Udvikling af IS/IT strategier i mindre og mellemstore virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af IS/IT strategier i mindre og mellemstore virksomheder"

Transkript

1 Institut for Informationsbehandling Kandidatafhandling Cand.merc.(dat) Forfattere: Kristian Bertelsen Jan Stie Vejleder: Jette Lundin Udvikling af strategier i mindre og mellemstore virksomheder Handelshøjskolen i Århus 2004

2 Forord Denne afhandling er skrevet i forbindelse med afslutning af cand.merc.(dat) på Handelshøjskolen i Århus. Formålet med afhandlingen er at give vores bud på strategiudvikling i små og mellemstore virksomheder med henblik på at give inspiration til det i gang værende strategiarbejde. Afhandlingen er baseret på et teoretisk forstudie og praksis fra udvalgte virksomheder. Under processen med at skrive afhandlingen har vi haft et godt samarbejde med de udvalgte virksomheder og i den forbindelse vil vi gerne sige tak for hjælpen. Derudover har vores vejleder Jette Ludin givet os god sparring undervejs, hvilket vi også gerne vil sige tak for. Vi håber, at vores afhandling vil være en inspirationskilde til det spændende arbejde som strategiudvikling er i forhold til og forretningsmålene. Århus, den 5. november 2004 & Jan Stie Kristian Bertelsen

3 Resume The main question in this thesis is whether small and medium-sized companies are working sufficiently goal-oriented with strategies to benefit from their advantages. To be able to answer this question, the thesis has included a number of research questions covering different parts of the main question. The thesis will deal with areas such as development of staff qualifications, management influence, platform for decisions, planning, resources, organisation and integration between business strategy and strategy. These areas have been chosen on the basis of the assumption that they have significant influence on the strategy in all companies. The theory used in this thesis is a compound of three areas. The first area is business strategy development, the second is strategy development and the third is organisation. All three areas are believed to have an effect on the way a company develops its strategy. The Johnson and Scholes [2002] theory of strategy lenses has been applied to help understand how companies handle their strategy development. This is important because of the fact that the same theory is most likely to be used in the strategy development process, because the two areas are very much alike. The theory of strategy development contains information about the application portfolio and how to integrate it with business strategy. The last area is organisation which provides information on how an organisation is built. The structure of the organisation will effect the way a company handles its strategy. All theories are used as a foundation for the survey carried out in the thesis. The aim of the survey was to gather information which could give answers to the research questions and thereby the management question. There was a problem in defining the different concepts so that everyone would interpret them the same way. Therefore, it was chosen to carry out a qualitative survey which made it possible to ensure that everyone interviewed understood the questions correctly. Six companies were selected to participate in the survey. They had nothing in common besides a staff of less than a hundred employees. The head offices of all six companies were situated in eastern Jutland, but they were spread over different trades. This selection was to insure a spread of information according to the rules of maximum variation. In all cases, it was the managing director or IT/IS manager that was interviewed for the survey. There was no clear connection between the strategy lenses, the approach or the organisational configuration, yet it was clear that they had significant influence on how the different companies worked with strategy. One of the results of the survey

4 showed that the managing director played a very important part in the development of the strategy. The bigger the interest in the manager had, the more was integrated in the company. Furthermore, the manager s knowledge about and his understanding of what consequences inflicts can be seen on the level of in the company. The inspiration to invest in systems came from customers, suppliers, colleagues, competitors, employees etc., but the companies in the survey primarily tried to cover their own needs when choosing new systems. Some companies even convinced their customers and suppliers to change their particular systems to fit their own. This shows that external control differs from company to company according to their activity towards external interested parties. Some companies have to carry out an imposed strategy. In this survey, the law imposed the restrictions on the company s flexibility when it had to develop it s strategy. Most companies in the survey believed that their was part of their business strategy, but this depended heavily on what trade they were in. In the case of improving the qualifications of the employees, most mangers used what they call on job training, where they help each other to solve different problems. Sometimes different courses and education are used to improve the skills of the employees and managers so that they become capable of handling new assignments. Very few people took part in the decision process in small and medium-sized companies. Often the managing director made the decisions on his own, however, he might use consultants who have specialised in configuration, or leave the decision of what to buy to the supplier of the system. To summarise, the most important factor influencing the development of strategy is the manager or owner of the company. However, he must not forget the other factors that influence the development process, because too little attention to the detail will damage the strategy. A tool has been developed to help small and medium-sized companies with their strategy. The tool has been developed on the basis of both theory and the results of the survey. It combines business strategy and strategy in a way, so that becomes a natural part of the business strategy. The conclusion of this thesis is that small and medium-sized companies are in fact working with, and to some degree it proves sufficiently goal-oriented. However, many of them could profit further from the opportunities that can provide a company with.

5 1. Indledning Problemstilling Problemformulering Research questions Afgræsning Metode Positivismen kontra Hermeneutikken Ideografisk kontra nomotetisk tilgang Valg af design Definitioner Teori Argumentation for valgt teori Forretning Forretningsstrategi Strategi på baggrund af design Strategi på baggrund af erfaring Strategi på baggrund af ideer Sammenligning af de tre strategiperspektiver Strategisk udvikling Den forventede strategi og den faktiske strategi Opsummering af forretningsstrategi Forretningsstrategi i SME Mintzbergs 3 faser Faktorer, der påvirker strategiske beslutninger SME karakteristika i strategiudviklingen strategiudvikling Tilgangsvinkler til strategiudvikling Problemer og barrierer Udvikling af strategi strategi som en løbende proces Succeskriterier for strategiudvikling Strategiudviklingsmodel Organisationen Organisationskonfigurationer Undersøgelsen Praktisk udførelse Strategi for valg af deltagere... 49

6 3.1.2 Kriterier for valg af deltagere Valg af indsamlingsmetode Udarbejdelse af spørgeramme Sådan blev virksomheder udvalgt i praksis Undersøgelsens resultater Forretningsstrategi strategi Tilgangsvinkler Problemer og barrierer strategisk udvikling i virksomhederne Organisation Tendenser i undersøgelsen Validering af undersøgelsen Opsummering af undersøgelsen Svar på research questions Kompetenceudvikling Ledelsens/ejerens holdning systemer Planlægning af Organisation og Påvirkninger fra omgangskreds Forretningsstrategi og strategi Værktøjet Første udkast Værktøjets udgangspunkt Udkast til værktøjet Argumentation for værktøjet Validering Det endelige værktøj Konklusion Perspektivering Referenceliste Artikler Bøger Andet Sekundær litteratur... 98

