3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020"

Transkript

1 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik

2 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job bud på vækst... 6 Proces & baggrund Gode idéer til handlinger

3 En politik skrevet til erhvervslivet Du sidder nu med Silkeborg Kommunes erhvervspolitik En politik skrevet direkte til erhvervslivet. Vi har skrevet kort, præcist og handlingsorienteret. Vi bruger ingen lange forklaringer, erhvervspolitiske floskler og akademiske modeller. Vi tror på få ord og masser af vækst, udviklingen og handling! Du sidder også med Danmarks første digitale erhvervspolitik. Politikken består af en film og to elektroniske foldere. Filmen introducerer erhvervspolitikken, og de to foldere giver dig mere viden om erhvervspolitikkens indhold og baggrund. Kort og præcist. Erhvervspolitik handler i bund og grund om at skabe flere og bedre job. Vi vil skabe 3000 flere job i Silkeborg inden år og det gør vi ved at Handle og forvandle. Vi kickstarter konkrete handlinger og sætte præcise mål indenfor 7+2 indsatsområder. Præcise mål forpligter både os og vores samarbejdspartnere til fokuseret vækst og udvikling. Noget for noget. Bidrager du så bidrager vi. Vi tror på vækst og udvikling gennem partnerskab. Vi koncentrerer vores ressourcer, der hvor andre også bidrager. Det giver de bedste resultater. Vi ønsker at skabe yderligere vækst sammen med dig! Hanne Bæk Olsen, Borgmester 3

4 Det vil vi Være førende i vækstiværksætteri blandt de mellemstore byer i Danmark Brande Silkeborg Kommune som et attraktivt sted at placere og drive virksomhed Udnytte motorvejen offensivt til at tiltrække mindst 50 nye virksomheder inden 2020 Vi vil skabe 3000 nye job Skabe gode oplevelser for vores gæster og handlende 4

5 Øge silkeborgensernes gennemsnitlige uddannelseslængde med et ½ år inden år 2020 Have den største vækst i erhvervsindkomst blandt de mellemstore byer i Danmark nye job Skabe udvikling igennem stærke partnerskaber Styrke Silkeborg Kommune som en attraktiv og dynamisk samarbejdspartner for erhvervslivet Udvikle vores styrkeposition indenfor IT, Videnservice og Miljø & Energi 5

6 7+2 bud på vækst 6

7 7+2 bud på vækst 7

8 7 + 2 veje til vækst Partnerskaber Erhvervsbranding Motorvej Erhvervsservice Uddannelse og kompetence Iværksætteri & Innovation Miljø & Energi IT- & Videnservice Oplevelser & Detailhandel 8

9 Regnestykket Indsats Antal job inden 2020 Motorvej Erhvervsservice 100 Uddannelse og kompetence 500 Iværksætteri & Innovation 300 Miljø & Energi 400 IT- og Videnservice 600 Oplevelser & Detailhandel 100 I alt

10 1. Motorvej Mål: Det skal være nemt og attraktivt at placere nye virksomheder, arbejdspladser og investeringer i Silkeborg Effektmål: Tiltrække flere virksomheder, arbejdspladser og investeringer til Silkeborg 10

11 Derfor: Den nye motorvej er vigtig for alle virksomheder Den nye motorvej rummer store muligheder for erhvervsmæssig udvikling for Silkeborg mange år frem Det gør vi Bruger den nye motorvej til en offensiv erhvervssatsning Opretter key-account-funktion (salg/dialog om ny motorvej) Markedsfører den nye motorvej som Danmarks mest spændende erhvervsdestination Sikrer effektiv infrastruktur og tilslutning til motorvejen Udvikler erhvervsområder langs motorvejen målrettet vores erhvervsmæssige styrkepositioner 11

12 2. Erhvervsservice Mål: Silkeborg Kommune skal være en attraktiv og dynamisk samarbejdspartner for erhvervsliv Det skal være nemt og attraktivt at drive virksomhed i Silkeborg Effektmål: Hvert år at øge tilfredsheden blandt områdets virksomheder med Silkeborg Kommune som myndighed og samarbejdspartner 12

13 Derfor: Den kommunale erhvervsservice har stor betydning for lokale virksomheder og særligt for vores image som erhvervskommune Det gør vi: Udvikler den kommunale erhvervsservice Key-account-funktion (én indgang for det lokale erhvervsliv til Silkeborg Kommune også digitalt) Arbejder med servicemål for den kommunale erhvervsservice Gennemfører tilfredshedsmålinger blandt områdets virksomheder med Silkeborg Kommune sommyndighed og samarbejdspartner 13

14 3. Uddannelse og kompetence Mål: Silkeborg skal være en attraktiv uddannelsesby også inden for efter- og videreuddannelse Silkeborg skal have et attraktivt arbejdsmarked for lokale og regionale virksomheder Effektmål: Øge den gennemsnitlige uddannelseslængde blandt borgerne i Silkeborg med minimum ½ år inden 2020 Etablering af flere nye uddannelser i Silkeborg Øget søgning og flere studerende til områdets uddannelsesinstitutioner Flere samarbejdsprojekter mellem videnmiljøer og virksomheder Positiv befolkningsudvikling Derfor: De rigtige kompetencer har stor betydning for virksomheders produktivitet og udvikling Kvalificeret arbejdskraft vil blive efterspurgt i fremtiden Virksomheder lokaliserer sig i stigende grad efter arbejdskraften Mennesker uden og med kort uddannelse presses ud af arbejdsmarkedet 14

15 Det gør vi: Styrker Silkeborg som uddannelsesby Arbejder målrettet for at etablere et velfærdscampus i Silkeborg Sætter fokus på innovation og internationalisering på vores uddannelser Arbejder for udvikling af uddannelser efter behov indenfor erhvervsmæssige styrkeområder Arbejder for Silkeborg Uddannelsesforenings strategi Understøtter lokale uddannelsesinstitutioners udviklingsmuligheder Arbejder for at sikre kvalificeret arbejdskraft til områdets virksomheder Sikrer attraktive bosætningsmuligheder Styrker indsatsen for efter- og videreuddannelse Arbejder for bedre infrastruktur til Silkeborg Kommune Sætter fokus på samarbejde mellem virksomheder og universitet og videnmiljøer Sikrer lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft 15

16 4. Iværksætteri & Innovation Mål: I Silkeborg skal vi have fokus på fornyelse i vores erhvervsliv. Både udvikling og innovation i vores eksisterende virksomheder samt opstart af nye virksomheder med vækstpotentiale Effektmål: Vækstiværksættere skal udgøre en større andel af iværksætterne Flere udviklings-, demonstrations og innovationsprojekter Flere forretningsudviklingsforløb i lokale virksomheder Derfor: Fornyelse er afgørende både i form af nye produkter i eksisterende virksomheder og etablering af helt nye virksomheder Globalisering betyder krav om øget produktivitet og konkurrencekraft Vækstiværksættere (3%) står for 34% af omsætningen, 61% af eksporten og 41% af de samlede ansatte 16

17 Det gør vi: Iværksætteri: Etablerer en ny virksomhedskuvøse målrettet vækstiværksættere ( et Team Danmark-center for vækstiværksættere ) Øger fokus på Spin-off fra eksisterende virksomheder Markedsfører Silkeborg som iværksætterby (årets iværksætter, iværksætterdag mm.) jf. også Erhvervsbranding Sikrer synlige udbud af kommunale opgaver Øger fokus på innovation og entreprenørskab på områdets uddannelsesinstitutioner jf. også uddannelse og kompetence Det gør vi: Innovation: Øger fokus på udvikling af nye forretningsmodeller og innovation i eksisterende erhvervsliv Fortsat fokus på oplevelsesbaseret forretningsudvikling Øger fokus på internationalisering og eksport Arbejder for flere dynamiske og innovative virksomhedsmiljøer 17

18 5. Miljø & Energi Mål: Udvikle vores erhvervsklynge indenfor miljø og energi Effektmål: Øget antal arbejdspladser indenfor energi- og miljø Øget værditilvækst Flere udviklings-, demonstrations og innovationsprojekter Derfor: Miljø & Energi er en erhvervsmæssig specialisering i Silkeborg Vi har et etableret virksomhedsmiljø for miljø & energi-virksomheder på Ferskvandscentret Vi har videnmiljøer/universitetsmiljøer i international klasse (DTU-Aqua og DMU-Aarhus Universitet) Vi har nationalt anerkendte formidlingsaktiviter og oplevelser (Aqua) 18

19 Det gør vi: Udvikler Ferskvandscentret (FVC) Arbejder for at styrke uddannelsesmiljøet på FVC Arbejder for at udvikle FVC s erhvervsprofil og samarbejde med relevante aktører Arbejder for at udvikle samarbejdet mellem videnmiljø på FVC og virksomheder i Silkeborg Udlægger nye attraktive motorvejsarealer til miljø & energi-virksomheder jf. også motorvej Målretter fokus på (vækst)iværksætteri i miljø- og energibranchen jf. også Innovation & Iværksætteri Øger fokus på Silkeborg Kommune som efterspørger af miljøteknologiske løsninger Kortlægge nye erhvervsmæssige muligheder indenfor fx sol- og vindenergi. 19

20 6. IT & Videnservice Mål: Udvikle Silkeborg som et attraktivt sted at drive og placere IT- og servicevirksomheder Effektmål: Øget antal arbejdspladser indenfor it- og videnservicebranchen Større værditilvækst Flere udviklings-, demonstrations og innovationsprojekter Derfor: IT-branchen i Silkeborg er stærk og i vækst Anvendelse af IT er en global vækstdriver E-skills er en afgørende kompetence i fremtiden IT & Videnserviceerhverv hjælper andre brancher 20

21 Det gør vi: Arbejder målrettet for flere IT-vækstiværksættere jf. også Innovation & Iværksætteri Arbejder for lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft for områdets IT-virksomheder og videnserviceerhverv Infrastruktur (motorvej, ny banestrækning etc.) Kortlægger behov for fælles markedsføring, rekruttering mm. Sætter fokus på samspil mellem IT og andre brancher herunder særligt miljø & energi-branchen Kortlægger virksomhedernes behov for nye IT-uddannelser i Silkeborg Udvikler IT-huset til en dynamisk omdrejningspunkt for IT-iværksætteri Arbejder for at styrke virksomheder og borgernes e-skills Etablerer nye erhvervsområder målrettet IT-virksomheder og andre videnservice erhverv 21

22 7. Oplevelser & Detailhandel Mål: Udvikle Silkeborg Kommunes byer som oplevelses- og handelsbyer Effektmål: Flere gæster Øget omsætning Øget tilfredshed med vores turismeservice Flere arbejdspladser i detailhandel og oplevelsesbranchen Derfor: Silkeborg er den største indenlandske turistdestination i Region Midtjylland - og en af de største i Danmark Turisterhvervet har markedsføringsmæssig betydning Der er et uudnyttet turismepotentiale i Silkeborg bl.a. indenfor erhvervsturisme Detailhandlen er vigtig for byens puls 22

23 Det gør vi: Turisme: Udvikler det organisatoriske set-up for vores turismeservice Øger den digitale service for vores gæster Udvikler vores oplevelsesvirksomheder i et forretningsmæssigt perspektiv Forfølger potentialet indenfor erhvervsturisme Detailhandel: Skaber bedre rammer for byernes liv (Søtorv, Havn, nyt Midtbycenter) Medvirker til forretningsudvikling i detailhandlen med særligt fokus på at skabe gode butiksoplevelser 23

24 8. Erhvervsbranding Mål: Silkeborg skal være kendt og anerkendt som en dynamisk erhvervskommune Effektmål: Silkeborg skal indadtil have en mere fælles bevidsthed om erhvervsmæssige styrker og positiv udvikling Silkeborg skal eksternt være mere kendt som et dynamisk sted at drive og placere virksomheder. 24

25 Derfor: Vi har behov for en intern fælles bevidsthed om vores erhvervsmæssige styrker og udvikling Vi har behov for et stærkere og mere klart erhvervsmæssigt brand udadtil Det gør vi: Markedsfører Silkeborg motorvejen som Danmarks mest spændende erhvervsdestination Laver en strategi for erhvervsmæssig branding af Silkeborg med et internt og eksternt erhvervsliv som målgruppe og med udgangspunkt i realisering af vores erhvervspolitik og vores erhvervsmæssige styrker 25

26 9. Partnerskab Mål: Silkeborg skal være kendt som stedet hvor udvikling skabes i partnerskab Effektmål: Flere udviklingsprojekter i partnerskab Derfor: Behov for flere partnerskaber for at udvikle Silkeborg i fremtiden Succesfulde europæiske erhvervsbyer er kendetegnet ved stærke partnerskaber 26

27 Det gør vi: Udvikler en Silkeborg-model for dialog og partnerskab om erhvervsudvikling med et princip om, at Silkeborg Kommune primært bruger ressourcer, der hvor andre bidrager Sætter fokus på udviklingspartnerskaber internt i Silkeborg Kommune Arbejder for konkrete udviklingspartnerskaber om udvikling af erhvervsarealer ved ny motorvej, erhvervsbranding, udnyttelse af Det gamle rådhus mm. Øger fokus på etablering af flere regionale og nationale partnerskaber Intensivere dialogen med regionale og udviklingsaktører 27

28 Proces & baggrund 28

29 proces & BAGGRUND 29

30 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Midtjylland SILKEBORG KOMMUNE 2009 Vores data KONTUR Silkeborg press.indd :04:01 Konturanalyse for Silkeborg Kommune, Region Syddanmark 2009 Velstands- og erhvervsudvikling i mellemstore danske byer, RegLab & Copenhagen Economics 2010 Bosætningsanalyse for Silkeborg Kommune, Gallup 2010 Diverse tal og analyser fra DI, Region Midtjylland mfl Egne tal og analyser

31 Overordnet køreplan for erhvervspolitikken 2010 Analyse og indsamling af viden Finpudsning af data Offentligt møde 26. august Styregruppemøde 7. oktober Styregruppemøde 6. september Lancering 9. november maj juni juli august september oktober november Dialogmøder med aktører Præsentation af grund-ideer for styregruppe Dialogmøder fortsat 31 Behandling i Økonomiudvalget 4. oktober Vedtagelse i Byrådet 25. oktober

32 Udvalgte dialogmøder om ny erhvervspolitik Borgmesterens dialogmøder 2010 Silkeborg Uddannelsesforening IT-forum Det Lokale Beskæftigelsesråd Åben innovationscafe Debatmøde Region Midtjylland erhvervsilkeborg Repræsentantskab erhvervsilkeborg Silkeborg Åben DI-Silkeborg Det Gamle Rådhus Jyske Bank Økonomiudvalget Ferskvandscentret Borgmesterens virksomhedsbesøg

33 Vores udgangspunkt Styrker: Alsidig erhvervsstruktur Attraktiv arbejdsstyrke der vokser Enstrenget erhvervsservice erhvervsilkeborg mfl. Geografi tæt på Århus Høj værditilvækst Muligheder: Ny motorvej Fremme vores energi & miljøklynge Øget vækstiværksætterindsats Kompetenceudvikling Innovation, oplevelsesbaseret forretningsudvikling og internationalisering Udvikling af IT- og videnservice Svagheder: Svagt erhvervsimage For få job For få stærke partnerskaber Vi er mere reaktive end proaktive Trusler: Faldende produktivitet Mangel på job til ufaglærte og lavtuddannede Mangel på arbejdskraft fra 2015 Hvis ikke vi gør det. 33

34 Dem sammenligner vi os med Silkeborg og 24 andre mellemstore danske byer: Esbjerg Randers Kolding Horsens Vejle Roskilde Helsingør Herning Næstved Fredericia Viborg Køge Holstebro Hørsholm Slagelse Hillerød Sønderborg Holbæk Hjørring Frederikshavn Haderslev Skive Ringsted Svendborg De mellemstore byer driver væksten i Danmark! 34

35 Gode idéer til handlinger Har du gode idéer til handlinger, der skaber vækst indenfor de valgte indsatsområder, må du meget gerne kontakte Silkeborg Kommune. Borgmester Hanne Bæk Olsen Telefon: Udviklingschef Gregers Pilgaard Telefon: Sammen med dig vil vi skabe mere vækst! 35 Gode idéer til handlin-

36 Tak for jeres bidrag En særlig tak til alle, der har deltaget i dialogmøder om erhvervspolitikken i 2010, For inspiration, faglig sparring og mange gode idéer til handling. Vi håber, at I også vil være med til at gøre politikken til virkelighed! 36

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Vi arbejder for Silkeb rg

Vi arbejder for Silkeb rg Handlinger der sætter fart på Erhvervsstrategi 2014 2018 Vi arbejder for Silkeb rg I Silkeborg vil vi vækst. Vi arbejder hårdt på at skabe rammer for en positiv udvikling i vores kommune hver eneste dag.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI HERNING 2011-2014

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI HERNING 2011-2014 ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI HERNING 2011-2014 Grøn Vækst - Sundhed - Oplevelser Her er alle muligheder åbne HERNING EN REGIONAL, NATIONAL OG INTERNATIONAL AKTØR I Herning skiller vi os ud ved at turde gå

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Revision 2015 1. version 15. februar 2015 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Samarbejdet

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige muligheder,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Reg Lab Knabrostræde 30, 1 1210 København K. telefon: 2835 2363 email: info@reglab.dk. www.reglab.dk. grafisk design af omslag: kroyer grafik

Reg Lab Knabrostræde 30, 1 1210 København K. telefon: 2835 2363 email: info@reglab.dk. www.reglab.dk. grafisk design af omslag: kroyer grafik Reg Lab Knabrostræde 30, 1 1210 København K telefon: 2835 2363 email: info@reglab.dk www.reglab.dk grafisk design af omslag: kroyer grafik Oplag: 750 stk. Reg Lab november 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 12. juni 2006 kl. 16-18 på amtsgården i Hillerød lokale H2 Debat

Læs mere

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 Region Midtjylland Vækstforum Vækstforum sætter fokus på energi og miljø Satsningen inden for energi- og miljøområdet handler blandt

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE Vækstforum Sjælland og KKR Sjælland / EHSB / 26. oktober 2011 Indledning Med globaliseringsstrategien (2006) og strukturreformen (2007) skete der en omlægning af arbejdet

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018 Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI) Regional

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere