AspIT. fokuseret talent til erhvervslivet. aspit.dk I I Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AspIT. fokuseret talent til erhvervslivet. aspit.dk I aspit@aspit.dk I Telefon 33 34 49 01"

Transkript

1 AspIT fokuseret talent til erhvervslivet de n e k k sdæ Et landnelsestilbud uddan aspit.dk I I Telefon

2 AspIT - Et landsdækkende tilbud til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse Mange vil i hverdagen betegne unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) som nørder, der har stor viden om specifikke emner. Der er ofte tale om unge med normal til høj intelligens, og som mangler nogle sociale færdigheder. De kan derfor ofte have svært ved at indgå i sociale aktiviteter og relationer, og kan virke anderledes end andre unge. Til gengæld har de ofte et stort potentiale i forudsigelige og strukturerede omgivelser på områder, som kan falde andre mennesker svært, fx IT. AspIT er den 3-årige erhvervsrettede IT-uddannelsesmodel, for unge med ASF. På AspIT har vi fra første dag fokus på den unges arbejdsparathed, der sammen med et højt fagligt niveau i undervisningen, giver de unge de bedste forudsætninger for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. På AspIT underviser vi på små hold, som giver mulighed for individuelt fokus på den enkelte elev. Der er undervisning med op til 30 timer om ugen i perioden august til juni. I undervisningen indgår udover IT-undervisning også Samfundsforståelse, Kommunikation og Personlig Udvikling, Idræt og socialtræning i Fredagscafé. Eleven kommer i den sidste del af uddannelsen i en eller flere obligatoriske virksomhedspraktikker, som i de fleste tilfælde ender med at blive elevens fremtidige arbejdsplads. Jeg kan godt lide at gå på AspIT, fordi de lærere, der underviser mig er kompetente og ved hvad de taler om - og de ved hvad de gør. AspIT-elev 1

3 AspIT begyndte som et udviklingsprojekt ved Vejle Erhvervsudvikling i 2005 og er i dag en anerkendt uddannelsesmodel, som er udbredt til udvalgte erhvervsskoler over hele landet. Konceptet er verdens første af sin art og er egentlig ganske enkelt: ved at fokusere på det, vores elever er gode til og interesserede i, kan vi tilrettelægge individualiseret undervisning på små hold, hvor eleverne får mulighed for at udvikle deres særlige talent til kompetencer, der kan bruges i erhvervslivet. Eleven udvikler sig gennem hele forløbet til en værdiskabende arbejdskraft. I starten var AspIT et tilbud målrettet unge med Aspergers syndrom. Vi har senere åbnet op for, at unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser også kan blive optaget. Fælles for de unge er, at de har stor interesse for IT, at de har det svært i det ordinære uddannelsessystem, og at de har et ønske om at få en uddannelse og komme i arbejde. På AspIT kombineres undervisningen med praktikophold i virksomheder, der gennem grundig orientering og målrettede mentorkurser forberedes på at integrere eleven på arbejdspladsen. Forud for praktikforløbet forberedes eleven på de opgaver og forventninger, der venter i den konkrete virksomhed. Underviserne på AspIT er kompetente til at undervise i IT på højt fagligt niveau. Alle undervisere tilbydes endvidere efteruddannelse, der sætter dem i stand til at planlægge og gennemføre undervisningen med særlige hensyn til AspIT-elevernes evner og kompetencer. 2

4 En skræddersyet uddannelsesmodel for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse Sem/niveau/uger Ekspert U/VH/P U/VH/P U/VH/P 5. Avanceret U/VH/P U/VH/P U/VH/P 4. Avanceret U/VH/P U/VH/P U/VH/P 3. Rutineret Quality Assurance Væksthus U/VH/P 2. Rutineret Teknik Softwarekonstruktion Visualisering 1. Grundlæggende Grundlæggende IT Teknik Softwarekonstruktion Visualisering Quality Assurance * U: Undervisning VH: Væksthus P: Praktik På første semester undervises eleverne i IT på et grundlæggende niveau. Eleven skal bestå første semester for at kunne fortsætte på andet semester. På andet semester arbejdes der videre med de færdigheder, eleverne har opnået på første semester. Og eleven begynder her at målrette sin læring mod sit særlige talent inden for de fire hovedområder: Teknik, Softwarekonstruktion, Visualisering og Quality Assurance. På tredje semester er der særligt fokus på at gøre eleven klar til det kommende praktikforløb. Det er her, den enkelte elev arbejder målrettet på at udvikle sit særlige talent og på at forberede sig på at være en del af den kommende arbejdsplads. Dette er et individuelt forløb, som tilrettelægges i et samarbejde mellem AspIT s praktikkonsulent, praktikvirksomheden og selvfølgelig eleven selv. På forløbets sidste semestre veksler eleven mellem dels at være i væksthus (VH), hvor eleven dygtiggør sig inden for sit særlige fagområde og på at komme ud i praktik, dels at uddanne (U) sig videre inden for et specifikt fagområde, dette kan fx være særlige certificeringer, og ikke mindst at være i praktik i en virksomhed (P). 3

5 Noget af det bedste ved AspIT er, at ud over undervisning efter ens interesse, så bliver der taget et flot hensyn til Autisme Spektrum Forstyrrelsen. Man bliver ikke stoppet ind i et lokale hvor der sidder 24 andre elever. Man sidder i små lokaler, hvor man typisk er fem til seks elever. Så læreren har også masser af tid til at hjælpe med de ting, man ikke kan finde ud af. AspIT-elev 4

6 FA G OMRÅ D ER Teknik (T) Fagområdet Teknik giver eleven kvalifikationer inden for installation og konfiguration af PC, servere og netværk. Eleven lærer at modificere, fejlfinde og konfigurere ressourcer samt installere og fejlfinde på hardware og software. Softwarekonstruktion (S) Fagområdet Softwarekonstruktion har til formål, at eleven opnår kvalifikationer inden for programmering, databaser og test af software. Den enkelte elev opnår kompetencer inden for forskellige programmeringsmiljøer som fx SQL, Relationsdatabase, C#,.Net, Java, PHP mv. Visualisering (V) Formålet med fagområdet Visualisering er at give eleven kvalifikationer inden for udarbejdelse af webproduktioner og front end design. Eleven har mulighed for at specialisere sig inden for flere områder som fx CMS, HTML/CSS, Animation, 3D, Photoshop, Illustrator og Dreamweaver. Quality Assurance (QA) Fagområdet Quality Assurance giver eleven kvalifikationer inden for struktureret test. Eleven bliver i stand til at planlægge og gennemføre bl.a. blackbox-whitebox test og udføre modul-, komponent-, integrations-, og applikationstest, og herudfra udarbejde fejlrapporter. Uanset hvilket fag jeg har haft indtil nu, så har AspIT lært mig noget. Jeg har altid været god til at samle computere og få dem op at køre. Jeg troede virkelig ikke jeg kunne lære noget her. Men det gjorde jeg altså. AspIT-elev 5

7 Væksthus (VH) Formålet med Væksthuset er faglig fordybelse, arbejdstræning, indlæring af effektive arbejdsmetoder samt afklaring af særlige behov i forhold til at opnå størst mulig arbejdsindsats i en virksomhed. I Væksthuset vil eleven ligeledes arbejde med de særlige kompetencer, der skal til for at udføre arbejdet i den påtænkte praktikvirksomhed. Praktik (P) Formålet med praktikforløbet er, at eleven opnår specialiserede kompetencer inden for sit fokuserede talent, og at praktikken fører til varig beskæftigelse i praktikvirksomheden. Eleven indføres derved i det arbejdsmæssige og sociale miljø i virksomheden, og der skabes en forpligtende relation mellem AspIT, virksomhed og elev. Øvrige fag Hen over hele forløbet undervises også i Samfundsforståelse, Kommunikation og Personlig Udvikling, samt Idræt. Derudover holder vi hver anden fredag eftermiddag Fredagscafé, hvor relationsdannelse og socialt samvær er i fokus. Til både Idræt og Fredagscafé inddrages mulige aktiviteter i lokalområdet. Det kan fx være gåstier, idrætshaller, sportsklubber, fitnesscentre, biografer, bowlingcentre mv. Uddannelse Vejledning Praktik 6 Job

8 For dig med fokuseret talent for IT Har du ASF, så har du måske noget, mange andre ikke har. Vi kalder det et fokuseret talent indenfor IT. På AspIT arbejder vi sammen med dig om at udvikle netop dit IT-talent, så du får mulighed for at udvikle dine særlige evner og derigennem skabe dig en tilværelse som en del af det ordinære erhvervsliv. En unik uddannelsesmodel Med AspIT har vi udviklet en uddannelsesmodel, som tager udgangspunkt i de særlige fordele og udfordringer, der kan ligge i at have en diagnose inden for autismespektret. Under uddannelsen fokuserer vi på den enkelte elevs særlige IT-mæssige styrker, arbejder anerkendende med elevens barrierer og tager hensyn til den enkelte elevs særlige behov. På denne måde opnår den enkelte elev de særlige forudsætninger, der kræves for at blive et aktiv på arbejdsmarkedet. IT-undervisere med høj faglighed Vores undervisere har kompetencer til at undervise i IT-faglige emner på højt niveau og har stor forståelse for de særlige forudsætninger, mennesker med ASF kan have. De har også erhvervserfaringer fra IT-branchen, så de har kendskab til det jobmarked, de unge skal ud i. Det høje faglige niveau kombineret med viden om særlige forud- sætninger for unge med ASF danner rammen om et læringsmiljø, der er tilpasset netop denne gruppe af unge mennesker. Specialkonsulenter med særlig viden om ASF Erfaringen viser, at en forudsætning for, at personer med ASF kan opnå varig beskæftigelse er, at man også arbejder med den sociale og almene dannelse. På AspIT har vi derfor specialkonsulenter med særlig viden og erfaring inden for feltet. De samarbejder tæt med eleven og kollegaer for at sikre den nødvendige støtte og vejledning ud fra den enkelte elevs ønsker og behov. Samarbejde med netværket Vi lægger særlig vægt på et godt samarbejde med den enkelte elevs netværk familien, sagsbehandlere, UU-vejledere, støtte-/ kontaktpersoner osv. Formålet med dette tætte samarbejde er, at eleven opnår så høj grad af selvstændighed og livsduelighed som muligt, og at der fortsat holdes fokus på den personlige udvikling. Lige siden jeg var lille har jeg elsket at hacke med computere, lodde dele sammen og programmere. Og det er super fedt at kunne leve af det, det er det, der er mit primære drive. Jonas 7

9 Optagelse på AspIT For at blive optaget på AspIT skal man: Have Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Have en hel eller delvis afsluttet folkeskoleuddannelse Have interesse for IT Kunne læse og skrive dansk Kunne læse og forstå engelsk Have god logisk sans Derudover skal man have en god personlig hygiejne, kunne møde til tiden, overholde aftaler og have et ønske om at tage en uddannelse og efterfølgende komme i arbejde. Visitationssamtale Alle, der ønsker at blive optaget på AspIT, skal gennem en visitationssamtale. Samtalen kan ligge før eller under afklaringsforløbet. Under samtalen tages en dialog om elevens potentiale, herunder om eleven er uddannelsesparat, har ønske om at komme i job og ikke mindst om eleven har en særlig interesse for IT. Afklaringsforløb På afklaringsforløbet afdækkes om eleven er oprigtigt interesseret i IT, har potentiale til at udvikle sin arbejdsevne og om eleven er klar til at gå i skole herunder om eleven er stabil nok til at gennemføre hverdagen på AspIT. På AspIT har vi to former for afklaringsforløb; det ene er et seks ugers forløb, som afholdes inden studiestart, og det andet er de første seks uger af første semester dette udbud af afklaringsforløb varierer fra afdeling til afdeling. 8

10 En vej til personlig udvikling og selvforsørgelse Grundtanken bag AspIT er, at de unge får mulighed for varig tilknytning til arbejdsmarkedet inden for IT-området på en måde, der matcher deres kompetencer deres fokuserede talent. Mennesker med ASF kommer ofte i klemme i det etablerede uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet. Eleverne på AspIT er ikke i stand til at deltage i ordinære uddannelsestilbud, men har behov for individuel læring, forudsigelighed og klare rammer forhold som ikke altid er mulige at opnå på de ordinære uddannelsessteder. tencer og reelle IT-kvalifikationer, som sætter dem i stand til at løse konkrete opgaver for virksomheder, gennemføre praktikforløb og modtage læring på et højt IT-fagligt niveau. Fokus på den enkelte elevs udvikling Vi planlægger individuel undervisning, støtte og rådgivning i forhold til den personlige og alment dannende del af uddannelsen, og udarbejder en uddannelsesplan med udviklingsmål og delmål for disse områder. Planen bliver løbende evalueret i samarbejde med de forskellige interessenter. Bevilling af uddannelse AspIT er en betalingsuddannelse, og kommunerne bevilger i de fleste tilfælde uddannelsen via revalideringsbestemmelserne (LAB) eller som et tilbud i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Eleven kan ikke modtage SU under uddannelsen. Hos AspIT tager vi udgangspunkt i det, eleverne kan og har interesse i nemlig IT. Resultatet er, at de unge opnår dokumenterbare, personlige kompe- Varig beskæftigelse er målet På AspIT har vi fra start et stort fokus på elevernes personlige udvikling og uddannelses- og erhvervspotentiale, hvilket giver de unge de bedste forudsætninger for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg har altid været interesseret i at arbejde med computere og hjemmesider. Jeg synes, at AspIT har været rigtig gode til at klæde mig rigtigt på. Det de har hjulpet mig allermest med har været at gøre mig klar til arbejdsmarkedet, så jeg har kunnet komme ud og få et job. Frank 9

11 Vi har gennem en årrække haft et stærkt samarbejde med AspIT og har med stor succes haft praktikanter som i dag er fuldtidsansatte på helt traditionelle vilkår. Eleverne, vi har stiftet bekendtskab med gennem AspIT, har haft stor motivation og haft et brændende ønske om at komme ud på arbejdsmarkedet. Samtidig har vi været heldige at kunne tilbyde dem et miljø og en dagligdag, hvor de gennem nye faglige udfordringer har kunnet udvikle sig. Vi har gennem praktikforløb og efterfølgende ansættelse set stor udvikling på de faglige kompetencer men også i høj grad på det personlige samt sociale plan. Selvom vores medarbejdere har været ansat i nogle år nu, lader vi os stadig overraske over deres utrolige evne til at holde fokus og fordybe sig i en opgave - ofte opgaver med meget høj kompleksitet. Vi mener, at trivsel i dagligdagen og tryghed i kombination med nye spændende udfordringer har været vigtige elementer i de forløb, vi har kørt. Sidst men ikke mindst har stor vilje og fleksibilitet hos vejlederne fra AspIT bevirket, at medarbejderne er blomstret op og i dag udgør en væsentlig del af Sharks Medias medarbejderstab. Michael Wolstrup, Salgschef Partner Sharks Media ApS Rasmus er meget dygtig og hurtig til at sætte sig ind i tingene. Vores software er opbygget i moduler og det kan være svært at overskue sammenhængen i modulerne. Rasmus var hurtigt inde i opgaverne og modulopbygningen. Det var lige hvad vi havde brug for hos os. Per Madsen, EMD International A/S I de seneste 3 måneder har vi haft fornøjelsen af praktikanterne Mikkel, en fremragende PHP-udvikler, og webdesigneren Helene, som slår de kreative sløjfer i vores CMS-team. En udfordring og et samarbejde som vi ser frem til at bidrage til og nyde godt af i mange år frem. Green Click Media nyder i fulde drag gavn af kompetent arbejdskraft, mens praktikanterne opkvalificerer sig med relevante IT-relaterede virksomhedsophold. Win-win! Jan Nygaard, Green Click Media Fakta om undervisningen På AspIT underviser vi på små hold, som giver mulighed for individuel og differentieret undervisning af den enkelte elev. Der er undervisning med op til 30 timer om ugen i perioden august til juni. I undervisningen indgår, ud over IT-undervisning, også Samfundsforståelse, Kommunikation og Personlig Udvikling, Idræt og socialtræning i Fredagscafé. Det samlede timetal for praktikperioderne ligger normalt fra 750 og op til 900 timer i løbet af de tre år, uddannelsen varer. Hverdagen på AspIT kendetegnes af struktur, respekt og anerkendelse. 10

12 aspit.dk KLIK PÅ KONTAKT Her finder du AspIT: Aalborg Skive Aarhus Vejle Esbjerg Aabenraa Odense Næstved Høje Taastrup Rønne aspit.dk I I Telefon

AspIT fokuseret talent. Årsberetning 2007. * Ovenstående er udarbejdet i forbindelse med den 1. pædagogiske dag på AspIT

AspIT fokuseret talent. Årsberetning 2007. * Ovenstående er udarbejdet i forbindelse med den 1. pædagogiske dag på AspIT AspIT fokuseret talent Årsberetning 2007 * Ovenstående er udarbejdet i forbindelse med den 1. pædagogiske dag på AspIT Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Idégrundlag...3 Interessenter...3

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Inspirationsmagasin UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Inspirationsmagasin UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udarbejdet af: Discus A/S Design og layout: Wanek & Myrner September 2014 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde SUF Kom godt i gang Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde 2 Unge i arbejde Unge i arbejde 3 En håndbog om unge og arbejdsmarkedet Det, du er i gang med at læse, er en

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

3 A2B. 12 Cabi. 17 PPclinic. 22 AspIT

3 A2B. 12 Cabi. 17 PPclinic. 22 AspIT Stande 26 1 Specialfunktionen Job & Handicap 2 Schultz 3 A2B 4 mploy a/s 5 Medialogic & KMD 6 VIA University College 7 TUC/DUCAS 8 Integrationsnet 9 JOBINPLACE 10 AOF Danmark 11 Granhøjen 12 Cabi 13 Castberggård

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene.

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. 2011 ALS RESEARCH Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. Titel: Integration i praksis Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene Udgiver: Als Research Udgivelsesår:

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU

Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU Vejen videre til succes 1-årigt forløb eller 3-årig STU 2 vores værdigrundlag rosa = Resource rosa = Opportunity rosa = Success rosa = Action Fokus på den unges individuelle ressourcer Alle mennesker har

Læs mere

HKI STU. It uddannelsen. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner

HKI STU. It uddannelsen. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner It uddannelsen It-uddannelsen HKI STU i samarbejde med TEC For unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser/Asperger Syndrom HKI STU 2014 [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse

Læs mere