7 8. Bilag Spørgerammer Spørgeramme Spørgeramme Interviews Interview med Delta Grafisk Interview med Kim Bay Interview med Viby Elværk Interview med Plantorama Interview med Abildskou Interview med Ricter og Kjær Lydfiler på Cd-rom (interview) Opbygning af en nedskrevet strategi Det sendte materiale til respondenterne Tilbagemeldinger fra respondenterne Tilbagemelding fra Jan Tanderup Petersen Tilbagemelding fra Karl Otto Frost Tilbagemelding fra Jess Abilskou (telefoninterview) Tilbagemelding fra Gorm Tønder Ricter & Kjær

8 1. Indledning Visioner, ideer og strategier er en integreret del af det daglige arbejde i de fleste virksomheder, store som små. Strategier i virksomheden bliver tilpasset den overordnede forretningsstrategi. Vi mener at kunne se, at udviklingen har gjort, at fokuset indenfor er skiftet fra effektivisering til strategisk værktøj, der kan sikre konkurrencemæssige fordele for den enkelte virksomhed. I de seneste 4-5 årtier er computere blevet en større og større del af det at drive en virksomhed. Investeringer i og informationssystemer bliver en stadig større udgift for virksomhederne. For at kunne styre denne udvikling, mener vi, at der kan arbejdes med at udvikle strategier til at understøtte eller forbedre forretningsstrategien. Integrationen mellem strategien og forretningsstrategien har vist sig at være en problemstilling, som virksomhederne skal give en særlig opmærksomhed [Philip 2001]. Dette kan skyldes manglende kommunikation i mellem personale og resten af organisationen, som groft sagt har svært ved at snakke samme sprog [Hatten 1997]. Flere undersøgelser eksempelvis Gottschalk [2003] har beskæftiget sig med denne problemstilling og har påpeget en række områder, som virksomhederne skal arbejde med for at få lettet integrationen mellem og forretningsstrategien. Eksempelvis ledelsens involvering i, kompetenceudvikling af både personale og resten af organisationen, organisations tilpasning m.fl. Mange af undersøgelserne eksempelvis Johnson og Scholes [2002], M.T. Smits [1997] og George Philip [2000] tager deres udgangspunkt i store eller kæmpe store organisationer. De teorier og modeller, der er kommet ud af disse undersøgelser, er i større eller mindre grad blevet brugt på små eller mellemstore organisationer/virksomheder, uden den større tilpasning. Undersøgelser af små og mellemstore virksomheder 1 peger på, at disse virksomheder på flere punkter ikke kan sammenlignes med de større virksomheder. Nye undersøgelser bekræfter dette [Doukidis 1996], eksempelvis er organisationen fladere og det ledelsesmæssige ansvar fordelt på et mindre antal personer. Dette gør, at arbejdet med udvikling af både forretnings- og strategi skal angribes på en anden måde end i de store virksomheder. Pierre-André Julien [1995] mener, at undersøgelser, hvoraf det fremgår, at SME halter bagefter med hensyn til, kan være direkte misvisende, da de teoretiske måleværktøjer, der benyttes, ikke er tilpasset SME. 1 Små og mellem store virksomheder forkortes herefter med SME, som er den internationale betegnelse (Small and Medium-sizeed enterprises) Side 1 af

9 At der ikke er lavet ret mange undersøgelser af SME kan give grundlag til undren, især når der tænkes over, hvor mange SME der er i forhold til det totale antal virksomheder. Nyhedsmedierne orienterer næsten hver dag om store virksomheder, som afskediger personale grundet flytning af produktion, fusioner, konkurrencemæssige elementer m.fl. Prashant og Shailendra [Palvia 1999] fandt i 1998, at 5 ud 6 lønchecks i USA blev udbetalt til personer ansat i virksomheder med mindre end 1000 ansatte og at 2/3 af disse ansatte var ansat i virksomheder med mindre end 100 ansatte. I Danmark har de små og mellemstore virksomheder også stor betydning, eksempelvis er der igennem de sidste 10 år i gennemsnit blevet åbnet gennemsnitlig nye virksomheder om året, hvorved der er blevet skabt gennemsnitlig nye jobs pr. år. Det kan i den forbindelse nævnes, at det kun er ca % af de nye virksomheder, der har ansatte. Med ovenstående i tankerne vil det sandsynligvis være en fordel at udvikle teorier og modeller specielt egnet til denne målgruppe, hvor der tages højde for de små og mellemstore virksomheders egenskaber. Dette bekræftes af Prashant & Shailendra [Palvia 1999], som siger, at undersøgelser om små virksomheder er sjældne, selvom de har stor indflydelse på den amerikanske økonomi. Vi finder arbejdet med små virksomheder interessant, fordi de for os at se, er så forskellige i deres virkemåder. Hver leder/ejer har sin helt egen måde at drive tingene på. Modsat de store virksomheder, som har højtuddannede specialister til at hjælpe med de strategiske beslutninger, arbejder små virksomheder mere udfra erfaring, intuition, ønsker, håb og ideer [Keith D. Brouthers 1998]. Julien [1995] har vist, at små virksomheder er mere innovative end store virksomheder, netop fordi de tilpasser sig til en bestemt niche, hvor de kan se, at der er et marked, som de store enten ikke har set eller ikke har lyst til at udfylde. er med fra dag et, når en virksomhed starter, de fleste har eksempelvis et bogføringssystem eller lignende. Men i SME er der tit begrænsede menneskelige og økonomiske ressourcer 2, hvorfor, der ikke giver et direkte/synligt afkast, ikke altid står øverst på ønskesedlen. Grunden hertil kan være manglende kompetence, indsigt og overblik med hensyn til, hvilket giver nedsat investeringslyst i, måske i betragtning af kun ses som et nødvendigt onde. bliver en stadig større del af det at drive en virksomhed, dog afhængig af hvilken branche der er tale om. Derfor bliver det stadigt vigtigere, at selv små virksomheder er opmærksomme på de muligheder, der ligger i at udnytte rigtigt. Har virksomheden ikke en plan eller ide om, hvad de vil med i fremtiden, kan investeringer i blive tilfældige og forkerte, hvorved virksomhedens økonomiske situation kan blive væsentlig forringet, og måske true virksomhedens eksistensgrundlag. 2 Med ressourcer menes både personale og kapital 2

10 Denne afhandling vil omhandle de problemstillinger, der er med strategi arbejde i SME, ud fra den sondering, at SME ikke arbejder organiseret nok med strategier. Denne påstand vil blive gennemgået i detaljer i de næste afsnit. 1.1 Problemstilling I denne kandidatafhandling vil fokus være drejet mod de små og mellemstore virksomheder. Vi mener ikke, at små og mellemstore virksomheder arbejder organiseret nok med udvikling af deres strategi, hvilket gør, at de ikke udnytter det fulde potentiale af i forhold til deres virksomheds forretningsstrategi og mål. Dette bygger på den påstand, at mange mindre og mellemstore virksomheder ganske simpelt ikke er bevidste om deres strategi. Problemet ligger i den måde de små og store virksomheder er organiseret på. SME har ofte med en meget central ledelse, som ikke har den fornødne kompetence [Nigel Berkeley 1996] til at sikre, at de langsigtede beslutninger vedrørende strategien kommer til at understøtte forretningsstrategien [Riemenschneider 2003]. Dertil kommer, at det kan virke uoverskueligt for virksomhedens ledelse at skulle igennem en større forkromet proces for at få præciseret strategien [Ward 2002 kap. 2]. 1.2 Problemformulering Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling, opstiller vi følgende hovedspørgsmål: Arbejder små og mellemstore virksomheder målrettet nok med udvikling af deres strategi, og opnår de derved de fordele, kan tilbyde? Det er ikke meningen, at vi i denne afhandling vil give et udtømmende svar på hovedspørgsmålet. Det vil kræve en undersøgelse af langt større dimensioner end den undersøgelse, vi har tænkt os at gennemføre i denne afhandling. Vi har i stedet valgt at opstille en række research questions (RQ), som vil blive behandlet i afhandlingen. Ved at svare på RQ er målet at vise, hvordan tendenserne vedrørende udvikling af strategi er inden for de små og mellemstore virksomheder og derved svare på hovedspørgsmålets første del. Undersøgelsen, som giver materiale til RQ, vil derudover blive brugt til at svare på, hvorvidt virksomhederne vil opnå fordele ved udviklingen af. Eksempler på et par fordele ved kunne være effektivisering af arbejdsprocesser, adgang til nye markeder grundet ny teknologi og forbedret kommunikationsveje. 3

11 I det efterfølgende vil hvert RQ blive opstillet og for hvert af dem gives en kort begrundelse for, hvorfor de er blevet valgt. Begrundelsen skal ses som et eksempel Research questions RQ 1. Hvad gør SME for at udvikle deres kompetencer? Mange ledere af mindre virksomheder har lært, at uddannelse og træning af personale inden for relaterede områder, er et af de vigtigste elementer for at opnå succes med [Riemenschneider 2000]. Andre undersøgelser påviser, at mange små virksomheder har store problemer med uddannelsesniveauet vedrørende af deres personale [Riemenschneider 2003] Disse to undersøgelser står i skærende kontrast til hinanden, hvorfor vi finder det interessant at undersøge, hvordan SME udvikler deres personales kompetencer. [Palvia 1999] nævner, at uddannelse af personale er et af de områder, som ledere i SME er mest utilfredse med. Det ser ud som om, at ledere/ejere er klar over problemstillingen, men hvad gør de ved det? RQ 2. I hvilken grad påvirker ledelsens/ejerens holdning til udviklingen i virksomheden? Sammenlignet med andre forretningsfaktorer er ejerens baggrund den største indflydelse på tilfredsheden i virksomheden [Palvia 1999]. At ejeren/lederen har stor indflydelse på brugen af i virksomheden, viser flere undersøgelser [Brouthers 1998], som siger, at ejerens personlige følelser over for virksomheden kan stoppe virksomhedens udvikling, eksempelvis forfalder ejeren i SME tit til intuition frem for analyse. Mange undersøgelser slår fast, at ledelsens involvering i udvikling er yderst vigtig [Riemenschneider 2000]. Det er derfor efter vores mening vigtigt, at ledelsen i SME er opmærksom på denne faktor i deres arbejde med strategi. RQ 3. På hvilken baggrund vælges systemer? For at kunne vælge de rigtige systemer i SME, er det vigtigt at have det rigtige beslutningsgrundlag. Brouthers [1998] nævner vigtigheden i at kunne se forskel på relevant og irrelevant information. Derfor er det vigtigt at vælge analyse modeller, der ligger på et niveau, som passer til beslutningstageren [Chaudry 1996]. Undersøgelse har vist, at SME vælger web-løsninger på baggrund af en forventning om fordele en gang i fremtiden [Riemenschneider 2003, Poon 1999]. Grundet SME s størrelse kan de ikke altid vælge systemer ud fra egne behov og strategier, da eksterne faktorer kan have stor magt over den implementerede løsning i virksomheden [Brouthers 1998]. Der er flere faktorer, der skal tages højde for, 4

12 når SME vælger systemer og derfor er det interessant at undersøge, hvordan danske små virksomheder tager højde for dette i deres beslutningsproces. Planlægning af Overgangen fra manuelle forretningsgange til elektronisk forretningsgange medfører store ændringer i både arbejdsgange og organisation, og er derfor en stor udfordring for virksomheden [Chaudry 1996]. Dertil kommer, at mange SME har problemer med halvfærdige eller ikke gennemførte politikker og regler [Chaudry 1996], som gør den daglige arbejdsgang besværlig for både medarbejdere og ledelsen. Ved at involvere medarbejderne i udviklingen/implementeringen af nye systemer kan det give en større succesgrad for det enkelte system [Chaudry 1996]. For at kunne planlægge brugen af i virksomheden, skal planlæggerne have kompetencer og magtbeføjelser til at kunne tage beslutninger, som resten af virksomheden vil følge. Derfor kigger vi på, hvem det er, der tager beslutningerne og hvordan prioritering af ressourcer påvirker brugen af i de følgende afsnit. RQ 4.1 Hvem tager beslutninger vedrørende i virksomheden? I SME er der få personer i beslutningsprocessen [Brouthers 1998], hvilket er en fordel, da der godt kan gå politik i beslutningen jo flere mennesker, der deltager [Brouthers 1998] i processen. Selv efter grundig informationssøgning er der fundet beviser for, at SME i nogen grad baserer deres beslutninger på deres intuition frem for konkrete oplysninger [Brouthers 1998]. Ledelsen skal i disse sammenhænge være motiverende, have realistiske forventninger og forståelse for problemets størrelse [Chaudry 1996], for at de rigtige beslutninger kan tages på det rigtige tidspunkt. Er det chefen/ejeren, der tager beslutningen, eller er det en uformel leder, som chefen/ejeren lytter kraftigt til, inden beslutningen tages? Hvilken interesse er det så, der bliver taget højde for - virksomhedens eller personlige interesser? RQ 4.2 Hvor stor indflydelse har prioritering af ressourcer for udviklingen af? Mange SME oplever et voldsomt pres på deres ressourcer, og mange har derfor ikke fokus på de langsigtede strategiske beslutninger [Chaudry 1996]. Ved web-løsninger er der stor usikkerhed om, hvor hurtigt investeringen er tjent ind [Riemenschneider 2003]. Dog har det vist sig, at ressourcerne ikke har en signifikant indflydelse på valg af web-løsninger [Riemenschneider 2003]. 5

13 RQ 5. Hvordan påvirker organisationen udviklingen af? Hvem er initiativtager i organisationen? Er det ledelsen? Er det brugerne? Er det ekspert hjælp? Eller kommer der input fra hele organisationen? Earl [Ward 2002, kap. 4] arbejder med forskellige tilgangsvinkler til strategisk udvikling. Tilgangsvinklen er påvirket af den struktur, som organisationen er bygget op om. Derfor er det vigtigt at vide, om virksomheden befinder sig i en stabil konfiguration, hvilket betyder, at udbyttet fra organisationen er bedre [Mintzberg, 1983]. Det vil altså sige, at den måde, hvorpå virksomheden arbejder med strategisk udvikling, er påvirket af organisationens tilstand og tilgangsvinkel. RQ 6. Giver omgangskredsen anledning til udvikling af strategien? I SME virksomheder har det vist sig, at web-løsninger bliver valgt ud fra et socialt pres, som lederne føler fra deres omgangskreds [Riemenschneider 2003]. I denne opgave er det ikke kun web-løsninger, der arbejdes med, men generelt, hvorfor det vil være interessant at undersøge, om tendenserne fra web-løsninger kan overføres til generelt, da det er påvist, at eksterne faktorer har indflydelse på valg af systemer [Brouthers 1996]. SME mangler slagkraft over for de større virksomheder til at få deres ideer gennemført uden for virksomheden [Poon 1999] Men også fra ejerens og personalets personlige omgangskreds kommer der påvirkninger. Mange er ikke opvokset med i den grad, som vi gør i dag. Mange er selvlærte eller lærer fra forretningsforbindelser, familie og venner [Poon 1999]. For at kunne vælge den strategi til virksomheden som passer til virksomhedens forretningsstrategi, er det efter vores opfattelse vigtigt at have kendskab til de forskellige magtfaktorer i virksomhedens miljø, så virksomheden tilpasser sig til deres marked, frem for personlige interesser. RQ 7. I hvor høj en grad anses strategi for at være en del af forretningsstrategien? Investeringer i systemer er i dag så store, at de repræsenterer en væsentlig del af virksomhedens samlede omkostninger. Det er derfor vigtigt, at SME har en strategi for, hvordan der skal investeres i, og at der er en sammenhæng med forretningsstrategien. Det er ikke nemt at relatere økonomisk fremgang direkte til systemerne [Riemenschneider 2003], da den økonomiske fremgang lige så godt kan komme fra andre steder. For at få så meget som muligt ud af investeringer, skal de 6

14 være integreret med virksomhedens egenskaber, konkurrenceevne og ledelsesstil [Chaudry 1996]. Undersøgelser har vist, at mange SME s Internet løsninger ikke er integreret med de interne systemer [Poon 1999], og at denne integration ikke vil ske, før virksomhederne kan se en økonomisk fordel i at gøre det [Poon 1999]. Spørgsmålet er, om SME har samme holdning, når det gælder integration af forretningsstrategien og strategien. Da det er svært at påvise direkte økonomiske fordele i investeringen, kan det have lange udsigter for, hvornår SME påbegynder at integrere med organisation og forretningsstrategi. Det er derfor interessant at finde ud af, i hvor høj grad SME føler, at strategien er en integreret del af forretningsstrategien og dermed en integreret del med resten af virksomheden. Ovenstående RQ undersøges for at vise, om der er nogle tendenser vedrørende SME, som gør brug af systemer i virksomheden. Dette gøres via en kvalitativ undersøgelse med SME. Resultaterne fra denne undersøgelse vil blive analyseret og bearbejdet med det formål helt eller delvist at udarbejde et værktøj, som SME kan benytte i det strategiske arbejde med det mål for øje at opnå en større integration imellem strategien og forretningsstrategien. SME kan på den måde opnå forbedringer, der giver dem konkurrencemæssige fordele. Værktøjet vil blive baseret på eksisterende teorier og modeller samt den kvalitative undersøgelse. 1.3 Afgræsning Vi har i denne opgave valgt at basere vores resultater på en undersøgelse, som ikke er repræsentativ for SME, branchetyper eller bestemte landområder. Vi er klar over dette problem, men omfanget af udviklingen af en dækkende model anses for at være for stor til denne afhandling grundet de mange forskelligheder, der findes i SME. Det vil sige, at formålet er at se en tendens på baggrund af de undersøgte SME. Vi vil i denne opgave udelukkende se på selve strategiudviklingsprocessen. 1.4 Metode Denne afhandling søger information fra eksisterende materiale, som bøger, artikler og andre undersøgelser. Litteratursøgning er primært foretaget via Handelshøjskolen i Århus, som har adgang til en række databaser. Der er søgt på materiale vedrørende forretningsstrategi, strategi udviklingsmetoder, strategiudvikling, små virksomheder kontra forretnings- og strategi, små virksomheder generelt og organisation. Den in- 7

15 formation, vi fandt, gav anledning til at undersøge deres kilder. Dette ledte til ny information. Der er blevet søgt information, som vi mente kunne bidrage til at besvare vores hovedspørgsmål. Den fundne litteratur er blevet brugt i fundamentet for den undersøgelse, der er blevet gennemført i denne afhandling. Opbygningen af afhandlingen følger den struktur, som er blevet benyttet under udarbejdelsen af afhandlingen. Først teorien, som er udgangspunktet for hele afhandlingen. Derefter undersøgelsen som bidrager med information om danske virksomheder i Århus Amt. Begge dele er fundament for besvarelse af vores RQ. Efterfølgende danner teorien, undersøgelsen og RQ grundlag for vores værktøj. Til sidst vil der i konklusionen blive givet svar på vores hovedspørgsmål. Svaret vil blive baseret på al den viden, der er blevet opsamlet i løbet af udarbejdelsen af afhandlingen. I undersøgelsen kan der vælges imellem to metoder til at undersøge et bestemt område. Der er den kvantitative og den kvalitative tilgang. Der kunne laves et spørgeskema med henblik på at undersøge, om der findes en signifikant grund til den manglende brug af strategier i SME. Vi vil gennemføre en kvalitativ undersøgelse af virksomhederne med henblik på at danne os et bredt billede af de grunde, der er til manglende brug af strategier. Disse grunde er efter vores opfattelse ikke kvantificerbare, da de hviler i menneskelige elementer, som følelser, meninger, overbevisninger, adfærd m.m., frem for matematiske udregninger. Dertil kommer, at de begreber, der arbejdes med i denne opgave, ikke forstås på samme måde af alle. Med den kvalitative metode kan vi via interviewet sikre os, at alle deltagerne svarer på det samme grundlag. Dette vil give vores konklusion større vægt, da bias i svarene vil være mindre. Den kvalitative metode er humanistisk orienteret, hvorfor vi har valgt at kigge nærmere på de humanistiske videnskabsteorier. Fællesnævneren for alle de humanistiske teorier er, at de søger at forstå fænomener [Collin 1995], ligesom vi søger at forstå SME s udvikling Positivismen kontra Hermeneutikken Positivismen har som mål at reducere det meningsfulde til noget fysisk og at give årsagsforklaring på dette [Collin 1995, kap. 5 ] Ovenstående citat passer perfekt på det, vi gerne vil lave i vores undersøgelse, men metoden med at opnå årsagsforklaring passer ikke helt. Dette skyldes, at positivismen vælger at studere et bestemt fænomen, indtil man har fundet de fysiske regler for, hvordan 8

16 fænomenet opstår. Eksempelvis en blomsts livscyklus [Collin 1995, kap. 3]. Dertil kommer, at positivismen kun benytter sig af observation af fænomenet og ikke deltager aktivt i årsagsforklaringen. Vi vælger at tro, at der ikke findes et fysisk regelsæt, som kan observeres i alle organisationer, selvom man kigger længe nok. Hvis et sådant regelsæt eksisterede, ville man højst sandsynligt kun have en type organisation i alle virksomheder. Vi ønsker ikke kun at observere fænomenet, vi ønsker at deltage i årsagsforklaringen ved at komme med fortolkninger af de resultater, vi får fra interviews med virksomhedslederne, og på den måde give årsagsforklaringen et større indhold. Hertil passer hermeneutikkens teori bedre end positivismens. Hermeneutikken er en udvidelse til positivismen til at omfatte ikke blot tekster, men også deres ophavsmænd og disses menen, villen og følelser, altså den psykologiske og åndelige baggrund [Collin 1995, kap. 5] Hermeneutikken nøjes altså ikke med at observere fænomenet, men også det der ligger bagved fænomenet Dette gøres med henblik på at højne forståelsen af menneskers handlinger på bedst mulige måde [Collin 1995]. Hermeneutikken giver os redskaberne til at lave en undersøgelse, som ikke bare kigger på evt. strategier, men også hvordan disse er blevet udviklet og på hvilken baggrund, de er kommet til verden. Dette kan ses i vores RQ 3, som ikke kun beskæftiger sig med strategier, men også med flere områder, som vi mener, kan have indflydelse på den måde, der arbejdes med strategier i SME. Ved at fortolke på virksomhedernes udtalelser i forhold til deres baggrund og eksisterende teorier, håber vi på ikke kun at besvare vores RQ, men også evt. at observere andre tendenser til det opstillede hovedspørgsmål Ideografisk kontra nomotetisk tilgang Når resultaterne af denne undersøgelse bliver sammenlignet med eksisterende teori, vil vi herefter udarbejde et værktøj, som skal være en inspiration til udvikling af strategi. Derfor vælger vi en nomotetisk tilgang i undersøgelsen [Collin 1995]. Dette betyder, at vi beskæftiger os med det generelle. Ud fra de forskellige interviews med SME erne skal der uddrages generelle lovmæssigheder, som kan bruges i arbejdet med at udvikle vores værktøj. Hvis vi havde valgt at undersøge kun en enkel virksomhed, ville vi med fordel kunne have benyttet os af den ideografiske tilgang [Collin 1995], som ville forklare, hvordan det enkelte individ eller den enkelte virksomhed har udviklet deres strategi. Vores udgangspunkt er at finde generelle tendenser indenfor SME ikke at finde de enkeltes særheder. 3 Se afsnit

17 1.4.3 Valg af design Vi ville gerne have lavet et grundfæstnet studie, fordi tidligere undersøgelser har koncentreret sig om store virksomheder. Men grundet omfanget af et sådan studie har vi valgt at benytte eksisterende teorier og modeller, hvilket strider imod principperne for et grundfæstet studie. Resultater fra vores undersøgelse vil blive behandlet på baggrund af de valgte teorier og modeller. Derfor vil undersøgelsens design være eksplorativ integration, som netop integrerer den eksisterende viden og den viden, der opstår under materialeindsamlingen. Vi har 6 virksomheder i vores undersøgelse, og dermed 6 cases. Virksomhederne er ikke i samme branche eller har samme størrelse. De har ingen fællesnævner ud over, at de har under 100 ansatte. Vi undersøger deres måde at arbejde med på. Derfor er der tale om et case studie, som ligger under kategorien Embedded Multi. Altså et multi casedesign [Erik Maaløe 2002] med fokus på et enkelt område, nemlig strategiudvikling. På den baggrund kan vi udtale os om, hvordan bliver udviklet på tværs af forskellig størrelse, branche og type, inden for vores målgruppe. Som nævnt tidligere vil resultatet af denne undersøgelse blive sammenholdt med relevante teorier og modeller med henblik på at udvikle et værktøj, der kan gøre det lettere for virksomhederne at udvikle og arbejde mere aktivt med strategien i virksomheden. Selve undersøgelsen gennemføres via enkeltmands interviews med den øverste leder eller den -ansvarlige. Spørgerammen vil så blive tilpasset de erfaringer, vi får fra dette interview, og resten af interviewene vil blive gennemført. Vi ønsker at validere det udviklede værktøj. Dette vil blive gjort ved at sende værktøjet til de medvirkende virksomheder. Meningen med at sende værktøjet til virksomhederne er at modtage feedback om, hvorvidt de kan bruge værktøjet som inspiration i deres fremtidige udvikling af strategi. Denne valideringsform er langt fra tilstrækkelig i forhold til at vide, om værktøjet kan bruges, men det giver en ide om, hvorvidt deltagerne synes om værktøjet eller ej. Undersøgelsesformen er i sig selv skyld i, at det udviklede værktøj kun kan benyttes af de medvirkende virksomheder. Den optimale validering ville være, at et par virksomheder arbejder med værktøjet i en længere periode, og på baggrund af dette giver en tilbagemelding. Denne opgaves begrænsninger giver ikke plads til en sådan validering. Valideringen vil blive brugt til at finpudse det udviklede værktøj. Da værktøjet, der udvikles i denne opgave, baseres på undersøgelsen, og da denne har problemer med overførbarheden, vil den samme usikkerhed ramme værktøjet og derfor skal værktøjet kun betragtes som inspiration. 10

18 1.5 Definitioner Strategisk arbejde dækker over mange ting. I denne opgave vil der primært blive set på udviklingsprocessen. Netop udviklingsprocessen er valgt, da den er essentiel for strategiens livscyklus. Det er her fundamentet til strategien bliver støbt, derfor er det væsentligt, at denne proces giver et så godt resultat som muligt. Vi ser strategisk arbejde som en cirkulær proces, hvilket medfører, at udviklingsprocessen vil blive gennemløbet flere gange. Når det kommer til udvikling af strategi, skriver Ward [2002] følgende: Developing an strategy is taken to mean thinking strategically and planning for the effective long-term management and optimal impact of information in all its forms & The process of identifying a portfolio of computer-based applications to be implemented, which is both highly aligned with corporate strategy and has the ability to create an advantage over competitors. Med udgangspunkt i dette bliver vores definition på udvikling af strategi som tidligere nævnt: Identifikation af de muligheder der er i stand til at underbygge forretningsstrategien samtidigt med, at der opnås en bedre teknologisk placering på markedet. Vores definition er kommet til at se ud, som den gør, da vi mener, at SME vil kunne forbedre virksomhedens markedsposition ved at stile efter ovenstående. I definitionen tages der udgangspunkt i, at den teknologiske placering på markedet skal forbedres. Dette er en mildere udlægning af Ward [2002] synspunkt, som siger, at de tiltag, der gennemføres, skal give fordele over konkurrenterne. Denne ændring skyldes, at vi ønsker at gøre definitionen tilgængelig for alle SME. SME er en variabel størrelse. Palvia [1999], Mustaffa [2004], Berkely [1996] og Erhvervsfremmestyrelsen [1999] definerer SME som værende virksomheder med maksimalt 100 og ikke under 10 ansatte. De opstillede grænser skal anses for at være de ydre grænser i forhold til de forskellige definitioner. For at få en definition, der passer bedst 11

19 muligt til denne kvalitative undersøgelse, vælges der et interval, der hedder ansatte. 12

20 2. Teori Savoir pour pré voir pour pouvoir At vide for at kunne forudse for at kunne handle Auguste Comte [Finn Collin 1995] Ovenstående citat er efter vores opfattelse hele ideen med at udvikle strategier til et synligt redskab, der hjælper virksomhederne med at navigere i deres marked. Denne del af afhandlingen vil omhandle det teoretiske grundlag for undersøgelsen og danne en del af grundlaget for det værktøj, vi ønsker at udvikle. En undersøgelse skal efter vores mening bygges på et fundament af eksisterende viden fra det område, der ønskes undersøgt. I denne opgave er det udvikling af -strategi og dennes integration med forretningsstrategien, der bliver fokuseret på. Det er derfor naturligt at kigge på materiale vedrørende udvikling af strategi. Men også materiale vedrørende udvikling af forretningsstrategien vil være relevant, da der kan drages mange paralleller mellem de to områder. Integration mellem de to strategier bliver stadig vigtigere for virksomhederne at kunne håndtere, derfor er teorierne om denne problemstilling også en del af vores materialeindsamling. Dertil kommer, at denne opgave arbejder med SME, og selv om materialet vedrørende små virksomheder er begrænset, skal det vurderes i forhold til denne opgaves mål. Det sidste område, der er taget med i teorien, er organisationen. Denne er taget med, da vi mener, at en virksomheds organisation vil have indflydelse på den måde, der arbejdes med strategier på. Derfor vil de efterfølgende afsnit omhandle de valgte teorier og undersøgelser, som vi har fundet relevante i forhold til opgaven. De vil blive præsenteret med henblik på at skabe det teoretiske fundament. 2.1 Argumentation for valgt teori For at kunne undersøge hovedspørgsmålet, mener vi, at det er vigtigt at vide og forstå den måde virksomhederne arbejder med strategi på i det hele taget. Derfor tager vi udgangspunkt i Johnson & Scholes [2002] tre strategiperspektiver, der arbejde med forståelsen af strategiudviklingsarbejdet i den enkelte virksomhed. Johnson & Scholes [2002] er ikke specielt minded til men til strategiudvikling generelt. Men da det er vores opfattelse, at strategi- og forretningsstrategiudvikling følger de samme spor, er det yderst relevant at have forståelse for, hvad baggrunden er for strategiudviklingsproces- 13

21 sen. Johnson & Scholes [2002] giver også eksempler på, hvordan hvert perspektiv bruges i forskellige situationer, hvilket fortæller, at en virksomhed bruger et mix af de tre perspektiver, men med et som er dominerende. Dette giver indblik i den kompleksitet, som enhver strategi tager udgangspunkt i. En anden forståelse, som Johnson & Scholes [2002] giver, er, at der kan være forskel på den strategi, der bliver udviklet og den, der bliver implementeret. Det er endnu en faktor, som kræver indblik i den måde, som virksomheden fungerer på. Med udgangspunkt i Johnson & Scholes [2002] tre perspektiver vil vi bedre kunne forstå den enkeltes virksomheds måde at udvikle deres strategi på. Men de tre perspektiver er udviklet på baggrund af, hvordan store virksomheder eller organisationer arbejder og spørgsmålet er, om vi umiddelbart kan overføre denne teori til SME. Derfor har vi valgt at beskrive en undersøgelse, som undersøger, om der er forskelle i den måde SME bliver drevet på i forhold til de virksomheder, som de fleste undersøgelser tager udgangspunkt i. Undersøgelsen tager udgangspunkt i Mintzbergs [Keith D. Brouthers 1998] tre strategifaser, som mange virksomheder følger i deres strategiarbejder, store som små. Derudover identificerer den nogle faktorer, som har indflydelse på resultatet af de tre faser. Det er i disse faktorer, at undersøgelsen finder forskelle mellem SME og store virksomheder. Denne undersøgelse viser os, at vi skal være opmærksomme på, at selv om nogle faktorer er ens for SME og store virksomheder, vil der være individuelle faktorer, som SME skal give speciel opmærksomhed, da det kan være afgørende for den måde, virksomheden udvikler sin strategi på. Med viden om strategi og SME vendes vores opmærksom imod. Med udgangspunkt i at udviklingsmetoder følger almindelig strategitænkning, har vi udvalgt teorier, som supplerer strategiudviklingsteorier med perspektiver. Disse er ikke blevet udvalgt specielt på baggrund af SME, da vi mener, at det er de samme problemstillinger, der arbejdes med dog på forskelligt niveau. Hvordan der vælges strategi, hænger sammen med den tilgangsvinkel, som virksomheden har til. Teorien giver os indblik i den måde, hvorpå virksomheder arbejder med. Ligesom det er vigtigt for virksomheden at vide, hvilket perspektiv de arbejder under, er det vigtigt at vide, hvilken tilgangsvinkel de har til. Begge dele vil have kraftig indflydelse på, hvordan strategien vil komme til at se ud. En strategi er en forholdsvis ny tankegang i virksomhederne i dag, og den er forbundet med en række problemer. Derfor er der valgt at gennemgå en række problemer og barrierer, som virksomhederne skal være opmærksomme på, inden de går i gang med selve strategiarbejdet. strategiudviklingsmodellen kombinerer med forretningen, for at skabe en strategi, der enten understøtter eller forbedrer forretningsstrategien. Modellen er valgt, fordi vi ikke mener, at det i dag kan lade sig gøre at køre særskilt fra resten af virksomheden. 14

22 Uanset hvordan virksomhederne arbejder med eller forretningsstrategierne, vil disse blive påvirket af den bagvedliggende organisation. Vi har valgt at bruge Mintzbergs [Keith D. Brouthers 1998] konfigurationsteori til at få overblik over, hvilken betydning organisationen har på udvikling af strategier. De tre teorigrupper, forretningsstrategi, strategi og organisation, danner grundlag for denne opgave og de omhandler de områder, som vi mener, at SME skal have kendskab til for at kunne udvikle strategi med integreret. Hvis virksomheden mangler viden om de ovenstående områder, vil det kunne medføre, at de forkerte strategier bliver implementeret eller ignoreret. Begge dele er usundt for virksomheden. 2.2 Forretning Første skridt på vejen til en succesfuld strategi er at have en ide om, hvilken retning den enkelte virksomhed har planer om at gå Forretningsstrategi Johnson & Scholes [2002] arbejder i deres bog, Exploring corporate strategy med at forstå baggrunden for en virksomhedsstrategi. De taler om tre perspektiver eller tre måder at se tingene på. Tabel 2.1 De tre perspektiver med en kort beskrivelse Strategi: Strategi på baggrund af design: Strategi på baggrund af erfaring: Strategi på baggrund af ideer: Beskrivelse: Strategien bliver formuleret af topledelsen, på baggrund af grundige analyser og implementeret ned igennem organisationen. Strategiske beslutninger og strategisk udvikling er baseret på menneskers erfaringer og den kulturelle proces i og omkring organisationen. Denne form for strategiudvikling forklarer, hvorfor nogle organisationer er mere innovative end andre og hvorfor nogle organisationer ser ud til at kunne følge med i hurtige omskiftelige miljøer. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Johnson 2002 Kap. 2 I Ovenstående tabel er de tre perspektiver vist, med en kort beskrivelse af hver. 15

23 De tre strategiske perspektiver, vil ifølge Johnson & Scholes [2002] kaste lys over forskellige udviklingsprocesser i organisationen, eksempelvis den lærende organisation eller strategiske ledelse. I de efterfølgende afsnit vil de tre perspektiver og de forskellige organisationsprocesser blive gennemgået med det formål at give et overblik over Johnson & Scholes [2002] forskellige metoder at forstå strategiudviklingen på Strategi på baggrund af design Der tages udgangspunkt i en række forudsætninger, når designperspektivet anvendes. For det første menes det, at der er mange faktorer der påvirker organisationen. Igennem grundig analyse af virksomheden og det miljø den befinder sig i, vil virksomheden kunne identificere og forstå disse påvirkninger og dem der med stor sandsynlighed vil påvirke den enkelte virksomhed [Johnson & Scholes 2002]. Med denne viden vil det være muligt at forudse, hvilke konsekvenser forskellige beslutninger har for virksomheden, så ledelsen har mulighed for at planlægge, hvordan hver enkel problemstilling skal angribes. Strategiudvikling ses i designperspektivet som systematisk tænkning og fornuft [Johnson & Scholes 2002]. Strategien for en virksomhed eller organisation vil være et resultat af beslutninger taget på baggrund af virksomhedens styrker og svagheder vedrørende virksomhedens position på markedet [Johnson & Scholes 2002]. Når den analytiske tankegang styrer og regerer i virksomheden, skulle strategien gerne komme først og siden hen blive rullet ud i resten af organisationen. Derfor skal strategibeslutninger og implementering være adskilt. Det er ledelsens opgave at planlægge virksomhedens fremtidige skæbne, så derfor tages der i designperspektivet udgangspunkt i en hierarkisk organisation, hvor topledelsen tager beslutningerne og mellemlederne udfører disse i praksis [Johnson & Scholes 2002]. Visioner og mål i sådanne organisationer er tydelige. Der bliver gennemført grundige analyser af interne og eksterne faktorer, der kan påvirke organisationen, som giver ledelsen information om virksomhedens strategiske position [Johnson & Scholes 2002]. Ud fra dette kan ledelsen vurdere de forskellige muligheder for virksomheden og lave en optimal strategisk beslutning og planlægge strategiens udrulning i organisationen. I designperspektivet formodes det, at det komplekse miljø, en virksomhed befinder sig i, kan beskrives ved hjælp af analytiske metoder, hvilket betyder, at der på baggrund af analysen vil blive draget logiske konklusioner af en rationel ledelse [Johnson & Scholes 2002]. Resten af organisationen vil kunne følge denne logik og acceptere beslutninger foretaget på baggrund af denne [Johnson & Scholes 2002]. På denne måde bliver hele organisationen betragtet som rationel. Kontrol med om resten af organisationen følger strategien, kan ledelsen gennemføre ved at strukture- 16

24 re organisationen og kontrolsystemer på en måde, så topledelsen kan vurdere om personer eller afdelinger lever op til de forventninger og mål, der er blevet sat ind i strategien. Johnson & Scholes [2002] henviser til en undersøgelse, som viser, at designperspektivet kan identificeres i organisationer, men i forskellig grad i forhold til, hvilket niveau ledelsen er på og hvor stabilt miljø den enkelte virksomhed befinder sig i. Dette kan forklares ved, at man identificerer flere af designperspektivets karakteristiske træk, men det er ikke ensbetydende med, at det er på denne måde, at virksomheden udvikler deres strategi. Designperspektivet ser strategiudvikling som en bevidst positionering af virksomheden gennem en rationel, analytisk, struktureret og ledende proces. Johnson & Scholes [2002] stiller spørgsmålstegn ved om et designperspektiv alene er nok til at udvikle en strategi eller den skal betragtes som et godt udgangspunkt Strategi på baggrund af erfaring Strategiudvikling på baggrund af erfaring baseres på både den individuelle og de kollektive erfaringer i organisationen. Argumentet er, at selv om det formodes, at strategibeslutninger tages af topledelsen, er virkeligheden en anden [Johnson & Scholes 2002]. Undersøgelser har vist, at den strategiske udvikling i virksomheden sker gradvist i forhold til den gamle strategi med løbende tilpasninger, som kommer fra virksomhedens indre og ikke fra topledelsen [Johnson & Scholes 2002]. Når en strategi er blevet vedtaget af ledelsen i virksomheden og denne er blevet implementeret, vil personale og ledere lige så stille udvikle strategien, så den passer til det miljø, de befinder sig i. Derfor vil der kun komme radikale skift i strategien, hvis der opstår en krise for virksomheden, hvor strategien ikke kan tilpasses. Den strategiske tilpasning i virksomheden foregår ved, at hver gang der skal tages en beslutning, bliver der kigget på, hvordan andre i virksomheden har gjort med lignende problemstillinger, og dernæst tilpasses den vanlige rutine til det specifikke problem, som måske skaber præcedens for lignende problemstillinger i fremtiden. På den måde tilpasses strategien i virksomheden til de aktuelle forhold. Dette kan lade sig gøre, fordi personalet i virksomheden har en evne til at bruge deres erfaring til at løse nye problemstillinger, frem for at gå i stå med et bestemt problem [Johnson & Scholes 2002]. Dette er absolut en fordel for virksomheden, men der er også ulemper ved denne evne. Nytænkning kan blive kvalt, hvorved nye fordele kan forsvinde, fordi man bare gør, som man plejer at gøre. Dertil kommer, at folk med forskellig baggrund fortolker forskelligt på den enkelte problemstilling, hvilket kan medføre interne stridigheder om, hvordan problemet skal løses. Disse karakteristika gælder ikke kun for individu- 17

25 elle personer, men også for grupper af mennesker, såsom projektgrupper, afdelinger eller hele organisationer [Johnson & Scholes 2002]. En anden faktor, som har indflydelse på erfaringsperspektivet, er organisationskultur. Det er vigtigt for virksomheden, at den anerkender vigtigheden af organisationskulturen, da den kan have stor indflydelse på strategiudviklingen i virksomheden [Johnson & Scholes 2002]. Kulturen skabes på baggrund af fællestræk ved den gruppe, man er i. Over tid vil individuelle personer udvikle de fællestræk, der er iblandt dem. Dette resulterer i en gruppe, der på flere områder tænker mere eller mindre ens [Johnson & Scholes 2002]. Hvert gruppemedlem agerer ud fra det, man kalder taken for granted ideen, et sæt holdninger som med tiden er skabt af personer med samme præferencer. Strategien i erfaringsperspektivet vil følge disse grupper, og strategien vil derfor være bygget på hele gruppens erfaringer. Johnson & Scholes [2002] giver eksempler på grupper som journalister og politibetjente, som har en fælles opgave, hvilket giver dem et fællestræk, som strækker sig langt ud over den enkelte virksomheds organisation. Dette kan give begrænsninger i den måde, strategien kan udvikles på i den enkelte virksomhed. Inden for den enkelte virksomhed, skabes der lignende kulturer, der kan give problemer, hvis der er behov for radikale ændringer i organisation eller strategi. Johnson & Scholes [2002] bruger ordet paradigme til at beskrive det regelsæt, som medarbejdere har taget for givet i den enkelte virksomhed. Paradigmet vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, eksempelvis vil en virksomhed med en relativ stabil ledelse og en langsigtet strategi have et mere homogent paradigme end en virksomhed, der har stor udskiftning i ledelsen. Et paradigme gør, at medarbejderne arbejder ud fra nogenlunde samme grundlag, hvilket gør dem i stand til at løse problemer uden at skulle opfinde den dybe tallerken hver gang. Det kan blive svært at ændre noget i virksomheden, f.eks. kan paradigmet være meget konservativt, og dermed svært at ændre på, da der er tale om, at virksomheden skal ændre medarbejdere og kultur [Johnson & Scholes 2002]. Det giver især problemer, hvis man gerne vil ændre virksomheden til at være mere innovativ, da der her er tale om at ændre nogle grundlæggende principper, som kan være dybt integreret i virksomhedens kultur. Paradigmet kan også være det, der giver den enkelte virksomhed deres niche og dermed giver konkurrencefordele i forhold til deres konkurrenter. Paradigmet er ikke lig værdier eller strategier i virksomheden, men vil højst sandsynlig påvirke begge. Sagt på en anden måde vil det ikke ændre paradigmet væsentligt at ændre strategi og værdier, specielt hvis der er tale om at ændre gamle eller dybereliggende principper. 18

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

STRATEGISK PLANLÆGNING I ØSTJYLLAND

STRATEGISK PLANLÆGNING I ØSTJYLLAND STRATEGISK PLANLÆGNING I ØSTJYLLAND STRATEGISK FYSISK PLANLÆGNING ELLER LOBBYISM FOR INFRASTRUKTUR INVESTERINGER? SPECIALE I URBAN PLANNING & MANAGEMENT (PLAN & MILJØ) FORÅR 2008 AF KRISTIAN OLESEN INTRODUKTION

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail:

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail: Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, PhD Telefon: +45 2282 8688 Mail: pia@lauritzen.dk Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Kollektiv intelligens

Kollektiv intelligens Kollektiv intelligens Few people think more than two or three times a year. I have made an international reputation for myself by thinking once or twice a week George Bernard Shaw Det individuelle gruppearbejde

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Mine to verdener u Innovation til alle tider Vinderkoncepter - Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling Hvordan identificerer vi fremtidens behov

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Den involverende stuegang - Særlige udfordringer ved stroke-forløb

Den involverende stuegang - Særlige udfordringer ved stroke-forløb Den involverende stuegang - Særlige udfordringer ved stroke-forløb Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge Apopleksienheden, Neurologisk Klinik Rigshospitalet, Glostrup, Københavns Universitet E8er

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES PROGRAM 09:00 Velkomst v. Annette Eriksen, adm. direktør, Rovsing Business Academy 09:10 Udfordringer med forandringsledelse v. Thomas Essendrop, Underviser og seniorrådgiver,

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere