Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pediatric-rheumathology.printo.it"

Transkript

1 JUVENILE SPONDYLOARTROPATIER Hvad er det? Juvenile spondyloarthropathier (JS) er en gruppe kroniske sygdomme med gigt (inflammation) i led og senetilhæftningssteder (enthesitis). Gigten ses hyppigst i benene, men kan også optræde i bækken og ryg (sacroiliitis og spondolytis). Hos nogen kommer sygdommen efter en mavetarm- eller urinvejsinfektion. JS forekommer med større hyppighed hos personer med en særlig vævstype kaldet HLA-B27. Årsagen kendes ikke. Symptomer ved debut og sværhedsgrad varierer fra barn til barn og er ofte forskellig fra den tilsvarende lidelse hos voksne. Ind imellem kan JS hos et barn minde om voksentypen. JS er en form for børneleddegigt. Hvilke sygdomme kaldes JS? Betegnelsen JS dækker over en række gigtsygdomme, som hører til gruppen af de såkaldte spondyloarthropatier. Gruppen omfatter ankyloserende spondylitis, reaktiv arthritis, Reiters sygdom, psoriasisgigt samt gigt i forbindelse med inflammatorisk tarmsygdom af typerne Morbus Crohn og Colitis ulcerosa. Visse patienter, som ikke opfylder diagnosekriterierne for ovennævnte sygdomme, har en såkaldt udifferentieret spondyloartropati. Også andre tilstande som enthesitis med gigt hører til gruppen JS. Hvor hyppigt er det? JS er en hyppig form for leddegigt hos børn. JS ses hyppigere hos drenge end piger, med starter typisk mellem års alderen. Eftersom sygdommen i høj grad hænger sammen med vævstypen HLA-B27, vil lidelsens hyppighed i høj grad afspejles af vævstypens forekomst i befolkningen. Hvad skyldes sygdommen? Årsagen og den præcise mekanisme bag JS er ukendt. Som ved andre former for leddegigt i barnealderen menes en række forskellige mekanismer at spille en rolle, herunder immunsystemet. JS kan optræde sammen med andre former for inflammation, i f.eks. tarm, urinveje eller hud. Infektioner forårsaget af bestemte mikroorganismer (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campolybactor og Chlamydia) menes at spille en rolle som udløsende faktor hos visse børn. Er JS arvelig? En stor procentdel af patienter med JS har vævstypen HLA-B27. Dette betyder ikke, at ethvert individ med denne vævstype udvikler JS. Hvis f.eks. forekomsten af HLA-B27 i befolkningen er 10%, vil kun 1% af befolkningen have sygdommen. I tilfælde, hvor en person med vævstype HLA-B27 har en nær slægtning med JS, øges risikoen for at udvikle sygdommen til ca. 25%. 1

2 Man har observeret, at forekomsten af JS er større i visse familier. De arvelige faktorer er i sig selv ikke nok til at udvikle lidelsen. Der er blandt forskere bred enighed om, at sygdommen skyldes mange forskellige faktorer. Man mener derfor, at JS opstår på grund af et samspil mellem arv og ydre miljøfaktorer, såsom infektioner og måske andre. Kan sygdommen forebygges? Forebyggelse er ikke mulig, eftersom årsagen ikke kendes. Med mindre en person har symptomer på JS, skal man ikke undersøge vævstype hos søskende til patienter med JS. Er det smitsomt? JS er ikke en smitsom sygdom. Hvad er symptomerne? JS har en række karakteristika: Leddegigt: 1. Mest hyppigt optræder leddegigten som smertefulde, hævede led med indskrænket bevægelighed. 2. Mange børn har oligoarthritis (gigt) i benene. Oligoarthritis betyder, at sygdommen involverer højst 4 led. De børn, der måtte udvikle kronisk lidelse, kan undertiden udvikle polyarthritis, hvilket betyder, at gigten er i 5 eller flere led. 3. Gigten optræder overvejende i benenes led, det vil sige knæ, ankler, fod og hofter. Mere sjældent i føddernes små led. 4. Nogle børn kan udvikle gigt i skulder og mere sjældent i armenes øvrige led. Enthesitis: Enthesitis betyder inflammation de steder, hvor sener hæfter på knogler. Tilstanden forekommer ofte hos børn med JS. De hyppigst involverede områder er hæl, midt på foden og omkring knæskallen. Symptomerne vil være hælsmerter, hævelse svarende til den midterste del af foden samt smerter omkring knæskallen. Inflammation svarende til senetilhæftningssteder kan resultere i sporedannelse pga. øget knoglevækst. Sporedannelse ses især svarende til hæl, hvilket også kaldes hælspore og kan være smertefuldt. Sacroiliitis: Er inflammation i det såkaldte sacroiliacaled, som ligger nederst på ryggen ved overgangen mellem korsbenet og den bagerste del af bækkenet. Denne form for inflammation ses sjældent ved debut og optræder hyppigst efter 5-10 års sygdom. De hyppigste symptomer på sacroiliitis er smerter i baller. Lave lændesmerter: Spondylitis. Påvirkning af rygsøjlen, hvilket sjældent ses ved sygdomsdebut, kan opstå hos visse børn. Spondylitis optræder som regel sent i forløbet. De hyppigste 2

3 symptomer er lave lændesmerter, stivhed om morgenen samt reduceret bevægelighed. Lave lændesmerter ses ofte sammen med hals-/brystsmerter. Der kan hos visse individer på sigt dannes såkaldte knoglebroer mellem de enkelte ryghvirvler. Dette sker dog kun hos få patienter efter meget lang tids sygdom og ses derfor stort set aldrig hos børn. Øjne: Regnbuehindebetændelse ses hos enkelte patienter med JS. Øjet bliver pludseligt rødt og smertefuldt. Barnet skal i så fald straks vurderes af en øjenlæge med henblik på relevant behandling. Hud: Hos enkelte børn med JS kan der optræde psoriasis. Psoriasis er en sjælden hudlidelse med rødlige, skælagtige pletter, typisk lokaliseret omkring albuer og knæ. Hudsygdommen kan komme flere år før ledsymptomerne. Nogle patienter udvikler leddegigt flere år før psoriasis. Tarm: Nogle børn med inflammation i tarmene udvikler JS. Inflammatorisk tarmsygdom er en betegnelse, som bruges om inflammation i tarmen af ukendt årsag. Disse tilstande kaldes Crohns sygdom og Collitis ulcerosa. Er sygdommen ens hos alle børn? Sygdomsspektret er meget stort. Nogle børn udvikler en mild og kortvarig lidelse. Andre vil have en svær, langvarig og indimellem invaliderende lidelse. Er sygdommen hos børn forskellig fra sygdommen hos voksne? JS hos børn er anderledes end hos voksne fordi: 1) Inflammation i de perifere led (arme og ben) ses hyppigere hos børn sammenlignet med voksne, hvor der oftest er sygdom i rygsøjlen. 2) Hos børn ses hyppigere gigt i hofterne. Hvordan stilles diagnosen? Lægerne kalder det for JS, hvis sygdommen starter før det 16. år og varer i mindst 6 uger. Herudover skal der være de tidligere beskrevne symptomer. Diagnosen af særlige JS undertyper (f.eks. ankyloserende spondylit, reaktiv arthrit, osv.) baseres på sygdomsbilledet og røntgenforandringer. Patienterne bør behandles og følges af børnegigtlæger. Hvor vigtig er prøver? HLA-B27 vævstypen er positiv hos ca % med JS og er derfor en nyttig prøve, når man skal stille diagnosen. Forekomsten af denne vævstype i befolkningen er ca. 5-15% afhængig af område. Af denne grund kan vævstypen HLA-B27 i sig selv ikke opfattes som en sygdom, men skal ses i sammenhæng med symptomer på JS. Blodprøver som sænkningsreaktion og 3

4 CRP måling kan give oplysninger om graden af inflammation og dermed sige noget om sygdommens aktivitet. Prøverne kan også bruges ved vurderingen af behandlingseffekt, hvilket dog sædvanlig vis baserer sig på barnets symptomer snarere end laboratorieprøver. Blodprøver bruges derudover med henblik på at kontrollere mulige bivirkninger af den givne behandling. Røntgenoptagelsen kan være nyttige for at følge sygdommens udvikling og bruges som værktøj til vurdering af eventuelle opståede ledskader. CT-scanning og MR-scanning er også nyttige redskaber, specielt hos børn, og bruges til at undersøge ryg og bækken. Kan sygdommen behandles/helbredes? Der findes ingen helbredende behandling, eftersom man ikke kender årsagen til sygdommen. Imidlertid er behandling effektiv til kontrol af sygdomsaktiviteten og forebyggelse af senfølger. Hvad er behandlingerne? Behandlingen består overvejende af medikamenter i kombination med fysioterapi og ergoterapi. Sidstnævnte med henblik på at vedligeholde ledfunktionen og forhindre fejlstillinger. 1) NSAID. Disse er smertestillende og inflammationshæmmende medikamenter. De virker symptomatisk, hvilket betyder, at medikamentet kan kontrollere inflammationssymptomer. De hyppigst anvendte NSAID hos børn er Naproxen og Ibuprofen. Aspirin, også kaldet acetylsalicylsyre, er også effektivt, men bruges sjældent på grund af risiko for bivirkninger. NSAID tolereres sædvanlig vis godt. Ubehag i maven, som er den hyppigste bivirkning, er sjælden. Erfaringsmæssigt kan der være forskel på effekten af de forskellige NSAID-præparater hos den enkelte patient. 2) Indsprøjtninger i leddet. Denne form for behandling bruges i tilfælde, hvor kun ganske få led er involveret, og i tilfælde hvor der er risiko for udvikling for fejlstilling. Medikamentet, som sprøjtes ind i leddet, er et langtidsvirkende binyrebarkhormonpræparat. 3) Sulfasalazin bruges til behandling af leddegigt hos børn. Behandlingen med Sulfasalazin lægges oven i NSAID. Effekten kan dog først vurderes efter adskillige ugers eller måneders behandling. Methotrexat behandling kan også komme på tale. Inden for de senere år har man introduceret en ny behandling med såkaldte anti-tnf præparater, også kaldet biologiske behandlinger. Disse præparater virker ved effektivt at hæmme inflammation, idet de blokerer TNF, som er et molekyle, der spiller en vigtig rolle i forbindelse med leddegigten. Der savnes endnu langtidserfaringer med denne type behandling. 4) Binyrebarkhormon-behandling spiller en rolle som korttidsbehandling af patienter med svær sygdomsaktivitet. Binyrebarkhormonholdige øjendråber bruges til patienter med akut regnbuehindebetændelse. I svære tilfælde af 4

5 regnbuehindebetændelse kan binyrebarkhormon-indsprøjtninger i øjets omgivelser komme på tale. 5) Ortopædkirurgi kan komme på tale. Der vil i sådanne tilfælde først og fremmest være tale om patienter med behov for kunstige led efter en svær og destruktiv JS (specielt i hofter og knæ). 6) Fysioterapi anses for en essentiel del af behandlingen og skal startes tidligt i håb om at vedligeholde leddenes bevægelighed, styrke musklerne og forebygge/begrænse eller korrigere leddeformiteter. I tilfælde af rygsøjleinvolvering skal ryggen så vidt muligt mobiliseres. På grund af risiko for involvering af rygsøjle anbefales forebyggende rygøvelser. Hvad er bivirkninger ved den medicinske behandling? Medikamenter, som bruges ved behandling af JS, tåles oftest uden problemer. Ubehag i maven er den hyppigste bivirkning til NSAID, som derfor bør indtages i forbindelse med et måltid. Denne bivirkning optræder væsentligt hyppigere hos voksne end børn. NSAID kan i sjældne tilfælde give anledning til påvirkede levertal. Sulfasalazin tolereres rimeligt godt af de fleste patienter. Også her er den hyppigste bivirkning maveproblemer, påvirkede levertal eller nedsat antal af hvide blodlegemer. Undertiden ses udslæt på huden. Sulfasalazin behandling udløser regelmæssige blodprøvekontroller med henblik på monitorering af eventuelle bivirkninger. Methotrexat tåles ligeledes godt. Mave-/tarmbivirkninger samt kvalme og opkastninger kan optræde. Sideløbende indtagelse af vitamin B af typen folinsyre kan reducere graden af bivirkninger, specielt leverpåvirkning. Overfølsomhedsreaktioner til Methotrexat kan opstå, men er sjældne. Regelmæssige blodprøver er nødvendige for at holde øje med bivirkninger. Langtidsbehandling med binyrebarkhormon i høje doser er forbundet med adskillige problematiske bivirkninger. Disse inkluderer væksthæmning og knogleskørhed. Binyrebarkhormon i høje doser bevirker markant appetitøgning, som siden kan give anledning til udpræget overvægt. Det er derfor vigtigt at rådgive familierne om at være opmærksomme på kalorieindtaget. Diætistvejledning er nyttig. Hvor længe skal der gives behandling? Der skal gives behandling så længe, der er symptomer og tegn på sygdomsaktitivet. Sygdommens varighed er uforudsigelig. Hos nogle patienter responderer leddegigten fint på de mildeste former for behandling. Hos disse patienter kan behandlingen stoppes inden for måneder. Hos andre vil man se et mere langtrukket og aggressivt sygdomsforløb, som giver anledning til eksempelvis sulfasalazin-behandling af flere års varighed. Efter flere års ro i 5

6 sygdommen vil man forsøgsvis kunne nedtrappe og siden gå helt ud af behandlingen. Hvad med ukonventionel/alternativ behandling? Der findes ingen dokumentation for, at alternativ behandling har effekt ved JS. Hvor længe vil sygdommen vare, og hvad er langtidsudsigterne? Sygdomsforløbet varierer fra patient til patient. Hos nogen forsvinder leddegigten hurtigt og efter kun kortvarig behandling. Hos andre vil sygdommen have et forløb med lange symptomfrie perioder og efterfølgende tilbagefald. Endelig er der nogle patienter, hvor inflammationen varer ved i lange perioder. I starten af gigtsygdommen ser man sjældent gigt andre steder end arme og ben. Ved vedvarende sygdomsaktivitet vil der være risiko for gigt i bækkenhvirvler (sacroiliit) og rygsøjlen (spondylit). Hvis sygdommen holdes under kontrol med eller uden medicin vil der være risiko for ledskade. Ved sygdommens begyndelse er det umuligt at forudsige langtidsudsigterne. Hvordan kan sygdommen påvirke barnets og familiens dagligdag? I perioder med aktiv leddegigt vil nærmest ethvert barn opleve begrænsninger i dagligdagen. Eftersom der overvejende er tale om påvirkning af benene, vil gang og sportsaktiviteter være det, som påvirkes mest. Der bør også være opmærksomhed på sygdommens psykosociale konsekvenser hos såvel barnet som dets familie. Enhver kronisk lidelse udgør en svær udfordring for hele familien, og jo mere alvorlig sygdommen er, jo sværere er den at forholde sig til. Det vil for barnet være svært at forholde sig til sygdommen, hvis forældrene ikke magter den. Forældrene udvikler ofte en abnorm overbeskyttende holdning til det syge barn i håb om at forebygge unødig skade. Dette kan siden give anledning til mindreværd hos barnet, påvirke barnets personlighedsudvikling og give anledning til skader, som kan være sværere end sygdommen i sig selv. En positiv holdning eller indstilling hos forældre, som støtter op om og opmuntrer barnet til at være så uafhængigt som muligt til trods for sygdommen, er af største vigtighed og vil til enhver tid hjælpe barnet til at overkomme de sygdomsrelaterede problemer. Det vil hjælpe barnet til at forholde sig til sine jævnaldrende og søskende og bidrage til en uafhængig og velafbalanceret personlighed. Kan familien ikke overskue sygdommen og dennes konsekvenser, bør psykosocial støtte tilbydes. Hvad med skole? Det er meget vigtigt, at barnet følger sin faste skolegang. Der er dog faktorer, som kan give anledning til problemer. Det kan dreje sig om gangfunktion, træthed, smerter eller stive led. Det er derfor meget vigtigt, at forklare lærerne om barnets mulige behov, hvilket omfatter et ordentligt skrivebord, regelmæssig fysisk aktivitet med henblik på vedligeholdelse af ledbevægeligheden, også i timerne, samt undgåelse af uhensigtsmæssige stive 6

7 ledstillinger. Barnet skal, i det omfang det kan lade sig gøre, deltage i gymnastiktimer. Forældre og lærerne skal sikre det syge barns deltagelse i alle skolens aktiviteter, således at barnet får en tilfredsstillende skolegang, herunder kommunikation med jævnaldrende og voksne samt mulighed for at blive accepteret og værdsat af deres venner. Hvad med sport? Sportsaktiviteter er en vigtig del af ethvert barns dagligdag. Man anbefaler, at børn med JS skal have mulighed for at deltage i al den sport, de har lyst til. Begrundelsen er, at barnet selv stopper, hvis leddene gør ondt. Mekanisk belastning af et inflammeret led er selvfølgelig ikke hensigtsmæssig, men den skade, der måtte opstå i selve leddet, er mindre end den psykologiske skade ved ikke at deltage i fælles sportsaktiviteter. Denne anbefaling er en del af den generelle indstilling, som har til formål at opmuntre barnet til selv at håndtere de begrænsninger, som sygdommen medfører. Sportsgrene, hvor mekanisk påvirkning af leddene er mindst mulig, f.eks. svømning eller cykling kan anbefales. Hvad med diæt? Der findes ikke dokumentation for, at diæt kan influere på sygdomsforløbet. Generelt anbefales en alderssvarende, afbalanceret, normal kost. Overspisning bør undgås hos patienter i binyrebarkhormonbehandling Kan klimaet påvirke sygdomsforløbet? Der findes ingen beviser for, at klimaet skulle påvirke sygdommens manifestationer. Kan barnet blive vaccineret? Eftersom hovedparten af patienterne behandles ned enten NSAID eller sulfasalazin vil man kunne gennemføre et normalt vaccinationsprogram. Hvis en patient får andre behandlinger, som binyrebarkhormon, methotrexat eller anti-tnf-midler, bør al vaccine indeholdende svækket, levende virus (dvs. røde hunde, mæslinger og fåresyge) udsættes. Vacciner, som ikke indeholder levende virus kan gives, men med risiko for, at vaccinationen ikke er helt dækkende. Hvad med sex, graviditet og prævention? Der findes ingen restriktioner, hvad angår seksualliv eller graviditet i relation til sygdommen. Som ved al medicinsk behandling skal man nøje overveje mulige bivirkninger og indvirkning på det ufødte barn. Den gravide bør følges af obstetrisk (svangre) afdeling i samarbejde med reumatolog (gigtlæge). Vil barnet få et normalt voksenliv? Dette er et af de vigtigste mål med behandlingen og opnås i hovedparten af tilfældene. Behandlingen af JS i barnealderen er forbedret dramatisk over de 7

8 seneste 10 år. En kombination af medikamenter og fysio-/ergoterapi er nu i stand til at forebygge ledskader hos hovedparten af patienterne. Hos enkelte patienter med et langvarigt og aggressivt forløb vil sygdommen kunne få konsekvenser for personens dagligdags aktiviteter og professionelle valg. 8

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt)

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Amy Sleimann 5.B Gimsing Skole Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Velkommen Med mor på arbejde Jeg skulle egentlig havde været med min mor på arbejde på B&O, men i stedet var jeg indlagt på Århus

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Værd at vide om. at have et barn med gigt

Værd at vide om. at have et barn med gigt Værd at vide om at have et barn med gigt Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Værd at vide om at have et barn med gigt Gitramte Børns Forældreforening Juni 2010, 1. udgave 2. oplag. Hæftet

Læs mere

Værd at vide om. at have et barn med gigt

Værd at vide om. at have et barn med gigt Værd at vide om at have et barn med gigt Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Værd at vide om at have et barn med gigt Gitramte Børns Forældreforening Juni 2010, 1. udgave 2. oplag. Hæftet

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Mit barn har gigt 1 Mit barn har gigt Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Hæftet er en revideret version af det tidligere hæfte Værd at vide om at have et barn med gigt

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Sclerose Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Hvad er MS? Multipel sclerose (MS) er en sygdom, som angriber centralnervesystemet,

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet.

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Skulderbrud Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Skulderbrud opstår oftest,

Læs mere

Artiklen stammer fra "Dit Lægemagasin", nr. 4, 2002, side 6-9 med enkelte rettelser april 2009.

Artiklen stammer fra Dit Lægemagasin, nr. 4, 2002, side 6-9 med enkelte rettelser april 2009. Page 1 of 5 Gigt Af overlæge dr.med., Troels Mørk Hansen Artiklen stammer fra "Dit Lægemagasin", nr. 4, 2002, side 6-9 med enkelte rettelser april 2009. Der er mere end 200 forskellige gigtsygdomme. Mindst

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

rosacea Information om et voksen-problem

rosacea Information om et voksen-problem rosacea Information om et voksen-problem Rosacea. Rosacea rammer omkring 2 10 procent af den voksne befolkning. Rosacea er en kronisk hudsygdom, som giver rødme, knopper og betændt udslæt i ansigtet, primært

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark.

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark. LEDDEGIGT I DANMARK ANNO 2008 700.000 danskere har muskel- og skeletsygdomme som f.eks. gigt. Denne rapport handler om de ca. 35.000 danskere, som lever et hæmmet liv med leddegigt. 4 ud af 10 af dem forventer

Læs mere

Har du smerter! Den officielle definition på smerter er ifølge IASP International Association for the Study of Pain:

Har du smerter! Den officielle definition på smerter er ifølge IASP International Association for the Study of Pain: Har du smerter! Disse informationer om smerter er inspireret af en temadag om smerter afholdt af Gigtforeningen, samt fra info-aftener med GynObs fysioterapeut Laila Breum for medlemmer af Endometriose

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led)

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) Patientvejledning Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) På toppen af skulderen sidder kravebensleddet, som er et lille led, der forbinder kravebenet

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere