklingsmuligheder Balance ml. din arbejdstid arbejdsmængde, arbejdsliv privatliv Samarbejde kollegiale forhold (arbejdsglæde, samarbejde, arbejdsmiljø) Transporttid til fra arbejde Din nærmeste leder Arbejdspladsens image omdømme Den øverste ledelse på arbejdspladsen scienter 85% 82% 86% 83% 83% % 64% 67% 56% 64% % 56% 66% 59% 57% % 56% 56% 56% 55% % 54% 60% 54% 54% % 53% 65% 53% 54% % 42% 41% 46% 42% % 18% 11% 10% 17% % 19% 7% 17% 17% - - En anden måde at undersøge, hvad der får medarbejderne til at søge væk fra deres arbejdsplads, er at se på sammenhængen mellem deres ønske om at finde et nyt job deres vurdering af deres nuværende arbejdsplads. De sammenhænge er vist i tabel 6. Igen er der tydelige sammenhænge mellem ønsker om jobskift faktorer som kedelige arbejdsopgaver, mangel på indflydelse på egen arbejdssituation mangel på udviklingsmuligheder. Hvad der er særlig interessant ved svarene i tabel 6, er, at de arbejdspladser, der har relativt få jobskift, så er kendetegnet ved god ledelse. Side 5

6 Tabel 6: Sammenhæng mellem forholdene på arbejdspladsen om man overvejer jobskifte Andel der overvejer jobskift TOP 10 - få jobskift Min arbejdsplads formår at motivere mig til at yde mit bedste 13% Min leder motiverer mig til at yde mit bedste 16% På min arbejdsplads kan det betale sig at yde en ekstraordinær arbejdsindsats 16% Jeg har tillid til den øverste ledelses måde at lede arbejdspladsen på 17% Min leder støtter aktivt min faglige personlige udvikling 17% Min leder er alt i alt en god personaleleder 18% Min leder er god til at fordele arbejdet mellem medarbejderne 19% Min leder sætter klare mål for enheden 19% Min leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde (både positive negative) 19% Min leder er en god rollemodel, som går forrest er et godt eksempel for medarbejderne 19% Gennemsnit for alle 31% BUND 10 mange jobskift Min arbejdsplads formår ikke at motivere mig til at yde mit bedste 70% I min enhed arbejder vi ikke med at udvikle forbedre vores aktiviteter 70% I min enhed er der ikke en kultur, hvor vi hjælper støtter hinanden 71% Det er uklart for mig, hvordan mit arbejde bidrager til min arbejdsplads 74% Det er uklart for mig, hvad min arbejdsplads forventer af mig 76% Jeg savner muligheder for at udvikle mig (via nye arbejdsopgaver, uddannelse, øget ansvar, projektledelse osv.) 79% Jeg bruger ikke min viden mine evner ordentligt i mit arbejde 79% I min enhed mangler der arbejdsglæde 81% Jeg savner indflydelse på min egen arbejdssituation 83% Mine arbejdsopgaver er kedelige 89% Sygefravær Sammen med generel tilfredshed ønske om jobskift er sygefraværet en tredje indikator på, om der er et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. De, der har deltaget i undersøgelsen, har i gennemsnit 4,0 fraværsdage om året på grund af egen sygdom. Til sammenligning lå det gennemsnitlige antal fraværsdage for alle i den private sektor i 2007 på 9,0 dage, mens de ansatte i kommunerne i gennemsnit måtte blive hjemme i 13,3 dage om året på grund af sygdom 3. Tabel 6: Fravær i forbindelse med sygdom Gns. Antal fraværsdage scienter 4,4 3,7 5,6 4,0 4, Danmarks Statistik, 2007 tal Side 6

7 IDAs ligger altså væsentligt under det samlede gennemsnit for. Alligevel kan der peges på en række forhold, der øger sandsynligheden for et højt sygefravær, ligesom andre forhold trækker sygefraværet ned. Værst står det tilsyneladende til på arbejdspladser uden kultur for, at kolleger hjælper støtter hinanden indbyrdes. Her er sygefraværet mere end 3½ gange højere end gennemsnittet. Også de medarbejdere, der oplever mangel på udviklingsmuligheder har kedelige arbejdsopgaver, har typisk et højere sygefravær end gennemsnittet. I forhold til generel medarbejdertilfredshed jobskifte optræder der i forbindelse med sygefravær en ny faktor på TOP 10 listen. Hvor det ikke har markant indflydelse på tilfredshed med jobbet ønsket om at skifte, om der er en god balance mellem arbejdsliv familieliv, har det tilsyneladende større effekt på sygefraværet. Det giver et billede af ingeniører som engagerede medarbejdere, der reagerer mere på mangel på udvikling kedelige opgaver end på travlhed, som er villige til at yde en ekstra indsats i perioder måske på bekostning af familielivet. På trods af engagement fører et længerevarende højt arbejdspres imidlertid til højere sygefravær, der er således al mulig grund til at sikre en rimelig balance mellem job fritid så for medarbejdere, der har svært ved at lægge opgaverne fra sig, før de er færdige. Tabel 7: Sammenhæng mellem forholdene på arbejdspladsen sygefravær Gns. Antal fraværsdage I min enhed er der ikke en kultur, hvor vi hjælper støtter hinanden 14,8 I min enhed arbejder vi ikke med at udvikle forbedre vores aktiviteter 12,8 Mine arbejdsopgaver er kedelige 11,1 Jeg savner muligheder for at udvikle mig (via nye arbejdsopgaver, uddannelse, øget ansvar, projektledelse osv.) 8,6 Jeg har normalt en dårlig balance mellem mit arbejds- privatliv 6,9 Jeg savner aktiv støtte fra min leder til min faglige personlige udvikling 6,6 Jeg bruger ikke min viden mine evner ordentligt i mit arbejde 6,5 Jeg savner indflydelse på min egen arbejdssituation 6,4 Det er uklart, hvordan min enhed bidrager til hele arbejdspladsens succes 6,4 Det er uklart, hvad min arbejdsplads forventer af mig 6,3 Gennemsnit for alle 4,0 Min viden mine evner bruges godt i mit arbejde 3,6 Jeg har en passende indflydelse på min egen arbejdssituation 3,6 Jeg kender arbejdspladsens overordnede mål/vision/strategi 3,5 Jeg har mulighed for at udvikle mig (via nye arbejdsopgaver, uddannelse, øget ansvar, projektledelse osv.) 3,5 Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- privatliv 3,5 Jeg kan se, hvordan mit arbejde bidrager til min arbejdsplads 3,5 Min arbejdsplads formår at motivere mig til at yde mit bedste 3,4 Mine arbejdsopgaver er spændende 3,4 Jeg ved, hvad min arbejdsplads forventer af mig 3,4 I min enhed har vi den fornødne tid til at løse vores opgaver 3,3 Side 7

8 Arbejdsliv fritid Der har de seneste 10 år været meget fokus på en fornuftig balance mellem arbejdsliv privatliv. To ud af tre IDA- mener, at de har en passende balance, hvilket er en anelse under andre på. Samtidig mener kun knap hver tredje, at der i deres enhed er tilstrækkelig tid til at løse opgaverne. Der tegner sig altså et billede af et travlt arbejdsmarked ikke mindst for ingeniører. Som tidligere omtalt kan længerevarende højt arbejdspres især betyde stigning i sygefraværet, mens det tilsyneladende har lidt mindre effekt på arbejdsglæden så længe arbejdsopgaverne er spændende, udviklingsmulighederne gode. Tabel 8: Balance mellem arbejdsliv privatliv (Andel der er helt eller delvist enige) Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- privatliv I min enhed har vi den fornødne tid til at løse vores opgaver 68% 67% 72% 61% 67% 70% 69% 31% 33% 43% 15% 32% - - Virksomhedskultur samarbejde To af de forhold, der betyder mest for medarbejdertilfredshed, ønske om jobskifte sygefravær, er arbejdsklimaet blandt de nærmeste kolleger. Ikke overraskende har enheder med høj arbejdsglæde en kultur, hvor man hjælper støtter hinanden, så mere tilfredse medarbejdere. At dømme efter tallene i tabel 9 er det ikke tilfældet alle steder. Mere end hver fjerde ingeniør vurderer ikke, at de er ansat i en enhed, hvor der er arbejdsglæde. De 27% er d mindre end gennemsnittet for hele, hvor 36% mener, de er ansat et sted uden arbejdsglæde. Der synes altså at være plads til forbedring på dette område. Lidt bedre ser det ud med hensyn til kollegial hjælpsomhed. 85% af IDAs synes, der er hjælp støtte at hente hos kollegerne, når det kniber. En anden vigtig parameter for trivslen er, at arbejdet foregår i en proces, hvor aktiviteter arbejdsopgaver udvikles forbedres løbende, så man ikke kører i ring i uhensigtsmæssige arbejdsrutiner. Også her synes der at være plads til forbedringer, når 29% af IDAs ikke mener, at der arbejdes med at udvikle forbedre aktiviteterne på deres arbejdsplads. Side 8

9 Tabel 9: Virksomhedskultur samarbejde (Andel der er helt eller delvist enige) I min enhed er der arbejdsglæde I min enhed hjælper støtter vi hinanden I min enhed har vi et godt samarbejde med tilstødende funktioner/ enheder I min enhed arbejder vi med at udvikle forbedre vores aktiviteter 76% 71% 73% 69% 73% 67% 64% 86% 85% 87% 79% 85% 80% 78% 69% 70% 66% 77% 69% 69% 67% 73% 70% 76% 70% 71% 72% 68% Arbejdsindhold, indflydelse forventninger Analysen har vist, at et af de forhold, der har størst betydning for trivsel, lav jobrotation lavt sygefravær er spændende arbejdsopgaver. Hvis det krav er opfyldt, viser tallene, at det er lettere at komme gennem perioder med stort arbejdspres. Omvendt er medarbejdere med kedelige arbejdsopgaver i mange tilfælde allerede flittige læsere af jobannoncer. Sammenlignet med andre funktionærgrupper gennemsnittet for hele har ingeniører andre med naturvidenskabelig/teknisk baggrund generelt et interessant arbejde. Generelt scorer IDAs højere end som helhed, når det gælder arbejdsindhold indflydelse på jobsituationen. Til gengæld ligger de lidt under gennemsnittet, når det gælder klarhed i virksomhedens forventninger til dem. Side 9

10 Tabel 10: Arbejdsindhold, indflydelse forventninger (Andel der er helt eller delvist enige) Mine arbejdsopgaver er spændende Min viden mine evner bruges godt i mit arbejde Jeg kan se, hvordan mit arbejde bidrager til min arbejdsplads Jeg har en passende indflydelse på min egen arbejdssituation Jeg ved, hvad min arbejdsplads forventer af mig Jeg kan se, hvordan min enhed bidrager til arbejdspladsens succes Jeg kender arbejdspladsens overordnede mål 87% 85% 86% 88% 86% 74% 68% 75% 74% 74% 76% 74% 70% 67% 79% 77% 84% 78% 78% 76% 72% 80% 79% 81% 76% 80% 70% 66% 73% 74% 78% 69% 74% 80% 81% 80% 78% 83% 74% 79% 78% 74% 78% 76% 79% 75% 77% 78% 76% Motivation ledelse I forhold til de tre opstillede trivselsindikatorer (generel jobtilfredshed, lav jobrotation lavt sygefravær) er god ledelse meget afgørende for især jobtilfredshed lav jobrotation. Der er for både ingeniører, øvrige hele blandede meninger om kvaliteten af den ledelse, man finder på de danske arbejdspladser. Kun godt halvdelen af IDAs vil betegne deres nærmeste leder som en god personaleleder. Endnu værre er det, at kun 42% svarer, at deres nærmeste leder er i stand til at motivere dem til at yde deres bedste. Der synes altså at være et betydeligt forbedringspotentiale i den måde, der bliver udøvet ledelse på. Motivation fra nærmeste leder, klarhed omkring mål støtte i faglig personlig udvikling er langt fra en selvfølge. Hverken for ingeniører eller på generelt. Side 10

11 Tabel 11: Ledelse (Andel der er helt eller delvist enige) Min leder er alt i alt en god personaleleder Min leder giver mig tilstrækkelige tilbagemelding Min leder motiverer mig til at yde mit bedste Min leder støtter aktivt min faglige personlige udvikling Min leder er en god rollemodel Min leder er god til at fordele arbejdet mellem medarbejderne Min leder sætter klare mål for enheden Min leder følger op på, at vi når vores mål Jeg har tillid til den øverste ledelse 55% 52% 54% 44% 53% 54% 52% 48% 47% 49% 46% 48% 52% 49% 45% 41% 40% 41% 42% 50% 47% 48% 45% 51% 44% 46% 53% 50% 45% 43% 52% 27% 44% 48% 46% 45% 43% 49% 27% 43% 48% 47% 46% 44% 47% 39% 45% 52% 52% 50% 52% 54% 44% 51% 58% 56% 50% 50% 56% 34% 50% 50% 47% Tabel 12: En ekstra indsats (Andel der er helt eller delvist enige) På min arbejdsplads kan det betale sig at yde en ekstraordinær arbejdsindsats Jeg er villig til at yde en ekstra indsats for at opnå organisatorisk succes Min arbejdsplads formår at motivere mig til at yde mit bedste 40% 40% 38% 25% 40% 48% 45% 75% 80% 67% 71% 77% 78% 74% 45% 45% 47% 37% 45% - - Side 11

12 Tilfredshedsundersøgelser Knap tre ud af fire af IDAs er på en arbejdsplads, hvor der med mellemrum gennemføres trivselsundersøgelser, medarbejderundersøgelser eller lignende. Tabel 13: Gennemfører din arbejdsplads tilbagevendende undersøgelser vedrørende medarbejdernes trivsel? Ja 75% 70% 75% 84% 72% - - Nej 25% 30% 25% 16% 28% - - Som det fremgår af tabel 14, er der delte meninger om, hvorvidt disse undersøgelser fører til konkrete forandringer forbedringer i organisationen. Den største gruppe (46%) svarer, at undersøgelserne i nen grad følges op af handling, mens hver tredje svarer, at der slet ikke eller kun i mindre grad kommer konkrete forandringer forbedringer. Der er altså tilsyneladende en risiko for, at tilfredshedsundersøgelser i en del tilfælde ikke fører til forandringer, men derimod til frustration over mangel på handling i værste fald større utilfredshed. Tabel 14: I hvor høj grad oplever du, at disse undersøgelser fører til konkrete forandringer forbedringer i organisationen? Slet ikke 8% 8% 8% 8% 8% - - I mindre grad 28% 24% 18% 28% 25% - - I nen grad 46% 46% 49% 50% 46% - - I høj grad 16% 18% 11% 10% 17% - - I meget høj grad 3% 4% 13% 5% 3% - - I alt 100% 100% 100% 100% 100% - - Uddannelse/kompetenceudvikling Løbende efteruddannelse kompetenceudvikling af medarbejderne er ideelt set i fælles interesse for både medarbejder virksomhed. Fra virksomhedens synspunkt er det vigtigt at have medarbejdere med kompetencer, der hele tiden opdateres i takt med den samfundsmæssige teknoliske udvikl Samtidig kan kompetenceudvikling ses som en del af medarbejderplejen, hvor adgang til stadig udvikling kan motivere fastholde medarbejderne. Side 12

13 Fra medarbejdernes synspunkt er det vigtigt som minimum at vedligeholde deres kompetencer på tidssvarende niveau dermed fastholde deres markedsværdi. Samtidig må man formode, at fortsat kompetenceudvikling kan føre til avancement/mere spændende arbejdsopgaver. 61% af IDAs svarer, at de har gode muligheder for efteruddannelse/kompetenceudvikl Det betyder så samtidig, at 39% ikke vurderer deres kompetenceudviklingsmuligheder som gode. I betragtning af at den nyeste viden om den teknoliske udvikling ofte er afgørende for ingeniørers job, er det en bemærkelsesværdigt høj andel, som er ansat på virksomheder med dårlige muligheder for efteruddannelse. Som det fremgår af tabel 16, har 58% af IDAs deltaget i efteruddannelse/kompetenceudvikling i løbet af Og der er altså en restgruppe på op imod 40%, som af forskellige årsager ikke deltager i efteruddannelse så ofte. Tabel 15: Uddannelse kompetenceudvikling (Andel der er helt eller delvist enige) Generelt har jeg gode muligheder for efteruddannelse/kompetenceud vikling Jeg har modtaget en tilstrækkelig oplæring uddannelse til at varetage mit job godt Jeg har mulighed for at udvikle mig Jeg har inden for det seneste år forbedret mine evner færdigheder Min kompetenceudvikling sker primært i det daglige arbejde På min arbejdsplads følges der op på udbyttet af kompetenceudvikling/efteruddannel se 62% 60% 66% 59% 61% % 63% 67% 63% 64% 70% 69% 76% 72% 75% 73% 74% 65% 60% 74% 70% 84% 76% 72% % 72% 68% 66% 73% % 22% 20% 26% 21% - - Side 13

14 Tabel 16: Deltagelse i kompetenceudvikling Har du deltaget i efteruddannelse/kompetenceud vikling i 2008? Antal dage i gns. (Den gruppe der har deltaget) Antal dage i gns. (Alle) 60% 56% 57% 56% 58% - - 7,2 6,7 7,8 5,5 6, ,3 3,8 4,4 3,1 4,0 Den væsentligste barriere for ikke at deltage i efteruddannelse er travlhed. 51% svarer, at det var årsagen til ikke at deltage i kompetenceudvikling i % peger på, at virksomhedens nuværende situation betyder, at der er begrænsede ressourcer til efteruddannelse. Hver tredje mangler relevante efteruddannelsesmuligheder på deres arbejdsområde. Tabel 17: Barrierer for ikke at deltage i efteruddannelse/kompetenceudvikling (Andel der er helt eller delvist enige) Jeg har haft for travlt til at deltage i efteruddannelse Virksomhedens nuværende økonomiske situation betyder, at der kun er begrænsede ressourcer til efteruddannelse/ kompetenceudvikling Jeg oplever, at der på mit arbejdsområde mangler relevante muligheder for efteruddannelse/ kompetenceudvikling Arbejdspladsen synes ikke, at jeg på nuværende tidspunkt har behov for efteruddannelse På nuværende tidspunkt synes jeg ikke selv, at jeg har behov for efteruddannelse Scient.er 51% 52% 36% 36% 51% % 41% 32% 45% 41% % 33% 29% 39% 33% % 31% 33% 29% 29% % 28% 33% 36% 27% - - Side 14

15 Jeg har for lang transporttid til relevante efteruddannelsesmuligheder 5% 7% 7% 4% 6% - - Deltagerne i undersøgelsen er blevet spurgt om, inden for hvilke områder de har taget efteruddannelse/kompetenceudvikling i Den største gruppe (63%) er blevet undervist i specifikke emner inden deres fagområde. 19% af efteruddannelsesaktiviteten drejer sig om ledelse, mens yderligere 22% forbedrer deres evner inden for projektledelse. Tabel 18: Inden for hvilke områder har du taget efteruddannelse/ kompetenceudvikling i 2008? Ledelse 19% 19% 20% 21% 19% - - Projektledelse 21% 23% 21% 15% 22% - - Kommunikation/ præsentation 14% 15% 30% 15% 15% - - Strategi/ forretningsindsigt 10% 9% 6% 6% 9% - - Metoder i innovation 7% 6% 5% 3% 6% - - Specifikke emner inden for mit 63% 62% 68% 64% 63% - - fagområde Har haft coach/mentor 6% 6% 11% 3% 6% - - Andet 12% 13% 9% 21% 13% - - Selve initiativet til efteruddannelse kommer oftest fra medarbejderen selv, eventuelt i samarbejde med den nærmeste leder. Derimod kan man kun de færreste steder regne med, at personaleafdelingen har en overordnet plan for efteruddannelse af medarbejderne. Kun 9% af deltagerne i undersøgelsen har været på efteruddannelse initieret af personaleafdelingen. Tabel 19: Hvem tager normalt initiativ til dine efteruddannelsesaktiviteter? Jeg selv 93% 91% 94% 97% 92% - - Min nærmeste leder 38% 41% 32% 39% 40% - - Personaleafdelingen 9% 9% 9% 6% 9% - - Følger personlig udviklingsplan 8% 6% 11% 3% 7% - - Side 15

16 /andet 5% 5% 9% 3% 5% - - Side 16

17 Netværk Af IDAs indgår 38% i netværk, der støtter nes egne virksomhedernes behov for kompetenceudvikl Det kan være IDAs egne fagtekniske selskaber men så andre. Især cand.ne deltagerne mindre end andre medlemsgrupper. Af de 62%, der ikke indgår i netværk, svarer 67%, at de ville være interesseret. Tabel 20: Indgår du i netværk, der støtter din virksomhedens behov for kompetenceudvikling, fx IDA fagteknisk selskab? Ja 44% 34% 28% 46% 38% - - Nej 56% 66% 72% 54% 62% - - Tabel 21: Ville du være interesseret i at indgå i et fagligt netværk, hvis det kan styrke din virksomhedens kompetenceudvikling? (Dem der svarer nej til at de allerede i dag deltager i netværk) Ja 65% 67% 74% 69% 67% - - Nej 35% 33% 26% 31% 33% - - Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til konsulent Fin Kr Jørgensen eller journalisterne Tine Bøge Pedersen Karin Borberg. Metode Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af IDAs privatansatte offentligt ansatte. Undersøgelsen er foretaget i IDAs spørgepanel i juni personer har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 40 procent af de i alt inviterede paneldeltagere. Side 17

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT

MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT RESUME - 15.041 besvarelser giver en svarprocent på 67 store forskelle på tværs af de syv enheder (Sygehus

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledelsesstil Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation Maj 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Dynamiske effekter af en skattereform

Dynamiske effekter af en skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 177 Offentligt OMTRYK februar 2009 Dynamiske effekter af en skattereform Skattekommissionen er i februar 2009 kommet med et bud på en skattereform, der skal ruste Danmark

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere