Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pediatric-rheumathology.printo.it"

Transkript

1 JUVENILE SPONDYLOARTROPATIER Hvad er det? Juvenile spondyloarthropathier (JS) er en gruppe kroniske sygdomme med gigt (inflammation) i led og senetilhæftningssteder (enthesitis). Gigten ses hyppigst i benene, men kan også optræde i bækken og ryg (sacroiliitis og spondolytis). Hos nogen kommer sygdommen efter en mavetarm- eller urinvejsinfektion. JS forekommer med større hyppighed hos personer med en særlig vævstype kaldet HLA-B27. Årsagen kendes ikke. Symptomer ved debut og sværhedsgrad varierer fra barn til barn og er ofte forskellig fra den tilsvarende lidelse hos voksne. Ind imellem kan JS hos et barn minde om voksentypen. JS er en form for børneleddegigt. Hvilke sygdomme kaldes JS? Betegnelsen JS dækker over en række gigtsygdomme, som hører til gruppen af de såkaldte spondyloarthropatier. Gruppen omfatter ankyloserende spondylitis, reaktiv arthritis, Reiters sygdom, psoriasisgigt samt gigt i forbindelse med inflammatorisk tarmsygdom af typerne Morbus Crohn og Colitis ulcerosa. Visse patienter, som ikke opfylder diagnosekriterierne for ovennævnte sygdomme, har en såkaldt udifferentieret spondyloartropati. Også andre tilstande som enthesitis med gigt hører til gruppen JS. Hvor hyppigt er det? JS er en hyppig form for leddegigt hos børn. JS ses hyppigere hos drenge end piger, med starter typisk mellem års alderen. Eftersom sygdommen i høj grad hænger sammen med vævstypen HLA-B27, vil lidelsens hyppighed i høj grad afspejles af vævstypens forekomst i befolkningen. Hvad skyldes sygdommen? Årsagen og den præcise mekanisme bag JS er ukendt. Som ved andre former for leddegigt i barnealderen menes en række forskellige mekanismer at spille en rolle, herunder immunsystemet. JS kan optræde sammen med andre former for inflammation, i f.eks. tarm, urinveje eller hud. Infektioner forårsaget af bestemte mikroorganismer (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campolybactor og Chlamydia) menes at spille en rolle som udløsende faktor hos visse børn. Er JS arvelig? En stor procentdel af patienter med JS har vævstypen HLA-B27. Dette betyder ikke, at ethvert individ med denne vævstype udvikler JS. Hvis f.eks. forekomsten af HLA-B27 i befolkningen er 10%, vil kun 1% af befolkningen have sygdommen. I tilfælde, hvor en person med vævstype HLA-B27 har en nær slægtning med JS, øges risikoen for at udvikle sygdommen til ca. 25%. 1

2 Man har observeret, at forekomsten af JS er større i visse familier. De arvelige faktorer er i sig selv ikke nok til at udvikle lidelsen. Der er blandt forskere bred enighed om, at sygdommen skyldes mange forskellige faktorer. Man mener derfor, at JS opstår på grund af et samspil mellem arv og ydre miljøfaktorer, såsom infektioner og måske andre. Kan sygdommen forebygges? Forebyggelse er ikke mulig, eftersom årsagen ikke kendes. Med mindre en person har symptomer på JS, skal man ikke undersøge vævstype hos søskende til patienter med JS. Er det smitsomt? JS er ikke en smitsom sygdom. Hvad er symptomerne? JS har en række karakteristika: Leddegigt: 1. Mest hyppigt optræder leddegigten som smertefulde, hævede led med indskrænket bevægelighed. 2. Mange børn har oligoarthritis (gigt) i benene. Oligoarthritis betyder, at sygdommen involverer højst 4 led. De børn, der måtte udvikle kronisk lidelse, kan undertiden udvikle polyarthritis, hvilket betyder, at gigten er i 5 eller flere led. 3. Gigten optræder overvejende i benenes led, det vil sige knæ, ankler, fod og hofter. Mere sjældent i føddernes små led. 4. Nogle børn kan udvikle gigt i skulder og mere sjældent i armenes øvrige led. Enthesitis: Enthesitis betyder inflammation de steder, hvor sener hæfter på knogler. Tilstanden forekommer ofte hos børn med JS. De hyppigst involverede områder er hæl, midt på foden og omkring knæskallen. Symptomerne vil være hælsmerter, hævelse svarende til den midterste del af foden samt smerter omkring knæskallen. Inflammation svarende til senetilhæftningssteder kan resultere i sporedannelse pga. øget knoglevækst. Sporedannelse ses især svarende til hæl, hvilket også kaldes hælspore og kan være smertefuldt. Sacroiliitis: Er inflammation i det såkaldte sacroiliacaled, som ligger nederst på ryggen ved overgangen mellem korsbenet og den bagerste del af bækkenet. Denne form for inflammation ses sjældent ved debut og optræder hyppigst efter 5-10 års sygdom. De hyppigste symptomer på sacroiliitis er smerter i baller. Lave lændesmerter: Spondylitis. Påvirkning af rygsøjlen, hvilket sjældent ses ved sygdomsdebut, kan opstå hos visse børn. Spondylitis optræder som regel sent i forløbet. De hyppigste 2

3 symptomer er lave lændesmerter, stivhed om morgenen samt reduceret bevægelighed. Lave lændesmerter ses ofte sammen med hals-/brystsmerter. Der kan hos visse individer på sigt dannes såkaldte knoglebroer mellem de enkelte ryghvirvler. Dette sker dog kun hos få patienter efter meget lang tids sygdom og ses derfor stort set aldrig hos børn. Øjne: Regnbuehindebetændelse ses hos enkelte patienter med JS. Øjet bliver pludseligt rødt og smertefuldt. Barnet skal i så fald straks vurderes af en øjenlæge med henblik på relevant behandling. Hud: Hos enkelte børn med JS kan der optræde psoriasis. Psoriasis er en sjælden hudlidelse med rødlige, skælagtige pletter, typisk lokaliseret omkring albuer og knæ. Hudsygdommen kan komme flere år før ledsymptomerne. Nogle patienter udvikler leddegigt flere år før psoriasis. Tarm: Nogle børn med inflammation i tarmene udvikler JS. Inflammatorisk tarmsygdom er en betegnelse, som bruges om inflammation i tarmen af ukendt årsag. Disse tilstande kaldes Crohns sygdom og Collitis ulcerosa. Er sygdommen ens hos alle børn? Sygdomsspektret er meget stort. Nogle børn udvikler en mild og kortvarig lidelse. Andre vil have en svær, langvarig og indimellem invaliderende lidelse. Er sygdommen hos børn forskellig fra sygdommen hos voksne? JS hos børn er anderledes end hos voksne fordi: 1) Inflammation i de perifere led (arme og ben) ses hyppigere hos børn sammenlignet med voksne, hvor der oftest er sygdom i rygsøjlen. 2) Hos børn ses hyppigere gigt i hofterne. Hvordan stilles diagnosen? Lægerne kalder det for JS, hvis sygdommen starter før det 16. år og varer i mindst 6 uger. Herudover skal der være de tidligere beskrevne symptomer. Diagnosen af særlige JS undertyper (f.eks. ankyloserende spondylit, reaktiv arthrit, osv.) baseres på sygdomsbilledet og røntgenforandringer. Patienterne bør behandles og følges af børnegigtlæger. Hvor vigtig er prøver? HLA-B27 vævstypen er positiv hos ca % med JS og er derfor en nyttig prøve, når man skal stille diagnosen. Forekomsten af denne vævstype i befolkningen er ca. 5-15% afhængig af område. Af denne grund kan vævstypen HLA-B27 i sig selv ikke opfattes som en sygdom, men skal ses i sammenhæng med symptomer på JS. Blodprøver som sænkningsreaktion og 3

4 CRP måling kan give oplysninger om graden af inflammation og dermed sige noget om sygdommens aktivitet. Prøverne kan også bruges ved vurderingen af behandlingseffekt, hvilket dog sædvanlig vis baserer sig på barnets symptomer snarere end laboratorieprøver. Blodprøver bruges derudover med henblik på at kontrollere mulige bivirkninger af den givne behandling. Røntgenoptagelsen kan være nyttige for at følge sygdommens udvikling og bruges som værktøj til vurdering af eventuelle opståede ledskader. CT-scanning og MR-scanning er også nyttige redskaber, specielt hos børn, og bruges til at undersøge ryg og bækken. Kan sygdommen behandles/helbredes? Der findes ingen helbredende behandling, eftersom man ikke kender årsagen til sygdommen. Imidlertid er behandling effektiv til kontrol af sygdomsaktiviteten og forebyggelse af senfølger. Hvad er behandlingerne? Behandlingen består overvejende af medikamenter i kombination med fysioterapi og ergoterapi. Sidstnævnte med henblik på at vedligeholde ledfunktionen og forhindre fejlstillinger. 1) NSAID. Disse er smertestillende og inflammationshæmmende medikamenter. De virker symptomatisk, hvilket betyder, at medikamentet kan kontrollere inflammationssymptomer. De hyppigst anvendte NSAID hos børn er Naproxen og Ibuprofen. Aspirin, også kaldet acetylsalicylsyre, er også effektivt, men bruges sjældent på grund af risiko for bivirkninger. NSAID tolereres sædvanlig vis godt. Ubehag i maven, som er den hyppigste bivirkning, er sjælden. Erfaringsmæssigt kan der være forskel på effekten af de forskellige NSAID-præparater hos den enkelte patient. 2) Indsprøjtninger i leddet. Denne form for behandling bruges i tilfælde, hvor kun ganske få led er involveret, og i tilfælde hvor der er risiko for udvikling for fejlstilling. Medikamentet, som sprøjtes ind i leddet, er et langtidsvirkende binyrebarkhormonpræparat. 3) Sulfasalazin bruges til behandling af leddegigt hos børn. Behandlingen med Sulfasalazin lægges oven i NSAID. Effekten kan dog først vurderes efter adskillige ugers eller måneders behandling. Methotrexat behandling kan også komme på tale. Inden for de senere år har man introduceret en ny behandling med såkaldte anti-tnf præparater, også kaldet biologiske behandlinger. Disse præparater virker ved effektivt at hæmme inflammation, idet de blokerer TNF, som er et molekyle, der spiller en vigtig rolle i forbindelse med leddegigten. Der savnes endnu langtidserfaringer med denne type behandling. 4) Binyrebarkhormon-behandling spiller en rolle som korttidsbehandling af patienter med svær sygdomsaktivitet. Binyrebarkhormonholdige øjendråber bruges til patienter med akut regnbuehindebetændelse. I svære tilfælde af 4

5 regnbuehindebetændelse kan binyrebarkhormon-indsprøjtninger i øjets omgivelser komme på tale. 5) Ortopædkirurgi kan komme på tale. Der vil i sådanne tilfælde først og fremmest være tale om patienter med behov for kunstige led efter en svær og destruktiv JS (specielt i hofter og knæ). 6) Fysioterapi anses for en essentiel del af behandlingen og skal startes tidligt i håb om at vedligeholde leddenes bevægelighed, styrke musklerne og forebygge/begrænse eller korrigere leddeformiteter. I tilfælde af rygsøjleinvolvering skal ryggen så vidt muligt mobiliseres. På grund af risiko for involvering af rygsøjle anbefales forebyggende rygøvelser. Hvad er bivirkninger ved den medicinske behandling? Medikamenter, som bruges ved behandling af JS, tåles oftest uden problemer. Ubehag i maven er den hyppigste bivirkning til NSAID, som derfor bør indtages i forbindelse med et måltid. Denne bivirkning optræder væsentligt hyppigere hos voksne end børn. NSAID kan i sjældne tilfælde give anledning til påvirkede levertal. Sulfasalazin tolereres rimeligt godt af de fleste patienter. Også her er den hyppigste bivirkning maveproblemer, påvirkede levertal eller nedsat antal af hvide blodlegemer. Undertiden ses udslæt på huden. Sulfasalazin behandling udløser regelmæssige blodprøvekontroller med henblik på monitorering af eventuelle bivirkninger. Methotrexat tåles ligeledes godt. Mave-/tarmbivirkninger samt kvalme og opkastninger kan optræde. Sideløbende indtagelse af vitamin B af typen folinsyre kan reducere graden af bivirkninger, specielt leverpåvirkning. Overfølsomhedsreaktioner til Methotrexat kan opstå, men er sjældne. Regelmæssige blodprøver er nødvendige for at holde øje med bivirkninger. Langtidsbehandling med binyrebarkhormon i høje doser er forbundet med adskillige problematiske bivirkninger. Disse inkluderer væksthæmning og knogleskørhed. Binyrebarkhormon i høje doser bevirker markant appetitøgning, som siden kan give anledning til udpræget overvægt. Det er derfor vigtigt at rådgive familierne om at være opmærksomme på kalorieindtaget. Diætistvejledning er nyttig. Hvor længe skal der gives behandling? Der skal gives behandling så længe, der er symptomer og tegn på sygdomsaktitivet. Sygdommens varighed er uforudsigelig. Hos nogle patienter responderer leddegigten fint på de mildeste former for behandling. Hos disse patienter kan behandlingen stoppes inden for måneder. Hos andre vil man se et mere langtrukket og aggressivt sygdomsforløb, som giver anledning til eksempelvis sulfasalazin-behandling af flere års varighed. Efter flere års ro i 5

6 sygdommen vil man forsøgsvis kunne nedtrappe og siden gå helt ud af behandlingen. Hvad med ukonventionel/alternativ behandling? Der findes ingen dokumentation for, at alternativ behandling har effekt ved JS. Hvor længe vil sygdommen vare, og hvad er langtidsudsigterne? Sygdomsforløbet varierer fra patient til patient. Hos nogen forsvinder leddegigten hurtigt og efter kun kortvarig behandling. Hos andre vil sygdommen have et forløb med lange symptomfrie perioder og efterfølgende tilbagefald. Endelig er der nogle patienter, hvor inflammationen varer ved i lange perioder. I starten af gigtsygdommen ser man sjældent gigt andre steder end arme og ben. Ved vedvarende sygdomsaktivitet vil der være risiko for gigt i bækkenhvirvler (sacroiliit) og rygsøjlen (spondylit). Hvis sygdommen holdes under kontrol med eller uden medicin vil der være risiko for ledskade. Ved sygdommens begyndelse er det umuligt at forudsige langtidsudsigterne. Hvordan kan sygdommen påvirke barnets og familiens dagligdag? I perioder med aktiv leddegigt vil nærmest ethvert barn opleve begrænsninger i dagligdagen. Eftersom der overvejende er tale om påvirkning af benene, vil gang og sportsaktiviteter være det, som påvirkes mest. Der bør også være opmærksomhed på sygdommens psykosociale konsekvenser hos såvel barnet som dets familie. Enhver kronisk lidelse udgør en svær udfordring for hele familien, og jo mere alvorlig sygdommen er, jo sværere er den at forholde sig til. Det vil for barnet være svært at forholde sig til sygdommen, hvis forældrene ikke magter den. Forældrene udvikler ofte en abnorm overbeskyttende holdning til det syge barn i håb om at forebygge unødig skade. Dette kan siden give anledning til mindreværd hos barnet, påvirke barnets personlighedsudvikling og give anledning til skader, som kan være sværere end sygdommen i sig selv. En positiv holdning eller indstilling hos forældre, som støtter op om og opmuntrer barnet til at være så uafhængigt som muligt til trods for sygdommen, er af største vigtighed og vil til enhver tid hjælpe barnet til at overkomme de sygdomsrelaterede problemer. Det vil hjælpe barnet til at forholde sig til sine jævnaldrende og søskende og bidrage til en uafhængig og velafbalanceret personlighed. Kan familien ikke overskue sygdommen og dennes konsekvenser, bør psykosocial støtte tilbydes. Hvad med skole? Det er meget vigtigt, at barnet følger sin faste skolegang. Der er dog faktorer, som kan give anledning til problemer. Det kan dreje sig om gangfunktion, træthed, smerter eller stive led. Det er derfor meget vigtigt, at forklare lærerne om barnets mulige behov, hvilket omfatter et ordentligt skrivebord, regelmæssig fysisk aktivitet med henblik på vedligeholdelse af ledbevægeligheden, også i timerne, samt undgåelse af uhensigtsmæssige stive 6

7 ledstillinger. Barnet skal, i det omfang det kan lade sig gøre, deltage i gymnastiktimer. Forældre og lærerne skal sikre det syge barns deltagelse i alle skolens aktiviteter, således at barnet får en tilfredsstillende skolegang, herunder kommunikation med jævnaldrende og voksne samt mulighed for at blive accepteret og værdsat af deres venner. Hvad med sport? Sportsaktiviteter er en vigtig del af ethvert barns dagligdag. Man anbefaler, at børn med JS skal have mulighed for at deltage i al den sport, de har lyst til. Begrundelsen er, at barnet selv stopper, hvis leddene gør ondt. Mekanisk belastning af et inflammeret led er selvfølgelig ikke hensigtsmæssig, men den skade, der måtte opstå i selve leddet, er mindre end den psykologiske skade ved ikke at deltage i fælles sportsaktiviteter. Denne anbefaling er en del af den generelle indstilling, som har til formål at opmuntre barnet til selv at håndtere de begrænsninger, som sygdommen medfører. Sportsgrene, hvor mekanisk påvirkning af leddene er mindst mulig, f.eks. svømning eller cykling kan anbefales. Hvad med diæt? Der findes ikke dokumentation for, at diæt kan influere på sygdomsforløbet. Generelt anbefales en alderssvarende, afbalanceret, normal kost. Overspisning bør undgås hos patienter i binyrebarkhormonbehandling Kan klimaet påvirke sygdomsforløbet? Der findes ingen beviser for, at klimaet skulle påvirke sygdommens manifestationer. Kan barnet blive vaccineret? Eftersom hovedparten af patienterne behandles ned enten NSAID eller sulfasalazin vil man kunne gennemføre et normalt vaccinationsprogram. Hvis en patient får andre behandlinger, som binyrebarkhormon, methotrexat eller anti-tnf-midler, bør al vaccine indeholdende svækket, levende virus (dvs. røde hunde, mæslinger og fåresyge) udsættes. Vacciner, som ikke indeholder levende virus kan gives, men med risiko for, at vaccinationen ikke er helt dækkende. Hvad med sex, graviditet og prævention? Der findes ingen restriktioner, hvad angår seksualliv eller graviditet i relation til sygdommen. Som ved al medicinsk behandling skal man nøje overveje mulige bivirkninger og indvirkning på det ufødte barn. Den gravide bør følges af obstetrisk (svangre) afdeling i samarbejde med reumatolog (gigtlæge). Vil barnet få et normalt voksenliv? Dette er et af de vigtigste mål med behandlingen og opnås i hovedparten af tilfældene. Behandlingen af JS i barnealderen er forbedret dramatisk over de 7

8 seneste 10 år. En kombination af medikamenter og fysio-/ergoterapi er nu i stand til at forebygge ledskader hos hovedparten af patienterne. Hos enkelte patienter med et langvarigt og aggressivt forløb vil sygdommen kunne få konsekvenser for personens dagligdags aktiviteter og professionelle valg. 8

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Sklerodermi Version af 2016 1. HVAD ER SKLERODERMI 1.1 Hvad er det? Navnet sklerodermi er afledt af de græske ord "skleros", som betyder hård og "dermos",

Læs mere

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling Berit Schiøttz-Christensen Spondylartritis Spondyloarthropathy or Spondyloarthritis Rygsmerter hvor mange?

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL IDIOPATISK ARTRIT (BØRNELEDDEGIGT) Hvad er det?` Juvenil idiopatisk artrit (JIA) er en kronisk sygdom der karakteriseres ved vedvarende ledinflammation; de

Læs mere

Methotrexat. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium

Methotrexat. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Methotrexat Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Methotrexat (MTX) VIRKNING Methotrexat (MTX) dæmper sygdomsaktiviteten ved leddegigt, psoriasisgigt

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it FAMILIÆR MIDDELHAVSFEBER Hvad er det? Familiær middelhavsfeber (FMF) er en genetisk (arvelig) sygdom, der viser sig ved tilbagevendende anfald af feber, ledsmerter

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

Hidrosadenitis suppurativa

Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hvad er Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme bylder. Hvor

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro CANDLE Version af 2016 1. HVAD ER CANDLE 1.1 Hvad er det? Kronisk Atypisk Neutrofil Dermatose med Lipodystrofi og forhøjet temperatur (CANDLE) er en sjælden

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it GIGTFEBER OG PROSTREPTOKOK REAKTIV ARTHRITIS Hvad er det? Gigtfeber (GF) er en sygdom som skyldes bakterier kaldet streptokokker. Ved GF ses forbigående led inflammation

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCET S SYGDOM Hvad er det? Behcet s syndrom eller Behcet s sygdom (BS) er en systemisk vaskulit sygdom af ukendt årsag (inflammation af blodkar mange steder i kroppen).

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 1. HVAD ER BEHCET 1.1 Hvad er det? Behcets syndrom eller Behcets sygdom (BS) er en systemisk vaskulit sygdom (inflammation af

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt. 5 gode råd, hvis du er STIV SOM ET BRÆT

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt. 5 gode råd, hvis du er STIV SOM ET BRÆT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt 5 gode råd, hvis du er STIV SOM ET BRÆT 50.000 danskere er konstant stive i ryggen. Vi lider nemlig af sygdommene SpA (Spondylartritis),

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Information til børnehaver, fritidsinstitutioner, skoler m.v. omkring. Børneleddegigt. Udgivet af GBF - Gigtramte Børns Forældreforening

Information til børnehaver, fritidsinstitutioner, skoler m.v. omkring. Børneleddegigt. Udgivet af GBF - Gigtramte Børns Forældreforening Information til børnehaver, fritidsinstitutioner, skoler m.v. omkring Børneleddegigt Udgivet af GBF - Gigtramte Børns Forældreforening Sygdommen Jamen, kan børn få gigt? Det er et spørgsmål, der ofte stilles

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Salazopyrin. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium

Salazopyrin. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Salazopyrin Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Salazopyrin Entabs (SAZP) VIRKNING Salazopyrin Entabs (SAZP) anvendes bl.a. til behandling af leddegigt

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL DERMATOMYOSITIS Hvad er det? Juvenil dermatomyosit (JDM) er en autoimmun sygdom. Autoimmun betyder, at det er en sygdom i immunsystemet som i stedet for at

Læs mere

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til Gigtmedicin Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til lindre og behandle gigt. Der findes mange former for gigt. Her omtales medicin til slidgigt og leddegigt. SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt Slidgigt Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen er primært klinisk. Det kan tage mellem 1 til 5 år før et

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

Behandling med Simponi (PEN)

Behandling med Simponi (PEN) Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Simponi (PEN) (mod leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt) Hvad er Simponi? Simponi indeholder

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-bt (Docetaxel, 6 serier) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Dermatologi Patientvejledning

Dermatologi Patientvejledning Dermatologi Patientvejledning 015 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende

Læs mere

Information om reumatologi Patientvejledning

Information om reumatologi Patientvejledning Information om reumatologi Patientvejledning 045 Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter,

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Betændelse i ryggens knogler

Betændelse i ryggens knogler Patientinformation Betændelse i ryggens knogler Infektionsmedicinsk Afdeling Q Denne pjece er til dig, som har fået påvist betændelse i en knogle i ryggen - eller som er ved at få undersøgt, om du har

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Hudens helbred. Måneden, der følges: Oplever du nogen kløende fornemmelse på huden?

Hudens helbred. Måneden, der følges: Oplever du nogen kløende fornemmelse på huden? Primær biliær cholangitis, tidligere kendt som primær biliær cirrose (PBC), er en sjælden leversygdom, der nogle gange kan være uden symptomer. Hvis du følger dine symptomer på PBC, kan det hjælpe dig

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Patientvejledning. Low FODMAP

Patientvejledning. Low FODMAP Patientvejledning Low FODMAP Hvad er irritabel tarm? Irritabel tarm (colon irritable) er en meget hyppig, ikke-livstruende mavetarmsygdom. Den kaldes også for irritabel tyktarm eller nervøs tyktarm, men

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS)

Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) Version af 2016 1. HVAD ER CAPS 1.1 Hvad er det? Cryopyrin Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) består

Læs mere

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj GIGT & FØDDER Gigt i fødderne Gigt kan gøre tilværelsen besværlig, men det behøver livet ikke at blive ringere af. Ofte drejer det sig om at gribe tingene lidt anderledes an. Den moderne behandling af

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 134 Offentligt. Høring om førtidspension- og fleksjobreformen med fokus på ressourceforløb

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 134 Offentligt. Høring om førtidspension- og fleksjobreformen med fokus på ressourceforløb Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 134 Offentligt Høring om førtidspension- og fleksjobreformen med fokus på ressourceforløb Arbejdsmæssigt Joan har mange års erfaring fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Mavesår Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår, fordi den er modstandsdygtig

Læs mere

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense)

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergi vaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA)

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) Version af 2016 1. HVAD ER PFAPA 1.1 Hvad er det? PFAPA er en forkortelse for Periodisk Feber Aftøs

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder)

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder) Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Oplysningsskema, Del II Bilag 1 (start, 6, 12, 18 måneder) Patienternes viden om sundhed og sygdom Hypertension - For højt

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it MEDICINSK BEHANDLING NSAID = non steroid antiinflammatorisk droger Det er symptomatiske, antiinflammatoriske, antifebrile (antipyretiske) og smertestillende midler.

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Patientvejledning. Hæmoride operation

Patientvejledning. Hæmoride operation Patientvejledning Hæmoride operation Over halvdelen af befolkningen har på et tidspunkt i deres liv gener fra hæmorider. Mange har en tendens til at gå med disse gener i lang tid, inden de søger læge af

Læs mere

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cimzia Hvad er Cimzia? Cimzia indeholder stoffet Certolizumab og er et af de såkaldte biologiske lægemidler.

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Juvenil Dermatomyositis

Juvenil Dermatomyositis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Dermatomyositis Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL DERMATOMYOSITIS? 1.1 Hvad er det for en sygdom? Juvenil dermatomyositis (JDM) er en sjælden sygdom,

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 1. HVAD ER BØRNELEDDEGIGT (JIA) 1.1 Hvad drejer det sig om? Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA)

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Patientvejledning. Morbus Crohn. Kronisk tarmbetændelse

Patientvejledning. Morbus Crohn. Kronisk tarmbetændelse Patientvejledning Morbus Crohn Kronisk tarmbetændelse Hvad er Morbus Crohn? Morbus Crohn er en kronisk tarmsygdom, som er opkaldt efter den læge, der første gang beskrev sygdommen i 1932. Morbus Crohn,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Patientvejledning. Colitis Ulcerosa

Patientvejledning. Colitis Ulcerosa Patientvejledning Colitis Ulcerosa Hvad er Colitis Ulcerosa? Colitis Ulcerosa er en kronisk tarmsygdom, hvor der i tyktarmens slimhinde opstår en betændelses reaktion. Den betændte slimhinde hæver, bliver

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet Ortopædkirurgisk Afdeling Smerter foran i knæet En af de hyppigste årsager til knæproblemer hos unge er det, man benævner forreste knæsmerter. Dette hentyder til, at smerterne fornemmes fortil i og omkring

Læs mere

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET Mænd er jo så dårlige til at gå til lægen og til at handle på symptomer. Jeg tror på, at der er flere mænd, der lider af HS, end man egentlig regner med.

Læs mere

Seksualitet og kronisk syg. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium

Seksualitet og kronisk syg. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Seksualitet og kronisk syg Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Seksualitet og kronisk syg Sygdom kan skabe stor afstand, når der er allermest brug for nærhed

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

RETTEN I ROSKILDE. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007:

RETTEN I ROSKILDE. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007: RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007: A mod Lægemiddelskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2., 1161 KøbenhavnK Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere